Items where Year is 1994

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W | Y | Z
Number of items: 114.

A

Abd. Aziz, Azmi (1994) P.b.k. Bagi Subjek Kh (mesin Gerudi). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Hadi, Mat Aris (1994) Tanggapan Pel. & Guru Terhadap Kegiatan Sukan Di Smv. Lembah Kelang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Kamil, Asro (1994) Satu Tinjauan Terhadap Penggunaan & Perkhidmatan Perpustakaan Di Politeknik Ungku Omar, Ipoh. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Latif, Meor Jamaludin Meor (1994) Perisisan Multimedia Khb Ting.2 Pilihan 1 : K.m.t.. Enjin -edaran 4 Lejang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Rahman, Ahmad Marzuki (1994) Amalan Pengajaran Di Kal. Pensyarah-pensyarah Baru Di Utm, Skudai-satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Rahman, Maidin (1994) Persepsi Pel. Kursus Peyejukan & Penyamanan Udara Terhadap Kepentingan Amalan Keselamatan Bengkel Di Smv. N.johor D.tazim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Rahman, Mohd. Deros (1994) Kajian Rekabentuk Mesin Pemarut & Pemerah Santan Kelapa. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Razak, Mohd. Rus (1994) Analisis Kesilapan Pel. Dalam Beberapa Tajuk M.pelajaran Khb (k.m.t. Bahagian Elektrik). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Ismail (1994) Pesepsi & Minat Pel. Sek. Men. Perempuan Terhadap Kh-k.m.; Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Amin, Mustaza (1994) Fenomena Ponteng Di Kal. Pel. Sek. Men. Di Bandar Jasin. Satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Abd. Wahab (1994) Penerapan Nilai-nilai Murni Dalam Pengajaran & Pembelajaran Khb Satu Tinjauan Awal Di 5 Buah Sek. Daerah Larut, Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Mohd Noh (1994) Satu Kajian Mengenai Kepentingan Iklim Sosial Sek. Men. Di Daerah Kulai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Mohd Som (1994) Lengan Pemotongan Berjejari Oksi-asetilina. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Roslan (1994) Pandangan Pel. Politeknik Ungku Omar Terhadap Aktiviti Ko-kurikulum (sukan) : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Zulkifli (1994) Persepsi Mayarakat Daerah Kubang Pasu, Kedah Terhadap Perkembangan Pend. Vok.-satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Radzi, Mustafa Albakari (1994) Peranan Komputer. Terhadap Peningkatan Daya Berfikir & Keaktifan Dalam Pembelajaran Di Kal. Murid Sek. Keb. Tahap Satu Ii-satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Alang Sapri, Abd. Aziz (1994) Kesesuaian Latihan Industri Bagi Pel. Kej. Jentera Politeknik Ungku Omar, Ipoh : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Mohd Sabri (1994) Amalan Teknik Belajar Di Kal. Pel. Thn. 1 Peringkat Sarjana Muda Utm : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Zahari (1994) Tinjauan Keberkesanan Pembelajaran Lukisan B.k. (c.a.d.) Di Kal. Pel.-pel. Kej. Awam Di Politeknik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Alias, Ghazali (1994) Satu Tinjauan Kesesuaian Kursus Penyamanan Udara & Penyejukan Dengan Keperluan Industri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Amin, Rejli (1994) Tinjauan Pengurusan Skim Pinjaman Buku Teks (s.p.b.t.) Di Bahagian Sek. Pertama, N.sarawak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ariff, Sadikin (1994) Pemotong Tandan Kelapa & Pencantas Ranting Atau Dahan Pokok. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Arshad, Mahdzub (1994) Keselamatan Di Kal. Buruh Di Tapak Bina Dalam Industri Binaan : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Asun, Ramli (1994) Sikap Pel. Amalan Bengkel Mesin (abm) Terhadap Kepentingan Amalan Keselamatan Dalam Kerja Amali Bengkel. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Atan, Jaafar (1994) Kajian Rekabentuk Towbar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ayob, Khalid (1994) Jek Kereta Berkawalan Jauh. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ayob, Mohd Yusof (1994) Kajian Mengenai Etika Kerja Kakitangan Pentadbiran Utm Kampus Jalan Semarak Kl. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

B

Badol, Ismail (1994) Kajian Rekabentuk Tempat Pembakar Ikan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bahaudin, Muhd Zuhaidi (1994) Sikap Pel. Terhadap Peranan Perkhidmatan Bimbingan & Kaunseling Di Smv. Di N.perak D.rizduan, Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

C

Che Man, Mohd Mustapha (1994) Persepsi Pel. Terhadap Pelaksanaan Perkhidmatan Bimbingan & Kaunseling Di Smv. Di N.johor D.tazim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

D

Dahaman, Saedan (1994) Kajian Keberkesanan Belajar Subjek Pengenalan Kepada Pengaturcaraan (basic & Fortran) Dalam Kurikulum Stp Di Utm Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Darus, Ahmad (1994) Tanggapan Pel. Terhadap Kerja Amali Kh Satu Tinjauan Di 6 Buah Sek. Men. Di Daerah Seberang Perai Utara Pulau Pinang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Darus, Mohd Shokri (1994) Permasalahan Pengurusan Bengkel Kh Di 10 Buah Sek. Men. Di Daerah Seberang Perai Utara, Pulau Pinang -satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Derani, Mohd Nazir (1994) Sejauhmanakah Kemahiran Penggunaan Alatan/mesin Bagi Pel. Lepasan Politeknik (kursus Kej. Awam Di Peringkat Sijil) Menepati/memenuhi Keperluan Industri-satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Desa, Abd. Karim (1994) Keberkesanan Pengajaran Guru-guru Khb Terhadap Pengajaran & Pembelajaran M.pelajaran Khb. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

H

Hamdan, Aminudin (1994) Kajian Mngenai Pengurusan Masa Oleh Pel.-pel. Politeknik P.dickson-satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haron, Nordin (1994) Tanggapan Guru-guru & Pel. Tentang Pencapaian Akademik Pengakap Dalam Gerak Kerja Ko-kurikulum Di Sek. Men. Daerah Alor Gajah, Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Harun, Ramli (1994) Aktiviti & Kesedaran Belajar Terhadap Keselamatan Di Smv. Kuala Terengganu-satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hasan, Saidi (1994) Rekabentuk Gabungan Mesin Pemarut Kelapa & Tebu (cosubike) Kaedah Manual. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hashim, Rosehan (1994) Pandangan Pengetua, Guru & Pel. Smv. Mengenai Ciri-ciri Guru Pertukangan Yang Berkualiti. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hashim, Yusof (1994) Mengenalpasti Kategori Salah Konsep Mengenai Konsep Daya Newton Merentasi Jantina Dan Etnik Di Kal. Pel. Ting. 5 Sains Di Sek.-sek. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Mohd Taufik (1994) Tinjauan Berhubung Sengan Pandangan Pel. Aliran Spmv Terhadap M.pelajaran Teknologi Binaan Bangunan Smv. Di N.sembilan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Zukapley (1994) Kajian Mengenai Keselesaan Bilik Pensyarah Di Kampus Utm Jalan Semarak Kl. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hawi, Abd. Manap (1994) Alat Penggera Mudah Alih. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Husain, Abd. Jabar (1994) Satu Tinjauan Mengenai Kesesuaian Latihan Kemahiran Vok. Di Pusat Serenti Daerah Muar Dengan Keperluan Sektor Perindustrian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

I

Ibrahim, Baharudin (1994) Persepsi Pel. Smv. Terhadap Aspek Dorongan, Perhubungan & Kerjaya Ibu Bapa Dalam Pemilihan Kerjaya-satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Kamarudin (1994) Satu Kajian Tentang Pengetahuan Mengenai Sikap & Tabiat Belajar Di Kal. Pel. Stp, Utm Dengan Menggunakan S.s.h.a. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Idris, Hj. Azman (1994) Satu Tinjauan Mengenai Masalah Pencapaian Akademik Bekas Pel.-pel. Smv. Yang Sedang Mengikuti Kursus Diploma Di Utm Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Kaharuddin (1994) Merekabentuk Tangga Serbaguna. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Mohd Rosdi (1994) Satu Kajian Tentang Kaeadah Belajar Keatas Pel.-pel. Cemerlang Peringkat Spm. Di Sek. Men. Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan, Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Rosly (1994) Tahap Pencapaian M.pelajaran B. Melayu Di Kal. Murid Keturunan Thai Di Sek. Ren. N.perlis. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail Effendi, Azlin (1994) Satu Tinjauan Motivasi Pel. Terhadap Pembelajarannya Bagi Pel.-pel. Stp (a,e&j) Thn. 5 Sesi 93/94. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

J

Jusoh, Shafie (1994) Persepsi Murid Terhadap Faktor-faktor Yang Mempertingkatkan Proses Pembelajaran Di Asrama. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

K

Kadir, Mohmad (1994) Pandangan Pel. & Pensyarah Mengenai Pengurusan & Keselamatan Dalam Bengkel Kej. Awam Di 3 Buah Politeknik Malaysia (bengkel Kerja Paip). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kajar, Md. Aminin (1994) Satu Tinjauan Mengenai Sikap Pel. Smv. Terhadap M.pelajaran B. Inggeris Dengan Pencapaian Mereka Dalam M.pelajaran Tersebut. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kalimuthu, Narayasamy (1994) Satu Kajian Keatas Peyelenggaraan Mesin-mesin Di Bengkel Amalan Bengkel Mesin Di Smv.-smv.(pelaksanaan & Masalahnya). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kamsun, Md. Yazid (1994) Adakah Faktor Kemanusiaan Menjadi Punca Utama Berlakunya Kemalangan Di Kilang/bengkel Perindustrian. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

L

Lee, Chock Leon (1994) Satu Tinjauan Terhadap Pembelajaran B. Melayu Di 2 Buah Sek. Ren. Jenis Keb. Cina Di Wilayah Persekutuan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Hong (1994) Sikap Membaca Di Kal. Pel. Stp Utm Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Peng Peng (1994) Satu Tinjauan Mengenai Amalan Pengurusan Masa Di Kal. Pel. Kursus Stp, F. Pendidikan, Utm Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

M

Mahmod, Mukter (1994) Permasalahan Di Kal. Pel.-pel. Sek. Men. Terhadap M.pelajaran Kh Di Daerah Kota Bharu -satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mansor, Hussain (1994) Penyelenggaraan Di Bengkel Automotif Smv. Di P. Pinang -tinjauan Pelaksanaan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Fadzali, Hisam (1994) Sejauhmana Kecenderungan Pel. Terhadap Bidang Teknik & Vok. Di Kaw. Kl. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Nor, Samshuri (1994) Tinjauan Mengenalpasti Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Membaca Di Kal. Pel. Ting.4 Kursus Pertukangan Di Smv. N.johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Tahir, Kamarudin (1994) Kajian Kemudahan Asrama Smv. Di N.melaka & Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Yusof, Abd. Rashid (1994) Kajian Rekabentuk Mesin Penggebu Aiskrim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mean, Nordin (1994) Penggunaan Pusat Sumber Sek.-satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Megat Kasim, Ahmad Afandi (1994) Peyertaan & Sikap Masyarakat Orang Aslli Di Penempatan Pinggir Kampung Bukit Lanjan & Rumah Kakitangan Jabatan Hal Ehwal Orang Asli, Batu 12 Gombak, Selangor D.ehsan Terhadap Pend. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Misni, Saharudin (1994) Peyediaan Kelengkapan Bengkel Khb Bagi Mencapai Keberkesanan Proses Pengajaran Pembelajaran Dari Persepsi Pel. -satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed, Adnan (1994) Kecenderongan Anak Peneroka Felda Terhadap Pend. Vok. Di N.pahang Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohammed, Sanusi (1994) Penerimaan Industri Terhadap Lepasan Smv. Jurusan Kimpalan Di Daerah Muar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Kassim, Mohd. Disa (1994) Rakabentuk Ampaian Kain Automatik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Khalil, Jinit (1994) Modul P.b.k. Tajuk Teknologi Automotif. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Suriani, Mohd. Amin (1994) Mesin Banting & Pengering Padi Banting 2. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Tak, Ahmad Marzuki (1994) Keberkesanan Pembelajaran M.pelajaran Teknologi Penyejukan & Penyamanan Udara. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Yusoff, A. Azman (1994) Keberkesanan Khidmat Bimbingan & Kaunseling Di Smv. Tanah Merah-satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Zahari, Ahmad Talat (1994) Persepsi Guru Terhadap Perlaksanaan Amali Di Smv. N.johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Moksin, Robani (1994) Vandalisme : Satu Tinjauan Di Asrama Smv. Di N.sembilan D.khusus. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Morad, Abdullah (1994) Mesin Pengering Pakaian Heat Box. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhd., Radziah (1994) Perkembangan Siaran T.v. Pend. Di Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Musa, Fazilah (1994) Projek Semulator Radio Untuk Smv. Di Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

N

Najib, Abu (1994) Satu Tinjauan Mengenai Kepuasan Bekerja Di Kal. Guru-guru Vok. Di Smv. Kursus Kej. Ketukangan Di Kaw. N.sembilan D.khusus. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ng, Kam Lee (1994) Perisian P.b.k. Untuk M.pelajaran Teknologi Binaan Bangunan Dalam Tajuk Pintu Panel Untuk Pel. Ting.4 Di Smv. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

O

Othman, Rosmawati (1994) Satu Tinjauan Terhadap Faktor-faktor Kelemahan Pel. Melayu Dalam M.pelajaran B. Inggeris Di Politeknik Pantai Timur. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

P

Pillai, Mageswary (1994) Keengganan Pel. Menggunakan Perkhidmatan Unit Bimbingan & Kaunseling Di Smv. Lembah Kelang -satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

R

Razali, Khairuddin (1994) Tanggapan & Sikap Guru Kh Terhadap Peningkatan Akademik Mereka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

S

Saad, Ab. Latif (1994) Persembahan Multimedia Berasaskan Komputer. Bagi Tajuk Kikir Di Dalam Silibus Kursus Amalan Bengkel Mesin Ting.4 Smv. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saad, Mokhtar (1994) Penggunaan Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka Oleh Pel. Ting.4 Di Bandar Melaka-satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sairan, Jamali (1994) Rekacipta Set Peralatan Litar Logik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sakrani, Hammori (1994) Tanggapan Ibu Bapa Terhadap Anak Mereka Yang Bersekolah Di Smv. N.johor D.tazim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Salleh, Ismail (1994) Pengurusan Perancangan Aktiviti Pusat Sumber : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sarip, Abu Bakar (1994) P.b.k. : Operasi Asas Ketam Permukaan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sarjan, Abd. Rahim (1994) Kajian Rekabentuk Ruang Bengkel Kerja Kayu Di Smv. Johor (satu Tinjauan Di Smv. J.bahru.muar & Batu Pahat). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sarone, Badariskon (1994) Tinjauan : Penempatan Komputer. Di Bengkel Kej. Serta Penggunaannya Di Kal. Guru-guru Teknikal Di Smv. N.perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sembok, Kamaruddin (1994) Penggunaan Perpustakaan Oleh Pel.-pel. Kursus Kimpalan & Fabrikasi Logam Di Smv. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shafiee, Mohd Radzi (1994) Masalah Disiplin Di Kal. Pel. Islam : Satu Tinjauan Terhadap Latar Belakang Keluarga Pel. Di Smv. Daerah J.bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shamsuddin, Johari (1994) Amalan Peraturan Keselamatan Bengkel Kursus Amalan Bengkel Mesin Di Smv. : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sharudin, Anuar Afandi (1994) Peranan Pusat Sumber Perpustakaan Sek. (p.s.p.s.) Bagi Mempertingkatkan Minat Membaca Di Kal. Pel. Ting.4 Smv. Di Selangor D.ehsan-satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sulaiman, Abd. Mibing (1994) Kajian Mngenai Beberapa Konsep Metematik Di Kal. Pel. Sek. Men. : Satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sulaiman, Muhd. (1994) Meninjau Beberapa Faktor Yang Berperanan Dalam Pembelajaran Metematik Di Smv. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Syed Hussin, Syed Hadzir (1994) Siaran Tv Pendidikn : Kajian Mengenai Peranan & Penggunaanya Dalam Pembelajaran Di 4 Buah Sek. Men. Di Daerah Muar, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

T

Talib, Kamal Baharin (1994) Satu Tinjauan Keatas Persepsi Majikan Terhadap Pend. & Pelbagai Latihan Vok. Di Pgm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Talib, Mohd Fadil (1994) Tinjauan Tentang Amalan Kemahiran Belajar Di Kal. Para Pel. 5stp Sesi 1994/1995. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Kim Tong (1994) Perisian P.b.k. Bertajuk Daya Ricih & Momen Lentur Dalam M.pelajaran Kajidaya Bahan & Struktur Bagi Kursus Kej. Awam Di Politeknik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tee, Lee Teck (1994) Pengunaan Komputer. Sebagai Alat Pengajaran-pembelajaran Satu Tinjuan Di Sek. Men. Daerah J.bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tey, Choon Beng (1994) Satu Tinjauan Keatas Keputusan Akademik Atlit Utm Skudai Yang Melibatkan Diri Secara Aktif Dalam Kegiatan Ko-kurikulum. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

W

Wan Mamat, Wan Mazlan (1994) Merekabentuk Pemampat Spring Gelung Untuk Membuka Penyerap Hentak (skock Absorber) Jenis Mac Pherson Strut. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Y

Yaacob, Azmi (1994) Tanggapan Pel.-pel. Sek. Men. Daerah Pontian Terhadap Ciri-ciri Guru Sains Yang Berkualiti. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusoff, Husin (1994) Tanggapan Masyarakat Terhadap Pend. Vok. Di Smv. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusoff, Mokhtar (1994) Pengaruh Status Sosioekonomi Keluarga Terhadap Pancapaian M.pelajran Khb Pel. Di 5 Buah Sek. Dalam Jajahan Tanah Merah & Jajahan Jeli : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Z

Zakaria, Ahmad Zaini (1994) Persepsi Pel. Ting.3 Di 3 Buah Sek. Men. Di Kaw. Sabak Bernam Tentang Pend. Vok. : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zakaria, Hamzah (1994) P.b.k. Penyenggaraan Tangki Simbah (sisten) M.pelajaran Khb. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zakaria, Mohd Bakari (1994) Satu Tinjauan Keatas Permasalahan Dalam Pelaksanaan M.pelajaran Khb & Cara-cara Mengatasinya Di Beberapa Sek. Men. Dalam Daerah J.bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zakaria, Mokhtar (1994) Sejauh Mana M.pelajaran Khb Dapat Membantu Pel. Sek. Men. Sangkai Di Dalam Kehidupan Seharian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

This list was generated on Thu Jul 9 19:08:57 2020 +08.