Items where Year is 1993

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: , | A | B | C | D | E | H | I | J | K | L | M | N | O | R | S | T | W | Y
Number of items: 101.

,

, Cheng Hwa Ngan (1993) Tahap Literasi Komputer. Di Kal. Pel. Ting.4 Kursus Elektrik Di Smv. : Satu Tinjauan Di N.selangor D.ehsan & Wilayah Persekutuan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

, Mod Rashid Mamat (1993) Mengenalpasti Masalah Minat & Motivasi Yang Dihadapi Oleh Pel. Kursus Binaan Bangunan (aliran Spmv) Di Smv. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

A

Abas, Haron (1993) Masalah Psikologi & Beberapa Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Pembelajaran M.pelajaran Lukisan Geometri & Fabrikasi Logam Di Smv. N.johor -satu Tinjaun. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Halim, Hajjah Werdah (1993) Pengambilan Nota Kuliah Di Kal. Mahasiswa Sains Thn. Satu Utm -satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Hamid, Muhd Salleh Mandak (1993) Satu Tinjaun Sejauhmanakah Darjah Kefahaman & Penghayatan Guru Smv. Pengkalan Chepa, Kelantan Terhadap Falsafah Pend. Negara. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Rahman, Mohd. Husin (1993) Pembelajaran Berkumpulan Di Dalam Bilik Darjah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Rahman, Rashidi (1993) Tanggapan Kepuasan Kerja Terhadap Prestasi Guru-guru Teknik Dari Semenanjung Yang Mengajar Di Bahagian Kuching, Sarawak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Rahman, Saat (1993) C.a.i.-kelengkapan & Aksesori Kimpalan Oksi-asetilina. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Wahid, Mohd. Mahbob (1993) M.pelajaran Kh & Fungsinya Terhadap Pel. Sek. Men. Kajian Keatas Kes Di 6 Buah Sek. Men. Di Daerah Batu Pahat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Norillah and Syed Hassan, Sharifah Sariah (1993) UNSPECIFIED In: Comparative Analysis Between Bloom?çös Taxonomy And Malik Badri?çös Taxonomies Of Thinking Process. Budaya Ilmu Sdn Bhd, Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan.

Abdullah, Dzulkarnain Goh (1993) Kesesuaian Silibus Matematik Sarjana Muda Teknologi Serta Pend. (kej. Awam) Terhadap M.pelajaran Kej. Awam. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Paimin (1993) Mngenalpasti Keperluan Asas Kemahiran Guru Dalam Kemahiran Amali Elektrik & Elektronik Di Smv. N.johor & Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abidin, Ramlan Zainal (1993) Cadangan Meningkatkan Pencapaian Pel. Dalam M.pelajaran Teknologi Elektrik Di Smv. Kaw. Utara. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu, Mohd Azir (1993) Iklim Sek. & Kesan Pengaruhnya Terhadap Prestasi Pembelajaran Di Smv. Kuang & Batu Pahat-satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Zarul Akmar (1993) Tinjauan Amplikasi Abm Di Smv. : Tumpuan Kepada Pengajaran Teknologi Elektronik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Jahuri (1993) Pandangan Guru Tentang Masalah Pencapaian Pel. Dalam M.pelajaran Lukisan Geomatri & Binaan Bangunan Bagi Kursus Binaan Di Smv. N.johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Alias, Akmal Shukri (1993) Buku Panduan : Kerjatanah Keperluan, Penyediaan & Kesesuaian Sebagai Rujukan Para Pel. Kej. Awam Di Politeknik-politeknik Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Arba'i, Mohd Repangi (1993) Pemikiran Islam Dalam Pend. Teknik & Vok. (satu Tinjauan Ringkas). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Aref, Adnan (1993) Sejauhmana Penglibatan Pel. Yang Bersukan Mempengaruhi Prestasi Akademik Di 4 Buah Sek. Di N.perak D.rizduan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang, Hassan (1993) Penglibatan Guru Ketukangan Terhadap Penggunaan Abm Di Smv. N.kelantan -satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Aziz, Muhd Isom (1993) Penglibatan Pel. Smv. Terhadap Aktiviti Sukan-satu Kajian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

B

Bakar, Che Mukhtar (1993) Kajian Sosial Mengenai Remaja Di Pusat Membeli Belah, Satu Tinjauan Di Kl. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bakar, Mohd Razali (1993) Keberkesanan M.s.s.s. N.kelantan Di Dalam Membantu Meningkatkan Mutu Pend. Ko-kurikulum Sukan Di Smv. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bakar, Mohd Teni (1993) Persepsi Pel. (klien) Terhadap Perkhidmatan Bimbingan Rakan Sebaya Di Utm Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

C

Che Ahamad, Che Yaacob (1993) Satu Kajian Mengenai Iklim Smv. Tanah Merah Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Hussain, Rozalan (1993) Tinjauan Perkaitan Diantara Faktor Status Sosioekonomi Dengan Pencapaian Matematik Pelajardi Peringkat S.r.p. Satu Kajian Si Smv. Seluruh Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Ibrahim, Che Kamarudin (1993) Tangggapan Pel.-pel. Majlis Latihan Vok. Keb. (mlvk) Terhadap Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sikap & Minat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Mohd. Nor, Che Mohd. Ariff (1993) Keberkesanan Ko-kurikulum (kelab & Persatuan) Sebagai Agen Interaksi-satu Kajian Terhadap Pel. Politeknik Kota Bharu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Mohd. Nor, Che Mohd. Ariff (1993) Keberkesanan Ko-kurikulum (kelab & Persatuan) Sebagai Agen Interaksi-satu Kajian Terhadap Pel. Politeknik Kota Bharu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Soh, Che Rameli (1993) Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Akademik Pel. Kej. Elektrik Politeknik Kota Bharu, Kelantan Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chi, Sak Fatt (1993) Satu Tinjauan Mengenai Tahap Literasi Komputer. Guru Kh Di Daerah Bentung, Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

D

Daud, Mat Zaib (1993) Satu Tinjauan Pandangan Pel. Terhadap Buku Bengkel Kursus Elektrik (b.b.k.e.) Di Smv. Di N.kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Daud, Salim (1993) Minat Pel. Terhadap Kursus Penyejukan & Penyamanan : Satu Tinjauan Awal. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

E

Ental, Jamien (1993) Persepsi Guru Pelatih Ketukangan Maktab Perguruan Teknik Terhadap Penempatan Mengajar Di Smv. Di Sarawak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

H

Hamzah, Khalip (1993) Sikap Pel. Terhadap Kursus Amalan Bengkel Mesin Di Smv. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haroon, Zainon (1993) Perbandingan Antara Sukatan M.pelajaran Lukisan Geometri & Bangunan Dengan Lukisan Kej. Ting.4 & 5 : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hasan, Zainol (1993) Rekabentuk Mesin Pemisah Hampa Padi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Razali (1993) Tinjauan Terhadap Keperluan Asas Dalam Pengendalian Komputer. Di Kal. Guru-guru Smv. ( Zon Tengah). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Yusoff (1993) Sikap Ibu Bapa Penjaga Terhadap Penghantaran Anak Mereka Ke Smv. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haun, Hing Hwa (1993) Keberkesanan Kaedah Pengajaran M.pelajaran Matematik Di Sek. Ren. Jenis Cina Di N.melaka-satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Husain, Abd Hamid (1993) Keberkesanan Perlaksanaan Kelab Komputer. Di Politeknik Ungku Omar, Ipoh. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hussin, Jamilah (1993) Nilai & Pemilihan Pekerjaan Di Kal. Pel.-pel. Smv. Kluang Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

I

Ibrahim, Bahanin (1993) Pesepsi Nilai-nilai Pel. & Pandangan Guru Kursus Binan Bangunan Di Smv. Dalam N.johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Husaini (1993) P.b.k. Kimia Ting.4 : Elektrokimia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Sabariah (1993) Trat Keusahawanan : Adakah Pel. Ahli Projek Kausahawanan Muda (p.u.m.) Memilikinya ? Satu Kajian Di Smv. Wilayah Persekutuan Kl. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Zulkifli (1993) Satu Tinjauan Mengenai Pandangan Pel. Kursus Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pend. (stp) Terhadap Aktiviti Ko-kurikulum Sukan Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Idris, Mohd Isa (1993) Tinjauan Mengenalpasti Keberkesanan Literasi Komputer. Di Politeknik Ungku Omar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Idris, Mohd Najib (1993) Jentera Meleraikan Buah Padi Dari Tangkai & Hampanya Banting 1. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ihwan, Abd Ghani (1993) Sejauhmana Pusat Kegiatan Guru (pkg) Membantu Meningkatkan Profesionalisme Guru Vok. Di N.selangor & Wilayah Persekutuan (satu Tinjauan). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Zulkipli (1993) Persepsi Pel. Smv. Di N.perak Terhadap Kursus Amalan Bengkel Mesin. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

J

Jalaludin, Abd. Rahim (1993) Pekerjaan Yang Diceburi Oleh Bekas Pel. Smv. (johor) Satui Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jamaludin, Mohd Nor Zaienn (1993) P.b.k. Pengenalan Kepada Teori Pengajaran Batu Bata. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Juraimi, Abd. Khalid (1993) Rekabentuk Sebuah Abm (k.i.t.) Bagi Topik Asas Elektronik Dalam Fizik Ting.5 Kbsm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

K

Kamarudin, Rajuddin (1993) Persepsi Pel. Kej. Awam, Politeknik Ungku Omar, Ipoh Terhadap Amali Batu Bata. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

L

Lai, Pok Hoon (1993) Satu Kajian Untuk Membentuk Garis Panduan Penyenggaraan Peralatan Elektronik Bagi Smv. Di Zon Selatan Semenanjung Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Chew Moy (1993) Satu Tinjaun Tentang Cara Belajar Di Kal. Pel. Perempuan Fakulti Sains, Utm Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Hong Seng (1993) Perisian Pengajaran P.b.k.-janakuasa Arus Ulangalik Mudah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Hong Swan (1993) Keberkesanan Perlaksanaan M.pelajaran Kh Di Sek. Men. Akademik Di Kluang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Limat, Ishak (1993) Kajian Mengenai Kesesuaian Latihan Industri Bagi Pel.-pel. Aliran Kemahiran (mlvk) Di Smv. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

M

Mahabob, Ahmad Jamil (1993) Sikap Para Pel. Terhadap Langkah Keselamatan Bengkel Kh (manipulatif) Di Smv.-smv.kaw. J.bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mamat, Ismail (1993) Satu Tinjauan Keatas Kesesuaian Kursus Peyejukan & Penyamanan Udara Di Smv. Dengan Keperluan Idustri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mamek, Mahmood (1993) Faktor Kepuasan Kerja Guru-guru Ketukangan Di Smv. N.johor D.tazim : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Marzuki, Norhayati (1993) Rostrum Berprojektor Overhead. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat, Abd. Rahman (1993) Hubungan Diantara Pencapaian Matematik Dengan M.pelajaran Elektrik Bagi Mahasiswa Thn.3 Sesi 1991/92 Kl. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Daud, Fauzi (1993) Masalah Pengajaran & Pembelajaran Khb Sek. Men. Ren. Penelitian Di Sek. Men. Gred A Terkawal, Gred A Dsan B Di Wilayah Persekutuan, Kl. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Sabri, Kamal (1993) Keberkesanan Perlaksanaan Kursus Kemahiran Mlvk (elektrik) Di Vok.. Sejauhmanakah Ia Mencapai Matlamatnya. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Aron, Idris (1993) Kajian Mengenai Perbandingan Prestasi Pel. Lulusan Spmv Dengan Spm. Dalam Jurusan Kej. Jentera Di Politeknik Ungku Omar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Said, Mohd. Kamil (1993) Kajian Rekabentuk Peranti Pemotong Paip Oksi-asetilina. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Misron, Mohd Hashim (1993) Merekabentuk Pengayak Bermotor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Moaet, Md. Muhsin (1993) Pengukuran & Pemetaan Bunyi (kebisingan) Di Bengkel Smv. Muarjohor D.tazim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed, Abd. Aziz (1993) Tinjauan Berhubung Dengan Persepsi Serta Minat Pel.-pel. Pusat Pengajian Asas Thn. Satu Utm Terhadap Pemilihan Kursus Sebagai Satu Bidang Kerjaya Mereka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd, Baharudin (1993) Faktor Yang Mempengaruhi Pel. Sek. Men. Akademik Tidak Memasuki Smv.. Satu Tinjauan Di 3 Buah Sek. Men. Di Daerah Jempol, N.sembilan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd., Jamil (1993) Kesan Penglibatan Ibu Bapa Terhadap Pencapaian M.pelajaran Teknologi Elektronik Pel. Smv. Lembah Kelang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. & Mamat, Alyas (1993) Penggunaan Kaedah Jelmaan Laplace Dalam Penyelesaian Masalah Litar Elektrik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Salleh, Zainal (1993) Rekacipta Perisian Sistem Maklumat Pengurusan Pel. Sek. Men. (s.m.p.). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Taib, Normah (1993) Keberkesanan Kelas Tuisyen Terhadap Pencapaian Akademik Menurut Pandangan Pel.-satu Tinjauan Di 2 Buah Smv. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Yunus, Mohd. Yusof (1993) Meninjau Kesesuaian Kandungan Kurikulum Mlvk Kursus Elektronik Berbanding Dengan Keperluannya Di Industri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Zain, Zahari (1993) Satu Kajian Perestasi Pencapaian Pel.-pel. Kursus Stp Di Utm Dalam M.pelajaran Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Musa, Ruslan (1993) Tinjauan Mengenai Penghayatan Nilai Intrinsik Kemanusiaan Di Kal. Pel. Smv. Kluang Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

N

Nong Chik, Mohd. Hamdan (1993) Perlaksanaan Perkhidmatan Unit Bimbingan & Kaunseling Di Politeknik Malaysia-satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Noordin, Roslan (1993) Penguasaan Prinsip Ikatan Bata Dalam M.pelajaran Teknologi Binaan Bangunan Bagi Pel. Ting.5 Di Smv. : Satu Tinjauan Awal. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nor, Abd Halim (1993) Tanggapan Pel. Asrama Terhadap Smv. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

O

Othman, Adanan (1993) Perbandingan Pencapaian Akademik Pel. Luar Asrama Dengan Pel. Dalam Asrama Di Smv. N.johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

R

Rabingon, Hosni (1993) Mengkaji Masalah Pembelajaran Teori Teknologi Elektrik Di Smv. N.selangor & Wilayah Persekutuan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ramli, Ghazali (1993) Peranan Guru Dalam Melaksanakan Perubahan Kurikulum Teknologi Binaan Bangunan Smv. Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ridzuan, Mohd Fouzi (1993) Kesuaian Latihan Kemahiran Amalan Bengkel Mesin Di Smv. Dengan Keperluan Industri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rosidi, Abd. Aziz (1993) Kegiatan Membaca Di Alangan Murid Smv. Di Selangor D.ehsan & Wilayah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

S

Saari, Abd. Rahman (1993) Tinjauan Terhadap Amalan Keselamatan Di Bengkel Pepasangan Elektrik Di Smv. Kuala Kangsar & Taiping, Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Safii, Hanapi (1993) Pengukuran & Pemetaan Corak & Kebisingan Di Kaw. Sekitar Kampus Utm, Kuala Lumpur & Corak Pengaruhnya Terhadap Pembelajaran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Salleh, Che Ahmad (1993) Satu Tinjauan Kajian Punca-punca Kelemahan Pel. Kursus Elektronik Dalam M.pelajaran Teori Teknologi Elektronik Di Smv. N.kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Salleh, Mahmud (1993) Gabungan Mesin Parut Kelapa & Perah Santan Automatik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Suboh, Hamzah (1993) Rekabentuk Pam Penyiram Tanaman Berjangka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

T

Taat, Abdul Ghani (1993) Sumbangan Kesediaan Belajar & Pengetahuan Metematik Terhadap M.pelajran Tenikal Di Smv. (satu Tinjauan Di 3 Buah Smv. Pertukangan Di N.johor). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Talip, Tuah (1993) Penggunaan Abm Dalam Pengajaran Teknologi Elektrik Di Smv. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Kim Lock (1993) Kajian Keberkesanan Bahan Pengajaran Yang Digunakan Oleh Guru Smv. Melaka Tengah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tay, Ley Eng (1993) Satu Kajian Kes Untuk Meninjau Persepsi Murid Terhadap Faktor-faktor Yangmempengaruhi Mutu Pencapaian M.pelajaranajaran Matematik Moden Pilihan C Di Smv. Alor Setar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

W

Wee, See Heiian (1993) Perisian (p.b.k.) Untuk M.pelajaran Teknologi Binaan Bangunan Dalam Tajuk Tangggam Pemidang Untuk Pel. Ting.4 Di Smv. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Y

Yahya, Nor Zaitun (1993) Kajian Kefahaman Konsep Terhadap 3 Tajuk M.pelajaran Sains Kej. Bagi Pel. Thn. 1 Politeknik Ungku Omar, Ipoh. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yajid, Ibhrim/ibrahim (1993) Kajian Mengenai Kesesuaian Latihan Kemahiran Vok. Untuk Pel.-pel. Luar Bandar Di Pgm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yunus, Alwi (1993) Pengaruh Matematik Terhadap Pancapaian M.pelajaran Teori Teknologi Elektronik Di Smv. Lembah Kelang -satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusof, Hassan (1993) Sejauhmana Perlunya Menambah Pengetahuan Di Kal. Guru Yang Mengajar Kursus Kimpalan & Fabrikasi Logam Smv. Di Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

This list was generated on Thu Jul 9 18:17:44 2020 +08.