Items where Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | W | Y | Z
Number of items: 110.

A

A, Abdullah Hasan and Mohd Majzub, Prof Puan Sri Dr Rohaty (2014) The effects of active, creative, effective and joyful learning strategies toward English language achievement among primary school students in Riau province, Indonesia. PhD thesis, UKM.

AB Latif, Khairatul Akmar and Mohd Salleh, Prof. Dr. Datin Amla (2014) Faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan kemahiran bahasa arab dalam kalangan pelajar program sarjana muda bahasa arab (PSMBA) di institusi pengajian tinggi awam (IPTA) Malaysia. PhD thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ab wahid, Hariyaty and Othman, Prof. Madya Dr. Norasmah (2014) Keusahawanan sosial, daya tahan dan daya saing pelajar Institusi Pengajian Tinggi di Malaysia. PhD thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Abang Hj Julhi, Abang Ismail and Salamudin, Dr Norlena (2014) Kajian tentang pelaksanaan Pendidikan Jasmani sekolah-sekolah peribumi Penan di Malaysia. PhD thesis, UKM.

Abdul Mubin, Siti Syazwani and Ahmad, Prof.Madya Dato' Dr.Abdul Razaq (2014) Pengaruh persekitaran sekolah terhadap motivasi, sikap, dan pencapaian akademik pelajar Orang Asli. Masters thesis, UKM.

Abdul Mutalib, Mohd Muzaitulakmam (2014) L Education > L Education (General) > L7-991 Education (General). Kesan Pembelajaran Berasaskan Masalah Pada Sikap Dan Pengetahuan Alam Sekitar Dan Pencapaian Dalam Fizik. (Unpublished)

Abdul Wahab, Norwaliza and Ahmad, Prof Madya Dato' Dr. Abdul Razak and Mohd Jelas, Prof. Dato' Dr. Zalizan (2014) Pendidikan murid orang asli: Satu analisis matlamat, pelaksanaan dan hasil pendidikan. PhD thesis, UKM.

Abdullah, Nasarudin and Halim, Prof. Dr. Lilia and Zakaria, Prof Madya Dr. Effandi (2014) Kesan pendekatan strategi berfikir dan perwakilan visualisasi dalam pengajaran dan pembelajaran penyelesaian masalah matematik berayat di Sekolah Rendah. PhD thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Abdullah, Zakri (2014) Kemahiran meta-tingkah laku, kemahiran membuat keputusan dan tingkah laku disiplin pelajar. PhD thesis, UKM.

Abu Bakar, Abu Yazid and Mohd Ishak, Noriah (2014) Perkhidmatan kaunseling pelajar pintar dan berbakat. PhD thesis, UKM.

Abu Bakar, Marzita and Ahmad, Dr. Jamil (2014) Pemeriksaan ciri-ciri psikometrik instrumen kecerdasan emosi. Masters thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Abu Bakar, Marzita and Ahmad, Dr. Jamil (2014) Pemeriksaan ciri-ciri psikometrik instrumen kecerdasan emosi. Masters thesis, UKM.

Abu Talib, Jasmi and Hj Salleh, Prof Datin Dr Amla and Amat, Prof Madya Dr Salleh (2014) Kesan Modul kembara kerjaya ke atas kebolehan merancang kerjaya, efikasi kendiri kerjaya dan kematangan kerjaya pelajar Kolej Komuniti. PhD thesis, UKM.

Adnan, Nur Ilianis (2014) Using Public Speaking To Improve Malaysian Students’ Confidence Level In Speaking Skill: A Case Study. Using Public Speaking To Improve Malaysian Students’ Confidence Level In Speaking Skill. (Unpublished)

Ahmed Tharbe, Ida Hartina and Mohd Ishak, Prof Datuk Dr Noriah and Mahmud, Prof Dr Zuria (2014) The effect of emotional intelligence intervention program on perceived stress, general well-being and quality of relationship of Malaysian students. PhD thesis, UKM.

Al Shekaili, Bati Sulaiman Humaid (2014) Teachers' Beliefs And Levels Of Use In The Adoption Of The Student-Active Learning Approach In EFL Classrooms In Oman. Teachers' Beliefs And Levels Of Use In The Adoption Of The Student-Active Learning Approach In EFL Classrooms. (Unpublished)

Ali, Mohd Norawi and Halim, Lilia (2014) Pembangunan dan keberkesanan modul inovasi kereta solar dalam projek berasaskan sains terhadap motivasi dan pemikiran inovatif pelajar sains. PhD thesis, UKM.

Alias, Aliza and Abd Majid, Rosadah and Rahman, Saemah (2014) Profil keterujaan luar biasa pelajar pintar intelek dan kaitannya dengan keupayaan kognitif. PhD thesis, UKM.

Alkiyumi, Mohammed Talib Muslem (2014) Creative Thinking And Problem-Solving Abilities : Their Relationship With Psychological Traits Among 10th-GRADE Students In Oman. PhD thesis, University Sains Malaysia.

Alsharifi,, Estabraq Kadhim Abbas (2014) Iraqi Secondary Schools Biology Teachers’ Competency And Performance In Laboratory Skills. Iraqi Secondary Schools Biology Teachers’ Competency And Performance In Laboratory Skills. (Unpublished)

Amirudin, Zahiruddin and Harun, Dr. Mohd Taib (2014) Gaya hidup dan tahap kecergasan fizikal: Satu perbandingan di antara atlet murid orang asli dan atlet murid bukan orang asli. Masters thesis, UKM.

Ang,, Chai Tin (2014) Pembinaan Modul Pendidikan Seksualiti Masalah Pembelajaran Peringkat Menengah: Satu Kajian Berdasarkan Analisis Keperluan. Pembinaan Modul Pendidikan Seksualiti Masalah Pembelajaran Peringkat Menengah: Satu Kajian Berdasarkan Analisis Keperluan. (Unpublished)

Arbabi, Khatereh and Mahmud, Prof Dr. Zuria and Amat, Assoc. Prof. Dr. Salleh (2014) Adlerian group counselling intervention to improve self esteem and self efficacy among Iranian adolescents in Malaysia. PhD thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ariffin, Joohari (2014) Keadilan Organisasi, Tingkah Laku Kewarganegaraan Organisasi Dan Kepercayaan Di Sekolah Rendah Utara Semenanjung Malaysia. eadilan Organisasi, Tingkah Laku Kewarganegaraan Organisasi Dan Kepercayaan Di Sekolah Rendah Utara Semenanjung . (Unpublished)

Arumugam, Raman and Yahya, Don and Rozalina, Khalid and Fauzi, Hussin and Sofian, Omar and Marina, Ghani (2014) Technology Acceptance on Smart Board among Teachers in Terengganu Using UTAUT Model. Asian Social Science, 10 (11). pp. 84-91. ISSN 1911-2017

B

Basiron, Zainon and Abd Majid, Rosadah and Mohd Jelas, Zalizan (2014) Profil Keinginsempurnaan pelajar pintar akademik dan hubungannya dengan gaya keibubapaan dan personaliti. PhD thesis, UKM.

C

Cheah, Swi Ee (2014) Classroom Interactions, Instructional Activities And Learning Affordances Of An Undergraduate Technical Writing Classroom. Classroom Interactions, Instructional Activities And Learning Affordances Of An Undergraduate Technical Writing Classroom: A Sociocultural Study. (Unpublished)

D

D, Desi Andriani and Halim, Prof. Dr. Lilia (2014) Hubungan antara amalan pengajaran, pengetahuan pedagogi isi kandungan (PPIK) dan kompetensi profesional guru matematik Sekolah menengah Atas Negeri (SMAN) di Riau. Masters thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

E

E, Engkizar (2014) Penilaian guru terhadap kesan penggunaan kaedah tartil dalam pengajaran Al-Quran di Bandar Padang Negeri Sumatera Barat. Masters thesis, UKM.

H

H, Hamdan and Abdin Lubis, Prof. Madya Dr.Hj Maimun Aqsha (2014) Pelaksanaan pengajaran pelajaran tulisan 'Arab melayu dalam bilik darjah di Madrasah Ibtida'iyyah Kota Batam, Indonesia. Masters thesis, UKM.

H, Riyan Hidayat and H.Ikhsan, Dr Zanaton (2014) Kesan Pendekatan Matematik Realistik (PMR) ke atas pemahaman konsep topik Pengaturcaraan Linear. Masters thesis, UKM.

Haji Abdul Ghani, Mohammad Norsham and Abd Aziz, Prof. Datin Dr. Zahara and Hamzah, Dr. Isa (2014) Tahap Pengetahuan dan sikap guru-guru pendidikan ugama islam terhadap amalan penerapan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif di negara Brunei Darussalam. Masters thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Hamid, Hamid Norni and Hj. Abd ghani, Dr. Kamarulzaman and Nik Yusof, Prof Madya Dr. Nik Mohd Rahimi (2014) Kajian bentuk-bentuk kesalahan karangan bahasa arab murid tingkatan enam Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hassanal Bolkiah, Brunei Darussalam. Masters thesis, UKM.

Haris, Hairani and Mohd Meerah, Prof. Datuk T. Subahan (2014) Pembinaan dan pengujian modul pengajaran pembelajaran berasaskan otak untuk subjek biologi tingkatan 4. PhD thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Harun, Abd Hadi (2014) Kesan Pembelajaran Berasaskan Projek Secara Atas Talian Ke Atas Sikap, Pengetahuan Dan Tingkah Laku Pelajar Terhadap Tenaga Diperbaharui. Kesan Pembelajaran Berasaskan Projek Secara Atas Talian Ke Atas Sikap, Pengetahuan Dan Tingkah Laku Pelajar Terhadap Tenaga Diperbaharui. (Unpublished)

Hasan, Noor Azman and Buang, Prof Dr. Nor Aishah and Hussin, Prod Madya Dr. Muhammad (2014) Daya tahan, kualiti hidup dan persepsi prestasi perniagaan usahawan Melayu Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) peruncitan di Negeri Melaka. PhD thesis, UKM.

Hassan, Noorfaziha and Mohd Ali, Prof Madya Dr. Manisah (2014) Tahap keterlibatan murid ketidakupayaan penglihatan di sekolah. Masters thesis, UKM.

Hassan, Noorfaziha and Mohd Ali, Prof. Madya Dr.Manisah (2014) Tahap keterlibatan murid ketidakupayaan penglihatan di sekolah. Masters thesis, UKM.

Hj Bachora, Najamuddin and Ahmad, Prof. Madya Dato. Dr Abdul Razaq and Mohd Jelas, Prof. Dato. Dr. Zalizan (2014) Kecenderungan interaksi sosial ke arah penghayatan nilai perpaduan dalam kalangan guru pelatih. PhD thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Hushin Amri, Hasnul Faizal and Salammudin, Dr. Norlena and Harun, Dr. Mohd Taib (2014) Penilaian amalan pengurusan penyelenggaraan fasiliti sukan awam pihak berkuasa tempatan dan perbadanan stadium di Malaysia. PhD thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Hussain, Rasmuna and Hj Othman, Prof Madya Dr Norasmah (2014) Penilaian pelaksanaan modul asas keusahawanan kolej komuniti Kementerian Pendidikan Malaysia. PhD thesis, UKM.

I

indra, Ristapawa and Mohd Hamzah, Prof Madya Dr Mohd Izham (2014) Gaya kepimpinan situasi pengetua sekolah dalam amalan pengurusan berasaskan sekolah bagi menuju sekolah berkesan di sekolah menengah atas (SMA) kerajaan Sumatera Barat – Indonesia. PhD thesis, UKM.

J

Jaafar, Noornajihan and Tamuri, Prof. Madya Dato Dr. Ab. Halim and Mahmud, Dr. Zuria (2014) Pengaruh efikasi kendiri dan faktor persekitaran terhadap kualiti guru pendidikan islam Sekolah Menengah Kebangsaan. PhD thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Jiwa, Rabiatul Adawiah Megat (2014) Keberkesanan Bengkel Integrasi Untuk Pembangunan Lestari Dalam Kalangan Guru Pelatih. Masters thesis, Universiti Sains Malaysia.

K

K., Lisa Kwan Su Li and Md. Yunus, Prof Madya Dr. Melor (2014) ESL collaborative writing via wikis among permata pintar gifted students. Masters thesis, UKM.

Kamaruddin, Zainal Rashid and Othman , Prof. Madya Dr. Norasmah and Hamzah, Prof. Madya Dr. Mohd Izham (2014) Proses latihan tenaga pengajaran bagi orang kurang upaya jabatan kebajikan masyarakat. PhD thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Kasim, Norliah and Mohd Majzub, Prof Pn Seri Dr Hajah Rohaty (2014) Penilaian program transformasi pendidikan prasekolah KPM di sekolah kebangsaan (SK). PhD thesis, UKM.

Kaur, Amrita and Awang-Hashim, Rosna and Noman, Mohammad (2014) TEACHER AUTONOMY SUPPORT: DOES IT HINDER MOTIVATION AMONG THAI STUDENTS? Malaysian Journal of Learning and Instruction, 11. pp. 171-189.

Kuldas, Seffetullah and Allahyar, Negah and Hahsim, Shahabuddin and Ismail, Hairul Nizam and Samsudin, Mohd Ali (2014) Reconsidering Conscious and Unconscious Aspects of Thinking in Teaching Students How to Think. Discussion Paper. http://www.psychologyandeducation.net/pae/category/volume-51-monograph-no-2-summer-2014/.

Kuldas, Seffetullah and Hashim, Shahabuddin and Ismail, Hairul Nizam and Samsudin, Mohd Ali and Bakar, Zainudin Abu (2014) The Unconscious Allocation of Cognitive Resources to Task Relevant and Task Irrelevant Thoughts. Australian Journal of Educational and Developmental Psychology. pp. 1-16.

Kuldas, Seffetullah and Satyen, Lata and Ismail, Hairul Nizam and Hashim, Shahabuddin (2014) Greater Cognitive Effort for Better Learning: Tailoring an Instructional Design for Learners with Different Levels of Knowledge and Motivation. Psychologica Belgica, 54. pp. 350-373.

L

Lily Damayanti, D and Dr. Sharifah Nor Puteh, P (2014) Pendidikan karakter dalam kurikulum sains sekolah rendah kajian perbandingan Malaysia-Indonesia. Masters thesis, UKM.

Ling, Pik Kuong and Puteh , Dr Sharifah Nor and Toran, Dr. Hasnah (2014) Pembinaan dan pelaksanaan modul aktiviti seni kreatif (dalam bidang seni visual) untuk pendidikan prasekolah. PhD thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Low,, Joyce Soong Ping (2014) A Case Study Of Buddy Reading Among Three Year 4 Esl Students In A National Primary School. Masters thesis, PPIP.

M

M, Masnaini and Osman, Prof Madya Dr. Kamisah (2014) Keberkesanan strategi penyebatan pembelajaran pembacaan dan penulisan secara koperatif dengan peta minda dalam pengajaran kimia. Masters thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

M., Arif and Amir, Dr. Ruslin (2014) Gaya pembelajaran dan pemilihan kerjaya dalam kalangan pelajar pintar cerdas. Masters thesis, UKM.

MD Nasir, Mastura and Mohd Majzub, Prof. Puan Sri Dr Rohaty (2014) Profil kecerdasan pelbagai, stail pembelajaran dan pencapaian akademik guru pelatih. Masters thesis, UKM.

Maimunah, Husien (2014) Development Of Scoring Rubric To Assess Students? Creativity In Engineering Technology. PhD thesis, Universiti Sains Malaysia.

Manshor, Shamsulmarzeni and Muhammad Yasin, Prof Madya Dr. Ruhizan (2014) Keprihatinan dan amalan guru dalam pelaksanaan projek reka cipta bagi kurikulum Kemahiran Hidup Bersepadu. Masters thesis, UKM.

Masnan, Abdul Halim (2014) Amalan Pedagogi Guru Prasekolah Permulaan. PhD thesis, PPIP.

Mat Saad, Noor Saazai and Md. Yunus, Assoc Prof Dr. Melor and Embi, Prof Dr. Mohamed Amin (2014) The english language learning experiences of international students in Universiti Kebangsaan Malaysia. PhD thesis, UKM.

Md Nasir, Mastura and Mohd Majzub, Prof. Puan Sri Dr Rohaty (2014) Profil kecerdasan pelbagai, stail pembelajaran dan pencapaian akademik guru pelatih. Masters thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Md Shah, Kamarul and Amat, Prof Madya Dr Saleh (2014) Kecekapan guru kaunseling sekolah menengah negeri Selangor dalam mengamalkan kaunseling pelbagai budaya. PhD thesis, UKM.

Megat Jiwa, Rabiatul Adawiah (2014) Keberkesanan Bengkel Integrasi Untuk Pembangunan Lestari Dalam Kalangan Guru Pelatih. Masters thesis, University Sains Malaysia.

Mohamad, Armanurah and Buang, Prof. Dr. Nor Aishah and M, Prof. Madya Dr. Muhammad Hussin (2014) Penilaian pelaksanaan program siswaniaga Universiti Utara Malaysia. PhD thesis, UKM.

Mohamad, Tuzana (2014) Keberkesanan Modul Bacaan Bergred Bagi Membantu Murid Linus Tegar Dalam Kemahiran Membaca KVKV. Masters thesis, University Sains Malaysia.

Mohamat, Rosyafinaz and Othman, Prof. Madya Dr. Norasmah (2014) Kebolehpercayaan dan kesahan konstruk Indeks Keusahawanan Remaja Malaysia (EIYM) dengan menggunakan model rasch. Masters thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohamed, Habsah and Amir, Dr. Ruslin (2014) Hubungan gaya pengajaran guru terhadap gaya pembelajaran dan pencapaian pelajar tingkatan empat di putrajaya. Masters thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohamed, Misrah Hamisah and Embi, Dr. Mohamed Amin (2014) UniSZA teacher trainees' perceptions and challenges in the use of computer-mediated tasks. Masters thesis, UKM.

Mohamed, Suziyani and Toran, Prof Madya Dr Hasnah and Majzub, Prof Puan Sri Dr Rohaty (2014) Adaptasi silang budaya Ages and Stages Questionnaires: Social-Emotional (ASQ:SE) di Malaysia. PhD thesis, UKM.

Mohamed Alaudin, Aisyah Nadirah and Dr. Tajul Arifin, Muhammad (2014) Motif penglibatan, impak penglibatan dan tahap kepuasan diri dalam kalangan sukarelawan sukan institusi pengajian tinggi. Masters thesis, UKM.

Mohammad, Hamzan Saffarina and Awang, Dr Mahzan and Aziz, Prof. Madya Datin Dr. Zahara (2014) Aplikasi kepelbagaian unsur pedagogi dalam memupuk kesediaan belajar sejarah dari perspektif pelajar. Masters thesis, UKM.

Mohammad, Nazeri and Muhammad Yasin, Prof Madya Dr Ruhizan (2014) Faktor personaliti kreatif, komitmen, pengajaran, amalan operasi metakognisi dan pengajaran kreatif dalam kalangan guru kemahiran hidup. PhD thesis, UKM.

Mohd Jamel, Farihah and Halim, Prof. Dr. Lilia (2014) Sumbangan pengetahuan dan sikap guru fizik terhadap amalan penggunaan isu-isu sosio-saintifik dalam media di Hulu Langat, Selangor. Masters thesis, UKM.

Mohd Nizam, Mohd Suhaimi and Othman, Prof Madya Dr Norasmah (2014) Guru bekerja sampingan: Faktor pendorong dan kesan terhadap komitmen. Masters thesis, UKM.

Mohd Nor, Mohd Nasaruddin and Ahmad, En.Anuar (2014) Gaya pembelajaran pelajar cemerlang dalam kalangan pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Kampus Bangi. Masters thesis, UKM.

Mohd Shafie, Bani Hidayat and Tamuri, Prof Madya Dato’ Dr Ab. Halim and Abdul Ghani, Dr. Kamarulzaman (2014) Fungsi surau sekolah dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. PhD thesis, UKM.

Mohd Yusof, Madinah and Mohd Yasin, Prof Madya Dr Mohd Hanafi (2014) Pelaksanaan program transisi kerjaya pendidikan khas bermasalah pendengaran. PhD thesis, UKM.

N

Nasrudin, Norfadhilah and Othman, Prof Madya Dr. Norasmah (2014) Penilaian pencapaian objektif Program Pembudayaan Keusahawanan (PPK) di politeknik Malaysia. PhD thesis, UKM.

Nawastheen, Fareed Mohamed and Puteh, Dr Sharifah Nor and Mohamed Meerah, Datuk Prof Tamby Subahan (2014) Evaluating geography teachers concerns towards the 5E instructional model in the competency based curriculum reforms of Sri Lanka. PhD thesis, UKM.

Nik Harmi, Nik Nur Farihah and Mahamod, Prof. Dr. Zamri (2014) Keberkesanan Kaedah Peta Pemikiran (i-THINK) terhadap pencapaian, sikap dan kesediaan murid tingkatan empat. Masters thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Noman, Mohammad and Kaur, Amrita (2014) Differentiated Assessment: A New Paradigm in Assessment Practices for Diverse Learners. International Journal of Education and Applied Sciences, 1 (4). pp. 167-174.

Nor, Magdeline and Mahamod, Zamri (2014) Teras pengetahuan dan pedagogi guru Bahasa Iban Sekolah Menengah di Sarawak. PhD thesis, UKM.

P

P, Puji Aryani and M, Prof Madya Dr. Muhammad Hussin (2014) Penilaian keberkesanan program pendidikan guru praperkhidmatan pengkhususan pendidikan ekonomi terhadap kompetensi dan sikap positif bakal guru terhadap profesion keguruan. PhD thesis, UKM.

Poon, Cheng Yong and Yeo, Kee Jiar and Zanzali, Noor Azlan Ahmad (2014) LEARNING BASIC ADDITION FACTS THROUGH SENSE-MAKING AND UNDERSTANDING. Asia Pacific Journal of Educators and Education, 29. pp. 19-37.

Putek, Siti Nor Hakimu and Hussin, Prof. Madya. Dr. Muhammad (2014) Tahap penguasaan kemahiran komunikasi dan pencapaian akademik dalam kalangan pelajar prasiswazah tahun tiga Fakulti Ekonomi Dan Pengurusan UKM. Masters thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

R

Rahman, Yusni Abd. (2014) Pembinaan Model Konsepsi Dan Amalan Pentaksiran Guru. PhD thesis, Universiti Sains Malaysia.

Ramakrishnan, Rubashini and Mohammad Salleh, Dr. Norshidah (2014) Pembangunan dan penilaian perisisan pembelajaran Bahasa Melayu topik kata penguat untuk murid bermasalah pendengaran. Masters thesis, UKM.

S

Salawi, Abdulelah Ahmad (2014) Barriers, Attitudes, And Self-Efficacy Of People With Disabilities In Recreational Sports Activities Participation In Saudi Arabia. PhD thesis, Universiti Sains Malaysia.

Salawi, Abdulelah Ahmad (2014) Barriers, Attitudes, And Self-Efficacy Of People With Disabilities In Recreational Sports Activities Participation In Saudi Arabia. PhD thesis, University Sains Malaysia.

Ser, Pui Feng and Puteh, Dr. Sharifah Nor and Mohamad Yasin, Prof. Madya. Dr. Ruhizan (2014) Penyediaan dan pelaksanaan modul bertema berasaskan projek melalui kajian tindakan kolaboratif. Masters thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Shamsuddin, Hasni (2014) Pengkalibrasian Item Untuk Penggabungan Dua Ujian Matematik Tingkatan 2. Masters thesis, University Sains Malaysia.

Sidek, Zalifah and Mohd Tahir, Pn Aida Hafitah (2014) Tahap efikasi kendiri dalam pengurusan bilik darjah dalam kalangan guru-guru pelatih institut pendidikan guru (IPG). Masters thesis, UKM.

Sjahrony, Aisyah and Abdul Ghani, Dr. Kamarulzaman (2014) Hubungan antara tahap kebolehgunaan buku teks Maharat Al-Qira'ah dengan motivasi dan pencapaian pelajar FPI UKM. Masters thesis, UKM.

Sukani, Mohemed Ayob and Mohd Majzub, Prof Puan Seri Dr. Rohaty (2014) Instrumen pentaksiran kesediaan murid prasekolah (IPKP): Pembinaan dan kesahan. PhD thesis, UKM.

s, Salama Hayati and Abdul Karim, Cik Aidah (2014) Pengetahuan dan amalan pendekatan pakem dalam kalangan guru bahasa arab Madrasah Ibtidaiyah di Wilayah Pesisir Utara Provinsi Aceh. Masters thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

T

Talib, Nor Hayati Fatmi and Ahmad, Dr. Jamil and Tamuri, Prof. Madya Dato’ Dr. Ab Halim (2014) Penilaian pelaksanaan kurikulum tamadun islam dan tamadun asia (TITAS) di Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. PhD thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Tan, Cheng Im (2014) An Evaluation Of Postgraduate School-Based Teacher Education Program In Malaysia. PhD thesis, University Sains Malaysia.

Tan, J.S and Mohd Ishak , Prof. Dr Noriah (2014) Exploring dual relationships and boundary management from the Malaysian counselling practitioners’ perspectives. PhD thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Tan, Ooi Leng Choo (2014) The Use Of WebQLM To Enhance Writing Performance In Argumentative Writing. PhD thesis, University Sains Malaysia.

Thirusanku, Jantmary and Md Yunus, Assoc. Prof. Dr. Melor (2014) Lexical borrowings among Malaysian ESL teachers. PhD thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Triman, Arif and Amir, Dr. Ruslin (2014) Personaliti dan Gaya Pembelajaran dalam kalangan pelajar pintar cerdas. Masters thesis, UKM.

U

Ungku Chulan, Ungku Azmi Iskandar and Rahman, Prof. Dr. Saemah (2014) A theoretical analysis on the limitation of frayer model in mathematics. Masters thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

W

W.Ismail, Wan Hazenah and Hj Badusah, Prof. Madya Dr Jamaludin (2014) Aplikasi google dalam pengajaran guru bahasa melayu. Masters thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Y

Yahya, Saroya and Md Yunus, Prof Madya Dr Melor and Toran, Dr Hasnah (2014) Teacher practices in promoting sight vocabulary development among ESL students with autism in Malaysia. PhD thesis, UKM.

Yew, Kiong Lim and Halim, Prof. Dr. Lilia (2014) Tahap pengetahuan pedagogi isi kandungan (PPIK) guru pelatih sains dalam mengajar astronomi. Masters thesis, UKM.

Yousef, Reem A. H (2014) The Influence Of Teacher Confirmation And Connected Classroom Climate On Malaysian University Preservice English Teachers’ Willingness To Communicate In English. PhD thesis, University Sains Malaysia.

Yunos, Asmah and Buang, Prof. Dr. Nor Aishah (2014) Keberkesanan permainan catur bistari terhadap tahap penghayatan bermain dan pemikiran kritikal pelajar ekonomi tingkatan enam. Masters thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Z

Zainol, Mahfuzah and Abdul Majil, Prof madya Dr Rosadah (2014) Intervensi terapi carakerja dalam kemahiran motor murid masalah koordinasi. Masters thesis, UKM.

Zakaria, Ashfahani and Hj Ismail, Prof Madya Dr Hj Mohd Arif and Mohd Salleh, Prof Datin Dr Amla (2014) Kajian reka bentuk dan pembangunan Modul Projek Atas Talian (m-PAT) berasaskan pemupukan nilai positif dalam kalangan pelajar. PhD thesis, UKM.

This list was generated on Thu Jul 9 15:31:30 2020 +08.