Items where Year is 1996

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W | Y | Z
Number of items: 74.

A

Abd. Aziz, Abd Halim (1996) Ciri-ciri Pel. Cemerlang Dalam Peperiksaan Penilaian Men. Ren. Bagi M.pelajaran Kh. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Baser, Jamil (1996) Satu Perbandingan Tentang Keberkesanan & Pendapat Pel. Antara Kaedah Eksperiental & Kaedah Pengajaran Langsung Dalam M.pelajaran Amali. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Hadi, Salahudin Amir (1996) Penggunaan Psz Di Kal. Pel.-pel. Smv. Daerah Rompin Terhadap Perkhidmatan Bimbingan & Kaunseling : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Hamid, Abd Ghani (1996) Permasalahan Yang Mendorong Kepada Kelemahan Pel. Bumiputra Dalam Prinsip Akaun. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Rahman, Ibrahim (1996) Kajian Rekabentuk Gandar Belakang (rear Axle Bearing Puller). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Rahman, Mohd. Fikri (1996) Taraf Sosioekonomi Keluarga & Pengaruhnya Terhadap Penglibatan Pel. Dalam Kegiatan Sukan Di Sek.-sek. Men. Daerah J.bahru Tengah, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Azahar (1996) Kajian Rekabentuk Constant Velocity Joint Extractor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Zaidi (1996) Persepsi Pel.-pel. Smv. Daerah Rompin Terhadap Perkhidmatan Bimbingan & Kaunseling : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Salwa (1996) Kajian Mengenai Beban Tugas Guru Sek. Men. Di Daerah Johor Bahru, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Samah, Ahmad (1996) Rekabentuk Mesin Pembengkok. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Adzim, Nasir (1996) Sikap Pel. 5stp Sesi 1995/96, Utm Skudai Johor Terhadap B. Inggeris-satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Muhad Suabri (1996) Kesan Pengaruh Video Dalam Pend. Remaja. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Noor 'ani (1996) Hubungan Antara Keupayaan Perkaitan Ruang Dengan Keupayaan Mate. Yang Melibatkan Perkaitan Ruang Di Kal. Pel.-pel. Ting. 5. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Mohd. (1996) Masalah Pengendalian M.pelajaran Khb Oleh Guru Bukan Opsyen & Cadangan Cara Mengatasinya : Kajian Kes Di Daerah Kulim/bandar Baharu Kedah D.aman. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Aling, Konsung (1996) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapainan Akademik Pel.-pel. Ting.4 Dalam M.pelajaran Matematik Sek. Men. Di Daerah Tambunan N.sabah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Asree, Susita (1996) Penghasilan & Penilaian Kesesuaian Modul Pengajaran Kendiri Sistem Pelinciran Pada Ting.4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang, Suhaimi (1996) Kefahaman Pel. Dari Beberapa Buah Sek. Men. Akademik Tentang Peluang Pend. & Kerjaya Lepasan Smv.-satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ayob, Abu Bakar (1996) Rekabentuk Kabinet Stok Digital Untuk Menyimpan Bola. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

B

Bujang, Mazlan (1996) Keberkesanan Aktiviti Program Rakan Muda Anjuran Kementerian Belia & Sukan Malaysia Di Daerah J.bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

G

Ghazali, Abd. Majid Wook (1996) Hubungan Antara Minat, Kecerdasan & Status Sosioekonomi Pel. Dengan Pencapaian Mereka Dalam M.pelajaran Kh. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ghazali, Mohd Shukri (1996) Persepsi Pel. Terhadap Pengetahuan & Perkembangan Pend. Vok. Di 3 Buah Sek. Men. Agama (arab) Kerajaan N.di Daerah Kota Bharu, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

H

Hasim, Mahzan (1996) Kajian Prestasi Pel. Sek. Ren. Sosioekonomi Ren. Dalam M.pelajaran Matematik Di Sek.-sek. Ren. Sekitar Daerah Langkawi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Hashim, Rosehan (1996) Buku Idea Rekacipta Ini Merupakan Sumber Ilmiah Dan Inspirasi Pedagogi Untuk Guru-guru Kemahiran Hidup. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ho, Cheng Yong (1996) Faktor-faktor Yang Menjejaskan Pancapaian Akademik Di Kal. Pel. Di Pulau Ketam. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Husin, Mohd Zaki (1996) Rekabentuk & Fabrikasi Mesin Pemotong Kain. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hussain, Hairul Anuar (1996) Tinjauan Amalan Program Latihan Industri Pel. Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hussin, Ibrahim (1996) Hubungan Orientasi Belajar Dengan Pencapaian Akademik B. Melayu Ting.4. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

I

Ibrahim, Kalsom (1996) Penggunaan Sumber Dalam Pengajaran Di Kal. Guru Pelatih Opsyen Pengajian Melayu Semasa Menjalani Praktikum Ii : Satu Tinjauan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Mahat (1996) Penggunaan Abm Dalam Pengajaran Mate. Di Kal. Guru-guru Sek. Rendah Daerah B. Pahat, Johor Bahru: Satu Kajian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

J

Jamaluddin, Noor'aini (1996) Projek Rekabentuk Perakam Loceng Pintu Menggunakan Bahan Komposit Gentian Kaca. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Janudin, Norjah (1996) Persepsi Pel. Ting.4 Di 2 Buah Sek. Men. Dalam Daerah Merlimau, Melaka Terhadap Keperluan-keperluan Remaja & Bagaimana Ibu Bapa Melayaninya. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

K

Kamdi, Rapaah (1996) Hubungan Antara Preastasi Akademik , Pengalaman Mengajar Dan Sahsiah Dengan Pencapaian Mengajar Guru-guru Pelatih Mpti , Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kanan, Manogaran (1996) Taraf Sosioekonomi Terhdap Penglibatan Pel. Dalam Kegiatan Sukan Di Sek.-sek. Men. Daerah J.bahru Tengah, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Koh, Kim Siong (1996) Perbandingan Keupayaan Mental Primer Merentas Aliran Bagi Pel. Ting.4 Smv. Alor Gajah & Sek. Men. Tun Mutahir, Batu Berendam Di Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

L

Lee, Moon Yuen (1996) Tanggapan Guru-guru Terhadap Pengaruh Rancangan-rancangan Telivisyen Dalam Pend. Remaja. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Liew, Kong Ming (1996) Kefahamam Pel. Kursus Kimpalan & Fabrikasi Logam Terhadap Amalan Keselamatan Bengkel Di Smv. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

M

Mansor, Mohd Rusly (1996) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian M.pelajaran Lukisan Geometri Smv. Kangar, Perlis -satu Kajian Perbandingan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Marzuki, Siti Safiah (1996) Pengesan Medan Magnet. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat, Ab. Rahman (1996) Keberkesanan Pembelajaran Konsep Sains Berbantukan Nota Dalam Bentuk Lakaran Grafik Bagi Pel. Ting. 5 (1996) Sek. Men. Merchang, Terengganu. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Ail, Pahrol Radzi (1996) Kesan Faktor Pekerjaan Pend. & Persekitaran Keluarga Terhadap Pencapaian Pel.-pel. Dalam Peperiksaan Men. Ren. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Yusof, Nor Azira (1996) Homepage Pengajaran Kej. Elektrik & Elektronik Untuk Ting.4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mesiran, Parlan (1996) Pencapaian Pel. Melayu Ting.4. Dalam M.pelajaran Sains Di Sek. Men. Batu Anam, Segamat, Johor-satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed @ Idris, Sujana (1996) Pemahaman Guru Terhadap Elemen Kandungan, Pedagogi Dan Psikologi Dalam Kurikulum Mate. Kbsm. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd., Othman (1996) Satu Tinjauan Tentang Minat & Motivasi Pel. Binaan Bangunan Terhadap Kursus Binaan Bangunan Di Smv. Di N.selangor & Wilayah Persekutuan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Adnan, Mohd. Hasni (1996) Kelemahan Pel. Menguasai M.pelajaran Teknlogi Penyejukan & Penyamanan Udara Di 2 Buah Smv. N.kelantan-satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Din, Mohd. Aziz (1996) Amalan Pneggunaan Pusat Sumber Pelatih Semester 2 Maktab Perguruan Kuala Terengganu Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Akademik. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Noor, Norani (1996) Elemen Dan Kriteria Program Latihan Industri Untuk Pel. Kursus Katering Makanan Di S.m.v. Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mukri, Nordin (1996) Hubungan Antara Orientesi Pel. Dengan Pencapaian Pel. Ting. 2 Dalam M.pel. Sains. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Musa, Hasnah (1996) Tinjauan Awal Proses Rundingcara Pengajaran Yang Diamalkan Oleh Guru Pakar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

N

Nahar, Abd. Aziz (1996) Tanggapan Guru Terhadap M.pelajaran Kh Sek. Ren. Di Daerah Melaka Tengah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nan, Abd. Rahman (1996) Persepsi Usahawan Industri Kecil & Sederhana Bumiputra Daerah Kuantan Terhadap Lepasan Vok. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nik Abd. Rashid, Nik Dazuki (1996) Kajian Rekabentuk Kekuda Pemampat Spring Gelung Mac Pherson Strut. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

O

Omar, Shamsuri (1996) Persepsi Pel. Sek. Men. Agama Kerajaan Di N.perak Terhadap Kaunselor Dalam Menjalankan Perkhidmatan Bimbingan & Kaunseling. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Osman, Yusof (1996) Penggunaan Media Pengajaran Di Kal. Guru Pelatih Asas Sains Semasa Menjalani Praktikum Di Mpti, Johor Bahru Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

P

Pardi, Paiman (1996) Modul Pembelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Teras Perdagangan Dan Keusahawanan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Puteh, Mohd Katan (1996) Kajian Rekabentuk Sistem Kembar Sejuk Panas. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

R

Rasul, Mohd Satar (1996) Persepsi Pel. Terhadap Kewibawaan Tenaga Pengajar Teknikal Wanita Yang Mengajar M.pelajaran Teknikal Di Institusi-institusi Teknikal. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

S

Saad, Sainah (1996) Perhubungan Faktor Keluarga Dengan Pencapaian Dalam M.pelajaran Matematik Di Kal. Pel.-pel. Ting.4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Said, Mohd Hilmi (1996) Penghasilan & Penilaian Kesesuaian Modul Pengajaran Kendiri Prinsip Radio Pada Peringkat Ting.4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Samsudin, Mohd Haslan (1996) Penghasilan & Penilaian Komputeronen Pilihan Manipulatif Tambahan Pada Peringkat Ting.3. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shaharuddin, Adlan (1996) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Dalam Matemetik Bagi Pel. Thn. 3 S.t.j. F. Pendidikan Sesi 93/94. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shariffudin, Rio Sumarni (1996) The Use Of Computers In Malaysian Schools And The Effectiveness Of Computer - Assisted Instruction For The Learning Of Some Science Concepts. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sulaiman, Abd. Rahman (1996) Penggunaan Media Teknologi Di Kal. Guru-guru Kh Di Sek.-sek. Men. Daerah Tumpat Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sulaiman, Abd. Samad (1996) Bidang Pengkhususan Pel.-pel. Stp Di Utm & Hubungannya Dengan Ujian Aptitude. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sulman, Baharum (1996) Modul Pembelajaran Kursus Diploma Perguruan Khas Kemahiran Hidup (pertanian). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Suradin, Ali (1996) Persepsi Guru Terhadap Kegiatan Guru Triang Pahang. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

T

Talib, Abd. Aziz (1996) Lukisan Jurusan Kemahiran Automotif Di Smv. Dengan Keperluan Industri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Soo Chye (1996) Satu Tinjauan Penggunaan Bbm Di Kal. Guru-guru Di Smv. Sungai Petani 1 & 2, Sungai Petani, Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

W

Wong, Lee Kiong (1996) Tinjauan Mngenai Pengajaran & Pembelajaran M.pelajaran Sains Di Smv.-smv.di N.johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Y

Yaakob, Abd. Malik (1996) Pengubah Bahanapi Elektromagnetik (elegtomagnetik Fuel Converter). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yasir, Sasman @ Sulieman (1996) Satu Analisis Terhadap Kemahiran Berfikir Dalam Pelajaran Membaca Dan Memahami Berdasarkan Buku Teks Bahasa Malaysia Ting. 1,2 Dan 3(dbp). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yeo, Kee Jiar (1996) Amalan Penggunaan A.b.m. Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Kal. Guru Sek. Men. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusof, Johari (1996) Masalah Pel. Dari Keluarga Terpisah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Z

Zakaria, Mohd Bakari (1996) Modul Pengajaran Dan Pembelajaran Kursus Pengurusan Lepasan Ijazah Kemahiran Hidup (enjin) Di Mpti Johor Bahru, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

This list was generated on Thu Jul 9 19:06:31 2020 +08.