Items where Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: | , | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z
Number of items: 1087.

Abdul Ronif, Jamaludin and Ahmad Jelani, Shaari (2012) Tahap Pengetahuan Dn Amalan Penggunaan Komputer Guru Pelatih Pismp. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Abdull Sukor, Shaari (2012) Kaedah Dan Gaya Pengajaran Dalam Kursus Ekonomi Matematik: Hubungannya Dengan Pencapaian Pelajar Di Universiti Utara Malaysia. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Airulliza, Baharum and Fauziah, Abdul Rahim (2012) Minat Pelajar Tingkatan Empat Terhadapa Mata Pelajaran Pendidikan Seni Visual. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Aminuddin, Jusoh @yusof and Surendran, Sankaran (2012) Kemudahan Ict, Tahap Kemahiran Dan Sikap Terhadap Pengintergrasian Ict Dalam Pengajaran Dalam Kalangan Guru Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (sabk). ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Aminudin, Yusof@jusoh and Surendran, Sankaran (2012) Kemudahan Ict, Tahap Kemahiran Dan Sikap Terhadap Pengintegrasian Ict Dalam Pengajaran Dalam Kalangan Guru Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (sabk). ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Anis Amiza, Adnan and Shuhaili, Shamsudin (2012) Hubungan Kepimpinan Ketua Panitia Mata Pelajaran Dengan Kerja Berpasukan Ahli Panitia Di Sekolah-sekolah Menengah Agama Daerah Kota Setar. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, uum.

Anuar, Ahmad and Norazlinda, Saad (2012) Kajian Keberkesanan Pengurusan Aset Di Sekolah Menengah Bantuan Kerajaan Di Daerah Larut Matang Dan Selama. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Asma Musaad A, Alghamdi and Fouad Mahmoud, Mohamad Rawash (2012) Arabic: The Effect Of Using Computer On Achievements On Physics And Attitudes Towards The Use Of Computer In Learning And Education. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

Ayu Suhana, Wan Jan and Norazlinda, Saad (2012) Hubungan Antara Kepuasan Kerja Dengan Komitmen Guru Di Sekolah Menengah Agama Bantuan Kerajaan Di Negeri Perlis. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Azimah, Mohamad and Ahmad Jelani, Shaari (2012) Kesan Pengajaran Berasaskan Koswer Ke Atas Pencapaianmatematik Dalam Kalangan Pelajar Kognitif Rendah. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Azirah, Seman and nafisah, Mahmud (2012) Pelaksanaan Pengajaran Berasaskan Amali: Satu Kajian Kes. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Benanta, Salleh and Abdull Sukor, Shaari (2012) Kefahaman Guru-guru Penolong Kanan Terhadap Amalan Penyeliaan Pengajaran Dan Pembelajaran. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Chua, Yong Wei and Lee, Kean Wah (2012) Do Beliefs Matter In Language Learning? A Study Of 1st Year Undergraduates Of A Faculty In Ums. Bachelor's thesis, Ums.

Delincing, Lumasa and Ahmad Jelani, Shaari (2012) Hbungan Tahap Kecerdasan Emosi Dengan Pencapaian Akademik Pelajar Sekolah Menengah. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Eman Mohammed N, Alturki and Tunku Badariah, Tunku Ahmad (2012) Barriers In Ict Use In Science Teaching: A Comparative Analysis Of Malaysian And Saudi Secondary School Teachers. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

Faridah, Che Kub and Yahya, Don (2012) Tahap Amalan Kepimpinan Pelajar Unit Beruniform Sekolah Menengah Kebangsaan Daerah Kota Bharu, Kelantan. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, uum.

Farrah Natasya, Abdul Ghani and Kamarulzaman, Md.ali (2012) Amalan Penyeliaan Pengajaran Dan Pembelajaran Di Bilik Darjah Dan Hubungannya Dengan Komitmen Kerja Guru. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Hafizah, Abd Hamid and Lee, Seung Chun (2012) Pygmalion Effect In Language Learning: How Does It Perfect Students' Anxiety Level During Speaking Task? ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Haifa Ibrahim A, Halawani and Sharifah Sariah, Syed Hassan (2012) The Usage Of Ict In Teaching: Implication Towards Secondary School Students' Motivation In Jeddah, Saudi Arabia. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

Hasmizu, Hasan and Yaakob, Daud (2012) Kepimpinan Transformasional Dan Kepimpinan Berkhidmat Pengetua Sekolah Berprestasi Tinggi Dan Sekolah Berprestasi Tinggi Dan Sekolah Berprestasi Rendah Di Kuala Krai, Kelantan. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, uum.

Herawati, Masauda and Surendran, Sankaran (2012) Persepsi Guru-guru Prasekolah Daerah Kuala Terengganu Selatan Terhadap Penggunaan Ict Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Herawati @ Maslinah, Masauda and Surendran, Sankaran (2012) Persepsi Guru-guru Prasekolah Daerah Kuala Terengganu Selatan Terhadap Penggunaan Ict Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Izzah, Ismail and Surendran, Sankaran (2012) Penggunaan Laman Rangkaian Sosial Dalam Kalangan Pelajar Pra Universiti Di Daerah Marang. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Jekop, Sagina and Abdull Sukor, Shaari (2012) Stail Kepimpinan Guru Besar Dan Hubungannya Dengan Motivasi Guru-guru Sekolah Rendah Di Kota Marudu Sabah. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Joekim Sam, Yusuf (2012) Pengaruh Ibu Bapa Terhadap Pencapaian Akademik Anak-anak Di Sekolah. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, uum.

Jude, James and Mohd. Zailani, Mohd. Yusoff (2012) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Stres Kerja Dalam Kalangan Guru-guru Sekolah Menengah. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Julaidah, Salleh (2012) Kecerdasan Emosi (eq) Dalam Kalangan Pelajar. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, uum.

Latifah, Ali and Surendran, Sankaran (2012) Penggunaan Kamus Atas Talian (e-alqamus Online) Dalam Pembelajaran Bahasa Arab. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Latifah, Ali and Surendran, Sankaran (2012) Penggunaan Kamus Atas Talian (e-alqamus Online) Dalam Pembelajaran Bahasa Arab. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Mazelan, Mohamed and Norazlinda, Saad (2012) Faktor-faktor Tekanan Dan Kesannya Kepada Guru Sekolah Menengah Kebangsaan : Satu Kajian Di Daerah Machang, Kelantan.negeri Perlis. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Mazni, Salleh and Surendran, Sankaran (2012) Hubungan Antara Sikap Dan Halangan Dengan Tahap Kemahiran Ict Dalam Kalangan Guru Sekolah Orang Asli Di Negeri Terengganu. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Mohammad Samsuri, Omar and Surendran, Sankaran (2012) Tahap Kemahiran Dengan Pengintergrasian Internet Dalam Penyediaan Bahan Pengajaran Dan Pembelajaran Di Sekolah Rendah. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Mohammed Abdullah M, Al Ghamdi and Fouad Mahmoud, Mohamad Rawash and Ismaiel Hassanein, Ahmed Mohamed (2012) Arabic: Quality Assurance Of E-learning In The Kingdom Of Saudi Arabia. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Phd" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

Mohd Anizan Bakhtiar, Abdullah and Norazlinda, Saad (2012) Kajian Antara Budaya Organisasi Dan Kepuasan Kerja Di Kalangan Staf Akademik Pusat Pengajian Sains Kesihatan, Usm. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Mohd Hazlam, Hashim and Surendran, Sankaran (2012) Faktor Demografi, Pengetahuan Dan Kemahiran Komputer Terhadap Pengintegrasian Ict Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Sekolah Rendah. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Mohd Nurzaim, Rahimi and Nurulwahida, Azid (2012) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkah Laku Merokok Dalam Kalangan Pelajar Sekolah : Satu Tinjauan Di Daerah Padang Besar Utara, Perlis. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, uum.

Mokhtar, Mohamed and Norazlinda, Saad (2012) Gaya Kepimpinan Berkhidmat Pengetua Dan Hubungan Komitmen Guru Di Sekolah Yik Daerah Machang, Kelantan. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, uum.

Moktar, Mohamed and Norazlinda, Saad (2012) Gaya Kepimpinan Berkhidmat Pengetua Dan Hubungannya Dengan Komitmen Guru Di Sekolah Yik Daerah Machang, Kelantan. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Nazihah, Mohd Nor and Norazlinda, Saad (2012) Hubungan Antara Budaya Organisasi Dengan Kepuasan Kerja Pensyarah Kolej Matrikulasi Di Utara Semenanjung Malaysia. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Nik Azmalayati, Nik Jusoh and Ahmad Jelani, Shaari (2012) Keberkatan Penggunaan Peta Minda Berbantukan Komputer Ke Atas Pencapaian Murid Dalam Penulisan Karangan Bahasa Melayu Tahun 5. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, uum.

Noor Azila, Abdullah and Abdul Latif, Kasim (2012) Tahap Motivasi Dan Kepuasan Kerja Guru Sekolah Menengah Berprestasi Rendah Dalam Daerah Kuala Krai. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Noorhayati, Abd Rahman and Nurahimah, Mohd Yusoff (2012) English As Second Language (esl) Teachers: Strategies Used And The Challenges They In The Classroom. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Nor Rida, Abdullah and Abdul Latif, Kasim (2012) Hubungan Kepimpinan Instruksional Pengetua Terhadap Pencapaian Akademik. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Norashikin, Alias and Nurahimah, Mohd Yusoff (2012) Pembelajaran Kendiri: Sebuah Kajian Di Allianze University College Of Medical Sciences (aucms). ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Norhafizah, Mohd Ghazali (2012) Persepsi Pelajar Tehadap Pensyarah Pendidikan Islam Politeknik. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Norhamidah, Hussain and Nurulwahida, Azid (2012) Kesan Faktor Jantina Dan Pencapaian Biologi (kumpulan Modul 1 Dan 3) Terhadap Kecerdasan Berfikir Sternber Dalam Kalangan Pelajar Program Satu Tahun (pst) Kolej Matrikulasi Kedah. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Norhayati@rosalinda, Melvyne and Ruzlan, Md. Ali (2012) Analisis Keselamatan Pelajar Tingkatan Dua Dalam Penyelesaian Soalan Topik Pecahan. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Norzira, Ahmad and Kamarulzaman, Md.ali (2012) Hubungan Antara Kepimpinan Transformasional Dengan Komitmen Organisasi Di Kalangan Pensyarah Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin, Perlis. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Nurshamimi, Zainuddin (2012) Pengaruh Rakan Sebaya Terhadap Tingkahlaku Delinkuan Dalam Kalangan Pelajar Sekolah. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, uum.

Nurulhuda, Hashim and Kamarulzaman, Md.ali (2012) Hubungan Tahap Kecergasan Emosi Dengan Tahap Kepuasan Kerja Dan Tahap Komitmen Kerja Dalam Kalangan Guru Sekolah Menengah Di Negeri Perlis. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Pain, Gagau and Ahmad Jelani, Shaari (2012) Kesan Menggunakan Pembelajaran Koperatif Stad Ke Atas Pencapaian Pelajar Dalam Fizik Tingkatan 4. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, uum.

Rohani, Ahmad and Yaakob, Daud (2012) Persepsi Pelajar Tingkatan Lima Sekolah Menengah Di Daerah Kota Kinabalu Terhadap Pelaksanaan Kerja Projek Matematik Tambahan. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Rosilahanim, Zahari (2012) Pengaruh Personaliti Terhadap Kemurungan Dalam Kalangan Pelajar Menengah Rendah. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, uum.

Rosnidaliza, Zakaria and Yusof, Mohd. Yusof (2012) An Adoption Of Japanese Managerial Practices In The Training Programs Into Learning Organization: A Case Study In One Japanese Organization. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Siti Fatimah, Habin and Ramly, Mohd. Ali (2012) Kepimpinan Berkhidmat Guru Besar Dan Hubungannya Dengan Keberkesanan Organisasi Di Negeri Perlis. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Siti Mariam, Ramli and Kamarulzaman, Md.ali (2012) Persepsi Terhadap Amalan Kepimpinan Transformasional Pengetua Dan Hubungannya Dengan Kepuasan Kerja Guru Di Sekolah-sekolah Menengah Di Negeri Perlis. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Siti Shamzela, Shahman and Yaakob, Daud (2012) Komitmen Organisasi, Efikasi Kendiri Dan Kepuasan Kerja Guru-guru Sekolah Berprestasi Tinggi Dan Sekolah Berprestasi Rendah Di Kuala Krai, Kelantan. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, uum.

Solehah, Saari and Nurulwahida, Azid (2012) Hubungan Antara Kecerdasan Emosi (eq) Dengan Pencapaian Akademik Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Lima Sekolah Berasrama Penuh Daerah Kubang Pasu. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, uum.

Syuriahni, Omar (2012) Kemahiran Membaca Al-quran Dan Hubungan Dengan Penguasaan Jawi Dalam Kalangan Pelajar Tahap 2 Sekolah Rendah. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Wan Nurul Huda, Rodzlad and Nurulwahida, Azid (2012) Hubungan Gaya Pembelajaran Dengan Pencapaian Akademik Pelajar Tingkatan Tiga Sekolah Berasrama Penuh (sbp) Daerah Kubang Pasu. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, uum.

Wan Zuraidah, Wan Ali and Arsaythamby, Veloo (2012) Hubungan Minat Jawi Dengan Pencapaian Jawi Dan Pendidikan Islam Di Sekolah Rendah. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Zaharah, Ghani and Arsaythamby, Veloo (2012) Penguasaan Literasi Melalui Pelaksanaan Program Linus Murid Tahun Satu Di Sekolah Bandar Dan Luar Bandar . ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Zatul Ifa, Abu Bakar (2012) Frofil Dan Faktor-faktor Kepercayaan Masyarakat Terhadap Amalan Sihir Dan Perubatan Islam. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Zulkifli, Awang and Abdul Latif, Kasim (2012) Amalan Kepimpinan Transformasional Pengetua Dan Keupayaan Kepimpinan Guru Sekolah Menengah Di Terengganu. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Zulkifli, Awang and Abdul Latif, Kasim (2012) Amalan Kepimpinan Transformasional Pengetua Dan Keupayaan Kepimpinan Guru Sekolah Menengah Di Terengganu. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, uum.

Zurina, Abu (2012) Faktor Tingkah Laku Devian Dalam Kalangan Remaja. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

,

, Abang Hadzmin Abang Taha and Ismaiel Hassanein, Ahmed Mohamed (2012) Arabic: Teacher's Perceptions Toward The Objective Of Teaching Arabic And Its Effect To Their Profesion. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Phd" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Abdul Hamid Busthami Nur and Tunku Badariah, Tunku Ahmad (2012) Using An Extended Tam To Determine Factors That Influence School Teachers' Ict Acceptance In The District Of Jember, Indonesia. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Phd" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Abdul Kadir Hussein and Sueraya, Che Haron (2012) The Practice Of Autonomous Learning Among Arabic Language Learners At Iium. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Abdullah Abdulaziz Alghamdi and Md. Yusnan, Hj Yusof (2012) Arabic: Emotional Intelligence In Prophet Muhammad (pbuh) Biography: The Possibility Of Application And Development Amongst Gifted Student Through Enrichment Curriculm In Arabia. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Phd" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Abdullah Yahya Hadi Karshoom and Siraje Abdallah, Ssekamanya (2012) Arabic: The Role Of Supervisor In Development The Arabic Teachers Skill In High School Is Sana'a (yemen). ["eprint_fieldopt_thesis_type_Phd" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Ahmad Abdullahi Ibrahim and Sharifah Sariah, Syed Hassan (2012) The Effect Of Learning With Digital Al-qur'an In Tahfiz Intrinsic Motivation Towards Qur'an Memorization. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Ahmed Mohammad Issa (haj Khaleel) and Arifin, Mamat (2012) Teachers's Role In Creating Political Awareness Amongst The Twelve Grade Students In Westbank. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Ahmed Shahadah Muhammad Al Rababa'ah and Tahraoui, Ramdane (2012) Objectives Of The Arabic Language Curriculum As A Foreign Language In The University At Jordan: Evaluation Based On Teachers And Students Perspective. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Aida Noor Izam Bujang (2012) Teachers' Perceptions On Empowerment. UNSPECIFIED thesis, Universiti Teknologi Mara.

, Aidatul Farah Hazwani Mohamad and Nik Ahmad Hisham, Nik Ismail (2012) The Relationship Between Self-compassion And Intrinsic Motivation With Academic Performance Among Iium Students. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Al-qahtani Salman Refan and Fouad Mahmoud, Mohamad Rawash (2012) No Title. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Alex Funk Yun Leong and Lee, Kean Wah (2012) Evalaution Of The Cambridge Igcse Programme In A Private School In Sabah. Masters thesis, Ums.

, Alfuhaigi Sari Salem G and Ismaiel Hassanein, Ahmed Mohamed (2012) Arabic: The Role Of Education Materials In Treating The Common Errors In Recitation Of The Holy Qur'an Among Grade Six Students In The District Of Al-jouf Saudi Arabia. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Phd" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Almadani Feras Mohammed A and Fouad Mahmoud, Mohamad Rawash (2012) Arabic: The Extent To Which Arabic Language Textbooks In Secondary School In The Kingdom Of Saudi Arabia Are Contained In The Principles Of Human Rights. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Phd" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Amina Hassan and Ismail, Sheikh Ahmad and Siraje Abdallah, Ssekamanya (2012) Career Development Among Women Academician: A Case Study In Selected Universities In Uganda. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Phd" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Amizah Tajudin and Mohd Burhan, Ibrahim (2012) The Effects Of Cooperative Learning On Student's Science Achievement And Attribution. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Azizul Rahim Bryan and Lee, Kean Wah (2012) Using Weblogs To Develop Secondary School Students’ Narrative Writing Skills. Masters thesis, Ums.

, Azmi Abdullah (2012) An Alternative Media And Technique In Batik For Primary School. UNSPECIFIED thesis, Universiti Teknologi Mara.

, Berte Alassane and Ismaiel Hassanein, Ahmed Mohamed (2012) The Usage Of The Internet To Teach Arabic Language At Celpad. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Phd" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Busari Kazeem Adetunji and Hairuddin, Mohd Ali (2012) The Relationship Between Student's Perception Of Their Islamic Value Practices And Perceived Achievement Of Iium Mission. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Christine Jacqueline Runggol (2012) Compliment Responses By Iban Esl Learners. UNSPECIFIED thesis, Universiti Teknologi Mara.

, Cyn Thia Nicholas Palikat and Lee, Kean Wah (2012) The Implementation Of A Blended Learning Approach At Polytechnics: Students’ Experiences. Masters thesis, Ums.

, Dairabi Kamil and Ismail, Sheikh Ahmad and Mohyani, Razikin (2012) Indonesia Secondary School Efl Teachers Self Efficacy In Developing School Based Efl Syllabus. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Phd" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Deborah Leduning and Lee, Kean Wah (2012) Focus On Students: Learning Business English Writing Skills Via Blended Learning. Masters thesis, Ums.

, Diah Ningrum and Nik Ahmad Hisham, Nik Ismail (2012) A Study On Popular Pro-social Behaviours Among Children At Grade 5 Sekolah Dasar Swasta Angkasa, Halim Perdana Kusuma. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Ebtisam Abdal Salam Abdullah and Sharifah Sariah, Syed Hassan (2012) Integrating Ict In Teaching English: The Effect Of Students Intrinsic Motivation In Learning Primary School In Saudi Arabia. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Erhijakpor Perkins Oghenenyerhovwo Shuaibu and Syed Alwi, Shahab (2012) Interrelationship Of Qalb (heart) Self Esteem & Academic Achievements Among Institute Of Education, Iium Students. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Fadzlina Mohd Akhir (2012) Eco Art Sculpture For Primary School Children: Artistic Approaches In Integrating Art Education With Environmental Awareness. UNSPECIFIED thesis, Universiti Teknologi Mara.

, Fatema Aamir Mohammed Al-hinai and Ismaiel Hassanein, Ahmed Mohamed (2012) The Role Of Supervisor In Improving Teacher Professional Development. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Phd" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Haryati Basran (2012) Leadership Styles Of Middle Managers In Secondary Schools. UNSPECIFIED thesis, Universiti Teknologi Mara.

, Hazlin Anita Zainal Abidin (2012) Museum And Gallery Education: Promoting Activities And Practices In Visual Art Education. UNSPECIFIED thesis, Universiti Teknologi Mara.

, Huda Abdo Moqbel Al-zubairi and Mohamad Sahari, Nordin (2012) Parenting Style And Social Responsibility Among Arab Children In Malaysia. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Husna Al-amani Samsudin (2012) The Influence Of Job Stress On Teachers' Job Satisfaction In Government Aided Islamic Secondary Schools In Selangor. UNSPECIFIED thesis, Universiti Teknologi Mara.

, Jamaliah Zakaria (2012) Practicing Marbling Activity With Media And Materials In The Classroom. UNSPECIFIED thesis, Universiti Teknologi Mara.

, Jamilah Jaafar and Nik Ahmad Hisham, Ismail (2012) Factors Influencing Boys Achievement, Behaviour And Personal Attributes: Utilizing Structural Equation Modeling To Test Ecological System Theory. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Phd" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Jecklin Ishak and , Crispina Gregory K Han (2012) Kesan Penggunaan Pembelajaran Berbantukan Komputer Berasaskan Simulasi Komputer Terhadap Pencapaian Akademik Pelajar Dalam Fizik T4 Bagi Tajuk 'tenaga'. Bachelor's thesis, Universiti Malaysia Sabah.

, Kamal Baharom (2012) Assemblage In Visual Art: Exploring The Techniques Of Arranging And Attaching Natural Materials For Primary Schools. UNSPECIFIED thesis, Universiti Teknologi Mara.

, Kamal J I Badrasawi and Noor Lide, Abu Kassim (2012) Profiling English Literacy Of Nation Lower Secondary Students Using Rasch Measurement Model. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Phd" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, La Yong and Ainol Madziah, Zubairi (2012) A Study On Management Styles And Teacher Job Satisfiction Of Lin Xia Foreign Language School In Gansu Province Of China. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Libya A.m and Siraje Abdallah, Ssekamanya (2012) Arabic: Problems Of Decision - Making Among Educational Administrator In Libya. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Phd" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Lissa Edwar Bujang and Suhailah, Hussien (2012) A Study On The Teaching Of Islamic Studies Through Critical Pedagogy At Two Private High Schools, Jakarta, Indonesia. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Lulu Vasan and Lee, Kean Wah (2012) Language Learning Strategies Awareness For Writing English Language Among Diploma Students. Masters thesis, Ums.

, Ma Chun Lin and Nor Azian, Mohd. Noor (2012) A Study Of Islamization Of Educational Psychology Of Institute Of Education. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Mahmoud Marghany Mohamed Ahmed Essawy and Arifin, Mamat (2012) Arabic: Al-wahadah And Its Improtance In Teaching Arabic For Non-arabic Speakers. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Marcelina John and Lee, Kean Wah (2012) Investigating The Effect Of Learner Training On Primary Pupils’ Speaking Performance In The School Based Oral Assessment (sboa),. Masters thesis, Ums.

, Marina Muhammad (2012) Generic Structure Analysis Of Acknowledgements In Undergraduate Academic Exercise. UNSPECIFIED thesis, Universiti Teknologi Mara.

, Mas Intaniah Sarimin (2012) A Case Study Of Secondary School Students' Displinary Problems Through Art Therapy. UNSPECIFIED thesis, Universiti Teknologi Mara.

, Mohamed Abdullahi Gure and Afareez, Abd Razak (2012) Perception Of Teahcers Towards Their Principals' Change Facilitator Styles (cfs) In Selected International Islamic Schools In Kuala Lumpur. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Mohammad Reza Soofinajafi (2012) The Relationship Between Teacher Multiple Intelligence And Self-efficacy In Adult Tefl: A Case Of A Language Academy. UNSPECIFIED thesis, Universiti Teknologi Mara.

, Mohammed Razmi Abdul Kahar (2012) Teaching Multicultural Motif And Craft Design Focusing On Craft Activity In Secondary School. UNSPECIFIED thesis, Universiti Teknologi Mara.

, Muhamad Bin Jaraie (2012) Occupational Stress Among Primary School Teachers In The District Of Sri Aman, Sarawak. UNSPECIFIED thesis, Universiti Teknologi Mara.

, Nadheema Abdul Sattar and Mohd Burhan, Ibrahim (2012) Parenting Styles, Adolescents' Self-esteem And Achievement Motivation. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Nafisat Afolake Adedokun-shittu and Tunku Badariah, Tunku Ahmad (2012) The Deployment Of Ict Facilities In Teaching And Learning In Higher Education: A Mixed Method Study Of Its Impact On Lecturers And Students At The University Of Ilorin, Nigeria. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Phd" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Nazifah Alwani Mohamad and Mohd. Johdi, Salleh (2012) The Effects Of Strategic Leadership Practices On School Achievement As Perceived By Educational Leaders. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Noor Azura Baharudin (2012) An Experimental Study Of The Integration Of Paper Collage Techniques And Painting For Primary School Children. UNSPECIFIED thesis, Universiti Teknologi Mara.

, Nor Adilah Abdullah (2012) Soft Scuplture Through Children's Artistic Character. UNSPECIFIED thesis, Universiti Teknologi Mara.

, Nora Rustham and Arifin, Mamat (2012) Teaching Methodologies In A Weekend Madrasah : A Study At Jamiyah Education Centre, Singapore. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Norah Sultan M. Alkhidhr and Zainurin, Abd. Rahman (2012) The Attitude Of Saudi Secondary School Student Toward The Use Of Blogging In Learning English As A Second Language. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Noraini Ahmad Shukri@nooruddin (2012) Medical Students' Perspectives On The English B Higher Level Program Offered By The International Baccalaureate Curriculum In Kolej Mara Banting. UNSPECIFIED thesis, Universiti Teknologi Mara.

, Norazah (2012) Anxiety In Speaking English Among Secondary School Students: A Case Study. UNSPECIFIED thesis, Universiti Teknologi Mara.

, Norazliyati Yahya (2012) The Employers' And Students' Perspectives Towards The Generic Skills Of Graduates As An Indicator Of Work Readiness. UNSPECIFIED thesis, Universiti Teknologi Mara.

, Norazura Abd. Hamid (2012) Students' Evaluation On The Effectiveness Of The Diploma Of Early Childhood Education Program In A Private Higher Learning Institution. UNSPECIFIED thesis, Universiti Teknologi Mara.

, Norela Elias (2012) A Study On Relationship Between Leadership Behavior And Job Satisfaction Among Academic Staff In Private Universities In Malaysia. UNSPECIFIED thesis, Universiti Teknologi Mara.

, Nur Shaminah Mustafa Kamalu (2012) Distance Adult Students' Self-management Strategies Of Learning For The Purpose Of Online Discussion. UNSPECIFIED thesis, Universiti Teknologi Mara.

, Nursyahidah Khalid and Norwati, Mansur (2012) The Relationship Between Spiritual Well Being And College Adjustment Among Iium Students. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Nyezuma Simai Issa and Syed Alwi, Shahab (2012) The Relationship Between Emotional Intelligence And Academic Achievement, A Correlational Study Of Undergraduate Students At The University College Of Educ Zanzibar. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Oseni Ayobami Rahman and Nor Azian, Md. Noor (2012) An Investigation Factors Influencing Students' Motivation And Attitude Towards Islamic Studies In Lagos State Nigeria Using The Bronfenbrenner's Ecological Approach. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Phd" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Qiao Ju Ping and Noor Lide, Abu Kassim (2012) Motivation And Arabic Learning Achievement: A Comparative Study Between Two Types Of Gansu Islamic Schools In China. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Quadri Mojeed Akorede and Mohd Burhan, Ibrahim (2012) Job Satisfaction Return And Promotion Among Iium Lectures. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Radzuwan Ab Rashid (2012) The Teaching Of Literature To Less Proficient Students In Rural Secondary Schools In Kelantan. UNSPECIFIED thesis, Universiti Teknologi Mara.

, Robita Khalid and Mohd. Johdi, Salleh (2012) The Effects Of Exemplary Leadership Practices Of Principals On School Achievements At Selected Secondary Schools In Selangor. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Rohani Kamis and Arifin, Mamat (2012) Pedagogical Strategies Among Islamic Education Teacher In Teaching Jawi At Primary Schools In Selangor. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Shubashini Suppiah and Lee, Kean Wah (2012) Beliefs About Language Learning: The Non-optinist Pre-service Teachers’ Beliefs About Learning English In A Teacher Training Institute. Masters thesis, Ums.

, Sri Nurul Milla and Syed Alwi, Shahab (2012) The Relationship Of Self-regulated Learning Strategies And Test Anxiety Among Insted Iium Students. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Susilawati Lajeli and , Abdul Said Ambotang (2012) Faktor Yang Menghalang Penglibatan Pelajar Dalam Kegiatan Ko Kurikulum Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah. Bachelor's thesis, Ums.

, Ung Sing Jiin and , Crispina Gregory K Han (2012) Efficacy Of Role Play Method Applied In Enhancing Students' Understanding Toward The 'digestion Process In Human Body'. Bachelor's thesis, Universiti Malaysia Sabah.

, Wan Suraya Wan Nik and Nik Suryani, Nik Abd. Rahman (2012) An Examination Of The Affinities Between The School Effectiveness Correlates & Quality Of The Upper Secondary Divisions Grade 9 Until Grade 12 Students Life At The Selected Iium. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Phd" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Wong Siaw Jean and , Abdul Said Ambotang (2012) Hubungan Antara Penerapan Nilai Keusahawanan Melalaui Mata Pelajaran Perdagangan Dengan Minat Terhadap Keusahawanan. Bachelor's thesis, Ums.

, Yein@ian Anak Bilun (2012) The Relationship Between School Principal Leadership Style And Teacher Efficacy: A Case Study. UNSPECIFIED thesis, Universiti Teknologi Mara.

, Yunus Padzil (2012) The Relationship Between Transformational Leadership And Work Commitment In Primary Schools. UNSPECIFIED thesis, Universiti Teknologi Mara.

, Zafri Abdul Kadir (2012) Attitude, Parental Encouragement And Perception Of The Importance Of English In English Language Learning - A Survey Amongst Form Six Students In Marang District, Terengganu. UNSPECIFIED thesis, Universiti Teknologi Mara.

, Zaiyana Mahbib (2012) Modelling With Natural Material For Teaching Pottery In Lower Secondary Schools. UNSPECIFIED thesis, Universiti Teknologi Mara.

, Zubaidah Abdul Ghani (2012) Employers' And Lecturers' Perceptions On Graduates' Work Readiness Based On Their Generic Skills. UNSPECIFIED thesis, Universiti Teknologi Mara.

A

A Karim, A Razak and Lokman, Mohd Tahir (2012) Isolasi (pengasingan Diri) Dalam kalangan Pengetua Sekolah Menengah negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

A. Badaruddin, mohd Nizam and Arokiasamy, Lawrence and Mohammad Nordin, Norhisham and Yusof, Hamidah and Zakaria, Thuraiya (2012) Cyber-entrepreneurial Intention Among Business Undergraduates In Institutions Of Higher Learning In Malaysia. In: 2nd International Conference On Management, 11 - 12 Jun 2012, Langkawi, Kedah, Malaysia.

A.m. Mariappan, seva Bala Sundaram (2012) Developing Open And Localized Educational Resources To Teach Higher Order Thinking Skills. In: Glocall 2012 Conference & 2012 Conference International Symposium On Call, 18-20 Okt 2012, Beijing,china.

A.m. Mariappan, seva Bala Sundaram (2012) The Use Of The First Language (l1) In The Malaysian Esl Classroom. In: 21st Melta International Conference, 6-8 Julai 2012, Sarawak,malaysia.

A.rahim, Norisham and Buntat, Yahya (2012) Persepsi Tenaga Pengajar Dan Majikan Industri Terhadap Hubungan Antara Institut Latihan Vokasional Dan Industri Di Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

ABD RAHMAN , GHAZALI YUSRI (2012) PENILAIAN KEMAHIRAN LISAN DALMA KUKURIKULUM BAHASA ARAB DI UNIVERSITI TEKLNOLOGI MARA (UiTM). PhD thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

ABDULLAH, MOHDANUAR (2012) KEBERKESANAN KAEDAH MULTISENORI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU KANAK-KANAK DISLEKSIA. PhD thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ab Nasir, Nurul Hana and Lokman, Mohd Tahir (2012) Predicting Community Of Practice Culture In Malaysian Polytechnics From Strategic Leadership Practice By Program Head. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab Rahim, Ruhaida and Surif, Johari (2012) Amalan Penerapan Kemahiran Insaniah Berdasarkan Inkuiri Terbuka Dalam Kursus Amali Di Utm. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab Rahim, Zafirah and Habil, Hadina (2012) A Post-feminist Analysis Of English Womens Magazines In malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab. Halim, Noor Izana and Abu, Mohd Salleh (2012) Mengatasi Kesukaran Pembelajaran Dalam Topik Bulatan Di Kalangan Pelajar Tingkatan 2 Menggunakan Geometers Sketchpad. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab. Majid, Nurul Amrina and Yeo, Kee Jiar (2012) Kesediaan Membaca Murid-murid Tadika Kerajaan Dan Swasta. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abang Hasni, Dayang Aniza and Ismail, Sarimah (2012) Aplikasi Konsep Halal Dalam Kalangan Pengusaha Restoran melayu Di Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abas, Fatimah and Ismail, Sarimah (2012) Amalan Pengurusan Kewangan Kedai Runcit Dalam Kalangan peruncit Melayu Luar Bandar Di Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abas, Hasfarina and Yasin, M.al-muzzammil (2012) Tahap, Amalan Dan Masalah Pengurusan Bilik Darjah guru-guru Sekolah Menengah Daerah Segamat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abas, Mohd Afezan and Bakar, Mohd Nor (2012) Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif Dalam pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Dalam Topik trigonometri Ii Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Aziz, Noor Hashima (2012) Content Shemata And Second Language Reading. In: Proceedings Of The Science And Arts Of Language Teaching International Conference (salt).

Abd Aziz, Noor Hashima (2012) The Influence Of Content Schemata On Learners' Comprehension Of Metaphor. In: Proceedings Of Malaysian International Conference On Academic Strategies In English Language Teaching.

Abd Aziz, Noor Hashima (2012) The Influence Of Content Schemata On Second Language Reading. In: Proceedings Of The 9th Malaysia International Conference On English Language Teaching (micelt) 2012.

Abd Aziz, Nor Aznida and Udin, Amirmuddin (2012) Faktor Yang Mempengaruhi Obesiti Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Di Daerah Batang Padang, Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Hamid, Siti Rafiah (2012) Exploring Single Parenting Process In Malaysia:. In: Rd World Conference On Psychology, Counselling And Guidance, 09-12 May 2012, Ephesus Gçô Izmir, Turkey.

Abd Jalil, Norakmar (2012) Hubungan Kaedah Pengurusan Tekanan Dengan Pencapaian Akademik Dalam Kalangan Pelajar Tahun 4 Sph, Fakulti Pendidikan Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Majid, Muhammad Nor Amry and Ismail, Sarimah (2012) Amalan Pemakanan Dalam Kalangan Mahasiswa Fakulti kejuruteraan Universiti Teknologi Malaysia skudai Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Rahim, Mohd Sukri and Abd Latib, Azlan (2012) Impak Latihan Industri Terhadap Kemahiran Insaniah Pelajar kolej Komuniti Bandar Darulaman. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Rahman, Mohd Amin and Tasir, Zaidatun (2012) Pembangunan Laman Web Menggunakan Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Masalah Bagi Tajuk Cahaya. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Rahman, Sharifah Eaisah and Daud, Khadijah (2012) Kepimpinan Pengetua/guru Besar Dan Kepuasan Kerja Guru di Dua Buah Sekolah Berprestasi Tinggi Di Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Rashid, Naniazila and Said, Hamdan (2012) Analisis Keperluan Program Masjid Dalam Kalangan Remaja Islam. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Razak, Roshakimah and Yasin, M.al-muzzammil (2012) Pengurusan Linus Di Sekolah Rendah Daerah Segamat, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Razak, ahmad Zainal Abidin and Musa, kamarudin (2012) Hubungan Antara Budaya Organisasi & Disiplin Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Sekolah Menengah Atas. In: The 4th International Conference Educational Management,administration And Leadership, 4-6 Julai 2012, Batu-malang,indonesia.

Abd Reh Sedek, Nurulamizah and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2012) Persepsi Sosial Guru Tentang Program Pembaikan Prestasi Sekolah Dan Kaitannya Dengan Beban Tugas Guru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Salim, Fatin Nazira (2012) Kajian Keselamatan Dan Kesihatan Di Tapak Bina Sekitar kawasan Bahagian Pantai Barat Sabah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Salim, Yusmizar and Abdullah, Nur Qistina (2012) Cabaran Yang Dihadapi Oleh Pelajar Pendidikan Separuh Masa Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Samad, Siti Badariah and Jabor, Mohd Khata (2012) Kesan Penggunaan Laman Rangkaian Sosial Pada Gaya Hidup Pelajar Di Sebuah Universiti Di Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Mutalib, Mashetoh and Isam, Hishamudin (2012) Leksikal Dan Identiti Dalam Wacana Khaled Nordin. In: Prosiding Seminar Hasil Penyelidikan Sektor Pengajian Tinggi Ke-3.

Abd. Mutalib, mashetoh (2012) Kevariasian Bahasa Lisan Sebagai Transformasi Dalam Tatabahasa Bahasa Bahasa Melayu. In: Proceeding Of Persidangan Antarabangsa Linguistik Ukm.

Abd. Shukor, Nur Hidayah and Zainal, Zaidah (2012) The Use Of Effective Writing Elements In Improving Learners Essay Writing. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Aziz, Mohd Hafiz and Udin, Amirmuddin (2012) Kesihatan Mental Di Kalangan Guru Di Sekolah Menengah Di daerah Kerian, Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Hamid, Norashikin and Mustaffa, Mohamed Sharif (2012) Hubungan Burnout Dengan Kepuasan Kerja: Tinjauan Di Kalangan Guru-guru Bahasa Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Parit Raja. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Hamid, Norshahril and Ismail, Sarimah (2012) Tahap Kekangan Pemilihan Kerjaya Dalam Kalangan Oku (pendengaran) Lepasan Sekolah Menengah Pendidikan Khas vokasional Di Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Jalil, norasibah and Yusof, hamidah and Khalid, khalizul and Yeop Yunus, nek Kamal (2012) Literasi Ekonomi Dan Impaknya Terhadap Pengurusan Bajet. In: 5th Upsi-upi Conference On Education, 1-3 Okt 2012, Selangor,malaysia.

Abdul Rahaman, Mimi Hayati and Hushin, Hassan (2012) Tahap Penguasaan Dan Tahap Amalan Pelaksanaan pengajaran Sains Secara Inkuiri Dalam Kalangan Guru sekolah Menengah Kebangsaan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahaman, Mohd Amin (2012) Pembangunan Alat Pengesan Perubahan Pergerakan permukaan Tanah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahim, Fauziah (2012) Emotional Intelligence And Psychographic Profiles Of The Potential First Class Students. In: Proceeding Of Hong Kong International Conference On Education, Psychology And Society.

Abdul Rahim, Fauziah (2012) I Am Elit: Affective Literacy Tool For Challenging Young Children In Rural Schools. In: Proceeding Of The International Conference On Active Learning 2012 (ical 2012).

Abdul Rahim, Fauziah (2012) Psychographic Profile Among Potential First Class Public University Undergraduates In Malaysia. In: Proceeding Of Persidangan Antarabangsa Kaunseling Malaysia Indonesia - Malindo2.

Abdul Rahim, Azita and Yasin, M.al-muzzammil (2012) Beban Tugas Guru Sekolah Menengah di Daerah Batu Pahat, Johor Darul Takzim. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahim, Fatin Sherina and Hamzah, Rohana (2012) Pembangunan Dan Penilaian Modul Masakan (kuih tempatan) Berasaskan Pendekatan Pendidikan Holistik dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Ekonomi Rumah tangga Tingkatan Satu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Abd Rahim and Daud, Khadijah (2012) Hubungan Sistem Pengurusan Sekolah Kualiti (spsk) Dengan Kualiti Dan Produktiviti Guru Di Sekolah Rendah Rintis Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Azliana and Abd Rahman, Mohd Anuar (2012) Amalan Pengupayaan Guru Besar di Sekolah Rendah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Hamidah and A Samah, Narina (2012) Kefahaman Terhadap Konsep Daya Newtonian Dan kemahiran Matematik Dalam Menyelesaikan Masalah Fizik di Kalangan Pelajar Tingkatan Lima Di Sebuah Sekolah menengah Agama Negeri Perlis. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Nurul Busyra and Tasir, Zaidatun (2012) Laman Web Pembelajaran Geometri Pepejal Tingkatan Dua berasaskan Simulasi Fizikal. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, abdul Malek and Ismail, noraini and Ahmad, nor Aini (2012) A Conceptual Framework In Examining The Contributing Factors To Low Academic Achievement:self-efficacy,cognitive Ability,support System And Socio-economic. In: International Conference On Management,social Science And Humanities, 12-14 Jun 2012, Kuala Lumpur,malaysia.

Abdul Rahman, mohamad Ali and Fabil, norasikin (2012) Animasi,segmentasi Dan Visualisasi:suatu Usul Kajian. In: 5th Upsi-upi Conference On Education, 1-3 Okt 2012, Selangor,malaysia.

Abdul Razak, norsilawati (2012) Effect Of Stress Management Intervention On Physiological Arousal Before Competition Among Malaysia Junior Athletes. In: 2nd Asean Universities Conference On Physical Education And Sport Science, 7-8 Julai 2012, Selangor,malaysia.

Abdul Said Ambotang, and Baharom Muhamad, and Mohd Yusof Abdullah, and Mohd Suhaimi Taat, and Roslee Talip, and , (2012) Kajian Terhadap Faktor Penyumbang Pencapaian Sifar Upsr Di Sarawak : Satu Kajian Tinjauan. In: Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan Ipta 2012, 7-9 Oktober 2012, Hotel The Zone Regency, Johor Baharu.

Abdul Shukor, Sharfuddin and Yasin, M.al-muzzammil (2012) Konsep Kepimpinan Guru Dalam Kalangan Guru Di Tiga Buah sekolah Menengah Di Segamat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Shukor, abdul Aziz (2012) Meningkatkan Interaksi Sosial Kanak-kanak Melalui Pelaksanaan Pendekatan Projek Di Prasekolah. In: International Seminar Educational Comparative In Competency Based Curriculum Between Indonesia And Malaysia, 6-7 Julai 2012, Bandung, Indonesia.

Abdul Shukor, abdul Aziz and Razali, mahani and Moh@haji Abdullah, eftah (2012) Perhubungan Dan Peramalan Kecerdasan Emosi Terhadap Pencapaian Praktikum Dalam Kalangan Guru-guru Pelatih Pismp Ambilan Jan 2008 Di Institut Pendidikan Guru. In: Seminar Hasil Penyelidikan Kementerian Pengajian Tinggi, 8-9 Nov 2012, Negeri Sembilan,malaysia.

Abdul Sukor, Nor Fadzilah and Surif, Johari (2012) Pembangunan Modul Archimedes Bagi Tajuk Prinsip archimedes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdulkareem, Mustafa and Sidin, Zaitun (2012) An Investigation Study Of Academic Writing Problems Faced By Arab Speaking Posgraduate Students At Universiti Teknologi Malaysia (utm). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Amir Haniff and Rajuddin, Muhd Rashid (2012) Persepsi Golongan Orang Kurang Upaya Mengenai Program Latihan Vokasional Yang Dijalankan Di Pusat Latihan Perindustrian Dan Pemulihan Bangi, Selangor Darul Ehsan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Azliani and Jabor, Mohd Khata (2012) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Kerjaya Dikalangan Pelajar Automotif Di Institut Kemahiran Belia Negara (ikbn) Di Pantai Timur. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Izzatul Akilin and Harun, Jamaludin (2012) Pembelajaran Berkonsepkan Teori Perkembangan Kreativiti Wallas Dalam Persekitaran Web 2.0 Dan Kesannya Terhadap Pemupukan Daya Kreativiti Pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Masyitah and Jabor, Mohd Khata (2012) Persepsi Pelajar Mengenai Pelaksanaan Projek Sarjana Muda Di Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Murihah and Muhamad, Azhar (2012) Gaya Bahasa Pengulangan Dalam Al-quran: Satu Kajian dalam Surah Al-mursalat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Norida and Ninggal, Mohd Tajudin (2012) A Model Of Self-esteem, Job-search Intensity And Career Decision - Making Self-efficacy For Graduating University Students. ["eprint_fieldopt_thesis_type_PhD" not defined] thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Norlizawati and Jabor, Mohd Khata (2012) Faktor Pemilihan Profesion Perguruan Di Kalangan pelajar Tahun Akhir Di Salah Sebuah universiti Tempatan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Norshuhada and Idris, Abdul Razak (2012) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Belajar Membaca Berdasarkan Kaedah Fonetik Untuk Murid Prasekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Nurul Huda and Hassan, Hanita (2012) The Use Of Writing Strategies Among English Second language Writers. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Rosnah and Abd Rahman, Mohd Anuar (2012) Perlaksanaan Program Latihan Dalam Perkhidmatan ( School Base ) Di Sekolah-sekolah Rendah Zon Gemencheh. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Safiah and Said, Hamdan (2012) Perspektif Pensyarah Terhadap Keberkesanan E-ppp Dalam Meningkatkan Kualiti Pengajaran Dan Pembelajaran Di Utm. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Siti Asmaa and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2012) Hubungan Gaya Pembelajaran Dengan Pencapaian Matematik pelajar Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Tina and Zainal, Zaidah (2012) Engaging Learners In Meaning Making Of A Short Story through Reading And Group Discussion. ["eprint_fieldopt_thesis_type_PhD" not defined] thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Ummi Kartina and Abd Latib, Azlan (2012) Perbandingan Kursus Kemahiran Automotif Di Ikbn Dan giatmara Dalam Membangunkan Kemahiran Insaniah Pelatih. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, nadiah Yan (2012) Implementing The Teaching Of Phonics In Malaysian Primary Schools. In: Eai 2012 International Conference Teacher Education Research, 12-15 Mei 2012, Shanghai,china.

Abdullah, norazilawati (2012) Pelaksanaan Pendekatan Konstruktivisme Dalam Mata Pelajaran Sains. In: 5th Upsi-upi Conference On Education, 1-3 Okt 2012, Selangor,malaysia.

Abdullah, zolkipli (2012) Unsur Kreativiti Dalam Permainan Teater Kanak-kanak Pra Sekolah. In: Kolokium Penyelidikan Fakulti Muzik Dan Seni Persembahan, 6 Okt 2012, Perak,malaysia.

Abu, Nor Eliya and Yeo, Kee Jiar (2012) Kesediaan Membaca Kanak-kanak Tadika Di Bawah Pengelolaan Jabatan Kemajuan Masyarakat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Mohd Sharhan and Mohd Said, Mohd Rizal (2012) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Pelajar orang Asli Terhadap Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di sekolah Menengah Daerah Kluang, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Norizzaidah and Jabor, Mohd Khata (2012) Penguasaan Amalan Keselamatan Bengkel Di Kalangan Pelajar Kursus Elektrik Di Salah Sebuah Kolej Komuniti di Negeri Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Rosnita and Lokman, Mohd Tahir (2012) Jaringan Dan Kerjasama Secara Kolaboratif Akademik Antara Sekolah - Sekolah Rendah Daerah Kluang johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Safinar and Nordin, Aziz (2012) Tahap Kelemahan Mempelajari Asas Kimia Dan hubungan Minat Pelajar Terhadap Penguasaan Mata pelajaran Kimia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Siti Norsyahmi and Ismail, Sarimah (2012) Aplikasi Konsep Penyembelihan Ayam Mengikut Hukum Islam di Rumah Penyembelihan Ayam Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, abdul Latiff (2012) Cabaran Terhadap Pelaksanaan Bahasa Melayu Dalam Pentadbiran Dan Sistem Pendidikan Kebangsaan. In: Seminar Bahasa,kesusasteraan Dan Kebudayaan Dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan, 28-jun-12, Kuala Lumpur,malaysia.

Abu Bakar, siti Saniah and Raja Ariffin, raja Masittah (2012) Isu Dan Cabaran Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu Untuk Penutur Asing:perspektif Pelajar. In: Dmit International Conference Issues And Challenges In Malay-indonesian Studies, 14-15 Sept 2012, Seoul,korea Selatan.

Abu Bakar Sidek, Haafidhah and Atan, Noor Azean (2012) Pembangunan Laman Web Matematik Prasekolah Berdasarkan pendekatan Visual Dinamik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Hasan, Mohd Shukri and Udin, Amirmuddin (2012) Penguasaan Kemahiran Insaniah Di Kalangan Pelajar Institut Kemahiran Belia Negara, Bukit Mertajam, pulau Pinang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Hashim, Nor Syardila Diana and Udin, Amirmuddin (2012) Tahap Stress Di Kalangan Pensyarah Kolej Komuniti di Sekitar Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Hassan, Rohaya and Surif, Johari (2012) Penggunaan Ict Dalam Pendidikan Sains Dalam Kalangan Guru Sains Sekolah Menengah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Kasim, Rashimah and Sulaiman, Seth (2012) Tahap Kreativiti Dan Pencapaian Penyelesaian Masalah fizik Pelajar Tingkatan Empat Di Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu-obaideh Alazzam, and Ab. Rahim Bakar, and Ramlah Hamzah, and Soaib Asimiran, (2012) Teachers' Ict Skills And Ict Integration In The Classroom: The Case Of Vocational And Technical Teachers In Malaysia. Creative Education, 3.

Adam, Mohd Amir (2012) Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelajar terhadap bidang Keusahawanan di Sekolah Menengah Teknik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Adam, Mohd Asnorhisham and Hamdan, Abdul Rahim (2012) Pengajaran Secara Berkumpulan dalam program Pemulihan Khas di Sekolah Kebangsaan, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Adnan, Adibah and Hamzah, Rohana (2012) Pembangunan Dan Penilaian Perangkap Sisa Makanan Dari Aspek Bahan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Adnan, Ruhila and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2012) Perkaitan Antara Kefahaman Dan Kesediaan Guru Matematik Tahun 1 Dan 2 Terhadap Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (pbs) Di Daerah Pasir Gudang, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Adnan, mazlini (2012) Relationship Between Mathematics Beliefs,conceptual Knowledge And Mathematical Experience Among Pre-service Teachers. In: 4th World Conference On Educational Science, 2-5 Feb 2012, Barcelona,sepanyol.

Adnan, mazlini and Ibrahim, mohd Hairy and Puteh, marzita and Mohamed Noh, noraini and Che Ahmad, che Nidzam (2012) Respon Komuniti Terhadap Kesan Perubahan Iklim Di Sekolah:satu Analisa Keselesaan Pengajaran Dan Pembelajaran. In: Seminar Internasional Bumantara Iii, 5-7 Julai 2012, Jawa Barat,indonesia.

Adnan, mazlini and Puteh, marzita and Zakaria, effandi (2012) Kepercayaan Matematik Dalam Kalangan Guru Praperkhidmatan. In: Seminar Falsafah Dan Pendidikan Matematik, 10-11 Julai 2012, Selangor,malaysia.

Adnan @ Abdul Khair, Aida Shakila and Hushin, Hassan (2012) Gaya Komunikasi Interpersonal Pengetua Dan Hubungannya Dengan Kepuasan Kerja Guru di Empat Buah Sekolah Menengah Zon Labis, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Noraini (2012) Tahap Pengetahuan, Sikap Dan Amalan Pelajar Pertanian terhadap Aktiviti Pemeliharaan Dan Pemuliharaan Alam sekitar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Siti Norritah and Mohd Noor, Norani (2012) Penerapan Kemahiran Insaniah Dalam Kalangan Perantis Program Sistem Latihan Dual Nasional (sldn) Di Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, aslina (2012) Kesahan Dan Kebolehpercayaan Skala Kebimbangan Sosial Remaja. In: 5th Upsi-upi Conference On Education, 1-3 Okt 2013, Selangor,malaysia.

Ahmad @ Nahrawi, Hanizatul Azna (2012) Kepentingan Pembantu Makmal/bengkel Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah Kebangsaan Di Kawasan Hilir Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Adin, Nur Farahain and Surif, Johari (2012) Pembangunan Modul B-ionik Dan Persepsi Guru Terhadap keberkesanannya Dalam Proses Pengajaran Dan pembelajaran Bagi Konsep Ikatan Ionik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Alhassora, Najua Syuhada and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2012) Hubungan Antara Minat Dan Pencapaian Pelajar Terhadap Mata Pelajaran Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Blya, Nurul Adriana and Mohd Said, Mohd Rizal (2012) Pengaplikasian Enzim Organik Dalam Industri Bakeri: Enzim Kek. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Dzulkifli, Jozuadi and Ibrahim, Halijah (2012) Reka Cipta Alat Pengesan Kedudukan Tapak Kaki Pada springboard Dalam Acara Melombol Sukan Gimnastik artistik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Guzali, Syarifah Najwa and Mohd Yusof, Farahwahida (2012) Persepsi Pelajar Terhadap Perlakuan Jenayah Dalam kalangan Kanak-kanak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Nor, Nurul Najikhah and Tasir, Zaidatun (2012) Pembangunan Laman Web Realmath Berasaskan Simulasi fizikal Bagi Tajuk Penjelmaan I Tingkatan Dua. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Osman, Muhamad Rizwan and Rajuddin, Muhd Rashid (2012) Usaha Peniaga Pasar Tani Dalam Memajukan Perniagaan pasar Tani Daerah Kinta Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Yusof, Ahmad Safwan and Abd Hamid, Mohd Zolkifli (2012) Pegangan Kepenyeliaan Dan Gaya Penyeliaan pensyarah Pembimbing Sewaktu Program Latihan mengajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmadi Marandi, Afsoon and Ninggal, Mohd Tajudin (2012) The Correlation Between Similarities Of Five Basic Needs And Marital Satisfaction Among Iranian Couples In A Public University In Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahyanuddin, Azzahyiruddin and Abdullah, Fatin Aliah Phang (2012) Pembinaan Ujian Diagnostik Objektif Dan Kupasan jawapan Bagi Mengesan Kesalahan Pelajar Dalam graf Gerakan Linear. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Alianto, Rosidah and Ripin, Mohd Nasir (2012) Cabaran Berdakwah Dalam Kalangan Mahasiswa Islam: kajian Di Fakulti Pengajian Islam, Ukm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Alianto, Roslinda and Abdul Latif, Mohd Abbas (2012) Persepsi Pelajar Terhadap Kebanjiran Pendatang Asing Ke malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Alias, Nor Ashikin and Atan, Noor Azean (2012) Pembangunan Laman Web Sains Prasekolah Berdasarkan pendekatan Visual Dinamik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Alias, Siti Salwa and Ismail, Zaleha (2012) Peranan Ruangan Aplikasi Dan Sejarah Matematik majalah Web Dunia Matematik Terhadap Motivasi Pelajar pelbagai Pencapaian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Alias, asmara (2012) Tahap Penggunaan Perisian Sumber Terbuka Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Di Malaysia. In: 5th Upsi-upi Conference On Education, 1-3 Okt 2012, Selangor,malaysia.

Alwi, Rohaizah and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2012) Pengaruh Jenis Soalan Terhadap Pencapaian Pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Aman, Norzalina and Abu Bakar, Zainudin (2012) Kajian Gaya Pembelajaran Dalam Kalangan pelajar Tingkatan Enam Sesi 2011/2012 di Daerah Kulai Jaya. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Amin, Husni Zaiem and Abu, Baharin (2012) Amalan Ciri Ciri Sekolah Berkesan Di Sekolah - Sekolah Menengah Kebangsaan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Andi, hari Krishnan and Nachiappan, suppiah and Abdul Shukor, abdul Aziz and P.k.veeran, velayudhan (2012) Emotional Intelligence Among Malaysian Youth And Its Relationship With Personality Attributes. In: 5th Upsi-upi Conference On Education, 1-3 Okt 2012, Selangor,malaysia.

Ariff, Noor Izzati and Md Noor, Norah (2012) Pembangunan Laman Blog Mengenai Masalah Obesiti dalam Kalangan Kanak-kanak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Arifin, abd Kadir (2012) UNSPECIFIED In: Strategi Pengajaran Pendidikan Islam. Edisi Pertama . Emeritus Publications, Malaysia.

Arshad, Mahzan (2012) UNSPECIFIED In: Pendidikan Literasi Awal Kanak-kanak: Teori Dan Amali. Edisi Pertama . Pejabat Karang Mengarang Upsi, Malaysia.

Arumugam, Nanthini and Hamdan, Abdul Rahim (2012) Kefahaman, Kesedaran Dan Amalan Konsep Kepelbagaian Budaya Di Kalangaqn Pelajar Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ashmuni, Abidah (2012) Penerapan Kemahiran Generik Di Dalam Proses Pengajaran guru Sekolah Menengah Teknik Dan Vokasional Di Negeri selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ataei, Ehsan and Puteh, Fatimah (2012) Using Youtube Videos To Teach Negotiation Skills In English Language Learning. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Attari, Azadeh and Bilal Ali, Mohamad (2012) An Investigation On Wiki As An Educational Tool In Higher Education. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang, Mohd. Isha (2012) Faktor Guru, Ibu Bapa Dan Rakan-rakandengan Amalan Tuisyen Pelajar: Satu Tinjauan Awal. In: Prosiding Seminarmajlis Dekan-dekan Pendidikan Ipta 2012.

Awang, Nur Fazilah and Daud, Khadijah (2012) Faktor-faktor Yang Mendorong Usahawan Wanita menceburkan Diri Dalam Bidang Perniagaan Di Pasar siti Khadijah, Kota Bharu, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang, Sudiana and Nordin, Aziz (2012) Ketidakseimbangan Jantina Dalam Pencapaian Matematik melalui Faktor Budaya Sekolah, Minat, Persekitaran Dan strategi Pembelajaran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang, hamid and Shaari, mohd Ra'in and Md Idris, mohd Rashid (2012) Penggunaan Korpus Berkomputer Dalam Pengajaran Bahasa Melayu Untuk Pelajar Asing. In: Dmit International Conference Issues And Challenges In Malay-indonesian Studies, 14-sep-12, Seoul,korea Selatan.

Awang, marinah and Ismail, ramlee and Abdull Kareem, omar (2012) Do We Share?investigating Knowledge Sharing Activity Among Secondary School's Teachers. In: International Conference On Business And Information, 3-5 July 2012, Sapporo,jepun.

Awang @ Dahalan, Saidatun Nor and Mohd Amin, Nor Fadila (2012) Pembangunan Instrumen Kemahiran Berfikir Kreatif Dalam Kalangan Pelajar Pendidikan Teknik Vokasional (pict). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ayob, adenan (2012) Collaborative-based Learning Analysis In Information And Communication Technology. In: International Conference On Language Literature And Culture, 3-5 Mei 2012, Manila,filipina.

Ayob, adenan (2012) Kesan Teknik Permainan Bahasa Beraskan Teks Interaktif Dalam Pembelajaran Gaya Bahasa Cerpen. In: International Conference Multidsciplinary Research, 11-13 Jan2012, Pulau Pinang,malaysia.

Ayob, adenan (2012) Needham's Theory In Computer-based Learning. In: 2nd International Conference On Social Science And Humanity, 10-11 Mac 2012, Chennai,india.

Ayop, shahrul Kadri (2012) Pembangunan Blog Sebagai Medium Interaksi Maya Untuk Guru-guru Fizik. In: Kolokium Kebangsaan Pasca Siswazah Sains & Matematik, 6 Okt 2012, Perak,malaysia.

Ayyavoo, Devaki and Abu Bakar, Zainudin (2012) Ponteng Kelas Di Smk Kangkar Pulai. Satu Kajian Kualitatif. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Azeman, Mohd Syukri and Zainuddin, Zainal Abidin (2012) Keberkesanan Pendidikan Luar Terhadap Daya Kepimpinan Pelajar sekolah Menengah Di Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Azis, Noor Aniza and Hassan, Johari (2012) Pendekatan Pembelajaran Secara Kontekstual Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Kalangan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Aziz, Atifah and Nordin, Aziz (2012) Pembangunan Modul Acid Base Chemistry (abc) Bagi Mengatasi Kerangka Alternatif Dalam Mata Pelajaran Kimia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Azlan Hadi Tan, Noorazlin (2012) Pembangunan Modul Akademik Modul Basic Of Electric And Electronic Capasitor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Azman, mohamed Nor Azhari (2012) Leadership Challenges In Transforming Higher Education Teaching And Learning. In: International Conference On Higher Education Leadership & Management, 20-21 Nov 2012, Kuala Lumpur,malaysia.

Azmi, Nuryuhana and Hassan, Johari (2012) Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penglibatan Pelajar sekolah Menengah Di Daerah Jempol Dalam Menjalankan aktiviti Keusahawanan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

B

Baba, Sidek (2012) UNSPECIFIED In: Fitrahkah Kita Sebagai Hamba Ciptaan Ilahi. Ie Consultancy #2 Services, Kuala Lumpur.

Baba, Sidek (2012) UNSPECIFIED In: Hakikat Rukun: Teguhkan Syahadah Tingkatkan Takwa. Lap Publishing, Germany.

Baharudin, Saleh and Habib, Mat Som (2012) Profil Amalan Guru Dalam Pelaksanaan Kurikulum Kimpalan Berasaskan Kompetensi Di Sekolah Menengah Vokasional. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

Bakrin, Haryati (2012) An Investigation Into Links Between Second Language Writing Apprehension And Writing Performance Of Undergraduates. In: Proceedings Of The Mycaselt Malaysian International Conference On Academic Strategies In English Language Teaching.

Bari, Safani (2012) Kaedah Pengajaran Konstektual Bahasa Melayu Dalam Kalangan Murid-Murid Bermasalah Pendengaran. PhD thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Bartan, Dewi Sulastri and Wan Zakaria, Wan Zarina (2012) Form One English Textbook,the Teachers And Students Perceptions. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Basri, Norfadiatul Asmy and Subari, Kamalularifin (2012) Tahap Penguasaan Guru-guru Khb Dalam Kaedah Tunjuk Cara Di Sekolah Menengah Kebangsaan Di Daerah Seremban. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bazooband, Azadeh and Abdullah, Fatin Aliah Phang (2012) Social Networking In Physics Homework Completion. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Berhan, Nur Zarina and Udin, Amirmuddin (2012) Tahap Pengetahuan Dan Kesedaran Pelajar Politeknik melaka Terhadap Amalan 5s Di Bengkel. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bih Ni, Lee (2012) UNSPECIFIED In: Sejarah Konflik Asia Barat Selepas Perang Dunia Kedua. Pertama . Self Publication, Malaysia.

Bih Ni, Lee (2012) UNSPECIFIED In: Sejarah Asia Tenggara: Permodenan Dan Pembangunan. Pertama . Self Publication, Malaysia.

Bih Ni, Lee (2012) Sejarah Awal Pembangunan Dan Kepimpinan Komuniti Cina Di Sabah: 1883-1961. In: Seminar Antarabangsa Pembangunan Komuniti, 7-9 April 2012, Hotel Permai, Kuala Terengganu.

Bistamam, mohammad Nasir (2012) Kesan Menulis Pengalaman Emosional Terhadap Kebimbangan Sosial Pada Anak Jalanan. In: The 5th International Conference On Education, 1-3 Okt 2012, Selangor,malaysia.

Bistamam, mohammad Nasir and Abdul Rahman, abdul Malek and Siron, sabariah and Saper, md Noor and Mohd Yatim, ab Aziz and Mamat, zulkifli (2012) Aggressive Behavior Phenomenon Among Teenager In Schools:preventation And Treatment. In: The 5th International Conference Of Education,research And Innovation, 19-21 Nov 2012, Madrid,sepanyol.

Borhannudin Abdullah, and Wan Marzuki Wan Jaafar, and Ahmad Fauzi Mohd Ayub, (2012) The Development Of Gross Motor Analysis System Software: A Preliminary Concept. Procedia Social And Behavioral Sciences, 64.

Boujarian, Nazanin and Ninggal, Mohd Tajudin (2012) The Correlation Between Early Maladaptive Schemas and Marital Adjustment Among International Married postgraduate Students In a Public University In Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bustamam, Azlin and Abu, Mohd Salleh (2012) Easing Students Learning Difficulty In Reflect. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

C

Canisius, Clarice and Nordin, Aziz (2012) Gaya Pengajaran Grasha Dalam Kalangan Guru-guru Sains Dan Matematik Di Sekolah Menengah Di Daerah Penampang Sabah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chan, Li Kwan and Hamdan, Abdul Rahim (2012) Implementation Of Problem Based Learning Among Students in Diploma In Nursing Program. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chan, Yien Feng and Abu, Baharin (2012) Conceptual Understanding And Misconception Of periodicity Concepts Among The Chemistry Trainee Teachers. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chandrasekaran, Yogamalar and Mohd Omar, Noor Adibah (2012) Integrating Movie Clips In The Teaching And Learning Of Grammar: A Case Study In An Industrial Training institute. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chang, lee Hoon and Siow, Heng Loke and Lee, Siew Eng and Dzainuddin, Mohd Faris and Noor, Zanariah (2012) Bridging The Digital Divide: Success And Challenges In The E-book Project In Terengganu, Malaysia. In: International Conference Of The Australian Association For Research In Education And The Asia Pacific Educational Research Association, 2 - 6 Disember 2012, University Of Sydney, Australia.

Che Ahmad, che Nidzam and Mohamed Noh, noraini and Adnan, mazlini and Puteh, marzita and Ibrahim, mohd Hairy (2012) Persekitaran Fizikal Bilik Darjah Dan Hubungannya Dengan Keselesaan Pengajaran Dan Pembelajaran. In: Technology,science,social Science And Humanities International Conference, 14-15 Mei 2012, Kedah,malaysia.

Che Ali, Azni and Abd Ghani, Faizah (2012) Pola Salah Laku Sosial Dalam Kalangan Pelajar-pelajar Institut Kemahiran Mara Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Daud, Rohayu and Hashim, Shahrin (2012) Faktor Yang Mempengaruhi Kegagalan Projek Tanaman Vanila. Kajian Kes: Felda Air Tawar 3, Kota Tinggi, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Embi, Norulhuda (2012) Pembinaan Modul Pembelajaran Kendiri Asas Landskap Dan Rekabentuk Landskap Bagi Kursus Holtikultur Hiasan Dan Landskap. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Hassan, Hasnira and Hamzah, Rohana (2012) Peranan Guru Dalam Melahirkan Pelajar Berjiwa Merdeka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Ramli, Mariani and Hashim, Shahrin (2012) Penggunaan Campuran Pemasaran (4p) Oleh Usahawan perusahaan Kecil Dan Sederhana (pks) Industri Perikanan di Kg. Geting, Pengkalan Kubor, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Wan Ahmad, Che Wan Hasnawati Ainun and Mohd Said, Mohd Rizal (2012) Latihan Kemahiran Dalam Kalangan Tenaga Pengajar Di Empat Buah Kolej Komuniti Di Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chen, Kean Fah and Hushin, Hassan (2012) Penglibatan Dalam Tuisyen Swasta Dalam kalangan Pelajar Sekolah Sjkc Daerah kulaijaya. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chiang, Kok Wei and Abu, Mohd Salleh (2012) Easing Learning Difficulties In Circles Among Fourth Formers Students Using Van Hiele-oriented Learning Instructions. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chin Pheng, Chai and Choon Keong, Tan and Pang, Vincent and , and , and , (2012) Using Line Array Representation As An Alternative Method For The Teaching And Learning Of Multi Digit Multiplication Of Whole Numbers Among Year 5 Pupils. In: Seminar Penyelidikan Pendidikan Guru (sppg – Malindo) 2012, 2 - 4 October 2012, Ipg Ilmu Khas, Kuala Lumpur.

Chong, Lai Ying and Nordin, Aziz (2012) Kemahiran Proses Sains Dan Hubungannya Dengan Keberkesanan Penggunaan Makmal Serta Kemahiran Manipulatif Pelajar Menengah Atas. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chong, Yi Long and Yeo, Kee Jiar (2012) Mathematical Thinking And Physics Achievement of Secondary School Students. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Choon Keong, Tan and Kean Wah, Lee and K Han, Chrispina Gregory and Salfarah Abdullah, (2012) Web 2.0 @ Ums. In: Web 2.0 Di Ipta Malaysia. Centre For Academic Development, Ukm #2 Jabatan Pengajian Tinggi, Kptm: Bangi. P. 53-64., Malaysia.

Choon Keong, Tan and Kean Wah, Lee and K Han, Crispina Gregory and Abdullah, Salfarah (2012) Web 2.0@ums. In: Web 2.0 Di Ipta Malaysia. Edisi Pertama . Kementerian Pengajian Tinggi, Malaysia.

Choon Keong, Tan and Shi Ing, Ng (2012) Penyelidikan Kuantitatif: Analisis Statistik. In: Penulisan Tesis Efektif : Aliran Sastera Dan Kemanusiaan. Edisi Pertama . Universiti Malayasia Sabah, Malaysia.

Choon Keong, Tan and Kean Wah, Lee and K Han, Chrispina Gregory and Salfarah Abdullah, and , and , (2012) Web 2.0 @ Ums. In: Web 2.0 Di Ipta Malaysia. Centre For Academic Development, Ukm #2 Jabatan Pengajian Tinggi, Kptm: Bangi. P. 53-64., Malaysia.

Choon Keong, Tan and Kean Wah, Lee and K Han, Crispina Gregory and Abdullah, Salfarah and , and , (2012) Web 2.0@ums. In: Web 2.0 Di Ipta Malaysia. Edisi Pertama . Kementerian Pengajian Tinggi, Malaysia.

Choon Keong, Tan and Kean Wah, Lee and Shi Ing, Ng (2012) Interactive Multimedia Courseware Production Using Lecturemaker: The Tesl Student Teachers’ Perspective. In: Globalization And Localization In Computer Assisted Language Learning International Conference 2012, 18 - 20 October 2012, Beijing Foreign Studies University, Beijing.

Choon Keong, Tan and Kean Wah, Lee and Shi Ing, Ng and , and , and , (2012) A Preliminary Study On Mobile Learning Readiness Among Undergraduates Of Universiti Malaysia Sabah, Sabah, Malaysia. In: International Conference On Mobile Learning (mobilcase) 2012, 18 - 20 September 2012, Universiti Teknikal Melaka.

Choon Keong, Tan and Shi Ing, Ng and , and , and , and , (2012) Penyelidikan Kuantitatif: Analisis Statistik. In: Penulisan Tesis Efektif : Aliran Sastera Dan Kemanusiaan. Edisi Pertama . Universiti Malayasia Sabah, Malaysia.

Christina Peter Ligadu, and Roslee Haji Abbas, and Crispina Gregory K Han, and , and , and , (2012) Perception Of New Student's Coping Skills During Their First Year In The University : A Case Study. In: International Conference 'the Future Of Education 2nd Edition Pixel', 07.06.2013, Florentia, Italy.

Crispina Gregory K Han, (2012) UNSPECIFIED In: Pengantar Biologi. Sekolah Pendidikan Dan Pembangunan Sosial, Ums, Malaysia.

Crispina Gregory K Han, and , and , and , and , and , (2012) UNSPECIFIED In: Pengantar Biologi. Sekolah Pendidikan Dan Pembangunan Sosial, Ums, Malaysia.

D

D.maryama Binti Ag.daud, and Zairul Anuar Bin Md Dawam, (2012) Teknik Penulisan Pengenalan Dalam Penyediaan Kertas Cadangan Penyelidikan. In: Penulisan Tesis Efektif (aliran Sastera Dan Kemanusiaan). 1 . Ums, Malaysia.

D.maryama Binti Ag.daud, and Zairul Anuar Bin Md Dawam, and , and , and , and , (2012) Teknik Penulisan Pengenalan Dalam Penyediaan Kertas Cadangan Penyelidikan. In: Penulisan Tesis Efektif (aliran Sastera Dan Kemanusiaan). 1 . Ums, Malaysia.

D.maryama Binti Ag.daud, and Zuliana Bt Bacho, and , and , and , and , (2012) Exercise Therapy Program Focussing On Core Body Muscles For Hemiperatic Stroke Patients. In: Proceeding Of International Forum On Quality And Safety In Healthcare. British Medical Journal, 2012, Paris.

Dali, Mohd. Hasani and Shaari, Abdull Sukor and Ghazali, Mohd Izam and Awang, Mohd. Isha and Saad, Norazlinda and Sankaran, Surendran (2012) An Overview: Using Learning Study And Incorporating Theory Of Variation In Teacher Education Program In Malaysia. In: Proceeding Of 3rd International Soft Science Conference (issc) 2012.

Dalim, Siti Fairuz and Surif, Johari (2012) Inkuiri Terbuka Saintifik Dalam Memperkasakan Kursus amali Di Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Dason, Azila and Ismail, Sarimah (2012) Stres Dalam Kalangan Guru Kemahiran Hidup Bersepadu (khb) Sekolah Menengah Di Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Daud, Ana Hafizan and Abu Bakar, Zainudin (2012) Pelaksanaan Penilaian Bilik Darjah Dalam Kalangan Gurupendidikan Islam Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Daud, Nor Jamayah and Nordin, Aziz (2012) Tahap Kefahaman Terhadap Konsep Jirim Dan Faktorfaktor mempengaruhinya Dalam Kalangan Pelajar tingkatan Dua. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Daud, abd Rahman (2012) Memartabatkan Profesion Perguruan Melalui Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri (btpn). In: 5th Upsi-upi Conference On Education, 1-3 Okt 2012, Selangor,malaysia.

Dawi, Amir Hasan and Mohd Isa, nor Junainah and Abdul Rahman, abdul Malek and Hamzah, mahizer and Jusoh, ahmad Jazimin and Mohd Yatim, ab Aziz (2012) UNSPECIFIED In: Kesedaran Pencegahan Buli:panduan Guru. Edisi Pertama . Pejabat Karang Mengarang Upsi, Malaysia.

Dawi, Amir Hasan and Othman, Ikhsan and Ariffin, Mohd Sidik (2012) A Model For Strengthening National Schools Towards The Formation Of A Malaysian Nation. In: International Conferences For Academic Disciplines, 1-5 April 2012, Vienna,austria.

Dawi, amir Hasan (2012) Dinamika Kehidupan Mahasiswa Indonesia Di Sekolah Universiti Di Malaysia. In: 5th Upsi-upi Conference On Education, 1-3 Okt 2012, Selangor,malaysia.

Dawi, amir Hasan (2012) Institusi Sekolah Dalam Konteks Membina Perpaduan Bangsa Di Negara Malaysia Dan Indonesia. In: 5th Upsi-upi Conference On Education, 1-3 Okt 2012, Selangor,malaysia.

Dawi, amir Hasan (2012) Perpaduan Etnik Melalui Pendidikan:model Sekolah Untuk Bangsa Malaysia. In: 8th International Malaysianstudies Conference, 9-11 Nov 2012, Selangor,malaysia.

Dawi, amir Hasan and Abdul Rahman, abdul Malek and Jusoh, ahmad Jazimin and Mohd Isa, nor Junainah and Atan@abdullah, azizah (2012) Study On Bullies In Malaysia:counselling Intervention In Preventions And Treatments. In: International Conference Of Education,research And Innovation, 19-21 Nov 2012, Madrid,sepanyol.

Dayalan, Kavitha and Ismail, Zaleha (2012) Upper Secondary Students Awareness About Low Carbon Society From Mathematical Perspective. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Derahman, Mohd Amizi (2012) Stres Di Kalangan Pelajar Tahun Satu Program Ijazah Sarjana Muda Oendidikan Dan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal Di Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Deraman, Md. Taufik and Hushin, Hassan (2012) Amalan Kepimpinan Guru Besar Sebuah Sekolah Berprestasi tinggi (sbt) Di Johor Bahru, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Desa, shakinaz and Mohd Idrus, nor'ashiqin and Osman, rosma and Khalid, khalizul (2012) Assessing Students' Learning Outcomes Achievement Using Clom System As A Potential Indicator For Teaching And Learning Improvement Platform. In: 4th International Conference On Education And New Learning Technologies, 2-4 Julai 2012, Barcelona,sepanyol.

Dg Norizah Ag Kiflee@dzulkifli, and Baharom Mohamad, and Ovelyn Matanluk, and , and , and , (2012) Instructional Leadership, Work Motivation And Relations Of Performance Of History Teacher In Sabah. In: Aare-apera 2012 Wera Focal Meeting, 2-6 Disember 2012, University Of Sydney,new South Wales, Sydney.

Dg Norizah Ag Kiflee@dzulkifli, and Baharom Mohamad, and Ovelyn Matanluk, and , and , and , (2012) Kepemimpinan Instruksional, Motivasi Kerja Dan Hubungan Dengan Prestasi Kerja Guru Sejarah Di Sabah. In: International Educational Research Symposium And Workshop (iersw) 2012, 6-7 Mei 2012.

Dollah, mohd Uzi (2012) The Inculcation Of Relevant And Activist Value In Mathematical Problem Solving Teaching By Secondary School Teachers In Palembang. In: 5th Upsi-upi Conference On Education, 1-3 Okt 2012, Selangor,malaysia.

Dollah, mohd Uzi (2012) Nilai-nilai Pendidikan Matematika Yang Diterapkan Guru Pada Pengajaran Matematik Di Sekolah Menengah Pertama. In: Seminar National Pendidikan, 26-jun-12, Palembang,indonesia.

Dollah, mohd Uzi and Saad, noor Shah and Mohamed, zulkifley (2012) Perancangan Penerapan Nilai Dalam Kalangan Guru Lepasan Sebuah Universiti Awam. In: 5th Upsi-upi Conference On Education, 1-3 Okt 2012, Selangor,malaysia.

Doman, Noriyani and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2012) Tahap Kreativiti Dalam Pengajaran Guru Sains sekolah Menengah Daerah Pontian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Draman, Mohamad Al Amin and Bakar, Md Nor (2012) Penerapan Kbkk Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Topik Sudut Dongakan Dan Sudut Tunduk Di Kalangan Pelajar Tingkatan Lima. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Duraisamy, Senthilvadivu and Hushin, Hassan (2012) Tekanan Dan Kepuasan Kerjja Dalam Kalangan Guru-guru Yang Berkhidmat Di Sekolah Kurang Murid (skm), Sjk (tamil) Di Daerah Segamat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Dzakiria, Hisham and Christopher, Anne Althea (2012) Effective Learning Interaction As A Prerequisite To Successful Open Distance Learning (odl): A Case Study Of Learners In The Northern State Of Kedah And Perlis, Malaysia. In: Turkish Online Journal Of Distance Education.

E

Ebi Shahrin, Safia and Ismail, Zaleha (2012) Peranan Ruangan Tokoh Dan Kerjaya majalah Web Dunia Matematik Terhadap motivasi Pelajar Pelbagai Pencapaian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Edwin, Susan (2012) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kurangnya Pengambilan Golongan Orang Kelainan Upaya (oku) Bekerja Di Sektor Swasta. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Elias, Norhairi and Hushin, Hassan (2012) Kepimpinan Transformasional Dalam Kalangan Pengetua Sekolah Menengah Harian Daerah Segamat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Elias, Rumaizah and Yeo, Kee Jiar (2012) Kecerdasan Emosi Pelajar Sekolah Menengah Dan Hubungan Dengan Pencapaian Akademik Dan Jantina. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Embong, Muhammad Hafiz and Udin, Amirmuddin (2012) Persepsi Guru Terhadap Tingkahlaku Kepimpinan Pengurusan Sekolah Dan Hubungannya Dengan Stres Guru Di Empat Buah Sekolah Menengah Harian Biasa Di Daerah Kuala Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Etemadzadeh, Atika and Abdullah, Khairi Izwan (2012) The Relationship Between Vocabulary knowledge And Academic Writing Skills. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

F

Farid, Saeid and Hamzah, Masputeriah (2012) The Effect Of Teaching Content Reading Approach On Oral Presentation In An Academic Cintext. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Fatkhorrahman, Nurul Aini and Daud, Khadijah (2012) Amalan Kepimpinan Instruksional Dalam Pencapaian Sub-nkra Pendidikan, Tawaran Baru Kepada Guru Besar Sekolah-sekolah Kebangsaan Daerah Kulaijaya. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Fauziah Ibrahim, and Bahaman Abu Samah, and Mansor Abu Talib, and Mohamad Shatar Sabran, (2012) Penagih Dadah Dan Keadaan Berisiko Tinggi Kembali Relaps. Journal Of Social Science And Humanities, 7 (1).

G

Gan, Bee Kean and Hushin, Hassan (2012) Pelaksanaan Pembangunan Profesional Dalam meningkatkan Keberkesanan Sekolah Di Sekolahsekolah zon Bandar Daerah Segamat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Gan, Ek Hern and Md Yunus, Dr.Melor (2012) Assessing the needs and difficulties of gifted Malaysian ESL learners writing in English. Masters thesis, UKM.

Garan, Md Halid and Hamzah, Rohana (2012) Pembangunan Daya Kreativiti Melalui Sistem pembelajaran Menerusi Web Bagi Subjek Aplikasi komputer Grafik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ghazali, Siti Nuur Haziratul and Mohd Yusof, Sanitah (2012) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Stres Dalam Kalangan pelajar Kursus Secara Sambilan (kss) Bidang Kejuruteraan di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (psa). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Giti Ashraf, and Suhaida Bte Abd Kadir, (2012) A Review On The Models Of Organizational Effectiveness: a Look At Cameron's Model In Higher Education. International Education Studies, 36 (2).

Gobal @ Gopal, Puranee and Abd Samad, Adlina (2012) Extensive Reading And Its Effectiveness On Reading comprehension Skills Among Year 5 Students Of sk Taman Bukit Tiram. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Goh, Ah Gek and Abd Rahman, Mohd Anuar (2012) Hubungan Kerja Berpasukan Dengan Prestasi Kerja guru-guru Di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Goh, Geok Poh and Boon, Yusof (2012) Tahap Pengetahuan Dan Tahap Kepuasan Guru terhadap Latihan Dalam Perkhidmatan di Sekolah Menengah Daerah Segamat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Goh, swee Choo (2012) The Malaysian Teachers Standards:challenges For Teacher Educators. In: The International Exhibition And Forum For Education, 13-17 Feb 2012, Arab Saudi.

Gopal, Kanmani and Abd Samad, Adlina (2012) The Effect Of Dictogloss As A Language Task in Enhancing Students Grammatical Competence in Sk Felda Ulu Tebrau. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

H

Haji Abdullah, mai Shihah (2012) Kaedah Pembelajaran Berdasarkan Projek Menggunakan Penilaian Pendidikan Berdasarkan Hasil Bagi Tajuk "ekosistem Terancam". In: Kolokium Kebangsaan Pasca Siswazah Sains & Matematik, 6 Okt 2012, Perak,malaysia.

Haji Omar, ani (2012) Membentuk Insan Kamil Menerusi Sastera Kanak-kanak Berunsur Islam. In: 5th Upsi-upi Conference On Education, 1-3 Okt 2012, Selangor,malaysia.

Halil, Mohd Najib and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2012) Kaitan Etika Guru Dan Perspektif Sosial Peperiksaan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Halim, Rodziah and Said, Hamdan (2012) Penilaian Kendiri Kompetensi Guru Untuk Jawatan Guru cemerlang Di Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamat, Mazlini (2012) Pembangunan Modul Akademik modul Basic Of Electric And Electronic Inductor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamdan, Siti Nursyafina and Hassan, Johari (2012) Tahap Penguasaan Keselamatan Serta Peraturan bengkel Di Sekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamzah, Abu Zarim and Morazuki, Syahrul Ridhwan (2012) Persepsi Guru Terhadap Keberkesanan Pengajaran Pendidikan Jasmani Satu Masa Di Sekolah Menengah Kebangsaan Bagi Zon Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamzah, Munirah and Salamon, Hussin (2012) Persepsi Penghuni Pusat Bimbingan Remaja Puteri Raudhatus sakinah Terhadap Perlaksanaan Hukuman Hudud Ke Atas pesalah Laku Zina. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamzah, hazalizah and Pratischa, erliana (2012) Penyesuaian Sosial Dan Kesunyian Mahasiswa Pelbagai Bangsa. In: 5th Upsi-upi Conference On Education, 1-3 Okt 2012, Selangor,malaysia.

Hamzah, mohd Sahandri Gani and Abdullah, mohd Faizalnizam Lee and Md Noor, melati and Abdullah, saifuddin Kumar (2012) Potensi Dakwah Dalam Kalangan Mahasiswa Non-muslim Dan Mahasiswa Muslim Baru Di Institusi Pengajian Tinggi Awam Dan Swasta Malaysia. In: 5th Upsi-upi Conference On Education, 1-3 Okt 2012, Selangor,malaysia.

Hanif, abd Samad (2012) Alat Bantu Mengajar Elektromekanikal Menggunakan Model Nyata Dan Maya. In: Seminar International Vocational And Technikal Education, 15-apr-12, Johor,malaysia.

Haraman, Nor Sharifatul Jannah and Mohd Yusof, Farahwahida (2012) Kedudukan Ajaran Wahabi Dalam Kalangan Umat Islam Di malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haron, Hairunizad and Boon, Yusof (2012) Pelaksanaan Sistem pengurusan Sekolah Kualiti (spsk) di Sekolah Rendah Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Harun, Minah (2012) Hospitality Language:its Relevance To Contemporary Education. In: Proceeding Of Tourism & Hospitality International Conference (thic 2012).

Harun, Siti Nur Fasihah and Ismail, Zaleha (2012) Comparing The Expected, Intended And Implemented mathematical Skills For Engineering Education In A selected Public University. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hasan, Azman and Buntat, Yahya (2012) Instrumen Penilaian Pembimbing Dalam Pelaksanaan pembelajaran Berasaskan Kerja Pelajar Di Industri. ["eprint_fieldopt_thesis_type_PhD" not defined] thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hashim, Fazilah and Udin, Amirmuddin (2012) Faktor Faktor Penghalang Kepada Pelajar-pelajar berkomunikasi Dalam Bahasa Inggeris Di Adtec, melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hashim, Nurulhidaya and Md Noor, Norah (2012) Pembangunan Prototaip Sistem Pengiraan Bmi, Bmr, Rmr Dan Kalori Makanan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hashim, Sumaiyah and Salamon, Hussin (2012) Peranan Pendidik Dalam Mendidik Akhlak Remaja: pendekatan Imam Al Ghazali. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hashim, Supian and Daud, Khadijah (2012) Amalan Kepimpinan Lestari Dan Hubungannya Dengan Prestasi Kerja Guru Sekolah Rendah Yang Menerima Tawaran Baru Di Daerah Segamat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hashim, ahmad and Hassan, sadzali (2012) Piawai Rujukan Kriteria Ujian Larian/berjalan Satu Batu Dan Ujian Pacer Pelajar Program Sains Sukan Upsi. In: 5th Upsi-upi Conference On Education, 1-3 Okt 2012, Selangor,malaysia.

Hashim, azmil (2012) Amalan Pembelajaran Tahfiz Al-quran:kajian Di Darul Quran Jakim Dan Maahad Tahfiz Al-quran Negeri. In: International Conference On Research In Islamic And Arabic Language Education, 1-2 Jun 2012, Mekah,arab Saudi.

Hashim, azmil (2012) Persepsi Guru Terhadap Amalan Pengajaran Tahfiz Al-quran Di Malaysia. In: International Conference On Research In Islamic And Arabic Language Education, 1-2 Jun 2012, Mekah,arab Saudi.

Hashim, azmil (2012) Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Tarannum Al-quran Dalam Kelas Khas Kemahiran Al-quran. In: International Conference On Research In Islamic And Arabic Language Education, 1-2 Jun 2012, Mekah,arab Saudi.

Hashim, azmil and Jemali, misnan and Hashim, Ibrahim and Kasim, ahmad Yunus and Ismail, ishak (2012) Tahap Pencapaian Murid Dalam Pemulihan Jawi J-qaf Sekolah Rendah Di Malaysia. In: Seminar Penyelidikan Jawi Dan Manuskrip Melayu, 19-20 Jun 2012, Selangor,malaysia.

Hashim, ibrahim (2012) Tahap Kefahaman Pelajar Terhadap Usul-usul Riwayat Hafs Daripada Imam 'asim Kajian Di Maahad Tahfiz Al-quran Wa Al-ulum Sungai Badak Jerantut. In: International Seminar On Al-quran In Contemporary Society, 1-2 Dis 2012, Terengganu,malaysia.

Hashim, ibrahim (2012) Tahap Pengetahuan Pelajar Tentang Usul-usul Riwayat Hafs Mengikut Sanad Qiraat Imam 'asim Kajian Di Maahad Tahfiz Pahang. In: Persidangan Kebnagsaan Pendidikan Islam, 3-6 Julai 2012, Negeri Sembilan,malaysia.

Hasmori, Akhmal Annas and Jabor, Mohd Khata (2012) Persepsi Pelatih-pelatih Terhadap Sistem Latihan Dual Nasional (sldn): Kajian Kes Di Sebuah Politeknik Di Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hasni, Rahimah and Zainuddin, Zainal Abidin (2012) Kesan Pengambilan Minuman Sejuk Berbandimg Suhu Bilik Terhadap Daya Tahan Kardiovaskular. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hasnoh, Noor Haszlindah and Nordin, Mohd Safarin (2012) Hubungan Kemahiran Visualisasi Dan Gaya Pembelajaran Dalam Kalangan Pelajar Kejuruteraan Di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (uthm). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Isham Shah (2012) Pengintegrasian Teknologi Mobil Dan Teknologi CAD Dalam Proses Reka Bentuk Untuk Penghasilan Produk Kreatif. PhD thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Hassan, Hafiza and Nordin, Aziz (2012) Pembangunan Web Portal Pendidikan Berasaskan Multiply Bagi Matapelajaran Kimia Tingkatan Empat Bertajuk Electrochemistry. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Haslina and Hushin, Hassan (2012) Pengurusan Skim Pinjaman Buku Teks Cemerlang di Sekolah Menengah Daerah Segamat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Norhasnida and Mohd Said, Mohd Rizal (2012) Persepsi Staf Akademik Kolej Komuniti Terhadap Keperluan Pembangunan Staf Di Empat Buah Kolej Komuniti Di Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Nur Farina Irwani and Rajuddin, Muhd Rashid (2012) Persepsi Pekebun Kecil Terhadap Perkhidmatan Yang Ditawarkan Oleh Pertubuhan Peladang Kawasan Kg Pelet, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Roslizam and Boon, Yusof (2012) Gaya Dan Ciri Kepimpinan Guru Besar Sekolah Berprestasi Tinggi (sbt) Di Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Siti Khuzaimah and Muhammad, Siti Norlina (2012) Persepsi Pelatih Terhadap Kaedah Bimbingan Di Raudhatus sakinah Johor Bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Zulfikri and Abd Ghani, Faizah (2012) Satu Tinjauan Dalam Kalangan Wanita Berkahwin Dan bekerja Di Universiti Teknologi Malaysia terhadap Amalan Poligami. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Heng, Lee Ing and Ali, Mohd Fadzli (2012) Developing A Computer Aided Learning To Identify Students Misconception In The Structure Of Atom Chemistry Form 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Hamzah, Haslinda and Mohd Said, Mohd Rizal (2012) Kemahiran Interpersonal Pekerja Untuk Mengekalkan Kualiti Perkhidmatan Pelanggan Dalam Perhotelan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Ibrahim, Mohd Shahren Hakim and Zainuddin, Zainal Abidin (2012) Analisa Penerimaan Bola Pertama Dalam Permainan sepak Takraw Di Kalangan Atlet Sepak Takraw Negara. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Marzuki, shahril@charil and Mohd Hussin, mohd Yahya (2012) Kepemimpinan Transformasional Pengetua,prestasi Guru Terhadap Budaya Belajar Dalam Meningkatkan Mutu Madrasah Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Jakarta Selatan. In: The 4th International Conference Educational Management,administration And Leadership, 4-6 Julai 2012, Batu-malang,indonesia.

Hj Marzuki, shahril@charil and Yusof, hamidah and Yusof, rohaila and Yunus, jamal@nordin (2012) Aksesibiliti,ekuiti,biayai,keberkesanan Management Pendidikan Bagi Meningkatkan Kualitas Pendidikan:pengalaman Di Malaysia. In: The 4th International Conference Educational Management,administration And Leadership, 4-6 Julai 2012, Batu-malang,indonesia.

Hj Suboh, Noor Azlina and Nordin, Aziz (2012) Kerangka Alternatif Pelajar Tingkatan Empat terhadap Konsep Asid Dan Bes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Abdul Raub, Siti Azirah and Mohd Yusof, Sanitah (2012) Pengetahuan Konsep 1 Malaysia Dalam Kalangan Pelajar Tahun 1 Dan Tahun 4 Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia (utm). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Sidek, Noor Aida and Surif, Johari (2012) Kerangka Alternatif Di Kalangan Pelajar Aliran Sains tingkatan Empat Dalam Memahami Konsep Elektrokimia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ho, Sin Hong and Mohd Omar, Noor Adibah (2012) Receptive-productive Vocabulary Acquisition Through graded Reading. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Husin, Abu Hassan and Sulaiman, Seth (2012) Development Of An Enriched Method For Introductory physics Laboratory Work And Its Effects On Students learning Outcomes. ["eprint_fieldopt_thesis_type_PhD" not defined] thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Husin, Nor Mohd Khairul Ihsan and Mohd Said, Mohd Rizal (2012) Penggunaan Teknik Pengajaran Dan Pembelajaran Oleh Pensyarah Dalam Kursus Sijil Automotif Di Kolej Komuniti Ledang, Tangkak, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hussain, Jamilah and Said, Hamdan (2012) Peranan Latihan Dalam Perkhidmatan Dan hubungannya Dengan Komitmen Guru di Sekolah Menengah Daerah Segamat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hussain, baseri Huddin (2012) An Empirical Investigation On The Childhood Anthropological Classification From A Primary School Population. In: Seminar Hasil Penyelidikan Kementerian Pengajian Tinggi Sains Sosial Dan Kemanusiaan, 8-9 Nov 2012, Negeri Sembilan,malaysia.

Hussain, baseri Huddin (2012) Kajian Antropometik Pelajar Di Sebuah Sekolah Rendah. In: 2nd International Conference On Arts, Social Sciences & Technology, 3-5 Mei 2012, Pulau Pinang,malaysia.

Hussain, baseri Huddin and Abd Karim, mohd Mustamam and Ayop, shahrul Kadri and Mohamad Ismail, norsazliyana (2012) An Empirical Investigation On The Pupils' Obesity From A Primary School Population:a Suggestion Towards A Viable Development Of National Standards For Weight Categories Classification. In: 5th Upsi-upi Conference On Education, 1-3 Okt 2012, Selangor,malaysia.

Husshin, Ruhiyati Hidayu and Idris, Abdul Razak (2012) Pembangunan Perisian Menggunakan Pendekatan pembelajaran Berasaskan Masalah Bagi Tajuk Statistik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hussian, A. Hamid and Lokman, Mohd Tahir (2012) Amalan Pengurusan Kewangan Sekolah guru Besar Sekolah- Sekolah Kebangsaan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hussien, Suhailah (2012) Creating Dialogues In The Islamic Studies Classsrooms: A Comparative Study Of Traditional Pedagogy Vs. Critical Pedagody. In: 8th World Conference On Muslim Education 2012, 12th - 13th November 2012, Shah Alam, Selangor.

I

Ibarahim, Nadia Izura and Mohd Omar, Noor Adibah (2012) The Communicative Practices Within Civil Engineers Workplace. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Halawati and Sulong, Abdullah (2012) Pengaruh Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling terhadap Sosial Pelajar: Kajian Terhadap Pelajar sekolah Menengah Sains Pasir Puteh, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Kamalia and Said, Hamdan (2012) Keberkesanan Pengurusan panitia Pendidikan Islam Dalam meningkatkan Sahsiah Pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Mas Norsyamimi and Azhar, Zairus Norsiah (2012) Teaching Literature Through Graphic Novel For beginners: A Case Study. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Mohamad Fadzil and Said, Hamdan (2012) Penggunaan Laman Facebook Dan Hubungannya Dengan Pembangunan Diri Dalam Kalangan Pelajar Smk Maokil. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Mohd Ikhwan and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2012) Miskonsepsi Bakal Guru Kimia Dalam Tajuk Elektrokimia tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Nor Hasniza and Arshad, Mohammad Yusof (2012) Model Pengajaran Refleksi Berfokuskan Pengetahuan pedagogi Kandungan Sains Dalam Bidang Kimia. ["eprint_fieldopt_thesis_type_PhD" not defined] thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Rafidah and Mohd Said, Mohd Rizal (2012) Penilaian Pengajaran Pensyarah di Institut Sains Dan Teknologi Darul Takzim (instedt) berdasarkan Persepsi Pelajar Kursus Diploma kejururawatan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Siti Marliza and Hamzah, Rohana (2012) Kualiti Pembangunan Modal Insan Berminda Kelas Pertama Di Ilp Pasir Gudang Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, amalina and Mohd Tajuddin, nor'ain and Mohd Idrus, nor'ashiqin (2012) Hubungan Antara Tahap Kemahiran Penaakulan Saintifik Dan Stail Pengajaran Pensyarah Dalam Kalangan Pelajar Matematik Di Universiti Pendidikan Sultan Idris. In: 5th Upsi-upi Conference On Education, 1-3 Okt 2012, Selangor,malaysia.

Ibrahim, haniz (2012) Kajian Pelaksanaan Kemahiran Vokasional Terhadap Murid Bermasalah Pembelajaran Di Program Pendidikan Khas Integrasi (ppki) Sekolah Menengah Negeri Selangor. In: International Conference In Special Education, 10-12 Apr 2012, Melaka,malaysia.

Ibrahim, haniz (2012) Pelajar-pelajar Yang Gagal Matematik Upsr:adakah Mereka Diskalkulia. In: International Conference In Special Education, 10-12 Apr 2012, Melaka,malaysia.

Ibrahim, haniz (2012) Pengetahuan Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Khas Tentang Kanak-kanak Berkeperluan Khas. In: Seminar International Pasca Siswazah Pendidikan Khas Ukm-upi, 27-28 Jan 2012, Selangor,malaysia.

Ibrahim, md Nasir (2012) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah Pendidikan Seni Visual Sekolah Menengah Mencapai Pentaksiran Autentik. In: International Conference On Integrated Knowledge, 19-20 Dis 2012, Selangor,malaysia.

Ibrahim, mohamad (2012) Keberkesanan Pendekatan Penyelesaian Masalah Polya Dalam Pembangunan Koswer Gotrans Bagi Mata Pelajaran Matematik Pelajar Tingkatan Dua. In: Seminar Penyelidikan Zon Utara, 23-25 Okt 2012, Kedah,malaysia.

Ibrahim, mohamad (2012) Kesan Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Berasaskan Integrasi Model Salmon Dan Teori Konstruktivisme Lima Fasa Needham Dalam E-pembelajaran Subjek Sains Komputer Di Kolej Matrikulasi Perak. In: International Conference On Integrated Knowledge, 19-20 Dis 2012, Selangor,malaysia.

Ibrahim, mohd Hairy and Puteh, marzita and Adnan, mazlini and Che Ahmad, che Nidzam and Mohamed Noh, noraini (2012) Kesan Perubahan Iklim Terhadap Keselesaan Terma:isu Dan Cabaran Di Sekolah. In: International Conference On Innovation And Technology For Sustainable Built Environment, 16-17 April 2012, Perak,malaysia.

Idris, Khairil Fadhli and Mohd Yusof, Sanitah (2012) Faktor Mempengaruhi Penglibatan Pelajar-pelajar Sekolah menengah Vokasional Di Melaka Dalam Kegiatan Kokurikulum. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Idris, Nur Hafizoh and Hamzah, Rohana (2012) Pengamalan Pendidikan Berteraskan indikator Standard Guru Malaysia (sgm) dalam Kalangan Pelajar Tahun 4 Fakulti Pendidikan Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Idris, mohd Faiz (2012) Cooperative Method In Learning Malay Language At Upsi. In: International Seminar On Malaysian-thai Studies, 7-8 Mei 2012, Kedah,malaysia.

Idris, muhammad Zaffwan (2012) The Challenge For Malaysian Public Universities. In: Branding And International Recognition In Higher Education Marketing, 2-4 Apr 2012, Krakow,poland.

Idris, muhammad Zaffwan and Syed Yusoff, syed Osman (2012) University Makeover:does Branding Really Works. In: 6th International Technology,education And Development Conference, 5-7 Mac 2012, Valencia,sepanyol.

Idrus, Faizah (2012) Facilitating The Construction Of Shared Malaysian Identity The Teaching Of Literature. In: Seminar Majlis Dekan-dekan Pendidikan Ipta, 7-9 October 2012, Johor Bahru.

Idrus, Faizah (2012) Teaching And Learning In The Third Space To Engender Shared Malaysian Identity. In: The Fourth Asian Conference On Education, 24-28 October 2012, Osaka, Japan.

Idrus, Mufidah and Surif, Johari (2012) Pembangunan Modul Fahami Haba Bagi Tajuk Haba. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ilyas, Muhammad Zaki and Atan, Noor Azean (2012) Pembangunan Perisian Pembelajaran Matematik tingkatan Lima Di Bawah Tajuk Penjelmaan Iii Berasaskan teori Kognisi Visual. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Isa, Mohd Hilmi and Udin, Amirmuddin (2012) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Enrolmen Pelatih Di pusat Latihan Giatmara Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Isam, Hishamudin (2012) Innovating Instruction Of Malay Grammar Through A Word List Program. In: International Journal Of English Linguistics.

Isam, Hishamudin (2012) Kekayaan Unsur Anthropomorphisme Dalam Lagu Dikir: Analisis Berasaskan Linguistik Kognitif. In: Jurnal Rampak Serantau.

Isam, Hishamudin (2012) Transformasi Pengajaran Dan Pembelajaran Tatabahasa Berbantu Program Daftar Kata: Analisis Kerencaman Makna Leksis Berdasarkan Data Korpus. In: Proceeding Of Persidangan Antarabangsa Linguistik Ukm.

Ishak Samuel, samikkanu Jabamoney (2012) Setiap Guru Seorang Penyelidik. In: Tamil Education Research Conference, 30-31 Mei 2012, Perak,malaysia.

Ishak Samuel, samikkanu Jabamoney (2012) Teknik Permainan Dalam Pengajaran Bahasa Tamil Bagi Pelajar Pemulihan. In: Persidangan Antarabangsa Pendidikan Khas, 10-12 Apr 2012, Melaka,malaysia.

Ishar, Azaman (2012) Kesan Inovasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Lukisan Kejuruteraan Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Di Sekolah Menengah Teknik. PhD thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ishiyaku Mbela, Abubakar and Abdullah, Fatin Aliah Phang (2012) The Level Of Readiness In The Use Of E-learning In Teaching Among Physics Teachers At Tertiary Institutions In Nigeria. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Siti Noor (2012) Amalan Pengurusan Kualiti Menyeluruh Dan Hubungannya Dengan Iklim Sekolah. In: Labuan International Conference On Educational Research, 5 - 7 Julai 2012, Labuan, Sabah..

Ismail, Siti Noor (2012) Penglibatan Ibu Bapa Dalam Pendidikan Prasekolah. In: Seminar Kebangsaan Pendidikan Awal Kanak-kanak.

Ismail, Siti Noor and Kassim, Mustapa and Sin, Ishak (2012) Hubungan Amalan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (tqm) Dengan Iklim Sekolah. In: International Conference On Quality Teaching & Learning (icqtl), 23 - 24 Oktober 2012, Umt, Terengganu.

Ismail, Afzal Umi (2012) Pola Kecenderungan Pemilihan Bidang Pengajian Dalam Aliran Teknikal Di Kalangan Pelajar Cemerlang Di Sekolah Menengah Teknik Sekitar Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Indera Syahril and Boon, Yusof (2012) Gaya Komunikasi Guru Besar Sekolah Rendah daerah Pasir Gudang, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Izzati and Ismail, Sarimah (2012) Diet Pelajar Fakulti Pendidikan Di Universiti Teknologi malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Kamarulzaman (2012) Pembangunan Dan Penilaian Perisian Bahasa Perancis Asas (EASIFRENCH) Berasaskan Web. PhD thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ismail, Khatijah (2012) Tahap Kesediaan Guru Pelatih Dari Aspek Komunikasi interpersonal Sebelum Menjalani Latihan Mengajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Mohd Alwi and Ibrahim, Halijah (2012) Persepsi Pelajar Terhadap Keberkesanan Pengajaran Guru pelatih Lelaki Pendidikan Jasmani Di Sekitar Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Muhammad Bukhari (2012) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelajar 4sph mencapai Kecemerlangan Anugerah Kepujian Dekan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Noor Azam and Daud, Khadijah (2012) Kepimpinan Guru Mempengaruhi Sikap Pelajar Sekolah Menengah Daerah Segamat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Noor Shamsila and Rajuddin, Muhd Rashid (2012) Pengharapan Pelajar Bidang Kejuruteraan Di Kolej komuniti Terhadap Aspek Kerjaya. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Normah and Mdyusof, Masdinah Alauyah (2012) The Use Of Language Learning Contracts As A Strategy To promote Learner Autonomy In Language Learning. ["eprint_fieldopt_thesis_type_PhD" not defined] thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Nur Amni and Arshad, Mohammad Yusof (2012) Persepsi Pelajar Utm Mengenai Beberapa Isu Etika Dalam sains. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Nurliyana and Mohamad Nor, Faizah (2012) Reading Motivation Of Students In A Secondary School in Rural Area Of Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Roshalizawatie and Mohd Said, Mohd Rizal (2012) Persepsi Jururawat Pelatih Terhadap Kemahiran Insaniah di Dalam Kualiti Perkhidmatan Kesihatan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Zarifah Ismanadhirah and Hamzah, Rohana (2012) Pendekatan Pengajaran Pensyarah Jptk Dalam mendorong Menjana Pemikiran Kreatif Dan Inovatif dikalangan Pelajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, abdul Munir (2012) Mengenali Dan Memahami Budaya Orang Pekak. In: Technology Science Social Science Humanities International Conference, 14-15 Nov 2012, Kedah,malaysia.

Ismail, abdul Munir (2012) Mengenali Kaedah Orang Pekak Berkomunikasi. In: International Conference On Public Policy & Social Science, 15-16 Dis 2012, Melaka,malaysia.

Ismail, nor Hisham and Yusof, hamidah and Zakaria, thuraiya (2012) The Enforcement Of Prohibition Of Bringing And Using Mobile Phones By School Children-a Process Management Analysis. In: 5th Upsi-upi Conference On Education, 1-3 Okt 2012, Selangor,malaysia.

Ismail, noraini (2012) Pembinaan,kesahan Dan Kebolehpercayaan Inventori Perkhidmatan Kerjaya (ipk) Sekolah Menengah. In: Konvensyen Kaunseling Perkama International, 19-21 Jun 2012, Sabah,malaysia.

J

Ja'afar, hasimah and Mahmud, che Ton and Chakrabarty, leela and Hj.abu, abdul Ghani (2012) School-based Assessment:english Language Teachers' Concerns. In: 9th Malaysian International Conference On English Language Teaching, 8-10 Okt 2012, Perak,malaysia.

Jaafar, Mohd Nor (2012) Kepimpinan Transformasi Pengetua: Satu Kajian Perbandingan Antara Smk Dengan Smka. In: Prosiding Seminar Majlis Dekan-dekan Pendidikan Ipta 2012.

Jaafar, Mohd Nor (2012) Kesejahteraan Tempat Kerja Pensyarah Kolej Matrikulasi. In: Proceding Of The 4th International Conference On Educational Conference On Educational Administration, Managenent, And Leadership (icemal).

Jaafar, Mohd Nor and Osman, Rafisah (2012) Tahap Pengetahuan Dan Tahap Pengelibatan Guru Novis Dalam Pengurusan Kokurikulum : Kajian Kes Di Negeri Kedah. In: Prosiding Persidangan Kkebangsaan Luk2012.

Jaafar, rosly and Ayop, shahrul Kadri and Haron, roszairi and Ali, shaharudin and Wan Mokhtar, wan Zul Adli and Yahya, razak Abd Samad (2012) The Utilization Of A Multi-frame Video System In The Teaching And Learning Of Science. In: 4th International Conference On Education And New Learning Technologies, 2-4 Julai 2012, Barcelona,sepanyol.

Jalal, fauziah Hanim (2012) The Effectiveness Of Mentoring Through Peer Mentor Module Towards Cumulative Grade Point Avarege And Self Esteem Of The Underachievers In Universiti Tenaga Nasional (uniten). In: National Research & Innovation Conference For Graduate Studentsn In Social Science, 7-9 Dis 2012, Melaka.

Jalal, fauziah Hanim (2012) Kesan Penceritaan Buku Bersiri Luqman Al-hakim Terhadap Perakuan Nilai Akidah Kanak-kanak Prasekolah. In: 5th Upsi-upi Conference On Education, 1-3 Okt 2012, Selangor,malaysia.

Jalal, fauziah Hanim (2012) Penggunaan Modul Bimbingan Kelompok Rakan Mentor Dalam Program Mentoring Terhadap Pelajar Rendah Pencapaian Akademik Di Universiti Tenaga Nasional, Malaysia. In: Seminar Antarabangsa Bahasa,kesusasteraan Dan Kebidayaan,dan Pendidikan Di Asia Tenggara, 15-17 Nov 2012, Bangkok,thailand.

Jalil, Jackson and Abu Bakar, Zainudin (2012) Persepsi Dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat pelajar Tingkatan Empat Terhadap Mata Pelajaran pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Di Sekolah Harian Biasa Di sekitar Daerah Skudai Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jamari, Siti Normala and Buntat, Yahya (2012) Tahap Pengetahuan Keusahawanan Dari Persepsi usahawan Di Salah Satu Tanah Rancangan Felda di Johor Darul Takzim. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

James, Valerie and Mohd Yusof, Sanitah (2012) Comparison Of Uk Curriculum With Malaysia Curriculum zooming Into English For Lower Secondary (year 7 And Form 1). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jamil, Nur Jannah and Zainal Abidin, Hafilah (2012) Teachers And Students Perceptions Toward Graphic Novel as School Reading Material. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jamil, norly (2012) Penceritaan Sebagai Pedagogi Dalam Pembelajaran Kanak-kanak. In: Educational Comparative In Competency Based Curriculum Between Indonesia And Malaysia, 6-7 Jun 2012, Bandung, Indonesia.

Jan Shari, Muhamad Syazwan and Mohamed, Mohini (2012) Minat Dan Persepsi Guru Untuk Menerapkan Unsur Sejarah Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Janan, dahlia (2012) Implikasi Pemilihan Bahan Bacaan Terhadap Tahap Pencapaian Bacaan Dan Hubungannya Dengan Kebolehbacaan. In: International Conferents:best Practice In Literacy And Numeracy Pedagogy, 26-28 No 2012, Sabah,malaysia.

Janan, dahlia and Mohamed Redzwan, husna Faredza and Bahari, khairul Azam and Ramli, zuraini (2012) Metodologi Kajian Kesantunan Berbahasa Di Sekolah. In: 5th Upsi-upi Conference On Education, 1-3 Okt 2012, Selangor,malaysia.

Jasmani, Nur Syazwani and Hushin, Hassan (2012) Pembangunan Modul Pembelajaran Kendiri Astronomi islam Dengan Tajuk Bulan Untuk Kegunaan Balai Cerap. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jauhari, Muhammad Bukhari and Mohamed, Mohini (2012) Sikap Dan Amalan Koperatif Pelajar Terhadap. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jayaraman, Jayanthi and Wan Zakaria, Wan Zarina (2012) Communication Apprehension In Esl Among Secondary School Students. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jebeli, Mehrnoosh and Ismail, Fauziah (2012) Effects Of Total Physical Response Storytellng On Iranian Studentsvocabulary Aquisition. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jemali, misnan (2012) Kajian Amalan Pembelajaran Hafazan Al-quran Di Kalangan Pelajar Institut Pengajian Tinggi. In: World Conference On Islamic Thought, 11-12 Sept 2012, Perak,malaysia.

Johari, Jovita Nadiah (2012) Pendidikan Keusahawanan Di Kalangan Pelajar universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Johari @ Ismail, Ilawati and Boon, Yusof (2012) Gaya Dan Ciri Kepimpinan Pengurus Pertengahan sekolah Menengah Di Zon Bandar, daerah Segamat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Julia, Fiona and Mohd Said, Mohd Rizal (2012) Kepentingan Kemahiran Komunikasi Dan Kemahiran Berfikir Secara Kritikal Dalam Latihan Klinikal di Kolej Perubatan Kpj. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jusoh, Yushaila (2012) Persepsi Tenaga Pengajar Terhadap Pelaksanaan Pengajaran Di Pusat Giatmara, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jusoh, Zuraida (2012) Minat Dan Persepsi Pelajar Terhadap Pengajaran Guru Dan Hubungannya Terhadap Pencapaian Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jusoh, ahmad Jazimin (2012) Pendekatan Ctrt Dalam Membantu Klien. In: Seminar Internasional Konseling Malindo, 13015 Nov 2012, Padang,indonesia.

Jusoh, ahmad Jazimin and Lebar, othman and Bistamam, mohammad Nasir and Syed Salim, syed Sofian and Mohamed Arip, mohammad Aziz Shah and Abd Mukti, taquddin (2012) Kesahan Dan Kebolehpercayaan Inventori Nilai Bitara. In: 5th Upsi-upi Conference On Education, 1-3 Okt 2012, Selangor,malaysia.

K

K.jeganathan, sanmuga Nathan (2012) Effect Of A Tgfu Approach Or A Technical Model On Mini Game Performance, Speed, Accuracy And Cardiovascular Fitness Among Indian International Junior Hockey Players. In: Ewrf Educational Conference, 13-15 Sept 2012, Kuala Lumpur,malaysia.

K.rajagupan, Parveen and Boon, Yusof (2012) Gaya Pengurusan Konflik Interpersonal Dalam Kalangan pengetua-pengetua Daerah Pasir Gudang. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kadir, Afizalina and Rosman, Arief Salleh (2012) Pelaksanaan Upacara Akad Nikah Di Masjid. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kadir, Normah and Ismail, Sarimah (2012) Tahap Kualiti Makanan Di Kafetaria Universiti Teknologi malaysia, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kaladaran, Sohbatini and Sidin, Zaitun (2012) Teachers Perception In Teaching Mathematics And Science In Bahasa Melayu. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kamal, Iswaaniza and Rajuddin, Muhd Rashid (2012) Pengharapan Pelajar Kolej Komuniti Bidang Bukan kejuruteraan Dalam Aspek Kerjaya. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kamal, Nor Nasarah and Mohd Amin, Nor Fadila (2012) Pembangunan Instrumen Kemahiran Employabiliti Pelajar Pendidikan Teknik Dan Vokasional (i-tvees). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kamalmukhsar, Mokhtar and Che Anuar, Che Abdullah (2012) Hubungan Kemurungan Dengan Personaliti Type A Dan Type B Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Daerah Cameron Highlands. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

Kamaludin, Julina and Hushin, Hassan (2012) Kepimpinan Transformasional Pengetua Dan Hubungannya Dengan Motivasi Guru Di Tiga Buah Sekolah Zon Labis Daerah Segamat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kamaruddin, kamarulzaman (2012) Kecelaruan Psikologi Dan Rekreasi Luar:menangani Stress Dalam Kalangan Pelajar Dan Pekerja. In: Malaysian International Outdoor Recreation And Education Conference, 28-30 Dis 2012, Perak,malaysia.

Kamaruddin, kamarulzaman and Mamat, zulkifli and Kamarulzaman, khairunnisa (2012) Kesediaan Afektif Pelajar Bermasalah Disiplin D Isekolah Menengah Harian Di Sekitar Tanjong Malim. In: 5th Upsi-upi Conference On Education, 1-3 Okt 2012, Selangor,malaysia.

Kamarudin, Iman and Abd Aziz, Marzilah (2012) Using Songs To Teach Listening Comprehension For English As second Language Learners. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kamil Syed Alias, Syed Mohd and Yeo, Kee Jiar (2012) Students Motivation And Attitude Towards English. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Karrim Wani, Abdul Mohsin and Morazuki, Syahrul Ridhwan (2012) Tahap Kekuatan Mental Pemain Bola Sepak Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kasan, Hafiza (2012) Hubungan Turutan Kelahiran Dengan Personaliti Dan Pencapaian Akademik Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Daerah Batu Pahat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kasim, Nahariah and Tasir, Zaidatun (2012) Model Penerimaan Perbincangan Atas Talian Dalam Kalangan Pelajar Tahun Akhir Di Fakulti Pendidikan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kasim, ahmad Yunus (2012) Teaching And Learning Of Tilawah Al-quran In Malaysian Schools. In: Seminar Serantau Maqasid Al-quran, 24 Mac 2012, Singapura.

Kassim, Saniah and Abu Bakar, Zainudin (2012) Hubungan Kecerdasan Emosi Dengan Pencapaian Akademik Pelajar Tingkatan Satu Di Sekolah Menengah Harian Daerah Kulai, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kean Wah, Lee and Choon Keong, Tan and Said, Noraini (2012) Development Of A Prototype E-learning Portal To Enhance Pre-service Teachers Academic Writing Skills. In: Korean Association Of Multimedia-assisted Language Learning (kamall) Annual Conference 2012, 27 Oktober 2012, Konkuk University, Seoul.

Kean Wah, Lee and Choon Keong, Tan and Shi Ing, Ng and , and , and , (2012) Blended Learning Through Schoology: An Activity Theory Perspective. In: 15th International Call Conference, Providence University,taichung, Taiwan Roc, 25-27 May 2012, Taichung, Taiwan Roc.

Kean Wah, Lee and Choon Keong, Tan and Shi Ing, Ng and , and , and , (2012) Preparing Digital Immigrant Teachers To Teach In Connected Classrooms Via Digital Storytelling. In: Globalization And Localization In Computer Assisted Language Learning International Conference 2012, 18 - 20 October 2012, Beijing Foreign Studies University, Beijing.

Kean Wah, Lee and Choon Keong, Tan and Shi Ing, Ng and Phaik Sim, The and , and , (2012) Blended Learning Through Schoology: An Activity Theory Perspective. In: 15th International Call Research Conference 2012, 24 - 27 May 2012, Providence University, Taichung, Taiwan.

Kean Wah, Lee and Shi Ing, Ng and Choon Keong, Tan and , and , and , (2012) Preparing Digital Immigrant Teachers To Teach In Connected Classrooms Via Digital Storytelling. In: Globalization And Localization Of Computer-assisted Language Learning (glocall) 2012, 18-20 October 2012, Beijing, China..

Kepol, napisah (2012) Curriculum Reform:esl Teachers' Understanding And Challenges. In: The Fourth Asian Conference On Education, 24-28 Okt 2012, Osaka,jepun.

Khalid, Rozalina and Omar Fauzee, Mohd Sofian (2012) The Learning Styles And Academic Achievements Among Arts And Science Streams Student. In: International Journal Of Academic Research In Progressive Education And Development.

Khalifa, Siti Mastura and Habil, Hadina (2012) Patterns Of Participation Between Genders In English Language Classrooms. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khalip, Rohayati and Saud, Muhammad Sukri (2012) Faktor Yang Mempengaruhi Kemahiran Penyelesaian masalah Pelajar Di Sebuah Sekolah Teknik Di Kuala krai,kelantan Dari Perspektif Guru Dan Pelajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kho, Pui Wun and Ali, Mohd Fadzli (2012) Developing Educational Courseware On Students Readiness Conducting Titration Method Experiment. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khoo, yin Yin and Abdul Karim, noor Al-huda and Khuan, wai Bing (2012) Learning Beyond Classroom:an Exploratory Study. In: International Conference On Management And Education Innovation, 5-6 Mei 2012, Selangor,malaysia.

Kim Lam Soh, and Patricia M Davidson, and Gavin Leslie, and Michelle Digiacomo, and Soh Kim Geok, (2012) Nurses' Perceptions Of Standardised Assessment And Prevention Of Complications In An Icu. Journal Of Clinical Nursing, 22 (5-6).

Kon Chon Min, and Abdullah Mat Rashid, and Mohd Ibrahim Nazri, (2012) Teachers Understanding And Practice Towards Thematic Approach In Teaching Integrated Living Skills (ils) In Malaysia. International Journal Of Humanities And Social Science, 2 (23).

Kormin, Norjana and Nordin, Mohd Safarin (2012) Kreativiti Dan Pencapaian Akademik dalam Mata Pelajaran kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kothandabani, Nalinee and Abu, Baharin (2012) Amalan Profesionalisme Keguruan Guru Sekolah Menengah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kuldas, Seffetullah and Bakar, Zainudin Abu and Ismail, Hairul Nizam (2012) The role of unconscious information processing in the acquisition and learning of instructional messages. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 10. pp. 907-940.

Kway, Eng Hock (2012) Perbandinagn kaedah A-J+3+6 Dengan Kaedah konvensional Dalam Penulisan Baraille Gred 1 Menggunakan Slate Dan Stylus. PhD thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Kway, eng Hock and Abdul Aziz, nurbieta and Mohd Salleh, norani and Abdul Majid, rosadah (2012) Braille Writing Using Slate And Stylus Is Not Writing Backward. In: 5th Upsi-upi Conference On Education, 1-3 Okt 2012, Selangor,malaysia.

L

Lahat Dadok, Afiq Rifqi and Ibrahim, Halijah (2012) Rekacipta Alat Bantuan Latihan Ketepatan Dalam Sukan tenpin Bowling. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Boon Kiat and Morazuki, Syahrul Ridhwan (2012) Kesan Program Latihan Ketangkasan Terhadap Masa reaksi, Koordinasi Dan Keseimbangan Badan Pemain Bola tampar Peringkat Universiti. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Mee Yung and Hee, Jee Mei (2012) Job Satisfaction Levels Among Academic Staff In Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Moi Ching and Yeo, Kee Jiar (2012) Relationship Between Home Literacy Environment And Academic Achievement With Children Reading Attitudes. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, ai Choo (2012) Anthropometric Measures Of Students Athletes In Selected Malaysian State Sports Schools. In: International Journal Of Arts And Sciences Conference, 2-7 Dis 2012, Gotthenhelm,jerman.

Lee, ai Choo (2012) The Effects Of Computerized Neuromuscular Control Training (cnct) On Athlete's Dynamic Postural Control Ability. In: 9th International Sports Science Conference, 25-28 Jun 2012, Kelantan,malaysia.

Lee, ai Choo (2012) Instrument Validity Of Bt3 Balance Trainer Device As Balance Control Measure On Malaysian Primary School Children. In: World Academic Of Science,engineering And Technology Conference, 11-13 Jun 2012, Copenhagen,denmark.

Lee, ai Choo and Ong, kuan Boon (2012) Test Retest Reliability Of Y-balance Test As Dynamic Balance Measure On Malaysian Primary School Children. In: International Conference For Academic Disciplines, 5-7 Apr 2012, Vienna,austria.

Lee, ai Choo and Zainudin, fairus Fariza (2012) An Analysis Of Nature Of Injury Among Adolescent Athletes In Malaysia. In: 9th International Sports Science Conference, 25-28 Jun 2012, Kelantan,malaysia.

Lee Bih Ni, (2012) UNSPECIFIED In: Sejarah Konflik Asia Barat Selepas Perang Dunia Kedua. Pertama . Self Publication, Malaysia.

Lee Bih Ni, (2012) UNSPECIFIED In: Sejarah Asia Tenggara: Permodenan Dan Pembangunan. Pertama . Self Publication, Malaysia.

Lee Bih Ni, and , and , and , and , and , (2012) UNSPECIFIED In: Sejarah Konflik Asia Barat Selepas Perang Dunia Kedua. Pertama . Self Publication, Malaysia.

Lee Bih Ni, and , and , and , and , and , (2012) UNSPECIFIED In: Sejarah Asia Tenggara: Permodenan Dan Pembangunan. Pertama . Self Publication, Malaysia.

Lee Bih Ni, and , and , and , and , and , (2012) Sejarah Awal Pembangunan Dan Kepimpinan Komuniti Cina Di Sabah: 1883-1961. In: Seminar Antarabangsa Pembangunan Komuniti, 7-9 April 2012, Hotel Permai, Kuala Terengganu.

Lee Seung Chun, and Karpal Singh, Paramjit Kaur (2012) Functions Of Repetition By Less Proficient Speakers Of English In The Authentic Interactional Tasks. In: Proceedings Of The 21st Malaysian English Language Teaching Association International Conference.

Liew, Jia Sin and Mohd Salleh, Zanariah (2012) Esl Learners Perceptions On The Usefulness Of Microsoft word 2007 Tools In Editing And English Language Learning. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lin, chia Ying (2012) From School To Household A Survey On The Language Usage Of The Elementary Chinese School Tudents In Tanjong Malim,perak. In: The Inaugural Beinnial Conference On Malaysia Chinese Studies, 6-9 Okt 2012, Kuala Lumpur,malaysia.

Ling, Tsu Tsong and Mohd Yusof, Sanitah (2012) Penerimaan Pelajar Tempatan Terhadap Pelajar Antarabangsa Di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Loh, Hueh Yong and Arshad, Mohammad Yusof (2012) Strategi Metakognitif Pelajar Dalam Penyelesaian Soalan algoritma Dan Konseptual Kimia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lokman, Mohamad Rahziz and Boon, Yusof (2012) Hubungan Kepuasan Kerja Dengan Motivasi Guru Bimbingan Dan Kaunseling Sekolah Menengah Kebangsaan Dalam Daerah Segamat,johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ludin, Farah Alina and Tasir, Zaidatun (2012) Persepsi, Penerimaan Dan Kemahiran Menggunakan Forum Atas Talian Dalam E-pembelajaran Dalam Kalangan Pensyarah Di Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

M

M.a.r. Annamalai, manonmani Devi (2012) Kaddurai Eluthum Eliya Anugumurai. In: Tamil Education Research Conference, 30-31 Mei 2012, Perak,malaysia.

Mad Ali, Suzila and Jabor, Mohd Khata (2012) Orientasi Masa Depan Pelatih Orang Kelainan Upaya Setelah Mengikuti Latihan Kemahiran Di Salah Sebuah bengkel Pemulihan Di Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahadi, Mashitoh and Mohd Amin, Nor Fadila (2012) Pembangunan Instrumen Gaya Penyelesaian Masalah Dalam kalangan Pelajar Pendidikan Teknik Dan Vokasional (pils). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahazir, Mohd Fazlan and Nordin, Mohd Safarin (2012) Kemahiran Visualisasi Dan Gaya Pembelajaran Pelajar program Kejuruteraan Di Universiti Sains Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahiyar, Nor Hidayah and Hassan, Hanita (2012) the Effects Of Corrective Feedback In Minimising Subject-verb Agreement Errors In Descriptive Writing. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahmad Nor, Nurhidayah and Awang Hamid, Dayang Tiawa (2012) Pembangunan Animasi 3 Dimensi Bagi Topik pepejal Geometri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahmoudi, Elham and Abdul Razak, Noor Zainab (2012) Iranian Language Learners Attitude, Motivation And Performance Toward Learning Vocabulary Using Computer Assisted Language Learning. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahmud, Yahya and Mohd Yusof, Sanitah (2012) Persepsi Guru Dan Pelajar Di Sekolah Menengah daerah Pontian Terhadap Pemansuhan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Dan Matematik dalam Bahasa Inggeris ( Ppsmi ). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahmud, che Ton and Ja'afar, hasimah and Abdul Kadir, nora Liza (2012) Pronunciation Needs And Concerns:listening To The Voice Of Pre-service Teachers. In: 9th Malaysian International Conference On English Language Teaching, 8-10 Okt 2012, Perak,malaysia.

Maidin, Nor Foniza (2012) AMALAN ORGANISASI PEMBELAJARAN D SEKOLAH CEMERLANG : SATU KAJIAN KES. PhD thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mailok, ramlah and Ubaidullah, nor Hasbiah (2012) Persepsi Guru Terhadap Pelaksanaan Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Projek Di Sekolah. In: International Conference On Integrated Knowledge, 17 Okt 2012.

Makmur, (2012) Kaedah Pengajaran Seni Khat Dan Jawi Di Universiti : Sistem Pengajaran Khat Nasakh Dalam Unit Kajian Jawi Dan Khat Di Universiti Pendidikan Sultan Idris (upsi). In: Konferensi Antarabangsa Islam Borneo, 26-27 Jun 2012, Jerudong,brunei.

Makmur, (2012) Sistem Pengajaran Dan Pembelajaran Seni Khat Dan Jawi Di Sekolah Alam Melayu:kajian Beberapa Sekolah Rendah Di Negeri Perak Dan Pulau Pinang. In: Persidangan Antarabangsa Dan Pameran Pulau Pinang Di Alam Melayu, 19-21 Dis 2012, Pulau Pinang,malaysia.

Mamat, Noor Syafafwati and Abd Latib, Azlan (2012) Impak Kursus Utm Dan Khidmat Komuniti Terhadap kemahiran Insaniah Pelajar Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mamat, nordin (2012) Parental Cultural Capital Effect On Children's Social Behaviour Among Ethnically Diverse Families In Malaysia. In: 5th Upsi-upi Conference On Education, 1-3 Okt 2012, Selangor,malaysia.

Mamat, nordin and Hussein, hashimah and Zulkifli, putri Afzan Maria (2012) Play Activity Affect On Children's Social Interaction Among Ethnically Diverse Families In Malaysia. In: 5th Upsi-upi Conference On Education, 1-3 Okt 2012, Selangor,malaysia.

Mamat, zulkifli and Abdul Aziz, shaharudin (2012) Tendency To Aggress Among Malaysia Youth Soccer Players. In: Asean University Sports Council International Conference, 13-14 Dis 2012, Vientiane,laos.

Mamat , Arifin (2012) Faqihan Dalam Membina Generasi Solat. In: Wacana Keputeraan Sultan Muhammad V, 10-11 December 2012, Hotel Grand Riverview, Kota Bharu, Kelantan.

Mamat , Arifin (2012) Islamic Tourism: Opportunity & Challenge. In: Forum Antarabangsa Dakwah: Pelancongan Dan Mutawwif Professional, 22-23 November 2012, Balai Islam Lundang, Kota Bharu, Kelantan.

Mamat , Arifin and Abdul Rashid, Adnan and Nordin, Mohamad Sahari and Omar, Azura and Ismail, Izhairi (2012) Student?çös Perceptions Towards The Teaching And Learning Of Jawi (arabic Letter) Under J-qaf Programme: A Case Study At Selected Government Primary Schools In The District Of Hulu Selangor. In: International Conference On Quality Teaching And Learning, 23-24 October 2012, Primula Hotel, Kuala Terengganu.

Mamat , Arifin and Ismail, Nik Ahmad Hisham and Hussien, Suhailah and Che Haron, Sueraya and Ssekamanya, Siraje Abdallah (2012) Developing Indicators For Evaluating The Integration Of Islamic Values In The Academic Curriculum At International Islamic University Malaysia: A Preliminary Findings. In: 8th World Conference On Muslim Education 2012, 12th - 13th November 2012, Shah Alam, Selangor.

Mamud, Md Mahyuddin and Md Noor, Norah (2012) Pembangunan Prototaip Sistem Helpdesk E-learning Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Maniam, mahendran (2012) Syntactical Influence Of Mother Tongue In Esl Class In A Tamil School. In: The 10th Asia Tefl International Conference, 4-6 Okt 2012, Delhi,india.

Maniam, mahendran and A.m. Mariappan, seva Bala Sudaram (2012) English Proverbs Dying A Slow Death In Malaysian Schools/a Survey In Primary And Secondary Schools In Klang Valley. In: 21th Melta International Conference, 7-8 Jun 2012, Sarawak,malaysia.

Mansor, marzita and Abdul Wahid, rohaizah (2012) A Guideline For Enhancing Reading Skills Of Malaysian Children Through Audiobook Application. In: International Conference On Interactive Digital Media, 3-4 Dis 2012, Kedah,malaysia.

Mansor, rosnidar (2012) Kefahaman Pelajar:pengetahuan Pedagogikal Isi Kandungan Dan Sikap Dalam Kalangan Guru. In: International Seminar Educational Comparative In Competency Based Curriculum Between Indonesia And Malaysia, 6-7 Julai 2012, Bandung, Indonesia.

Mardan, Alcoyes @azman and Abd Rahman, Mohd Anuar (2012) Kemahiran Pengurusan Guru Kanan Mata Pelajaran Sekolah-sekolah Menengah Di Daerah Sri Aman, Sarawak. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Marimuthu, Malarvily and Boon, Yusof (2012) Tahap Amalan Kepimpinan Transformasional Dalam Kalangan Guru Besar Di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Di Zon Tenang Dan Zon Chaah-bekok, Daerah Segamat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Marnani, Sarur Rezaie and Habil, Hadina (2012) The Influence Of Task Based Learning Activities On Enhancing Vocabulary Learning. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Marzuki, mazdi (2012) Masalah-masalah Ketersampaian Pelajar Orang Asli Ke Sekolah Di Daerah Tapah. In: Technology,science,social Science And Humanities International Conference, 14-15 Nov 2012, Kedah,malaysia.

Mashayekhi, Shima and Ninggal, Mohd Tajudin (2012) The Corelation Between Five Basic Needs And Facebook activities Among Iranian Postgraduate Students In universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mastam, Nur Maslina and Arshad, Mohammad Yusof (2012) Kefahaman Pelajar Bermasalah Pendengaran terhadap Konsep Asas Jirim. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Masud, Muhammad Shukran (2012) Persepsi Pelajar Terhadap Gaya Keibubapaan, Jenis Guru Dan rakan Sekelas Yang Mempengaruhi Tingkah Laku Buli. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat, Norfadilah and Yahaya, Noraffandy (2012) Modul Pembelajaran Kendiri (mpk) Bertajuk Multimedia Bagi Mata Pelajaran Information And Communication Technology (ict) Tingkatan Lima. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Akhir, Norlela and Daud, Khadijah (2012) Pengurusan Linus Terhadap Keupayaan Literasi Sekolah Kebangsaan Di Daerah Segamat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Daud, Siti Nurasmaq and Abdul Latif, Mohd Abbas (2012) Persepsi Mahasiswa Terhadap Metode Dakwah Persatuan mahasiswa Islam Universiti Teknologi Malaysia (pmiutm). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Desa, Abdul Rahim (2012) Amalan Etika Profesion Perguruan Di Kalangan Guru Teknik dan Vokasional (ptv) Daripada Perspektif Pelajar Sekolah menengah Vokasional Di Negeri Perlis Darul Sunnah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Diah, Mohd Bakri and Abd Rahman, Mohd Anuar (2012) Pengetahuan Guru Besar Sebagai Ex-officio dan Amalan Pengurusan Pibg Sekolah Rendah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Ghani, Siti Norazline and Ahmad, Adnan (2012) Amalan Gaya Pembelajaran Konverger Dan Akomodator Di Kalangan Pelajar-pelajar Cemerlang Tingkatan Dua Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah Sains Dan Sekolah Menengah Harian Biasa Di Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Isa, Khairun Nizar and Abd Ghani, Faizah (2012) Pola Sahsiah Remaja Dalam Kalangan Pelajar Islam di Sekolah Menengah Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Isa, Nur Zawani and Idris, Abdul Razak (2012) Pendekatan Pengajaran Yang Digunakan Oleh Guru Untuk mengajar Subjek Matematik Tambahan Di Sekolah Daerah johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Rifin, Siti Noor Haslinda and Ahmad, Adnan (2012) Penggunaan Kaedah Tunjuk Cara Dalam Pengajaran Amali Masakan Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah di Daerah Pasir Mas, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Zain, Noor Fahmi and Nordin, Mohd Safarin (2012) Hubungan Antara Tahap Kemahiran Visualisasi Dan Gaya Pembelajaran Pelajar Kejuruteraan Di Universiti Kebangsaan Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mawardi, Nur Asilah and Awang Hamid, Dayang Tiawa (2012) Pembangunan Video Pembelajaran Animasi 3 Dimensi Bagi Tajuk Pepejal Geometri Ii. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mazalan, Mohd Faizal and Kailani, Ismail (2012) Faktor Yang Berkaitan Dengan Pencapaian Matematik Pelajar melayu Sekolah Menengah Agama Daerah Pontian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mazlan, Nurhazlinda and Hassan, Hanita (2012) Students And Teachers Perception On The Use Of Praise and Feedback In The English Lesson. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mazlan, Salwanie and Ahmad, Adnan (2012) Pengaplikasian Kaedah Tunjuk Cara Oleh Guru Kemahiran hidup Ert Dalam Pengajaran Amali Jahitan Di Sekolah menengah Daerah Pasir Puteh, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Ali, Mohd Faiz and Zainuddin, Zainal Abidin (2012) Rekacipta Instrumen Ujian Vertical Jump Menggunakan Sensor 3d. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Husain, Rosli and Kailani, Ismail (2012) Keberkesanan Pembelajaran Koperatif Terhadap pencapaian Matematik Bagi Pelajar Tingkatan 4. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Idris, mohd Rashid (2012) Falsafah Pendidikan Bahasa Di Sekolah Menengah:persepsi Dan Amalan Guru. In: Seminar Internasional Bahasa Ibu, 19-20 Jun 2012, Bandung, Indonesia.

Md Idris, mohd Rashid (2012) Pengaruh Bahasa Terhadap Gaya Hidup Pelajar Sekolah Menengah. In: Dmit International Conference, 14-15 Sept 2012, Seoul,korea Selatan.

Md Idris, mohd Rashid and Abdul, abu Hassan (2012) Kepraktisan Falsafah Pendidikan Bahasa Di Sekolah Menengah. In: Persidangan Memartabatkan Bahasa Melayu, 15-16 Okt 2012, Perak,malaysia.

Md Jedin, Latifah and Saud, Muhammad Sukri (2012) Faktor Yang Mempengaruhi Kreativiti Pelajar vokasional Dari Perspektif Guru Dan Pelajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Kasim, Nur Ashikin and Subari, Kamalularifin (2012) Aplikasi Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Masalah (pbm) Dakam Pengajaran & Pembelajaran (p&p) Ekonomi Rumahtangga (ert). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Khallid, Zulizanizan and Abd Rahman, Mohd Anuar (2012) Hubungkait Sekolah Sebagai Organisasi Sihat Dengan Iklim Sekolah Rendah Kebangsaan Di Zon Bandar, Kulaijaya, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Mudzaffar, Siti Syazwani and Hushin, Hassan (2012) Kekangan Yang Dihadapi Oleh Pelajar Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan(kemahiran Hidup) Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Reka Cipta. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Nasir, Ahmad Nabil and Nordin, Mohd Safarin (2012) Kajian Jurang Kemahiran Bukan Teknikal Antara penguasaan Pekerja Mahir Sektor Elektronik Dan kehendak Majikan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Saad, mohd Nazri and Selamat, ahmad Wiraputra and Azmi, eimiza Faisha and Mohd Mustafa, mohamad Yunus and Tharmalingam, prabu (2012) Empowering Learning Through Mobile Technologies. In: International Conference On Mobile Learning,application And Services, 18-20 Sept 2012, Melaka,malaysia.

Md Said, Hasdhatul Norasyikin and Mustaffa, Mohamed Sharif (2012) Amalan Nilai Murni Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan 4, Di Tiga Buah Sekolah Kawalan, Daerah Pasir Gudang, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Salleh, Mohd Syafiq (2012) Pengamalan Gaya Pembelajaran Model Dunn & Dunn Dan Model Joy Reid Oleh Pelajar Asrama Dan Luar Asrama Di Sebuah Sekolah Harian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Taff, Md Amin (2012) UNSPECIFIED In: Teori Model Rekreasi Dan Pendidikan Luar. Edisi Pertama . Pejabat Karang Mengarang Upsi, Malaysia.

Md Zuki, Mohd Faridz Sunaidi and Boon, Yusof (2012) Hubungan Antara Motivasi Kerja Dengan Kepuasan Kerja Dalam Kalangan Guru Tingkatan Enam Sekolah Menengah Zon Bandar Segamat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Ali, Ruzlan (2012) Pengalaman Menyediakan Bakal Pekerja Sosial Ke Arah Pembentukan Masyarakat Sejahtera. In: Prosiding Konvensyen Kebangsaan Kepimpinan Institusi Pengajian Tinggi Dan Kesejahteraan Sosial: Merealisasikan Transformasi Ke Arah Masyarakat Sejahtera..

Md. Ali, Ruzlan (2012) Profile For Literacy And Numeracy Teachers: What It Takes To Be Effective 21st Century Teachers. In: Stock Market Reaction On The Extent Of Compliance With Ifrs 1 Standard Among Malaysian Ace Market Companies.

Md. Baharudin, Md Hamzaimi Azrol and Alim, Ahmad Puhad (2012) Syariah Compliant Dalam Industri Perhotelan Di malaysia Kajian Hotel De Palma Ampang, selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Hussieni, Mohd. Hafizuddin and Abu Bakar, Zainudin (2012) Perkaitan Antara Kemahiran Mengajar (kemahiran Induksi, kemahiran Penerangan, Kemahiran Menggunakan Abm) Dan minat Guru-guru Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Di sekolah Menengah Kebangsaan Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Keya, Aida Yusnita and Hushin, Hassan (2012) Persepsi Terhadap Penerapan Kemahiran Generik Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Sekolah Menengah Vokasional Di Negeri Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Suhadi, Salihuddin and Yahaya, Noraffandy (2012) Keberkesanan Penggunaan Pembelajaran Kolaboratif, pola Interaksi Dan Kekerapannya Di Dalam e-pembelajaran Fizik Dalam Membantu pencapaian Pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Menhaj, Maryam and Syed Mansor, Syed Mohd Syafeq (2012) Acculturative Stress Among Iranian students In Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mgt Mat Isa, Zanalisa and Mohd Said, Mohd Rizal (2012) Keberkesanan Pelaksanaan Program Latihan Kemahiran (i-kit) Terhadap Ibu Tunggal Di Jpw Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Minghat, Asnul Dahar (2012) Pembinaan Indikator Dan Model pengukuran Kelestarian Mata Pelajaran Vokasional (MPV) Sekolah Menengah Harian. PhD thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Minikutty, Zainab (2012) Kajian Tentang Kesedaran Kerjaya Dalam Kalangan Sekolah Menengah Di Kawasan Luar Bandar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mirzaei, Fatemeh and Abdul Majid, Norazman (2012) The Comparison Of The Effect Of Bilingual Instruction And The Use Of Second Language On Students Learning. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mislan, Elleyanti and Mohamad, Mohd Nor (2012) Kemahiran Pengutaraan Masalah Matematik Tambahan dalam Kalangan Pelajar Tingkatan 4. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Misran, Rahayu and A Samah, Narina (2012) Satu Kajian Kualitatif Terhadap Permasalahan pembelajaran Dan Pencapaian Akademik pelajar Anak-anak Yatim Muslim di Kota Tinggi, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Miswan, Endok Fadhliatunnur (2012) Keberkesanan Program Latihan Industri Bagi Pelajar pendidikan Teknikal Dan Kejuruteraan Fakulti pendidikan Utm, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Moghadam, Soodeh Hamzehlou and Zainal, Zaidah (2012) The Relationship Between Breadth And Depth Of Vocabulary Knowledge And Reading Comprehension. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Moh@haji Abdullah, eftah and Lebar, othman and Abdul Shukor, abdul Aziz (2012) Kesan Model Pentaksiran Prestasi Bagi Pengukuhan Pengajaran Sains (forps) Terhadap Sikap Dan Kemahiran Menyiasat Pelajar Tingkatan Satu. In: Seminar Hasil Penyelidikan Kementerian Pengajian Tinggi, 8-9 Nov 2012, Negeri Sembilan,malaysia.

Mohamad, Ariff (2012) UNSPECIFIED In: Interpretasi Dan Pedagogi Bahasa Melayu. Edisi Pertama . Pejabat Karang Mengarang Upsi, Malaysia.

Mohamad, Ar Rasyiddin and Harun, Jamaludin (2012) Pengintegrasian Pembelajaran Berasaskan Masalah Dalam Persekitaran Pembelajaran sosial Secara Elektronik Untuk Topik Haba, Fizik Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Narul Akmal and Nordin, Aziz (2012) Kefahaman Pelajar Terhadap Konsep Persamaan Kimia dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Nik Nor Afipah and Zulkifli, Abdul Halim (2012) Perlaksanaan Perintah Nafkah Idah Selepas Perceraian (talak Raji) : Kajian Di Mahkamah Rendah Syariah Putrajaya. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Noor Zaiyuni and Rajuddin, Muhd Rashid (2012) Pengharapan Pelatih Terhadap Program Latihan Peralihan perhebat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Rosmanira and Daud, Khadijah (2012) Gaya Pembelajaran Di Kalangan Pelajar 4sph, Fakulti pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Ali, Ahmad Zamzuri (2012) UNSPECIFIED In: Pembelajaran Berasaskan Web: Isu Dan Trend. Edisi Pertama . Pejabat Karang Mengarang Upsi, Malaysia.

Mohamad Ali, ahmad Zamzuri (2012) Animasi Bersegmen Untuk Pengajaran Topik Abstrak:suatu Usul Kajian. In: International Conference On Integrated Knowledge, 19-20 Dis 2012, Melbourne,australia.

Mohamad Ali, ahmad Zamzuri (2012) Difficulties In Learning Programming:views Of Students. In: International Conference On Current Issues In Education, 15-16 Sept 2012, Yogyakarta,indonesia.

Mohamad Ali, ahmad Zamzuri (2012) Effects Of 3d Talking Head Mobile Phone Application In Improving English Pronunciation Among Tertiery Level Students : A Research Proposal. In: International Conference On Integrated Knowledge, 19-20 Dis 2012, Melbourne,australia.

Mohamad Ali, ahmad Zamzuri (2012) Penggunaan Simulasi Packet Tracer Dalam Meningkatkan Pemahaman Pelajar Terhadap Konsep Abstrak Dalam Mata Pelajaran Rangkaian Komputer:suatu Tinjauan Awal. In: International Conference On Integrated Knowledge, 19-20 Dis 2012, Melbourne,australia.

Mohamad Khalid, nur Haziyanti and Ahmad, yusop and Jani, julismah and Madon, mohd Sani and Ong, kuan Boon and Ahmad, hishamuddin (2012) Perlaksanaan Modul Pentaksiran Alternatif Dalam Mata Pelajaran Sains Sukan Tingkatan Empat. In: Seminar Majlis Dekan Ipta, 2-3 Ogos 2010, Selangor,malaysia.

Mohamad Khalid, nur Haziyanti and Mohd Rasyid, nelfianty and Tengah, ruaibah Yazani and Abdul Razak, norsilawati and Abdul Aziz, shaharudin (2012) Model Kemahiran Psikologi Mindfulness Acceptance Commitment (mac) Ke Arah Peningkatan Prestasi Sukan Atlet Remaja Sekolah Sukan Malaysia. In: Persidangan Antarabangsa Dan Pertandingan Inovasi Kaunseling Dan Pendidikan, 6-7 Mac 2012, Johor,malaysia.

Mohamad Nawawi, Fadilah and Ruskam, Aminuddin (2012) Masalah Gejala Sosial Remaja Di Salah Sebuah Daerah negeri Sembilan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Noor, Mohd Rosidi (2012) Perlakuan Buli Dalam Kalangan Pelajar Di Sekolah Menengah Kebangsaan Daerah Pasir Mas. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Yusof, Mohamad Fairus and Zainuddin, Zainal Abidin (2012) Kesan Pengambilan Makanan Indeks Glisemik Tinggi Dan rendah Terhadap Pesakit Diabetes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed, Hafizah and Kailani, Ismail (2012) Pelaksanaan Gaya Pengajaran Koperatif Dan Masalah Yang dihadapi Serta Amalan Gaya Pembelajaran Koperatif Di kalangan Guru Pelatih 4spm Dan 4spt. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed, Nik Shahrul Nizan and Ahmad, Roslee (2012) Panduan Dan Hukum Bercinta Menurut Perspektif Islam. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed, suriani and Mohd Rubi, dalilah (2012) Tahap Keprihatinan Guru Ekonomi Rumah Tangga Terhadap Pelaksanaan Penaksiran Berasaskan Kompetensi. In: International Seminar On Vocational And Technical Education, 15-apr-12, Johor,malaysia.

Mohamed Arip, mohammad Aziz Shah (2012) The Effect Of Counselling Intervention Module On Bullies Amongst The Secondary School Pupils. In: 4th International Conference On Education And New Learning Technologies, 2-4 Julai 2012, Barcelona,sepanyol.

Mohamed Arip, mohammad Aziz Shah and Ahmad, aslina and Mohd Jais, samsiah (2012) The Development Of A Group Guidance Module For Student Self-development Based On Gestalt Theory. In: 3rd World Conference On Psychology Counselling & Guidance, 9-12 Mei 2012, Kusadasi Izmir,turki.

Mohamed Arip, mohammad Aziz Shah and Bistamam, mohammad Nasir and Syed Salim, syed Sofian and Jusoh, ahmad Jazimin (2012) Pembinaan Dan Kesahan Kandungan Modul Kelompok Pengubahsuaian Corak Pemikiran (pcp) Berdasarkan Terapi Kognitif Tingkah Laku Bagi Menangani Pelajar Bermasalah Rendah Diri. In: Seminar Internasional Konseling Malindo, 13015 Nov 2012, Padang,indonesia.

Mohamed Arip, mohammad Aziz Shah and Mohd Sa'ad, fauziah and Abdul Rahman, abdul Malek and Syed Salim, syed Sofian and Bistamam, mohammad Nasir (2012) Translation,validity And Reliability Of Multidimensional Elf-concept Scale (mscs) Questionnaire Among Malaysian Teenagers. In: 3rd World Conference On Psychology Counselling & Guidance, 9-12 Mei 2012, Kusadasi Izmir,turki.

Mohamed Isa, zainiah and Abdul Hamid, nurasiah (2012) Reading Practices At Home And Preschool Children's Literacy Achievements. In: 5th Upsi-upi Conference On Education, 1-3 Okt 2012, Selangor,malaysia.

Mohamed Noh, noraini (2012) Hubungan Ramalan Antara Demografi Guru Dan Keinovatifan Individu Dalam Penerimaan Teknologi. In: 6th International Malaysian Educational Technology Convention 2012, 29-31 Okt 2012, Selangor,malaysia.

Mohamed Noh, noraini (2012) Kesediaan Penerimaan inovasi EDUWEBTV Dalam Kalangan Guru Perpustakaan Media Di Sekolah-Sekolah Malaysia. PhD thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohamed Noh, noraini (2012) Pengetahuan Teknologi Pedagogi Kandungan Dalam Kalangan Guru Kemahiran Hidup Bersepadu Sekolah Menengah. In: 6th International Malaysian Educational Technology Convention 2012, 29-31 Okt 2012, Selangor,malaysia.

Mohamed Noh, noraini and Che Ahmad, che Nidzam and Adnan, mazlini and Puteh, marzita and Ibrahim, mohd Hairy (2012) Hubungan Keselesaan Terma Bilik Darjah Dengan Keselesaan Murid Dalam Proses Pembelajaran Dan Pengajaran. In: Technology,science,social Science And Humanities International Conference, 14-15 Mei 2012, Kedah,malaysia.

Mohamed Nyan, Asma and Hassan, Johari (2012) Kesediaan Mahasiswa Tahun Akhir Sarjana Muda Sains Dan Komputer Serta Pendidikan Mengajar Mata Pelajaran Komputer Di Sekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed Suleiman, Syaidin and Rajuddin, Muhd Rashid (2012) Persepsi Belia Felda Terhadap Kerjaya Dalam Sektor perladangan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed Tahir, Zainab and Ahmad, Adnan (2012) Aplikasi Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif (kbkk) Dalam Pengajaran Guru Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga Bagi Tajuk Rekacipta. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed Zabidi, Mohamed Azri and Abd Ghani, Faizah (2012) Pola Nafs Dan Hubungannya Dengan Salah Laku Remaja di Sebuah Sekolahmenengah Negeri Melaka. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed@hamid, Haniza and Abd Latib, Azlan (2012) Penilaian Kendiri Pelajar Tahun Akhir Terhadap kemahiran Insaniah Yang Diterapkan Oleh Pensyarah Di fakulti Pendidikan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohammad Najib, Fadhlina Mazrah and Kailani, Ismail (2012) Hubungan Di Antara Pendekatan Guru Dan Minat Pelajar dengan Pencapaian Matematik Pelajar Tingkatan Satu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohammad Sairi, Nurul Husna (2012) Persepsi Masyarakat Muslim Singapura Terhadap Produk halal Di Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Ali, Saiful Amri and Mohd Amin, Nor Fadila (2012) Membangunkan Mesin Shuttlecock Launcher Untuk latihan Pukulan Smash Dalam Permainan Badminton (sistem Pelancar). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Amin, Siti Hajar and Buntat, Yahya (2012) Persepsi Pengajar Pusat Latihan Sistem Latihan Dual nasional (sldn) Terhadap Program Yang Dilaksanakan Di zon Selatan Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Arif Ismail, and Rosnaini Mahmud, and Isham Shah Hassan, (2012) Digital Studio Vs. Conventional In Teaching Architectural Design Process. Procedia Social And Behavioral Sciences, 64.

Mohd Ariff Albakri, intan Safinas (2012) A Study Of The Pedagogical Thinking Of Experienced Teachers In Content-based Contexts. In: 6th International Technology,education And Development Conference, 5-8 Mac 2012, Valencia,sepanyol.

Mohd Ariff Albakri, intan Safinas (2012) Tertiary Students Perceptions Of The Impact Of Reader Theatre Activities In An Esl Classroom. In: 9th Malaysian International Conference On English Language Teaching, 8-10 Okt 2012, Perak,malaysia.

Mohd Ariff Albakri, intan Safinas and Raja Harun, raja Nor Safinas (2012) Experienced Teachers Pedagogical Strategies In Content-based Instruction Contexts. In: International Technology,educatino And Development Conference, 5-7 Mei 2012, Valencia,sepanyol.

Mohd Ariffin, Asrol Afendi and Nordin, Aziz (2012) Faktor-faktor Yang Menentukan Pemilihan Pelajar mengikuti Kursus Di Kolej Komuniti Di Sekitar negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Arshad, Asmaa #5 (2012) UNSPECIFIED In: Five Key Terms In Al-ghazali #5 S Child-educational Theory : An Example Of Islamization Of Contemporary Knowledge. Centre For Philosophical Inquiry In Education (cpie) Iium, Gombak.

Mohd Basir, Nor Syuhada and Hashim, Selamat (2012) Penulisan Islamik Sebagai Medium Pendekatan Dakwah: satu Kajian Terhadap Penulisan Novel. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Bikan, Mohd Ruzani and Shariffudin, Rio Sumarni (2012) Pembangunan Perisian Berbantukan komputer (pbk) : Kefahaman Surah Al-qadr. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Daud, nurul 'ain and Ab Samad, nazariah (2012) Social Constructivism-interpretivism As A Philosophical Approach In School Counselling Research:implications For Methodology And Practice. In: 5th Upsi-upi Conference On Education, 1-3 Okt 2012, Selangor,malaysia.

Mohd Hama, Nur Farhana and Syed Mansor, Syed Mohd Syafeq (2012) Tahap Dan Punca Stres Di Kalangan Pelajar-pelajar Kolej Kemahiran Tinggi Mara Bahagian Zon Selatan Serta Kesannya. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Jaafar, Norfaizah and Mohd Said, Mohd Rizal (2012) Aplikasi Kemahiran Komunikasi Dan Kemahiran Hubungan Terapeutik Dalam Latihan Kejururawatan Di Kalangan Jururawat Pelatih. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Jais, samsiah (2012) Malaysian School Counsellor's Perspectives And Approaches To Identifying And Assisting At-risk Students Through Counselling Interventions. In: 5th Upsi-upi Conference On Education, 1-3 Okt 2012, Selangor,malaysia.

Mohd Kasim, Anwaruddin and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2012) Pembangunan Sistem Pangkalan Data Pengurusan Kehadiran Pelajar Ke Kuliah Berasaskan Web (modul Pengurusan Maklumat). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Mahlil, Siti Nur Wathiqah and Udin, Amirmuddin (2012) Trait Kecerdasan Emosi Dan Pencapaian Akademik Pelajar Dalam Matapelajaran Sains, Matematik Dan Kemahiran Hidup. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Makhtar, Suzira and Ahmad, Adnan (2012) Keberkesanan Penggunaan Alatan Memotong Dalam pembelajaran Di Bengkel Kemahiran Hidup Di Kalangan pelajar Tingkatan Dua Di Empat Buah Sekolah Menengah daerah Tanah Merah, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Nasir, Nurul Farhana and Tasir, Zaidatun (2012) Pembelajaran Nisbah, Kadar Dan Perkadaran Ii Menerusi laman Web Berasaskan Penyelesaian Masalah Polya. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Nazari, Emy Syazwani and Hamzah, Rohana (2012) Persepsi Mahasiswa Tahun Akhir Fakulti Pendidikan Terhadap Konsep Jihad Dalam Perniagaan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Noh, Mohd Taufek and Rosman, Arief Salleh (2012) Persepsi Mahasiswa Pengajian Islam Terhadap Fiqh Ikhtilaf. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Noor, Aznizam and Abd Rahman, Mohd Anuar (2012) Amalan Kepimpinan Mencapah Guru Besar Dan komitmen Kerja Guru Di Sekolah Rendah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Noor, Mohd Nizard and Ibrahim, Halijah (2012) Perbandingan Tahap Kebimbangan Sebelum Perlawanan Akhir dikalangan Pemain Ragbi Mengikut Divisyen. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Noor, Sulaiman Shakib and Mustaffa, Mohamed Sharif (2012) Model Khidmat Nasihat Keluarga Islam di Institusi Masjid. ["eprint_fieldopt_thesis_type_PhD" not defined] thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Noor, amelia and Ahmad, aslina and Mohd Yatim, ab Aziz and Chee, chew Sim (2012) Mindfulness For Personal Development As Effective Helper. In: 5th Upsi-upi Conference On Education, 1-3 Okt 2012, Selangor,malaysia.

Mohd Noor, amelia and Lebar, othman and Salim, suradi and Dawi, amir Hasan and Mohd Yatim, ab Aziz and Mohd Isa, nor Junainah (2012) Personal Qualities:a Facet Toward Acquisition Of Counseling Professional Identity. In: The Asian Conference On Psychology & The Behavioral Sciences, 30 Mac-1 April 2012, Osaka,jepun.

Mohd Noor, nor Nafizah (2012) Aplikasi Pemetaan Konsep Dalam Mencapai Objektif Pembelajaran Dalam Biologi. In: Kolokium Kebangsaan Pasca Siswazah Sains & Matematik, 6 Okt 2012, Perak,malaysia.

Mohd Nor, Mohd Faizal and Rajuddin, Muhd Rashid (2012) Pengharapan Peserta Terhadap Program Latihan 1malaysia dalam Bidang Teknik Dan Vokasional Di Giatmara Kulai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Nori, Nur Amirah and Mohd Said, Mohd Rizal (2012) Faktor Yang Mempengaruhi Pembelajaran Sepanjang Hayat Pelajar Sekolah Menengah Vokasional Tanjung Puteri, Johor Darul Takzim Daripada Perspektif Guru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Radzi, Musliha Salma and Rajuddin, Muhd Rashid (2012) Kepentingan Kemahiran Employability: Perspektif Majikan industri Pembinaan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Radzi, idris (2012) Pendekatan Alternatif Dalam Perancangan Pengajaran Bahasa Melayu Di Dalam Kelas. In: Persidangan Memartabatkan Bahasa Melayu, 15-16 Okt 2012, Perak,malaysia.

Mohd Radzi, idris and Ayob, razali (2012) Pendidikan Bahasa Melayu Di Selatan Thailand:ke Manakah Arahnya. In: Seminar Antarabangsa Memartabatkan Bahasa Melayu, 13-14 Okt 2012, Pattani,thailand.

Mohd Rafi, Intan Bidayu and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2012) Tahap Penguasaan Kemahiran Proses Sains Dalam Kalangan Pelajar Tahun Akhir Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Raidzuan, Syazwa Nabila and Rajab, Azizah (2012) Burnout Among Esl Practitioners In Universiti teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Ramly, Ali Alazzar Mohdr and A Samah, Narina (2012) Perkaitan Pengaruh Status Sosioekonomi Dan Persekitaran keluarga Dengan Pencapaian Akademik Dalam Kalangan Pelajar sekolah Menengah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Rasyid, nelfianty (2012) Kesan Aplikasi Teknik Latihan "progressive Muscular Relaxation" (pmr) Terhadap Kebimbangan Seketika Dalam Kalangan Atlet Kakom Kolej Matrikulasi Perak. In: Seminar Penyelidikan Pendidikan Program Matrikulasi Peringkat Kebangsaan, 25-28 Nov 2012, Kedah,malaysia.

Mohd Rasyid, nelfianty and Abdul Aziz, shaharudin and Tengah, ruaibah Yazani (2012) Understanding Participation Motivation And Coaching Styles Among Young Athletes. In: Asean University Sports Council International Conference, 13-14 Dis 2012, Vientiane,laos.

Mohd Razali, fadhlina and Hj Mansor, marzita (2012) A Survey On Popular Educational Games Among Young Children And Its Effectiveness Towards Young Children Learning. In: 5th Upsi-upi Conference On Education, 1-3 Okt 2012, Selangor,malaysia.

Mohd Razali, fadhlina and Shariff, amily Shafila and Ahmad Zaki, nadia Akma (2012) Satu Kajian Rintis Tentang Bagaimana Tenaga Pengajar Ict Mengatasi Masalah Pengajaran Bahasa Pengaturcaraan Komputer Topik Struktur Kawalan. In: International Conference On Public And Social Science, 28-sep-12, Melaka,malaysia.

Mohd Rohiman, Nursyafiqah and Ali, Maznah (2012) Kaifiyat Bersuci Dan Solat Bagi Orang Sakit. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Sabri, Noratiqah and Basiron, Bushrah (2012) Transplan Organ Menurut Neraca Syarak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Shariff, abd Rahim (2012) Gaya Pertautan Dengan Ibu Bapa Dan Rakan Sebaya Dan Hubungan Dengan Yakin Diri Dalam Kalangan Pelajar Universiti. In: Seminar Antarabangsa Bahasa,kesusasteraan Dan Kebidayaan,dan Pendidikan Di Asia Tenggara, 15-17 Nov 2012, Bangkok,thailand.

Mohd Shariff, abd Rahim (2012) Keagresifan Interpersonal Melalui Sosialisasi Sukan Dalam Kalangan Atlet Pelajar. In: Seminar Penyelidikan Pendidikan Guru Malaysia-indonesia, 2-4 Okt 2012, Kuala Lumpur,malaysia.

Mohd Shariff, abd Rahim (2012) Keperluan Motivasi Kerja Terhadap Peningkatan Kepuasan Kerja Dan Komitmen Pekerjaan Dalam Kalangan Guru Cemerlang. In: Seminar Penyelidikan Pendidikan Guru Malaysia-indonesia, 2-4 Okt 2012, Kuala Lumpur,malaysia.

Mohd Shukri, Mohd Hasanul Ilmi and Mohamed, Mohini (2012) Keberkesanan Modul Beams Dalam Meningkatkan Pencapaian Pelajar Bagi matapelajaran Matematik Tambahan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Sis, Zarifa and Yahaya, Azizi (2012) The Impact Of Social Networking In The Development Of Self-esteem, Social Skills And Learning Behavior Among Students In Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Taha, haizan and Jalal, fauziah Hanim and Bistamam, mohammad Nasir (2012) Kesahan Modul Bimbingan Kelompok Rakan Mentor Dalam Program Mentoring Bersama Pelajar Rendah Pencapaian Akademik. In: 5th Upsi-upi Conference On Education, 1-3 Okt 2012, Selangor,malaysia.

Mohd Taher, Noraini and Daud, Khadijah (2012) Tahap Penguasaan Kemahiran Generik Di Kalangan Pelajar semester Akhir Kursus Kejuruteraan Awam Politeknik melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Tajuddin, nor'ain and Mohd Idrus, nor'ashiqin and Ibrahim, amalina (2012) Correlation Between Scientific Reasoning Skill Level And Lecturers' Teaching Style Among Mathematics Undergraduates. In: 5th Upsi-upi Conference On Education, 1-3 Okt 2012, Selangor,malaysia.

Mohd Tajudin, nor'ain and Abdullah, mohd Faizalnizam Lee (2012) An Assessment In Mathematics Education:different Modes Of Assessing Learner Teachers. In: Kolokium Kebangsaan Pasca Siswazah Sains & Matematik, 6 Okt 2012, Perak,malaysia.

Mohd Tajudin, nor'ain and Raja Maamor Shah, raja Lailatul Zuraida (2012) Pedagogical Usability Of Gc-gsp Module In Mathematics Teaching And Learning. In: Technology,science,social Science And Humanities International Conference, 14-15 Nov 2012, Kedah,malaysia.

Mohd Tajudin, nor'ain and Saad, noor Shah (2012) Kecekapan Model Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Sekolah Menengah Pertama Berasaskan Skafolding Metakognitif. In: Kolokium Kebangsaan Pasca Siswazah Sains & Matematik, 6 Okt 2012, Perak,malaysia.

Mohd Taufik, Abdullah Hadi and Udin, Amirmuddin (2012) Teknostres Dalam Kalangan Guru Di Dua Buah sekolah Daerah Kota Bharu, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Yatim, Elias (2012) Pembangunan Alat Pengesan Perubahan Paras Ketinggian air Tanah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Yatim, ab Aziz and Ahmad, aslina and Mohd Noor, amelia and Abd Mukti, taquddin (2012) The Effect Of Prodigy Programme In Enhancing Trust Among Trainee Counsellors. In: 5th Upsi-upi Conference On Education, 1-3 Okt 2012, Selangor,malaysia.

Mohd Yatim, ab Aziz and Mohd Isa, nor Junainah and Ab Mukti, taquddin and Abdul Rahman, abdul Malek and Jusoh, ahmad Jazimin (2012) UNSPECIFIED In: Prodigy:intervensi Permasalahan Buli. Edisi Pertama . Pejabat Karang Mengarang Upsi, Malaysia.

Mohd Yatim, ab Aziz and Saper, md Noor and Mohd Noor, amelia (2012) Penggunaan Kemahiran Belajar 5 Domain Dalam Kalangan Oku Pekak Dan Bisu. In: Konvensyen Antarabangsa Pendidikan Khas, 12-13 Apr 2012, Melaka,malaysia.

Mohd Yunus, Najihah and Mohd Said, Mohd Rizal (2012) Keberkesanan Pelaksanaan Program Pembangunan Asnaf Anjuran Majlis Agama Islam Negeri Johor Berdasarkan Model Kipp. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Yusof, Mohammad Mubarak and Abdullah, Fatin Aliah Phang (2012) Tahap Pemahaman Pelajar Dan Guru Dalam Konsep Daya Dan Gerakan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Yusof, Nur Azawanee and Nordin, Aziz (2012) Pembangunan Web Portal Pendidikan Berasaskan Multiply bagi Mata Pelajaran Kimia Tingkatan Empat Bertajuk chemical Formulae And Equations. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Yusof, Wahyuddin and Kailani, Ismail (2012) Tinjauan Hubungan Kaedah Vedik Matematik Dengan kemahiran Mengingati Sifir Dan Melakukan Pendaraban. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Yusoff, Nurahimah (2012) The Development And Achievement Chinese Schools In Malaysia: A Case Study. In: Proceeding Of 3rd International Soft Science Conference (issc) 2012.

Mohd Yusoff, Nurahimah (2012) Issues And Challenges In Qualitative Inquiry: Novice Researchers’ Experiences. In: Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan Ipta 2012.

Mohd Yusoff, Nurahimah and Osman, Rafisah and Shaari, Abdull Sukor and Ghazali, Mohd Izam (2012) Kemahiran Belajar Dalam Kalangan Pelajar Bidang Pendidikan. In: Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan Ipta 2012.

Mohd Yusoff, Nurahimah and Osman, Rafisah and Shaari, Abdull Sukor and Ghazali, Mohd Izam (2012) The Relationship Among The Study Skills Components And The Differences Between Gender And The Specialized Options Amongst The Students At The Higher Education Institutions. In: Proceeding Of 3rd International Soft Science Conference (issc) 2012.

Mohd Zainuddin, Nurul Akma and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Keberkesanan Pelaksanaan Program Pembangunan Asnaf Anjuran Majlis Agama Islam Negeri Johor Berdasarkan Model Kipp. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Zainul Abidin, Siti Nurulwahida and Yahaya, Noraffandy (2012) Pendekatan Pembelajaran Aktif Dengan Sokongan Teknologi (blog) Bagi Mata Pelajaran Fizik Tingkatan Empat: Prinsip Archimedes. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Zubir, siti Khariah and Zainal, sabariah (2012) Penerapan Nilai-nilai Murni Kesusateraan Melayu Membentuk Akhlak Dan Sahsiah Dalam Kalangan Pelajar. In: 5th Upsi-upi Conference On Education, 1-3 Okt 2012, Selangor,malaysia.

Mohd. Jonid, Siti Nur Wahyu and Surif, Johari (2012) Penyelesaian Masalah Kimia Tingkatan Empat Berdasarkan pengetahuan Konseptual Dan Pengetahuan Prosedural. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Yusof, Sanitah and Sidin, Zaitun (2012) Pelaksanaan Pengantarabangsaan Institusi Pengajian tinggi Awam Di Malaysia. ["eprint_fieldopt_thesis_type_PhD" not defined] thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohiyddin, Noorehan and Udin, Amirmuddin (2012) Perkaitan Antara Faktor Diri, Persekitaran Keluarga, Pengaruh Rakan Sebaya Dan Persekitaran Sekolah Dengan Tingkah Laku Devian Dalam Kalangan Pelajar Perempuan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohmin, Sahrizal and Kailani, Ismail (2012) Gaya Pembelajaran Pelajar Dan Kaitannya Dengan Pencapaian Matematik P.m.r. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohtar, Tasia Hidaya and Lokman, Mohd Tahir (2012) The Implementation Of Professional Learning Community In Public Higer Education Institutions In Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mokshein, siti Eshah (2012) Our Special Boy Nino:a Case Of Multiple Disabilities. In: Seminar Antarabangsa Pendidikan Khas, 10-12 Apr 2012, Melaka.

Mokshein, siti Eshah (2012) Pengaruh Bahan Pembelaharan Di Rumah Terhadap Pencemaran Sains. In: 5th Upsi-upi Conference On Education, 1-3 Okt 2012, Selangor,malaysia.

Mokshein, siti Eshah (2012) Perkembangan Kanak-kanak Secara Holistik:satu Pendekatan Praktik. In: 5th Upsi-upi Conference On Education, 1-3 Okt 2012, Selangor,malaysia.

Mokshein, siti Eshah (2012) Predictors Of Science Achievement Among Lower Secondary Schools In Malaysia. In: Seminar Antarabangsa Pendidikan Khas, 1-3 Okt 2012, Selangor,malaysia.

Morsid, Nurrul Aiin and Abu, Mohd Salleh (2012) Easing Students Learning Difficulties In Straight Lines using Geometers Sketchpad. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mosalla, Elmira and Mohd Salleh, Zanariah (2012) The Vocabulary Learning Strategies Used By Iranian Postgraduate English As A Foreign Language Learners. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mostafa, nor Azmi and Raja Harun, raja Nor Safinas (2012) Language Learning Strategies Profile Of Efl Secondary School Student In Libya:a Descriptive Study. In: Kolokium Pasca Siswazahfbk, 26 Mei 2012, Perak,malaysia.

Motlagh, Ehsan Jaberi and Abu Bakar, Zainudin (2012) Parenting Style Of The Malaysian undergraduate Students In The Faculty Of Education, Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mottan, kannamah (2012) Remedial And Special Classes In Tamil Schools:a Need Or A Revamp. In: Ewrf Educational Conference, 14-16 Sept 2012, Kuala Lumpur,malaysia.

Muda, azizi and Nordin, noriati (2012) The Relationship Between Awareness And Self Efficacy Towards The Environment Education Among Malaysian Secondary School Teachers. In: 3rd International Conference On Human Habitat And Environment In The Malay World, 19-20 Jun 2012, Selangor,malaysia.

Muhamad, Kamaizza Arkmaz and Nordin, Mohd Safarin (2012) Pembudayaan Pembelajaran Sepanjang Hayat Dalam kalangan Pelajar Kolej Komuniti. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhamad Hussin, Faradillah and Subari, Kamalularifin (2012) Persepsi Guru Kemahiran Hidup Terhadap Teknik Main-peranan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bagi Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhamad@mohd Saufi, maizatulliza (2012) The Hidden Syllabus In Malaysia Esl Classrooms. In: The Fourth Language In The Realm Of Social Dynamics International Conference, 3-4 Mei 2012, Bangkok,thailand.

Muhammad, Ahmad Ridwan and Hamzah, Rohana (2012) Pembangunan Perangkap Sisa Makanan (mekanisme). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhammad, Norbahiyah (2012) Kajian Tentang Persepsi Mahasiswa Non-muslim Fakulti pendidikan, Utm Terhadap Produk Halal. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhammad, Nur Aainaa and Ismail, Zaleha (2012) Peranan Ruangan Uji Minda Dan Perisian Matematik majalah Web Dunia Matematik Terhadap Motivasi Pelajar pelbagai Pencapaian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhammad, Sallau Zainab and Lokman, Mohd Tahir (2012) International Graduate Students Satisfaction Towards The Services Provided By Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhammad Fazli, Abu Bakar and Ishak, Ismail (2012) Tingkah Laku Ponteng Sekolah Dalam Kalangan Pelajar-pelajar Tingkatan Empat Di Daerah Kuala Muda/yan. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

Muhammad Shah, Noraniza and Ismail, Zaleha (2012) Pengaruh Ruangan Kuiz Matematik Moden majalah Web Dunia Matematik Terhadap Motivasi pelajar Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mukhtar, Nurul Hidayah and Subari, Kamalularifin (2012) Persepsi Guru Kemahiran Hidup Bersepadu terhadap Penggunaan Kaedah Inkuiri Terbimbing dalam Pengajaran Dan Pembelajaran bagi Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Musannef @ Musneh, Nur Maiza and Nordin, Mohd Safarin (2012) Persepsi Peserta Program Pembelajaran Sepanjang Hayat Dikolej Komuniti Terhadap Kemudahan Bengkel. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mustafa, muhammad Bazlan and Nasir, rohany and Yusoof, fatimah and Syed Salim, syed Sofian and Mohamed Arip, aziz Shah and Bistaman, mohammad Nasir (2012) Perkembangan Personaliti Dan Efikasi-kendiri Pelajar Yang Mengikuti Kursus Perubatan. In: 5th Upsi-upi Conference On Education, 1-3 Okt 2012, Selangor,malaysia.

Mustafa, muhammad Bazlan and Syed Salim, syed Sofian and Mohamed Arip, mohammad Aziz Shah and Jusoh, ahmad Jazimin (2012) Sokongan Ibu Bapa,personaliti, Efikasi Kendiri Dan Kemurungan Dalam Kalangan Pelajar Yang Mengikuti Kursus Perubatan. In: Konvensyen Kaunseling Perkama International, 19-21 Jun 2012, Sabah,malaysia.

Mustapha, Hasmazatun Hasmat and Harun, Jamaludin (2012) Pembangunan Perisian Kursus Multimedia Bagi Matapelajaran Fizik Tingkatan Empat Dalam Topik Tekanan Berasaskan Strategi Metakognetif. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mustapha, Siti Hajar and Surif, Johari (2012) Pembangunan Modul Pintar Daya Bagi Tajuk daya Dan Gerakan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

N

Nachiappan, suppiah (2012) Kepuasan Kerja Dalam Kalangan Guru Sekolah Rendah. In: 5th Upsi-upi Conference On Education, 1-3 Okt 2012, Selangor,malaysia.

Nachiappan, suppiah and Andi, hari Krishnan and P.k.veeran, velayudhan (2012) Aplikasi Kognisi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Diprasekolah Melalui Kaedah Hermeneutik. In: 5th Upsi-upi Conference On Education, 1-3 Okt 2012, Selangor,malaysia.

Nagaraju, Siyamala and Ismail, Zaleha (2012) Lower Secondary Students Awareness About Low Carbon Society From Mathematical Perspective. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nallasamy, Sheimah and Ismail, Fauziah (2012) Effects Of Cooperative Learning On Students Achievement and Motivation In Reading Comprehension. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Narayanasamy, meenambigai (2012) Improving Secondary School Students' Vocabulary Through The Use Of Newspaper. In: International Tamil Educational Research Conference, 30-31 Mei 2012, Perak,malaysia.

Nassiri, Siti Hidayana and Abdullah, Fatin Aliah Phang (2012) Kajian Kes Terhadap Amalan Pengetahuan Teknologi Pedagogi dan Kandungan (ptpk) Guru Fizik Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nek Mat, Mona Liza and Hushin, Hassan (2012) Persepsi Guru-guru Terhadap Gaya Kepimpinan Guru Besar dengan Pembentukan Iklim Di Sekolah Rendah daerah Segamat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

New, Kuwi Hoi and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2012) Social Change Process Of Students At A Private Higher Learning Institution. ["eprint_fieldopt_thesis_type_PhD" not defined] thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ng, Sher Fen and Morazuki, Syahrul Ridhwan (2012) Perbandingan Tempo Umpanan Terhadap Prestasi Rejaman dan Perkaitannya Dengan Ketinggian Pemain Bola Tampar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nik Ab Kadir, nik Hassan Basri (2012) Pengajaran Bacaan Sastera Sekolah Rendah Dengan Pendekatan Pragmatik. In: International Seminar On Language,literature,culture And Education In Southeast Asia, 15-17 Nov 2012, Bangkok,thailand.

Nik Lee, Nik Nurul Amni and Salamon, Hussin (2012) Kompetensi Pengurusan Kewangan Dalam Kalangan mahasiswa : Tinjauan Terhadap Pelajar Sarjana Muda sains Serta Pendidikan (sains Sukan), Utm, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nik Wi, Nik Nur Hanis and Daud, Khadijah (2012) Persepsi Pelajar 4 Sph Terhadap Faktor Pembentukan sahsiah Remaja. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nik Yusuff, nik Azmah and Noordin, tajul Ariffin (2012) Empowerment In The Planning Of Science And Mathematics Education In Schools From The Aspects Of Service Quality Dimensions. In: 5th Upsi-upi Conference On Education, 1-3 Okt 2012, Selangor,malaysia.

Nikian, Samira and Sandran, Shanti Chandran (2012) A Case Study Of Iranian Teachers Perceptions Of Communicate Language Teaching In The Classroom. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nikrouhmatin, Shahrzad and Wan Zakaria, Wan Zarina (2012) A Study Of Foreign Language Anxiety among Iranian Student. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nodzari, Nurul Hamiza and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Kajian Teks Sifat Beradab Dari Perspektif Pendidikan menurut Al-imam Al-nawawi Dalam Kitab Riyad Al-salihin. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nokman, Nurul Izzah and Mohd Yusof, Farahwahida (2012) Perspektif Masyarakat Muslim Terhadap Pengurusan Harta pusaka Di Kuala Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Noni, Nurul Shida and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2012) Pengaruh E-pembelajaran Terhadap Peningkatan Metakognitif Dalam Penyelesaian Masalah Matematik Dalam Kalangan Pelajar Politeknik. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nordin, Fazardah and Nordin, Mohd Safarin (2012) Hubungan Kemahiran Visualisasi Dan Gaya Pembelajaran Pelajar-pelajar Kejuruteraan Universiti Malaya. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

nitce Isa Medina, Machmud Isa and mai Shihah, Haji Abdullah (2012) Aplikasi Pembelajaran Berasaskan Projek Melalui Kaedah Penilaian Pendidikan Berasaskan Hasil Bagi Topik `ekosistem Terancam'. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

O

Obeng, Nur Suraya and Hamzah, Rohana (2012) Pembangunan Rekabentuk Perangkap Sisa Makanan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Oh, Geok Bee and Idris, Abdul Razak (2012) Tinjauan Terhadap Saluran Maklumat Akademik Pelajar tahun Akhir Di Sebuah Ipt. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Oluwatosin, Owobi Sunday and Hamzah, Rohana (2012) Transformational Leadership Attributes Among technical And Vocational Education Leaders In federal College Of Education (technical) Bichi nigeria. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Omar, Ismadiah and Abu Bakar, Zainudin (2012) Pelaksanaan pentaksiran Berasaskan Sekolah (pbs) di Sekolah-sekolah Kebangsaan sekitar Gelang Patah, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Omar, Norasuzanah and Subari, Kamalularifin (2012) Penguasaan P&p Bagi Mata Pelajaran Khb Dikalangan Guru pelatih Tahun Akhir (kemahiran Hidup) Fakulti Pendidikan, utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Omar, Nurul Murni and Ismail, Sarimah (2012) Aplikasi Tahap Penggunaan Teknologi Dalam Pembuatan keropok Lekor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Omar, Rasidi and Arshad, Mohammad Yusof (2012) Persepsi Pelajar Ijazah Sarjana Muda universiti Teknologi Malaysia terhadap Saintis Dan Kefahaman Tentang Sains. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Omar, ainon (2012) Using A Research-based Strategy During Storybook Read-alouds To Enhance Students' Vocabulary In An Esl Classrooms. In: The Fourth Language In The Realm Of Social Dynamics International Conference, 3-4 Mei 2012, Bangkok,thailand.

Omar, ani (2012) Apresiasi Sastera Kanak-kanak Ke Arah Perkembangan Diri Yang Seimbang. In: Persidangan Antarabangsa Dan Pertandingan Inovasi Kaunseling Dan Pendidikan, 6-7 Mac 2012, Johor,malaysia.

Omar, ani (2012) Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Yang Berkesan Dalam Prosa Melayu Tradisional Dari Perspektif Teori Spb4k. In: 16th International Conference On Education, 23-26 Mei 2012, Brunei.

Omar, ani (2012) Memupuk Kemahiran Berbahasa Di Kalangan Kanak-kanak Menerusi Apresiasi Puisi. In: Persidangan Memartabatkan Bahasa Melayu, 15-16 Okt 2012, Perak,malaysia.

Omar, ani (2012) Pembangunan Modal Insan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Apresiasi Puisi Melayu Tradisional Dari Perspektif Teori Spb4k. In: Seminar Pengajaran Berkesan Teras Pembangunan Modal Insan, 22-24 Dis 2012, Perak,malaysia.

Omar, ani (2012) Values In Teaching And Learning Appreciation Of Traditional Malay Poetry. In: Nineteenth International Conference On Learning, 13-17 Ogos 2012, United Kingdom.

Omar Fauzee, Mohd Sofian (2012) The Relationship Between Group Cohesion And Team Performance Among Volleyball Players. In: Proceeding Of 2nd Institute Physical Education Conference.

Ong, eng Tek and Muhammad Kharuddin, rosmawati and Salleh, sabri and Abd Rahman, nurulhuda (2012) Keberkesanan Penggunaan Modu Lkartun Ekosistem Terancam (endangered Ecosystem) Dalam Meningkatkan Pencapaian Pelajar. In: 5th Upsi-upi Conference On Education, 1-3 Okt 2012, Selangor,malaysia.

Osman, Ummu Sulaim and Ismail, Sarimah (2012) Amalan Kebersihan Dalam Kalangan Pengendali-pengendali Restoran Muslim Di Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Osman, zulkifli (2012) The Application Of Holistic Approach In Teaching Language In Classroom:a Malay Language Teaching Context In Malaysia. In: Nineteenth International Conference On Learning, 13-17 Ogos 2012, London,united Kingdom.

Othaman, Noorhaliza and Mohd Said, Mohd Rizal (2012) Kepuasan Pelajar Diploma Kejururawatan Terhadap perkhidmatan Dan Kemudahan Yang Disediakan Di Institut sains Dan Teknologi Darul Takzim (instedt). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Nur Afifah and Jabor, Mohd Khata (2012) Tahap Kefahaman Serta Masalah Pelajar Dalam Melaksanakan Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu Di Dua Buah Sekolah Menengah Di Selatan Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ovelyn Matanluk, and Baharom Mohamad, and Molod Imbug, and Dg Norizah Ag Kiflee@dzulkifli, and , and , (2012) UNSPECIFIED In: International Educational Research Symposium And Workshop (iersw) 2012, 6-7 Mei 2012.

Ovelyn Matanluk, and Baharom Mohamad, and Molod Imbug, and Dg Norizah Ag Kiflee@dzulkifli, and Katina Matanluk, and , (2012) The Effectiveness Of Using Teaching Module Based On Radical Constructivisme Toward Student Learning Process. In: 6th International Conference On University Learning And Taeching (incult) 2012, 20-21 November 2012, Concorde Hotel, Shah Alam.

P

PIN, URA @ CHUM (2012) PENILAIAN PROGRAM PERINTIS USAHAWAN DI SEKOLAH RENDAH. PhD thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Pandak, Ahmad Suhaizan and Mustaffa, Mohamed Sharif (2012) Intervensi Rebt Terhadap Konsep Kendiri Keluarga Dan Peribadi Dalamn Kalangan Pelajar Hilang Minat Belajar Sekolah Menengah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Patchaippan, Kalaichalvi and Boon, Yusof (2012) Pengurusan Disiplin Pelajar Di Sekolah Menengah Daerah kulaijaya, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Peggie, Chia and Ismail, Sarimah (2012) Amalan Penyeliaan Pengajaran Keatas Guru-guru Teknikal sekolah-sekolah Menengah Teknik Di Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Peng Lin Phua, and Wong Su Luan, and Rosini Abu, (2012) Factors Influencing The Behavioural Intention To Use The Internet As A Teaching-learning Tool In Home Economics. Procedia Social And Behavioral Sciences, 59.

Peter, Crystal Joan (2012) Education For Sustainable Development (esd) Practices Among polytechnics In Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ponniah, kartheges (2012) Bakti Illakkiyam Karpippatil Tayaarnilai. In: Tamil Education Research Conference, 30-31 Mei 2012, Perak,malaysia.

Ponniah, kartheges (2012) Bakti Liakkiyam Karpital. In: Tamil Kalvi Aaraichi Maanadhu, 30-31 Mei 2012, Perak,malaysia.

Ponniah, kartheges (2012) Innovation In The Teaching And Learning Of Tamil. In: Tamil Education Research Conference, 30-31 Mei 2012, Perak,malaysia.

Ponniah, kartheges (2012) Kurainiikkal Potanai. In: International Conference On Teaching & Learning Tamil, 2-5 Jun 2012, Chennai,india.

Priscilla Moses, and Kamariah Abu Bakar, and Rosnaini Mahmud, and Wong Su Luan, (2012) Ict Infrastructure, Technical And Administrative Support As Correlates Of Teachers Laptop Use. Procedia Social And Behavioral Sciences, 59.

Puteh, Alis (2012) Dasar Orang Kurang Upaya Malaysia: Satu Analisis Dariperspektif Pendidikan Soaial. In: Seminar International Pendidikan Islam.

Puteh, Alis (2012) Maintaining The Medium Of Instruction Policy In Malaysia: The Case For Bahasa Malaysia. In: Global Journal Of Human Social Sciences,.

Puteh, Alis (2012) Malaysian Education Policy: Between Nationalism And Nationism Dilemma. In: Proceeding Of 5th International Conference Of Education, Research And Innovation (.

Puteh, Alis (2012) Medium Of Instruction Policy In Malaysia: The Fishman’s Model And The Malay Language. In: Proceeding Of 4th International Conference On Education And New Learning Tech..

Puteh, Alis and Mohd Yusoff, Mohd Zailani (2012) Profesionalisme Keguruan: Penggunaan Modul Etika Kerja Guru Dalam Menangani Masalah Disiplin Pelajar. In: Penyelidikan Pemacu Pembangunan Negara 2013.

Puteh, Alis and Othman, Mohamad Khairi and Mohd Yusoff, Mohd Zailani (2012) The Impact Of Medium Of Instruction Policy On Malaysian Development. In: Edulearn13.

Puteh, marzita and Adnan, mazlini and Che Ahmad, che Nidzam (2012) Thermal Comfort In Classroom:constraints And Issues. In: 4th World Conference On Educational Science, 2-5 Feb 2012, Barcelona,sepanyol.

R

Raja Harun, raja Nor Safinas (2012) Investigating The Effects Of Task-based Language Learning On Grammatical And Lexical Achievements. In: Melta English Language Education Research Conference, 31 Mac 2012, Kuala Lumpur,malaysia.

Raja Maamor Shah, raja Lailatul Zuraida (2012) Concept Image Of Standard Three Pupils About Multiplication. In: International Conference On Science, Technology & Social Science, 20-22 Nov 2012, Pahang,malaysia.

Raja Mohan, Shanthi Bavani and Ninggal, Mohd Tajudin (2012) The Psychological Poverty And The Influence Of Family And Friends Social Support Among Juvenile Sex Offenders In Malaysia. ["eprint_fieldopt_thesis_type_PhD" not defined] thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Raman, Arumugam and Don, Yahya (2012) Preservice Teachers’ Acceptance Of Learning Management Software: An Application Of The Utaut2 Model. In: International Education Studies.

Ramlan, Nor Syuhada and Jabor, Mohd Khata (2012) Halatuju Masa Depan Pelajar Selepas Tamat Latihan Di salah Sebuah Institut Latihan Perindustrian Di Negeri terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ramlan, Nurul Ain and Awang Hamid, Dayang Tiawa (2012) Inovasi 3d Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran matematik: Pepejal Geometri Ii. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ramli, Edaya Nor and Nordin, Aziz (2012) Diagnosis Kesukaran, Kesilapan Dan Salah Konsep Pelajar tingkatan Empat Semasa Mempelajari Tajuk elektrokimia Dalam Konteks Penyelesaian Masalah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ramli, Khairill Helme and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2012) Pengetahuan Mahasiswa Fakulti Pendidikan Utm terhadap Peranan Dan Tanggungjawab Guru berdasarkan Standard Guru Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ramli, Mohd Hafizul and Morazuki, Syahrul Ridhwan (2012) Perbandingan Persepsi Pemain Bola Sepak Terhadap Pengadil mengikut Tahap Profesionalisme Pemain. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ramli, Norsalmi and Mohd Amin, Nor Fadila (2012) Pembangunan Instrumen Penyelesaian Masalah Kreatif pelajar Pendidikan Teknik Dan Vokasional (cipstve). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ramzan, Siti Hajar and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2012) Penilaian Terhadap Etika Pengukuran Dan Penilaian Dan Integriti Dalam Kalangan Guru-guru Sekolah Menengah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ran, Liu and Abd Aziz, Azian (2012) Error Analysis Of Chemistry Lab Reports Written By Chinese Undergraduates In Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rani, Muhammad Helmy and Md Noor, Norah (2012) Kajian Perbandingan Keberkesanan Blog Pengajaran berasaskan Elemen Video Berbanding Grafik Berserta teks. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rani, Noor Azni and Idris, Abdul Razak (2012) Faktor Pendorong Pelajar Sekolah Menengah Menyertai Tuisyen matematik Di Sekitar Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Razali, Farawahida (2012) Tahap Kemahiran Insaniah Dalam Kalangan Pelajar Institut kemahiran Mara, Johor Bahru Daripada Perspektif Tenaga Pengajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Razali, Hamidah and Hamzah, Rohana (2012) Tahap Pemikiran Kreatif Dan Inovatif Secara Holistik Melalui Matapelajaran Reka Cipta. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Razali, Noor Ashilla and Surif, Johari (2012) Pembangunan Modul C-bond Dalam Tajuk Ikatan Kovalen dan Persepsi Guru Terhadap Keberkesanannya. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Razali, Nur Razmah and Jabor, Mohd Khata (2012) Aspirasi Keusahawanan Di Kalangan Anak Felda Di Sebuah Sekolah Di Daerah Mersing. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Reduzan, norul Haida (2012) Aplikasi Model Konstruktivisme Dalam Pembelajaran Bahasa Melayu. In: International Seminar On Language,literature,culture And Education In Southeast Asia, 15-17 Nov 2012, Songkhla,thailland.

Reduzan, norul Haida (2012) Humor Dalam Kelas Bahasa Melayu Di Upsi. In: Seminar Internasional Bahasa Ibu, 19-20 Jun 2012, Bandung, Indonesia.

Reduzan, norul Haida (2012) Humor Dalam Lakonan Mini Drama Di Kelas Bahasa Melayu Di Upsi. In: Dmit International Conference, 14-15 Sept 2012, Seoul,korea Selatan.

Reduzan, norul Haida (2012) Pembelajaran Koperatif Dalam Bahasa Melayu. In: 5th Upsi-upi Conference On Education, 1-3 Okt 2012, Selangor,malaysia.

Reduzan, norul Haida (2012) Penerapan Model Konstruktivisme Dalam Pengajaran Bahasa Melayu Di Upsi. In: Persidangan Antarabangsa Memartabatkan Bahasa Melayu, 15-16 Okt 2012, Perak,malaysia.

Roeswardhi, Syuaibatul Islamiah and Abd Ghani, Faizah (2012) Gaya Keibubapaan Dan Hubungannya Dengan Profil Personaliti Remaja Anak Dalam Keluarga Ibu Tunggal: Kajian Di Smk Dato Usman Awang, Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rohani, Md Adam and Abd Rahman, Mohd Anuar (2012) Amalan Pengurusan Guru Besar dan Motivasi Guru Di Sekolah Rendah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rohani@adnan, Nurul Izzanie and Md Noor, Norah (2012) Kajian Mengenai Strategi Pengajaran Dan Kerangka Blog tutorial Yang Efektif Yang Menjadi Pilihan Pengguna. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rokiah, Ahmad and Nor Junainah, Mohd Isa (2012) Tahap Self-compassion Dalam Kalangan Pembimbing Rakan Sebaya Di Sekolah-sekolah Menengah Daerah Manjung. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

Rosli, Salasiyah and Morazuki, Syahrul Ridhwan (2012) Persepsi Guru Terhadap Keberkesanan Pelaksanaan Pengajaran Pendidikan Jasmani Satu Masa Di Sekolah Menengah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rowena, Dunsin and Nazariah, Abdul Samad (2012) Kefahaman Dan Kesedaran Kaunselor Terhadap Hubungan Dwi. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

Roya Karami, and Maimunah Ismail, and Zoharah Binti Omar, and Nor Wahiza Binti Abdul Wahat, and Mohammad Badsar, (2012) Organizational Support And Achievement Motivation In Leadership Role Of Extension Agents. American Journal Of applied Sciences, Iii (1).

Rudiano Mun, Macbrian and Md Noor, Norah (2012) Pembangunan Perisian Pbk Matematik Tingkatan 4, Bagi tajuk Kebarangkalian 1 Menggunakan Pendekatan kontekstual. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ruhizat, Nur Hamizah Syahirah and Nordin, Aziz (2012) Penyelesaian Masalah Dalam Persamaan Kimia Berdasarkan perwakilan Makroskopik, Mikroskopik Dan Simbolik. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rusiman, Siti Norain and Ibrahim, Halijah (2012) persepsi Pelajar Terhadap Keberkesanan Pengajaran Guru Pelatih Pendidikan Jasmani Wanita, Utm Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ruslan, Liza and Atan, Noor Azean (2012) Pembangunan Sistem E-rekod Perolehan Bahan Pusat Sumber Sekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

S

SYED IMAM, SHARIFFAH SERBAN JAMILA (2012) LATIHAN PROFESSIONAL DAN HUBUNGANNYA DENGAN TRET PERSONALITI, KEMAHIRAN MENGURUS DAN MEMIMPIN DALAM KALANGAN PENGETUA DAN GURU BESAR NOVIS DI MALAYSIA. PhD thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Saad, Norazlinda and Sankaran, Surendran (2012) Hubungan Antara Kepimpinan Transformasional Pengetua Dengan Penglibatan Guru Dalam Membuat Keputusan Di Sekolah. In: Prosiding Seminar Hasil Penyelidikan Sektor Pengajian Tinggi Ke-3.

Saad, Norazlinda and Sankaran, Surendran (2012) Pembuatan Keputusan Kolaboratif: Sikap Guru Dan Galakan Pengetua. In: Prosiding Seminar Majlis Dekan-dekan Pendidikan Ipta 2012, 6 -9 Oktober 2012, Johor: The Zon Regency Hotel.

Saad, Norazlinda and Sankaran, Surendran (2012) Pembuatan Keputusan Kolaboratif: Sikap Guru Dan Galakan Pengetua. In: Prosiding Seminar Majlis Dekan-dekan Pendidikan Ipta 2012.

Saad, Norazlinda and Sankaran, Surendran (2012) Pembuatan Keputusan Secara Kolaboratif Dengan Komitmen Guru Terhadap Sekolah. In: Proceeding Of The 5th Upsi-upi Conference On Education 2012.

Saad, Norazlinda and Sankaran, Surendran (2012) Pembuatan Keputusan Secara Kolaboratif Dengan Komitmen Guru Terhadap Sekolah. In: Proceeding Of The 5th Upsi-upi Conference On Education 2012, 1 -3 Oktober 2012, Selangor: Concorde Hotel.

Saad, Norazlinda and Sankaran, Surendran (2012) Pengurusan Kewangan Sekolah: Bentuk Dan Faktor Ketidakpatuhan Dalam Kalangan Key Persons. In: Prosiding Seminar Leads.

Saad, Norazlinda and Sankaran, Surendran (2012) Penilaian Pengajaran Berasaskan Web: Satu Kajian Kes Di Smk Seri Mahawangsa. In: National Case Study Conference 2013: Enriching Research, Developing Learning & Applying Excellence In Teaching.

Saad, Supiah (2012) Pengetahuan Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Tentang Kanak-kanak Berkeperluan Khas. In: Seminar Internasional Pasca Siswazah Pendidikan Khas Ukm-upi Siri Ii 2012, 27th January 2012 - 28th January 2012, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Saad, Jamaliah and Abd Ghani, Faizah (2012) pola Nafs Dan Aktiviti Seksual Dalam Kalangan Remaja : Satu Kajian Di Sekolah Menengah Kebangsaan Rahmat, Kuala Sungai Baru, melaka. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saad, aslina (2012) Knowledge Acquisition And Representation For A Case Based Lesson Planning System. In: Konvensyen Kaunseling Perkama International, 19-21 Jun 2012, Sabah,malaysia.

Saad, noor Shah (2012) Pengetahuan Isi Kandungan Pedagogi (pck) Dan Pengetahuan Isi Kandungan Matematik (mck) Dalam Kalangan Guru Pelatih Program Pendidikan Matematik Di Ipta Dan Ipg. In: Seminar Falsafah & Pendidikan Matematik, 10-11 Julai 2012, Selangor,malaysia.

Saad, noor Shah and Ab Ghani, sazelli (2012) Mathematical Problem-solving Behaviour Of Successful Problem Solvers. In: Seminar Falsafah Pendidikan & Matematik, 10 Julai 2012, Selangor,malaysia.

Saad, noor Shah and Ab Ghani, sazelli and Nagappan, rajendran and Abd Karim, mohd Mustamam (2012) Pengetahuan Pck Dan Mck Guru Pelatih Ipta & Ipg. In: Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan Ipta, 7-9 Okt 2012, Johor,malaysia.

Saat, ishak (2012) Sumbangan Agensi Berkaitan Warisan Sebagai Medium Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Sejarah. In: Seminar Pendidikan Sejarah Muzium, 18 Julai 2012, Kuala Lumpur,malaysia.

Sabidin, Zuriati and Kailani, Ismail (2012) Penilaian Guru Terhadap Program Latihan Dan Pembangunan Profesional Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Mata Pelajaran Matematik. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sahari, Siti Nurhidayah and Arshad, Mohammad Yusof (2012) Sikap, Minat, Kefahaman Dan Pengetahuan Pelajar tingkatan Empat Terhadap Sains Dan Teknologi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Said, Siti Fatimah and Udin, Amirmuddin (2012) Gaya Pembelajaran Yang Paling Dominan Dengan Pelajar ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan, universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Said, che Soh and Samsudin, khairulanuar (2012) Analisis Kesan Perbezaan Keupayaan Spatial Pelajar Dalam Pembelajaran Sel Biologi Dengan Teknologi Realiti Maya Web. In: International Conference Of Integrated Knowledge, 18-19 Dis 2012, Kuala Lumpur,malaysia.

Said, haneem (2012) The Construction And Application Of Action Song In Improving The Primary School Students' Learning Of History. In: Kolokium Penyelidikan Fakulti Muzik Dan Seni Persembahan, 6 Okt 2012, Perak,malaysia.

Saidi, Nur Syafadzila and Mohd Said, Mohd Rizal (2012) Kualiti Perkhidmatan Dalam Struktur Organisasi Pengurusan Fasiliti Perhotelan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saidin, Nurhasyimah and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2012) Penilaian Etika Dan Integriti Dalam Peperiksaan Di kalangan Pelajar Sekolah Menengah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saleh, Zaidi and Abd Rahman, Mohd Anuar (2012) Pelaksanaan Aktiviti Ko Kurikulum di Sekolah Rendah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saliman, Joohana and Abd Ghani, Faizah (2012) Pola Sahsiah Diri Dalam Kalangan Banduan di Penjara Pra Bebas Dusun Datuk Murad, Melaka. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saliman, Nurul Syazwani and Hamzah, Rohana (2012) Pandangan Ibu Bapa Kepada Keberkesanan Program Latihan vokasional Terhadap Pembangunan Kerjaya Individu Autism. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Salimin, norkhalid (2012) Contemporary Trends & Research In Sports,exercise And Physical Education. In: 9th International Sports Science Conference, 25-28 Jun 2012, Kelantan,malaysia.

Salimin, norkhalid (2012) Pentaksiran Komprehensif Permainan Badminton Dalam Matapelajaran Pendidikan Jasmani Berdasarkan Model K. In: 5th Upsi-upi Conference On Education, 1-3 Okt 2012, Selangor,malaysia.

Salimin, norkhalid and Jani, julismah (2012) Penaksiran Komprehensif Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani Berdasarkan Model-k. In: 9th International Sports Science Conference, 25-28 Jun 2012, Kelantan,malaysia.

Salleh, Mohamad Johdi (2012) UNSPECIFIED In: The Roles Of Principal In Instructional Leadership And School Performance. Sultanbeyli Belediyesi, Istanbul, Turkey.

Salleh, Mohamad Johdi (2012) Best Practice Of Framing And Communicating School Goals By Principals Of Cluster Secondary Schools Malaysia: Perceptions Of Principals, Teacher-administrators And Teachers. In: International Conference On Quality Teaching And Learning, 23-24 October 2012, Primula Hotel, Kuala Terengganu.

Salleh, Mohamad Johdi (2012) Islamic Principles Of Administration: Implications On Practices In Organization. In: Technology, Science, Social Sciences And Humanities International Conference Gçô Tesshi 2012, 14 - 15 November 2012, One Helang Hotel Langkawi.

Salleh, Mohamad Johdi (2012) Kajian Terhadap Faktor-faktor Mempengaruhi Pencapaian Pelajar Dalam Penilaian Menengah Rendah Di Sabah. In: Labuan International Conference On Educational Research, 5-7 July 2012, Wp Labuan Sabah.

Salleh, Mohamad Johdi (2012) Peranan Guru Besar, Guru, Dan, Ibubapa Mencapai Objektif Persekolahan Sekolah Rendah : Perspektif Ibu Bapa. In: Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan Ipta 2012, 7 - 9 October 2012, Hotel Puteri Pasific, Johor Bahru.

Salleh, Mohamad Johdi (2012) Permasalahan Penagihan Dadah: Tinjauan Di Pusat Serenti Selangor. In: International Seminar On Community Development - Sapko 2012, 7 To 9 April 2012, Kuala Terengganu.

Salleh, Mohammad Shahir and Abdullah, Nur Qistina (2012) Amalan Penyebatian Kemahiran Berfikir Dalam pengajaran Pensyarah Bagi Program Pendidikan perguruan Di Tiga Buah Universiti Tempatan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Salleh, Noor Izyan and Abdullah, Fatin Aliah Phang (2012) Pengajaran Free-body Diagram (fbd) Dalam Menyelesaikan masalah Tajuk Daya Tingkatan Empat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Salleh, Nur Fazila and Shariffudin, Rio Sumarni (2012) Pembangunan Objek Pembelajaran Bagi pengajaran Dan Pembelajaran Sains Tingkatan 3 berasaskan Joomla. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Samsu, Samsu (2012) Kepimpinan Partisipatif Dan Prestasi kerja Pensyarah Universiti Daerah Jambi, Indonesia. PhD thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Samsudin, Husna and Alim, Ahmad Puhad (2012) Persepsi Bukan Islam Terhadap Hukum Hudud. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Samsudin, Rafidah and Daud, Khadijah (2012) Kepimpinan Autentik Pengetua Dan Hubungannya Dengan Pembentukan Sekolah Berkesan Di Sekolah Menengah Harian Biasa. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Samsudin, khairulanuar (2012) Using Constructivist Principles In Developing A Technology-enhanced Spatial Training Application. In: International Conference On Integrated Knowledge, 19-20 Dis 2012, Selangor,malaysia.

Samsudin, syakirah (2012) Pembinaan Modul Pis Bagi Memupuk Kreativiti Dan Motivasi Serta Meningkatkan Keyakinan Diri Pelajar. In: Kolokium Kebangsaan Pasca Siswazah Sains & Matematik, 6 Okt 2012, Perak,malaysia.

Samsurkhar, Siti Nurfareha and Md Noor, Norah (2012) Modul Pembelajaran Topik Fungsi Dalam Pengaturcaraan C++ Berasaskan Model Ideal. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sankaran, Surendran and Saad, Norazlinda (2012) Efikasi Kendiri Dengan Penggunaan Teknologi Perisian Kursus: Satu Tinjauan Di Sekolah Menengah Kebangsaan Harian. In: Prosiding Seminar Hasil Penyelidikan Sektor Pengajian Tinggi Ke-3.

Sankaran, Surendran and Saad, Norazlinda (2012) Penerimaan Teknologi: Peranan Lokasi Sekolah Sebagai Moderator. In: Prosiding Seminar Majlis Dekan-dekan Pendidikan Ipta 2012, 6 -9 Oktober 2012, Johor: The Zon Regency Hotel.

Sankaran, Surendran and Saad, Norazlinda (2012) Penerimaan Teknologi: Peranan Lokasi Sekolah Sebagai Moderator. In: Prosiding Seminar Majlis Dekan-dekan Pendidikan Ipta 2012.

Sankaran, Surendran and Saad, Norazlinda (2012) Perspektif Penerima Rogers Dengan Inovasi Perisian Kursus. In: Proceeding Of The 5th Upsi-upi Conference On Education 2012, 1 -3 Oktober 2012, Selangor: Concorde Hotel.

Sankaran, Surendran and Saad, Norazlinda (2012) Perspektif Penerima Rogers Dengan Inovasi Perisian Kursus. In: Proceeding Of The 5th Upsi-upi Conference On Education 2012.

Sankaran, Surendran and Saad, Norazlinda (2012) Web Based Instruction Dan Rapid Prototyping Model:satu Kajian Kes Di Smk Tanjung Pauh. In: National Case Study Conference 2013: Enriching Research, Developing Learning & Applying Excellence In Teaching.

Santhappan, Aruna and Mohd Nor, Mohad Anizu (2012) Rekabentuk Alat Pengiraan Jaringan Secara Digital Netscore. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sanusi, Saffreezahar and Jabor, Mohd Khata (2012) Persepsi Pelatih Terhadap Program latihan Peningkatan Kemahiran Industri Siswazah (insep) di Pusat Pembangunan Tenaga Industri Johor (puspatri). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sapawi, Sazari and Mohd Amin, Nor Fadila (2012) Membangunkan Mesin Pelancar Bulu Tangkis untuk Latihan Latih Tubi Pukulan Smash Dalam Sukan badminton (sistem Feeder). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saper, md Noor and Elias, nadiyah and Jusoh, ahmad Jazimin and Mohd Yatim, aziz (2012) Keperluan Intervensi Keagamaan Dalam Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling. In: 5th Upsi-upi Conference On Education, 1-3 Okt 2012, Selangor,malaysia.

Sapuan, Mohamad Syahid and Nordin, Mohd Safarin (2012) Kesedaran Pertolongan Cemas Di Kalangan Pelajar Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kejuruteraan Mekanikal) Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sarkawi, sulaiman and Ibrahim, mohamad and Shariff, amily Shafila and Nayan, noriza and Samsudin, khairulanuar and Baharudin, razana (2012) Development Of Pedagogical Content Knowledge Standard For Malaysian Ict Teachers. In: 6th International Technology,education And Development Conference, 5-7 Mei 2012, Valencia,sepanyol.

Sarudin, anida (2012) Penguasaan Ilmu Linguistik Oleh Guru-guru Bahasa Melayu Di Sekolah. In: Persidangan Kebangsaan Libatsama Universiti Dan Komuniti, 22-23 Nov 2012, Pulau Pinang,malaysia.

Sarudin, anida (2012) Penguasaan Ilmu Linguistik Oleh Guru-guru Sekolah. In: Persidangan Kebangsaan Libatsama Universiti Dan Komuniti, 22-23 Nov 2012, Pulau Pinang,malaysia.

Segar, Sri Vel Subraganth and Said, Hamdan (2012) Hubungan Antara Gaya Kepimpinan Guru Besar Dengan Motivasi Guru Di Sekolah-sekolah Tamil Daerah Segamat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Seifi, Samira and Ibrahin, Noor Aireen (2012) An Analysis Of Online Advice And Information Giving In H1n1 Health Websites. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Selamat, Roszila and Ismail, Sarimah (2012) Aplikasi Konsep Halal Dalam Produk Makanan Dan Minuman perusahaan Kecil Dan Sederhana (pks) Bumiputera Di Johor bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Senin, Noorhasliza and Hamzah, Rohana (2012) Pendekatan Pendidikan Holistik Dalam Mata Pelajaran Perdagangan Keusahawan Kemahiran Hidup Bersepadu (khb) Tingkatan 2. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shaari, Abdull Sukor (2012) Kesan Pendekatan Pembelajaran Masteri Terhadap Pencapaian Kemahiran Membaca Bahasa Melayu Murid Pemulihan Sekolah Rendah. In: International Conference On Quality Teaching And Learning (icqtl).

Shaari, Abdull Sukor and Ghazali, Mohd Izam and Dali, Mohd. Hasani (2012) Kesan Pengajaran Modul Tiga Lajur Terhadap Pencapaian Kemahiran Menulis Kalangan Murid-murid Orang Asli. In: Proceeding Of 3rd International Soft Science Conference (issc) 2012.

Shaari, Abdull Sukor and Mohd Yusoff, Nurahimah and Ghazali, Mohd Izam and Osman, Rafisah (2012) Hubungan Antara Gaya Pengajaran Pensyarah Dengan Penglibatan Akademik Pelajar Universiti. In: Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan Ipta 2012.

Shaari, Ahmad Jelani (2012) Enhancing Writing Skills Through Smartdraw: A Study Among Matriculation Students. In: Proceeding Of International Conference On Quality Teaching And Learning. Universiti Malaysia Terengganu.

Shaari, Ahmad Jelani (2012) Enhancing Writing Skills Through Smartdraw: A Study Among Matriculation Students. In: International Conference On Quality Teaching And Learning., Universiti Malaysia Terengganu.

Shaari, Ahmad Jelani (2012) Using Social Networking Sites For Academic Purposes: An Exploratory Study. In: Proceeding Of Upsi-upi Conference On Education. Universiti Pendidikan Sultan Idris. 1-3 October 2012..

Shabri, Nurhafizah and Mohd Noor, Norani (2012) Penerapan Kemahiran Generik Di Kalangan Pensyarah Dan pelajar Semester Akhir Diploma Jabatan Kejuruteraan Di politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah, Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shaharuddin, Nur Syafawati and Abu, Baharin (2012) Faktor-faktor Yang Mendorong Pelajar Lelaki Memilih kerjaya Perguruan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shahril, mohd Izwan (2012) Cardiovascular Endurance Norms Of Students Mara Junior Science College In Malaysia. In: Asean University Sports Council International Conference, 13-14 Dis 2012, Vientiane,laos.

Shahril, mohd Izwan (2012) Cardiovascular Endurance Norms Of Students Mrsm Tun Abdul Razak Pekan Pahang. In: Persidangan Kebangsaan Penyelidikan Dan Inovasi Dalam Sistem Pendidikan Dan Latihan Teknikal Dan Vokasional, 25-26 Sept 2012, Negeri Sembilan,malaysia.

Shahril, mohd Izwan (2012) Model Smart Pengajaran Dan Pembelajaran. In: 2nd Asean Universities Conference On Physical Education And Sport Science, 7-8 Julai 2012, Selangor,malaysia.

Shahril, mohd Izwan (2012) Norma Daya Tahan Kardiovaskular Pelajar-pelajar Mrsm Tun Abdul Razak Pekan Pahang. In: Persidangan Bitara Nasional, 10-13 Julai 2012, Johor,malaysia.

Shahrim, Irza Hasrina and Mohd Said, Mohd Rizal (2012) Penghasilan Enzim Organik Dan Menguji Kebolehannya sebagai Bahan Penaik Kek. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shamsuddin, shahrizal (2012) Mathematics Content Preparation:improving Mathematical Content Knowledge Of Prospective Secondary School Mathematics Teachers In Malaysia. In: Seminar Hasil Penyelidikan Siri Ke-4, 29-feb-12, Perak,malaysia.

Shamsuddin, shahrizal (2012) Membangunkan Modul Trigonometri Sekolah Menengah. In: Kolokium Kebangsaan Pasca Siswazah Sains & Matematik, 6 Okt 2012, Perak,malaysia.

Shari, mariyatunnitha (2012) Linking Pre-service Knowledge To Teaching Of Stories. In: Eai 2012 International Conference Teacher Education Research, 12-15 Mei 2012, Shanghai,china.

Sharif, Zarizah and Yasin, M.al-muzzammil (2012) pelaksanaan Pogram Induksi Guru Novis Di Sekolah-sekolah Menengah Daerah Segamat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sharudin, Nuru Shalinda and Abdullah, Nur Qistina (2012) Faktor-faktor Yang Mendorong Kejayaan Pereka Fesyen Dalam Industri Fesyen : Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shi Ing, Ng and Kean Wah, Lee and Li Min, Yeo and , and , and , (2012) Using Stixy To Engender Collaborative Learning And Social Skills Development Of Tesl Undergraduates Of A University In East Malaysia,. In: 15th International Call Conference, Providence University,taichung, Taiwan Roc, 25-27 May 2012, Taichung, Taiwan Roc.

Shuhaimi, Nour Fatiney Hananey and Arshad, Mohammad Yusof (2012) Kefahaman Pelajar Tingkatan Empat Terhadap Konsep Perubahan Kimia Dan Perubahan Fizik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shukri, Shahizah and Tasir, Zaidatun (2012) Pengaplikasian Metacognitive Scaffolding Menerusi Perbincangan Atas Talian Serta Jenis Interaksi Pelajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sim, Susan Siaw Mee and Abu Bakar, Zainudin (2012) Stres Kerja Dalam Kalangan Guru-guru Di Sebuah Sekolah Menengah Di Pasir Gudang. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Simat, Asmahida and Yeo, Kee Jiar (2012) Kesediaan Membaca Murid-murid Prasekolah Di Bawah Pengelolaan Kementerian Pelajaran Malaysia (kpm). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Simon, Suzan Jessica and Hamzah, Rohana (2012) Mengkaji Hubungan Antara Gaya Kepimpinan Guru Pembimbing Terhadap Kualiti Pengajaran Dan Pembelajaran (p&p) Guru Pelatih 4 Sph Di Fakulti Pendidikan, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sivasami, Raaghini and Mahmood, Mohd.nasir (2012) Role Play As A Tool Of Teaching Literature Through Graphic novels: How Effective Is It? Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Soh, Ing Ren and Shariffudin, Rio Sumarni (2012) Development Of Constructivist Multiple Intelligences multimedia Software For Organic Chemistry: Alkane And alkene. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Soh, Pea Ling and Harun, Jamaludin (2012) Students Readiness And Perceptions Towards Mobile Learning And Their Acceptance In Adopting Mobile Learning Platform As Learning Tool And Communication Tool. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sohaimi, Nurain and Yeo, Kee Jiar (2012) Kesediaan Membaca Murid Murid Prasekolah Di Kawasan Bandar Dan Luar Bandar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Solahudin, Anis Afi Wadhihah and Yahaya, Noraffandy (2012) Pembangunan Perisian Permainan Mathventure berasaskan Operasi Asas Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sook Jhee, Yoon and Rajendran, Nagappan and Rosma, Osman and Seva Bala, Sundaram (2012) Developing Open And Localized Educational Resources For Learning And Teaching Higher Order Thinking Skills. In: Glocall, 18-20 Oct 2012, China.

Sook Jhee, Yoon and Rajendran, Nagappan and Rosma, Osman and Seva Bala, Sundaram (2012) Developing Open Educational Resources (oer) For Malaysian Classrooms: The Hots Experience. In: Regional Symposium Of Oer: An Asian Perspective On Policy And Practices, 17-19 Sep 2012, Penang.

Ssekamanya, Siraje Abdallah and Hashim, Rosnani (2012) Islamization Of Contemporary Knowledge And Reform Of Education And Curriculum. In: Intellectual, Spiritual, Leadership And Human Knowledge Islamisation Colloquium (islahi-1), 30th November - 2nd December 2012, Istac, Kuala Lumpur.

Su, Daniel Kai Min and Mohd Kosnin, Azlina (2012) Differences Between Intellectual Maturity And Genders through Problem Based Learning Among University students. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Subani, Siti Rasyidah and Hamzah, Rohana (2012) Penerapan Aspek Guru Sebagai Pemimpin Dalam melahirkan Bakal Guru Di Fakulti Pendidikan Universiti teknologi Malaysia ( Utm ). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Subari, Mohd Thakif Subkhe and Abd Latib, Azlan (2012) Ergonomik Bengkel Dan Cara Kerja Pelatih (ste) Kolej Komuniti Zon Selatan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Suhaida, Omar and , and , and , and , and , (2012) Examining The Teaching (and Learning) Of The New Syllabus Of Literature In English (lie). In: 2012 The Science And Art Of Language Teaching (salt): Building The Future With What We Have, 9-10 September 2012, Uitm Cawangan Arau, Perlis.

Sukarman, Suhaida and Mohd Kosnin, Azlina (2012) Perkembangan Intelektual Pelajar Pendidikan Utm Berdasarkan Model Perry. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sulaiman, Fahmi Bahri and Zainuddin, Zainal Abidin (2012) Pendekatan Pengajaran Sukan Ten Pin Bowling menggunakan Perisian Multimedia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sulaiman, Suryani and Mohd Omar, Noor Adibah (2012) The Effectiveness Of Inductive And Deductive Approach In Teaching Adverbs Of Frequency Among Low Achievers. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Suo, yan Mei and Adam, zalika and Mohd Ismath, nurul Hanilah (2012) Intensive Training Is A Way To Improving Language:the Students Of Upsi Are Sample. In: Language And Education Conference, 21-22 Nov 2012, Negeri Sembilan,malaysia.

Suparno, Saila and Hassan, Johari (2012) Gaya Pengajaran Guru-guru Matematik Di Sekolah menengah Mengikut Gaya Pengajaran Anthony F-grasha. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Swaran Singh, charanjit Kaur (2012) Issues In Implementing Portfolio As An Assessment Tool In Malaysian Secondary Schools. In: 9th Malaysian International Conference On English Language Teaching, 8-10 Okt 2012, Perak,malaysia.

Syd Jaffar, Syarifah Nurul Izza and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Rukhsah Menurut Ilmuan Islam. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Syed Mohamad, syed Abdul Malik and Mustapha, ramlee (2012) Measurement Model Of Employability Skills Using Confirmatory Factor Analysis. In: International Conference On Teaching And Learning In Higher Education, 10-12 Apr 2012, Negeri Sembilan,malaysia.

Syed Salim, syed Sofian (2012) Faktor Yang Mempengaruhi Gejala Ponteng Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah. In: Seminar Internasional Konseling Malindo, 13-15 Nov 2012, Padang,indonesia.

Syed Salim, syed Sofian (2012) Kesan Kelompok Bimbingan Terhadap Konsep Kendiri Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat. In: Seminar Internasional Konseling Malindo, 13-15 Nov 2012, Padang,indonesia.

Syed Salim, syed Sofian (2012) Kesan Modul Bimbingan Kerjaya Terhadap Kesedaran Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan 2 Berpencapaian Rendah. In: Konvensyen Kaunseling Perkama International, 19-21 Jun 2012, Sabah,malaysia.

Syed Salim, syed Sofian and Mohamed Arip, mohammad Aziz Shah and Mustafa, muhammad Bazlan (2012) Kesan Kecerdasan Emosi Dan Ciri-ciri Pekerjaan Ke Atas Kepuasan Kerja Dalam Kalangan Profesion Perguruan. In: Konvensyen Kaunseling Perkama International, 19-21 Jun 2012, Sabah,malaysia.

Syed Salim, syed Sofian and Mohamed Arip, mohammad Aziz Shah and Mustafa, muhammad Bazlan (2012) Peranan Emotional Intelligence (ei) Dalam Pembentukan Kepimpinan Warga Kolej Kediaman. In: Konvensyen Kaunseling Perkama International, 19-21 Jun 2012, Sabah,malaysia.

Syed Salim, syed Sofian and Mohamed Arip, mohammad Aziz Shah and Mustafa, muhammad Bazlan and Jais, samsiah (2012) Kesan Kecerdasan Emosi (ei) Ke Atas Kepuasan Kerja Dan Niat Untuk Berhenti Kerja Dalam Kalangan Profesion Guru. In: 5th Upsi-upi Conference On Education, 1-3 Okt 2012, Selangor,malaysia.

Syed Salim, syed Sofian and Mustafa, muhammad Bazlan and Mohamed Arip, mohammad Aziz Shah (2012) Kecerdasan Emosi Dan Sumbangan 4 Dimensi Kecerdasan Emosi Ke Atas Kepuasan Kerja Dan Niat Untuk Berhenti Kerja Dalam Profesion Perguruan. In: Seminar Internasional Konseling Malindo, 13-15 Nov 2012, Padang,indonesia.

sharala, Subramaniam and siti Saniah, Abu Bakar (2012) Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu Dalam Kalangan Pelajar Asing. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

siew Hiong, Ting and rohaidah, Masri (2012) The Use Of Geogebra Software Integrated In Teaching Circle Iii Topic On Form Four Students. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

T

Taei, Mostafa Rous and Habil, Hadina (2012) The Way The New Straits Times And The Star Framed 1 Malaysia-related News Stories, And Framing Effect On The Audience. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Taib, Ridhwan and Nordin, Mohd Safarin (2012) Hubungan Antara Sikap, Minat Dan Pengaruh Ibubapa Terhadap Pencapaian Pelajar Dalam Matapelajaran Pengajian Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Talip, Roslee and Abdullah, Mohd Yusof (2012) Pengaruh Pembangunan Staf Terhadap Pemantapan Profesionalisme Keguruan Guru Negeri Sabah. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Phd" not defined] thesis, Universiti Malaysia Sabah.

Tan, Geok Lin and Wan Mansur, Wan Fara Adlina (2012) Using Teachers Grammar Portal To Enhance Knowledge On English Grammar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Jun Bin and Hee, Jee Mei (2012) Suitable Teaching Styles That Discriminate different Learning Styles Among Teacher Trainees in Universiti Teknologi Malaysia (utm). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Lay Sim and Yasin, M.al-muzzammil (2012) Beban Tugas Guru Di Tiga Buah Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Daerah Segamat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan Choon Keong, and Lee Kean Wah, and Crispina Gregory K Han, and Salfarah Abdullah, (2012) Web 2.0@ums. In: Web 2.0 Di Ipta Malaysia. Pusat Pembangunan Akademik Ukm, Malaysia.

Tan Choon Keong, and Sabariah Sharif, and Crispina Gregory K Han, (2012) UNSPECIFIED In: Pengajaran, Teknologi Dan Penaksiran Ii. Sekolah Pendidikan Dan Pembangunan Sosial, Ums, Malaysia.

Tan Choon Keong, and Lee Kean Wah, and Crispina Gregory K Han, and Salfarah Abdullah, and , and , (2012) Web 2.0@ums. In: Web 2.0 Di Ipta Malaysia. Pusat Pembangunan Akademik Ukm, Malaysia.

Tan Choon Keong, and Sabariah Sharif, and Crispina Gregory K Han, and , and , and , (2012) UNSPECIFIED In: Pengajaran, Teknologi Dan Penaksiran Ii. Sekolah Pendidikan Dan Pembangunan Sosial, Ums, Malaysia.

Tang, Tian Xiong and Zainal, Zaidah (2012) Reading Strategies Empployed By Students From China Who Are Studing At Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Taslim, Nur Hidayah (2012) Penguasaan, Keyakinan Dan Persepsi Guru Matematik Terhadap kaedah Pembelajaran Koperatif. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tasrip, Mazliana and Jabor, Mohd Khata (2012) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Pelajar dalam Kursus Elektrik Di Salah Sebuah kolej Komuniti Di Negeri Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Teng, yan Fang Jane and Ahmad, abd Rahman (2012) Hubungan Antara Motivasi Kerja,iklim Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Perguruan Tinggi. In: The 4th International Conference Educational Management,administration And Leadership, 4-6 Julai 2012, Batu-malang,indonesia.

Teng, yan Fang Jane and Chang, lee Hoon (2012) The Best Practices Of Human Rights In Education To Enhance Learning To Live Together. In: The 16th Unesco-apied International Conference, 21-23 Nov 2012, Bangkok,thailand.

Teng, yan Fang Jane and Zakaria, thuraiya and Mohd Shokory, suzyanty (2012) A Model On Transformational Leadership And Quality Of Good Teachers. In: 5th Upsi-upi Conference On Education, 1-3 Okt 2012, Selangor,malaysia.

Tengku Ariffin, Tengku Faekah (2012) Gender Differences In Student Engagement Among University Student In Malaysia. In: Proceeding Of 3rd International Conference On Education And Educational Psychology.

Tengku Ariffin, Tengku Faekah (2012) If You Have, Give; If You Lack, Seek: Organizational Socialization Process Of Novice Teachers In Malaysia. In: Proceeding Of 3rd International Conference On Education And Educational Psychology.

Tengku Ibrahim, Tengku Norzaini and Hamzah, Rohana (2012) Kemantapan Pembangunan Jiwa Pendidik Di Kalangan pelajar Tahun Akhir, Fakulti Pendidikan, universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tey, Shing Yee and Daud, Khadijah (2012) Kepimpinan Instruksional Pengetua Mempengaruhi Motivasi Guru Di Sekolah Menengah Daerah Segamat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Thong Chee Ling, and Yusmadi Yah Jusoh, and Rusli Abdullah, and Nor Hayati Alwi, (2012) A Review Study: Applying Capability Maturity Model In Curriculum Design Process For Higher Education. Journal For The Advancement Of Science & Arts, 3 (1).

Tolek, Mohd Suhaimie and Morazuki, Syahrul Ridhwan (2012) Rekacipta Instrumen Pengesan Lompatan Batal Bagi Acara Lompat Jauh. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tomokazu, Harano and Puteh, Fatimah (2012) The Role Of Asynchronous Learning And Ipa In Enhancing English Pronunciation. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tuminoh, Herman and Abu, Baharin (2012) Faktor-faktor Yang Mendorong Pelajar Sekolah Menengah mengikuti Kelas Tuisyen Berbayar Di Sekitar Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tunku Mokhtar, tunku Mohani (2012) Challenges Of Multiliteracies In Diverse Classroom. In: Multiliteracies In Language Education, 16-18 Apr 2012, Singapura.

Tunku Mokhtar, tunku Mohani (2012) Scaffolding For Active Student Engagement In Writing. In: 5th Upsi-upi Conference On Education, 1-3 Okt 2012, Selangor,malaysia.

U

Ubaidullah, nor Hasbiah and Mailok, ramlah and Fabil, norasikin and Hassan, haslina (2012) Kaberkesanan Kaedah Visualisasi Penjelajahan Terhadap Prestasi Pelajar Dalam Pembelajaran Peta Menggunakan Google Earth. In: Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan Ipta, 7-9 Okt 2012, Johor,malaysia.

Usman, Siti Khadijah Mariam and Abdul Majid, Norazaman (2012) The Role Of Attitude And Motivation As Contributing Factors Among Islamic Studies Undergraduates In Acquiring English Language. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

V

Vellan, Christopher Emmanuel Raj and Tasir, Zaidatun (2012) Students Perception Towards Meaningful Learning through E-learning And Social Networking Sites As medium Of Teaching And Learning. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Veloo, Arsaythamby (2012) The Effects Of Clinical Supervision On The Teaching Performance Of Secondary School. In: Fostering Students' Attitudes And Achievement In Probability Using Team-games-tournaments.

Veloo, Arsaythamby (2012) Fostering Students' Attitudes And Achievement In Probability Using Team-games-tournaments. In: Fostering Students' Attitudes And Achievement In Probability Using Team-games-tournaments.

Veloo, Arsaythamby (2012) Inquiry-based Instruction, Student's Attitudes And Teacher's Support Towards Science Achievement In Primary School. In: Fostering Students' Attitudes And Achievement In Probability Using Team-games-tournaments.

Veloo, Arsaythamby (2012) Mathematical Symbols, Graphs And Problem-solving: Challenges Across Different Difficulty Levels. In: Fostering Students' Attitudes And Achievement In Probability Using Team-games-tournaments.

Veloo, Arsaythamby and Md. Ali, Ruzlan (2012) Affective Determinants Of Mathematics Achievement In Secondary School Of Kedah, Malaysia. In: Affective Determinants Of Mathematics Achievement In Secondary School Of Kedah, Malaysia.

W

W Jusoh, Wan Mohd Nazri and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2012) Kefahaman Dan Amalan Pelajar Tahun Akhir Fakulti pendidikan Utm Dalam Pengendalian Bilik Darjah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

W.hussain, W.nor Asekin and Daud, Khadijah (2012) Amalan Kepimpinan Etika Guru Besar dan Kepuasan Kerja Guru Di Sekolah Rendah daerah Segamat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

WEKKE, ISMAIL SUARDE (2012) AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI PESANTREN IMMIM MAKASSAR, INDONESIA. PhD thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Wagimin, Norfaizah and Shariffudin, Rio Sumarni (2012) Hubungan Gaya Pembelajaran Vak Dengan Tahap Persepsi Pelajar Terhadap Persekitaran Sosial M-learning Di S. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Abdul Rahman, Wan Abdul Wafi and Nordin, Mohd Safarin (2012) Hubungan Antara Peranan Guru, Sikap, Minat Dan Kemudahan Pembelajaran Dengan Pencapaian Pelajar Dalam Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Deraman, Wan Mohd Elyas and Mohd Amin, Nor Fadila (2012) Membangunkan Mesin Pelancar Bulu Tangkis untuk Latihan Pukulan Smash Dalam Sukan Badminton (reka Bentuk Dan Bahan). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Embong, Wan Khairul Azlan and Rajuddin, Muhd Rashid (2012) Faktor-faktor Yang Mendorong Penglibatan Anak-anak Nelayan Di Kampung Seberang Takir Kuala Terengganu Terhadap Kerjaya Bapa Mereka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Ismail, Wan Zarina and Said, Hamdan (2012) Kompetensi Guru Sekolah Menengah Luar Bandar Di Daerah Segamat Dan Hubungannya Dengan Perjawatan Guru Cemerlang. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Marzuki Wan Jaafar, and Normazlina Ismail @ Mat Jusoh, and Borhannudin Abdullah, and Ahmad Fauzi Mohd Ayub, (2012) The Acceptance Of The Trainee Counsellors Towards Smart Counselling Management System ( Scms). Procedia Social And Behavioral Sciences, 64.

Wan Muhamed Sabri, Wan Nursyatila and Udin, Amirmuddin (2012) Tahap Kemahiran Insaniah Dikalangan Pelatih Giatmara Di kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Salim, Wan Shahida Fazira and Abdullah, Nur Qistina (2012) Pengintegrasian Kemahiran Berfikir Dalam Mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Sekolah Menengah di Empat Daerah Selatan Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Yusof, Wan Syarunnissa and Boon, Yusof (2012) Kerja Sepasukan Dan Kepuasan Kerja Guru Di Sekolah rendah Di Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Yusoff, Wan Noranis and Atan, Noor Azean (2012) Pembelajaran Bahasa Melayu Prasekolah Menerusi Web berdasarkan Teori Pembelajaran Visual Dinamik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Zah Wan Ali, and Habsah Ismail, and Tan Tiet Cheat, (2012) Plagiarism: To What Extent It Is Understood? Procedia Social And Behavioral Sciences, 59.

Wanqing, Chin and Abdullah, Khairi Izwan (2012) Motivation Of Hep And Lep Learners In The Globalised World -goals, Attitudes And Self-related Beliefs. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wong, Poo Lih and Zakaria, Mohammad Hassan (2012) Literary Work Through Enquiry-based Learning: A Study on The Role Of Higher Level Skills. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Y

Yaacob, Aizan (2012) Culture And Critical Thinking: Examining Malaysian Students' Refctive Journals. In: The First Uum Cob Qualitative Research Conference (qrc) 2012.

Yacob, Norsurayahani and Said, Hamdan (2012) Amalan Membuat Keputusan Dalam Kalangan Pentadbir Sekolah Menengah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yap, Cher Jia and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2012) Tahap Penguasaan Inventori Konsep Daya dalam Kalangan Pelajar Tahun Akhir program Pendidikan Fizik Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yap, Su Mei and Hee, Jee Mei (2012) An Investigation On The Relationship Between Self-regulated Learning And Academic Achievement. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yeang, Wei Theng and Hassan, Hanita (2012) Malaysian Secondary School English Teachers Attitude Towards The Communicative Approach. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yeop Yunus, nek Kamal and Ishak, salomawati and Dahari, ahmad Razman (2012) Lecturers Effectiveness And Student Performance In Two Polytechnics In Perak,malaysia. In: The 13th Malaysia Indonesia International Conference On Economics,management And Accounting, 18 Okt 2012, Palembang,indonesia.

Yokiron, Mohd. Hairool Nizam and Udin, Amirmuddin (2012) Penguasaan Amalan Kemahiran Generik Pelajar Tingkatan empat Sekolah Menengah Vokasional Di Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yong, Leong Chai and Shariffudin, Rio Sumarni (2012) Mastery Level In Trigonometry Among Pre-service Teachers In Higher Education. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yoon Sook Jhee, and Rajendran Nagappan, and Rosma Osman, and Seva Bala Sundaram, and , and , (2012) Developing Open And Localized Educational Resources For Learning And Teaching Higher Order Thinking Skills. In: Glocall, 18-20 Oct 2012, China.

Yoon Sook Jhee, and Rajendran Nagappan, and Rosma Osman, and Seva Bala Sundaram, and , and , (2012) Developing Open Educational Resources (oer) For Malaysian Classrooms: The Hots Experience. In: Regional Symposium Of Oer: An Asian Perspective On Policy And Practices, 17-19 Sep 2012, Penang.

Yunus, Anney Zaharazilah and Boon, Yusof (2012) Tahap Pengetahuan Dan Amalan Pengurusan Disiplin Pelajar Dalam Kalangan Guru Disiplin Di Sekolah Menengah Kebangsaan Daerah Segamat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusof, Yusrizal (2012) Kecenderungan Keusahawanan Dikalangan Pelajar Kolej Komuniti Bandar Penawar Dan Kolej Komuniti Pasir Gudang. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusoff, Azimah and Awang Hamid, Dayang Tiawa (2012) Pembangunan Animasi 3d Bagi Tajuk pepejal Geometri Ii. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusoff, Siti Hajar and Jabor, Mohd Khata (2012) Kesediaan Pelatih Institut Kemahiran Mara Untuk Memasuki sektor Industri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusop, Hazura and Kailani, Ismail (2012) Faktor-faktor Yang Mendorong Tekanan Kerja di Kalangan Guru Numerasi (matematik) Dalam Program Linus. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusuf, Yurhamy (2012) Permasalahan Disiplin Dalam Kalangan Pelajar sekolah Menengah Teknik Pasir Mas Dalam Menjalankan Latihan Amali. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Z

Zahrin, Zuryani and Ibrahim, Halijah (2012) Analisis Perrlawanan Hoki Lelaki Di Antara Pasukan Malaysia Dan Pasukan Pakistan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zaid, Siti Salwa and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Pendidikan Sosial Menurut Imam Al-nawawi: Satu Kajian Teks terhadap Kitab Riyad Al-salihin. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zainal, Suzila and Hassan, Johari (2012) Sikap Dan Minat Pelajar Terhadap Matematik Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Pelajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zaini, Nur Hidayah and Abdullah, Nur Qistina (2012) Faktor-faktor Kejayaan Usahawan Katering Dalam Industri Makanan : Satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zainon, Noor Maizura and Ibrahim, Halijah (2012) Profail Kecergasan Fizikal Atlet Judo Di Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zainuddin Zainal Abidin, Suhaila and Atan, Noor Azean (2012) Perisian Cd-rom Subjek Sains Bagi Kanak-kanak 4 Tahun Berdasarkan Pendekatan Kognisi Visual Beranimasi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zainudin, Ili Zarifah and Mohamed, Mohini (2012) Keberkesanan Modul Beams Dalam Meningkatkan Pencapaian Pelajar bagi Matapelajaran Matematik Tambahan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zakaria, Ainul Fitrah and Sayed Ahmad, Sayed Mahussain (2012) Pembinaan Laman Sesawang Berdasarkan Teori pembelajaran Konstruktivisme: Memelihara Kesucian masjid Dan Surau. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zakaria, Julieana and Yasin, M.al-muzzammil (2012) Pengurusan Emosi Dalam Kalangan Pemimpin Sekolah daerah Segamat, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zakaria, Mohamad Hidayat and Abu Bakar, Zainudin (2012) Perkaitan Antara Kemahiran Mengajar (menyoal, pengukuhan, Grafik) Dan Minat Guru Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Di Sekolah Menengah Kebangsaan Daerah johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zakaria, Mohamad Kamil and Abd Latib, Azlan (2012) Peranan Kursus Latihan Vokasional Dalam membangunkan Kemahiran Insaniah Di Kalangan Penghuni penjara Di Negeri Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zakaria, Nor Hayati and Sayed Ahmad, Sayed Mahussain (2012) Kitab Fiqh Al-manhaji Karangan Dr. Mustafa Alkhin, dr. Mustafa Al-bugha Dan Syeikh Ali Al-sarbaji : Kajian Mengenai Rukun Solat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zakaria, Nurul Hana and Boon, Yusof (2012) Hubungan Antara Motivasi Kerja Dengan Kepuasan Kerja dalam Kalangan Guru Di Daerah Kulai. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zakaria, muhammad Faizal and Awang, zulkifli and Wilkens, gerald and Siraj, saedah and Tekke, mustafa and Ishak, rosnah (2012) Amalan Pengajaran Guru Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani Di Sekolah Menengah Kawasan Bandar & Luar Bandar:satu Kajian Awal. In: International Conference Educational Management,administration And Leadership, 4-6 Julai 2012, Malang,indonesia.

Zakarna, Syahirah (2012) Faktor-faktor Yang Mendorong Pelajar Menghadiri Kelas Tuisyen Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zulkefli, Aainaa Haizun and Yeo, Kee Jiar (2012) Development Of Children With Down Syndrome From Bith To six Years Old Based On Six Areas Of Development. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zulkifli, Nor Mohamad and Rajuddin, Muhd Rashid (2012) Pengetahuan Masyarakat Setempat Di Taiping Terhadap Objektif Kolej Komuniti Yang Dikelolakan Oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zulkifli, Nurul Fasehah and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2012) Hubungan Penglibatan Ibu Bapa Terhadap Minat Dan Pencapaian Matematik Pelajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zulkifli, Nurul Hafizah and Saud, Muhammad Sukri (2012) Faktor Yang Mempengaruhi Kemahiran Berinovasi Pelajar Di sebuah Sekolah Menengah Vokasional Di Daerah Batang padang, Perak Daripada Persepktif Guru Dan Pelajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zulkifli, Nurul Nadwa and Ali, Mohd Fadzli (2012) Membina Pemikiran Kritis Daripada Pembelajaran Secara kolaboratif Melalui Forum Dalam Talian Di Institusi pengajian Tinggi Awam Di Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zumrah, Siti Zainab (2012) Prosedur Dan Pelaksanaan Wasiat Orang Islam: kajian Di Majlis Agama Islam Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

This list was generated on Thu Jul 9 05:14:28 2020 +08.