Items where Year is 1992

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | H | I | J | L | M | O | P | S | T | U | W | Y | Z
Number of items: 44.

A

Abd. Raof, Sinapuri (1992) Menghasilkan Datu Perisian P.b.k. Bagi Tajuk Pepejal, Cecair & Gas Dalam M.pelajaran Fizik Peringkat Spm. (sukatan Pelajaran Malaysia). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Rashid, Hasan (1992) Persepsi Pel. Sek. Men. Luar Bandar Di Daerah Mersing Terhadap Matematik Sebagai Suatu M.pelajaran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Siti Noraiha (1992) Hubungan Diantara Pencapaian S.r.p. Dengan Pencapaian Spm. Dalam M.pelajaran Sains & Mate. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Hassan, Raha (1992) Kajian Diskriptif Keatas Kelayakan S.r.p., Minat,sikap & Pencapaian Pel. Kursus Binaan Bangunan Di Smv. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Romizah (1992) P.b.k. Pembinaan Perisian Perisian Kursus Bagi M.pelajaran Teknologi Elektronik Ting.4 (kemuatan) Di Smv. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Akasah, Zainal Abidin (1992) Kesesuaian Rekabentuk Bengkel Binaan Bangunan Pinjaman Bank Pembangunan Asia Ke Iii Smv. Mangikut Undang-undang Bangunan Industri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

B

Bahari, Md. Salim (1992) Sejauhmanakah Pend. Vok. Dapat Membentuk Kemahiran Di Kal. Pel. Spmv Jurusan Ketukangan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bakar, Ahmad (1992) Masalah Pengajaran & Pembelajaran M.pelajaran Kh Serta Keberkesananya Terhadap Pel. Ting.2 Sek. Men. Batu Kikir N.sembilan D.khusus-satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Burhanudin, Muhd. (1992) Permasalahan Dalam Perlaksanaan M.pelajaran Kh & Cara Mengatasinya Di Sek.-sek. Men. Dalam Daerah Machang, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

C

Che Omar, Zambree (1992) Tinjauan Berhubung Dengan Pembelajaran Secara Berkumpulan Di Kal. Pel. Kursus Ijazah Sarjana Muda Sains/teknologi Serta Pend. & Diploma Pend. Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Choo, Yeh Fung (1992) Perisian Pengajaran/pembelajaran Matematik Pecahan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

D

Deraman, Muhd. (1992) Peranan Penyenggaraan Peralatan Elektrik Di Bengkel Smv. Kaw. Pantai Timur. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

H

Husin, Abd. Majid (1992) Permintaan Industri Kecil Terhadap Pel.-pel. Lepasan Smv. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hussien, Atan (1992) Keberkesanan Aktiviti Ko-kurikulum (sukan) Di 3 Buah Politeknik Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

I

Ismail, Asiah (1992) Pebelajaran Kimia Secara Inkuiri Di Sek, Men. Atas : Isu & Masalah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Zakaria (1992) Satu Tinjauan Faktor Kebisingan Di Bengkel Smv. Boleh Melemahkan Prestasi Pelajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

J

Jaafar, Md. Kassim (1992) Persepsi Pel.-pel. Sek. Men. Pasir Gudang J.bahru Mengenai Disiplin Pel. Masakini. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jamari, Siti Normala (1992) Kesesuaian Profesion Jurutera Awam Untuk Wanita. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

L

Lee, Bon Hwa (1992) P.b.k. -sel & Bateri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Loo, Yam Siew (1992) Sikap Mahasiswa/i Stp Thn. 3 Sesi 91/92 Utm Terhadap M.pelajaran B. Inggeris-satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

M

Manan, Abd. Rani (1992) Kajian Mengenai Kesesuaian Latihan Industri Untuk Pel.-pel. Kej. Awam Politeknik Ungku Omar Ipoh. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamaed Ali, Mohd. Abdullah (1992) Tinjauan Permasalahan Penglibatan Pel. Dalam Persatuan Sains Komputer. (p.e.r.s.a.k.a.) Di Utm Kampus Cawangan Jalan Semarak, Kuala Lumpur Sesi 90/91. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Amin, Nor Fadila (1992) Kepentingan Kelab Kaunseling & Kerjaya Si Smt & Peranannya Dalam Membantu Pel. Menentukan Kerjaya. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Arif, Rosli (1992) Kajian Untuk Menentukan Kemahiran Asas Yang Perlu Ada Bagi Seorang Juruteknik Elektronik Lulusan Smv. Di Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Said, Nor Azam (1992) Kesan Iklim Sek. Terhadap Prestasi Pembelajaran Di 4 Buah Sek. Men. Dalam Daerah Kelang, Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Wahi, Ahmad Jalaludin (1992) Sikap Pelatih-pelatih Bangunan Di Ikm Terhadap Program Yang Diikuti. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

O

Ooi, Yek Hwa (1992) Satu Kajian Mengenai Punca-punca Ponteng Di Salah Sebuah Smv. Di J.bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Osman, Ahmad Rasidi (1992) Kajian Pengunaan Komputer. Di Kal. Guru-guru Sek. Di N.johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

P

Phoon, Chee Khiong (1992) Membangunkan Perisian P.b.k. Dalam Topik Semi Konduktor Diod. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

S

Sadi, Mohd Khamidon (1992) Masalah Pembelajaran Yng Dihadapi Oleh Pel. Thn. 3stp Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sahlan, Nor Saidin (1992) Sistem Latihan Guru Ketukangan & Keberkesannya Dalam Meningkatkan Minda Pel. Di Smt & Vok. Di Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Samad, Mohd. (1992) Penerimaan Industri Terhadap Lepasan Smv. Jurusan Elektronik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Subahir, Suhana (1992) Hubungan Di Antara Gaya Pembelajaran Dengan Pencapaian Terhadap M.pelajaran Teknologi Elektrik Di Kal. Pel. Ting.4 Smv.-satu Tinjauan Ke Atas Smv. Kluang & Smv. Batu Pahat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Subramaniam, S. Elangovadikal (1992) Sistem Mengenal Perkataan Menggunakan Proses I.n.t.e.l. 8088. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Suhib, Khairulanuar (1992) Tahap Pengetahuan Masyarakat Daerah Teluk Intan Terhadap Perkembangan Pend. Vok. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

T

Tam, Cai Wan (1992) Pertalian Antara Sikap Mahasiswa Thn. Pertama Utm Caw. Kuala Lumpur Terhadap M.pelajaran Dengan Pencapaian Akademik Mereka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Teh, Ah Lek (1992) P.b.k. Membina Satu Program Untuk Membantu Pelajaran Topik Perintang Kepada Pel. Ting.4 Jurusan Elektronik Smv. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

U

Ui@wong, Sui Yien (1992) Pengaruh Rakan Sebaya Terhadap Tabiat Belajar Bagi Pel. Ting.4 Elektrik & Elektronik Smv. Kluang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

W

Wan Bakar, Wan Norliza (1992) Cabaran Kepada Penglibatan Wanita Di Dalam Bidang Teknik & Vok. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Husain, Wan Rosli (1992) Satu Tinjauan Mengenai Kemudahan-kemudahan Asas Yang Terdapat Di Perkampungan Pel. Utm Skudai Johor D.tazim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Ismail, Wan Suhzaifah (1992) Cara Menyelasaikan Masalah Pembelajaran Statik Dengan Menggunakan Model. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Y

Yusoff, Azhar Bakty (1992) Kualiti Kemanusiaan Dalam Diri & Faktor Yang Mendorong Pemilihan Kursus S.p.k. Di Fakulti Sains Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusoff, Rose Maini (1992) Komunikasi Yang Baik Sebagai Penggerak Kepada Pembalajaran Yang Berkesan Di Smv. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Z

Zainudin, Rohizad (1992) Mengukur Kemahiran Matematik Yang Ada Pada Pel. Stp Thn.2 (elektrik) Yang Masuk Ke Thn.3 Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

This list was generated on Thu Jul 9 05:17:00 2020 +08.