Items where Year is 2004

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: | , | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z
Number of items: 653.

Abdul Aziz, Zalay@zali and Abdul Halim, Hussain (2004) Satu Tinjauan Terhadap Courseware Yang Telah Dibangunkan Bertajuk ‘pengenalan Kepada Rekabentuk Poster’ Terhadap Pelajar Grafik Di Fakulti Seni Dan Muzik, Universiti Pendidikan Sultan Idris. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

Adnan, Abd. Aziz and Roskang, Jailani (2004) Persepsi Pelajar Tahun Dua, Fakulti Seni Dan Muzik, Universiti Pendidikan Sultan Idris Terhadap Keberkesanan Pengajaran Dan Pembelajaran Asas Lukisan Melalui Pembelajaran Bantuan Komputer. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

Che Aida, Md Ali and Nor Azmi, Mostafa (2004) Using Songs In The Teaching Of Reading Comprehension Among Form One Students In Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Nibong Tebal, P.pinang. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

Rosiati, Ibrahim and Alias, Mohd. Yatim (2004) Malaysian Adolescents' Code Switching: A Case Study. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

,

, Abu Baker Mohamed Ahmed Mohamed Ibrahim and , Hasan Langgulung and Ismaiel Hassanein, Ahmed Mohamed (2004) The Concept Of Intergration Of Knowledge And Its Implementations In The University Curriculum : The Case Of Kirkhs -iium; 1990-2000. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Phd" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Lee Bih Ni and , Profesor Sabihah Osman (2004) Pendidikan Di Kalangan Orang Hakka Di Sabah: Persekolah Misi Basel. Masters thesis, Univ Malaysia Sabah.

, Marzalena (2004) Problems Of School Adjustment Ationalongst Malaysian And Non -malaysian Students At The International Elementary Schools In Kuala Lumpur Malaysia. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Mohamed Abdirahman Maalim and Mohamad Sahari, Nordin and Joharry, Othman (2004) Students' Goal Orientations, Beliefs About Value Of Academic Learning And Use Of Self-regulated Learning Strategies. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Phd" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Norziyani and Wan Mansur, Wan Fara Adlina (2004) This Project Report Is Prepared As A Requirement For The Bestowal Of bachelor Of Science And Education (tesl). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

, Nureeyah Jehdorloh (2004) The Kindergarten Curriculum Of Iium Educare Gombak,selangor Malaysia: A Critical Analysis. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Rahim Sahali Wahit and , Abdul Said Ambotang (2004) Kepimpinan Pengetua Dari Segi Pengajaran Dan Pembelajaran: Satu Kajian Di Smk Usukan Kota Belud Sabah. Masters thesis, Ums.

, Ruzainah Ishak and Ratnawati, Mohd. Asraf (2004) The English Language Curriculum Of Sekolah Menengah Islam Al-amin; A Critical Analysis. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Syaidatun Nazirah Abu Zahrin and Rosnani, Hashim (2004) Motivating Thinking Through The Concept Of Love For Allah: Implications For Education. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

A

A. Masikon, Jessica and Ismail, Zaleha (2004) Kajian Mengenai Gaya Pembelajaran Berdasarkan teori Kepelbagaian Kecerdasan (mi) Gardner Di Kalangan pelajar Aliran Bukan Sains Tingkatan 4 Bumiputera Di daerah Penampang Sabah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab Manan, Masdini Harina (2004) Reading Strategies Employed By A Group Of Fourth year Tesl Students In Utm : A Case Study. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab Rahman, Mohd Saufi and Mohd Yusof, Sanitah (2004) Reaksi Pelajar Yang Mengambil Mata Pelajaran vokasional (mpv) Di Sekolah Menengah Akademik Di negeri Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab. Hamid, Nur Hanani and Ismail, Zaleha (2004) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembelajaran pelajar 4 Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (sains) dalam Mata Pelajaran Sains Mengikut Etnik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab. Rahman, Nor Azizi and Sulaiman, Seth (2004) Kajian Mengenai Penguasaan Pelajar Tingkatan Empat Di daerah Besut, Terengganu Dalam Kemahiran Mentafsir maklumat, Mengenalpasti Hipotesis, Dan Mengawal pembolehubah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab.latif, Azarudin and Hushin, Hassan (2004) Beban Tugas Guru Bengkel Dalam Pengurusan Bengkel Di Lima Buah Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Sembilan : satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Ghani, Iskandar and Ramli, Jamaluddin (2004) Pengamalan Nilai Kebersihan, Kerjasama Dan kejujuran Di Kalangan Pelajar Kimpalan Dan Fabrikasi logam Sekolah Menengah Teknik Sungai Abong Muar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Kadir, Norella and Tasir, Zaidatun (2004) Pembangunan Perisian Multimedia Berasaskan Kecerdasan ruang Visual Bagi Tajuk Polygons Tingkatan Satu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Karim, Muhammad Khairie and Rajuddin, Muhd Rashid (2004) Kewujudan Ciri-ciri Kreatif Dalam Mereka Cipta : Satu Tinjauan terhadap Pelajar Tahap 2 Sekolah Rendah Di Sekitar Daerah segamat Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Majid, Mohd Khir and Abd Rahman, Mohd Anuar (2004) Pengaplikasian Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan kreatif (kbkk) Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup bersepadu (khb) Sekolah Menengah Daerah Seremban negeri Sembilan Darul Khusus. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Malek, Norzawani and Abdol, Mat Jizat (2004) Pandangan Pelajar Terhadap Kolej Komuniti kota Tinggi Dan Kolej Komuniti Segamat, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Malek, Selamat and Nagendralingan, Ratnavadivel (2004) Pembelajaran Untuk Kefahaman:kajian Keberkesanan Pengajaran Dan Pembelajaran Sejarah Menggunakan Teori Pembelajaran Konstruktivisme. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

Abd Manaf, Mohd Hisham and A Samah, Narina (2004) Mengenal Pasti Faktor-faktor Utama Yang mempengaruhi Pemilihan Pakej Mata Pelajaran Sains Dan teknologi Dikalangan Pelajar Lelaki Tingkatan Empat: satu Tinjauan Di Sekolah Menengan Teknik Seri Manjung, perak Darul Ridzuan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Rahman, Asma Nabihah (2004) Faktor-faktor Yang Mendorong Pelajar Felda Ponteng Sekolah : Satu Kajian Di Sekolah Menengah Air Tawar, Kota Tinggi, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Rahman, Muhamad Fairos and Minghat, Asnul Dahar (2004) Persepsi Guru Terhadap Penglibatan Ibu Bapa Dalam mengawal Disiplin Pelajar Di Lima Buah Sekolah Menengah sekitar Kawasan Skudai, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Rani, Amri and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2004) Pembangunan Sistem Maklumat Guru Ganti Sekolah ( Relikom ). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Rashid, Laili Sakinah and Abd Latib, Azlan (2004) Faktor-faktor Yang Menyebabkan Kurangnya Kemasukan pelajar Bukan Bumiputera Ke Sekolah Menengah Teknik Dan vokasional Di Empat Buah Sekolah Menengah Kebangsaan sekitar Petaling Jaya, Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Wahab, Noorhidayah and Abd Hamid, Mohd Zolkifli (2004) Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Profesion Perguruan Di kalangan Pelajar Lelaki Tahun Empat (perdana) Aliran Teknik dan Vokasional Di Fakulti Pendidikan, universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Ahmad, Jefri and Hashim, Abu Bakar (2004) Kepimpinan Pengajaran Pengetua/guru Besar Dan Kepuasan Guru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Aziz, Ismail Ali and Hassan, Johari (2004) Tahap Kemahiran Penggunaan Komputer Di Kalangan pelajar Tahun Satu, Jabatan Pendidikan Teknik Dan vokasional, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Aziz, Noor Azlina and Abd Hamid, Hazil (2004) Kemahiran Berfikir Secara Kreatif Dan Kritis Dalam Pembelajaran Kemahiran Hidup Elektif Ekonomi Rumahtangga Pelajar Tingkatan 2 Daerah Kota Setar noor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Aziz, Nor Hanim and Mustaffa, Mohamed Sharif (2004) Persepsi Pelajar Siswi Menegnai Amalan Pemakaian Yang Sesuai Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Hadi, Taqiyah and Ripin, Nasir (2004) Faktor Kecenderungan Saudara Kita Memeluk Islam: satu Kajian Di Darul Ukhuwah, Tampoi, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Hamid, Ruzianah and Abd Hamid, Mohd Zolkifli (2004) Persepsi Pelajar Tahun Akhir Ijazah Sarjana Muda teknologi Serta Pendidikan (kemahiran Hidup) Terhadap pengambilan Makanan Tambahan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Hayet, Ros Fadzilah and Abd Hamid, Hazil (2004) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Pelajar aliran Teknikaldalam Mata Pelajaran Lukisan kejuruteraan Di Sekolah Menengah Teknik Taiping, perak Darul Ridzuan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Kadir, Roshaizat and Othman, Widad (2004) Pembinaan Perisian Multimedia Bagi Pengajaran- pembelajaran Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan tingkatan 4 Topik Pandangan Tambahan Ketinggian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Latif, Siti Suhaira (2004) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Mata Pelajaran Kimia Kbsm Tingkatan Empat (elektrokimia). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Majid, Hariyati Shahrima and Abdul Rahman, Shukran and Wok, Saodah and Zubairi, Ainol Madziah and Mohd Yusof, Danial and Mohd Noor, Noor Azlan (2004) UNSPECIFIED In: Gender Differences In Graduate Employability: The Role Of Inclusive Higher Education In Malaysian Universities. The Other Press , Kuala Lumpur.

Abdul Majid, Rizalman and Selamat, Kandar (2004) Tinjauan Perlaksanaan Pendekatan Pembelajaran Masteri Bagi Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Di Daerah Kuantan Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahim, Ahmad Hawari and Uzir, Mohd Mohsin (2004) Kebolehan Pelajar Tingkatan Dua Terhadap Pengajaran penyelenggaraan Alatan Tangan Di Bengkel Kemahiran hidup Di Dua Buah Sekolah Menengah Di Daerah Kulim / bandar Baru, Kedah Darul Aman. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahim, Fadzly Fadzil and Othman, Widad (2004) Pembinaan Perisian Multimedia Interaktif bagi Lukisan Kejuruteraan ( Isometri : Kaedah Kotak ). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahim, Mohd. Zainal and Rajuddin, Muhd Rashid (2004) Tahap Aplikasi Pemindahan Teknologi Oleh Pensyarah kejuruteraan Elektrik Dalam Proses Pengajaran. Satu Kajian di Politeknik Shah Alam, Selangor Dan Politeknik Johor Bahru, johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Ahmad Bushra and Minghat, Asnul Dahar (2004) Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Mata Pelajaran seni Reka Tanda Di Sekolah Menengah akademik Di Negeri Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Aminudin and Buntat, Yahya (2004) Penglibatan Pelajar Secara Aktif Dalam Aktiviti Kokurikulum Dan Kesannya Keatas Pencapaian Akademik. Satu Tinjauan Di Sekolah Menengah Kebangsaan Pekan Nanas, Pontian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Nurulha and Wan Mansur, Wan Fara Adlina (2004) An Analysis Of Language Used By Tesl Undergraduates within A Weblog. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rashid, Amirudin and Hassan, Zainudin (2004) Persepsi Guru Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Terhadap pengajaran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup (menyimpan rekod) Di Sekolah Menengah Kebangsaan Zon Skudai, Johor darul Ta zim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Shukor., Arbayah and Tan, Soo Yin (2004) Kebimbangan Akademik Dengan Strategi Daya Tindak : Satu Tinjauan Di Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Wahab, Nik Naimah and Abd Hamid, Hazil (2004) Teknik Pembelajaran Pelajar Bagi Mata Pelajaran pengajian Kejuruteraan Mekanikal Di Sekolahsekolah teknik Di Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Wahab, Noor Wahidah and Ahmad, Roslee (2004) Persepsi Guru Sains Terhadap Penggunaan Bahan Bantu mengajar Berkomputer Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran sains Di Sebelas Buah Sekolah Menengah Di Zon Keramat, kuala Lumpur. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Wahab, Siti Naterah and Stapa, Mahani (2004) E-mail As A Tool For Improving The Writing Performance of The 4th Year Tesl Students: A Case Study. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Wahab, Siti Rohaizat and Rahabah, Abdhamid (2004) Kajian Terhadap Tahap Ketangkasan Pemain-pemain Bola sepak Pasukan Johor (pbnj), Sebelum Dan Selepas Mengikuti program Latihan Fizikal. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Azani and Kayat, Md Yusup (2004) Kepuasaan Kerja Guru-guru Sekolah Rendah Terhadap Kerjaya Perguruan Di Daerah gua Musang, Kelantan Darulnaim - Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Jasri and Hashim, Abu Bakar (2004) Tinjauan Terhadap Permasalahan Dalam Penyenggaraan bengkel Kemahiran Manipulatif Sekolah-sekolah menengah Di Daerah Papar, Sabah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Mohd Fikry and Mustaffa, Mohamed Sharif (2004) Amalan Pemakanan Dikalangan Pelajar-pelajar Melayu tahun Enam Disekolah Kebangsaan Sinar Bahagia, Kulai johor. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Mohd Idris and Kayat, Md Yusup (2004) Persepsi Pelajar-pelajar 4 Sph (pkpg) Terhadap Keperluan kemahiran Penggunaan Peralatan Di Dalam Bengkel logam Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Mohd. Fadhil and Shariffudin, Rio Sumarni (2004) Pembinaan Perisian Multimedia Interaktif Bagi Lukisan Kejuruteraan (pandangan Bantuan Pandangan Terputar). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Norul Safarinie (2004) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer (pbk) Matapelajaran Kimia, Bab Pengoksidaan Dan penurunan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Nur Asmaria and Yahaya, Azizi (2004) Persepsi Guru Teknikal Terhadap Penyemakan Semula kurikulum Mata Pelajaran Teknik Di Sekolah Menengah teknik Tanah Merah Dan Sekolah Menengah Teknik Kuala krai, Kelantan. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Nursylawaty (2004) Pembangunan Perisian Multimedia Latih Tubi Bertajuk practice Exercise For Indices, Linear Inequalities And Solid geometry Iii Bagi Matematik Kbsm Tingkatan Tiga. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah Husin, Rafiqa and Mohd Zin, Mahussain (2004) Pengurusan Masa Di Kalangan Pelajar. kajian Terhadap Pelajar Sarjana Muda Sains Serta pendidikan (pengajian Islam) Di Universiti Teknologi malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah., Hayati and Abd Hamid, Hazil (2004) Kajian Perlaksanaan Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif Dalam Pengajaran Bahasa Arab Komunikasi Di Kalangan Guru Bahasa Arab Sekolah Menengah Daerah Kulai, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah@Mustafa, Anna Christina (2004) Bridging the digital divide through the eLearning Centers Project. A collaboration amongst school, state and community. In: SEAMEO - UNESCO Education Congress and Expo, 27 - 29 May 2004, Bangkok, Thailand..

Abidin, Mohd Ridzuan and Hassan, Arbaat (2004) Membangunkan Modul Perisian Alat Bantu Mengajar (abm) bertajuk Pengkolonian Dan Sesaran Mata Pelajaran Biologi tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu, Mohd Affandi and Abd Latib, Azlan (2004) Persepsi Guru-guru Terhadap Kurikulum Mata Pelajaran Vokasional (mpv) Yang Ditawarkan Di Sekolah Menengah Kebangsaan (smk) Di Negeri Johor, Melaka Dan Negeri Sembilan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Fazila and Noordin, Shaharom (2004) Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pembelajaran kendiri (mpk) Elektrokimia Bagi Mata Pelajaran Kimia Pada peringkat Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Intan Badariah and Abd Hamid, Hazil (2004) Kelesuan Tabiat Membaca Dikalangan Guru : Satu Tinjauan Di Sekolah-sekolah Menengah Kawasan Skudai. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Hanipah, Juliana and Mohd Noor, Norani (2004) Persepsi Guru-guru Sekolah di Bandar Temerloh Terhadap Faktor Motivasi Guru dalam Menjalankan Tugas Di Sekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Hassan, Haslinda and Nordin, Aziz (2004) Tahap Penguasaan Pelajar Terhadap Konsep Ekosistem Dalam subjek Biologi Tingkatan Empat Berintegrasikan Pembelajaran berbantukan Komputer. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Hassan, Mohd Zaid and Awang, Ramli (2004) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembelajaran Secara Tradisional : Satu Kajian Di madrasah Al-yamani. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Kasim, Nadiah Husna and Omar, Shariff (2004) Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif Dalam mata Pelajaran Matematik Tingkatan 4 Di Sekolah menengah Kebangsaan Agama Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Khairi, Sabree and Mukhari, Abd Wahid (2004) Membangunkan Perisian Multimedia Berbantukan Komputer dalam Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Tingkatan 4 bagi Topik Lukisan Isometri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Yamin, Mohamad Daud and Ahmad, Roslee (2004) Tahap Pengetahuan Dan Sikap Belia Terhadap Dadah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Adnan, Adawiyah Hayati and Nordin, Aziz (2004) Formula Dan Persamaan Kimia: Satu Tinjauan Mengenai tahap Kefahaman Pelajar Tingkatan Empat Di Tiga Buah sekolah Daerah Kuala Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Adnan, Mohd Fathi and Kamin, Yusri (2004) Pengaplikasian Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif ( Kbkk ) Dalam Proses Pengajaran Mata Pelajaran rekacipta Di Sekolah-sekolah Menengah Akademik Di Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Adzis, Nurul Huda and Abdul Wahab, Arpah (2004) Nasyid Sebagai Hiburan Alternatif Dan Peranannya Dalam Pembentukan Peribadi Remaja : Kajian Terhadap Pelajar Spi, utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Abd. Malek and Uzir, Mohd Mohsin (2004) Persepsi Pelajar Terhadap Amali Mata Pelajaran Vokasional perabot Di Sekolah Menengah Akademik di Negeri Johor Darul Takzim. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Fakhrurrazi and Idris, Abdul Razak (2004) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer Bagi Tajuk Nombor Perpuluhan Tingkatan Satu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Jamal and Subari, Kamalularifin (2004) Punca Kemerosotan Bilangan Guru Bukan Siswazah Mengikuti Program Khas Pensiswazahan Guru (pkpg) Jurusan Teknologi Pendidikan Kejuruteraan (awam, Elektrik Dan Jentera) Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Mohd. Hanapiah and Uzir, Mohd Mohsin (2004) Persepsi Pelajar Terhadap Mata Pelajaran Reka Cipta di Sekolah-sekolah Menengah Akademik daerah Kota Setar, Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Najwa Sidi and Joned, Muslim (2004) Membangunkan Perisian Modul Alat Bantu Mengajar (abm) berasaskan Komputer Bertajuk Organ Deria Mata Pelajaran Sains tingkatan 2. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Norlida and Ghazali, Munirah and Abdullah@Mustafa, Anna Christina and Ali, Amir Yazid (2004) Assessing Malaysian Preschool Children's Basic English Proficiency. In: 4th International Symposium on ELT, 21 - 25 May 2004, Beijing, China..

Ahmad, Norlida and Yaakub, Rohizani and Rahim, Puteri Rohani Megat Abdul (2004) Towards Learner Autonomy in Teaching English in Malaysia. In: 4th International Symposium on ELT, 21 - 25 May 2004, Beijing, China..

Ahmad, Nurul Jannah and Abdol, Mat Jizat (2004) Keyakinan Pelajar-pelajar Pendidikan Teknik Dan vokasional (ptv) Mengajar Matapelajaran Lukisan kejuruteraan Dan Pengajian Kejuruteraan Dalam Bahasa inggeris. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Roslee (2004) Langkah Mengekalkan Minat Dan Membangkitkan Motivasi pelajar Oleh Guru-guru Sains Peringkat Menengah Atas. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Suhaimy and Rajuddin, Muhd Rashid (2004) Mereka Bentuk Kanopi Pada Motosikal Tempatan ( Kriss ). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Zambri and Mohd Yusof, Sanitah (2004) persepsi Peljar Terhadap Mata Pelajaran Pendidikan Syariah Islamiah Dan Hubungannya Dengan Pembentukan Sahsiah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Masduki, Munirah and Ahmad, Roslee (2004) Penerapan Nilai-nilai Murni Kbsm Dalam Proses Pengajaran Dan pembelajaran Di Kalangan Guru-guru Sains Di Lapan Buah sekolah Menengah Di Daerah Jitra, Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Mukhtar, Haliza and Idris, Abdul Razak (2004) Tahap Persediaan Material Dan Kesediaan Emosi Guruguru sains Dan Matematik Di Sekolah Menengah Luar bandar Daerah Kubang Pasu Untuk Mengajar Dalam bahasa Inggeris. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Tajuddin, Ruzaini and Joned, Muslim (2004) Membangunkan Perisian Modul Alat Bantu Mengajar (abm) Bagi tajuk Sistem Jantung Matapelajaran Biologi Tingkatan Lima. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ajmain, Noraishah and Salamon, Hussin (2004) Persepsi Masyarakat Felda Air Tawar Dua Terhadap perlaksanaan Modul Keluarga Sakinah Dalam Membentuk keluarga Bahagia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Akman, Ezatul Fazrin and Hashim, Shahrin (2004) Pembinaan Dan Penilaian Modul Pengajaran Kendiri Litar arus Terus Bagi Peringkat Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali., Hamidah and Abd Hamid, Hazil (2004) Masalah Guru Dalam Pelaksanaan Kurikulum Reka Cipta Kbsm Semakan Semula : 2000. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Alias, Noor Asniza and Abd Hamid, Mohd Zolkifli (2004) Mengenalpasti Faktor Yang Mendorong Kepada Pencapaian rendah Terhadap Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan di Sekolah Menengah Teknik Tanjung Puteri, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Alwi, Nadia and Yahaya, Azizi (2004) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Akademik pelajar-pelajar Bumiputera Bagi Mata Pelajaran Teknikal di Sekolah Satu Jantina Kawasan Wilayah Persekutuan, kuala Lumpur. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Amy, Amy Azreyan and Omar, Abdul Hafidz (2004) Mengkaji Pengaruh Rekabentuk Dan Berat Wau Terhadap Masa layangan Dan Corak Layangan Wau Di Udara. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ang, Chwee Pin and Abdullah, Khairi Izwan (2004) An Investigation Into The Effect Of Communicative Task On Reading Comprehension And Writing Performance. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Anthony, Helen Pappu and Ismail, Zaleha (2004) Tinjauan Persepsi Pelajar Sarjana Muda Sains Dan Komputer serta Pendidikan (matematik) Di Universiti Teknologi Malaysia ke Atas Penggunaan Pda. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ariffin, Nora and Shariffudin, Rio Sumarni (2004) Perlaksanaan Kemahiran Secara Kristis Dan Kreatif Serta Kemahiran Amali Dalam Pengajaran Pengajian Kejuruteraan Elektrik Di Sekolah Menengah teknik Di Pulau Pinang. Satu Kajian Kualitatif -. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ariffin, Norzihana and Mohamed, Mohini (2004) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) bertajuk The Living Things And Non-living Things Bagi Mata pelajaran Sains Pra Sekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Aris, Kamaruzzaman and Nordin, Mohd Safarin (2004) Kesediaan Bakal Guru Siswazah Yang Mengikuti Program Khas Pensiswazahan Guru Untuk Mengajar Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan. Satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Arsat, Azuan and Ramli, Jamaluddin (2004) Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif (kbkk) Dalam proses Pengajaran Guru Mata Pelajaran Kemahiran Hidup bersepadu Di Enam Buah Sekolah Menengah Sekitar Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Arshad, Azmie and Kamin, Yusri (2004) Persepsi Pengajar Automotif Terhadap Sukatan Pelajaran Amali ( Skm ) Dan Kaedah Yang Digunakan Di Sekolah Menengah Teknik Aliran Vokasional Dan Institusi Latihan Teknikal di Negeri Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Arshad, Mohd Lutfi and Ahmad, Adnan (2004) Aplikasi Gaya Belajar (pengurusan Masa, Kemahiran Membaca, Kemahiran Mencatat Nota, Mengulangkaji Pelajaran Dan Pembelajaran Berkumpulan) Pelajar Tingkatan Empat Kejuruteraan Awam di Negeri Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Asim, Aizat Akmal and Udin, Amirmuddin (2004) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer (pbk) Bagi Topik Ukur Kejuruteraan tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Asimin, Anizah and Mohamed, Mohini (2004) Mengkaji Tahap Kemahiran Pelajar Dalam Mengendalikan Dan Menggunakan Alat Pengukur Dalam Makmal Sains di Sekolah Menengah sekitar Inanam. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Associate Professor Dr., Ching Mey See (2004) School Counseling In Malaysia. PPIP.

Awang, Norhuda and Noordin, Shaharom (2004) Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul pembelajaran Kendiri Elektrokimia (sifat elektrolit Dan Bukan Elektrolit, Elektrolisis sebatian Lebur Serta Elektrolisis Larutan Akueus) pada Peringkat Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang @ Semail, Nadiya and Sulaiman, Seth (2004) Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pengajaran kendiri (mpk) Cahaya, Warna Dan Penglihatan Bagi mata Pelajaran Sains Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang Abu, Zuri (2004) Kesediaan Mengajar Mata Pelajaran Reka Cipta Kbsm Di Kalangan Guru-guru Mata Pelajaran Reka Cipta Di Sekolah-sekolah Menengah Di Negeri Perak : Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang Abu, Zuri (2004) Kesediaan Mengajar Mata Pelajaran Reka Cipta Kbsm di Kalangan Guru-guru Mata Pelajaran Reka Cipta Di Sekolah-sekolah Menengah Di Negeri Perak : Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang Kechil., Asliza and A Samah, Narina (2004) Satu Tinjauan Ke Atas Tahap Kecerdasan Emosi Dan Hubungannya Dengan Tahap Kepuasan Kerja Dan Tahap Komitmen Terhadap Kerjaya Di Kalangan Guru-guru Kaunseling Sekolah-sekolah Menegah Di Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ayob, Aminah and Mohamed, Abdul Rashid (2004) E-Learning For Life - With A Difference. In: SEAMEO-UNESCO Education Congress & Expo.

Azirun, Siti Zarina and Buntat, Yahya (2004) Kesediaan Pelajar Sekolah Menengah Pendidikan khas Vokasional (cacat Pendengaran) Shah Alam kearah Kerjaya satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Aziz, Mohd Fadhil (2004) Sikap Pelajar Spi Terhadap Hukum Halal Dan Haram : kajian Terhadap Amalan Pemakanan, Pemakaian Dan urusan Kewangan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Azman, Abdul Rahman and Salimah, Mohamad Ali (2004) Kajian Ke Atas Proses Bersosial Dan Bahasa Ibunda Kanak-kanak Prasekolah Luar Bandar Di Negeri Melaka. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

B

Bacho, Hashifah and Mohd Nor, Mohad Anizu (2004) Perbezaan Tahap Kebimbangan Tret Dan Stet Di Kalangan Atlit sekolah Menengah Kebangsaan Kuhara Tawau, Sabah Sebelum pertandingan Serta Faktor-faktor Yang Menyebabkan kebimbangan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bachok, Ismi and Mukhari, Abd Wahid (2004) Pembinaan Perisian Multimedia Interaktif Bagi Pengajaran Dan Pembelajaran Topik Unjuran Ortografik Di Dalam lukisan Kejuruteraan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bachok @ Daud., Siti Hairaney and Mustaffa, Mohamed Sharif (2004) Amalan Kaunseling Pendekatan Islam Dikalangan Kaunselor : Satu Kajian Kes Di Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Baharom, Mohd Hasrol and Hamzah, Rohana (2004) Perbandingan Tahap Pengetahuan Pelajar Jurusan kemahiran Hidup Tahun Akhir Di Universiti Teknologi malaysia Dan Maktab Perguruan Batu Pahat Di Dalam pengurusan Ko-kurikulum. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bakri, Sabariah and Ahmad, Roslee (2004) Faktor-faktor Psikologi Yang Mempengaruhi Pelajar dalam Pembelajaran Mata Pelajaran Biologi: Satu Kajian tinjauan Di Sekolah Menmengah Kebangsaan Seri perhentian , Pontian, Johor Daruk Takzim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Basri, Sharuddin and Ahmad, Adnan (2004) Penerapan Kemahiran Berfikir Dalam Pengajaran Lukisan Kejuruteraan Oleh Guru-guru Di Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Selangor. -satu Kajian Kualitatif-. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bayoi., Albert and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2004) Status Ekonomi Keluarga Dan Hubungkaitnya Dengan Prestasi Akademik Pelajar-pelajar Kadazan Dusun Di Daerah Tongod, Telupid, Sandakan Sabah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Beh, Foon Choo and Tan, Soo Yin (2004) Komitmen Organisasi Di Kalangan Guru-guru Sekolah menengah Teknik, Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Berdu, Zulaiha and Hassan, Arbaat (2004) Pembangunan Modul Alat Bantu Mengajar (abm) berasaskan Komputer Bagi Sub Tajuk pertumbuhan Tumbuhan, Biologi Kbsm tingkatan Lima. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Besah / Sitam, Ekhwan and Abdol, Mat Jizat (2004) Kemahiran Guru-guru Sekolah Kebangsaan Daerah Batu Pahat Menggunakan Komputer Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Besar, Sah Pura and Lokman, Mohd Tahir (2004) Pembelajaran Berbantukan Komputer Di Kalangan Pelajar Tingkatan Satu. Satu Tinjauan Di Tujuh Buah Sekolah di Daerah Marang, Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bidim, Zuriyati and Abd Rahman, Mohd Anuar (2004) Keberkesanan Pengurusan Panitia Biologi Di Sekolahsekolah menengah Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bong, Maureen Mei Yean and Mohd Nor, Mohad Anizu (2004) Pembangunan Perisian Pembelajaran berbantukan Komputer (pbk) Bagi Permainan Tenis. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Borhan, Md Johadi and Kayat, Md Yusup (2004) Konsumerisme Dan Aplikasinya Dalam Kehidupan Seharian pelajar Di Sekolah Menengah Kawasan Parit Sulong, Batu pahat, Johor Darul Takzim. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Brahim, Shohrul Hani and Hassan, Arbaat (2004) Membangunkan Modul Perisian Alat Bantu Mengajar (abm) bertajuk Sistem Pengangkutan Tumbuhan bagi Matapelajaran Biologi Kbsm Tingkatan Lima. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bujang, Zaidi (2004) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer Topik Perintang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Burut, Janain and Shariffudin, Rio Sumarni (2004) Pembinaan Perisian Multimedia Bagi Pengajaran Dan Pembelajaran Matapelajaran Lukisan Kejuruteraan Tingkatan Empat Bertajuk Lukisan Isometri Kaedah Koordinat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Burut, Janain and Shariffudin, Rio Sumarni (2004) Pembinaan Perisian Multimedia Bagi Pengajaran dan Pembelajaran Matapelajaran Lukisan kejuruteraan Tingkatan Empat Bertajuk lukisan Isometri Kaedah Koordinat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

C

Chandran Arayanan, C.subathni and Nordin, Aziz (2004) Pembinaan Penilaian Modul Pengajaran Kendiri Ikatan Kimia Ikatan Ionik Dan Ikatan Kovalen Pada Peringkat Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chang, lee Hoon (2004) Dasar Pendidikan Dan Pelaksanaan Hak Kanak-kanak Di Sekolah. In: Symposium Meeting Of Minds On Children's Right, 6-apr-04, Kuala Lumpur,malaysia.

Chang, lee Hoon (2004) Emosi Moral Dalam Pendidikan Moral. In: Seminar Pendidikan Akhlak & Moral Pembinaan Insan, 23-24 Julai 2004, Kuala Lumpur,malaysia.

Chang, lee Hoon (2004) Pembinaan Sumber Web Pendidikan Moral. In: Seminar Pendidikan Akhlak & Moral Pembinaan Insan, 23-24 Julai 2004, Kuala Lumpur,malaysia.

Che Alias, Nur Asyima and Muhammad, Siti Norlina (2004) Persepsi Mahasiswa Utm Terhadap Faktor Berlakunya Khalwat. Kajian Kes Di Kolej Tun Hussein Onn. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Engku Muda, Che Engku Norhisham and Abd Rahman, Mohd Anuar (2004) Penerapan Nilai-nilai Murni Dalam Pengajaran Oleh Guru-guru kemahiran Hidup Bersepadu Di Sekolah Menengah Daerah kemaman, Terengganu Darul Iman. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Ku Abdul Satar, Che Ku Shalihah and Abdul Wahab, Arpah (2004) Hubungan Kekeluargaan Saudara Kita: Satu Kajian Di Darul Ukhuwah, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Leh, fauziah (2004) Problem Based Learning (pbl) As A Teaching Approach In Economic Geography Course. In: The Summer Institute In Economic Geography, 12-17 Julai 2004, United Kingdom.

Che Shariff, Farah Asnida and Yahaya, Azizi (2004) Persepsi Guru Terhadap Pengajaran Sains Dan Matematik dalam Bahasa Inggeris. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Cheah, Jin Jin and Hassan, Zainudin (2004) Pembangunan Perisian Multimedia Berasaskan Kecerdasan logik Matematik Dan Naturalistik Bagi tajuk Bunga Sains Tingkatan Tiga. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chen, Hwe Min and Bakar, Md Nor (2004) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi keberkesanan Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Sains di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat di Bandar Kuantan, Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chen, Sook Ling and Seliman, Salbiah (2004) Garden Path And Metalinguistic Techniques A Comparative Study. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chew, Siaw Ing and Abd Rahman, Mohd Anuar (2004) Keberkesanan Pengurusan Panitia Fizik Di Sekolah-sekolah menengah Daerah Sibu, Sarawak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chien-ee, Voon and Ismail, Zaleha (2004) Pembangunan Perisian Berbantukan Komputer (pbk) bagi Topik Sistem Respirasi Luar Manusia dalam Matapelajaran Biologi Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chin, Pek Lian and Abd Rahman, Mohd Anuar (2004) Kerja Berpasukan : Faktor Mempengaruhi Dan Pengaruhnya Kepada Kepuasan, Kejeleketan Dan Prestasi Ahli Dalam Panitia Kemahiran Hidup Bersepadu Di Daerah Kuala Langat, Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Cho, Boon Peng and Omar, Abdul Hafidz (2004) Reka Cipta Alat Bangun Tubi Bagi Ujian Kecergasan Jasmani Kebangsaan (ukjk) Untuk Menguji Kekuatan Otot Abdomen. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chong, Kenneth Wei Thart and Sulong, Nor Zarina (2004) The Importance Of Literature: a Perspective Of Utm Tesl Undergraduates. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chong, Ngow Chye and Wan Mansur, Wan Fara Adlina (2004) using Collaborative Tasks To Teach Literature. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chong, Shiau Li and Kassim, Abu Hassan (2004) Tahap Perlaksanaan Kemahiran Proses Sains Di Kalangan guru Biologi Semasa Proses Pengajaran Dan Pembelajaran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chong, Yee Ling and Noordin, Shaharom (2004) Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pengajaran kendiri (mpk) Haba Dan Tenaga Bagi Mata Pelajaran fizik Kbsm Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Choo, Chong Poh and Idris, Abdul Razak (2004) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Tajuk Elektrolisis Mata Pelajaran Kimia tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chu, Mei Hui and Mukhari, Abd Wahid (2004) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Tingkatan Lima bertajuk Persilangan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chua, Chia Shing and Mohd Nor, Mohad Anizu (2004) Kesan Muzik Terhadap Tahap Daya Tahan Kardiovaskular pelajar-pelajar Kursus Sains Sukan Utm, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

D

Damiri, Noraizah and Yahaya, Azizi (2004) Ciri-ciri Personaliti Dalam Pemilihan Kerjaya Pelajar, Gaya Pembelajaran Pelajar Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Akademik. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Daud, Amran and Kamin, Yusri (2004) Faktor-faktor Yang Mendorong Usahawan Wanita Berniaga Di Pasar Besar Tanah Merah, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Daud, Suriyana and Sulaiman, Seth (2004) Tahap Penguasaan Kemahiran Berfikir secara Kritis Dan Kreatif Dalam Mata pelajaran Sains Di Kalangan Pelajar tingkatan Dua Di Sekolah Daerah kuala Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Daud, Zulkefeli and Sidin, Zaitun (2004) Pelaksanaan Pendidikan Etika Dalam Program Pengajian Kejuteraan Di Ipta Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Dawi, Amir Hasan and Karim, Faridah (2004) Globalization Of Language And Ethnicity:challenge For Mother Tongue. In: 36th World Congress International Institute Of Sociology, 7-11 Julai 2004, Beijing,china.

Dawi, amir Hasan and Karim, faridah (2004) Bangsa Malaysia:suatu Realiti Dalam Masyarakat Yang Berpola. In: 4th International Malaysian Studies Conference, 3-5 Ogos 2004, Selangor,malaysia.

Derani, Rohayati and Abdullah, Abd Hafiz (2004) Persepsi Ibu Bapa Terhadap Faktor-faktor Keruntuhan akhlak Remaja Islam Masa Kini: Satu Tinjauan Di Taman aman Anak Bukit, Alor Setar Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Desa, Zalaluddin and Rajuddin, Muhd Rashid (2004) Mereka Bentuk Alat Menapis Air Sisa Dari Sinki Dapur (sink Filter). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Dumang, Sulaiman and Ramli, Jamaluddin (2004) hubungan Sikap, Minat, Sosioekonomi Dan Suasana Akademik Keluarga Dengan Pencapaian Mata Pelajaran Bahasa Arab. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Dungki, Michael and A Samah, Narina (2004) Satu Tinjauan Tentang Penggunaan Komputer Di Kalangan Guru-guru Di Sekolah Menengah Teknik Keningau di Negeri Sabah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

E

Esa, Maisarah Hajar Aisyah (2004) Pembinaan Modul Pembelajaran Kendiri Bagi mata Pelajaran Sains Tingkatan Empat Bab keturunan Dan Variasi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

F

Foo, Tzi Jang and Dahlan, Mohd Yunos (2004) Alat Rekacipta Wrist Roller Bagi Mempertingkatkan kekuatan Otot Dan Tendon Pergelangan Tangan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

G

Gan, Aileen Hwee Ting and Rajuddin, Muhd Rashid (2004) Peranan Tabib-tabib Di Kedai Ubat Tradisional Cina Dalam Mendorong Anak-anak Mengambil Alih Perniagaan Mereka : Satu Kajian Di Sekitar Johor Bahru Tengah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Gan, Choon Kwi and Nordin, Mohd Safarin (2004) Amalan Keselamatan Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat kursus Amalan Bengkel Mesin Aliran Vokasional. Satu Tinjauan di Sekolah-sekolah Menengah Teknik Di Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Gapor, abd Latif (2004) Application Of Thinking Skill In Implementation Of Research In Instructional Design And Technology Course. In: National Convention In Thinking Skill, 1-4 April 2004, Selangor,malaysia.

Gapor, abd Latif (2004) Integration Of Thinking Skills In Implementation Of Research In Instructional Design And Technology Course. In: 17th National Malaysian Educational Technology, 17-20 Sept 2004, Pulau Pinang,malaysia.

Gapor, abd Latif (2004) Study On The Teacher's Centre Functions In Improvement Of Teachers Professionalism. In: National Malaysian Education Technology Convention, 17-20 Sept 2004, Pulau Pinang,malaysia.

Ghazali, Azura and Abu, Mohd Salleh (2004) Kajian Kes Keberkesanan Perisian Vatrans Dalam mempertingkatkan Kefahaman Matematik Dan Motivasi pembelajaran Matematik Di Kalangan Pelajar Sekolah menengah Kebangsaan Dato Mohd. Yunos Sulaiman, Pontian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ghazali, Mizarime and Sulaiman, Seth (2004) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer (pbk) Bagi Tajuk Kereaktifan Logam matapelajaran Sains Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ghazali, Mohd Faizal and Hashim, Shahrin (2004) Pembinaan Dan Penilaian Modul Pengajaran Kendiri Pengubah bagi Pelajar Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ghazali, Mohd Rozi and Haron, Zulkiflee (2004) Hubungan Semangat Kejiranan Di Kalangan Pelajar: Kajian Kes Di Kolej Rahman Putra, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ghazali, Norazliza and Omar, Shariff (2004) Kajian Tentang Penggunaan Kemahiran pemikiran Saintifik Di Kalangan Pelajarpelajar fizik Fakulti Pendidikan Di Utm Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ghazali, Norhafiza and Abd Latib, Azlan (2004) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelajar Mengikuti Sijil kemahiran Malaysia Di Institut Sains Dan Teknologi Darul takzim : Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ghazali, Syazana (2004) Mengkaji Pergerakan Kreatif Kuda Kepang Dan Unsur kebatinan Dalam Aktiviti Fizikal Ini. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Go, Seow Ann and Abd Rahman, Mohd Anuar (2004) Pengamalan Kerja Berpasukan Dalam Panitia Kemahiran hidup Bersepadu Di Sekolah Menengah Daerah johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Goh, Kau Hong and Bakar, Md Nor (2004) Meninjau Tahap Pencapaian Kemahiran Proses Sains Bersepadu Di Kalangan Pelajar Kaum Iban Tingkatan Empat Di Empat Buah Sekolah Menengah Di Bahagian Sri Aman, Sarawak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Goh, Kui Choo and Wan Mansur, Wan Fara Adlina (2004) internet Realy Chat As An Environment To Use English : A Case Study. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Gurcharan Singh, Gurmit Kaur and Md Johan, Othman (2004) Amalan Kemahiran Belajar Pelajar-pelajar Tahun 4 Program spn, Spg, Spc Dan Spf Di Fakulti Pendidikan, Universiti teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

H

Hadzimi, Mohd Firdaus and Ramli, Jamaluddin (2004) Tinjauan Terhadap Simpton-simpton Gangguan Mental Di kalangan Mahasiswa Tahun Empat Aliran Pendidikan Teknik dan Vokasional (ptv) Di Fakulti Pendidikan, Universiti teknologi Malasia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hadzri, Hairuddin and Abd Rahman, Mohd Anuar (2004) Keberkesanan Pengurusan Panitia mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu di Sekolah-sekolah Menengah Kebangsaan zon Keramat, Kuala Lumpur. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hajat, Johari and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2004) pengurusan Masalah Displin Dalam Bilik Drajah Sekolah Menengah Daerah Kota Belud. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haji Ahmad, Khairul Zuhairi (2004) Faktor-faktor Penyumbang Stres Di Kalangan Pelajar Tahun 3 & 4 Program Khas Pensiswazahan Guru: Satu Tinjauan Di Fakulti Pendidikan Utm Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haji Bakri, Kamel and Noordin, Shaharom (2004) Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul pengajaran Kendiri (mpk) Cahaya Bagi Mata pelajaran Fizik Kbsm Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haji Bakri, Kamel and Noordin, Shaharom (2004) Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul pengajaran Kendiri (mpk) Cahaya Bagi Mata pelajaran Fizik Kbsm Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haji Jantan, Norlizah and Kayat, Md Yusup (2004) Faktor-faktor Yang Dapat Meningkatkan Minat Pelajar terhadap Bidang Masakan Dalam Mata Pelajaran Kemahiran hidup Bersepadu Di Tiga Buah Sekolah Menengah Daerah jasin, Melaka. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haji Muda, Narwati and Abd Hamid, Hazil (2004) Faktor-faktor Pencapaian Pelajar Dalam Mata Pelajaran teknologi Elektrik Di Tiga Buah Sekolah Menengah Teknik Di negeri Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haji Shafee, Nur Syafenah and Muhamad, Faruk (2004) The Use Of Malay (l1) Language By Form 2 English Teachers Of sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Krai In Esl Classroom. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hanafi, Nur Syaziah (2004) Rekabentuk Perisian Multimedia (pbk) Dalam Matapelajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan (permainan Bola Jaring). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hanif, abd Samad (2004) Rangka Kerja Pelaksanaan Persekitaran E-pembelajaran. In: Persidangan Pembelajaran Kebangsaan 2004, 26-jun-04, Negeri Sembilan,malaysia.

Hanizah, Hussin and Kamarudin, Hj Husin (2004) Gaya Belajar Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Di Sebuah Sekolah Menengah Di Negeri Perak. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

Haron, Nor Eliana and Wan Embong, Wan Hassan (2004) Faktor-faktor Luaran Yang Mempengaruhi Pemilihan Profesion Perguruan Di Kalangan Pelajar Tahun 1spi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haruddin, Norshila (2004) Communication In English. A Case Study Among The Uhb Students Of Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Harun, Dzulkafli and Hassan, Johari (2004) Pandangan Pelajar Tingkatan Enam Rendah Terhadap Pengajaran Guru Mata Pelajaran sains Dan Matematik Di Dalam Bahasa Inggeris Di Daerah Manjung : satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Harun, Mohammad Junaidi (2004) Persepsi Pekerja Sektor Awam Dan Swasta Terhadap perkembangan Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Harun, Mohd. Kamaruzaman and Kamin, Yusri (2004) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelajar Memilih kursus Automotif Sebagai Pembentukan Awal kerjaya Di Sekolah Menengah Teknik di Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hasan, Jabdullah and Shariffudin, Rio Sumarni (2004) Pembinaan Perisian Multimedia Bagi Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Topik Lukisan Oblik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hasbullah, Siti Mariam and Ahmad, Roslee (2004) Tahap Persediaan Guru Sains Mengajar Dalam Bahasa Inggeris. Satu tinjauan Di Beberapa Sekolah Menengah Sekitar Daerah Kota Bharu, kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hasbullah, Zainal and Mustaffa, Mohamed Sharif (2004) Amalan Pemakanan Di Kalangan Pelajar Melayu Tingkatan satu Di Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Kukup, Pontian, johor. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hashim, Rosnani (2004) Pragmatic Education For The Development Of The Muslim Ummah. In: Three-day Seminar On The Role Of Muslim Organisation Promoting Development And Human Fellowship In Muslim Minority Countries In Asia, 24-26 September, 2004, Singapore.

Hashim, Hasmayuni (2004) Persepsi Pelajar Lelaki Lepasan Politeknik Dan Diploma terhadap Profesion Perguruan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hashim, Norliana and Noordin, Shaharom (2004) Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pengajaran kendiri Sifat Jirim Bagi Mata Pelajaran Fizik tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hashim, Zaharah and Sidin, Zaitun (2004) Persepsi Guru-guru Terhadap Kesesuaian Criteria-kriteria Untuk Pembentukan Standard Pengajaran. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hasim, Jumaat and Hassan, Johari (2004) Pandangan Pelajar Tingkatan Satu Sekolah Menengah Luar bandar Terhadap Pengajaran Guru Matapelajaran Sains Dan matematik Didalam Bahasa Inggeris. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Hasimahor and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2004) Penilaian Pelajar-pelajar Ijazah Sarjana Muda tekonologi Serta Pendidikan (elektrik) terhadap Program Perguruan di Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Mohd Khairul Nuzul and Rajuddin, Muhd Rashid (2004) Persepsi Pelajar-pelajar Kolej Komuniti Terhadap program Yang Mereka Ikuti. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Mohd Zaki and Rahabah, Abdhamid (2004) Kesan Latihan Plyometrik Ke Atas Otot Gastrocnemius Pelajar-pelajar Sains Sukan Universiti Teknologi Malaysia (skudai) Johor Melalui Ujian Standing Calf Raise. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Mohd Zaki and Rahabah, Abdhamid (2004) Kesan Latihan Plyometrik Ke Atas Otot Gastrocnemius Pelajar-pelajar Sains Sukan Universiti Teknologi Malaysia (skudai) Johor Melalui Ujian Standing Calf Raise. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Nur Madihah and Sulong, Nor Zarina (2004) Factors Affecting The English Proficiency Of The Teacher trainees (teaching Science And Mathematics) From The faculty Of Education In Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Rosadah and Omar, Shariff (2004) Pelaksanaan Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif dalam Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Sekolah menengah Teknik Negeri Pulau Pinang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, iberahim (2004) Keberkesanan Pengajaran Dan Pembelajaran Apresiasi Pendidikan Seni Dengan Menggunakan Multimedia Interaktif Bertajuk Lawatan Ke Balai Seni Lukis Negara. In: Seminar Penyelidikan Upsi, 16 - 17 Mac 2004, Perak,malaysia.

Hassan, iberahim (2004) Penilaian Pendidikan Seni. In: Konvensyen Kebangsaan Pendidikan Seni Visual 2004, 22 Mei 2004, Perak,malaysia.

Hassim, Yuhanis and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2004) Pembelajaran Berbantukan Komputer Multimedia interakrif Kemahiran Hidup Bersepadu Bertajuk Sistem bekalan Air Di Rumah Untuk Pelajar Tingkatan Dua. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hayan, Mohd Anuar and Mohd Yusof, Sanitah (2004) pengaruh Media Dalam Pembentukan Akhlak Pelajar Kajian Kes Disebuah Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Daerah Muar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hii, Chen Chen and Mohd Noor, Norani (2004) Masalah Disiplin Di Kalangan Pelajar Cina Di Sekolah Menengah kebangsaan Taman Tun Aminah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Diman, Maulani and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2004) Kaitan Perlakuan Devian Dengan Pencapaian Akademik Dikalangan Pelajar Irranun Dan Bajau Di Sekolah Menengah Daerah Kota Belud. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Hussin, Abd Halim and Kayat, Md Yusup (2004) Persepsi Pelajar Program Khas Pensiswazahan Guru bagi Kursus Sph Dalam Mengimplementasikan penyenggaraan Bengkel Kemahiran Hidup Bersepadu komponen ( Kemahiran Teknikal ) di Sekolah Menengah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Wan Mat, Farah Amira and Subari, Kamalularifin (2004) Hubungan Di Antara Kecerdasan Emosi Dengan kepimpinan Bakal Guru Di Kalangan Pelajar Perdana tahun Empat Ptv Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Wan Mohamed Zain, Wan Abd Rahman and Udin, Amirmuddin (2004) Sikap Pelajar Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru terhadap Kepentingan Keselamatan Bengkel. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Abd Hamid, Rafidah and Abu, Baharin (2004) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Pelajar Dalam Mata Pelajaran Sejarah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Atan, Roslan and Abd Rahman, Mohd Anuar (2004) Hubungkait Bentuk Komunikasi Dan Tingkah Laku Kepimpinan Pengetua Dengan Tahap Kepuasan Kerja Guru-guru Sekolah Menengah Daerah Muar Dari Persepsi Guru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Kaban, Maryana and Md Johan, Othman (2004) Pembentukan Konsep Sains : Satu Tinjauan Di Kalangan pelajar-pelajar Tingkatan 4 Di Lima Buah sekolah Menengah Di Daerah johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Kamdi, Mohd. Khairul Izwan and Rahabah, Abdhamid (2004) Perbandingan Kesan Latihan Bebanan Leg Press Dan Calf Raise Terhadap Daya Tahan Maksimum Otot Gastrocnemius, Pelajar Lelaki Sains Sukan, universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Mohd Zin, Hapsah and Buntat, Yahya (2004) Satu Tinjauan Ke Atas Peranan Kelab Bimbingan Dan kaunseling Di Sekolah Dalam Usaha Membantu pelajar-pelajar Memilih Bidang Kerjaya. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Zakaria, Omar Azhar and Selamat, Kandar (2004) Faktor faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelajar tingkatan Empat Aliran Pendidikan Vokasional ( Ketukangan Kejuruteraan ) Terhadap Bidang keusahawanan Di Sekolah Menengah Teknik Sungai Buloh, selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ho, Chai Siong and Joned, Muslim (2004) Membangunkan Perisian Modul Alat Bantu Mengajar (abm) bertajuk Sistem Pengelasan Mikroorganisma mata Pelajaran Biologi Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ho, Chee Peng and Habil, Hadina (2004) An Investigation On The Use Of E-cards To Promote Reading And Writing Among A Group Of From One Students. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hu, Lee Lee (2004) Membangunkan Perisian Modul Alat Bantu Mengajar (abm) bertajuk Pembiakan Tumbuhan Berbunga mata Pelajaran Biologi Tingkatan 5. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hui, Chui Ching and Abd Latib, Azlan (2004) Persepsi Guru Terhadap Penilaian Mata Pelajaran Vokasional Di Sekolah Menengah Akademik Di Negeri Sembilan Dan Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Husain, Amran and Hushin, Hassan (2004) Satu Kajian Tentang Amalan Belajar Di Kalangan Pelajar Yang Mempelajari Matapelajaran Teknologi Elektronik Di Empat Buah Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hussain, Hussayani and Syed Mansor, Syed Mohd Syafeq (2004) Hubungan Tahap Stres Dengan Kecenderungan Hendak berhenti Kerja Di Kalangan Guru-guru Di Tiga Buah sekolah Menengah Teknik Di Negeri Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hussin, Azhar and Uzir, Mohd Mohsin (2004) Faktor Yang Mempengaruhi Kecemerlangan Pencapaian pelajar Dalam Mata Pelajaran Reka Cipta Di Sekolah menengah Akademik Di Daerah Pontian, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hussin, Norliza and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2004) Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Untuk pra Sekolah Bagi Tajuk Komputer Dan Teknologi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hussin, Salihaton (2004) Cara Mengurus Stres Yang Diamalkan Oleh Guru- Guru Di lima Buah Sekolah Menengah Di Negeri Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hussin., Ishanuddin and Mukhari, Abd Wahid (2004) Masalah Pembelajaran Pentaksiran Projek Bagi Mata Pelajaran Lukisan Kejuteraan Sijil Pelajaran Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

I

Intang, Damilis Justin and Hashim, Abu Bakar (2004) Peranan Keguruan Dalam Melaksanakan Pengajaran Pembelajaran Berbantukan Komputer Di Sekolah-sekolah Menengah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Isa, Abdul Samad Mat (2004) Prospek Pelaburan Pendidikan Sekolah Menengah Teknik Dan Sekolah Menengah Kebangsaan Di Malaysia LB2822.75. S187 2004 f rb Microfiche 7476. Masters thesis, Universiti Sains Malaysia..

Isa, Mohamad Nazri and A Samah, Narina (2004) Faktor-faktor Yang Mendorong Kepada Masalah Merokok Di Kalangan Pelajar : satu Kajian Kes Ke Atas Pelajar - Pelajar yang Terlibat Dengan Masalah Merokok di Sekolah Menengah Teknik Kerian, bagan Serai, Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ishak, Azlihartini and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2004) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Sebagai Alat Bantu Mengajar Bagi Topik asid Dan Bes Dalam Mata Pelajaran Kimia Kbsm tingkatan Empat Aliran Sains Tulen. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Abd Malek and Abd Hamid, Mohd Zolkifli (2004) Beban Tugas Guru Sekolah Kebangsaan kawasan Zon Tiram Daerah Johor Bahru abd Malek Bin Ismail. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Farrah Syuhaida (2004) A Survey Of The Problems Faced By The English Language teachers When Applying Literature In The Esl Classroom. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Hairul Hisham and Safar, Ajmain (2004) Persepsi Pelajar Spi Terhadap Dakwah Kepada non-muslim Di Kampus. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Hayati and Ahmad, Ummul Khair (2004) examination The Personal Pronoun System And Address Terms Used By Malay Speakers Conversing In English : A Cross-linguistic A Study. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Hidhir and Abdol, Mat Jizat (2004) Penggunaan Kaedah Pembelajaran Koperatif Bagi Matapelajaran Balagah Peringkat Sijil Menengah Agama Di Sekolah Menengah Agama Lughatul Quran, Muar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Mahadi and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2004) Pembangunan Sistem Keputusan Peperiksaan Online Di Sekolah untuk Akses Ibu Bapa Atau Penjaga. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Mohd Suhaimi and Subari, Kamalularifin (2004) Amalan Keselamatan Penggunaan Alatan Tangan, mesin Serta Aspek Kemudahan Bengkel Di Kalangan pelajar 4 Sph Perdana Fakulti Pendidikan, universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Nadiatulmila (2004) Tahap Pembelajaran Literasi Komputer Dikalangan pelajar Tingkatan Empat Aliran Teknikal Di Tiga Buah sekolah Menengah Teknik Di Sekitar Kuala Lumpur. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Normah (2004) Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pembelajaran kendiri (mpk) Bertajuk Daya Dan Gerakan Bagi Mata pelajaran Fizik Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Radziah and Buntat, Yahya (2004) Persepsi Pelajar Terhadap Pengaruh Dalam Kerja Amali mata Pelajaran Vokasional ( Mpv ) Di Dua Buah Sekolah menengah Akademik Di Daerah Kuala Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Shukriah and Hassan, Ahmad Mahyuddin (2004) Penggunaan Internet Di Kalangan Mahasiswa. kajian Terhadap Pelajar Spi, Utm, 2003-2004. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Suraini (2004) Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) berbentuk Latih Tubi Bertajuk Poligon Ii Bagi Mata Pelajaran matematik Kbsm Tingkatan Tiga. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Zaihaslinda and Yahaya, Azizi (2004) Faktor-faktor Dalam Pembentukan Persepsi pelajar-pelajar Perempuan Terhadap Mata pelajaran Teknikal Di Sekolah-sekolah menengah Teknik Negeri Perak, satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Zaleha (2004) Pelaksanaan Pengajaran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah kebangsaan Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Zamzuraidah and Othman, Widad (2004) Faktor-faktor Yang Mendorong Usahawan Wanita kelantan Menceburi Bidang Perniagaan Di Pasar Siti khadijah Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Zulkefli and Shariffudin, Rio Sumarni (2004) Pembinaan Perisian Multimedia Bagi Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Topik Lukisan Ortografik Unjuran Sudut Pertama. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Zurida Haji and Zain, Ahmad Nurulazam Md. and Samsuddin, Mohd Ali (2004) Kesan Pengajaran Kontekstual Terhadap Motivasi Dan Pencapaian Pelajar Sekolah Dalam Fizik. Project Report. Universiti Sains Malaysia.

J

Jaafar, Haji Mohd Nor (2004) Kepemimpinan Pengajaran Guru Besar, Komitmen Dan Kepuasan Kerja Guru : Satu Kajian Perbandingan Dan Hubungan Antara Sekolah Berkesan Dengan Sekolah Kurang Berkesan LB2831.926.M2 N822 2004 f rbMicrofiche 7415. PhD thesis, Universiti Sains Malaysia..

Jaafar, Junaidah and Hushin, Hassan (2004) Persepsi Guru Terhadap Tingkahlaku Kepimpinan Pengetua Dan Hubungannya Dengan Tekanan Kerja Guru Dan Keberkesanan Pengurusan Organisasi. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jackson Akong, Mike and Othman, Widad (2004) Pembinaan Perisian Multimedia Interaktif Matapelajaran Lukisan Kejuruteraan Bagi Topik pandangan Tambahan Kelebaran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jamak, Umi Kalsum and Nizar, Tamar Jaya (2004) Persepsi Pelajar Terhadap Peranan Ibu Bapa Pada pendidikan Awal Dalam Membentuk Sahsiah remaja: Satu Kajian Di Kalangan Pelajar tahun Empat Di Fakulti Pendidikan Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jamaludin, Muhammad Safwan and Rahabah, Abdhamid (2004) Perbandingan Kesan Latihan Bebanan Terhadap Kekuatan Otot Biseps Dikalangan Pelajar-pelajar Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan ( Sains Sukan ), Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jamsari, Mohd Nizam and Selamat, Kandar (2004) Kesediaan Pelajar Di Sekolah Menengah Akademik Daerah johor Bahru Dan Kulai Dalam Mengikuti mata Pelajaran Vokasional ( Landskap Dan Nurseri ). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jaspal Singh, Arinderjit Kaur and Zainal, Zaidah (2004) The Investigation Of The Reading Strategies Used by Mechanical Engineering Students In understanding A Text. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jee, Khing Chung and Mohd Nor, Mohad Anizu (2004) Kajian Perbandingan Masa Reaksi Antara Pemain Lelaki dan Perempuan Pasukan Bola Keranjang Universiti teknologi Malaysia, Utm, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jikan, Husairi and Hassan, Zainudin (2004) Pengurusan Masa Guru Dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Teknik dan Vokasional (elektif Sains Pertanian) di Sekolah-sekolah Menengah Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Johari, Suzailye and Hamzah, Rohana (2004) Keberkesanan Pembelajaran Lukisan Berbantu Komputer (autocad) Dalam Kursus Lukisan Senibina Di Sekolah menengah Teknik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Johary, Hassuriyawati and Udin, Amirmuddin (2004) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Rendah dalam Matapelajaran Lukisan Kejuruteraan di Sekolah Menengah Kebangsaan Akademik di Zon Melaka Tengah, Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Joseph, Angela and Bakar, Mohd Nor (2004) Membina Dan Menilai Perisian Mengenai Pergerakan bahan Merentas Membran Plasma Bagi Biologi tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jumil @ Jumlan, Noor Endrawati and Shariffudin, Rio Sumarni (2004) Persepsi Pelajar Terhadap Perlaksanaan Pembelajaran Virtual Dalam Program Pengajian Jarak Jauh : Satu Kajian Kes Di Unitem. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jumpo, Angeline and Omar, Abdul Hafidz (2004) Kesan Latihan Senaman Ke Atas Kontraksi Otot Bisep Pesakit yang Mengalami Kecederaan Saraf Brachial Plexus (erb s Palsy). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Junaidi, Juhazren and Ali, Mohd Fadzli (2004) pembangunan Prototaip Koswer Pembelajaran Pendidikan Islam Kbsm Dibawah Tajuk Solat Jama Dan Qasar Berasaskan Teori Pembelajaran Kognitif. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jusoh, Soffri and Rahabah, Abdhamid (2004) Kesan Latihan Bangkit Tubi Terhadap Daya Tahan Otot abdomen Pelajar-pelajar Sains Sukan Di Universiti Teknologi malaysia, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

K

Kaliappan, Kalaivalli and Kassim, Abu Hassan (2004) Pembelajaran Kimia Kbsm Melalui Aktiviti Amali. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kamari, Saiffudin and Ramli, Jamaluddin (2004) Hubungan Antara Iklim Kerja Dan Burnout Di Kalangan Guru Teknikal Sekolah Menengah Teknik Kluang, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kamarozaman, Efridawati and Nordin, Aziz (2004) Masalah Pelajar Mempelajari Kimia Dalam Tajuk termokimia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kamarudin, Aidah and Abd Rahman, Mohd Anuar (2004) Using Songs To Teach Grammar To Limited English Proficiency Learners. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kamarulzaman, Noridayu and Dahlan, Yunos (2004) Persepsi Masyarakat Terhadap Penyakit Alzheimer. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kan, Kwong See and Zakaria, Mohammad Hassan (2004) Communicative Needs Of The Hearing-impaired Trainees In The Housekeeping Department In The Hostel Catering Industry. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kanthasamy, Saraswathi (2004) Mengkaji Tahap Penggunaan Kemahiranberfikir secara Kritis Dan Kreatif Dalam Bidang Matematik kbsm Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Karunzaman, Mastura and Arshad, Mohammad Yusof (2004) Kefahaman Pelajar tingkatan Empat Aliran Sains mengenai Tajuk Konsep Mol. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kasbi, Abd Kahar and Mohd Yusof, Sanitah (2004) Persepsi Murid Lelaki Terhadap Mata Pelajaran Pilihan Ii ekonomi Rumah Tangga (ert) di Sekolah- Sekolah Akademik Harian Biasa. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kasim, Abd.Latif (2004) Kajian Terhadap Dimensi-Dimensi "Empowerment" Dan Ketegangan Kerja Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menegah Teknik Di Perlis, Kedah Dan Pulau Pinang. LB2840.2. L356 2004 f rbMicrofiche 8297. PhD thesis, Universiti Sains Malaysia..

Kasimin, Nurdiono and Rahabah, Abdhamid (2004) Kesan Latihan Bebanan Terhadap Kekuatan Otot Bahu ( trapezius ) Di Kalangan Pemain Ragbi Pasukan Sains Sukan, fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kasiran, Nooraishah and Sulaiman, Seth (2004) Penguasaan Aspek Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif Di Dalam Mata Pelajaran Sains Kbsm Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Di Daerah Kuala Langat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kasmani, Nor Aznizah and Arshad, Mohammad Yusof (2004) Kajian Tentang Kreativiti Guru Sains Dan Matematik Sekolah Menengah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kee, Tin Ming and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2004) Kefahaman Konsep Dalam Tajuk Respirasi Dalam Mata Pelajaran Biologi Kbsm : Satu Tinjauan Di Kalangan Pelajar-pelajar Tingkatan Iv Di Daerah Sibu, Sarawak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kek, Tze Ying and Hamzah, Rohana (2004) Faktor-faktor Mempengaruhi Cara Berpakaian di Kalangan Pelajar Fakulti Pendidikan Universiti teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khamis, Zurina and Md Johan, Othman (2004) Gaya Pembelajaran Dan Kepelbagaian Kecerdasan Di kalangan Pelajar-pelajar Tingkatan 4 Aliran Sains dan Sains Sosial Di Sekolah Menengah daerah Tangkak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kho, Mei Ping and Mohd Nor, Mohad Anizu (2004) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer (pbk) Bagi Permainan Hoki. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kholitiza, Norhaliza and Hassan, Arbaat (2004) Membangunkan Modul Perisian Alat Bantu Mengajar (abm) bertajuk Kesan Rumah Hijau Dan Penipisan Lapisan Ozon Bagi mata Pelajaran Biologi Kbsm tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khor, Jessina Seak Wai and Uzir, Mohd Mohsin (2004) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelajar Untuk Mencapai keputusan Yang Cemerlang Dalam Mata Pelajaran pengajian Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik Di Tiga buah Sekolah Menengah Teknik Di Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kiaw Geok, Yow and Yahaya, Azizi (2004) Penilaian Terhadap Keberkesanan Program-program Di Sekolah Henry Gurney Dan Sekolah Tunas Bakti. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kinan, Norinah and Jasmi, Kamarul Azmi (2004) Tahap Pengamalan Tatacara Kehidupan Beradab dalam Islam Di Kalangan Mahasiswa Islam tahun Empat, Fakulti Pendidikan, universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kon, Chon Min and Selamat, Kandar (2004) Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Bahasa inggeris Dalam Mata Pelajaran Reka Cipta Di Kalangan pelajar Tingkatan Empat Sekolah-sekolah Menengah kebangsaan Daerah Kinta, Ipoh, Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Krishanan, Gayadri and Mohd Nor, Mohad Anizu (2004) Perbandingan Dua Program Latihan Terhadap Pencapaian atlit Perempuan Bagi Acara Lari 1500m. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kuok, Lily Ming Ling and Hassan, Johari (2004) Penggunaan Notebook Dan Projektor Lcd Oleh Guru-guru sains Dan Matematik Tingkatan Satu Dalam Pengajaran Dan pembelajaran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kuttianannan, Trumay and Abd Hamid, Hazil (2004) Tahap Pengalaman Unsur-unsur Patriotisme Melalui Mata Pelajaran Sejarah Di Kalangan Pelajar Tingkatan 4 Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Universiti Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

L

Lacatta, Mustamin and Joned, Muslim (2004) Membangunkan Modul Perisian Alat Bantu mengajar (abm) Berasaskan Komputer bagi Tajuk Sistem Pengangkutan matapelajaran Biologi Kbsm tingkatan Lima. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lai, Chai Wei and Mohamed, Mohini (2004) Pembinaan Modul Pengajaran Berdasarkan Teori Konstruktivisme. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lai, Mei Yee and Tan, Soo Yin (2004) Perhubungan Antara Persepsi Pelajar Terhadap Peranan Guru Kaunseling Dengan kesediaan Pelajar Untuk Berjumpa Guru Kaunseling. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Laman, Mosleha and Abd Hamid, Mohd Zolkifli (2004) Amalan Pengambilan Sarapan Pagi Di Kalangan Murid Tingkatan Dua Di Kawasan Bandar Dan luar Bandar - Satu Perbandingan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lau, Kheng Ang and Mohd Noor, Norani (2004) Penggunaan Pembelajaran Berasaskan Masalah Dalam pembelajaran Mata Pelajaran Reka Cipta Kursus Sarjana Muda teknologi Serta Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Ai Rene and Abu, Baharin (2004) Minat, Sikap Belajar Dan Masalah Pengajaran Dan pembelajaran Di Kalangan Pelajar 4 Spa Dalam Mata pelajaran Teori Struktur (spk 4322). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Bih Ni and Osman, Sabihah (2004) Pendidikan Di Kalangan Orang Hakka Di Sabah: Persekolah Misi Basel. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, Universiti Malaysia Sabah.

Lee, Chou Bun and Ismail, Zaleha (2004) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer bagi Sains Kbsm Tingkatan 4 (pembentukan Imej). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Jun Hung and Noordin, Shaharom (2004) Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian modul Pengajaran Kendiri Cahaya (pantulan Cahaya, Pembiasan Cahaya, Pantulan Dalam Penuh) pada Peringkat Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Shuh Shing and Joned, Muslim (2004) Membangunkan Perisian Modul Alat Bantu Mengajar (abm) Bertajuk Fotosintesis mata Pelajaran Biologi Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Siew Mooi and Dahlan, Mohd Yunos (2004) Menguji Keberkesanan Alat thighgym Yang Telah direkabentuk Dari Segi Kekuatan Otot Biceps Femoris Bagi pelajar-pelajar Perempuan Sains Sukan Tahun Empat universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Yeok Jang (gina) and Puteh, Fatimah (2004) An Analysis Of The Use Of The Articles In Science-related texts And Scientific Texts: A Comparative Study. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lem, Sze Huang (2004) Reka Cipta Alat Tekan Tubi Bagi Ujian Kecergasan jasmani Kebangsaan (ukjk) Untuk Menguji Kekuatan tangan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ler, Hui Yin and Mohd Nor, Mohad Anizu (2004) Pengaruh Muzik Terhadap Latihan Dan Persembahan Gimnas. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lew, Yoke Chin and Joned, Muslim (2004) Membangunkan Perisian Modul Alat Bantu Mengajar (abm) bertajuk Genetik Dan Pewarisan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Ai Hui and Mohd Amin, Nor Fadila (2004) Keupayaan Mengajar Guru-guru Kemahiran Hidup Dalam bahagian Teras Bagi Sukatan Pelajaran Baru Tingkatan satu: Satu Tinjauan Di Sekolah-sekolah Menengah kawasan Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Kok Tong and Shariffudin, Rio Sumarni (2004) Development Of A Web-based Virtual Laboratory for Optics. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Kung Siang and Selamat, Kandar (2004) Persepsi Guru-guru Terhadap Aplikasi kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif Dalam Konteks pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup bersepadu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Kuo Hong and Mohd Noor, Norani (2004) Faktor faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Pelajar-pelajar Tingkatan 4 Untuk Mengikuti Kursus Di Tiga Buah Sekolah Menengah Teknik Di Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Loon Chang and Subari, Kamalularifin (2004) Rekabentuk Alat Penapis Udara (air Cleaner). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Saw Yong and Lokman, Mohd Tahir (2004) Faktor-faktor Penyumbang Tekanan Yang Dihadapi Oleh pelajar-pelajar Tingkatan Lima Dalam Pembelajaran Mata pelajaran Fizik di Daerah Kota Setar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Shih Theng and Dahlan, Mohd Yunos (2004) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbentukan Komputer multimedia Interaktif Permainan Bola Keranjang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Yee Chian and Mohd Amin, Nor Fadila (2004) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan kerja Di Kalangan Guru Teknikal di Sekolah Menengah Teknik: satu Kajian Di Negeri kedah Darul Aman lim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Yen Wei and Nordin, Aziz (2004) Masalah Pembelajaran Dalam Memahami Konsep Jirim Dan larutan Bagi Pelajar-pelajar Tingkatan Dua Dan Empat Di sekolah Menengah Kebangsaan Perlis. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Yian Ping and Rahabah, Hamid (2004) Kesan Latihan Bebanan Terhadap Peningkatan Kekuatan otot Kaki Pemain-pemain Bola Tampar Sekolah Menengah kebangsaan Kuching High, Kuching, Sarawak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Yoke Peng and Omar, Abdul Hafidz (2004) Reka Cipta Alat Treadmill Bagi Ujian Kecergasan Jasmani Kebangsaan (ukjk) Untuk Menguji Daya Tahan Kardiovaskular. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim., Yahya and Ninggal, Mohd Tajudin (2004) perlakuan Tegas Diri (asertif) Dan Konsep Kendiri Serta Hubungannya Di Kalangan Ketua-ketua Peneroka Felda Di Terengganu. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ling, Chui Lin and Hassan, Arbaat (2004) Membangunkan Perisian Modul Alat Bantu mengajar (abm) Bertajuk Meiosis mata Pelajaran Biologi Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ling, Cynthia Jiy Jiun and Shariffudin, Rio Sumarni (2004) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer (pbk) Bertajuk Hukum Mendel Mata Pelajaran biologi Tingkatan 5. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ling Jen, Shirley and Bunari, Ghazali (2004) The Use Of Language Games In Esl Classrooms. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lo, Ming Jen (2004) Membangunkan Perisian Modul Alat Bantu mengajar (abm) Bertajuk Pembahagian Sel mata Pelajaran Biologi Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Loganathan, Parimalah and Lokman, Mohd Tahir (2004) Peranan Latihan Mengajar Terhadap Diri Guru-guru pelatih 4spg Dan 4spn. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Low, Bee Yen and Lokman, Mohd Tahir (2004) Tahap Persediaan Bakal Guru Fizik di Universiti Teknologi Malaysia dalam Melaksanakan Pengajaran Fizik Dengan menggunakan Bahasa Inggeris. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Low, Vivian Yen Yeong and Hushin, Hassan (2004) Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Penggunaan bahasa Inggeris Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran sains Tingkatan Satu Di Sebuah Sekolah Menengah jenis Kebangsaan Terpilih Di Ipoh. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lu, Cheng Soon and Tasir, Zaidatun (2004) Penilaian Perisian Multimedia Interaktif Topik Glombang Berasaskan Model Konstruktivis Needham. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lue, Irene Leh Ping and Aris, Baharuddin (2004) pengggunaan Program Pembedahan Katak Berpandukan Komputer Dikalangan Pelajar-pelajar Tingakatn Enam Dan Perkaitannya Dengan Kecerdasan Pelbagai Satu Kajian Kes. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lumak, Jaiman and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2004) Hubungkait Aktiviti Kokurikulum Dengan Pemilihan Kerjaya : Satu Kjaian Di Sekolah-sekolah Menengah Di Bahagaian Sandakan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

M

M. Rosly, Siti Fitriah and Lokman, Mohd Tahir (2004) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Masalah pembelajaran Pelajar Tingkatan Empat Terhadap Mata pelajaran Lukisan Kejuruteraan Di Sekolah Menengah harian Biasa Di Daerah Muar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

MIN, CAROLYN PHUN SU (2004) Raters? Judgments Of Responsibility To A Sexual Harassment Accusation From A Dissolved Workplace Romance - The Impact Of Ethics And Belief In Just World. Masters thesis, Universiti Sains Malaysia..

Mahfar, Mastura and Tan, Soo Yin (2004) hubungan Antara Pencapian Akademik Dengan Darjah Kongruen Personaliti Persekitaran Diklangan Pelajar Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahmud Pathi, Alya Hanna and Nordin, Aziz (2004) Tahap Kefahaman Pelajar Tingkatan Empat Aliran Sains mengenai Tajuk Ikatan Kimia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahmuddin, Norita (2004) Penggunaan Komputer Di Kalangan Pelajar Luar Bandar. (satu Kajian Kes Di Sekolah Menengah Kebangsaan Beserah, kuantan, Pahang). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Maidin, Irwan and Md Johan, Othman (2004) Tinjauan Terhadap Minat Dan Sikap Pelajar, Persekitaran dan Kemudahan Serta Pengajaran Guru Dalam Mata pelajaran Teknologi Elektronik Di Sekolah-sekolah menengah Teknik Negeri Sabah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Majid, Airoll Najeek and Ahmad, Adnan (2004) Amalan Kaedah Pengajaran Guru-guru Teknikal Dalam mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam Di Sekolah menengah Teknik Sekitar Zon Tengah, Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mamat, Asram and A Samah, Narina (2004) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Rendah Dalam Mata Pelajaran Teknologi Elektronik Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat: Satu Tinjauan Di Tiga Buah Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mamat, Masrita and Arshad, Mohammad Yusof (2004) Kefahaman Pelajar Tingkatan Empat mengenai Tajuk Persamaan kimia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mamat, Zurita and Arshad, Mohammad Yusof (2004) Kefahaman Mengenai Konsep Respirasi, Pertukaran Gas dan Pernafasan Bagi Pelajar Tingkatan Empat Di Sekolah-sekolah daerah Kuala Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mardappan, Prakash and Rahabah, Abdhamid (2004) Kesan Latihan Bebanan Pada Bahagian Tangan Terhadap Ketepatan Menjaring Secara Statik Dalam Permainan Bola Keranjang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Marsita, Mat Nasir and Abu Bakar, Nordin (2004) Disiplin Pelajar Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Di Sekolah Menengah:satu Kajian Kes. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

Mas od., Norzian and Md Johan, Othman (2004) latar Belakang Keluarga Dan Konsep Kendiri Pelajar-pelajar Delikuen Di Asrama Bukit Senyum. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Masnan, Missuriyati and Abd Hamid, Mohd Zolkifli (2004) Kesedaran Pelajar 4 Sph (pkpg) Terhadap amalan Pemakanan Dengan Kesihatan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Masroom, Mohd Nasir and Mustaffa, Mohamed Sharif (2004) persepsi Pelajar Terhadap Isu-isu Sosial. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat, Azman and Kamin, Yusri (2004) Permasalahan Pembelajaran Mata Pelajaran Teknologi Amalan Bengkel Mesin Di Kalangan pelajar - Pelajar Sekolah Menengah teknik Di Pulau Pinang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Arif, Nor Sakinah and Salamon, Hussin (2004) Persepsi Mahasiswa Tahun Akhir Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Skudai johor Terhadap Personaliti Lelaki Lembut Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Husin, Noor Azam and Hashim, Abu Bakar (2004) Tinjauan Terhadap Punca Fenomena Ponteng Dan Kesannya Terhadap Pelajar-pelajar Tingkatan Empat Sekolah menengah Kebangsaan Padang Tengku, kuala Lipis, Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Lazim, Fauziah and Sulaiman, Seth (2004) Keberkesanan Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi pembelajaran Sains Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Di sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Daerah Pasir puteh, Negeri Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Razali, Siti Aida and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2004) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Pelajar Dalam mata Pelajaran Sains Tingkatan Empat Di Daerah Kota Bharu, kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Saaid, Dali Yanie and Ismail, Zaleha (2004) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Topik Tingkatan Satu: Peratus. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Taib, Zuliana and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2004) Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Untuk Pra sekolah Bagi Tajuk Mengenal Haiwan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Yusof, Mohd Sahibudilah and Omar, Shariff (2004) Satu Tinjauan Terhadap Pemilihan Profesion Perguruan Di Kalangan Siswazah Kejuruteraan Di Maktab Perguruan Teknik Kuala Lumpur. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Zin, harnani (2004) The Usage Of Open Source Software Among Higher Education's Staff In Malaysia:a Preliminary Study In Universiti Pendidikan Sultan Idris. In: 3rd International Education Conference Upsi-upi, 24-25 Nov 2004, Perak,malaysia.

Md Arif, Suzana and Mohd Nor, Mohad Anizu (2004) Profil Perbezaan Prestasi Fizikal Atlit Taekwon-do (itf) antara Senior Dan Junior Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Fadzlillah, Nooraini (2004) Kajian Perbandingan Tahap Kecergasan Fizikal Atlit Sofbol Wanita Universiti Teknologi Malaysia Sebelum Dan Selepas Menjalani Program Latihan Bagi Menghadapi Sukan Antara Universiti ( Masum ) 2003. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Jay, Kamarul Azizan and Nordin, Mohd Safarin (2004) Pola Gaya Pembelajaran Di Kalangan Pelajar Sekolah menengah Teknik Cheras, Kuala Lumpur. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Lazim, Norzalinda and Abd Latib, Azlan (2004) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penglibatan Ibu Bapa dalam Aktiviti Pibg Di Sekolah-sekolah Menengah akademik Luar Bandar Di Jitra, Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Nasir, Mohd Kamaruzaman and Ibrahim, Mohd Ali (2004) Tahap Penggunaan Komputer Di Kalangan Guru-guru kejuruteraan (awam / Elektrik / Jentera) Di Sekolah menengah Teknik Di Seluruh Negeri Kelantan Darul Naim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Nawi, Mohd Nazrul Hisham and Subari, Kamalularifin (2004) Faktor-faktor Pemilihan Profesion Perguruan Bagi Guru guru Pelatih Yang Sedang Mengikuti Kursus Perguruan lepasan Ijazah (kpli) Di Maktab Perguruan Teknik Cheras, kuala Lumpur. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Ngadiran, Nurizah and Abd Aziz, Marzilah (2004) Literature Component (short Stories) English Language Form 4:: An Analysis Of The Content And The Users Perceptions. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Top, Nasirudin and Aris, Baharuddin (2004) penggunaan Teknologi Computer Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran: Satu Tinjauan Kes Di Sekolah Rendah Rintis Program Perkomputeran Di Daerah Batu Pahat, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Nafidah, Khairul Anwar and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2004) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer bagi Tajuk Koordinat Tingkatan Dua. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Nor, Noor Azrul and Rahabah, Abdhamid (2004) Kesan Latihan Litar Terhadap Tahap Daya Tahan Kardiovaskular Pemain Pemain Hoki Lelaki universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Nor., Hamidin and Ramli, Jamaluddin (2004) hubungan Latihan Ke Atas Kepuasan Kerja Dikalangan Pegawai Kastam Cawangan Penumpang Tambak Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Ramli, Siti Noorus Sa`adah and Nordin, Aziz (2004) Tinjauan Tahap Pengetahuan Kemahiran Manipulatif Dikalangan Pelajar Tahun Akhir Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Said, Farahdiba and Abdul Raof, Abdul Halim (2004) Communicative Activities In The English Language Of Front Office Personnel Of Hotels And Resorts. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Said, Nor Samsiah and Abd Hamid, Mohd Zolkifli (2004) Faktor Yang Mendorong Remaja Melayu Melepak Dari perspektif Pelajar Sekolah Di Pusat Bandaraya Johor bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Yatim, Irda Marlina and Aris, Baharuddin (2004) Pendidikan Islam Menerusi Web : Analisis Kesesuaian Laman Web Islam Untuk Proses Pengajaran Dan Pembelaran. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md.lazin @ Md.lazim, Md.zaini and Kamin, Yusri (2004) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kelemahan Pencapaian pelajar Tingkatan Empat Dalam Mata Pelajaran kejuruteraan Jentera ( Kj ) Di Sekolah Menengah Teknik kemaman, Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md.noor, Rhozaimah and Hashim, Shahrin (2004) Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pembelajaran kendiri Keelektromagnetan Pada Peringkat Tingkatan empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mehat, Mohd Helmi and Hashim, Shahrin (2004) Kajian Pembentukan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pengajaran Kendiri Diod Bagi Peringkat tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mendeng, Jumrang and Abdol, Mat Jizat (2004) Pelaksanaan Pengajaran Sains Dan Matematik Dalam bahasa Inggeris: Tinjauan Pada Persepsi Pelajar Di Tiga buah Sekolah Sekitar Daerah Kota Kinabalu, Sabah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mikeng, Damien (2004) Cooperative Learning Through The Integration Of The weblog: Some Observation On 1st And 2nd Year Tesl (teaching english As A Second Language) Undergraduates Of Universiti teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Miskiran, Mohamad Faizie and Bilal Ali, Mohamad (2004) Pembelajaran Berbantukan Komputer fizik Kbsm Tingkatan 4 prinsip Keabadian Momentum. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Misnadi, Nazwa and Shariffudin, Rio Sumarni (2004) Pola Kecerdasan Pelbagai Dan Personaliti Di Kalangan Pelajar Sains Tahun Empat Fakulti Pendidikan Terhadap Jantina, Bangsa Dan Pencapaian Akademik Di Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Misran, Khairuddin and Rajuddin, Muhd Rashid (2004) Harapan Pengusaha Industri Terhadap Pelajar Lepasan kolej Komuniti Di Daerah Muar Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mistam, Razali (2004) Pembinaan Perisian Multimedia Bagi Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Topik Lukisan Isometri Kaedah Rangka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Ahmad Muhaimin and Tasir, Zaidatun (2004) Pembinaan Dan Penilaian Laman Web Interaktif Berasaskan Teori Kecerdasan Pelbagai. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Diyah Ilyana and Jaafar, Haliza (2004) an Analysis On The Language Learning Strategies Among final Year Tesl Students: A Case Study. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Ibrahim and Hushin, Hassan (2004) Peranan Surau Sekolah Dalam Pembangunan Sahsiah Murid Islam Di Sekolah Menengah Daerah Kulai, Johor - Satu Kajian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Mayzura and Ismail, Zaleha (2004) Mengkaji Masalah Pembelajaran sains Kbsm Dalam Bahasa Inggeris. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Mohd Asyraf Salimie and Ruskam, Aminuddin (2004) Amalan Harian Di Kalangan Pelajar Spi : Fokus Kajian Di bidang Akademik, Ibadah Dan Sosial. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Nor Akmaliah and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2004) Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelajar tingkatan Empat Terhadap Mata Pelajaran Sains di Sekolah Menengah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Ali, ahmad Zamzuri (2004) Effective Instructional Courseware Design To Improve Students Cognitive Skills:a Practical Quide For Educators As Multimedia Author. In: International Malaysian Educational Technology Convention, 4-6 Nov 2004, Pahang,malaysia.

Mohamad Ali, ahmad Zamzuri (2004) Enhancing Competency Through Lecturer Industrial Attachment (lia) Programme: A Case Study Of Politeknik Seberang Perai. In: International Conference On Teacher Education In The Muslim World, 13-15 Julai 2004, Kuala Lumpur,malaysia.

Mohamad Ali, ahmad Zamzuri (2004) Kajian Penguasaan Pembelajaran Berbantukan Komputer Di Kalangan Pensyarah Teknikal Di Politeknik Malaysia. In: 17th Educational Technology Convention, 16-19 Sept 2004, Pulau Pinang,malaysia.

Mohamad Ali, ahmad Zamzuri (2004) Lecturer Industrial Attachment (lia) Programme As Part Of Lifelong Learning Process. In: National Lifelong Learning Seminar, 1-2 Dec 2004, Kuala Lumpur,malaysia.

Mohamad Ali, ahmad Zamzuri (2004) Membangun Dan Menguji Koswer Animasi 'komunikasi Data' Yang Dibangunkan Berasaskan 10 Prinsip Animasi Weir & Heeps Di Kalangan Pelajar Sijil It Politeknik Seberang Perai. In: 19th Educational Technology Convention, 8-10 Sept 2004, Kedah,malaysia.

Mohamad Pon, Armanizam and Shariffudin, Rio Sumarni (2004) Pembinaan Perisian Multimedia Interaktif bagi Lukisan Kejuruteraan lukisan Isometri: Kaedah Empat Pusat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Razif, Norfariza Izati and Sulong, Nor Zarina (2004) The Evaluation Of Supplementary Books Used In The teaching And Learning Of English Literature In Form 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Yatim, maizatul Hayati (2004) Kuiz Atas Talian Berasaskan Web:pelaksanaan & Kebolehgunaan. In: Persidangan Antarabangsa Pertama Upsi-upi, 8-9 Ogos 2004, Kuala Lumpur,malaysia.

Mohamad Yatim, maizatul Hayati (2004) Online Examination Via Web-based Course Management System. In: International Conference On Management Education, 26-28 Okt 2004, Kuala Lumpur,malaysia.

Mohamad Yunus, Norlida and Udin, Amirmuddin (2004) Faktor-faktor Yang Meningkatkan Motivasi Pelajar-pelajar tahun 4 Pkpg Kursus Kej. Awam, Elektrik & Jentera Untuk melanjutkan Pelajaran Ke Peringkat Ijazah Pertama Di Fakulti pendidikan, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed, Ab. Hadi and Hashim, Shahrin (2004) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keazaman Pelajar Menengah Rendah Memilih Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Satu Tinjauan Di Sekolah-sekolah Menengah Kawasan Senggarang, Batu Pahat Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed, Kamarizal and Jaafar, Haliza (2004) The Investigation Of The Factors That Affect The Learning of English Among Mathematic Students Of Fakulty Of education , Utm: A Case Study. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed, Munyratul Hidayah (2004) Faktor-faktor Pemilihan Jodoh Di Kalangan Mahasiswa islam Utm. Satu Kajian Terhadap Pelajar Program Khas pensiswazahan Guru (pkpg), Fakulti Pendidikan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed, Siti Nazreen Begum and Rajab, Azizah (2004) The Effectiveness Of Group Work In Teaching Form Three Literature Component. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed @ Md. Naim, Mohd Fuad and Shakib, Sulaiman (2004) Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) :- perkahwinan Dan Pelaksanaannya Dalam Hukum Islam, dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Tingkatan 5 kementerian Pendidikan Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed Rasidi, Siti Nur Fatihah and Mustaffa, Mohamed Sharif (2004) Corak Pengambilan Makanan di Kalangan Pelajar Melayu Sekolah Rendah ( Satu Kajian Kes Di Sekolah Kebangsaan Benut, daerah Pontian, Johor). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohammad, Radin Khairuddin and Mohd Noor, Norani (2004) penggunaan Komputer Dalam Pengajaran Dan Pemebelajaran Kemahiran Hidup Dikalangan Guru-guru Daerah Johor Bahru, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohammad, Razali and Yahaya, Azizi (2004) Kecerdasan Emosi Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Akademik Dan Tingkah Laku Kenakalan Pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohammad Kamel, Ilyana and Nordin, Aziz (2004) Kefahaman Pelajar Mengenai Konsep Asas, Pembelajaran terdahulu Dan Konsep Menyeluruh Jadual Berkala Unsur Di beberapa Buah Sekolah Di Daerah Kota Star. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Ali, Kamaruddin (2004) Pembangunan Perisian Multimedia Berasaskan Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Matematik Tingkatan Satu Kbsm, Bagi Topik Nombor Bulat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Alwi, Azizee and Basiron, Bushrah (2004) Persepsi Pelajar Muslim Terhadap Pemakaian Uniform Yang Menutup Aurat: Satu Kajian Di Kolej Kejururawatan Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Bashari, Noraziah and Omar, Abdul Hafidz (2004) Kesan Program Latihan Pemulihan Ke Atas Otot bisep Pesakit Erb s Palsy. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Ezani, Nurulziah and Tasir, Zaidatun (2004) Pembangunan Perisian Multimedia Berasaskan Kecerdasan Verbal Linguistik Bagi Tajuk Nisbah, Kadar Dan Perkadaran Tingkatan 2. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Fadzil, Azlina and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2004) Tahap Penguasaan Kemahiran Membina Inferens, hipotesis Dan Pemboleh Ubah Di Kalangan Pelajar tahun Satu Fakulti Pendidikan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Ithnin, Mohd Shairull and Kassim, Abu Hassan (2004) Tahap Penglibatan Pelajar Dalam Amali Sains Bagi Mata pelajaran Biologi Kbsm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Nor, Azura and Abd Latib, Azlan (2004) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja Guru Dalam Bidang Teknik Dan Vokasional Berdasarkan Teori Maslow Di Sekolah Akademik Di Daerah Pasir Puteh, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Nor, Siti Fatimah and Daeng Malebik, Abd Aziz (2004) Kepuasan Bekerja Guru-guru Agama: Satu Kajian Di kalangan Guru Agama Sekitar Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Ramli, Azneezal Ar-rashid and Ahmad, Roslee (2004) Tahap Amalan Pendekatan Konstruktivisme Dalam Proses pengajaran Dan Pembelajaran Di Kalangan Pelajar-pelajar biologi Kbsm: Suatu Kajian Tinjauan Di Daerah Kuala Kangsar, perak Darul Ridzuan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Razali @ Mohd Radzi, Jumrah and Ibrahim, Mohd Ali (2004) Kesediaan Bakal-bakal Guru Untuk Mengajar Sains Melalui kelas Amali. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Ruah, Mohd Ruhaidi Ikhwan and Kayat, Md Yusup (2004) Kesedaran Amalan Keselamatan Penggunaan Peralatan Dan mesin Di Kalangan Pelajar Teknologi Kejuruteraan Di sekolah Menengah Daerah Kuala Langat, selangor Darul Ehsan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Salleh, Salmi and Hushin, Hassan (2004) Persepsi Guru Terhadap Aspek Penyeliaan Pengajaran Dan Pembelajaran Satu Kajian Kes Di Sebuah Sekolah Menengah Agama. Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Salleh @ Elias, Mohd Fazly (2004) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer (pbk) Matematik Tingkatan Satu Kbsm, bagi Topik Pecahan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Shariff, Nor Adila and Kahar, Rohayah (2004) An Analysis On The Usage Of Code Switching Among engineering Students During Group Discussion. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Shukry, Shuzahernie and Kailani, Ismail (2004) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer matematik Kbsm Tingkatan Satu Bertajuk Solid geometry. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Tahir, Nurazreen and Abdullah, Muhammad Hisyam Lee (2004) Pembangunan Modul Perisian Bahan Bantu mengajar Lukisan Isometri Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Tajudin, nor'ain (2004) The Use Of Graphic Calculators In Teaching And Learning Of Mathematics:effects On Performance And Metacognitive Awareness. In: 3rd International Conference On Graphing Calculators, 15 - 17 Apr 2004, Kuala Lumpur,malaysia.

Mohd Yassin, Abdul Rahman and Mustaffa, Mohamed Sharif (2004) Amalan Pemakanan Di Kalangan Pelajar Melayu Di Sekolah Kebangsaan Pekan Nanas, Johor. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Yunan., Noreida and Mohamad Nor, Faizah (2004) Learner Strategies And The Effects Of Learner Effects Of Learner Training In Reading Science And Technology Texts. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Yusof, Nor Farizan and Ahmad, Roslee (2004) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelajar Kurang cemerlang Dalam Matapelajaran Sains. Satu Tinjauan Di kalangan Pelajar Tingkatan Tiga Di Sekolah Menengah kebangsaan Sultan Abdul Jalil Shah, Perak Tengah, Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Yusof, Nurul aishah and Nordin, Aziz (2004) Teknik Pengendalian Alat Radas Dan Bahan Kimia Di kalangan Pelajar Tingkatan Empat Di Daerah Kuala terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Zain., Abdul Razak and Noordin, Shaharom (2004) Keberkesanan Pengajaran Bermodul (pb) Mata Pelajaran Fizik Kbsm Tajuk Tenaga Dikalangan Murid Pelbagai Gaya Kognitif Pada Peringkat Tingkatan Empat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Nor, Hazuki and Abd Hamid, Mohd Zolkifli (2004) Pelaksanaan Program Kemahiran (ketukangan) Di Pusat Serenti Jerantut, Pahang Darulmakmur. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Shulti, Shuhada and Rahabah, Abdhamid (2004) Keberkesanan Program Latihan Terhadap Ketepatan tendangan Dalam Membuat Jaringan Gol Bagi Pemain-pemain bola Sepak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Moideen., Norsidah and Zakaria, Mohammad Hassan (2004) An Investigation Into Language And Pedagogic Competence : Insights From A Tesl Curriculum And Practical Teaching. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mokhtar, Asma Hanim and Mohd Zin, Mahussain (2004) Faktor-faktor Yang Mendorong Minat Pelajar Terhadap Mata Pelajaran .bahasa Arab. Kajian Di Sekolah Menengah Ugama (a) Maahad Muhammadi (p), Kota Bharu Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mokhtar, Mazyla and Mohd Amin, Nor Fadila (2004) Aplikasi Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ict) Dalam meningkatkan Pengajaran Dan Pembelajaran Oleh Guru teknikal (awam, Elektrik Dan Jentera) Sekolah Menengah teknik Di Negeri Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mokhtar, Norhidayu and Hassan, Arbaat (2004) Membangunkan Modul Perisian Alat Bantu Mengajar (abm) berasaskan Komputer Bagi Tajuk Pergerakan Bahan merentasi Membran Plasma, Biologi tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Moktar, Mohammed Firdaus and Mukhari, Abd Wahid (2004) Rekabentuk Alat Pengaut Sampah Dalam Longkang tertutup. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mt Rasid, Hartini (2004) A Study On Code Switching In Casual Conversation among Fourth Year Tesl Students Of Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhamad, Faridah and Kassim, Abu Hassan (2004) Miskonsepsi Dalam Topik Elektrolisis Di Kalangan Pelajar tingkatan Empat Di Daerah Tanah Merah, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhamad Sani, Mohd Aszhar and Minghat, Asnul Dahar (2004) Tinjauan Awal Terhadap Pelaksanaan Kurikulum Baru mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (khb) tingkatan Satu Di Sekolah Menengah Sekitar Kawasan skudai, Johor Bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhammad, Affandi and Ahmad, Adnan (2004) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantu Komputer untuk Tajuk Sistem Penyejukan Enjin. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhammad Ali@yusof., Muhammad Zawawi and Mohd Yusof, Sanitah (2004) Perlaksanaan Pendidikan Kelas Khas Kemahiran Al-quran (kkq) Di Sekolah-sekolah Menengah Kebangsaan Agama Negeri Johor Satu Kajian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhamod, Norazimah and Mohd Yusof, Sanitah (2004) Kaedah Belajar Yang Diamalkan Oleh Pelajar tingkatan Empat Di Sekolah Menengah Daerah Kota bharu,kelantan : Satu Perbandingan Antara Pelajar melayu Dan Bukan Melayu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhmud., Muhammad Zafifi (2004) Pengisian Pembelajaran Berbantukan Komputer Bagi Pengajian Kejuteraan Elektrik & Elektronik Bab Transistor Dwikutub. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mukhari, Abd Wahid (2004) Membangunkan Perisian Multimedia Pendidikan Berbantukan Komputer Dalam Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Bertajuk Pandangan Bantuan Bagi Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mukhtar Singh, Shareender Kaur and Abd Latib, Azlan (2004) Keupayaan Guru Di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Dalam Menerapkan Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Di Kalangan Pelajar Kurang Upaya Di Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Musa, Nor Hafezah and Dahlan, Yunos (2004) Penglibatan Pelajar Kaum Siam Dalam Aktiviti Sukan Di sekolah Menengah Kebangsaan Tiang Chandi, Pasir Mas, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mustafa, Mohd Affendi and Mukhari, Abd Wahid (2004) Pembangunan Perisian Pengajaran Berbantukan Komputer untuk Tajuk Kecil Dalam Mata Pelajaran Lukisan kejuruteraan Tingkatan 5 (lukisan Perspektif). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mustafa Kamal, Noor Muslieah and Awang, Ramli (2004) Perbandingan Persepsi Antara Guru Dan Pelajar Terhadap perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling : Kajian Kes Di sekolah Menengah Kebangsaan Pasir Gudang 1, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mustaffa., Faizal Yamimi and Wan Mansur, Wan Fara Adlina (2004) The Use Of Virtual Environment (moo) For Communication Skills In English. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

N

Nagappan, rajendran and Haron, isahak (2004) UNSPECIFIED In: The Effectiveness Of The Sound-word Integrated Method To Teach Preschool And Remedial. Pejabat Karang Mengarang Upsi, Malaysia.

Nasaru, Nilmah and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2004) Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) dengan Mengunakan Elemen-elemen Multimedia Dan Teoriteori pembelajaran Bagi Matapelajaran Kimia Bab elektrolisis. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ng, Han Guan and Shariffudin, Rio Sumarni (2004) Sistem Makmal Maya Bagi Pembelajaran Sains (virtual Laboratory For Science Learning) Muatan Haba (sub Tajuk Mata Pelajaran Fizik Tingkatan 4 bab 4 - Haba Dan Tenaga). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ng, Sew Lai and Ismail, Zaleha (2004) Persepsi Terhadap Peranan Amali Dalam Mempengaruhi aspek-aspek Minat, Motivasi, Kefahaman Dan Pencapaian dalam Pembelajaran Sains Tingkatan Empat Di Kalangan pelajar Bandaraya Ipoh. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ng, Siau Yueh and Noordin, Shaharom (2004) Tahap Kefahaman Kemahiran Mengeksperimen Pelajar-pelajar tingkatan Empat Terhadap Mata Pelajaran Kimia Di Sebuah sekolah Menengah Di Daerah Kulai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ng, Sook Yee and Lokman, Mohd Tahir (2004) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembelajaran Fizik Di kalangan Pelajar Tingkatan Empat Di Teluk Intan, Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ng, Ying Shya and Tan, Soo Yin (2004) Amalan Penggunaan Alat Bantu Mengajar (abm) di Kalangan Guru-guru Teknikal sekolah Menengah Teknik, negeri Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ngah, Roslina and Noordin, Shaharom (2004) Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pengajaran kendiri Tenaga Dan Perubahan Kimia Bagi Mata Pelajaran sains Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ngah, Sabariah and Arshad, Mohammad Yusof (2004) Mengkaji Tahap Penguasaan Kemahiran Proses Sains Di kalangan Pelajar Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ngei, Kie Soon and Abd Hamid, Hazil (2004) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Pelajar Dalam Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam Di Sekolah-sekolah Menengah Teknik, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ngutip, Tracy Resly and Nordin, Aziz (2004) Pemahaman Konsep Pembahagian Sel Di Kalangan Pelajarpelajar tingkatan 4 Aliran Sastera. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nik Ab.kadir, nik Hassan Basri (2004) Memperkasakan Bahasa Melayu Melalui Pembelajaran Komsas. In: Seminar Internasional Bahasa Indonesia/malaysia Dan Pembelajarannya, 11-13 Okt 2004, Sumatera Barat,indonesia.

Nik Abdul Rahman, Nik Akhtarulhaq and Omar, Abdul Hafidz (2004) Perbandingan Isyarat Deria Sensori Hasil Latihan Senaman Ke Atas Kontraksi Dan Kekuatan Maksimum Otot Biceps Pesakit Erb s Palsy / Brachial Plexus. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nik Ramelah, Muhamad and Yusup, Hashim (2004) Kajian Tentang Gaya Pembelajaran Pelajar Mrsm Dan Hubungan Dengan Penggunaan Media Pengajaran. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

Nik Yaakub, Nik Mohd Khairul Anuar and Rahabah, Abdhamid (2004) Kesan Ujian Sit-and-reach Elektronik Dalam Peningkatan tahap Kelenturan Maksimum Pemain-pemain Sepak Takraw universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nizar, Tamar Jaya (2004) Persepsi Pelajar Terhadap Peranan Ibu Bapa Pada Pendidikan Awal Dalam Membentuk Sahsiah remaja: Satu Kajian Di Kalangan Pelajar Tahun Empat Di Fakulti Pendidikan Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Noh, Azhar and Subari, Kamalularifin (2004) Kesesuaian Sukatan Pelajaran Amali Menggegas Mengikut Persepsi Guru-guru Mengajar Kursus amalan Bengkel Mesin Di Sekolah Menengah Teknik negeri Sarawak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nordin, Mohd Khairi and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2004) E-dagang Dalam Industri Kecil Dan Sederhana ( Iks ) tinjauan Di Kawasan Industri Negeri Perlis Indera Kayangan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nordin, Nordiana and Kassim, Abu Hassan (2004) Mengenalpasti Tahap Kefahaman Pelajar Tingkatan Empat dalam Kemahiran Memerhati, Kemahiran Mengukur Dan kemahiran Merekod. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nordin, Nur Eryanty and Hassan, Arbaat (2004) Membangunkan Perisian Modul Alat Bantu Mengajar (abm) berasaskan Komputer Bagi Tajuk Kecil Pergerakan Dan sokongan Pada Haiwan Di Bawah Tajuk Besar Pergerakan Dan sokongan Bagi Matapelajaran Biologi Kbsm Ting. 5. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

O

Omar, Jamilah and Hassan, Zainudin (2004) Pengaplikasian Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan kreatif Oleh Guru Dalam Pengajaran Mata Pelajaran kemahiran Hidup Bersepadu (ekonomi Rumah Tangga) Di sekolah Menengah Daerah Kota Bharu, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Omar, Mohd Fairuz and Ibrahim, Mohd Ali (2004) Tinjauan Pembelajaran Lukisan Kejuruteraan Berbantukan komputer (autocad) Terhadap Pelajar Tahun 4 Pendidikan teknik Dan Vokasional, Fakulti Pendidikan Universiti teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Omar, Norliza and Arshad, Mohammad Yusof (2004) Kefahaman Konsep Asid Dan Bes Di Kalangan pelajar-pelajar Tingkatan Empat Aliran Sains. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Omar., Aniza and Sulaiman, Seth (2004) Perbandingan Pengisihan Berkeirski Antara Pelajar Tahap Pencapaian Tinggi Dengan Pelajar Dengan Pelajar Tahap Pencapaian Rendah Dalam Pengkategorian Masalah Fizik Di Sekolah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ong, Jia Li and Dahlan, Mohd Yunos (2004) Pengumpulan Asid Laktik Dalam Darah Untuk Atlit terlatih Dan Atlit Tidak Terlatih. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ooi, Jin Bing and Omar, Abdul Hafidz (2004) Reka Cipta Alat Ujian Bmi (body Mass Index) Berelektronik Bagi ujian Kecergasan Jasmani Kebangsaan (ukjk) Untuk Mengukur nilai Bmi (body Mass Index). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Osman, Asmah and Hashim, Shahrin (2004) Faktor-faktor Pengaplikasian Kemahiran Elektif Ert Oleh Pelajar Tingkatan Empat Dalam Kehidupan Seharian Di Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Pudu Dan Sekolah Menengah Cheras, Kuala Lumpur, satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Osman, Eddy Mohd Sahlan (2004) Teachers Acceptance Of Kbsm English Form Four syllabus. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Osman, Islamiah and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2004) Tahap Kesediaan Bakal Guru Terhadap pengajaran Sains Dalam Bahasa Inggeris. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Osman, Maslan and Kamin, Yusri (2004) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keengganan Usahawan bumiputera Untuk Berpindah Ke Prasarana Yang Telah disediakan Oleh Kerajaan Di Daerah Jasin, Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Osman, Noor Jamaaton and Shariffudin, Rio Sumarni (2004) Kepelbagaian Kecerdasan Dan Personaliti Terhadap Pencapaian Akademik Pelajar-pelajar Tahun Satu Sarjana muda Teknologi Serta Pendidikan (awam/elektrik/jentera) Di Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Osman, Norlaila Wati and Othman, Widad (2004) Aplikasi Srategi Pengajaran Oleh Guru Kejuruteraan Awam dalam Pengajaran Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan awam Di Empat Buah Sekolah Menengah Teknik Di Negeri selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Osman, Nur Sajidah and Joned, Muslim (2004) Membangunkan Perisian Modul Alat Bantu Mengajar (abm) bertajuk Pergerakan Dan Sokongan Pada Manusia bagi Matapelajaran Biologi Tingkatan Lima. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Ahmad Annuar and Ahmad, Adnan (2004) Pengajaran Guru Menggunakan Lukisan Berbantu komputer ( Auto Cad ) Membantu Pelajar Memahami Asas lukisan Kejuruteraan Di Daerah Kinta , daerah Kuala Kangsar , Daerah Larut, Matang Dan Selama di Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Noorfaizah Asykin and Idris, Abdul Razak (2004) Tahap Persediaan Material Dan Kesediaan Emosi guru-guru Sains Dan Matematik di Daerah Kluang untuk Mengajar dalam Bahasa Inggeris. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Norlizayati and Noordin, Shaharom (2004) Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pengajaran kendiri Sifat Jirim Bagi Mata Pelajaran fizik Kbsm Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Noryzana and Uzir, Mohd Mohsin (2004) Persepsi Pelajar-pelajar Kemahiran Hidup Bersepadu Elektif pertanian Terhadap Mata Pelajaran Pertanian Di Tiga Buah sekolah Di Daerah Batu Pahat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Rohani and Abdul Raof, Abdul Halim (2004) Analyzing The English Language Communicative Needs Of Engineers In The Manufacturing Sector: A Case Study At Shimano Components (m) Sdn. Bhd. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Zainudin and Kamin, Yusri (2004) Tahap Masalah Dalam Perlaksanaan Mata Pelajaran Membuat perabot Di Sekolah Menengah Akademik Terpilih Bagi Negeri johor, Melaka Dan Negeri Sembilan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman., A.hamid and Hushin, Hassan (2004) Sekolah Menengah Bandar Tenggara Ke Arah Organisasi Pembelajaran : Satu Tinjauan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Owi, Kim Huei and Mohd Noor, Norani (2004) Penguasaan Kemahiran Berkomunikasi Di Kalangan Pelajar Tahun 4 Pendidikan Teknik Dan Vokasional Fakulti Pendidikan Di Universiti Teknologi Malaysia Sebagai Persediaan Untuk Kerjaya. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

P

Paijalah, Fa izah and Ismail, Idris (2004) Persepsi Saudara Baru Tentang Penerimaan Masyarakat islam Terhadap Mereka : Kajian Kes Di Darul Ukhuwah johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Pan, Daniel Tze Lin (2004) The Relationship Between Learners Informal Exposure To english Outside English Classes And Their Achievement In the Sijil Pelajaran Malaysia (spm) English Result: an Investigation In Universiti Teknologi Malaysia (utm). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Paranjothi Yanok, Pakianathan and Mohd Eusoff, Alias (2004) Kajian Tentang Keutuhan Keluarga Dengan Tingkahlaku Remaja. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

Paridul Adras, Ismail and Ramlah, Jantan (2004) Hubungan Antara Perlakuan Pendedahan Kendiri Dengan Kesediaan Berjumpa Kaunselor. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

Phua, Yen Chyn and Noordin, Shaharom (2004) pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian modul Pengajaran Kendiri Tenaga Dan Perubahan Kimia Untuk Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Pineot, Muhamad Nazam and Udin, Amirmuddin (2004) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Pelajar melayu Tahun 4 Dalam Mata Pelajaran Matematik Di fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Poon, Chong Khim (2004) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer ( Pbk ) Bertajuk Memotong Bagi Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Mekanikal ( Pkm ). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Pua, Ling Siew and Nordin, Aziz (2004) Penguasaan Pelajar Sekolah Rendah Dalam Mempelajari Tajuk sains Asas Iaitu Jarak, Luas, Isipadu, Masa, Berat Dan Suhu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

R

Rakkata, Sainuddin and Kayat, Md Yusup (2004) Pembangunan Perisian Pengajaran Berbantu Komputer (pbk) Bertajuk Cerun Bagi Mata pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam (pka) Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ramli, Nurun Najwa and Muhamad, Azhar (2004) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) pendidikan Islam Kbsr Tahun 6. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ramli, Rosidah and Aris, Baharuddin (2004) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk)bagi Topik Sistem Pengangkutan, Kejuruteraan Jalan Raya Dan Lalulintas (pka) Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rasamah @ Rajoo, Rukumani and Yamin, Sulaiman (2004) Tahap Pengetahuan Guru Dan Pembantu Makmal Kimia terhadap Pengurusan Dan Keselamatan Makmal Kimia sekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ratnavadivel, nagendralingan and Nagappan, rajendran and Saad, noor Shah and Abdullah, zaini and Kepol, napisah (2004) UNSPECIFIED In: Teacher Profession Development:teacher Professional Knowledge Based And Teacher Education. Pejabat Karang Mengarang Upsi, Malaysia.

Rawi @ Che Teh, Roseliza and Dahlan, Mohd Yunos (2004) Perbezaan Tahap Daya Tahan Kardiovaskular Di Anatara Pemain Bola Sepak Dan Pemain Hoki Lelaki Universiti Teknologi Malaysia Melalui Ujian Bleep. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Razak Malek, Taharim and Rajendran, Nagappan (2004) Hubungan Di Antara Persepsi Guru Bahasa Melayu Tentang Kebolehan Membina Ilmu Kandungan Pedagogi (pck) Dan Keberkesanan Pengajaran. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

Razali, Jamaliah and Aris, Baharuddin (2004) Pembangunan Perisian Prototaip Pengurusan Stress. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Razali, Razima and Noordin, Shaharom (2004) Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pengajaran kendiri (mpk) Haba Dan Tenaga Bagi Mata Pelajaran Fizik kbsm Pada Peringkat Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Resely, Nurul Azilah and Hushin, Hassan (2004) Peranan Panitia Sains Dalam Menghidupkan Budaya Cintakan Sains Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah di Daerah Bentong. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rohini, Fairus and Mustaffa, Mohamed Sharif (2004) Penggunaan Internet Di Kalangan Pelajar Tahun 4 Pendidikan teknik Dan Vokasional, Fakulti Pendidikan, Universiti teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ros, Azda Azlin and Subari, Kamalularifin (2004) Pengaplikasian Kemahiran Interpersonal Di Kalangan pelajar Pendidikan Teknik Dan Vokasional, Fakulti pendidikan, Utm Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Roslan, Rosieati and Abd Latib, Azlan (2004) Faktor-faktor Yang Mendorong Pekerja Industri Mengikuti program Pengajian Separuh Masa S.p.a.c.e. Di Fakulti kejuruteraan Mekanikal. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rosland, Farhana Munirah and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2004) Penguasaan Penggunaan Alat Radas Makmal Sains Di kalangan Pelajar-pelajar Tingkatan Empat di Sekolah Menengah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rozali, Rohayu and Yamin, Sulaiman (2004) Kebimbangan Sains Kbsm Di Kalangan Pelajar Tingkatan satu Dan Tingkatan Dua. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ruslan, Nor Amalia and Hanapiah, Othman (2004) Perancangan Kerjaya: Satu Tinjauan Terhadap Persediaan mahasiswa Islam Tahun Empat, Sarjana Muda Pengurusan, fakulti Pengurusan Dan Pembangunan Sumber Manusia, universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

S

Saad, Hasnawiyah and Abd Samat@darawi, Abdul Basit (2004) Persepsi Kakitangan Akademik Fakulti pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia terhadap Faktor Peningkatan Warga Tua Di rumah Seri Kenangan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saad, Mazulina and Mohd Yusof, Sanitah (2004) Persepsi Pelajar Terhadap Amalan Kerja Rumah Sebagai satu Strategi Pembelajaran Di Sekolah Menengah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saad, Mohd Roslizan and Rahabah, Abdhamid (2004) Kesan Program Latihan Fartlek Terhadap kecergasan Kardiovaskular Pemain Bola Sepak universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saadon, Muzlifah and Othman, Widad (2004) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penglibatan Pelajar Tingkatan Empat Aliran Vokasional Dalam Menjalankan Aktiviti Keusahawanan Di Sekolah Menengah Teknik Negeri Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saari, Siti Noraha and Sulong, Abdullah (2004) Amalan homework Sebagai Salah Satu Strategi dalam Pembelajaran Bagi Membantu meningkatkan Pencapaian Akademik Pelajar. satu Kajian Ke Atas Pelajar Tingkatan Empat Di sekolah Menengah Tinggi Agama Maahad pontian, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sabran, Ismail and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2004) Pembangunan Perisian Multimedia (pbk) Bagi Matapelajaran Teknologi Elektronik Tingkatan 4 Topik Komponen Elektronik (kapasitor). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sabu, Nor Ridzuan and A Samah, Narina (2004) Mengenalpasti Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Akademik Pelajar Bagi Subjek Kejuteraan Mekanikal, Satu Tinjauan Dijalankan Di Sebuah Sekolah Menengah Teknik Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sadasivam, Mohana and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2004) Satu Kajian Kemahiran Belajar Di Kalangan Para Pelajar tingkatan Empat Aliran Sastera Yang Berprestasi Rendah dalam Subjek Sains Teras Di Sebuah Sekolah Menengah Luar bandar Di Negeri Perlis. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Said, Saliha and Minghat, Asnul Dahar (2004) Amalan Kemahiran Belajar Di Kalangan Pelajar bumiputera. Satu Kajian Kes Di Sekolah Menengah Teknik pengkalan Chepa, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Salam, Ahmad Shafiee and Ahmad, Adnan (2004) Kajian Tahap Kognitif Di Kalangan Pelajar Tingkatan 4 Di Daerah Rompin, Pahang Dalam Mengenalpasti Permasalahan Pembelajaran Bagi Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan. Ahmad Shafiee Bin Salam Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Salapan, Radani and Nordin, Mohd Safarin (2004) Satu Kajian Tinjauan Tentang Penghayatan Nilai-nilai Murni semasa Menjalankan Amali Ketukangan Di Kalangan pelajar-pelajar Sijil Kemahiran Malaysia (skm) di Sekolah Menengah Teknik Kudat Sabah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saleh, Sarina and Mustaffa, Mohamed Sharif (2004) Corak Pengambilan Makanan Pelajar Melayu Sekolah Rendah. satu Kajian Kes Di Sekolah Kebangsaan Pendas Laut, Gelang patah, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Salehuddin, Noorul Shaleeza and Syed Mansor, Syed Mohd Syafeq (2004) Tinjauan Kesihatan Mental Dikalangan Pelajar Tahun Satu Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Salleh, Omar and Mohd Yusof, Sanitah (2004) penggunaan Bahan Bantu Mengajar Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Islam Dikalangan Guru-guru Daerah Segamat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saman., Norliah and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2004) Pembangunan Dan Penilaian Pbk Bertajuk Promosi Berasaskan Model Motivasi Arcs. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sanyut, Nelson and Lokman, Mohd Tahir (2004) Kemahiran Pengurusan Kurikulum Dan Bengkel Guru-guru kemahiran Hidup Bersepadu Di Sekolah-sekolah Menengah kerajaan Di Daerah Serian, Sarawak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saparuddin, Dewi Susanti and Bilal Ali, Mohamad (2004) Pembinaan Instrumen Penilaian (book Pbk) Untuk Penilaian Perisian Pbk Di Pasaran. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saribin, Mohd Hazizi and Hassan, Johari (2004) Penggunaan Komputer Sebagai Alat Bantu Mengajar dikalangan Guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Di daerah Klang, Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sarigan, Sabariah and Md Johan, Othman (2004) Persepsi Bakal-bakal Guru Lepasan Universiti teknologi Malaysia Terhadap Tahap Kesediaan mereka Mengajar Mata Pelajaran Sains Dan matematik Dalam Bahasa Inggeris. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sarjit Singh, Manvender Kaur and Zakaria, Mohammad Hassan (2004) A Training Needs Analysisi For Customs Front-line Officers. A Case Study At Kompleks Sultan Abu Bkaar, Tanjung Kupang. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sau Chen, Yeow and Buntat, Yahya (2004) Keberkesanan Pelaksanaan Program Integrasi Bermasalah Pembelajaran (pibp) Di Sekolah Rendah Biasa, Negeri Johor : Berdasarkan Model Penilaian Kipp. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saul Hamid, Wahida and Kayat, Md Yusup (2004) Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru - Guru Kemahiran Hidup Di enam Buah Sekolah Menengah Daerah Melaka Tengah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Seenivasan, Subuletchumy and Nordin, Aziz (2004) Pembinaan Dan Penilaian Modul Pengajaran Kendiri (mpk) bertajuk Formula Dan Persamaan Kimia Bagi Mata Pelajaran kimia, Tingkatan Empat Kbsm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Selvarajoo, Rathi and Ramli, Jamaluddin (2004) Gaya Pembelajaran Dalam Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Di Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Seri Ramalu, Swarna and Nordin, Aziz (2004) Pemahaman Pelajar Tingkatan 4 Aliran Sains Smk khir Johari Terhadap Konsep Mol Dan Aplikasinya dalam Stoikiometri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Seth., Shaihah and Abd Rahman, Mohd Anuar (2004) iklim Sekolah Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Akademik : Sati Tinjauandi Enam Buah Sekolah Menengah Daerah Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shafie, Hidayat (2004) Perisian : Modul Pengurusan Jenazah ( Lelaki ) Berpandukan modul Kursus Pengurusan Jenazah Masjid Sultan Ismail Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shaharudin, Nur Azlina and Joned, Muslim (2004) Membangunkan Modul Alat Bantu Mengajar (abm) berasaskan Komputer Bagi Tajuk Kecil sistem Pertahanan Badan Manusia biologi Kbsm, Tingkatan Lima. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shanmukam, Verinica Rajes and Mohd Nor, Mohad Anizu (2004) Satu Kajian Terhadap Prestasi Pemain Bola Sepak Johor setelah Menjalani Pembedahan Lutut. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sharifah, Alwi and Samsiah, Mohd Jais (2004) Faktor-faktor Yang Berkaitan Dengan Salah Laku Ponteng Pelajar-pelajar Di Sekolah Menengah. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

Shariff, Kamarul Zaman and Hassan, Zainudin (2004) Literasi Komputer Di Kalangan Pelajar-pelajar Tingkatan 2 yang Mengambil Subjek Kemahiran Hidup Bersepadu di Sekolah Menengah Kebangsaan Buyong Adil, Tapah, Perak. satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shariff, Syarul Nizam and Puteh, Fatimah (2004) The Perception Of Utm Teacher-trainees Towards The integration Of Online Word Games (bookworm) In The english Language Classroom. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sharip, Faizah and Buntat, Yahya (2004) Aspirasi Pekerjaan Para Pelatih Institut Kemahiran Mara (ikm) Johor Bahru Terhadap Latihan Yang Diikuti. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shunmugam, Thenmalar and Nordin, Aziz (2004) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Dalam Mata Pelajaran Kimia Kbsm tingkatan 4 Ikatan Ionik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

So, Chiau Ching (2004) Knowledge In Pre-reading Among A Group Of undergraduates In Universiti Teknologi Malaysia (utm), skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Soon, Mey Che and Syed Mansor, Syed Mohd Syafeq (2004) Hubungan Gaya Pembelajaran Dengan Pencapaian Akademik: tinjauan Di Kalangan Pelajar-pelajar Fizik Pendidikan Dan fizik Industri Universiti Teknologi Malaysia, Skudai Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Su, Akla (2004) Satu Tinjauan Mengenai Kategori Masalah Yang Dihadapi Oleh Pelajar Kemasukan Terus Di Kolej 13, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Suan, Yoong and Ayob, Aminah (2004) Malaysian Students' Interests In Learning Science And Technological Topics. In: In: ROSE Workshop:The Relevance Of Science Education ( ROSE) Project• Preliminary Report From Malaysia, November 2004, Leangkollen, .Oslo, Norway..

Sudar, Rokiah and Ali, Mohd Fadzli (2004) Pembangunan Perisian Multimedia Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Satu Bertajuk Mesin Jahit. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Suid, Habibah and Yamin, Sulaiman (2004) Faktor-faktor Kelemahan Pelajar dalam Mata Pelajaran Matematik di Peringkat Sekolah Rendah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sulaiman, Faridah and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2004) Kerja Projek Matematik Tambahan Ke Arah Pentaksiran Matematik Yang Holistik. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sulaiman, Hushaini and Hamzah, Rohana (2004) Satu Penilaian Guru Terhadap Keberkesanan Program latihan Kemahiran Skm Di Sekolah-sekolah Menengah teknik di Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sumin, Roziati and Bilal Ali, Mohamad (2004) Ciri-ciri Koswer Pendidikan Yang Disukai Oleh Pelajar Tingkatan 4 Sekolah Menengah Teknik (ert) Azizah, Johort Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Supaat, Mohmmad Helme and Othman, Widad (2004) Pembinaan Perisian Multimedia Bagi Pengajaran Dan pembelajaran Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Topik unjuran Ortografik Sudut Ketiga. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Supramaniam, Koamathi and Omar, Abdul Hafidz (2004) Menganalisis Perkembangan Otot Bisep Melalui Latihan elbow Flexion Terhadap Daya Pemulihan pesakit Erb s Palsy. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Surif, Johari and Arshad, Mohammad Yusof (2004) Pembinaan Dan Keberkesanan Perisian Prototaip Berdasarkan Model Generatir-metakognitif Bagi Konsep Asas Jirim Dalam Penomena Fizikal. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Syed Shiekh, Syarifah Fathynah and Omar, Abdul Hafidz (2004) Analisis Tiga-dimensi Parameter Kinematik Teknik tendangan Frontkick Dalam Sukan Taekwondo. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

T

Taat, Muhamad Suhaimi and Mohamad, Yukeri and , Fauzi (2004) Hubungan Pengajaran Amali Dalam Pendidikan Islam Dengan Keyakinan Ibadah Solat Guru Pelatih Di Maktab Perguruan Keningau, Sabah. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, Universiti Malaysia Sabah.

Tachinamutu, Mogana and Ali, Mohd Fadzli (2004) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Multimedia Bagi Mata Pelajaran Kimia Kbsm Tingkatan Lima Dalam Tajuk Sebatian Karbon. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tahir, Noorazilina and Awang, Ramli (2004) Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Pafa Pelajarpelajar cacat Pendengaran : Kajian Perbandingan Antara Sek. men. Keb. Putra, Kangar Perlis Dengan Sek. Men. Keb. Aminuddin baki, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tai, Chu Ping and Omar, Abdul Hafidz (2004) Reka Cipta Alat Step Up Berelektronik Bagi Ujian kecergasan Jasmani Kebangsaan (ukjk) Untuk Menguji Daya tahan Kardiovaskular. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tai, Pik Quan and Joned, Muslim (2004) Pembangunan Perisian Modul Alat Bantu Mengajar (abm) Yang Bertajuk Sistem Respirasi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Taib., Naemas and Ahmad, Adnan (2004) Hubungan Antara Profil, Minat, Peranan Guru Pembimbing Dan Pelaksanaan Aktiviti Tunas Bistari Terhadap Pemilihan Kerjaya Dalam Bidang Keushawanan Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Empat Sekolah Menengah Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tajudin, Salwana and Selamat, Kandar (2004) Keupayaan Pelajar Sph Pkpg Mengajar mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu semasa Berjawatan Sebagai Gstt. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Talib, Mohd Fuad and Borhan, Abdul Jalil (2004) Penghayatan Falsafah Pendidikan Kebangsaan di Kalangan Bakal-bakal Guru : Satu Kajian Terhadap pelajar-pelajar Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (pengajian Islam) Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Talib, Zuraida and Selamat, Kandar (2004) Tinjauan Kesedaran Keselamatan Bengkel Dikalangan Pelajar-pelajar Tahun 4 Pendidikan Teknik Dan Vokasional Di Bengkel Fabrikasi Logam N30 Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tami, Royzal (2004) The Usage Sub-skills Of Reading In Reading By A Group Of Profeciency Readers. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Cheng Theng and Abu, Baharin (2004) Tahap Kefahaman, Kesalahfahaman Dan Masalah penguasaan Konsep Pengerakan Bahan Merentas Membran plasma Dalam Mata Pelajaran Biologi Kbsm Di Kalangan pelajar-pelajar Tingkatan Iv Di Empat Buah Sekolah menengah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Chiew Ling and Mohd Noor, Norani (2004) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kehadiran Pelajar Ke Sekolah Di 4 Buah Sekolah Menengah Kebangsaan, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Hong Goon and Syed Mansor, Syed Mohd Syafeq (2004) Tinjauan Mengenai Kategori-kategori Masalah di Kalangan Mahasiswa-mahasiswa Tahun Satu, bahagian Teknik Dan Vokasional, Fakulti Pendidikan, universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Lip Ren and Abu, Baharin (2004) Tahap Kesediaan Guru-guru Pelatih Izajah Sarjana Muda teknologi Serta Perdana Dalam Menjalani Latihan mengajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Pei Khun and Tan, Soo Yin (2004) Persepsi Pelajar-pelajar Tingkatan Empat Terhadap Perkhidmatan Bimbingan Kerjaya Di Sekolah menengah Tiknik Sekitar Negeri Sembilan tan Pei Khun universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Poh Fong and Mukhari, Abd Wahid (2004) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer ( Pbk) Bertajuk Lukisan Oblik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, So Lim and Omar, Abdul Hafidz (2004) Menguji Keberkesanan Rekabentuk Papan Anjal elektronik Dalam Aktiviti Plyometrik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Ten Nai and Mohamed, Mohini (2004) Kajian Kes Terhadap Jenis Tingkah Laku Metakognitif Dalam Menyelesaikan Masalah Matematik. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Yee Shuang and Mohd Noor, Norani (2004) Penguasaan Kemahiran Pengurusan Kokurikulum oleh Guru-guru Di Sekolah Menengah Kebangsaan. satu Tinjauan Di Tiga Buah Sekolah Menengah Kebangsaan Daerah Kulai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tang, Hing Pak and Mohd Noor, Norani (2004) Penggunaan Komputer Oleh Guru-guru Kemahiran Hidup Bersepadu Di 6 Buah Sekolah Menengah, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tarmazi, Siti Nur Shuhada and Ismail, Norhiza (2004) Baby Steps In Understanding Literature Component: Selected Short Stories And Poems : An Analysis Of The Content And The Users Perceptions. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Teknoh, Masita (2004) Persepsi Pelajar-pelajar Tingkatan 2 Terhadap komponen Perdagangan Dan Keusahawanan kemahiran Hidup Bersepadu Di Sekolah Menengah tun Habab, Kota Tinggi, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ten, Li Huei and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2004) Tahap Penguasaan Kemahiran Proses Sains Bagi Kemahiran membuat Hipotesis, Mengawal Pemboleh Ubah, Mentafsir maklumat Dan Mendefinisi Secara Operasi Di Kalangan Pelajar tingkatan Empat Di Daerah Kuala Terengganu, Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Teoh, Lee Peng and Uzir, Mohd Mohsin (2004) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi prestasi Pelajar-pelajar Dalam Mata Pelajaran Lukisan kejuruteraan Di Tiga Buah Sekolah Menengah Teknik Di daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ting, Heng Huo and Tan, Soo Yin (2004) Tahap Penggunaan Komputer Di Kalangan Guru kemahiran Hidup Di Enam Buah Sekolah Menengah kebangsaan Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tiong, Leh Ling and Shariffudin, Rio Sumarni (2004) Pola Personaliti Dan Pemikiran Kritis Dengan Aktiviti-aktiviti Pengajaran Pembelajaran Berbantukan Komputer Kalangan Pelajar Fab, Fke, Fkm, Fkkksa, Fksg, Fppsm Dan Fs, Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tiong, Linda Ming Ming and Abdullah, Zaleha (2004) Satu Kajian Keberkesanan Pembelajaran Koperatif (kaedah jigsaw) Dalam Matapelajaran Sains Tingkatan Empat Di daerah Sibu, Sarawak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tuan Ismail, Nik Mohd Zulkifli and Mohd Yusof, Sanitah (2004) Pengaplikasian Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan kreatif (kbkk) Dalam Corak Pengajaran Guru Mata pelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah Daerah pasir Mas - Tumpat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tunda, Erna and Minghat, Asnul Dahar (2004) Motivasi Pencapaian mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Pelajar Tingkatan Iv di Sekolah Menengah Teknik Kota Tinggi, Johor. satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tung, Huey Yee and Tan, Soo Yin (2004) Persepsi Pelajar-pelajar Terhadap Faktor-faktor Yang mempengaruhi Kemerosotan Disiplin Di Kalangan pelajar-pelajar Sekolah Menengah Teknik Daerah Johor bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

U

Ubaidullah, nor Hasbiah (2004) Pembangunan Perisian Kursus Multimedia Untuk Kanak-kanak Disleksia. In: Seminar Siswazah Ukm 2004, 14-15 Nov 2004, Negeri Sembilan,malaysia.

Ubie, Willie Nelson and Wan Zakaria, Wan Zarina (2004) Teacher Perceptions On Motivating Students Through Music in The English Literature Classroom In Secondary Schools of Kuching, Sarawak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

V

Veerapen, Muthu Kannu and Rahabah, Abdhamid (2004) Kesan Latian Bebanan Terhadap Kekuatan Maksimum Otot Palmaris Longus Ke Atas Pemain Pasukan Hoki Lelaki Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

W

Wahid, Zaiton and Buntat, Yahya (2004) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penguasaan pembelajaran Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Di sekolah Menengah Teknik Sungai Buloh, Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wahidin, Mohd Faizal and Mohamed, Mohini (2004) Pembinaan Bahan Pengajaran Guru Yang menyepadukan Unsur Sejarah Dalam Pengajaran Dan pembelajaran Matematik Kbsm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan, Shiau San and Hassan, Zainudin (2004) Pembangunan Perisian Mulitimedia Berasaskan Kecerdasan logik-matematik Bagi Tajuk Haba Dan Pemindahannya sains Kbsm Tingkatan 1. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Bakar, Wan Norliza and Ismail, Zaleha (2004) Kajian Perbezaan Persepsi Dan Strategi Penyelesaian Masalah Pakar Dan Novis Topik Penggunaan Kalkulus Dalam Perniagaan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Mohd Nasir, Wan Abu Bakar and Yusup, Hashim (2004) Tahap Penggunaan Pusat Sumber Sekolah Di Kalangan Pelajar Smk Syed Mashor:satu Kajian Kes. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

Wan Mustapha, Wan Syazmimi and Ahmad, Roslee (2004) Langkah Mengekalkan Minat Dan Membangkitkan Motivasi pelajar Oleh Guru-guru Sains Peringkat Menengah Atas. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Salleh, Wan Noorul Hisham and Ali, Mohd Fadzli (2004) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer Bagi Mata Pelajaran Kimia Kbsm Tingkatan 4 Bertajuk: Garam, Peka Kimia Dan Keselamatan Makmal Kimia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wee, Yinn Sheng (2004) Reka Cipta Alat Power Jump Bagi Ujian Kecergasan Jasmani Kebangsaan (ukjk) Untuk Menguji Kuasa Kaki. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wong, Emily Mee Lee and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2004) Tahap Pengetahuan Pelajar Terhadap Keselamatan Makmal Sains Sekolah Di Kalangan Pelajar-pelajar Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wong, Ling Syu and Omar, Abdul Hafidz (2004) Reka Cipta Alat Lari Ulang Alik 4 X 10 Meter Bagi Ujian Kecergasan Jasmani Kebangsaan (ukjk) Untuk Menguji Ketangkasan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wong, Shui Wah and Othman, Widad (2004) Kajian Penggunaan Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan kreatif (kbkk) Dalam Mata Pelajaran Lukisan kejuruteraan Tingkatan Empat Sekolah Menengah Teknik johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wong, Sing Ying and Zakaria, Mohammad Hassan (2004) Learning Style Preferences Among Utm Students In Learning english: A Look Into Gender, Proficiency, Similarities And differences With Teaching Style. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Woo, Mei Teng (2004) Analisis Tiga Dimensi Kinematik Tendangan roundhouse kick Dalam Sukan Taekwondo. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Y

Yaakop, Muhammad Elham and Idris, Abdul Razak (2004) Perisian Pembelajaran Berbantu Komputer mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Elektrik Dan elektronik (pengenalan). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yaapar, Suriyati and A Samah, Narina (2004) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelajar Tingkatan empat Di Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah, Melaka memilih Aliran Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yahya, Fadilah and Hamzah, Rohana (2004) Keberkesanan Kursus Rekaan Fesyen Berbantukan komputer Di Politeknik Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yahya, Sulaiman and Mustaffa, Mohamed Sharif (2004) Gangsterisme : Satu Kajian Kes Di Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor, Kluang. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yahya, Yasmin and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2004) Tahap Penguasaan Kemahiran Proses Sains Asas di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yang, Roshidayah and Noordin, Shaharom (2004) Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pembelajaran kendiri Sifat Jirim Bagi Mata Pelajaran Fizik Kbsm tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yap, Chin Kent and Hassan, Arbaat (2004) Membangunkan Perisian Modul Alat Bantu mengajar (abm) Bertajuk Sistem Pembiakan Manusia mata Pelajaran Sains Tingkatan Tiga. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yap, Hun Sek and Noordin, Shaharom (2004) Pembinaan Dan Penilaian Modul Pengajaran Kendiri (mpk) bertajuk Tenaga Dan Perubahan Kimia bagi Mata Pelajaran Sains Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yeap, Chu Im and Aris, Baharuddin (2004) Pembangunan Perisian Multimedia (pembelajaran Berbantukan Komputer Bagi Tajuk Ukur Kejuruteraan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yeong, Lai Vang and Tasir, Zaidatun (2004) Pembangunan Perisian Gelombang Cahaya Berasaskan Pendekatan Kecerdasan Logik-matematik Dan Kecerdasan Visual. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yong, Hong Then and Omar, Abdul Hafidz (2004) Reka Cipta Alat Sit And Reach Berelektronik bagi Ujian Kecergasan Jasmani Kebangsaan (ukjk) untuk Menguji Fleksibiliti. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yong, She Sheh and Tan, Soo Yin (2004) Perhubungan Antara Penyesuaian Diri Dengan perkembangan Individu Pelajar-pelajar Matrikulasi kejuruteraan Tahun Asas di Utm, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yong, Sook Mun (2004) Motivation As A Contributing Factor In English Language learning: A Comparison Between Different English proficiency Universiti Teknologi Malaysia undergraduates. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusof, Azman and Hushin, Hassan (2004) Pembinaan Perisian Berbantukan Komputer Bagi Matapelajaran Pengajian Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik Tingkatan Empat Topik Pearuh azman. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusof, Radzali and Ramli, Jamaluddin (2004) Sikap Dan Minat Pelatih Semasa Mengikuti Latihan Kemahiran Di Pusat Giat mara Kuala Terengganu. terengganu Darul Iman. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusof, Roziana and Abd Hamid, Hazil (2004) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Pencapaian pelajar Dalam Mata Pelajaran Teknologi Elektronik Di tiga Buah Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusof, Roziana and Abd Hamid, Hazil (2004) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Pencapaian pelajar Dalam Mata Pelajaran Teknologi Elektronik Di tiga Buah Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusoff, Hasmilawati and Safar, Ajmain (2004) Persepsi Peserta Program Penjanaan Insan cemerlang Di Kolej-kolej Pelajar, Utm terhadap Keberkesanannya Dalam Meningkatkan prestasi Akademik Dan Sahsiah Mereka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusoff, Noor Azam and Nordin, Mohd Safarin (2004) Tinjauan Terhadap Faktor-faktor Yang Mempengaruhi pembelajaran Pelajar Dalam Mata Pelajaran Reka Cipta Di enam Buah Sekolah Menengah Dalam Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusoh, Halijah and Buntat, Yahya (2004) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Pelajar mengikuti Mata Pelajaran Vokasional (mpv) Di Sekolahsekolah akademik Di Daerah Alor Gajah, Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Z

Zaabar, Jawariah and Mushtari, Mohd Ismail (2004) Pembangunan Sahsiah Pelajar: Persepsi Pelajar Kolej Tun Fatimah Terhadap Peranan jawatankuasa Kolej Mahasiswa, Kolej Tun Fatimah, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zahari, Norli and Suratman, Azmi Shah (2004) Modul Pembelajaran Kendiri Bertajuk : kursus Pra-perkahwinan Islam. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zaidatol Akmaliah, L. P and Habibah, E (2004) Improving The Teaching Profession Through Understanding Educators' Self Motivation. Pakistan Journal Of Psychological Research,, 19 (1-2).

Zainal, Mohd Arifin and Ahmad, Roslee (2004) Penagihan Semula Dadah : Hubungan Antara Individu Daalm Keadaan Berio Tinggi Dan Kepuisan Hidup Serta Cara-cara Menangani. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zainal, Rosaniza and A Samah, Narina (2004) Tahap Persediaan Bagi Mengendalikan Pengajaran mata Pelajaran Matematik Menggunakan Bahasa Inggeris. satu Tinjauan Terhadap Pelajar Tahun empat Fakulti Pendidikan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zainal, Zainawati and Tasir, Zaidatun (2004) Pembangunan Perisian Multimedia Berasaskan kecerdasan Ruang Visual Dan Interpersonal bagi Tajuk Koordinat Tingkatan 2. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zainal Abidin, Shaida Isma and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2004) Penggunaan Internet Dalam Pendidikan Sains sebagai Sumber Pembelajaran di Sekolah Bestari. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zainal Rasid, Adilah and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2004) Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer bab Bumi Dan Alam Semesta dalam Mata Pelajaran Sains kbsr Tahun Lima. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zainalabidin, Norzaina and Udin, Amirmuddin (2004) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Pelajar dalam Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Di Tiga Buah sekolah Menengah Teknik Sekitar Kuala Lumpur. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zainuddin, Norlela and Mohd Nor, Mohad Anizu (2004) Mengkaji Hubungkait Unsur Spiritual Dalam Meditasi Yoga. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zainuddin, Tini and Abd Hamid, Hazil (2004) Persepsi Guru-guru Terhadap Perubahan Kurikulum : Satu Tinjauan Keatas Tiga Buah Sekolah Menengah Dikawasan Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zainudin, Robia tul A dawiyah and Arshad, Mohammad Yusof (2004) Kefahaman Konsep Perubahan Fizik Dan Perubahan Kimia Di kalangan Pelajar Tingkatan Dua Dan Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zakaria, Zubaidah and Mohamad, Ahmad Kilani (2004) Faktor-faktor Yang Mendorong Pelajar Sekolah menengah Merokok : Kajian Di Sekolah Menengah kebangsaan Permas Jaya, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zakaria, jaffry (2004) Community Campus Integration Through Outdoor Education:malaysia Perspective. In: 2nd International Cooloqium On Tourism And Leisure, 4-7 Mei 2004, Chiang Mai,thailand.

Zakaria., Rohaiza and Kamin, Yusri (2004) satu Penilaian Terhadap Kursus Amalan Bengkel Pembuatan Bagi Program Diploma Kejuteraan Mekanikal (pembuatan) Di Politeknik Berdasarkan Model Penilaian Kipp. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zawawi, Samsul Bahari and Syed Mansor, Syed Mohd Syafeq (2004) Masalah Pembelajaran Pelajar Tahun 3 Ijazah Sarjana muda Teknologi Serta Pendidikan (spa / Spe / Spj / Sph) program Khas Pensiswazahan Guru (pkpg) Di universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zulkifli, Zuriawahida and Mohamed, Mohini (2004) Tahap Penguasaan Kemahiran Manipulatif Terhadap pembelajaran Sains Amali Bagi Pelajar-pelajar Tahun Akhir fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zulkifli Muhammad, Ismail and Ismail, Abdul Raoh (2004) Penggunaan Komputer Di Kalangan Guru-guru Perdagangan Dan Prinsip Akaun. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

This list was generated on Thu Jul 9 05:13:31 2020 +08.