Items where Year is 1991

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: , | A | B | C | F | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Y
Number of items: 85.

,

, Norzi Lebai Saleh (1991) Mengenalpasti Masalah Pembelajaran Kimia Thn. Satu Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

A

A. Rahman, Mohd Akebal (1991) Tanggapan Pel. Terhadap Kesesuaian Mesin Untuk Ujian Amali Di Bengkel Pemesinan Ikm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

A/pabhimanam, Revathi (1991) Pengajaran Individu Penghasilan Modul Pengajaran Kendiri Menggunakan Model Teras Cabang (cahaya). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Aziz, Zarina (1991) Mengenalpasti Maslah-masalah Yng Dialami Oleh Pel. Thn. Satu S.s.i. Dalam Pembelajaran Fizik Menurut Tangggapan Mereka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Ghani, Normali (1991) Kajian Mengenai Masalah Pembelajaran M.pelajaran Matematik Ke Atas Murid Ting. 4 Di Sek. Men. Datuk Udang Abd. Manap, Tampin, N.sembilan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Kadir, Khiyon (1991) Menilai Keberkesanan Pengajaran & Pembelajaran Aliran Kemahiran Mlvk Di Smv. (tumpuan Kajian Pada Kursus Binaan Bangunan). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Rahman, Najib (1991) Personaliti Pel. Yatim Di P.e.r.k.a.y.a. Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Ab. Rani (1991) Pengukuran & Penilaian Pend. Teknik & Vok. -satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahamd, Puteri Iryani Pertiwi (1991) Masalah Kelemahan Murid Dalam Pembelajaran Matematik Moden Ting.4 Di N.kelantan : Satu Analisis. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Jamaludin (1991) Sistem Pend. & Latihan Vok. Di Republik Persekutuan Jerman & Di Malaysia. Satu Kajian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Norhashimah (1991) Mengenalpasti Masalah Pembelajaran & Kesannya Kepada Pencapaian Kimia Murid Di Sek. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Suhaimy (1991) Arah Hala Pend. Teknik & Vok. Kajian Ilmiah Terhadap Peluang Akademik & Pekerjaan Lepasan Vok. Jurusan Kej. Jentera. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Anthony, Iraneus (1991) Mempertingkatkan Sistem Pengurusan Bahan & Bengkel Di Makmal Struktur & Konkrit Fakulti Kej. Awam. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Asral, Selamat (1991) Tinjauan Awal Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Sikap Pelajar Aliran Kemahiran Mlvk Di Sekolah Menengah Vokasional. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

B

Bahari, Md. Salim (1991) Sejauhmanakah Pend. Vok. Dapat Membentuk Kemahiran Di Kal. Pel. Spmv Jurusan Ketukangan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Basri, Mohd Safie (1991) Keberkesanan Aktiviti Pend. Ko-kurikulum Sukan Di 3 Buah Smv. Kluang & J.bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

C

Chan, Hon Man (1991) Modul Pengajaran Kendiri : Garis Lurus (matematik Ting.iv ). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Daud, Mohd Tamizi (1991) Rekabentuk Perisian Pembelajaran B.k. Untuk Sebahagian Matapelajaran Binaan Bangunan Dengan Menggunakan Bahasa Pengarang Linkway. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Su, Radiah (1991) Faktor Yang Menpengaruhi Pembelajaran & Pencapaian Akademik M.pelajaran Lukisan Teknik Antara 2 Smt. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chee Din, Zaidie (1991) Merekabentuk Modul Ujikaji Fizik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Cheng, Sok Fun (1991) Membandingkan Keberkesanan Pengukuhan Pembelajaran Kendiri Bermodul Dengan Pembelajaran Kendiri Bernota Ringkas Bagi Tajuk Matriks. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chew, Peck Wan (1991) Pengajaran Individu Penghasilan Modul Pengajaran Kendiri Dengan Menggunakan Model Teras Cabang (bab Matriks). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

F

Fung, Siew Wee (1991) Pengajaran Individu Penghasilan Modul Pengajaran Kendiri Dengan Menggunakan Model Teras Cabang (penjelmaan Isometri). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

H

Hamed, Mohd Sani (1991) Masalah Disiplin Di Kal. Pel.-pel. Di Smv. Butterworth-satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hanif, Abd Samad (1991) Perisian Rekabentuk B.k. Untuk Perancangan Pendawaian Elektrik Rumah : Satu Rekacipta Dan tinjauan Keberkesananya. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hasmunih, Nor Azlinda (1991) Penggunaan Vektor Dalam Pelbagai Masalah Penonjolan B.k. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassim, Johari (1991) Modul Kimpalan Arka & Kimpalan Arka Gas Lengai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hoo, Kham Chai (1991) Penggunan Modul Di Smv..-smv. Satu Kajian Pandangan Guru Sek. Yang Sedang Berkursus Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hussain, Zakaria (1991) Tinjauan Hubungan Latarbelakang Keluarga Terhadap Pemilihan Kursus Pengajian Di Smv. (ketukangan). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

I

Ismail, Azizan (1991) Tanggapan Masyarakat Terhadap Pend. Teknik & Vok. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Faridah (1991) Masalah Pel. Dalam Mempelajari M.pelajaran Kimia Khususnya Tajuk Pengoksidaan & Penurunan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Jasni (1991) Kajian Sikap Pel. Smv. Setapak Terhadap Peranan Perkhidmatan Bimbingan & Kaunseling. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

J

Jais, Aimee Shahrin (1991) Kajian Sikap Pel. Terhadap M.pelajaran Amali Bengkel. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

K

Kasdu, Malek (1991) Maklumbalas Menenai Nilai-nilai Dalam Sistem Pend. Teknik & Vok. Tumpuan Terhadap Perlaksanaannya Dalam M.pelajaran Teknologi Binaan Bangunan Di Bawah Tajuk Gerbang -satu Cadangan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Koh, Lee Ling (1991) Permasalahan Pembelajaran Trigonometri Di Sek. Men. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kong, Yoon Tiam (1991) Penghasilan Modul Pengajaran Kendiri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

L

Lee, Kwee Sin (1991) Prospek Pel. Lepasan Spmv Thn. 1987. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Kian Poh (1991) Pengenalan Unjuran Ortografik Penonjolan B.k. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Yit Lee (1991) Pandangan Umum Terhadap Sumbangan Pel. Smv. Kursus Binaan Bangunan Dalam Industri Pembinan (satu Tinjauan Awal). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Low, Che Kaip (1991) Sikap Pengetua & Guru-guru Terhadap M.pelajaranajaran Khb Di N.johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

M

Maidin, Zurami (1991) Pemilihan Perisian P.b.k. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Maitit, Azami (1991) Keberkesanan Penggunaan Perkhidmatan & Kemudahan Di Smv. Kemaman, Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mansor, Nor Aishah (1991) Sikap Pel. Vok. Jurusan Elektrik Terhadap M.pelajaran Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Marpi, Rozani (1991) Penyelesaian Masalah Dalam Kimia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Sharif, Mazlan (1991) Peluang Pekerjan Lulusan Smv. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Som, Yahya (1991) Peningkatan Nilai Secara Bersepadu Di Smv. Dalam Perspektif Islam. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Nor, Abd Ghani (1991) Mengkaji Masalah Yang Dihadapi Oleh Guru-guru Pelatih Stp Utm Semasa Latihan Belajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Melor, Wan (1991) Tangggapan Pel. Terhadap Pembelajaran Matematik Bagi Pel. Di Daerah Tumpat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Minhat, Norhayati (1991) Fakta Sosioekonomi Mempengaruhi Pencapaian Kurikulum & Aspirasi Kerjaya Pel. Dekad Ini-satu Kajian Di Daerah Batu Pahat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Saukani, Faridah (1991) Penghasilan Modul Pengajaran Kendiri Dengan Menggunakan Model Teras-cabang (pepejal, Cecair Dan Gas). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Saukani, Faridah (1991) Penghasilan Modul Pengajaran Kendiri Dengan Menggunakan Model Teras-cabang (pepejal, Cecair Dan Gas). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd., Mohd. Nasir (1991) Merekabentuk Meja Kimpalan Arka Untuk Smv. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd., Mohd. Noorshah (1991) Satu Tinjauan Sikap Pel.-pel. Stp Terhadap Perkhidmatan Bimbingan & Kaunseling Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd., Munizar (1991) Pend. Teknik & Vok. Dari Perspektif Islam (satu Pengenalan). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Effendi, Khairulnazaruddin (1991) Kesukaran Matematik Di Kal. Para Pel. Smt. & Smv. Di Dalam Beberapa Tajuk Tertentu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Noor, Salmi (1991) Peranan Matematik Dalam Pend. Kimia-konsep M.o.l. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Yusoff, Khalid (1991) Persepsi Guru-guru & Pel.-pel. Terhadap Perkhidmatan Bimbingan & Kaunseling Di Sebuah Smv. Ketukangan Daerah J.bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Musa, Norhuda (1991) Menghasilkan Perisian Pbk Bagi Matapelajaran Kimia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

N

Ngumbang, Helbert Ubong (1991) Tanggapan Masyarakat Di Sarawak Terhadap Pend. Vok. & Teknik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

O

Osman, Nor Liha (1991) Teknik Menyoal & Masa Hentian Dalam Pengajaran Kimia Di Sek. Men. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Ab. Manan (1991) Perbandingan Program Majlis Latihan Vok. Keb. (mlvk) Di Smv. & Ikm Dalam Bidang Penerapan Batu Bata. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Zurida (1991) Pengajaran Individu : Penghasilan Pengajaran Kendiri Dengan Menggunakan Model Teras Cabang (statistik). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

P

Phong, Khek Hoa (1991) Penggunaan Promer Dalam Bidang Perubatan Umum. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Phoon, Cheng Kit (1991) Pengukuran & Penilaian Pemprosesan Jawapan Ujian Objektif Serta Analisis Item Secara Berkomputer. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

R

Rahman, Sharifah Habibah (1991) Persepsi Tingkah Laku Yang Ideal Terhadap Matematik Oleh Pel. Sains & Sastera Di N.johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rashid, Jaludin (1991) Penyelarasan Kurikulum Stp Yang Ditawarkan Di Utm Dengan Kurikulum Kej. Yang Di Tawarkan Di Smt. & Vok. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

S

Salim, Jamaliah (1991) Pemikiran Islam & Amplikasinya Kepada Pend. Sains-satu Cadangan Pembentukan Model Pend. Sains Dari Perspektif Islam. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sawal, Mohd Aziz (1991) Perkembangan Pendidikan Sekolah Menengah Vokasional Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Selamat, Mastor (1991) Perbandingan Pencapaian Bagi Pel. Dengan Kelulusan Spm. & Spmv Yang Mengikuti Kursus Stp Di Utm Dalam M.pelajaran Matematik & Kej. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shahrin Jais, Aimee (1991) Kajian Sikap Pel. Terhadap M.pelajaran Amali Bengkel. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shohod, Siti Hasnah (1991) Kaedah Membina Perisian Pend. Kimia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sidek, Khatijah (1991) Kriteria Pemilihan Perisian Mikro Komputer. Untuk Pegawai Perkhidmatan Pend. Di Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sumbo, Shariff Fudin (1991) Lukisan Teknik Membantu Pancapaian Pel. Dalam Pencapaian Teknik & Vok. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Supramaniam, Rani (1991) Penggunaan Soalan Bilik Darjah Dalam Pengajaran-pembelajaran Sains Oleh Guru Pelatih Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

T

Tak, Salsiah (1991) Hubungan Peranan Pengetua & Guru-guru Sek.-sek. Men. Daerah Perak Tengah Dalam Pengurusan Disiplin Sek. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Talib, Junainah (1991) Menghasilkan Satu Perisian (pbk) Dalam Satu Topik Matematik (putaran). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Lee Ting (1991) Menyiasat Tahap Kemahiran-kemahiran Sains Bersepadu Di Kal. Pel. Thn. Satu Di Utm Sesi 1990/91 & Kesan Kursus Amali Yang Diikuti. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tey, Kim Tee (1991) Satu Tinjauan Awal Berkaitan D dengan Matapelajaran Matematik Yang Diambil Oleh Pelajar 2 Stp Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tujad, Mohd Kamarudin (1991) Menilai Taraf Pencapaian Matematik Di Kal. Pel. Smv. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tukachil, Shamsudin (1991) Mesin Memproses Kelapa Untuk Mendapatkan Santan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

V

Vincent Ramesh, Sylvia Janet (1991) Teknik Menyoal Dalam Pengajaran-m.pelajaran Kimia Di Sek. Men. Di Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

W

Wan, Lye Duan (1991) Penerapan Unsur-unsur Sejarah Matematik Hasil Sumbangan Arab, China & India Ke Dalam Matematik Ting.4 Kurikulum Bersepadu Di Sek. Men. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Y

Yeap, Yusoff Sze Ping (1991) Masalah Amali Fizik Di Sek. Men. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yen, Kim Wah (1991) Sistem Pengurusan Maklumat Sek. (s.p.m.s.). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yeop, Nor Hamsiah (1991) Hubungan Diantara Kemahiran Matematik Dengan Pencapaian Kimia Bagi Pel. Thn. Satu S.p.k. & S.s.i. Di Utm Sesi 1990/91. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

This list was generated on Thu Jul 9 12:51:39 2020 +08.