Items where Year is 1995

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: , | A | B | C | D | F | G | H | I | K | M | N | O | R | S | T | V | W | Y | Z
Number of items: 128.

,

, Onwi (1995) Projek Rekabentuk Mesin Gergaji Bulat Serbaguna. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

A

Abd. Hamid, Mohd. Fadli (1995) Sikap Pel. Amalan Bengkel Mesin Terhadap Kepentingan Amalan Keselamatan Dalam Kerja Amali Bengkel Di Smv. N.p. Pinang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Hamid, Suhaimi (1995) Penyegggaraan Bengkel Khb (k.m.) Di Sek. Men. Daerah Gombak, Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Jamil, Zainab (1995) Kekerapan Penggunaan Abm Di Kal. Guru-guru Khb Di Daerah Kerian Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Karim, Kamaruzaman (1995) Penggunaan Abm Dalam M.pelajaran Kh. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Karim, Mohd. Ali (1995) Kesedaran Penjimatan Air Di Kal. Murid-murid Sek. Men. Dalam Daerah J.bahru : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Latih, Romli (1995) Satu Tinjauan Mengenai Persepsi Pel. Terhadap Kaunselor Dalam Menjalankan Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling Di Sek. Men. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Manan, Md. Asror (1995) Rekabentuk Peralatan Menghias Kek Separa Manual. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Rahman, Mardziah (1995) Persepsi Siswazah Wanita Jurusan Kej. (d.l.p.) Terhadap Profesion Perguruan Di Utm, Skudai Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Rahman, Nurul Ain (1995) Kemampuan Pel. Pusat Pendidikan Persediaan Ai Itm Menggunakan Konsep Dan Kemahiran Mate. Untuk Menyelesaikan Masalah Mate. Dalam M.pel. Fizik. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Rani, Mohd. Arif (1995) Masalah Utama Yang Dihadapi Oleh Pel. Thn. 3 Stp Di Utm-satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Osmani (1995) Hubungan Diantara Sikap & Penguasaan Kemahiran Asas Matematik Dengan Pencapaian Palajar Dalam M.pelajaran Prinsip Akaun. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Yamin, Mujri (1995) Pelaksanaan Kaedah Tunjuk Cara Dalam Strategi Pengajaran Khb K.m. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Abu Kher (1995) Satu Kajian Kes Mengenai Ponteng Di Kal. Pel. Sek. Men. Di Kaw. Luar Bandar Dalam Daerah Jasin Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Mustapha Kamal Basha (1995) Pengetahuan Mengenai Pend. Vok. Di Kal. Ibu Bapa Di Daerah Taiping-satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Rusmahini (1995) Amalan Keselamatan Dalam Pengendalian Mesin Di Smv. Perak : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Zaini, Ruslen (1995) Sikap Pel. Pusat Pengajian Thn. Satu (p.p.t.s.) Terhadap Perkhidmatan Unit Perkhidmatan Sokongan Pel. (u.p.s.p.) Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Kurnain (1995) Sikap Pel. Terhadap Keselamatan Bengkel Automotif Di Smv. Di N.kelantan D.naim : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ang, Thean Soon (1995) Suis Kawalan Jauh Peka Bunyi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ariffin, Shaharudin (1995) Implikasi Tinjauan Terhadap Peningkatan Pembelajaran Pel. Sek. Men. Daerah Kuala Muda, Kedah : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Arshad, Abdullah (1995) Kajian Tentang Persepsi Guru-guru Terhadap Fungsi, Personaliti & Kelayakan Kaunselor Di Daerah Kota Setar, Kedah D.aman. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Arshad, Roseminah (1995) Satu Tinjauan Awal Mengenai Persepsi Guru Wanita Terhadap Pengajaran Amali Ketukangan Di Smv. J.bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang, Ibrahim (1995) Rekacipta Pengecas Bateri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang Hamid, Dayang Tiawa (1995) Satu Tinjauan Untuk Melihat Keberkesanan Penggunaan Video/ Karaoke Dalam M.pel. Sifie 1 Hingga 9 Bagi Pel. Di Sebuah Sek. Rendah (daerah Johor). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

B

Basir, Azmi (1995) Taraf Sosioekonomi Keluarga & Pengaruhnya Terhadap Penglibatan Pel. Dalam Kegiatan Sukan Di Sek.-sek. Men. Daerah Jelebu, N.sembilan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bujang, Zahwiyah (1995) Pend. Keluarga & Pengaruhmya Terhadap Tingkahlaku Melepak Di Kal. Remaja. Satu Kajian Kes Di Bandar Jasin, Melaka Bandaraya Bersejarah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bustaman, Patmah (1995) Faktor Sosial Dalam Mewujudkan Tingkah Laku Melepak Di Kal. Remaja. Satu Tinjauan Di Bandaraya Kuching Sarawak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

C

Chan, Kheng Foog (1995) Tangapan Ibu Bapa Masyarakat Cina Di Butterworth Terhadap Pend. Vok. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Rus, Adnan (1995) P.b.k. Bagi Sistem Bekalan Air Di Rumah & M.pelajaran Khb. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Cheah, Kooi Mei (1995) Kefahaman Konsep Asas Metematik (pecahan) Di Kal. Pel. Smv. Daerah J.bahru-satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

D

Daud, Azam (1995) Kajian Mengenai Pertalian Diantara Minat Terhadap Ko-kurikulum Keusahawanan Dengan Perkembangan Personaliti Pel. Di Utm, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Daud, Md Nor (1995) Satu Kajian Mengenalpasti Faktor-faktor Kelemahan Pencapaian Matematik Di Kal. Pel. Ting.4 Di 4 Buah Sek. Men. Di Daerah Bachok Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Daus, Mohd Nasir (1995) Projek Basic Elektronik Training Kit Untuk Smv. Di Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Dawami, Ahamad Tarmizi (1995) Sejauhmana Pelajaran Kamahiran Manipulatif Dalam M.pelajaran Khb Manarik Minat Pel. Mengikuti Pend. Kemahiran Di Smv. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Dawood, Mohd Nor Shaik (1995) P.b.k. Teknologi Amalan Bengkel Mesin (pengeluaran Besi). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

F

Fadzil, Faridah (1995) Satu Tinjauan Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Pel. Perempuan Dalam Pemilihan Kursus E.r.t. Di Smv. Setapak Kl. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

G

G. Subramaniam, Govindan (1995) Meninjau Sejauhmanakah Kemahiran Amalan Bengkel Mesin Di Dalam Kurikulum Smv. Memenuhi Keperluan Kemahiran Dalam Sektor Industri Kecil & Sederhana. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Gan, Han Hua (1995) Tinjauan Awal Persepsi Pel.-pel. Politeknik Terhadap Perkhidmatan Bimbingan & Kaunseling. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Gan, Kern Ong (1995) Satu Tinjauan Awal Mengenai Peranan Guru Pakar Sek.-sek. Men. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Gani, Miasin (1995) Alat Penghidup Mesin Janakuasa Mudah Alih Automatik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ghazali, Mohd Safie (1995) Pandangan Pel. Kej. Awam Terhadap Masalah Amalan Keselamatan Bengkal Kerja Kayu Di Politeknik Sultan H Ahmad Shah & Politeknik Kota Bharu-satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

H

Hamzah, Abusin (1995) Teknik Belajar M.pelajaran Metematik Di Kal. Pel.-pel. Sek. Men. Simpang 4 Alor Gajah, Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamzah, Harizan (1995) Persepsi Guru-guru Perdagangan Terhadap Bidang Elektif Dalam M.pelajaran Khb. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Harun, Norlaila (1995) Kajian Perbandingan Mengenai Sebab Kemasukan & Persepsi Pel. 3 & 5stp (k.h.) Terhadap Program Stp (k.h.) Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hasan, Halim (1995) Kefahaman & Minat Pel. Sek. Men. Ren. Terhadap Pend. Teknik & Vok.-satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hashim, Jamaludin (1995) Tinjauan Keatas Kepimpinan Smv. Terhadap Prestasi Sek. Di Daerah J.bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Abd. Rashid (1995) Persepsi Pel.-pel. Diploma Kej. Awam Terhadap Aktiviti Ko-kurikulum (sukan) Di Utm : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Hamzah (1995) P.b.k. Sistem Bahanapi Enjin Mudah 4 Lejang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Muhd Fuzi (1995) Sejauhmanakah Perkhidmatan Bimbingan Kerjaya Di Sek. Dapat Membantu Dalam Pemilihan Kerjaya Menurut Pandangan Pelajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

I

Ibrahim, Kamarudin (1995) Penilaian Program Latihan Perintis Juruteknik Mekanikal Di Institut Latihan Perindustrian Petroleum, Petronas Management Training Sdn. Bhd. Batu Rakit Kuala Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, M. Osman (1995) Keperluan Mengwujudkan Pembantu Bengkel Kh Di Sek. Men. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Idris, Jamilah (1995) Tanggapan Guru-guru Terhadap M.pelajaran Kh, Satu Analisis Terhadap Guru-guru Yang Mengajar Kh Di Daerah Petaling. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Isa, Mohd Hanib (1995) Tangggapan Guru-guru Wanita Terhadap Khb Komponen K.m.t. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Amru (1995) Faktor Prestasi Ren. Di Kal. Pel. Dalam M.pelajaran Lukisan Geometri & Penyamanan Udara. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Fadilah (1995) Kandungan M.pelajaran Kekeluargaan -pengalaman Dalam Kehidupan Seharian Pel. Men. Ren. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

K

Kamarudin, Md. Silan (1995) Persepsi Pel. Ting.4 Sek. Men. Redang Panjang Terhadap M.pelajaran Pend. Jasmani & Kesihatan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kassim, Md. Shah (1995) Sikap Pel. Terhadap Sukan Smt Kota Tinggi-satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khamis, Md. Eshak (1995) Pandangan Pel. Terhadap M.pelajaran Lukisan Teknik Di Smv. Batu Pahat & Kluang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Krishnan, Murugan (1995) Keberkesanan Program Latihan Perindustrian Smv. Bagi Persediaan Pel. Untuk Industri Masa Depan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

M

Madhavan Pappu, P. Babu (1995) Hubungkait Antara Pencapaian Akademik Dan Pencapaian Amali Guru Pelatih M.p.t.i. Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahmood, Abd. Rahman (1995) Apakah Faktor Yang Menyebabkan Prestasi Akademik Meningkat Di Smv. Kulim Kedah, D.aman. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Makminin, Suhaimi (1995) Analisis Kesukaran Tugasan Konsep Mol Menggunakan Tugasan Analogi Di Kal. Pel. Berbeza Kebolehan Pada Perigkat Ting. Iv. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mamat, Mohd Saupi (1995) Mrekabentuk Sistem Pemakanan Ikan Berjadual. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mansor, Mahdzir (1995) Satu Tinjauan Mengenai Permasalahan Dalam Pengajaran M.pelajaran Khb Di Kal. Guru Sek. Men. Agama Rakyat Di N.kedah D.aman. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mansor, Roslan (1995) Sikap Pel. Sek. Men. Agama Daerah Kota Setar Terhadap M.pelajaran Khb. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat, Samsudin (1995) Satu Tinjauan Mengenai Prestasi Akademik Atlit Dengan Kecemerlangan Dalam Sukan Di Kal. Pel.-pel. Sek. Projek Shah Alam, Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Isa, Mohd Shohimi (1995) Projek Digital Training Kit. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Saat, Ruslan (1995) Tinjauan Mengenai Kesesuaian Latihan Kemahiran Ketukangan Vok. (aliran Spmv) Dengan Keperluan Industri Kecil 3 Kaw. Di Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Sahid, Niriasalaam Sapar (1995) P.b.k. Enjin 2 Lejang Jenis 3 Liang (petrol). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Idris, Ahmad Fuad (1995) Kepentingan Amalan Keselamatan Di Bengkel Kimpalan & Fabrikasi Logam Di Smv. Kuala Terangganu Kemaman & Besut N.terangganu-satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Noh, Khaliyah (1995) Ciri-ciri Program Pend. Pra Sek. : Tinjauan Terhadap Tabika Kemas Di Kaw. Sungai Udang, Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Men, Dzulkli (1995) Strategi Penyelesaian Masalah Matematik Tambahan Di Kal. Pel.-pel. Ting.4 Di Sek-sek. Men. Daerah J.bahru, Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mendolo, Aidah (1995) Tinjauan Mengenai Sikap Terhadap M.pelajaran Matematik Di Kal. Pel.-pel. Sek. Men. Luar Bandar Daerah Segamat Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd., Ahmad Pekeri (1995) Pemampat Udara Kereta Serbaguna. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd., Alias (1995) Perkembangan Dalam Pengajaran M.pelajaran Kh Di Sek.-sek. Men. Daerah Pontian, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd., Zulkifli (1995) Rekabentuk Mesin Pembengkok Logam (bending Machine). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Adris, Mohd. Saaya (1995) Tinjauan Berhubung Dengan Peranan & Aktiviti Pkg Dari Persepsi Penyelaras Dalam Membantu Guru Setempat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Amin, Nazaria (1995) Satu Tinjauan Tentang Sikap Pel. Ting. 2 Terhadap Tv. Pendidikan Di 2 Buah Sek. Dalam Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Idris, Norhayatai (1995) Satu Tinjauan Keatas Minat Pel. Terhadap Pend. Vok. Di Smv. Seri Iskandar Bota, Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Kassim, Mohd. Noor (1995) Satu Tinjauan Mengenai Kaedah Belajar Pel.-pel. Di Sekitar J.bahru Yang Menghadapi Peperiksaan Spmv. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Sidek, Suzana (1995) Satu Tinjauan Mengenai Kesesuaian Penggunaan Perisian Komputer. Autocad Dalam Bidang Rekaan Fesyen Bagi Kursus Kh Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Yassir, Azmi (1995) Tanggapan Masyarakat Melayu Di Daerah Hulu Selangor Terhadap Pend. Teknik & Vok. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mustapha Azyze, M. Suhaimi Azyze (1995) Sikap Pel. Terhadap Sains & Hubungannya Dengan Pencapaian Teknologi Kej. Di Smv., P. Pinang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

N

Nayan, Kamarulzaman (1995) Masalah Penggunaan Alat Pandang Dengar (a.p.d.) Di Kal. Guru Smv. Di Kaw. Utara. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nik Mat, Nik Jaafar (1995) Satu Kajian Mengenai Darjah Keyakinan Pel.-pel. Islam Lepasan Ting.4 Terhadap Rukun Iman Di Smv.. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Noordin, Mohd Halim (1995) Tingkahlaku Belajar Pel.-pel. Thn. Satu Asas Utm : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nordin, Abd. Sukor (1995) Pandangan Pel. Terhadap Pengurusan Pembelajaran Di Asrama Anak-anak Yatim Ghzaliatul Aishiah, Kati, Kuala Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nordin, Kamalludin (1995) Satu Tinjauan Terhadap Tahap Kecergasan Fizikal Di Kal. Pel. Stp Utm Sesi 94/95 Setelah Menjalani Aktiviti Ko-kurikulum Sukan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

O

Omar, Ahmad Suhaimi (1995) Penggunaan Rancangan T.v. Pend. Bagi M.pelajaran Khb Di Dalam Proses Pengajaran & Pembelajaran Di Sek.-sek. Men. Daerah Hilir, Perak Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Osman, Gazari (1995) Satu Tinjauan Masalah Kemudahan Sukan & Rekreasi Di 6 Buah Kampung Pel. Utm Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Abd. Rahim (1995) P.b.k. Mesin Gerudi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Radzuan (1995) Kunci Pintu Elektronik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Widad (1995) Entrepreneurship And Vocational Education: Identifying The Classroom Practice Of Vocational Education Teachers Towards Intergrating Selected Areas Of Entrepreneurs. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Oyhman, Mohaiyiddin (1995) Tinjauan Amalan Keselamatan Penggunaan Mesin & Alat-alat Tangan Di Bengkel K.m. Dalam M.pelajaran Kh Di Kangar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

R

Rahmat, Kasian (1995) Projek Mesin Pemasak Air (automatik). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Raja Salleh, Raja Shamsuddin (1995) Strategi Pengajaran Guru-guru Matematik Di Smv.-smv.(p. Pinang, Kedah & Perlis) Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ramli, Jumri (1995) Rekabentuk Mesin Penyembur. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ridzuan, Zainal Abidin (1995) Kajian Tentang Persepsi Pel.-pel. Terhadap Program Pend. Jasmani & Kesihatan Serta Perlaksanaanya Di Sebuah Sek. Men. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

S

Sadali, Nordin (1995) Minat Di Kal. Pel.-pel. Perempuan Terhadap Komponen Khb-satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Said, Abd Halim (1995) Pelaksanaan Kh Sek. Ren. Di Pulau Langkawi-satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Said, S.borhan (1995) Masalah Pelaksanaan M.pelajaran M.pelajaran Khb Dari Pandangan Guru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saiddin, Omar (1995) Tanggapan Pel. Perempuan Terhadap Kerja Amali M.pelajaran Kh : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Salleh, Azizah (1995) Tinjauan Keatas Ciri-ciri Keatas Latar Belakang Keluarga Dan Konsep Kendiri Remaja Lelaki Yang Ponteng Sek. Di Sek. Dato Jaafar , Johor Bahru, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Salleh, Rosli (1995) Penyediaan Kelengkapan Makmal K. H. Dalam Proses Pengajaran & Pembelajaran Dari Persepsi Pel. & Guru : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Samat, Rahmah (1995) Satu Tinjauan Mengenai Penggunaan Ketuhar Gelombang Mikro Di Kal. Surirumah Bekerja Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Samsu, Ishak (1995) Kajian Rekabentuk Alat Elektro-saduran Mudahalih. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Samsuddin, Zolcapli (1995) Tinjauan Tentang Pengurusan & Peyelenggaraan Bengkel Kh Di Sek.-sek. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saom, Hamsan (1995) Tinjauan Mengenai Faktor-faktor Yang Menyebabkan Pel.-pel. Wanita Di Utm Kurang Melibatkan Diri Dalam Aktiviti Sukan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sarbun, Mohd. Asri (1995) Kajian Rekabentuk Jek Kenderaan Jenis Skru Bermotor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Singaram, Sundara Murthi (1995) Tahap Keupayaan Mental Primer Merentas Ras Di Kal. Pel. Ting.4 Sek. Men. Methodist (a.c.s.) Kampar Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Surim, Rosli (1995) Ponteng Sek. & Perkaitannya Dengan Pencapaian Akademik Di Smv. Kuala Terengganu, Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

T

Tajuddin, Hishamuddin (1995) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Kerjaya Di Kal. Pel.-pel. Ting.4 Di 2 Buah Smv. Di N.perak Satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Talib, Abd. Aziz (1995) Lulusan Jurusan Kemahiran Automotif Di Smv. Dengan Keperluan Industri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Abd. Jamal (1995) Konsep Kendiri & Hubungannya Dengan Pencapaian Akademik Pel.-pel. Di 3 Buah Sek. Mengah Di Daerah Slim River, Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Thahir, Zulkifly (1995) Pengurusan Bengkel Kh Di Sek.-sek. Men. Daerah Pontian, Johor-satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tumin, Misringah (1995) Kesesuaian Kemahiran Dalam Sukatan Pelajaran E.r.t. (bahagian Jahitan) Bagi Ting.4 & 5 Di Sek. Harian Dengan Kemahiran Yang Diperlukan Oleh Tukang Jahit. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tun, Tee Kong (1995) Unit Kawalan Magnetik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

V

V. Raman Nair, Revinathan (1995) Persepsi Pel.-pel. Ting. 4 Terhadap Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penguasaan Bahasa Inggeris Kbsm. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

W

Wan Isa, Wan Mazlan (1995) P.b.k. Tangki Simbah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Mustapha, Wan Zainudin (1995) Kemahiran-kemahiran Asas Yang Perlu Ada Bgi Seseorang Juruteknik Binaan Bangunan-satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Y

Yakub, Muhd Razi (1995) Satu Tinjauan Keatas Permasalahan Pelaksanaan K.m. Dalam M.pelajaran Khb Di Sek.-sek. Men. Di Bandar Segamat, Johor D.tazim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yono, Jayati (1995) Persepsi Pel. & Guru Kursus Automotif Terhadap Perlaksanaan Peraturan Bengkel Di Smv. Di Seluruh N.johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yu, Swee Lan (1995) Satu Tinjauan Mengenai Pengaruh Iklan Di Telivisyen Terhadap Pembelian Makanan Di Kal. Pel. Sek. Men. Ren. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yunus, Ismail (1995) Pembuatan Bagi Lorong Bagi Sistem Pembentungan Dengan Kaedah Konkrit Pratuang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yunus, Yusli (1995) Satu Tinajauan Terhadap Pelaksanaan M.pelajaran Kh Di Daerah Kuala Muda, Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusoff, Md. Zin (1995) Kh : Satu Tinjauan Terhadap Pandangan Guru-guru Yang Mengajar Khb Di Sek. Men. Di J.bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Z

Zainol, Azmi (1995) Kajian Awal Persepsi Pel. Stp Terhadap Pendekatan Syarahan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zakaria, Mohd Yusoff (1995) Projek Simulator Telivisyen Untuk Smv. Di Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

This list was generated on Thu Jul 9 05:16:25 2020 +08.