Items where Year is 2003

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: | , | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z
Number of items: 828.

Arina, Ariffin and Ahmad Khair, Mohd. Nor (2003) Analisis Penggunaan Kata Nafi Perintah Dalam Novel Imam. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Aslinda, Khamis and Husna Faredza, Mohamed Redzwan (2003) Penguasaan Peribahasa Melayu Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat: Satu Kajian Di Sekolah Menengah Kebangsaan Kem Terendak Melaka. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Azmanizan, Awang Maharum and Husna Faredza, Mohamed Redzwan (2003) Penggunaan Sistem Panggilan Di Kalangan Pelajar Dan Kakitangan Di Sekolah Menengah Kebangsaan Paloh Hinai, Pekan, Pahang. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Bahari, Ahmad and Seri Lanang Jaya, Rohani (2003) Kemahiran Menulis Karangan: Penekanan Kepada Binaan Perenggan Melalui Pendekatan Pola Pemerengganan. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Delimah, Maradan@justin and Husna Faredza, Mohamed Redzwan (2003) Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Ilmu: Satu Tinjauan Di Kalangan Bakal Guru Di Universiti Pendidikan Sultan Idris. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Fauzi, Amir Gus and Seri Lanang Jaya, Rohani (2003) Penggunaan Pusat Sumber Sekolah Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Florence, Gaung and Husna Faredza, Mohamed Redzwan (2003) Analisis Kesalahan Hasil Karangan Bahasa Melayu Pelajar Iban Tingkatan Satu. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Khairul Hakimi, Mansor and Norliza, Jamaluddin (2003) Aspek Kohesi Dalam Khutbah Jumaat. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Mohd Khairulfaizi, Abdul Rasid and Samsudin, Suhaili (2003) Penggunaan Puisi Klasik (pantun) Dalam Bahasa Melayu. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Mohd Zairi, Mohd Nasoha and Idris, Mohd. Radzi (2003) Pemupukan Tabiat Membaca Kanak-kanak Berdasarkan Kreativiti Ibu Bapa. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Naemah, Mohamad Saie and Samsudin, Suhaili (2003) Tabiat Membaca Di Kalangan Masyarakat. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Nazira, Keriya and Samsudin, Suhaili (2003) Kesalahan Penggunaan Bahasa Melayu Dalam Iklan-iklan Di Surat Khabar (mingguan Malaysia). ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Nga Lee, Ng and Samsudin, Suhaili (2003) Partikel Pemerian Dalam Novel Panas Salju : Suatu Analisis Makna. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Nguk Mui, Yap and Ahmad Khair, Mohd. Nor (2003) Kata Hubung Gabungan Tetapi Dan Atau Dalam Novel Imam: Satu Analisis Semantik. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Nik Rubiah, Nik Mustapha and Samsudin, Suhaili (2003) Pengaruh Dialek Kelantan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat: Satu Tinjauan. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Norafizah, Mohammad Som and Ahmad Khair, Mohd. Nor (2003) Aplikasi Penggunaan Imbuhan Ter- Dalam Novel Imam. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Noraini, Kasim and Norliza, Jamaluddin (2003) Aspek Tautan Dalam Dokumen Lama. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Norfaizah, Abd. Jobar and Norliza, Jamaluddin (2003) Pendekatan Dalam Pengajaran Membaca Permulaan: Satu Tinjauan. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Norhifzan, Yahya and Norliza, Jamaluddin (2003) Laras Bahasa Dalam Internet Relay Chat (irc). ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Noriyati, Zahari and Norliza, Jamaluddin (2003) Penggunaan Kata Sendi Nama Dalam Novel ‘di Hadapan Pulau’ Karya A. Samad Said : Satu Analisis. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Norlida, Md. Nooh and Norliza, Jamaluddin (2003) Penguasaan Kosa Kata: Kamus Sebagai Alat Bantu Mengajar. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Nur Aini, Muhammad and Razali, Ayob (2003) Alat-alat Kepengarangan Dalam Penulisan Buku Teks Bahasa Melayu Tingkatan Empat. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Ramlih, Majid and Razali, Ayob (2003) Analisis Koheren Dan Kohesi Berdasarkan Tautan Ayat Dalam Penulisan Karangan: Satu Tinjauan Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Roslinda, Khalid and Razali, Ayob (2003) Tahap Kebolehbacaan Bahan Petikan Kefahaman Pelajar Tingkatan 2. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Rosminah, Shamsuddin and Razali, Ayob (2003) Menulis Karangan Menggunakan Pendekatan Komunikatif. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Rosyawati, Ludin and Hamid, Awang (2003) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer Dalam Pengajaran Kata Nama (bidang Pengajaran Bahasa Melayu). ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Rozaimi, Ramli and Hamid, Awang (2003) Perisian Pendidikan: Pembelajaran Bahasa Berbantukan Komputer (pbbk) Pantun Untuk Tingkatan Satu. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Rozynanie, Jonis and Hamid, Awang (2003) Analisis Kesalahan Bahasa Dalam Teks Internet. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Shaemas, Mat and Ahmad Khair, Mohd. Nor (2003) Satu Analisis Penggunaan Kata Bantu Ragam Dalam Novel Imam. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Sharifah Rafidah, Wan Masra and Hamid, Awang (2003) Pembangunan Perisian Pengajaran Bahasa Berbantukan Komputer (pbbk) Dalam Pengajaran Karangan. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Siti Hawa, Hamzah and Hamid, Awang (2003) Kajian Penggunaan Perisian Multimedia Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu (kbsm) Dalam Aspek Simpulan Bahasa Peringkat Sekolah Menengah Rendah Di Daerah Gombak. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Siti Nor Asmah, Yusof and Hamid, Awang (2003) Pembinaan Perisian Pendidikan Pengajaran Dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (ppbk) Peribahasa Bahasa Melayu Dalam Comil Zamrud2. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Siti Rahmah, Sa'adon and Nik Hassan Basri, Nik Abdul Kadir (2003) Pengajaran Dan Pembelajaran Kata Majmuk Di Sekolah Menengah : Satu Kajian. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Siti Sharina, Abdul Azizi and Nik Hassan Basri, Nik Abdul Kadir (2003) Kata Adverba Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu Di Sekolah Menengah: Satu Kajian Kes. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Suriana, Abdul Rahman and Seri Lanang Jaya, Rohani (2003) Keberkesanan Penggunaan Komputer Untuk Meningkatkan Kemahiran Berfikir Dalam Bahasa Melayu. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Suzana, Ibrahim and Ahmad Khair, Mohd. Nor (2003) Penggunaan Kata Bantu Belum Dalam Novel Imam. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Syarifah Noor Syahriza, Syed Mohd Zain and Nor Azmi, Mostafa (2003) Kata Adjektif Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu Di Sekolah Menengah: Satu Tinjauan. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Wan Azizah, Wan Mat Ali and Seri Lanang Jaya, Rohani (2003) Kesesuaian Menggunakan Akhbar Sebagai Bahan Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Wan Azlinda, Wan Mukhtar and Nik Hassan Basri, Nik Abdul Kadir (2003) Kata Sendi Nama Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu Di Sekolah Menengah: Satu Tinjauan. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Yusniza, Mat Yusof and Ahmad Khair, Mohd. Nor (2003) Penggunaan Kata Penegas Dalam Novel Imam: Satu Analisis Semantik. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

,

, Ade Nursanti (2003) Self-regulated Learning Strategies And Self-efficacy Among Kulliyyah Of Human Sciences Iium Undergraduate Students. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Duna Izfanna (2003) Motivaional Orientations In Learning And Academic Achievement Amongst High School Students At Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta Indonesia. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Jamlee Silem/bibianna Laura. and Subari, Kamalularifin (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Cara Pergaulan Mahasiswa Sarawak Di Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

, Michael and A Samah, Narina (2003) Satu Tinjauan Tentang Penggunaan Komputer Di Kalangan Guru-guru Di Sekolah Menengah Teknik Keningau di Negeri Sabah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

, Nor Asiah Ibrahim (2003) Patterns Of Thinking Employed By Students In Esl Reading Comprehension Tasks- A Case Study. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Suzanna Mokhtar and Nor Azian, Mohd. Noor (2003) Classroom Environment And Academic Performance At Kolej Yayasan Pelajaran Mara Kuala Lumpur. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

A

A Madavan, Sasikala and Ahmad, Roslee (2003) Corak Asuhan Keluarga Dan Hubungan Dengan Pembentukan Personaliti Remaja Di Sekolah Menengah Kebangsaan Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

A Rahman, Raudzah and Md Johan, Othman (2003) Konsep Kendiri Pelajar-pelajar Yang Ponteng Sekolah Di Sekolah Menengah Kebangsaan Pekan Nenas Di Daerah Pontian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab Jalil, Sharifah and Ali, Mohd Fadzli (2003) Pembangunan Perisian Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Tajuk Pembiakan Tumbuhan Mata Pelajaran Sains Tingkatan 3. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab Rahman, Mohamad and Sulaiman, Seth (2003) Satu Tinjauan Tentang Kegagalan Penggunaan Perisian Jadual Waktu Di Sekolah-sekolah Rendah Zon Tiram. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab. Ghani, Noraini and Shariffudin, Rio Sumarni (2003) Pembinaan Dan Keberkesanan Perisian Multimedia Interaktif Konsep Asid Dan Bes. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab. Majid, Zulkefli and Yahaya, Azizi (2003) Persepsi Guru Terhadap Kegiatan Kokurikulum Di Sekolah Rendah Zon Setiu Selatan, Daerah Setiu, Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab. Manaf, Saipul Bahri and Lokman, Mohd Tahir (2003) Hubungan Diantara Iklim Organisasi Dengan Kepuasan Kerja: Saru Kajian Kes Di Sekolah Berasrama Penuh Dan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Daerah Kota Tinggi, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab. Rahim, Hazrimah and Ahmad, Ummul Khair (2003) The Effects Of Process Writing Approach On Upper Secondary Students Writing Performance. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Aziz, Khatijah and Selamat, Kandar (2003) Kesediaan Belajar Pelajar Terhadap Unit Reka Bentuk Dan penghasilan Projek Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup bersepadu. Satu Tinjauan Di Kalangan Pelajar-pelajar tingkatan Satu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Aziz, Mohd Hasnizam and Hassan, Arbaat (2003) Tahap Pengaplikasian Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif Dalam Pengajaran Kejuruteraan Awam Oleh Pelajar 4 Spa Sesi 2002/2003. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Aziz, Mohd Kamarul Adhar and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2003) Rekabentuk Pembangunan Perisian Berbentukan Komputer (pbk) Yang Bertajuk Mengenal 7 Buah-buahan Tempatan Untuk Peringkat Kanak-kanak Pra Sekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Aziz, Muhammad Fadzil and Awang, Habibah (2003) Peranan Guru Agama Takmir Dalam Meningkatkan Pengetahuan (fardhu Ain Di Kalangan Penduduk Setempat) Satu Kajian Di Daerah Temerloh Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Aziz, Noraina and Aris, Baharuddin (2003) Persepsi Guru Pembimbing Terhadap Guru Pelatih Utm Semasa Latihan Mengajar Di Sekitar, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Hamid, Fadilah and Udin, Amirmuddin (2003) Persepsi Pelajar Terhadap Kepentingan Dan Peranan Pendidikan Di Malaysia, Satu Tinjauan Di Sekolah Menengah Tenggaroh B. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Hamid, Ramlee and Hassan, Johari (2003) Penggunaan Dan Sikap Guru Mata Pelajaran Bestari Terhadap Aplikasi Komputer Dalam Persekitaran Pengajaran Dan Pembelajaran Bestari. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Kahar, Mohamad Rafee and Sulaiman, Seth (2003) Satu Tinjauan Mengenai Persepsi Dan Sikap Pelajar Tingkatan 4 (luar Bandar) Terhadap Amali Sains. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Rahman, Ahmad Shukri and Ahmad, Roslee (2003) Permasalahan Pengajaran Berbantukan Komputer. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Rahman, Nor Elieza and Nordin, Aziz (2003) Kelemahan Pelajar Tingkatan Empat Dalam Penguasaan konsep Daya Dan Gerakan Fizik Kbsm Di Empat Buah Sekolah di Sekitar Negeri Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Rahman, Sulaiman and Omar, Shariff (2003) Pentaksiran Kerja Amali Sains Berdasarkan Sekolah Satu Tinjauan Di Beberapa Sekolah Menengah Di Daerah Segamat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Rasid, Mohd Nazruddin and Salamon, Hussin (2003) Pengurusan Masa Di Kalangan Pelajar Universiti Teknologi Malaysia : Satu Kajian Di Kolej Tun Dr. Ismail. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Rauf, Kharuddin and Selamat, Kandar (2003) Persepsi Pelajar-pelajar Tingkatan Empat Sekolah Menengah Kebangsaan Di Negeri Johor Terhadap Mata Pelajaran Vokasional Membuat Perabot. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Razak, Yardza and Omar, Shariff (2003) Penggunaan Pusat Kesihatan Guru Di Kalangan Guru Sekolah Menengah Di Daerah Pendang, Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Hamid, Abd. Walid and Yahaya, Azizi (2003) Hubungan Minat Kerjaya Dan Dimensi Personaliti Di Kalangan Pelajar0pelajar Di Institut Kemahiran Mara (ikm). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Kodir, Asrul Nizam and Kayat, Md Yusup (2003) Kemahiran Dalam Kerja-kerja Amali Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik Di Sekolah Menengah Teknik Di Daerah Johor Bahru Dapat Memenuhi Keperluan Industri, Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Rahman, Faiz and A Samah, Narina (2003) Tinjauan Terhadap Faktor Sekolah Dalam Masalah Ponteng Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Di Sekolah Menengah Teknik Kerian, Bagan Serai, Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Rahman, Rasidah and Abd Hamid, Mohd Zolkifli (2003) Persepsi Suri Rumahtangga Di Taman Sri Pulai Terhadap Bahan Tambah Dalam Bahan Makanan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Rahman, Roziha and Abd Hamid, Hazil (2003) Prestasi Pencapaian Rendah Mata Pelajaran Bahasa Melayu Di Kalangan Pelajar Cina Dalam Tingkatan Dua Di Tiga Buah Sekolah Di Batu Pahat, Johor, Darul Tazim. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Aziz, Noor Azlina and Abd Hamid, Hazil (2003) Kemahiran Berfikir Secara Kreatif Dan Kritis Dalam Pembelajaran Kemahiran Hidup Elektif Ekonomi Rumahtangga Pelajar Tingkatan 2 Daerah Kota Setar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Ghani, Mohd Afzanizam and Nordin, Aziz (2003) Persepsi Para Pelajar Tingkatan 4 Aliran Sains Mengenai Amalan Keselamatan Makmal Dan Teknik Pengendalian Alat Radas Dan Bahan Kimia Di Makmal Sains Di Sekolah-sekolah Sekitar Skudai, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Ghany @ Jubri, Dalilah and Abd Latib, Azlan (2003) Pengaplikasian Kemahiran Hidup Secara Kreatif Dan Baris Dalam Kemahiran Hidup Bersepadu (reka Cipta). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Halim, Hamida and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2003) Tahap Penguasaan Kemahiran Asas Makmal Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir Di Fakulti Pendidikan, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Halim, Norhazrin and Hamzah, Abdul Rahman (2003) Tahap Penguasaan Ejaan Jawi Baru Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Islam. Satu Kajian Terhadap Pelajar Tingkatan 2 Sekolah Menengah Agama Maahad Pontian, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Halin, Noor Haziah and Atan, Anie (2003) A Survey On The Tesl Microteaching Programme In Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Hamid, Mohd Firdaus and Kastiran, Tamjes (2003) Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Mata Pelajaran Pendidikan Islam Tingkatan Empat (ibadat Haji & Umrah). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Karim, Nor Hasimah and Abd Hamid, Mohd Zolkifli (2003) Corak Pengambilan Makanan Di Kalangan Pelajar Tingkatan 4, Di Sek. Men. Keb. Tasek Damai, Ipoh. Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Karim, Sarena and Yahaya, Azizi (2003) Hubungan Gaya Pembelajaran Dengan Pencapaian Akedemik Pelajar Tingkatan Empat Di Dua Buah Sekolah Di Negeri Sembilan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Latif, Abdul Mutalib and Udin, Amirmuddin (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembelajaran Pelajar Dalam Mata Pelajaran Lukisan Geometri Dan Mesin Di Sekolah Menengah Teknik Negeri Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Latif, Adibah and Hashim, Selamat (2003) Faktor Pencapaian Pelajar Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Islam : Persepsi Pelajar Tingkatan 4, Sek. Men. Keb. Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Majid, Dzulfiqhar and Noordin, Shaharom (2003) Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pengajaran Kendiri Jirim Dan Bahan Bagi Mata Pelajaran Sains Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Majid, Rizalmi and Hushin, Hassan (2003) Tinjauan Terhadap Perusahaan Ternakan Ikan Sangkar Air Masin Di Kampung Air Masin Kukup, Pontian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Mutalib, Mohd Redzwan and Nizar, Tamar Jaya (2003) Persepsi Pelajar Terhadap Mata Pelajaran Titas 1 : Satu Kajian Terhadap Pelajar Muslim Tahun 3, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Jamaludin and Hassan, Arbaat (2003) Persepsi Ibu Bapa Luar Bandar Mengenai Pentingnya Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dalam Kerjaya. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Rohaini and Udin, Amirmuddin (2003) Persepsi Pelajar Terhadap Mata Pelajaran Reka Cipta Di Kalangan Pelajar-pelajar Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Sherazad and Ahmad, Adnan (2003) Aplikasi Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Peringkat Pra Sekolah Di Daerah Kudat, Kota Belud Dan Tuaran, Sabah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Siti Balqis and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2003) Tinjauan Mengenai Persepsi Pelajar Tingkatan Empat Aliran Sains Terhadap Mata Pelajaran Matematik Tambahan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rashid, Abdul Hamid and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2003) Analisis Soalan Mata Pelajaran Sains Di Peringkat Sijil Pelajaran Malaysia Tahun 1995 Hingga 2001. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Razi, Siti Hajar and Ismail, Idris (2003) Persepsi Pelajar Terhadap Pengajaran Guru Bahasa Arab Komunikasi Satu Kajian Terhadap Pelajar Tingkatan Satu Di Sekolah Menengah Agama Kerajaan Negeri Di Daerah Pontian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Salim, Sarijah and Abdul Wahab, Arpah (2003) Faktor-faktor Pembentukan Akhlak Dalam Peribadi Remaja : Satu Kajian Ke Aras Pelajar Mulsim Tahun 1, Kolej Tun Razak, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Salim/ Paul Lee, Faridah and A Samah, Narina (2003) Pengaplikasian Komputer Dan Multimedia Dalam Pengajaran: Satu Tinjauan Terhadap Guru-guru Teknik Dan Vokasional Di Sepuluh Buah Sekolah Buah Sekolah Menengah Didaerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Samad, Abu Hashim and Arshad, Mohammad Yusof (2003) Kajian Mengenai Keperluan-keperluan Dan Status Pendidikan Sains Sekolah-sekolah Rendah Negeri Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Samad, Ismail and Aris, Baharuddin (2003) Sikap Guru Sekolah Menengah Terhadap Latihan Profesional Dalam Bidang Komputer : Satu Tinjauan Ke Atas Sekolah Menengah Di Daerah Kluang, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Samad, Zarina and Nordin, Mohd Safarin (2003) Kesilapan Dan Salah Konsep Dalam Tajuk Ketengenan Bagi Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Shukor, Jalilah and Abd Rahman, Mohd Anuar (2003) Motivasi Kerja Guru-guru Yang Mengajar Di Tiga Buah Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Wahab, Ahmad Yuzaidi and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2003) Hubungkait Antara Kesediaan Dan Kemahiran Penggunaan Bahasa Inggeris Di Dalam Pengajaran Di Sekolah Menengah Teknik Dan Vokasional Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Wahab, Mohammad Azrinsha and Safar, Ajmain (2003) Tahap Penggunaan Tulisan Jawi Semasa Sesi Pembelajaran, Satu Tinjauan Di Kalangan Pelajar-pelajar Pengajian Islam, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Wahab, Zahid and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2003) Analisis Soalan Mata Pelajaran Sains Diperingkat Penilaian Menengah Rendah (pmr) Dari Tahun 1994 Hingga 2002. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Wahab Khan, rahmatullah Khan (2003) Self-esteem, Depression And Body Esteem Between Obese And Non-obese Students In The International Islamic University Malaysia. In: International Conference On Anti Aging And Preventive Medicine, 5 - 7 Dis 2003, Shanghai,china.

Abdullah, Fadhilahanim Aryani and Kassim, Abu Hassan (2003) Tahap Kompetensi Pengajaran Guru Pelatih Kimia Sesi 2003/04 fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Mohamad Saharudin and Shariffudin, Rio Sumarni (2003) Penerapan Nilai-nilai Murni Dalam Subjek Amali oleh Guru-guru Teknikal Aliran Vokasional di Sekolah Menengah Teknik Muar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Mohammad Saad and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2003) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Mata Pelajaran Sains Kbsm Tingkatan Tiga Pembiakan Seks Tumbuhan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Mohd Firdaus and Ahmad, Roslee (2003) Kajian Stress Terhadap Guru-guru Sekolah Bestari. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Mohd Imran and Omar, Shariff (2003) Kajian Mengenai Pencapaian Pelajar Melayu Tingkatan 4 Aliran Vokasional Dalam Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Di Sekolah Menengah Teknik Butterworth, Pulau Pinang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Nor Azhani and Sihes, Ahmad Johari (2003) Gaya Pembelajaran Pelajar Aliran Sains Tulen Dan Sastera Di Sekolah-sekolah Menengah Akademik Sekitar Bandar Alor Setar, Kedah : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Nur Amirul Izaly Lye and Abd Hamid, Hazil (2003) Penilaian Pelaksanaan Mata Pelajaran Katering Dan Penyajian Di Sekolah Akademik Harian Di Negeri Negeri Johor Dengan Menggunakan Cipp. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Nurul Atifah and Abdullah, Khairi Izwan (2003) A Case Study Of The Communicative Event Of A Manager In A Leading Multinational Corporation In Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Rossalina and Omar, Abdul Hafidz (2003) Rekabentuk Alat Spring Board Jump Dan Keberkesanan Penggunaan Alat Ini Dalam Latihan Polymetrik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Zulkifli (2003) Membangunkan Perisian Multimedia Pendidikan Berbantukan Komputer Dalam Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Bertajuk Pandangan Bantuan Bagi Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abidin, Ami Rosni and Dahlan, Mohd Yunos (2003) Mengenalpasti Tahap Kebimbangan Atlit Olahraga Universiti Teknologi Malaysia Sebelum Pertandingan Sukan Masum 2002. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu, Rahamah and Hassan, Johari (2003) Pelaksanaan Sekolah Bestari Satu Tinjauan Dari Sudut Pandangan Ibu Bapa. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Abdul Hamid and Nordin, Aziz (2003) Miskonsepsi Terhadap Konsep Ketumpatan : Satu Kajian Di Kalangan Pelajar Tingkatan 1. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Hanis Arzura and Abd Hamid, Hazil (2003) Perlaksanaan Kurikulum Sains Semakan Semula Tingkatan Empat Di Sebuah Sekolah Menengah Kebangsaan Di Daerah Johor Bahru.. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Hasran and Kassim, Abu Hassan (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelajar Terhadap Mata Pelajaran Sains. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Nor Rahimah and Noordin, Shaharom (2003) Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pembelajaran Kendiri Daya Dan Gerakan Bagi Mata Pelajaran Fizik Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Nozieyatulakma and Abd Hamid, Mohd Zolkifli (2003) Corak Pengambilan Makanan Di Kalangan Anak-anak Peneroka Felda, Tingkatan 2, Di Sekolah Menengah Keb. Bandar Easter, Kota Tinggi, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Shaharudin and Ahmad, Adnan (2003) Mengenalpasti Proses Penyelesaian Masalah Dan Kefahaman Konsep Pelajar-pelajar Tingkatan 4 Dalam Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Di Sekolah Menengah Akademik Harian Di Daerah Jasin Dan Melaka Tengah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Suraida and Abdul Manaf, Jamiah (2003) A Study On Common Errors In The Use Of Tenses During oral Presentation: A Case Of Civil Engineering students In Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Kassim, Azleen Fazlia and Subari, Kamalularifin (2003) Faktor-faktor Yang Menentukan Kepuasan Kerja Di kalangan Guru-guru Resos Di Sekolah Harian Biasa Yang melaksanakan Program Percantuman Pendidikan Khas Di daerah Johor Bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Lais, Noor Jihan and Abd Rahman, Mohd Anuar (2003) Pelaksanaan Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif Dalam Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Di Smt Negeri Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Talib, Norjihan and Muhamad, Faruk (2003) A Study Of Attitudes And Motivation Among 5rd Year And 4th Year Malay And Non-malay Tesl Students Toward Learning English As A Second Language In Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Adam, Md. Akil and Tan, Soo Yin (2003) Persepsi Pelatih Pusat Serenti Terhadap Perkhidmatan Kaunseling. Satu Perbandingan Antara Pusat Serenti Tampoi, Johor Dan Dengkil, Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Adenan, Nor Azlinah and Dahlan, Mohd Yunos (2003) Perbandingan Sebelum Dan Selepas Latihan Fleksibiliti Terhadap Tahap Kelenturan Otot Rectus Abdominis Dan Otot Latissimus Dorsi Ke Atas Pemain Badminton Universiti Teknologi Malaysia, Skudai Johor Darul Takzim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Adnan, Mohd Fathi and Kamin, Yusri (2003) Pengaplikasian Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan kreatif ( Kbkk ) Dalam Proses Pengajaran Mata Pelajaran rekacipta Di Sekolah-sekolah Menengah Akademik Di negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Adnan, Noor Fahdilah Hanim and Abd Hamid, Hazil (2003) Meninjau Pelaksanaan Kerja Kursus Kemahiran Hidup Pilihan Pertanian Yang Wajib Di Laksanakan Di Peringkat Pmr, Di Sekolah, Di Bandar Muar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Adumi, Aspur and Yamin, Sulaiman (2003) Persepsi Pelajar Sekolah Menengah Agama Rakyat (smar) Terhadap Pembelajaran Sains. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahamad, Mohd Noh and Abdol, Mat Jizat (2003) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer Bertajuk Pengenalan Kejuruteraan Awam bagi Matapelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Dzulkifli and Kassim, Abu Hassan (2003) Tahap Persediaan Sains Untuk Mengajar Dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah Menengah Sekitar Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Habibah and Uzir, Mohd Mohsin (2003) Penggunaan Pusat Sumber Sek (pss) Di Kalangan Pelajar-pelajar Sek. Men. Teknik (ert) Azizah Johor Bahru Satu Tinjuan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Juwita and Mukhari, Abd Wahid (2003) Penguasaan Guru-guru Pendidikan Khas Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Kurikulum Pendidikan Khas Program Integrasi Bermasalah Pembelajaran Di Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Mazliana and Abd Hamid, Hazil (2003) Keberkesanan Penggunaan Buku Teks Kemahiran Hidup Tingkatan Satu Di Kalangan Pelajar Tingkatan Satu Di Sekolah Menengah Kebangsaan (b) St. Joseph, Larkin Johor. :satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Md Musa and Kamin, Yusri (2003) Penggunaan Internet Di Kalangan Guru-guru Teknikal Sekolah Menengah Teknik Di Selangor Dan Kuala Lumpur. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Mohd Safar and Ninggal, Mohd Tajudin (2003) Komitman Guru Terhadap Organisasi Dan Profesion Perguruan. Satu Tinjauan Di Sekolah Menengah Teknik, Kota Tinggi, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Muhammad Sufi and Abd Rahman, Mohd Anuar (2003) Kemahiran Komunikasi Berkesan Di Kalangan Pelajar-pelajar Tingkatan Empat Pengajian Kejuruteraan Jentera (pkj) Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Nunzarina and Tan, Soo Yin (2003) Kepuasan Kerja Guru-guru Sebuah Sekolah Menengah Di Kawasan Felda Jengka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Nurul Atiqah and Abd Aziz, Marzilah (2003) A Survey On Student Acceptance Of A Literature Text Used by Secondary Two Students: A Case Study. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Saaban and Ramli, Jamaluddin (2003) Hubungan Konsep Kendiri Remaja Dengan Komunikasi Ibu Bapa. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Siti Aminah and Yahaya, Azizi (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ketidakhadiran Pelajar Dalam Aktiviti Kokurikulum Di Sekolah Rendah Kebangsaan Sri Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Zulkifly and Tan, Soo Yin (2003) Kepusan Kerja Dikalangan Guru-guru Sekolah Kebangsaan Zon Majidi, Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Fuad, Nadia Haryani and Uzir, Mohd Mohsin (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Pelajar Dalam Mata Pelajaranlukisan Kejuruteraan Di Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Lias, Nur Nazalishah and Udin, Amirmuddin (2003) Persepsi Industri Mengenai Tahap Ketrampilan Pelatih Institut Latihan Perindustrian (ilp) Di Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahsan, Zamri and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2003) Kesediaan Guru-guru Yang Mengajar Mata Pelajaran Vokasional(mpv) Terhadap Perlaksanaan Mata Pelajaran Ini Di Sekolah Menengah Akademik Di Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Akien, Michael (2003) Gaya Pembelajaran Dalam Proses Pembelajaran Pelajar Iban Mengikut Model Dunn & Dunn Di Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin, Serian, Sarawak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Akien, Michael and Othman, Widad (2003) Gaya Pembelajaran Dalam Proses Pembelajaran Pelajar Iban Mengikut Model Dunn & Dunn Di Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin, Serian, Sarawak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Hafizullah and Hamzah, Rohana (2003) Penyediaan Pelajar-pelajar Tahun 4 Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan Terhadap Penggunaan Bahasa Inggeris Dalam Pengajaran Matapelajaran Sains Dan Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Mahadzan and Omar, Shariff (2003) Tinjauan Terhadap Permasalahan Pembelajaran Dalam Mata Pelajaran Teknologi Elektrik Di Kalangan Pelajar-pelajar Di Sekolah Menengah Teknik Daerah Pulau Pinang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Mohd Nazarudin and Tan, Soo Yin (2003) Faktor-faktor Penyebab Tekanan Di Kalangan Pelajar Tingaktan 4 Sekolah Menengah Agama Lunghatul Quran. Satu Tinjauan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Siti Sabariah and Mohd Salleh, Zanariah (2003) An Investigation Of The Reading Strategies Used By Tesl Undergraduate Students When Comprehending A Literary Text. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Siti Sabariah and Mohd Salleh, Zanariah (2003) An Investigation Of The Reading Strategies Used By Tesl Undergraduate Students When Comprehending A Literary Text. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Wirahadi and Selamat, Kandar (2003) Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pengajaran Kendiri Asas Penguat Pada Peringkat Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Alias, A. Halim and Nordin, Aziz (2003) Pemahaman Konsep Kekonduksian Haba Dalam Pepejal Bagi Mata Pelajaran Sains Tingkatan Satu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Alias, Hairani and Ali, Mohd Fadzli (2003) Pembangunan Perisian Multimedia pembelajaran Berbantu Komputer (pbk) Mata Pelajaran teknologi Automotif: Sistem Penyejukan Cecair. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Alwi, Norhanim and Abd Samat@darawi, Abdul Basit (2003) Tahap Penerimaan Masyarakat Terhadap Sistem Perbankan Islam : Satu Kajian Terhadap Kakitangan Fakulti Pendidikan Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Amat, Amran and Jalil, Ab Gani (2003) Masalah Penggunaan Bahasa Arab Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran : Kajian Kes Ke Atas Pelajar-pelajar 4 Spi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Amidi, Amizah and Jalil, Ab Gani (2003) Persepsi Pelajar Terhadap Mata Pelajaran Pendidikan Islam : Kbsm : Satu Kajian Ke Atas Pelajar-pelajar Tingkatan Empat Di Sekolah Menengah Kebangsaan Adela Kota Tinggi, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Amin, Ainulhidayah and Sabran, Osman (2003) Kemahiran Tilawah Al-quran Secara Bertajwid Di Kalangan Pelajar Islam Sekolah Menengah : Satu Kajian Terhadap Pelajar Tingkata Dua. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Amran, Tarmizi and Md Johan, Othman (2003) Penggunaan Bahasa Inggeris Di Kalangan Pelajar-pelajar Tahun 4spa,e Dan J Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia : Kajian Tentang Status Penguasaan, Kebolehan Bertutur, Sikap, Motivasi Dan Dorongan Ibu Bapa. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Anang, Alwi and Yahaya, Azizi (2003) Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunselong Di Majlis Perbanran Batu Pahat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Arif, Noor Khairiah and Yahaya, Azizi (2003) Hubungan Di Antara Perkembangan Kognitif, Moral Dan Emosi Pembentukan Personaliti Remaja Di Kalangan Pelajat Tingkatan Empat Di Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ariffin, Amran and Dahlan, Mohd Yunos (2003) Mengkaji Perbandingan Kekuatan Maksimum Otot Maksimum Otot Tangan (biceps Brachi, Brachialis, Triceps Brachii) Di Antara Pemain Bola Baling Dan Hoki Lelaki Universiti Teknologi Amalysia Skudai, Johor Darul Takzim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ariffin, shamsul Arrieya (2003) The Needs To Re-engineer The Entrepreneurship Course Activities For It Students. In: International Management Education Conference, 21 - 23 Jun 2003, Pulau Pinang,malaysia.

Ariffin, shamsul Arrieya (2003) Teaching Entrepreneurship Using Business Plan Software A New Approach. In: 1st International Malaysian Educational Technology Convention, 1 - 4 Nov 2003, Johor,malaysia.

Ariffin, shamsul Arrieya (2003) The Usage Of Ict Among Students At Sekolah Menengah Teknik Slim River-a Case Study. In: 1st International Malaysian Educational Technology Convention, 1 - 4 Nov 2003, Johor,malaysia.

Arifin, Mohd Zuhair Azuar and Abdol, Mat Jizat (2003) Penggunaan Internet Di Kalangan Guru-guru Sekolah Menengah Di Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Aripin, Suzi and Yahaya, Azizi (2003) Masalah Murid Dari Keluarga Terpisah Di Sekolah-sekolah Rendah Dalam Zon Setiu Utara, Setiu, Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Arshad, Zakiah and A Samah, Narina (2003) Stres Kerja Di Kalangan Guru-guru Sekolah Rendah : Satu Kajian Di Zon Bandar, Kota Tinggi, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ashaari / Ashari, Noor Shela and Hassan, Johari (2003) Persepsi Pelajar Terhadap Guru Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Dengan Menggunakan Multimedia Di Tiga Buah Sekolah Bestari. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ashaari., Nor Izzafey and Aris, Baharuddin (2003) Tinjauan Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Dan Keseronokan Kerja Amali Dan Masalah Dalam Kerja Amali Di Bengkel Bagi Pelajar Perempuan Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kejuruteraan Elektrik) Di Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Aspuri, Badria and Aris, Baharuddin (2003) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Program Microsoft Excel Menggunakan Perisian Rakaman Skrin. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Atan, Mazlan and Bachik, Ahamat (2003) Aspek Perlaksanaan Bengkel Secara Kelaboratif Dalam Bengkel Kemahiran Hidup Di Enam Buah Sek. Di Sekitar Daerah Muar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Atan, Mollie and A Samah, Narina (2003) Faktor-faktor Persekolahan Yang Mempengaruhi Masalah Ponteng Sekolah Di Kalangan Pelajar: Satu Kajian Kes Terhadap Pelajar-pelajar Tengkatan Empat Di Sekolah Menengah Kebangsaan Kempas, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awaludin, Zuraidah and Abd Hamid, Hazil (2003) Peranan Aktiviti Kokurikulum Dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penglibatan Pelajar : Satu Tinjauan Terhadap Pelajar Tingkatan Empat Di Sekolah Menengah Kebangsaan Jerantut, Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang, Abdul Azis and Nordin, Aziz (2003) Kefahaman Pelajar Mengenai Arus, Rintangan Dan Hubungan Antaranya Di Beberapa Buah Sekolah Di Daerah Kuala Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang, Fauzi and Yahaya, Azizi (2003) Keupayaan Terhadap Lepasan Sekolah Menengah Teknik Aliran Vokasional Kursus Automotif Dalam Melaksanakan Tugasan Automotif Di Bengkel-bengkel Sekitar Tampoi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang, Norzarina and Mohd Noor, Norani (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Amalan Pemakanan Di Kalangan Pelajar-pelajar Pkpg Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ayapillai, Letchemy and Tan, Soo Yin (2003) Faktor-faktor Yang Menyebabkan Tekanan Kerja Dikalangan Guru-guru Sekolah Jenis Kebangsaan (tamil) Daerah Kulai, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ayob, Azalya and Mohd Noor, Norani (2003) Kepentingan Kemahiran Generik Di Kalangan Pekerja Di Industri Elektrik/elektronik Di Bayan Lepas, Pulau Pinang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Azizuddin, Nur Izlin and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2003) Satu Kajian Tinjauan Mengenai Perubahan Sosial Kesan Daripada Penggunaan Bahasa Inggeris Di Dalam Pengajaran Di Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran : Satu Kajian Di Sebuah Kolej Swasta Di Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Azlee, Azura and Abd Salam, Norhanim (2003) A Study On The Relationships Between Multiple Intelligences And Academic Performance Of The Tesl Students In Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Azumu, Azlan and Subari, Kamalularifin (2003) Aspek Kemahiran Guru-guru Kemahiran Hidup (kh) Tahun Akhir Program Khas Pensiswazahan Guru (pkpg) Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

B

Bachok, Mohd Fauzi and Ramli, Jamaluddin (2003) Faktor-faktor Dominan Mendorong Berlakunya Krisis Penceraian Di Kalangan Isteri Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Backri, Noridah and Bilal Ali, Mohamad (2003) Kajian Berkaitan Dengan Pola Kemudahan Pembelajaran Dalam Laman Web E-pembelajaran Institusi Pengajian Tinggi Awam Di Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Baharom, Mohamad Kamal and Bachik, Ahamat (2003) Faktor-faktor Latar Belakang Pelajar Yang Mempengaruhi Proses Pembelajaran Pelajar 4spj/spe/spa (pkpg) Di Universiti Teknologi Malaysia : Satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Baharudin, Noor Idayu and Mohd Noor, Norani (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelajar Perempuan Tingkatan Empat Di Sekolah Menengah Teknik, Klang Selangor. Memilih Aliran Teknikal Sebagai Pembentukan Amal Kerjaya. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bahnan, Asfalela and Sihes, Ahmad Johari (2003) Pengetahuan Pelajar Sekolah Menengah Teknik (aliran Teknik) Di Daerah Johor Bahru Terhadap Peluang Melanjutkan Pelajaran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bahri, Mohd. Kohar and Ninggal, Mohd Tajudin (2003) Kepuasan Kerja Guru Bimbingan Dan Kaunseling Dalam Konsep Membantu Di Sekolah-sekolah Menengah Daerah Batu Pahat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bareng, Keding and Rajuddin, Muhd Rashid (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Penilaian Menengah Rendah Pmr Di Kalangan Pelajar Orang Iban Di Daerah Miri, Sarawak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Basir, Md. Yusop and Omar, Abdul Hafidz (2003) Punca Tekanan Pengurusan Di Kalangan Pentadbir Sekolah Rendah Daerah Batu Pahat, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bedu, Siti Zulipah and Bakar, Md Nor (2003) Penerapan Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif Dalam Mata Pelajaran Matematik Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Borhan, Azhar and Ahmad, Adnan (2003) Rekabentuk Alat Pengecas Telefon Mudah Alih Solar bagi Jenama Nokia jenis 3210, 3310, 8210, 8310. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Borhan, Mohd. Ghazali and Omar, Abdul Hafidz (2003) Kebimbangan Pelajar Yang Akan Menduduki Peperiksaan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (upsr) Di Daerah Tangkak Muar, Johor / 2003. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Borhan, Shahrul Fitri and Kassim, Abu Hassan (2003) Persepsi Pelajar Sekolah Teknik Negeri Johor Darul Takzim Terhadap Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Buyong, Rokiah and Tan, Soo Yin (2003) Pola Personaliti Di Kalangan Pelatih Pusat Latihan Teknologi Tinggi (adtec) Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

C

Chai, Mui Ling and Omar, Abdul Hafidz (2003) Perbezaan Ketegangan Otot Gastrocinemius (kontraksi Konsentrik) Terhadap Intensiti Kerja Awal Dan Intensiti Kerja Akhir. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chan Sze Ing, Bobby (2003) The Use Of Internet In Enhancing The Students Interests In English Literature A Case Study On A Group Of Form Four Students Of Smk Sri Tebrau, Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Hussin, Nooradura and Shariffudin, Rio Sumarni (2003) Keberkesanan Proses Pengajaran Pembelajaran Kontekstual (tech Prep) Di Sekolah Menengah Teknik Tanah Merah Kelantan Bagi Mata Pelajaran Fizik-satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Kamarudin, Mohd Fadhli and Kastiran, Tamjes (2003) Faktor-faktor Yang Menyebabkan Kurangnya Penglibatan Mahasiswa Dalam Aktiviti-aktiviti Yang Berbentuk Akademik. Satu Kajian Di Kolej Tun Razak, Utm, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Leh, Abdull Rahim and Tan, Soo Yin (2003) Tingkahlaku Kepimpinan Pengetua Dan Hubungannya Dengan Kepuasan Kerja Dan Tekanan Kerja Guru-guru Sekolah Menengah Di Kawasan Felda, Jengka Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Mansor, Nik Noorfadzilawati and Mohd Noor, Norani (2003) Persediaan Pelajar Tahun 4 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kemahiran Hidup) Perdana Untuk Mengajar Komponen Mata Pelajaran Kemahiran Manipulatif Tambahan (kmt) Di Sekolah (satu Tinjauan). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Omar, Nik Husaimie and Hassan, Johari (2003) Penggunaan Rancangan Pendidikan Melalui Rangkaian Astro Di Kalangan Guru-guru Di Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Soh @ Yusoff, Mohd Ashraf and Safar, Ajmain (2003) Persepsi Ibu Bapa Terhadap Pendidikan Islam Anak-anak : Satu Kajian Di Sekolah Menengah Islam Hidayah, Senai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Yusoff, Siti Mahani and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2003) Proses Kemahiran Berfikir Pelajar Dalam Penyelesaian Masalah Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chen, Siew Ping and Othman, Widad (2003) Pengetahuan Dan Penggunaan Matematik Dalam Mata Pelajaran Teknologi Penyejukan Dan Penyamanan Udara Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Kursus Penyejukan Dan Penyamanan Udara Di Sekolah Menengah Teknik Slim River, Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Cheng, Cheng Kwong Ming and Mohd Sidin, Sanusi (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelajar Terhadap Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Di Sekolah Menengah Teknik Bukit Piatu, Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chern, Ser Hwee (2003) The Explicit And Implicit Teaching Of Prepositions: An Experimental Study In Yayasan Pelajaran Johor College, Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chew, Wan Nee and Mohd Sidin, Sanusi (2003) Kemahiran Belajar Di Kalangan Pelajar-pelajar Bumiputera Tahun Tiga Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (awam/elektrik/jentera?kemahiran Hidup)perdana Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chik, Abdul Rahman and Ninggal, Mohd Tajudin (2003) Satu Tinjauan Mengenai Stail Tindakan Guru Terhadap Tingkah Laku Negatif Pelajar Di Bilik Darjah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chik, Syarifah/noriana and Mushtari, Mohd Ismail (2003) Permasalahan Ibu Tunggal, Dalam Melaksanakan Tanggungjawab Pendidikan Anak-anak. Satu Kajian Di Kawasan Sura, Dungun, Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chin, Wee Seong and Kamin, Yusri (2003) Persepsi Pelatih Terhadap Latihan Kemahiran Di Pusat Latihan Teknologi Tinggi (adtec) Di Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Choli, Kavitha and Uzir, Mohd Mohsin (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Pelajar Tingkatan Dua Dalam Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Di Tiga Buah Sekolah Menengah Di Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chong, Chee Kong and Tan, Soo Yin (2003) Hubungan Antara Sikap, Minat Dan Persepsi Dengan Prestasi Matematik Pelajar Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Confucian Kuala Lumpur. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chong, Chian Yee and Othman, Widad (2003) Gaya Pembelajaran Pelajar Di Sekolah Menengah Kebangsaan Sung Siew, Daerah Sandakan, Sabah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chong, Chiew Fung and Sulaiman, Seth (2003) Sikap Dan Minat Pelajar Tingkatan 4 Terhadap Kerja Amali Sains Kbsm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chong, Josephine Soo Fern and Mohd Noor, Norani (2003) Mengkaji Masalah Guru-guru Pelatih Universiti Teknologi Malaysia Tahun 3 Kursus Sph Semasa Menjalani Latihan Mengajar Di Sekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chong, Lian Wah and Nordin, Mohd Safarin (2003) Stategi Pengajaran Dan Pembelajaran Di Kalangan Guru-guru Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chong, Mow Chai and Rahabah, Abdhamid (2003) Keberkesanan Renang Sebagai Latihan Cross-training Dalam Meningkatkan Daya Tahan Kardiovaskular Atlit Olahraga- Satu Tinjauan Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chong, Siew Ping and Tan, Soo Yin (2003) Perhubungan Antara Persepsi Pelajar Terhadap Gaya Komunikasi Antara Peribadi Guru Bahasa Inggeris Dengan Pencapaian Mata Pelajaran Bahasa Inggeris. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chong, Wai Yee and Mohamed, Mohini (2003) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk): Menyiasat Alam Fizikal Dalam Sains Kbsr Bagi Tahun Empat, Tahun Lima Dan Tahun Enam. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Choong, Foong Hiam and Mohd Omar, Noor Adibah (2003) Comparison Of Explicit Grammar Teaching (egt), Communicative Language Teaching (clt) On Second Language Learners Use Of The Simple Present Tense (spt). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chor, Moon Ching and A Samah, Narina (2003) Masalah Tingkahlaku Bagi Kanak-kanak Daripada Ibu Bapa Yang Bercerai Dan Kanak-kanak Daripada Ibu Bapa Yang Tidak Bercerai. Satu Kajian Kes Di Sekolah Jenis Kebangsaan (c) Foon Yew Empat, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Christynne Tay, Alariece and Abd Aziz, Azian (2003) Comparing Interlanguage Performance Decision-making Task Vs.. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chuah, Cheng Cheng and Omar, Abdul Hafidz (2003) Keberkesanan Pengambilan Minuman Glukosa Terhadap Daya Tahan Kardiovaskular. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

D

Dahalan, Hazira and Abu, Baharin (2003) Pelaksanaan Penerapan Nilai-nilai Murni Dalam Pengajaran Amali Sains Kbsm Tingkatan Empat Di Enam Buah Sekolah Di Daerah Kluang, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Dahalan, Saidin and Yahaya, Azizi (2003) Keberkesanan Faktor Perubahan Sikap, Harga Diri, Hubungan Sosial Dan Faktor Integrasi Dalam Masyarakat Terhadap Program Rawatan Dan Pemulihan Di Tiga Buah Pusat Serenti. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Dalton Doel, Susanna and Abd Aziz, Azian (2003) A Comparison Of Speaking Strategies Being Employed By High Proficiency Students And Lor Proficiency Students. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Daud, Mohamed Zahidi and Sulaiman, Seth (2003) Peranan Guru Besar Berkelulusan Diploma Sains Dengan Pendidikan Dalam Meningkatkan Sains Sekolah Rendah Negeri Kelantan Mengikut Persepsi Guru-guru Sains. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Daud, Rusli and Abd Rahman, Mohd Anuar (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sikap Pelajar Di Politeknik Kota Bharu Terhadap Kegiatan Kokurikulum : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Daud, Zainon and Abd Latib, Azlan (2003) Kesesuaian Bengkel Kemahiran Hidup Untuk Program Mata Pelajaran Vokasional Di Sekolah Menengah Harian Dan Di Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Dui, Mohd Dom and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2003) Satu Tinjauan Mengenai Tahap Pengetahuan Kakitangan Sokongan Makmal Dalam Teknik-teknik Kimia Di Makmal Kimia Sains Sekolah Daerah Kulai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

E

Edi, Mohammad Ridzuan and Kamin, Yusri (2003) Keberkesanan Pengajaran Menggunakan Komputer Multimedia Terhadap Pembelajaran Pelajar Tahun Empat Fakulti Pendidikan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ehanbaram, Sanmugam Ppn and Ninggal, Mohd Tajudin (2003) Gaya Kepimpinan Guru Besar Dan Kaitannya Dengan Kepuasan Bekerja Di Kalangan Guru-guru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Er, Siew Kim and Othman, Widad (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kejayaan Usahawan Petani Cina Di Kampung Rawang, Daerah Muar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

F

Fam, Yoke Ling and Mohamed, Mohini (2003) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Mata Pelajaran Sains Upsr Yang Bertajuk Dunia Alam Bahan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Fauzi, Nur Salwana and Noordin, Shaharom (2003) Pembinaan Dan Penilaian modul Pembelajaran Kendiri Enzim bagi Mata Pelajaran Biologi Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Fong, Yen Lin and Dahlan, Mohd Yunos (2003) Kajian Pengudaraan Voluntari Maksimum (mvv) Pemain-pemain Bola Sepak Persatuan Bola Sepak Negeri Johor Bawah 19 Tahun. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Foo, Swee Lee and Abdul Majid, Norazaman (2003) Teacher Trainees Perceptions Towards Teaching Writing In Esl Classrooms In Schools. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Francis Bohui, Anthony Julian and Kamin, Yusri (2003) Mengenalpasti Faktor Pemilihan Pekerjaan Dalam Bidang Kimpalan Di Bandaraya Kuching, Sarawak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

G

Gan, Bee Kean and Sulaiman, Seth (2003) Tahap Penguasaan Kemahiran Proses Sains Bagi Kemahiran Mentafsir Maklumat, Kemahiran Mengenal Pasti Pemboleh Ubah Serta Kemahiran Mengukur Di Kalangan Pelajar Tingkatan 4 Sains. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Gan, Ek Hern and Md Yusof, Masdinah Alauyah (2003) Bilingual Education : An Invetigations Of The Perceptions And Attitudes Of Undergraduates, Lecturers And Administrators In Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Gan, See Chin and Sulaiman, Seth (2003) Tahap Kognitif Pelajar 4 Sains Dalam Mata Pelajaran Fizik Berasaskan Taksonomi Bloom. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Gandhi, Menaga and Mohd Omar, Noor Adibah (2003) The Use Of Newspapers In Teaching Reading Skills. A Case Study. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Goh, Hock Lye and Sulaiman, Seth (2003) Satu Tinjauan Tentang Pandangan Pelajar Terhadap Pengajaran Pensyarah Dan Terhadap Faktor-faktor Pembelajaran Mahasiswa Tahun Empat Kursus Pendidikan Sains. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Goh, Mei Lee and Rahabah, Abdhamid (2003) Perbandingan Tahap Daya Tahan Kardiovaskular Pelajar Kursus Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (sains Sukan) Pada Waktu Pagi Dan Waktu Petang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Gopal, Gauri Devi and A Samah, Narina (2003) Stress Di Kalangan Guru-guru : Satu Kajian Di Tiga Buah Sekolah Jenis Kebangsaan (tamil) Di Zon Kuang, Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Govindaraju, Gopal and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2003) . Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Guan, Julia Chin Hsien and Shariffudin, Rio Sumarni (2003) Pola Personaliti Dan Pemikiran Kritis Dengan Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Berbantukan Komputer Di Kalangan Pelajar Fakulti Pendidikan Dan Fakulti Sains Komputer Dan Sistem Maklumat Di Utm. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Gurei, Meda and Bachik, Ahamat (2003) Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Guru Terhadap Pemulihan Kerjaya Mereka Di Smk. Pending, Kuching,. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

H

Haji Abdul Rahman, Ramle and Selamat, Kandar (2003) Masalah Stres Di Kalangan Guru-guru Pertukangan Di Sekolah Menengah Teknik Di Daerah Melaka Tengah (satu Kajian Mengenai Punca Dan Tahap Stres Guru). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haji Ahmad, Noor Hadayah and Ninggal, Mohd Tajudin (2003) Faktor-faktor Yang Menyebabkan Stres (tekanan) Kerja Di Kalangan Guru Sekolah Menengah : Satu Kajian Di Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haji Ahmad, Nor Hisham and Hassan, Johari (2003) Persepsi Ibu Bapa Luar Bandar Terhadap Pendidikan Bestari. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haji Draman, Nabil and Awang, Habibah (2003) Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Akademik Pelajar Muslim Tahun 4 : Satu Tinjuan Di Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haji Ismail, Nur Rabbuaah and Mohd Amin, Nor Fadila (2003) Faktor-faktor Yang Mendorong Pertukaran Bidang Oleh graduan Kejuruteraan Ke Dalam Bidang Pendidikan Ke Atas pelajar-pelajar Sarjana Muda Teknologi Serta pendidikan Di Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haji K.e. Mohamed, Khadijah and Rajuddin, Muhd Rashid (2003) Ciri-ciri Seorang Usahawan Yang Dimiliki Oleh Para Usahawan India Muslim Di Jalan Masjid India, Kuala Lumpur. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haldin, Mohammad Fadzli and Nordin, Aziz (2003) Amalan Keselamatan Makmal Sains Dikalangan Pelajar Di Sekolah-sekolah Menengah Di Daerah Sarikei, Sarawak. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haliman, Mohd Hamzah and Subari, Kamalularifin (2003) Persepsi Pelajar-pelajar Pkpg Terhadap Perlaksanaan Khas Pensiswazahan Guru Di Maktab Perguruan Selama Setahun. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Halit, Kamarulhisham and Nordin, Mohd Safarin (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Alat Bantu Mengajar Di Kalangan Guru-guru Lukisan Kejuruteraan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamad, Khairul Nazri and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2003) Minat Dan Sikap Serta Prestasi Pelajar-pelajar Spe Ptv Terhadap Pengajaran Pensyarah Dan Rakan Sebaya Dalam Mata Pelajaran Pengkhususan Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik, Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamat, Kamarudin and A Samah, Narina (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembelajaran : Satu Tinjauan Di Kalangan Pelajar Pengajian Kejuruteraan Jentera Di Dua Buah Sekolah Menengah Teknik Di Johor Bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamat, Maleki and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2003) Satu Tinjuan Terhadap Kemahiran Asas Komputer Di Kalangan Guru-guru Program Khas Pensiswazahan Guru (pkpg) Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamid, Rosma and Bakar, Md Nor (2003) Penggunaan Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif (kbkk) Dalam Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Elektrik Di Dua Buah Sekolah Di Buah Sekolah Di Daerah Seberang Prai, Pulau Pinang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamzah, Azhar and Abd Rahman, Mohd Anuar (2003) Faktor, Aktiviti Dan Kesan Ponteng Sekolah Terhadap Akhlak Pelajar Di Sekolah-sekolah Menengah Daerah Tanah Merah, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamzah, Fanidawarti and Kassim, Abu Hassan (2003) Tahap Penguasaan Kemahiran Proses Sains pelajar Di Sekolah Menengah Atas. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamzah, Khashiatul-fauziah and Subari, Kamalularifin (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Kerjaya Di Kalangan Remaja Melayu Di Daerah Batu Pahat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hanif, abd Samad (2003) Aplikasi Simulasi Dalam Pembelajaran Teknikal. In: Kawalan Mutu Matapelajaran Aliaran Vokasional Kementerian Pendidikan, 14 - 15 Julai 2003, Kelantan,malaysia.

Hanif, abd Samad (2003) Portal Pendidikan Teknologi Maklumat. In: Seminar Kebangsaan Ict Dalam Pendidikan 2003, 2 -3 Feb 2003, Bangi,malaysia.

Hanif, abd Samad (2003) Sumber Terbuka,kerangka Kerja Integrasi Teknologi Sumber Terbuka Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran. In: Seminar Kebangsaan Ict Dalam Pendidikan 2003, 2 - 3 Feb 2003, Bangi,malaysia.

Haron, Ayob and Yamin, Sulaiman (2003) Kemahiran Manipulatif Dalam Peka Kimia Dari Perspektif Pelajar Tingkatan 4 Aliran Sains Di Sekolah-sekolah Menengah Kebangsaan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haron, Rozali and Hassan, Johari (2003) Persepsi Pelajar Sekolah Bestari Terhadap Pengajaran Dan Pembalajaran Sains. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haroon, Hasnah and Kamin, Yusri (2003) Perbandingan Amalan Pengurusan Perniagaan Di Kalangan Usahawan Perniagaan Terpakai Di Kawasan Seberang Perai Dan Sungai Petani. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Harun, Abu Bakar and Buntat, Yahya (2003) Sikap Guru-guru Kemahiran Hidup Daerah Batu Pahat, Johor Terhadap Penggunaan Komputer. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Harun, Hazlina and Abd Hamid, Mohd Zolkifli (2003) Persepsi Pelajar Orang Asli Di Daerah Termerloh, Pahang Tentang Pendidikan Teknikal Dan Vokasional. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Harun, Mohd Sabri and Hassan, Arbaat (2003) Tanggapan Pelajar Tingkatan Lima Terhadap Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan di Sekolah Menengah Akademik Dalam Negeri Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Harun, Mohd Zawayi and Rajuddin, Muhd Rashid (2003) Keberkesanan Program Latihan Perindustrian Dan Teknikal (in-plant) Dasar Pandang Ke Timur Di Negara Jepun : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Harun, Nurfaizah and Sulong, Abdullah (2003) Peranan Pendidikan Islam Di Peringkat Awal Dalam Membantu Meningkatkan Sahsiah Remaja : Satu Kajian Terhadap Pelajar Muslim Tahun Satu Kolej Tun Razak, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Harun, Suraida and Kassim, Abu Hassan (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Pelajar Dalam Kemahiran Hidup Komponen Pertanian Peringkat Penilaian Menengah Rendah, Satu Tinjuan Di Sekolah Menengah Permas Jaya, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hasan, Fareeda Hayati and Nordin, Aziz (2003) Sejauhmanakah Keberkesanan Penggunaan Eksperimen Ringkas Dalam Meningkatkan Tahap Penguasaan Konsep Osmosis Bagi Pelajar Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hasan, Hamisiah and Bachik, Ahamat (2003) Amalan Membaca Pelajar Tingkatan 4, Sek. Men. Keb. Lktp, Belitong, Kluang, Johor (kajian Kes). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hashim, Arizah and Yamin, Sulaiman (2003) Tahap Kefahaman Konsep Haba Dan Suhu Di Kalangan Pelajar Tahun 6 Sekolah Kebangsaan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hashim, Farizan and Tasir, Zaidatun (2003) Penilaian Guru Pelatih Fakulti Pendidikan, Utm Terhadap Laman Web Pendidikan Biologi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hashim, Nor Shahrul Nazri and Aris, Baharuddin (2003) Persepsi Mahasiswa Bukan Islam Universiti Teknologi Malaysia Terhadap Mata Pelajaran Tamadun Islam Dan Tamadun Asia Tenggara (titas). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hashim, Nur-al Huda and Abdul Majid, Norazaman (2003) Investigating The Language Learner Strategies Used By Proficient Learners Using Oxfords System Of Strategies. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hashim, Sanib and Hushin, Hassan (2003) Faktor-faktor Kelemahan Akademik Murid-murid Orang Asli Bagi Tahap 2 Sekolah Rendah Daerah Kluang Dan Mersing. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Hasrudin and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2003) Tranformasi Bahasa Dalam Penyelesaian Masalah Matematik Berperkataan Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Rafie and Nordin, Mohd Safarin (2003) Pemahaman Konsep Kimpalan Arka Elektrik Dikalangan Pelajar-pelajar Tingkatan Empat Pengajian Kejuruteraan Jentera: Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, iberahim (2003) Isu-isu Dalam Pentaksiran Pendidikan Seni Visual:kertas Iii. In: Seminar Pendidikanseni Visual, 4 - 6 Ogos 2003, Perak,malaysia.

Hassim, Nor Azuan and Abdol, Mat Jizat (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Akademik Pelajar, Satu Tinjauan Di Seluruh Sek. Men. Keb (f) Resort Dan Sek. Men. Keb. Trolak, Sungkai, Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassim, Yuhanis and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2003) Pembelajaran Berbantukan Komputer Multimedia interakrif Kemahiran Hidup Bersepadu Bertajuk Sistem bekalan Air Di Rumah Untuk Pelajar Tingkatan Dua. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hehsan, Aminudin and Sabran, Osman (2003) Masalah Kekurangan Sambutan Di Kalangan Jemaah Semasa Kuliah Di Masjid L Satu Tinjauan Di Masjid Bbu Dan Masjid Sultan Abu Bakar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Heng, Sze Ying and Omar, Abdul Hafidz (2003) Perbandingan Stres Paru-paru Pada Tahap Intensiti Kerja Awal Dan Akhir Latihan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Heng, Yen Lin and Omar, Abdul Hafidz (2003) Hubungan Antara Mental Stres Dan Prestasi Atlit. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hijaz, Noriza and Idris, Abdul Razak (2003) Penglibatan Pelajar Dalam Kegiatan Kokurikulum Setelah Perlaksanaan Sistem Meritokrasi : Satu Tinjauan Di Sekolah Di Sungai Petani. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hilmi, Nur Bidayah and Sihes, Ahmad Johari (2003) Tinjauan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengajaran Dan Pembelajaran Di Kalangan Pelajar Dalam Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik Di Sekolah Menengah Teknik Di Daerah Seremban. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Abd Aziz, Mohd Shahrolnorakman and Ali, Mohd Fadzli (2003) Tanggapan Pelajar-pelajar Sarjana Muda Teknologi Seta Pendidikan (elektrik) Terhadap Kerja Amali Amalan Ketukangan Ii (pendawaian). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Fadzil, Mohd Fauzi and Shariffudin, Rio Sumarni (2003) Kesan Strategi Idea Utama Menerusi Teknologi Ke Atas Mutu Karangan Jenis Gambaran Pelajar Tingkatan Empat Smk (perempuan) Sultan Ibrahim, Johor Bahru : Satu Kajian Kes. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Johari, Zuriyah and Mukhari, Abd Wahid (2003) Masalah-masalah Yang Dihadapi Oleh Guru Pendidikan Khas Program Integrasi Bermasalah Pembelajaran Di Dalam Menyampaikan Pengajran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah Harian Biasa, Daerah Batu Pahat, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Mohamed, Abdul Rahman and Bilal Ali, Mohamad (2003) Keberkesanan Perisian Mari Membaca Dalam Pembelajaran Bahasa Melayu Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Bagi Membina Ayat Mudah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Mohamed , Ahmad Faisal and Mustaffa, Mohamed Sharif (2003) Kesesuaian Program Dakwah Jabatan Agama Johor Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Agama Al-khairiah, Segamat, Johor. Satu Kajian Kes. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Muslim, Noorazleen and Ninggal, Mohd Tajudin (2003) Persepsi Pengasuh Terhadap Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Asuhan Dan Perkembangan Kanak-kanak Di Taska Nuri. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Othman, Azad and Kayat, Md Yusup (2003) Pemasalahan Displin Terhadap Pelajar Sekolah Menengah Teknik Dan Vokasional Dalam Melaksanakan Latihan Amali. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Sidek, salman Firdaus and Ariffin, shamsul Arrieya (2003) The Suitability Of Interactive Whiteboard In Learning For Malaysia. In: 1st International Malaysian Educational Technology Convention, 1 - 4 Nov 2003, Johor,malaysia.

Hj Yaacob, Salmah and Kamin, Yusri (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan Usahawan Bumiputera Mengembangkan Perniagaan Di Bandar Seremban, Negeri Sembilan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Awang Nit., Norzulaila and Sihes, Ahmad Johari (2003) Kesesuaian Kurikulum Kejuruteraan Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (awam/elaktrik/jentera) Dalam Melahirkan Guru Yang Berkemahiran Di Negeri Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Ismail Basha., Noor Syuhaila and Sihes, Ahmad Johari (2003) Gaya Pengajaran Guru Dalam Proses Pengajaran Lukisan Kejuruteraan Di Sekolah-sekolah Negeri Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Md Saad, Mohamad Nasri and Hashim, Shahrin (2003) Faktor-faktor Sistem Profil Kemahiran Jabatan Pendidikan Teknik Tidak Dilaksanakan Di Smt: Satu Kajian Kes Di Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Mohd Aripin, Samsudin and Selamat, Kandar (2003) Kesediaan Pelajar-pelajar Pkpg-sph Di Universiti Teknologi malaysia Dalam Mengajar Mata Pelajaran Lukisan kejuruteraan Di Sekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Mohd Dahan, Nor Ashikin and Abd Rahman, Mohd Anuar (2003) Pembelajaran Bahasa Inggeris Di Kalangan Murid-murid Melayu Di Sekolah-sekolah Kebangsaan. Satu Tinjauan Di Empat Buah Sekolah Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ho, Kent Chiew and Noordin, Shaharom (2003) Pembinaan Dan Penilaian Modul Pembelajaran Kendiri (mpk) Bertajuk Proses Pembahagian Sel Bagi Mata Pelajaran Biologi Tingkatan Empat Kbsm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hong, Ting Ting and Joned, Muslim (2003) Membangunkan Perisian Modul Alat Bantu Mengajar (abm) Bertajuk Sistem Pencernaan Manusia Mata Pelajaran Biologi Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Huang, Chwei Ing and Joned, Muslim (2003) Membangunkan Perisian Alat Bantu Mengajar (abm) Bagi Tajuk Enzim Mata Pelajaran Biologi Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Husain., Mohamad Azam and Ahmad, Adnan (2003) Tanggapan Terhadap Peluang Kerjaya Pelajar Kolej Yayasan Pelajaran Johor Lepasan Sijil Kemahiran Yang Mengikut Kursus Diploma Teknikal. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Husin, Noor Azizah and Abd Hamid, Mohd Zolkifli (2003) Corak Penyediaan Makanan Di Kalangan Ibu Bekerja : Persepsi Ibu-ibu Yang Bekerja Di Bangunan Gunasama Persekitaran Daerah Raub, Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Husin, Noor Hayati and Abdol, Mat Jizat (2003) Mengkaji Penguasaan Kemahiran Membuat Dan Membina Hipotesis Di Kalangan Pelajar-pelajar Tingkatan Satu Di Kawasan Bukit Cina, Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Husin, Nor Aziah and Kahar, Rohayah (2003) The Usage Of The Internet In Esl Learning Students Learning Styles. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Husin, Wan Mohd Nasir and Jasmi, Kamarul Azmi (2003) Tahap Penguasaan Tulisan Jawi Pelajar 4 Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (pengajian Islam). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hussein, Hanuar and Shariffudin, Rio Sumarni (2003) Penggunaan Kbkk Dalam Mata Pelajaran Reka Cipta Oleh Pelajar-pelajar 4 Spj (pkpg) Di Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hussin, Rohana and Kassim, Abu Hassan (2003) Tahap Penguasaan Kemahiran Proses Sains Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Kimia Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

I

Ibrahim, Halizah and Omar, Abdul Hafidz (2003) Kesan Program Kecergasan Fizikal Dalam Melakukan Aktiviti Simulasi Tawaf. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Jalewati and Buntat, Yahya (2003) Persepsi Pelajar-pelajar Pkpg Tahun 3 Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (matematik) Dan 4 Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kemahiran Hidup). Terhadap Pelaksanaan Reka Cipta Dalam Kemahiran Hidup Bersepadu Di Peringkat Menengah Rendah. Satu Tinjuan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Nor Hasyim and Ahmad, Salmah (2003) Amalan Kemahiran Belajar: Satu Tinjauan Ke Atas Pelajar Tahun 2 Dan 3 Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (pengajian Islam), Utm, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Norsuhainy and Subari, Kamalularifin (2003) Sejauh Manakah Tenaga Pengajar Pendidikan Vokasional (pv) Dapat Mengendalikan Proses Pengajaran Dan Pembelajaran (p&p) Golongan Orang Kurang Upaya (oku). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Nur Aidah and Sihes, Ahmad Johari (2003) Pelaksanaan Program Mentor Mentee Di Sekolah Serta Implikasinya Terhadap Hubungan Antara Guru Dengan Pelajar, Displin Dan Prestasi Akademik Pelajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Siti Raihan and Mohd Zin, Mahussain (2003) Sikap Pelajar Terhadap Mata Pelajaran Bahasa Arab. Satu Kajian Ke Atas Pelajar Sek.men. Keb. Jalan Batu Pahat, Kluang, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ideris, Norhafizah and Omar, Abdul Hafidz (2003) Mengkaji Perbezaan Berat Dan Tempat Permukaan Permainan Gasing Terhadap Masa Putaran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Idris, Murshidi and Joned, Muslim (2003) Membangunkan Perisian Modul Alat Bantu Mengajar (abm) Berasaskan Komputer Bertajuk Sistem Pembiakan Manusia Bagi Mata Pelajaran Sains Tingkatan 3. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Idris, Sallehuddin and Ahmad, Adnan (2003) Pelaksanaan Sistem Pentauliahan Pelajar-pelajar Skm Di Sekolah-sekolah Menengah Teknik Di Johor Dalam Bidang Kejuruteraan Jentera. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ihamad, Noor Rodziah and Ahmad, Salmah (2003) Peranan Wanita Bekerjaya Dalam Pembentukan Keluarga Muslim : Satu Kajian Terhadap Pensyarah Ppips Dan Fakulti Pendidikan,utm, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ikhsan, Suhaila and Nordin, Aziz (2003) Kefahaman Konsep Respirasi Dan Pernafasan Bagi Manusia Di kalangan Pelajar Tingkatan Empat Yang Mengambil Mata pelajaran Biologi Di Daerah Kuantan Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ikhsan, Yosree and Ramli, Jamaluddin (2003) Punca Dan Kesan Pernikahan Di Luar Negara Di Kalangan Penduduk Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Irpow, Zulkifli Mohamed and Hushin, Hassan (2003) Kajian Keperluan Perkhidmatan Kaunseling Dikalangan Guru-guru Prasekolah Di Pusat Pendidikan Kanak-kanak Di Bandar Kluang Johor Darul Takzim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ishak, Asifa and Borhan, Abdul Jalil (2003) Pelaksanaan Program Pembangunan Sahsiah Pelajar Dalam Aspek Kerohanian. Satu Kajian Di Kalangan Mahasiswi Islam Kolej Tun Razak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ishak, Nordiana and Jaafar, Haliza (2003) Students; Perceptions On Lectures. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ishak, Rosmahwati and Tan, Soo Yin (2003) Kepuasan Kerja Di Kalangan Pegawai Kebajikan Masyarakat Daerah Di Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ishak., Nur Irwanni and Sulaiman, Esah (2003) Tinjauan Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Berbentuk Multimedia Interaktif Di Kalangan Guru-guru Sekolah Menengah Di Daerah Kulim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Abdullah and Mustaffa, Mohamed Sharif (2003) Pendekatan Kaunseling Dalam Menangani Masalah Hubungan Antara Kakitangan Di Organisasi. Satu Kajian Kes, Di Jabatan Kastam Di Jabatan Kastam Diraja, Batu Pahat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Aishah and Abd Rahman, Mohd Anuar (2003) Pemilihan Kumpulan Rujukan Dikalangan Remaja. Satu Tinjauan Di Kawasan Serdang Dan Putrajaya. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Azmi and Lokman, Mohd Tahir (2003) Kegiatan Salah Laku Merokok Di Kalangan Pelajar Di Sekolah-sekolah Menengah Daerah Marang: Tinjauan Persepsi Guru-guru Displin. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Farihah and Aris, Baharuddin (2003) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer (pbk) Bagi Program Microsoft Excel menggunakan Perisian Rakaman Skrin. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Ismariatul Adlina and Yahaya, Azizi (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Slaah Laku Pelajar Di Sekolah-sekolah Teknik Di Negeri Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Izhar Faizey and Lokman, Mohd Tahir (2003) Sistem Pencegahan Kecurian Dan Rompakan Kenderaan Smart System. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Mohd Khairul and Mustaffa, Mohamed Sharif (2003) Keperluan Perkhidmatan Kaunseling Kerjaya Kepada Pelajar-pelajar Tingkatan Lima Dalam Pemilihan Kerjaya: Satu Kajian Kes Di Daerah Rompin, Pahang. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Mohd. Mahyuddin and Salamon, Hussin (2003) Persepsi Mahasiswa Terhadap Pengurusan Kewangan. kajian Kes Di Kalangan Mahasiswa Tahun 3 Dan 4 Sarjana muda Sains Serta Pendidikan (pengajian Islam), universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Mursyidah and Abdul Razak, Noor Zainab (2003) A Study On The Benefits Of Using Internet To Learn English Language Among Tesl Students In Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Noorliza (2003) Implication Of East Text: Its Effects On Reading Comprehension. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Norul Azlin and Abd Rahman, Mohd Anuar (2003) Stress Dikalangan Guru Kelas Peperiksaan Upsr. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Nur Afzah Hanim and Marzuki, Shahirah (2003) An Analysis On Subject-verb Agreement Error- a Case Study At Sekolah Menengah Kebangsaan bandar Baru Uda, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Ruziah and Kayat, Md Yusup (2003) Mutu Perkhidmatan Yang Ditawarkan Di Bengkel-bengkel Servis Kereta Sekitar Taman Universiti, Johor Bahru: Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Saudah and Yamin, Sulaiman (2003) Masalah Pembelajaran Pelajar Sekolah Menengah Dalam Mata Pelajaran Biologi Tajuk: Komposisi Kimia Di Dalam Sel. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Sazliman and Idris, Abdul Razak (2003) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Tajuk Pembahagian Sel Mata Pelajaran Sains Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Siti Nur Hayati and Sulaiman, Esah (2003) Sejauhmana Amalan Profesionalisme Perguruan Di Kalangan Guru-guru Sekolah Menengah Di Daerah Kuala Lipis Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Syarifah Salwa and Mohamed, Mohini (2003) Pembinaan Perisian Berbantukan Komputer (pbk) Dalam Tajuk Kecil Mata Pelajaran Sains Kbsr Tahun Lima (kemandirian Spesis). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Zaipah and Nordin, Aziz (2003) Masalah Pembelajaran Dalam Memahami Konsep Daya Dan Gerakan Bagi Pelajar-pelajar Tingkatan Dua Dan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Zakirudin and Bilal Ali, Mohamad (2003) Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Matematik Tingkatan Satu: Nombor Bulat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Zaleha and Buntat, Yahya (2003) Pelaksanaan Pengajaran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah kebangsaan Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Zalina and Bilal Ali, Mohamad (2003) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer (pbk) Matematik Tingkatan Satu : Peratus. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Isnin, Adzlawatee and Lokman, Mohd Tahir (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelajar-pelajar Melanjutkan Pelajaran Ke Tingkatan Empat Kemahiran (smt) Tinjauan Di Sekolah Menengah Teknik Muar: Satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

J

J L Christy, Jeyanthi Evelyn and Stapa, Mahani (2003) Investigating The Influence Of Background Knowledge On The Writing Performance Of 4th Year Tesl Teacher Trainees In Utm : A Case Study. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jaafar, Rohani and Yahaya, Azizi (2003) Peranan Pusat Sumber Sekolah Di Dalam Membantu Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Di Sekolah Rendah Zon Setiu, Daerah Setiu, Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jalaluddin, Shah Rizal and Hamzah, Rohana (2003) Tahap Aplikasi Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif Di Kalangan Bakal Buru Kemahiran Hidup Tahun 3 Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kemahiran Hidup). Dalam Pengajaran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Pengkhususan Kemahiran Manipulatif Tambahan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jalil, Mohd Haslil Fadli and Kayat, Md Yusup (2003) Tahap Pengajaran Amali Kejuruteraan Di Sekolah Menengah Teknik Daerah Johor Bahru Dalam Memenuhi Kehendak Industri, Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jamadi, Mohammad Hiffny and Hashim, Shahrin (2003) Kajian Berkenaan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi pencapaian Pelajar Dalam Mata Pelajaran Asas Lukisan kejuruteraan Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jamal, Noraini and Yamin, Sulaiman (2003) Kefahaman Konsep Osmosis Dikalangan Pelajar Tingkatan Empat Yang Mengambil Matapelajaran Biologi Di Daerah kuala Langat, Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jamaludin, Jamaliah and Selamat, Kandar (2003) Penggunaan Teknologi Dalam Perkhidmatan Servis Automotif Di Bengkel-bengkel Servis Kereta Sekitar Taman Universiti, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jamhuri, Zanarimah and Haron, Zulkiflee (2003) Persepsi Pelajar-pelajar Kursus Sarjana Muda Sains Serta Pendidkan Pengajian Islam Utm, Terhadap Profesion Perguruan : Satu Kajian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Japar, Jainal (2003) Persediaan Dalam Proses Pengajaran Sains Dan Matematik Menggunakan Bahasa Inggeris: Satu Tinjauan Ke Atas Pelajar Tahun Akhir Di Fakulti Pendidikan Utm Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jarudin, Juliana and Omar, Abdul Hafidz (2003) Kesan Program Kecergasan Fizikal Dalam Melakukan Aktiviti Simulasi Saie. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jawahir, Sudarman and Yahaya, Azizi (2003) Pembentukan Konsep Kendiri Di Kalangan Pelajar Dari Keluarga Ibu Tunggal Di Sekolah Menengah Daerah Batu Pahat Dan Muar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jawri, Siti Zaliha and Mustaffa, Mohamed Sharif (2003) Satu Analisa Mengenai Kaedah Pengajaran Guru Sains Bagi Meningkatkan Prestasi Murid Dalam Mata Pelajaran Sains Di Sekolah: Satu Kajian Kes Di Empat Buah Sekolah Rendah Di Daerah Batu Pahat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jayadevan, Jayasree and Shariffudin, Rio Sumarni (2003) Keberkesanan Grafik Komputer Dan Latihan Kemahiran Spatial Ke Atas Pelajar Lukisan Kejuruteraan. Satu Kajian Kes. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jemaan, Masrif and Subari, Kamalularifin (2003) Satu Penilaian Awal: Kit Pengajaran Bermodul Bagi Mata Pelajaran Teknologi Elektronik (litar Logik) Tingkatan Empat Di Dua Buah Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jeyaraman, J Sasita and Bachik, Ahamat (2003) Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Pembelajaran Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup- Manipulatif Di Kalangan Pelajar-pelajar Perempuan Tingkatan 2 Di Sekolah Menengah Infant Jesus Convent Johor Bahru, Johor Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jimmie Jemut @ Minggu, Anita and Wan Mansur, Wan Fara Adlina (2003) The Effectiveness Of Using Euro Plus Reward Courseware For Low Proficiency Learners : A Case Study Of Fppsm Students. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Johar, Roslina and Abu, Mohd Salleh (2003) Pendekatan Kontruktivisme Dalam Penyelesaian Masalah Algebra Mengikut Kaedah Easy-maths. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jufrin, Mohd. Huzaini @ Huzaironi and A Samah, Narina (2003) Sikap Dan Kefahaman Guru-guru Di Sekolah Menengah Terhadap Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling: Satu Kajian Di Daerah Pasir Gudang, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Junaidi, Juhazren and Ruskam, Aminuddin (2003) Sikap Pelajar Terhadap Pelaksanaan Undang-undang Islam Di Malaysia. Kajian Ke Atas Pelajar Bukan Muslim Di Fakulti Pendidikan, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Junoh, Azlina and Nordin, Mohd Safarin (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kecermelangan Pelajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jupri, Isa and Omar, Abdul Hafidz (2003) Iklim Organisasi Pasukan Badan Beruniform Di Salah Sebuah Sekolah Menengah Kebangsaan Di Daerah Johor Bahru: Penilaian Guru-guru Penyelaras. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jusoh, Ngah and Md Johan, Othman (2003) Sikap, Minat, Pengaruh Rakan Sebaya Dan Pengajaran Guru Terhadap Pelajar-pelajar Mata Pelajaran Teknologi Kimpalan Dan Fabrikasi Logam Di Sekolah Menengah Teknik Negeri Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jusoh, Ramli and Abd Latib, Azlan (2003) Mengkaji Tekanan Di Kalangan Guru Bengkel Di Sekolah-sekolah Menengah Di Daerah Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jusoh, Ummi Hamidah and Sayed Ahmad, Sayed Mahussain (2003) Pelaksanaan Aktiviti Dakwah Di Sekolah Berasrama Dalam Membentuk Akhlak Pelajar. Kajian Di Sekolah Menengah Kebangsaan, Jalan Batu Pahat, Kluang, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

K

K Rengasamy, Nadarajah (2003) Personaliti Pelajar Dan Persepsi Mereka Terhadap Sikap Ibu Bapa, Rakan Sebaya Serta Guru-guru Dan Hubungannya Dengan Salah Laku Pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kadiyat, Solihin and Hushin, Hassan (2003) Faktor-faktor Yang Mempengauhi Pencapaian Pendidikan Anak-anak Orang Asli Kuala Daerah Batu Pahat, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kadri, Mohd Nooh and Ramli, Jamaluddin (2003) Punca Dan Kesan Wali Enggan Mewalikan Pernikahan Mualiahnya. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kamaldin, Naseem Bibi and Abu, Baharin (2003) Kajian Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-guru Di Daerah Bandar Batu Pahat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kamaruddin, Azainun and Abd Latib, Azlan (2003) Persepsi Guru-guru Terhadap Kesesuaian Buku Teks Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua Di Daerah Manjung, Perak Darul Ridzuan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kamat, Raimah and Ninggal, Mohd Tajudin (2003) Konsep Kendiri Di Kalangan Anak Yatim Di Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kambari, Mohd Zamri and Tan, Soo Yin (2003) Persepsi Bakal Pengantin Terhadap Perlaksanaan Pemeriksaan Kesihatan (hiv/aids) Ke Atas Bakal Pengantin. Satu Tinjauan Di Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kang, Shu Pyng and Abd Salam, Norhanim (2003) Developing Web- Based Materials To Enhance The Learning Of Grammar (concord): A Case Study At Elite Language Centre. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Karim, Karmillin and Hassan, Johari (2003) Tahap Pengaplikasian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Pelajar Perdana Tahun 4 Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan Dalam Menghadapi Persediaan Ict Dalam Pendidikan . Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Karuppannan, Subalacthumy and Tan, Soo Yin (2003) Persepsi Guru-guru Terhadap Masalah Gangsterisme Di Kalangan Pelajar-pelajar India Sekolah Menengah Sekitar Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kasbullah, Shamsudin and Ali, Mohd Fadzli (2003) Sistem Pengudaraan Di Dalam Makmal Kimia Di Sekolah-sekolah Menengah Daerah Tangkak. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kasim, Nor Azuhar and Abdol, Mat Jizat (2003) Keyakinan Guru-guru Program Pensiswazahan Lepasan Diploma (ppld) Tahun Akhir 2002/2003, Utm Mengajar Mata Pelajaran Sains Tulen Dan Matematik Tambahan Dalam Bahasa Inggeris. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kasmani, Halina and Yamin, Sulaiman (2003) Regulasi Kendiri Metakognitif Dan Tahap Keupayaan Penyelesaian Masalah Kimia Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kasmo, Mohd Razib and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2003) Sikap Dan Pengetahuan Literaksi Komputer Di Kalangan Pelajar-pelajar Reka Cipta Di Daerah Kota Tinggi, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kasmuri, Mustafa and Abu, Baharin (2003) Kaji Selidik Pemilihan Kerjaya Di Kalangan Pelajar Tingkatan Lima (bukan Aliran Sains) Di Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Tanjung. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kassim, Mohd Farid and Rahabah, Abdhamid (2003) Kesan Latihan Fartlek Terhadap Kadar Pengambilan Oksigen Maksimum (vo2max) Bagi Pelajar-pelajar Sains Sukan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kassim, Tahir and Mohamed, Mohini (2003) Pembinaan Perisian Pengajaran Berbantukan Komputer (pbk) Matematik Kbsm Pelan Dan Dongakan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kaur Judge, Simranjeet and Bakar, Md Nor (2003) Miskosepsi Mitosis Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Di Tiga Buah Sekolah Menengah Di Daerah Bahau, Negeri Sembilan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khairulanuar, Farriz Izzwan and Kayat, Md Yusup (2003) Kesediaan Bakal Guru Tahun Akhir Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dalam Menempuhi Kerjaya Di Sekolah Menengah Teknik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khalid, Nurul Izzati and Shariffudin, Rio Sumarni (2003) Perlaksanaan Kemahiran Berfikir Dalam Pengajaran Pengajian Kejuruteraan Awam Di Sekolah Menengah Teknik Daerah Seremban/port Dickson, Negeri Sembilan -satu Kajian Kualitatif-. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khalidi, Harlina and Wan Zakaria, Wan Zarina (2003) The Use Of Storytelling In An English Classroom. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khasim, Mohammad Zahir and Md Johan, Othman (2003) Tinjauan Terhadap Minat, Pengajaran Guru, Pengaruh Keluarga Dan Tahap Pembelajaran Pelajar Terhadap Mata Pelajaran Matematik Di Sekolah Menengah Teknik Butterwoth. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khoo, Siew Yuen and Abu, Baharin (2003) Sikap,minat, Dan Masalah Pembelajaran Pelajar 4spa Dalam Mata Pelajaran Spk 3332 (geoteknik). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khor, Yan Pheng and Mohd Noor, Norani (2003) Persepsi Pelajar Kolej Tun Hussein Onn (ktho) Terhadap Sistem Kebajikan Yang Disediakan Oleh Pihak Utm, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khosim, Fakhruddin and Tan, Soo Yin (2003) Perhubungan Antara Personaliti Dengan Gaya Pembelajaran Pelajar-pelajar Tingkatan Empat Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Koh, Michelle Moh Cheng and Salam, Abdul Rahim (2003) A Survey On The Motivational Aspects Of Using Computer Of Communication In A Online Discussion For Fourth Year Civil Engineering Students In Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kosnin, Inzura and Tan, Soo Yin (2003) Hubungan Tekanan Keluarga Dengan Komitmen Kerja Dikalangan Pekerja-pekerja Wanita Majlis Bandaraya Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kozin, Maat and Kassim, Abu Hassan (2003) Tahap Pelaksanaan Nisbah 60:40 Pelajar Aliran Sains Dan Teknologi Berbanding Aliran Sains Sosial Di Sekolah-sekolah Menengah Daerah Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Krishnan, Sagilah and Tan, Soo Yin (2003) Gaya Asuhan Ibu Bapa Dan Hubungannya Dengan Personaliti Pelajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kua, Siaw Kam and Omar, Abdul Hafidz (2003) Menguji Keberkesanan Alat Personal Body Gym Yang Telah Direkabentuk Dari Segi Kekuatan Otot Bagi Pelajar-pelajar Sains Sukan Tahun Empat Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kua, Wee Hong and Hamzah, Rohana (2003) Tahap Cabaran Pelajar-pelajar Aliran Vokasional Di Sekolah Menengah Teknik (smt) Naik Taraf Di Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kueh, Siaw Nee and Selamat, Kandar (2003) Pandangan Pelajar-pelajar Vokasional Terhadap Kursus Ekonomi Rumah Tangga (ert) Yang Sedang Diikuti Di S.m.t (ert) Azizah , Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kuo, Poh Ping and Ismail, Zaleha (2003) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer Bagi Biologi Kbsm Tingkatan Empar (meiosis). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

L

Lai, Soon Phin and Shariffudin, Rio Sumarni (2003) Keberkesanan Perisian Multimedia Bagi Pengajaran Dan Pembelajaran Elektrokimia (sel Elektrolisis Dan Sel Kimia): Satu Kajian Kes. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Laman, Siti Esah and Abd Hamid, Mohd Zolkifli (2003) Corak Pengambilan Sarapan Pagi Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir Aliran Perdana Di Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lau, Ben Ching and Ali, Mohd Fadzli (2003) Pembangunan Perisian Berbantukan Komputer (pbk) Dalam Mata Pelajaran Fizik Kbsm Tingkatan Lima-reputan Radioaktif. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lau, Kheng Ang and Mohd Noor, Norani (2003) Penggunaan Pembelajaran Berasaskan Masalah Dalam pembelajaran Mata Pelajaran Reka Cipta Kursus Sarjana Muda teknologi Serta Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lau, Pik Hua and Tan, Soo Yin (2003) Tahap Penguasaan Aspek Keselamatan Bengkel Di Kalangan Guru-guru Kemahiran Hidup Bersepadu Sekolah Menengah Kebangsaan Di Daerah Pontian, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Han Chun and Noordin, Shaharom (2003) Faktor Utama Yang Menyebabkan Guru Kurang Mengadakan Aktiviti Makmal Kepada Pelajar. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Mei Hwa and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2003) Kajian Penggunaan Web Universiti Teknologi Malaysia Di Kalangan Pelajar Tahun 4 Sarjana Muda Sains Dan Komputer Serta Pendidikan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Weng Keong and Selamat, Kandar (2003) Persepsi Guru-guru Khb Terhadap Tugas Pengajaran Di Sekolah-sekolah Menengah Daerah Pontian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Leong, Pei Ling and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2003) Tahap Penguasaan Kemahiran Proses Sains Di Kalangan Pelajar Tahun Empat (ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan), Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Leow, Siew Hung and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2003) Salah Konsep Dalam Tajuk Pergerakan Bahan Merentas Membran Plasma Dalam Mata Pelajaran Biologi Kbsm Di Kalangan Pelajar-pelajar Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Li, Saiful Mohzan and Ali, Mohd Fadzli (2003) Pembinaan Perisian Berbantukan Komputer (ppk) Untuk Satu Tajuk Kecil Elektronik Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Teras Tingkatan Tiga. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Ai Hui (2003) Keupayaan Mengajar Guru-guru Kemahiran Hidup Dalam bahagian Teras Bagi Sukatan Pelajaran Baru Tingkatan satu: Satu Tinjauan Di Sekolah-sekolah Menengah kawasan Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Chen Hoe and Bakar, Md Nor (2003) Kefahaman Konsep Meiosis Dalam Mata Pelajaran Biologi Kbsm: Satu Tinjauan Di Kalangan Pelajar-pelajar Tingkatan 4 Di Beberapa Buah Sekolah Di Daerah Kulai, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Evelyn Meei Suey and Awang, Zubaidah (2003) A Survey On The Language Background And Attitude Towards English And The Reading Habits Of Form Two Students In Smk Perempuan Perak, Ipoh. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Geok Ping and Buntat, Yahya (2003) Penggunaan Komputer Di Kalangan Guru-guru Kemahiran Hidup Bersepadu Di Sekolah Menengah Luar Bandar Daerah Kuantan Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Huoy Fang and Kamin, Yusri (2003) Personaliti Antara Usahawan Kaum Melayu Dan Cina Yang Menjalankan Perniagaan Milikan Tunggal Di Kota Bharu, Kelantan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Jing Hui and Mohd Sidin, Sanusi (2003) Faktor-faktor Yang Menyebabkan Pelajar Disaman Atas Kesalahan Memandu/menunggang Kenderaan Dalam Zon Larangan Di Kalangan Pelajar-pelajar Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kejuruteraan Awam/elektrik/jentera/kemahiran Hidup) Perdana. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Kui Leng and Nordin, Aziz (2003) Pengkonsepan Dalam Pembelajaran Elektrolisis Sukatan Kimia Kbsm Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Liut Sun and Noordin, Shaharom (2003) Pembinaan Dan Penilaian Modul Pengajaran Kendiri Pengangkutan Dan Komunikasi Untuk Tingkatan 5. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Siau Ching and Buntat, Yahya (2003) Pengetahuan Pelajar Universiti Teknologi Malaysia, Sarjana Muda Pendidikan Teknik Dan Vokasional Tahun Empat Tentang Peraturan-peratuan Jualan Langsung. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Siew Yoke and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2003) Hubungan Di Antara Tekanan Kerja Dan Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-guru Di Sekolah Rendah Di Pudu Kuala Lumpur. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Teeng Teeng and Othman, Widad (2003) personaliti Dan Tahap Motivasi Pencapaian Usahawan Cina Di Kuala Lumpur. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Tzyy Chyun and Nordin, Aziz (2003) Corak Pemikiran Kritis Dan Kreatif Pelajar-pelajar Tingkatan Empat Semasa Menjalankan Amali Kimia Di Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Wan Sin and Nordin, Aziz (2003) Keberkesanan Penggunaan Teknik Peta Konsep Sebagai Satu Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Terhadap Pencapaian Pelajar Dalam Mata Pelajaran Kimia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Wei Shong and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2003) Persepsi Pelajar Berpencapaian Tinggi Dan Rendah Terhadap Peranan Amali Sains. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ling, Mee Jow and Bachik, Ahamat (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Jurusan Pendidikan Di Kalangan Pelajar Lelaki Perdana Fakulti Pendidikan Utm, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Livan Ayon, Angelina and Abu, Baharin (2003) Kajian Sikap Guru-guru Pelatih 4spn Terhadap Konsep Penggunaan Pembelajaran Koperatif Dalam Mata Pelajaran Sains Kbsm Di Sekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Loh, S. C. and Habibah, E and Rahil, M. and Sharifah, M. N. and Jegak, U. (2003) Increased Mastery Of Learning Strategies Through Strategy Instruction And Attribution Retraining. Jurnal Teknologi, 39 (dec).

Long, Shamsinar and Ahmad, Adnan (2003) Tanggapan Pelajar Tahun 4 Pendidikan Teknik Dan Vokasional Terhadap Aplikasi Autocad Dalam Mata Pelajaran Rekacipta. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Loo, Sai Huat and Sulaiman, Seth (2003) Amalan Konstruktivisme Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Fizik Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Loti, Azlan and Uzir, Mohd Mohsin (2003) Masalah Pembelajaran Dalam Mata Pelajaran Dalam Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Di Sekolah Menengah Teknik Tawau, Sabah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Low, Xin Xin and Mukhari, Abd Wahid (2003) Pola Gaya Pembelajaran Pelajar-pelajar Di Kelas Kejuruteraan Sekolah Menengah Sains Muar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

M

Ma, Siew Choon and Omar, Abdul Hafidz (2003) Menyediakan Satu Nutrisi Model Berkarbohidrat Tinggi Untuk Perenang Daya Tahan Melalui Ujian T-15. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Maarof, Rohana and Abd Rahman, Mohd Anuar (2003) Pengalaman Komunikasi Islam Di Kalangan Guru-guru Di Tiga Buah Sekolah Menengah Di Daerah Kepong. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mabsah, Nurul Nadya and Wan Zakaria, Wan Zarina (2003) A Study On Anxiety Of Utm Students Towards Foreign language Learning. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Machmudi Isa, Nitce Isa Medina and Noordin, Shaharom (2003) Pembinaan Dan Penilaian Modul Pengajaran Kendiri bertajuk Sistem Pengangkutan Bagi mata Pelajaran Biologi Tingkatan Lima. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahadi, Mazlia and Kahar, Rohayah (2003) Error Analysis On Online Journal Writing: A Case Study. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahamad, Fazilah and Abu, Baharin (2003) Maklum Balas Guru Pelatih 4spn Utm Terhadap Tenggunaan Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Koperatif Dalam Mata Pelajaran Sains. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahmod, Mohd Khairi and Ali, Mohd Fadzli (2003) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk): Sifat Fizikal Haiwan Bertulang Belakang Dan Tidak bertulang Belakang Dalam Matapelajaran Sains Tahun empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahmood, Nik Nor Asiah and Yamin, Sulaiman (2003) Persepsi Pelajar Aliran Sains Tingkatan Empat Sekolah Luar Bandar Terhadap Matapelajaran Biologi : Satu Tinjauan Ke Beberapa Buah Sekolah Menengah Kategori Luar Bandar Di Daerah Pasir Mas Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahmud, Shidatunnaim and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2003) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Mengenal Abjad Bagi Peringkat Pra Sekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahmud, Zainah and Wan Embong, Wan Hassan (2003) Penilaian Penyelia Latihan Praktik Terhadap Kemahiran Asas Mengajar Pelajar Tahun 4 Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (pengajian Islam) Dalam Latihan Praktikal. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahrof, Morsid and Ramli, Jamaluddin (2003) Tahap Kepuasan Kerja Di Kalangan Imam-imam Kerajaan Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahyuddin, Sardaus and Kayat, Md Yusup (2003) Faktor-faktor Yang Menyumbang Kepada Peningkatan Bandar Kes Jenayah Di Kalangan Pelajar Di Kawasan, Johor Bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mak, Ngai Yen and Sulaiman, Seth (2003) Satu Tinjauan Tentang Kemahiran Menyelesaikan Masalah Fizik Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Daerah Kinta, Ipoh. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Maktiar Singh, Kuldip Kuar and Atan, Anie (2003) Needs Analysis Of English For Specific Purposes For Students Of Apparel And Fashion Design Course At Johor Bahru Polytechnic. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mamat, Masiah and Dahlan, Mohd Yunos (2003) Penglibatan Pelajar Secara Aktif Dalam Bidang Sukan Di Peringkat Universiti Serta Kesannya Terhadap Pencapaian Akademik. Satu Tinjauan Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mamat, Umar Khalis and Hanapiah, Othman (2003) Persepsi Pelajar Lelaki Terhadap Kewajipan Menutup Aurat Semasa Bersukan. Satu Kajian Di Kolej Tun Dr. Ismail, Utm, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mamat @ Ahmad, Mahnita and Hashim, Abu Bakar (2003) Aplikasi Sistem Pengurusan Dan Pentadbiran Sekolah Bestari (smart School Management System-ssms). Tinjauan Di Sebuah Sekolah Rintis Bestari Di Kota Tinggi, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Manaf, Noresham and Hashim, Shahrin (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberkesanan Program Mentor Mentee Di Sekolah Menengah Teknik Tanjung Puteri, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Manaff, Mohd Sahidi and Joned, Muslim (2003) Membangunkan Modul Alat Bantu Mengajar (abm) Berasaskan Komputer Bagi Tajuk Kecil Sisitem Saraf Manusia, Sains Kbsm Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mansor, Kamariah and Buntat, Yahya (2003) Faktor-faktor Yang Boleh Mendorong Minat Membaca Di Kalangan Pelajar, S.m. Sultanah Engku Tun Aminah, Jb. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mansor, Mohd Mukrim and Rahabah, Abdhamid (2003) Kesan Kafein Terhadap Kecergasan Pelajar Tahun 4 Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (sains Sukan) Utm, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Marathiah, V M Asok Kumat and Tan, Soo Yin (2003) Tahap Stres Di Kalangan Kakitangan Pusat Serenti Di Negeri Johor (satu Perbandingan). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Marjuki, Nor Azman and Othman, Widad (2003) Pelaksanaan Pendekatan Pengajaran Secara Kontekstual Oleh Guru Matematik Di Sekolah Menengah Teknik Tanjung Puteri, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mashadi, Md. Lukmanulhakim and Abd Hamid, Hazil (2003) Kajian Amalan Pembelajaran Secara Konstruktisvisme Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Islam Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Smk. Perempuan Temenggong Ibrahim, Batu Pahat, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Masrom, Masrulnizam and Dahlan, Mohd Yunos (2003) Kesan Latihan Bebanan Terhadap Kekuatan Otot Tangan Pemain Bola Sepak Utm Dalam Melakukan Lontaran Ke Dalam (throw In) Bagi Satu Jarak Yang Jauh. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat, Rahimah and Abd Hamid, Hazil (2003) Budaya Pengajaran Guru Panitia Sains Dalam Melaksanakan Kurikulum Sekolah Bestari, Satu Tinjauan Di Sekolah Bestari Di Negeri Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Daros, Maslinda and Buntat, Yahya (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Dalam Memilih Kerjaya Di Tiga Buah Fakulti Di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Diah, Kasmilah and Udin, Amirmuddin (2003) Penggunaan Perkhidmatan Penasihat Akademik Oleh Pelajar Tahun 4 Spa/e/j Dan H. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Hassan @ Rodin, Mohd Zulkhairi and Jusoh, Yahaya (2003) Aplikasi Teori Pengajaran Di Kalangan Pelajar 4 Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (pengajian Islam) Semasa Menjalani Latihan Praktikal Di Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Isa, Zaini and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2003) Analisis Soalan Mata Pelajaran Sains Di Peringkat Ujian Penilaian Menengah Rendah (upsr) Dari Tahun 1997 Hingga 2002. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Nawi, Mohd Jailani and Rahabah, Abdhamid (2003) Kesan Latihan Bebanan Terhadap Daya Tahan Otot Kaki Pemain-pemain Badminton Lelaki Utm Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Nor, Noraini and Abdol, Mat Jizat (2003) Pandangan Guru-guru Sains Sekolah Rendah Terhadap Pelaksanaan Peka Di Sekolah Rendah Sekitar Daerah Hulu Langat, Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Saat, Noor Azam and Hashim, Abu Bakar (2003) Tinjauan Perlaksanaan Program Standard Tinggi Kualiti Pendidikan (stkp) Di Sekolah Menengah Daerah Rompin, Pahang. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Soh, Aniha and Mohd Noor, Norani (2003) Keperluan Persediaan Pelajar Dari Segi Kemahiran Generik Untuk Memenuhi Keperluan Industri. Kajian Di Sekolah Menengah Vokasional Ert Azizah, J.b. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Yasok, Zahari and Arshad, Mohammad Yusof (2003) Proses Pengajaran Dan Penilaian Sains Yang Dijalankan Di Sekolah-sekolah Menengah Di Negeri Melaka - Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Zain, Che Su and Hassan, Johari (2003) Tinjauan Terhadap Penggunaan Multimedia Oleh Guru-guru Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Empat Buah Sekolah Bestari Negeri Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Zin, Rosdi and Ali, Mohd Fadzli (2003) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Multimedia Bagi Mata Pelajran Kimia Kbsm Tingkatan Empat Dalam Tajuk Ikatan Kimia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Zin, Suriani and Bakar, Md Nor (2003) Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif Dan Penyelesaian Masalah Matematik Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Matsuri, Mohd Fazreen and Hamzah, Rohana (2003) Keberkesanan Penggunaan Alat Bantu Mengajar Dalam Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam Tajuk Struktur Di Sekolah Menengah Teknik Di Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Maturin, Marciana and Rajab, Azizah (2003) The Culture Of The English Language Teachers in The Secondary Schools Of Johor Bahru, Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Ali, azham (2003) Practical Training And Audit Expectation Gap:the Case Of Accounting Undergraduates In Malaysia. In: The 8th Asian Academic Accounting Association Annual Conference:meeting The International Challenges, 19 - 21 Ogos 2003, Yogyakarta,indonesia.

Md Amin, Norhamimah and Awang, Ramli (2003) Peranan Ibu Bapa Dalam Pendidikan Solat Anak-anak : Satu Kajian Di Felda Bukit Damar, Lanchang, Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Hashim, Sharifah and Ismail, Norhiza (2003) Uhb 1312 Proficiency Skills In English Module : An Analysis Of The Reading Component And The Students Of Lecturers Perception. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Najas, Siti Hafizah and Nordin, Aziz (2003) Kesan Perisian Pendidikan Dalam Tajuk Elektrokimia Terhadap Minat Pelajar Dan Pengingatan Kembali Maklumat Pelajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Noordin, Muhammad Zawawi and Abdol, Mat Jizat (2003) Penggunaan Komputer Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Di Sekolah Bestari Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Nor, Mohd Khairul Azha and Hashim, Shahrin (2003) Faktor-faktor Dominan Yang Mendorong Pelajar Cenderung Kepada Bidang Keusahawanan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Rawi, Norfahrani (2003) Persepsi Para Pelajar Tingkatan Dua Mengenai faktor-faktor Pembinaan Dan Pemahaman Konsep sains Di Tiga Buah Sekolah Sekitar Skudai, johor Darul Takzim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Sharif, Muhammad Husni Tamrin and Ramli, Jamaluddin (2003) Kepuasan Kerja Dan Hubungannya Dengan Prestasi Di Kalangan Pembantu Hal Ehwal Islam Kontrak Di Kompleks Islam Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Yatim, Ismail and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2003) Pengaruh. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Yusof, Zakiah and Omar, Abdul Hafidz (2003) Kesan Program Kecergasan Fizikal Dalam Melakukan Aktiviti Simulasi Melontar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Zain, Mohd Syahnan and Jusoh, Yahaya (2003) Persepsi Pelajar Terhadap Penguasaan Bahasa Inggeris Di Kalangan Pelajar Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (pengajian Islam). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Amin, Hairulzin and Ismail, Zaleha (2003) Pembangunan Modul Pengajaran Kendiri (mpk) Berasaskan web Bagi Tajuk Sel: Struktur Dan Fungsi Struktur Sel tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Desa, Mohamad Nassir and Hashim, Shahrin (2003) Persepsi Guru Teknikal Terhadap Penggunaan Bahasa Inggeris Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Teknik Dan Vokasional Di Sekolah Menengah Teknik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Dewa, Fauziah and Atan, Anie (2003) Attitudes Of Students Towards The Learning Of English Using Short Stories: A Survey Of Selected Semi-urban Secondary School Students In Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Rodzi, Zuraimi and Arshad, Mohammad Yusof (2003) Proses Pengajaran Dan Penilaian Sains Di Sekolah-sekolah Rendah Negeri Melaka. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Subahi, Junaidah and Kassim, Abu Hassan (2003) Tahap Penguasaan Kemahiran Menginferens Dan Membuat Hipotesis Di Kalangan Pelajar Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Yunus, Zulkifli and Omar, Shariff (2003) Penggunaan Multimedia Di Kalangan Guru-guru Pendidikan Teknik Dan Vokasional Di Negeri Melaka-satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Misman, Juritah and Atan, Anie (2003) Expectation Of An Effective Oral Presentation From The Viewpoint Of Engineering Experts And English Language Specialists. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Ahmad Muhaimin and Suratman, Azmi Shah (2003) Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer Perkara Asas Fardhu Ain Bab Bersuci (wudhu) Dan Solat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Faridah Hanim and Hushin, Hassan (2003) Penggunaan Teknik Peta Minda Dalam Pengajaran Guru-guru Teknikal Bagi Mata Pelajaran Teknologi Di Sekolah Menengah Teknik Jalan Stadium, Alor Setar, Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Haryanti and Buntat, Yahya (2003) Persepsi Pelajar-pelajar Sekolah Menengah Negeri Johor, Terhadap Pelaksanaan Mata Pelajaran Vokasional (mpv) Landskap Dan Nursery). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Khairul Azman and Nordin, Mohd Safarin (2003) Tinjauan Terhadap Permasalahan Dalam Penyenggaraan Bengkel Kemahiran Manipulatif Sekolah Menengah Di Daerah Kota Setar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Mimi Mohaffyza and Subari, Kamalularifin (2003) Faktor-faktor Ynag Mempengaruh Surirumah Menyertai Industri Kampung Di Empat Buah Kampung Mukim Sri Gading Batu Pahat, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Naaisham and Ali, Mohd Fadzli (2003) Membangunkan Perisian Pengajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Mata Pelajaran Automotif Tingkatan Empat Bertajuk Asas Pergerakan Enjin Empat Lejang (ape4l). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Nor Jihan and Nordin, Aziz (2003) Keberkesanan Aktiviti Permainan Dalam Tajuk Persamaan Kimia Dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tahap Pencapaian Pelajar Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Noriza and Dahlan, Mohd Yunos (2003) Kesan Latiahan Plyometrik Ke Atas Peningkatan Tahap Kuasa Exsposif Kaki Pemain Bola Keranjang (wanita) Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Roslan and Mohamed, Mohini (2003) Pembangunan Modul Pengajaran Kendiri (mpk) elektronik Sistem Pernafasan Manusia Bagi Mata pelajaran Biologi Kbsm Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, ariff (2003) Kemahiran Berfikir Dan Kreativiti:kewajarannya Dalam Pengajaran Bahasa Melayu. In: Seminar Mengajar Dan Belajar Bahasa Melayu Ke 3, 27 - 28 Julai 2003, Perak,malaysia.

Mohamad, ariff (2003) Kewajaran Memperkenal Teks Baharu Komsas:pertimbangan Penentuan Bagi Genre Cerpen Dan Novel. In: Seminar Kebangsaan Pendidikan Kesusasteraan Melayu, 10 - 12 Dis 2003, Kuala Lumpur,malaysia.

Mohamad Ali, Rizuan and Abd Latib, Azlan (2003) Peranan Institut Latihan Perindustrian Dalam Menyediakan Tenaga Kerja Untuk Sektor Penyejukbekuan Dan Penyaman Udara. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Amin, Ruzaikawati and Tan, Soo Yin (2003) Persepsi Pelajar Terhadap Masalah Lumba Haram Di Kalangan Remaja Felda. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Aris, Marziana and Mohd Omar, Khairuzilah (2003) A Study On Errors In Narrative Loriting Among Secondary School Students. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Yahya, Rizal and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2003) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer (pbk) Pengajian Kejuruteraan Jentera (pakaian Perlindungan Keselamatan). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Yatim, maizatul Hayati (2003) Improving Pre-service Teacher's Spatial Ability Using Web-based Virtual Environment. In: Malaysian Educational Research Association (mera) 2003, 10 - 12 Sept 2003, Pulau Pinang,malaysia.

Mohamed, Noorini and Abd Hamid, Hazil (2003) Masalah Prestasi Rendah Pelajar-pelajar Asrama Tingkatan 4 Di Sekolah Menengah Kebangsaan Di Daerah Langkawi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed, Norashikin and Kayat, Md Yusup (2003) Persediaan Awalan Guru Pelatih Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (awam/elektrik/jentera) Semasa Menjalani Program Latihan Mengajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed, Saadiah and Hushin, Hassan (2003) Peranan Motivasi Dalaman (motivasi Intrinsik) Dan Peranan Motivasi Luaran (motivasi Ekstrinsik) Terhadap Pencapaian Akademik Pelajar Tahun Akhir Kursus Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanukal 2001/2002, Kolej Universiti Tun Hussein Onn. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed, Saadiah and Nordin, Mohd Safarin (2003) Persepsi Pelajar Bumiputera Terhadap Melanjutkan Pelajaran Di Institusi Pengajian Swasta (ipts). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed, Tity Marwani and Tasir, Zaidatun (2003) Pembangunan Perisian Multimedia Berasaskan Kecerdasan Logik-matematik Bagi Tajuk Ikatan Kimia Kbsm Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed, Zaidi and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2003) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Mata Pelajaran Teori Teknologi Automotif Tingkatan Lima Bertajuk Kotak Gear Manual (kgm). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed Salleh, Noraziah and Bakar, Md Nor (2003) Pengetahuan Guru-guru Sekolah Menengah Teknik Di Sekitar Bandar Melaka Terhadap Penggunaan Internat Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed Salleh @ Salleh, Salbiah and Hassan, Ahmad Mahyuddin (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sumbang Mahram : Persepsi Pensyarah Fakulti Pendidikan Dan Ppips Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed Zakuan, Siti Rafeah and Kamin, Yusri (2003) Ergonomik Dalam Rekabentuk Kerusi Dan Meja Makmal Lukisan Kejuruteraan Di Sekolah Menengah Teknik dari Perspektif Pelajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed., Saadiah and Hushin, Hassan (2003) Hubungan Motivasi Dalaman ( Motivasi Intrinsik ) Dan Peranan Motivasi Luaran (motivasi Ekstrinsik) Dengan Pencapaian Akademik Pelajar Tahun Akhir Kursus Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal 2001/2002, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, Batu Pahat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohammad, Nor Roziati and Nordin, Aziz (2003) Menguji Tahap Pemahaman Konsep Logam Dan bukan Logam Di Kalangan Pelajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohammad Mazli, Norzalilah and Mohamed, Mohini (2003) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Dalam Satu Tajuk Kecil Matapelajaran Biologi Tingkatan Empat (ekosistem Terancam). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohammed, Kamarudin and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2003) Satu Tinjauan Terhadap Tingkah Laku Dan Reaksi Berdasarkan Perspektif Guru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Moharad, Noor Azmi and Lokman, Mohd Tahir (2003) Faktor-faktor Yang Mendorong Pelajar Memilih Aliran Pendidikan Vokasional Selepas Peperiksaan Pmr, Satu Tinjauan Di Sekolah Menengah Teknik, Kluang Johor Darul Tazim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Ali, Hairuddin (2003) UNSPECIFIED In: The Relationship Between Strategic Leadership And Followership Styles Of Malaysian National Primary (nps) Heads. Center For Pacific And American Studies, The University Of Tokyo, Tokyo,japan.

Mohd Ali, Masnizah and Hanafiah, Mohd Faisal (2003) Gender Bias In Communication Between Lectures And Students In Classroom. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Ali, Nor Kamilah and Abd Hamid, Hazil (2003) Satu Tinjuan Terhadap Persepsi Pelajar Tingkatan Empat Terhadap Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling Di Dua Buah Sek. Men. Di Daerah Rembau, Negeri Sembilan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Ali Kamil, Noraishah and Azhar, Zairus Norsiah (2003) Code Switching Among The Udergraduates Of Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Alias, Norlita and Abdullah, Abd Hafiz (2003) Kaedah Hafazan Al-quran: Satu Kajian Di Maahad Tahfiz Al-quran Wal Qiraat Addin, Tualang Sekah, Daerah Malim Nawar, Perak Darul Ridzuan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Desa, Siti Zubaidah and Mohamed, Mohini (2003) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Dalam Satu Tajuk Kecil Matapelajaran Sains Kbsr tahun Emp At (tabiat Pemakanan Haiw An). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Eunos, Sinari and Kassim, Abu Hassan (2003) Persepsi Pelajar Terhadap Pengajaran Guru Dalam Mata Pelajaran Khb Kbsm, Satu Tinjauan Di Sek. Men. Keb. Taman Johor Jaya 2, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Ghazali, Mohd Syamsul Izwan and Kayat, Md Yusup (2003) Faktor-faktor Yang Menyumbang Kepada Pencapaian Dalam Mata Pelajaran Sains Di Kalangan Pelajar Bumiputera Di Sekolah Menengah Sekitar Daerah Johor Bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Hasi, Mohd Shah Rafi Rasaiddik and Jusoh, Yahaya (2003) Tahap Penggunaan Bahasa Arab Di Kalangan Pelajar Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (pengajian Islam), Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Hatta, Rohaya and Joned, Muslim (2003) Membangunkan Perisian Alat Bantu Mengajar (abm) Bertajuk Koordinasi Kimia Dalam Badan Mata Pelajaran Sains Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Husin, Siti Noor Baayah and Nordin, Aziz (2003) Tahap Pemahaman Tentang Tajuk Ikatan Kimia Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Idris, Zalina and Idris, Abdul Razak (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelajar Dalam Pemilihan Kursus Aliran Vokasional : Satu Kajian Di Smt. Batu Pahat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Isa, Mohd Rohimi and Kamin, Yusri (2003) Implikasi Penggunaan Internet Di Kalangan Pelajar-pelajar Tahun Empat Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Jamil, Nadzrah and Idris, Abdul Razak (2003) Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer Tajuk Kecil Elektrolisis Dalam Mata Pelajaran Sains Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Jani, Adzman and Uzir, Mohd Mohsin (2003) Penggunaan Abm Di Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran, Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah, Seremban Timur, Seremban Negeri Sembilan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Mohidin, Mahzan and Kamin, Yusri (2003) Amalan Cara Belajar Dalam Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam Di Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Kedah Darul Aman. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Nasir, Mohd Nazri and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2003) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Mata Pelajaran Sains Kbsm Tingkatan Dua Bertajuk Respirasi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Nawawi, Hamdan and Idris, Abdul Razak (2003) Penggunaan Komputer Dan Internet Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Oleh Guru Di Sekolah Menengah Teknik Di Seluruh Negeri Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Noor, Zainuddin and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2003) Persepsi Pelajar Tingkatan 4 Terhadap Ketokohan Guru Kejuruteraan Awam Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Paiman, Sukarti and Selamat, Kandar (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelajar-pelajar Ponteng Sekolah Di Tiga Buah Sek. Men. Di Johor Bahru, Johor, Satu Tinjuan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Rashid, Rohaida and Md Johan, Othman (2003) Hubungan Antara Kecerdasan Intelek Dan Kecerdasan Emosi Dengan Stress Di Kalangan Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Di Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Salleh, Mohd Zaini and Ninggal, Mohd Tajudin (2003) Tahap Kepuasan Kerja Dan Keperluan Perkhidmatan Kaunseling Di Jabatan Agama Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Saman @ Saman, Mohd Naim and Selamat, Kandar (2003) Pandangan Guru Terhadap Penglibatan Ibubapa Dalam Mengawal Masalah Disiplin Pelajar Sekolah Menengah, Satu Tinjuan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Shoib, Mizan Adlia and Udin, Amirmuddin (2003) Motivasi Guru-guru Terhadap Kursus Dalam Perkhidmatan (kdp). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Tajudin, nor'ain (2003) The Effect Of Using Graphic Calculator In Teaching And Learning Of Mathematics On Students' Performance And Measure Of Instructional Efficiency. In: 3rd International Conference On Research And Education In Mathematics, 9 - 11 Apr 2003, Kuala Lumpur,malaysia.

Mohd Tajudin, nor'ain and Ahmad Tarmizi, rohani and Wan Ali, wan Zah and Konting, mohd Majid (2003) Analysis Of Graphic Calculator Strategy Using Cognitive Load Theory. In: 1st International Malaysian Educational Technology Convention, 1 - 4 Nov 2003, Johor,malaysia.

Mohd Tap, Mohd Husin and Abd Hamid, Hazil (2003) Tinjauan Ke Atas Platform Penyeliaan Di Kalangan Penyelia-penyelia Pengajaran Dan Guru-guru Di Sekolah-sekolah Menengah Daerah Kulai. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Yasin, Nurhazlinda and Sulong, Abdullah (2003) Peranan Rakan Sebaya Dalam Membentuk Sahsiah Remaja : Satu Kajian Terhadap Pelajar Mulsim Tahun Satu Kolej Tun Razak, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Yusof, Mohd Sofyan and Nizar, Tamar Jaya (2003) Persepsi Pelajar-pelajar Tahun 4, Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (pengajian Islam) Terhadap Subjek Elektif Pusat Pengajian Islam & Pembangunan Sosial, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Yusup, Siti Arfah and Tan, Soo Yin (2003) Punca Keruntuhan Rumah Tangga Di Kalangan Warga Industri Berdasarkan Aduan Kes Selama Tiga Bulan Di Pejabat Agama Daerah Batu Pahat, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Zainon, Baizura and Abd Aziz, Marzilah (2003) The Effect Of Group Composition On A Low English Proficemcy Learners Participation In Gorup Communication. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Zin, Norhayati and Abdullah, Khairi Izwan (2003) English As Medium Of Instruction Effects On Students Proficiency Level (in Writing Ability). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Zulkifli, Mohd Faizul Firdaus and Selamat, Kandar (2003) Persepsi Guru Terhadap Penguasaan Pengetahuan Isi Kandungan Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif Dalam Konteks Pengajaran Dan Pembelajaran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Jan, Siti Suriati and A Samah, Narina (2003) Masalah-masalah Yang Dihadapi Guru-guru Pemulihan Di Sekolah-sekolah Rendah: Satu Kajian Di Daerah Zon Sentul, Kuala Lumpur. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Salleh, Rozali and Yahaya, Azizi (2003) Hubungan Antara Penghargaan Kendiri Dengan Sokongan Sosial Dan Pencapaian Akademik, Pelajar Tahun Enam, Sekolah Kebangsaan Kesom, Kuala Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Salleh., Farah Idayu (2003) A Study On The Benefits Of Computer Assisted Language Learning (call) In Esl Classroom: tesl Students and Perception. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Yasin @ Bachok, Zulkifli and Tan, Soo Yin (2003) Hubungan Antara Konsep Kendiri Dengan Pencapaian Akademik Pelajar-pelajar Sekolah Menengah Luar Bandar Daerah Pontian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohsin, Mohd Azman and Md Johan, Othman (2003) Program Membudayakan Al-quran : Satu Kajian Terhadap Minat Dan Keberkesanan Dalam Membentuk Akhlak Mulia Kakitangan Pejabat Agama Daerah Kluang. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mokhtar, Maziah and Ruskam, Aminuddin (2003) Sikap Pelajar Terhadap Perlaksanaan Undang-undang Islam Di Malaysia : Kajian Di Kalangan Pelajar Muslim Fakulti Pendidikan, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Morazuki, Syahrul Ridhwan and Rahabah, Abdhamid (2003) Kesan Latihan Lari Ulang-alik Terhadap Ketangkasan Pemain-pemain Tenis Lelaki Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Darul Takzim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muda, Muhammad Atan and Md Johan, Othman (2003) Sikap, Minat, Pengaruh Rakan Sebaya Dan Pengajaran Guru Pelajar-pelajar Mata Pelajaran Teori Teknologi Penyejukan Dan Penyamanan Udara Di Sekolah Menengah Teknik Negeri Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhamad, Haslina and Abdol, Mat Jizat (2003) Peranan, Pengetahuan Dan Kemahiran Penyelaras Pusat Sumber Sekolah-sekolah Menengah Daerah Pontian, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhamad, Norazmira (2003) Perbandingan Seliaan Dan Bimbingan Pensyarah Dan Guru Pembimbing Terhadap Guru Pelatih Utm Semasa Latihan Mengajar Sesi 2002/03. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhammad Philip, Farah Haryani and Puteh, Fatimah (2003) Virtual Language Learning, Observation On The Learning Of Wh-questions On The Net. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhammed Nor, Norita and Shariffudin, Rio Sumarni (2003) Persepsi Pelajar Tahun Satu (fakulti Sains) Di Utm Tentang Pengaran Berkesan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muharzerr, Siti Maimunah and Uzir, Mohd Mohsin (2003) Persepsi Wanita Terhadap Bidang Latihan Dan Kemahiran Dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Wanita Menceburi Bidang Latihan Kemahiran Di Ikm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhyidin, Shazrah Firdaus and Daeng Malebik, Abd Aziz (2003) Masalah Bahasa Arab Di Kalangan Pelajar Kursus Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (pengajian Islam), Utm, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mukhtar, Syarifah Norhafizah and Ripin, Nasir (2003) Faktor Kecenderungan Pelajar Memilih Persatuan Bahasa Arab : Satu Kajian Kes Di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama,, Baling, Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mun, Peterus and Shariffudin, Rio Sumarni (2003) Meninjau Kesanggupan Para Pelajar Tahun Akhir Ptv Perdana Di Utm Sesi 2001/02 Dari Semenanjung Malaysia Untuk Di Tempatkan Di Sabah Dan Serawak, Dan Pengaruh Motivasi, Keluarga Dan Geografi Terhadap Kesanggupan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Munisamy, Malathy and Ahmad, Roslee (2003) Persepsi Guru-guru Terhadap Tugas Dan Fungsi Kaunselor Sepenuh Masa. Satu Kajian Tinjauan Di Sebuah Sekolah Menengah Di Kawasan Pasir Gudang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Musa, Aishah and Udin, Amirmuddin (2003) Penumpuan Pelajar Jabatan Pendidikan Teknik Dan Vokasional, Universiti Teknologi Malaysia Semasa Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Di Dalam Kelas. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Musa, Noor Azman and Joned, Muslim (2003) Membangunkan Perisian Modul Alat Bantu Mengajar (abm) Berasaskan Komputer Bagi Tajuk Dunia Dan Deria Kita Di Bawah Subtajuk Mata Manusia Sains Tingkatan 2. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Musa, Nuraihan and Shariffudin, Rio Sumarni (2003) Personaliti Dan Kemahiran Berfikir Pelajar Tingkatan Satu Sekolah Menengah Daerah Pasir Puteh, Kelantan- Satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mustaffa, Nazibar and Mohd Sidin, Sanusi (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Lukisan Kejuruteraan Ke Atas Pelajar-pelajar Tingkatan 4 Tahun 2002 Di Daerah Seberang Prai Utara Dan Seberang Prai Tengah, Pulau Pinang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muthu, Bahvany and Ahmad, Roslee (2003) Faktor-faktor Yang Menyumbang Kepada Tekanan Ibu Bekerja. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

N

Naim, Ahmad Hanif and Mustaffa, Mohamed Sharif (2003) Satu Analisa Terhadap Penyelewengan Tingkahlaku Seksual Di Kalangan Remaja Islam : Satu Kajian Kes Di Felda Sungai Mas, Kota Tinggi, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Namlur, Noreha and Awang, Ramli (2003) Sikap Pekedai-pekedai Buku Terhadap Buku-buku Yang Telah Disahkan Haram Oleh Majlis Fatwa Kebangsaan (1996-2001) : Satu Kajian Kes Di Daerah Johor Bahru Tengah, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Narayanan, Devi Anuratha and Dahlan, Mohd Yunos (2003) Kesan Memanaskan Badan Secara Berkaitan Terhadap Prestasi Menjaringkan Gol Secara Statik Dalam Permainan Bola Keranjang Atlit Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Narayanan Nair, Revindran and Mustaffa, Mohamed Sharif (2003) Persepsi Pelajar Terhadap Pergaduhan Pelajar Berlainan Etnik Di Sekolah Menengah. Satu Kajian Kes Di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Mutiara Rini, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nasaruddin., Norafidah and Mustaffa, Mohamed Sharif (2003) Penilaian Penerimaan Masyarakat Terhadap Program Modul Kelauarga Sakinah : Satu Tinjauan Di Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Neo, Shun Zhi and Ali, Mohd Fadzli (2003) Pembangunan Perisian Pembelajran Berbantukan Komputer (pbk) Dalam Mata Pelajaran Fizik Kbsm Tingkatan Empat-momentun Linear. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ng, Kai Sin and Mustaffa, Mohamed Sharif (2003) Satu Analisis Mengenai Pergaduhan Pelajar Antara Kaum Di Sekolah Menengah. Satu Kajian Kes Di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Universiti 2, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ng, Sau Ping and Puteh, Fatimah (2003) An Investigation On The Attitudes Of Teacher Trainees At Utm Towards The Integration Of Call In The English Language Classroom. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ng, Shi Ing and Puteh, Fatimah (2003) Learning English Through The Integration Of Multimedia. : A Case Study Of Form Four Students Of Sekolah Menengah Tun Habab, Kota Tinggi, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ngah, Nor Sapinah and Omar, Abdul Hafidz (2003) Rekacipta Alat Doorgym Dan Keberkesanannya Ke Atas Kadar Kekuatan Otot Tricep Dan Rectus Asdominis Melalui Latihan Fizikal. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ngu, Jimmy Yong Ek and Mohd Sidin, Sanusi (2003) Penggunaan Sistem Maklumat Dalam Pengurusan Stok Dan Inventori Di Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ngu, Pee Yoong and Abu, Baharin (2003) Penilaian Guru Sains Terhadap Pelaksanaan Pengajaran Mata Pelajaran Sains Kbsm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nik Ab Kadir, Nik Hassan Basri (2003) UNSPECIFIED In: Teori Bahasa: Implikasinya Terhadap Pengajaran Tatabahasa. Edisi Pertama . Pejabat Karang Mengarang Upsi, Malaysia.

Nik Yusoff, Nik Norhayati and Nordin, Aziz (2003) Menguji Tahap Kefahaman Pelajar Terhadap Konsep Jirim dalam Fenomena Harian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Noh, Badrul Hisham and Hamzah, Rohana (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kecermelangan Pencapaian Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Pelajar Sekolah Menengah Akademik Harian Bebanding Pelajar Di Sekolah Menengah Teknik Di Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Noor Mohamed, Noraini and Nordin, Aziz (2003) Perubahan Termokimia Di Kalangan Pelajar Tingkatan Enam Sains Di Daerah Muar, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nor Hasin, Norzalina and Abd Salam, Norhanim (2003) The Role Of Background Knowledge In Comprehending reading Text. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nordin, Ramlan and Omar, Abdul Hafidz (2003) Kajian Konflik Dalam Sebuah Pasukan Bola Sepak Elit Negeri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

O

Oh, Sin Koeng and Ahmad, Roslee (2003) Persepsi Guru-guru Mekanikal Terhadap Masalah Yang Dihadapai Dalam Pengurusan Bengkel, Satu Tinjauan Di Sekolah Teknik Seluruh Negeri Perlis, Kedah Dan Pulau Pinang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Omar, Amir and Abd Latib, Azlan (2003) Pengaplikasian Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif Dalam Pengajaran Guru Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (perkebunan/pertanian) Di Sekolah Menengah Rendah Daerah Jempol, Negeri Sembilan Darul Khusu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Omar, Apandi and Tan, Soo Yin (2003) Hubungan Tekanan Kerja Dan Kepuasan Kerja Guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Kawasan Bandar Daerah Pontian, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Omar, Rahana and Rajuddin, Muhd Rashid (2003) Persepsi Pelatih Sekolah Tunas Bakti (p) Jerantut, Terhadap Latihan Kemahiran Vokasional Yang Diajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Omar, Shariff (2003) Pentaksiran Kerja Amali Sains Berdasarkan Sekolah Satu Tinjauan Di Beberapa Sekolah Menengah Di Daerah Segamat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ooi, Eng Ting and Rahabah, Abdhamid (2003) Kajian Kesan Merokok Terhadap Kadar Pengambilan Oksigen Maksimum (vo2max) Melalui Pengambilan Kadar Nadi Latihan Di Kalangan Pelajar-pelajar Lelaki Tahun 4 Sains Sukan, Utm, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Osman, Ab Rashidin and Bakar, Md Nor (2003) Kajian Mengenai Tahap Pengetahuan Dan Kefahaman Konsep Asas Geometri Koordinat Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Teknik Muadzam Shah, Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Osman, Nurul Effendy and Mohamad, Ahmad Kilani (2003) Keterlibatan Pelajar 4 Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (pengajian Islam) Terhadap Aktiviti Riadah Di Kampus Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Osman, Rohana and Abdol, Mat Jizat (2003) Penglibatan Pelajar Sekolah Menengah Teknik Dalam Bidang Sukan Di Pulau Pinang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Abdul Azim and Hashim, Selamat (2003) Persepsi Pegawai Agama Islam Terhadap Perkhidmatan Kaunseling : Satu Tinjauan Di Negeri Kedah Darulaman. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Ahmad Nazir and Hushin, Hassan (2003) Peranan Pengetua Dan Guru Dalam Melaksanakan Program Pembangunan Pelaajar Sekolah Menengah Di Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Noor Khairani and Abd Hamid, Mohd Zolkifli (2003) Persepsi Guru-guru Terhadap Pengambilan Makanan Tambahan (food Supplements). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Nor Diana and Hassan, Johari (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pilihan Pelajar Tingkatan Empat, Sekolah Menengah Teknik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Noryzana and Uzir, Mohd Mohsin (2003) Persepsi Pelajar-pelajar Kemahiran Hidup Bersepadu Elektif pertanian Terhadap Mata Pelajaran Pertanian Di Tiga Buah sekolah Di Daerah Batu Pahat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman @ Ab. Rahman, Zulkepeli and Bilal Ali, Mohamad (2003) Pembangunan Perisian Pengajaran Berbantukan Komputer (pbk) Tutorial Bagi Mata Pelajaran Matematik Tingkatan Satu Tajuk Nombor Perpuluhan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

P

P.k. Selvarajah, S. Vighnarajah and Ismail, Zaleha (2003) Pembangunan Perisian Pbk Bertajuk Inertia : Principles & Problems Untuk Topik Inersia Fizik Kbsm Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Paya Ajang, Felicia (2003) Kajian Mengenai Sikap Dan Tahap Minat Belajar Pelajar Tingkatan 4 Terhadap Mata Pelajaran Sains Kbsm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Paya Ajang, Felicia and Abu, Baharin (2003) Kajian Mengenai Sikap Dan Tahap Minat Belajar Pelajar Tingkatan 4 Terhadap Mata Pelajaran Sains Kbsm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Phang, Lee Mee and Bakar, Md Nor (2003) Kajian Terhadap Penguasaan Kemahiran Proses Sains Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Dalam Mata Pelajaran Sains Teras. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Phang, Li Lee and Sulaiman, Seth (2003) Tahap Kefahaman Pelajar Tingkatan Empat Aliran Sains Mengenai Konsep Jisim Dan Berat Di Daerah Kuching, Sarawak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Phillip, Duncan and A Samah, Narina (2003) Persepsi Pelajar, Guru Dan Ibubapa Terhadap Penggunaan Bahasa Inggeris Dalam Pengajran Dan Pembelajaran Sains Dan Matematik Di Sekolah-sekolah Menengah Zon Skudai Johor Bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Poon, Cheng Eng and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2003) Kurikulum Yang Dihasratkan Dan Kurikulum Yang Dilaksanakan : Kajian Kes Terhadap Pengajaran Penyelesaian Masalah Matematik Kbsm. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Poon, Mohd Jefry and Hushin, Hassan (2003) Proses Pengurusan Asrama Oleh Pihak Pentadbiran Dan Hubungannya Dengan Pembangunan Pelajar. Kajian Kes Sekolah Berasrama Penuh Di Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Puteh, Rosli and Abu, Baharin (2003) Kajian Mengenai Beban Tugas Akademik Dan Bukan Akademik Guru-guru Di Tiga Buah Sekolah Kebangsaan Sekitar Senai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Puvipalachandran, P Kuganeswari and Abdul Razak, Noor Zainab (2003) An Investigation On Students Motivation Towards Using Internet A Case Study On A Gorup Of Tesl Student In Utm, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

R

R Kuppusamy, Poovathy and Md Johan, Othman (2003) . Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

R Ramasamy, Pushalata and Abd Rahman, Mohd Anuar (2003) Kerja Berpasukan Dalam Panatia Mata Pelajaran: Satu Tinjauan Di Sebuah Sekolah Menengah Di Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Radin Jaffar, Radin Halima and Shariffudin, Rio Sumarni (2003) Kepelbagaian Kecerdasan Dan Personaliti Di Kalangan Pelajar Tingkatan 4 Aliran Sains Di Sekolah Menengah Aminudin Baki, Johor Bahru. Satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Radzi, Abdul Hakim and Abd Rahman, Mohd Anuar (2003) Stres Di Kalangan Guru-guru Di Tiga Buah Sekolah Menengah Di Daerah Tanjong Malim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Raja Hashim, Raja Zanariah and A Samah, Narina (2003) Perbezaan Tahap Stress Antara Guru-guru Yang Mengajar Kelas-kelas Peperiksaan Dengan Guru-guru Yang Tidak Mengajar Kelas-kelas Peperiksaan. Satu Tinjauan Di Lima Buah Sekolah Rendah Di Bandar Bentong. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ramakrishman, Kamala and Uzir, Mohd Mohsin (2003) Penggunaan Internet Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Dari Sekolah Bestari Di Daerah Kuala Lumpur. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ramasamy, Aratha and Abdullah, Khairi Izwan (2003) A Comparative Study Of Explight Grammer Teaching And Interactional Third Step Approach In Grammer Teaching. A Case Of Form Three Students Of Sekolah Menengah Kebangsaan Lktp Ulu Tebrau, Ulu Tiram, Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ramasamy, Puvanasveri and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2003) Kaitan Antara Kemahiran Asas Dalam Bahasa Inggeris Dengan Pencapaian Upsr Di Kalangan Pelajar Di Sekolah-sekolah Rendah Daerah Kerian, Bagan Serai, Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ramelan, Nor Hasimah and Abd Rahman, Mohd Anuar (2003) Stress Di Kalangan Guru-guru Sekolah Rendah Satu Tinjauan Di Lima Buah Sekolah Daerah Zon Sentul Kuala Lumpur. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ramlee, Norbahayu and Joned, Muslim (2003) Membangunkan Modul Alat Bantu Mengajar (abm) Berasaskan Komputer Bertajuk Penyebaran Cahaya. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ramli, Ahmad Nazri and Bakar, Md Nor (2003) Mengkaji Tahap Pengetahuan Dan Kefahaman Pelajar Terhadap Beberapa Konsep Unjuran Ortografik Bagi Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Di Smt Muadzam Shah, Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ramli, Noor Diana and Ahmad, Roslee (2003) Persepsi Guru Terhadap Tahap Perkhidmatan Makanan Di Kantin Sekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ramli, Rizal and Dahlan, Mohd Yunos (2003) Kesan Latihan Jeda Terhadap Daya Tahan Kardiovaskular Pemain Hoki Universiti Teknologi Malaysia, Skudai Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rashid, Noraniha and Uzir, Mohd Mohsin (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tahap Literasi Komputer Di Kalangan Pelajar-pelajar Institut Kemahiran Belia Negara (ikbn), Pontian, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rebo, Mohd Sean and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2003) Kesediaan Mahasiswa Sarjana Muda Dan Komputer Serta Pendidikan Dengan Pengkhususan Matematik, Kimia Dan Fizik Mengajar Mata Pelajaran Komputer Di Sekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rohani, Norazian and Hushin, Hassan (2003) Hubungan Punca Stres Dan Tahap Stres Di Kalangan Guru-guru Di Sebuah Sekolah Menengah Agama Di Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Roslin, Norliza and Md Johan, Othman (2003) Sekolah Bestari: Satu Pernilaian Dari Aspek Pengajaran Dan Pembelajaran Serta Sistem Pernilaian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Royani, Shahabuddin and Ahmad, Roslee (2003) Perbandingan Konsep Manusia Antara Carl Rogers Dengan Al-ghazali Dari Perspektif Kaunseling. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

S

Saad, Ahmad Faizal and Suratman, Azmi Shah (2003) Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer Bab Puasa Dan Zakat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saad, Irfahaizah and Sihes, Ahmad Johari (2003) Sikap Guru Terhadap Pelajar Prestasi Rendah Dan Pelajar Prestasi Tinggi Serta Pengaruhnya Terhadap Motivasi Pembelajaran Pelajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saaid, Noor Suhanawati and Salam, Abdul Rahim (2003) A Survey On Students Attitudee Forwarde Learning To Speak English Of Form Four Students In Smk. Dato. Abd. Rahman Andak, Kluang, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saat, Sahidah and Sulong, Abdullah (2003) Masalah Komunikasi Remaja Yang Tidak Tinggal bersama Ibu Bapa. Satu Kajian Pelajar-pelajar Sekolah menengah Tinggi Agama (arab) maahad Pontian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sabu, Nor Ridzuan and A Samah, Narina (2003) Mengenalpasti Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Akademik Pelajar Bagi Subjek Pengajian Kejuteraan Mekanikal : Satu Tinjauan Dijalankan Di Tiga Buah Sekolah Menengah Teknik Negeri Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saem, Zaimah and Bilal Ali, Mohamad (2003) Pembangunan Perisian Pengajaran Berbantukan Komputer (pbk) Latih Tubi Bagi Mata Pelajaran Matematik Tingkatan Satu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Safii, Azman and Hushin, Hassan (2003) Kesediaan Guru-guru Dalam Melaksanakan Amalan Pengurusan Ilmu: Satu Kajian Ke Atas Guru-guru Di Smk Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sahul Hamid, Rozana @ Umi Kalthum and Abu, Mohd Salleh (2003) Perubahan Sikap Pelajar Terhadap Matematik Akibat Mengamalkan Kaedah Pembelajaran Easy-maths. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saian, Nazrujehan and Ali, Mohd Fadzli (2003) Persembahan Multimedia Berasaskan Komputer Bagi Tajuk Kitaran Asas Penyejukan Di Dalam Sukatan Mata Pelajaran Kursus Penyejukan Dan Penyamanan Udara Tingkatan 4 Di Sekolah Menengah Teknik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Said, Roshdi and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2003) Kaitan Antara Kefahaman Dengan Kesediaan Menerima Konsep Meritokrasi Di Kalangan Pelajar Universiti Tun Abdul Razak (unitar) Dan Universiti Terbuka Malaysia (unitem). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saidon, Basari and Noordin, Shaharom (2003) Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pengajaran Kendiri Jirim Dalam Alam (pengaratan, Pembakaran Dan Pencemaran Udara) Pada Peringkat Tingkatan 1. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saing, Dara and Abd Hamid, Mohd Zolkifli (2003) Corak Penyediaan Makanan Di Kalangan Suri Rumah Sepenuh Masa Di Kuarters Kerajaan Di Empat Buah Sekolah Pekan Debak, Saribas, Sarawak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sakadivan, Suresh and Rahabah, Abdhamid (2003) Kemerosotan Penglibatan Sekolah-sekolah Rendah Dalam Sukan Kriket Kancil (tinjauan Di Bandar Johor Bahru). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saleh, Baharudin and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2003) Kaitan Antara Kefahaman Dengan Kesediaan Menerima Konsep Meritokrasi Di Kalangan Pelajar Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saleh, Suraya and Omar, Abdul Hafidz (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kelemahan Penulisan Bahasa Melayu Di Kalangan Pelajar Tahun Enam Di Sebuah Sekolah Dalam Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Salihin, Khairussalih and Shariffudin, Rio Sumarni (2003) Pengaplikasian Kbkk Dalam Pembelajaran Lukisan Ortografik Dan Keratan Di Dalam, Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Oleh Pelajar Pkpg (kejuruteraan Mekanikal) Tahun Empat Di Utm-satu Kajian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Salimin, Ayu Atikah and Noordin, Shaharom (2003) Pembinaan Dan Penilaian Modul Pengajaran Kendiri Jirim Dan Alam (perubahan Keadaan Jirim, Struktur Atom, Pengelasan Unsur Dalam Jadual Berkala) Pada Peringkat Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Salleh, Rosemaria and Hamzah, Rohana (2003) Tahap Kemahiran Belajar Yang Mempengaruhi Pencapaian akademik Di Kalangan Pelajar Cina Dan Pelajar Melayu tahun 4 Spa/e/j/h (perdana). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Salleh, Salihah Hamadah and Rosman, Arief Salleh (2003) Faktor-faktor Yang Menyebabkan Konflik Remaja Dengan Ibubapa: Satu Kajian Ke Atas Pelajar Muslim Tahun Satu, Kolej Tun Razak, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Samikutty, Tamil Selvee and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2003) . Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sani, Salfarina and Noordin, Shaharom (2003) Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pembelajaran kendiri Daya Dan Gerakan Bagi Mata Pelajaran Fizik Kbsm tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sani, Salfarina and Noordin, Shaharom (2003) Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pembelajaran kendiri Daya Dan Gerakan Bagi Mata Pelajaran Fizik Kbsm tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sano, Halid and Mustaffa, Mohamed Sharif (2003) Tingkahlaku Dan Perbuatan Membuli Di Kalangan Pelajar-pelajar Remaja Lelaki Di Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor : Satu Kajian Kes Di Sekolah Menengah Agama Kluang, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Santakh Singh, Sunita Kaur and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2003) Penggunaan Televisyen Sebagai Inovasi Pendidikan Di Kalangan Guru-guru Tahun 6 Sekolah Rendah Di Petaling Jaya. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sanusi, Suzana and A Samah, Narina (2003) Sikap Guru-guru Sekolah Menengah Daerah Kerian Perak Terhadap Pusat Sumber Sekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sapari, Siti Maseriyani and Jasmi, Kamarul Azmi (2003) Tahap Pencapaian Akademik Di Asrama : Satu Tinjauan Di Sek. Men. Keb. Sultan Ismai, Jb. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sapuan, Norhafizah and Mohamed, Mohini (2003) Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Dalam satu Tajuk Kecil Matapelajaran Biologi Tingkatan 4 (sistem Pencernaan Manusia). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sarib, Zainal and Lokman, Mohd Tahir (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ketidakhadiran Pelajar Di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Universiti 2, Dalam Aktiviti Ko-kurikulum. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sarip, Junif and Lokman, Mohd Tahir (2003) Minat Pelajar Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (jentera) Terhadap Profesion Perguruan Di Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sarkawi, sulaiman (2003) Kesediaan Guru-guru Bestari Menggunakan Web Pendidikan. In: National Seminar Of E-community, 5 - 6 Dis 2003, Putrajaya,malaysia.

Sarmin @ Mokhtar, Muslem and Ali, Mohd Fadzli (2003) Perspesi Pelajar Terhadap Pelaksanaan Amali Elektrik Dan Elektronik Di Dalam Komponen Kemahiran Hidup Di Sek. Men. Taman Baru Uda, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saw, Kean Tat and Rahabah, Abdhamid (2003) Sejauh Mana Kesan Pengambilan Zat Besi Terhadap Peratus Vo2max Pelajar Perempuan Sains Sukan, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sayute, Masrizal and Abd Latib, Azlan (2003) Kesediaan Guru-guru Bukan Opsyen Melaksanakan Program Mpv Di Sekolah Menengah Akademik Negeri Johor Dan Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sedil Othman, Senisah and Muhamad, Azhar (2003) Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pelaksanaan Ujian Saringan Hiv/aids Kepada Bakal Pengantin : Satu Tinjauan Di Kalangan Penduduk Desa Rahmat, Tampoi, Johor Bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sek, Bih Yueh and Othman, Widad (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perniagaan Usahawan-usahawan Cina Dikampung Hulu, Pusat Bandar Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Selamat, Hanuni and Selamat, Kandar (2003) Masalah Pembelajaran Di Kalangan Pelatih Jurusan Juru Elektrik Di Institut Latihan Perindustrian Pasir Gudang, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sellapah Sivam, S. Selvanayagam and Lokman, Mohd Tahir (2003) Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elaktronik Tingkatan Lima Bertajuk Separuh Pengalir. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sena Bul, Nur Shafrizan and Dahlan, Mohd Yunos (2003) Perbandingan Perubahan Kadar Denyutan Jantung Di Antara Situasi Tenang Dan Situasi Tegang Dengan Konsentrasi Atlit. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Setapa, Shamila (2003) The Teaching Writting Of The Process To Improve The Writting Performence Of Low Profeciency Esl Students A Case Study. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shafie, Suhairi and Hushin, Hassan (2003) Tinjauan Mengenai Pencapaian Sijil Pelajaran Malaysia (sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (matematik)) Tahun 2000 Dan 2001/ Dalam Subjek Kritikal Di Sekolah Menengah Di Daerah, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shamat, Norhisham and Kayat, Yusup (2003) Persepsi Guru Sains Dan Matematik Terhadap Penggunaan komputer Di Sekolah-sekolah Menengah Daerah Mersing, johor Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shamsudin, Ahmad Nor Hisham and Subari, Kamalularifin (2003) Satu Penilaian Awal: Kit Pengajaran Dan Pembelajaran Bermodul Mata Pelajaran Teknologi Elektronik (litar Logik)tingkatan 4 Di Dua Buah Sekolah Menengah Teknik Di Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shamsudin, Mohd Redzuan and Rahabah, Abdhamid (2003) Kekuatan Gemgaman Tangan Di Kalangan Pemain Hoki Lelaki Universiti Teknologi Malaysia Skudai Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shamsudin, Mohd Taufik and Ninggal, Mohd Tajudin (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penceraian Dalam Keluarga Melayu. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sharif, Akbal and Arshad, Mohammad Yusof (2003) Kajian Mengenai Keperluan Dan Status Pendidikan Sains Di Sekolah Menengah Negeri Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sharif, Shakimah and Kailani, Ismail (2003) Penerapan Unsur Sejarah Dalam Matematik Kbsm Menengah Rendah Bagi Topik Aljabar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shariff, Kamarul Zaman (2003) Literasi Komputer Di Kalangan Pelajar-pelajar Tingkatan 2 yang Mengambil Subjek Kemahiran Hidup Bersepadu di Sekolah Menengah Kebangsaan Buyong Adil, Tapah, Perak. satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shikh Sudin, Sharifah Norlaili and Basiron, Bushrah (2003) Perspesi Pelajar Terhadap Konsep Tabarrus Menurut Islam, Satu Kajian Di Kalangan Pelajar-pelajar Kolej Tun Razak, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sia, Wee Akina Seng Lee and Rahabah, Abdhamid (2003) Kajian Perbandingan Tahap Kecergasan Daya Tahan Kardiovaskular Pemain Pbnj Bawah 19 Tahun Sebelum Dan Selepas Menjalani Latihan Fizakal Selama 6 Minggu Dalam Emnghadapi Piala Milo 2002. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sidek, Mohd Jamil and Hamzah, Rohana (2003) Satu Tinjuan Terhadap Tahap Penggunaan Komputer Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Penamis, Segamat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Siew, Haw Siong and Mohd Sidin, Sanusi (2003) Persepsi Pelajar-pelajar Tahun 4 Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kejuruteraan Awam/elektrik/jentera/kemahiran Hidup) Perdana Dalam Pengaruh Faktor Asas Terhadap Pencapaian Latihan Mengajar Ii Sessi 2001/2002. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sii, Buong Hee and Buntat, Yahya (2003) Persepsi Para Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Teknik Dan Vokasional, Universiti Teknologi Malaysia Tentang Perlindungan Pengguna Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sii, Siaw Zin and Zainal Abidin, Hafilah (2003) A Research On The Oral Communication Skills Of The Third Year Tesl Students Of Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sino, Noraziah and Md Johan, Othman (2003) Faktor-faktor Kelauarga Dan Tingkah Laku Delikuensi Di Kalangan Remaja. Satu Tinjauan Di Asrama Akhlak Bnukit Senyum, Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Siron, Mohd Nor Azizi and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2003) Pembelajaran Berbantukan Komputer Matematik, Pra Sekolah Mengenal Angka 0 Hingga 9. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Siwok, Siti Rokiah and Tan, Soo Yin (2003) Persepsi Ahli Terapi Dan Penolongbantu Pendekatan Terapi Keluarga - Satu Kajian Kes Perbandingan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Skukimee, Mohd Ahyan and Md Johan, Othman (2003) tekanan Kerja Dan Tahap Tekanan Di Kalangan Pegawai Pemeriksa Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Cawangan Johor Bahru, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

So, Ling Chueng and Ismail, Fauziah (2003) Promoting Learning Among L2 Learners Through A Group Work Acitivity. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Soh, K.g. and Ruby, H. and M Nor C. N, and Zaliha, O (2003) Leg Strength Per Body Mass Ratio Among Elite Malaysian Netball Players. Australian Council For Health, Physical Education And Recreation (achper) Healthy Lifestyles Journal, 50 (2).

Soma Sundaran, Komathi and Arshad, Mohammad Yusof (2003) Kajian Mengenai Kefahaman Pelajar Yang Berumur 10 Hingga 16 Tahun Mengenai Konsep Dan Prinsip Asas Biologi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Soon, Keng Leng and Mukhari, Abd Wahid (2003) Kaedah Penyampaian Pengajaran Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam (pka) Dan Keselarasannya Dengan Cadangan Kaedah Dalam Huraian Sukatan Pelajaran Pka Di Kalangan Guru Sekolah Menengah Teknik Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Soong, Ai Lean and Abd Kadir, Hamdan (2003) Hubungan Di Antara Kecenderungan Keagresifan Di Jalan Raya Dengan Tret Personaliti Pemandu : Satu Kajian Di Jabatan Pengangkutan, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sornamuthu, Nirmala and Abd Rahman, Mohd Anuar (2003) Stress Di Kalangan Pelajar-pelajar Tahun Enam Di Sekolah Kebangsaan Sg. Penchala, Kuala Lumpur. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sree Raman, Jayanthe and Tan, Soo Yin (2003) Tekanan Kerja Di Kalangan Guru-guru Satu Perbandingan Antara Guru Sekolah Rendah Dan Sekolah Menengah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Subari, Mohd Ali and Idris, Abdul Razak (2003) Perisian Pembelajaran Pra Sekolah, Pengenalan Huruf Rumi Solat Lima Waktu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Suboh, Norhaisarah and Awang, Ramli (2003) Sikap Pelajar Universiti Teknologi Malaysia Terhadap Logo Halal : Kajian Kes Di Kolej Tun Razak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Subramaniam, Manymaran (2003) The Role Of Authentic Materials In Reading Comprehension Lessons For Form One Students. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Subramaniam, Radika and Sulong, Nor Zarina (2003) The Explicit Teaching Of Rules Of The Simple Past And Past Continuous Tense To Improve Students Use Of These Tenses. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Subramaniam, Sharmilla Cindy and Rahabah, Abdhamid (2003) Melihat Kadar Kapasiti Vital Paksaan (fvc) Pemain-pemain Bola Sepak Dari Persatuan Bola Sepak Negeri Johor (pbnj) Bawah 19 Tahun Bagi Merebut Piala Milo 2002. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Subramaniam, Suba and Tan, Soo Yin (2003) Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-guru Sekolah0sekolah Menengah Kebangsaan Di Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sudin, Syuhaila and Mohamed, Mohini (2003) Penyepaduan Unsur Sejarah Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Tingkatan Satu Di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Haji Ahmad Said, Sungai Dua, Butterworth. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sukeri, Muhammad Takiyudin and Awang, Habibah (2003) Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) : Perkara-perkara Asas Fardhu Ain (pafa) Dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sulai, Fakhri and Kamin, Yusri (2003) Pengurusn Masa Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga Di Sekolah-sekolah Menengah Daerah Kulai Dan Mersing, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sulaiman, Mohd Kamal and Sulaiman, Esah (2003) Kesediaan Guru-guru Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kejuruteraan Awam) Mengajar Amali Kejuruteraan Awam Di Sekolah Semasa Program Latihan Mengajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sulaiman, Najah and Ali, Mohd Fadzli (2003) Penggunaan Komputer Di Kalangan Guru: Satu Tinjauan di Empat Buah Sekolah Menengah daerah Kubang Pasu, Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sulaiman, Norbaitti and Rahabah, Abdhamid (2003) Perbandingan Tahap Ketangkasan Di Antara Pemain Bolasepak kampung Paya Bemban Dengan Pemain Bolasepak Jabatan pengairan Dan Saliran Negeri Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sulaiman, Norhanita and Abdol, Mat Jizat (2003) Pendidikan Yang Disemai Kepada Pelajar Tingkatan 4 Melalui Bahan Sastera Di Sekolah Menengah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Suparman, Seri Rahayu and A Samah, Narina (2003) Perbandingan Tahap Stress Di Antara Guru-guru Di Sekolah Menengah Swasta: Satu Kajian Di Daerah Pasir Gudang, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Syed Abdul Karim, Syed Faizal and Marni, Nurazmallail (2003) Program Kelas Kemahiran Membaca Dan Menghafaz Al-quran Di Kalangan Pelajar Aliran Agama : Kajian Kes Di Sek. Men. Agama Kuala Lumpur. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Syed Ramli, Siti Noor Diana and Awang, Zubaidah (2003) A Study On Motivation And Attitude In Second Language learning (english) Among Form 4 Students Of Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Rahmat Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

T

Tahir, Zalina and Hamzah, Rohana (2003) Kekangan Kepada Guru-guru Bukan Siswazah (kemahiran Hidup) Untuk Merealisasikan Pembelajaran Seumur Hidup Di Sekolah-sekolah Menengah Di Daerah Manjung Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Taib, Mohd Yusri and Nordin, Aziz (2003) Tahap Kesediaan Konsep Keisomaran Di Kalangan Pelajar Tingkatan Enam Bawah Aliran Sains Seluruh Daerah Negeri Johor Darul Ta zim. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tajuddin, Norazilah and Ahmad, Salmah (2003) Faktor-faktor Yang Medorong Pelajar Memilih Sekolah Menengah Kebangsaan Agama : Satu Kajian Di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Talib, Rohaya and Omar, Shariff (2003) Persepsi Pensyarah Dan Pelajar Terhadap Tugasan Kerja Kumpulan : Satu Tinjauan Di Fakulti Kejuruteraan Kimia Dan Kejuruteraan Sumber Asli, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Ai Hui and Md Johan, Othman (2003) Kekongruenan Personaliti Persekitaran Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Akademik Pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Ay Ling and Mukhari, Abd Wahid (2003) Pelaksanaan Pendekatan Pembelajaran Secara Kontekstual Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Di Kalangan Guru Fizik Di Sekolah Menengah Teknik Seluruh Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Giok Poo and Mukhari, Abd Wahid (2003) Gaya Pembelajaran Pelajar-pelajar Tingkatan Iv Kelas Reka Di Sekolah Menengah Sri Kukup, Pontian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Kim and Ali, Mohd Fadzli (2003) Penguasaan Kemahiran Manipulatif Pelajar Tingkatan Satu Dalam Mata Pelajaran Sains Di Daerah Kulai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, King Hiyang and Bilal Ali, Mohamad (2003) Pernilaian Kesesuaian Modul Pengajaran Kendiri Asas Perakaunan Dan Pengukuran Kecerderungan Sikap Pelajar : Satu Kajain Kes Di Politeknik Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Lay Kian and Ismail, Fauziah (2003) A Study O Cooperacive Learning In Enhancing L2 Learnersoral Ability. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Sai Hoe @ Gerald and Seliman, Salbiah (2003) The Effects Of Attitude And Motivation Towards L2 Learning A Study Of Third Year Electrical Engineering Students, Utm, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Siew Lan and A Samah, Narina (2003) Persepsi Ibu Bapa Terhadap Pendidikan Seks Di Sekolah. Satu Tinjauan Di Sjk (c) Tiram, Ulu Tiram, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Siew Lay and A Samah, Narina (2003) Perkaitan Di Antara Penglibatan Pelajar Dalam Masalah Disiplin Dan Pengaruh Rakan Sebaya Di Sekolah Menengah. Satu Kajian Kes Ke Atas Pelajar-pelajar Bermasalah Disiplin Di Sekolah Menengah Kebangsaan Ulu Tiram, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Siu Mei and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2003) Tahap Penguasaan Kemahiran Proses Sains Di Kalangan Pelajar Tahun Tiga Dan Empat Yang Mengambil Subjek Biologi Di Fakulti Pendidikan, Utm, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Soo Hooi and Hushin, Hassan (2003) Kajian Gaya Kepimpinan Pengetua-pengetua Sekolah Dengan Keberkesanan Sekolah Di Sekolah-sekolah Menengah Dalam Daerah Johor Bahru, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Teik Mei and Tan, Soo Yin (2003) Persepsi Pelajar Tingkatan Empat Terhadap Kopentensi Guru Teknik Dan Vokasional: Satu Kajian Di Sekolah-sekolah Menengah Teknik Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Wan Pin and Tan, Soo Yin (2003) Proses-proses Komunikasi Dengan Kepuasan Kerja Guru-guru Sekolah Rendah, Zon Bangsar, Kuala Lumpur. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tang, Michelle Chung Koon and Md Johan, Othman (2003) Hubungan Diantara Kecekapan Sosial Dan Motivasi Pembelajaran Dengan Pencapaian Akademik. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tee, Ley Yung and A Samah, Narina (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja Guru Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Akademik Pelajar: Satu Tinjauan Ke Atas Sekolah Jenis Kebangsaan (c) Tiram, Ulu Tiram. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tee, Tiam Chai and Abd Rahman, Mohd Anuar (2003) Pengurusan Pasukan Kerja Di Sekolah : Satu Tinjauan Dikalangan Ketua Pasukan Kerja Sekolah Menengah Di Bandar Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tee, Tze Kiong and Othman, Widad (2003) Hubungan Antara Pola Gaya Pembelajaran Kolb Dengan Pola Kepelbagaian Kecerdasan Gardner Di Kalangan Pelajar Tahun Dua Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan Stp (a/e/j) Dengan Pelajar Tahun Dua Sarjana Muda Kejuteraan (awam/elektrik/mekanikal) Di Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tengku Mohamed, Tengku Azril Elyas and Mukhari, Abd Wahid (2003) Pemahaman Guru-guru Pengajian Kejuruteraan Jentera (pkj) Di Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Terengganu Terhadap Huraian Sukatan Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Jentera. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Teoh, Hoon Chin and Sulong, Nor Zarina (2003) The Use Of Language Games To Improve Students Command Of The English Language Specifically In Terms Of Grammar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Teoh, Mei Lee (2003) Peresepsi Pelajar Universiti Teknologi Malaysia Terhadap Perkhidmatan Makanan Di Kafateria Dalam Kampus Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Thanzimuddin Khan, Sinat Ara and Tan, Soo Yin (2003) Persepsi Guru Bimbingan Dan Kaunseling Negeri Johor Terhadap Keperluan Penyeliaan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Thum, Lean Geok and Tan, Soo Yin (2003) Prestasi Bahasa Melayu Pelajar Cina Sjk (c) Kung Min Dan Hubungannya Dengan Sikap Dan Motivasi Ibi Bapa. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tie Sing King, Augustine and A Samah, Narina (2003) Amalan Keselamatan Di Kalangan Pelajar-pelajar Tingkatan Empat Aliran Vokasional Dan Aliran Kemahiran Semasa Melakukan Kerja-kerja Amali Di Dalam Bengkel : Satu Kajian Di Sekolah Menengah Teknik Bintulu, Sarawak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tieu, Winson Chiong Sin and Hamzah, Rohana (2003) Pola Gaya Pembelajaran Pelajar Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kemahiran Hidup) Yang Mengikuti Program Pendidikan Jarak Jauh (pjj) Dan Sepenuh Masa. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ting, Hie Ping and Ahmad, Adnan (2003) Persepsi Guru-guru Kemahiran Hidup Di Sekolah-sekolah Menengah Terhadap Faktor-faktor Yang Diperlukan Untuk Menyumbang Pembangunan Tenaga Solar Dalam Elemen Rekacipta, Bahagian, Sarikei, Sarawak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ting, Mee Lin and Noordin, Shaharom (2003) Pembinaan Dan Penilaian Modul Pembelajaran Kendiri Pergerakan Bahan Merentas Membran Plasma Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ting, Paulina Poh Ling and Mohd Noor, Norani (2003) Persepsi Pelajar-pelajar Sekolah Menengah Teknik, Sibu, Sarawak Terhadap Kerjaya Di Industri Perkapalan-satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tomin, Sanisah and Kailani, Ismail (2003) Penerapan Unsur Sejarah Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Kbsm Menengah Rendah Bagi Topik Nombor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tong, Yia Ting and Ahmad, Adnan (2003) Pengamalan Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif (knkk) Dalam Pengajaran Kemahiran Hidup Bersepadu, Daerah Kulai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Topimin, Nadzir and Selamat, Kandar (2003) Persepsi Guru-guru Kemahiran Hidup Bersepadu Terhadap Peranan Ketua Panatia Khb Di Sekolah-sekolah Menengah Kebangsaan Daerah Kulai, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tugiman, Maznah and Hushin, Hassan (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelajar Tingkatan 4 Memilih Kursus Kejuruteraan Jentera Sebagai Pembentukan Awal Kerjaya Di Sekolah Menengah Teknik Kajang, Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tumin, Normaswati and A Samah, Narina (2003) Kemurungan Di Kalangan Pesakit-pesakit Luar Berbangsa Melayu: Satu Tinjauan Di Klinik Psikiatri Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tumudi/tarmudi, Indrawati and Udin, Amirmuddin (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Pelajar Dalam Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

U

Uban, Patrick Ningkan and Idris, Abdul Razak (2003) Persepsi Pelajar Iban Di Sekolah Menengah Kerajaan Subis, Sarawak Terhadap Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

V

Valliappan, Chellathai and Ahmad, Roslee (2003) Permasalahan Pencapaian Akademik Pelajar Tingkatan 4: Satu Tinjauan Di Sebuah Sekolah Menengah Daerah Johor Bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

W

Wan Hassan, Kamarulazhan and Ruskam, Aminuddin (2003) Persepsi Pelajar Sarjana Muda Serta Pendidikan (pengajian Islam) Terhadap Konsep Negara Islam. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Hussin, Wan Som and Ismail, Zaleha (2003) Keberkesanan Penggunaan Perisian Matematik Yang Terdapat Di Pasaran Ke Atas Pelajar Bermasalah Pembelajaran Satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Ling, Yang and Abd Latif, Mohd Arif (2003) A Case Study In The Correlation Between Motivation And Students Achievements Among Form Four Students Of Sekolah Menengah Seri Perling, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Othman, Wan Mas Muliani and Marzuki, Sakiran (2003) Collaborative Writing The Process And Its Product A Case Study Of Third Year Utm Tesl Students. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Yahya, Wan Khairuddin and Muhammad, Siti Norlina (2003) Persepsi Pelajar Tahun 3 Dan 4 Sm Sains Serta Pendidikan (pengajian Islam) Terhadap Perlaksanaan Sistem Penasihat Akademik Dalam Meningkatkan Kecemerlangan Pelajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wang Shuan Wern, Andrea and Abdul Raof, Abdul Halim (2003) Analyzing And Profiling Sms Text Messages Sent By Undergraduates Of Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Waris, Zumasnora and Nordin, Aziz (2003) Sikap Dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelajar Dalam Pembelajaran Kimia Khususnya Tajuk Jirim Sekolah Menengah Daerah Kulai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Warman, Khairiah and Omar, Abdul Hafidz (2003) Hubungan Kepimpinan Guru Dengan Pembentukan Personaliti Pelajar Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wee, Fwen Yep and Ismail, Zaleha (2003) Pembangunan Perisian Kursus Pembelajaran Berbantukan Komputer Untuk Topik Interaksi Antara Komponen Biosis Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wei, May Lin and Yahaya, Azizi (2003) Hubungan Antara Tingkah Laku Keibubapaan Dengan Penghargaan Kendiri Remaja. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wong, Chuin Leen and Rahabah, Abdhamid (2003) Perbandingan Masa Reaksi Antara Pemain-pemain Badminton Dan Pemain-pemain Skuash Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wong, See Yan and Mohd Omar, Khairuzilah (2003) A Study To Investigate The Usage Of Tenses On Online Forum Bu Civil Engineering Students In Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wong, Siew Jiew and Bakar, Md Nor (2003) Penguasaan Kemahiran Proses Sains Tertentu Dalam Mata Pelajaran Biologi Kbsm Di Kalangan Pelajar-pelajar Tingkatan Iv. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wong, Sung Hing and Kassim, Abu Hassan (2003) Perspesi Guru Berkelulusan Teknik Dan Vokasional Terhadap Penggunaan It Dalam Pendidikan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wong, Yann Ming and Buntat, Yahya (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengurusan Bengkel Khb. Satu Tinjauan Di Beberapa Buah Sekolah Menengah Bahagian, Kuching, Sarawak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wong, Yee Fen and Wan Mansur, Wan Fara Adlina (2003) Students Perspective Of Learning Literecture Via Www A Case Study Of Four Form 4 Student Of Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Daya, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wong, Yii Ping and Omar, Abdul Hafidz (2003) Kesan Menu Yang Berprotein Tinggi Terhadap Kekuatan Otot Atlit Lari Pecut. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Woon, Sook Wan and Othman, Widad (2003) Kecenderungan Penggunaan Strategi Pengajaran Berpusatkan Guru Dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya Di Kalangan Guru, Khb Di Sekolah Menengah Akademik Daerah Pontian, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Y

Ya akob, Hussin and Mohd Sidin, Sanusi (2003) Keberkesanan Peranan Ketua Panatia Kemahiran Hidup Sekolah-sekolah Menengah Di Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yaacob, Kelthom and Othman, Widad (2003) Orientasi Sikap Keushawanan Antara Ushawan Dan Golongan Bukan Ushawan Dikalangan Dikalangan Wanita. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yaacob, Mat Sopi and Lokman, Mohd Tahir (2003) Penggunaan Komputer Dalam Proses Pembelajaran Tidak Formal Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat, Sekolah Menengah Kebangsaan Kangkong Pasir Mas, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yaacob, Norhayati and Subari, Kamalularifin (2003) Penggunaan Komputer Di Kalangan Pensyarah-pensyarah Politeknik Johor Bahru Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yaakop, Leman and Mustaffa, Mohamed Sharif (2003) Sikap Pelajar Terhadap Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling Di Sekolah Menengah Tekni Perdagangan Johor Bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yaakub, Ibrahim and Tan, Soo Yin (2003) Keperluan Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling Di Sekolah Sukan Malaysia Bandar Penawar Suatu Tinjauan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yahaya, Nor Hayati and Abd Hamid, Hazil (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Melayu Menghantar Anak Mereka Ke Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (sjk(c)) Di Johor Bahru- Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yap, Fee Peng and Mohamed, Mohini (2003) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Mata Pelajaran Sains Upsr Yang Bertajuk Alam Kehidupan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yau, Yoke Heong and Mohd Sidin, Sanusi (2003) Perlaksanaan Pertolongan Cemas Di Kalangan Guru-guru Bengkel Di Sekolah-sekolah Menengah Teknik Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yee, Mei Heong and Othman, Widad (2003) Pola Gaya Pembelajaran Pelajar Tahun Dua Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan Teknik Dan Vokasional, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yeo, Li Min and Abdul Majid, Norazaman (2003) Reading Strategies Among Mechanical Students In Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yeoh, Chian Yik and Rahabah, Abdhamid (2003) Perbezaan Tahap Kebimbangan Tret Dan Stet Di Kalangan Pemain Taekwando Lelaki Sekolah Emnengah Kebangsaan Perlis, Kangar Yang Bertali Pinggang Warna Dan Hitam Umur Antara 14-18 Tahun. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yeoh, Swen Hoo and Abdullah, Khairi Izwan (2003) A Case Study Of The Discourse Community Of Quality Assurance Supervisors In A Japanese Manufacturing Factory. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ying, Yen Yen and Rajuddin, Muhd Rashid (2003) Tahap Kesihatan Emosi Di Kalangan Peljar Sekolah Menengah Teknik Tiga Aliran (teknik, Vokasional Dan Kemahiran) Di Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yunus, jamal@nordin (2003) Kesahan Dan Kebolehpercayaan Alat Ukut Efikasi Kendiri Ketua Panitia Mata Pelajaran (ekpm). In: Malaysian Educational Research Association (mera) 2003, 10 - 12 Sept 2003, Pulau Pinang,malaysia.

Yusof, A. and Omar-fauzee, M.s. (2003) Perception Of Malaysian College Students About Sport Participation Constraints. Journal Of The International Council For Health, Physical Education, Recreation, Sport And Dance, 39 (1).

Yusof, Marhaini and Abdul Razak, Noor Zainab (2003) Investigating Students And Teachers Perceptions Towards The Use Of Internet Resources In E.l.t. Lessons. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusof @ Yusop, Norhayati (2003) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer (pbk) Mengenal Tubuh Saya Bagi Peringkat Prasekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusoff, Adzmi and Ahmad, Adnan (2003) Keberkesanan Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Bagi Sub Topik Unjuran Ortografik, Pandangan Isometri Dan Pandangan Oblik Di Sekolah Menengah Teknik Negeri Pantai Timur. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusoff, Yusri and Hushin, Hassan (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Dalam Mata Pelajaran Matematik & Di Kalangan Pelajar 4 Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kemahiran Hidup). Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusop, Yusnita and Bilal Ali, Mohamad (2003) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Matematik Tingkatan Satu : Pecahan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Z

Z. Abidin, Zulkarnain and A Samah, Narina (2003) Mengenalpasti Tahap Stress Dba Stressor Di Kalangan Pelajar-pelajar Tingkatan Satu Hingga Lima Si Sebuah Sekolah Menengah Kebangsaan Di Sabak Bernam. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zahari, Ruzainah and Idris, Abdul Razak (2003) Faktor-faktor Yang Menyumbang Kepada Kekurangan Peralatan Dan Bahan Makmal Sains Di Sekolah-sekolah Menengah Kebangsaan Dalam Daerah Kuala Krai/gua Musang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zaid, Yasmin Hanafi and Seliman, Salbiah (2003) English Language Needs Of Polymer Engineering Undergraduate Students In Fkksa, Utm: As Perceived By The Learners, Lecturers And Employers. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zaiden, Abdul Razak and Yahaya, Azizi (2003) Hubungan Antara Lokus Kawalan Dengan Pencapaian Akademik Di Kalangan Pelajar-pelajar Sekolah Menengah Teknik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zainal, Hamdan and Hashim, Abu Bakar (2003) Pengupayaan Dalam Pengurusan Sekolah : Satu Tinjauan Di Kalangan Pengurus Pertengahan Di Sekolah Menengah Di Bandar Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zainal Abidin, Ahmad Hisham (2003) Penilaian Pengajaran Dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (ppbk) Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Bagi Matapelajaran Pengajian Kejuruteraan Jentera Di Sekolah-sekolah Menengah Teknik Di Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zainal Abidin, Mohd Faizul Azri and Sulaiman, Esah (2003) Persepsi Guru Terhadap Tindakan Menangani Masalah Disiplin Pelajar Di Sekitar Sekolah Menengah Daerah Perak Tengah, Perak Darul Ridzuan. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zainal Abidin, Nor Zaidi and Hushin, Hassan (2003) Satu Tinjuan Bagaimanakah Pengurusan Bengkel Kemahiran Hidup Yang Cemerlang, Sek. Men. Keb. Tengku Menteri, Changkat, Jering, Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zainal Abidin, Noranisa and Yamin, Sulaiman (2003) Penguasaan Kemahiran Proses Sains Bersepadu Dalam Mata Pelajaran Biologi Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Aliran Sains Tulen. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zainol Abidin, Ruziyah and Md Johan, Othman (2003) Persepsi Guru Terhadap Keperluan Ahli Psikologi Sekolah : Satu Tinjauan Awal Di Daerah Pontian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zainuddin, Ahmad Termizi and Mustaffa, Mohamed Sharif (2003) Penerimaan Remaja Terhadap Program Modul Remaja Sakinah : Satu Kajian Kes Di Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zainuri, Nazri and Hassan, Arbaat (2003) Aplikasi Teknologi Maklumat Dalam Meningkatkan Pembelajaran Oleh Pelajar Tahun 4 Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kejuruteraan Awam/elektrik/jentera/ Dan Kemahiran Hidup) Di Universiti Teknologi Malaysia (utm). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zakaria, Nor Azila and Dahlan, Mohd Yunos (2003) Perbandingan Kuasa Anaerobik Di Antara Pemain Rugbi Dengan Pemain Bola Keranjang Pasukan Majlis Belia Daerah Kota Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zakaria, Rohana and Mohamad, Ahmad Marzuki (2003) Penggunaan Teknologi Maklumat & Komunikasi Dalam Penyebaran Dakwah Islamiah : Satu Kajian Di Kalangan Pensyarah Ppips , Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zakaria, Zurena and Zainal, Zaidah (2003) English Teachers Perceptions Towards The Use Of Newpapers In The Teaching Of Reading. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zilkifli, Erie Zuraidee and Dahlan, Mohd Yunos (2003) Kajian Perbandingan Tahap Daya Tahan Kardivaskular Antara Pemain Bola Sepak Dengan Pemain Hoki (l) Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zulkifli, Farah and Abd Hamid, Mohd Zolkifli (2003) Persepsi Majikan Terhadap Keperluan Kemahiran Generik Di Kalangan Pekerja Industri Kecil Sektor Pemprosesan Makanan Di Daerah Hulu Langat, Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zulkifli, Mohd Fauzan and Abdol, Mat Jizat (2003) Faktor Mist Terhadap Kecemerlangan Pelajar-pelajar Sekolah Menengah Daerah Johor Bahru. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

This list was generated on Sat Feb 29 05:14:11 2020 +08.