Items where Year is 2002

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: | , | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z
Number of items: 676.

Omerryza, Omar and Razali, Ayob (2002) Keberkesanan Pendekatan Teknik Dengan Perkataan Lain Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Merumus Karangan. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

,

, Dk. Hjh. Nur-ashikin Pg. Hj. Petra and , Hasan Langgulung (2002) Problems In Teaching Islamic Religious Knowledge: A Survey On Teachers' Perceptions In Secondary Schools In Negara Brunei Darussalam. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Najwa Abd. Ghafar (2002) Pride In Culture And Academic Achievement Among Malay Students In National Secondary Schools In Mentakab, Pahang Darul Makmur. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Rosimawati Saad (2002) Teachers' Perceptions Of Their Schools As Learning Organizations And Of Principals As Educative Leaders. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Rosnida and Hashim, Abu Bakar (2002) Tahap Amalan Organisasi Pembelajaran Di Universitas Bung Hatta Satu : Tinjauan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

, Shemila Elaine Ambrose and Tan, Soo Yin (2002) Sikap Kaunselor Sepenuh Masa Terhadap Isu-isu Penting Dalam Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

, Vina Adriany and Nor Azian, Mohd. Noor (2002) Parents' Perception On Self-determination In Pre-school Children. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Yusuf Liu Baojun (2002) The Preservation Of The Ethnic Identity Of The Kyrgyzstan And Kazakstan Chinese Muslim: The Role Of Educational Administrators. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

A

A Jayaraman, Thiru Kali Thevi and Rahabah, Abdhamid (2002) Satu Kajian Tahap Kecergasan Fizikal Pemain Kriket Kebangsaan Yang Mengikuti Program Latihan Fizikal Selama 6 Minggu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

A Latif, Sharuddin and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2002) Kaitan Antara Teknik Pembelajaran Dengan Pencapaian Akademik Pelajar Berkeluarga Di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

A Rahim, Baharuddin and Abd Latib, Azlan (2002) Kajian Rekabentuk Mesin Pengumpan Bola Takraw. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

A Rahim, Roziyana and Nizar, Tamar Jaya (2002) Persepsi Terhadap Tabiat Membaca Di Kalangan Pelajar Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (pengajian Islam) Di Utm Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

A Shahar, Noor Shahumi and Noordin, Shaharom (2002) Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pengajaran Kendiri Daya Dan Momen Bagi Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Jentera Pada Peringkat Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

A. Kadir., Hainorlina and Mohd Zin, Mahussain (2002) Kajian Sikap Guru-guru Pendidikan Islam Tahun 5 Spi Terhadap Program Sekolah Pendidikan Profesional Dan Pendidikan Berterusan (space. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab Aziz, Mohd Nazri and Abd Rahman, Mohd Anuar (2002) Pendekatan Penguatkuasaan Disiplin Dan Kaedah Kaunseling Dalam Membentuk Sahsiah Diri Pelajar : Satu Tinjauan Di Lima Buah Sekolah Menengah Teknik Negeri Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab Rahman, Mohd Azahir and Mohd Sidin, Sanusi (2002) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberkesanan Proses Pengajaran Di Pusat Giat Mara Di Daerah Kuantan Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abas, Ahmad Zairi and Yahaya, Azizi (2002) Permasalahan Pembelajaran Dalam Mata Pelajaran Teknologi Kejuruteraan : Satu Tinjauan Di Sekolah-sekolah Menengah Dalam Daerah Batang Padang, Perak Tengah Dan Hilir Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abas, Misnan and Abdol, Mat Jizat (2002) Kemahiran Dan Masalah Yang Dihadapi Pelajar Wanita Yang Mengikuti Kursus Di Institut Latihan Perindustrian Di Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abas, Noraini and Hee, Jee Mei (2002) Tinjauan Tahap Kepuasan Pelajar Siswi Terhadap Aspek Kebajikan Di Kolej Melawis. Satu-satunya Kolej Siswi Yang Berada Di Luar Kampus Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Aziz, Asnah and Abd Hamid, Hazil (2002) Perlaksanaan Pemikiran Kreatif Dalam Pengajaran Guru-guru Teknikal Bagi Mata Pelajaran Teknologi Di Sek. Men. Teknik Tanah Merah, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Hamid, Norsuhaila and Mohd Sidin, Sanusi (2002) Faktor-faktor Yang Akan Mempengaruhi Kualiti Kecemerlangan Pelajar Di Dalam Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Jentera Mengikut Pandangan Pelajar Di Smt Kluang Dan Smt Batu Pahat, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Khair, Norazlin and Nordin, Aziz (2002) Pemahaman Konsep Respirasi Dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tahap Pencapaian Pelajar. Satu Kajian Di Kalangan Pelajar Tingkatan 4 Sekolah Menengah Sekitar Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Khair, Norazlina and Nordin, Aziz (2002) Pemahaman Konsep Genetik Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Aliran Sastera. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Latif., Mohd Hamsam and Ahmad, Adnan (2002) Keberkesanan Pelaksanaan Sistem Penyeliaan Pengajaran Terhadap Guru-guru Kemahiran Hidup Bersepadu Di Sekolah Menengah Di Daerah Kluang, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Rahman, Mohd Faared and Ruskam, Aminuddin (2002) Kajian Terhadap Keberkesanan Kepimpinan Guru Besar Sekolah Rendah Agama Bersepadu Kerajaan Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Rashid, Adnan (2002) Konsep Pembangunan Insan Dalam Pendidikan. In: Wacana Pendidikan Dan Pembangunan Manusia,, 20th August 2002, Bangi.

Abd Razak, Nor Azizah and Ramli, Jamaluddin (2002) Tinjauan Terhadap Keyakinan Kendiri Mahasiswa Tranvestic Di Ipta. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Talib, Nor Hasliza and Abu Bakar, Zainudin (2002) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembelajaran Automotif Di Kalangan Pelajar Tahun 4 Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kemahiran Hidup) Perdana Di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai Sesi 2001/2002. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Wahab, Fazilah and Nizar, Tamar Jaya (2002) Masalah Komunikasi Bahasa Arab Di Kalangan Pelajar : Satu Kajian Terhadap Pelajar-pelajar Tahun 2, 3 Dan 4 Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (pengajian Islam) Di Utm Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Razak., Athiyah and Shariffudin, Rio Sumarni (2002) Personaliti Pelajar Sekolah Menengah Dan Tahap Kemahiran Berfikir Dalam Bahasa Melayu Satu Kajian Kualitatif. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Aziz, Rokiah and Abd Hamid, Mohd Zolkifli (2002) Penyeliaan Penyelia Bersekutu Ke Atas Guru Pelatih Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (awam/elektrik/ Jentera/kemahiran Hidup) Utm : Satu Tinjauan Dari Aspek Bimbingan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Ghani, Norsaleha and Aris, Baharuddin (2002) Keberkesanan Pembelajaran Topik Sumber Tenaga Bagi Mata Pelajaran Fizik Tingkatan 4 Menerusi Perisian Multimedia Interaktif : Satu Kajian Kes. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Ghani, Radiah and Noordin, Shaharom (2002) Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pengajaran Kendiri Koordinasi Saraf Pada Peringkat Tingkatan Lima. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Ghani, Roslina and Ashari, Asaruddin (2002) Cadangan Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Berkumpulan Oleh Guru-guru Pelatih Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (awam) Utm. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Hamid, Ahmad Sazili and Abu, Baharin (2002) Kaji Selidik Terhadap Penggunaan Komputer Di Kalangan Pelajar Pendidikan Kursus 4 Spe Di Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Hamid, Mohammad Hamawi and Shariffudin, Rio Sumarni (2002) Penerapan Nilai-nilai Murni Dalam Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Di Kalangan Guru Sekolah Menengah Teknik Arau, Perlis Dari Perspektif Pelajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Hamid, Zulkifli and Abd Rahman, Mohd Anuar (2002) Kesan Tugas-tugas Perkeranian Terhadap Pengajaran Dan Motivasi Guru-guru Praktik Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Hamid, Zuria and Mukhari, Abd Wahid (2002) Satu Tinjauan Terhadap Program Rintis Sandaran Reka Cipta. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Jais, Siti Jahibah and Hamzah, Rohana (2002) Faktor-faktor Yang Mendorong Pelatih Mengamalkan Nilai-nilai Murni Semasa Melakukan Amali Di Bengkel. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Jalil., Norimah and Rahabah, Abdhamid (2002) Pengaruh Latihan Kekuatan Otot Terhadap Otot Tangan Bagi Pemain Bola Jaringt Universiti Teknologi Malaysia (skudai)johor Melalui Ujian Menggunakan Pull Dynamometer. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Majid, Hariyati Shahrima and Zubairi, Ainol Madziah (2002) UNSPECIFIED In: Gender Inclusive Education In Higher Education: Illusory Or A Necessity? Angkatan Edaran Sdn. Bhd., Kuala Lumpur.

Abdul Rahman, Ahmad Zamri and Ahmad, Adnan (2002) Masalah Pembelajaran Di Kalangan Pelajar Dalam Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Di Lima Buah Sekolah Menengah Harian Di Negeri Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Che Rosfadir and Hashim, Shahrin (2002) Persepsi Pengetua Sekolah Terhadap Guru-guru Pelatih Universiti Teknologi Malaysia Ketika Menjalani Latihan Mengajar Di Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Eruanhadi and Mukhari, Abd Wahid (2002) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantu Komputer Untuk Tajuk Sistem Penyejukan Enjin Kereta. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Hartini and Aris, Baharuddin (2002) Sistem Kepercayaan Dan Orientasi Perlakuan Guru Dalam Menghadapi Masalah Disiplin Di Dalam Bilik Darjah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Mohd Shamsury and Mohd Zin, Mahussain (2002) Penglibatan Guru-guru Pendidikan Islam Di Dalam Kegiatan Ko-kurikulum. Satu Kajian Terhadap Lima Buah Sekolah Menengah Di Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Rasman and Shariffudin, Rio Sumarni (2002) Persepsi Pelajar Sek. Men. Teknik Taiping Dan Sek. Men. Teknik Kuala Kangsar Terhadap Program Motivasi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Rogayah and Abd Hamid, Hazil (2002) Kaedah Pembelajaran Bakal Pendidik Bagi Menguasai Secara Berkesan Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Shamsul Nazman and Lokman, Mohd Tahir (2002) Kesediaan Bakal-bakal Guru Kemahiran Hidup Melaksanakan Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Reka Cipta. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Usrah and Omar, Abdul Hafidz (2002) Perbandingan Jumlah Pengambilan Oksigen Maksimum (vo2 Max) Di Antara Pemain Ragbi Dengan Pemain Hoki Sukma 2002 Negeri Kedah Darul Aman. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman., Mohd Khidir Rustam and Subari, Kamalularifin (2002) Kemahiran Pengawalan Disiplin Pelajar-pelajar Speajh Tahun 3 Dan 4 (perdana) Universiti Teknologi Malaysia Semasa Latihan Mengajar Dengan Menggunakan Kaedah Motivasi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman., Nor Aini and Abdullah, Khairi Izwan (2002) Characteristic Of An Effective Sales Presentation : Perspectives From Two Different Discourse Communities. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Razak, Mazlena and Bachik, Ahamat (2002) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelajar Tingkatan Empat Melanggar Disiplin. Satu Tinjauan Di Sekolah Menengah Munshi Ibrahim, Labis, Segamat, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Razak, Rabitah and Dahlan, Mohd Yunos (2002) Mengkaji Tahap Penerimaan Pemain Sepak Takraw Mssp Terhadap Program Latihan Berdasarkan Kepada Kualiti Kejurulatihan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Razak, Shamsinar and Uzir, Mohd Mohsin (2002) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tahap Keyakinan Diri Dalam Mempelajari Kemahiran Pelatih Di Pusat Pemulihan Cheras, Selangor Darul Ehsan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Talib, Azizah and Jalil, Ab Gani (2002) Peranan Guru Pendidikan Islam Dalam Membentuk Disiplin Pelajar : Kajian Kes Di Sekolah Menengah Kebangsaan Majidi Baru, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Azman and Sulaiman, Esah (2002) Suatu Tinjauan Masalah Pembelajaran Mata Pelajaran Matematik Tingkatan 4 Dan 5 Di Kalangan Guru-guru Matematik, Daerah Marang, Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Karen Mah Shu Kyun @ Farah Damia and Mohd Sidin, Sanusi (2002) Tinjauan Tahap Minat Mahasiswa Tahun 3 Dan 4 Sph Terhadap Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga Komponen Jahitan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Mohd Nadzeri and Awang, Ramli (2002) Akhlak Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Dan Lima Satu Kajian Kes Di Sekolah Menengah Bukit Gambir, Muar, Johor Darul Takzim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Mohd Noor and Nordin, Mohd Safarin (2002) Reka Bentuk Peralatan Membuka Roda Mas Impact. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Muhammad Khairuddin Lim (2002) Persepsi Guru Pelatih Terhadap Pemikiran Lahir Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran. In: The Inaugural Upsi International Teacher Education Conference, 6-8 Mei 2002, Putrajaya,malaysia.

Abdullah, Muhammad Zahid and Bachik, Ahamat (2002) Tahap Tekanan Di Kalangan Guru-guru Sekolah Menengah Daerah Kuala Pilah, Negeri Sembilan : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Nadiatul Shahida and Rahabah, Abdhamid (2002) Perbandingan Kesan Sebelum Dan Selepas Latihan Mengayuh Basikal Ergometer Ke Atas Tekanan Darah Terhadap Pelajar-pelajar Lelaki Kursus Sains Sukan, Utm Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Noriyah and Yahaya, Azizi (2002) Penghargaan Kendiri Remaja Di Sekolah Harian Biasa Dan Sekolah Menengah Berasrama Penuh : Satu Tinjauan Di Seremban, Negeri Sembilan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Rohaya and Aris, Baharuddin (2002) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Multimedia Bagi Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Kbsm (teras) Tingkatan 3 Dalam Tajuk Perkebunan: Membiak Tumbuhan Secara Seks Dan Aseks. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu, Rozieana and Mohd Noor, Norani (2002) Mengenalpasti Kemahiran Komunikasi Yang Diperlukan Dalam Kerjaya Perhotelan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Abdul Halim and Subramaniam, Manimegalai (2002) Tinjauan Ke Atas Penguasaan Pelajar-pelajar Program Khas Pengsiswazahan Guru (pkpg) Dalam Kemahiran Lanjutan Bagi Perisian Aplikasi Dan Telekomunikasi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Nur Aziah and Idris, Abdul Razak (2002) Tahap Kesediaan Penggunaan Komputer Di Kalangan Guru-guru Di Sekolah Menengah Kebangsaan Kubang Rotan, Alor Setar, Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Yahya and Subramaniam, Manimegalai (2002) Penguasaan Guru-guru Kemahiran Hidup Dalam Bidang Teknologi Maklumat Dan Multimedia Di Sekolah Menengah Di Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar., Mohamad Fu ad and Aris, Baharuddin (2002) Pembangunan Prototaip Perisian Subtopik Menganalisis Penambahan Dan Penolakan Warna Sains Tingkatan Empat Sekolah Menengah Bestari Melalui Penggunaan Ipbk Sebagai Alat Kognitif : Suatu Kajian Kes. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Hassan, Roslan and Rajuddin, Muhd Rashid (2002) Pendedahan Kerjaya Terhadap Remaja Lepasan Sekolah Di Sekitar Felda Di Daerah Jerantut, Pahang. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Kassim, Subri and Mohd Sidin, Sanusi (2002) Adakah Persediaan Pelajar-pelajar Kejuruteraan Awam, Universiti Teknologi Malaysia (pendidikan) Mencukupi Untuk Melahirkan Jurutera Berteknologi. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Talib, Hazlani and Kamin, Yusri (2002) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelatih Wanita Mengikuti Latihan Kemahiran Di Ikm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Talib, Nor Azawati and Selamat, Kandar (2002) Faktor-faktor Yang Mendorong Guru-guru Wanita Yang Telah Berumahtangga Terus Dalam Profesion Perguruan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Adnan, Anizan and Abd Hamid, Mohd Zolkifli (2002) Perbandingan Minat Di Antara Pelajar Lelaki Dan Perempuan Tingkatan Empat Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Tengku, Kuala Lipis, Pahang Dalam Memilih Bidang Perguruan Sebagai Satu Profesion. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Adnan, Azhani and Abdullah, Nur Qistina (2002) Kemampuan Pelajar Program Perdana Tahun Tiga Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kemahiran Hidup) Dalam Kemahiran Manipulatif (komponen Kerja Kayu) Sebelum Latihan Mengajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Adnan, Rosliza and Salamon, Hussin (2002) Tahap Penguasaan Bacaan Al-quran Di Kalangan Pelajar Muslim Tingkatan 4 Sekolah Menengah Kebangsaan Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Adnan, Salwa and Abd Rahman, Mohd Anuar (2002) Pengamalan Komunikasi Islam Di Kalangan Kakitangan Pejabat Pendidikan Daerah : Satu Tinjauan Di Tiga Buah Ppd Di Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Adnan., Mazuin and Rahabah, Abdhamid (2002) Perbandingan Total Lung Capacity Di Kalangan Atlit Dan Bukan Atlit Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Affandi@mohamad, Mohd Edham and Jusoh, Yahaya (2002) Budaya Membaca Dan Menulis Jawi.satu Tinjauan Di Sekolah Kebangsaan Mohd.khir Johari,johorbahru,johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Azrul and Abdullah, Nur Qistina (2002) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Akademik Di Kalangan Pelajar-pelajar Bumiputera Di Kawasan Luar Bandar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Irniwati and Hee, Jee Mei (2002) Tinjauan Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran Di Kalangan Pensyarah Program Pengajian Separuh Masa Di Bawah Kendalian Sekolah Pendidikan Profesional Dan Pendidikan Berterusan (space) Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Kamarulnizam and Rajuddin, Muhd Rashid (2002) Bentuk-bentuk Kemahiran Yang Diperlukan Oleh Peniaga-peniaga Kecil Bumiputera Di Dalam Memajukan Perniagaan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Mohd Faizal and Mohamed, Mohini (2002) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Untuk Subtopik Jirim Dan Bahan Bagi Sains Kbsm Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Nasaruddin and Uzir, Mohd Mohsin (2002) Pengetahuan Masyarakat Luar Bandar Terhadap Perkembangan Sekolah Menengah Teknik Tanah Merah. Satu Kajian Di Kg Bukit Panau, Tanah Merah, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Zukri and Rajuddin, Muhd Rashid (2002) Kesesuaian Sukatan Pelajaran Amali Automotif Di Smv Dengan Keperluan Seseorang Mekanik Yang Memilih Bidang Ini Sebagai Kerjaya. Satu Tinjauan Di Bengkel-bengkel Bumiputera Di Daerah Seberang Perai Utara. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Zulkifli and Jusoh, Yahaya (2002) Kaedah Pendidikan Islam Dan Pendidikan Moral Dalam Menangani Gejala Sosial Di Sekolah Menengah Kebangsaan Permas Jaya, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Bokhari, Kamarul Zaman and Ismail, Zaleha (2002) Penilaian Dan Pembinaan Modul Enjin Kitaran Empat Lejang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Dahalan, Affendi and Nordin, Mohd Safarin (2002) Persepsi Guru-guru Amalan Bengkel Mesin (abm) Terhadap Sukatan Pelajaran Amali Menggegas Di Sekolah-sekolah Teknik Aliran Vokasional Di Negeri-negeri Zon Utara Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Nowawi, Mohd Rahmat and Safar, Ajmain (2002) Pelaksanaan Pembelajaran Al-quran Dengan Menggunakan Tulisan Braille Terhadap Pelajar-pelajar Cacat Penglihatan Di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Princess Elizabeth, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Rosli, Rosliana and Abdullah, Nur Qistina (2002) Kecenderungan Pelajar Perdana Tahun 4 Yang Mengikuti Kursus Stp (a/e/j) Untuk Menceburi Profesion Perguruan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Tajudin, Mohamed Annuar and Shariffudin, Rio Sumarni (2002) Pelaksanaan Kemahiran Berfikir Dan Nilai Murni Dalam Pengajaran Lukisan Kejuruteraan Di Sekitar Sekolah Menengah Daerah Kulim/bandar Baharu, Kedah Satu Pendekatan Kualitatif. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad/othman, Azrinawati and Abd Hamid, Mohd Zolkifli (2002) Faktor Yang Mempengaruhi Kecemerlangan Pelajar Dalam Mata Pelajaran Reka Cipta Di Sekolah-sekolah Di Daerah Pasir Puteh, Bachok, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Akelah, Yahya and Mohd Amin, Nor Fadila (2002) Kajian Ke Atas Pelaksanaan Pendekatan Pembelajaran Masteri Dalam Aliran Vokasional Di Smt Negeri Sembilan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Aleh, Idhamranizam and Lokman, Mohd Tahir (2002) Faktoir-faktor Dalaman Dan Faktor-faktor Luaran Yang Memepengaruhi Pembelajaran Pelajar -pelajar Bumiputera Dalam Mata Pelajaran Sains Dan Matematik Di Politeknik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Fatimah and Mohamad, Ahmad Marzuki (2002) Pencapaian Pelajaran Asuhan Tilawah Al-quran Di Kalangan Pelajar Tahun Enam Sekolah Kebangsaan Kompleks Uda Johor Bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Fatimah and Mohd Omar, Noor Adibah (2002) Different Approaches To Teaching Grammar : A Case Study. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Julaiha and Abdol, Mat Jizat (2002) Tinjauan Terhadap Faktor Dan Simptom Stress Yang Dialami Oleh Pelajar Pkpg Tahun Empat Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kejuruteraan Awam/ Elektrik/jentera/kemahiran Hidup). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Mohd Mulyadi and Uzir, Mohd Mohsin (2002) Tinjauan Ke Atas Guru-guru Aliran Kemahiran Terhadap Perubahan Program Sijil Kemahiran Malaysia Kepada Program Sistem Pentauliahan Di Tiga Buah Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Mohd Nasir and Sulaiman, Seth (2002) Satu Tinjauan Mengenai Tahap Pengetahuan Pelajar Tentang Peraturan Dan Keselamatan Makmal Sains. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Shahril and Abd Latib, Azlan (2002) Penggunaan Interaksi Sehala Oleh Guru-guru Untuk Proses Pengajaran Komponen Perdagangan Dan Keusahawanan Dalam Kemahiran Hidup Di Daerah Segamat, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Sharil and Abd Latib, Azlan (2002) Penggunaan Interaksi Sehala Oleh Guru-guru Untuk Proses Pengajaran Kompenen Perdagangan Dan Keusahawanan Dalam Kemahiran Hidup Di Daerah Segamat Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Zainol Azhar and Ali, Mohd Fadzli (2002) Pembangunan Perisian Berbantukan Komputer Bertajuk Litar Logik Bagi Mata Pelajaran Teknologi Elektronik Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali., Faizah and Shariffudin, Rio Sumarni (2002) Pelaksanaan Kemahiran Berfikir Dalam Pengajaran Matematik Di Kalangan Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Skudai Johor Darul Takzim- Satu Kajian Kualitatif. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Alias, Mohd Naim and Shakib, Sulaiman (2002) Masalah Ponteng Sekolah:satu Kajian Kes Di Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Ismail,parit Raja,batu Pahat,johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Allapiche, Rukeah and Rajuddin, Muhd Rashid (2002) An Assessment Of Total Quality Management As Perceived By Nursing Educators. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Amin, Jasmi and Muhamad, Azhar (2002) Pembelajaran Bahasa Arab Komunikasi Dari Sudut Pembacaan Dan Penulisan. Satu Kajian Terhadap Pelajar-pelajar Tingkatan 3 Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Amir, Mohd Neezam and Kamin, Yusri (2002) Kriteria Pelajar Perempuan Sekolah Menengah Teknik Memilih Kursus Teknikal Ke Ipta. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ang, Ai Kiar and Ali, Mohd Fadzli (2002) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Dalam Pendidikan Sains Bertajuk Sistem Pengangkutan Manusia Bagi Tingkatan Dua (2). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Arba, Baba and Ninggal, Mohd Tajudin (2002) Persepsi Anggota Paramedik Dan Anggota Sokongan Terhadap Gaya Kepimpinan Ketua Unit Hospital Permai, Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Arbak, Tamyis and Mukhari, Abd Wahid (2002) Penggunaan Kaedah Projek Oleh Guru Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Amali Kimpalan Di Sek. Men. Teknik Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Aris., Ab. Rahim and Tan, Soo Yin (2002) Kajian Ke Atas Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Stres (tekanan) Dan Niat Untuk Meninggalkan Profesional Perguruan Di Kalangan Guru Sekolah Menengah Dan Sekolah Rendah Di Daerah Kota Tinggi, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Aris., Mazlan and Ninggal, Mohd Tajudin (2002) Stres Kerja Di Kalangan Guru Sekolah Rendah : Satu Kajian Di Sekolah Rendah Kawasan Zon Tenggara, Kulai, Johor Darul Takzim. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Arshad, Mohd Taufik and Rosman, Arief Salleh (2002) Hubungan Permasalahan Pelajar Mengikut Keutamaan : Tinjauan Di Kalangan Pelajar Tahun Satu Pendidikan Teknik Dan Vokasional, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Asan Barseni, Shahril and Othman, Widad (2002) Satu Kajian Kes Mengenai Hubungan Pendekatan Pengajaran Yang Digunakan Oleh Guru-guru Teknikal Dengan Personaliti Yang Mereka Miliki Di Smt Dato Sri Mohd Zin Alor Gajah, Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Asmail, Norimah and Yahaya, Azizi (2002) Hubungan Antara Sejarah Silam Dengan Perkembangan Personaliti Di Kalangan Pelajar Bandar Dan Luar Bandar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Atong, Alexsa and Basir, Kamarudin (2002) Keberkesanan Program Mentor-mentee Dalam Menangani Masalah Disiplin : Kajian Kes Terhadap Pelajar Tingkatan Empat Di Sekolah Menengah Sains Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Atong, John and Hee, Jee Mei (2002) Penilaian Pelajar Terhadap Pengajaran Pensyarah Di Bawah Program Space Di Utm Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang, Mohd Ramli and Hassan, Johari (2002) Penggunaan Komputer Di Kalangan Guru Teknikal Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Tiga Buah Sekolah Menengah Teknik Negeri Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang, Norrida and Sidin, Zaitun (2002) Kesesuaian Amalan Pengajaran Secara Konstruktivisme Dalam Mata Pelajaran Sains Di Kalangan Pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang, Nortini and Bilal Ali, Mohamad (2002) Beban Tugas Yang Dihadapi Oleh Guru-guru Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah. Satu Tinjauan Pengalaman Di Kalangan Pelajar Pkpg 4sph Sesi 2001/2002 Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang, Rosman and Sulaiman, Esah (2002) Persepsi Guru-guru Kemahiran Hidup Terhadap Masalah Pembelajaran Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Kalangan Pelajar Tingkatan Dua Daerah Besut, Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ayob, Aida Normardiana and Rosman, Arief Salleh (2002) Persepsi Pelajar Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (elektrik) Terhadap Keberkesanan Kaedah Pengajaran Dalam Subjek Elektrik Dan Elektronik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ayub, Mat Sazilin and Subari, Kamalularifin (2002) Tahap Kognitif Pelajar Tingkatan Lima Pengajian Kejuruteraan Jentera Tajuk Halaju Mengikut Domain Kognitif Bloom Di Sekolah Menengah Teknik Kuala Krai Di Negeri Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Azain, Mazlan and Uzir, Mohd Mohsin (2002) Satu Tinjauan Gaya Pelajar Tingkatan Lima Kejuruteraan Sekolah Menengah Teknik Kota Tinggi, Johor Darul Tazim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Azis, Abd Karim and Othman, Widad (2002) Gaya Pembelajaran Di Kalangan Pelajar-pelajar Sekolah Menengah Teknik Di Daerah Kuching, Sarawak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Azizan, Muhamad Yusob and Rosman, Arief Salleh (2002) Keberkesanan Pengurusan Masa Dalam Membantu Pengajaran Pelajar : Satu Tinjauan Di Kalangan Pelajar-pelajar Tahun Tiga Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Azmi, Amir and Abd Hamid, Mohd Zolkifli (2002) Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Akademik Pelajar Tahun Satu Dalam Peperiksaan Spm Dan Spmv Bagi Tahun 2000 Dari Jabatan Pendidikan Teknik Dan Vokasional, Fakulti Pendidikan, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

B

Baba, Daruddin and Kamin, Yusri (2002) Faktor Kecemerlangan Pelajar Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Badron, Siti Rofiaah and Abd Hamid, Mohd Zolkifli (2002) Peranan Guru-guru Teknikal Dalam Menerapkan Nilai-nilai Murni Melalui Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Mata Pelajaran Teknikal Di Dua Buah Sekolah Teknik Di Kuantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bajoori, Nor Azizah and Mukhari, Abd Wahid (2002) Kesediaan Guru-guru Pke Untuk Melaksanakan Pendekatan Pembelajaran Secara Kontekstual Bagi Mata Pelajaran Pke Di Sek. Men. Teknik Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bakar, Mohammad Yusof and Lokman, Mohd Tahir (2002) Tinjauan Tentang Kriteria Pemilihan, Pembangunan Dan Latihan Kepimpinan Pelajar Jawatankuasa Kolej Mahasiswa (jkm) Di Kolej-kolej Kediaman Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bakar, Mohammad Yusuf and Lokman, Mohd Tahir (2002) Tinjauan Tentang Kriteria Pemilihan,pembangunan Dan Latihan Kepimpinan Pelajar Jawatankuasa Kolej Mahasiswa (jkm), Di Kolej-kolej Kediaman Universiti Teknologi Malaysia,skudai.johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bakar / Man., Mohamad Sofi and Md Johan, Othman (2002) Tinjauan Bidang-bidang Keperluan Bimbingan Pelajar Di Kolej Islam Johor (cawangan Muar). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Balon, Ambrose and Lokman, Mohd Tahir (2002) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Mata Pelajaran Teknologi Penyejukan Dan Penyamanan Udara Di Smt Matang, Kuching, Sarawak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Basiran, Rosnizam and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2002) Satu Tinjauan Persediaan Diri Guru-guru Pelatih Utm Terhadap Latihan Mengajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Basirun, Kartina and Hamzah, Rohana (2002) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelajar Tahun 4 Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kemahiran Hidup) Sesi 2001/2002 Terhadap Mata Pelajaran Reka Cipta. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Basri, Marlina and Abd Hamid, Mohd Zolkifli (2002) Faktor Yang Mempengaruhi Kecemerlangan Pelajar Terhadap Mata Pelajaran Teknologi Kejuruteraan Di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Be, Iswandi and Abd Latib, Azlan (2002) Masalah Yang Dihadapi Pelajar Spe Di Utm Dalam Mata Pelajaran Reka Cipta : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bebet, Rosniyatin and Yahaya, Azizi (2002) Tinjauan Masalah Kebimbangan Sosial Di Kalangan Mahasiswa Tahun Akhir Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Darul Takzim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bidin, Mohd Shukri and Rajuddin, Muhd Rashid (2002) Tahap Kemahiran Asas Binaan Bangunan Pekerja Warganegara Asing Berdasarkan Matlamat Kursus Binaan Bangunan Di Sekolah Menengah Vokasional. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bill, Debbie and Wan Mansur, Wan Fara Adlina (2002) An Investigation On The Use Of English In Virtual Chatroom:a Case Of Islamic Studies Students. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bistamam, Mohammad Nasir and Jemali, Misnan and Abu Bakar, Bhasah (2002) Keperluan Pelajar Sekolah Menengah:kajian Kes Di Hilir Perak. In: The Inaugural Upsi International Teacher Education Conference, 6-8 Mei 2002, Putrajaya,malaysia.

Brahim, Rohaniah and Nordin, Aziz (2002) Kefahaman Konsep Fotosintesis Pelajar Tingkatan Dua. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bugol, Changan and Hee, Jee Mei (2002) Faktor-faktor Kemasukan Dan Kepuasan Belajar Di Kalangan Siswazah Pendidikan Jarak Jauh Dan Siswazah Pendidikan Konvensional, Di Daerah Serian, Bahagian Samarahan, Sarawak Satu Perbandingan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bujang, Zabani and Basir, Kamarudin (2002) Penguasaan Pengetahuan Pelajar-pelajar Pkpg (kh) Sesi 1999/2002 Terhadap Pandangan Keratan Dalam Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

C

Chai, Teck Khiong and Omar, Abdul Hafidz (2002) Perbandingan Daya Tahan Kardiovaskular Antara Atlit Lelaki Bola Keranjang Dan Atlit Lelaki Renang Melalui Ujian Ergometer Dan Ujian Cooper (12 Minutes Run). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chan, Chin Ho and Tan, Soo Yin (2002) Persepsi Kaunselor Pelatih Utm Terhadap Kesesuaian Teknik Seni Lakon Dalam Kaunseling Kelompok. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chan, Kwang Chow and Sulaiman, Esah (2002) Kemahiran Mengajar Kemahiran Manipulatif Tambahan (kmt) Kemahiran Hidup Bersepadu Di Kalangan Guru Wanita Di Sekolah-sekolah Menengah Melaka Tengah, Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chang, Puy Yih and Mohd Omar, Noor Adibah (2002) A Target Situation Analysis Of English For Specific Purposes For Students Of The Faculty Of Management And Human Resource Development, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Deraman, Mohamad Azmin and Abdol, Mat Jizat (2002) Pandangan Masyarakat Terhadap Institusi Pengajian Swasta (ipts). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Di, Anuar and Mohd Sidin, Sanusi (2002) Tinjauan Terhadap Tahap Penguasaan Pertolongan Cemas Pelajar-pelajar Perdana Tahun Empat Kejuruteraan Awam, Elektrik, Jentara Serta Kemahiran Hidup Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Sebagai Persediaan Sebelum Menjadi Guru Terlatih. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Hassan, Che Noh and Uzir, Mohd Mohsin (2002) Pemilihan Profesion Perguruan Teknikal Oleh Pemegang Sijil Kejuruteraan Melalui Program Khas Pensiswazahan Guru Di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Hassin, Jamilah and Abu Bakar, Zainudin (2002) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Aliran Perdagangan Di Kalangan Pelajar-pelajar Tingkatan Empat, Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Husain, Abdul Rasyidi and Basir, Kamarudin (2002) Tinjauan Terhadap Penguasaan Microsoft Office (word, Excel, Power Point) Di Kalangan Pelajar Tahun Pertama Pendidikan Teknikal Dan Vokasional (ptv) Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Ku Abdul Satar, Che Ku Ihsan and Kamin, Yusri (2002) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelajar Memilih Program Sekolah Ke Kerjaya Di Sekolah Menengah Akademik Di Negeri Terengganu Darul Iman. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Ku Abdul Satar, Che Ku Insan and Kamin, Yusri (2002) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelajar Memilih Program Sekolah Ke Kerjaya Di Sekolah Menengah Akademik Di Negeri Terengganu Darul Iman. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Lah, Zaini and Mohd Amin, Nor Fadila (2002) Persepsi Guru Pembimbing Terhadap Guru Pelatih Semasa Menjalani Latihan Mengajar Di Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Mustaffa, Che Bahagia and Sulaiman, Esah (2002) Persepsi Guru-guru Khb (ert) Terhadap Masalah Pembelajaran Khb (ert) Di Sekolah Menengah Akademik Daerah Kulim Bandar Baharu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Teh, Abdullah and Sulaiman, Esah (2002) Persepsi Guru Lelaki Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Terhadap Pengajaran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup (ert/masakan) Di Smk Daerah Kuala Muda, Sungai Petani, Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Yahya, Ismail and Lokman, Mohd Tahir (2002) Pemilihan Dan Latihan Kepimpinan Pengawas Sekolah : Satu Tinjauan Terhadap Sekolah-sekolah Menengah Di Daerah Sik, Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Cheah, Choon Shiuan and Uzir, Mohd Mohsin (2002) Persepsi Pelajar Terhadap Program Sekolah Ke Kerjaya (skk) Dalam Usaha Mengembangkan Potensi Dan Kemahiran Generik Pelajar Melalui Latihan Tempat Kerja (ltk). Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chee, Wilfred Choon How and Omar, Abdul Hafidz (2002) Perkaitan Self Talk Dengan Konsentrasi Dalam Permainan Dart Dan Memanah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chen, Mok Yin and Yeo, Kee Jiar (2002) Pengaruh Hubungan Interpersonal Terhadap Salah Laku Remaja : Satu Tinjauan Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chia, Chue Hon and Mohd Noor, Norani (2002) Persepsi Pelajar Tahun Tiga Fakulti Pendidikan, Bahagian Teknik Dan Vokasional, Universiti Teknologi Malaysia Terhadap Perkhidmatan Makanan Dalam Kampus. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chong, Sing Sing and Bakar, Md Nor (2002) Kajian Kefahaman Konsep Fotosintesis Dalam Mata Pelajaran Biologi Kbsm Di Kalangan Pelajar-pelajar Tingkatan Iv. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Choo, Chin Bee and Idris, Abdul Razak (2002) Satu Tinjauan Persepsi Guru Terhadap Kekerapan Pengumpulan Maklumat Pelajar Menggunakan Borang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Choong, Lai Lai and Yeo, Kee Jiar (2002) Gaya Bercinta Di Kalangan Pelajar Utm : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chu, Chee Peng and Dahlan, Mohd Yunos (2002) Potensi Menyediakan Pusat Sukan Yang Berfokus Kepada Orang Tua Di Daerah Johor Bahru. Satu Kajian Dijalankan Di Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

D

Daeng Malasah, Mohd Sadek and Ahmad, Salmah (2002) Pembangunan Insan Masyarakat Bugis Dan Jawa Di Mukim Benyt, Air Baloi, Teluk Kerang Dan Serkat. Daerah Pontian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Dagang, Mohd Yusuff and Mushtari, Mohd Ismail (2002) Pengaruh Beban Tugas Guru-guru Smk Seri Medan Terhadap Keberkesanan Prosess Pengajaran. Kajian Kes Di Smk Medan,batu Pahat,johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Dahlan, Donny and Aris, Baharuddin (2002) Gangguan Seksual Di Kalangan Staf Sokongan Di Institusi Pengajian Tinggi Awam : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Dahlan, Muhamad Faizal and Abdullah, Nur Qistina (2002) Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Cemerlang Pelajar Pada Peringkat Sijil Pelajaran Malaysia Untuk Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Jentera Di Sek. Men. Teknik Di Negeri Johor Mengikut Persepsi Guru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Darinsim, Maeren Koo and Ismail, Zaleha (2002) Kajian Tindakan Terhadap Pembelajaran Dalam Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Dari Aspek Minat Dan Motivasi Di Kalangan Pelajar Tahun Dua Spe/a/j. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Darsani, Zurina and Hamzah, Rohana (2002) Tanggungjawab Pensyarah Dalam Program Keselamatan Bengkel. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Darus, Zainol and Bachik, Ahamat (2002) Satu Kajian Kes Mengenai Faktor Sekolah Yang Menyebabkan Pelajar Ponteng Di Sekolah Menengah Teknik Butterworth. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Dasuki, Siti Kamariah and Safar, Ajmain (2002) Persepsi Pelajar Terhadap Pembelajaran Al-quran: Satu Kajian Di Sekolah Kebangsaan Parit Betak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Daud, Mohd Azlee and Hushin, Hassan (2002) Kajian Pelaksanaan Kursus Sijil Kemahiran Malaysia (skm) Di Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Perak Darul Ridzuan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Daud @ Yusoff, Ismeehan and Lokman, Mohd Tahir (2002) Faktor-faktor Penyumbang Stress Di Kalangan Pelajar Dewasa Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Daud., Noraishah and Ninggal, Mohd Tajudin (2002) Stres Dan Iklim Kerja : Satu Kajian Kes Ke Atas Staf Akademik Di Kolej Universiti Teknologi Tun Husein Onn. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Dawam, Liza Hidaya and Yeo, Kee Jiar (2002) Persepsi Ibu Bapa Kanak-kanak Istimewa Terhadap Masa Depan Pendidikan Anak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Dawi, amir Hasan (2002) The Relationship Between Cultural Capital And Learning Styles Among The Present An The Future Teachers. In: Inaugural Upsi International Teacher Education Conference, 6-8 Mei 2002, Putrajaya,malaysia.

Din, Fauziah and Mohamed, Mohini (2002) Persepsi Pelajar Terhadap Bimbingan Guru Pembimbing Dan Penyelia Utm Semasa Latihan Mengajar Di Kalangan Pelajar Tahun 4 Stp Di Utm Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Duman., Bachok and Suratman, Azmi Shah (2002) Tahap Penguasaan Bacaan Al-quran Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Dan Faktor-faktor Memepengaruhi: Satu Kajian Di Sekolah Menengah Kebangsaan Kayu Ara Pasong Pontian, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Dzulkafly, Azrul Hady and Subari, Kamalularifin (2002) Pengaplikasian Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif Dalam Pengajaran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Lapan Buah Sekolah Sekitar Daerah Kuala Kangsar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

E

Elias Ahmad, Radiah and Sulong, Abdullah (2002) Gejala Sosial Di Kalangan Pelajar Sekolah Agama Luar Bandar:satu Kajian Terhadap Pelajar Darjah 5 Dan 6 Sekolah Agama Peserai,batu Pahat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Engku Kamarudin, Engku Mardiah and Aris, Baharuddin (2002) Tinjauan Mengenai Penghargaan Kendiri Remaja Anak-anak Yatim Di Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Esa, Zubaidah and Nizar, Tamar Jaya (2002) Persepsi Pelajar Terhadap Kaedah Pembelajaran Mata Pelajaran Al-quran : Satu Kajian Di Sekolah Menengah Ugama (arab) Meheliah, Tumpat, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Eu, Kwee Guan and Bachik, Ahamat (2002) Tahap Motivasi Keluarga Dalam Konteks Pendidikan Formal Anak-anak Mereka : Satu Tinjauan Di Kalangan Keluarga Bahagia Di Daerah Muar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

F

Fadzin, Noor Azreen and Sulaiman, Seth (2002) Keberkesanan Pengajaran Guru Sains Dari Perspektif Pelajar Tingkatan Empat Di Sekolah-sekolah Menengah Daerah Kulai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

G

Gapor, Abd Latif (2002) Perkembangan Pengetahuan Profesional Guru Dalam Penggunaan Teknologi Pendidikan. In: The Inaugural Upsi International Teacher Education Conference, 6-8 Mei 2002, Putrajaya,malaysia.

Gapor, abd Latif (2002) Development Of Teacher's Professional Knowledge In Usage Of Educational Technology. In: the inaugural Upsi International Teacher Education Conference, 6-8 Mei 2002, Putrajaya,malaysia.

Gapor, abd Latif (2002) Integration Of Innovation Technology Among Student Teachers:internet Case. In: National Malaysian Education Technology Convention, 6-9 Sept 2002, Perlis,malaysia.

Gapor, abd Latif (2002) Internet Integration In Malay Education. In: 2nd International Malay Studies Convention, 8-15 Okt 2002, Beijing,china.

Ghafor Khan @ Karim Khan, Jamil and Othman, Widad (2002) Pelaksanaan Teknik Pengajaran Mata Pelajaran Reka Cipta Sekolah Menengah Atas Di Semenanjung Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ghanib, Mariah and Sulaiman, Seth (2002) Persepsi Guru-guru Terhadap Disiplin Dan Peranan Pengetua Dalam Menangani Masalah Disiplin Di Sekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ghazali, Mastura and Mohd Zin, Mahussain (2002) Keprihatinan Mahasiswa Terhadap Isu Keruntuhan Akhlak Remaja Islam Masa Kini. Satu Tinjauan Terhadap Pelajar Kursus Spi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ghazali, Mohd Dzafri and Hassan, Johari (2002) Penggunaan Komputer Dan Internet Di Dalam Membantu Proses Pengajaran Di Kalangan Pensyarah Fakulti Kejuruteraan Elektrik (fke) Utm Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ghazali, Sazila and Noordin, Shaharom (2002) Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pengajaran Kendiri Bab Elektrik Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (kbsm Tingkatan Satu). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ghazali, Shahzalina and Sihes, Ahmad Johari (2002) Amalan Pembelajaran Koperatif Di Kalangan Guru-guru Mata Pelajaran Teknik Dan Vokasional : Satu Tinjauan Di Tiga Buah Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ghazali, Zaini and Abu Bakar, Zainudin (2002) Pengaruh Konsep Kendiri Terhadap Tingkah Laku Pelajar Ponteng Di Sekolah Menengah Kebangsaan Permas Jaya, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Goh, Gim Guan and Joned, Muslim (2002) Penghasilan Satu Perisian Yang Bertajuk Kesan Rumah Hijau Dan Penipisan Lapisan Ozon Dalam Mata Pelajaran Biologi Kbsm Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Goh, Wah Im and Shariffudin, Rio Sumarni (2002) Penggunaan Sudut-sudut Pembelajaran Untuk Meransangkan Mainan Aktif Dan Kreatif Di Kalangan Pelajar Pra Sekolah Annex Di Dalam Persekitaran Amalan Bersesuaian Perkembangan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Gono, Kamariah and Shariffudin, Rio Sumarni (2002) Gaya Pembelajaran Pelajar Kursus Kejuruteraan Di Intitut Teknologi Perindustrian Ypj Johor Bahru, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Goo, Siou Tin and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2002) Satu Tinjauan Mengenai Kelengkapan Dan Penggunaan Komputer Di Sekolah-sekolah Menengah Daerah Johor Bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Gopalan, Pugarnes and Subramaniam, Manimegalai (2002) Penggunaan Komputer Di Kalangan Pensyarah Fakulti Pendidikan Di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Guntalib, Azlan and Subramaniam, Manimegalai (2002) Perisian Permainan Pembelajaran Berbantukan Komputer Kemahiran Hidup (elektronik). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

H

Hahton, Misni and Abdol, Mat Jizat (2002) Penggunaan Sumber Di Kalangan Pelajar Tahun 4 Kejuruteraan Awam, Elektrik, Jentera Dan Kemahiran Hidup Program Khas Pensiswazahan Guru (pkpg) Semasa Belajar Di Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hairone, Mohd Ruzznefa and Bakar, Md Nor (2002) Satu Tinjauan : Kesesuaian Tempat Latihan Industri Untuk Pelajar Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Ungku Omar, Ipoh, Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haji Ahmad, Khalidah and Sidin, Zaitun (2002) faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberkesanan Penerapan Kemahiran Proses Sains : Amalannya Di Kalangan Guru-guru Sains Di Daerah Pontian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haji Ahmad, Mohd Fikri and Hashim, Shahrin (2002) Konvensyen Pendidikan Utm 2001. Satu Tinjauan Persepsi Peserta. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haji Bokhari, Salahuddin and Noordin, Shaharom (2002) Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pengajaran Kendiri Bekalan Kuasa Pada Peringkat Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haji Jahaya, Sanisah and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2002) Perbandingan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Guru-guru Pendidikan Khas Pendidikan Biasa Di Sekolah Rendah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haji Mohd Noor, Haji Sahabudin and Nizar, Tamar Jaya (2002) Faktor-fsktor Kelemahan Pencapaian Mata Pelajaran Bahasa Arab Darjah Vi Sekolah Agama Simpang Ranggam Kluang Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haji Zainudin Zainul., Sabri and Mustaffa, Mohamed Sharif (2002) Gaya Hidup Penghuni Di Institusi Pemulihan Dadah (satu Kajian Kes). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamdan, Mohd Hafiz and Rosman, Arief Salleh (2002) Sikap Pelajar Terhadap Mata Pelajaran Berteraskan Sains : Satu Tinjauan Di Sekolah Menengah Teknik Tengku Ampuan Afzan, Bentong, Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamzah, Nazurina and Salamon, Hussin (2002) Persepsi Pelajar Terhadap Usrah Dalam Meningkatkan Disiplin Pelajarperempuan Islam Sekolah Menengah Kebangsaan Pasir Gudang 1 (smkpg1). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamzah, Nur Hafiza and Mohamed, Mohini (2002) Analisis Kesilapan Dan Salah Konsep Dalam Tajuk Litar Asas Bagi Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik. Satu Tinjauan Ke Atas Pelajar Tingkatan 4 Pengajian Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik Sek. Men. Teknik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamzah, Sazliena and Sayed Ahmad, Sayed Mahussain (2002) Penguasaan Mat Pelajaran Bahasa Arab Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat : Satu Kajian Di Sekolah Menengah Tun Fatimah, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haron, Noor Azalia Izha and Jaafar, Haliza (2002) Tesl Teacher Trainees Perceptions On Microteaching Spa 2000. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haron, Rahim and Yahaya, Azizi (2002) Hubungan Sokongan Sosial Dengan Stress Di Kalangan Remaja Yang Tinggal Di Asrama Semai Bakti Felda : Satu Kajian Di Asrama Semai Bakti Felda, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haron, Rosdi and Noordin, Shaharom (2002) Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pengajaran Kendiri Pengajian Kejuruteraan Awam Bertajuk Struktur Pada Peringkat Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haron., Shamsuddin and Abd Rahman, Mohd Anuar (2002) Amalan Teamwork Ksa Di Kalangan Pemimpin Kerja Di Sekolah Menengah Daerah Kota Tinggi. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Harun, Ab Malek and Abu, Baharin (2002) Kajian Kes Tentang Tinjauan Masalah Perlanggaran Disiplin Di Kalangan Pelajar-pelajar Sekolah Menengah Teknik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Harun, Norlela and Basiron, Bushrah (2002) Persepsi Pelajar Melayu Terhadap Seni Khat Dalam Gerak Kerja Kokurikulum Persatuan Agama Islam Di Sekolah Kebangsaan Perumahan Sedc,tampoi,johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Harun, Siti Hawanis and Ramli, Jamaluddin (2002) Persepsi Pelajar Terhadap Pelaksanaan Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling Di Kolej Agama Sultan Zainal Abidin (kusza) Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hasan, Mahfudzah and Sulong, Abdullah (2002) Pencapaian Akademik Mata Pelajaran Pendidikan Islam. Satu Kajian Di Sekolah Menengah Dato amp;#146; Jaafar Bagi Pelajar Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hasan, Siti Zalikah and Ramli, Jamaluddin (2002) Kajian Terhadap Tahap Kebimbingan Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Akademik Pelajar-pelajar Kursus Pendidikan Tesl. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hashim, Asmawati and Lokman, Mohd Tahir (2002) Persepsi Pelajar Terhadap Peranan Koperasi Sekolah Dalam Membentuk Sifat Keusahawanan : Satu Tinjauan Di Tiga Buah Sekolah Di Pekan Merlimau, Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hashim, Muhamad Hishamudin and Sayed Ahmad, Sayed Mahussain (2002) Pelaksanaan Mata Pelajaran Pengajian Islam Dan Pendidikan Moral Dalam Membentuk Akhlak Pelajar : Kajian Terhadap Pelajar Tingkatan 4 Sek. Men. Keb. Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hashim, Norayuza and Omar, Abdul Hafidz (2002) Mengkaji Perbezaan Daya Tahan Otot Tangan Dan Abdominal Di Antara Pemain Pertahanan Dan Penyerang Bagi Atlit Bola Jaring Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hashim, Yusup and Man, Razmah (2002) Planning And Implementing Electronic Learning In Teacher Education Program. In: The Inaugural Upsi International Teacher Education Conference, 6-8 Mei 2002, Putrajaya,malaysia.

Hashim, Zainuddin and Kayat, Md Yusup (2002) Keberkesanan Pelaksanaan Projek Amali Pelajar Tingkatan 4 Pkj Bagi Mata Pelajaran Kejuruteraan Jentera Di Sekolah Menengah Teknik Zon Utara Perak Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hashim, asmawi (2002) Hubungan Faktor Kerja Dengan Kepuasan Kerja Guru Sekolah Menengah Daerah Perak. In: The 2nd Upsi-upi Joint International Conference, 7 - 8 Ogos 2002, Bandung, Indonesia.

Hasman, Hasfasuriazal and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2002) Pengetahuan Asas Komputer Di Kalangan Pensyarah Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Mohamed Yusope and Abd Rahman, Mohd Anuar (2002) Gaya Pemudah Cara Perubahan Di Kalangan Pengetua-pengetua Sekolah Di Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Namir and Nizam , Hairul and Kadiem , Shurouk (2002) LOCUS OF CONTROL AMONG SECONDARY SCHOOLS' COUNSELORS IN PENANG. Asia Pacific Journal of Educators and Education, 18. pp. 85-92.

Hassan, Ramlan and Bakar, Md Nor (2002) Penggunaan Kaedah Pengajaran Di Kalangan Guru-guru Teknologi Binaan Bangunan Di Beberapa Buah Sekolah Menengah Di Negeri Melaka Dan Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, iberahim (2002) Keberkesanan P&p Pendidikan Seni Dengan Menggunakan Multimedia Interaktif. In: Seminar Kebangsaan Jppg 2002, 19 - 21 Mei 2002, Pulau Pinang,malaysia.

Hassan, iberahim (2002) Tahap Kemahiran Guru Terhadap Keberkesanan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah. In: Seminar Kebangsaan Kepimpinan Dan Pengurusan Sekolah, 11 - 13 Feb 2002, Seremban,malaysia.

Heah, Foong Boey and Omar, Abdul Hafidz (2002) Kesan Minuman Kopi Terhadap Daya Tahan Kardiovaskular Atlit Melalui Ujian Larian 2.4 Kilometer. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Abas, Maskor and Hamzah, Abdul Rahman (2002) Penguasaan Matapelajaran Bahasa Arab: Satu Tinjauan Terhadap Pelajar-pelajar Sekolah Menengah Arab Tarbiah, Batu Pahat, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Dahalan, Mohamad Omar and Abdol, Mat Jizat (2002) Keyakinan Serta Masalah Pelajar-pelajar Kejuruteraan Tahun Empat (4) Program Khas Pensiswazahan Guru Di Universiti Teknologi Malaysia Di Dalam Pengajaran Mata Pelajaran Elektif. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Harun, Mansor and Ahmad, Adnan (2002) Penggunaan Kaedah Penyelesaian Masalah Secara Kreatif Dalam Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Di Kalangan Pelajar Tingkatan 4 Di Daerah Pontian Dan Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Hashim, Mohd Rashid and Ahmad, Salmah (2002) Persepsi Pelajar Terhadap Pendidikan Islam: Satu Tinjauan Di Sekolah Agama Darjah Khas Felda Pasir Raja Dan Feldad Bukit Besar Kulai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Kudus., Hassan and Tan, Soo Yin (2002) Motivasi Pencapaian Pelajar Bandar Berbanding Luar Bandar. Satu Kajian Di Sekolah Terpilih Daerah Pontian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Mohd Zain, Suria Affandy and Sulaiman, Seth (2002) Keberkesanan Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Lukisan Geometri Serta Pengaruhnya Terhadap Pencapaian Pelajar Tingkatan Empat Sek. Men. Teknik Di Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Ramli, Sanisah and Noordin, Shaharom (2002) Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pengajaran Kendiri Konsep Logik Pada Peringkat Tingkatan Lima. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Awang, Mohd Noor and Mustaffa, Mohamed Sharif (2002) Apsek-aspek Persekitaran Rumah Tangga Yang Mempengaruhi Pencapaian Akademik Pelajar Setingan Di Sekolah Menengah Kebangsaan Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Md. Said., Karidah (2002) An Investigation On The Nature Of Group-work Interaction When Subjects Are Engaged In Two Different Types Of Activities (opinion Gap And Information Gap Activity). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hoh, Chon Boh and Joned, Muslim (2002) Sistem Penafasan Manusia Pembangunan Perisian Berbantukan Komputer (pbk) Multimedia Dalam Mata Pelajaran Biologi Kbsm Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hoo, Chai Sing and Yusuf, Mohd Noor (2002) A Canparisan Of High And Low Proficiency Students In Subject-verb Agreement. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hue, Christina Li Peng and Abdullah, Khairi Izwan (2002) Good Communication Skills As Perceived By End-users. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Husain, Siti Fatimah and Nordin, Mohd Safarin (2002) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Pelajar Dalam Mata Pelajaran Reka Cipta Di Sekolah-sekolah Menengah Di Negeri Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hussain, Bibi Zurreeya and Muhamad, Azhar (2002) Pembelajaran Mata Pelajaran Bahasa Arab Komunikasi Sebagai Bahasa Interaksi Di Sekolah Aliran Agama.satu Kajian Di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Segamat Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hussein, Mohd Nazri and Idris, Abdul Razak (2002) Tinjauan Mengenai Kewujudan Masalah Pembelajaran Di Kalangan Pelajar-pelajar Pkpg Tahun 3 Sph Dan 4 Sph Yang Telah Berkeluarga Sepanjang Mengikuti Pengajian Di Utm Skudai: Satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

I

Ibrahim, Husni and Selamat, Kandar (2002) Faktor-faktor Yang Menyumbang Terhadap Pembelajaran Reka Cipta Di Tiga Buah Sekolah Dalam Daerah Dungun, Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Iranaan and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2002) Kestabilan Emosi Di Kalangan Pensyarah Dan Pelajar Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Marsita and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2002) Tanggapan Pekerja-pekerja Industri Terhadap Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Satu Tinjauan Di 10 Buah Kilang Di Kawasan Perindustrian Senai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Mat Nor and Hushin, Hassan (2002) Faktor-faktor Pendorong Guru-guru Teknikal Bukan Siswazah Melanjutkan Pelajaran Memiliki Ijazah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Mohd Riffin and Hashim, Shahrin (2002) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Pelajar Khb-kmt Dalam Pmr. Satu Tinjauan Di Smk Perwira Jaya. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Noorshafida and Abu Bakar, Zainudin (2002) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Bidang Kejuruteraan Awam Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Rohani and Mustaffa, Mohamed Sharif (2002) Analisa Keperluan Kaunseling Kerohanian Dalam Mambina Tingkahlaku Pelajar Menghormati Guru Kajian Di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Rozali and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2002) Tahap Penguasaan Pelajar Dalam Kemahiran Proses Sains Bagi Mata Pelajaran Amali Elektrik Tingkatan 4 Di Tiga Buah Sek. Men. Teknik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Saidatul Farihah and Rosman, Arief Salleh (2002) Faktor-faktor Persekitaran Yang Mempengaruhi Akhlak Mahasiswi Islam Utm Di Kolej Luar Melawis, Taman Universiti. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Sayudi and Awang, Ramli (2002) Persepsi Penggunaan Tulisan Jawi Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran. Kajian Terhadap Pelajar-pelajar Tingkatan Dua Di Sekolah Menengah Kebangsaan Permas Jaya, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Wan Nur Azlina and Abd Latib, Azlan (2002) Penerapan Unsur Patriotisme Di Kalangan Guru Khb Menengah Rendah : Satu Kajian Kes Di Sekolah Menengah Di Daerah Kuala Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim., Mohd Fadilah and Sulaiman, Seth (2002) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Sub-tajuk Teori Binaan Asas Jirim Dan Struktur Atom. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Idris, Nor Arina and Wan Embong, Wan Hassan (2002) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Masalah Disiplin Mahasiswa Fakulti Pendidikan : Satu Kajian Terhadap Pelajar Tahun 3 Spi/s/l Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Idris, Nor Ashikin and Yahaya, Azizi (2002) Masalah Salah Laku Di Kalangan Pelajar-pelajar Sekolah Menengah Di Sekitar Kawasan Skudai, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Inus, Kristy and Abdul Majid, Norazaman (2002) An Investigation Of The Techniques Used By The Teachers Os Smk Majidi Baru In Teaching Literature In School:a Case Study. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ishak, Harison and Ismail, Fauziah (2002) An Error Analysis Of L2 Learners Writings – A Case Study. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Ahmad Zoon and Bachik, Ahamat (2002) Kesan Televisyen Terhadap Pelaksanaan Kerja Rumah Di Kalangan Pelajar-pelajar Tingkatan Empat Sek. Men. Teknik Nibong Tebal, Seberang Prai Selatan, Pulau Pinang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Ezrin and Abdullah, Nur Qistina (2002) Faktor Yang Mempengaruhi Kelemahan Pelajar Melayu Kursus Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kemahiran Hidup) Dalam Mata Pelajaran Matematik Asas I (ssm1013). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Ikhwani and Awang, Habibah (2002) Pengamalan Fardhu Ain Saudara Baru Di Johor Bahru, Johor : Kajian Di Unit Ukhuwah, Bahagian Dakwah, Jabatan Agama Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Kamarul Zaman and Bachik, Ahamat (2002) Persepsi Guru-guru Terhadap Gaya Kepimpinan Pengetua Di Sekolah-sekolah Menengah Di Mukim Mergong, Alor Setar, Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Maznah and Othman, Widad (2002) Penguasaan Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Kalangan Pelajar Tingkatan Dua Di Smk Taman Universiti. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Mohd Asri and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2002) Kelengkapan Komputer Dalam Pengurusan Sekolah Rendah Kebangsaan Gred A Di Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Mohd Azuan and Ali, Mohd Fadzli (2002) Penggunaan Perisian Auto Cad Di Kalangan Pelajar-pelajar Tahun 4 Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (perdana) Dalam Membantu Pembinaan Lukisan Isometri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Mohd Razi and Hashim, Shahrin (2002) Amalan Penggunaan Alat Bantu Mengajar (abm) Di Kalangan Guru-guru Kemahiran Hidup Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran. Satu Kajian Kes Di Kalangan Pelajar Tahun Empat Kursus Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kemahiran Hidup) Sesi 2001/2002 Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Muhamad Hafiz and Rahabah, Abdhamid (2002) Kesan Latihan Bebanan Terhadap Kekuatan Maksimum Otot Tangan (biceps Brachii, Brachialis, Brachioradialis Dan Triceps) Ke Atas Pelajar-pelajar Kursus Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (sains Sukan) Fakulti Pendidikan, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Ridzuan and Mohd Sidin, Sanusi (2002) Faktor-faktor Yang Mendorong Pencapaian Pelajar Sekolah Menengah Agama Bagi Mata Pelajaran Khb Dalam Peperiksaan Pmr Daerah Pendang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Rozita and Abd Rahman, Mohd Anuar (2002) Kemampuan Guru-guru Dalam Menguruskan Bengkel Kemahiran Hidup : Satu Tinjauan Di Kalangan Guru-guru Program Khas Pensiswazahan Guru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

J

Jaafar, Azmi and Lokman, Mohd Tahir (2002) Amalan Pengurusan Masa Di Kalangan Pelajar-pelajar Tahun Empat Kursus Spa/spe/spj(pkpg)di Fakulti Pendidikan,universiti Teknologi Malaysia,skudai,johor Bharu,johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jaafar, Mohd Iqbal (2002) An Investigation On The Relative Effects Of Explicit And Implicit Teaching Of Grammar On The Development Of Grammatical Competence. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jais, Tahir and Yamin, Sulaiman (2002) Rekabentuk Mesin Pembuka Tayar Motosikal. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jalaludin, Zulkefli and Aris, Baharuddin (2002) Satu Tinjauan Mengenai Aktiviti Harian Pelajar Yang Membawa Kepada Salah Laku Di Batu Pahat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jamaluddin, Syamsyi and Borhan, Abdul Jalil (2002) Pelaksanaan Perkara Asas Fardu Ain Dalam Aspek Wuduk : Kajian Terhadap Pelajar Tingkatan Empat Di Sekolah Menengah Taman Tun Aminah, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jamaludin, Hadijah and Yamin, Sulaiman (2002) Keberkesanan Aktiviti Eksperimen Dalam Meningkatkan Pemahaman Pelajar Terhadap Konsep Elektrolisis. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jamaludin, Jamaliah and Mukhari, Abd Wahid (2002) Persepsi Waden Terhadap Bentuk Hukuman Dan Tindakan Bagi Membendung Salah Laku Di Kalangan Pelajar Asrama Sekolah Menengah Teknik Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jamaludin, Juwita and Kamin, Yusri (2002) Perbandingan Aplikasi Teori Pembelajaran Sosial Dan Teori Pembelajaran Kognitif Dalam Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam Di Sek. Men. Teknik Di Daerah Kinta, Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jamaludin, Suraya Hani and Ramli, Jamaluddin (2002) Kajian Amalan Didikan Ibu Bapa Dengan Pemilihan Kursus Pelajar-pelajar Kolej Islam Ypj. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jamil, Nurzarimah and Yusuf, Mohd Noor (2002) The Study Of Self-esteem And Academic Self-image Of The 2nd And 4th Year Tesl Students In Universiti Teknologi Malaysia (utm), Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jamuri., Zabedah (2002) Kesan Didikan Ibu Bapa Terhadap Kemampuan Berdikari Kanak-kanak Bermasalah Pembelajaran. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jani, Julismah and Tompang, Khadijah (2002) Pengurusan Pembelajaran Pelajar Atlit Di Sekolah Sukan Terhadap Pencapaian Akademik:satu Cadangan. In: The Inaugural Upsi International Teacher Education Conference, 6-8 Mei 2002, Putrajaya,malaysia.

Jantan, Ramlah and Mohd Khalid, Nurhaziyanti and Razali, Mahani and Lebar, Othman (2002) Mengesan Perbezaan Gaya Kognitif Dan Gaya Belajar Di Kalangan Pelajar Upsi Program Matematik Dan Sastera. In: The Inaugural Upsi International Teacher Education Conference, 6-8 Mei 2002, Putrajaya,malaysia.

Jasri, Nor Azmi and Uzir, Mohd Mohsin (2002) Persepsi Pelajar Aliran Ekonomi Rumah Tangga (ert) Di Sek. Men. Teknik Kuala Kangsar Terhadap Bidang Keusahawanan – Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Johar, Saiful Bahari and Abd Latib, Azlan (2002) Persepsi Para Pelatih Sijil Kemahiran Malaysia Di Pusat Latihan Giat Mara Terhadap Kerjaya Dan Masa Depan Mereka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Joris, Nazri and Kamin, Yusri (2002) Mengenalpasti Kaedah Pengajaran Yang Sering Digunakan Dalam Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Tingkatan 4 Bagi Sekolah-sekolah Akademik Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Juanda, Saiful Bahri and Muhamad, Azhar (2002) Persepsi Pelajar Aliran Arab Di Sekolah Menengah Harian Biasa Terhadap Pembelajaran Bahasa Arab Komunikasi. Satu Tinjauan Di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Skudai Baru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Julaihi, Norhayati and Safar, Ajmain (2002) Kajian Tentang Penerimaan Pelajar Terhadap Sistem Pengajaran Dan Pembelajaran Darjah Khas. Satu Kajian Di Sekolah Agama Parit Sulong, Batu Pahat, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jumadi, Norazmi and Ali, Mohd Fadzli (2002) Pencapaian Mata Pelajaran Lukisan Berbantukan Komputer (auto Cad 2011) Di Kalangan Pelajar Tahun 3 Pkpg Sesi 2000/2001 Fakulti Pendidikan. Satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

K

Kadri, Ahmad Hamdi and Idris, Abdul Razak (2002) Perisian Multimedia Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Manipulatif Kerja Paip Asas Tingkatan Dua. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kamaruddin, Azhar and Uzir, Mohd Mohsin (2002) Persepsi Masyarakat Orang Asli Terhadap Latihan Kemahiran Di Pusat Giat Mara/jheoa Bukit Lanjan, Damansara, Kuala Lumpur. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kamarudin, Zulkarnain and Abdullah, Nur Qistina (2002) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelajar Merokok Di Sekolah Menengah Teknik Sultan Ahmad Shah, Kuala Rompin, Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kamsan @ Abd Hamid, Muhammad Farid and Bachik, Ahamat (2002) Perkaitan Amalan Solat Dengan Amalan Pengurusan Masa Akademik Pelajar-pelajar Islam Di Surau Kolej Rahman Putra, Utm. Satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kamsan @ Abdul Hamid, Siti Fatimah and Subari, Kamalularifin (2002) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelajar Di Dalam Program Sekolah Ke Kerjaya. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kamsol, Mahriza and Mohd Noor, Norani (2002) Tinjauan Mengenai Kemahiran Di Tempat Kerja Yang Diperlukan Di Industri Butik Pakaian Di Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kanniah, Mangala Nayahi and Abd Samad, Adlina (2002) Promoting Learner Autonomy Of Uhb1322 Course Among Utm Undergraduates Through The Effective Use Of Internet For Accessing Information. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Karim, Rosdi and Shariffudin, Rio Sumarni (2002) Gaya Pengajaran Dan Pembelajaran Guru Automotif Di Sek. Men. Teknik Batu Pahat Dan Muar, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kasdirin, Nur Silawaty and Hashim, Shahrin (2002) Kajian Mengenai Gaya Pembelajaran Dominan Bagi Pelajar Tahun 4 Fakulti Kejuruteraan Kimia Dan Kejuruteraan Sumber Asli. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kasim, Ismarizan and Selamat, Kandar (2002) Penggunaan Alat Bantu Mengajar Di Kalangan Guru-guru Teknikal Di Sekolah Menengah Teknik Negeri Sembilan Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kasim, Mohamad Izwani and Safar, Ajmain (2002) Kaedah Mencari Pasangan Cara Islam. Kajian Terhadap Pelajar-pelajar Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (pengajian Islam) Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kassim, Arizah and Awang, Habibah (2002) Kepentingan Kaedah Iqra Dalam Menangani Masalah Pelajar Yang Tidak Boleh Membaca Al-quran. Satu Kajian Pelajar Tahun Empat Di Sekolah Kebangsaan Perempuan Bandar, Kluang Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kassim, Mohamad Zulkiffly and Shariffudin, Rio Sumarni (2002) Penerapan Kbkk Dalam Pengajaran Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Jentera Di Sekolah Menengah Teknik Zon Perak Utara Satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khalid, Amran and Mohd Sidin, Sanusi (2002) Amalan Pengurusan Bengkel Di Sekolah Menengah Vokasional Yang Telah Di Naik Taraf Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khalid, Noor Salawati and Shakib, Sulaiman (2002) Kesan Pengasingan Sekolah Mengikut Jantina Pelajar Terhadap Akhlak Dan Pencapaian Akademik Pelajar : Satu Kajian Di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Engku Tun Aminah, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kharizan, Norsuhazlin and Abd Hamid, Mohd Zolkifli (2002) Persepsi Pelajar Lelaki Tingkatan Enam Rendah Sekolah Menengah Daerah Kulai Terhadap Profesion Perguruan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Koh, Kok Song and Sulaiman, Esah (2002) Tinjauan Pelaksanaan Mata Pelajaran Reka Cipta Menengah Atas Di Sekolah Menengah Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kong, Sieng Chien and Mohd Noor, Norani (2002) Persepsi Guru-guru Pkpg (spz) Terhadap Kepentingan Penerapan Sifat Kepimpinan Kepada Pelajar-pelajar Di Sekolah Menengah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kuang, Eng Guan and Basir, Kamarudin (2002) Kesediaan Pelajar-pelajar Tahun Iv Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (awam/elektrik/jentera/ Kemahiran Hidup) Dalam Mengajar Mata Pelajaran Reka Cipta Dari Aspek Kognitif. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kusai, Noorasyikin and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2002) Masalah Guru Dalam Pengendalian Penilaian Kerja Amali (peka) Biologi Di Daerah Muar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

L

Lahom, Deresah (2002) Teknologi Untuk Kanak-kanak:penggunaan Permainan Blok Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran. In: The Inaugural Upsi International Teacher Education Conference, 6-8 Mei 2002, Putrajaya,malaysia.

Lasing, Suparman and Ali, Mohd Fadzli (2002) Pembinaan Perisian Multimedia Untuk Satu Tajuk Kecil Elektronik Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Teras Tingkatan Satu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Laziz @ Abd Aziz, Noreen Azura and Joned, Muslim (2002) Pembangunan Perisian Berbantukan Komputer (pbk) Bertajuk Haiwan Vertebrata Bagi Mata Pelajaran Sains Kbsm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lebai Bahar, Zulkifli and Hashim, Shahrin (2002) Persepsi Pelajar Terhadap Penerapan Unsur-unsur Patriotisme Dalam Kadet Remaja Sekolah. Satu Tinjauan Di Sekolah Menengah Kebangsaan Palong Tujuh ‘f’ 73470 Gemas, Negeri Sembilan Darul Khusus. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lebar, Othman (2002) An Assessment Of Change In Teacher Education:implications And Possible Solutions. In: The Inaugural Upsi International Teacher Education Conference, 6-8 Mei 2002, Putrajaya,malaysia.

Lee, Ai Chia and Tan, Soo Yin (2002) Kajian Ke Atas Tingkah Laku Prososial Di Kalangan Mahasiswa-mahasiswa Tahun Akhir Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Ming Foong and Othman, Widad (2002) Kaedah Penyelesaian Masalah Lukisan Kejuruteraan Dalam Topik Pandangan Tambahan Berdasarkan Pelabagai Personaliti Dan Gaya Pembelajaran Pelajar Satu Kajian Kes. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Pai Ee and Hamzah, Rohana (2002) Pengurusan Kualiti Di Sekolah Menengah Teknik Daerah Johor Bahru, Johor Berasaskan Kriteria-kriteria (tqm). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Liew, Chee Long and Joned, Muslim (2002) Pembangunan Perisian Berbantukan Komputer (pbk) Multimedia Bertajuk Pengkolonian Dan Sasaran Dalam Mata Pelajaran Biologi Kbsm Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Huoy Fang and Nordin, Aziz (2002) Persepsi Pelajar Tingkatan Satu Dan Dua Mengenai Faktor-faktor Yang Berkaitan Dengan Penguasaan Kemahiran Amali Kerja Kayu Di Sekolah Menengah Kamil, Pasir Puteh, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Khin Yan and Abd Rahman, Mohd Anuar (2002) Pengamalan Kepimpinan Transformasi Di Kalangan Guru Tingkatan Mengikut Persepsi Pelajar : Satu Tinjauan Di Tiga Buah Sekolah Menengah Daerah Kulai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Lee Sim and Bakar, Md Nor (2002) Persepsi Guru Sains Terhadap Pelaksanaan Teori Pelbagai Kecerdasan Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Kbsm Di Sekolah Bestari. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Lee Sim and Bakar, Md Nor (2002) Persepsi Guru Sains Terhadap Pelaksanaan Teori Pelbagai Kecerdasan Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Kbsm Di Sekolah Bestari. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Pei Hwah and Omar, Abdul Hafidz (2002) Perbandingan Koordinasi Mata Tangan Dari Segi Masa Dan Ketepatan Di Antara Pemain Ping Pong Muda Dan Veteran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Shih Yinn and Ali, Mohd Fadzli (2002) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer Multimedia Interaktif Jahitan Tingkatan Satu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Shok Feng and Rahabah, Abdhamid (2002) Kesan Latihan Jeda Ke Atas Daya Tahan Kardiovaskular Di Kalangan Pelajar Lelaki Cina Yang Berumur Di Antara 20-23 Tahun Di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Siow Yen and Aris, Baharuddin (2002) Persepsi Di Kalangan Penghuni Di Pusat Serenti. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Tieng Chie and Rahabah, Abdhamid (2002) Keberkesanan Latihan Mental Terhadap Ketepatan Menjaringkan Gol Bagi Pemain Bola Keranjang Sebelum Pertandingan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Limbai, Sigal and Shariffudin, Rio Sumarni (2002) Sikap Pelajar Tingkatan 4 Kursus Penyejukan Dan Penyamanan Udara Terhadap Peperiksaan Spmv Di Sekolah Menengah Teknik Matang, Sarawak. Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ling Soon Kiong, Charles and Lokman, Mohd Tahir (2002) Implikasi Kepimpinan Ketua Pasukan Ke Atas Prestasi Kerja Pekerja Industri Di Flextronics (malaysia) Sdn Bhd, Senai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lirn, Chap Sam (2002) Guru M: Dari Kaca Mata Ahli Matematik. Items where Division is "Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (School of Educational Studies)" and Year is 2002. (Unpublished)

Loh, Mexcolcall Kiong Hock and Omar, Abdul Hafidz (2002) Kajian Perbandingan Masa Reaksi Tangan Di Antara Pemain-pemain Ping Pong Dengan Bola Keranjang, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Loh, Yin Yin and Yeo, Kee Jiar (2002) Kesan Penggunaan Terapi Elektrokunvuisif : Tinjauan Terhadap Pesakit Mental Di Hospital Permai, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Low, Chong How and Tan, Soo Yin (2002) Hubungan Kegemukan Dengan Diskriminasi Kendiri Dan Fobia Sosial. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

M

Maad @ Yeop Mohd. Said, Mawarni and Bunari, Ghazali (2002) A Study On Tesl Undergraduates Attitedes Towards Weblog As A Writing Tool. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahadan, Norlaila and Abdul Wahab, Arpah (2002) Peranan Zakat Dalam Pembangunan Ekonomi Islam : Kajian Di Jabatan Agama Islam. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahamad Sharif, Syafriza Syuhada and Mohd Noor, Norani (2002) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kaum Lelaki Memilih Kerjaya Chef Di Industri Perhotelan. Satu Tinjauan Di Pulau Pinang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahat, Abdaf and Nordin, Mohd Safarin (2002) Amalan Pemakanan Di Kalangan Pelajar Tahun 4 Stp : Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahidon., Ahamad Murad and Jalil, Ab Gani (2002) Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Oleh Guru Agama: Kajian Kes Di Sekolah Agama Dato Abdullah Esa, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahiran, Ismail and Subari, Kamalularifin (2002) Sejauh Mana Minat, Kemahiran Dan Penggunaan Komputer Dalam Proses Pengajaran Oleh Guru Teknikal Di Empat Buah Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Sembilan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahmood, Nor Azlinda and Kahar, Rohayah (2002) Acquiring Oral Presentation Skills Via Online Learning: A Case Study. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahzan, Norfauzi and Arshad, Mohammad Yusof (2002) Kajian Mengenai Tahap Kreativiti Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Di Daerah Jasin, Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Majid, Nooraini and Abd Hamid, Hazil (2002) Pendekatan Penerapan Nilai Murni Oleh Guru Dalam Pengajaran Mata Pelajaran Teknikal Di Sek. Men. Teknik Di Pulau Pinang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mamat, Rosli and Idris, Abdul Razak (2002) Pembinaan Perisian Multimedia Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Teras Tingkatan 3 Bertajuk Membiak Tumbuhan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Man, Zulkhairi and Mohamed, Mohini (2002) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Untuk Subtopik Tenaga Dan Perubahan Kimia Bagi Sains Kbsm Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mansor, Bukhari and Basir, Kamarudin (2002) Faktor-faktor Penguasaan Lukisan Kejuruteraan Pelajar-pelajar Tingkatan 4 Kolej Sultan Abdul Hamid, Alor Setar, Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mansor, Zuraida and Ramli, Jamaluddin (2002) Tahap Empati Di Kalangan Pelajar 4 Spb. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mardan, Marziawati @ Ziah and Mohamad, Ahmad Kilani (2002) Kemahiran Membaca Dan Menulis Dalam Bahasa Arab. Kajian Di Kalangan Pelajar Di Sekolah Menengah Islam Hidayah, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Marjunid @ Hj Ismail., Halim and Omar, Shariff (2002) Persepsi Guru-guru Terhadap Peperiksaan Bebas Rujuk Di Sekolah-sekolah Dalam Daerah Kluang Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Ali, Nor Shafura and Abd Aziz, Azian (2002) Comparisons Of Writing Strategies : Specialized Topic And Non-specialized. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Isa, Mohd Suhaimi and Omar, Abdul Hafidz (2002) Perkaitan Pengambilan Vo2 Max Dengan Tenaga Melalui Pengujian Pwc170 Ke Atas Pemain-pemain Bola Sepak Piala Presiden, Negeri Johor Darul Ta’zim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Isa @ Zainal, Abdul Razak and Abu, Baharin (2002) Persepsi Pensyarah-pensyarah Politeknik Terhadap Sikap Dan Ciri Pelajar Cemerlang Akademik Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Politeknik Ungku Omar, Ipoh, Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Noor, Gazali and Mukhari, Abd Wahid (2002) Bentuk Latihan Dan Sumbangan Yang Dapat Diberikan Oleh Industri Yang Terlibat Dengan Program Sekolah Ke Kerjaya Bagi Menjayakan Program Kemahiran Asas Industri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Rasat, Mohd Alizan and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2002) Pengkalan Data Talian Terus (on Line Database) Perpustakaan Sultanah Zanariah, Universiti Teknologi Malaysia : Satu Tinjauan Terhadap Penggunaannya Di Kalangan Pelajar Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Saad, Nurizam and Kassim, Abu Hassan (2002) Kesan Dan Pengaruh Iklim Sekolah Terhadap Masalah Disiplin Pelajar Tingkatan 4 Di Sebuah Sekolah Menengah Teknik Negeri Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Soh, Anisah and Suratman, Azmi Shah (2002) Perlaksanaan Program Mengimarahkan Masjid : Satu Kajian Di Masjid Sultan Ismail, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Zain, Mohd Rosdi and Safar, Ajmain (2002) Seni Bela Diri Persatuan Silat Seni Gayung Malaysia Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda, Johor Bahru, Johor Darul Tazim Dan Kaitannya Dengan Disiplin Pelajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Zin, Sabri and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2002) Tahap Pengurusan Kemahiran Proses Sains Dalam Amali Membaikpulih Radio Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Kursus Elektronik Di Empat Sek. Men. Teknik Di Negeri Sembilan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Matharuddin, Norkhalidah and Suratman, Azmi Shah (2002) Persepsi Pelajar-pelajar Bukan Islam Terhadap Tamadun Islam Berdasarkan Mata Pelajaran Ult1012 Titas 1. Satu Kajian Terhadap Pelajar-pelajar Tahun 2 Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mathew Ading, Evangeline Lena and Ninggal, Mohd Tajudin (2002) Tahap Asertif Di Kalangan Mahasiswa Pengkhususan Tesl (spl) Dan Sains Sukan (sps). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Ali, Hatikah and Ismail, Idris (2002) Kajian Pencapaian Mata Pelajaran Pendidikan Islam Di Kalangan Pelajar Berkeperluan Khas Masalah Pendengaran Di Sekolah Menengah Kebangsaan Aminuddin Baki, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Dahan, Adnan and Abu, Baharin (2002) Pandangan Guru Terhadap Perlaksanaan Nilai-nilai Murni Dalam Pengajaran Amali Di Sekolah Menengah Teknik Negeri Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Jaafar, Mohd Nizaha and Hassan, Johari (2002) Aplikasi Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik Dalam Kehidupan Seharian Pelajar Di Tiga Buah Sekolah Menengah Teknik Johor Darul Takzim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Noh, Abd Halim and Abu, Baharin (2002) Persepsi Pelajar Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kejuruteraan Awam) Terhadap Kerjaya Perguruan Teknikal. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Nor, Norazah and Rahabah, Abdhamid (2002) Perbandingan Tahap Kebimbangan Di Antara Perlawanan Pertama Dengan Perlawanan Akhir Ke Atas Pemain Ragbi Pasukan Selangor Di Kejohanan Ragbi Peringkat Kebangsaan Bawah 19 Tahun 2001. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Saat, Intan Rafizah and Ahmad, Salmah (2002) Peranan Pelajar Spi Dalam Membentuk Peribadi Muslim Di Utm : Satu Kajian Di Kalangan Pelajar Tahun 3 Dan 4 Spi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Shariff, Mohd Faris Zarir and Muhamad, Faruk (2002) The Influence Of Learners Linguistic Enveironment In Utm On English Lqanguage Learning. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Sohin, Nor Fariza and Abu Bakar, Zainudin (2002) Pengurusan Keselamatan Bengkel Di Kalangan Pelajar Tingkatan 4 Aliran Jentera Di Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Sollhi, Siti Salina and Ahmad, Adnan (2002) Tahap Penguasaan Kognitif Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam Pelajar Tingkatan 4 Di Tiga Buah Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Jaafar., Mohd Adli and Wan Embong, Wan Hassan (2002) Perlaksanaan Kaedah Iqra Dalam Tilawah Al-quran Satu Satu Kajian Kes Di Sekolah Kebangsaan Sg. Balang Darat,muar, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Yusof, Noryani and Ninggal, Mohd Tajudin (2002) Mengenalpasti Masalah Utama Pelajar-pelajar Remaja Kolej Yayasan Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Megat Zabidi, Megat Hamidi and Tan, Soo Yin (2002) Perisian Ujian Psikologi Dalam Kaunseling. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mgt Nasir, Mgt Azizi and Kassim, Abu Hassan (2002) Pelaksanaan Kurikulum Lukisan Kejuruteraan Di Sekolah Menengah Teknik (naik Taraf) Di Negeri Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mhd Bakri, Ajazi and Hamzah, Rohana (2002) Keberkesanan Program Latihan Kemahiran Vokasional Di Pusat Latihan Keda (pustika). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Miskam, Masita and Kayat, Md Yusup (2002) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Dalam Mata Pelajaran Matematik Di Kalangan Pelajar Aliran Teknik Dan Vokasional Di Sekolah Menengah Teknik Dan Vokasional, Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Miskam, Musliha and Abd Rahman, Mohd Anuar (2002) Kemahiran Membimbing Rakan Sepasukan. Satu Tinjauan Di Tiga Buah Pejabat Pendidikan Daerah Di Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Halawiah and Ahmad, Adnan (2002) Persepsi Bakal-bakal Guru Tahun Akhir (perdana) Pendidikan Teknikal Dan Vokasional Terhadap Persediaan Bagi Menghadapi Cabaran Alaf Baru : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Mazlina and Sihes, Ahmad Johari (2002) Sikap Pelajar Tahun 4 Terhadap Unit Perkhidmatan Sokongan Pelajar, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Noraini and Abd Hamid, Hazil (2002) Persepsi Pelajar Spj Sesi 2001/2002 Terhadap Aspek-aspek Matematik Dalam Kursus Pendidikan Kejuruteraan Jentera. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, ariff (2002) Pelaksanaan Teknik Webbing Bahan Sastera Dalam Bahasa Melayu. In: Seminar Memperkasakan Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu, 18 - 20 Dis 2002, Kuala Lumpur,malaysia.

Mohamad Idrus, Sanaria and Mohamad, Ahmad Kilani (2002) Kemahiran Membaca Dan Menulis Dalam Bahasa Arab. Kajian Di Kalangan Pelajar Tahun 4 Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (pengajian Islam). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Noh, Azewati and Subari, Kamalularifin (2002) Tahap Kognitif Pelajar Tingkatan 4 Pengajian Kejuruteraan Elektrik (pke) Dalam Tajuk Litar Asas Di Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar, Seremban, Negeri Sembilan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Sukor, Norshuhaini and Sabran, Osman (2002) Keperluan Subjek Matematik Dalam Kursus Pengajian Islam : Satu Kajian Kes Terhadap Pelajar Sarjana Muda Pengajian Islam (spi) Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Yusof, abdul Raheem (2002) Educational Service Quality In Higher Education:the Black Box Analysis. In: Academy Of International Business South East Asia Regional Conference, 11 -12 Julai 2002, Bangkok, Thailand.

Mohamad Zin @ Jin, Mohd Zazali and Awang, Ramli (2002) Kecenderungan Pelajar Lelaki Memakai Pakaian Yang Tidak Menutup Aurat Semasa Bersukan. Satu Kajian Di Sek. Men. Keb. Dato amp;#146; Mohd Yunos Sulaiman, Pekan Nenas. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed, Hasnah and Abdol, Mat Jizat (2002) Pendidikan, Teknologi Dan Komputer : Hubung Kait Antara Sikap Dan Tingkahlaku Pentadbiran Sekolah Menengah Yterhadap Komputer, Di Daerah Kota Tinggi, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed, Mohd Farhan and Sulong, Abdullah (2002) Pencapaian Akademik Di Kalangan Mahasiswa Yang Terlibat Dalam Aktiviti Berpersatuan. Kajian Terhadap Pelajar Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (pengajian Islam) Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed, Normishidi and Kassim, Abu Hassan (2002) Pencapaian Pelajar Dalam Mata Pelajaran Teknologi Elektrik Di Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed Adnan, Tarmizi and Subari, Kamalularifin (2002) Kesediaan Guru-guru Dalam Mengerakkan Proses Pengajaran Bestari : Satu Kajian Di Sekolah Bestari Di Negeri Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed Ariff, Zakaria and Sulaiman, Seth (2002) Pengaruh Pembelajaran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Dalam Menentukan Pemilihan Pengajian Aliran Vokasional Oleh Pelajar Tingkatan Empat Sekolah Menengah Teknik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed Salleh, Mohd Zaid and Safar, Ajmain (2002) Amalan Solat Terhadap Pembentukan Disiplin Pelajar. Satu Kajian Di Sekolah Menengah Kebangsaan Ayer Baloi, Pontian, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed Tahir, Mohd Saifussaleh and Ismail, Idris (2002) Masalah Komunikasi Bahasa Arab Di Kalangan Pelajar-pelajar. Satu Tinjauan Di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Segamat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohammad, Mustafa Kamal and Yahaya, Azizi (2002) Faktor-faktor Yang Menyebabkan Masalah Remaja. Satu Kajian Di Sekitar Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohammad Askar, Mohd Nor Hamin and Kamin, Yusri (2002) Faktor-faktor Kelemahan Pelajar Dalam Mata Pelajaran Reka Cipta Di Empat Buah Sekolah Di Negeri Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohammad Mazli, Adilah and Nordin, Mohd Safarin (2002) Faktor Yang Mempengaruhi Perbezaan Pencapaian Pelajar Sek. Men. Teknik Dan Sek. Men. Akademik Dalam Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohammad Yunus, Hamidah and Nordin, Mohd Safarin (2002) Masalah-masalah Yang Dihadapi Dalam Menyediakan Persediaan Mengajar Di Kalangan Guru-guru Pelatih Pendidikan Teknik Dan Vokasional, Fakulti Pendidikan, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd @ Ismail, Mahrom and Abd Hamid, Hazil (2002) Pelaksanaan Konsep Konstruktivisme Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Sekolah Menengah Daerah Alor Gajah, Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Adnan, Mohd Haliza and Aris, Baharuddin (2002) Pembangunan Perisian Kim Vis Berasaskan Visualisasi Bagi Tajuk Kecil Perubahan Keadaan Jirim. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Ali., Ahmad (2002) Kesan Amalan-amalan Asas Kurikulum Baru Sekolah Agama (kbsa) Negeri Johor: Satu Tinjauan Terhadap Pelajar-pelajar Darjah Khas Di Sekolah Agama Bandar Johor Bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Amin, Mohd Fauzi and Daeng Malebik, Abd Aziz (2002) Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam.satu Kajian Di Sekolah Rendah Agama Bersepadu (srsb)benut,pontian,johor Darul Takzim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Ani, Sri Rafidayu and Awang, Habibah (2002) Persepsi Mahasiswi Islam Terhadap Kewajipan Menutup Aurat : Satu Kajian Di Kolej Melawis, Taman Universiti, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Hanapiah, Farhana and Zainal Abidin, Hafilah (2002) Error Correction In Esl Classroom. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Hussin, mohd Yahya (2002) Peranan Institusi Pendidikan Dalam Pembangunan Kewangan Islam Di Malaysia. In: Teacher Education Program For The 21st Century:responses To Global Challenges, 7-sep-02, Bandung, Indonesia.

Mohd Idrus, norashiqin (2002) Salah Tanggapan Pelajar Terhadap Konsep Asas Fungsi. In: International Conference Between Upsi-upi, 8 - 9 Julai 2002, Bandung, Indonesia.

Mohd Jaafar, Md.mohien and Kastiran, Tamjes (2002) Pelakasanaan Pendidikan Islam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (kbsr)di Dalam Membentuk Murid Sekolah Yang Berdisiplin Dan Berakhlak Mulia:satu Kajian Di Sekolah Kebangsaan Kayu Ara Pasong, Pontian,johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Jamaluddin, Saeidah and Ahmad, Salmah (2002) Tinggal Di Dalam Kampus Mempengaruhi Tahap Pencapaian Akademik Pelajar. Satu Kajian Di Kolej Tun Razak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Kassim, Habibah and Sulong, Nor Zarina (2002) The Use Of English Language Additional Materials In English Classrooms : The Study On Nine Form Four Classes At Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Johor Jaya (1). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Lip, Kamaluddin and Hushin, Hassan (2002) Persepsi Pelajar-pelajar Tahun 3 Program Perdana Jabatan Pendidikan Teknik Dan Vokasional Di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Memilih Profesion Perguruan : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Mislani, Mohd Razale and Hassan, Johari (2002) Penggunaan Komputer Oleh Pensyarah Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran : Satu Tinjauan Di Kalangan Pensyarah Fakulti Sains Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Noor, Amelia and Lokman, Mohd Tahir (2002) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kefahaman Tentang Nilai-nilai Murni Bagi Guru-guru Di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sheikh Abdul Malek, Kuala Terengganu, Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Noor, Khairil Azuar and Awang, Habibah (2002) Kursus Pra Perkahwinan Islam Dan Pelaksanaannya Di Negeri Johor : Kajian Terhadap Jabatan Agama Johor, Johor Bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Noor, Roslinda and Muhammad, Siti Norlina (2002) Kerjasama Antara Ibubapa Dan Pihak Sekolah Dalam Mendidik Murid-murid Islam: Tinjauan Terhadap Murid-murid Sekolah Kebangsaan Usj 2 Subang Jaya, Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Nor, Norazhar and Basir, Kamarudin (2002) Penggunaan Infolan Oleh Pelajar Tahun Iii Teknologi Kejuruteraan (pkpg) Di Perpustakaan Sultanah Zanariah Utm Skudai Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Nor, Zasmani and Kayat, Md Yusup (2002) Tahap Penggunaan Komputer Di Kalangan Guru-guru Kemahiran Hidup Di Sekolah-sekolah Menengah Akademik Daerah Pasir Puteh, Kelantan Darul Naim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Nor., Mariam and Aris, Baharuddin (2002) Penilaian Koswer : Softtrade Panduan Solat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Nor., Mohd Rapi and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2002) Iklim Organisasi Dan Hubungannya Dengan Prestasi Kerja Anggota Kor Agama Angkatan Tentera Malaysia (kagat) : Satu Tinjauan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Rapingi, Fakrul Radzi and Abd Latib, Azlan (2002) Tinjauan Mengenai Punca-punca Dan Sebab-sebab Berlakunya Stress Di Kalangan Mahasiswa Pendidikan Teknikal Dan Vokasional (ptv) Di Utm Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Razalli, Farizal and Zakaria, Mohammad Hassan (2002) An Innestigation Into Rebuttals In Debate : Types And Strategies. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Said, Mohd Zambandi and Bakar, Md Nor (2002) Strategi Pengajaran Guru Kejuruteraan Awam Dalam Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam Di Sekolah Menengah Teknik Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Saim, Salila and Joned, Muslim (2002) Pembinaan Perisian Multimedia Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Mata Pelajaran Biologi Tingkatan 4 Saling Tindakan Antara Aorganisma. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Salleh, Suzana and Yeo, Kee Jiar (2002) Mengkaji Tahap Kesedaran Gangguan Seksual : Satu Tinjauan Di Kalangan Mahasiswa Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Darul Takzim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Shah, Khalid and Abu, Baharin (2002) Persepsi Pelajar Terhadap Pengajaran Dan Pelaksanaan Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan : Satu Kajian Kes Di Salah Sebuah Sekolah Menengah Di Daerah Bentong. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Shariffuddin, Siti Nur Ilhami and Ramli, Jamaluddin (2002) Stress Di Kalangan Wanita Yang Berkerjaya Dan Berkeluarga. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Shumiri, Nafiszatulail and Yamin, Sulaiman (2002) Kajian Mengenai Pemahaman Konsep Osmosis Pelajar Tingkatan Empat Di Daerah Muar, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Sultan, Zurina and Abdul Majid, Norazaman (2002) The Problems Faced By Teachers Of Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Universiti In Implementing The English Literature Components In Secondary School : A Case Study. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Tajudin, nor'ain (2002) Teaching And Learning Of Mathematics Using Graphic Calculators-effects On Achievement From The Cognitive Load Perspective. In: Konvensyen Teknologi Pendidikan Ke 19, 8 - 10 Sept 2002, Kedah,malaysia.

Mohd Taupek, Rezany and Borhan, Abdul Jalil (2002) Kajian Terhadap Pengetahuan Dalam Amalan Pengurusan Jenazah Di Kalangan Pelajar-pelajar Spi Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Ujang, Humaida and Noordin, Shaharom (2002) Pembinaan Dan Penilaian Modul Pengajaran Kendiri Sistem Pencernaan Manusia Pada Peringkat Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Yasin, Hafzaniza and Dahlan, Mohd Yunos (2002) Kaitan Penglibatan Dalam Sukan Dan Prestasi Akademik Pelajar-pelajar Kolej-kolej Tun Razak Di Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Yatim, Ab Aziz and Saper, Md Noor and Mohd Isa, Nor Junainah (2002) Intervensi Dalam Menangani Masalah Disiplin Pelajar:model Pendekatan Kaunseling. In: The Inaugural Upsi International Teacher Education Conference, 6-8 Mei 2002, Putrajaya,malaysia.

Mohd Yunus, Nor Zuwainahayu and Hee, Jee Mei (2002) Pengaruh Konsep Kendiri Terhadap Kecenderungan Tingkah Laku Delinkuen : Tinjauan Ke Atas Remaja Lalaki Di Asrama Bukit Senyum, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Zenan, Siti Marsita and Abu Bakar, Zainudin (2002) Perkembangan Konsep Kendiri Merangkumi Personaliti, Pengurusan Masa Dan Pencapaian Akademik Di Kalangan Pelajar (utm) Skudai Dalam Aktiviti Persatuan. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Zubir, siti Khariah (2002) Kepimpinan Dan Pengurusan Sekolah Berkesan. In: Seminar Kebangsaan Kepimpinan Dan Pengurusan Sekolah, 11 - 13 Feb 2002, Seremban,malaysia.

Mohd Zubir, siti Khariah (2002) Teknologi Pendidikan-peranan Dalam Pendidikan Luar Bandar. In: Upsi Regional Seminar And Exhibition On Educational Research 2006, 26 - 29 Julai 2002, Kuala Lumpur,malaysia.

Mohd. Zain, Nooradzhar and Subari, Kamalularifin (2002) Sikap Afektif Guru-guru Kemahiran Hidup Daerah Kulai, Johor Terhadap Penggunaan Komputer. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohri, Husaini and Dahlan, Mohd Yunos (2002) Tinjauan Mengenai Pelaksanaan Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Di Empat Buah Sekolah Kebangsaan Felda Dalam Daerah Hulu Perak, Perak Darul Ridzuan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mokhtar, Fadzillah and Borhan, Abdul Jalil (2002) Prestasi Akademik Pelajar Islam Yang Berpesatuan: Satu Tinjauan Di Kalangan Pelajar Tingkatan 2 Dan 4 Sekolah Menengah Kebagsaan Bukit Pasir, Muar, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mokhtar, Mahani and Abd Rahman, Mohd Anuar (2002) Kesediaan Sekolah Menjadi Organisasi Pembelajaran : Satu Tinjauan Di Empat Buah Sekolah Menengah Di Daerah Kulai, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mokhtar, Mamat Sanusi and Hassan, Johari (2002) Penggunaan Komputer Dan Internet Di Kalangan Pensyarah Fkm, Utm Skudai Dalam Proses Pengajaran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mokhtar, Siti Noorshahliza and Sihes, Ahmad Johari (2002) Penekanan Guru Dalam Menjalankan Aktiviti Motivasi Di Dalam Kelas : Satu Tinjauan Terhadap Guru-guru Di Sekolah Menengah Teknik Negeri Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Morshidi, Rafidah and Aris, Baharuddin (2002) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Computer Bagi Satu Tajuk Kecil 5 Komponen Makanan Asas (kemahiran Hidup Bersepadu Tingaktan 1 Pilihan Elektif). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mubin, Madzura and Subramaniam, Manimegalai (2002) Persepsi Pelajar-pelajar Pkpg Tahun 4 Sph/a/e/j Ke Atas Mata Pelajaran Multimedia Dalam Pendidikan (spt4102). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhamad, Mohd Taufik and Mushtari, Mohd Ismail (2002) Keterlibatan Pelajar Utm Dalam Arena Politik Semasa. Satu Kajian Di Kolej Tun Dr. Ismail, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhamad Zainudin, Zalina and Mohd Amin, Nor Fadila (2002) Persepsi Tenaga Pengajar Vokasional Terhadap Program Vokasional Di Pusat Serenti Di Negeri Johor Darul Takzim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhammad, Amir Azlan and Abd Hamid, Mohd Zolkifli (2002) Penglibatan Ibu Bapa/penjaga Dalam Persatuan Ibu Bapa Dan Guru Di Sekolah Kebangsaan Taman Universiti 1, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhammad, Mohd Zulkifli and Kayat, Md Yusup (2002) Kesesuaian Kurikulum Teknologi Kejuruteraan Terhadap Kerjaya Di Sekolah Menengah Akademik Negeri Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhammad Arif, Anis Salwa and Aris, Baharuddin (2002) Ciri-ciri Teraputik Pelajar-pelajar Kaunseling Di Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhammad Razaki, Fatimah and Sabran, Osman (2002) Pelaksanaan Program Persatuan Mahasiswa Islam Universiti Teknologi Malaysia (tahun 1998-2000) : Kajian Terhadap Persepsi Warga Kolej Dalam Kampus Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhyidin, Siti Iryani and Wan Embong, Wan Hassan (2002) Kaedah Pembelajaran Pelajar Sekolah Agama Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muin, Abdul Basir and Abd Rahman, Mohd Anuar (2002) Kefahaman Dan Amalan Terhadap Keselamatan Di Bengkel Mesin : Satu Tinjauan Di Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mukheta., Siti Wahida and Abdullah, Tina (2002) Efferent Versus Aesthetic Reading: A Case Study. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Murad, Burhanuddin and Kayat, Md Yusup (2002) Faktor-faktor Rangsangan Yang Mempengaruhi Gaya Pembelajaran Pelajar Tahun 4 Program Khas Pensiswazahan Guru Di Utm Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Musa, Md Saad and Subramaniam, Manimegalai (2002) Satu Tinjauan Terhadap Penggunaan Multimedia Di Sekolah-sekolah Menengah Bawah Pusat Kegiatan Guru Daerah Kepala Batas. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Musa., Musliha and Ramli, Jamaluddin (2002) Tinjauan Terhadap Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling Di Yayasan Pembangunan Keluarga Terengganu(ypkt). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mustafa, Teh Faridah and Sandran, Shanti Chandran (2002) The Integration Of Normal Values In The English Language Kbsm Syllabus: Textbook And The Teacher. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mustaffa, Ismail and Ahmad, Adnan (2002) Masalah Pembelajaran Pelajar Terhadap Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Di Sekolah-sekolah Menengah Teknik Di Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

N

N Chandran, Shameela Chandran and Ismail, Zaleha (2002) Kajian Masalah Pemakanan Dan Tahap Pengetahuan Tentang Anoreksia Dan Bulimia Nervosa, Pelajar-pelajar Kursus Sains Sukan (sps) Dan Pendidikan Biologi (spg) Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nagappan, rajendran (2002) Restructuring Teacher Education Programs To Teach Higher-order Thinking Skills. In: Inaugural Upsi International Teacher Education Conference, 6-8 Mei 2008, Perak,malaysia.

Naraina Chetty, Thiba and Wan Mansur, Wan Fara Adlina (2002) An Analysis On The Language Used By College Undergraduates In The Nicenet Virtual Forum. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ng, Boi Hoi and Mukhari, Abd Wahid (2002) Pelaksanaan Pengajaran Komponen Reka Cipta Dalam Kurikulum Kemahiran Hidup Bersepadu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ng, Sar Ee. and Md Johan, Othman (2002) Hubungan Antara Kecerdasan Emosi Dengan Pencapaian Akademik Pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ngiow, Jea Ai and Tan, Soo Yin (2002) Hubungan Antara Faktor Keluarga Dengan Tingkah Laku Bercinta Di Tempat Awam Di Kalangan Mahasiswa. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nik Yusoff, Nik Rafidah and Ramli, Jamaluddin (2002) Hubungan Antara Didikan Agama Ibu Bapa Dengan Pengamalan Pelajar Sekolah Menengah Maahad Muhammadi (perempuan) Kota Bharu, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nor, Rosdi and Idris, Abdul Razak (2002) Pelaksanaan Jadual Waktu Anjal Di Enam Buah Sekolah Di Sekitar Lembah Kelang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nordin, Abu Bakar (2002) Using Students' Portfolios In Monitoring And Assessing Learning. In: The Inaugural Upsi International Teacher Education Conference, 6-8 Mei 2002, Putrajaya,malaysia.

Nordin, Noreen Wani and Salam, Abdul Rahim (2002) A Survey Teachers Attitute Towards Students In English Language Calssroom At Sekolah Menengah Majidi Baru,kaampung Melayu,johor Bharu,johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nordin, Nur Asiah and Jalil, Ab Gani (2002) Persepsi Pelajar Tingkatan Empat Terhadap Aktiviti Keagamaan. Satu Kajian Di Sekolah Menengah Kebangsaan Majidi Baru, Johor Bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

O

Omar, Ahmad Zaidee and Shariffudin, Rio Sumarni (2002) Hubungkait Sahsiah Guru Teknikal Terhadap Pembelajaran Pelajar. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Omar, Masitah and Hushin, Hassan (2002) Faktor-faktor Penyebab Pelatih Mudah Terpengaruh Di Dalam Penagihan Dadah Akibat Faktor Rakan Sebaya : Kajian Di Pusat Serenti Tampoi, Johor Darul Takzim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Omar, Mohamed Alfian Harris and Tan, Soo Yin (2002) Perisian Multimedia Pembimbing Rakan Sebaya (prs). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Omar, Zainon and Omar, Abdul Hafidz (2002) Perbandingan Masa Reaksi Di Antara Pelari Yang Mempunyai Tuas Kaki Yang Panjang Dengan Pelari Yang Mempunyai Tuas Kaki Yang Pendek Dalam Acara Larian 100 Meter. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ong, Yuh Min and Atan, Anie (2002) Rating Esl Writing Performance : A Comparison Between Holistic And Analytic Assessments. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ooi, Lay Eng and Abdullah, Khairi Izwan (2002) The Effects Of The Lexical Approach On Students Writing Performance. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ooi, Yoon Phaik and Ninggal, Mohd Tajudin (2002) Stress And Anxiety Among Engineering Students And Non-engineering Students At Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Osman, Sadli and Mustaffa, Mohamed Sharif (2002) Satu Analisa Keperluan Sokongan Sosial Terhadap Remaja Yang Mengalami Stress Disekolah Menengah Daerah Kota Tinggi. Satu Kajian Kes. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Adam and Abu, Baharin (2002) Faktor Yang Membantu Pembelajaran Pelajar Aliran Vokasional Di Sekolah Menengah Teknik Balik Pulau. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Ahmad Nizam and Ahmad, Adnan (2002) Penguasaan Kaedah Pengajaran Lukisan Kejuruteraan Di Kalangan Guru Sekolah Menengah Daerah Kota Setar, Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Azmi and Lokman, Mohd Tahir (2002) Persepsi Pelajar Orang Asli Di Asrama Jabatan Hal Ehwal Orang Asli/ Kementerian Pendidikan Di Daerah Bentong Terhadap Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Hairul Nazim and Muhamad, Faruk (2002) Students Background : How Does It Affect Students Acquisition Of English As A Second Language At Felda Lktp Primary School In Pasir Raja, Kulai, Johor A Case Study. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Mohd Hapip and Ruskam, Aminuddin (2002) Kajian Kepimpinan Mudir Di Sekolah Menengah Agama Rakyat Al-tanwiriah, Parit Jawa, Muar, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Mohd Rushidi and Ismail, Zaleha (2002) Membina Laman Web Bertajuk Perhubungan Untuk Pelajar Tingkatan 4 Dan 5 Kejuruteraan Elektrik Bagi Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik (www.geocitics.com/perhubungan-pkee2002/index.html). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Nooraini and Yahaya, Azizi (2002) Gaya Hidup Sebagai Ciri Personaliti, Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Akademik. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Noradhiah and Abd Latib, Azlan (2002) Masalah Guru Khb Dalam Pelaksanaan Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Di Sekolah Menengah Agama (arab) Bantuan Kerajaan Di Negeri Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Shaparrin and Shakib, Sulaiman (2002) Pelaksanaan Program Hisbah Di Kolej Kediaman Pelajar. Satu Kajian Di Kolej Tun Dr. Ismail. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Zaini and Sulaiman, Esah (2002) Kemahiran Pengurusan Makmal Kemahiran Hidup Bersepadu Di Kalangan Guru-guru Khb Di Sekolah-sekolah Menengah Kebangsaan Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

P

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (2002) Keberkesanan Pendekatan Pengajaran Konstruktivis Dalam Membina Semula Konsepsi Pelajar Terhadap Konsep-Konsep Fotosintesis Dan MakananLB1060. N822 2002 f rbMicrofiche 6923. PhD thesis, USM.

Padzin, Fauziah and Salamon, Hussin (2002) Persepsi Pelajar Bukan Islam Di Sekolah Menengah Taman Universiti Terhadap Mata Pelajaran Pendidikan Moral Dalam Membentuk Keperibadian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Peara Singh., Narinder Kuar and Yahaya, Azizi (2002) Hubungan Di Antara Dimensi Personaliti Dan Konsep Kendiri Dengan Pengaruh Keluarga Di Tanah Rancangan Felda. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Peh, Po Suat and Nordin, Aziz (2002) Kesediaan Pelajar Dalam Mempelajari Amali Elektronik Di Kalangan Pelajar Tingkatan Dua Sekolah Menengah Dato amp;#146; Mahmud Paduka Raja, Tanah Merah, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Pg. Adnan, Abd. Hafidz and Lokman, Mohd Tahir (2002) Pemahaman Dan Tanggapan Guru-guru Sekolah Menengah Terhadap Pengurusan Kualiti Menyeluruh : Kajian Di Dua Buah Sekolah Menengah Di Daerah Papar, Sabah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

R

Raja Harun, Raja Nor Safinas and Mohamed Nor, Mariam (2002) Practicum Teachers Journal Writing:an Analysis. In: The Inaugural Upsi International Teacher Education Conference, 6-8 Mei 2002, Putrajaya,malaysia.

Raja Ismail, Tuan Zaidi and Abd Hamid, Mohd Zolkifli (2002) Faktor Mempengaruhi Prestasi Lukisan Kejuruteraan Di 3 Buah Sekolah Menengah Harian Biasa Dalam Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ram Singh, Pradeep Singh and Arshad, Mohammad Yusof (2002) Kajian Mengenai Kretiviti Guru Sains Dan Matematik Sekolah Menengah Di Teluk Intan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ramlan, Aryati and Mohd Noor, Norani (2002) Mengenalpasti Kemahiran Yang Diperlukan Oleh Pekerja Industri Dalam Industri Pembuatan Elektrik Dan Elektronik Mengikut Persepsi Pihak Majikan : Satu Tinjauan Di Kawasan Perindustrian Senai 1. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ramlan, Harin Hafian and Kayat, Md Yusup (2002) Faktor-faktor Untuk Mempertingkatkan Motivasi Pembelajaran Teknologi Bagi Mencapai Kecemerlangan Terhadap Pelajar Vokasional Di Sekolah Menengah Teknik Sekitar Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ramlee, Siti Rahayu and Ahmad, Salmah (2002) Persepsi Mahasiswi Muslim Terhadap Kewajipan Menutup Aurat. Satu Kajian Di Kolej Tun Razak, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ramli, Rubiah and Abd Samad, Adlina (2002) The Usage Of Call By English Language Teachers In Teaching Secondary School Students : A Case Study. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ramli, Suhana and Sabran, Osman (2002) Pelaksanaan Aktiviti Kerohanian Di Kalangan Siswi Muslim : Satu Kajian Di Kolej Tun Razak, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ramli @ Kadir, Zanariah and Mukhari, Abd Wahid (2002) Pelaksanaan Pendekatan Pembelajaran Secara Kontekstual Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Di Kalangan Guru-guru Matematik Di Sekolah Menengah Teknik Seluruh Negeri Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ramzi, Mohd Razi and Safar, Ajmain (2002) Tanggapan Pelajar Terhadap Aspek Pengurusan Masa Mempengaruhi Tingkah Laku Bakal Pendidik Bertauliah. Satu Kajian Di Fakulti Pendidikan, Utm Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Razali, Abdul Rahim and Ahmad, Adnan (2002) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Enjin Petrol Empat Lejang Bagi Mata Pelajaran Teknologi Automotif Tingkatan 4 Dan 5. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ridwan, Suhaimi and Jusoh, Yahaya (2002) Perlaksanaan Kurikulum Kursus Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (pengajian Islam): Satu Kajian Dalam Pencapaian Akademik Pelajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Roomai Nor, Noor Hareezan and Ahmad, Adnan (2002) Persediaan Pelajar Institut Latihan Perindustrian (ilp) Pasir Gudang Memasuki Pasaran Kerja Di Sektor Perindustrian. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rosdi, Siti Napsiah and Sihes, Ahmad Johari (2002) Perbandingan Penggunaan Kaedah Visualisasi Dan Imaginasi Antara Pelajar Lelaki Dan Pelajar Perempuan Terhadap Lukisan Ortografik Dalam Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan : Satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rosli, Nor Azian and Joned, Muslim (2002) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Multimedia Bagi Satu Tajuk Kecil Biologi Kbsm : Perbandingan Di Antara Proses Dan Melosis. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rosli, Rozainal and Othman, Widad (2002) Mengenalpasti Tahap Kognitif Pelajar Berdasarkan Taksonomi Bloom Bagi Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rusdi, Ruhaida and Nordin, Aziz (2002) Persepsi Pelajar Terhadap Tajuk Dan Pemahaman Konsep Hidrokarbon Dalam Mata Pelajaran Kimia Tingkatan Empat Di Sekolah Menengah Di Daerah Kota Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

S

Saad, Che Wa and Ahmad, Adnan (2002) Amalan Penyebatian Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saad, Jalilah and Mukhari, Abd Wahid (2002) Kefahaman Guru Terhadap Kriteria Penilaian Projek Kerja Kursus Kemahiran Hidup Di Peringkat Pmr. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saad, Suzira and Ninggal, Mohd Tajudin (2002) Persepsi Pelajar Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Terhadap Pelajar Lembut. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saad, noor Shah and Nagappan, rajendran and Puteh, marzita (2002) Constructing Pedagogical Content Knowledge By Mathematics Teachers:between Rhetoric And Reality. In: National Conference On Mathematics Education, Perak,malaysia.

Saduri, Afida and Safar, Ajmain (2002) Amalan Etika Profesion Perguruan Di Kalangan Guru-guru Pendidikan Islam Di Sekolah Menengah Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sagiman, Salamiah and Rosman, Arief Salleh (2002) Amalan Kemahiran Belajar Dengan Pencapaian Akademik Pelajar : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sahid, Mohd Yazid and Othman, Widad (2002) Aplikasi Pemikiran Empirikal Pelajar-pelajar Tingkatan Empat Sekolah-sekolah Daerah Muar Di Dalam Subjek Reka Cipta. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sahim, Mohd Syukur and Yeo, Kee Jiar (2002) Penyebatian Kemahiran Berfikir Dalam Mata Pelajaran Reka Cipta Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kejuruteraan Awam/elektrik/jentera/ Kemahiran Hidup). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Said, Mohd Amin and Ali, Mohd Fadzli (2002) Satu Tinjauan Mengenai Penggunaan Internet Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Kalangan Guru-guru Di Sekolah Bestari Di Negeri Sembilan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Said, Saadiah and Othman, Widad (2002) Amalan Membaca Pelajar 4 Stp (awam, Elektrik, Jentera, Kemahiran Hidup) Serta Faktor Yang Mempengaruhinya. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Said, Sadiah and Othman, Widad (2002) Amalan Membaca Pelajar 4 Spt (awam, Elektrik, Jentera Kemahiran Hidup) Serta Faktor Yang Mempengaruhinya. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Said, Saidi and Mohd Amin, Nor Fadila (2002) Persepsi Pelajar Perempuan Tingkatan 4 Aliran Vokasional Terhadap Latihan Amali Kerja Bata Di Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Said Akil, Said Mad Zain and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2002) Tahap Pengetahuan Pelajar-pelajar Sekolah Menengah Teknik Johor Dalam Mata Pelajaran Teknologi Kimpalan Dan Fabrikasi Logam. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Said Seliman, Syed Abd Hakim and Aris, Baharuddin (2002) Permasalahan Remaja Perempuan : Satu Tinjauan Di Sebuah Sekolah Menengah Agama Di Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sainan, Hanijah and Yamin, Sulaiman (2002) Pemahaman Konsep Asas Mol Bagi Mata Pelajaran Kimia Tingkatan Empat Di Sekolah Menengah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saiom, Misri and Jalil, Ab Gani (2002) Masalah Pembelajaran Bahasa Arab Komunikasi Di Peringkat Darjah Khas Sekolah Agama Kerajaan Negeri Johor : Kajian Kes Di Sekolah Agama Ayer Hitam, Batu Pahat, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sairon, Jamali and Selamat, Kandar (2002) Pengetahuan Pertolongan Cemas Di Kalangan Guru-guru Tahun 4 Kursus Spaejh Di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saleh, Azlinawati and Ahmad, Ummul Khair (2002) Code Switching Among Undergraduates In English As Academic Communication Classrooms. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saleh, Che Harison and Borhan, Abdul Jalil (2002) Tahap Penguasaan Nahu Bahasa Arab Di Kalangan Pelajar-pelajar Kursus Pendidikan Islam Utm : Satu Kajian Ke Atas Pelajar-pelajar Tahun 2, 3 Dan 4 Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (pengajian Islam) (spi) Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saleh, Hafizah and Jusoh, Yahaya (2002) Penggunaan Multimedia Dalam Subjek Sli. Satu Kajian Di Kalangan Pelajar Tahun 2, 3 Dan 4 Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (pengajian Islam) Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saleh, Noraniza and Hashim, Shahrin (2002) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelajar Dalam Penguasaan Komponen Elektronik Mengikut Persepsi Guru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saleh, Rafiy and Kassim, Abu Hassan (2002) Persepsi Pelajar Terhadap Amalan Keselamatan Semasa Melakukan Kerja-kerja Amali Di Dalam Bengkel Automotif. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saleh Huddin, Mohamad Damanhuri and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2002) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bertajuk ‘buah-buahan Dan Sayur-sayuran’ Bagi Kanak-kanak Pra-sekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Salehan, Mohd Nazuin and Mohamad, Ahmad Kilani (2002) Persepsi Pelajar Darjah Khas Sekolah Agama Kerajaan Johor Terhadap Mata Pelajaran Bahasa Arab. Satu Kajian Di Sekolah Agama Seri Maimon, Parit Sulong, Batu Pahat, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Salih, Fadizah and Kamin, Yusri (2002) Kaedah Pengajaran Yang Kerap Digunakan Bagi Mata Pelajaran Reka Cipta Di Sekolah-sekolah Menengah Di Negeri Sabah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Salih, Maria (2002) Analogy:a Pedagogical Content Knowledge Approach To Teaching And Learning Science. In: The Inaugural Upsi International Teacher Education Conference, 6-8 Mei 2002, Putrajaya,malaysia.

Salim, Hasnul and Lokman, Mohd Tahir (2002) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penglibatan Mahasiswa Dalam Program Pembangunan Di Kolej-kolej Kediaman Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saliyah, Anuar and Sabran, Osman (2002) Persepsi Pelajar Tehadap Prasarana Sekolah Agama Johor.kajian Kes Pelajar Darjah Lima Dan Enam Di Sekolah Agama Dato Onn Jaafar Larkin, Johor Bharu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Salleh, Mohamad Shabir and Shariffudin, Rio Sumarni (2002) Personaliti Dan Persepsi Terhadap Elemen-elemen Bagi Faktor-faktor Ransangan Pembelajaran Di Kalangan Pelajar-pelajar 4 Spa (pkpg), Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Salleh, Noraini and Abd Hamid, Hazil (2002) Penilaian Rekabentuk Grafik Dalam Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) : Pengajian Kejuruteraan Awam Tingkatan Empat ‘sumber Bekalan Air’. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Salleh, Othman and Kayat, Md Yusup (2002) Sikap Pelajar Terhadap Mata Pelajaan Lukisan Teknik Dalam Jurusan Kimpalan Di Sekolah Menengah Negeri Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Salleh, Suzaini and Hamzah, Rohana (2002) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Pelajar Tahun 3 Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kh) Utm Skudai Dalam Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan 1. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Salleh, Zahidi and Bachik, Ahamat (2002) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sikap Guru-guru Teknikal Terhadap Penggunaan Komputer Di Sekolah Menengah Teknik Nibong Tebal, Pulau Pinang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sallehudin, Salma and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2002) Tahap Pengetahuan Pelajar Tingkatan Dua Dalam Bidang Kemahiran Manipulatif (komponen Kerja Kayu) Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Samad, Noor Azlinda Asyikin and Abdullah, Khairi Izwan (2002) An Investigation Into The Communicative English Language Needs Of Students In The Chemical And Natural Resources Engineering Faculty. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Samingan, Nor Salis and Sihes, Ahmad Johari (2002) Pengaruh Pengetahuan Agama Ke Atas Amalan Agama Dan Gaya Hidup Mahasiswa Islam Universiti Teknologi Malaysia Kampus Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Samnu, Wahyuni and Awang, Habibah (2002) Persepsi Pelajar Tingkatan 4 Terhadap Mata Pelajaran Bahasa Arab. Satu Kajian Kes Di Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor Kluang, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Samsudin, Faizal Hakimi and Dahlan, Mohd Yunos (2002) Kesan Latihan Fizikal Terhadap Kadar Denyutan Jantung Di Kalangan Pelajar Lelaki Kursus Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (sains Sukan) Utm Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Samsudin, Jeffry Sham and Ahmad, Adnan (2002) Mengenalpasti Permasalahan Pengajaran Mata Pelajaran Teknologi Di Kalangan Guru-guru Vokasional Di Sekolah-sekolah Menengah Teknik Di Negeri Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Samsudin, Sarbiah and Nizar, Tamar Jaya (2002) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Disiplin Pelajar Islam Tingkatan Dua Dan Empat Sekolah Menengah Taman Universiti (2). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Samudi, Samsudin and Abd Samat@darawi, Abdul Basit (2002) Keruntuhan Akhlak Di Kalangan Pelajar Masa Kini:kajian Kes Di Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Perak,muar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sanggai, Robin and Shariffudin, Rio Sumarni (2002) Satu Kajian Mengenai Persepsi Pelajar Terhadap Peranan Guru Sebagai Motivator Dalam Pengurusan Bilik Darjah Dikalangan Pelajar Tingkatan 4 Kursus Kejuruteraan Di Sekolah Menengah Teknik Kuching, Sarawak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sapaat., Sanif and Subari, Kamalularifin (2002) Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif (kbkk) Dalam Penyebatian Pengajaran Dan Pembelajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Sekolah Menengah Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sapan, Norlaili and Abd Rahman, Mohd Anuar (2002) Keperluan Penasihat Akademik Kepada Pelajar Satu Tinjauan Terhadap Pelajar Tahun 4, Fakulti Pendidikan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sarikin, Md Khair and Borhan, Abdul Jalil (2002) Persepsi Pelajar Terhadap Keberkesanan Pengajaran Dann Pembelajaran Mata Pelajaran Hadis Dan Mustalah Hadis Di Peringkat Darjah Khas Sekolah Agama Kerajaan Johor:satu Kajian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sarkoni., Muhammad Quasem and Kayat, Md Yusup (2002) Persepsi Pelajar-pelajar Teknnologi Kejuruteraan Terhadapkeselamatan Bengkel Di Sekolah-sekolah Menengah Akademik Biasa Di Daerah Johor Bharu, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sarmidi, Mohd Ikhasan and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2002) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer Bertajuk Penerokaan Ke Alam Haiwan Bagi Kanak-kanak Pra-sekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sarmun, Sanisah and Abdullah, Abd Hafiz (2002) Persepsi Pelajar Terhadap Mata Pelajaran Qiraah Al-quran Wa Hifzuh Dalam Meningkatkan Kemahiran Membaca Al-quran : Kajian Terhadap Pelajar Tahun 1 – 4 Spi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sayuati, Faisal and Ruskam, Aminuddin (2002) Kajian Kepimpinan Berkesan Di Sek. Men. Keb. Agama Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Se To, Wee Heng and Dahlan, Mohd Yunos (2002) Kajian Keberkesanan Latihan Bebanan Terhadap Kekuatan Otot Bisep Pelajar Sains Sukan Tahun 1 Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sebon, Suhaireesam and Arshad, Mohammad Yusof (2002) Reka Bentuk Kit Galah Dusun. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sedek, Shamsudin and Dahlan, Mohd Yunos (2002) Perbandingan Tahap Kebimbangan Pemain-pemain Ragbi Negeri Johor Bawah 19 Tahun Sebelum Dan Selepas Perlawanan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Selamat, Ahmad Nazri and Rahabah, Abdhamid (2002) Tahap Stres Di Kalangan Pemain-pemain Sofbol Lelaki Pasukan Universiti Malaya. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Senan, Nor Azah and Selamat, Kandar (2002) Penekanan Terhadap Penerapan Nilai-nilai Murni Oleh Pihak Industri Ke Atas Pelajar-pelajar Politeknik Shah Alam, Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shafei, Nor Ashikin and Basir, Kamarudin (2002) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelajar-pelajar Wanita Menceburi Bidang Teknikal Di Institut Latihan Perindustrian, Pasir Gudang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shaid, Baharuddin and Mohd Sidin, Sanusi (2002) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sikap Pelajar 4 Sph, Utm Terhadap Mata Pelajaran Pertanian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shariff Fudin, Syeharizaf and Subari, Kamalularifin (2002) Kesediaan Belajar Pelajar-pelajar Sekolah Rendah Dalam Mata Pelajaran Kh Di Sek. Ren. Tmn Universiti 1, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shukri, Mohd Faris and Rahabah, Abdhamid (2002) Perbandingan Peratus Vo2 Max Antara Pemain Sepak Takraw Dan Badminton Lelaki (pelajar) Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sieu-ming, Voon and Joned, Muslim (2002) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Tajuk Sistem Pencernaan Manusia Mata Pelajaran Biologi Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sim, Winnie Siew Li and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2002) Gaya Pembelajaran Dan Hubungannya Dengan Tahap Keupayaan Menyelesaikan Masalah Sains Di Kalangan Pelajar-pelajar Tingkatan Empat Kawasan Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Singan, Ethelyn and Subramaniam, Manimegalai (2002) Pembinaan Simbol Yang Efektif Sebagai Tanda Amaran Bahaya Dalam Bengkel Elektrik Dan Elektronik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Situ, Samsul Fuad and Sulong, Abdullah (2002) Penglibatan Mahasiswa Terhadap Program-program Yang Berbentuk Kerohanian. Satu Kajian Di Kalangan Mahasiswa Tahun Tiga, Kolej Tun Dr. Ismail, Utm Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Soedjono, Soeprapto and Jailani, Roskang (2002) Pengajaran Kreatif Berdasarkan Konstruktivisme:satu Kajian Kes Dalam Pengajaran Seni Visual. In: The Inaugural Upsi International Teacher Education Conference, 6-8 Mei 2002, Putrajaya,malaysia.

Solatin, Sumini and Abd Latib, Azlan (2002) Penggunaan Jadual Penentu Ujian (jpu) Ketika Membina Item-item Soalan Ujian Di Kalangan Guru-guru Kemahiran Hidup Di Daerah Kulai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sukar, Zulkifli and Abdullah, Abd Hafiz (2002) Persepsi Pelajar Tahun Tiga Terhadap Mata Pelajaran Pendidikan Al-quran Di Sekolah Agama Bersepadu (srab) Kerajaan Johor: Satu Tinjauan Di Sekolah Srab Batu Pahat, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sulaiman, Maslin and Kayat, Md Yusup (2002) Masalah Yang Dihadapi Oleh Tenaga Pengajar Atau Guru-guru Teknikal Bukan Siswazah Terhadap Profesion Perguruan Di Sek. Men. Teknik Di Negeri Selangor De. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sulaiman, Rosdei and Abdullah, Nur Qistina (2002) Kemampuan Pelajar Empat Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kh) Program Khas Pensiswazahan Guru Sesi 2001/2002 Menghasilkan Produk Reka Cipta. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sulaiman, Suharyati and Stapa, Mahani (2002) Evaluating The Effectivness Of An Esl Writing Programme An Outcomes Assessment. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sulaiman., Muhamad Radzi and Hamzah, Rohana (2002) Tahap Kecekapan Bakal Guru (pelajar Tahun Akhir Perdana)universiti Teknologi Malaysia Dalam Mengajar Mata Pelajaran Teknologi Kejuruteraan Jentera. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Suleiman., Sadiah and Wan Mansur, Wan Fara Adlina (2002) Web-based Language Activities : Its Impact On Learners And Language Learning. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sungali, Noor Hidayati and Muhammad, Siti Norlina (2002) Masalah Pembelajaran Dan Pembacaan Al-quran Di Luar Waktu Persekolahan. Kajian Terhadap Pelajar Tingkatan Empat Sekolah Menengah Kebangsaan Skudai, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sunoto, Nur Majdi and Awang, Ramli (2002) Persepsi Pelajar-pelajar Sekolah Agama Rakyat Terhadap Kewajipan Menutup Aurat.satu Kajian Di Sekolah Agama Bukit Wa Ha, Kota Tinggi Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Supramani, Thayalan and Mohd Amin, Nor Fadila (2002) Persepsi Guru-guru Pelatih Utm Terhadap Peranan Penyeliaan Penyelia Bersekutu Di Sekolah Semasa Menjalani Latihan Mengajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Supree, Mashitah and Sihes, Ahmad Johari (2002) Tahap Kesedaran Pelajar Sekolah Menengah Sekitar Skudai, Johor Bahru Terhadap Bimbingan Kerjaya Di Sekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Surat., Sapuan and Sayed Ahmad, Sayed Mahussain (2002) Faktor -faktor Yang Memepengaruhi Kelemahan Pelajaran Bahasa Arab Di Kalangan Pelajar-pelajar, Kajian Di Dua Buah Sekolah Darjah Khas Zon Parit Raja. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Surip., Abdul Ghaffar and Ninggal, Mohd Tajudin (2002) Keupayaan Masjid Negeri Melaka Sebagai Pusat Pembangunan Belia Setempat Dari Pandangan Pegawai Syarak Dan Ahli Jawatankuasa. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Syed Abdul Rahman, Shariffah Maisarah and Omar, Abdul Hafidz (2002) Perbandingan Aras Kecergasan Kardiovaskular Dan Nilai Peratusan Vo2 Max Diantara Atlit Dengan Bukan Atlit. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Syed Abu Bakar, Sharifah Noorasiah and Abdul Manaf, Jamilah (2002) An Investigation On The Grammatical Problems Faced Gy The 4th Year Tesl Students During Their Microteaching Class. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Syed Ahmad, Sharifah Wardati and Abdol, Mat Jizat (2002) Penguasaan Auto Cad Di Kalangan Pelajar Tahun Empat Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kejuruteraan Awam/elektrik/ Jentera) Di Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Syed Mohd, Syed Zukhairi and Abd Samat@darawi, Abdul Basit (2002) Kesedaran Menutup Aurat Di Kalangan Pelajar Utm. Satu Kajian Terhadap Pelajar Tahun Tiga Di Fakulti Pendidikan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

T

Taib, Abd. Samat and Kailani, Ismail (2002) Keberkesanan Pembelajaran Koperatif Dengan Kaedah Tradisional Dari Segi Pencapaian Akademik Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Dalam Mata Pelajaran Matematik Bagi Tajuk Statistik Di Sebuah Sekolah Menengah Daerah Mersing. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tambi Chik, Rizam and Ruskam, Aminuddin (2002) Orientasi Kepimpinan Pengetua Di Maahad As-saiyidah Merlimau, Melaka : Satu Kajian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Ai Hui and Tan, Soo Yin (2002) Pola Personaliti Persekitaran Kursus Pelajar Tahun Akhir Sesi 2001/2002 Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Geck Kiang and Yahaya, Azizi (2002) Faktor-fakto Penyebab Tekanan Dan Cara-cara Mengatasi Tekanan Di Kalangan Guru Pelatih Maktab Pengguruan Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Lay Hong and Mohd Salleh, Zanariah (2002) The Effectiveness Of Task-based Writing Activities In Promoting Good Writing Skills Of Low-proficiency Esl Learners. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Marsha Sue Mien and Ismail, Norhiza (2002) Code-switching Among 4th Year Malay-english Tesl Students : A Case Study. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, See Peng and Omar, Abdul Hafidz (2002) Perbezaan Masa Reaksi Terhadap Warna Di Antara Pelajar Lelaki Dan Perempuan Tahun 3 Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (sains Sukan) Fakulti Pendidikan Utm Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Soo Hooi and Yeo, Kee Jiar (2002) Satu Tinjauan Faktor-faktor Ponteng Sekolah Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Sekolah-sekolah Menengah Di Daerah Kulai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Soo Yin and Yamin, Sulaiman (2002) Pemahaman Guru Sains Kbsm Terhadap Pengetahuan Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif (kbkk). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tang, Chung Ing and Mohd Noor, Norani (2002) Persepsi Guru-guru Pkpg Terhadap Penglibatan Sektor Swasta Dalam Pendidikan Teknik Dan Vokasional Di Sekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tang, Michelle Chung Koon and Basir, Kamarudin (2002) Satu Tinjauan Terhadap Tahap Kemampuan Tenaga Pengajar Teknikal Wanita Dalam Mengajar Mata Pelajaran Teknik Dan Vokasional Di Sekolah-sekolah Menengah Teknik Di Daerah Johor Bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tang, Siew Jin and Joned, Muslim (2002) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Tajuk Ekosistem Mata Pelajaran Biologi Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tanggai, Mary and Abd Rahman, Mohd Anuar (2002) Pengamalan Nilai-nilai Murni : Satu Tinjauan Di Kalangan Pelajar Tahun Empat, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tarmiri, Md Roslan and Shariffudin, Rio Sumarni (2002) Persepsi Guru-guru Terhadap Penerapan Nilai-nilai Murni Dalam Proses Pengajaran Di Sekolah Menengah Di Daerah Kulai. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tay, Eng Ong and Tan, Soo Yin (2002) Hubungkait Antara Konsep Kendiri Dengan Pencapaian Akademik Pelajar Pmr : Satu Tinjauan Di Tiga Buah Sekolah Menengah Daerah Johor Bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tee, Lay Wee and Bakar, Md Nor (2002) Kajian Kefahaman Konsep Mol Dalam Mata Pelajaran Kimia Kbsm Di Kalangan Pelajar-pelajar Tingkatan Iv. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tee, Tze Kiong and Mohd Sidin, Sanusi (2002) Persepsi Tentang Tahap Penguasaan Aspek Keselamatan Bengkel Dari Segi Teori Dan Amali Di Kalangan Pelajar-pelajar Tahun 4 Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kejuruteraan Awam, Elektrik, Jentera, Kemahiran Hidup) Perdana. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Teng, yan Fang Jane (2002) Attitudes Sivils And Knowledge Needs Of Women Teachers In Ict Application. In: 5th Asean Conference Of The Academy Of Hrd, 11 Feb - 11 Mei 2002, Putrajaya,malaysia.

Teo, Siew Moi and Rahabah, Abdhamid (2002) Kajian Mengenai Tahap Dan Punca Stress Di Kalangan Pelajar Yang Mengikuti Kursus Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (sains Sukan). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Teoh, Mei Lee and Mohd Noor, Norani (2002) Persepsi Staf Akademik Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Terhadap Perkhidmatan Makanan Di Kafeteria Dalam Kampus Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Teoh, Soo Koon and Tan, Soo Yin (2002) Hubungan Antara Stail Komunikasi Penyelia Dengan Pencapaian Projek Sarjana Muda Pelajar Di Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Thominathan, Peter Johnson and Dahlan, Mohd Yunos (2002) Kesan Minuman Bikarbonat Terhadap Pumulihan Jantung. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tieu, Winson Shiong Sin and Hamzah, Rohana (2002) Tahap Kemahiran Belajar Di Kalangan Pelajar Tahun Pertama Sesi Pengajian 2001/2002 Di Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tio, Swee Meng and Ramli, Jamaluddin (2002) Hubungan Antara Peranan Kaunselor Dengan Kemahiran Belajar Pelajar : Satu Kajian Di Tiga Buah Sekolah Menengah Daerah Johor Bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tuah, Nor Hasikin and Bunari, Ghazali (2002) The Study Of Report Writing Strategies Used By Tesl Undergraduates In Publishing Reports On A Weblog. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tukiman, Mohd Nor and Kastiran, Tamjes (2002) Persepsi Murid-murid Darjah Khas Sekolah Agama Kerajaan Johor Terhadap Kewajipan Solat Jenazah:satu Kajian Di Sekolah Agama Bakti Bandar Tenggara, Kulai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tukiman, Suraya Hanim and Nordin, Aziz (2002) Persepsi Pelajar Terhadap Amalan Pendekatan Kontruktivisme Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Biologi Kbsm – Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tulimin, Sariza and Selamat, Kandar (2002) Tinjauan Ke Atas Faktor-faktor Yang Menyumbang Kepada Budaya Ilmu Di Sekolah Menengah Pekan Baru, Muar, Johor. Satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tumeran, Turina and Abd Latib, Azlan (2002) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-guru Teknikal Di Sekolah-sekolah Menengah Teknik Di Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

U

Udin, Amirmudin and Othman, Widad (2002) Analisis Laman Web Industri Kecil Dan Sederhana Di Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ujang, Mohd Fairuz and Dahlan, Mohd Yunos (2002) Perbandingan Terhadap Kadar Pengambilan Oksigen Maksimum (vo2 Max) Di Antara Pelajar Lelaki Dan Wanita Tahun 2 Sains Sukan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ukin, Philip and Abdol, Mat Jizat (2002) Satu Kajian Mengenai Pemilihan Kerjaya Di Kalangan Pelajar Tingkatan 1 Dan 2 Di Sekolah Menengah Kerajaan Batang Igan, Sibu, Sarawak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

V

V.chelliah., Vimala Dewi and Wan Mansur, Wan Fara Adlina (2002) A Needs Analysis Of The English Communicational Skills Of The Fourth Year Electrical Engineering Undergraduates In Univeristi Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Veeriah, Amaravathi and Yeo, Kee Jiar (2002) Peringkat-peringkat Penerimaan Ibu Bapa Terhadap Anak-anak Sindrom Down. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

W

Wagiman, Mohd Zamzuri and Othman, Widad (2002) Pelaksanaan Pengurusan Bengkel Oleh Guru-guru Kemahiran Hidup Di Sekolah-sekolah Daerah Pasir Mas, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wahid, Mohammad Nizam and Shariffudin, Rio Sumarni (2002) Persepsi Mahasiswa Bukan Islam Tahun 3 Terhadap Mata Pelajaran Tamadun Islam. Satu Kajian Ke Atas Mahasiswa Bukan Islam Tahun 3 Utm Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Abd Ghani, Wan Ahmad Razif and Daeng Malebik, Abd Aziz (2002) Persepsi Pelajar Terhadap Kewajipan Menutup Aurat.satu Kajian Ke Atas Pelajar Tahun Enam Di Sekoalah Kebangsaan Sungai Tiram,johor Bharu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Abdul Samad, Wan Utma Izwah and Bilal Ali, Mohamad (2002) Pembangunan Perisian Pengajaran Berbantukan Komputer (pbk) Latih Tubi Bagi Mata Pelajaran Matematik Tingkatan Satu Tajuk Nombor Bulat, Gandaan Dan Faktor Pecahan, Nombor Perpuluhan, Peratus Dan Nombor Negatif (1). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Abdullah, Wan Mohd Shukri and Idris, Abdul Razak (2002) Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer Bertajuk Komponen Elektronik Litar Bersepadu Dan Geganti Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Tiga. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Hamid, Wan Zuraida and Yahaya, Azizi (2002) Hubungan Antara Gaya Pembelajaran Dengan Pencapaian Akademik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Hamzah, Wan Mohd Hanif and Mohd Amin, Nor Fadila (2002) Satu Tinjauan Tentang Pengaruh Faktor Minat, Sikap Dan Persekitaran Dalam Pembelajaran Teknologi Automotif (ta) Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Di Tiga Buah Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Ibrahim, Wan Mohd Suhaimi and Puteh, Fatimah (2002) Improving Writing Skills In The English Language Through The In Corporation Of Word Processor Facilities. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Mahmud, Wan Tikah and Mohamad, Ahmad Kilani (2002) Persepsi Pelajar Terhadap Penguasaan Tulisan Jawi.satu Kajian Kes Ke Atas Pelajar Tahun Enam Sek.keb Felda Kahang Barat,kluang, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Mat Zin, Wan Noor Saliha and Salamon, Hussin (2002) Kedudukan Kewangan Keluarga Dalam Mempengaruhi Pencapaian Akademik Pelajar Spi : Tinjauan Ke Atas Pelajar Tahun 4 Spi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Mohamed, W Mohd Suhaimi and Selamat, Kandar (2002) Penggunaan Mesin Dan Alatan Tangan Di Bengkel Pendidikan Teknik Dan Vokasional Di Kalangan Pelajar 4 Sph Aliran Perdana. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Omar, Wan Muhd Jailani and Nordin, Mohd Safarin (2002) Perisian Pbk : Edaran Enjin Dan Lejang (kemahiran Hidup Bersepadu Elektif Tingkatan 3). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wong, Kung Kui and Othman, Widad (2002) Pengaplikasian Perdagangan Elektronik Di Kalangan Industri Kecil Dan Sederhana Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wong, Shiau Mei and Rahabah, Abdhamid (2002) Perbandingan Masa Reaksi Audio Antara Kanak-kanak Buta Dengan Kanak-kanak Celik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Y

Yaakub, kamarul Bahari (2002) Kecemerlangan Sekolah Dari Perspektif Pengurusan Kualiti. In: Seminar Kebangsaan Kepimpinan Dan Pengurusan Sekolah, 11 - 13 Feb 2002, Seremban,malaysia.

Yahaya, Zaida and Abd Hamid, Hazil (2002) Keberkesanan Subjek Pengajaran Mikro Terhadap Pelajar-pelajar Yang Mengikuti Kursus Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan Kejuruteraan (spaejh) Yang Telah Menjalani Latihan Mengajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yahya, Ruslina and Jusoh, Yahaya (2002) Pelaksanaan Program Pembudayaan Al-quran : Satu Kajian Di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Engku Tun Aminah (seta) Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yahya @ Yayah, Md Halil and Abd Rahman, Mohd Anuar (2002) Peranan Pusat Sumber (pss) Dalam Meningkatkan Prestasi Pelajar Tingkatan Empat Aliran Teknik Di Lima Buah Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Perak : Satu Tinjauan Dalam Mata Pelajaran Kejuruteraan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yakob, Zabidah and Subari, Kamalularifin (2002) Pelaksanaan Pembelajaran Koperatif Di Kalangan Guru-guru Kemahiran Hidup Di Kawasan Skudai Dan Daerah Kulai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yee, Mei Heong and Othman, Widad (2002) Pola Gaya Pembelajaran Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Teknik Perdagangan Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yeop Johari, Suhita and Jalil, Ab Gani (2002) Penggunaan Kaedah Pengajaran Guru-guru Agama Sekolah Agama Kerajaan Negeri Johor : Kajian Kes Di Sekolah Agama Dato amp;#146; Onn Jaafar, Larkin. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yeop Kamrudin, Norazwa and Sihes, Ahmad Johari (2002) Permasalahan Di Kalangan Guru Yang Telah Berkeluarga Dan Melanjutkan Pelajaran Di Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yip, Loon Yong and Hushin, Hassan (2002) Peranan Guru Panatia Sains Dalam Kecemerlangan Mata Pelajaran Sains Mengikut Persepsi Guru Panatia Sains, Guru Sains Dan Pelajar : Satu Kajian Kes Di Sebuah Sekolah Menengah Kebangsaan Terpilih Di Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yip, Mun Wai and Hushin, Hassan (2002) Persepsi Pelajar Pencapaian Tinggi, Sederhana Dan Rendah Dari Tingkatan 4 Di Bandaraya Ipoh Terhadap Beberapa Aspek Pengajaran Dan Pembelajaran Yang Akan Mempengaruhi Pencapaian Sains Pelajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yunus, Basuriah and Bilal Ali, Mohamad (2002) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Pelajar Tingkatan 4 Sek. Men. Akademik Daerah Johor Bahru Bagi Mata Pelajaran Teknikal (lk Dan Tk) : Satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yunus, Jamal@nordin (2002) Pemikiran Strategik Di Kalangan Pelajar Pendidikan Guru:tinjauan Awal. In: The Inaugural Upsi International Teacher Education Conference, 6-8 Mei 2002, Putrajaya,malaysia.

Yunus, jamal@nordin (2002) Memartabatkan Kualiti Pendidikan Prasekolah:perspektif Ibu Bapa. In: Seminar Kebangsaan Jppg 2002, 19 - 21 Mei 2002, Pulau Pinang,malaysia.

Yusof, Izyani and Rosman, Arief Salleh (2002) Persepsi Pelajar Islam Terhadap Guru Mata Pelajaran Pendidikan Islam. Satu Kajian Terhadap Pelajar-pelajar Tingkatan 2 Dan 4 Di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Universiti (1). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusof., Amilia and Abdullah, Nur Qistina (2002) Faktor-faktor Yang Menyebabakan Kurangnya Golongan Lelaki Memilih Perguruan Sebagai Kerjaya-tinjauan Ke Atas Pelajar-pelajar Lelaki Tahun 3 Fakulti Kejuruteraan Mekanikal (automatif). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusoff, Sarina and Aris, Baharuddin (2002) Penghargaan Kendiri Pemimpin Pelajar Di Sebuah Institusi Pengajian Tinggi Awam (ipta). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusoff, Yasin and Mohd Amin, Nor Fadila (2002) Tinjauan Terhadap Motivasi, Sahsiah Dan Sikap Pelajar Tingkatan Empat Aliran Vokasional Di Smv Naik Taraf Kepada Smt Di Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusop Sulaiman, Amin and Omar, Abdul Hafidz (2002) Kajian Perbandingan Mengenai Pengurusan Profesional Di Antara Persatuan Bola Sepak Negeri Johor Dan Kelab Bola Sepak Johor Fc Dalam Menghadapi Saingan Liga Propesional Fam. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yussin, Mohd Jeofrey and Hassan, Johari (2002) Penggunaan Komputer Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Di Kalangan Pensyarah Fakulti Pendidikan Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusuf, Abang Abdul Malik and Nordin, Mohd Safarin (2002) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penguasaan Pengendalian Mesin Di Kalangan Pelajar Pendidikan Teknik Dan Vokasional, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Z

Zaiden, Fauziah and Aris, Baharuddin (2002) Lokus Kawalan Dalaman Pelajar-pelajar Sains Sosial Di Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zailan, Siti Rogayah and Omar, Abdul Hafidz (2002) Perbandingan Tahap Pencapaian Akademik Antara Atlit Dengan Bukan Atlit Sekolah Menengah Kebangsaan Ungku Aziz, Sabak Bernam, Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zainor Abidin, Noraziah and Ninggal, Mohd Tajudin (2002) Tahap Asertif Di Kalangan Mahasiswa Tahun Satu Kolej Siswa Desa Skudai Dan Kolej Tun Fatimah, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zainudin, Zuliana and Aris, Baharuddin (2002) Satu Tinjauan Terhadap Aspek-aspek Psikologikal Dan Faktor-faktor Demografi Terpilih Ke Atas Bekas Penagih Dadah Yang Relaps. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zainudin., Salmiza and Dahlan, Mohd Yunos (2002) Cadangan Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (bbm) Di Dalam Mata Pelajaran Anatomi Untuk Pelajar Sains Sukan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zakaria, Mohammad Khairul Nizam and Shariffudin, Rio Sumarni (2002) Satu Tinjauan Tentang Celik Komputer Di Kalangan Pelajar Pendidikan Khas (cacat Pendengaran) Di Sekolah Menengah Kebangsaan Aminuddin Baki, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zakaria, Ramlah and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2002) Hubungkait Pengurusan Masa Dalam Proses Pembelajaran Dengan Pencapaian Akademik Pelajar Di Fakulti Pendidikan, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zakaria., Norlia and Ibrahim, Noor Mala (2002) Investigatimng The Effects Of Rapid Reading On Comprehension Among 4th Year Tesl Students In Utm When Reading English Texts. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zaman, Hasliza and Sulaiman, Seth (2002) Persepsi Guru-guru Pelatih Lepasan Ijazah Yang Mengikuti Kursus Diploma Pendidikan Kemahiran Hidup Di Maktab Perguruan Tentang Kesediaan Mereka Untuk Mengajar Kemahiran Hidup (teras). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

This list was generated on Sat Feb 29 02:52:50 2020 +08.