Items where Year is 2003

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: | , | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z
Number of items: 828.

Arina, Ariffin and Ahmad Khair, Mohd. Nor (2003) Analisis Penggunaan Kata Nafi Perintah Dalam Novel Imam. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Aslinda, Khamis and Husna Faredza, Mohamed Redzwan (2003) Penguasaan Peribahasa Melayu Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat: Satu Kajian Di Sekolah Menengah Kebangsaan Kem Terendak Melaka. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Azmanizan, Awang Maharum and Husna Faredza, Mohamed Redzwan (2003) Penggunaan Sistem Panggilan Di Kalangan Pelajar Dan Kakitangan Di Sekolah Menengah Kebangsaan Paloh Hinai, Pekan, Pahang. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Bahari, Ahmad and Seri Lanang Jaya, Rohani (2003) Kemahiran Menulis Karangan: Penekanan Kepada Binaan Perenggan Melalui Pendekatan Pola Pemerengganan. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Delimah, Maradan@justin and Husna Faredza, Mohamed Redzwan (2003) Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Ilmu: Satu Tinjauan Di Kalangan Bakal Guru Di Universiti Pendidikan Sultan Idris. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Fauzi, Amir Gus and Seri Lanang Jaya, Rohani (2003) Penggunaan Pusat Sumber Sekolah Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Florence, Gaung and Husna Faredza, Mohamed Redzwan (2003) Analisis Kesalahan Hasil Karangan Bahasa Melayu Pelajar Iban Tingkatan Satu. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Khairul Hakimi, Mansor and Norliza, Jamaluddin (2003) Aspek Kohesi Dalam Khutbah Jumaat. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Mohd Khairulfaizi, Abdul Rasid and Samsudin, Suhaili (2003) Penggunaan Puisi Klasik (pantun) Dalam Bahasa Melayu. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Mohd Zairi, Mohd Nasoha and Idris, Mohd. Radzi (2003) Pemupukan Tabiat Membaca Kanak-kanak Berdasarkan Kreativiti Ibu Bapa. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Naemah, Mohamad Saie and Samsudin, Suhaili (2003) Tabiat Membaca Di Kalangan Masyarakat. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Nazira, Keriya and Samsudin, Suhaili (2003) Kesalahan Penggunaan Bahasa Melayu Dalam Iklan-iklan Di Surat Khabar (mingguan Malaysia). ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Nga Lee, Ng and Samsudin, Suhaili (2003) Partikel Pemerian Dalam Novel Panas Salju : Suatu Analisis Makna. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Nguk Mui, Yap and Ahmad Khair, Mohd. Nor (2003) Kata Hubung Gabungan Tetapi Dan Atau Dalam Novel Imam: Satu Analisis Semantik. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Nik Rubiah, Nik Mustapha and Samsudin, Suhaili (2003) Pengaruh Dialek Kelantan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat: Satu Tinjauan. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Norafizah, Mohammad Som and Ahmad Khair, Mohd. Nor (2003) Aplikasi Penggunaan Imbuhan Ter- Dalam Novel Imam. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Noraini, Kasim and Norliza, Jamaluddin (2003) Aspek Tautan Dalam Dokumen Lama. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Norfaizah, Abd. Jobar and Norliza, Jamaluddin (2003) Pendekatan Dalam Pengajaran Membaca Permulaan: Satu Tinjauan. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Norhifzan, Yahya and Norliza, Jamaluddin (2003) Laras Bahasa Dalam Internet Relay Chat (irc). ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Noriyati, Zahari and Norliza, Jamaluddin (2003) Penggunaan Kata Sendi Nama Dalam Novel ‘di Hadapan Pulau’ Karya A. Samad Said : Satu Analisis. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Norlida, Md. Nooh and Norliza, Jamaluddin (2003) Penguasaan Kosa Kata: Kamus Sebagai Alat Bantu Mengajar. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Nur Aini, Muhammad and Razali, Ayob (2003) Alat-alat Kepengarangan Dalam Penulisan Buku Teks Bahasa Melayu Tingkatan Empat. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Ramlih, Majid and Razali, Ayob (2003) Analisis Koheren Dan Kohesi Berdasarkan Tautan Ayat Dalam Penulisan Karangan: Satu Tinjauan Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Roslinda, Khalid and Razali, Ayob (2003) Tahap Kebolehbacaan Bahan Petikan Kefahaman Pelajar Tingkatan 2. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Rosminah, Shamsuddin and Razali, Ayob (2003) Menulis Karangan Menggunakan Pendekatan Komunikatif. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Rosyawati, Ludin and Hamid, Awang (2003) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer Dalam Pengajaran Kata Nama (bidang Pengajaran Bahasa Melayu). ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Rozaimi, Ramli and Hamid, Awang (2003) Perisian Pendidikan: Pembelajaran Bahasa Berbantukan Komputer (pbbk) Pantun Untuk Tingkatan Satu. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Rozynanie, Jonis and Hamid, Awang (2003) Analisis Kesalahan Bahasa Dalam Teks Internet. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Shaemas, Mat and Ahmad Khair, Mohd. Nor (2003) Satu Analisis Penggunaan Kata Bantu Ragam Dalam Novel Imam. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Sharifah Rafidah, Wan Masra and Hamid, Awang (2003) Pembangunan Perisian Pengajaran Bahasa Berbantukan Komputer (pbbk) Dalam Pengajaran Karangan. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Siti Hawa, Hamzah and Hamid, Awang (2003) Kajian Penggunaan Perisian Multimedia Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu (kbsm) Dalam Aspek Simpulan Bahasa Peringkat Sekolah Menengah Rendah Di Daerah Gombak. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Siti Nor Asmah, Yusof and Hamid, Awang (2003) Pembinaan Perisian Pendidikan Pengajaran Dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (ppbk) Peribahasa Bahasa Melayu Dalam Comil Zamrud2. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Siti Rahmah, Sa'adon and Nik Hassan Basri, Nik Abdul Kadir (2003) Pengajaran Dan Pembelajaran Kata Majmuk Di Sekolah Menengah : Satu Kajian. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Siti Sharina, Abdul Azizi and Nik Hassan Basri, Nik Abdul Kadir (2003) Kata Adverba Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu Di Sekolah Menengah: Satu Kajian Kes. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Suriana, Abdul Rahman and Seri Lanang Jaya, Rohani (2003) Keberkesanan Penggunaan Komputer Untuk Meningkatkan Kemahiran Berfikir Dalam Bahasa Melayu. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Suzana, Ibrahim and Ahmad Khair, Mohd. Nor (2003) Penggunaan Kata Bantu Belum Dalam Novel Imam. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Syarifah Noor Syahriza, Syed Mohd Zain and Nor Azmi, Mostafa (2003) Kata Adjektif Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu Di Sekolah Menengah: Satu Tinjauan. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Wan Azizah, Wan Mat Ali and Seri Lanang Jaya, Rohani (2003) Kesesuaian Menggunakan Akhbar Sebagai Bahan Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Wan Azlinda, Wan Mukhtar and Nik Hassan Basri, Nik Abdul Kadir (2003) Kata Sendi Nama Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu Di Sekolah Menengah: Satu Tinjauan. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Yusniza, Mat Yusof and Ahmad Khair, Mohd. Nor (2003) Penggunaan Kata Penegas Dalam Novel Imam: Satu Analisis Semantik. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

,

, Ade Nursanti (2003) Self-regulated Learning Strategies And Self-efficacy Among Kulliyyah Of Human Sciences Iium Undergraduate Students. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Duna Izfanna (2003) Motivaional Orientations In Learning And Academic Achievement Amongst High School Students At Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta Indonesia. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Jamlee Silem/bibianna Laura. and Subari, Kamalularifin (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Cara Pergaulan Mahasiswa Sarawak Di Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

, Michael and A Samah, Narina (2003) Satu Tinjauan Tentang Penggunaan Komputer Di Kalangan Guru-guru Di Sekolah Menengah Teknik Keningau di Negeri Sabah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

, Nor Asiah Ibrahim (2003) Patterns Of Thinking Employed By Students In Esl Reading Comprehension Tasks- A Case Study. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Suzanna Mokhtar and Nor Azian, Mohd. Noor (2003) Classroom Environment And Academic Performance At Kolej Yayasan Pelajaran Mara Kuala Lumpur. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

A

A Madavan, Sasikala and Ahmad, Roslee (2003) Corak Asuhan Keluarga Dan Hubungan Dengan Pembentukan Personaliti Remaja Di Sekolah Menengah Kebangsaan Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

A Rahman, Raudzah and Md Johan, Othman (2003) Konsep Kendiri Pelajar-pelajar Yang Ponteng Sekolah Di Sekolah Menengah Kebangsaan Pekan Nenas Di Daerah Pontian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab Jalil, Sharifah and Ali, Mohd Fadzli (2003) Pembangunan Perisian Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Tajuk Pembiakan Tumbuhan Mata Pelajaran Sains Tingkatan 3. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab Rahman, Mohamad and Sulaiman, Seth (2003) Satu Tinjauan Tentang Kegagalan Penggunaan Perisian Jadual Waktu Di Sekolah-sekolah Rendah Zon Tiram. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab. Ghani, Noraini and Shariffudin, Rio Sumarni (2003) Pembinaan Dan Keberkesanan Perisian Multimedia Interaktif Konsep Asid Dan Bes. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab. Majid, Zulkefli and Yahaya, Azizi (2003) Persepsi Guru Terhadap Kegiatan Kokurikulum Di Sekolah Rendah Zon Setiu Selatan, Daerah Setiu, Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab. Manaf, Saipul Bahri and Lokman, Mohd Tahir (2003) Hubungan Diantara Iklim Organisasi Dengan Kepuasan Kerja: Saru Kajian Kes Di Sekolah Berasrama Penuh Dan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Daerah Kota Tinggi, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab. Rahim, Hazrimah and Ahmad, Ummul Khair (2003) The Effects Of Process Writing Approach On Upper Secondary Students Writing Performance. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Aziz, Khatijah and Selamat, Kandar (2003) Kesediaan Belajar Pelajar Terhadap Unit Reka Bentuk Dan penghasilan Projek Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup bersepadu. Satu Tinjauan Di Kalangan Pelajar-pelajar tingkatan Satu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Aziz, Mohd Hasnizam and Hassan, Arbaat (2003) Tahap Pengaplikasian Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif Dalam Pengajaran Kejuruteraan Awam Oleh Pelajar 4 Spa Sesi 2002/2003. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Aziz, Mohd Kamarul Adhar and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2003) Rekabentuk Pembangunan Perisian Berbentukan Komputer (pbk) Yang Bertajuk Mengenal 7 Buah-buahan Tempatan Untuk Peringkat Kanak-kanak Pra Sekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Aziz, Muhammad Fadzil and Awang, Habibah (2003) Peranan Guru Agama Takmir Dalam Meningkatkan Pengetahuan (fardhu Ain Di Kalangan Penduduk Setempat) Satu Kajian Di Daerah Temerloh Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Aziz, Noraina and Aris, Baharuddin (2003) Persepsi Guru Pembimbing Terhadap Guru Pelatih Utm Semasa Latihan Mengajar Di Sekitar, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Hamid, Fadilah and Udin, Amirmuddin (2003) Persepsi Pelajar Terhadap Kepentingan Dan Peranan Pendidikan Di Malaysia, Satu Tinjauan Di Sekolah Menengah Tenggaroh B. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Hamid, Ramlee and Hassan, Johari (2003) Penggunaan Dan Sikap Guru Mata Pelajaran Bestari Terhadap Aplikasi Komputer Dalam Persekitaran Pengajaran Dan Pembelajaran Bestari. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Kahar, Mohamad Rafee and Sulaiman, Seth (2003) Satu Tinjauan Mengenai Persepsi Dan Sikap Pelajar Tingkatan 4 (luar Bandar) Terhadap Amali Sains. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Rahman, Ahmad Shukri and Ahmad, Roslee (2003) Permasalahan Pengajaran Berbantukan Komputer. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Rahman, Nor Elieza and Nordin, Aziz (2003) Kelemahan Pelajar Tingkatan Empat Dalam Penguasaan konsep Daya Dan Gerakan Fizik Kbsm Di Empat Buah Sekolah di Sekitar Negeri Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Rahman, Sulaiman and Omar, Shariff (2003) Pentaksiran Kerja Amali Sains Berdasarkan Sekolah Satu Tinjauan Di Beberapa Sekolah Menengah Di Daerah Segamat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Rasid, Mohd Nazruddin and Salamon, Hussin (2003) Pengurusan Masa Di Kalangan Pelajar Universiti Teknologi Malaysia : Satu Kajian Di Kolej Tun Dr. Ismail. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Rauf, Kharuddin and Selamat, Kandar (2003) Persepsi Pelajar-pelajar Tingkatan Empat Sekolah Menengah Kebangsaan Di Negeri Johor Terhadap Mata Pelajaran Vokasional Membuat Perabot. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Razak, Yardza and Omar, Shariff (2003) Penggunaan Pusat Kesihatan Guru Di Kalangan Guru Sekolah Menengah Di Daerah Pendang, Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Hamid, Abd. Walid and Yahaya, Azizi (2003) Hubungan Minat Kerjaya Dan Dimensi Personaliti Di Kalangan Pelajar0pelajar Di Institut Kemahiran Mara (ikm). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Kodir, Asrul Nizam and Kayat, Md Yusup (2003) Kemahiran Dalam Kerja-kerja Amali Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik Di Sekolah Menengah Teknik Di Daerah Johor Bahru Dapat Memenuhi Keperluan Industri, Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Rahman, Faiz and A Samah, Narina (2003) Tinjauan Terhadap Faktor Sekolah Dalam Masalah Ponteng Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Di Sekolah Menengah Teknik Kerian, Bagan Serai, Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Rahman, Rasidah and Abd Hamid, Mohd Zolkifli (2003) Persepsi Suri Rumahtangga Di Taman Sri Pulai Terhadap Bahan Tambah Dalam Bahan Makanan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Rahman, Roziha and Abd Hamid, Hazil (2003) Prestasi Pencapaian Rendah Mata Pelajaran Bahasa Melayu Di Kalangan Pelajar Cina Dalam Tingkatan Dua Di Tiga Buah Sekolah Di Batu Pahat, Johor, Darul Tazim. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Aziz, Noor Azlina and Abd Hamid, Hazil (2003) Kemahiran Berfikir Secara Kreatif Dan Kritis Dalam Pembelajaran Kemahiran Hidup Elektif Ekonomi Rumahtangga Pelajar Tingkatan 2 Daerah Kota Setar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Ghani, Mohd Afzanizam and Nordin, Aziz (2003) Persepsi Para Pelajar Tingkatan 4 Aliran Sains Mengenai Amalan Keselamatan Makmal Dan Teknik Pengendalian Alat Radas Dan Bahan Kimia Di Makmal Sains Di Sekolah-sekolah Sekitar Skudai, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Ghany @ Jubri, Dalilah and Abd Latib, Azlan (2003) Pengaplikasian Kemahiran Hidup Secara Kreatif Dan Baris Dalam Kemahiran Hidup Bersepadu (reka Cipta). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Halim, Hamida and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2003) Tahap Penguasaan Kemahiran Asas Makmal Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir Di Fakulti Pendidikan, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Halim, Norhazrin and Hamzah, Abdul Rahman (2003) Tahap Penguasaan Ejaan Jawi Baru Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Islam. Satu Kajian Terhadap Pelajar Tingkatan 2 Sekolah Menengah Agama Maahad Pontian, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Halin, Noor Haziah and Atan, Anie (2003) A Survey On The Tesl Microteaching Programme In Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Hamid, Mohd Firdaus and Kastiran, Tamjes (2003) Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Mata Pelajaran Pendidikan Islam Tingkatan Empat (ibadat Haji & Umrah). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Karim, Nor Hasimah and Abd Hamid, Mohd Zolkifli (2003) Corak Pengambilan Makanan Di Kalangan Pelajar Tingkatan 4, Di Sek. Men. Keb. Tasek Damai, Ipoh. Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Karim, Sarena and Yahaya, Azizi (2003) Hubungan Gaya Pembelajaran Dengan Pencapaian Akedemik Pelajar Tingkatan Empat Di Dua Buah Sekolah Di Negeri Sembilan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Latif, Abdul Mutalib and Udin, Amirmuddin (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembelajaran Pelajar Dalam Mata Pelajaran Lukisan Geometri Dan Mesin Di Sekolah Menengah Teknik Negeri Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Latif, Adibah and Hashim, Selamat (2003) Faktor Pencapaian Pelajar Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Islam : Persepsi Pelajar Tingkatan 4, Sek. Men. Keb. Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Majid, Dzulfiqhar and Noordin, Shaharom (2003) Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pengajaran Kendiri Jirim Dan Bahan Bagi Mata Pelajaran Sains Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Majid, Rizalmi and Hushin, Hassan (2003) Tinjauan Terhadap Perusahaan Ternakan Ikan Sangkar Air Masin Di Kampung Air Masin Kukup, Pontian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Mutalib, Mohd Redzwan and Nizar, Tamar Jaya (2003) Persepsi Pelajar Terhadap Mata Pelajaran Titas 1 : Satu Kajian Terhadap Pelajar Muslim Tahun 3, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Jamaludin and Hassan, Arbaat (2003) Persepsi Ibu Bapa Luar Bandar Mengenai Pentingnya Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dalam Kerjaya. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Rohaini and Udin, Amirmuddin (2003) Persepsi Pelajar Terhadap Mata Pelajaran Reka Cipta Di Kalangan Pelajar-pelajar Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Sherazad and Ahmad, Adnan (2003) Aplikasi Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Peringkat Pra Sekolah Di Daerah Kudat, Kota Belud Dan Tuaran, Sabah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Siti Balqis and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2003) Tinjauan Mengenai Persepsi Pelajar Tingkatan Empat Aliran Sains Terhadap Mata Pelajaran Matematik Tambahan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rashid, Abdul Hamid and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2003) Analisis Soalan Mata Pelajaran Sains Di Peringkat Sijil Pelajaran Malaysia Tahun 1995 Hingga 2001. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Razi, Siti Hajar and Ismail, Idris (2003) Persepsi Pelajar Terhadap Pengajaran Guru Bahasa Arab Komunikasi Satu Kajian Terhadap Pelajar Tingkatan Satu Di Sekolah Menengah Agama Kerajaan Negeri Di Daerah Pontian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Salim, Sarijah and Abdul Wahab, Arpah (2003) Faktor-faktor Pembentukan Akhlak Dalam Peribadi Remaja : Satu Kajian Ke Aras Pelajar Mulsim Tahun 1, Kolej Tun Razak, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Salim/ Paul Lee, Faridah and A Samah, Narina (2003) Pengaplikasian Komputer Dan Multimedia Dalam Pengajaran: Satu Tinjauan Terhadap Guru-guru Teknik Dan Vokasional Di Sepuluh Buah Sekolah Buah Sekolah Menengah Didaerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Samad, Abu Hashim and Arshad, Mohammad Yusof (2003) Kajian Mengenai Keperluan-keperluan Dan Status Pendidikan Sains Sekolah-sekolah Rendah Negeri Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Samad, Ismail and Aris, Baharuddin (2003) Sikap Guru Sekolah Menengah Terhadap Latihan Profesional Dalam Bidang Komputer : Satu Tinjauan Ke Atas Sekolah Menengah Di Daerah Kluang, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Samad, Zarina and Nordin, Mohd Safarin (2003) Kesilapan Dan Salah Konsep Dalam Tajuk Ketengenan Bagi Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Shukor, Jalilah and Abd Rahman, Mohd Anuar (2003) Motivasi Kerja Guru-guru Yang Mengajar Di Tiga Buah Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Wahab, Ahmad Yuzaidi and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2003) Hubungkait Antara Kesediaan Dan Kemahiran Penggunaan Bahasa Inggeris Di Dalam Pengajaran Di Sekolah Menengah Teknik Dan Vokasional Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Wahab, Mohammad Azrinsha and Safar, Ajmain (2003) Tahap Penggunaan Tulisan Jawi Semasa Sesi Pembelajaran, Satu Tinjauan Di Kalangan Pelajar-pelajar Pengajian Islam, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Wahab, Zahid and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2003) Analisis Soalan Mata Pelajaran Sains Diperingkat Penilaian Menengah Rendah (pmr) Dari Tahun 1994 Hingga 2002. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Wahab Khan, rahmatullah Khan (2003) Self-esteem, Depression And Body Esteem Between Obese And Non-obese Students In The International Islamic University Malaysia. In: International Conference On Anti Aging And Preventive Medicine, 5 - 7 Dis 2003, Shanghai,china.

Abdullah, Fadhilahanim Aryani and Kassim, Abu Hassan (2003) Tahap Kompetensi Pengajaran Guru Pelatih Kimia Sesi 2003/04 fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Mohamad Saharudin and Shariffudin, Rio Sumarni (2003) Penerapan Nilai-nilai Murni Dalam Subjek Amali oleh Guru-guru Teknikal Aliran Vokasional di Sekolah Menengah Teknik Muar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Mohammad Saad and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2003) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Mata Pelajaran Sains Kbsm Tingkatan Tiga Pembiakan Seks Tumbuhan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Mohd Firdaus and Ahmad, Roslee (2003) Kajian Stress Terhadap Guru-guru Sekolah Bestari. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Mohd Imran and Omar, Shariff (2003) Kajian Mengenai Pencapaian Pelajar Melayu Tingkatan 4 Aliran Vokasional Dalam Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Di Sekolah Menengah Teknik Butterworth, Pulau Pinang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Nor Azhani and Sihes, Ahmad Johari (2003) Gaya Pembelajaran Pelajar Aliran Sains Tulen Dan Sastera Di Sekolah-sekolah Menengah Akademik Sekitar Bandar Alor Setar, Kedah : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Nur Amirul Izaly Lye and Abd Hamid, Hazil (2003) Penilaian Pelaksanaan Mata Pelajaran Katering Dan Penyajian Di Sekolah Akademik Harian Di Negeri Negeri Johor Dengan Menggunakan Cipp. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Nurul Atifah and Abdullah, Khairi Izwan (2003) A Case Study Of The Communicative Event Of A Manager In A Leading Multinational Corporation In Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Rossalina and Omar, Abdul Hafidz (2003) Rekabentuk Alat Spring Board Jump Dan Keberkesanan Penggunaan Alat Ini Dalam Latihan Polymetrik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Zulkifli (2003) Membangunkan Perisian Multimedia Pendidikan Berbantukan Komputer Dalam Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Bertajuk Pandangan Bantuan Bagi Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abidin, Ami Rosni and Dahlan, Mohd Yunos (2003) Mengenalpasti Tahap Kebimbangan Atlit Olahraga Universiti Teknologi Malaysia Sebelum Pertandingan Sukan Masum 2002. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu, Rahamah and Hassan, Johari (2003) Pelaksanaan Sekolah Bestari Satu Tinjauan Dari Sudut Pandangan Ibu Bapa. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Abdul Hamid and Nordin, Aziz (2003) Miskonsepsi Terhadap Konsep Ketumpatan : Satu Kajian Di Kalangan Pelajar Tingkatan 1. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Hanis Arzura and Abd Hamid, Hazil (2003) Perlaksanaan Kurikulum Sains Semakan Semula Tingkatan Empat Di Sebuah Sekolah Menengah Kebangsaan Di Daerah Johor Bahru.. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Hasran and Kassim, Abu Hassan (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelajar Terhadap Mata Pelajaran Sains. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Nor Rahimah and Noordin, Shaharom (2003) Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pembelajaran Kendiri Daya Dan Gerakan Bagi Mata Pelajaran Fizik Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Nozieyatulakma and Abd Hamid, Mohd Zolkifli (2003) Corak Pengambilan Makanan Di Kalangan Anak-anak Peneroka Felda, Tingkatan 2, Di Sekolah Menengah Keb. Bandar Easter, Kota Tinggi, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Shaharudin and Ahmad, Adnan (2003) Mengenalpasti Proses Penyelesaian Masalah Dan Kefahaman Konsep Pelajar-pelajar Tingkatan 4 Dalam Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Di Sekolah Menengah Akademik Harian Di Daerah Jasin Dan Melaka Tengah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Suraida and Abdul Manaf, Jamiah (2003) A Study On Common Errors In The Use Of Tenses During oral Presentation: A Case Of Civil Engineering students In Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Kassim, Azleen Fazlia and Subari, Kamalularifin (2003) Faktor-faktor Yang Menentukan Kepuasan Kerja Di kalangan Guru-guru Resos Di Sekolah Harian Biasa Yang melaksanakan Program Percantuman Pendidikan Khas Di daerah Johor Bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Lais, Noor Jihan and Abd Rahman, Mohd Anuar (2003) Pelaksanaan Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif Dalam Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Di Smt Negeri Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Talib, Norjihan and Muhamad, Faruk (2003) A Study Of Attitudes And Motivation Among 5rd Year And 4th Year Malay And Non-malay Tesl Students Toward Learning English As A Second Language In Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Adam, Md. Akil and Tan, Soo Yin (2003) Persepsi Pelatih Pusat Serenti Terhadap Perkhidmatan Kaunseling. Satu Perbandingan Antara Pusat Serenti Tampoi, Johor Dan Dengkil, Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Adenan, Nor Azlinah and Dahlan, Mohd Yunos (2003) Perbandingan Sebelum Dan Selepas Latihan Fleksibiliti Terhadap Tahap Kelenturan Otot Rectus Abdominis Dan Otot Latissimus Dorsi Ke Atas Pemain Badminton Universiti Teknologi Malaysia, Skudai Johor Darul Takzim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Adnan, Mohd Fathi and Kamin, Yusri (2003) Pengaplikasian Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan kreatif ( Kbkk ) Dalam Proses Pengajaran Mata Pelajaran rekacipta Di Sekolah-sekolah Menengah Akademik Di negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Adnan, Noor Fahdilah Hanim and Abd Hamid, Hazil (2003) Meninjau Pelaksanaan Kerja Kursus Kemahiran Hidup Pilihan Pertanian Yang Wajib Di Laksanakan Di Peringkat Pmr, Di Sekolah, Di Bandar Muar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Adumi, Aspur and Yamin, Sulaiman (2003) Persepsi Pelajar Sekolah Menengah Agama Rakyat (smar) Terhadap Pembelajaran Sains. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahamad, Mohd Noh and Abdol, Mat Jizat (2003) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer Bertajuk Pengenalan Kejuruteraan Awam bagi Matapelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Dzulkifli and Kassim, Abu Hassan (2003) Tahap Persediaan Sains Untuk Mengajar Dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah Menengah Sekitar Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Habibah and Uzir, Mohd Mohsin (2003) Penggunaan Pusat Sumber Sek (pss) Di Kalangan Pelajar-pelajar Sek. Men. Teknik (ert) Azizah Johor Bahru Satu Tinjuan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Juwita and Mukhari, Abd Wahid (2003) Penguasaan Guru-guru Pendidikan Khas Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Kurikulum Pendidikan Khas Program Integrasi Bermasalah Pembelajaran Di Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Mazliana and Abd Hamid, Hazil (2003) Keberkesanan Penggunaan Buku Teks Kemahiran Hidup Tingkatan Satu Di Kalangan Pelajar Tingkatan Satu Di Sekolah Menengah Kebangsaan (b) St. Joseph, Larkin Johor. :satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Md Musa and Kamin, Yusri (2003) Penggunaan Internet Di Kalangan Guru-guru Teknikal Sekolah Menengah Teknik Di Selangor Dan Kuala Lumpur. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Mohd Safar and Ninggal, Mohd Tajudin (2003) Komitman Guru Terhadap Organisasi Dan Profesion Perguruan. Satu Tinjauan Di Sekolah Menengah Teknik, Kota Tinggi, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Muhammad Sufi and Abd Rahman, Mohd Anuar (2003) Kemahiran Komunikasi Berkesan Di Kalangan Pelajar-pelajar Tingkatan Empat Pengajian Kejuruteraan Jentera (pkj) Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Nunzarina and Tan, Soo Yin (2003) Kepuasan Kerja Guru-guru Sebuah Sekolah Menengah Di Kawasan Felda Jengka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Nurul Atiqah and Abd Aziz, Marzilah (2003) A Survey On Student Acceptance Of A Literature Text Used by Secondary Two Students: A Case Study. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Saaban and Ramli, Jamaluddin (2003) Hubungan Konsep Kendiri Remaja Dengan Komunikasi Ibu Bapa. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Siti Aminah and Yahaya, Azizi (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ketidakhadiran Pelajar Dalam Aktiviti Kokurikulum Di Sekolah Rendah Kebangsaan Sri Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Zulkifly and Tan, Soo Yin (2003) Kepusan Kerja Dikalangan Guru-guru Sekolah Kebangsaan Zon Majidi, Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Fuad, Nadia Haryani and Uzir, Mohd Mohsin (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Pelajar Dalam Mata Pelajaranlukisan Kejuruteraan Di Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Lias, Nur Nazalishah and Udin, Amirmuddin (2003) Persepsi Industri Mengenai Tahap Ketrampilan Pelatih Institut Latihan Perindustrian (ilp) Di Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahsan, Zamri and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2003) Kesediaan Guru-guru Yang Mengajar Mata Pelajaran Vokasional(mpv) Terhadap Perlaksanaan Mata Pelajaran Ini Di Sekolah Menengah Akademik Di Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Akien, Michael (2003) Gaya Pembelajaran Dalam Proses Pembelajaran Pelajar Iban Mengikut Model Dunn & Dunn Di Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin, Serian, Sarawak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Akien, Michael and Othman, Widad (2003) Gaya Pembelajaran Dalam Proses Pembelajaran Pelajar Iban Mengikut Model Dunn & Dunn Di Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin, Serian, Sarawak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Hafizullah and Hamzah, Rohana (2003) Penyediaan Pelajar-pelajar Tahun 4 Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan Terhadap Penggunaan Bahasa Inggeris Dalam Pengajaran Matapelajaran Sains Dan Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Mahadzan and Omar, Shariff (2003) Tinjauan Terhadap Permasalahan Pembelajaran Dalam Mata Pelajaran Teknologi Elektrik Di Kalangan Pelajar-pelajar Di Sekolah Menengah Teknik Daerah Pulau Pinang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Mohd Nazarudin and Tan, Soo Yin (2003) Faktor-faktor Penyebab Tekanan Di Kalangan Pelajar Tingaktan 4 Sekolah Menengah Agama Lunghatul Quran. Satu Tinjauan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Siti Sabariah and Mohd Salleh, Zanariah (2003) An Investigation Of The Reading Strategies Used By Tesl Undergraduate Students When Comprehending A Literary Text. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Siti Sabariah and Mohd Salleh, Zanariah (2003) An Investigation Of The Reading Strategies Used By Tesl Undergraduate Students When Comprehending A Literary Text. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Wirahadi and Selamat, Kandar (2003) Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pengajaran Kendiri Asas Penguat Pada Peringkat Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Alias, A. Halim and Nordin, Aziz (2003) Pemahaman Konsep Kekonduksian Haba Dalam Pepejal Bagi Mata Pelajaran Sains Tingkatan Satu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Alias, Hairani and Ali, Mohd Fadzli (2003) Pembangunan Perisian Multimedia pembelajaran Berbantu Komputer (pbk) Mata Pelajaran teknologi Automotif: Sistem Penyejukan Cecair. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Alwi, Norhanim and Abd Samat@darawi, Abdul Basit (2003) Tahap Penerimaan Masyarakat Terhadap Sistem Perbankan Islam : Satu Kajian Terhadap Kakitangan Fakulti Pendidikan Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Amat, Amran and Jalil, Ab Gani (2003) Masalah Penggunaan Bahasa Arab Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran : Kajian Kes Ke Atas Pelajar-pelajar 4 Spi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Amidi, Amizah and Jalil, Ab Gani (2003) Persepsi Pelajar Terhadap Mata Pelajaran Pendidikan Islam : Kbsm : Satu Kajian Ke Atas Pelajar-pelajar Tingkatan Empat Di Sekolah Menengah Kebangsaan Adela Kota Tinggi, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Amin, Ainulhidayah and Sabran, Osman (2003) Kemahiran Tilawah Al-quran Secara Bertajwid Di Kalangan Pelajar Islam Sekolah Menengah : Satu Kajian Terhadap Pelajar Tingkata Dua. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Amran, Tarmizi and Md Johan, Othman (2003) Penggunaan Bahasa Inggeris Di Kalangan Pelajar-pelajar Tahun 4spa,e Dan J Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia : Kajian Tentang Status Penguasaan, Kebolehan Bertutur, Sikap, Motivasi Dan Dorongan Ibu Bapa. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Anang, Alwi and Yahaya, Azizi (2003) Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunselong Di Majlis Perbanran Batu Pahat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Arif, Noor Khairiah and Yahaya, Azizi (2003) Hubungan Di Antara Perkembangan Kognitif, Moral Dan Emosi Pembentukan Personaliti Remaja Di Kalangan Pelajat Tingkatan Empat Di Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ariffin, Amran and Dahlan, Mohd Yunos (2003) Mengkaji Perbandingan Kekuatan Maksimum Otot Maksimum Otot Tangan (biceps Brachi, Brachialis, Triceps Brachii) Di Antara Pemain Bola Baling Dan Hoki Lelaki Universiti Teknologi Amalysia Skudai, Johor Darul Takzim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ariffin, shamsul Arrieya (2003) The Needs To Re-engineer The Entrepreneurship Course Activities For It Students. In: International Management Education Conference, 21 - 23 Jun 2003, Pulau Pinang,malaysia.

Ariffin, shamsul Arrieya (2003) Teaching Entrepreneurship Using Business Plan Software A New Approach. In: 1st International Malaysian Educational Technology Convention, 1 - 4 Nov 2003, Johor,malaysia.

Ariffin, shamsul Arrieya (2003) The Usage Of Ict Among Students At Sekolah Menengah Teknik Slim River-a Case Study. In: 1st International Malaysian Educational Technology Convention, 1 - 4 Nov 2003, Johor,malaysia.

Arifin, Mohd Zuhair Azuar and Abdol, Mat Jizat (2003) Penggunaan Internet Di Kalangan Guru-guru Sekolah Menengah Di Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Aripin, Suzi and Yahaya, Azizi (2003) Masalah Murid Dari Keluarga Terpisah Di Sekolah-sekolah Rendah Dalam Zon Setiu Utara, Setiu, Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Arshad, Zakiah and A Samah, Narina (2003) Stres Kerja Di Kalangan Guru-guru Sekolah Rendah : Satu Kajian Di Zon Bandar, Kota Tinggi, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ashaari / Ashari, Noor Shela and Hassan, Johari (2003) Persepsi Pelajar Terhadap Guru Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Dengan Menggunakan Multimedia Di Tiga Buah Sekolah Bestari. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ashaari., Nor Izzafey and Aris, Baharuddin (2003) Tinjauan Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Dan Keseronokan Kerja Amali Dan Masalah Dalam Kerja Amali Di Bengkel Bagi Pelajar Perempuan Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kejuruteraan Elektrik) Di Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Aspuri, Badria and Aris, Baharuddin (2003) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Program Microsoft Excel Menggunakan Perisian Rakaman Skrin. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Atan, Mazlan and Bachik, Ahamat (2003) Aspek Perlaksanaan Bengkel Secara Kelaboratif Dalam Bengkel Kemahiran Hidup Di Enam Buah Sek. Di Sekitar Daerah Muar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Atan, Mollie and A Samah, Narina (2003) Faktor-faktor Persekolahan Yang Mempengaruhi Masalah Ponteng Sekolah Di Kalangan Pelajar: Satu Kajian Kes Terhadap Pelajar-pelajar Tengkatan Empat Di Sekolah Menengah Kebangsaan Kempas, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awaludin, Zuraidah and Abd Hamid, Hazil (2003) Peranan Aktiviti Kokurikulum Dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penglibatan Pelajar : Satu Tinjauan Terhadap Pelajar Tingkatan Empat Di Sekolah Menengah Kebangsaan Jerantut, Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang, Abdul Azis and Nordin, Aziz (2003) Kefahaman Pelajar Mengenai Arus, Rintangan Dan Hubungan Antaranya Di Beberapa Buah Sekolah Di Daerah Kuala Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang, Fauzi and Yahaya, Azizi (2003) Keupayaan Terhadap Lepasan Sekolah Menengah Teknik Aliran Vokasional Kursus Automotif Dalam Melaksanakan Tugasan Automotif Di Bengkel-bengkel Sekitar Tampoi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang, Norzarina and Mohd Noor, Norani (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Amalan Pemakanan Di Kalangan Pelajar-pelajar Pkpg Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ayapillai, Letchemy and Tan, Soo Yin (2003) Faktor-faktor Yang Menyebabkan Tekanan Kerja Dikalangan Guru-guru Sekolah Jenis Kebangsaan (tamil) Daerah Kulai, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ayob, Azalya and Mohd Noor, Norani (2003) Kepentingan Kemahiran Generik Di Kalangan Pekerja Di Industri Elektrik/elektronik Di Bayan Lepas, Pulau Pinang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Azizuddin, Nur Izlin and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2003) Satu Kajian Tinjauan Mengenai Perubahan Sosial Kesan Daripada Penggunaan Bahasa Inggeris Di Dalam Pengajaran Di Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran : Satu Kajian Di Sebuah Kolej Swasta Di Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Azlee, Azura and Abd Salam, Norhanim (2003) A Study On The Relationships Between Multiple Intelligences And Academic Performance Of The Tesl Students In Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Azumu, Azlan and Subari, Kamalularifin (2003) Aspek Kemahiran Guru-guru Kemahiran Hidup (kh) Tahun Akhir Program Khas Pensiswazahan Guru (pkpg) Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

B

Bachok, Mohd Fauzi and Ramli, Jamaluddin (2003) Faktor-faktor Dominan Mendorong Berlakunya Krisis Penceraian Di Kalangan Isteri Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Backri, Noridah and Bilal Ali, Mohamad (2003) Kajian Berkaitan Dengan Pola Kemudahan Pembelajaran Dalam Laman Web E-pembelajaran Institusi Pengajian Tinggi Awam Di Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Baharom, Mohamad Kamal and Bachik, Ahamat (2003) Faktor-faktor Latar Belakang Pelajar Yang Mempengaruhi Proses Pembelajaran Pelajar 4spj/spe/spa (pkpg) Di Universiti Teknologi Malaysia : Satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Baharudin, Noor Idayu and Mohd Noor, Norani (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelajar Perempuan Tingkatan Empat Di Sekolah Menengah Teknik, Klang Selangor. Memilih Aliran Teknikal Sebagai Pembentukan Amal Kerjaya. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bahnan, Asfalela and Sihes, Ahmad Johari (2003) Pengetahuan Pelajar Sekolah Menengah Teknik (aliran Teknik) Di Daerah Johor Bahru Terhadap Peluang Melanjutkan Pelajaran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bahri, Mohd. Kohar and Ninggal, Mohd Tajudin (2003) Kepuasan Kerja Guru Bimbingan Dan Kaunseling Dalam Konsep Membantu Di Sekolah-sekolah Menengah Daerah Batu Pahat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bareng, Keding and Rajuddin, Muhd Rashid (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Penilaian Menengah Rendah Pmr Di Kalangan Pelajar Orang Iban Di Daerah Miri, Sarawak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Basir, Md. Yusop and Omar, Abdul Hafidz (2003) Punca Tekanan Pengurusan Di Kalangan Pentadbir Sekolah Rendah Daerah Batu Pahat, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bedu, Siti Zulipah and Bakar, Md Nor (2003) Penerapan Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif Dalam Mata Pelajaran Matematik Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Borhan, Azhar and Ahmad, Adnan (2003) Rekabentuk Alat Pengecas Telefon Mudah Alih Solar bagi Jenama Nokia jenis 3210, 3310, 8210, 8310. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Borhan, Mohd. Ghazali and Omar, Abdul Hafidz (2003) Kebimbangan Pelajar Yang Akan Menduduki Peperiksaan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (upsr) Di Daerah Tangkak Muar, Johor / 2003. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Borhan, Shahrul Fitri and Kassim, Abu Hassan (2003) Persepsi Pelajar Sekolah Teknik Negeri Johor Darul Takzim Terhadap Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Buyong, Rokiah and Tan, Soo Yin (2003) Pola Personaliti Di Kalangan Pelatih Pusat Latihan Teknologi Tinggi (adtec) Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

C

Chai, Mui Ling and Omar, Abdul Hafidz (2003) Perbezaan Ketegangan Otot Gastrocin