Items where Subject is "General Education"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: , | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Number of items at this level: 3885.

,

, Choon Sern Ngoo and Rahabah, Abdhamid (2001) Kajian Keberkesanan Aktiviti Lari Ulang Alik Terhadap Daya Tahan Kardiovaskular Pasukan Bola Keranjang Wanita Universiti Teknologi Malaysia, Skudai,johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

, Fhadillah (1999) Kajian Perbandingan Latihan Bebanan Terhadap Kekuatan Otot Kaki Atlit Tarik Tali Daerah J.bahru 1999. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

, Jamlee Silem/bibianna Laura. and Subari, Kamalularifin (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Cara Pergaulan Mahasiswa Sarawak Di Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

, Jcmarrie Yusof@wilfred and Rajab, Azizah (2007) An Investigation Of The Anxiety Level Of Form One and Form Two Science Teachers Using English As the Medium Of Instruction In The District Of Ranau. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

, Majalah Kursus Asas Kebarangkalian Dan Statistik Dengan Aplikasi. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

, Masmiza. Mohammad Mokhtar (1999) Pemahaman Konsep Haba Pel. Thn. 5 Sek. Keb. Sanglang, Ayer Hitam, Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

, Muhamad Bin Jaraie (2012) Occupational Stress Among Primary School Teachers In The District Of Sri Aman, Sarawak. UNSPECIFIED thesis, Universiti Teknologi Mara.

, Paternus Marcus Mujamah and Shariffudin, Rio Sumarni (2005) Keberkesanan Kaedah Visual Dalam Pembelajaran Sains. Satu Kajian Kes Disebuah Sekolah Menengah Dikota Kinabalu,sabah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

, Rita Purnama Sari and Mohamad Nor, Faizah (2009) The Correlation Between Metacognitive awareness Of Reading Strategy And Reading comprehension Performance. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

, Roert Singgih @ Isa Jasmi (1997) Alat Penghidup Semula Pemutus Litar Bocor Ke Bumi Bagi Kegunaan Domestik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

, Rosnida and Hashim, Abu Bakar (2002) Tahap Amalan Organisasi Pembelajaran Di Universitas Bung Hatta Satu : Tinjauan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

, Yein@ian Anak Bilun (2012) The Relationship Between School Principal Leadership Style And Teacher Efficacy: A Case Study. UNSPECIFIED thesis, Universiti Teknologi Mara.

A

A. Anthony, Jeyaseelan and Abu, Mohd Salleh (1999) Tahap Kesukaran Pel. Dalam Menyelesaikan Masalah Perkataan Dalam Topik Pecahan Peringkat Kbsr. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

A. Aziz, Johari and Buntat, Yahya (1999) Perlaksanaan Kaedah-kaedah Pengajaran M.pelajaran Khb Bagi Guru-guru Kh Di Sek. Men. Daerah Gombak, Selangor D.ehsan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

A. Aziz, Marzilah and Wan Mansur, Wan Fara Adlina (2001) An Evaluation Of Materials : A Case Study Of The Uhb 2232 Report Writing Course For The Faculty Of Chemical And Natural Resource Engineering (fkkksa) Utm. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

A. Imam, Ombra and Abas Mastura, Maripaz and Jamil, Hajri and Ismail, Zurida READING COMPREHENSION SKILLS AND PERFORMANCE IN SCIENCE AMONG HIGH SCHOOL STUDENTS IN THE PHILIPPINES. Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 29, 81–94, 2014.

A. Jalil, Kamarudin (1999) Persepsi Guru-guru Kh Terhadap Pelaksanaan Komponen Rekacipta Di Sek.-sek. Men. Daerah Kulai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

A. Kahar, Norlela and Nordin, Aziz (2008) Faktor-faktor Yang Mungkin Mempengaruhi Perlaksanaan Program Bimbingan Taulan Dalam Membantu Guru Sains Menguasai Bahasa Inggeris Di Sekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

A. Masikon, Jessica and Ismail, Zaleha (2004) Kajian Mengenai Gaya Pembelajaran Berdasarkan teori Kepelbagaian Kecerdasan (mi) Gardner Di Kalangan pelajar Aliran Bukan Sains Tingkatan 4 Bumiputera Di daerah Penampang Sabah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

A. Rahim, Abdullah (1997) Tinjauan Terhadap Peranan Guru E.r.t. Dalam Pengurusan & Penyelenggaraan B. Masakan Di Sek. Men. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

A. Rahman, Nor Faizah and Salamon, Hussin (2006) Faktor-faktor Yang Mendorong Pelajar Memilih Sekolah menengah Kebangsaan Agama. Satu Kajian Terhadap Pelajar tingkatan Satu Sek. Men. Keb. Agama Sheikh Abdul Malek, Kuala terengganu, Terengganu Darul Iman. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

A. Rahman, Shukriah Aini (1999) Kajian Tentang Kemahiran Pel. Dalam M.pelajaran Lukisan Kej. Di Sek.-sek. Men. Daerah Muar, Johor D.tazim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

A. Rajak, Rosnah and Mohd Noor, Norani (1999) Faktor-faktor Yang Menyebabkan Pel. Tidak Memilih Mata Pelajaran Elektif Ekonomi Rumah Tangga Untuk Ting. 4 Di Daerah Kluang, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

A. Wahid, Masitah and Mohd Said, Mohd Rizal (2009) Persepsi Pengusaha Kantin Terhadap Pemilihan Pekerja Di kantin Sekolah Dalam Zon Skudai, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab Hamid, Siti Fatimah and Sayed Ahmad, Sayed Mahussain (2008) Persepsi Pelajar Institusi Pengajian Tinggi Awam terhadap Peranan Harta Wakaf Dalam Pembangunan ummah : Satu Kajian Terhadap Pelajar Spi Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab Jabar, Nurul Liyana and Ismail, Norhiza (2008) A Study On The Language Learning Strategies Used among Uhb 1412 Students. (english For Academic Communication). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab Latif, Norliza and Sulaiman, Seth (2006) Persepsi Pelajar Tingkatan Empat Terhadap Tahap keberkesanan Pengajaran Guru Sains Di Daerah Pasir Mas. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab Nasir, Nurul Hana and Abdul Raof, Abdul Halim (2009) Overcoming Test Anxiety: Perspectives Of Senior Students Of The Faculty Of Education. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab Rahim, Shahrizan and Mansor, Md Idris (2001) Penglibatan Remaja Dalam Perlumbaan Haram Motosikal Di Daerah Pontian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab Rahim Bakar, and Noor Syamilah Zakaria, and Shamsiah Mohamed, Career Dicision-making Self-efficacy Of Malaysian Vocational And Technical Students. International Journal Of Arts And Sciences, 16.

Ab Rahim Bakar, and Noor Syamilah Zakaria, and Shamsiah Mohamed, Malaysian Counselor' Self-efficacy: Implication For Career Counseling. International Journal Of Business And Management, 9.

Ab Rahim Bakar, and Noor Syamilah Zakaria, and Shamsiah Mohamed, Participation In Postgraduate Education: What Motivates Malaysian Teachers? International Journal Of Arts And Sciences, 16.

Ab Rahim Bakar, and Noor Syamilah Zakaria, and Shamsiah Mohamed, Work Values Of Malaysian School Counselors: Its Implication On School Counseling. Journal Of Social Science, 3.

Ab Rahman, Jaafar (1997) Rekabentuk Alatur Kipas Kawalan Jauh. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab Rahman, Mohamad and Sulaiman, Seth (2003) Satu Tinjauan Tentang Kegagalan Penggunaan Perisian Jadual Waktu Di Sekolah-sekolah Rendah Zon Tiram. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab Rahman, Mohd Azahir and Mohd Sidin, Sanusi (2002) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberkesanan Proses Pengajaran Di Pusat Giat Mara Di Daerah Kuantan Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab. Aziz, Mohd. Ruzi and Salamon, Hussin (2005) Satu Kajian Persepsi Kakitangan Terhadap Perlaksanaan Ms Iso 9001;2000 Di P0liteknik Kota, Melaka. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab. Ghani, Aniza and Boon, Yusof (2000) Keprofesionalisme Guru-guru Matapelajaran Sains Rendah Di Sekolah-sekolah Kebangsaan Kawasan Alor Gajah, Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab. Hamid, Nur Hanani and Ismail, Zaleha (2004) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembelajaran pelajar 4 Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (sains) dalam Mata Pelajaran Sains Mengikut Etnik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab. Latib, Azaiah and Daud, Khadijah (2005) Pengaruh Iklim Sekolah Terhadap Pencapaian prestasi Kerja Guru Di Sekolah Menengah Daerah johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab. Manaf, Saipul Bahri and Lokman, Mohd Tahir (2003) Hubungan Diantara Iklim Organisasi Dengan Kepuasan Kerja: Saru Kajian Kes Di Sekolah Berasrama Penuh Dan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Daerah Kota Tinggi, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab. Rahim, B Attitudes Of Malaysian Vocational Trainee Teachers To Of Computer In Teaching. Site, 2001.

Ab. Rahim, B and Shamsiah, M Educational And Occupational Aspirations Of Selected Students Talented In Mathematics And Science. International Journal Of Learning., 37865.

Ab. Rahim, B and Zaidatol Akmaliah, L. P and Mohd Majid, K and Genevia, K.a. The Perceived Entrepreneurial Characteristics Of Malaysian Living Skill Teachers: Implication For Teacher Preparation Programme. Pertanika Journal Of Social Science And Humanities, 36931.

Ab. Rahim, B and Zaidatol Akmaliah, L. P and Mohd. Majid, K. and Genevive, K. A. The Perceived Entrepreneurial Characteristics Of Malayisan Living Skill Teachers: Implication For Teacher Preparation Program. Pertanika Journal Of Social Sciences And Humanitie, 36931.

Ab. Rahim, Hazrimah and Ahmad, Ummul Khair (2003) The Effects Of Process Writing Approach On Upper Secondary Students Writing Performance. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab. Rahim Bakar, and Ivan Hanafi, Assessing Employability Skills Of Technical-vocational Students In Malaysia. Journal Of Social Sciences, 4.

Ab. Rahim Bakar, and Mohd Majid Konting, and Abd. Rasid Jamian, and Novel Lyndon, Teaching Efficacy Of Universiti Putra Malaysia Trainee Teachers In Teaching Malay Language As A First Language. Pertanika Journal Of Social Sciences & Humanities, 39463.

Ab. Rahim Bakar, and N. S. Zakaria, and S. Mohamed, Attitude Of Malaysian Trainee Teachers Toward The Teaching Profession. Journal Of Teaching And Education.

Ab. Rahim Bakar, and Shamsiah Mohamed, Agricultural Jobs In The Eyes Of College Students. The International Journal Of Learning, 3.

Ab. Rahim Bakar, and Shamsiah Mohamed, Educational And Occupational Plans Of Rural Youths. The International Journal Of Learning.

Ab. Rahim Bakar, and Shamsiah Mohamed, Learning To Lead: The Role Of A Teaching Training Institution. The International Journal Of Interdisciplinary Social Sciences.

Ab. Rahim Bakar, and Shamsiah Mohamed, Occupational Plans Of Malaysian Educationally At-risk Secondary School Students. The International Journal Of Interdisciplinary Social Sciences, 3.

Ab. Rahim Bakar, and Shamsiah Mohamed, Teacher Sense Of Efficacy Among Malaysian Agriculture Student Teachers. The International Journal Of Humanities.

Ab. Rahim Bakar, and Shamsiah Mohamed, Teaching Using Informationa And Communication Technology: Do Trainee Teachers Have The Confidence? International Journal Of Education And Development Usindg Ict, 1.

Ab. Rahim Bakar, and Shamsiah Mohamed, and Abdullah Mat Rashid, Decision To Enroll In Post-graduate Education: What Are The Predictors? The International Journal Of Interdisciplinary Social Sciences, 39904.

Ab. Rahim Bakar, and Shamsiah Mohamed, and Fitri Kazilan, How Confident Are Vocational Trainees In Making Career Decisions? The International Journal Of The Humanities, 39995.

Ab. Rahim Bakar, and Shamsiah Mohamed, and Ivan Hanafi, Employability Skills : Malaysian Employers Perspectives. The International Journal Of Interdisciplinary Social Sciences, 1.

Ab. Rahim Bakar, and Shamsiah Mohamed, and Rathidevi Thevadas, Job Satisfaction Among Malaysian School Counselors. The International Journal Of Knowledge, Culture & Change Management, -.

Ab. Rahman, Nor Azizi and Sulaiman, Seth (2004) Kajian Mengenai Penguasaan Pelajar Tingkatan Empat Di daerah Besut, Terengganu Dalam Kemahiran Mentafsir maklumat, Mengenalpasti Hipotesis, Dan Mengawal pembolehubah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abang Madni, Dayang Rozina and Abu Bakar, Zainudin (2008) Penggunaan Bahasa Inggeris di Kalangan Pelajar Diploma Kejuruteraan Awam di Fakulti Kejuruteraan Awam Uitm, Sarawak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abang Wahab, Faridah (2000) Satu Kajian Kes Di Kalangan Pelajar Wanita Yang Telah Berumahtangga Melanjutkan Pelajaran Di Utm Mengimbangi Tanggungjawab Antara Keluarga Dan Pelajaran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abas, Ahmad Razali Persepsi Guru-guru Dipoma Perguruan Khas (kdpk) Terhadap Penilaian Formatif- Satu Tinjauan Di Maktab Perguruan Perempuan Melayu, Melaka. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abas, Ahmad Zairi and Yahaya, Azizi (2002) Permasalahan Pembelajaran Dalam Mata Pelajaran Teknologi Kejuruteraan : Satu Tinjauan Di Sekolah-sekolah Menengah Dalam Daerah Batang Padang, Perak Tengah Dan Hilir Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abas, Misnan and Abdol, Mat Jizat (2002) Kemahiran Dan Masalah Yang Dihadapi Pelajar Wanita Yang Mengikuti Kursus Di Institut Latihan Perindustrian Di Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abas, Noraini and Hee, Jee Mei (2002) Tinjauan Tahap Kepuasan Pelajar Siswi Terhadap Aspek Kebajikan Di Kolej Melawis. Satu-satunya Kolej Siswi Yang Berada Di Luar Kampus Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abbas, Kasim (1997) Masalah Usahawan Kimpalan Bumiputra Dalam Dunia Pniagaan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abbas Rauf, Maryam and Mohd Noor, Norani (2011) Persepsi Penduduk Tempatan Terhadap Penganjuran Program Homestay Gopeng, Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abbas Rauf, Maryam and Mohd Noor, Norani (2011) Persepsi Penduduk Terhadap Penganjuran Program Homestay Gopeng, Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Aziz, Asnah and Abd Hamid, Hazil (2002) Perlaksanaan Pemikiran Kreatif Dalam Pengajaran Guru-guru Teknikal Bagi Mata Pelajaran Teknologi Di Sek. Men. Teknik Tanah Merah, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Aziz, Azizah and Rajab, Azizah (2005) Language Games To Teach Vocabulary: A Study On Non- Poficient Students. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Aziz, Muhammad Fadzil and Awang, Habibah (2003) Peranan Guru Agama Takmir Dalam Meningkatkan Pengetahuan (fardhu Ain Di Kalangan Penduduk Setempat) Satu Kajian Di Daerah Temerloh Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Fatah, Andik Noor Azlinah and Daud, Khadijah (2007) Satu Tinjauan Terhadap Sebuah Sekolah Berkesan Di Daerah Pontian,johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Ghani, Iskandar and Ramli, Jamaluddin (2004) Pengamalan Nilai Kebersihan, Kerjasama Dan kejujuran Di Kalangan Pelajar Kimpalan Dan Fabrikasi logam Sekolah Menengah Teknik Sungai Abong Muar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Hair Awang, and Azimi Hamzah, and Jegak Uli, and Asma Ahmad, and Rahmah Ismail, Program Latihan Kemahiran: Perbandingan Kos, Kebolehpasaran Dan Pendapatan Pelatih. Iranian Journal Of Medical Sciences (ijms), 38730.

Abd Hamid, Fadilah and Udin, Amirmuddin (2003) Persepsi Pelajar Terhadap Kepentingan Dan Peranan Pendidikan Di Malaysia, Satu Tinjauan Di Sekolah Menengah Tenggaroh B. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Hamid, Harith and Daud, Khadijah (2008) Faktor-faktor Ke Arah Peningkatan modal Insan Minda Kelas Pertama Di Kalangan Guru-guru di Sebuah Sekolah Kebangsaan Di Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Hamid, Mohd Nazly and Abd Hamid, Hazil (2001) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Rendah Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Jentera Di Kaloangan Pelajar Tingktan Empat Di Sekolah-sekolah Menengah Teknik Di Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Hamid, Norsuhaila and Mohd Sidin, Sanusi (2002) Faktor-faktor Yang Akan Mempengaruhi Kualiti Kecemerlangan Pelajar Di Dalam Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Jentera Mengikut Pandangan Pelajar Di Smt Kluang Dan Smt Batu Pahat, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Hamid, Siti Hajar and Ali, Mohd Fadzli (2007) Pembelajaran Koperatif Menggunakan E-pembelajaran Di kalangan Pelajar Yang Mengambil Subjek Telekomunikasi dan Rangkaian, Fakulti Pendidikan, Utm, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Jamil, Fatimah Zahra and Awang, Ramli (2010) Tahkik Bab 1,2 Dan 3:uqubah Tarik Al-solah,uqubah Aqi Al-walidain Dan Oqubah Sharib Al-khamr Dari Kitab Al- Yawaqit Waal-jawahir Fi-uqubah Ahli Al-kabair. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Kadir, Mohamad Firdaus and Ibrahim, Halijah (2010) Prestasi Pergerakan Motor Kasar Dan Motor Halus Kanakkanak berumur 3 Hingga 5 Tahun Dengan Menggunakan instrumen Mccarron Assessment Of Neuromuscular development (mand). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Karim, Muhammad Khairie and Rajuddin, Muhd Rashid (2004) Kewujudan Ciri-ciri Kreatif Dalam Mereka Cipta : Satu Tinjauan terhadap Pelajar Tahap 2 Sekolah Rendah Di Sekitar Daerah segamat Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Khadir Jalani, Noor Adlina and Udin, Amirmuddin (2006) Gangguan Bunyi Bising Dari Jalan Raya Terhadap Proses pembelajaran Murid-murid Di Sekolah. Kebangsaan kampong Pasir, Tampoi, Johor Bahr. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Khair, Norazlin and Nordin, Aziz (2002) Pemahaman Konsep Respirasi Dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tahap Pencapaian Pelajar. Satu Kajian Di Kalangan Pelajar Tingkatan 4 Sekolah Menengah Sekitar Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Khair, Norazlina and Nordin, Aziz (2002) Pemahaman Konsep Genetik Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Aliran Sastera. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Majid, Hiedahyatie and Ibrahim, Halijah (2011) Komposisi Lemak Dalam Badan Dan Prestasi Daya Tahan Kardiovaskular Dikalangan Remaja Yang Mengalami Sindrom Down. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Majid, Mohd Hafeez and Jusoh, Yahaya (2011) Pengaruh Industri Muzik Dan Hubungannya Dengan Masalah Sosial Remaja Pada Masa Kini : Satu Kajian Di Sekitar Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Malek, Mariawati and Hushin, Hassan (2006) Tahap Penglibatan Guru Dalam Membuat Keputusan : tinjauan Di Tiga Buah Sekolah Menengah Harian Di Zon Pasir Gudang, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Malek, Norzawani and Abdol, Mat Jizat (2004) Pandangan Pelajar Terhadap Kolej Komuniti kota Tinggi Dan Kolej Komuniti Segamat, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Manaf, Mohd Hisham and A Samah, Narina (2004) Mengenal Pasti Faktor-faktor Utama Yang mempengaruhi Pemilihan Pakej Mata Pelajaran Sains Dan teknologi Dikalangan Pelajar Lelaki Tingkatan Empat: satu Tinjauan Di Sekolah Menengan Teknik Seri Manjung, perak Darul Ridzuan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Manan, Mariana and Mohd Hashim, Asha Hasnimy (2008) Kajian Terhadap Tahap Ketangkasan Di Kalangan atlet Tinju Peringkat Negeri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Rahim, Amran (2000) Aplikasi Pelajar Terhadap Pendidikan Konsumerisme Oleh Pelajar-pelajar Di Sek. Men. Keb. Agama Segamat Dalam Kehidupan Seharian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Rahim, Nur Diyana and Mustaffa, Mohamed Sharif (2009) Kesan Psikologi Dan Bentuk Sokongan anak Deraan Seksual. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Rahman, Hisham (2000) Persepsi Pelajar Politeknik Kota Bharu Terhadap Aktiviti Ko-kurikulum (sukan): Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Rahman, Mohd Irwan and Yasin, M.al-muzzammil (2009) Amalan Perundingan Berprinsip Guru Besar Program Khas Pensiswazahan Guru Besar (pkpgb) Utm. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Rahman, Muhamad Fairos and Minghat, Asnul Dahar (2004) Persepsi Guru Terhadap Penglibatan Ibu Bapa Dalam mengawal Disiplin Pelajar Di Lima Buah Sekolah Menengah sekitar Kawasan Skudai, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Rahman, Noor Fariza (2000) Satu Tinjauan Terhadap Aktiviti Sosio-ekonomi Dan Prestasi Pelajar Di Tanah Rancangan Felda Daerah Batang Padang, Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Rahman, Normanida (2000) Mengkaji Aras Penguasaan Kemahiran Proses Sains Berkomunikasi, Mengukur Dan Menggunakan Nombor Dan Membuat Hiporrsis Bagi Pelajar Sekolah Menengah Di Daerah Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Rahman, Shazwani and Hashim, Affendi (2008) Using Songs To Reinforce The Learning Of subject-verb Agreement. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Rahman., Harsat and Ashari, Asaruddin (2001) Proses Pengupayaan (empowerment) Dan Hubungannya Dengan Kepuasan Kerja Guru-guru Sekolah Menengah Daearah Pontian Johor Darul Tazim. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Rani, Amri and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2004) Pembangunan Sistem Maklumat Guru Ganti Sekolah ( Relikom ). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Rashid, Mohd Taufik and Hushin, Hassan (2011) Penggunaan E-pembelajaran Di Kalangan Pelajar Fakulti Biosains Dan Biokejuruteraan Serta Fakulti Bioperubatan Dan Sains Kesihatan Utm, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Rasid, Mohd Nazruddin and Salamon, Hussin (2003) Pengurusan Masa Di Kalangan Pelajar Universiti Teknologi Malaysia : Satu Kajian Di Kolej Tun Dr. Ismail. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Razak, Nurafiza and Omar, Abdul Hafidz (2007) Program Penurunan Berat Badan Melalui Pemantauan indeks Jisim Tubuh (bmi) Dalam Mempengaruhi Gaya Hidup di Kalangan Wanita. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Samad, Yusof (2000) Keberkesanan Program Pemulihan Dadah Di Pusat Serenti Tampoi, Johor Bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Sukor, Noor Murni and Mohd Noor, Norani (2009) Penerapan Kemahiran employability Di Institut Latihan Perindustrian Pasir Gudang, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Wahab, Anis and Ramli, Jamaluddin (2011) Hubungan Kecerdasan Spiritual Dengan Kualiti Kehidupan Staf Sokongan Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Wahab, Mohd Zulkifli and Dahlan, Mohd Yunos (1999) Kajian Perbandingan Tahap Daya Tahan Kardiovaskular Pemain Projek Akademi Bola Sepak Negeri Terengganu Dengan Pemain Projek Akademi Bola Sepak Negeri Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Aziz, Azhar and Mohd Noor, Norani (1999) Satu Tinjauan Terhadap Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Pel. Dalam M.pelajaran Lukisan Kej Di Sek.-sek. Men. Akademik Biasa Daerah Kuala Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Aziz, Azirin and Kassim, Abu Hassan (1998) Keprihatinan Ibu Bapa Terhadap Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembelajaran Anak-anak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Aziz, Norizah and Wan Zakaria, Wan Zarina (1999) A Study On The Use Of Call In The Teaching Of English Language : Eanglish Language Teachers Perception. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Aziz, Norlida and Abd Samad, Adlina (1999) To Investigate The Level Of Intensity Of Attitude And Motivation Among Malay Students Of Utm, Skudai, Johor Towards Learning English Language. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Baser, Jamil (1996) Satu Perbandingan Tentang Keberkesanan & Pendapat Pel. Antara Kaedah Eksperiental & Kaedah Pengajaran Langsung Dalam M.pelajaran Amali. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Basir, Jamil and Selamat, Kandar (2005) Gaya Pembelajaran Pelajar Yang Mengambil Mata Pelajaran Teknologi Kejuteraan Di Sekolah-sekolah Menengah Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Ghani, Radzuan (1999) Persepsi Pel. Sek. Men. Agama Rakyat Terhadap M.pelajaran Khb Di Daerah Kulim/bandar Baharu Kedah Darulaman. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Halim, Hajjah Werdah (1993) Pengambilan Nota Kuliah Di Kal. Mahasiswa Sains Thn. Satu Utm -satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Hamid, Fauziah (1999) Gueu Berkualiti: Satu Tinjauan Terhadap Sahsiah Dan Pengajaran Guru Mengikut Persepsi Pel. Di Sekolah Menengah Kebangsaan Pasir Gudang (1), Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Jalil, Eddie Rosman (1999) Rekabentuk Alat Pembengkok Prospek. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Kadir, Akram (1999) Pembelajaran Perhubungan B.k. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Kadir, Mumtaz Begam (1998) Tinjauan Ke Atas Sikap Kerja Guru Di Mrsm Kem Terendak Melaka. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Kahar, Salleha and Ashari, Asaruddin (2001) Ke Arah Organisasi Pembelajaran : Satu Tinajauan Di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama, Negeri Johor Darul Takzim. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Kamil, Asro (1994) Satu Tinjauan Terhadap Penggunaan & Perkhidmatan Perpustakaan Di Politeknik Ungku Omar, Ipoh. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Karim, Kamaruzaman (1995) Penggunaan Abm Dalam M.pelajaran Kh. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Karim, Mohd. Ali (1995) Kesedaran Penjimatan Air Di Kal. Murid-murid Sek. Men. Dalam Daerah J.bahru : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Kodir, Asrul Nizam and Kayat, Md Yusup (2003) Kemahiran Dalam Kerja-kerja Amali Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik Di Sekolah Menengah Teknik Di Daerah Johor Bahru Dapat Memenuhi Keperluan Industri, Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Latif, Azlan (1997) Kecenderungan Corak Pemikiran Pel.-pel. Secara Teknikal & Kreatif Di Dalam M.pelajaran Rekacipta. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Manan, Md. Asror (1995) Rekabentuk Peralatan Menghias Kek Separa Manual. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Manap, Pauzana and Khalid, Esa (1999) Kecermelangan Prestasi Akadenik Pel. Sek. Agama : Sat Kajian Kes Di Sek. Agama Men. Tinggi Tengku Ampuan Rahimah Sungai Manggis, Banting, Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Mubing, Normunirah and Surif, Johari (2006) Kesalahan Lazim Pelajar Tingkatan Dua Mengenai Nombor Negatif Di sekolah Menengah Kebangsaan Pengkalan Chepa (1), Kota Bharu kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Rahim, Johan and Ninggal, Mohd Tajudin (2000) Gaya Pembelajaran Pel. Berprestasi Rendah Di Sekolah Menengah Kebangsaan Ulu Tiram. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Rahim, Mohd. Salleh and Md Johan, Othman (1998) Kesan Penutupan Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara(dara) Serta Faedah Pekerja Terhadap Prestasi Anggota Perkhidmatannya. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Rahman, Abd. Rashid and Abdol, Mat Jizat (1998) Penilaian Sumbangan Pkg Terhadap Peningkatan Profesionalisme Guru-guru Setempat, Zon Bota, Perak D.ridzuan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Rahman, Ahmad Tajudin (1997) Persepsi Terhadap Penguasaan B. Inggeris Di Kal. Pel. Sph Utm, Skudai Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Rahman, Ibrahim (1996) Kajian Rekabentuk Gandar Belakang (rear Axle Bearing Puller). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Rahman, Mardziah (1995) Persepsi Siswazah Wanita Jurusan Kej. (d.l.p.) Terhadap Profesion Perguruan Di Utm, Skudai Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Rahman, Mohd. Azhar and Rajuddin, Muhd Rashid (2000) Perception Of Industries Profesionals Towards Electrical And Equipment Installation Technology Trainees Of Malaysia France Institute. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Rahman, Mohd. Fauzi and Rajuddin, Muhd Rashid (2000) Perception Of Industry Towards Competencies Of German-malaysia Institute Graduates In Relation To Their Qualification For Highly Skilled Technician. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Rahman, Mohd. Fikri (1996) Taraf Sosioekonomi Keluarga & Pengaruhnya Terhadap Penglibatan Pel. Dalam Kegiatan Sukan Di Sek.-sek. Men. Daerah J.bahru Tengah, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Rahman, Mohd. Nor Azmi (1997) Peranan Yang Boleh Dimainkan Oleh Pel. Rumah Kelamin Di Kolej Pel. Utm Skudai, J.bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Rahman, Muhd. Noor (1997) Amalan Pengurusan Masa Di Kal. Pel. Stp (k.h.) Yang Sudah Berkeluarga Di Utm, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Rahman, Rasidah and Abd Hamid, Mohd Zolkifli (2003) Persepsi Suri Rumahtangga Di Taman Sri Pulai Terhadap Bahan Tambah Dalam Bahan Makanan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Rahman, Roziha and Abd Hamid, Hazil (2003) Prestasi Pencapaian Rendah Mata Pelajaran Bahasa Melayu Di Kalangan Pelajar Cina Dalam Tingkatan Dua Di Tiga Buah Sekolah Di Batu Pahat, Johor, Darul Tazim. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Rahman, Samsulaiman (1997) Satu Tinjauan Mengenai Pandangan Masyarakat Sekitar Terhadap P.i.b.g. Serta Guru -guru Di Sek. Men. Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Rani, Ishak (1999) Tanggapan Guru Kh Dalam Melaksanakan Penilaian Kerja Kursus Khb Di Peringkat Penilaian Men. Ren. (pmr) : Satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Rani, Mohd. Arif (1995) Masalah Utama Yang Dihadapi Oleh Pel. Thn. 3 Stp Di Utm-satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Rasid, Arshad and Ashari, Asaruddin (1999) Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru. Kajian Di Sekolah Menengah Kawasan Kuching, Sarawak. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Rauf, Kharuddin (1998) Persepsi Pel.-pel. Thn. 3stp (k.h.) Terhadap Kekangan Pembelajaran Di Utm, Skudai Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Razak, Mohd. Rodzik and Md Johan, Othman (1998) Hubungan Gaya Didikan Ibu Baoa Dengan Tingkah Laku Remaja. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Razak, Mohd. Rus (1994) Analisis Kesilapan Pel. Dalam Beberapa Tajuk M.pelajaran Khb (k.m.t. Bahagian Elektrik). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Salam, Fauziah (2000) Stress Di Kalangan Pel. Sekoalh Menengah Agama Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Shukor, Shaharin and Wan Mansur, Wan Fara Adlina (1999) Astudy Of English Teachers In Maran, Pahang On The Motion Of Action Research With Implication For Staff Development Programme. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Wahab, Aziz (1997) Minat Membaca Di Kal. Para Pel. Ting.4 Sek. Men. Sultan Ibrahim, Kulai Johor, D.tazim, Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Wahab, Idayati and Basir, Kamarudin (1999) Faktor-faktor Yang Membantu Pembelajaran Kontekstual, Technical Preparation (tech Prep) Dalam M.pelajaran Biologi Di Smt J.bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Wahab, Khairudin (2000) Gaya Pembelajaran Pel. Berprestasi Rendah Sekolah Menengah Kebangsaan Ulu Tiram Johor Bahru, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Wahab, Mohd. Fadzir (1998) Persepsi Pel. Terhadap Kaedah Serta Faktor-faktor Pendorong Mereka Menyertai Kegiatan Ko-kurikulum Di Smt Shah Alam, Selangor D.ehsan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Wahab, Mohd. Zulkifli (1999) Kajian Perbandingan Tahap Daya Tahan Kardiovaskular Pemain Projek Akademi Bolasepak N.terengganu Dengan Pemain Akademi Bolasepak N.pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdolvahed Zarifi, and Jayakaran Mukudan, Phrasal Verbs In Malaysian Esl Textbooks. English Language Teaching, 41034.

Abdul, Norshahidahbariyah and Sayuti, Saniah (1998) Faktor Pendorong Pel. Berkeluarga Melanjutkan Pelajaran Ke Ipt : Satu Tinjauan Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Azid @ Aziz, Noorazlina and Mukhari, Abd Wahid (2006) Minat Belia Setempat Terhadap Latihan Kemahiran Yang ditawarkan Di Pusat Giatmara Taiping. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Aziz, Azlan Shah and Hushin, Hassan (2007) Azlan Shah Bin Abdul Aziz universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Aziz, Hasifah and Hamzah, Abdul Rahman (2011) Keberkesanan Pembelajaran Menggunakan Forum Dalam Sistem E-learning : Kajian Kes Pelajar Tahun 4 Spi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Aziz, Nor Hanim and Mustaffa, Mohamed Sharif (2004) Persepsi Pelajar Siswi Menegnai Amalan Pemakaian Yang Sesuai Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Aziz, Zulkiffli (2000) Persepsi Guru-guru Terhadap Budaya Kerja Berpasukan Di Sekolah Menengah Teknik Dalam Daerah Alor Setar, Kedah Darulaman (satu Tinjauan). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Ghafar, Ahmad Fitri (2000) Persepsi Penuntut-penuntut Institut Kemahiran Belia Negara (ikbn) Dusun Tua Terhadap Komponen Kemahiran Manipulatif Dalam Mata Pelajaran Khb. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Ghafar, Kunchi Mohamad and Abdul Aziz Ismail, and Tajularipin Sulaiman, Pengaruh Stress Terhadap Motivasi Kerja Dalam Kalangan Guru Sekolah. Jurnal Pendidikan.

Abdul Hadi, Ahmad Firdaus and Rajuddin, Muhd Rashid (2009) Pandangan Kontraktor Elektrik Kelas Iii Terhadap kurikulum Elektrik Dari Institut Kemahiran Mara Selaras dengan Kehendak Mereka Di Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Hadi, Hafizah and Mohd Salleh, Zanariah (2010) Perceptions Of Esl Learners Towards Group Work And its Effectiveness In Promoting Oral Communication. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Halim, Hamida and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2003) Tahap Penguasaan Kemahiran Asas Makmal Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir Di Fakulti Pendidikan, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Halim, Musa Ridhwan and Mohd Noor, Norani (2009) Kemahiran Employabiliti Untuk Pelajar Tahun Akhir, Jabatan Pendidikan Teknikal Dan Kejuruteraan, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Halim, Norulhuda and Ninggal, Mohd Tajudin (2001) Tinjauan Faktor Pengaruh Keluarga, Teman-teman Dan Persekitaran Terhadap Perkembangan Budaya Golongan Lembut Di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Halim, Rosli and Abu, Baharin (2007) Tahap Minat, Sikap Belajar Dan Masalah pembelajaran Pelajar Tahun 4spj Fakulti Pendidikan universiti Teknologi Malaysia (utm) Terhadap pengajaran Dan Pembelajaran Matapelajaran Sains bahan (smu3612). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Hamid, Mohd Rizal and Nordin, Mohd Safarin (2001) Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Pelajar Memilih Bidang Kejuruteraan Elektrik Sebagai Pilihan Utama Di Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Hamid, Norshahril and Abd Rahman, Mohd Anuar (2009) Kesan Persekitaran Utm Terhadap Pembangunan Emosi pelajar Di Fakulti Pendidikan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Hamid, Samsul Bahri (2000) Reka Bentuk Alat Menyegar Makanan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Hamid, Zuria and Mukhari, Abd Wahid (2002) Satu Tinjauan Terhadap Program Rintis Sandaran Reka Cipta. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Hamid., Mohd Hazmi and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2001) Penggunaan Buku Text Terbitan Utm Di Kalangan Mahasiswa Utm: Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Hanid, H and Sidek, M. N and Mizan Adiliah, A. I and Ab. Rahim, B. Modul Program Kerjaya: Satu Strategi Intervensi Perkembangan Kerjaya Pelajar Sekolah Menengah. Jurnal Penyelidikan Pendidikan, 38139.

Abdul Hayet, Ros Fadzilah and Abd Hamid, Hazil (2004) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Pelajar aliran Teknikaldalam Mata Pelajaran Lukisan kejuruteraan Di Sekolah Menengah Teknik Taiping, perak Darul Ridzuan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Jalil, Mohd Fadhil and Harun, Hafizah (2006) Tahap Kekuatan Mental Pemain Bola Sepak Pasukan Liga Perdana Johor 2006. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Jalil., Norimah and Rahabah, Abdhamid (2002) Pengaruh Latihan Kekuatan Otot Terhadap Otot Tangan Bagi Pemain Bola Jaringt Universiti Teknologi Malaysia (skudai)johor Melalui Ujian Menggunakan Pull Dynamometer. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Jamal, Nor Rashidah and Jasmi, Kamarul Azmi (2006) Persepsi Pelajar Spi Yang Berkahwin Tentang Perkahwinan Semasa Belajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Kadir, Abdul Rahim and Syed Mansor, Syed Mohd Syafeq (2007) Hubungan Kategori Masalah Dengan Demografi Di Kalangan Pegawai Kastam Di Jabatan Kastam Di Raja Malaysis Pelabuhan klang. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Kadir, Nur Izzah and Tasir, Zaidatun (2009) Perception Towards Blog And Pattern Of Blog Usage among University Students. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Kadir @ Ismail, Rosmaziah and Awang, Ramli (2009) Amalan Solat Sunat Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir Spi. Satu Kajian Di Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Kalam, Mohd Hafizul and Rajuddin, Muhd Rashid (2009) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Produktiviti pengeluaran Padi Oleh Pengusaha Sawah Padi Di Kawasan Penanaman Padi Telok Rimba melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Karim, Kamaruzaid (2000) Ke Arah Learning Organization: Satu Tinjauan Di Ppd Seluruh Negeri Selangor Darul Ehsan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Karim, Nor Hasimah and Abd Hamid, Mohd Zolkifli (2003) Corak Pengambilan Makanan Di Kalangan Pelajar Tingkatan 4, Di Sek. Men. Keb. Tasek Damai, Ipoh. Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Karim, Sarena and Yahaya, Azizi (2003) Hubungan Gaya Pembelajaran Dengan Pencapaian Akedemik Pelajar Tingkatan Empat Di Dua Buah Sekolah Di Negeri Sembilan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Kohar, Ahmad Kamaruddin (2000) Keberkesanan Program Pemulihan Dadah Di Pondok Remaja Inabah Kuala Terengganu Dalam Memulihkan Pra Penagih. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Latib, Azlan and Mukhari, Abd Wahid (1999) Pelaksanaan Pengajaran Teknologi Kejuteraan Di Sekolah Menengah Akademik Zon Selatan Semenanjung Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Latif, Adibah (2005) Perkaitan Antara Tahap Kemahiran Generic Dengan Pencapaian Prestasi Pelajar : Kajian Kes Terhadap Pelajar Tahun Akhir Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Latif., Mohd Nizam and Rahabah, Abdhamid (2001) Kadar Denyutan Nadi Sebelum, Semasa Dan Selepas Dalam Aktiviti Rappeling Di Kalangan Pelajar-pelajar Tahun Empat Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (sains Sukan) Sesi 2000/2001,universiti Teknologi Malaysia,skudai, Johor Darul Tazim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Majid Khan, Maimunah Beham and Hassan, Hanita (2008) Utilizing Language Games To Enhance Vocabulary Learning. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Majid Manjeet, Anis Syazwani and Yamin, Sulaiman (2007) Mengkaji Tahap Kemahiran Pelajar Tingkatan Empat Dalam Menggunakan Dan Mengendalikan Alat Pengukur Dalam Makmal Sains. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Malek Abdul Karim, and Nabilah Abdullah, and Abdul Malek Abdul Rahman, and Sidek Mohd Noah, and Wan Marzuki Wan Jaafar, and Joharry Othman, A Nationwide Comparative Study Between Private And Public University Students' Soft Skills. Asia Pacific Education Review, 3.

Abdul Mutalib, Mohd Muzaitulakmam (2014) L Education > L Education (General) > L7-991 Education (General). Kesan Pembelajaran Berasaskan Masalah Pada Sikap Dan Pengetahuan Alam Sekitar Dan Pencapaian Dalam Fizik. (Unpublished)

Abdul Mutalib, Mohd Redzwan and Nizar, Tamar Jaya (2003) Persepsi Pelajar Terhadap Mata Pelajaran Titas 1 : Satu Kajian Terhadap Pelajar Muslim Tahun 3, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Mutalib Mohamed Azim, and Aminah Ahmad, and Abu Daud Silong, and Zoharah Omar, Mediating Effect Of Work-family Psychological Contract In The Relationship Between Flexible Work Schedules And Organizational Commitment. Archives Des sciences, 2.

Abdul Mutalib Mohamed Azim, and Aminah Ahmad, and Zoharah Omar, Work-family Psychological Contract As A Mediator In The Relationships Between Organizational Family Support Factors And Organizational Commitment. International Journal Of Business And Social Science, 41630.

Abdul Mutalib Mohamed Azim, and Aminah Ahmad, and Zoharah Omar, and Abu Daud Silong, Work-family Psychological Contract, Job Autonomy And Organizational Commitment. American Journal of Applied Sciences, 2.

Abdul Padzil, Siti Nor Atiqah and Mohd Said, Mohd Rizal (2010) Peranan Pihak Kantin Dan Sekolah Dalam Menerapkan pemakanan Sihat Di Sekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahah, Azrinah and Suratman, Azmi Shah (2009) Persepsi Pelajar Terhadap Dialog Antara Agama: Kajian dalam Kalangan Pelajar Tahun 4, Fakulti Pendidikan universiti Teknologi Malaysia (utm), Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahim, Mohd Azmi (2000) Amalan Pengurusan Makmal Geoteknik Fka Utm: Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahim, Mohd. Zainal and Rajuddin, Muhd Rashid (2004) Tahap Aplikasi Pemindahan Teknologi Oleh Pensyarah kejuruteraan Elektrik Dalam Proses Pengajaran. Satu Kajian di Politeknik Shah Alam, Selangor Dan Politeknik Johor Bahru, johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahim, Rahimawati and Buntat, Yahya (2008) Penilaian Keberkesanan Program Latihan kemahiran Sijil Kemahiran Malaysia (skm) Di Sekolah-sekolah Menengah Teknik Di Negeri Johor Berdasarkan Model Penilaian Kipp. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Ahmad Bushra and Minghat, Asnul Dahar (2004) Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Mata Pelajaran seni Reka Tanda Di Sekolah Menengah akademik Di Negeri Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Asreena and Syed Mansor, Syed Mohd Syafeq (2006) Hubungan Kepuasan Kerja Dengan Kecenderungan Hendak Berhenti Kerja Di Kalangan Guru-guru Sekolah Menengah Di Bahagian Kuching, Sarawak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Fazliana Rashida (2007) Penggunaan Ict Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran di Kalangan Pendidik Fakulti Pendidikan Universiti teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Lailatul Hamidah and Yasin, M.al-muzzammil (2001) Tinjauan Terhdap Penggunaan Compact Disc-read Only Memory (cd-rom) Dalam Pembelajaran Di Kalangan Pelajat Tahun Akhir Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Mohammad Najmuddin and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2008) Sistem Penggera Kereta Dwi Hala. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Mohd Shafie and Mohd Hashim, Asha Hasnimy (2007) Perbandingan Aktiviti Otot Bagi Rectus Abdominis Semasa Melakukan Aktiviti Abdominal Breathing Dan Abdominal Crunches. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Noor Azman and Rajuddin, Muhd Rashid (2007) Tahap Komitmen Generasi Kedua Felda Semenchu Kota Tinggi, johor Yang Terlibat Di Dalam Sektor Pertanian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Noorsiha and Md Johan, Othman (2006) Pengetahuan Tentang Teori Kecerdasan Pelbagai Di Kalangan Guru Serta Pelaksanaannya. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Norashida and Harun, Hafizah (2008) Kesan Latihan Balingan Jauh 36 Meter (bj36) Dan Tahap kebimbangan Terhadap Tahap Konsisten Balingan Jauh Bagi atlet Wanita Boling Padang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Norhanan and Abdullah, Abd Hafiz (2009) Kaedah Hafazan Al-quran Sistem Turki: Kajian Di Tahfiz Al-quran darul Tuba. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Nur Shamsiah and Aris, Baharuddin (2009) Tinjauan Ke Atas Penguasaan Kemahiran Teknologi Maklumat Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir Fakulti Pendidikan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Nurain and Said, Hamdan (2009) Kepuasan Pelajar Terhadap Kualiti Kehidupan Di Kolej kediaman 9, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Rasman and Shariffudin, Rio Sumarni (2002) Persepsi Pelajar Sek. Men. Teknik Taiping Dan Sek. Men. Teknik Kuala Kangsar Terhadap Program Motivasi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Rogayah and Abd Hamid, Hazil (2002) Kaedah Pembelajaran Bakal Pendidik Bagi Menguasai Secara Berkesan Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Rohaini and Udin, Amirmuddin (2003) Persepsi Pelajar Terhadap Mata Pelajaran Reka Cipta Di Kalangan Pelajar-pelajar Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman., Nor Aini and Abdullah, Khairi Izwan (2002) Characteristic Of An Effective Sales Presentation : Perspectives From Two Different Discourse Communities. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman@ramli, Rozelina and Abu, Baharin (2008) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Pelajar dalam Mata Pelajaran Sains. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahni, Salwa Munira and Mohd Said, Mohd Rizal (2009) Persepsi Guru Terhadap Kualiti Perkhidmatan Makanan Di Kantin Sekolah Menengah Kebangsaan Skudai Baru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rani, Noorroziyana (2000) Darjah Kongruen Pesonaliti - Persekitaran Serta Hubungannya Dengan Kepuasan Kerja. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rashid, Rusdan (2000) Kajian Reka Bentuk Self Retractable Toilet Hose. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rashid Jamian Shamsudin Othman, Keberkesanan Cerpen Dalam Mempertingkatkan Prestasi Penulisan Karangan Bahasa Melayu Dalam Kalangan Murid. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu (mylej) (ukm), 2(nov).

Abdul Rasid, J Pengajaran Dan Pemelajaran Bahasa Melayu: Masalah Dalam Kalangan Pelajar Bukan Melayu. Jurnal Bahasa, Dewan Bahasa Dan Pustaka,, 2001.

Abdul Rasid Bin Jamian, and Shamsudin Othman, and Norhayati Idris, Keberkesanan Cerpen Dalam Mempertingkat Prestasi Penulisan Karangan Bahasa Melayu Dalam Kalangan Murid. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 40575.

Abdul Rasid Bin Jamian, and Shamsudin Othman, and Norzila Md. Yusof, Pengaruh Cerpen Dalam Pembinaan Jati Diri Bangsa. Jurnal Pendidikan Am, 41003.

Abdul Rasid Jamian, Permasalahan Kemahiran Amembaca Dan Menulis Bahasa Melayu Murid-murid Sekolah Rendah Di Luar Negara. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 1.

Abdul Rasid Jamian, and Mohd Majid Konting, and Ab. Rahim Bakar, Student Teachers Of Malay Language As A First Language: Do They Have The Confidence To Teach. The International Journal Of Learning, 4.

Abdul Rasid Jamian, and Shamsuddin Othman, and Humaizah Hashim, Persepsi Guru Terhadap Penggunaan Kartun Dalam Transformasi Pengajaran Penulisan Karangan Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 40910.

Abdul Razak, Mazlena and Bachik, Ahamat (2002) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelajar Tingkatan Empat Melanggar Disiplin. Satu Tinjauan Di Sekolah Menengah Munshi Ibrahim, Labis, Segamat, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Razak, Rabitah and Dahlan, Mohd Yunos (2002) Mengkaji Tahap Penerimaan Pemain Sepak Takraw Mssp Terhadap Program Latihan Berdasarkan Kepada Kualiti Kejurulatihan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Razak, Shamsinar and Uzir, Mohd Mohsin (2002) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tahap Keyakinan Diri Dalam Mempelajari Kemahiran Pelatih Di Pusat Pemulihan Cheras, Selangor Darul Ehsan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Razaq Ahmad, and Norhasni Zainal Abiddin, and Zalizan Mohd Jelas, and Anisa Saleha, Teachers’ Perspectives Toward Schools Diversity In Malaysia. International Journal Of Business And Social Science, 4.

Abdul Razaq Ahmad, and Norhasni Zainal Abidin, and Jamaludin Badusah, and Pang Shiau Wai, Computer Usage And Achievement Among Adults In Rural Area Malaysia. Journal Of Social Sciences, 1.

Abdul Razaq Ahmad, and Norhasni Zainal Abidin, and Norzaini Azman, and Ramlee Mustapha, and Rahim Md. Sail, and Zakaria Kasa, Non-formal Training Among Adults In Rural Malaysia. Journal Of Adults And Continuing Education, 2.

Abdul Samad, Abu Hashim and Arshad, Mohammad Yusof (2003) Kajian Mengenai Keperluan-keperluan Dan Status Pendidikan Sains Sekolah-sekolah Rendah Negeri Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Shukor., Arbayah and Tan, Soo Yin (2004) Kebimbangan Akademik Dengan Strategi Daya Tindak : Satu Tinjauan Di Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Talib, Norhamiza and Mohd Omar, Noor Adibah (2009) Explicit Corrective Feedback In Writing. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Wahab, Aminah and Lokman, Mohd Tahir (2009) Peranan Pengetua Sebagai Pelaksana Perubahan Di Sekolah-sekolah Menengah Daerah Gombak Selangor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Wahab, Nik Naimah and Abd Hamid, Hazil (2004) Teknik Pembelajaran Pelajar Bagi Mata Pelajaran pengajian Kejuruteraan Mekanikal Di Sekolahsekolah teknik Di Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Wahab, Shamshiyatul Baqiyah and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2006) Penghasilan Bahan E-pembelajaran Bagi Topik Polygons Ii untuk Pelajar Tingkatan Tiga Berasaskan Moodle. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Aspalaila and Syed Mansor, Syed Mohd Syafeq (2007) Hubungan Kecerdasan Emosi Dengan Kepuasan Kerja Komitmen Kerja Dikalangan Pensyarah Di Universiti Tun Hussei Onn Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Azaha and Said, Hamdan (2009) Kepuasan Mahasiswa-mahasiswi Terhadap Kualiti Kehidupan di Kolej Tun Dr.ismail Universiti Teknologi Malaysia, skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Azahar (1996) Kajian Rekabentuk Constant Velocity Joint Extractor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Azhan and Nordin, Aziz (1998) Rekabentuk K.i.t. Pengajaran Motor Elektrik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Azhar (2000) An Analysis Malaysia France Institutes Technical Department-industry Relationship. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Azila and Uzir, Mohd Mohsin (2007) Kemahiran Berkomunikasi Pelajar Tahun Akhir Jabatan Pendidikan Teknikal Dan Kejuruteraan, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Sebagai Bakal Guru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Azizan and Othman, Widad (1999) Cabaran Yang Dihadapi Oleh Guru-guru Sek. Ren. Kaw. Masjid Tanah Dalam Melaksanakan M.pelajaran Kh. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Azli and Nordin, Aziz (1998) Persepsi Guru-guru Dalam Megendalikan Murid-murid Di Sek. Pend. Khas (cacat Penglihatan). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Azly and Mohd Nor, Mohad Anizu (2006) Faktor Faktor Pendorong Pelajar Utm Kolej 10 Untuk Menyertai Kejohanan Sukan Antara Kolej Mahasiswa (sukam. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Azmirul Ngan (2000) Penglibatan Serta Pencapaian Pelajar-pelajar Dalam Sukan Permainan Bagi Meningkatkan Mutu Sukan Sekolah Di Sek. Men. Teknik, Kluang, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Che Haslina L Education > L Education (General) > L7-991 Education (General). Intervensi Modul Bimbingan Islam Terhadap Masalah Kecelaruan Kebimbangan Umum Dalam Kalangan Pelajar Universiti: Satu Kajian Kes. (Unpublished)

Abdullah, Fakarudin (1999) Pengamalan Etika Prefesion Perguruan Di Kal. Guru Di Sebuah Sek. Ren. Keb. Di Daerah Kluang, Johor D.t. -satu Tunjauan Awal-. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Fardilla Haryani and Morazuki, Syahrul Ridhwan (2009) Kesan Senaman Berjalan Pantas Terhadap Perubahan Komposisi tubuh Badan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Hamidah and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (1999) Persepsi Pel. Terhadap Program-program Yang Dilaksanakan Di Sek. & Kaitannya Dengan Prestasi Pmr. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Khirul Sani and Ashari, Asaruddin (1998) Mengkaji Masalah Penilaian Hasil Kerja Pel. Dalam M.pelajaran Lukisan Kej., Di N.johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, M.c. and Elias, H. and Mahyuddin, R and Jegak Uli., Emotional Intelligence And Academic Achievement Among Malaysian Secondary Students. Pakistan Journal Of Psychological Research, 19 (2004).

Abdullah, Mas Murni @ Zaiton and Zainuddin, Zainal Abidin (2011) Keberkesanan Latihan Kecergasan Fiaikal Terhadap Atlet Hoki Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Mazmi (1999) Peranan Ibubapa Dalam Menangani Masalah Sosial Di Kal. Remaja. Satu Tinjauan : 3 Buah Sek. Men. Daerah Besut, Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Md. Ali and Tan, Soo Yin (2005) Persepsi Guru Terhadap Kepemimpinan Transformasional Pengetua dan Kepuasaan Kerja Guru-guru Di Sekolah Menengah Kebangsaan daerah Pontian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Mohammad Hasnezam and Hassan, Johari (2001) Tv Pendidikan Di Sekolah : Satu Tinjauan Di Kalangan Guru Seluruh Sekolah Menengah Teknik Negeri Kelantan Darul Naim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Mohd Fikry and Mustaffa, Mohamed Sharif (2004) Amalan Pemakanan Dikalangan Pelajar-pelajar Melayu tahun Enam Disekolah Kebangsaan Sinar Bahagia, Kulai johor. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Mohd Firdaus and Ahmad, Roslee (2003) Kajian Stress Terhadap Guru-guru Sekolah Bestari. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Mohd Noor and Nordin, Mohd Safarin (2002) Reka Bentuk Peralatan Membuka Roda Mas Impact. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Mohd Puad and Awang, Habibah (2001) Fungsi Dan Aktiviti Sosial Masjid Kepada Masyarakat Setempat: Masjid Jamek Bandar Baru Uda Dan Masjid Sultan Ismail (utm). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Muhammad Sayuti and Yeo, Kee Jiar (2001) Faktor Yang Mempengaruhi Penglibatan Atlit Universiti Teknologi Malaysia Dalam Bidang Sukan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Muhammad Syafiq Sim and Hamdan, Abdul Rahim (2009) Tahap Kompetensi Pensyarah Institut Pendidikan Guru malaysia Kampus Temenggong Ibrahim. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Muhammad Zahid and Bachik, Ahamat (2002) Tahap Tekanan Di Kalangan Guru-guru Sekolah Menengah Daerah Kuala Pilah, Negeri Sembilan : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Nadiatul Shahida and Rahabah, Abdhamid (2002) Perbandingan Kesan Sebelum Dan Selepas Latihan Mengayuh Basikal Ergometer Ke Atas Tekanan Darah Terhadap Pelajar-pelajar Lelaki Kursus Sains Sukan, Utm Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Nazila and Tasir, Zaidatun (2007) Kajian Terhadap Kaedah Mengajar,kefahaman Dan Pandangan Guru Terhadap Konsep Sekolah Bestari Di Sebuah Sekolah Di Daerah Kulai. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Noor Azila (2001) The Effects Of Cultural Basewd Texts In English Reading Comprehension Amongst Form Four Students: A Case Study. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Noorzalia and Ismail, Sarimah (2011) Kesesuaian Tempoh Pengajian Program Dpli Terhadap Penguasaan Pendidikan Teknikal Dan Kursus Ikhtisas Pendidikan Di Universiti Tempatan Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Nor Azhani and Sihes, Ahmad Johari (2003) Gaya Pembelajaran Pelajar Aliran Sains Tulen Dan Sastera Di Sekolah-sekolah Menengah Akademik Sekitar Bandar Alor Setar, Kedah : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Norazizah and Abdul Manaf, Jamilah (1999) Code Switching (english-malay) In The Fourth Form Of Smt Perdagangan J.bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Norfarizan (2006) Persepsi Guru Terhadap Tahap Keberkesanan Peranan Pusat kegiatan Guru (pkg) Dalam Meningkatkan Kualiti pengajaran Di Dalam Bilik Darjah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Nur Ahlina Ng and Azhar, Zairus Norsiah (1999) A Survey On The Relationship Between Attitude And Motivation To Be Achievement Of English Among Upsr Students In Felda Tenggaroh, Mersing, Johore. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Nur Amirul Izaly Lye and Abd Hamid, Hazil (2003) Penilaian Pelaksanaan Mata Pelajaran Katering Dan Penyajian Di Sekolah Akademik Harian Di Negeri Negeri Johor Dengan Menggunakan Cipp. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Nur Asmaria and Yahaya, Azizi (2004) Persepsi Guru Teknikal Terhadap Penyemakan Semula kurikulum Mata Pelajaran Teknik Di Sekolah Menengah teknik Tanah Merah Dan Sekolah Menengah Teknik Kuala krai, Kelantan. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Nurul Aleena Ruman and Seliman, Salbiah (2006) Using Whole Word Approach To Teach Reading To Form One Students With Reading Difficulties In A Selected Rural Secondary School In Samarahan District Of Sarawak. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Nurul Atifah and Abdullah, Khairi Izwan (2003) A Case Study Of The Communicative Event Of A Manager In A Leading Multinational Corporation In Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Omar (1997) Perhubungan Antara Latar Belakang & Faktor Pel. & Tingkah Laku Disiplin Di Sek. Men. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Othman (1997) Kajian Tanggapan Pel. 5 Sph Mengenai Perlaksanaan Perintis (pilot Project) Persekolahan Satu Sesi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Rabiatul Adawiah and Mohd Talib, Mohammed (1999) Mengenalpasti Pola Kesilapan Dalam Aljabar Di Kal. Pel. Thn. 1 F. Sains Utm Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Rojiah (1999) Hubungan Faktor Kekeluargaan, Diri Sendiri & Persekitaran Dengan Punca Ponteng Sek. : Satu Tinjauan Di Sek.-sek. Men., Di J.bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Roslan and Sayuti, Saniah (1999) Persepsi Pel.-pel. Sek. Men. Keb. Skudai, J.bahru Terhadap Kegiatan Sukan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Rosli (1997) Kepuasan Kerja Di Kal. Guru-guru Kh Di Sek. Men. Daerah Kuala Langat Sepang (satu Tinjauan). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Rossalina and Omar, Abdul Hafidz (2003) Rekabentuk Alat Spring Board Jump Dan Keberkesanan Penggunaan Alat Ini Dalam Latihan Polymetrik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Salbiah and Ismail, Zaleha (1998) Kajian Terhadap Perubahan Bidang Daripada Kursus Kej. Kepada Kursus Pend. Di Kal. Pel. Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Saleha (2000) Mengkaji Tahap Penguasaan Kemahiran Proses Sains (kemahiran Memerhati, Mengelas, Mentafsir Maklumat Dan Mengawal Pembolehubah) Di Sekolah Menengah Di Daerah Nilam Puri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Seti Saluah (1997) Minat Siswi Sph (k.h.) Komponen Automotif & Penyejukan Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Sh. Hussin Sh. (1999) Faktor-faktor Yang Menyebabkan Guru-guru Bukan Siswazah (ketukangan) Di Smt Tanjung Puteri Tidak Melanjutkan Pelajaran Ke Institut Pengajian Tinggi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Shamilatul Sobri and Suratman, Azmi Shah (2010) Persepsi Pelajar Utm Terhadap akta Universiti Dan Kolej Universiti (AUKU). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Shariffudin (2000) Amalan Pemakanan Pelajar Bumiputera Kursus Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kh-kdpk) Fakulti Pendidikan, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Siti Janah and Hee, Jee Mei (1999) Keberkesanan Terhadap Peta Konsep Bagi Mengatasi Miskonsepsi Dalam Biologi Ting.4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Siti Roddiah and Alim, Ahmad Puhad (2009) Audit Pengurusan Masjid: kajian Di Daerah Pasir Puteh, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah @ Abu Bakar, Kamaliah Aminah and Mokhtar, Mahani (2006) Penggunaan Rangsangan Muzik Terhadap Penguasaan Sifir pelajar-pelajar Di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan omar, Dungun. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah Hadi, Nurhaida and Bunari, Ghazali (2006) Language Learning Strategies Used By Utm Students. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah Mat Rashid, and Ab. Rahim Bakar, and Soaib Asimiran, and Loh Pei Tieng, Career Development Interventions In Secondary Schools In The State Of Terengganu, Malaysia. European Journal Of Social Sciences, 1.

Abdullah Mat Rashid, and Gene W Gloeckner, (0004) Information And Learning Technology (ilt) Adoption Among Career And Technical Teachers In Malaysia. The Electronic Journal Of Information Systems In Developing Countries, 33.

Abdullah Mat Rashid, and Soaib Asimiran, and Ab Rahim Bakar, and Loh Pei Tieng, (2009) Career Development Interventions In Malaysian Secondary School System. Ceav Journal, 36 (octobe).

Abdullah Norhairi, Siti Nor Azura and Arshad, Mohammad Yusof (2007) Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Pelajar stpm Ke Institusi Pengajian Tinggi Awam (ipta) : satu Kajian Di Melaka Tengah, Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah Sani, Mohamad (2000) Kesesuaian Kursus Aliran Kemahiran (tukang Larik) Dengan Kehendak Industri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah Seif Almiskry, and Ab. Rahim Bakar, and Othman Mohamed, Gender Difference And Career Interest Among Undergraduates: Implications For Career Choices. European Journal Of Scientific Research, 3.

Abdullah., Norazzah and Sulaiman, Esah (2001) Perlaksanaan Sekolah Bestari Dari Perse[si Guru-guru: Tinjauan Si Sembilan Buah Sekolah Bestari Di Negeri Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah/shamsudin, Nor Huda and Boon, Yusof (2006) Persepsi Guru Kanan Mata Pelajaran Terhadap Peranan Pengetua Sebagai Pemimpin Pengajaran: Kajian Di Sekolah Menengah Daerah Pontian,johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abidin, Ami Rosni and Dahlan, Mohd Yunos (2003) Mengenalpasti Tahap Kebimbangan Atlit Olahraga Universiti Teknologi Malaysia Sebelum Pertandingan Sukan Masum 2002. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu, Johan (1997) Keberkesanan Latihan Industri Pel. Thn. Akhir Stp (k.h.) Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu, Rahamah and Hassan, Johari (2003) Pelaksanaan Sekolah Bestari Satu Tinjauan Dari Sudut Pandangan Ibu Bapa. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Amin, Mustaza (1994) Fenomena Ponteng Di Kal. Pel. Sek. Men. Di Bandar Jasin. Satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Anoy and Mohd Kosnin, Azlina (2009) Persepsi Guru Tentang Keberkesanan Program Perkembanan staf (pps). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Bahari (1998) Persepsi Guru-guru Di Daerah Gomabak Terhadap Fungsi Kaunselor Sekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Hanis Arzura and Abd Hamid, Hazil (2003) Perlaksanaan Kurikulum Sains Semakan Semula Tingkatan Empat Di Sebuah Sekolah Menengah Kebangsaan Di Daerah Johor Bahru.. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Haslinda and Said, Hamdan (2007) Kepuasan Pelajar Pasca Ijazah Terhadap Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Hasran and Kassim, Abu Hassan (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelajar Terhadap Mata Pelajaran Sains. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Intan Badariah and Abd Hamid, Hazil (2004) Kelesuan Tabiat Membaca Dikalangan Guru : Satu Tinjauan Di Sekolah-sekolah Menengah Kawasan Skudai. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Ishak and Arshad, Mohammad Yusof (1998) Kebolehan Visualisasi & Imaginasi Terhadap Lukisan Ortografik Dalam Pembelajaran Lukisan Kej. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Maizatul Akmam and Mohd Kosnin, Azlina (2007) Perkaitan Antara Hubungan Keluarga, Pengaruh Rakan Sebaya Dan Kecerdasan Emosi Dengan Tingkah Laku Delinkuen Pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Melor and Shakib, Sulaiman (1999) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tahap Penguasaan Tilawah Al-quran Pel.-pel. Ting.2 : Satu Kajian Di Sek. Men. Kampung Soeharto. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Mohamad Syazwan and Ibrahim, Mohd Ali (2008) Pembangunan Perisian Pengajaran Berasaskan Model konstruktivisme Needham Lima Fasa bagi Tajuk Keelektrikan Dalam Matapelajaran Sains sekolah Rendah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Mohd Fadzli and Yahaya, Azizi (2007) Hubungan Antara Pendidikan Agama, Keseimbangan Kognitif Dan Tingkah Laku Positif Di Kalangan Pelajar Darjah Khas Sekolah Agama Di Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Mohd Yusri (1997) Satu Tinjauan Tentang Minat Pel. Stp (j) Di Kal. Bukan Guru Terhadap Kursus Stp (j) Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Muhammad Akmal Bakri and Yeo, Kee Jiar (2009) Hubungan Antara Kerja Rumah Dengan Pencapaian akademik Sekolah Menengah Kawasan Luar Bandar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Noorhayati and Rajuddin, Muhd Rashid (2006) Tahap Penggunaan Teknologi Dalam Industri Pemprosesan makanan Di Iks Di Daerah Johor, bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Nordin and Md Johan, Othman (1999) Keberkesanan Perlaksanaan Konsep Sek. Magnet Khb Di Sek.-sek. Men. Di N.sembilan D.khusus. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Nozieyatulakma and Abd Hamid, Mohd Zolkifli (2003) Corak Pengambilan Makanan Di Kalangan Anak-anak Peneroka Felda, Tingkatan 2, Di Sekolah Menengah Keb. Bandar Easter, Kota Tinggi, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Nurul Nadya and Abu, Baharin (2010) Sikap Dan Minat Belajar Pelajar Serta Penilaian Prestasi Pengajaran Pensyarah Bagi Mata Pelajaran Asas Pengurusan Inovasi Dan Pengeluaran Produk ( Spl 4402 ). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Omar Nor and Morazuki, Syahrul Ridhwan (2008) Perbandingan Tahap Kekuatan Mental Di Antara Atlet Lelaki Dan Atlet Perempuan Dalam Acara Silat Olahraga Dan Silat Seni Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Ramala (1997) Amalan Berpakaian Di Kal. Siswi Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Rohani (1998) Stres Di Kalangan Guru Sek. Men. -kajian Kes. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Salwa (1996) Kajian Mengenai Beban Tugas Guru Sek. Men. Di Daerah Johor Bahru, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Siti Rohani and Syed Mansor, Syed Mohd Syafeq (2006) Tahap Kualiti Perkhidmatan Pusat Sumber Fakulti pendidikan Utm, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Daud, S and Daing Zaidah, I and Bahaman, A.s Models Of Online Learning Delivery System. Malaysian Journal Of Distance Education, 36925.

Abu Daud, S and Daing Zaidah, I and Bahaman, A.s Practices That Facilitate Learner Context In An Online Learning Environment. Malaysian Journal Of Distance Education, 36925.

Abu Daud, S and Kamariah, A. B and Daing Zaidah, I and Mohamed, A Students’ Perceptions On Online Learning In Malaysian Universities. Virtec Journal, 37289.

Abu Daud Silong, and Madinah Mohammad, and Zaharah Hassan, and Ismi Arif Ismail, Changing Roles And Competencies Of Effective Public Sector Leadership. Jurnal Pengurusan Awam, 1.

Abu Hamid., Fouziah and Hushin, Hassan (2001) Persepsi Guru Terhadap Keberkesanan Pengurusan Pusat Kegiatan Guru Sungai Sayong Di Dalam Mempertingkatkan Profesionalisme Perguruan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Hasan, Raihana and Azahar, Zairus Norsiah (2011) The Reading Habits In English Of Middle-class Children In Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Hasan Asuri, Mohd Yazid and Nordin, Aziz (2001) Persepsi Pelajar Wanita Terhadap Faktor-faktor Dalam Pemilihan Kursus Kejuruteraan Awam Di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Hassan, Mastura (1998) Tahap Pengetahuan Guru-guru Kh Thn. 4 Di Utm Sesi 1997/98, Terhadap Aditif Yang Terhadap Dalam Makanan Mudah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Hassan, Salika and Yasin, M.al-muzzammil (2009) Amalan Prinsip Reka Bentuk Latihan Guru Sekolah Rendah Zon Rawang Gombak. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Kassim, Subri and Mohd Sidin, Sanusi (2002) Adakah Persediaan Pelajar-pelajar Kejuruteraan Awam, Universiti Teknologi Malaysia (pendidikan) Mencukupi Untuk Melahirkan Jurutera Berteknologi. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Nasir, Sahaimi and Mohd Said, Mohd Rizal (1998) Pandangan Pel. 4 Sph Sesi 97/98 Terhadap Latihan Industri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Samah, Azamah (1998) Faktor Kecemerlangan Akademik Pel.-pel. Sek. Agama Men. Paya Jaras, Selangor D.ehsan : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Samah, Kamalia Nor and Mohd Said, Mohd Rizal (2007) Faktor-faktor Yang Menyumbang Kepada Gejala Ponteng Dikalangan Pelajar Di Sekolah Menengah Kebangsaan Tasek Utara 2, Johor Bahru, Johor Darul Ta zim Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Samah, Mazuna and Omar, Abdul Hafidz (2001) Tinjauan Pasaran: Satu Kajian Yang Meninjau Peluang-peluang Pekerjaan Graduan Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (sains Sukan) Universititeknologi Malaysia 2001. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Samat, Ahmad Iskandar and Sidin, Zaitun (2007) Kajian Ringkas Mengenai Pembuli Di Dua Buah Sekolah Menengah Di Bahagian Kuching, Sarawak. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Talib, Hazlani and Kamin, Yusri (2002) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelatih Wanita Mengikuti Latihan Kemahiran Di Ikm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Talib, Maznah and Basir, Kamarudin (1999) Persepsi Guru-guru Kh Terhadap Bilik Pengurusan Diri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Talib, Nor Azawati and Selamat, Kandar (2002) Faktor-faktor Yang Mendorong Guru-guru Wanita Yang Telah Berumahtangga Terus Dalam Profesion Perguruan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Yamin, Mohamad Daud and Ahmad, Roslee (2004) Tahap Pengetahuan Dan Sikap Belia Terhadap Dadah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Yamin, Mujri (1995) Pelaksanaan Kaedah Tunjuk Cara Dalam Strategi Pengajaran Khb K.m. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu-obaideh Alazzam, and Ab Rahim Bakar, and Ramlah Hamzah, and Soaib Asimiran, Effects Of Demographic Characteristics, Educational Background And Supporting Factors On Ict Readiness Of Technical And Vocational Teachers In Malaysia. Internatioonal Education Studies.

Abu-obaideh Alazzam, and Ab. Rahim Bakar, and Ramlah Hamzah, and Soaib Asimiran, (2012) Teachers' Ict Skills And Ict Integration In The Classroom: The Case Of Vocational And Technical Teachers In Malaysia. Creative Education, 3.

Adam, Maryana and Hassan, Zainudin (2006) Gaya Pembelajaran Pelajar Tingkatan 4 (aliran Sains) Di 3 Buah Sekolah Daerah Kluang, Johor Darul Takzim Berdasarkan Model Dunn & Dunn. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Adam, Noor Aziz and Yeo, Kee Jiar (1999) Kajian Rekabentuk Kit Pengajaran Pembelajaran Pendawaian Elektrik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Adenan, Nor Azlinah and Dahlan, Mohd Yunos (2003) Perbandingan Sebelum Dan Selepas Latihan Fleksibiliti Terhadap Tahap Kelenturan Otot Rectus Abdominis Dan Otot Latissimus Dorsi Ke Atas Pemain Badminton Universiti Teknologi Malaysia, Skudai Johor Darul Takzim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Adi Kasuma, Shaidatul Akma and Awang, Zubaidah (2009) A Study On Secondary School Students Perceptions Of their Motivation And Attitude Towards Learning The english Literature Component. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Adnan, Ahmad Nawawi and Hushin, Hassan (2007) Pilihan Dan Bentuk Aktiviti Program Pembangunan pelajar Tahun Satu Di Fakulti Pendidikan, Universiti teknologi Malaysia : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Adnan, Anizan and Abd Hamid, Mohd Zolkifli (2002) Perbandingan Minat Di Antara Pelajar Lelaki Dan Perempuan Tingkatan Empat Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Tengku, Kuala Lipis, Pahang Dalam Memilih Bidang Perguruan Sebagai Satu Profesion. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Adnan, Fakhrul Radzi (1997) Alat Pelipat Prospek. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Adnan, M. J. and Mazanah, M. Motif Utama Guru Melanjutkan Pelajaran Dan Tahap Motivasi Terhadap Program Pengajian. Pertanika Journal Of Social Science & Humanities, 2003.

Adnan, Mohd Fahmi and Arsat, Mahyuddin (2011) Pembangunan Alat Mengesan Perubahan Sudut Kecondongan Tanah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Adnan, Mohd Fahmi and Arsat, Mahyuddin (2011) Pembangunan Alat Pengesan Perubahan Sudut Kecondongan tanah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Adnan, Nur Ilianis (2014) Using Public Speaking To Improve Malaysian Students’ Confidence Level In Speaking Skill: A Case Study. Using Public Speaking To Improve Malaysian Students’ Confidence Level In Speaking Skill. (Unpublished)

Adnan, Osman (1998) Permasalahan Pengajaran & Pembelajaran B. Inggeris B.k. Di 3 Buah Sek. Men. Di Daerah Kinta Ipoh. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Adnan, Rosliza and Salamon, Hussin (2002) Tahap Penguasaan Bacaan Al-quran Di Kalangan Pelajar Muslim Tingkatan 4 Sekolah Menengah Kebangsaan Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Adnan., Alwani and Selamat, Kandar (2001) Keupayaan Pelajar Tahun 4 Spa/e/j (pkpg) Dalam Menghasilkan Projek Reka Cipta I Di Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Adnan., Mazuin and Rahabah, Abdhamid (2002) Perbandingan Total Lung Capacity Di Kalangan Atlit Dan Bukan Atlit Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Adni, Adeline and Md Yusof, Masdinah Alauyah (2006) Exploring The Use Of Dialogue Journals To Enhance students Writing Skills. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Adnin, Anita and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2011) Kesedaran Mengenai Standard Guru Malaysia Serta Profesionalisme Perguruan Di Kalangan Guru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Adom, Razak (1997) Sikap, Penguasaan Pengetahuan & Kemahiran Serta Amalan Pel. Terhadap M.pelajaran Khb Di Sek. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Adon, Shahrim (1997) Sejauhmanakah Keberkesanan Sistem Perkhidmatan Bas Dalam Kampus Terhadap Pel. Utm Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Adumi, Aspur and Yamin, Sulaiman (2003) Persepsi Pelajar Sekolah Menengah Agama Rakyat (smar) Terhadap Pembelajaran Sains. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Adzim, Nasir (1996) Sikap Pel. 5stp Sesi 1995/96, Utm Skudai Johor Terhadap B. Inggeris-satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Adzis, Nurul Huda and Abdul Wahab, Arpah (2004) Nasyid Sebagai Hiburan Alternatif Dan Peranannya Dalam Pembentukan Peribadi Remaja : Kajian Terhadap Pelajar Spi, utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Affandi@mohamad, Mohd Edham and Jusoh, Yahaya (2002) Budaya Membaca Dan Menulis Jawi.satu Tinjauan Di Sekolah Kebangsaan Mohd.khir Johari,johorbahru,johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Afsaneh Bagheri, and Zaidatol Akmaliah Lope Pihie, Entrepreneurial Leadership: Towards A Model For Learning And Development. Human Resource Development International, 14.

Afsaneh Bagheri, and Zaidatol Akmaliah Lope Pihie, Entrepreneurial Leadership: Towards A Model For Learning And Development. Human Resource Development International. Human Resourse Development International, 14.

Afsaneh Bagheri, and Zaidatol Akmaliah Lope Pihie, On Becoming An Entrepreneurial Leader: A Focus On The Impacts Of University Entrepreneurship Programs. American Journal Of Applied Sciences.

Afsaneh Bagheri, and Zaidatol Akmaliah Lope Pihie, Student Entrepreneurial Leaders: Challenges And Competencies Of Leading University Entrepreneurship Programs. International Journal Of Business And Social Science, 40575.

Afsaneh Bahgeri, and Zaidatol Akmaliah Lope Pihie, An Exploratory Study Of Entrepreneurial Learship Development Of University Students. Euro Journal Of Social Science, 1.

Afshin Soori, and Arshad Abd Samad, The Efficacy Of Immediate And Delayed Corrective Feedback In The Correct Usi Of English Definite And Indefinite Articles. Journal Of American Science, 4.

Afshin Soori, and Arshad Abd. Samad, The Efficacy Of Immediate And Delayed Corrective Feedback In The Correct Use Of English Definite And Indefinite Articles. Journal Of American Science, 4.

Afshin Soori, and Arshad Abd. Samad, The Impact Of Explicit Teacher Feedback On Micro And Macro Level Features Of The Performance Of The Efl Students In Descriptive Writing. Life Science Journal, 3.

Ag. Damit, Mohd Amiruddin and Buntat, Yahya (2009) Tahap Kemahiran Tambahan Dalam Kalangan Pelajar Tahun Akhir Jabatan Pendidikan Teknikal Dan Kejuruteraan, Fakulti Pendidikan, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahad, Azrulazlan (1998) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pel. Dalam Pembelajaran M.pelajaran Lukisan Kej. Di Sek. Men. Keb. Mersing, Mersing D.tazim : Satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahamad, Lailinanita and Buntat, Yahya (2008) Inovasi Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Kalangan Guru-guru Teknikal Di Sekolah Menengah Teknik dari Perspektif Guru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahamad, Nor Yani and Mustaffa, Mohamed Sharif (2005) persepsi Tingkah Laku Melawan Guru Satu Kajian Kes Disekolah Menengah Di Daerah Muar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, A Role Overload, Social Support, And Emotional Exhaustion Among Married Female Medical Officers. Australian Journal Of Psychology., 56 (2004).

Ahmad, Abdul Aziz (2000) Projek Reka Bentuk Shaker. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Abu Kher (1995) Satu Kajian Kes Mengenai Ponteng Di Kal. Pel. Sek. Men. Di Kaw. Luar Bandar Dalam Daerah Jasin Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Adnan (1997) Sejauhmanakah Guru-guru Mengaplikasikan Pemikiran Literal Dalam Pengajaran Lukisan Kej. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Aliff and Zainuddin, Zainal Abidin (2011) Perkaitan Panjang Tangan Dan Keluasan Tapak Tangan Terhadap Kelajuan Bola Boling Bagi Atlit Boling Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Amilia (1997) Satu Kajian Mengenai Stail Pembelajaran Di Kal. Sph Di Utm, Kampus Skudai & Kaitannya Dengan Keputusan Peperiksan Semester. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Azman (2000) The Influence Of Working Experiences In Generating Leadership Skills In Malaysia France Institute. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Azman and Rajuddin, Muhd Rashid (2000) The Influence Of Working Experiences In Generating Leadership Skills In Malaysia France Institute. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Azmi and Boon, Yusof (1999) Persepsi & Sikap Pel. Sek. Agama Daeratul Maarifil Wataniah, Seberang Perai, Pulau Pinang Terhadap M.pelajaran Khb : Suatu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Azmi and Selamat, Kandar (1999) Keberkesanan Aktiviti Ko-kurikulum Sukan Di Sekolah Kebangsaan Jawi Dan Sekolah Kebangsaan Sungai Duri Di Daerah Seberang Perai Selatan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Baharum and Said, Hamdan (1998) Hubungan Kepuasan Kerja Guru-guru Berdasarkan Teori Dua Faktor Disebuah Sekolah Menengah Dalam Daerah Kota Tinggi Satu Kajian Kes. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Dzulkifli and Kassim, Abu Hassan (2003) Tahap Persediaan Sains Untuk Mengajar Dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah Menengah Sekitar Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, H. M and Zuraidah, A. R. and Bahaman, A. S. Supporting Developers Of Online Learning Material: Some Proposed Guidelines Based On Research Findings. Malaysian Journal Of Distance Education, 36925.

Ahmad, Habibah and Uzir, Mohd Mohsin (2003) Penggunaan Pusat Sumber Sek (pss) Di Kalangan Pelajar-pelajar Sek. Men. Teknik (ert) Azizah Johor Bahru Satu Tinjuan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Ibrahim and Bachik, Ahamat (1999) Permasalahan Pengajaran Guru-guru Khb Di Sek. Men. Keb. Di Daerah Kubang Pasu, Jitra Kedah D.aman. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Irniwati and Hee, Jee Mei (2002) Tinjauan Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran Di Kalangan Pensyarah Program Pengajian Separuh Masa Di Bawah Kendalian Sekolah Pendidikan Profesional Dan Pendidikan Berterusan (space) Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Ishak and Mustaffa, Mohamed Sharif (2005) Persepsi Terhadap Pihak Pentadbiran Dan Hubungannya Dengan Cara Pengurusan Konflik Dikalangan Pemimpin Pelajar, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Ismail (2000) Satu Tinjauan Mengenai Kategori-kategori Masalah Di Kalangan Pelajar-pelajar Sekolah-sekolah Menengah Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Jamal and Subari, Kamalularifin (2004) Punca Kemerosotan Bilangan Guru Bukan Siswazah Mengikuti Program Khas Pensiswazahan Guru (pkpg) Jurusan Teknologi Pendidikan Kejuruteraan (awam, Elektrik Dan Jentera) Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Jamilah and Yasin, M.al-muzzammil (2009) Kajian Kes Tujuh Habit Orang Yang Paling Berkesan Dalam kalangan Guru Program Sarjana Pengurusan Dan pentadbiran Pendidikan Utm. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Juhari (2000) Gaya Dan Tahap Keperluan Interpersonal Guru: Satu Tinjauan Di Sebuah Sekolah Menengah Di Daerah Kulai. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Juhari and Abd Rahman, Mohd Anuar (1999) Gaya Dan Tahap Keperluan Interpersonal Guru: Satu Tinjauan Di Sebuah Sekolah Menengah Di Daerah Kulai. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Kamariyah and Wan Embong, Wan Hassan (2007) Persepsi Pelajar Terhadap Prasarana Sekolah agama Johor Kajian Di Sekolah Agama Taman Sri pulai Johor Bahru, johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Majid (1997) Satu Tinjauan Terhadap Perlaksanaan & Keberkesanan M.pelajaran Ko-kurikulum Kelanasiswa Di Utm Skudai D.tazim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Mohd Arshad and Bakar, Mohd Nor (1999) Mengkaji Kaedah-kaedah Pengajaran-pembelajaran Mate Di Beberapa Buah Sek. Men. Di Daerah Mersing : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Mohd Azizy (1997) Penilaian Pel. Terhadap Pengajaran Pensyarah Bagi Program Pengajian Luar Kampus Yang Dilaksanakan Oleh S.p.a.c.e. Di Utm Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Mohd Fitri and Idris, Abdul Razak (2007) Pembangunan Sistem Pengurusan Pembelajaran (lms) bagi E-pembelajaran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Mohd Noh (1994) Satu Kajian Mengenai Kepentingan Iklim Sosial Sek. Men. Di Daerah Kulai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Mohd Safar and Ninggal, Mohd Tajudin (2003) Komitman Guru Terhadap Organisasi Dan Profesion Perguruan. Satu Tinjauan Di Sekolah Menengah Teknik, Kota Tinggi, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Mohd Said (1999) Persepsi Pentadbir Sek. Men. N.selangor Terhadap Elektif Pertanian Dalam Komponen M.pelajaran Kh. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Mohd Som (1994) Lengan Pemotongan Berjejari Oksi-asetilina. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Mohd. Hanapiah and Uzir, Mohd Mohsin (2004) Persepsi Pelajar Terhadap Mata Pelajaran Reka Cipta di Sekolah-sekolah Menengah Akademik daerah Kota Setar, Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Muhad Suabri (1996) Kesan Pengaruh Video Dalam Pend. Remaja. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Muhammad Ikhwan and Saud, Muhammad Sukri (2011) Membina Mesin Pemberi Makanan Ikan Automatik Untuk Kegunaan Kolam Hiasan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Muhammad Shah Nur Faizal and Ibrahim, Halijah (2011) Merekacipta Alat Pengukuran Elektronik Jarak Dekat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Nasaruddin and Uzir, Mohd Mohsin (2002) Pengetahuan Masyarakat Luar Bandar Terhadap Perkembangan Sekolah Menengah Teknik Tanah Merah. Satu Kajian Di Kg Bukit Panau, Tanah Merah, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Noor 'ani (1996) Hubungan Antara Keupayaan Perkaitan Ruang Dengan Keupayaan Mate. Yang Melibatkan Perkaitan Ruang Di Kal. Pel.-pel. Ting. 5. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Noor Azidah and Abu, Baharin (2005) Tinjauan Terhadap Kepuasan Latihan Dan Kepuasan Kerja Di Kalangan Staf Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Tazim. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Noor Azizah and Abd Latib, Azlan (2006) Pengaplikasian Teori Konstruktivisme Dalam Proses pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Reka Cipta. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Nor Anisah (1999) Kefahaman Konsep Asas Momen Pel. Thn. 4 Aliran Kej., F. Pendidikan Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Norazizah and Uzir, Mohd Mohsin (2000) Faktor Yang Mendorong Pelajar Dalam Mata Pelajaran Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik Di Dua Buah Sekolah Teknik Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Norharyanti Octavia and Udin, Amirmuddin (2011) Kreativiti Bakal Guru Di Peringkat Pengajian Tinggi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Norhayati and Said, Hamdan (1998) Keberkesanan Pengurusan Mesyuarat Di Kal. Ketua Eksekutif Dan Ahli Lembaga Pengarah (pelajar) Syarikat Tunas Bistari Di Sek-sek. Men. Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Norliah (1998) Pengamalan Komponen Kekluargaan Dalam Kehidupan Seharian Pelajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Norma Suzila and Said, Hamdan (2008) Kepuasan Mahasiswi Terhadap Kualiti Kehidupan Di Kolej tun Fatimah, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Normala (1997) Penilaian Taraf Pemakanan Kanak-kanak Pra Sek. (4-6 Thn.) Di Tadika Nurul Iman. Tmn. Universiti Skudai Dengan Menggunakan Kaedah Antropometri & Pengingatan 24 Jam. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Nunzarina and Tan, Soo Yin (2003) Kepuasan Kerja Guru-guru Sebuah Sekolah Menengah Di Kawasan Felda Jengka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Nurul Aini and Ibrahim, Nor Hasniza (2007) Penguasaan Pelajar Institusi Pengajian Tinggi Dalam membina Hipotesis Dan Mentafsir Maklumat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Nurul Amira and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2009) Persepsi Guru Sains Terhadap Kaedah Pembelajaran koperatif (pk) Berdasarkan Kemahiran Sosial Pelajar Dan minat Guru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Nurul Atiqah and Abd Aziz, Marzilah (2003) A Survey On Student Acceptance Of A Literature Text Used by Secondary Two Students: A Case Study. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Rahmat Hidayat and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2006) Pola Kesalahan Dan Masalah Pelajar Tingkatan Empat Dalam menguasai Tajuk Nombor Negatif. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Razali and Ismail, Sarimah (2007) Keberkesanan Pengajaran Pensyarah Dalam Mata Pelajaran Pengajaran Mikro Di Jabatan Pendidikan Teknikal Dan Kejuruteraan, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Rohana and Abdol, Mat Jizat (1999) Pengunaan Televisyen Pend. Dalam Proses Pembelajaran & Pengajaran Di Sek. Men. J.bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Rohana and Mohd Kosnin, Azlina (2008) Hubungan Di Antara Stres Kerja Dengan kepuasan Kerja Dalam Kalangan Gurugurubesar di Daerah Batu Pahat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Roslan (1994) Pandangan Pel. Politeknik Ungku Omar Terhadap Aktiviti Ko-kurikulum (sukan) : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Roslee (2004) Langkah Mengekalkan Minat Dan Membangkitkan Motivasi pelajar Oleh Guru-guru Sains Peringkat Menengah Atas. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Rosmawati (2000) Pelaksanaan Program Interim Sekolah Bestari Di Daerah Larut, Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Rosnah and Kamaruddin, Meor Ibrahim (1999) Penggunaan Peta Konsep Dalam Pengajaran M.pelajaran Sains Di Sek. Ren. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Sahibul Bahrin and Boon, Yusof (2008) Pengaplikasian Perisian Assetbase Dalam Pengajaran mata Pelajaran Prinsip Perakaunan Di Daerah Johor Bahru dan Pasir Gudang, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Saidin (1997) Permasalahan Dalam Pelaksanaan Pengajaran Khb (kbsm) Di Sek.men. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Salmi (2000) Keberkesanan Pembelajaran Koperatif Terhadap Peningkatan Prestasi Bagi Tajuk Udara Di Sekeliling Kita Dalam Mata Pelajaran Sains Di Kalangan Pelajar Menengah Rendah - Satu Kajian Eksperiman. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Sanariah and Boon, Yusof (2000) Tinjauan Faktor Pelajar, Pengajaran Guru Dan Peranan Ibu Bapa Terhadap Kurang Penguasaan Kemahiran Proses Sains Di Kalangan Pelajar-pelajar Sekolah Kebangsaan Bakri Batu 2, Muar, Johor (satu Kajian Kes). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Siti Aminah and Abdul Latif, Adibah (2006) Persepsi Guru Sekolah Bestari Dan Sekolah Bukan Bestari terhadap Penggunaan Media Audio-visual Dalam Proses pengajaran Dan Pembelajaran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Siti Aminah and Yahaya, Azizi (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ketidakhadiran Pelajar Dalam Aktiviti Kokurikulum Di Sekolah Rendah Kebangsaan Sri Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Siti Fatimah and Ruskam, Aminuddin (2007) Kefahaman Pelajar Terhadap Undang-undang Qisas Dan Takzir. Kajian Di Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Suhaimy and Rajuddin, Muhd Rashid (2004) Mereka Bentuk Kanopi Pada Motosikal Tempatan ( Kriss ). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Ahsan, Nurdayana Izyan and Khalil, Khairuzilah (2007) Enhancing Students Vocabulary Through The Use Of language Games In Esl Classroom. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Dahari, Rashidah (2001) Perlaksanaan Sistem Penilaian Mata Pelajaran Reka Cipta Di Sekolah-sekolah Menengah Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Danari, Rashidah (1998) Pelaksanaan Program Usahawan Muda Tunas Bistari, Anjuran Institut Pembangunan & Pengurusan Johor Yang Dijalankan Di Sek. Men. Di N. Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Fauzi Mohd Ayub, and Mohd Zin Mokhtar, and Wong Su Luan, and Rohani Ahmad Tarmizi, A Comparison Of Two Different Techonologies Tools In Tutoring Calculus. Science Direct Procedia Social And Behavioral Sciences, -.

Ahmad Fauzi Mohd Ayub, and Rohani Ahmad Ahmad Tarmizi, and Kamariah Abu Bakar, and Wong Su Luan, Wxmaxima Computer Software As An Aid To The Study Of Calculus By Students With Different Learning Approaches. Procedia Social And Behavioral Sciences, 64 (9).

Ahmad Fauzi Mohd Ayub, and Rohani Ahmad Tarmizi, and Kamariah Abu Bakar, and Aida Suraya Mohd Yunus, A Comparison Of Malaysian Secondary Students Perceived Ease Of Use And Usefulness Of Dynamic Mathematical Software. International Journal Of Education And Information Technologies, 3.

Ahmad Fuad, Noor Izzati and Seliman, Salbiah (2009) The Genre Of Q&a Sessions Of Oral Presentations Delivered By Students Enrolled In English For Workplace Communication. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Hanizar, A. H and Muhammad, Z. Zain and Wong, S. L and Hanafi, A The Taxonomical Analysis Of Science Educational Software In Malaysian Smart Schools. Malaysian Online Journal Of Instruction Technology, 38385.

Ahmad Jamaludin, Noorrul Afniza and Morazuki, Syahrul Ridhwan (2010) Profil Antropometri Dan Somatotaip Atlet Bola Jaring Kebangsaan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Johari., Maheran / Malek and Syed Mansor, Syed Mohd Syafeq (2005) Stress Dan Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru Sekolah Menengah Daerah Tangkak, Negeri Johor Darul Takzim. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Lias, Nur Nazalishah and Udin, Amirmuddin (2003) Persepsi Industri Mengenai Tahap Ketrampilan Pelatih Institut Latihan Perindustrian (ilp) Di Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Malek, Ahmad Irzam and Hassan, Johari (2009) Pembangunan Sistem Pengurusan Makmal tempahan Dan Inventori. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Rosli, Rosliana and Abdullah, Nur Qistina (2002) Kecenderungan Pelajar Perdana Tahun 4 Yang Mengikuti Kursus Stp (a/e/j) Untuk Menceburi Profesion Perguruan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Shauki, Hashim Fahmi and Jalil, Ab Gani (1999) Penggunaan Media Audio Visual Dalam Pengajaran Di Kal. Pel. Stp 1998/1999, Utm, Skudai : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Supaat, Norhazimah and Awang Hamid, Dayang Tiawa (2010) Persepsi Pelajar-pelajar Tahun Akhir Fakulti Pendidikan terhadap Mobile Learningdalam Proses Pembelajaran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Untong, Mohd Kamal and Tan, Soo Yin (2005) Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-guru Di Daerah Kluang, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Zaini, Ruslen (1995) Sikap Pel. Pusat Pengajian Thn. Satu (p.p.t.s.) Terhadap Perkhidmatan Unit Perkhidmatan Sokongan Pel. (u.p.s.p.) Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad/othman, Azrinawati and Abd Hamid, Mohd Zolkifli (2002) Faktor Yang Mempengaruhi Kecemerlangan Pelajar Dalam Mata Pelajaran Reka Cipta Di Sekolah-sekolah Di Daerah Pasir Puteh, Bachok, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmat, Ain and Mukhari, Abd Wahid (1999) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Pel. Dalam M.pelajaran Lukisan Kej. Satu Kajian Di Sek. Men. Keb. Dato Jaafar, J.bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmat, Sharom and Abdullah, Mohd. Akhir (1979) Rancangan Pembelajaran -Perkhidmatan: Satu Pembaharuan di Universiti Sains Malaysia. Asia Pacific Journal of Educators and Education , 1 (1). pp. 1-10.

Ahmed Al Horany, and Siti Aishah Hassan, Marital Adjustment Among Postgraduate Students At Universities In Malaysia. Elixir Journal, 1.

Ahmed Al Horany, and Siti Aishah Hassan, and Maznah Baba, and Rumaya Juhari, Efficacy Of Group Cognitive Behavioral Therapy On Depression Among Muslim Parents Of Autistic Children In Jordan. Australian Journal Of Basic And Applied Sciences, 10.

Ahmed Al Horany, and Siti Aishah Hassan, and Maznah Baba, and Rumaya Juhari, Efficacy Of Group Cognitive Behavioral Therapy On Depression Among Muslim Parents Of Autistic Children In Jordan. Australian Journal of Basic And Applied Sciences, 1.

Ahyanuddin, Azzahyiruddin and Hamdan, Abdul Rahim (2006) Penglibatan Pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Dalam Aktiviti Salah Laku: Kajian Di Sekolah Menengah Kebangsaan (maahad), Muar. Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Aida Hafitah, and Maimunah Ismail, Cross-cultural Challenges And Adjustments Of Expatriates: A Case Study In Malaysia. Alternatives :turkish Journal Of International Relations, 3&4.

Aida Suraya, M. Y and Ramlah, H and Rohani, A. T. and Rosini, A. and Sharifah, M. N and Habsah, I. Problem Solving Abilities Of Malaysian University Students. International Journal Of Teaching And Learning In Higher Education., 2005.

Aida Suraya, M. Y. Algoritma Pendaraban Nombor Perpuluhan Dari Perspektif Pelajar Tingkatan Satu (algorithms Of Multiplication Of Decimals From The Perspectives Of Form One Students). Pertanika Journal Of Social Science And Humanities, 36900.

Aida Suraya, M.y Reasoning In School Mathematical Tasks Among Preservice Teachers: A Case Study. Journal Of Science And Mathematics Education In Southeast Asia,, 37647.

Aida Suraya Md. Yunus, and Ramlah Hamzah, and Habsah Ismail, and Sharifah Kartini Said Husain, and Mat Rofa Ismail, Confidence In Teaching Mathematics Among Malaysian Pre-service Teachers. Journal Of Science And Mathematics Education In Southeast Asia, 38746.

Aida Suraya Md. Yunus, and Ramlah Hamzah, and Habsah Ismail., Mathematics Teachers’ Preparation Program: Determining The Balance Between Contents In Mathematics And Pedagogy. European Journal Of Social Science, 4.

Aida Suraya Md. Yunus, and Ramlah Hamzah, and Rohani Ahmad Tarmizi, and Rosini Abu, and Sharifah Md. Nor, and Habsah Ismail, Problem Solving Abilities Of Malaysian University Students. Intenational Journal Of Teaching And Learning In Higher Education, 38765.

Aida Suraya Md. Yunus, and Rohani Ahmad Tarmizi, and Sharifah Md. Nor, and Rosini Abu, and Habsah Ismail, and Wan Zah Wan Ali, Necessary Skills For Success In Higher Learning. The International Journal Of Learning, 13 (2006).

Aida Suraya Md. Yunus, and Rohani Ahmad Tarmizi, and Sharifah Md. Nor, and Rosini Abu, and Habsah Ismail, and Wanzah Wan Ali, Necessary Skills For Success In Higher Learning. The International Journal Of Learning, 10.

Aida Suraya Md. Yunus, and Suhaimi Napis, and Zakaria Kasa, and Azizan Asmuni, and Bahaman Abu Samah, Webcast Technology In Teaching: It's Implementation From The Perspective Of Instructors. European Journal Of Social Sciences, 4.

Aida Suraya Md. Yunus, and Wan Zah Wan Ali, Metacognition And Motivation In Mathematical Problem Solving. The International Journal Of Learning, 3.

Aida Suraya Md. Yunus, and Wan Zah Wan Ali, Motivation In The Learning Of Mathematics. European Journal Of Social Sciences, 4.

Aida Suraya Md. Yunus, and Zakaria Kasa, and Azizan Asmuni, and Bahaman Abu Samah, and Suhaimi Napis, Use Of Webcasting Technology In Teaching Higher Education. International Education Journal, 38905.

Aik, Sew Lan (1997) Satu Tinjauan Amalan Pengurusan Masa Di Kal. Pel.-pel. Sph F. Pendidikan, Skudai, J.bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Aini @ Zaini, Norizawati and Nordin, Aziz (2006) Penggunaan Teknologi Maklumat Di Kalangan Guru-guru dan Melihat Sejauh Mana Keberkesanannya Dalam meningkatkan Kefahaman Dan Tahap Pencapaian Pelajar dalam Mata Pelajaran Sains. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Akashah, Muhammad Zahir Analisis Item Kebolehkepercayaan Kertas 1 Bahasa Melayu Ting.1. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Akien, Michael (2003) Gaya Pembelajaran Dalam Proses Pembelajaran Pelajar Iban Mengikut Model Dunn & Dunn Di Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin, Serian, Sarawak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Akien, Michael and Othman, Widad (2003) Gaya Pembelajaran Dalam Proses Pembelajaran Pelajar Iban Mengikut Model Dunn & Dunn Di Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin, Serian, Sarawak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Akmar Abu Samah, and Abu Daud Silong, and Kamaruzaman Jusoff, and Ismi Ariff Ismail, Relationship Between Spirituality And Academic Leader Effectiveness. Journal Of Educational and Social Research, 1.

Al Shekaili, Bati Sulaiman Humaid (2014) Teachers' Beliefs And Levels Of Use In The Adoption Of The Student-Active Learning Approach In EFL Classrooms In Oman. Teachers' Beliefs And Levels Of Use In The Adoption Of The Student-Active Learning Approach In EFL Classrooms. (Unpublished)

Al Syazwan, and B Mohd Rafee, and Hafizan Juahir, and Azf Azman, and Am Nizar, and Z Izwyn, Analysis Of Indoor Air Pollutants Checklist Using Environmentric Technique For Health Risk Assessment Of Sick Building Complaint In Nonindustrial Workplace. Drug, Healthcare And Patient Safety, 1.

Al-hinaai, Noura Said and Tasir, Zaidatun (2007) Information Technology Knowledde Among Physice Students In Dhahira Distric,oman. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Al-mahrooqi, R. and Al – Busaidi, S. and Jayakaran Mukundan, and Ahour, T. and Ng, Y.j Can The Essential Lexicon Of Geology Be Appropriately Represented In An Intuitively Written Eap Module? English Language And Literature Studies, 1.

Al-mansor Abu Said, and Roziah Mohd Rasdi, Tinjauan Faktor-faktor Pendorong Kejayaan Kerjaya Ahli Akademik: Konteks Universiti Penyelidikan Di Malaysia. Jurnal Pendidikan Sains Sosial Dan Kemanusiaan, 40944.

Alahdad, Rezvan and Mustaffa, Mohamed Sharif (2010) Problems Faced By Married Iranian Students At Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Albert, Shaney Charmaine and Omar, Abdul Hafidz (2006) Event Management Of Go-kart Clubs In malaysia And Singapore. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Ahmad and Bilal Ali, Mohamad (1998) Tinjauan Keatas Pengguaan Pusat Sumber Sek. Dalam Pengajaran Berasaskan Sumber Oleh Guru-guru Sek. Men. Di Kawasan Johor Bahru Tengah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Amar Shah (1997) Penggunaan P.l.c. Dalam Industri Kecil. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Anasrudin and Ramli, Jamaluddin (2011) Tinjauan Kategori Masalah Mpcl Dengan demografi Pelajar - Pelajar Sekolah Menengah umum Negeri 11 Batam Indonesia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Ariffin (1997) Keberkesanan Perlaksanaan Khb Di Sek. Men. Agama Di Daerah Kuala Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Fatimah and Mohamad, Ahmad Marzuki (2002) Pencapaian Pelajaran Asuhan Tilawah Al-quran Di Kalangan Pelajar Tahun Enam Sekolah Kebangsaan Kompleks Uda Johor Bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Fatimah and Mohd Omar, Noor Adibah (2002) Different Approaches To Teaching Grammar : A Case Study. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Hazman and Abdullah, Nur Qistina (2009) Penggunaan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ict) dalam Kalangan Guru-guru Sekolah Kebangsaan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Kamaru'z Zaman and Nordin, Aziz (1999) Kefahaman Konsep Asas Mol Di Kal. Pel. Ting.4 Sek. Men. Daerah Besut Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Kamaruddin (1999) Apakah Faktor Yang Menyumbang Kepada Pencapaian Spm Yang Lebih Baik Dalam M.pelajaran Lukisan Kej. Mengikut Pandangan Pel.-pel. Ting.4 (1998), N.melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Mahadzan and Omar, Shariff (2003) Tinjauan Terhadap Permasalahan Pembelajaran Dalam Mata Pelajaran Teknologi Elektrik Di Kalangan Pelajar-pelajar Di Sekolah Menengah Teknik Daerah Pulau Pinang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Mohd Mulyadi and Uzir, Mohd Mohsin (2002) Tinjauan Ke Atas Guru-guru Aliran Kemahiran Terhadap Perubahan Program Sijil Kemahiran Malaysia Kepada Program Sistem Pentauliahan Di Tiga Buah Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Mohd Nasir and Sulaiman, Seth (2002) Satu Tinjauan Mengenai Tahap Pengetahuan Pelajar Tentang Peraturan Dan Keselamatan Makmal Sains. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Mohd Nazarudin and Tan, Soo Yin (2003) Faktor-faktor Penyebab Tekanan Di Kalangan Pelajar Tingaktan 4 Sekolah Menengah Agama Lunghatul Quran. Satu Tinjauan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Mohd Sabri (1994) Amalan Teknik Belajar Di Kal. Pel. Thn. 1 Peringkat Sarjana Muda Utm : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Mohd. (1996) Masalah Pengendalian M.pelajaran Khb Oleh Guru Bukan Opsyen & Cadangan Cara Mengatasinya : Kajian Kes Di Daerah Kulim/bandar Baharu Kedah D.aman. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Mustafa Kamal (2000) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penglibatan Pelajar-pelajar Melayu Tingkatan 4 Dalam Aktiviti Kokurikulum Di Rancangan Felda Daerah Segamat Selatan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Noor Salsabil and Nordin, Aziz (2007) Sikap Terhadap Sains Dan Gaya Pembelajaran Dalam Sains Dikalangan Pelajar Tingkatan 4 Sains Teras. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali Asgari, and Abu Daud Silong, and Aminah Ahmad, and Bahaman Abu Samah, The Relationship Between Leader-member Exchange, Organizational Inflexibility, Perceived Organizational Support, interactional Justice And Organizational Citizenship Behaviour. African Journal Of Business management, 8.

Ali Asgari, and Abu Daud Silong, and Aminah Ahmad, and Bahaman Abu Samah, The Relationship Between Transformational Leadership Behaviors, Leader-member Exchange And Organizational Citizenship Behaviors. European Journal Of Social Sciences, 4.

Ali Hassan Khalil, and Maimunah Ismail, and Turiman Suandi, and Abu Daud Silong, Extension Worker As A Leader To Farmers: Influence Of Extension Leadership Competencies And Organisational Commitment On Extension Workers' Performance In Yemen. The Journal Of International Social Research, 4.

Ali Hassan Khalil, and Maimunah Ismail, and Turiman Suandi, and Abu Daud Silong, Influence Of Leadership Competencies On Extension Workers' Performance In Yemen. The Journal Of Global Business Management, 1.

Ali Hassan Obaid Khalil, and Maimunah Ismail, and Abu Daud Silong, and Turiman Suandi, Human Resource Development Competencies As Predictors Of Agricultural Extension Agents' Performance In Yemen. Human Resource Development International, 4.

Ali Husin, Mohd Farihan and Dahlan, Mohd Yunos (2001) Kajain Mengenai Keberkesanan Program Laytihan Remaja J Kid Zon Skudai Baru, Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali., Aishah and Wan Mansur, Wan Fara Adlina (2001) Virtual Literature Text: Its Impacts On Language Learning And Learners. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali., Hamidah and Abd Hamid, Hazil (2004) Masalah Guru Dalam Pelaksanaan Kurikulum Reka Cipta Kbsm Semakan Semula : 2000. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Aliakbar Parvizifard, and Haji Jamaludin Bin Haji Ahmad, and Maznah Binti Baba, and Tajularipin Sulaiman, Psychometric Properties Of The Iranian Version Of The Stages Of Change Readiness And Treatment Eagerness Scale. International Journal Of psychological Studies, 3.

Alianto, Roslinda and Abdul Latif, Mohd Abbas (2012) Persepsi Pelajar Terhadap Kebanjiran Pendatang Asing Ke malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Alias, Ahmad Zulkharnain and Boon, Yusof (2007) Tinjauan Gaya Pembelajaran Yang Diamalkan Dalam Kalangan pelajar Pelajar Program Khas Pensiswazahan Guru Besar universiti Teknologi Malaysia , Skudai Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Alias, Asmariza Rahmaa and Uzir, Mohd Mohsin (2001) Persepsi Pelajar Tingkatan Empat Pke Terhadap Kesan Penggunaan Kaedah Perbincangan Dan Kaedah Latih Tubi Dalam Mata Pelajaran Pke Di Dua Buah Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Alias, Ghazali (1994) Satu Tinjauan Kesesuaian Kursus Penyamanan Udara & Penyejukan Dengan Keperluan Industri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Alicia Philip, and Jayakaran Mukundan, and Vahid Nimehchisalem, Conjunctions In Malaysian Secondary School English Language Textbooks. International Journal Of Applied Linguistics And English Literature.

Alireza Jilardi Damavandi, and Rahil Mahyuddin, and Habibah Elias, and Shafee Mohd Daud, and Jafar Shabani, Academic Achievement Of Student With Different Learning Styles. International Journal Of Psychological Studies, 2.

Alizan, M. J. and Saemah, R and Roselan, B. and Jamil, A Pretasi Akademik Mengikut Gender. Jurnal Pendidikan, 31 (2005).

Alkiyumi, Mohammed Talib Muslem (2010) Creative Thinking And Problem-Solving Abilities : Their Relationship With Psychological Traits Among 10th-GRADE Students In Oman. PhD thesis, Universiti Sains Malaysia.

Allapiche, Rukeah and Rajuddin, Muhd Rashid (2002) An Assessment Of Total Quality Management As Perceived By Nursing Educators. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Alsharifi,, Estabraq Kadhim Abbas (2014) Iraqi Secondary Schools Biology Teachers’ Competency And Performance In Laboratory Skills. Iraqi Secondary Schools Biology Teachers’ Competency And Performance In Laboratory Skills. (Unpublished)

Amat, Salihin and Said, Hamdan (2008) Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kualiti Kehidupan di Kolej 16 Dan 17, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Amin, Khamidah (2000) Tahap Kefahaman Kemahiran Memerhati Dan Membina Hipotesis. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Amin, Rejli (1994) Tinjauan Pengurusan Skim Pinjaman Buku Teks (s.p.b.t.) Di Bahagian Sek. Pertama, N.sarawak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Amin, Sabda and Buntat, Yahya (1999) Kesesuaian Latihan Industri Bagi Guru-guru Kh 3sph Sesi 1997/1998 Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Amin, Samsularifin and Abu, Baharin (2006) Sikap Dan Minat Belajar Dan Penilaian Pengajaran Oleh Pelajar Tingkatan 4 Bagi Mata Pelajaran Pendawaian Domestik Di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Easter Kota Tinggi, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Aminah, A Role Overload, Social Support, & Emotional Exhaustion Among Married Female Medical Officers. Australian Journal Of Psychology, 56 (2004).

Aminah, A and Maznah B., Emotional Exhaustion: A Mediator In The Relationship Between Role Overload And Parental Functioning Among Female Physicians. Journal Of Arahe, 38687.

Aminah, A. and Maznah, B The Effects Of Role Overload And Social Support On Work-family Conflict. The Journal Of Asian Regional Association Of Home Economics, 37721.

Aminah Ahmad, Coping Behavior Of Junior Physicians In Managing Conflict Between Work And Family Roles. Journal Of American Science, 6.

Aminah Ahmad, Coping Behavior Of Junior Physicians In Managing Conflict Between Work And Family Roles. Journal Of American Science, 6.

Aminah Ahmad, Direct And Indirect Effects Of Work-family Conflict On Job Performance. Journal Of International Management Studies, 2.

Aminah Ahmad, Family-friendly Employment Policy Practices In The Malaysian Goverment And Selected Private Organizations. Journal Of Global Business Management, 1.

Aminah Ahmad, Gender Differences And Trends In The Participation Of Malaysians In Education Implications On Employment Outcomes. Journal Of International Management Studies, 2.

Aminah Ahmad, Job, Family And Individual Factors As Predictors Of Work-family Conflict. The Journal Of Human Resource And Adult Learning, 1.

Aminah Ahmad, Work-family Conflict, Life-cycle Stage, Social Support, And Coping Strategies Among Women Employees. Journal Of Human Resource And Adult Learning, 1.

Aminah Ahmad, and Maznah Baba, and Siti Aishah Hassan, Work-family Conflict And Its Antecedents Among Single Mother Employees. Journal Of Interdisciplinary Social Science, 8.

Aminah Ahmad, and Maznah Baba, and Siti Aishah Hassan, Work-family Conflict And Its Antecendents Mother Employees. Journal Of Interdisciplinary Social Science, 8.

Aminah Ahmad, and Noryati Ngah, Impact Of Dispositional Factors And Work-family Conflict On Job Satisfaction Among Single Mother Employees. American Journal Of Applied Science, 11.

Aminah Ahmad, and Noryati Ngah, Role Conflict, Work-family Conflict And Job Satisfaction Among Single Mother Employees. Journal Of Global Business Management, 2.

Aminah Ahmad, and Zoharah Omar, Gender Differences In Work-family Conflict And Family-friendly Employment Policy Practices. The International Journal Of The Humanities, 3.

Aminuddin Hasan, and Abdullah Mat Rasid, and Ismi Arif Ismail, and Habibah Ab Jalil, and Fadzilah Abd Rahman, The Appreciation Of Malaysian Philosophy Of Education Among Academics And How It Relates To Their Productivity. International Journal Of Interdisciplinary Social Science, 5.

Aminuddin Hassan, Actualizing The Objective Of Nasional Philosophy Of Education Through Group Learning: A Case Study. Journal Of Human Resource And Adult Learning, 1.

Aminuddin Hassan, Approaches And Values In Two Gigantic Educational Philosophies: East And West. Online Educational Research Journal, 2.

Aminuddin Hassan, How Philosophy Of Environmental Education Help In Solving The Environmental Problems. The Journal Of Global Business Management, 1.

Aminuddin Hassan, and Habsah Ismail, and Mohd Mokhtar Muhammad, and Wan Zah Wan Ali, and Mohd Majid Konting, A Multipercpective Learning Approach Among Malaysian University Students In The Context Of Epistemological Beliefs. Pertanika J. Soc. Sci. & Hum..

Aminuddin Hassan, and Lukman Z.mohamad, and Habsah Ismail, and Salwa Yusoff, The Approach Of Education Philosophy In Overcoming Social Problem. European Journal Of Social Science, -.

Aminuddin Hassan, and Nurul Ashikin Amir Khairul Anuar, and Norhasni Zainal Abiddin, Connecting Philosophy Of ancient Egyptians To Modern Thinking. Journal Of Social Sciences, 3.

Aminuddin Hassan, and Peter Tymms, and Habsah Ismail, Academic Productivity As Perceived By Malaysian Academics. Journal Of Higher Education Policy And Management, 3.

Aminuddin Hassan, and Tajularipin Sulaiman, Philosophical Approach In Appliying Multiple Intelligence In Teaching And Learning As Viewed By Malaysian School Teachers. International Journal Of Business And Social Science, 16.

Aminuddin Hassan, and Tajularipin Sulaiman, and Norhasni Zainal Abidin, The Requirement Of Grouping Technique In English Lesson In Meeting The Demand Of Philosophy Of Education In Malaysia. The Journal Of International Social Research, 6.

Aminuddin Hassan, and Tajularipin Sulaiman, and Rohaizan Ishak, Philosophy Underlying Emotional Intelligence In Realition To Level Of Curiosity And Academic Aheivement Of Rural Area Students. Journal Of Social Sciences, 2.

Aminuddin Yusof, and Lee Hooi, Spectator Perceptions Of Physical Facility And Team Quality: A Study Of A Malaysian Super League Soccer Match. Research Journal Of International Studies.

Aminuddin Yusof, and Lee Hooi See, Sportscape Features And Team Quality: Implications On Spectators' Satisfaction And Future Attendance. The Journal Of Global Business Management, 2.

Aminuddin Yusof, and Mohd Sofian Omar-fauzee, and Parilah Mohd Shah, and Soh Kim Geok, Exploring Small-scale Sport Event Tourism In Malaysia. Research Journal Of International Studies, Januar.

Aminuddin Yusof, and Muraleedharan Vasuthevan, Group Cohesion Of Malaysian National Junior Athletes. Journal Of International Council For Health, Physical Education, Recreation, Sport And Dance, 1.

Aminuddin Yusof, and Muraleedharan Vasuthevan, and Parilah M. Shah., The Relationship Between Perceived Coaching Behaviours And Team Cohesion Among Malaysian National Junior Athletes. The International Journal Of Interdisciplinary Social Sciences., 4.

Aminuddin Yusof, and Parilah M. Shah, Sport Participation Constraints Of Malaysian University Students. The International Journal Of The Humanities, 3.

Aminuddin Yusof, and Parilah M. Shah, Transformational Leadership And Satisfaction In Sports: Examination Of The Influence Of Leadership Substitute Variables. The International Journal Of Knowledge, Culture & Change Management, 1.

Aminuddin Yusof, and Parilah M. Shah, Understanding The Motives Of Sport Tourists Attending An Event In Lake Kenyir Malaysia. The International Journal Of Interdisciplinary Social Sciences, 1.

Aminuddin Yusof, and Parilah M.shah, and Mohd Sofian Omar Fauzee, and Muhammad Nazrul Hakim Abdullah, Sport Tourist Motives: Implications For Market Segmentation And Tourist Destination Selection. The International Of Knowledge, Culture & Change Management, 12.

Aminuddin Yusof, and Parillah Mohd Shah, Application Of Leisure Motivation Scale To Sport Tourism. The International Journal Of The Humanities, 1.

Aminuddin Yusof, and Parillah Mohd Shah, Globalization And The Malaysian Sports Industry. Research Journal Of International Studies, 39753.

Aminuddin Yusof, and Parillah Mohd Shah, Transformational Leadership And Leadership Substitutes In Sport: Implications On Coaches' Job Satisfaction. International Bulletin Of Business Administration, 3.

Aminudin Yusof, and Parilah Mohd Shah, and Soh Kim Geok, Application Of Leiper's attraction System To Small-scale Sport Event Tourism In Malaysia. World Applied sciences Journal.

Amir, Hamsari (1999) Persepsi & Minat Pel.-pel. Ting.4 Terhadap Enilaian Kerja Kursus Khb Peringkat Pmr Di Sek. Men. Keb. Tmn. Tun Aminah Skudai Johor -satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Amir, Mohd Neezam and Kamin, Yusri (2002) Kriteria Pelajar Perempuan Sekolah Menengah Teknik Memilih Kursus Teknikal Ke Ipta. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Amir, Siti Norashikin and Abdul Razak, Noor Zainab (2009) A Study On Students Perception Of Reading Strategies While Comprehending An Academic Text By Utm Students. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Amir Sadeghi, and Zaidatol Akmaliah Lope Pihie, Transformational Leadership And Its Predictive effects On Leadership Effectiveness. International Journal Of Business And Social Science, 5.

Amir Sadeghi, and Zaidatol Akmaliah Lope Pihie, and Habibah Elias, and Foo Say Fooi, Demograpic Analysis On Academic Staff's Job Satisfaction In Malaysia Research Universities. Pertanika J. Soc. Sci. & Hum., S.

Amirthalingam, Sri Ruthira Kumar (1997) Kajian Sistem Keselamatan Di Associated Concrete Products Sdn. Bhd, Senai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Amy, Amy Azreyan and Omar, Abdul Hafidz (2004) Mengkaji Pengaruh Rekabentuk Dan Berat Wau Terhadap Masa layangan Dan Corak Layangan Wau Di Udara. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Amzah, Hamizon (1998) Pembakar Satey Serbaguna. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Anang, Alwi and Yahaya, Azizi (2003) Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunselong Di Majlis Perbanran Batu Pahat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Anang, Mohamad Rashidi and Harun, Jamaludin (2011) Tahap Penerimaan Penggunaan Media Sosial Bagi Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Dan Hubungannya Dengan Gaya Pembelajaran Bagi Pelajar Tahun Akhir Fakulti Pendidikan, Utm Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Andimori, Hashim (2000) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Jurusan Kejuruteraan Awam Di Kalangan Pelajar Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Andy/tharumalingam, Jayaletchumy and Abd Samad, Adlina (1999) An Evaluation Of The Effectiveness Of Prewriting Techniques In The Use Of Process Approach To The Teaching Of Writing In The Esl Classroom. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ang, Chiew Chuan and Puteh, Fatimah (2006) Utilising Online Language Games To Enhance Vocabulary development In English Language Learners. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ang, Chwee Pin and Abdullah, Khairi Izwan (2004) An Investigation Into The Effect Of Communicative Task On Reading Comprehension And Writing Performance. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ang, H. L. and Mohd. Sofian, O.f and Bahaman, A. S. and Sheikh Kamarudin, Satu Tinjauan Tentang Motif Penglibatan Pelajar Sekolah Menengah Dalam Aktiviti Fizikal Di Daerah Kulim/bandar Baharu Kedah Darul Aman. Jurnal Penyelidikan Pendidikan, 37742.

Ang, Julee and Puteh, Fatimah (2011) The Role Of Peer Facilitation To Enhance Communication In Online Discussion Forum In Myline. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ang, Sher Ryn and Sandran, Shanti Chandran (2011) The Teachers Practices And Perception In Using Ict In Elt : Case Study Of Smk Pendang, Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ang, Thean Soon (1995) Suis Kawalan Jauh Peka Bunyi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ang, Tiam Eng and Yusuf, Mohd Noor (1999) Keberkesanan Penggunaan Peta Konsep Sebagai Satu Teknik Pengajaran & Pembelajaran Dalam Meningkatkan Pencapaian M.pelaajaran Sains. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ang,, Chai Tin (2014) Pembinaan Modul Pendidikan Seksualiti Masalah Pembelajaran Peringkat Menengah: Satu Kajian Berdasarkan Analisis Keperluan. Pembinaan Modul Pendidikan Seksualiti Masalah Pembelajaran Peringkat Menengah: Satu Kajian Berdasarkan Analisis Keperluan. (Unpublished)

Anis, Mohd Aris and Hushin, Hassan (2006) Pengupayaan Guru Di Sekolah : Satu Tinjauan Di Tiga Buah Sekolah Menengah Felda Daerah Kota Tinggi. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Anis, Rahim / Abd. Rahim (1997) Meninjau Faktor-faktor Yang Berkaitan Dengan Pencapaian Pel. Dalam Mate. Tambahan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Anis, Z and Rosini, A and Hapsah, N and Bahaman, A. S Home Economics Teachers’ Understanding In Evaluation Of Course Work. Journal Virtual Education, 36892.

Anisah Baharum, and Maimunah Ismail, Case Studies On Decision For Cervical Cancer Screening Among Working Women. Journal Of Human Resource And Adult Learning, 2.

Annuar, Siti Nazlina and Shariffudin, Rio Sumarni (2006) Keberkesanan Perisian Multimedie Interaktif Yang Berasaskan Visual Dan Model Pemprosesan Lima Fasa Needham: Bagi Topik Perkakasan Antara Rangkaian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Anton, Mohd Sa aban and Sayed Ahmad, Sayed Mahussain (2007) Persepsi Pelajar Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran (p&p) Guru Matapelajaran Tafsir Al-quran. Kajian Di Marsah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Anuar, Muhammad Azrulhakim and Rajuddin, Muhd Rashid (2011) Tahap Keyakinan Pelajar Jabatan Elektrik Dan Elektronik Di Institut Kemahiran Mara Johor Bahru Untuk Memasuki Pasaran Kerja. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Anuar, Roslaini and Mohd Zin, Mahussain (2006) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Teknologi maklumat Dan Komunikasi (ict) Di Kalangan Pensyarah Ppips dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Anuar Shah, Nor Diana and Uzir, Mohd Mohsin (2006) Persepsi Guru Smt Persiaran Brash Ipoh Perak Terhadap sistem Persekolahan Yang Mewujudkan Keperluan tuisyen. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Apparao, Prakas Roa and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2001) Perkaitan Di Antara Kecerdasan Emosi Dengan Prestasi Akademik Mahasiswa Dan Mahasiswi Dan Mahasiswi Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Applanaidu, Simmathiri (1998) Faktor-faktor Yang Mendorong Pel.-pel. Thn. 1 & Thn. 3 F. Pendidikan. Satu Tinjauan Awal Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ariff, Aifaa and Khalil, Khairuzilah (2006) An Error Analysis On Lab Reports Written By utm Civil Engineering Students. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ariff, Nurulhidayah and Mohd Zaid, Norasyikin (2008) Pengaplikasian Pendekatan Pembelajaran Aktif di Kalangan Pelajar Tahun Akhir Fakulti Pendidikan universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ariff, Sadikin (1994) Pemotong Tandan Kelapa & Pencantas Ranting Atau Dahan Pokok. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ariffin, Amran and Dahlan, Mohd Yunos (2003) Mengkaji Perbandingan Kekuatan Maksimum Otot Maksimum Otot Tangan (biceps Brachi, Brachialis, Triceps Brachii) Di Antara Pemain Bola Baling Dan Hoki Lelaki Universiti Teknologi Amalysia Skudai, Johor Darul Takzim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ariffin, Arshad and Uzir, Mohd Mohsin (1999) Sejauh Mana Pencapaian Objektif M.pelajaran Reka Cipta Di Sek.-sek. N.pulau Pinang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ariffin, Joohari (2014) Keadilan Organisasi, Tingkah Laku Kewarganegaraan Organisasi Dan Kepercayaan Di Sekolah Rendah Utara Semenanjung Malaysia. eadilan Organisasi, Tingkah Laku Kewarganegaraan Organisasi Dan Kepercayaan Di Sekolah Rendah Utara Semenanjung . (Unpublished)

Ariffin, Mohd Nadzim (2000) Tahap Keyakinan Guru-guru Lulusan Utm (spa/spe/spj) Mengajar Mata Pelajaran Kejuruteraan Di Sekolah-sekolah Di Daerah Kuala Muda/yan, Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ariffin, Nora and Shariffudin, Rio Sumarni (2004) Perlaksanaan Kemahiran Secara Kristis Dan Kreatif Serta Kemahiran Amali Dalam Pengajaran Pengajian Kejuruteraan Elektrik Di Sekolah Menengah teknik Di Pulau Pinang. Satu Kajian Kualitatif -. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ariffin, Shaharudin (1995) Implikasi Tinjauan Terhadap Peningkatan Pembelajaran Pel. Sek. Men. Daerah Kuala Muda, Kedah : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Arifin, Noorziela and Hanapiah, Othman (2011) Persepsi Masyarakat Mengenai Transplan Organ. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Aripin, Norasikin and Hamdan, Abdul Rahim (2011) Kesediaan Guru- Guru Sekolah Rendah Dalam Mengembangkan Semangat 1 Malaysia Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Kalangan Murid. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Aris., Ab. Rahim and Tan, Soo Yin (2002) Kajian Ke Atas Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Stres (tekanan) Dan Niat Untuk Meninggalkan Profesional Perguruan Di Kalangan Guru Sekolah Menengah Dan Sekolah Rendah Di Daerah Kota Tinggi, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Aris., Ahmad Puad and Abd Hamid, Hazil (2005) Kajian Permasalahan Kesediaan Guru Sains Tingkatan Dua Mengajar Dalam Bahasa Inggeris Di Daerah Pontian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Aris., Mazlan and Ninggal, Mohd Tajudin (2002) Stres Kerja Di Kalangan Guru Sekolah Rendah : Satu Kajian Di Sekolah Rendah Kawasan Zon Tenggara, Kulai, Johor Darul Takzim. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ariyamuni Priyanthi Silva, and Aminah Ahmad, and Zoharah Omar, and Roziah Mohd Rasdi, Personal Social Support And Non-support In Career Aspirations Towards Senior Management Amongst Women In Middle Management: Multiple Dimensions And Implications On Measurement. Asian Social Science, 4.

Arporn Popa, and Aminuddin Yusof, An Examination Of Sport Watching Behaviours Of Students At Universiti Putra Malaysia. World Applied Sciences Journal, 1.

Arsat, Mohd Shurang (2000) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kegagalan Mata Pelajaran Teknologi Penyamanan Udara Dan Penyejukan (ppu) Spmv 1998 Di Sek. Men. Teknik Di Malaysia Dari Perspektif Guru Ppu Di Sekolah Tersebut. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Arshad, Arbaatusyima and Abdullah, Abd Hafiz (2007) Pendekatan Tafsir Al-quran Oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang Dalam Surah Al-hasyr. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Arshad, Azlan (2000) Pemilihan Aliran Ptv Bidang Kejuruteraan Pelajar-pelajar Perempuan Di Sekolah Menengah Teknik Negeri Pulau Pinang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Arshad, Mahdzub (1994) Keselamatan Di Kal. Buruh Di Tapak Bina Dalam Industri Binaan : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Arshad, Matni Suwantri and Buntat, Yahya (2006) Pengurusan Masa Dikalangan Pelajar Perdana Tahun Akhir Jabatan Pendidikan Teknikal Dan Kejuruteraan Fakulti Pendidikan, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Arshad, Mohd Lutfi and Ahmad, Adnan (2004) Aplikasi Gaya Belajar (pengurusan Masa, Kemahiran Membaca, Kemahiran Mencatat Nota, Mengulangkaji Pelajaran Dan Pembelajaran Berkumpulan) Pelajar Tingkatan Empat Kejuruteraan Awam di Negeri Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Arshad, Roseminah (1995) Satu Tinjauan Awal Mengenai Persepsi Guru Wanita Terhadap Pengajaran Amali Ketukangan Di Smv. J.bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Arshad A.samad, and Rohani Ahmad Tarmizi, and Sharifah Mohd Nor, and Kamariah Abu Bakar, and Wan Zah Wan Ali, and Ramlah Hamzah, At-risk Students' Response To Learning Mathematics And Science In A Second Language. The International Journal Of Interdisciplinary Social Sciences, 4.

Arshad Abd. Samad, and Rohani Ahmad Tarmizi, and Sharifah Md. Nor, and Kamariah Abu Bakar, and Wan Zah Wan Ali, and Ramlah Hamzah, At-risk Students' Response To Learning Mathematics And Science In A Second Language. The International Journal Of Interdisciplinary Social Sciences,.

Arshad Abd.samad, and Sharifah Zainab Syd Abd. Rahman, and Siti Norbaiti, Refining English Language Tests For University Admission: A Malaysian Example. Asian Journal Of University Education, 1.

Aseh, Azlin and Abdol, Mat Jizat (2006) Kajian Masalah Pelajar Borneo (sabah & Sarawak )hadapi Semasa Belajar Di Fakulti Pendidikan,universiti Teknologi Malaysia,skudai Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Asgari, A. and Silong, A.d. and Ahmad, A. and Abu Samah, B. The Relationship Between Transformational Leadership Behaviors, Organizational Justice, Leader-member Exchange, Perceived Organizational Support, Trust In Management And Organizational Citizenship Behaviors. European Journal Of Scientific Research, 2.

Ashaari, Nurul Izzatey and Ismail, Sarimah (2009) Aplikasi Kaedah Penyelesaian Masalah Dalam Pengajaran Kursus Asas Penyediaan Makanan Dan Pemakanan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Asimin, Anizah and Mohamed, Mohini (2004) Mengkaji Tahap Kemahiran Pelajar Dalam Mengendalikan Dan Menggunakan Alat Pengukur Dalam Makmal Sains di Sekolah Menengah sekitar Inanam. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Asli, Asfanizam and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2007) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Stres Di Kalangan Guru teknikal Di Tiga Buah Sekolah Menengah Teknik Di Negeri perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Asmah Ismail, and Sharifah Muzlia Syed Mustafa, and Rusnani Abdul Kadir, Kesedaran Dan Pengetahuan Guru Kaunseling Berkaitan Tingkah Laku Mengambil. Jurnal Perkama, 16 (2010).

Asmah Ismail, and Sharifah Muzlia Syed Mustafa, and Rusnani Abdul Kadir, Kesedaran Dan Pengetahuan Guru Kaunselor Berkaitan Tingkahlaku Mengambil Nyawa Sendiri. Perkama.

Asmawati Suhid, and Abdul Rahman Md Aroff, and Norliana Kamal, Factor Causing Student Absenteeism According To Peers. International Journal Of Arts And Commerce, 1.

Asmawati Suhid, and Aminuddin Hassan, and Lukman Abd. Mutalib, and Mohd Aderi Che Noh, Is Game Technique Suitable For Teaching Writing And Reading? The International Journal Of Humanities, 7.

Asmawati Suhid, and Kamariah Abu Bakar, and Lukman Abd. Mutalib, and Muhd. Fauzi Muhammad, Teachers’ Perception Towards The Model Of Jawi Writing In Malaysian Education System. The International Journal Of Interdisciplinary Social Sciences,, 5.

Asmawati Suhid, and Lukman Abdul Mutalib, and Abd. Muhsin Ahmad, Application Of Arabic Language Communication Model In Teaching And Learning Of Islamic Education. World Journal Of Islamic History And Civilization, 1.

Asmawati Suhid, and Lukman Abdul Mutalib, and Abd. Muhsin Ahmad, Application Of Arabic Language Communication Model In Teaching And Learning Of Islamic Education. World Journal Of Islamic History And Civilization, 2.

Asmawati Suhid, and Lukman Mutalib, Tinjauan Terhadap Perlaksanaan Kem Bestari Solat. The International Journal Of Islamic And Arabic Education, 1.

Asmoni, Mohd Salleh and Abd Rahman, Ali (1999) Kesukaran Pel. Ting.1 Dalam Mampelajari Nombor Perpuluhan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Asmuin, Masturah (1999) The Effects Of Form-focused And Content-focussed Feedback On The Quality Of Esl Composition Among Form 4 Students In Smt Tanjung Putri, J.bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Asmun, Masturah and Hamdan, Abdul Rahim (2006) Sikap Pelajr Terhadap Penggunaan Perisian Bahasa Inggeris (cd-rom Buku Teks ) Di Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Sebuah Sekolah Menengah Teknik Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Asmuni, A. and Othman, J. and Beydha, I. Persepsi Mahasiswa Terhadap Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Webcast Di Universitas Putra Malaysia. Jurnal Ilmu-ilmu Sosial, 2.

Aspar, Fadhilah and Md Johan, Othman (2005) Kepemimpinan Pengajaran Pengetua Sekolah-sekolah Menengah kawasan Parlimen(p.162)gelang Patah,johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Atan, Jaafar (1994) Kajian Rekabentuk Towbar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Atan, Md. Saat (1998) Pend. Alam Sekitar Sebagai M.pelajaran Sisipan Di Sek. Ren. Daerah J.bahru, Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Atan, Sohaila and Hamdan, Abdul Rahim (2009) The Cognitive And Metacognition Reading Strategies Of B.ed Tesol Foundation Course Students. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Atong, John and Hee, Jee Mei (2002) Penilaian Pelajar Terhadap Pengajaran Pensyarah Di Bawah Program Space Di Utm Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang, Amir (1979) Penyalahgunaan Dadah di Kampus. Asia Pacific Journal of Educators and Education, 1 (1). pp. 22-27.

Awang, Azam (1997) Imej Guru Metematik : Satu Kajian Kes Di Smt Pangkalan Chepa, Kota Bharu, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang, Dukim and Hamdan, Abdul Rahim (2007) Iklim Sekolah Dan Kepuasan Kerja Guru-guru Sekolah Menengah Daerah Telupid Sabah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang, Hassan (1993) Penglibatan Guru Ketukangan Terhadap Penggunaan Abm Di Smv. N.kelantan -satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang, Ibrahim (1995) Rekacipta Pengecas Bateri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang, Nornazuha and Kahar, Rohayah (2001) Teachers Perception On The Use Of E-mail In The Esl Classes: A Case Study. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang, Norzarina and Mohd Noor, Norani (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Amalan Pemakanan Di Kalangan Pelajar-pelajar Pkpg Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang, Rahim and Hashim, Abu Bakar (2005) Hubungan Penghargaan Kendari Dengan Pencapaian Akedimik pelajar Sekolah Menengah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang, Siti Hamidah and Hee, Jee Mei (1999) Cabaran Adalam Perlaksanaan Pengajaran Sains Di Sek.-sek. Ren. Bhg. Zon Gelang Patah, Daerah J.bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang, Yahya Persepsi Guru-guru Terhadap Komunikasi Pengetua Dalam Pembentukan Iklim Sek. Satu Kajian Kes Di Sek. Men. Keb. Gemereh Segamat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang Abu, Zuri (2004) Kesediaan Mengajar Mata Pelajaran Reka Cipta Kbsm Di Kalangan Guru-guru Mata Pelajaran Reka Cipta Di Sekolah-sekolah Menengah Di Negeri Perak : Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang Abu, Zuri (2004) Kesediaan Mengajar Mata Pelajaran Reka Cipta Kbsm di Kalangan Guru-guru Mata Pelajaran Reka Cipta Di Sekolah-sekolah Menengah Di Negeri Perak : Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang Ahmad, Rasiah (1999) Peranan Kelas Al-quran Di Kal. Pel.-pel. Thn. 5 Kafa Bagi D.u.n. Changkat Jering, Perak : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang Hamid, Dayang Tiawa (1995) Satu Tinjauan Untuk Melihat Keberkesanan Penggunaan Video/ Karaoke Dalam M.pel. Sifie 1 Hingga 9 Bagi Pel. Di Sebuah Sek. Rendah (daerah Johor). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang Ibrahim, M. Shaipulah (1997) Persepsi Guru Tentang Pengajaran Dan Pembelajaran Mate. Secara Bermakna. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang Mat, Mohd. Rashid and Abdullah, Radzi Poh (1999) Pemulihan Dalam Topik Perpuluhan Bagi Ting.2 Satu Kajian Tentang Keberkesanan Penggunaan Kad Kad Soalan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang., Safiah and Ashari, Asaruddin (2001) Panatia Bahasa Inggeris Sebagai Sebuah Pasukan Kerja Berkesan : Satu Kajian Kes. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ayapillai, Letchemy and Tan, Soo Yin (2003) Faktor-faktor Yang Menyebabkan Tekanan Kerja Dikalangan Guru-guru Sekolah Jenis Kebangsaan (tamil) Daerah Kulai, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ayob, Abu Bakar (1996) Rekabentuk Kabinet Stok Digital Untuk Menyimpan Bola. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ayob, Aida Normardiana and Rosman, Arief Salleh (2002) Persepsi Pelajar Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (elektrik) Terhadap Keberkesanan Kaedah Pengajaran Dalam Subjek Elektrik Dan Elektronik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ayob, Khalid (1994) Jek Kereta Berkawalan Jauh. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ayob, Mohd Yusof (1994) Kajian Mengenai Etika Kerja Kakitangan Pentadbiran Utm Kampus Jalan Semarak Kl. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ayub, Mat Sazilin and Subari, Kamalularifin (2002) Tahap Kognitif Pelajar Tingkatan Lima Pengajian Kejuruteraan Jentera Tajuk Halaju Mengikut Domain Kognitif Bloom Di Sekolah Menengah Teknik Kuala Krai Di Negeri Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ayup, Majlah Kajian Tentang Faktor-faktor Stres Dan Hubungannya Dengan Prestasi Kerja Di Kal. Guru-guru Sek. Men. Keb. Benut, Pontian, Johor Darul Takzim. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ayup, Majlah and Omar, Shariff (1999) Kajian Tentang Faktor-faktor Stres Dan Hubungannya Dengan Prestasi Kerja Di Kalangan Guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Benut, Pontian, Johor Darul Takzim. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Azahari, I. and Meriam, I. and Bahaman, A. S. and Shamsuddin, A. and Khairuddin, I. and Jegak, U Organizational Creative Climate & Learning Organization: Factors Contributing Towards Innovation Within An Organization. Pertanika Journal Of Social Science And Humanities, 37632.

Azain, Mazlan and Uzir, Mohd Mohsin (2002) Satu Tinjauan Gaya Pelajar Tingkatan Lima Kejuruteraan Sekolah Menengah Teknik Kota Tinggi, Johor Darul Tazim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Azanan, Sabrina and Shariffudin, Rio Sumarni (2008) Pembangunanperisianmultimediacd-romkonfigurasielektronberasaskanteorikecerdasanpelbagai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Azeman, Lizawati and Mohd Said, Mohd Rizal (2008) Amalan Surirumah Terhadap Penyediaan Makanan Untuk Keluarga Di Felda Nitar 02, Mersing, Johor : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Azemi, Nur Farhana and Hamzah, Rohana (2011) Persepsi Pelajar Asrama Terhadap Sistem Perkhidmatan makanan Di Dewan Makan Asrama. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Azemi, Nur Farhana and Suhairom, Nornazira (2011) Persepsi Pelajar Asrama Terhadap Sistem Perkhidmatan Makanan Di Dewan Makan Asrama. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Azhari, Nuraina and Junaidi, Juhazreen (2008) Kajian Sejauh Manakah Pelajar Tahun Empat Fakulti Pendidikan menggunakan Perkhidmatan E-learning Secara Wireless Di sekitar Kampus Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Aziz, Adnan and Mohd Said, Mohd Rizal (1999) Persepsi Pel. Ting.4 Smt Juasseh, N.sembilan Terhadap Aktiviti Sukan -satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Aziz, Azhar (1999) Tanggapan Pel. Kej Awam. Politeknik P.dickson, N.sembilan, Terhadap Amali Kerja Kayu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Aziz, Aziah and Ninggal, Mohd Tajudin (1999) Kesepian Di Kal. Remaja : Satu Kajian Di Daerah Sandakan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Aziz, Azizul and Mohd Nor, Mohad Anizu (2006) Kesan Latihan shadow Play Terhadap Ketangkasan Pemain Bola Sepak Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Aziz, Mohd Hanif and Zainuddin, Zainal Abidin (2010) Perbandingan Pergerakan Berdasarkan Jumlah Langkah menggunakan Pedometer Di Kalangan Pemain Bola Sepak dan Futsal. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Aziz, Nor Azah and Mukhari, Abd Wahid (2001) Minat Pelajar Tingkatan Empat Sekolah Menengah Akademik Di Negeri Kedah Terhadapmata Pelajaran Teknologi Kejuruteraan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Azizan, Muhamad Yusob and Rosman, Arief Salleh (2002) Keberkesanan Pengurusan Masa Dalam Membantu Pengajaran Pelajar : Satu Tinjauan Di Kalangan Pelajar-pelajar Tahun Tiga Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Azizan, Sazihan and Zainuddin, Zainal Abidin (2007) Rekacipta Modifikasi Instrumen Latihan Kekuatan Genggaman Tangan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Azizuddin, Nur Izlin and Abd Salam, Norhanim (2001) Stuents Perception On The Use Of Bulletin Board System (bbss) In Language Learning : A Case Of Faculti Kejuruteraan Dan Sains Geoinformasi Utm Students. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Azizuddin, Nur Izlin and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2003) Satu Kajian Tinjauan Mengenai Perubahan Sosial Kesan Daripada Penggunaan Bahasa Inggeris Di Dalam Pengajaran Di Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran : Satu Kajian Di Sebuah Kolej Swasta Di Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Azlan, Norshamsul (1997) Kategori Masalah-masalah Di Kal. Pel.-pel. 2stp (1997/98) Di Utm Skudai Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Azman, Mohd Ibrahim and Omar, Abdul Hafidz (2006) Satu Tinjauan Yang Memfokuskan Kepada faktor-faktor Yang Mempengaruhi operasi Sesebuah Pusat Pendidikan Luar di Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Azman, Nor Azah and Abd Rahman, Mohd Anuar (2007) Peranan Pengetua Sebagai Pengurus Kokurikulum Di Sekolah Menengah Daerah Mersing. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Azman, Qaiyum (2009) Comparative Analysis Of Tvet Modalities Of 10 Southeast Asian (sea) Countries. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Azmariana Azman, and Jeffrey Lawrence D'silva, and Bahaman Abu Samah, and Hayrol Azril Mohamed Shaffril, Comparative Study On sustainable Agriculture Knowledge Among Malaysian Contract Farmers. American Journal Of applied Sciences, 7.

B

B Mohammed, Siti Fatimah and Idris, Abdul Razak (2009) Tahap Literasi Ict Pelajar Tahun 1 Fakulti Pendidikan,universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Baba, Razali Kajian Menegenai Sokap Pel. Ting.2 Terhadap Sains Di Beberapa Buah Sek. Men. Daerah Muar Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Baboucarr Njie, and Soaib Asimiran, and Roselan Baki, Perceptions Of International Students On Service Quality Delivery In A Malaysian Public University. Emerald, 1.

Bacho, Hashifah and Mohd Nor, Mohad Anizu (2004) Perbezaan Tahap Kebimbangan Tret Dan Stet Di Kalangan Atlit sekolah Menengah Kebangsaan Kuhara Tawau, Sabah Sebelum pertandingan Serta Faktor-faktor Yang Menyebabkan kebimbangan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bachok, Ismi and Mukhari, Abd Wahid (2009) Penggunaan Perisian Pendidikan Persembahan Kerja Berasaskan Multiple Intelligences Oleh Guru Kejuruteraan Meknikal Di Sekolah Menengah Teknik. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bachok, Mohd Fauzi and Ramli, Jamaluddin (2003) Faktor-faktor Dominan Mendorong Berlakunya Krisis Penceraian Di Kalangan Isteri Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bachok @ Daud, Siti Rafidah and Shariffudin, Rio Sumarni (2008) Persepsi Pelajar Terhadap Keberkesanan Implementasi E-pembelajaran:satu Kajian Kes. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bachok/daud, Siti Hairaney and Safar, Ajmain (2001) Tahap Penguasaan Pembacaan Al-quran Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Johor Bahru :satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Badol, Ismail (1994) Kajian Rekabentuk Tempat Pembakar Ikan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Badri, M.zahari (1997) Kajian Rekabentuk Pam Penyedut Minyak Selinder. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bagheri, A. and Zaidatol Akmaliah Lope Pihie, Entrepreneurial Leadership competencies Development Among Malaysian University Students: The Pervasive Role Of Experience And Social Interaction. Pertanika J. Soc. Sci. & Hum., 1.

Bahadur, Mohd Fuzi and Mohd Sidin, Sanusi (1999) Beban Tugas Guru-guru Khb Sek. Men. Di Daerah Kubang Pasu, Kedah D.aman. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Baharim, Rohana and Shariffudin, Rio Sumarni (2009) Penilaian Persekitaran E-pembelajaran Dikalangan Pelajar Pra-siswazah Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Baharom, Badrulzaman and Yahaya, Azizi (2006) Persekitaran Keluarga Dan Kesannya Terhadap Tingkah Laku Devian Remaja Di Daerah Pontian,johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Baharom, Mohamad Kamal and Bachik, Ahamat (2003) Faktor-faktor Latar Belakang Pelajar Yang Mempengaruhi Proses Pembelajaran Pelajar 4spj/spe/spa (pkpg) Di Universiti Teknologi Malaysia : Satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bahnan, Asfalela and Sihes, Ahmad Johari (2003) Pengetahuan Pelajar Sekolah Menengah Teknik (aliran Teknik) Di Daerah Johor Bahru Terhadap Peluang Melanjutkan Pelajaran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bahuri, Intan Sapinas and Yahaya, Azizi (2008) Tinjauan Amalan Pembelajaran Koperatif Di Kalangan pelajar Tingkatan Dua Maktab Rendah Sains Mara Gerik, perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bailun, Herdy and Hashim, Shahrin (2009) Perbandingan Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Proses pengajaran Dan Pembelajaran Antara Sekolah Di Bandar dan Luar Bandar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bajuri, Arbain (1997) Persepsi Pel. Lelaki Sph Terhadap M.pelajaran E.r.t. Di F. Pendidikan, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bajuri, Mohamad Hafif and Awang, Ramli (2007) Penglibatan Pelajar Spi Dalam Program Pengajian Agama Tambahan Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bakar, A. R and Zakaria, N.s. and Mohamed, S. and Hanapi, Z Career Decision-making Selfieffecacy Of Malaysian Vocational And Technical Students. International Journal Of Arts And Sciences, 16.

Bakar, A. R. and Konting, M. M. and Jamian, J. and R. Lyndon, N. Teaching Efficacy Of Universiti Putra Malaysia Science Student Teachers. College Student Journal, 2.

Bakar, Che Mukhtar (1993) Kajian Sosial Mengenai Remaja Di Pusat Membeli Belah, Satu Tinjauan Di Kl. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bakar, Hamidah (2000) Permasalahan Penggunaan Alat Bantu Mengajar Dalam Pengajaran Teknologi Kejuruteraan Di Kalangan Guru-guru Sekolah Menengah Akademik Di Negeri Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bakar, Mohd Teni (1993) Persepsi Pel. (klien) Terhadap Perkhidmatan Bimbingan Rakan Sebaya Di Utm Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bakar, Nazri and Kassim, Abu Hassan (1999) Faktor Pengunaan Pusat Sumber Perpustakaan Sek. Dalam Menarik Minat Membaca Di Kal. Pel. Sek. Men. Di Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bakar, Norasiken (1998) Persepsi Guru Terhadap Penggunaan Komp. Dalam Pengurusan Sek. Di Maktab Ren Sains Mara Terendak Melaka. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bakri, Awalluddin (1998) Satu Tinjauan Mengenai Kepuasan Kerja Di Kal. Guru Kh. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bakri, Sabariah and Ahmad, Roslee (2004) Faktor-faktor Psikologi Yang Mempengaruhi Pelajar dalam Pembelajaran Mata Pelajaran Biologi: Satu Kajian tinjauan Di Sekolah Menmengah Kebangsaan Seri perhentian , Pontian, Johor Daruk Takzim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bala, Shalini Srika and Wan Mansur, Wan Fara Adlina (2009) Participation In An Online Forum: A Case Study Of Utm Students. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Balkisnah, S. and Norhasni, Z.a. Reviewing The Implementation Of Smart Schools And The Training Of Bestari Teachers. The Journal Of International Social Research, 6.

Balkisnah, S. and Norhasni, Z.a. Tinjauan Terhadap Faktor- Faktor Pendorong Dan Penghalang Pemindahan Latihan. Sosiohumanika, 1.

Balon, Ambrose and Lokman, Mohd Tahir (2002) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Mata Pelajaran Teknologi Penyejukan Dan Penyamanan Udara Di Smt Matang, Kuching, Sarawak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bareng, Keding and Rajuddin, Muhd Rashid (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Penilaian Menengah Rendah Pmr Di Kalangan Pelajar Orang Iban Di Daerah Miri, Sarawak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Baru, Nor Hayati and Hassan, Johari (2001) Tv Pendidikan Dalam Rangkaian Astro Di Sekolah, Satu Tinjauan Di Kalangan Guru-guru Sekolah Menengah Daerah Kuala Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Basar, Naimem (2000) Tingkah Laku Pengajaran Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Dalam Daerah Muar Menurut Pengamatan Murid. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Basar., Naimem and Mansor, Md Idris (1999) Tingkah Laku Pengajaran Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Dalam Daerah Muar Menurut Pengamatan Murid. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Basarudin, Fidzamil and Zainuddin, Zainal Abidin (2006) Rekacipta Perisian Panduan Pemulihan Kecederaan anterior Cruciate Ligamen (acl). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Basir, Azmi (1995) Taraf Sosioekonomi Keluarga & Pengaruhnya Terhadap Penglibatan Pel. Dalam Kegiatan Sukan Di Sek.-sek. Men. Daerah Jelebu, N.sembilan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Basiron, Siti Hajar and Ali, Maznah (2007) Persepsi Mahasiswa Terhadap Sumbang Mahram: Kajian Di Kalangan Pelajar Spi, Universiti Teknologi Malaysi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Basit, Jasman and Ashari, Asaruddin (1998) Pertalian Pengurusan Masa Dengan Prestasi Akademik Pel. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Basri, Marlina and Abd Hamid, Mohd Zolkifli (2002) Faktor Yang Mempengaruhi Kecemerlangan Pelajar Terhadap Mata Pelajaran Teknologi Kejuruteraan Di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Basri, Mohd Razif and Yasin, M.al-muzzammil (2009) Tahap Amalan Prinsip Rekabentuk Latihan Staf universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bawi, Allizah (1999) A Study On Developing Writing Skills Through Group Work. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bayoi., Albert and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2004) Status Ekonomi Keluarga Dan Hubungkaitnya Dengan Prestasi Akademik Pelajar-pelajar Kadazan Dusun Di Daerah Tongod, Telupid, Sandakan Sabah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Be, Iswandi and Abd Latib, Azlan (2002) Masalah Yang Dihadapi Pelajar Spe Di Utm Dalam Mata Pelajaran Reka Cipta : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bebet, Rosniyatin and Yahaya, Azizi (2002) Tinjauan Masalah Kebimbangan Sosial Di Kalangan Mahasiswa Tahun Akhir Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Darul Takzim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bedullah, Mat Noji (2000) Perception Of Industry Towards The Tool & Die And Mould Graduates Of German-malaysia Institut. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Beh, Foon Choo and Tan, Soo Yin (2004) Komitmen Organisasi Di Kalangan Guru-guru Sekolah menengah Teknik, Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bentong, Hawa and Abd Latib, Azlan (2006) Gaya Pembelajaran Pelajar-pelajar Program Khas Pensiswazahan Guru Di Universiti Teknlogi Malaysia,skudai . Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Berdewa Singh, Jasmeet Kaur and Ibrahim, Mohd Ali (2006) Tahap Pemahaman Konsep Sains Dalam Bahasa Inggeris Dan Bahasa Melayu Di Kalangan Pelajar Tingkatan Tiga Dari Tiga Buah Sekolah Convent Di Sekitar Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Berhannudin, Nurjannah and Kailani, Ismail (2009) Membangunkan Bahan E-pembelajaran Berasaskan moodle Bagi Tajuk Photosynthesis Tingkatan Dua. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Besar, Azizah and Arsat, Mahyuddin (2008) Penyalahgunaan Dadah Di Kalangan Pelajar. Satu Kajian di Pusat Serenti Tiang Dua, Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bidin, Mazlon and Boon, Yusof (2007) Proses Pembelajaran Dalam Kalangan Pelajar-pelajar Program Khas Pensiswazahan Guru Besar (pkpgb) Di Utm Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bin, Anne Wong (2000) Keberkesanan Pembelajaran Elektrik Dan Elektronik Kepada Pelajar-pelajar 2sph (perdana) Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Binti Mohd Fahmi, Kurniadarillah Fairuz and Omar, Abdul Hafidz (2001) Tumpuan Tinjauan Terhadap Pengaruh Kurikulum Kepada Pelajar-pelajar Tingkatan Empat Sekolah Sukan Bandar Penawar, Kota Tinggi, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Blasius, Benedict (2000) Kajian Reka Bentuk Pengupas Buah Nenas. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bong, Andrew and Abd Rahman, Mohd Anuar (2007) Penerapan Kemahiran Employability Di Kalangan pensyarah Fakulti Pendidikan Utm Dari Perspektif pelajar Program Khas Persiswazahan Guru (pkpg). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Borhan, Azhar and Ahmad, Adnan (2003) Rekabentuk Alat Pengecas Telefon Mudah Alih Solar bagi Jenama Nokia jenis 3210, 3310, 8210, 8310. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Borhan, Md Johadi and Kayat, Md Yusup (2004) Konsumerisme Dan Aplikasinya Dalam Kehidupan Seharian pelajar Di Sekolah Menengah Kawasan Parit Sulong, Batu pahat, Johor Darul Takzim. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Borhannudin Abdullah, and Wan Marzuki Wan Jaafar, and Ahmad Fauzi Mohd Ayub, (2012) The Development Of Gross Motor Analysis System Software: A Preliminary Concept. Procedia Social And Behavioral Sciences, 64.

Buang, Norhasibah and Saud, Muhammad Sukri (2006) Amalan Pemakanan Pelajar Khb Pilihan 2 (ert) Di Sekolah Menengah Akademik Kawasan Skudai: Perbandingan Antara Pelajar Lemah Dan Pelajar Cemelang Akademik. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bugol, Changan and Hee, Jee Mei (2002) Faktor-faktor Kemasukan Dan Kepuasan Belajar Di Kalangan Siswazah Pendidikan Jarak Jauh Dan Siswazah Pendidikan Konvensional, Di Daerah Serian, Bahagian Samarahan, Sarawak Satu Perbandingan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bujang, Mazlan (1996) Keberkesanan Aktiviti Program Rakan Muda Anjuran Kementerian Belia & Sukan Malaysia Di Daerah J.bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bulhani, Sanita and Syed Mansor, Syed Mohd Syafeq (2009) Kajian Kategori Masalah Pelajar Tahun Satu Di Kolej Tun fatimah, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Burhanuddin, Nor Haslinda and Abd Samad, Adlina (2009) Interactions In Blogs. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Burok, Hamidah (1998) Peranan Sebenar Pengetua Sek. Men. Kajian Kes Ke Atas Sek. Terpilih Di Daerah Port Dickson. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bustaman, Patmah (1995) Faktor Sosial Dalam Mewujudkan Tingkah Laku Melepak Di Kal. Remaja. Satu Tinjauan Di Bandaraya Kuching Sarawak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

C

C. Karuppaya, K.shoba and Yahaya, Azizi (2007) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemerosotan Disiplin Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Di Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

C.kalimathu, Nadaraja and Yahaya, Azizi (2008) Teacher Perception On Factors Leading To Discipline Problems Among Secondary School Students In Pasir Gudang And Johor Bahru District. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ch'ng, Ee Thiam and Yahaya, Azizi (2006) Hubungan Antara Kecerdasan Emosi Dengan Prestasi Kerja Di Kalangan Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Di Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chai, Mui Ling and Omar, Abdul Hafidz (2003) Perbezaan Ketegangan Otot Gastrocinemius (kontraksi Konsentrik) Terhadap Intensiti Kerja Awal Dan Intensiti Kerja Akhir. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chai, Teck Khiong and Omar, Abdul Hafidz (2002) Perbandingan Daya Tahan Kardiovaskular Antara Atlit Lelaki Bola Keranjang Dan Atlit Lelaki Renang Melalui Ujian Ergometer Dan Ujian Cooper (12 Minutes Run). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chan, Chee Kiong and Saud, Muhammad Sukri (2007) Tinjauan Kategori Masalah Dengan Demografi Di Kalangan Pekerja Jabatan-jabatan Pemasangan Shimano Compunents (m)sendirian Berhad. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chan, Chee Kiong and Syed Mansor, Syed Mohd Syafeq (2007) Tinjauan Kategori Masalah Dengan Demografi Di Kalangan Pekerja-pekerja Bahagian Pemasangan, shimano Components (m) Sendirian Berhad. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chan, Chew Weng and Ashari, Asaruddin (1998) Sistem Pengajian Undang-undang Di Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chan, Jenn Li and Md Johan, Othman (2006) Hubungan Antara Tahap Kecerdasan Emosi Dengan Tahap kerisauan Pelajar Tahun Satu, Fakulti Pendidikan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chan, Siew Khim and Yeo, Kee Jiar (2008) Hubungan Antara Peruntukan Masa, Jenis Dan Cara pengelolaan Guru Terhadap Kerja Rumah (homework) bahasa Cina Dengan Pencapaian Di Sekolah Rendah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chandang, Iling (1999) Rekabentuk Periuk Mulpuker. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chandra, Muhammad and Abdul Majid, Norazaman (2010) Reading Habits And Strategies Of English Teachers in Public Senior High Schools. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chang, Fui Fong and Ashari, Asaruddin (1999) Persepsi Guruterhadap Pengetua Sebagai Pemimpin Pengajaran. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chang, Paul (1979) Educational Development in Malaysia in the Eighties. Asia Pacific Journal of Educators and Education, 1 (1). pp. 28-34.

Charanjeet Sigh., Simranjeet Kaur Judge and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2005) Graphing Skills In Microcomputer Based Laboratory For Final Year Undergraduates In Chemistery Education, Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Aziz, Ezaityesirah and Nordin, Aziz (2006) Tahap Pemahaman Pelajar Terhadap Konsep Jirim Dan Aplikasi Dalam Kehidupan Seharian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Ahmad, Nor Ashikin and Shakib, Sulaiman (2011) Undang-undang Perkahwinan Dalam Ahkam Syariyyah Johor : Satu Kajian Teks. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Alias, Nur Asyima and Muhammad, Siti Norlina (2004) Persepsi Mahasiswa Utm Terhadap Faktor Berlakunya Khalwat. Kajian Kes Di Kolej Tun Hussein Onn. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Berahim, Nooraziela and Yeo, Kee Jiar (2011) Harapan Ibu Bapa Terhadap Masa Depan Anak Sindrom Down. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Chik, Che Zaini and Shariffudin, Rio Sumarni (2000) Pola Gaya Pembelajaran Dan Kepelbagaian Kecerdasan Di Kalangan Pelajar-pelajar Sekolah Menengah Di Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Deraman, Mohamad Azmin and Abdol, Mat Jizat (2002) Pandangan Masyarakat Terhadap Institusi Pengajian Swasta (ipts). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Ghani, Anis Ayuni and Hamdan, Abdul Rahim (2009) Roles Of Curriculum Programmes In Fostering inter Group Contacts Among Multiracial Students in Higher Education. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Hashim, Mohd Syazimee and Zainuddin, Zainal Abidin (2009) Kesan Pengambilan Phonex Dactylifera Ke Atas Kadar Pemulihan Delayed Onset Muscle Soreness (doms) Dan Petunjuk Kecederaan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Hashim, Mohd Syazwan and Morazuki, Syahrul Ridhwan (2010) Perkaitan Di Antara Keletihan Dengan Konsistensi Pukulan Pemain Perseorangan Tenis Semasa Rali. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Hassan, Hasnira and Hamzah, Rohana (2012) Peranan Guru Dalam Melahirkan Pelajar Berjiwa Merdeka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Hassin, Jamilah and Abu Bakar, Zainudin (2002) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Aliran Perdagangan Di Kalangan Pelajar-pelajar Tingkatan Empat, Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Ismail, Nurul Fatihah and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2011) Kefahaman Dan Kerangka Alternatif Dalam Tajuk Jirim Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Daerah Gua Musang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Jaafar, Fatimah Nurul Hidayat and Nordin, Aziz (2007) Tahap Kefahaman Kemahiran Menggraf Di Kalangan Pelajar-pelajar Tingkatan Empat Sekolah Menengah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Jaffar, Azlinda and Morazuki, Syahrul Ridhwan (2010) Perbandingan Kaedah Latihan Bebanan Berintensiti Tinggi Dan rendah Terhadap Perubahan Komposisi Badan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Kamarudin, Mohd Fadhli and Kastiran, Tamjes (2003) Faktor-faktor Yang Menyebabkan Kurangnya Penglibatan Mahasiswa Dalam Aktiviti-aktiviti Yang Berbentuk Akademik. Satu Kajian Di Kolej Tun Razak, Utm, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Ku Abdul Satar, Che Ku Shalihah and Abdul Wahab, Arpah (2004) Hubungan Kekeluargaan Saudara Kita: Satu Kajian Di Darul Ukhuwah, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Lah, Che Rejuna (2000) Satu Tinjauan Ke Atas Amalan Kebersihan Di Kalangan Pengusaha Kedai Makan Di Kawasan Pentadbiran Majlis Daerah Kota Bharu, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Mamat, Rosliza and Abu Bakar, Zainudin (2001) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelajar Fakulti Pendidikan Dalam Memilih Profesion Perguruan Di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Darul Takzim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Mat Nasir, Nazifah and Nizar, Tamar Jaya (2011) Pelaksanaan Hukum Syariah Dalam Pengurusan Hotel Di Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Mohd. Nor, Che Mohd. Ariff (1993) Keberkesanan Ko-kurikulum (kelab & Persatuan) Sebagai Agen Interaksi-satu Kajian Terhadap Pel. Politeknik Kota Bharu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Muhamad, Nazareena and Nordin, Aziz (2007) Tahap Kefahaman Pelajar Tingkatan Satu Sekolah Bandar dan Luar Bandar Terhadap Istilah Sains Dalam Bahasa inggeris Bagi Tajuk Matter. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Ngah, Ahmad Radli and Kassim, Abu Hassan (2000) Tahap Kefahaman Dan Pengalaman Guru Terhadap Kurikulum Sains Kbsm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Omar, Abdullah and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2009) Kajian Tabiat Minda (kolaboratif Dan Pembelajaran Sepanjang Hayat) Dikalangan Pelajar Fakulti Pendidikan Universisti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Omar, Nik Husaimie and Hassan, Johari (2003) Penggunaan Rancangan Pendidikan Melalui Rangkaian Astro Di Kalangan Guru-guru Di Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Omar, Nuriah and Ali, Maznah (2011) Wanita Bermusafir Menurut Mazhab Syafie. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Ramli, Othman and Hee, Jee Mei (2000) Persepsi Guru-guru Sekolah Bestari Di Daerah Kota Bharu, Kelantan Terhadap Perancangan Perlaksanaan S.b. Di Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Seman, Maharizon and Abd Rahman, Mohd Anuar (2007) Cabaran Dalam Profesion Perguruan Dan Hubungannya dengan Stres Kerja Di Kalangan Guru-guru Teknikal Di dua Buah Sekolah Menengah Teknik di Wilayah Persekutuan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Zanariah Che Hassan, Perlaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Menulis Di Sekolah Rendah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 1.

Che'man, Khairul Anuar and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (1999) Kajian Tentang Pencapaian Pel. Melayu & Kaitannya Dengan Program Di Sek. Men. Keb. Kota Kuala Muda, Kota Kuala Muda, Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Cheah, Kooi Mei (1995) Kefahaman Konsep Asas Metematik (pecahan) Di Kal. Pel. Smv. Daerah J.bahru-satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Cheah, Lye Choon (1997) Merekabentuk Pendawaian Asas Sistem Lampu Kereta Prototaip Arg 10. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Cheah, Swi Ee (2014) Classroom Interactions, Instructional Activities And Learning Affordances Of An Undergraduate Technical Writing Classroom. Classroom Interactions, Instructional Activities And Learning Affordances Of An Undergraduate Technical Writing Classroom: A Sociocultural Study. (Unpublished)

Cheah, Yin Hong and Mohd Kosnin, Azlina (2007) The Relationship Between Self-regulated Learning And Academic Performance Among Utm Students,skudai. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Cheah Ming Ming, Catherine and Said, Hamdan (2007) First Year Students Perceptions Of Excellent Teachers. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chee, Lee Ming and Mohd Nor, Mohad Anizu (2006) Reka Cipta: Alat Tekan Tubi Dwi-sensor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chemaline, Eternal and Jaafar, Haliza (2011) Utm Students Perceptions Towards Teaching Styles, Learning Styles And Teaching Effectiveness. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Cheman, Noryati and Mohd Kosnin, Azlina (2008) Hubungan Antara Stres Kerja Dengan Kepuasan Kerja Dalam Kalangan Guru-guru Besar Di Daerah Melaka Tengah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chen, Hwe Min and Bakar, Md Nor (2004) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi keberkesanan Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Sains di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat di Bandar Kuantan, Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chen, Kean Fah and Hushin, Hassan (2012) Penglibatan Dalam Tuisyen Swasta Dalam kalangan Pelajar Sekolah Sjkc Daerah kulaijaya. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chen, Mok Yin and Yeo, Kee Jiar (2002) Pengaruh Hubungan Interpersonal Terhadap Salah Laku Remaja : Satu Tinjauan Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chen, Sook Ling and Seliman, Salbiah (2004) Garden Path And Metalinguistic Techniques A Comparative Study. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Cheng, Tyen Yee and Mohd Nor, Mohad Anizu (2006) Perkaitan Di Antara Bmi Dengan Pencapaian Prestasi Pemanah Di Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chern, Ser Hwee (2003) The Explicit And Implicit Teaching Of Prepositions: An Experimental Study In Yayasan Pelajaran Johor College, Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chew, Choi Fatt and Omar, Shariff (1998) Persepsi Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Dato Bentara Luar, Batu Pahat, Johor Terhadap Ujian Rujukan Kriteria ( Crt ). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chiang Yan Chiou, and Ahmad Fauzi Mohd Ayub, and Wong Su Luan, Students' Readiness In Using Mathematics Online Portal: A Preliminary Study Among Undergraduates. Science Direct Procedia Social And Behavioral Sciences, 2 (2012).

Chieng, Zouh Fong (2000) Persepsi Dan Sikap Mahasiswi Terhadap Aktiviti Kolej Kediaman Pelajar Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chiew, Molly Chin Yin and Abdul Raof, Abdul Halim (2006) Penentuan Vanadium(iv) Dan Vanadium(v) Menggunakan Teknik Voltammetri Perlucutan Katodik Gelombang Segi Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chin, Chong Fatt (1998) Menilai Keberkesanan Perisian Mate. Bertajuk Nombor Negatif. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chin, Kui Kyun and Nordin, Aziz (2010) Pengenalpastian Masalah Pelajar Tingkatan 4 Aliran Sains dalam Mempelajari Tajuk Bentuk Piawai Dengan menggunakan Kaedah Diagnosis. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chin, Pek Lian and Mustaffa, Mohamed Sharif (2007) Pengaruh Aspek Kebajikan Keatas Ppembantu Rumah Warga Indonesia Dalam Pontian,johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chin, Siew Hong (1999) A Study On The Role And Cntributions Of Group Work In Task-based Activities For A Group Of From Two Learners In Sm Tmn. Universiti, Skudai J.bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chin, Wee Seong and Kamin, Yusri (2003) Persepsi Pelatih Terhadap Latihan Kemahiran Di Pusat Latihan Teknologi Tinggi (adtec) Di Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Cho, Boon Peng and Omar, Abdul Hafidz (2004) Reka Cipta Alat Bangun Tubi Bagi Ujian Kecergasan Jasmani Kebangsaan (ukjk) Untuk Menguji Kekuatan Otot Abdomen. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chong, Bee Yong Hubungan Antara Pencapaian Dalam Mate. Moden Dengan Minat, Persekitaran Rumah Dan Sikap Di Sek. Men. Keb. Sri Perhentian, Pontian, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chong, Chee Kin (2000) Pelaksanaan Sekolah Bestari Di Negeri Johor (satu Tinjauan). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chong, Chian Yee and Othman, Widad (2003) Gaya Pembelajaran Pelajar Di Sekolah Menengah Kebangsaan Sung Siew, Daerah Sandakan, Sabah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chong, Chiew Fung and Sulaiman, Seth (2003) Sikap Dan Minat Pelajar Tingkatan 4 Terhadap Kerja Amali Sains Kbsm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chong, Cho Teng and Omar, Shariff (1998) Perbezaan Ciri-ciri Baum Di Antara Pelajar-pelajar Pengawas Sekolah Sebagai Kumpulan Terkawal Dengan Pelajar-pelajar Bermasalah Lencongan Daripada Sekolah Menengah Tun Tijah Melaka Satu Tinjauan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chong, L.c. and Yaacob A., M.h. and Adam, Y. and Aminudin Yusof., and Omar-fauzee, M.s. and Sutresna, N. Physical Evaluation Of Selected Malaysian National Rugby Players. World Academy Of Science, Engineering And Techonology.

Chong, Mow Chai and Rahabah, Abdhamid (2003) Keberkesanan Renang Sebagai Latihan Cross-training Dalam Meningkatkan Daya Tahan Kardiovaskular Atlit Olahraga- Satu Tinjauan Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chong, Ngek Tai Persepsi Pengurus Kilang Terhadap Pembangunan Sumber Manusia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chong, Ngow Chye and Wan Mansur, Wan Fara Adlina (2004) using Collaborative Tasks To Teach Literature. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chong, Pei Yee and Othman, Widad (2000) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kejayaan Usahawan Cina Di Bandar Sandakan, Sabah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chong, Sarah Su Ling (2000) Kaedah Mengambil Nota Yang Diamalkan Oleh Pelajar-pelajar Tingkatan 4 Sdary Dalam Mata Pelajaran Sejarah. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chong, Shiau Li and Kassim, Abu Hassan (2004) Tahap Perlaksanaan Kemahiran Proses Sains Di Kalangan guru Biologi Semasa Proses Pengajaran Dan Pembelajaran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chong, Siew Ping and Tan, Soo Yin (2003) Perhubungan Antara Persepsi Pelajar Terhadap Gaya Komunikasi Antara Peribadi Guru Bahasa Inggeris Dengan Pencapaian Mata Pelajaran Bahasa Inggeris. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chong, Sook Leng and Salleh, Ramli (2006) Cryptography And Its Application. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chong, Wai Keat and Omar, Abdul Hafidz (2010) Rekacipta Alat Pengukur Berbentuk Elektronik Mengukur. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Choo, Chian Hou and Ahmad, Ummul Khair (2011) Listeners Attitudes Toward Spoken Varieties Of Malaysian English. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Choo, Chin Bee and Idris, Abdul Razak (2002) Satu Tinjauan Persepsi Guru Terhadap Kekerapan Pengumpulan Maklumat Pelajar Menggunakan Borang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Choong, Lai Lai and Yeo, Kee Jiar (2002) Gaya Bercinta Di Kalangan Pelajar Utm : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chor, Moon Ching and A Samah, Narina (2003) Masalah Tingkahlaku Bagi Kanak-kanak Daripada Ibu Bapa Yang Bercerai Dan Kanak-kanak Daripada Ibu Bapa Yang Tidak Bercerai. Satu Kajian Kes Di Sekolah Jenis Kebangsaan (c) Foon Yew Empat, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chow, Tick Pun (1998) Satu Tinjauan Pengurusan Masa Bagi Pel. Stp (a,e&j) Di Utm Skudai Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Christynne Tay, Alariece and Abd Aziz, Azian (2003) Comparing Interlanguage Performance Decision-making Task Vs.. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chu, Chee Peng and Dahlan, Mohd Yunos (2002) Potensi Menyediakan Pusat Sukan Yang Berfokus Kepada Orang Tua Di Daerah Johor Bahru. Satu Kajian Dijalankan Di Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chu, Siew Pang and Yahaya, Azizi (2008) Keberkesanan Penggunaan Alatan Tangan Dalam pengajaran Dan Pembelajaran Di Sekolah Menengah daerah Segamat, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chua, Chia Shing and Mohd Nor, Mohad Anizu (2004) Kesan Muzik Terhadap Tahap Daya Tahan Kardiovaskular pelajar-pelajar Kursus Sains Sukan Utm, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chua, Kheng Hoe (2007) Pembangunan Patriotisme Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Sejarah Tingkatan Dua : Perbandingan Antara Empat Jenis Sekolah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chua, Kim Phai (2000) Sekolah Harapan Negara: Satu Kajian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chua, L.c. and Turiman, S and Foo, S. F and Asma, A. Exploring The Professional Commitment Of Technical School Teachers In Sarawak. Jurnal Pendidikan Teknikal., 37989.

Chua, Pei Kung and Nordin, Aziz (2007) Tahap Pemahaman Bakal-bakal Guru Sains Universiti teknologi Malaysia Dalam Keselamatan Makmal Sains. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chua, Y. P and Sharifah, M. N. and Othman, M and Rohani, A. T Learning And Thinking Styles, Creative Thinking And Critical Thinking Abilities Of The Malaysian Male And Female Students. International Journal Of Learning ., 37500.

Chua, Y. P. and Sharifah, M. N. and Naim, M. and Wan Zah, W. A. Kreativiti Guru Pendidikan Seni. Pertanika Journal Of Social Science And Humanities, 37632.

Chuah, Cheng Cheng and Omar, Abdul Hafidz (2003) Keberkesanan Pengambilan Minuman Glukosa Terhadap Daya Tahan Kardiovaskular. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chuah, Siew San (1999) Learning Strategies : A Way To Enhance The Learning Of English. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

D

Daeng Malasah, Mohd Sadek and Ahmad, Salmah (2002) Pembangunan Insan Masyarakat Bugis Dan Jawa Di Mukim Benyt, Air Baloi, Teluk Kerang Dan Serkat. Daerah Pontian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Dagang, Mohd Yusuff and Mushtari, Mohd Ismail (2002) Pengaruh Beban Tugas Guru-guru Smk Seri Medan Terhadap Keberkesanan Prosess Pengajaran. Kajian Kes Di Smk Medan,batu Pahat,johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Dahalan, Saidin and Yahaya, Azizi (2003) Keberkesanan Faktor Perubahan Sikap, Harga Diri, Hubungan Sosial Dan Faktor Integrasi Dalam Masyarakat Terhadap Program Rawatan Dan Pemulihan Di Tiga Buah Pusat Serenti. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Dahaman, Saedan (1994) Kajian Keberkesanan Belajar Subjek Pengenalan Kepada Pengaturcaraan (basic & Fortran) Dalam Kurikulum Stp Di Utm Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Dahlan, Donny and Aris, Baharuddin (2002) Gangguan Seksual Di Kalangan Staf Sokongan Di Institusi Pengajian Tinggi Awam : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Dahlan, Muhamad Faizal and Abdullah, Nur Qistina (2002) Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Cemerlang Pelajar Pada Peringkat Sijil Pelajaran Malaysia Untuk Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Jentera Di Sek. Men. Teknik Di Negeri Johor Mengikut Persepsi Guru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Dahlan, Rosli (2000) Analisis Kesilapan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Tingkatan 4 Dalam Menyelesaikan Maslah Berkaitan Ungkapan Algebra. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Daik, Sanjan and Abdul Razak, Noor Zainab (2006) Reading Habits Of Teachers In Four Government-aided Secondary Schools (mission Schools) In Kuching District. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Daiman, Mukminin@mazlan and Ashari, Asaruddin (2000) Pengurusan Panitia B.i. Dan Kaitannya Dengan Prestasi Akademik Sek. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Daing Zaidah, I and Abu Daud, S Self- Directed Learning Among Students Enrolled In A Post Graduate Distance Education Programme. Malaysian Journal Of Distance Education, 36894.

Dali, Adnan and Hee, Jee Mei (1999) Penilaian Diri Di Kal. Pel. Kej. (mekanikal) Utm Skudai Terhadap Ciri-ciri Seorang Jurutera Makanikal Menurut Kehendak Institusi Jurutera Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Daman, Fauziah and Noordin, Shaharom (1999) Tahap Kefahaman Kemahiran Memerhati, Kemahiran Menerangkan Perkaitan Di Antara Pemboleh Ubah Dan Kemahiran Membina Hipotesis Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Danian, Noor Zaini (1997) Status Dan Peranan Pusat Sumber Dalam Menyokong Pengajaran Dan Pembelajaran Di Sek. Men. Kaw. Felda Daerah Kota Tinggi, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Daniel, Edrana Augustin and Mukhari, Abd Wahid (2005) Technical Vocational Education;its Importance As Perceived By Graduates Of Secondary Schools In St lucia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Daniel, Gnanam and Omar, Abdul Hafidz (2007) Keberkesanan Rawatan Akupuntur Dalam Kecederaan sukan Khususnya Kecederaan Kaki. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Danil, Jovinia (2000) Kajian Penggunaan Tv Pendidikan Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Di Tiga Buah Sekolah Menengah Di Bandaraya Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Daraim, Matlan (1998) Persepsi Pelajar 97/98 Di Utm Skudai Yang Pernah Berkhidmat Sebagai Pengurus Atau Penolong Pengurus Sekolah Terhadap Perkhidmatan Guru Pakar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Darshan Singh, Cynthia and Hamzah, Masputeriah (2006) A Study On The Effects Of Past Tense In Esl Learners Using The Focus On Formand The Focus On Forms Approach. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Daruosh Moflehi, and Kok Lian Yee, and Saidon Amri, Influence Of The Intensity Levels Of Resistance Exercise On Lipid Peroxidation And Muscle-damage Markers. European Journal Of Sports And Exercise Science, S.

Daruosh Moflehi, and Kok Lian Yee, and Tengku-fadilah T-k, and Saidon Amri, Effect Of Single-session Aerobic Exercise With Varying Intensities On Lipid Peroxidation And Muscle-damage Markers In Sedentary Males. Global Journal Of Health Science, 12.

Darus, Ahmad (1994) Tanggapan Pel. Terhadap Kerja Amali Kh Satu Tinjauan Di 6 Buah Sek. Men. Di Daerah Seberang Perai Utara Pulau Pinang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Darusman, Abu Hassan (2000) Perceptions Of Lecturers Towards Industries Involvement In Malaysia France Institute. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Dasuki, Siti Kamariah and Safar, Ajmain (2002) Persepsi Pelajar Terhadap Pembelajaran Al-quran: Satu Kajian Di Sekolah Kebangsaan Parit Betak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Daud, Amran and Kamin, Yusri (2004) Faktor-faktor Yang Mendorong Usahawan Wanita Berniaga Di Pasar Besar Tanah Merah, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Daud, Azman and Rajuddin, Muhd Rashid (2011) Pengharapan Ibu Tunggal Terhadap Latihan Kemahiran Yang dipelajari Melalui Persatuan Ibu Tunggal Di Negeri Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Daud, Azman and Rajuddin, Muhd Rashid (2011) Pengharapan Ibu Tunggal Terhadap Latihan Yang Di Pelajari Melalui Persatuan Ibu Tunggal Di Negeri Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Daud, Azmani and Ashari, Asaruddin (1999) Keberkesanan Pelaksanaan Program Perkembangan Staf Di Sek. Kawasan. Bandar Dan Luar Bandar: Satu Kajian Perbandingan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Daud, Che Hassan and Kassim, Abu Hassan (2000) Celik Sains Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Di Daerah Pasir Putih, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Daud, Mohamed Zahidi and Sulaiman, Seth (2003) Peranan Guru Besar Berkelulusan Diploma Sains Dengan Pendidikan Dalam Meningkatkan Sains Sekolah Rendah Negeri Kelantan Mengikut Persepsi Guru-guru Sains. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Daud, Mohd Azlee and Hushin, Hassan (2002) Kajian Pelaksanaan Kursus Sijil Kemahiran Malaysia (skm) Di Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Perak Darul Ridzuan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Daud, Nur Syazana and Rajuddin, Muhd Rashid (2010) Persepsi Pelatih-pelatih Giatmara Terhadap Program latihan Kemahiran Yang Diterima Di Giatmara Tanjong Piai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Daud, Rohaidah (1997) Sikap & Minat Pel. Terhadap Komponen Perdagangan & Keusahawan Kh Di 4 Buah Sek. Men. Daerah J.bahru. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Daud @ Yusoff, Ismeehan and Lokman, Mohd Tahir (2002) Faktor-faktor Penyumbang Stress Di Kalangan Pelajar Dewasa Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Daud Hamzah, Dr. Mohamad (1984) Takrifan-Takrifan Tentang Konsep Pembelajaran Merentasi Sejarah. The Asia Pacific Journal of Educators and Education, 6. ISSN 2289-9057

Daud., Noraishah and Ninggal, Mohd Tajudin (2002) Stres Dan Iklim Kerja : Satu Kajian Kes Ke Atas Staf Akademik Di Kolej Universiti Teknologi Tun Husein Onn. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Daus, Mohd Nasir (1995) Projek Basic Elektronik Training Kit Untuk Smv. Di Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Davood Babaei, and Aminah Ahmad, and Khairuddin Idris, and Zoharah Omar, and Hamid Rahimian, The Impact Of Human Resource Practices And Organizational Citezenship, Behaviors On Firm Performance. American Journal Of Applied Sciences, 1.

Davood Babaei, and Aminah Ahmad, and Khairuddin Idris, and Zoharah Omar, and Hamid Rahimian, The Impact Of Human Resource Practices And Organizational Citizenship Behaviors On Firm Performance. American Journal Of Applied Sciences, 4.

Dawam, Liza Hidaya and Yeo, Kee Jiar (2002) Persepsi Ibu Bapa Kanak-kanak Istimewa Terhadap Masa Depan Pendidikan Anak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Dawami, Ahamad Tarmizi (1995) Sejauhmana Pelajaran Kamahiran Manipulatif Dalam M.pelajaran Khb Manarik Minat Pel. Mengikuti Pend. Kemahiran Di Smv. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Dawood, Noraini (1999) Status M.pelajaran Khb Di Kal. Pel.-pel. Ting.4, Sek. Men. Tun Ismail, Parit Raja Batu Pahat, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Demiyati, Junaida and Zainal, Zaidah (2008) The Content Based Instruction (cbi) On The Acquisition Of Discourse Markers in Est Classroom. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Deraman, Mohd. (1997) Kabinet Pengering Pakaian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Derasit, Mohd Rosdi (2000) Penggunaan Kamiran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Deris, Farhana Diana and Wan Mansur, Wan Fara Adlina (2009) Developing A Framework For Virtual Learning Environment to Enhance The Use Of English. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Desa, Zalaluddin and Rajuddin, Muhd Rashid (2004) Mereka Bentuk Alat Menapis Air Sisa Dari Sinki Dapur (sink Filter). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Dolati, Iran (2009) The Perception Of Teachers In The Use Of Visual Learning Aids In The Language Classroom. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Dollah, Mohd Sadon and Ramli, Jamaluddin (2005) Hubungan Antara Tekanan Kerja Dengan Kebahagiaan Rumahtangga Dikalangan Guru-guru Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Dollah, Razib and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (1999) Penguasaan Konsep Dalam Penyelesaian Masalah Algebra. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Dourado, Juliana Emilia and Hamzah, Mohd Hilmi (2009) Using Grammar Games In Teaching Grammar: A Case Study In smk Damai Jaya. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Drahman, Omar (1998) Persepsi Pel. Diploma Perguruan Malaysia Terhadap Penggunaan Media Oleh Pensyarah Di Maktab Perguruan Batu Pahat Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Duangkrai Taweesuk, and Aminuddin Yusof, Transformational Leadership And Leadership Substitutes Variables As Determinants Of Coaches' Job Satisfaction In Thailand. The International Journal Of Sport And Society, 1.

Duman., Bachok and Suratman, Azmi Shah (2002) Tahap Penguasaan Bacaan Al-quran Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Dan Faktor-faktor Memepengaruhi: Satu Kajian Di Sekolah Menengah Kebangsaan Kayu Ara Pasong Pontian, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Dunggi, Ronnel and Yahaya, Azizi (2010) Pengaruh Media Berunsur Agresif Dan Kesannya Terhadap Tingkah Laku Pelajar Sekolah Menengah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Durairaj, Kamalambal (2000) Persepsi Pelajar-pelajar Sph (perdana) Terhadap Kegiatan Rekreasi Yang Lasak Di Utm, Skudai (satu Kajian Kes). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

E

E, Pei Sze and Boon, Yusof (2007) Persepsi , Minat Dan Faktor-faktor Penglibatan Pelajar Dalam Aktiviti Kokurikulum Di Sebuah sekolah Menengah Di Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Edar, Jamaluddin (1999) Hubungan Burnout Dengan Demografi Di Kal. Pensyarah-pensyarah F.pengurusan & Sumber Manusia Utm, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Effat Hamed Sarder, and Rusnani Abdul Kadir, Mothers' Attitudes And Self-esteem Among Deaf Children In Iranian High Schools. Asian Social Science, 40947.

Effat Hamed Sarder, and Rusnani Abdul Kadir, and Rohani Ahmad Tarmizi, and Maria Chong Abdullah, Relationship Between Mother's Attitudes, Maternal Treatment Styles And Communication Competence With Deaf Children's Self-esteem In Iran High Schools For The Deaf. Asian Social Science.

Efizah Sofiah Ramly, and Maimunah Ismail, and Jegak Uli, Antecedents Of Career Aspiration Of R&d Professional As In Malaysia Public Organizations. European Journal Of Scientific Research, 1.

Ehanbaram, E.sanmugam Ppn and Md Johan, Othman (2005) Tahap Kepemimpinan Pengajaran Guru Besar Sekolah-sekolah Jenis Kebangsaan (tamil)daerah Kluang. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

El Amin Abour, Khawla Mohammed and Tasir, Zaidatun (2008) Exploring The Relationship Between Teachers Information Communication Technology (ict) Competency, Confidence Level And Satisfaction Toward Ict Training Programmes : A Case Study Among Postgraduate Students In Utm. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Elaheh Hamed Mahvelati, and Jayakaran Mukundan, The Role Of Cognitive Style In The Colloational Knowledge Development Of Iraniah Efl Learners Through Input Flood Treatments. English Language Teaching, 41187.

Elham Bagheri, and Wan Marzuki Bin Wan Jaafar, and Maznah Bte Baba, University Climate And Counseling Students'self-efficacy. Journal Of Educational And Social Research, 11.

Elham Bagheri, and Wan Marzuki Wan Jaafar, and Maznah Baba, Reliabitity Analysis Of The Counselor Activity Self Efficacy Scale (cases) In A Malaysian Context: A Preliminary Study. Procedia Social And Behavior Science, 2011.

Elham Shahmandi, and Abu Daud Silong, and Ismi Arif Ismail, Level Of Competencies, gender And Leadership Effectiveness In A Research University. Management Research And Practice, 2.

Elham Shahmandi, and Abu Daud Silong, and Ismi Arif Ismail, and Bahaman Abu Samah, and Jamilah Osman, Competencies, Roles And Effective Academic Leadership In World Class University. International Journal Of Business Administration, 1.

Elham Shahmandi, and Abu Daud Silong, and Ismi Arif Ismail, and Bahaman Abu Samah, and Jamilah Othman, Compentencies, Roles And Effective Academic Leadershhip In World Class University. International Journal Of Business Adminstration, No 1.

Elias, H and Mahyuddin, R. and Lope Pihie, Z Students’ Perception On The Inculcation And Understanding Of Values In The School Curriculum. Pakistan Journal Of Psychological Research,, 19 (2004).

Elias Ahmad, Radiah and Sulong, Abdullah (2002) Gejala Sosial Di Kalangan Pelajar Sekolah Agama Luar Bandar:satu Kajian Terhadap Pelajar Darjah 5 Dan 6 Sekolah Agama Peserai,batu Pahat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Embong, Rohani and Mohd Omar, Noor Adibah (2011) Argumentative Writing In Malaysian Newspaper. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Endut, Doriyah and Sidin, Zaitun (2008) Penggunaan Perisian Kursus Yang Dibekalkan Kementerian pelajaran Malaysia Oleh Guru-guru Dalam Pengajaran Dan pembelajaran Di Bilik Darjah Di Sekolah-sekolah Rendah zon Benut, Pontian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Endut, Mohd Kamal (1999) Penguasaan Kata Sendi Nama Di Kal. Ting.4 Sek. Men. Tengku Batiah Kuala Terengganu. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Endut, Mohd Kamal and Md Johan, Othman (1998) Penguasaan Kata Sendi Nama Dikalangan Pelajar Tingkatan Empat Sekolah Menengah Tengku Bariah, Kuala Terengganu. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Eng, Liang Chneah (1997) Aplikasi Sistem Pakar Dalam Diagnosis Enjin Kereta. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Eow, Y. L. and Roselan, B. B. An Exploratory Study On The Reasons And Preferences Of Six Malaysian Students On The Video Games Played. Journal Of Environmental And Science Education, 1.

Eow Yee Leng, and Wan Zah Wan Ali, and Rosnaini Mahmud, and Roselan Baki, Appreciative Inquiry : A Recommwnded Theory And Practice For Teacher Researchers. Jurnal Majlis Dekan Pendidikan Malaysia Edisi Khas, Sep.

Eow Yee Leng, and Wan Zah Wan Ali, and Rosnaini Mahmud, and Roselan Baki, Form One Students' Engagement With Computer Games And Its Effect On Their Academic Achievement In A Malaysian Secondary School. Computers & Education: An International Journal, 4.

Er, Siew Kim and Othman, Widad (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kejayaan Usahawan Petani Cina Di Kampung Rawang, Daerah Muar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Esmaelzadeh M, and Soh Kim Geok, and Abdullah M.n, and Bahaman A.a, The Effects Of Combined Training On Interluken-6 And C-reactive Protein As Non-traditional Cardio Risk Factor In Inactive Students. Pertanika J. Soc. Sci. & Hum., S.

Ewe, Siew Peng and Othman, Nooraini (2010) The Relationship Between Academic Self-concept, Parent Expectations, Teacher Expectations And Academic Achievement Of Sjk(c) Chee Tong Standard 5 Students. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ezhar Tamam, and Rahim Md Sail, and Zainal Abidin Mohammad, and Amin Mahir Abdullah, and Mohammad Rezal Hmazah, and Zamree Yaakob, Are Malay Small-scale Agro-enterpreneurs Ready To Face Future Challenges? An Analysis Of Attitudes Towards Work Values. Pertanika J.soc.sci & Hum, 1.

F

Fadaei Nasab Mojgan, and Rusnani Abd. Kadir, and Sidek Mohd. Noah, and Siti Aishah Hassan, and Saidian Soheil, The Relationship Between State And Trait Anxiety With Career Indecision Of Undergraduate Students. International Education Studies, 1.

Fadaei Nasab Mojgan, and Rusnani Abdul Kadir, and Sidek Mohd Noah, and Siti Aishah Hassan, The Relation Of Career Indecision And Parental Attachment Among Iranian Undergraduate Students. International Journal Advancement Counselling, Doi 10 (s10447).

Fadzil, Faridah (1995) Satu Tinjauan Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Pel. Perempuan Dalam Pemilihan Kursus E.r.t. Di Smv. Setapak Kl. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Fadzilah Abd Rahman, and Habibah Ab Jalil, and Aminuddin Hasan, An Exposition Of Constructivism Account To Construct Knowledge And To Create Meaningful Learning Environment For Teacher Education. Educare: International Journal For Educational Studies, 1.

Fadzilah Abd Rahman, and Jon Scaife, Pedagogical Content Knowledge: How Do Pre Service Teachers Adapt And Employ It Into Their Teaching? The International Learning Journal, 10.

Fadzilah Abdul Rahman, and Zuraini Jusoh, Understanding How Malay Language Student Teachers Perceive Their Subject Matter Knowledge. Pertanika J. Soc. Sci. & Hum., S.

Fadzin, Noor Azreen and Sulaiman, Seth (2002) Keberkesanan Pengajaran Guru Sains Dari Perspektif Pelajar Tingkatan Empat Di Sekolah-sekolah Menengah Daerah Kulai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Farhad Alipour, and Khairuddin Idris, and Ismi Arif Ismail, and Jegak Anak Uli, and Roohangiz Karimi, Learning Organization And Organizational Performance: Mediation Role Of Intrapreneurship. European Journal Of Social Sciences, 4.

Farhad Alipour, and Khairuddin Idris, and Roohangiz Karimi, Knowledge Creation And Transfer: Role Of Learning Organization. International Journal Of Business Administration, 3.

Farhana Sabri, and Abd. Halim Mohd Hussin, and Jamaludin Ahmad, and Rusnani Abdul Kadir, Validation And Adaptation Of Defense Style Questionnaire (dsq-40) In Malay Version For Defense Mechanisms Measure: A Preliminary Study. Jurnal Perkama.

Faridah M. Said, and Jamilah Othman, and Maimunah Ismail, and Bahaman A.samah, and Khairudin Idris, Child Health Surveillance And Screening Programmes In Detecting Developmental Delay: The Malaysian Model. International Journal Of Applied Science And Technology, 1.

Fariza Khalid, and Mokhtar Hj. Nawawi, and Samsilah Roslan, Integration Of Ict In Malaysian Secondary Schools: What Conditions Will Facilitate Its Use? The International Journal Of Learning, 12.

Fariza Khalid, and Mokhtar Hj. Nawawi, and Samsilah Roslan., Integration Of Ict In Malaysian Secondary Schools: What Conditions Will Facilitate Its Use? The International Journal Of Learning.

Fatemeh, Ebrahimi Bazzazz and Arshad Abd. Samad, The Use Of Verb Noun Collocations In Writing Stories Among Iranian Efl Learners. English Language Teaching, 3.

Faudzi, Ahmad Farizal and Zainuddin, Zainal Abidin (2006) Kesan Latihan Hexsagon Drill Terhadap Tahap Ketangkasan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Fauzi, Razaki (2000) Amalan Pemakanan Di Kalangan Pelajar 4 Stp, Fakulti Pendidikan, Utm, Skudai: Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Fauziah Ibrahim, and Bahaman Abu Samah, and Mansor Abu Talib, and Mohamad Shatar Sabran, (2012) Penagih Dadah Dan Keadaan Berisiko Tinggi Kembali Relaps. Journal Of Social Science And Humanities, 7 (1).

Fazilah Idris, and Azimi Hamzah, and Ezhar Tamam, and Wong Su Luan, and Khairul Anwar Mastor, and Nur Riza Suradi, Religious Personality And Perceived Behavior Among Faith-practicing Communities In Malaysia: Uniting Or Dividing Factors? International Journal Of Learning, 4.

Fazilah Idris, and Khairudin Anwar Mastor, and Azimi Hamzah Ezhar Tamam, and Wong Su Luan, and Nur Riza Suradi, Religious Personality And Gender Differences In The Perceived Behaviour Towards Inter-ethnic Everyday Life Among Youths. Pertanika Journal Of Social Science And Humanities, 2.

Feloor Ghane, and Bahaman Abu Samah, and Aminah Ahmad, and Khairuddin Idris, The Role Of Social Influence And Innovation Charactersitics In The Adoption Of Integrated Pest Management (ipm) Practices By Paddy Farmers In Iran. 2011 International Conference On Social Science And Humanity.

Filino Dominikus, and Mohd Sofian Omar Fauzee, and Maria Chong Abdullah, and Charoon Meesin, and Chairat Choosakul, Relation Bertween Mental Skill And Anxiety Interpretation In Secondary School Hockey Athletes. European Journal Of Social Science, 4.

Fong, Yen Lin and Dahlan, Mohd Yunos (2003) Kajian Pengudaraan Voluntari Maksimum (mvv) Pemain-pemain Bola Sepak Persatuan Bola Sepak Negeri Johor Bawah 19 Tahun. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Foo, Ah Hum (1997) Persepsi Pel.-pel. 1 S.p.h Terhadap Kursus Kh Di Utm Skudai, J.bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Foo, S.f. and Zakaria, K and Rosnani, J. and Noridah, A. R. Amalan Pengurusan Kewangan Pengetua-pengetua Sekolah Menengah. Jurnal Penyelidikan Pendidikan, 38139.

Foo, Swee Lee and Abdul Majid, Norazaman (2003) Teacher Trainees Perceptions Towards Teaching Writing In Esl Classrooms In Schools. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Foo, Tzi Jang and Dahlan, Mohd Yunos (2004) Alat Rekacipta Wrist Roller Bagi Mempertingkatkan kekuatan Otot Dan Tendon Pergelangan Tangan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Foong, Chan Yat and Minghat, Asnul Dahar (2006) Kemasukan Pelajar Kaum Cina Ke Aliran Kejuruteraan teknikal Di Sekolah Menengah Teknik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Frances, S.k. and Suandi, T. and Uli, J. An Indigenous Community Leader’s Self-directed Life-long Learning Encounter. International Education Studies, 4.

Francis Bohui, Anthony Julian and Kamin, Yusri (2003) Mengenalpasti Faktor Pemilihan Pekerjaan Dalam Bidang Kimpalan Di Bandaraya Kuching, Sarawak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

G

Gadisa, Gatu (1997) Rekabentuk Pemampat Spring Injap Menggunakan Sistem Hidrolik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Galdys, De Rozario and Muhamad Suhaimi, Taat (2013) The Influence Of Learning Environment And Self Efficacy Towards Mathematics Achievements Among Masterskill Global College. In: International Conference Of Teaching And Learning, 27-29 November 2013, Ipoh, Perak.

Gan, Bee Kean and Sulaiman, Seth (2003) Tahap Penguasaan Kemahiran Proses Sains Bagi Kemahiran Mentafsir Maklumat, Kemahiran Mengenal Pasti Pemboleh Ubah Serta Kemahiran Mengukur Di Kalangan Pelajar Tingkatan 4 Sains. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Gan, Ek Hern and Md Yusof, Masdinah Alauyah (2003) Bilingual Education : An Invetigations Of The Perceptions And Attitudes Of Undergraduates, Lecturers And Administrators In Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Gan, Fei Ting and Ong, Chee Tiong (1999) Mengenalpasti Pola-pola Kesalaahn Dalam Operasi Tambah & Tolak Tajuk Perpuluhan Bagi Pel. Thn. 6 Serta Cara-cara Mengatasinya : Satu Kajian Kes Di 2 Buah Sek. Di Zon Pudu, Kuala Lumpur. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Gan, Kern Ong (1995) Satu Tinjauan Awal Mengenai Peranan Guru Pakar Sek.-sek. Men. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Gan, Lui Nam and Yahaya, Azizi (2008) Pembinaan Indeks Perlakuan Melepak Dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Di Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Gan, Thian Hock and Omar, Abdul Hafidz (2006) Perbandingan Tahap Persembahan Go Kart Yang Menggunakan jenis-jenis Enjin Berlejang 2 Dengan Enjin Berlejang 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Gandhi, Menaga and Mohd Omar, Noor Adibah (2003) The Use Of Newspapers In Teaching Reading Skills. A Case Study. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ghafor Khan @ Karim Khan, Jamil and Othman, Widad (2002) Pelaksanaan Teknik Pengajaran Mata Pelajaran Reka Cipta Sekolah Menengah Atas Di Semenanjung Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ghani, Faizah (2000) Suatu Tinjauan Tahap Stress Di Kalangan Kaunselor Sekoalh-sekolah Menengah Daerah Johor Bahru,johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ghani, Mohd Azrul Fajri and Harun, Hafizah (2008) Keberkesanan Latihan Pliometrik Untuk Perejam Sepak Takraw. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ghazali, Azizah and Boon, Yusof (2008) Gaya Komunikasi Guru Besar dan Hubungannya Dengan Kepuasan Bekerja Guru di Tiga Buah Sekolah Rendah Daerah Johor Bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ghazali, Jamaluddin and Kamaruddin, Meor Ibrahim (1998) Kajian Rekabentuk Papan Lukisan Berputar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ghazali, Mohd Rozi and Haron, Zulkiflee (2004) Hubungan Semangat Kejiranan Di Kalangan Pelajar: Kajian Kes Di Kolej Rahman Putra, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ghazali, Mohd Safie (1995) Pandangan Pel. Kej. Awam Terhadap Masalah Amalan Keselamatan Bengkal Kerja Kayu Di Politeknik Sultan H Ahmad Shah & Politeknik Kota Bharu-satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ghazali, Nor Elyasyah and Abd Latib, Azlan (2006) Kajian Ergonomik Terhadap Pekerja Berpostur Duduk Di kilang Panasonic Semiconductor Discrete Device (m) Sdn. bhd. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ghazali, Nor Hazilah and Mohamad, Ahmad Kilani (2007) Persepsi Pelajar Terhadap Amar Makruf Nahi Mungkar Dalam Kehidupan: Kajian Terhadap Pelajar Di Fakulti Pendidikan, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ghazali, Norhafiza and Abd Latib, Azlan (2004) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelajar Mengikuti Sijil kemahiran Malaysia Di Institut Sains Dan Teknologi Darul takzim : Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ghazali, Sharina and Dahlan, Mohd Yunos (2001) Perbangdingan Tahap Kebimbangan Di Antara Pemain-pemain Hoki Lelaki Dengan Perempuan Bawah Umur 18 Tahun Sekolah Menengah Sultan Yahya Petra, Kuala Krai, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ghazali, Siti Zakiah and Abdul Latif, Adibah (2006) Tahap Penilaian Dan Tahap Harapan Pelajar-pelajar Tahun akhir Bagi Kursus Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan terhadap Pensyarah-pensyarah Di Fakulti Pendidikan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Giman, Jamal and Mohd Nor, Mohad Anizu (1998) Faktor-faktor Kemerosotan Prestasi Sukan Di Sek-sek. Teknik Tanjung Puteri, Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Giti Ashraf, and Suhaida Bte Abd Kadir, (2012) A Review On The Models Of Organizational Effectiveness: a Look At Cameron's Model In Higher Education. International Education Studies, 36 (2).

Go, Seow Ann and Abd Rahman, Mohd Anuar (2004) Pengamalan Kerja Berpasukan Dalam Panitia Kemahiran hidup Bersepadu Di Sekolah Menengah Daerah johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Goh, Gim Guan and Joned, Muslim (2002) Penghasilan Satu Perisian Yang Bertajuk Kesan Rumah Hijau Dan Penipisan Lapisan Ozon Dalam Mata Pelajaran Biologi Kbsm Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Goh, Henry and Aris, Baharuddin (2005) Generic Skills Assessment In Colleges : A Survey Of Student Teachers Perceptions. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Goh, Hock Lye and Sulaiman, Seth (2003) Satu Tinjauan Tentang Pandangan Pelajar Terhadap Pengajaran Pensyarah Dan Terhadap Faktor-faktor Pembelajaran Mahasiswa Tahun Empat Kursus Pendidikan Sains. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Goh, Kau Hong and Bakar, Md Nor (2004) Meninjau Tahap Pencapaian Kemahiran Proses Sains Bersepadu Di Kalangan Pelajar Kaum Iban Tingkatan Empat Di Empat Buah Sekolah Menengah Di Bahagian Sri Aman, Sarawak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Goh, Keok Lan and Ibrahim, Noor Mala (1999) Using Communicative Activities To Reinforce The Learning Of The Simple Past Tense Among Year 6 Pupils Of Srjk (c) Pei Shih, Kuala Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Goh, Lay Kim and Hashim, Shahrin (2009) Penglibatan Usahawan Bumiputera Dalam Sektor pelancongan : Satu Kajian Kes Di Kawasan Bandar Hilir, melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Goh, Mei Lee and Rahabah, Abdhamid (2003) Perbandingan Tahap Daya Tahan Kardiovaskular Pelajar Kursus Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (sains Sukan) Pada Waktu Pagi Dan Waktu Petang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Goh, Siao Yen and Yahaya, Azizi (2007) The Need For Supported Education Among Higher education Students With Psychiatric Disabilities. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Goh, Wah Im and Shariffudin, Rio Sumarni (2002) Penggunaan Sudut-sudut Pembelajaran Untuk Meransangkan Mainan Aktif Dan Kreatif Di Kalangan Pelajar Pra Sekolah Annex Di Dalam Persekitaran Amalan Bersesuaian Perkembangan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Gono, Kamariah and Shariffudin, Rio Sumarni (2002) Gaya Pembelajaran Pelajar Kursus Kejuruteraan Di Intitut Teknologi Perindustrian Ypj Johor Bahru, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Gopal, Gauri Devi and A Samah, Narina (2003) Stress Di Kalangan Guru-guru : Satu Kajian Di Tiga Buah Sekolah Jenis Kebangsaan (tamil) Di Zon Kuang, Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Govindaraju, Gopal and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2003) . Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Grapragasem, Selvaraj and Ninggal, Mohd Tajudin (2001) Ponteng Dan Hubungannya Dengan Faktor Persekolahan Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah : Satu Kajian Kes. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Gulam Mohd, Rosmainy and Abdol, Mat Jizat (2001) Pengurusan Wang Bantuan Kementerian Pendidikan Malaysia Oleh Pelajar-pelajar Spa/e/j&h Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Guna Seelan Rethinam, and Maimunah Ismail, Constructs Of Quality Of Work Life: A Perspective Of Information Technology Professionals. European Journal Of Social Sciences, 1.

Guna Seelan Rethinam, and Maimunah Ismail, Work Condition And Predictors Of Quality Of Work Life Of Information System Personnel. Journal Of Global Business Management, 2.

Gunasagaran, Kavitha and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2006) The Utm Students Perspective On Cooperative Learning. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Gundol, Warpaul (2000) Projek Reka Bentuk Shaker. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Gurcharan Singh, Gurmit Kaur and Md Johan, Othman (2004) Amalan Kemahiran Belajar Pelajar-pelajar Tahun 4 Program spn, Spg, Spc Dan Spf Di Fakulti Pendidikan, Universiti teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Gurusamy, Premaraj and Hassan, Hanita (2009) Language Games In An Esl Classroom:a Case Study. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

H

H Siraj, Saodah (2000) Faktor-faktor Yang Mendorong Kepada Berlakunya Masalah Tingkah Laku Pelajar-pelajar Di Sek. Men. Kulai Besar, Kulai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

H.awang Besar, Mursidi (1998) Persepsi Siswazah Lelaki 4 Sph Terhadap M.pelajaran E.r.t. Bidang Jahitan Di Utm, Skudai J.bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haaiyon, A. and Rusinah, J Deterrents To Participation In Professional Programmes Among Married Secondary Teachers In Three Selected Schools In Baling District. The Journal Of Asian Regional Association For Home Economics., 37631.

Habibah Ab Jalil, Taking Assistance In Online Learning Activities Seriously – What Counts? Asean Journal Of Open And Distance Learning, 1.

Habibah Ab. Jalil, and Angela Mcfarlane, and Ismi Arif Ismail, and Fadzilah Abd Rahman. (2008), Assisted Performance – A Pragmatic Conception Of Online Learning. International Journal Of Instruction. International Journal Of Instruction, 2.

Habibah Ab. Jalil, and Angela Mcfarlane, and Ismi Arif Ismail, and Steven Eric Krauss, Assisted Performance In Different Task Types Of Online Discussion. European Journal Of Scientific Research, 3.

Habibah Abd. Jalil, and Angela Mcfarlane, Open And Close Mode Of Online Discussion-does It Matter. Pertanika, 40196.

Habibah Elias, and Nooreen Noordin, The Influence Pf Parents In Adolescents" Misbehavior. Journal Of Science Science, 3.

Habibah Elias, and Rahil Mahyuddin, Peer Influence On Adolescents' Behavior. The International Journal Of Interdisciplinary Social Sciences..

Habibah Elias, and Rahil Mahyuddin, and Maria Chong Abdullah, and Samsilah Roslan, and Nooreen Noordin, and Omar Fauzee, Emotional Intelligence Of At Risk Students In Malaysian Secondary Schools. The International Journal Of Learning, 8.

Habibah Elias, and Rahil Mahyuddin, and Nooren Noordin, Academic Adjustment Second Year Students In Malaysia Universities. The International Journal Of Interdisciplinary Social Sciences, 3.

Habibah Elias, and Rahil Mahyuddin, and Nooren Noordin, Understanding The Misbehavior Of At-risk Students: Contributing Factors. The International Of The Humanities, 4.

Habibah Elias, and Rahil Mahyuddin, and Nooren Noordin, and Maria Chong Abdullah, and Samsilah Roslan, Self-efficacy Beliefs Of At-risk Students In Malaysian Secondary Secondary School. The International Journal Of Learning, 4.

Habibah Elias, and Sharifah Muzlia Syed Mustafa, and Samsilah Roslan, and Sidek Mohd Noah, Motivational Predictors Of Academic Performance In End Year Examination. Procedia Social And Behavior Science, 2011.

Habibah Elias, and Tan Huey Yee, Relationship Between Perceived Paternal And Maternal Parenting Styles Student Academic Achievement In Selected Secondary Schools. European Journal Of Social Science, 2.

Habibah Elias, and Wong Siew Ping, and Maria Chong Abdullah, Stress And Acedemic Achievement Among Undergraduate Students In Universiti Putra Malaysia. Procedia Social And Behavior Science, 2011.

Habibah Elias, and Yueh Jiuan Tee, and Rahil Mahyuddin, and Jegak Uli, Reflective Thinking Practices Among Secondary School Mathematics Teachers. The International Journal Of The Humanities, 2.

Habsah Ismail, and Aida Suraya Md. Yunus, and Wan Zah Wan Ali, and Ramlah Hamzah, and Rosini Abu, and Hapsah, Belief God Based On The National Philosophy Of Education Amongst Malaysian Secondary School Teachers. European Journal Of Social Science, 1.

Habsah Ismail, and Mat Rofa Ismail, Plato's Mathematical Form: An Islamic Critique. British Journal Of Humanities And Social Sciences, 2.

Habsah Ismail, and Ramlah Hamzah, and Aida Suraya Md. Yunus, and Hapsah Nawawi, and Rosini Abu, and Wan Zah Wan Ali, Teachers' Belief Towards The Principles Underlying The National Philosophy Of Education In Malaysia. The International Journal Of Learning, 14 (2006).

Habsah Ismail, and Roshafiza Hassan, and Mohd Majid Konting, and Wan Zah Wan Ali, Comparing Teachers' Aspiration Towards Change In Teaching And Learning And Their Actual Classroom Practice. Pertanika J. Soc. Sci. & Hum..

Hadi Farid, and Abu Daud Silong, and Ismi Arif Ismail, and Saroje Kumar Sarkar, Optimizing The Acceleration Of Biotechnology Innovation In Government Programs. African Journal Of Biotechnology, 1.

Hadi Farid, and Abu Daud Silong, and Ismi Ariff Ismail, and Azimi Hamzah, and Saroje Kumar Sarkar, Biotechnology Innovation Adoption : A Comparison Between University And Company Perspectives. World Applied Sciences Journal.

Hadi Farid, and Abu Daud Silong, and Saroje Kumar Sarkar, Adoption Of Biotechnology Innovations For Potential Commercialization. World Applied Sciences Journal, 2.

Hadi Farid, and Abu Daud Silong, and Saroje Kumar Sarkar, Application Of Logit Model In Innovation Adoption: A Study Of Biotechnology Companies In Malaysia. Middle-east Journal Of Scientific Research.

Hadi Farid, and Ismi Arif Ismail, and Saroje Kumar Sarkar, and Sohel Rana, Optimizing Success In Biotechnology Innovation Adoption:comparing The Perspectives Of Academic Researchers And Biotechnology Companies Officers. Archives Des sciences, 3.

Haim Hilman Abdullah, and Zainal Abidin Mohamed, and Rozhan Othman, and Jegak Uli, The Effect Of Sourcing Strategies On The Relationship Between Competitive Strategy And Firm Performance. International Review Of Business Research Papers, 3.

Hairone, Mohd Ruzznefa and Bakar, Md Nor (2002) Satu Tinjauan : Kesesuaian Tempat Latihan Industri Untuk Pelajar Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Ungku Omar, Ipoh, Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hajat, Barun and Abu, Baharin (2008) Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan Guru Besar Dengan Tahap Kepuasan kerja Guru Sekolah Rendah Di Daerah Kota Belud. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haji Ab Lattip, Nik Rozita and Zainuddin, Zainal Abidin (2008) Corak Kadar Denyutan Jantung Semasa Latihan Dan pertandingan Untuk Atlit Wanita Dalam Acara Lawn Bowl. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haji Abas, Ahmad Razali and Omar, Shariff (1998) Persepsi Guru-guru Kursus Diploma Perguruan Khas (kdpk) Terhadap Penilaian Formatif Satu Tinjauan Di Maktab Perguruan Perempuan Melayu, Melaka. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haji Abdul Rahman, Ramle and Selamat, Kandar (2003) Masalah Stres Di Kalangan Guru-guru Pertukangan Di Sekolah Menengah Teknik Di Daerah Melaka Tengah (satu Kajian Mengenai Punca Dan Tahap Stres Guru). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haji Abdul Wahab., Khairuddin and Said, Hamdan (1999) Gaya Pembelajaran Pelajar Berprestasi Rendah Sekolah Menengah Kebangsaan Ulu Tiram Johor Bahru, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haji Ahmad, Khairul Zuhairi (2004) Faktor-faktor Penyumbang Stres Di Kalangan Pelajar Tahun 3 & 4 Program Khas Pensiswazahan Guru: Satu Tinjauan Di Fakulti Pendidikan Utm Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haji Ahmad, Mohd Fikri and Hashim, Shahrin (2002) Konvensyen Pendidikan Utm 2001. Satu Tinjauan Persepsi Peserta. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haji Ahmad, Noor Hadayah and Ninggal, Mohd Tajudin (2003) Faktor-faktor Yang Menyebabkan Stres (tekanan) Kerja Di Kalangan Guru Sekolah Menengah : Satu Kajian Di Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haji Ahmad, Nor Hisham and Hassan, Johari (2003) Persepsi Ibu Bapa Luar Bandar Terhadap Pendidikan Bestari. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haji Awang Kechik, Nurul Ainshah and Ismail, Sarimah (2006) Persepsi Pelajar-pelajar Terhadap Faktor-faktor Yang mempengaruhi Kegagalan Dalam Pencapaian Matlamat kokurikulum Di Sekolah Menengah Sekitar Daerah Maran, pahang. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haji Bedu, Haji Hashim and Syed Mansor, Syed Mohd Syafeq (2008) Tahap Dan Punca Stres Di Kalangan Anggota Jabatan Penerangan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haji Buang, Ismail and Abu Bakar, Zainudin (2008) Keberkesanan Program Gemilang 7 (g7) Satu Kajian Kes di Daerah Segamat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haji Buang, Rosnah and Yahaya, Azizi (2006) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Gejala Gengsterisme Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Di Empat Negeri. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haji Daud, Siti Dahliah and Boon, Yusof (2006) Pengaplikasian Komponen Ekonomi Rumah Tangga (ert) Dan kemahiran Teknikal (kt) Dalam Kehidupan Seharian Di kalangan Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Seri medan Batu Pahat Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haji Edros, Siti Nuradibah and Ismail, Zaleha (2007) Pembinaan Tutorial Menggunakan Perisian Bergrafik Interaktif Kmplot. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haji Idris, Nik Shahlawati and Mohd Yusof, Farahwahida (2007) Dakwah Terhadap Non-muslim. Satu Kajian Terhadap Jawatan kuasa Saudara Kita (jksk) Universiti Teknologi Malaysia, skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haji Ismail, Nur Rabbuaah and Mohd Amin, Nor Fadila (2003) Faktor-faktor Yang Mendorong Pertukaran Bidang Oleh graduan Kejuruteraan Ke Dalam Bidang Pendidikan Ke Atas pelajar-pelajar Sarjana Muda Teknologi Serta pendidikan Di Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haji Jantan, Norlizah and Kayat, Md Yusup (2004) Faktor-faktor Yang Dapat Meningkatkan Minat Pelajar terhadap Bidang Masakan Dalam Mata Pelajaran Kemahiran hidup Bersepadu Di Tiga Buah Sekolah Menengah Daerah jasin, Melaka. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haji K.e. Mohamed, Khadijah and Rajuddin, Muhd Rashid (2003) Ciri-ciri Seorang Usahawan Yang Dimiliki Oleh Para Usahawan India Muslim Di Jalan Masjid India, Kuala Lumpur. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haji Md. Saleh, Nor Azma and Buntat, Yahya (2010) Penguasaan Guru Terhadap Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Kbsm Dalam Mata Pelajaran Perdagangan Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haji Mohammad, Nor Ezah and Abd Rahman, Mohd Anuar (2007) Penggunaan Sistem Perancangan Dan Kawalan Belanjawan Elektronik (espkb) Dalam Pengurusan Kewangan Di Jabatan Pelajaran Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haji Shafee, Nur Syafenah and Muhamad, Faruk (2004) The Use Of Malay (l1) Language By Form 2 English Teachers Of sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Krai In Esl Classroom. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haji Tamby Chik, Ismail (2000) Penilaian Diri, Pelajar Kejuruteraan Awam, Terhadap Ciri-ciri Seorang Jurutera Keperluan Ibm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haji Yahaya., Rashidah and Nordin, Aziz (2001) Persepsi Pelajar Tahun Satu Mengenai Konsep Jirim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haji Zohdi, Saifunnizam and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2005) Kaitan Antara Gaya Komunikasi Pengetua Dengan Fungsi kepengetuaan: Satu Tinjauan Berdasarkan Persepsi Guru di Daerah Batu Pahat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hajimohammadi, R. and Jayakaran Mukundan, Contrasting Audio-taped Feedback With Minimal Marking Feedback In Efl Writing. Pertanika Journal Of Social Sciences And Humanities (jssh), 1.

Hajimohammadi, R. and Jayakaran Mukundan, Impact Of Self-correction On Extrovert And Introvert Students In Efl Writing Progress. Canadian Center Of Science And Education, English Language Teaching, 2.

Haldin, Mohammad Fadzli and Nordin, Aziz (2003) Amalan Keselamatan Makmal Sains Dikalangan Pelajar Di Sekolah-sekolah Menengah Di Daerah Sarikei, Sarawak. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Halim, Hafiz and Ibrahim, Halijah (2006) Pengaruh Kitaran Haid Terhadap Prestasi Pelari Jarak Jauh. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haliman, Mohd Hamzah and Subari, Kamalularifin (2003) Persepsi Pelajar-pelajar Pkpg Terhadap Perlaksanaan Khas Pensiswazahan Guru Di Maktab Perguruan Selama Setahun. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamad, Khairul Nazri and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2003) Minat Dan Sikap Serta Prestasi Pelajar-pelajar Spe Ptv Terhadap Pengajaran Pensyarah Dan Rakan Sebaya Dalam Mata Pelajaran Pengkhususan Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik, Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamat, Kamarudin and A Samah, Narina (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembelajaran : Satu Tinjauan Di Kalangan Pelajar Pengajian Kejuruteraan Jentera Di Dua Buah Sekolah Menengah Teknik Di Johor Bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamat, Kamaruzaman (1997) Keberkesanan Kerja Amali Kh Terhadap Pembelajaran Kepada Beberapa Konsep Elektrik & Eletronik Pel. Men. Ren. (satu Kajian Kes). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamdan, Aminudin (1994) Kajian Mngenai Pengurusan Masa Oleh Pel.-pel. Politeknik P.dickson-satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamdan, Nurul Naimmah and Abdul Razak, Noor Zainab (2009) Listening Strategies Employed By Students Preparing For Muet Listening Examination. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamdan, Siti Nur Farahin and Hashim, Affendi (2011) The Study Of The Genre Expectations Of Crit Sessions Among Architecture Students In Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamdan, Siti Nur Farahin and Seliman, Salbiah (2011) The Genre And The Genre Expectations Of Crit Sessions Of architecture Students In Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamid, Ahmad Zamri (2000) Tinjauan Terhadap Pengetahuan Dan Amalan Keselamatan Oleh Pelajar-pelajar Kejuruteraan Awam Politeknik Ungku Omar Yang Menjalani Latihan Industri Di Tapak Bina. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamid, Hisham and Mukhari, Abd Wahid (2000) Safety And Health Awareness Among The Students Studying Electrical Equipment And Installation Rance Institute. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamid, Hisham and Mukhari, Abd Wahid (2000) Safety And Health Awareness Among The Students Studying Electrical Equipment And Installation Technology At Malaysia France Institute. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamid, Mohd Sa'ad and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (1999) Kajian Tentang Kaitan Antara Prestasi & Program Di Sek. Men. Keb. Dato Kamaruddin, Batu Kurau Perak : Satu Tinjauan Awal. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamid, Norazlin and Nordin, Aziz (2007) Pemahaman Konsep Asas Elektrolisis Di Kalangan Pelajar aliran Sains Tingkatan 5. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamir, Mohd Shafie (1998) Institut Latihan Kemahiran. Sumbangannya Terhadap Keperluan Pasaran Tenaga Mahir Tempatan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamsah, Fatin Faqeriah and Sulong, Abdullah (2007) Faktor-faktor Yang Mempunyai Hubungan Dengan Pengamalan Ibadah Sunat Di Kalangan Pelajar Spi, Utm Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamsur, Nor Hidayah and Abdullah, Abd Hafiz (2008) Metode Pengajaran Dan Pembelajaran (p&p) Kelas Pengajian al-qur an Di Kalangan Saudara Baru Di Bawah Kelolaan Jaj. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamzah, Abusin (1995) Teknik Belajar M.pelajaran Metematik Di Kal. Pel.-pel. Sek. Men. Simpang 4 Alor Gajah, Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamzah, Fanidawarti and Kassim, Abu Hassan (2003) Tahap Penguasaan Kemahiran Proses Sains pelajar Di Sekolah Menengah Atas. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamzah, Harizan (1995) Persepsi Guru-guru Perdagangan Terhadap Bidang Elektif Dalam M.pelajaran Khb. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamzah, Hasnah and Syed Mansor, Syed Mohd Syafeq (2007) Hubungan Kategori Masalah Dengan Demografi Pelajar-pelajar tingkatan Empat Disekolah Menengah Zon Pasir Gudang Berasaskan Mooney Problem Check List. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamzah, Ilani and Harun, Jamaludin (2008) Gaya Pembelajaran Dan Kesannya Terhadap Penglibatan pelajar Tahun Akhir Kursus Spp, Spk Dan Spt Fakulti pendidikan Dalam Persekitaran E-pembelajaran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamzah, Ilani and Harun, Jamaludin (2008) Gaya Pembelajaran Dan Kesannya Terhadap Penglibatan pelajar Tahun Akhir Kursus Spp, Spk Dan Spt Fakulti pendidikan Dalam Persekitaran E-pembelajaran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamzah, Ithnin (2007) Penilian Hasil Pembelajaran Program Fakulti Pendidikan Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamzah, Kamaruzzaman and Kamin, Yusri (2006) Kesediaan Guru Teknikal Untuk Mengajar Mata Pelajaran pengajian Kejuruteraan Awam Dalam Bahasa Inggeris Di sekolah Menengah Teknik Di Kelantan Dan Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamzah, Mahizer (1997) Keberkesanan Program Pembangunan Usahawan Yang Di Jalankan Oleh Ippj Di Dalam Membantu Usahawan Bumiputra Industri Kecil & Sederhana (i.k.s.). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamzah, Mascilla and Yahaya, Azizi (2008) Masalah Salah Laku Agresif Di Kalangan Pelajar Sekolah rendah Dan Hubungannya Dengan Gaya Keibubapaan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamzah, Nur Hafiza and Mohamed, Mohini (2002) Analisis Kesilapan Dan Salah Konsep Dalam Tajuk Litar Asas Bagi Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik. Satu Tinjauan Ke Atas Pelajar Tingkatan 4 Pengajian Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik Sek. Men. Teknik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamzah, Nurul Ain and Ismail, Zaleha (2007) Pandangan Pelajar Terhadap Perlaksanaan Teori Bruner Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Analisis Berangka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamzah, Rosliza and Sihes, Ahmad Johari (2001) Persepsi Guru Terhadap Profesion Perguruan Masa Kini: Satu Tinjauan Di Tiga Buah Sekolah Di Daerah Pasir Mas, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamzah, Shazana and Lokman, Mohd Tahir (2009) Amalan Perkongsian Pengetahuan Dalam Kalangan Guru di Lima Buah Sekolah Rendah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamzah, Siti Nazilah and Salamon, Hussin (2007) Persepsi Pelajar Tahun Akhir Fakulti Pendidikan Terhadap Pelan Perlindungan Takaful Pendidikan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamzah @ Ya, Azhar and Ibrahim, Mohd Ali (2006) Tahap Keberkesanan Peka Dalam Mata Pelajaran Sains Tulen dikalangan Pelajar-pelajar Sekolah Menengah Daerah johor Bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hanifiyah, Nor Fadhlina and Subari, Kamalularifin (2006) Gaya Pembelajaran Pelajar Tingkatan Empat Menurut Model Dunn And Dunn Di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Besar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haniza, M and Rusinah, J The Barriers That The Non-traditional Woman Students Faced While Pursuing Their Studies. Journal Of Arahe,, 37500.

Hanri, Chuzairy and Arshad, Mohammad Yusof (2010) Tahap Penguasaan Kemahiran Inkuiri Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Har, Wei Leng and Harun, Hafizah (2007) Kajian Mengenai Jenis Pukulan Yang Digunakan Oleh Pemain badminton Perseorangan Lelaki Elit Semasa Pertandingan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Harban Singh, Bhagwant Kaur and Hashim, Abu Bakar (2001) Tinjauan Iklim Sekolah. Satu Kajian Di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Johor Jaya 2. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haris, Jaliam and Buntat, Yahya (1999) Faktor-faktor Keluarga Keatas Pencapaian Pel. Dalam M.pelajaran Kh, Di Daerah Keningau, Sabah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Harjin, Md Zamzuri (2000) Reka Bentuk Aluan Batu Pasir Berukiran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haron, Haizal and Abdol, Mat Jizat (2006) Kajian Terhadap Murid-murid Di Kelas Pemulihan Dari Aspek 3m Daerah Kluang. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haron, Karim Ghani (2000) Analisis Kesilapan Pelajar Dalam Melukis Garis Lurus Dan Transfornasi Terhadapnya. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haron, Mohamad Zhurad and Rajuddin, Muhd Rashid (2008) The Role Of Technical And Vocational Education And Training (tvet) In Human Capital Development. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haron, Mohd Nasaran and Bakar, Md Nor (1998) Kefahaman Konsep Asas Lukisan Kej. (unjuran Ortografik) Di Kal. Pel. Ting.4 Di Smt Pangkalan Chepa Kelantan. Satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haron, Nurul Nadia and Kamarudin, Yasmin (2011) Students Perceptions Of E-learning As A Platform For Esl Learning. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haron, Rahim and Yahaya, Azizi (2002) Hubungan Sokongan Sosial Dengan Stress Di Kalangan Remaja Yang Tinggal Di Asrama Semai Bakti Felda : Satu Kajian Di Asrama Semai Bakti Felda, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haron, Rahimah (2000) Satu Tinjauan Persepsi Guru Terhadap Penguasaan Konsep Bahagi Di Kalangan Murid Tingkatan 3 Di Sekolah Sekitar Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haron, Rozali and Hassan, Johari (2003) Persepsi Pelajar Sekolah Bestari Terhadap Pengajaran Dan Pembalajaran Sains. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haron Khan, Bibi Sakinah and Boon, Yusof (2008) Kerja Berpasukan Dalam Kalangan Guru Sekolah kebangsaan Parit Setongkat Muar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haron., Asman and Ninggal, Mohd Tajudin (2001) Hubungan Kepuasan Kerja Dan Demografi Di Kalangan Guru-guru Sekolah Menengah Daerah Kluang, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haron., Shamsuddin and Abd Rahman, Mohd Anuar (2002) Amalan Teamwork Ksa Di Kalangan Pemimpin Kerja Di Sekolah Menengah Daerah Kota Tinggi. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haroon, Zainon (1993) Perbandingan Antara Sukatan M.pelajaran Lukisan Geometri & Bangunan Dengan Lukisan Kej. Ting.4 & 5 : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haruddin, Norshila (2004) Communication In English. A Case Study Among The Uhb Students Of Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Harun, Abd Hadi (2014) Kesan Pembelajaran Berasaskan Projek Secara Atas Talian Ke Atas Sikap, Pengetahuan Dan Tingkah Laku Pelajar Terhadap Tenaga Diperbaharui. Kesan Pembelajaran Berasaskan Projek Secara Atas Talian Ke Atas Sikap, Pengetahuan Dan Tingkah Laku Pelajar Terhadap Tenaga Diperbaharui. (Unpublished)

Harun, Abu Bakar (2000) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Bidang Kejuruteraan Oleh Pelajar Wanita Tahun Empat Di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Harun, Abu Bakar (2005) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Bidang Kejuteraan Oleh Pelajar Wanita Tahun Empat Di Universiti Teknologi Malaysia Skudai, Johor Bahru, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Harun, Anuar (1999) Tanggapan Pel. Terhadap Amali M.pelajaran Tek. Kej. Di Sek. Men. Akademik Di Daerah Kuala Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Harun, Haliza (1999) Satu Kajian Perbandingan Masa Reaksi Kaki Antara Pemain-pemain Bola Tampar & Bola Keranjang Lelaki Bawah Umur 18 Thn. Di Sek. Men. Paduka Tuan, Segamat, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Harun, Idris (2000) Fenomena Budaya Lepak Di Kalangan Remaja Di Bandaraya Johor Bahru (satu Tinjauan). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Harun, Mohd Zawayi and Rajuddin, Muhd Rashid (2003) Keberkesanan Program Latihan Perindustrian Dan Teknikal (in-plant) Dasar Pandang Ke Timur Di Negara Jepun : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Harun, Muhamad Ali and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2008) Pengamalan Konsep Kbsm Dalam Kalangan Guru-guru sekolah Menengah Di Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Harun, Nor Eliana and Daud, Khadijah (2006) Sejauhmanakah Faktor Individu,kerja Dan Peranan Pemimpin Mempengaruhi Tahap Stress. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Harun, Norhafiza and Bunari, Ghazali (2001) Developing A Curriculum-specific Courseware For Form Two Kbsm English Language Syllabus Entitleinstruction. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Harun, Norhidayah and Abdul Latif, Adibah (2006) Persepsi Pelajar Tahun Akhir Fakulti Pendidikan Terhadap strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Di Fakulti pendidikan, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Harun, Norlaila (1995) Kajian Perbandingan Mengenai Sebab Kemasukan & Persepsi Pel. 3 & 5stp (k.h.) Terhadap Program Stp (k.h.) Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Harun, Shairi and Basir, Kamarudin (1999) Masalah Ponteng Di Kal. Pel. Orang Asli Di 3 Buah Sek. Men. Daerah Kecil Tapah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Harun @ Abd Rahman, Idayati and Ramli, Jamaluddin (2006) Hubungan Pengurusan Rumah Tangga Dengan Tekanan Kerja di Kalangan Pensyarah-pensyarah Wanita Fakulti Sains, universiti Teknologi Malaysia (utm) Skudai , Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hasan, Abu Setaman (1997) Kajian Rekabentuk Lampu Kawalan Jauh (remote Control Dimmer). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hasan, Fadzlon and Boon, Yusof (2011) Tahap Amalan Organisasi Pembelajaran Di Sebuah Sekolah Menengah Daerah Kulaijaya, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hasan, Hasubazilah and Khalil, Khairuzilah (2010) The Evaluation And Review Of Educational Software: A case Study Of English Form Four Teaching Courseware. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hasbullah, Siti Mariam and Ahmad, Roslee (2004) Tahap Persediaan Guru Sains Mengajar Dalam Bahasa Inggeris. Satu tinjauan Di Beberapa Sekolah Menengah Sekitar Daerah Kota Bharu, kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hasenan, Siti Aisyah and Idris, Abdul Razak (2009) Persepsi Pelajar Dalam Menilai Pensyarah Melalui Sistem Penilaian Pengajaran pensyarah (e-ppp). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hashim, Ahmad Shakri (1998) Tinjauan Tahap & Punca Stress Di Kal. Guru-guru Sek. Men. Di N.perlis. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hashim, Alpah (2000) Tahap Kefahaman Kemahiran Menggraf Dan Kemahiran Merekabentuk Penyiasatan Dikalangan Pelajar Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hashim, Arizah and Yamin, Sulaiman (2003) Tahap Kefahaman Konsep Haba Dan Suhu Di Kalangan Pelajar Tahun 6 Sekolah Kebangsaan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hashim, Haslina and Mohd Talib, Mohammed (1999) Mengkaji Sejauhmana Pel. Dapat Memahami Konsep & Asas Di Dalam Tajuk Nombor Negatif & Pola Kesilapan Yang Dilakukan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hashim, Haslizan (1999) Pandangan & Kefahaman Konsep Daya Bagi Pel. Thn. 6 Sek. Ren. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hashim, Hasmayuni (2004) Persepsi Pelajar Lelaki Lepasan Politeknik Dan Diploma terhadap Profesion Perguruan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hashim, Hismafazura and Nordin, Aziz (2007) Kaitan Antara Minat Dengan Kemahiran proses Sains Di Kalangan Pelajar-pelajar tingkatan Dua Dalam Mata Pelajaran Sains kbsm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hashim, Md. Johari (1997) Masalah Yang Dihadapi Oleh Guru-guru Teknikal Kesan Pengstrukturan Smv. Kepada Smt. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hashim, Nor Hasimi and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2007) Skema Pembuktian Pelajar Sekolah Menengah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hashim, Norashidah and Ashari, Asaruddin (1998) Kepuasan Kerja Guru-guru K.h.b. . Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hashim, Norayuza and Omar, Abdul Hafidz (2002) Mengkaji Perbezaan Daya Tahan Otot Tangan Dan Abdominal Di Antara Pemain Pertahanan Dan Penyerang Bagi Atlit Bola Jaring Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hashim, Nur-al Huda and Abdul Majid, Norazaman (2003) Investigating The Language Learner Strategies Used By Proficient Learners Using Oxfords System Of Strategies. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hashim, Rosehan (1994) Pandangan Pengetua, Guru & Pel. Smv. Mengenai Ciri-ciri Guru Pertukangan Yang Berkualiti. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hashim, Sanib and Hushin, Hassan (2003) Faktor-faktor Kelemahan Akademik Murid-murid Orang Asli Bagi Tahap 2 Sekolah Rendah Daerah Kluang Dan Mersing. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hashim, Shahrin (2000) Utm Kearah Sebuah Organisasi Pembelajaran. Satu Tinjauan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hasim, Faizal Azuat and Haron, Zulkiflee (2009) Perubatan Menurut Al-quran Dan Al-sunnah: Kajian Di Kalangan Mahasiswa Spi, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hasim, Mohd Nizam and Shariffudin, Rio Sumarni (1998) Pembinaan Perisian Sistem Pengurusan Maklumat Stok Sek. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hasim, Nur Hazirah and Hamzah, Rohana (2011) Tahap Pengetahuan Potensi Spiritual Di Kalangan Pensyarah Di Fakulti Pendidikan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hasim, Siti Hawa and Mohamad Nor, Faizah (2005) The Relationship Between The Home Environment And The language Achievement Of Learners In Rural And urban School. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haslee Sharil, L. and Sidek, M. N Enhancing Counsellor Resilience. Inti Journal, 38473.

Haslee Sharil Lim, A. and Sidek, M. N Pemantapan Daya Resiliens Kaunselor Sekolah Di Malaysia. Jurnal Pendidikan, 2004.

Hasmori, Akhmal Annas and Rajuddin, Muhd Rashid (2010) Persepsi Pelatih- Pelatih Akademi Binaan Malaysia Wilayah selatan Terhadap Program Kemahiran Belia Yang dijalankan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hasnah Tang King Yee, and Wong Su Luan, and Ahmad Fauzi Mohd Ayub, and Rosnaini Mahmud, A Review Of The Literature: Determinants Of Online Learning Among Students. European Journal Of Social Sciences, 2.

Hasnan, Abd. Halim (1997) Rekabentuk Alat Lekapan Kimpalan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hasnan, Halina (2000) Budaya Kualiti (satu Tinjauan Di Sebuah Institusi Pendidikan Di Daerah Johor Bahru, Johor). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hasnan, Khairul Anuar (2000) Faktor Kecemerlangan Pelajar Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hasnan., Halina and Ashari, Asaruddin (2000) Budaya Kualiti (suatu Tinjauan Di Sebuah Institusi Pendidikan Daerah Johor Bahru, Johor.). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hasran, Ayob (1997) Papan Tulis Gulung. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Aminuddin and Tasir, Zaidatun (2011) Persepsi Pelajar Tahun Akhir Sarjana Muda Pendidikan Terhadap Penggunaan Laman Sosial Dalam Pembelajaran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Habibah (2000) Tahap Kefahaman Kemahiran Mengukur Dan Kemahiran Mengenal Pasti Pemboleh Ubah Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Hasimahor and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2004) Penilaian Pelajar-pelajar Ijazah Sarjana Muda tekonologi Serta Pendidikan (elektrik) terhadap Program Perguruan di Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Hasmadi and Yahaya, Azizi (2006) Masalah Ganguan Seksual Di Kalangan Guru Di Empat Buah Negeri. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Hazira and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2009) Tahap Penguasaan Kemahiran Manipulatif Dalam Kalangan Pelajar Tahun Akhir Kursus Pendidikan Sains Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Jaafar and Bachik, Ahamat (1999) Permasalahan Penggunaan Abm Dalam Pengajaran Khb Di Sek. Men. Daerah Kota Tinggi, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Mohamed Yusope and Abd Rahman, Mohd Anuar (2002) Gaya Pemudah Cara Perubahan Di Kalangan Pengetua-pengetua Sekolah Di Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Mohd Khairul Nuzul and Rajuddin, Muhd Rashid (2004) Persepsi Pelajar-pelajar Kolej Komuniti Terhadap program Yang Mereka Ikuti. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Mohd Taufik (1994) Tinjauan Berhubung Sengan Pandangan Pel. Aliran Spmv Terhadap M.pelajaran Teknologi Binaan Bangunan Smv. Di N.sembilan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Mohd Zaki and Rahabah, Abdhamid (2004) Kesan Latihan Plyometrik Ke Atas Otot Gastrocnemius Pelajar-pelajar Sains Sukan Universiti Teknologi Malaysia (skudai) Johor Melalui Ujian Standing Calf Raise. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Mohd Zaki and Rahabah, Abdhamid (2004) Kesan Latihan Plyometrik Ke Atas Otot Gastrocnemius Pelajar-pelajar Sains Sukan Universiti Teknologi Malaysia (skudai) Johor Melalui Ujian Standing Calf Raise. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Mohd Zuhaili and Udin, Amirmuddin (2011) Analisis Terhadap Postur Tubuh Murid-murid Sekolah Rendah Sekitar Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Nazrol (2000) Ke Arah Sekolah Berkesan Satu Tinjauan Di Sekolah Sains Sultan Hj. Ahmad Shah, Pekan, Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Nur Madihah and Sulong, Nor Zarina (2004) Factors Affecting The English Proficiency Of The Teacher trainees (teaching Science And Mathematics) From The faculty Of Education In Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Nurul aliyah and Idris, Abdul Razak (2009) Literasi Ict Dalam Kalangan Pelajar Tahun 4 Fakulti pendidikan Utm, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Nurul Izza and Ismail, Sarimah (2007) Tinjauan : Kesediaan Pelajar Pendidikan Kejuruteraan, Fakulti pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Menceburi Bidang pertanian Selepas Tamat Pengajian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Nurulwahidah and Boon, Yusof (2009) Kerja Sepasukan Dan Tahap Kepuasan Kerja guru Di Tiga Buah Sekolah Cemerlang Di daerah Klang. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Omar and Arshad, Mohammad Yusof (1999) Kesedaran Pel. Sek. Men. Terhadap Sains & Tek. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Rafie and Nordin, Mohd Safarin (2003) Pemahaman Konsep Kimpalan Arka Elektrik Dikalangan Pelajar-pelajar Tingkatan Empat Pengajian Kejuruteraan Jentera: Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Ramlan and Bakar, Md Nor (2002) Penggunaan Kaedah Pengajaran Di Kalangan Guru-guru Teknologi Binaan Bangunan Di Beberapa Buah Sekolah Menengah Di Negeri Melaka Dan Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Z. and Silong, A.d. Women Leadership And Community Development. European Journal Of Scientific Research, 3.

Hassan, Zukapley (1994) Kajian Mengenai Keselesaan Bilik Pensyarah Di Kampus Utm Jalan Semarak Kl. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan Basri., Mohd Zainal Fitri and Mohamad, Ahmad Marzuki (2001) Kebolehan Membaca A-quran Di Kalangan Pelajart Tahun 4 Kursus Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Satu Tinjuan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan Safikhani, and Tengku Fadilah Bt Tengku Kamalden, and Saidon Bin Amri, and Megat Ahmad M.m.h., The Effect Of Counterbalance Load System On Ground Reaction Force During Walking. Annals Of Biological Research, 2.

Hassan Safikhani, and Tengku Fadilah Bt Tengku Kamalden, and Saidon Bin Amri, and Megat Ahmad M.m.h., The Effect Of Different Backpack Loading Systems On Trunk Forward Lean Angle During Walking Among College Sudents. European Journal Of Sports And Exercise Science, 1.

Hassim, Irwan and Abdullah, Nur Qistina (2008) Kajian Tentang Masalah Yang Dihadapi Oleh Pelajar-pelajar yang Menginap Di Kolej 17 Utm Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassim, Mohd Syahir and Nizar, Tamar Jaya (2011) Persepsi Pengurusan Makanan Halal Di Hotel Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hat, Rusmini and Mohd Yusof, Farahwahida (2006) Pengaruh Rancangan Hiburan Realiti Tv Kepada Pelajar tingkatan 4 Di Smk Skudai Johor Bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hau, Bun Hoe and Syed Mansor, Syed Mohd Syafeq (2007) Hubungan Kepuasan Kerja Dan Hendak Berhenti Kerja Di Kalangan Pekerja Kilang Elektronik Nakareg Sdn,bhd. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hawanum, H and Arshad, A. S. Helping Remedial Students Help Themselves: Causal Attribution And Language Proficiency. The Journal Of Asia Tefl, 38413.

Hawanum Hussein, and Arshad Abd Samad, Using Collaborative Problem Solving To Help Efl Learners Write Academic Essays. Scottish Journal Of Arts, Social Sciences And Scientific Studies.

Hawi, Abd. Manap (1994) Alat Penggera Mudah Alih. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hayder S. Mohseen, and Mohd Sofian Omar Fauzi, and Dr. Soh Kim Geok, and Roselan Baki, Issue Of The Social Dilemmas After Wars: A Cooperative Learning Intervention Through Physical Education And It's Effect On Social Skills Development Among Middle School Students' In Baghdad, Iraq. Australian Journal Of Basic Applied Sciences, 10.

Hayrol Azril Mohamed Shaffril, and Jeffrey Lawrence D'silva, and Bahaman Abu Samah, and Azmariana Azman, and Norsida Man, Developing And Validating the Instrument Of Sustainable Agriculture Practices Among Contract Farmers In Malaysia. Science Series Data Report, 8.

Hayrol Azril Mohamed Shaffril, and Jeffrey Lawrence D'silva, and Bahaman Abu Samah, and Jegak Uli, Assessment Of Social Adaption capavity Of Malaysian Fisherman To Climate Change. Journal Of Applied sciences, 7.

Hayrol Azril Mohamed Shaffril, and Jeffrey Lawrence D'silva, and Bahaman Abu Samah, and Norsida Man Jegak Uli, and Azmariana Azman, Acceptance Towards Sustainable agriculture Among Contracts Farmers And Its Impingement Factors. American Journal Of applied Sciences, 7.

Hayrol Azril Mohamed Shaffril, and Md. Salleh Hasan, and Bahaman Abu Samah, and Muhammad Shamshahkat Ali, and Nor Sabila Ramli, Satisfaction Towards Agriculture Information Received From The Television Among Farmers In Malaysia. International Research Journal Of Humanities, 2.

Hayrol Azril Mohamed Shaffril, and Md. Salleh Hassan, and Bahaman Abu Samah, and Norsabila Ramli, Use Of Radio And Television for Agriculture Information Pattern, Barriers, And Improvement. Archieves Des Sciences, 2.

Haziyah Hussin, Orang Melayu Kelantan Dari Sudut Budaya Dan Perspektif Sejarah Lampau. Jebat: Jurnal Sejarah, Politik Dan Strategi, 31 (2006).

Haziyah Hussin, Warisan Aktiviti Penghasilan Batik Dan Songket Di Semenanjung Malaysia. Jurnal Arkeologi Malaysia, 19 (2006).

Haziyah Hussin, and Aminuddin Hasaan, and Zawiyah Baba, and Aishah@eshah Haji Mohamed, The Philosophy In The Creation Of Traditional Malay Carving Motifs In Peninsula Malaysia. Malaysia Journal Of Society And Space, 8.

Heah, Foong Boey and Omar, Abdul Hafidz (2002) Kesan Minuman Kopi Terhadap Daya Tahan Kardiovaskular Atlit Melalui Ujian Larian 2.4 Kilometer. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hee, Kiew Loo and Abdol, Mat Jizat (2006) Kebolehan Pelajar-pelajar Menguasai Bahasa Inggeris dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Dalam Bahasa inggeris Di Sekolah Menengah Kebangsaan daerah Pontian, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hehsan, Aminudin and Sabran, Osman (2003) Masalah Kekurangan Sambutan Di Kalangan Jemaah Semasa Kuliah Di Masjid L Satu Tinjauan Di Masjid Bbu Dan Masjid Sultan Abu Bakar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Heng, Guay Looe and Yeo, Kee Jiar (2008) Hubungan Antara Peruntukan Masa, Jenis Dan Cara pengelolaan Guru Terhadap Kerja Rumah (homework) bahasa Melayu Dengan Pencapaian Di Sekolah Rendah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Heng, Lee Ling and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2005) Penguasaan Kemahiran Kerja Amali Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Sains. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Heng, Sze Ying and Omar, Abdul Hafidz (2003) Perbandingan Stres Paru-paru Pada Tahap Intensiti Kerja Awal Dan Akhir Latihan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Heng, Yen Lin and Omar, Abdul Hafidz (2003) Hubungan Antara Mental Stres Dan Prestasi Atlit. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Henry, Paulina and Harun, Jamaludin (2006) Pembangunan Objek Pembelajaran Digital Bagi Topik Prinsipprinsip rekabentuk Berdasarkan Strategi Pembelajaran Aktif. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Henry Manjat, Moris and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2006) Faktor Jantina Dan Jawatan Dalam Pengaplikasian Organisasi Pembelajaran Di Sekolah-sekolah Rendah Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hiew, Yee Fun and Atan, Noor Azean (2006) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan E-learning di Kalangan Pelajar Tahun Lima Fakulti Pendidikan universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hii, Chen Chen and Mohd Noor, Norani (2004) Masalah Disiplin Di Kalangan Pelajar Cina Di Sekolah Menengah kebangsaan Taman Tun Aminah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hii, Siong Ting and Yeo, Kee Jiar (2006) Gaya Pembelajaran Pelajar-pelajar Sains Tahun Lima fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hijaz, Noriza and Idris, Abdul Razak (2003) Penglibatan Pelajar Dalam Kegiatan Kokurikulum Setelah Perlaksanaan Sistem Meritokrasi : Satu Tinjauan Di Sekolah Di Sungai Petani. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hilmi, Nur Bidayah and Sihes, Ahmad Johari (2003) Tinjauan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengajaran Dan Pembelajaran Di Kalangan Pelajar Dalam Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik Di Sekolah Menengah Teknik Di Daerah Seremban. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hirzin, Radin Mohd Shamsul Zahri and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (1999) Kaitan Antara Tahap Pendidikan Dengan Faedah Yang Diperolehi Oleh Masyarakat : Satu Tinjauan Di Bandar Klang Selangor Darul Ehsan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hitam, Mazni and Ibrahim, Halijah (1999) Perbandingan Tahap Kebimbanagn Pemain-pemain Bola Baling Perempuan Bawah 15 Thn. & Bawah 18 Thn. Sek. Raja Chulan, Ipoh. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Abd Aziz, Mohd Shahrolnorakman and Ali, Mohd Fadzli (2003) Tanggapan Pelajar-pelajar Sarjana Muda Teknologi Seta Pendidikan (elektrik) Terhadap Kerja Amali Amalan Ketukangan Ii (pendawaian). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Abd Ghani., Mohd Sharipudin and Abd Hamid, Hazil (2001) Minat Pelajar Terhadap Mata Pelajaran Sejarah Berdasarkan Kaedah Penceritaan Di Kalangan Pelajar Tingkatan Tiga Smk Dato Bentara Luar Batu Pahat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Ali, Aminah and Ibrahim, Mohd Ali (2007) Penguasaan Konsep Daya Dan Gerakan Dalam Bahasa Melayu Dan Bahasa Inggeris Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Daerah Pontian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Dahalan, Mohamad Omar and Abdol, Mat Jizat (2002) Keyakinan Serta Masalah Pelajar-pelajar Kejuruteraan Tahun Empat (4) Program Khas Pensiswazahan Guru Di Universiti Teknologi Malaysia Di Dalam Pengajaran Mata Pelajaran Elektif. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Fadzil, Mohd Fauzi and Shariffudin, Rio Sumarni (2003) Kesan Strategi Idea Utama Menerusi Teknologi Ke Atas Mutu Karangan Jenis Gambaran Pelajar Tingkatan Empat Smk (perempuan) Sultan Ibrahim, Johor Bahru : Satu Kajian Kes. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Jais, Rozita and Ismail, Sarimah (2000) Amalan Kebersihan Dan Keselamatan Di Kalangan Pengendali-pengendali Makanan Di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Jemaat, Shahrudin and Syed Mansor, Syed Mohd Syafeq (2009) Stres Dan Punca Stres Dengan Hendak Berhenti Kerja Di Kalangan Guru Geografi daerah Kulai, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Khalid, Mahadi and Md Johan, Othman (2007) Tingkah Laku Buli Dalam Kalangan Pelajar sekolah Menengah Kebangsaan Agama Di sarawak. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Manshor, Rabeah and Hamdan, Abdul Rahim (2006) Penggunaan Sistem E-pembelajaran (e-learning) Bagi matapelajaran Teknologi Audio Dan Video Digital Di Fakulti pendidikan, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Md Yunus, Md Hasbi and Syed Mansor, Syed Mohd Syafeq (2009) Kajian Kategori Masalah Di Kalangan Pelajar Tahun Satu Yang Tinggal Di Kolej Jaya Dan Kolej Semarak Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Mohamed , Ahmad Faisal and Mustaffa, Mohamed Sharif (2003) Kesesuaian Program Dakwah Jabatan Agama Johor Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Agama Al-khairiah, Segamat, Johor. Satu Kajian Kes. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Mohd Hanaffi, Arbaen and Harun, Jamaludin (2006) Tahap Penerimaan Pelajar Tahun Akhir Kursus Spt, Spp, Spk Terhadap Penggunaan Sistem Pengurusan E-pembelajaran Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor : Satu Kajian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Mohd Yusof., Nordin (2001) Kajian Masalah Pengajaran Genre Drama Kompenen Wajib Kesusuteraan Melayu Dalam Kurikulum Bahasa Melayu Tingkatan Empat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Mokri, Kamaluddin and Omar, Shariff (1999) Kesan Maklumabals Pengetahuan Keputusan (kr) Ke Atas Kemahiran Motor Mudah Terhadap Pelajar Maktab Perguruan- Satu Kajian Kes. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Muslim, Noorazleen and Ninggal, Mohd Tajudin (2003) Persepsi Pengasuh Terhadap Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Asuhan Dan Perkembangan Kanak-kanak Di Taska Nuri. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Salleh., Jamilah and Ahmad, Adnan (2001) Satu Kajian Tahap Pelaksanaan Program Skk Di Sekolah Menengah Akademik Di Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Sulaiman, Hj Jahi and Nordin, Aziz (1999) Sejauh Manakah Pel. Dapat Menguasai Kemahiran Saintifik Dalam Tajuk Fenomena Hujan Sains Thn. 5. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Zainal Abidin, Mohamed Salleh (2000) Tinjauan Terhadap Kemahiran Proses Sains Bersepadu Di Sekolah Rendah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Abd Hamid, Rafidah and Abu, Baharin (2004) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Pelajar Dalam Mata Pelajaran Sejarah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Abd Latif, Hj. Ab. Jalal and Omar, Shariff (1998) Persepsi Guru Dan Pentadbir Sekolah Terhadap Peranan Guru Cemerlang Satu Kajian Kes Daerah Kulai. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Ahmad Dahalan, Nor Azida and Abd Rahman, Mohd Anuar (2007) Kepemimpinan Pengajaran Pengetua Di Dua Buah Sekolah Berprestasi Rendah Daerah Muar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Akashah, Muhammad Zahir and Omar, Shariff (1998) Analisis Item Kebolehpercayaan Kertas 1 Bahasa Melayu Tingkatan Satu. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Awad, Siti Norbaizura and Jaffri, Hadijah (2006) Kajian Mengenai Persepsi Pelajar Terhadap Pendekatan Problem-based Learning (pbl) (suatu Kajian Tinjauan Di Universiti Sains Malaysia, Kubang Kerian, Kelantan). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Awang Nit., Norzulaila and Sihes, Ahmad Johari (2003) Kesesuaian Kurikulum Kejuruteraan Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (awam/elaktrik/jentera) Dalam Melahirkan Guru Yang Berkemahiran Di Negeri Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Azid@aziz, Nurul Wahida and Othman, Widad (2005) Hubungan Pola Kepelbagaian Kecerdasan Gardner Dengan Aktiviti schoolwide Enrichment Model (sem)di Kalangan Pelajar Maktab Rendah Sains Mara. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Fahkarzi, Mohd Qutsam Hasyir and Rajuddin, Muhd Rashid (2009) Pengurusan Ternakan Udang Di Sri Manjung, Perak Darul ridzuan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Hassan, Hjh. Hafizah Aini and Hamzah, Masputeriah (2006) The Use Genre Analysis In Developing Speaking Skills In A Muet Calassroom Context. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Jaafar, Hamir Hamzah and Abdullah, Akmaliza (2007) Persepsi Pelajar Terhadap Khutbah Jumaat sebagai Agen Pendidikan Berterusan: Satu Kajian Di Masjid sultan Ismail Utm Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Jais, Rozita and Ismail, Sarimah (2000) Amalan Kebersihan Dan Keselamatan Di Kalangan Pengendali-pengendali Makanan Di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Jusoh/latiff, Farizatul Nazifah and Dahlan, Mohd Yunos (2001) Faktor Utama Yang Mempengaruhi Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Putra, Besut, Terengganu Cenderung Dalam Sukan Golf. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Kaban, Maryana and Md Johan, Othman (2004) Pembentukan Konsep Sains : Satu Tinjauan Di Kalangan pelajar-pelajar Tingkatan 4 Di Lima Buah sekolah Menengah Di Daerah johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Kamdi, Mohd. Khairul Izwan and Rahabah, Abdhamid (2004) Perbandingan Kesan Latihan Bebanan Leg Press Dan Calf Raise Terhadap Daya Tahan Maksimum Otot Gastrocnemius, Pelajar Lelaki Sains Sukan, universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Kasim, Mohd Yazid and Omar, Shariff (1998) Perbandingan Kesan Pendekatan Deduktif Dan Pendekatan Komunikatif Terhadap Pengajaran Ayat-ayat Bahasa Melayu. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Khairani, Mohd Khairul Amin and Abd Latib, Azlan (2006) Faktor-faktor Yang Menyumbang Remaja Melakukan jenayah Juvana; Satu Tinjauan Di Sekolah Henry Gurney telok Mas, Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Md Saad, Mohamad Nasri and Hashim, Shahrin (2003) Faktor-faktor Sistem Profil Kemahiran Jabatan Pendidikan Teknik Tidak Dilaksanakan Di Smt: Satu Kajian Kes Di Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Md. Said., Karidah (2002) An Investigation On The Nature Of Group-work Interaction When Subjects Are Engaged In Two Different Types Of Activities (opinion Gap And Information Gap Activity). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Mohd Aripin, Samsudin and Selamat, Kandar (2003) Kesediaan Pelajar-pelajar Pkpg-sph Di Universiti Teknologi malaysia Dalam Mengajar Mata Pelajaran Lukisan kejuruteraan Di Sekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Mohd Dahan, Nor Ashikin and Abd Rahman, Mohd Anuar (2003) Pembelajaran Bahasa Inggeris Di Kalangan Murid-murid Melayu Di Sekolah-sekolah Kebangsaan. Satu Tinjauan Di Empat Buah Sekolah Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Mohd Salleh, Rohana and Hamdan, Abdul Rahim (2006) Kursus Profesionalisma Dan Peningkatan Kompetensi Guru Di Tiga Buah Sekolah Teknik Di Johor Baharu. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Mohd Yusof, Norhashimah and Md Johan, Othman (2005) Hubungan Antara Gaya Asuhan Ibu Bapa Dengan Gaya Penjelasan Pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Mustafa, Rosmala and Omar, Shariff (1998) Satu Tinjauan Terhadap Minat Membaca Di Kalangan Pelajar-pelajar Tingkatan Empat Di Sekolah Menengah Tunku Besar, Tampin. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Osman, Amiruddin and Omar, Shariff (1998) Kesesuaian Item Ujian Kokurikulum Diploma Perguruan Malaysia Di Maktab Perguruan Perempuan Melayu Melaka : Satu Analisis. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Othman, Mohd Said and Syed Mansor, Syed Mohd Syafeq (2005) tahap Stress Dikalangan Pelajar Sekolah Menengah Harian Di Daerah Batu Pahat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Saji, Hamizam and Mohd Nor, Mohad Anizu (2006) Keyakinan Pelajar-pelajar Kolej 10 Utm Skudai, Johor Bahru, Terhadap Pengurangan Masalah Kemurungan Melalui Aktiviti Senaman Dan Sukan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Zainal Abidin, Norahidah and Mustaffa, Mohamed Sharif (2009) Tekanan Emosi Dan Corak Penyesuaian Isteri Banduan Dalam mengendalikan Tekanan Semasa Ketiadaan Suami. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj.ibrahim, Izzatul Ashikin and Md Johan, Othman (2006) Penerimaan Pentadbir Melayu Sekolah Menengah Terhadap Perlaksanaan Pendidikan Muzik Kbsm Di Dearah Batu Pahat,johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ho, Chee Peng and Habil, Hadina (2004) An Investigation On The Use Of E-cards To Promote Reading And Writing Among A Group Of From One Students. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ho, Cheng Yong (1996) Faktor-faktor Yang Menjejaskan Pancapaian Akademik Di Kal. Pel. Di Pulau Ketam. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ho, Janet Siew Ching and Mohd Kosnin, Azlina (2006) The Validity Of The Big Five Inventory And Gender Differences In Students Personality Profile. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hoo, Chai Sing and Seliman, Salbiah (2006) Learning Materials Based On Concordance Analysis Of From Four Literature Texts Used In A Secondary School. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hoo, Chai Sing and Yusuf, Mohd Noor (2002) A Canparisan Of High And Low Proficiency Students In Subject-verb Agreement. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hor Yen Yi, and Tajularipin Sulaiman, and Roselan Baki, The Role Of Multiple Intelligences And Creativity In Students Learning Style. International Journal Sustainable Development 2011.

Hosin, Marinajan Gholam and Mohd Omar, Noor Adibah (2006) The Use Consciousness-raising Tasks (noticing Activities) To Teach Articles Among Form 2 Students. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

How, Lee Chan and Yahaya, Azizi (2007) Faktor faktor Yang Mempengaruhi Gejala Ponteng Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

How, Mui Hiong and Khalil, Khairuzilah (1999) An Investigation Of Errors In Writing Compositons Of Some Undergraduates In Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Huang, Chwei Ing and Ali, Mohd Fadzli (2005) Penilaian Terhadap Koswer Biologi Sebagai Bahan Bantu Mengajar (bbm) Dengan Topik Enzim Tingkatan Empat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Huang, Chwei Ing and Joned, Muslim (2003) Membangunkan Perisian Alat Bantu Mengajar (abm) Bagi Tajuk Enzim Mata Pelajaran Biologi Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hue, Christina Li Peng and Abdullah, Khairi Izwan (2002) Good Communication Skills As Perceived By End-users. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Husain, Amran and Hushin, Hassan (2004) Satu Kajian Tentang Amalan Belajar Di Kalangan Pelajar Yang Mempelajari Matapelajaran Teknologi Elektronik Di Empat Buah Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Husain, Maisurah and Mohd Yusof, Farahwahida (2007) Kefahaman Pelajar Terhadap Prinsip Dan Peraturan Usrah menurut Hasan Al-banna : Kajian Terhadap Pelajar Spi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Husain, Md. Bukri (1998) Perbandingan Antara Tahap Kecerdasan Dengan Kemahiran Asas Bola Sepak Dikalangan Pelajar Sekolah Menengah Di Dua Buah Sekolah Menengah Daerah Pekan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Husain, Md. Bukri (1998) Perbandingan Diantara Tahap Kecerdasan Dengan Kemahiran Asas Bola Sepak Di Kal. Pel. Sek. Men. Di 2 Buah Sek. Men. Daerah Pekan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Husain, Mohd Nor (1997) Peranan Yang Boleh Dimainkan Pel. Antararabangsa Terhadap Kolej Kediaman Pel. Utm Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Husain, Mohd Zairi and Hushin, Hassan (2007) Mengenalpasti Keperluan Latihan Bagi Pengetua Dan Guru Penolong kanan 1 Di Sekolah-sekolah Menengah Zon Pasir Gudang Berdasarkan analisis Tugas. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Husin, Mat Zainudin (1997) Kepuasan Kerja Di Kal. Kakitangan Bukan Akademik (sokongan) F. Pendidikan, Utm Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Husin, Mohd. Fadzilah and Harun, Jamaludin (1999) Perisian Pengajaran Asas Bangunan B.k. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Husin, Noor Azizah and Abd Hamid, Mohd Zolkifli (2003) Corak Penyediaan Makanan Di Kalangan Ibu Bekerja : Persepsi Ibu-ibu Yang Bekerja Di Bangunan Gunasama Persekitaran Daerah Raub, Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Husin, Noor Hayati and Abdol, Mat Jizat (2003) Mengkaji Penguasaan Kemahiran Membuat Dan Membina Hipotesis Di Kalangan Pelajar-pelajar Tingkatan Satu Di Kawasan Bukit Cina, Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Husin, Norhayati and Mohamad Nor, Faizah (2005) Investigate The Predictive Reading Strategy In Reading Literature Text. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Husin, Nur Hifzan and Nordin, Aziz (2008) Gaya Pembelajaran Pelajar Tahun Akhir Ijazah Sarjana muda Pendidikan, Fakulti Pendidikan, Universiti teknologi Malaysia Berdasarkan Model gaya Pembelajaran Bernice Mccarthy. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hussain, Azmi and Yasin, M.al-muzzammil (2008) Gaya Komunikasi Guru Besar Dan Komitmen Guru-guru di Tiga (3) Buah Sekolah Daerah Kota Bharu Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hussain, Hairul Anuar (1996) Tinjauan Amalan Program Latihan Industri Pel. Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hussain, Hairul Anuar and Buntat, Yahya (2008) Cabaran Politeknik Sultan Ahmad Shah (polisas) Membangunkan Modal Insan Sejajar Dengan Keperluan Sektor Industri . Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hussain, Hussayani and Syed Mansor, Syed Mohd Syafeq (2004) Hubungan Tahap Stres Dengan Kecenderungan Hendak berhenti Kerja Di Kalangan Guru-guru Di Tiga Buah sekolah Menengah Teknik Di Negeri Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hussain, Sallina (2000) Keberkesanan Program Learning English Together (let) Dalam Mewujudkan Budaya Pembelajaaran Di Kalangan Guru-guru Bahasa Inggeris. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hussein, Hanuar and Shariffudin, Rio Sumarni (2003) Penggunaan Kbkk Dalam Mata Pelajaran Reka Cipta Oleh Pelajar-pelajar 4 Spj (pkpg) Di Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hussein, Md. Shahfuddin (1998) Almari Penyegar Pakaian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hussein, Nurul Hazwani and Junaidi, Juhazren (2008) Masalah Pelajar Tahun Akhir Fakulti Pendidikan Universiti teknologi Malaysia Dalam Merekabentuk Antaramuka skrin Yang Baik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hussein, Ros Hanizah (2000) Teknik Pembelajaran Di Kalangan Pelajar Lemah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hussien, Lokman (2000) Reka Bentuk Pendiri/kaki Papan Lukisan Teknik Berlaras. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hussin, Azhar and Uzir, Mohd Mohsin (2004) Faktor Yang Mempengaruhi Kecemerlangan Pencapaian pelajar Dalam Mata Pelajaran Reka Cipta Di Sekolah menengah Akademik Di Daerah Pontian, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hussin, Mohd Tajudin and Yeo, Kee Jiar (2010) Umur Pencapaian Perkembangan Kognitif Dan Bahasa Dalam Kalangan Kanak-kanak Sindrom Down di Bawah Umur 6 Tahun. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hussin, Muhamad Sobri (2000) Kajian Terhadap Kepentingan Penggunaan Alat Bantu Mengajar Di Sekolah Menengah Teknik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hussin, Salihaton (2004) Cara Mengurus Stres Yang Diamalkan Oleh Guru- Guru Di lima Buah Sekolah Menengah Di Negeri Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Huyop, Fauziah and Shariffudin, Rio Sumarni (2009) Pelaksanaan Reka Bentuk Instruksi Di Kalangan Guru-guru sekolah Menengah Di Sekitar Daerah Muar Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hwee Bien, Teo (1998) Feeback And Uptake In Learner Interaction: What Leads To Uptake. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

I

Ibrahim, Anuar (1999) Penggunaan Abm Di Kal. Guru-guru Perdagangan Di Sek. Men. (gred B) Daeah Timur Laut Pulau Pinang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, E.samsudin (1997) Kajian Awal Kemerosotan Kemasukan Pel. Felda Air Hitam Ke Aliran Sins Di Sek. Men. Datuk Menteri Air Hitam, Batu Pahat, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Haryati and Zainal, Zaidah (2008) A Study On The Influence Of Cultural Schemata on Reading Comprehension On Literature Text: an Analysis Of The Kbsm Literature In english Component. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Hasliah and Yamin, Sulaiman (2007) Kefahaman Pelajar tingkatan Lima Aliran Sains mengenai Konsep Mol. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Haslinah (2000) Satu Kajian Awalan Motif Dan Insentif Guru-guru Mengatasi Pelajar-pelajar Gagal. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Husni and Selamat, Kandar (2002) Faktor-faktor Yang Menyumbang Terhadap Pembelajaran Reka Cipta Di Tiga Buah Sekolah Dalam Daerah Dungun, Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Ibrisyam and Omar, Abdul Hafidz (2007) Faktor Anthropometrik Dan Kecergasan Mempengaruhi Pencapaian Atlit Lari Berpagar Lelaki Bawah 12 Tahun Di Kejohanan Olahraga Mssmnj Daerah Batu Pahat Tahun 2006. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Iranaan and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2002) Kestabilan Emosi Di Kalangan Pensyarah Dan Pelajar Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Ishan and Alim, Ahmad Puhad (2010) Persepsi Ibu Bapa Terhadap Tabiat Merokok Di Kalangan remaja Bawah Umur. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Ismail (2000) The Perception Of Industrial Related Participants Toward Eeit Short Cuorse At Mfi In Terms Of Knowledge And Skill Taught In The Course Content. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Ismail and Jabor, Mohd Khata (2007) Kajian Persepsi Pelajar Aliran Teknikal Di Salah sebuah Sekolah Menengah Di Johor Bahru Johor terhadap Bidang Keusahwanan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Ismail and Mohd Nor, Mohad Anizu (2008) Tahap Kecergasan Atlit Sepak Takraw Berdasarkan vo2max. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Ismail and Yahaya, Azizi (1999) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Akademik. Disiplin & Minat Pel. Sek. Berasrama Penuh Di N.pahang D.makmur. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Kamarudin (1995) Penilaian Program Latihan Perintis Juruteknik Mekanikal Di Institut Latihan Perindustrian Petroleum, Petronas Management Training Sdn. Bhd. Batu Rakit Kuala Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Kamarudin (1994) Satu Kajian Tentang Pengetahuan Mengenai Sikap & Tabiat Belajar Di Kal. Pel. Stp, Utm Dengan Menggunakan S.s.h.a. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Kamisah (1997) Sikap Terhadap Kerja Di Kal. Guru-guru: Implikasi Untuk Memperbaiki Pengurusan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Kamisah and Yamin, Sulaiman (1998) Sikap Terhadap Kerja Di Kalangan Guru-guru : Implikasi Untuk Memperbaiki Pengurusan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Mahadzir and Basir, Kamarudin (1999) Kesesuaian Latihan Industri Bagi Pel. Kej. Awam, Politeknik Sultan Abd. Halim Muadzam Shah Alor Setar, Kedah D.aman. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Mahat (1996) Penggunaan Abm Dalam Pengajaran Mate. Di Kal. Guru-guru Sek. Rendah Daerah B. Pahat, Johor Bahru: Satu Kajian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Marhani (1999) Faktor Keupayaan Guru-guru Lepasan Utm Dalam Mengajar M.pelajaran Tek. Kej. Di Sek. Men. Akademik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Mat Nor and Hushin, Hassan (2002) Faktor-faktor Pendorong Guru-guru Teknikal Bukan Siswazah Melanjutkan Pelajaran Memiliki Ijazah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Mohd Ali (2000) Pemahaman Pelajar Terhadap Pengetahuan Sains Sabagai Satu Kursus Fungsian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Mohd Amin (1997) Alat Rakam Suara Digital. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Mohd Anwar and Rajuddin, Muhd Rashid (2007) Tanggapan Komuniti Nelayan Pantai Di Kuala Dungun terengganu Terhadap Aktiviti Penangkapan Ikan Yang dijalankan Dalam Meningkatkan Pendapatan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Mohd Bahri and Ashari, Asaruddin (1998) Pengursan Masa Di Kal. Pel. Sek.-sek. Men. Keb. Dalam Bandar Di Daerah Batu Pahat, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Mohd Izar Kasturi and Yasin, M.al-muzzammil (2009) Penguasaan Kemahiran Pedagogi Dan Isi Pelajaran Guru pelatih Sains Fakulti Pendidikan Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Mohd Nayan (1997) Tanggapan Guru Lelaki Komponen Pengurusan Diri Dalam K.manipulatif Bagi M.pelajaran Khb. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Mohd Shahril and Zainuddin, Zainal Abidin (2011) Kesan Latihan Shadow Play Terhadap Perubahan Tahap Ketangkasan Pemain Futsal Masum Utm, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Mohd. Khairi (1999) Strategi Guru Mendisiplin Pel : Satu Tinjauan Di Smt Besut Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Nadia Izura and Mohd Omar, Noor Adibah (2009) The Oral Communicative Needs Of Civil Engineers At The Workplace. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Noorshafida and Abu Bakar, Zainudin (2002) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Bidang Kejuruteraan Awam Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Norulaida and Mohd Said, Mohd Rizal (2007) Persepsi Guru Terhadap Perkhidmatan Makanan Di Kantin Sekolah Di Sekolah Kebangsaan Pasir Gudang 4, Joho. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Nur Aidah and Sihes, Ahmad Johari (2003) Pelaksanaan Program Mentor Mentee Di Sekolah Serta Implikasinya Terhadap Hubungan Antara Guru Dengan Pelajar, Displin Dan Prestasi Akademik Pelajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Nurul Azilah and M Said, Mohd Nihra Haruzuan (2008) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Matapelajaran analisis Nyata Pelajar Tahun Akhir Spt Dan Spm Fakulti pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Othman (1999) Stres Di Kal. Guru-guru Di Sebuah Sek. Men. Di Daerah Muar, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Rozali and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2002) Tahap Penguasaan Pelajar Dalam Kemahiran Proses Sains Bagi Mata Pelajaran Amali Elektrik Tingkatan 4 Di Tiga Buah Sek. Men. Teknik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Sayudi and Awang, Ramli (2002) Persepsi Penggunaan Tulisan Jawi Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran. Kajian Terhadap Pelajar-pelajar Tingkatan Dua Di Sekolah Menengah Kebangsaan Permas Jaya, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Shahabuddin (1998) Hubungan Kepuasan Kerja & Kecenderungan Berhenti Kerja : Tinjauan Di Kal. Guru-guru Sek. Men. Daerah Sik Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Shahrina and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2006) Suatu Pendekatan Diagnosis Bagi Mengenalpasti Masalah pembelajaran Pelajar Tingkatan Dua dalam Tajuk Nombor Berarah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim @ Tamrin, Azman and Saud, Muhammad Sukri (2006) Faktor-faktor Mempengaruhi Kelemahan Pelajar-pelajar tingkatan Empat Sekolah Menengah Teknik Dalam penggunaan Perisian Autocad Di Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim Ghadi, and Nor Hayati Alwi, and Kamariah Abu Bakar, and Othman Talib, Construct Validity Examination Of Critical Thinking Dispotions For Undergraduate Students In University Putra Malaysia. Higher Education Studies, 2.

Ibrahim Ghadi, and Nor Hayati Alwi, and Kamariah Abu Bakar, and Othman Talib, Construct Validity Examinations Of Critical Thinking Dispositions For Undergraduate Students In University Putra Malaysia. Higher Educations Studies, 3.

Ideris, Norhafizah and Omar, Abdul Hafidz (2003) Mengkaji Perbezaan Berat Dan Tempat Permukaan Permainan Gasing Terhadap Masa Putaran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Idin, Hasmah and Syed Mansor, Syed Mohd Syafeq (1999) Hubungan Kepuasan Kerja Dengan Hendak Berhenti Kerja Di Kal. Guru-guru Di Daerah Melaka Tengah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Idris, Jamilah (1995) Tanggapan Guru-guru Terhadap M.pelajaran Kh, Satu Analisis Terhadap Guru-guru Yang Mengajar Kh Di Daerah Petaling. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Idris, Mohd Rajiee (2009) Persepsi Pelajar Fakulti Pendidikan (sains Sukan) Terhadap gejala Seksual Di Kalangan Kanak-kanak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Idris, Mohd Rosdan and Tunku Mhd Jiwa, Tunku Sarah (1999) Kepuasan Di Kal. Guru-guru Di 3 Buah Sek. Men. Dalam Daerah Kuala Krai, Kelantan D.naim : Satu Tinjuan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Idris, Mohd. Noh (1997) Satu Tinjauan Mengenai Masalah Yang Dihadapi Pel. Luar Negara Di Utm Skudai Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Idris, Nor Ashikin and Yahaya, Azizi (2002) Masalah Salah Laku Di Kalangan Pelajar-pelajar Sekolah Menengah Di Sekitar Kawasan Skudai, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Idris, Noraihan and Hee, Jee Mei (2010) Tahap Kepuasan Kerja Di Kalangan Pensyarah Warga Asing Di Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Idris, Norain and Hee, Jee Mei (2010) Tahap Kepuasan Pelajar Antarabangsa Terhadap perkhidmatan Sokongan Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Idris, Norhidayah and Awang, Zubaidah (2009) Motivational Factors That Influence The Learning Of literature Component In The English Language Syllabus among Form Four Students. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Idris, Rosmeera and Ahmad, Adnan (2006) Persepsi Bakal Guru Siswazah 4spe/a/j Universiti Teknologi Malaysia Terhadap Faktor-faktor Kesedian Mengajar Mata Pelajaran Teknikal Bahasa Inggeris. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Idris, Sallehuddin and Ahmad, Adnan (2003) Pelaksanaan Sistem Pentauliahan Pelajar-pelajar Skm Di Sekolah-sekolah Menengah Teknik Di Johor Dalam Bidang Kejuruteraan Jentera. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Idris, Shafiee (1997) Satu Tinjauan Tentang Beban Tugas Guru Khb. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Idris, Shamsuddin and Yahaya, Azizi (1999) Persepsi Pel.-pel. Terhadap M.pelajaran Sains Di Sek. Men. Ren. Aliran Arab Bandar Pontian, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ikechukwu Uba, and Siti Aishah Hassan, and Sakina Mofrad, and Rohani Abdulla, and Iti Nor Yaacob, Redefining Social Competence And Its Relationship With Authoritarian Parenting. Procedia-social And Behaviorial Sciences, 47.

Iman Kardi, Zakaria (2000) Satu Tinjauan Terhadap Peranan Ketua Panitia Di Sekolah Menengah Di Kawasan Pusat Kegiatan Guru Simpang Empat Daerah Kota Setar, Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Inayati, Alviani and Tasir, Zaidatun (2008) Infcrmation Technology Competencies Among Librarians At One Of Academic institution In Johor State,malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Indar, Ahmad Nizam (1997) Minat Pel.-pel. Lelaki Sph (k.h.) Terhadap M.pelajaran Masakan Di F. Pendidikan, Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Inus, Kristy and Abdul Majid, Norazaman (2002) An Investigation Of The Techniques Used By The Teachers Os Smk Majidi Baru In Teaching Literature In School:a Case Study. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Isa, Ahmad (1998) Tekanan Kerja Di Kal. Guru-guru Kh Sek. Men. Daerah Pekan & Rompin. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Isa, Fadzlunesa and Abd Ghani, Faizah (2011) Pola Sahsiah Diri Dan Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Kalangan Penghuni Perempuan Sekolah Henry Gurney Telok Mas Melaka. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Isa, Fazilah and Nordin, Aziz (2006) Miskonsepsi Di Kalangan Pelajar Tingkatan 4 Dalam Memahami konsep Elektrolisis. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Isa, Mohamad Nazri and A Samah, Narina (2004) Faktor-faktor Yang Mendorong Kepada Masalah Merokok Di Kalangan Pelajar : satu Kajian Kes Ke Atas Pelajar - Pelajar yang Terlibat Dengan Masalah Merokok di Sekolah Menengah Teknik Kerian, bagan Serai, Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Isa, Mohd Hanib (1995) Tangggapan Guru-guru Wanita Terhadap Khb Komponen K.m.t. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Isa, Mohd Hilmi and Nordin, Mohd Safarin (2010) Reka Bentuk Sistem Rawatan Sisa Air Wuduk Untuk Kegunaan tangki Simbah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Isa, Sori (2000) Minat Pelajar-pelajar Tingkatan Lima Sains Di Maahad Muhammadi, Kota Bharu Kelantan Terhadap Mata Pelajaran Sains. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ishak, Basharuddin@idris and Arshad, Mohammad Yusof (1998) Pengetahuan Pertolongan Cemas Di Kal. Pel. Smt Kulim, Kedah Darulaman. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ishak, Harison and Ismail, Fauziah (2002) An Error Analysis Of L2 Learners Writings – A Case Study. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ishak, Kamarun (1997) Rekabentuk Pembuka Alas & Pelapik Disk Brek Roda Hadapan Bagi Kereta Pacuan Roda Hadapan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ishak, Mohd Lebai (1997) Abm (sistem Penyalaan Bateri) : Binaan & Penilaian Keberkesanan Penggunaanya. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ishak, Nordiana and Jaafar, Haliza (2003) Students; Perceptions On Lectures. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ishak, Ramli and Boon, Yusof (1999) Persepsi & Sikap Pel.-pel. Ting.4 Sek. Men. Batu Lima, Gurun, Kedah Terhadap Kegiatan Ko-kurikulum : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ishak, Rosmahwati and Tan, Soo Yin (2003) Kepuasan Kerja Di Kalangan Pegawai Kebajikan Masyarakat Daerah Di Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ishak, Rosqistina and Selamat, Kandar (2006) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Bahan bantu Mengajar Di Kalangan Guru-guru Lukisan kejuruteraan Di Sekolah Menengah Teknik Di Negeri kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Ahmad and Mohamad, Mohd Nor (1999) Teknik-teknik Penyelesaian Sistem Persamaan Terbitan Pertama. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Ahmad Zoon and Bachik, Ahamat (2002) Kesan Televisyen Terhadap Pelaksanaan Kerja Rumah Di Kalangan Pelajar-pelajar Tingkatan Empat Sek. Men. Teknik Nibong Tebal, Seberang Prai Selatan, Pulau Pinang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Aishah and Abd Rahman, Mohd Anuar (2003) Pemilihan Kumpulan Rujukan Dikalangan Remaja. Satu Tinjauan Di Kawasan Serdang Dan Putrajaya. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Amir (2000) Taraf Sosioekonomi Keluarga Mempengaruhi Penglibatan Pelajar Dalam Aktiviti Sukan Di P.k.g. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Amru (1995) Faktor Prestasi Ren. Di Kal. Pel. Dalam M.pelajaran Lukisan Geometri & Penyamanan Udara. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Azamani @ Azman (2000) Satu Kajian Awal Kaitan Antara Penerimaan Sosial Dengan Prestasi Pelajar: Perbandingan Dua Buah Sekolah Di Negeri Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Azmi and Lokman, Mohd Tahir (2003) Kegiatan Salah Laku Merokok Di Kalangan Pelajar Di Sekolah-sekolah Menengah Daerah Marang: Tinjauan Persepsi Guru-guru Displin. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Azrul Fahmi and Ali, Marlina (2007) Analisis Kesilapan Dalam Tajuk Ungkapan Algebra Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Baba and Said, Hamdan (2000) Penglibatan Staf Akademik Utm Di Dalam Aktiviti Penyelidikan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Fadilah (1995) Kandungan M.pelajaran Kekeluargaan -pengalaman Dalam Kehidupan Seharian Pel. Men. Ren. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Farrah Syuhaida (2004) A Survey Of The Problems Faced By The English Language teachers When Applying Literature In The Esl Classroom. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Farrah Syuhaida and Yeo, Kee Jiar (2009) Pedekataan Psikologi Dalam Menangani Masalah Disiplin pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Firdaus and Ruskam, Aminuddin (2008) Persepsi Pelajar Tentang Kejadian Jenayah Terhadap Wanita. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Hairul Hisham and Safar, Ajmain (2004) Persepsi Pelajar Spi Terhadap Dakwah Kepada non-muslim Di Kampus. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Halimah (1997) Satu Tinjauan Mengenai Sokongan Sosial Daripada Pasangan Pel. (4 & 5 Sph Sesi 97/98 ) Yang Telah Berkahwin Sepanjang Tempoh Pengajian Mereka Di Utm Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Hayati and Ahmad, Ummul Khair (2004) examination The Personal Pronoun System And Address Terms Used By Malay Speakers Conversing In English : A Cross-linguistic A Study. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Hidhir and Abdol, Mat Jizat (2004) Penggunaan Kaedah Pembelajaran Koperatif Bagi Matapelajaran Balagah Peringkat Sijil Menengah Agama Di Sekolah Menengah Agama Lughatul Quran, Muar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Ikhwani and Awang, Habibah (2002) Pengamalan Fardhu Ain Saudara Baru Di Johor Bahru, Johor : Kajian Di Unit Ukhuwah, Bahagian Dakwah, Jabatan Agama Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Ishak (1997) Persepsi Pel. 5 Sph (sesi 1997/98) F. Pendidikan Utm Terhadap M.pelajaran Rekacipta & Industri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Ismaaon and Abdullah, Wan Salihin Wong (1999) Kesan Kurikulum Program Higher National Diploma (hnd) Kej. Elektronik Kepada Pelatih-pelatih Semester Akhir Di Ikm, Petaling Jaya. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Ismaliza and Harun, Hafizah (2011) Perbandingan Purata Kadar Perubahan Denyutan Jantung Antara Pemainan Video Interaktif Dan Permainan Sebenar Di Kalangan Pelajar Wanita Utm Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Ismariatul Adlina and Yahaya, Azizi (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Slaah Laku Pelajar Di Sekolah-sekolah Teknik Di Negeri Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Izam and Abdol, Mat Jizat (2001) Pandangan Masyarakat Terhadap Kolej Komuniti Di Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Izhar Faizey and Lokman, Mohd Tahir (2003) Sistem Pencegahan Kecurian Dan Rompakan Kenderaan Smart System. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Julaine and Ismail, Norhiza (2007) A Survey On Uhb 2422 Students Perception And Strategies towards Collaborative Learning. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Kaharuddin (1994) Merekabentuk Tangga Serbaguna. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Kamarudin (2000) Masalah Disiplin Dan Kaitannya Dengan Nisbah Guru Mengikut Jantina. Satu Tinjauan Di Sekolah Menengah Dan Rendah Di Daerah Kota Bharu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Kelesum and Basir, Kamarudin (1999) Pengamalan Bidang Pertanian Dalam M.pelajaran Khb Di Rumah Oleh Pel. Sek. Men. Keb. Bunut Susu, Pasir Mas, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, M Men And Women Engineers: Determinants Of Career Growth. Australian Journal Of Psychology., 55 (2003).

Ismail, Masitah and Zainuddin, Zainal Abidin (2001) Perbandingan Bentuk Tubuh Dan Peratus Lemak Badan Di Kalangan Atlit Wanita Larian Jarak Dekat Dan Atlit Wanita Larian Jarak Jauh Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Mazeni and Yahaya, Azizi (2005) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Stres Dikalangan Guru sekolah Menengah Diempat Buah Negeri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Md. Adam (1999) Sikap Pel. Sek. Men. Agama Neg. Daerah Kuala Terengganu Terhadap M.pelajaran Khb -satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Mohd Azuan and Ali, Mohd Fadzli (2002) Penggunaan Perisian Auto Cad Di Kalangan Pelajar-pelajar Tahun 4 Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (perdana) Dalam Membantu Pembinaan Lukisan Isometri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Mohd Nasarudin and Borhan, Abdul Jalil (1999) Konsep Hukuman Tazir Dalam Perkara Sumbang 12 Adat Perpatih Di N.sembilan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Mohd Rosdi (1994) Satu Kajian Tentang Kaeadah Belajar Keatas Pel.-pel. Cemerlang Peringkat Spm. Di Sek. Men. Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan, Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Mohd Shauqi and Mohamad, Ahmad Kilani (1999) Pelaksanaan Penilaian Perkara Asas Fardhu Ain (pafa) Di Sek. Men. : Satu Tinjauan Kes Di Sek. Men. Agama Rakyat Di N.perlis. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Mohd Yusri and Sihes, Ahmad Johari (2009) Keutamaan Ciri-ciri Pengajaran Pensyarah Yang Baik Daripada Perspektif Pelajar Fakulti Pendidikan Dan Fakulti Kejuruteraan Awam Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Mohd Zahir (1998) Sikap Pel. Kej. Terhadap M.pelajaran Bukan Teknikal Di Smt Kementerian Pend. Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Muhamad Hafiz and Rahabah, Abdhamid (2002) Kesan Latihan Bebanan Terhadap Kekuatan Maksimum Otot Tangan (biceps Brachii, Brachialis, Brachioradialis Dan Triceps) Ke Atas Pelajar-pelajar Kursus Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (sains Sukan) Fakulti Pendidikan, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Musa and Hamdan, Abdul Rahim (2006) Tahap Minat,pengetahuan Dan Kemahiran,latihan Guru Dan Beban Guru Dan Beben Tugas Guru Program Pemulihan Khas Sekolah Kebangsaan Daerah Pontian Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Nazlinda and Syed Mansor, Syed Mohd Syafeq (2005) Hubungan Burnout Dan Kepuasan Kerja:tinjauan Di Kalangan Kaunselor Sekolah Menengah Di Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Noor Haswari and Mushtari, Mohd Ismail (2006) Persepsi Pelajar-pelajar Spi Utm Terhadap Solat dari Sudut Kesihatan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Noorliza (2003) Implication Of East Text: Its Effects On Reading Comprehension. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Noradzilah (2000) Tinjauan Kepuasan Kerja Dan Sikap Terhadap Keseronokan Dalam Kerja Pekerja Wanita Di Tnbd Sdn. Bhd. Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Norhafizah and Mohd Hashim, Asha Hasnimy (2008) Latihan Rectus Abdominis Yang Sesuai Untuk Atlet Hoki wanita Negeri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Norhakimah and Buntat, Yahya (1999) Pembelajaran Konsumerisme & Aplikasinya Dalam Kehidupan Seharian Pel.. Satu Kajian Di Sek. Men. Raja Muda, Pt. Jawa, Muar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Norhamiza and Yahaya, Azizi (2009) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ibu Bapa Menghantar anak Ke Prasekolah Kemas Di Parlimen Gelang Patah, johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Norhamiza and Yahaya, Azizi (2009) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ibu Bapa Menghantar anak Ke Prasekolah Kemas Di Parlimen Gelang Patah, johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Norhayatee and Ashari, Asaruddin (1998) Persepsi Guru-guru Terhadap Gaya Komunikasi Pengetua Mrsm Terendak Melaka. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Norhiza (1999) Strategi Pembelajaran Melalui Penggunaan Program Komp. Call (computer-asisted Language Learning): Satu Kajian Kes. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Norzila and Mohd Salleh, Zanariah (1999) A Study Of The Relationship Between L2 Reading For Pleasure Ang L2 Writing Proficiency Of Form 4 Srudents In Two Schools In The District Of J.bahru, Johor Dsarul Tazim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Nur Afzah Hanim and Marzuki, Shahirah (2003) An Analysis On Subject-verb Agreement Error- a Case Study At Sekolah Menengah Kebangsaan bandar Baru Uda, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Nur Hidayah and Mustamal, Aede Hatib (2006) Kesan Latihan Industri Terhadap Pemupukan Amalan profesionalisme Di Kalangan Pelajar-pelajar 4 Sph (pkpg dan Perdana) Fakulti Pendidikan, universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Nurliyana and Mohd Salleh, Zanariah (2009) Reading Motivation Of Spn And Spi Students in Universiti Teknologi Malaysia : A Comparative Study. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Rabiatul Adawiah and Muhamad, Azhar (2007) Persepsi Pelajar Tingkatan Dua Terhadap Pembelajaran Bahasa Antarabangsa Di Salah Sebuah Sekolah Berasrama Penuh Di Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Rohani (1997) Permasalahan Penguasaan B. Inggeris Di Kal. Bakal Jurutera Bidang Kej. Awam Di Utm Kampus Skudai, J.bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Roslan and Sulaiman, Esah (1998) Satu Perbandingan Tentang Keberkesanan Antara Kaedah Ear Dan Kaedah Pengajaran Langsung Dalam Pengajaran M.pel. Prinsip Akaun. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Rosly (1994) Tahap Pencapaian M.pelajaran B. Melayu Di Kal. Murid Keturunan Thai Di Sek. Ren. N.perlis. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Rosmawatie and Mohd Noor, Norani (2011) Persepsi Petani Padi Hibrid Terhadap Kemudahan Yang Disediakan Oleh Pihak Kada Di Daerah Kota Bharu, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Shahiful Izuan and Suratman, Azmi Shah (2011) Persepsi Mahasiswa Non Muslim Terhadap Kehidupan Mahasiswa Muslim Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Shahrina and Ramli, Jamaluddin (2005) Stres Kerja Dikalangan Guru-guru Sekolah Menengah Dizon pkg Parit Bunga,muar,johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Sharel Izuwar and Omar, Abdul Hafidz (2006) Rekacipta Seluar Dengan Bebanan Untuk Meningkatkan Kekuatan Otot Kaki. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Siti Fairuz and Abdullah, Abd Hafiz (2009) Faktor Yang Mendorong Jemaah Mengikuti Kuliah Subuh tafsir Al-azhar: Kajian Di Masjid Al-falah, Taiping, Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Siti Faziliyaton (1999) Sikap Di Kal. Pel. Spi Utm Terhadap Penggunaan Tulisan Jawi (pedoman Ejaan Jawi Yang Disempurnakan). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Siti Musyrifah and Mohd Nor, Mohad Anizu (2006) Penggunaan Sensor Dalam Menentukan Kesalahan Melonjak Acara Lompat Jauh. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Siti Nazneen and Ibrahim, Mohd Ali (2010) Tahap Pengetahuan Dan Pelaksanaan Peka Dalam Kalangan guru Sains. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Siti Nur Hayati and Sulaiman, Esah (2003) Sejauhmana Amalan Profesionalisme Perguruan Di Kalangan Guru-guru Sekolah Menengah Di Daerah Kuala Lipis Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Sorani (1999) Menilai Pengetahuan Kontraktor Dalam Aspek-aspek Kemahiran Binaan Bangunan. Satu Kajian Awalan Ke Atas Kontraktor Kelab Usahawan Muda Besut. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Zuraidah and Hushin, Hassan (2006) Persepsi Pelajar-pelajar Pkpg Tahun 3 Dan Tahun 4 Universiti teknologi Malaysia, Johor Terhadap Profesion Perguruan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail @ Nawi, Ruslina and Kailani, Ismail (2009) Diagnosis Penguasaan Dan Kesalahan Lazim Dalam Tajuk pembezaan Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Di daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail., Hatta and Othman, Widad (2001) Kefahaman Instrumental Dan Kefahaman Relasional Pelajar Dalam Topik Lukisan Ortografik Dan Pandangan Keratan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismi, A.i. and Habibah Ab. Jalil, and Krauss, S.e. and Aminuddin Hassan, Sustaining Faculty Organizational Development Through Teambuilding Activities. Journal Of Human Resource And Adult Learning, 2.

Ismi, A.i. and Nor Wahiza, A.w. and Zoharah, O. and Krauss, S.e. and Norhasni, Z.a. Learning Within Communities Of Scholars: Academic Career As An Educational Process. The International Journal Of Learning, 11.

Ismi Arif Ismail, and Abu Daud Silong, and Soaib Asimiran, and Zaharah Hassan, Development Of Education Leadership In Research University Through Community Of Practices Among Professirs. Procedia Social And Behavior Science, 2011.

Ismi Arif Ismail, and Abu Daud Silong, and Soaib Asmiran, and Zaharah Hassan, Development Of Education Leadership In Research University Throught Community Of Practices Among Professors. Procedia Social And Behavior Science.

Isnin, Adzlawatee and Lokman, Mohd Tahir (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelajar-pelajar Melanjutkan Pelajaran Ke Tingkatan Empat Kemahiran (smt) Tinjauan Di Sekolah Menengah Teknik Muar: Satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ithnin, Nor Azrin and Bakar, Md Nor (2007) Mengenalpasti Kesilapan Pelajar Bagi Tajuk Nombor Negatif dan Aplikasinya Dikalangan Pelajar Tingkatan 2. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Iyaw Naidu, Mariapan (1999) Kajian Mengenai Penggunaan Abm Sains Di Sek. Men. Ren. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Izham, Nur Afzan and Bunari, Ghazali (2006) Writing Strategies Used By Malaysian Bloggers. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

J

Ja afar, Asiah and Tan, Soo Yin (2005) Tekanan Guru-guru Etems Sekolah Rendah Dengan Pencapaian Bahasa Inggeris Satu Kajian Dalam Parlimen Ledang, Muar , Johor Darul Ta zim. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jaafar, Ali (1999) Keperluan Mengadakan Kelas Pemullihan Untuk Meningkatkan Pencapaian M.pelajaran Lukisan Kej. (lkj). Satu Tinjauan Pendapat Guru-guru Terbabit. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jaafar, Azmi and Lokman, Mohd Tahir (2002) Amalan Pengurusan Masa Di Kalangan Pelajar-pelajar Tahun Empat Kursus Spa/spe/spj(pkpg)di Fakulti Pendidikan,universiti Teknologi Malaysia,skudai,johor Bharu,johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jaafar, Hamidi (1997) Persepsi Pel.-pel. Diploma Pend. F. Pendidikan Utm Terhadap Perguruan Sebagai Suatu Profesion : Suatu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jaafar, Mohd Ezani and Omar, Shariff (1998) Tinjauan Mengenai Persepsi Pel. Terhadap Keselesaan Iklim Persekitaran Di Kolej 6 Utm Skudai Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jaafar, Mohd Iqbal (2002) An Investigation On The Relative Effects Of Explicit And Implicit Teaching Of Grammar On The Development Of Grammatical Competence. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jaafar, Noor Natasha Nadia and Ismail, Sarimah (2011) Penerapan Elemen Inovasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Kursus Ikhtisas Pendidikan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jaafar, Noor Natasha Nadia and Ismail, Sarimah (2011) Penerapan Inovasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Kursus Ikhtisas Pendidikan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jaafar, Norhayati (2000) Hala Tuju Pelajar-pelajar Kejuruteraan Elektrik (juruelektrik Dan Penjaga Jentera Elektrik) Selepas Tamat Pengajian Di Ikbn, Dusun Tua. Satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jaafar, Rohani and Yahaya, Azizi (2003) Peranan Pusat Sumber Sekolah Di Dalam Membantu Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Di Sekolah Rendah Zon Setiu, Daerah Setiu, Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jaba, Salmiah (1997) Corak Penggunaan Racun Serangga Aerosol Di Kaw. Perumahan Bandar Baru Bangi, Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jabar, Mohmad Yakob and Buntat, Yahya (2007) Aspirasi Pekerjaan Pelatih-pelatih Kolej Kemahiran Belia Nasional(pontian) terhadap Latihan Yangdiikuti. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jafar Shabani, and Siti Aishah Hassan, and Aminah Ahmad, and Maznah Baba, Moderating Effect Of Age On The Link Of Emotional Intelligence And Mental Health Among High School Students. International Education Studies, 2.

Jafar Shabani, and Siti Aishah Hassan, and Aminah Ahmad, and Maznah Baba, Moderating Influence Of Gender On The Link Of Spiritual And Emotional Intelligences With Mental Health Among Adolescents. Life Science Journal, 1.

Jafar Shabani, and Siti Aishah Hassan, and Aminah Ahmad, and Maznah Baba, Moderating Influence Of Gender On The Link Of Spiritual And Emotional Intelligences With Mental Health Among Adolescents. Life Science journal, 12.

Jailani, Norervina and Buntat, Yahya (2009) Penglibatan Pelajar Wanita Tahun Akhir Fakulti pendidikan Dalam Aktiviti Sukan Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jalil, Mohd Haslil Fadli and Kayat, Md Yusup (2003) Tahap Pengajaran Amali Kejuruteraan Di Sekolah Menengah Teknik Daerah Johor Bahru Dalam Memenuhi Kehendak Industri, Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jamal, Hailazry and Sidin, Zaitun (2001) Persepsi Pelajar Fakulti Pendidikan Unbiversiti Teknologi Malaysia Terhadap Prestij Profesional Perguruan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jamaliah, A. H. Revisiting Corporate Principles In The Management Of Public Education Sector. Jurnal Pengurusan, 2001.

Jamaliah, A. H. and Amer Hamzah, J Falsafah Pendidikan Dan Perguruan. Jurnal Hidmat (mampu), 2001.

Jamaliah Abdul Hamid, and Steven Eric Krauss, Are Our Undergraduates Motivated To Lead? Scenario In Malaysia Higher Institution Of Learning. International Journal Of Educational Administration And Policy, 1.

Jamaliah Abdul Hamid, and Steven Eric Krauss, and Ismi Arif Ismail, Developing Motivation To Become Leaders Among Undergraduates In Intitutions Of Higer Learning. International Journal Of Knowledge, Culture And Change Management, 3.

Jamaliah Abdul Hamid, and Zaidatol Akmaliah Lope Pihie, and Rahil Mahyuddin, Learner Learning Styles As A Response To Lecturer. The International Journal Of Learning, 38911.

Jamaluddin, Jaharah and Hassan, Zainudin (2006) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penglibatan Pelajar Tingkatan 4 Terhadap Kegiatan Kokurikulum (sukan): Satu Kajian Kes Di Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Idris, Shah, Kapar, Klang, Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jamaluddin, Mohammad Azuan and Ibrahim, Halijah (2011) Perbandingan Intensiti Perlawanan Mengikut Posisi Atlet Sepak Takraw Peringkat Universiti. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jamaluddin, Mohd Salmi and Ismail, Sarimah (2009) Amalan Kebersihan Dan Keselamatan Makanan pengendali Makanan Di Kantin Sekolah Rendah negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jamaluddin, Noor'aini (1996) Projek Rekabentuk Perakam Loceng Pintu Menggunakan Bahan Komposit Gentian Kaca. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jamaludin, A. and Sidek, M. N and Rusnani, A. K. and Shamsuddin, A Keberkesanan Penggunaan Modul Program Maju Diri Ke Atas Motivasi Pencapaian Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Di Negeri Selangor. Jurnal Perkama, 38657.

Jamaludin, Ahmad Shukri and Mushtari, Mohd Ismail (2008) Persepsi Mahasiswa Fakulti Pendidikan Terhadap Kesan rancangan Hiburan Realiti Tv Akademi Fantasia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jamaludin, Hadijah and Yamin, Sulaiman (2002) Keberkesanan Aktiviti Eksperimen Dalam Meningkatkan Pemahaman Pelajar Terhadap Konsep Elektrolisis. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jamaludin, Jamaliah and Mukhari, Abd Wahid (2002) Persepsi Waden Terhadap Bentuk Hukuman Dan Tindakan Bagi Membendung Salah Laku Di Kalangan Pelajar Asrama Sekolah Menengah Teknik Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jamaludin, Muhammad Safwan and Rahabah, Abdhamid (2004) Perbandingan Kesan Latihan Bebanan Terhadap Kekuatan Otot Biseps Dikalangan Pelajar-pelajar Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan ( Sains Sukan ), Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jamaludin Ahmad, and Fahmi Azar Mistar, Tekanan Dalam Kalangan Pemimpin Pelajar Di Kolej Kediaman. Jurnal Psikologi Dan Kaunseling.

Jamaludin Ahmad, and Mazila Ghazali, and Aminuddin Hassan, The Relationship Between Self Concept And Response Towards Student's Academic Achievement Among Student Leaders In University Putra Malaysia. International Journal Of Instruction, 4(2).

Jamaludin Ahmad, and Mazila Ghazali, and Aminuddin Hassan, The Relationship Between Self Concept And Response Towards Students Academic Achievement Among Students Leaders In University Putra Malaysia. International Journal Of Instruction, 2.

Jamaludin Ahmad, and Muhammad Asyraf Che Amat, and Siti Norbaiti Yahaya, and Rosdi Yusof, and Siti Rahmah Alias, The Construction, Validity, Reliability And Effectiveness Of Drug Rehabilitation Module On Self-concept Of Female Addicts And Motivation Achievement Of Male Addicts In Malaysia. International Journal Of Humanities And Social Science, 35.

Jamaludin Ahmad, and Muhammad Asyraf Che Amat, and Siti Norbaiti Yahaya, and Rosdi Yusof, Siti Rahmah Alias The Construction, Validity, Reliability And Effectiveness Of Drug Rehabilition Module On Self-concept Of Female Addits And Motivation Achievement Of Male Addicts In Malaysia. International Journal Of Humanities And Social Science, 10.

Jamaludin Ahmad, and Nurul Fatin Muhamad Arshad, Pembinaan Modul Motivasi Untuk Pelajar Sekolah Menengah. Jurnal Persatuan Kaunselor Pendidikan Malaysia, 1.

Jamaludin Ahmad, and Sidek Mohd Noah, and Mariah Kamaruddin, Semakan Kegunaan Modul Pembimbing Rakan Sebaya Kementerian Pelajaran Malaysia. Jurnal Perkama, -.

Jambari, Marop and Saidin, Mohamad Khairi (1999) Pembinaan & Penilaian Kesesuaian Buku Rujuk Bertajuk Kanta & Alat Optik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jamil, Nor Ashima and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2008) Gaya Pembelajaran Dalam Kalangan Pelajar Sains Tahun akhir Fakulti Pendidikan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jamilah, O. and Lambak, T. Tahap Paradigma Pendidikan: Pengalaman Wanita Melayu Malaysia. Madani:. Jurnal Ilmu- Ilmu Sosial, 37715.

Jamilah Othman, and Khairuddin Idris, and Inon Beydha, Persepsi Dan Resolusi Konflik : Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja. Madani: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial, 1.

Jamin, Luqman Hakim and Rahabah, Abdhamid (2001) Pengaruh Latihan Bebanan Bahagian Bawah Anggota Badan(lower Limb) Terhadap Kekuatan Tendangan Bola Lantun (lob) Pemain Bola Sepak Kelab Sains Sukan Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jantan, Sadiah and Othman, Widad (2000) The Relationship Between Length Of Teaching An Industrial Experienced With The Level Of Teaching Effectiveness Among Industrial & Non-industrial Experienced Lecturers And Instructors In Teaching Electrical Engineering Subjects In Malaysia France Institute. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jantan, Shiqah and Mohd Kosnin, Azlina (2009) Tahap Stres Dan Tahap Kepuasan Kerja Dalam Kalangan pensyarah Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Janudin, Norjah (1996) Persepsi Pel. Ting.4 Di 2 Buah Sek. Men. Dalam Daerah Merlimau, Melaka Terhadap Keperluan-keperluan Remaja & Bagaimana Ibu Bapa Melayaninya. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jasman, Hanafi and Noordin, Shaharom (2005) Salah Tanggapan Tentang Konsep Elektrik Di Kalangan Pelajar-pelajar Tingkatan Enam Rendah Di Daerah Kluang , Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jaspal Singh, Arinderjit Kaur and Zainal, Zaidah (2004) The Investigation Of The Reading Strategies Used by Mechanical Engineering Students In understanding A Text. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jawari, Siti Zalina and Mustaffa, Mohamed Sharif (2006) Pandangan Guru Terhadap Gaya Belajar Pelajar Melayu Tingkatan Tiga.satu Kajian Kes Dalam Mata Pelajaran Sains. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jawri, Siti Zaliha and Mustaffa, Mohamed Sharif (2003) Satu Analisa Mengenai Kaedah Pengajaran Guru Sains Bagi Meningkatkan Prestasi Murid Dalam Mata Pelajaran Sains Di Sekolah: Satu Kajian Kes Di Empat Buah Sekolah Rendah Di Daerah Batu Pahat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jayakaran Mukundan, Coursebooks: Soft Or Fair Targets? Folio Journal Of The Materials Development Association Matsda, 13.2 (2009).

Jayakaran Mukundan, Irregularities In Vocabulary Load And Distribution In Same Level Textbooks Written By Different Writers. Indonesian Journal Of English Language Teaching, 1.

Jayakaran Mukundan, Misinterpretations Of Real Needs In Sl And Fl Writing Situations: Is There A Need To Re-evaluate Directions? Indonesia Journal Of English Language Teaching, 38750.

Jayakaran Mukundan, and Amelia Leong Chiew Har, and Vahid Nimehchisalem, Distribution Of Articles In Malaysian Secondary School English Language Textbook. English Language Literature Studies, 1.

Jayakaran Mukundan, and Anealka Aziz Hussin, An Analysis Of The Syntactic Maturaty Of Students From Three Different Academic Levels. Jurnal Bahasa Jendela Alam, 38808.

Jayakaran Mukundan, and Anealka Aziz Hussin, A Forensic Study Of Vocabulary Load And Distribution In Five Malaysian Secondary School English Textbooks (forms 1-5). Pertanika. Journal Of Social Science And Humanities, 2.

Jayakaran Mukundan, and Anelka Aziz, Loading And Distribution Of The 2000 High Frenquancy World In Malaysia Language Textbooks For 1 To 5. Pertanika J.soc.sci & Hum, 1.

Jayakaran Mukundan, and Elaheh Hamed Mahvelati, and Vahid Nimehchisalem, The Effect Of An Intensive English Program On Malaysian Secondary School Students; Language Proficiency. English Language Teaching, 40852.

Jayakaran Mukundan, and Hajimohammadi, R. and Nimehchisalem, V Developing An English Language Textbook Evaluation Checklist. Contemporary Issues In Education Research, 6.

Jayakaran Mukundan, and Koroush Khanderoo, Burnout In Relation To Gender, Education Attainment, And Experience Among Malaysia Elt Practioners. The Journal Of Human Resource And Adult Learning, 2.

Jayakaran Mukundan, and Laleh Khojasteh, Modal Auxiliary Verbs In Prescribed Malaysian English Textbooks English Language Teaching. English Language Teaching, 40547.

Jayakaran Mukundan, and Laleh Khojasteh, Modal Auxiliary Verbs In Prescribed Malaysian English Textbooks English Language Teaching. Canadian Center Of Science And Education, 1.

Jayakaran Mukundan, and Laleh Khojasteh, and Nigel Pearson, Exploring Learning Material Used Out-of Class By Malaysian Tesl Students And Students Of Tbfl. Indonesian Journal Of English Language Teaching, 1.

Jayakaran Mukundan, and Ng Yu Jin, Development Of A Teachnical Nursing Education World List (newl). International Journal Of Innovation In English Language Teaching And Research, 2.

Jayakaran Mukundan, and Ng Yu Jin, Development Of A Technical Nursing Education Word List (newl). International Journal Of Innovation In English Language Teaching And Research, 4.

Jayakaran Mukundan, and Nimehchisalem, V. and Hajimohammadi, R How Malaysian School Teachers View Professional Development? Journal Of International Education Research, 2.

Jayakaran Mukundan, and Norwati Roslim, Textbook Representation Of Prepositions. English Language Taching, 39905.

Jayakaran Mukundan, and Reza Hajimohammadi, Professional Development Interest Of Malaysian Math And Science Teachers In The English For Teaching Math And Science (etems) Buddy System. Journal Of International Education Research.

Jayakaran Mukundan, and Reza Hajimohammadi, and Ahid Nimehchisalem, Developing An English Language Textbook Evaluation Checklist. Contemporary Issues In Education Research.

Jayakaran Mukundan, and Sujatha Menon, Lexical Similarities And Differences In The Mathematics, Science And English Language Textbooks. K@ta: A Biannual Publication On The Study Of Language And Literature, 2.

Jayakaran Mukundan, and Touran Ahour, Perceptions Of Malaysian School And University Esl Instructors On Writing Assesment. Jurnal Sastra Inggris, 1.

Jayakaran Mukundan, and Vahid Nimehchisalem, Determining The Evaluative Criteria Of An Argumentative Writing Scale. English Language Teaching, 40547.

Jayakaran Mukundan, and Vahid Nimehchisalem, Determining The Evaluative Criteria Of An Argumentative Writing Scale. English Language Teaching, 1.

Jayakaran Mukundan, and Vahid Nimehchisalem, Developing A Content Subscale To Assess University Students' Argumentative Essays. Canadian Center Of Science And Education.

Jayakaran Mukundan, and Vahid Nimehchisalem, Effect Of Peer Review And Tutor Conferencing On English As Second Language Learners’ Writing Performance. Pertanika Journal Of Social Sciences And Humanities (jssh), 1.

Jayakaran Mukundan, and Vahid Nimehchisalem, An Evaluation Of English Language Teaching Courseswarein Malaysia. Canadian Centre Of Science And Education.

Jayakaran Mukundan, and Vahid Nimehchisalem, An Evaluation Of English Language Teaching Courseware In Malaysia. English Language Teaching, 3.

Jayakaran Mukundan, and Vahid Nimehchisalem, Evaluative Criteria Of An English Language Textbook Evaluation Checklist. Journal Of Language Teaching And Research, 41063.

Jayakaran Mukundan, and Vahid Nimehchisalem, How Malaysian School Teachers View Professional Development? Journal Of International Education Research.

Jayakaran Mukundan, and Vahid Nimehchisalem, and Reza Hajimohammadi, Developing An English Language Textbook Evaluation Checklist: A Focus Group Study. International Journal Of Humanities And Social Science, 12.

Jayakaran Mukundan, and Vahid Nimehchisalem, and Sima Sayadian, The Physical And Technical Characteristics Of English Language Teaching Courseware In Malaysia. English Language Teaching, 41065.

Jayaraman, Manonmani and Omar, Abdul Hafidz (2006) Rekacipta Alat Jump Rope Yang Diintegrasi Dengan Signal ecg Untuk Mengesan Kadar Nadi Maksima Latihan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jayne, Lim Jiaing and Hassan, Hanita (2011) Teachers Belief In Computer Technology Intergration For English Language Teaching And Learning. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jazihan Mahat, and Ahmad Fauzi Mohd Ayub, and Wong Su Luan, An Assessment Of Students' Mobile Self-efficacy, Readiness And Personal Innovativeness Towards Mobile Learning In Higher Education In Malaysia. Procedia Social And Behavioral Sciences, 64 (9).

Jebah, Faridah and Uzir, Mohd Mohsin (2000) Kesesuaian Subjek Teknologi Kejuruteraan Kepada Pelajar Tingkatan Empat Aliran Teknikal Di Sekolah-sekolah Menengah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jee, Khing Chung and Mohd Nor, Mohad Anizu (2004) Kajian Perbandingan Masa Reaksi Antara Pemain Lelaki dan Perempuan Pasukan Bola Keranjang Universiti teknologi Malaysia, Utm, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jeffery Lawrance Dsilvia, and Hayrol Azril Mohamad Shaffril, and Jegak Uli, and Bahaman Abu Samah, A Review Of Contract Farming And Factors That Impinge Youths Acceptance To Contract Farming. European Journal Of Social Science, 2.

Jegak, U and Raja Ahmad Tajudin Shah, Pepper Price Slump And Production Modifying Strategies: Implications For Development Program. Sarawak Development Journal,, 36895.

Jelani, Faseha and Syed Mansor, Syed Mohd Syafeq (2005) Hubungan Kepuasan Kerja Dengan Kesenderungan Hendak Berhenti Kerja : Satu Tinjauan Dikalangan Guru-guru Agama Di Sekolah Menengah Daerah Muar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jelani, Kasmawati and Saud, Muhammad Sukri (2001) Tahap Kefahaman Guru-guru Teknikal Di Sekolah Menengah Akademik Dalam Bidang Teknologi Maklumat Di Daerah Tanjong Malim, Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jemali, Mohd Ali and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (1999) Kaitan Antara Tahap Pend. Dengan Faedah Yang Diperolehi Satu Tinjauan Di Daerah J.bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jennifer, W. B. N and Sharifah, M. N and Zakaria, K and Foo, S. F Models Of Schools Home Partnership. Pertanika Journal Of Social Science And Humanities, 36900.

Jenniffer, W. B. W and Sharifah, M. N. Barriers To School- Family Partnerships: The Experiences Of The High-achieving Schools In Petaling Distric. Journal Of Curriculum, 2001.

Jilani, Jamil and Nordin, Aziz (1999) Kajian Mengenai Kefahaman Pel. Ting.2 Terhadap Tindakan Daya Keatas Objek Pegun & Perkaitannya Dengan Daya Geseran & Daya Graviti. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jimmie Jemut @ Minggu, Anita and Wan Mansur, Wan Fara Adlina (2003) The Effectiveness Of Using Euro Plus Reward Courseware For Low Proficiency Learners : A Case Study Of Fppsm Students. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jiwa, Rabiatul Adawiah Megat (2014) Keberkesanan Bengkel Integrasi Untuk Pembangunan Lestari Dalam Kalangan Guru Pelatih. Masters thesis, Universiti Sains Malaysia.

Jizi, Shuhaida and Mohd Said, Mohd Rizal (1999) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Amalan Pemakanan Di Kal Pel. Ting.4 Bandar & Luar Bandar Di Smt Wakaf Tembusu, Kuala Terengganu. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jmi, Dewi and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2006) Keperluan Sekolah Dan Kesediaan Pengetua Untuk Pembangunan Organisasi. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Johar, Rohana and Hamzah, Rohana (2001) Gejala Gengsterisme Di Kalangan Pelajar. Satu Tinjauan Di Sekolah Henry Gurney. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Johar, Roslina and Abu, Mohd Salleh (2003) Pendekatan Kontruktivisme Dalam Penyelesaian Masalah Algebra Mengikut Kaedah Easy-maths. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Johar Ariffin, Nazri Shaharuddin (1999) Minat Pel. Terhadap M.pelajaran Teknik Taiping Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Johari, Khadijah and Kailani, Ismail (2009) Pembangunan Bahan E-pembelajaran Berasaskan Moodle bagi Tajuk Lines And Angles Ii Bagi Tingkatan Tiga. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Johari, Rahmat (1997) Persepsi Pelatih Terhadap Latihan Kemahiran Di Pgm, Daerah Muar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jong, Lenny and Ismail, Fauziah (2007) Perception On The Use Of Portfolio In Enchancing The Learning Of Literature. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jopri, Azlina (1999) Pengalaman Sosial Pel. Ketika Berada Di Sek. Berasrama Penuh : Satu Kajian Kes Di Sek. Men. Sains Kluang, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Joseph, Angela and Bakar, Mohd Nor (2004) Membina Dan Menilai Perisian Mengenai Pergerakan bahan Merentas Membran Plasma Bagi Biologi tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jufrin, Mohd Huzaini and Syed Mansor, Syed Mohd Syafeq (2006) Hubungan Burnout Dengan Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-guru Sekolah Rendah: Satu Kajian Di Zon Pasir Gudang,johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Julaihi, Norhayati and Safar, Ajmain (2002) Kajian Tentang Penerimaan Pelajar Terhadap Sistem Pengajaran Dan Pembelajaran Darjah Khas. Satu Kajian Di Sekolah Agama Parit Sulong, Batu Pahat, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jumil @ Jumlan, Noor Endrawati and Shariffudin, Rio Sumarni (2004) Persepsi Pelajar Terhadap Perlaksanaan Pembelajaran Virtual Dalam Program Pengajian Jarak Jauh : Satu Kajian Kes Di Unitem. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jumpo, Angeline and Omar, Abdul Hafidz (2004) Kesan Latihan Senaman Ke Atas Kontraksi Otot Bisep Pesakit yang Mengalami Kecederaan Saraf Brachial Plexus (erb s Palsy). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Junaidi, Mohamad Zuwairi and Bunari, Ghazali (2007) Investigating Writers Self Efficacy Using writer Self Perception Scale (wsps). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Junoh, Azlina and Nordin, Mohd Safarin (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kecermelangan Pelajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Junuh, Kamaruzzaman (1997) Pelaksanaan M.pelajaran Kh Sek. Ren. Luar Bandar Di Daerah Raub Pahang. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jupri, Isa and Omar, Abdul Hafidz (2003) Iklim Organisasi Pasukan Badan Beruniform Di Salah Sebuah Sekolah Menengah Kebangsaan Di Daerah Johor Bahru: Penilaian Guru-guru Penyelaras. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jusoh, Fatimah Syahida and Hassan, Johari (2006) Penggunaan Tv Pendidikan Dalam Pengajaran Dan pembelajaran Di Kalangan Guru-guru Di Empat Buah sekolah Bestari Di Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jusoh, Md. Noor (1998) Cabaran Dalam Perlaksanaan Pengajaran M.pelajaran Kh Di Sek-sek. Men. Daerah Pasir Puteh, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jusoh, Ngah and Md Johan, Othman (2003) Sikap, Minat, Pengaruh Rakan Sebaya Dan Pengajaran Guru Terhadap Pelajar-pelajar Mata Pelajaran Teknologi Kimpalan Dan Fabrikasi Logam Di Sekolah Menengah Teknik Negeri Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jusoh, Norziha and Arshad, Mohammad Yusof (2006) Kajian Mengenai Faktor-faktor Pemilihan pelajar Matrikulasi Ke Universiti Tempatan ( Ipta ) Dan Kursus Pendidikan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jusoh, Shafie (1994) Persepsi Murid Terhadap Faktor-faktor Yang Mempertingkatkan Proses Pembelajaran Di Asrama. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jusoh, Shariha and Arshad, Mohammad Yusof (2005) Kajian Mengenai Tahap Penguasan Inkuiri Pelajar Dalam Mata Pelajar Kima. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jusoh, Siti Rodiah and Mustaffa, Mohamed Sharif (2006) Persepsi Mahasiswi Terhadap Amalan Berumahtangga Semasa Belajar. Satu Kajian Terhadap Mahasiswi Tahun Akhir Jabatan Teknik Dan Kejuruteraan, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jusoh, Soffri and Rahabah, Abdhamid (2004) Kesan Latihan Bangkit Tubi Terhadap Daya Tahan Otot abdomen Pelajar-pelajar Sains Sukan Di Universiti Teknologi malaysia, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

K

K. Rahman, R. Kalyani and Idris, Abdul Razak (2007) Tinjauan Terhadap Tingkah Laku Maklumat Dalam Kalangan Pelajar Sarjana Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia,skudai. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

K.alavi, and Rahim M. Sail, and Khairuddin Idris, and Asnarulkhadi Abu Samah, and M. Omar, Living Arrangement Perference And Family Relationship Expectation Of Elderly Parents. Pertanika Journal Social Science And Humanities, S.

K.g. Soh, and K.l. Soh, and Marjohan Jamalis, and Mohd Sofian Omar Fauzee, and P.y. Lim, Body Fat Percentage And Level Of Aerobic Capacity Among Students From Upper Primary School. Journal Of Physical Education & Recreation (hong Kong), 2.

K.g. Soh, and K.l. Soh, and Mohd Sofian Omar Fauzee, and O.f., Marjohan and J., S.l. Ong and Noorzaliza, Body Fat And Somatotype Among Malaysian School Sports Council Netball Players By Playing Positon. African Journal For Physical, Health Education, 4.

K.g. Soh, and R. Husain, and K.l Soh, Physical Profiles Of Malaysian Basketball Players In Three Categories And By Playing Positions. African Journal For Physical, Health Education, Recreation And Dance (ajpherd), 3.

K.r. Daniel, D. John and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2005) Tahap Burnout Dikalangan Guru Yang Mengajar Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Disekolah-sekolah Daerah Batu Pahat, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kader Bawa, Nazhar and Rajuddin, Muhd Rashid (1998) Ciri-ciri Yang Perlu Ada Pada Jurutera Perubatan Mengikut Pandangan Ahli Perubatan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kaderan, Noor Habibah (2000) Tinjauan Terhadap Organisasi Di Sekolah-sekolah Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kadiyat, Solihin and Hushin, Hassan (2003) Faktor-faktor Yang Mempengauhi Pencapaian Pendidikan Anak-anak Orang Asli Kuala Daerah Batu Pahat, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kadri, Mohd Nooh and Ramli, Jamaluddin (2003) Punca Dan Kesan Wali Enggan Mewalikan Pernikahan Mualiahnya. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kajar, Md. Aminin (1994) Satu Tinjauan Mengenai Sikap Pel. Smv. Terhadap M.pelajaran B. Inggeris Dengan Pencapaian Mereka Dalam M.pelajaran Tersebut. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kamal Badrol, Faraniza and Puteh, Fatimah (2001) The Learning Of English prepositions Through Computer For General Learners. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kamaldin, Naseem Bibi and Abu, Baharin (2003) Kajian Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-guru Di Daerah Bandar Batu Pahat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kamaluzaman, Nurul Hidayah and Syed Mansor, Syed Mohd Syafeq (2009) Tahap Dan Punca Stres Pensyarah Fakulti Pendidikan universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kamari, Saiffudin and Ramli, Jamaluddin (2004) Hubungan Antara Iklim Kerja Dan Burnout Di Kalangan Guru Teknikal Sekolah Menengah Teknik Kluang, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kamariah, A. B. and Abu Daud, S. Key Issues On The Delivery Of Online Learning In Malaysian Institutions Of Higher Learning. Malaysian Journal Of Distance Educational, 36925.

Kamariah Abu Bakar, and Ahmad Fauzi Mohd Ayub, and Wong Su Luan, Exploring Secondary School Students' Motivation Using Techonologeis In Teaching And Learning Mathematics. Science Direct Procedia Social And Behavioral Sciences, -.

Kamariah Abu Bakar, and Rohani Ahmad Tarmizi, and Ahmad Fauzi Mohd. Ayub, and Aida Suraya Md. Yunus, Effect Of Utilizing Geometer's Sketchpad On Performance And Mathematical Thinking Of Secondary Mathematics Learning: An Initial Exploration. International Journal Of Education And Information Technologies, 1.

Kamariah Abu Bakar, and Rohani Ahmad Tarmizi, and Rahil Mahyuddin, and Habibah Elias, and Wong Su Luan, and Ahmad Fauzi Mohd Ayub, Relationships Between University Students' Achievement Motivation, Attitude And Academic Performance In Malaysia. Science Direct Procedia Social And Behavioral Sciences, 2 (2012).

Kamariah Abu Bakar, and Wong Su Luan, and Samsilah Roslan, and Melissa Ng Lee Yen Abdullah, Self Regulated Learning In It-integrated Learning Invironment: Its Relationships With Information Literacy And Attitudes Towards It. Pertanika Journal Of Social Science And Humanities, 2.

Kamarodin, Noormala and Abd Rahman, Mohd Anuar (2007) Cabaran Guru Dalam Profesion Penguruan Dan Hubungannya Dengan Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-guru Teknikal Di Dua Buah Sekolah Menengah Teknik Di Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kamaruddin, Azhar and Uzir, Mohd Mohsin (2002) Persepsi Masyarakat Orang Asli Terhadap Latihan Kemahiran Di Pusat Giat Mara/jheoa Bukit Lanjan, Damansara, Kuala Lumpur. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kamaruddin, Shahrul and Ashari, Asaruddin (1998) Tahap Kepuasan Bekerja Di Kal. Pensyarah Di Kolej Inpens. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kamarudin, Aidah and Abd Rahman, Mohd Anuar (2004) Using Songs To Teach Grammar To Limited English Proficiency Learners. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kamarudin, Annie Suziana and Syed Mansor, Syed Mohd Syafeq (2006) Hubungan Kategori Masalah Dengan Demografi pelajar-pelajar Di Kolej Tuanku Canselor, universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kamarudin, Annie Suziana and Syed Mansor, Syed Mohd Syafeq (2008) Hubungan Tahap Kecerdasan Emosi Dengan Tahap Kepuasan Kerja Dan Tahap Komitmen Kerja:tinjauan Di Kalangan Staf Adtec Batu Pahat,johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kamarudin, Azlan and Mohamed, Zulkifli (1998) Satu Penilaian Awal Kajian Kes : K.i.t. Pengajaran Pembelajaran M.pelajaran Sains Ren. Thn. 6. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kamarudin, Hanim and Hanafi Zaid, Hanim (2008) Oral Communication Needs Of Mechanical Engineering Undergraduate Students In Utm: as Perceived By The Learners. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kamarudin, Kamarzahri and Mohd Sidin, Sanusi (2001) Faktor-faktor Yang Menggalakkan Ponteng Kuliah Dikalangan Pelajar Stp Di Fakulti Pendidikan, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kamarudin, Md. Silan (1995) Persepsi Pel. Ting.4 Sek. Men. Redang Panjang Terhadap M.pelajaran Pend. Jasmani & Kesihatan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kamarulzaman, Noridayu and Dahlan, Yunos (2004) Persepsi Masyarakat Terhadap Penyakit Alzheimer. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kamaruzaman, Noor Adina and Sulaiman, Seth (2006) Pemahaman Pelajar Tingkatan 4 Sastera Dalam Konsep asas Sains Dan Aplikasinya Dalam Kehidupan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kamaruzzaman, Mohd Fadli and Zainuddin, Zainal Abidin (2008) Keberkesanan Penggunaan Kayu Hoki Jenis Kayu Dengan kayu Hoki Jenis Komposit Di Kalangan Pemain Hoki Universiti teknologi Malaysia, Skudai. Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kamat@ahmat, Mohadi and Dahlan, Yunos (1998) Sejaumanakah Perlaksanaan & Perkembangan Dalam Pengajaran M.pelajaran Kh Di Sek.-sek. Men. Daerah Kulai Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kambari, Mohd Zamri and Tan, Soo Yin (2003) Persepsi Bakal Pengantin Terhadap Perlaksanaan Pemeriksaan Kesihatan (hiv/aids) Ke Atas Bakal Pengantin. Satu Tinjauan Di Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kamil Abidalhussain Aboshkair, and Saidon Bin Amri, and Kok Lian Yee, and Bahaman Bin Abu Samah, Factors Affecting Levels Of Health-related Physical Fitness In Secondary School Students In Selangor, Malaysia. Journal Of Basic & Applied Sciences, 4.

Kamin, Yusri (1997) Mengenalpasti Konsep Geometri Satah Di Kal. Pel. Dalam M.pelajaran Lukisan Kej. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kamis, Mohd Syukri and Ninggal, Mohd Tajudin (2001) Kecenderungan Tingkah Laku Homoseksual Di Kalangan Mahasiswa Di Salah Sebuah Kolej Kediaman Universiti Teknologi Malaysia, Sutu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kamsol, Mahriza and Mohd Noor, Norani (2002) Tinjauan Mengenai Kemahiran Di Tempat Kerja Yang Diperlukan Di Industri Butik Pakaian Di Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kan, Kwong See and Zakaria, Mohammad Hassan (2004) Communicative Needs Of The Hearing-impaired Trainees In The Housekeeping Department In The Hostel Catering Industry. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kanan, Manogaran (1996) Taraf Sosioekonomi Terhdap Penglibatan Pel. Dalam Kegiatan Sukan Di Sek.-sek. Men. Daerah J.bahru Tengah, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kandasam, Chandravathani and Abdul Majid, Norazaman (2008) An Exploratory Study On The Elements Which encourage Form One Students To Write Essays in English. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kang Tong Hum, and Jamaliah Abdul Hamid, and Jegak Uli, and Rosli Saleh (2008), User Level Of Usage And Transaction Value Of The Government Electronic Procurement System (e-perolehan). Intan Management Journal, 1.

Kannan, Rajendran and Zakaria, Mohammad Hassan (2007) Culturally Authentic Tasks: Perceptions Among Indian teachers Teaching English In Tamil Schools. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kardiman., Mardiana and Omar, Shariff (1999) Persepsi Pealajr Sekolah Menengah Kebangsaan Dato Abdul Rahman Taakub Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Dalam Sains Teras- Satu Kajain Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kardiman., Mardiana and Omar, Shariff (1999) Persepsi Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Dato Abdul Rahman Yaakub Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Dalam Sains Teras- Satu Kajain Kes. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Karim, Karmillin and Hassan, Johari (2003) Tahap Pengaplikasian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Pelajar Perdana Tahun 4 Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan Dalam Menghadapi Persediaan Ict Dalam Pendidikan . Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Karim, Rosdi and Shariffudin, Rio Sumarni (2002) Gaya Pengajaran Dan Pembelajaran Guru Automotif Di Sek. Men. Teknik Batu Pahat Dan Muar, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Karim, Rosli and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (1999) Kaitan Antara Tahap Pend. Dengan Kaedah Yang Diperolehi Oleh Masyarakat : Satu Tinjauan Di Bandar Kuala Kangsar, Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Karnaian, Samsudin (1998) Pemotong Papan Gatung (mounting Board Cutter). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Karsan., Jelani and Mohd Yusof, Sanitah (2005) Pelaksanaan Pengajaran Genre Prosa Komponen Wajib Kesusasteraan Melayu Dalam Kurikulum Bahasa Melalyu Tingkatan Dua. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kartubi, Ramli and Nordin, Aziz (1999) Kajian Awal Mengenai Kefahaman Pelajar Terhadap Arus, Voltan Dan Hubungannya Dalam Suatu Litar Elektrik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Karunzaman, Mastura and Arshad, Mohammad Yusof (2004) Kefahaman Pelajar tingkatan Empat Aliran Sains mengenai Tajuk Konsep Mol. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Karupayah, Soranam and Mohd Kosnin, Azlina (2011) Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelajar Terhadap Mata Pelajaran Sejarah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Karuppan, Narayanasamy and Said, Hamdan (1998) Persepsi Guru Terhadap Gaya Komunikasi Lisan Pengetua Di Sekolah Menengah Daerah Tanjong Malim : Satu Tinjauan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Karuppan, Narayasamy (1998) Persepsi Guru Terhadap Gaya Komunikasi Lisan Pengetua Di Sek. Men. Daerah Tanjong Malim: Satu Tinjauan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Karuppannan, Subalacthumy and Tan, Soo Yin (2003) Persepsi Guru-guru Terhadap Masalah Gangsterisme Di Kalangan Pelajar-pelajar India Sekolah Menengah Sekitar Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Karuppiah, Malini and Hamzah, Masputeriah (2008) Improving Coherence In Paragraph Writing Among Esl learners: A Case Study. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kasan, Hafiza (2012) Hubungan Turutan Kelahiran Dengan Personaliti Dan Pencapaian Akademik Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Daerah Batu Pahat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kasbi, Mohd Shah (1998) Pengaplikasian Kebersihan Dalam Penyediaan & Penyajian Makanan Di Makmal Masakan Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kasdimin, Noor Rafidah and Mukhari, Abd Wahid (2007) Amalan Pengurusan Kewangan Di Kalangan Peniaga Pasar Tani Mega Larkin, Johor Bahru Merentas Etnik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kashah, Norsyuhada and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2006) Penguasaan Kemahiran Membina Hipotesis Di Kalangan pelajar Tingkatan 5 Bukan Aliran Sains Di Sekolah Luar bandar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kasim, Abd.Latif (2004) Kajian Terhadap Dimensi-Dimensi "Empowerment" Dan Ketegangan Kerja Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menegah Teknik Di Perlis, Kedah Dan Pulau Pinang. LB2840.2. L356 2004 f rbMicrofiche 8297. PhD thesis, Universiti Sains Malaysia..

Kasim, Ishak and Syed Mansor, Syed Mohd Syafeq (2009) Punca Dan Tahap Stres Dengan Hendak Berhenti Kerja di Kalangan Guru Di Daerah Kota Tinggi , Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kasim, Ismarizan and Selamat, Kandar (2002) Penggunaan Alat Bantu Mengajar Di Kalangan Guru-guru Teknikal Di Sekolah Menengah Teknik Negeri Sembilan Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kasim, Mohd Khairi (1999) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemerosotan Disipin Pel. Ting.4 Sek. Men. Datuk Mansor, Bahau, N.sembilan : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kasim, Mohd Safri (1998) Penyesuaian Teknologi Maklumat Dalam Pembelajaran M.pelajaran Teknikal. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kasim, Mohd Yazid Perbandingan Kesan Pendekatan Deduktif Dan Pendekatan Komunikatif Terhadap Pengajaran Ayat-ayat B.m. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kasimin, Nurdiono and Rahabah, Abdhamid (2004) Kesan Latihan Bebanan Terhadap Kekuatan Otot Bahu ( trapezius ) Di Kalangan Pemain Ragbi Pasukan Sains Sukan, fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kasiran @ Kasran, Mohd Jasni (2000) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Usahawan Bumiputera Iks Di Dalam Bidang Mekanikal (pembantu) Di Negeri Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kasman, Mazni and Idris, Abdul Razak (2009) Penilaian Berasaskan Sekolah (pbs) Dalam Kerja Kursus Geografi (kkg) Dan Kesannya Terhadap Pencapaian Pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kasran, Mohd Taat and Hashim, Abu Bakar (2005) Pengurusan Kokurikulum Dan Hubungannya Dengan Penglibatan Dan pencapaian Kokurikulum Pelajar:satu Kajian Kes. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kassim, Md. Shah (1995) Sikap Pel. Terhadap Sukan Smt Kota Tinggi-satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kassim, Mohamad Zulkiffly and Shariffudin, Rio Sumarni (2002) Penerapan Kbkk Dalam Pengajaran Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Jentera Di Sekolah Menengah Teknik Zon Perak Utara Satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kassim, Mohd Azizan and Abdullah, Wan Salihin Wong (1999) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Amali Sains Kbsm Ting.4 Sek. Men. Keb. Di Daerah Pekan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kassim, Mohd Farid and Rahabah, Abdhamid (2003) Kesan Latihan Fartlek Terhadap Kadar Pengambilan Oksigen Maksimum (vo2max) Bagi Pelajar-pelajar Sains Sukan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kassim, Omar Latif (1998) Faktor-faktor Yang Mendorong Pel. Thn. 4stp (a,e&j) Yang Telah Berkeluarga Melanjutkan Pelajaran Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kassim, Othman (1998) Persepsi Pel.-pel. Ting.2k.h. Sek. Men. Tengku Mahmood Iskandar, Senggarang, Batu Pahat, Johor Terhadap M.pelajaran K.m.. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kassim, Pauziah and A Samah, Narina (2005) Hubungan Antara Penyesuaian Akademik, Sosial Dan Emosi Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Di Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kassim., Hafizoah and Seliman, Salbiah (2001) The Effectiveness Of Interactive Technique In Teaching Listening To Low Proficiency Students In A Large Class An Experimental Study. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Katimin, Mohammad Zamzaidi and Subari, Kamalularifin (2001) Mengenalpasti Masalah-masalah Yang Dihadapi Oleh Pelajar Space Di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kaulod, Polodius and Mansor, Md Idris (1999) Reka Bentuk Tongkat Waiper Berkuasa. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kaur Judge, Simranjeet and Bakar, Md Nor (2003) Miskosepsi Mitosis Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Di Tiga Buah Sekolah Menengah Di Daerah Bahau, Negeri Sembilan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kayar, Rosly (2007) Kelangsangan Dalam Media Dan Kesannya terhadap Tingkah Laku Agresif Pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kean Ghee, Johnny Lee and Mohd Yusof, Sanitah (1999) The Extent And Types Of Prewriting Activities Used In The Teaching Of Composition Writing. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kee, Tin Ming and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2004) Kefahaman Konsep Dalam Tajuk Respirasi Dalam Mata Pelajaran Biologi Kbsm : Satu Tinjauan Di Kalangan Pelajar-pelajar Tingkatan Iv Di Daerah Sibu, Sarawak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kek, Tze Ying and Hamzah, Rohana (2004) Faktor-faktor Mempengaruhi Cara Berpakaian di Kalangan Pelajar Fakulti Pendidikan Universiti teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kemat, Siti Asmah and Nordin, Aziz (2011) Penyelesaian Masalah Algoritma Dan Hubungannya dengan Pemahaman Konsep Bagi Tajuk Stoikiometri. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kenit, Sazali and Selamat, Kandar (2007) Faktor-faktor Kekangan Yang Mempengaruhi Pencapaian pelajar Tingkatan Empat Dalam Mata Pelajaran Lukisan kejuruteraan Di Lima Buah Sekolah Menengah Akademik harian Di Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kesavan, Prasanna Satu Tinjauan Terhadap Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian M.pelajaran B.i. Di Kal. Pel. Ting.4 Di Sek. Men. Keb. Ulu Tiram, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kesavan, Prasanna and Omar, Shariff (1998) Satu Tinjauan Terhadap Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Di Sekolah Menengah Kebangsaan Ulu Tiram, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kesavan, Prasanna and Omar, Shariff (1998) Satu Tinjauan Terhadap Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Di Sekolah Menengah Kebangsaan Ulu Tiram, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ket, Lee Lian and Bakar, Md Nor (2006) Imej Konsep Terhadap Fungsi Dikalangan Pelajar Tingkatan Empat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khadijah Alavi, and Rahim M. Sail, and Khairuddin Idris, and Asnarulkhadi Abu Samah, Pengalaman Penjagaan Ibu Bapa Tua Oleh Anak Dewasa: Satu Kajian Masyarakat Melayu Bandar Yang Berpendapatan Rendah. Jurnal Akademika, Disemb.

Khadijah Alavi, and Rahim M.sail, and Khairuddin Idris, and Asnarulkhadi Abu Samah, Pengalaman Penjagaan Ibu Bapa Tua Oleh Anak Dewasa: Satu Kajian Dalam Kalangan Penduduk Melayu Bandar Berpendapatan Rendah. Akademika 78, 2010.

Khairi, Sareenanday and Ismail, Sarimah (2000) Kesediaan Guru Sekolah Menengah Di Negeri Melaka Terhadap Pelaksanaan Sekolah Bestari - Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khairul Anuar, Norsyidah and Mohd Noor, Norani (2010) Persepsi Industri Terhadap Tahap Kemahiran Teknikal Dan kemahiran Employability Pelajar Ikbn Yang Menjalani latihan Industri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khalel Al-elaimat, Ahmad Khlayef (2009) Effectiveness Of A Proposed Reading Method In Teaching Reading Skills To Grade Three Learning Disabilities Students With Reading Difficulty In Jordan. PhD thesis, University Sains Malaysia.

Khalid, Ramli (1998) Faktor-faktor Yang Mendorong Guru-guru Yang Telah Berkeluarga Melanjutkan Pelajaran Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khalid., Khalidah and Lokman, Mohd Tahir (2001) Tahap Penglibatan Guru Dalam Membuat Keputusan Di Sekolah Kebangsaan Jalan Mengkibol, Kluang Satu Tinjauan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khalidi, Harlina and Wan Zakaria, Wan Zarina (2003) The Use Of Storytelling In An English Classroom. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khalil, Fakhrul Anwar and Omar, Abdul Hafidz (2009) Kesan Kecergasan Kardiovaskular Dan Daya Tahan Otot Kaki Melalui Latihan Simulasi Haji Dan Umrah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khalim, Kamsinar and Subari, Kamalularifin (2006) Perbezaan Tahap Kognitif Pelajar Pekak Bisu Dan pelajar Normal Berdasarkan Taksonomi Bloom dalam Subjek Teknologi Pembuatan Pakaian Di politeknik Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khalim Zainal, and Rohani Ahmad Tarmizi, and Zakaria Kasa, and Mizan Adiliah Ahmad Ibrahim, Program Sistem Penalti: Kaedah Alternatif Bagi Pengurusan Disiplin Pelajar. Jurnal Pendidikan.

Khamis, Jaaffar and Yasin, M.al-muzzammil (2007) Tahap Pengupayaan Terhadap guru Kanan Mata Pelajaran (gkmp) di Sekolah-sekolah Menengah Daerah Muar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khamis, Md. Eshak (1995) Pandangan Pel. Terhadap M.pelajaran Lukisan Teknik Di Smv. Batu Pahat & Kluang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khamis, Sharifah and Ashari, Asaruddin (1998) Penglibatan Guru Panitia Dalam Proses Membuat Keputusan : Satu Tinjauan Di Sek. Men. Gred A Di Negeri Melaka. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khamis., Noorli and Abdul Majid, Norazaman (2001) A Study On The Effectiveness Of The Review Activity On The Writing Process Of Semester 1 Learners In Ktbypj. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khandehroo, K. and Jayakaran Mukundan, and Alavi, Z.k. Professional Development Needs Of English Language Teachers In Malaysia. , Journal Of International Education Research, 1.

Kharizan, Norsuhazlin and Abd Hamid, Mohd Zolkifli (2002) Persepsi Pelajar Lelaki Tingkatan Enam Rendah Sekolah Menengah Daerah Kulai Terhadap Profesion Perguruan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kho, Bee Chin and Hamdan, Abdul Rahim (2008) Persepsi Guru Terhadap Faktor-faktor Yang mendorong Pelajar Ke Kelas Tuisyen di Sekolah Sjk ( C ) Zon Selatan Daerah Kulai Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kho, Sui Ju and Seliman, Salbiah (2006) Assessment Criteria In A Holistic Scoring Scale As A Pedagogical Tool In Teaching English Language Argumentative Essay Writing In A Malaysian Secondary School kho Sui. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khong, Heng Yen and Ashari, Asaruddin (1999) Kajian Tentang Hubungan Kepuasan Kerja Dan Prestasi Kerja Di Kal. Pemsyarah-pensyarah Ins. Tek. Mara, Cawangan Sarawak. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khoo, Cheng Keat and Zainuddin, Zainal Abidin (2006) Kesan Muzik Terhadap Tahap Kebimbangan Dan Keyakinan diri Bagi Atlit 100 Meter. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khoo, See Ghee and Boon, Yusof (2007) Kerja Berpasukan Panitia Bahasa Inggeris Di Sekolah-sekolah Menengah Zon A Bandar Muar, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khoo, Tse Ming and Sulong, Nor Zarina (1999) Vocabulary Learning Using Context Clues. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khor, Jessina Seak Wai (2005) Persediaan Pelajar Universiti Teknologi Malaysia Dalam Menguasai Kemahiran Employabilityuntuk Menghadapi Alam Pekerjaan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khor, Jessina Seak Wai and Uzir, Mohd Mohsin (2004) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelajar Untuk Mencapai keputusan Yang Cemerlang Dalam Mata Pelajaran pengajian Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik Di Tiga buah Sekolah Menengah Teknik Di Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khor, Wen Fei and Mohd Kosnin, Azlina (2006) Persepsi Guru Sains Etems Terhadap Perlaksanaan pengajaran Subjek Sains (etems) Di Sekolah Menengah kawasan Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khor, Yan Pheng and Mohd Noor, Norani (2003) Persepsi Pelajar Kolej Tun Hussein Onn (ktho) Terhadap Sistem Kebajikan Yang Disediakan Oleh Pihak Utm, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khosrow Nazari, and Zaidatol Akmaliah Bte Lope Pihie, and Ramli Bin Basri, and Khairuddin Bin Idris, An Empirical Investigation Of Lecturers’ Organizational Commitment In Technical And vocational Colleges In Iran. Journal Of Arts, Science & Commerce, 2.

Khosrow Nazari, and Zaidatol Akmaliah Lope Pihie, and Ramli Bin Basri, and Khairuddin Bin Idris, The Level Of Organizational Commitment Among Lecturers In Technical And Vocational Colleges In Iran. Pertanika J. Soc. Sci. & Hum., S.

Khozrow Nazari, and Zaidatol Akmaliah Lope Pihie, Assessing Learning Organization Dimensions And Demographic Factors In Technical And Vocational Colleges In Iran. International Journal Of Business And Social Science, 6.

Khuderi, Norzura and Abu, Baharin (2005) Penilaian Guru Terhadap Program Latihan Pembangunan Professionalisme Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu Dari Segi Produk. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kim Lah Soh, and Sazlina Shariff Ghazali, and Kim Soh Geok, and Rosna Abdul Raman, and Sharifh Shafinaz Sharif Abdullah, and Swee Leong Ong, Oral Care Practice For The Ventilated Patients In Intensive Care Units: A Pilot Survey. Journal Of Infection In The Developing Countries, 2.

Kim Lam Soh, and Jane Koziol-mclain, and Jan Wilson, and Soh Kim Geok, Critical Care Nurses' Knowledge In Preventing Nosocomial Pneumonia. Australian Journal Of Advanced Nursing, 3.

Kim Lam Soh, and Kim Geok Soh, and Zaiton Ahmad, and Rosna Abdul Raman, and Salimah Japar., Perception Of Intensive Care Unit Stressors By Patients In Malaysian Federal Territory Hospitals. Contemporary Nurse, 1.

Kim Lam Soh, and Patricia M Davidson, and Gavin Leslie, and Michelle Digiacomo, and Soh Kim Geok, (2012) Nurses' Perceptions Of Standardised Assessment And Prevention Of Complications In An Icu. Journal Of Clinical Nursing, 22 (5-6).

Kip, Ros and Mukhari, Abd Wahid (1999) Kajian Tentang Sikap Pel.ting.4 Kursus Elektronik Terhadap M.pelajaran Tek. Elektronik Di Smt Kuching, Sarawak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kisai, Ibrahim (1997) Hand Free Set O1b-fon For Motorbike. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kiting, Roslan and Harun, Jamaludin (2005) Tinjauan Mengenai Tabiat Membaca Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Disalah Sebuah Daerah Luar Bandar Dinegeri Sabah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kiu, Ling Feng and Abd Rahman, Mohd Anuar (2006) Tahap Penguasaan Kemahiran Proses Sains Bersepadu Di kalangan Pelajar-pelajar Tahun 2 Sesi 2005/06, Jurusan sains, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Klivon, Mohd Herman and Udin, Amirmuddin (2011) Mengenal Pasti Ketidaksepadanan Perabot Bilik Darjah Dan Ukuran Dimensi Murid Sekolah Rendah Di Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Koay, Dong Liang and Zakaria, Mohammad Hassan (2009) Investigating The Role Of The Learners Culture in Reading Comprehension Activities. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Koh, Grace Ming Ai (2008) The Act Of Complimenting In Malaysian English. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Koh, Jenny Sin Yueh and Azhar, Zairus Norsiah (2001) The Perceptions Of Students Nad Teachers In Sekolah Kebangsaan Taman Universiti Ii Towards The Implementation Of Nilam Program. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Koh, Kim Siong (1996) Perbandingan Keupayaan Mental Primer Merentas Aliran Bagi Pel. Ting.4 Smv. Alor Gajah & Sek. Men. Tun Mutahir, Batu Berendam Di Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Koh, Kok Song and Sulaiman, Esah (2002) Tinjauan Pelaksanaan Mata Pelajaran Reka Cipta Menengah Atas Di Sekolah Menengah Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Koh, Lay Hun and Abd Hamid, Mohd Zolkifli (2005) Pengajaran Guru Dan Pembelajaran Pelajar Dalam Lukisan Kejuteraan : Satu Kajian Kes Di Maktab Sultan Abu Bakar Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Koh, Lay Hun and Rajuddin, Muhd Rashid (2001) Mengenalpasti Penggunaan Teknologi Perikanan Samada Kaedah Tradisional Atau Moden : Satu Kajian Dikalangan Nelayan Daerah Kuala Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Koh, Michelle Moh Cheng and Salam, Abdul Rahim (2003) A Survey On The Motivational Aspects Of Using Computer Of Communication In A Online Discussion For Fourth Year Civil Engineering Students In Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Koh, Sin Ching and Salam, Abdul Rahim (2001) A Study Of The Relationship Between Motivation Type And English Grammar Ability Of Form 4 Students Of Smk Seri Perling, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Koh , Tsu Koon (1980) Satu Tinjauan Ringkas Mengenai Fungsi-Fungsi Sosial Sekolah. Asia Pacific Journal of Educators and Education, 2 (1). pp. 36-45.

Kok Lian Yee, and Peter W.hamer, and David J.bishop, Enhancing Muscular Qualities In Untrained Women: Liner Versus Undulating Periodization. Medicine & Science In Sports & Exercise, 9.

Kok Lian Yee, and Soh Kim Geok, and H. Ruby, and Mohd Sofian Omar Fauzee, and Aminuddin Yusof, and S.l, Comparing Physical Activity Of Malaysian Malay Men Before, During And After Ramadhan. African Journal For Physical Health Education Recreation And Dance, 1(marc.

Komari, Nazarudin and Kayat, Md Yusup (2001) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelajarte Rhadap Mata Pelajaran Teknologi Kejuruteraan Di Sekolah Menengah Akademik Negeri Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Komathi Munusamy, and Maimunah Ismail, Influence Of Gender Role On Internet Usage Pattern At Home Among Academicians. The Journal Of International Social Research, 9.

Komel, Melnorzaini and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2006) Perkaitan Antara Prestasi Pelajar Tahun Akhir Dengan pengaruh Persekitaran Pembelajaran Di Fakulti Pendidikan universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Komuh @ Robert John, Jiiby and Ashari, Asaruddin (2000) Pengurusan Bilik Darjah Dalam Megurangkan Salah Laku Disiplin Pel. Dalam Kelas. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kon, Chon Min and Selamat, Kandar (2004) Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Bahasa inggeris Dalam Mata Pelajaran Reka Cipta Di Kalangan pelajar Tingkatan Empat Sekolah-sekolah Menengah kebangsaan Daerah Kinta, Ipoh, Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kon Chon Min, and Abdullah Mat Rashid, and Mohd Ibrahim Nazri, (2012) Teachers Understanding And Practice Towards Thematic Approach In Teaching Integrated Living Skills (ils) In Malaysia. International Journal Of Humanities And Social Science, 2 (23).

Kong, Chee Onn and Zainuddin, Zainal Abidin (2006) Kesan Minuman Jus Oren Terhadap Daya Tahan kardiovaskular Di Kalangan Pemain Bola Baling, universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kong Luo Lan, and Maria Chong Abdullah, and Samsilah Roslan, Aggression Among School Children In Malaysia. Pertanika J. Soc. Sci. & Hum., S.

Konting, Abd Halim and Yamin, Sulaiman (1998) Rak Telivisyen Kawalan Jauh. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kordi, Saedah and Basir, Kamarudin (1999) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Penilaian Men. Ren. (pmr) Di Kal. Pel. Orang Asli Di 3 Buah Sek. Di Mukim Tapah, Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Koroush Khandehroo, and Jayakaran Mukundan, and Zhinoos Kamal Alavi, Professional Development Needs Of English Language Teachers In Malaysia. Journal Of International Education Research.

Kosnan, Mahidah and Hamdan, Abdul Rahim (2009) Pelaksanaan Kokurikulum Oleh Guru-guru Di Sebuah Sekolah Menengah Dua Sesi Di Pontian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kosnin, Inzura and Tan, Soo Yin (2003) Hubungan Tekanan Keluarga Dengan Komitmen Kerja Dikalangan Pekerja-pekerja Wanita Majlis Bandaraya Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kosnon, Mohd Zain and Syed Mansor, Syed Mohd Syafeq (2006) Tekanan Dan Hubungannya Dengan Pembentukan Salah Laku Dalam Kalangan Remaja. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kosrin, Selamon (1997) Tinjauan Mengenai Tekanan Kerja Di Rumah Yang Dihadapi Oleh Isteri Yang Bekerja. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kozin, Maat and Kassim, Abu Hassan (2003) Tahap Pelaksanaan Nisbah 60:40 Pelajar Aliran Sains Dan Teknologi Berbanding Aliran Sains Sosial Di Sekolah-sekolah Menengah Daerah Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Krauss, S. E and Baharudin, R and Arshat, Z and Assim, M.i. and Juhari, R. and Yaacob, S.n A Comparison Of Component Structures For The Australian Inventory Of Family Strengths (aifs) Between An Australian And Malaysian Sample. Journal Of Comparative Family Studies, 4.

Krauss, S.e and Idris, F. and Hamzah, A. Adaption Of A Muslim Relegiosity Scale For Use With Four Different Faith Comunities In Malaysia. Review Of Religious Research (usa), 2.

Krauss, S.e. The Global Youth Anti-culture: Realities, Trends And Implications For Malaysian Youth Research. Pertanika Journal Of Social Science And Humanities, 1.

Krauss, S.e. and Ai Guat, K An Exploration Of Factors Influencing Workplace Learning Among Novice Teachers In Malaysia. Human Resource Development International, 4.

Krauss, S.e. and Suandi, T. The Potential Of Youth Workers As Facilitators Of Values Formation And Development. Commonwealth Youth And Development, 1.

Krishanan, Gayadri and Mohd Nor, Mohad Anizu (2004) Perbandingan Dua Program Latihan Terhadap Pencapaian atlit Perempuan Bagi Acara Lari 1500m. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Krishnan, Janarthini and M Said, Mohd Nihra Haruzuan (2007) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan e-pembelajaran Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir Jabatan multimedia (spk, Spt,dan Spp) Fakulti Pendidikan, universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Krishnan, Krishananvani and Abd Rahman, Mohd Anuar (2011) Implikasi Persekitaran Terhadap Pembangunan Rohani pelajar Di Institut Kemahiran Mara (ikm) Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Krishnan, Murugan (1995) Keberkesanan Program Latihan Perindustrian Smv. Bagi Persediaan Pel. Untuk Industri Masa Depan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Krishnan, Povanneswary and Mohd Salleh, Zanariah (2007) An Investigation On The Approaches Used By Teachers In The implementation Of Literature Lesson In The Esl Classroom: a Case Study On One Of The Secondary Schools In johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Krishnan, Rajasegaran (1997) Tanggapan Pel. Tentang Tahap Kemudahan Peralatan Di Makmal Kej. Satu Tinjauan Di Makmal Elektronik Asas Di F.k.e. Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ku Nulat, Ku Zamil (1999) Setakat Manakah Guru-guru Mempunyai Kemahiran Untuk Mengajar M.pelajaran Kh Di Sek.-sek. Keb. Di Dalam Zon Sentul, Kl. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kua, Siaw Kam and Omar, Abdul Hafidz (2003) Menguji Keberkesanan Alat Personal Body Gym Yang Telah Direkabentuk Dari Segi Kekuatan Otot Bagi Pelajar-pelajar Sains Sukan Tahun Empat Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kuck, Ser Yew (2000) Tahap Kefahaman Kemahiran Membuat Inferens Dan Menganalisis Kajian Di Kalangan Pelajar-pelajar Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kudus, Hassan and Abdol, Mat Jizat (1999) Penggunaan Pse Di Sek. Men. J.bahru : Satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kueh, Foong Ling and Ibrahim, Halijah (2006) Kesan Pil Zat Besi Terhadap Keupayaan Daya Tahan kardiovaskular Semasa Haid Di Kalangan Atlit Wanita, universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kueh, Siaw Nee and Md Johan, Othman (2005) Latar Belakang Keluarga Dan Iklim Sekolah Remaja-remaja Delinkuen Di Dua Buah Sekolah Menengah Terpilih Bahgian Sibu,sarawak. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kuek, Meng Lie and Hee, Jee Mei (2011) Mastery Level Of Form 4 Students And Factors Affecting Them In Learning Solid Geometry. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kulda?·, Seffetullah and Abu Bakar, Zainudin (2011) The Unconscious Thinking Processes Of Students. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kuppusamy, Gunasundari and Zakaria, Mohammad Hassan (1999) The Effects Of Form Focused Feedback And Content Focused Feedback On Students Composition Writing Among Year 5 Students. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kusai, Noorasyikin and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2002) Masalah Guru Dalam Pengendalian Penilaian Kerja Amali (peka) Biologi Di Daerah Muar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kususanto, Prihadi and Mohd Kosnin, Azlina (2009) Influence Of Students Perception On Teachers Behavior On Self-esteem And Self Efficacy In Between Class Ability Grouping. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kwon Mei Jun, Angela and Ahmad, Ummul Khair (2006) A Discourse Study Of Agreeing And Disagreeing Amongst Malaysian English Speaker. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kwong, Shuk Wah and Ashari, Asaruddin (2000) Tinjauan Terhadap Keberkesanan Pengurusan Panitia B.i. Dan Kaitannya Dengan Pencapaian Prestasi B.i. Di Sek.-sek. Men. Di Sabah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

L

L Salleh, Mukthar and Mansor, Md Idris (2000) Iklim Organisasi Dan Hubungannya Dengan Pretasi Kerja : Tinjauan Di Enam Buah Sekolah Menengah Kebangsaaan Daerah Alor Gajah, Melaka. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lai, Kai Ling and Adnan, Johari (2006) The Development Of Portable Sensor To Determine The freshness And Quality Of Fruits Using Capacitive technique. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lai, Sew Yun and Omar, Shariff (1998) Hubungan Antara Perlakuan Ponteng Dengan Masalah Diri Pelajar Satu Tinjauan Di Sekolah Menengah Kebangsaan Tebong Melaka. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lajewah, Mohd Nasir and Mohd Nor, Mohad Anizu (2008) Keberkesanan Latihan Bebanan Terhadap Kekuatan Otot Tangan Bagi Atlet Renang Sukma Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lajim, Mad Noh and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (1999) Kaitan Antara Tahap Pend. Dengan Faedah Yang Diperolehi Oleh Masyarakat : Satu Tijauan Di Daerah Jasin, Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lam, Choong Kee and Mohd Sidin, Sanusi (2001) Faktor-faktor Yang Mendorong Pelajar Terlibat Dalam Masalah Vandalisme Di Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lam, Siew Fang (2000) Penggunaan Istilah Sains Pada Peringkat Sm Dalam Pegnajaran Dan Pembelajaran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Laman, Mosleha and Abd Hamid, Mohd Zolkifli (2004) Amalan Pengambilan Sarapan Pagi Di Kalangan Murid Tingkatan Dua Di Kawasan Bandar Dan luar Bandar - Satu Perbandingan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Laman, Siti Esah and Abd Hamid, Mohd Zolkifli (2003) Corak Pengambilan Sarapan Pagi Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir Aliran Perdana Di Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Latif, Mohd Saidi (1999) Tinjauan Terhadap Permasalahan Dalam Pelaksanaan Guru-guru Kh Di Daerah Kuala Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Laton, Siti Zawiyah and Hamdan, Abdul Rahim (2009) Pelaksanaan Program Kelas Intervensi Awal Membaca dan Menulis Oleh Guru Di Sekolah-sekolah Rendah Zon majidee, Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lau, Ai Ting and Abdullah, Khairi Izwan (2006) A Case Study Of The Language Learning Strategies Of successful And Less Successful Esl Learners In A Suburban school In Sibu, Sarawak. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lau, Ching Siew and Mohd Jais, Ibrahim (2006) Stability And Simulation Of A Standing Wave in Porous Media. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lau, Kheng Ang and Mohd Noor, Norani (2003) Penggunaan Pembelajaran Berasaskan Masalah Dalam pembelajaran Mata Pelajaran Reka Cipta Kursus Sarjana Muda teknologi Serta Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lau, Kheng Ang and Mohd Noor, Norani (2004) Penggunaan Pembelajaran Berasaskan Masalah Dalam pembelajaran Mata Pelajaran Reka Cipta Kursus Sarjana Muda teknologi Serta Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lau Shiao Wei, and Habibah Elias, Relationship Between Students' Perceptions Of Classroom Enviroment And Their Motivation In Learning English Language. International Journal Of Humanities And Social Science, 21.

Law, Kwang and Tan, Soo Yin (2005) Hubngan Sikap Dan Tingkah Laku Bermasalah Dengan Pencapaian akademik Pelajar Iban Di Daerah Sri Aman. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Law, Mee Peng and Sulaiman, Esah (2001) Sejauhmana Penggunaan Teknologi Maklumat Di Kalangan Guru-guru Di Sekolah-sekolah Menengah Teknik Daerah Johor Bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Law, Seet Chan and Mustaffa, Mohamed Sharif (2006) Pengenalpastian Jenis-jenis Masalah Di Kalangan Pelajar tingkatan Empat Dan Cara Mengatasi Masalah Pelajar. satu Kajian Kes Di Sekolah Menengah Kebangsaan, Skudai, johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lawani, Sariah and Ninggal, Mohd Tajudin (2005) Masalah Utama Yang Dihadapi Oleh Pelajar Tingkatan Empat : Satu Kajian Di Salah Sebuah Sekolah Menengah Luar Bandar Di Daerah Muar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lawrence Arokiasamy, and Maimunah Ismail, and Aminah Ahmad, and Jamaliah Othman, Background Of Malaysian Private Institutions Of Higher Learning And Challenges Faced By Academics. The Journal Of International Social Research, 8.

Lawrence Arokiasamy, and Maimunah Ismail, and Aminah Ahmad, and Jamilah Othman, Influence Of Individual And Organizational Factors On Career Advancement Of Academics In Malaysian Private Universities: Implications For Hrd. Journal Of European Industrial Training, 6.

Lawrence Arokiasamy, and Maimunah Ismail, and Aminah Ahmad, and Jamilah Othman, Predictors Of Academics' Career Advancement At Malaysian Private Universities. Journal Of European Industrial Training, 6.

Lay, Ah Nam and Nordin, Aziz (2007) Persepsi Pelajar Pelbagai Gaya Pembelajaran Terhadap penerapan Strategi Metakognitif Guru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lay Kah, Chua and Lokman, Mohd Tahir (2008) Keperluan Latihan Berbentuk Kursus Untuk Guru Besar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lc Chong, and A.yaacob, and Mh Rosli, and Y Adam, and A.yusuf, and Mohd Sofian Omar Fauzee, Physical Evaluation Of Selected Malaysian National Rugby Players. World Academy Of Science, Engineering And Techonology.

Le Ngoc Thach, and Maimunah Ismail, and Jegak Uli, and Khairuddin Idris, Provincial And District Extension Agents In Mekong Delta, Vietnam: Perceived Differences In Extension Skills And Performance. Journal Of Global Business Management, 2.

Le Ngoc Thach, and Maimunah Ismail, and Jegak Uli, and Khairudin Idris, Individual Factors As Predictors Of Extension Agents' Performance In Mekong Delta, Vietnam. Journal Of Human Resource And Adult Learning, 1.

Lebai Long, Norhazizi (1997) Penilaian Terhadap Pengajaran Guru-guru Sandaran Tanpa Latihan (g.s.t.l.) Di Sek. Men. Ulu Tiram J.bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Ai Chia and Tan, Soo Yin (2002) Kajian Ke Atas Tingkah Laku Prososial Di Kalangan Mahasiswa-mahasiswa Tahun Akhir Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Ai Rene and Abu, Baharin (2004) Minat, Sikap Belajar Dan Masalah Pengajaran Dan pembelajaran Di Kalangan Pelajar 4 Spa Dalam Mata pelajaran Teori Struktur (spk 4322). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Ai Rene and Abu, Baharin (2005) Tabiat Dan Minat Membaca Di Kalangan Pelajar Universiti teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Chai Eam and Ninggal, Mohd Tajudin (2000) Hubungan Demografi Dengan Kategori Masalah Pelajar-pelajar Universiti Tahun Satu Dan Tahun Empat Di Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, Skudai Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Chee Hong and Harun, Jamaludin (2008) Pembangunan Dan Penilaian Aplikasi Multimedia interaktif Pembelajaran Berasaskan Projek bagi Perisian Adobe Photoshop Cs2. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Chock Leon (1994) Satu Tinjauan Terhadap Pembelajaran B. Melayu Di 2 Buah Sek. Ren. Jenis Keb. Cina Di Wilayah Persekutuan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Diana Phooi Yan and Sulong, Nor Zarina (2007) A Study On The Usage Of Mnemonic In Vocabulary Learning. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Euphrasia Chin Yan and Abdullah, Khairi Izwan (2006) Using An Adapted Version Of Reciprocal Teaching To Teach Reading Comprehension To Low English Proficiency Learners. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Han Chun and Noordin, Shaharom (2003) Faktor Utama Yang Menyebabkan Guru Kurang Mengadakan Aktiviti Makmal Kepada Pelajar. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Hong (1994) Sikap Membaca Di Kal. Pel. Stp Utm Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Hsia Ling and Ismail, Norhiza (2006) English For Academic Communication (uhb 1412): an Analysis Of The Content And The Users Perception. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Jassica Un Jiu and Isa, Mukheta (2006) Penjelmaan Fourier Dan Penggunaannya dalam Penuras Ideal. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Jee Yuan and Abd Ghani, Faizah (2009) Persepsi Pelajar Tentang Amalan Merokok Dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya Dalam Kalangan Pelajar Sekolah menengah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Jenne Ling Huey and Nordin, Aziz (2009) Motivational Factors In Learning Chemistry Among chinese National-type Secondary School Students In negeri Sembilan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Jun and Abdul Raof, Abdul Halim (2006) Developing English Language Test Papers: what Teachers Practise. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, K. L. and Sidek, M. N. and Halimatun Halaliah, M. and Maimunah, I. and Samsilah, R. Perbezaan Stail Perapatan Mengikut Etnik Dan Gender Di Kalangan Pelajar Siswazah Universiti. Jurnal Perkama, 38687.

Lee, Kok Siang and Abdol, Mat Jizat (2001) Faktor Yang Mempengfaruhi Pelajar Memilih Aliran Akademik Di Sekolah Menengah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Kwee Chiang (1997) Sejauhmanakah Keselarasan Kurikulum Kursus Sph Di Utm Dengan Kurikulum Khb Di Sek. : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Le Yon (1999) The Comprehesion And Retention Of Narrative Prose By Form 2 Esl Readers Of Sek. Men. Ulu Tiram, J.bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Leng Song (1998) The Comparative Study Of Malaysian Esl Basic Writers Using The Word Processor And Traditional Pen And Paper. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Ming Foong and Shariffudin, Rio Sumarni (2001) Pola Gaya Pembelajaran Pelajar Dan Gaya Pengajaran Guru Di Kalangan Pelajar Dan Guru Sekolah-sekolah Menengah Akademik Daerah Johor Bahru- Satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Moon Yuen (1996) Tanggapan Guru-guru Terhadap Pengaruh Rancangan-rancangan Telivisyen Dalam Pend. Remaja. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Peck Choo and Ashari, Asaruddin (1999) Mengkaji Prestasi Kerja Dan Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru Di Beberapa Buah Sek. Men. Di Kuching. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, San Jing and Abdul Rahman, Haliza (2006) Two Groups Discriminant Analysis: basic Exploration And Application In Psychology Data. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Shuh Shing and Nordin, Aziz (2006) Kajian Mengenai Pelajar Pencapaian Tinggi Dan Pelajar pencapaian Sederhana Dalam Penyelesaian Masalah Sains dalam Bahasa Inggeris Dan Bahasa Melayu. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Siew Gek and Yusuf, Mohd Noor (1999) Keberkesanan Menggunakan Pembelajaran Koperatif Kaedah Jigsaw Dalam Sains Kbsm.68. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Siew Mooi and Dahlan, Mohd Yunos (2004) Menguji Keberkesanan Alat thighgym Yang Telah direkabentuk Dari Segi Kekuatan Otot Biceps Femoris Bagi pelajar-pelajar Perempuan Sains Sukan Tahun Empat universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Sook Kuen and Harun, Hafizah (2001) Perbandingan Masa Reaksi Tangan Di Antara Setiap Kedudukan Posisi Pemain Bola Keranjang Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Tan Luck @ Lee Thian Lock and Ashari, Asaruddin (1998) Keberkesanan Pengurusan Program Komp. Dalam Pend. Terhadap Pelaksanaan Projek Kurikulum Komp. Di Sek.-sek. Men. Di Daerah Segamat, Johor Darul Tazim. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Weng Keong and Selamat, Kandar (2003) Persepsi Guru-guru Khb Terhadap Tugas Pengajaran Di Sekolah-sekolah Menengah Daerah Pontian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Yeng Hong and Nordin, Aziz (2009) Miskonsepsi Dalam Konsep Mol Di Kalangan Pelajar tingkatan Empat Smk Pontian, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Yeok Jang (gina) and Puteh, Fatimah (2004) An Analysis Of The Use Of The Articles In Science-related texts And Scientific Texts: A Comparative Study. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Yong Yong and Zainal, Zaidah (2006) A Comparative Study Of Reading Aloud And Silent Reading strategies By Primary School Students. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee Chock Leon, and Ramlah Hamzah, and Rohani Ahmad Tarmizi, and Halimatun Halaliah Mokhtar, Persepsi Pelajar Sekolah Menengah Teknik Terhadap Aspek Pembelajaran Konteksual Dalam Matematik Tambahan. Jurnal Persatuan Pendidikan Teknik & Vokasional Malaysia, Januar.

Lee Khuan, and Balkisnah Shaharudin, and Norhasni Zainal Abiddin, Experience Of Life Long Learning In Tertiary Education Among Middle Age Students. Journal Eksplanasi , 1.

Leila Falahati, and Laily Paim, and Maimunah Ismail, and Sharifah Azizah Haron, and Jariah Masud, Assessment Of University Students’ Financial Management Skills And Educational Needs. African Journal Of Business Management. 4 August 2011, 15.

Lem, Sze Huang (2004) Reka Cipta Alat Tekan Tubi Bagi Ujian Kecergasan jasmani Kebangsaan (ukjk) Untuk Menguji Kekuatan tangan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Leng, Siew and Ibrahim, Noor Mala (1999) Enhancement Of The Usage Of The Simple Tense Through Language Games. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Leong, Dr Lai Mei (2008) Lexical Item Learning Via Multimedia Annotations. In: EUROCALL. (Unpublished)

Leong, Pei Ling and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2003) Tahap Penguasaan Kemahiran Proses Sains Di Kalangan Pelajar Tahun Empat (ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan), Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Leong, Thoi Leng and Basir, Kamarudin (1999) An Analysis Of Form-focused Communicative Activities In Enhancing The Grammatical Of Learners In Writing. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Leow, Siew Hung and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2003) Salah Konsep Dalam Tajuk Pergerakan Bahan Merentas Membran Plasma Dalam Mata Pelajaran Biologi Kbsm Di Kalangan Pelajar-pelajar Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ler, Hui Yin and Mohd Nor, Mohad Anizu (2004) Pengaruh Muzik Terhadap Latihan Dan Persembahan Gimnas. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Letchumanan, Ilamaran and Hushin, Hassan (2006) Satu Kajian Tahap Stres Terhadap Guru-guru Penolong Tadbir Di Lima Buah Sekolah Menengah Di Daerah Kulai. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Letchumanan, Krishna Kumari and Mohd Noor, Norani (2006) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelajar Merokok Di kalangan Pelajar Tingkatan Empat Di Tiga Buah Sekolah menengah Di Bandar Port Dickson, negeri Sembilan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Liau, Shau Hing and Abu, Baharin (2007) Relationship Between School Management Practices And Leadership Behaviours Of Female Secondary School Principals In Sandakan District,sabah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Liew, Choon Kiew (2000) Persepsi Guru Di Lima Buah Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Johor Terhadap Masalah-masalah Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Liew, Lee Lee and Syed Mansor, Syed Mohd Syafeq (2006) Hubungan Tahap Stres Dengan Kecenderungan Hendak berhenti Kerja Di Kalangan Guru-guru Di Bahagian Kedua sri Aman, Sarawak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Liew, S. L. and Yahya, O and Abdul Rasid, J Kesalahan Bahasa Dalam Karangan Pelajar Cina Sekolah Menengah. Jurnal Bahasa., 37655.

Liew, Siew Ha and Ashari, Asaruddin (1999) Punca Tekanan Pengurusan Pentadbir Sek. Ren. Di Bahagian Kuching Dan Samarahan, Sarawak. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Liew, Tze Siew and Wan Zakaria, Wan Zarina (2011) An Investigation Of Reticence Among First Year Undergraduates Taking Uhb 1412 English Course. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Liew, Yeun Vun and Shariffudin, Rio Sumarni (2005) Keberkesanan Kaedah Visualisasi Terhadap Pembelajaran Konsep biologi Pelajar Satu Kajian Kes Di Sebuah Sekolah Menengah Di sabah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Liew, Yon Foi and Sidin, Zaitun (2006) Tahap Penguasaan Penyelesaian Masalah Oleh Pelajar Dalam Mata Pelajaran Perisip Perakaunan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Liew Yon Foi, and Kamariah Abu Bakar, and Mohd Sahandti Gani Hamzah, and Nor Hayati Alwi, Development And Validation of Teacher Curriculum paradigm Instrument. International Peer Reviewed journal, 9.

Lilliati Ismail, and Arshad Abd. Samad, and Wong Bee Eng, and Nooreen Noordin, The Effect Of Task Reasonig Demand And Dyadie Versus Individual Task Conditions On Leaner Affective Factors In Esl Classrooms. Life Science Journal, 7.

Lilliati Ismail, and Arshad Abd. Samad, and Wong Bee Eng, and Nooreen Noordin, Effects Of Task Reasoning Demand And Task Condition On Learner Written Output In Esl Classrooms. International Journal Of Education, 4.

Lily Mastura, H Religious Humanism And Family Functioning. International Journal Of Humanities, 38353.

Lim, Bee Ting and Syed Mansor, Syed Mohd Syafeq (2006) Hubungan Tahap Stres Dengan Kecenderungan Hendak berhenti Kerja Di Kalangan Guru-guru di Daerah Kota Setar, Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Boon Siang (1997) Kaedah Belajar Pel. Program 5 Sph Sesi 1997/98. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Chen Hoe (2005) Pembinaan Dan Keberkesanan Perisian Prototaip Model Konstruktivisme Nedheem-kecerdasan Pelbagai Bagi Konsep Perubahan Keadaan Jirim. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Chen Hoe and Bakar, Md Nor (2003) Kefahaman Konsep Meiosis Dalam Mata Pelajaran Biologi Kbsm: Satu Tinjauan Di Kalangan Pelajar-pelajar Tingkatan 4 Di Beberapa Buah Sekolah Di Daerah Kulai, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Chew Peng and Ibrahim, Halijah (2006) Perbezaan Peningkatan Daya Tahan Kardiovaskular Dalam latihan Treadmill Berbanding Dengan Latihan Padang Bagi pelajar Sains Sukan, Utm Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Chye Hee @ L. K. Khim (1997) Amalan Cara Belajar Di Kal. Pel. Bekas Guru Yang Mengikuti Jurusan Kh Di F. Pendidikan, Utm, Skudai. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Evelyn Meei Suey and Awang, Zubaidah (2003) A Survey On The Language Background And Attitude Towards English And The Reading Habits Of Form Two Students In Smk Perempuan Perak, Ipoh. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Grace Yik Kuong and Mohd Omar, Khairuzilah (1999) The Use Of Cntextual Clues To Infer Word Meanings : A Strategy In Vocabulary Building. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Hui Fern and Shariffudin, Rio Sumarni (2009) Keberkesanan Perlaksanaan Persekitaran E-pembelajaran di Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Hui Lian and Arshad, Mohammad Yusof (2006) Kajian Mengenai Struktur Pengetahuan Pelajar Menyelesikan Masalah Stoikiometrik Berdasarkan Kepada Tahap Perkembangan Kongnitif. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Huoy Fang and Nordin, Aziz (2002) Persepsi Pelajar Tingkatan Satu Dan Dua Mengenai Faktor-faktor Yang Berkaitan Dengan Penguasaan Kemahiran Amali Kerja Kayu Di Sekolah Menengah Kamil, Pasir Puteh, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Kai Lee and Rajuddin, Muhd Rashid (2006) Amalan Keselamatan Buruh Di Tapak Pembinaan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Kai Lee and Rajuddin, Muhd Rashid (2006) Amalan Keselamatan Buruh Di Tapak Pembinaan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Kuo Hong and Mohd Noor, Norani (2004) Faktor faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Pelajar-pelajar Tingkatan 4 Untuk Mengikuti Kursus Di Tiga Buah Sekolah Menengah Teknik Di Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Lee Sim and Bakar, Md Nor (2002) Persepsi Guru Sains Terhadap Pelaksanaan Teori Pelbagai Kecerdasan Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Kbsm Di Sekolah Bestari. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Lee Sim and Bakar, Md Nor (2002) Persepsi Guru Sains Terhadap Pelaksanaan Teori Pelbagai Kecerdasan Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Kbsm Di Sekolah Bestari. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Loon Chang and Subari, Kamalularifin (2004) Rekabentuk Alat Penapis Udara (air Cleaner). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Nan Chong and Syed Mansor, Syed Mohd Syafeq (2006) Hubungan Kepuasan Kerja Dan Kecenderungan Hendak berhenti Kerja Di Kalangan Guru-guru Sekolah menengah Kebangsaan Di Daerah Manjung, Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Pei Hwah and Omar, Abdul Hafidz (2002) Perbandingan Koordinasi Mata Tangan Dari Segi Masa Dan Ketepatan Di Antara Pemain Ping Pong Muda Dan Veteran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Peng Peng (1994) Satu Tinjauan Mengenai Amalan Pengurusan Masa Di Kal. Pel. Kursus Stp, F. Pendidikan, Utm Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Seang Hwee (1998) Minat Pel. & Pengaruh Status Sosioekonomi Keluarga Terhadap Penglibatan Pel. Dalam Kegiatan Sukan Di 2 Buah Sek. Men. Daerah Pasir Mas Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Seng Kong and Boon, Yusof (2000) Persepsi Masyarakat Cina Terhadap Profesion Perguruan. Satu Tinjauan Di Kawasan Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Shok Feng and Rahabah, Abdhamid (2002) Kesan Latihan Jeda Ke Atas Daya Tahan Kardiovaskular Di Kalangan Pelajar Lelaki Cina Yang Berumur Di Antara 20-23 Tahun Di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Siet Fah (2007) Keberkesanan Penggunaan Bahasa Inggeris Dalam pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Teknikal di Sm Teknik Betong, Sarawak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Siew Huang and Harun, Jamaludin (2008) Students Preferences On The Design Of Electronic Teaching presentation And Their Learning Style. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Siew Yoke and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2003) Hubungan Di Antara Tekanan Kerja Dan Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-guru Di Sekolah Rendah Di Pudu Kuala Lumpur. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Siow Yen and Aris, Baharuddin (2002) Persepsi Di Kalangan Penghuni Di Pusat Serenti. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Tick Meng (2000) Prototyping Hypercal For Exploratory Learning Of Quadratic Functions. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Tieng Chie and Rahabah, Abdhamid (2002) Keberkesanan Latihan Mental Terhadap Ketepatan Menjaringkan Gol Bagi Pemain Bola Keranjang Sebelum Pertandingan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Wei Shong and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2003) Persepsi Pelajar Berpencapaian Tinggi Dan Rendah Terhadap Peranan Amali Sains. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Yee Chian and Kamin, Yusri (2005) Hubungan Di Antara Stres Kerja Dengan Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru Teknikal Di Sekolah Menengah Teknik,di Negeri Kedah Darul Aman. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Yee Chian and Mohd Amin, Nor Fadila (2004) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan kerja Di Kalangan Guru Teknikal di Sekolah Menengah Teknik: satu Kajian Di Negeri kedah Darul Aman lim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Yian Ping and Rahabah, Hamid (2004) Kesan Latihan Bebanan Terhadap Peningkatan Kekuatan otot Kaki Pemain-pemain Bola Tampar Sekolah Menengah kebangsaan Kuching High, Kuching, Sarawak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Yoke Peng and Omar, Abdul Hafidz (2004) Reka Cipta Alat Treadmill Bagi Ujian Kecergasan Jasmani Kebangsaan (ukjk) Untuk Menguji Daya Tahan Kardiovaskular. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim Ming Yew, Andrew and Mohd Nawi, Abdullah (2008) Learners Perceptions Towards The kbsm English Literature Component. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ling, Chuo Ann and Sudin, Mohd.radzi (2006) Mechanical Properties Of Sn-in-ag With Different Weight Percentage Of Indium. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ling, David Ee Hun and Nordin, Mohd Safarin (2009) Persepsi Pelajar-pelajar Tahun Empat Pendidikan Teknikal Dan Kejuruteraan Terhadap Program Latihan Industri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ling, Diana Zia Hui and Abd Ghani, Faizah (2010) The Effectiveness Of Group Structures In Reading Comprehension Classes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ling, Jasmine Chiu Hung and Zainuddin, Zainal Abidin (2006) Perbandingan Prestasi Pencapaian Merejam Lembing Di Kalangan Kumpulan Mesomorf Dan Endomorf. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ling, Mee Jow and Bachik, Ahamat (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Jurusan Pendidikan Di Kalangan Pelajar Lelaki Perdana Fakulti Pendidikan Utm, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ling, Sing Moi and Nordin, Aziz (2006) Hubungan Antara Gaya Kognitif, Kecerdasan Pelbagai, Dan Keupayaan Penyelesaian Masalah Stoikiometer Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Sains. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ling Jen, Shirley and Bunari, Ghazali (2004) The Use Of Language Games In Esl Classrooms. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ling Jen, Shirley and Hamzah, Masputeriah (2008) Using Collaborative Writing To Develop Students Writing skills. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lo Yoon Mee, and Ab Rahim Bakar, and Wong Su Luan, Persepsi Guru Dan Pelajar Terhadap Persekitaran Pembelajaran Konstruktivisme Untuk Mata Pelajaran Teknologi Maklumat Dan Komunikasi. Pertanika Journal Of Social Sciences & Humanities, 1.

Loh, Cher Ting and Abd Rahman, Mohd Anuar (2005) Hubungan Iklim Sekolah Dengan Kepuasan Kerja Dan Komitmen Guru Si Sekolah-sekolah Menengah Perempuan Daerah Batu Pahat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Loh, Mexcolcall Kiong Hock and Omar, Abdul Hafidz (2002) Kajian Perbandingan Masa Reaksi Tangan Di Antara Pemain-pemain Ping Pong Dengan Bola Keranjang, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Loh, S. C. and Habibah, E and Rahil, M. and Sharifah, M. N. and Jegak, U. (2003) Increased Mastery Of Learning Strategies Through Strategy Instruction And Attribution Retraining. Jurnal Teknologi, 39 (dec).

Loh, S. C. and Habibah, E and Rahil, M. and Sharifah, M. N. and Jegak, U. Strategy- Base Attribution Retraining Activities In Enhancing Form One Students’ Mathematics Achieveme. Jurnal Psikologi Malaysia, 17 (2003).

Loh, Soon Nyap (2000) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kejayaan Usahawan Cina Dalam Industri Kecil Dan Sederhana Di Pusat Bandar Batu Pahat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Loh, Yin Yin and Yeo, Kee Jiar (2002) Kesan Penggunaan Terapi Elektrokunvuisif : Tinjauan Terhadap Pesakit Mental Di Hospital Permai, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Loh Siew Mei, Amy (2000) Hubungan Antara Amalan Kekeluargaan Dengan Masalah Sosial Di Kalangan Pelajar Pusat Pengajian Sains Tulen Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Loi, Stephenne Siew Mee and Abdul Razak, Noor Zainab (2006) An Investigation On Students Attitude And Anxiety towards Learning A Core Subject Using English Language among Fppsm Students In Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Long, Hayati and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (1999) Kajian Awalan Kajian Antara Perstasi & Program Di Beberapa Buah Sek. Men. Daerah Seremban & P.dickson N.sembilan D.khusus. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lourdunathan J., and Khairuddin Idris, and Vethamani M.e, and Halimatun Halaliah Mokhtar, Enhancing The Self-esteem Of Undergraduates In A Malaysia Higher Institution Of Learning Through Bibliotherapy. Pertanika J. Soc. Sci. & Hum., S.

Low, Fee Ngoo and Sulaiman, Seth (2009) Corak Gaya Kognitif Dan Tahap Pengurusaan Konsep Daya Newtonian Di Kalangan Pelajar Tingkatan Enam. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Low, Shea Lee Pengaruh Kelas Sosial Terhadap Pencapaian Bahasa Di Kal Pel. Ting.4 Sek. Men. Keb. Klebang Besar, Melaka. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Low, Shea Lee and Omar, Shariff (1998) Pengaruh Kelas Sosial Terhadap Pencapaian Bahasa Melayu Dikalangan Pelajar Tingkatan Empat Sekolah Menengah Kebangsaan Klebang Besar, Melaka. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Low, Xin Xin and Mukhari, Abd Wahid (2003) Pola Gaya Pembelajaran Pelajar-pelajar Di Kelas Kejuruteraan Sekolah Menengah Sains Muar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lu, Yee Ting (2009) Teaching Speaking Skills Through Group Work Activities: a Case Study In Smk Damai Jaya. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Luan, Koay Siew (1979) A Comparative Analysis of the Personality Patterns of Student Teachers in Teachers' Training Colleges and in University of Malaya. Asia Pacific Journal of Educators and Education, 1 (1). pp. 11-21.

Luaran, Johan@eddy and Harun, Jamaludin (2005) Kajian Terhadap Kemahiran Dan Aras Keyakinan Guru Terhadap Aplikasi Teknologi Maklumat Komunikasi (ict)dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Disekolah Menengah Di Daerah Kudat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lubis, Namora Lumongga (2008) Aplikasi Kognitif Tingkah Laku (CBT) Dengan Sokongan Sosial Terhadap Estim Kendiri Dan Depresi Pesakit Kanser RC489.C63 L929 2008 f rb. PhD thesis, USM.

Lukman Abdul Mutalib, and Paizah Hj. Ismail, Konsep 'aqilah Menyusuri Masa Dan Tempat'. Jurnal Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa, 1.

M

M S Solaiman, Mohamed Rafi and Mohd Nor, Mohad Anizu (2009) Rekacipta Instrumen pengering Kasut Mudah Alih. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

M. Yusop, Maisura and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2007) Iklim Organisasi Dan Hubungannya Dengan Gelagat kewarganegaraan Organisasi Di Kalangan Guru-guru sekolah Menengah Dareah Pontian, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

M.dehaam, Qusai and Abdul Razak, Noor Zainab (2009) Language Learning Strategies Employed By Arab Speaking postgraduate Learners. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

M.fadzlillah, Norhanan and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2006) Peranan Guru Dalam Menangani Masalah Gangsterism:satu Tinjauan Awal Penguatkuasaan Di Sekolah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

M.hajikhani, and Nor Wahiza Abdul Wahat, and Khairuddin Idris, Considering On Green Supply Chain Management Drivers, As A Strategic Organizational Development Approach, Malaysian Perspective. Australian Journal Of Basic And Applied Sciences, 6.

M.k. Omar, and Ab Rahim Bakar, and Abdullah Mat Rashid, Employability Skill Acquisition among Malasian Community College Students. Journal Of Social Science, 11.

M.n Nazarudin, and M.s Omar-fauzee, and Rozita Abd Latif, Headmaster's Transformational Leadership And Teacher's Organisational Commitment In Primary School. The Journal Of Global Business Management, 2.

M.s Omar Fauzee, and Lai Wing Wai, and Soh Kim Geok, Sports Anxiety Among High School Athletes. Journal Of Physical Education & Recreation (hong Kong), 2.

Ma, Siew Choon and Omar, Abdul Hafidz (2003) Menyediakan Satu Nutrisi Model Berkarbohidrat Tinggi Untuk Perenang Daya Tahan Melalui Ujian T-15. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ma od, Florina Joane and Arshad, Mohammad Yusof (2009) Persepsi Masyarakat Terhadap Imej Saintis Dan kefahaman Masyarakat Tentang Sains. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Maasom, Selamat (1998) Permasalahan Yang Mendorong Kepada Kelemahan Pel. Bumiputra Dalam Ekonomi Asas. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Macus, Irene Branda and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2007) Hubunganiklim Organisasi Dan Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru Sekolah Menengah Daerah Penampang. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mad Hashim, Marina and Tasir, Zaidatun (2008) Kesediaan, Sokongan Dan Pendekatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Oleh guru Di Peringkat Prasekolah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mad Hashim, Siti Rosni and Sulong, Abdullah (2007) Faktor-faktor Yang Mempunyai Hubungan Dengan penggunaan Logo Halal Dan Sijil Pengesahan Halal Di kalangan Peniaga Makanan: Kajian Di Utm, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mad Tahir, Rozita (2000) Kajian Penguasaan Kemahiran Proses Sains Membuat Inferens, Mengawal Pembolehubah Dan Mengeksperimen Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Daerah Rembau, Negeri Sembilan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Madavan, Nalini and Yahaya, Azizi (2006) Faktor-faktor Lepak Dan Hubungan Keibubapaan Dikalangan Pelajar Remaja Sekolah Menengah Di Empat Negeri. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Maddan, Roselia (2006) Persepsi Pelajar pelajar 4 Spe/a/j Universiti Teknologi malaysia Terhadap Penggunaan Bahasa Inggeris Dalam pengajaran Mata Pelajaran Teknikal. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Madhawa Nair, Subadrah and Devi Gopal, Sakunthala KESAN PENGGUNAAN KAEDAH PEMBELAJARAN MASTERI TERHADAP PENCAPAIAN DAN MINAT PELAJAR DALAM MATA PELAJARAN PENGAJIAN AM (THE EFFECTIVENESS OF MASTERY LEARNING METHOD ON LOWER SIX STUDENTS’ ACHIEVEMENT AND INTEREST IN THE GENERAL PAPER). Asia Pacific Journal of Educators and Education. Vol. 29, 55–80, 2014.

Madinah, M. and Zaharah, H and Abu Daud, S. Practices Of Lifelong Learning In A Local Government Authority. Malaysian Journal Of Distance Education, 38023.

Madinah Mohamad, and Abu Daud Silong, and Zaharah Hassan, Participative And Effective Community Leadership Practice In Malaysia. Journal Of Human Resource And Adult Learning, 1.

Madjid, Iskandarsyah (2008) Orientasi pasaran, kelebihan daya saing dan prestasi syarikat kecil dan sederhana di Indonesia HD2346.I5 I81 2008 f rb. PhD thesis, USM.

Madon, Md Fauzi and Sidin, Zaitun (2009) Perbezaan Persepsi Antara Pelajar-pelajar Fakulti pendidikan Dan Fakulti Alam Bina Terhadap Penggunaan e-learning Di Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Madon, Zaitun (1998) Satu Tinjauan Tentang Kaitan Kecerdasan Dengan Persekitaran Pra Sek. Di Sek. Keb. Felda Pengeli Timur Kulai & Tadika Ihsan Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Maeraj, Salamat (2000) Satu Tinjauan Ke Atas Pengaruh Faktor Akademik Dan Sosioekonomi Pelajar Dalam Mata Pelajaran Khb Di Daerah Batu Pahat, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Magdalina Jamian, and Habibah Ab Jalil, and Steven Eric Krauss, Malaysian Public University Learning Environments: Assessing Conductiveness Through Ict Affordances. Procedia Social And Behavioral Sciences, 4.

Magdalina Jamian, and Habibah Ab Jalil, and Steven Eric Krauss, Malaysian Public University Learning Environments: assessing Conduciveness Through Ict Affordances. Social And Behavioral sciences, 7.

Mahabob, Mohamad Adzmi and Yamin, Sulaiman (2001) Pemahaman Konsep Dan Tahap Penguasaan Kemahiran Proses Sains Di Kalangan Pelajar Tahun 5 Dan 6 Sekolah Rendah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahadi, Mazlia and Kahar, Rohayah (2003) Error Analysis On Online Journal Writing: A Case Study. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahady, Nurul Ros Adira and Shamsudin, Sarimah (2009) Corpus Linguistics Based Error Analysis Of First Year universiti Teknologi Malaysia Students Writing. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahamud, Che Lah (1997) Tanggapan Pel. Thn. 2stp Terhadap Kerja Amali Asas Ketukangan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahat, Abdaf and Nordin, Mohd Safarin (2002) Amalan Pemakanan Di Kalangan Pelajar Tahun 4 Stp : Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahat, Aminah and Ismail, Sarimah (1999) Tahap Dan Punca Stres Di Kalangan Guru-guru Yang Mengajar Di Sekolah Menengah Kebangsaan Daerah Klang, Selangor (satu Tinjauan). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahat, Mustanha (1998) Kajian Rekabentuk Mengangkat Penutup Longkang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahat, Roziana and Hushin, Hassan (2007) Permasalahan Dalam Pelaksanaan Matapelajaran teknologi Kejuruteraan Di Sebuah Sekolah Menengah Di daerah Jempol, Negeri Sembilan: Satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahbob, Ishak Penilaian Guru Terhadap Iklim Organisasi Pasukan Badan Beruniform Sek. Men. Keb. Munshi Abdullah 81000 Kulai, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahbob, Ishak and Omar, Shariff (1998) Penilaian Guru Terhadap Iklim Organisasi Pasukan Badan Beruniform Sekolah Menengah Kebangsaan Munshi Abdullah 81000 Kulai, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahbob, Mardayana (1999) Tahap Penguasaan Pel. Dalam Kemahiran Proses Sains & Perkaitannya Dengan Keputusan Upsr Dalam M.pelajaran Sains Bagi Pel. Ting.1 Di Daerah Batu Pahat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahboobeh Jamshidirad, and Jayakaran Mukundan, and Vahid Nimehchisalem, Language Teacher's Burnout And Gender. International Journal Of Applied Linguistics And English Literature, 4.

Mahfar, Harizan and Abdol, Mat Jizat (1998) Persepsi Tenaga Pengajar Bahasa Inggeris Terhadap Penggunaan Komp. Sebagai Media Pengajaran Dalam Proses Pengajaran-pembelajaran: Satu Tinjauan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahidon., Ahamad Murad and Jalil, Ab Gani (2002) Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Oleh Guru Agama: Kajian Kes Di Sekolah Agama Dato Abdullah Esa, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahin, Nur Azura and Uzir, Mohd Mohsin (2007) Persepsi Pelajar-pelajar Tingakatan Lima Terhadap Penggunaan Bahasa Inggeris Dalam Pengajaran Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik Di Dua Buah Sekolah Teknik Di Negeri Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahin Askari, and Sidek B. Mohd Noah, and Siti Aishah Bt Hasan, and Maznah Bt Baba, Comparison The Effects Of Communication And Conflict Resolution Skills Training On Marital Satisfaction. International Journal Of Psychological Studies, 4.

Mahin Askari, and Sidek B. Mohd Noah, and Siti Aishah Bt Hassan, and Maznah Bt Baba, Comparison The Effects Of Communication And Conflict Resolution Skills Training On Marital Satisfaction. International journal Of Psychological Studies, 2.

Mahmod, Kahiril Anwar and Ashari, Asaruddin (1999) Hubungan Di Antara Gaya Komunikasi Pengetua Dengan Komitmen Guru Kepada Sek: Satu Tinjauan Di Beberapa Buah Sek. Men. Ugama (arab) Kerajaan Kelantan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahmod, Mukter (1994) Permasalahan Di Kal. Pel.-pel. Sek. Men. Terhadap M.pelajaran Kh Di Daerah Kota Bharu -satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahmood, Nik Nor Asiah and Yamin, Sulaiman (2003) Persepsi Pelajar Aliran Sains Tingkatan Empat Sekolah Luar Bandar Terhadap Matapelajaran Biologi : Satu Tinjauan Ke Beberapa Buah Sekolah Menengah Kategori Luar Bandar Di Daerah Pasir Mas Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahmood, Nor Azlinda and Kahar, Rohayah (2002) Acquiring Oral Presentation Skills Via Online Learning: A Case Study. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahmud, Aimi Yasmin and Nordin, Mohd Safarin (2009) Tahap Kebolehan Visualisasi Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Harian Biasa Di Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahmud, Azhar (1997) Persepsi Pel. Utm Terhadap Pengurusan Sebagai Satu Profesion. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahmud, Mohd Noor (2000) Persepsi Pelajar Sekolah Menengah Agama Arab Di Daerah Muar Terhadap Mata Pelajaran Khb. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahmud, Mohd Sabri and Mohd Nor, Mohad Anizu (1999) Faktor-faktor Yang Menyumbang Kearah Kesepaduan Pasukan Hoki Wanita N.terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahmud, Nurfarahiyah and Hushin, Hassan (2009) Tinjauan Kategori Masalah Dalam Kalangan Pelajar antarabangsa Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, johor Darul Takzim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahrof, Morsid and Ramli, Jamaluddin (2003) Tahap Kepuasan Kerja Di Kalangan Imam-imam Kerajaan Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahyidin, Nur Baizura and Uzir, Mohd Mohsin (2006) Faktor-faktor Yang Menggalakkan Penggunaan Alat Bantu mengajar Di Kalangan Guru-guru Teknikal Di Dalam pengajaran Seharian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahyuddin, Sardaus and Kayat, Md Yusup (2003) Faktor-faktor Yang Menyumbang Kepada Peningkatan Bandar Kes Jenayah Di Kalangan Pelajar Di Kawasan, Johor Bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahzan, Norfauzi and Arshad, Mohammad Yusof (2002) Kajian Mengenai Tahap Kreativiti Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Di Daerah Jasin, Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mail, Masyati and Mukhari, Abd Wahid (1999) Pegaruh Peruntukan Waktu Terhadap Penguasan Pel. Ting.4 Dalam M.pelajaran Elektif Ii Ert (bidang Jahitan) Di Sek. En. Harian Di Kaw Melaka Tengah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Maimunah, Husien (2014) Development Of Scoring Rubric To Assess Students? Creativity In Engineering Technology. PhD thesis, Universiti Sains Malaysia.

Maimunah, I Men And Women Engineers In A Large Industrial Organization: Interpretation Of Career Progression Based On Subjective-career Experience. Women In Management Review, 37639.

Maimunah, I and Roziah, A.r and Nor Wahiza, A. W. High-flyer Women Academicians: Factors Contributing To Success. Women In Management Review. Women In Management Review, 38403.

Maimunah, I. Men And Women Engineers: Determinants Of Career Growth. Austraian Journal Of Psychology,, 37742.

Maimunah Ismail, Career Plateau: Constructs, Consequences And Coping Strategies. European Journal Of Social Sciences, 4.

Maimunah Ismail, Corporate Social Responibility And Its Role In Community Development: An International Perspective. The Journal Of International Social Research, 9.

Maimunah Ismail, The Gendered Nature Of Careers: Evidence From A Malaysian University. Journal Of International Management Studies, 2.

Maimunah Ismail, Technical Versus Managerial Line : Career Route Preference Of Senior Men And Women Engineers. Journal Of International Management Studies (jims), 1.

Maimunah Ismail, and Aahad M. Osman-gani, and Shamdudin Ahmad, and Steven Eric Kraus, and Ismi Arif Ismail, and Syahidatul Khafizah Hajaraih, Human Resource Development In Asia-thriving On Dynamism & Change: Reflections From 2006 Asian Hrd Conference. Human Resource Development International, 2.

Maimunah Ismail, and Azlini Ali, and Lawrence Arokiasamy, Career Advancement Of Academics At Public And Private Universities In Malaysia: Implications For Human Resource Development. The Asia Pacific Education Researcher, 3.

Maimunah Ismail, and Effizah Sofiah Ramly, Career Aspirations Of Malaysian R&d Professionals: Implications For Hrd In The K-economy. Journal Of European Industrial Training, 6.

Maimunah Ismail, and Effizah Sofiah Ramly, Career Aspirations Of Malaysian R&d Professionals: Implications For Hrd In The K-economy. Journal Of European Industrial Training, 6.

Maimunah Ismail, and Efizah Sofiah Ramly, and Roziah Mohd Rasdi, Career Aspirations Of R&d Professionals In Malaysian Organizations. The Journal Of Human Resource And Adult Learning, 1.

Maimunah Ismail, and Lawrence Arokiasamy, Exploring Mentoring As A Tool For Career Advancement Of Academics In Private Higher Education Institutions In Malaysia. The Journal Of International Social Research, 1.

Maimunah Ismail, and Lawrence Arokiasamy, Workforce Diversity: A Human Resource Development Perspective Towards Organizational Performance. European Journal Of Social Sciences, 2.

Maimunah Ismail, and Mariani Ibrahim, Barriers To Career Progession Faced By Women: Evidence From A Malaysian Multinational Oil Company. Gender In Management: An International Journal, 1.

Maimunah Ismail, and Nor Wahiza Abdul Wahat, Action Research: A Strategy In Community Education. The Journal Of Global Business Management, 1.

Maimunah Ismail, and Roziah Mohd Rasdi, Career Mobility Of High-flying Women Academics: A Study At Selected Universities In Malaysia. Asia Pacific Journal Of Education, 38774.

Maimunah Ismail, and Roziah Mohd Rasdi, Impact Of Networking On Career Development: Experience Og High-flying Women Academics In Malaysia. Human Resource Development International, 2.

Maimunah Ismail, and Roziah Mohd Rasdi, Leadership In An Academic Career: Uncovering The Experience Of Women Professors. International Studies In Educational Administration; Journal Of The Commonwealth Council For Educational Administration & Management, 3.

Maimunah Ismail, and Roziah Mohd Rasdi, Uniqueness Of Academic Career: Voices Of Malaysian Women Professors. European Journal Of Social Sciences, 2.

Maimunah Ismail, and Roziah Mohd Rasdi, Uniqueness Of Career In Academia: Experience Of High-flying Women Academics. The Journal Of Global Business Management, 38750.

Maimunah Ismail, and Roziah Mohd Rasdi, and Akhmal Nadirah Abd. Jamal, Gender Empowerment Measure In Political Achievement In Selected Developed And Developing Countries. Gender In Management: An International Journal, 5.

Majid, Ibrahim and Yamin, Sulaiman (1999) Salah Tanggapan Terhadap Konsep Sains Di Kal Pel.-pel. Thn. 6 Sek. Ren. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Majid Darvishizadeh, and Maznah Baba, and Halimatun Halaliah Mokhtar, and Wan Marzuki Wan Jaafar, and Yadillah Abolfathi Montaz, The Effect Of Behavioural Parent Training Program On Families Of Children With Attention-deficit/hyperactivity Disorder. Life Science Journal, 4.

Majid Darvishizadeh, and Maznah Baba, and Halimatun Halaliah Mokhtar, and Wan Marzuki Wan Jaafar, and Yadillah Abolfathi Montaz, Efficacy Of Behavioural Parent Training Program In Reducing Parental Stress Among Iranian Parents Of Children With Adhd. Life Science Journal, 4.

Makhtar, Mazliyana and Mohd Kosnin, Azlina (2006) Tinjauan Mengenai Persepsi Pelajar Sekolah Menengah berkenaan Faktor Faktor Yang Mendorong Mereka mengikuti Tuisyen Swasta Di Daerah Kota Bharu Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Makhtar, Normah and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (1999) Mengenal Pasti Kefahaman Konsep Dalam Nombor Perpuluhan Di Kal. Pel. Ting.1. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Maktiar Singh, Kuldip Kuar and Atan, Anie (2003) Needs Analysis Of English For Specific Purposes For Students Of Apparel And Fashion Design Course At Johor Bahru Polytechnic. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Malachi Edwin, V What English Do We Teach. English Teacher, Xxx (2001).

Malachi Edwin Vethamani, Esl Learners' Use Of English Modals In Narrative Compositions: Syntactic And Semantic Accuracy. Teflin Journal, 2.

Malachi Edwin Vethamani, and Premalatha Nair, Using Analogy As A Scaffolding Tool For Facilitating The Comprehension Of Literaty Texts. Malaysian Journal Of Elt Research.

Malachi Edwin Vethamani, and Too Wei Keong, Connecting Linkin Park And Good Charlotte To Esl Learners. 3l. The Journal Of Language Teaching, Linguistics And Literature, 1.

Malachi Edwin Vethamani, and Umi Kalthom Abd Manaf, and Omid Akbari, Malaysian Lower Secondary Esl Learners' Use Of English Modals In Narrative Compositions. Philippine Journal For Language Teaching.

Malachi Edwin Vethamani, and Umi Kalthom Abd Manaf, and Omid Akbari, Students' Use Of Modals In Narrative Compositions: Forms And Functions. English Languageteaching, 1.

Malachi Edwin Vethamani, and Umi Kalthom Abd Manaf, and Omid Akbari, 'students' Use Of Modals In Narrative Compositions: Forms And Functions. English Language Teaching, 1.

Malek, Salmiah and Arshad, Mohammad Yusof (2009) Visualisasi Pelajar Mengenai Konsep Asid Dan Bes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Maliki, Mohd Ishak and Omar, Shariff (1998) Kesan Penggunaan Ejaan Fonetik Di Dalam Pembelajaran Sebutan Perkataan Bahasa Inggeris Di Kalangan Pelajar Tingkatan Dua Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Tanjung, Benut, Pontian, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mamat, Asram and A Samah, Narina (2004) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Rendah Dalam Mata Pelajaran Teknologi Elektronik Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat: Satu Tinjauan Di Tiga Buah Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mamat, Hazaki (1999) Minat Pel. Perempuan Sek. Luar Bandar Terhadap Komponen Kemahiran Manipulitif Di 3 Buah Sek. Daerah Marang, Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mamat, Mohd Saupi (1995) Mrekabentuk Sistem Pemakanan Ikan Berjadual. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mamat, Mohd Zamani (2000) Kerangka Alternatif Terhadap Konsep Asas Sains Berkaitan Bumi Dan Alam Semesta Dikalangan Pelajar Sekolah Rendah Sains. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mamat, Rosli (2000) Amalan Etika Perguruan Di Kalangan Guru Sekolah Menengah Daerah Kuala Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mamat @ Ariffin, Ahmad Nasrul Hakim and Abd Rahman, Mohd Anuar (2009) Kesan Persekitaran Utm Terhadap Pembangunan Rohani Pelajar Pendidikan Teknik Dan Kejuruteraan (ptk). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mamat @ Suhaimi, Mahfuzah and Wan Zakaria, Wan Zarina (2006) Students Perception Towards Literature For Form Four: A Case Study In Sekolah Tuanku Abdul Rahman, Ipoh. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mamat., Rosli and Sihes, Ahmad Johari (2000) Amalan Etika Perguruan Di Kalangan Guru Sekolah Menengah Daerah Kuala Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mamat/abdul Rashid., Norahidah and Hee, Jee Mei (2001) Penilaian Penggunaan Perisian Kursus Di Sekolah Bestari: Satu Kajian Di Negeri Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Man, Norkamariah and Ibrahim, Halijah (2006) Mengukur Tahap Keupayaan Kemahiran Motor Kasar Di Kalangan Kanak-kanak Autistik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Manaf, Noresham and Hashim, Shahrin (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberkesanan Program Mentor Mentee Di Sekolah Menengah Teknik Tanjung Puteri, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Manang, Samawi and Sidin, Zaitun (1998) Persepsi Guru-guru Sek. Men. Di Kaw. Betong, Sri Aman Terhadap Perlaksanaan Perkhidmatan Guru Pakar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Manap, Rafidah and Abd Rahman, Mohd Anuar (2009) Persepsi Guru Kelas Tingkatan Satu Terhadap Kemenjadian Murid Lepasan Upsr Di Daerah Pontian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mansor, Mahdzir (1995) Satu Tinjauan Mengenai Permasalahan Dalam Pengajaran M.pelajaran Khb Di Kal. Guru Sek. Men. Agama Rakyat Di N.kedah D.aman. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mansor, Mohd Mukrim and Rahabah, Abdhamid (2003) Kesan Kafein Terhadap Kecergasan Pelajar Tahun 4 Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (sains Sukan) Utm, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mansor, Mohd Rusly (1996) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian M.pelajaran Lukisan Geometri Smv. Kangar, Perlis -satu Kajian Perbandingan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mansor, Nursaidatul Fasiha and Hanapiah, Othman (2011) Persepsipelajar Fakulti Pendidikan Tentang Kedudukan Zikir Sebagai Terapi Psikologi Insan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mansor, Roslan (1995) Sikap Pel. Sek. Men. Agama Daerah Kota Setar Terhadap M.pelajaran Khb. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mansor, Zuraida and Ramli, Jamaluddin (2002) Tahap Empati Di Kalangan Pelajar 4 Spb. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Maran Marimuthu, and Lawrence Arokiasamy, and Maimunah Ismail, Human Capital Development And Its Impact On Firm Performance: Evidence From Developmental Economics. The Journal Of International Social Research, 8.

Marappan, Saraswathi Vani and Hashim, Shahrin (2008) Kepuasan Kerja Dalam Kalangan Guru Di Sekolah-sekolah jenis Kebangsaan (tamil) Daerah Kulai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mardappan, Prakash and Rahabah, Abdhamid (2004) Kesan Latihan Bebanan Pada Bahagian Tangan Terhadap Ketepatan Menjaring Secara Statik Dalam Permainan Bola Keranjang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mareena Mohamad, and Norhasni Zainal Abidin, and Ismi Ismail, and Azizan Hasmuni, Tinjauan Hubungan Gaya Kepimpinan Dengan Komitmen Organisasi. Jurnal Eksplanasi, 1.

Maria, C.a. and Habibah, E and Rahil, M and Jegak, U Emotional Intelligence And Academic Achievement Among Malaysian Secondary Students. Pakistan Journal Of Psychological Research, 19 (2004).

Maria Chong Abdullah, and Habibah Elias, and Jegak Uli, and Rahil Mahyuddin, Relationship Between Coping And University Adjustment And Academic Achievement Amongst First Year Undergraduates In A Malaysian Public University. International Journal Of Arts And Sciences, 11.

Maria Chong Abdullah, and Habibah Elias, and Rahil Mahyuddin, and Jegak Uli, Adjustment Amongst First Year Students In Malaysian University. European Journal Of Social Sciences, 3.

Maria Chong Abdullah, and Habibah Elias, and Rahil Mahyuddin, and Jegak Uli, Penyesuaian Dalam Kalangan Pelajar Baharu Di Universiti. Jurnal Majlis Dekan Pendidikan Malaysia.

Maria Chong Abdullah, and Habibah Elias, and Rahil Mahyuddin, and Jegak Uli, The Relationship Between Emotion Intelligence And Adjustment Among First Year Students In A Malaysian Public Universiti. International Journal Of Interdisciplinary Social Science, 9.

Maria Chong Abdullah, and Samsilah Roslan, and Tajularipin Sulaiman, Strategi Pengajaran Pembelajaran Di Institusi Pengajian Tinggi: Satu Anjakan Paradigma. Malaysian Education Dean Council Journal, Jun.

Marimuthoo, Punitha and Abu Hassan, Ramli (2006) Solar Radiation Equation Of Time. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Marimuthu, Sumathi Masalah Masalah Dalam Melaksaka Aspek Aspek Keselamatan Dan Kesihatan Megikut Akta 514 Di Industri Servis Automotif Di Sekitar Daerah Kulai Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Marimuthu, Sumathi and Mukhari, Abd Wahid (2009) Masalah-masalah Dalam Melaksanakan Aspek-aspek Keselamatan Dan Kesihatan Mengikut Akta 514 Di Industri Servis Automotif Disekitar Daerah Kulai Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Marjohan Jamalis, and Mohd Sofian Omar Fauzee, Developing Human Value Through Extra Curricular Activities. The Journal Of Human Resource And Adult Learning, 1.

Marjuki @ Ismail, Sopiah and Sihes, Ahmad Johari (2008) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembelajaran menggunakan Bahasa Inggeris Pelajar Tahun Satu fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Marwan, Md Noor and Omar, Shariff (1998) Prestasi Pelajar Aliran Sains Tingkatan Empat Terhadap Mata Pelajaran Biologi : Satu Tinjauan Di Beberapa Biah Sekolah Di Daerah Pontian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Marwan, Md. Noor Persepsi Pel. Aliaran Sains Ting.4 Terhadap M.pelajaran Biologi: Satu Tinjauan Di Beberapa Buah Sek. Di Daerah Pontian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Maryam Foroutan, and Nooreen Noordin, Effect Of Dialogue Journal Writing Through The Use Of Conventional Tools And E-mail On Writing Anxiety In The Esl Context. English Language Teaching, 4.

Maryam Hosseini, and Habibah Elias, and Steven Eric Krauss, and Siti Aishah Hassan, An Intervention Program To Improve Spiritual Intelligence Among Iranian Adolescents In Malaysia. Pertanika J. Soc. Sci. & Hum., S.

Maryam Sahranavard, and Siti Aishah Hassan, The Investigation Of Construct Validity Of Timss 2003 Student's Questionnaire Among 8th Grade Malaysian Students. Educational Measurement And Evaluation Review.

Maryam Sahranavard, and Siti Aishah Hassan, and Habibah Elias, and Maria Chong Abdullah, The Comparison Of Iranian School Children’ Performance In Self-concept, Selfefficacy, selfesteem And Anxiety. Life Science Journal, 2.

Maryam Sahranavard, and Siti Aishah Hassan, and Habibah Elias, and Maria Chong Bt Abdullah, Comparison Of Scores In psychological Measurement Tools Of 8th Grade Iranian Students From Various Income Levels. The Asian International journal Of Life Science, 2.

Maryam Sahranavard, and Siti Aishah Hassan, and Habibah Elias, and Maria Chong Bt Abdullah, and Ali Reza Kiamanesh, The Comparison Of Iranian Urban, Suburban And rural Areas’ Performance In Self-concept, Selfefficacy, selfesteem And Anxiety. Journal Of American science, 8.

Maryam Sahvanavard, and Siti Aishah Hassan, and Habibah Elias, and Maria Chong Abdullah, Students Psyological Factors And Science Performance Does Gender Matter For Iranian Students. Life Science Journal, 3.

Marzuki, Norhayati (1993) Rostrum Berprojektor Overhead. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Marzuki, Siti Safiah (1996) Pengesan Medan Magnet. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Marzukon@marzuki, Ikhwan and Arshad, Mohammad Yusof (1998) Persepsi Masyarakat Terhadap Sains & Teknologi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mas Nida Md Khambari, and Priscilla Moses, and Wong Su Luan, Laptop Ownership And Use Among Educators:reflections From School Teachers In Malaysia. International Journal Of Instruction, 2.

Mas Nida Md. Khambari, and Wong Su Luan, and Ahmad Fauzi Mohd Ayub, Teachers' Concern Of Laptop Ownership From The Malaysia Laptop Initiative. Jurnal Teknologi Pendidikan Malaysia, Mac 20.

Mas Nida Md. Khambari, and Wong Su Luan, and Ahmad Fauzi Mohd Ayub, Teachers' Concern Of Laptop Ownership From The Malaysia Laptop Initiative. Malaysian Journal Of Educational Technology, 1.

Mas Nida Md. Khambari, and Wong Su Luan, and Ahmad Fauzi Mohd. Ayub, Promoting Teachers’ Technology Professional Development Through Laptops. Pertanika J. Soc. Sci. & Hum., 2.

Mas Nida Md. Khambari, and Wong Su Luan., Laptop Use And Its Antecedents Among Educators: A Review Of The Literature. European Journal Of Social Sciences., 1.

Masdar, Norlizadatulfazlina (2011) Tahap Amalan Keselamatan Makanan Yang Diamalkan Oleh pekerja Industri Makanan Di Pusat Pengumpulan Industri kecil Dan Sederhana (iks) Simpang Renggam Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Masdar, Norlizadatulfazlina and Suhairom, Nornazira (2011) Tahap Amalan Keselamatan Makanan Dalam Kalangan Pekerja Industri Memproses Makanan Di Pusat Pengumpulan Iks Simpang Renggam, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mashur, Mazura and Ibrahim, Halijah (2007) Prestasi Pergerakan Neuromotor Kanak-kanak Berumur Di Antara 5 Hingga 6 Tahun Menggunakan Instrumen Zurich Neuromotor Assessment. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Masikun, Nur Farhana and Hamzah, Rohana (2011) Tahap Kemantapan Budaya Ilmu Dikalangan Pelajar Tahun Akhir (4sph) Di Jabatan Ptk, Fakulti Pendidikan, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Masitah Hj. Mohammad Yusof, and Azizi Hj Muda, and Ahmad Makmom Hj Abdullah, and Bahaman Abu Samah, and Ramli Basri, and Noriati A. Rashid, Factors Influencing Self-efficacy In Enviromental Education Among Malaysian Secondary School Teachers. The International Journal Of Environmental , Cultural, Economic & Social Sustainability, 1.

Masitah Hj. Mohammad Yusof, and Azizi Hj Muda, and Ahmad Makmom Hj Abdullah, and Bahaman Abu Samah, and Ramli Basri, and Noriati A. Rashid, In-service Teachers Self-efficacy On Environmental Education. Jurnal Penyelidikan Dedikasi Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh.

Maskanah Mohammad Lotfie, and Arshad Abdul Samad, Noticing And Grammatical Accuracy In Esl Learners' Writing. Indonesian Journal Of English Language Teaching, 2.

Masnan, Abdul Halim (2014) Amalan Pedagogi Guru Prasekolah Permulaan. PhD thesis, PPIP.

Masnan, Missuriyati and Abd Hamid, Mohd Zolkifli (2004) Kesedaran Pelajar 4 Sph (pkpg) Terhadap amalan Pemakanan Dengan Kesihatan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Masoumeh Akhondi, and Faramarz Aziz Malayeri, and Arshad Abd Samad, (2011) How To Teach Expository Textstructure To Faciliate Reading Comprehension. Reading Jurnal Teacher, 64 (5).

Masoumeh Pourrajab, and Ramli Basri, and Shaffe Mohd Daud, and Soaib Asimiran, Applying Total Quality management In The Classroom And Solving Students Failure. Kasbit Business journal, 3.

Masoumeh Pourrajab, and Ramli Basri, and Shaffe Mohd Daud, and Soaib Asimiran, and Seyedehhava Mousavy, The Relationship Between Level Of Total Quality Management (tqm) And The Level Of Culture Of Teaching And Learning (cotl) In School. International Journal Of Research In Management & Technology (ijrmt), 5.

Masrom, Masrulnizam and Dahlan, Mohd Yunos (2003) Kesan Latihan Bebanan Terhadap Kekuatan Otot Tangan Pemain Bola Sepak Utm Dalam Melakukan Lontaran Ke Dalam (throw In) Bagi Satu Jarak Yang Jauh. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Masroom, Mohd Nasir and Mustaffa, Mohamed Sharif (2004) persepsi Pelajar Terhadap Isu-isu Sosial. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Massuod, Hamed Awedat and Abdul Majid, Norazman (2009) An Investigation On The Problems Faced By Arabic-speaking Students In Writing In English At Utm. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mastura Johar, and Rozita Abdul Latif, and Mohd Sofian Omar Fauzee, Influence Of Aerobic Exercise On State And Trait Anxiety Among Working Women In Malaysian: A Qualitative Study. International Journal For Educational Studies, 1.

Mastura Mahfar, and Sidek Mohd Noah, and Jamaluddin Ahmad, and Wan Marzuki Wan Jaafar, and Ishak Mad Shah, The Relationship Between Irrational Belief System And Stress Among Fully Residential School Students In Johor. Jurnal Teknologi, 59 (2012).

Mat, Mahmud and Md Johan, Othman (1998) Kepuasan Kerja Di Kal Guru-guru Sek. Ren. Felda Gugusan Mendi. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat, Mohd Nizam and Selamat, Kandar (2007) Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Program Sekolah Selamat Disekolah Menengah Kebangsaan Seri Lipis,kuala Lipis,pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat, Rahimah and Abd Hamid, Hazil (2003) Budaya Pengajaran Guru Panitia Sains Dalam Melaksanakan Kurikulum Sekolah Bestari, Satu Tinjauan Di Sekolah Bestari Di Negeri Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat, Samsudin (1995) Satu Tinjauan Mengenai Prestasi Akademik Atlit Dengan Kecemerlangan Dalam Sukan Di Kal. Pel.-pel. Sek. Projek Shah Alam, Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat, Sayuti (2000) Kajian Faktor Pencapaian Teknologi Elektrik Di Dua Buah Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat, Siti Zabidah and Md Johan, Othman (2008) Orientasi Belajar Dan Hubungannya Dengan Pencapaian akademik Pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat, Zaini Safaren (2000) Keberkesanan Program Penempatan Warga Tua Di Rumah Kebajikan Seri Kenangan Taiping, Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Akhir, Azhar (1999) Persepsi Pel.-pel. Ting.4 Aliaran Teknikal Smt Kuala Kangsar, Perak, Terhadap Persekitaran Mereka Di Sek. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Ali, Nor Shafura and Abd Aziz, Azian (2002) Comparisons Of Writing Strategies : Specialized Topic And Non-specialized. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Ali, Rosdi (1998) Pelaksanaan Program Skim Lencana Anti Dadah Dalam Daerah Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Dari, Daliya and Omar, Abdul Hafidz (2008) Perbandingan Tahap Prestasi Atlet Memanah Melalui Ujian blind Shoot Dan Ujian Pernafasan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Daut, Nur Liyana and Noordin, Shaharom (2009) Membangunkan Bahan E-pembelajaran Berasaskan Moodle bagi Tajuk Dinamik Tingkatan Dua. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Derus, Sahari (1997) Kajian Awal Tentang Kegiatan Melepak Di Pusat Membeli Belah Di Kal. Remaja Melayu Yang Masih Bersekolah Di Bandar Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Diah, Kasmilah and Udin, Amirmuddin (2003) Penggunaan Perkhidmatan Penasihat Akademik Oleh Pelajar Tahun 4 Spa/e/j Dan H. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Din, Azlan Pelaksanaan Tek. Kej. Di Sek. Men. Akademik Zon Selatan Semenanjung Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Hanafiah, Mohd. Ariff (2000) The Perception Of The Lecturers, Instructors And The Students Towards The Effectiveness Of Teaching Performence In The Automated System Mantenance Technology (asmt) Course In Malaysia France Institute (mfi). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Hassan, Siti Norhaslida (2000) Persepsi Mahasiswi Terhadap Kemudahan Asas Yang Disediakan Di Kolej Kediaman Pelajar, Utm, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Husin, Noor Azam and Hashim, Abu Bakar (2004) Tinjauan Terhadap Punca Fenomena Ponteng Dan Kesannya Terhadap Pelajar-pelajar Tingkatan Empat Sekolah menengah Kebangsaan Padang Tengku, kuala Lipis, Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Isa, Mohd Shohimi (1995) Projek Digital Training Kit. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Isa, Mohd Suhaimi and Omar, Abdul Hafidz (2002) Perkaitan Pengambilan Vo2 Max Dengan Tenaga Melalui Pengujian Pwc170 Ke Atas Pemain-pemain Bola Sepak Piala Presiden, Negeri Johor Darul Ta’zim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Isa @ Zainal, Abdul Razak and Abu, Baharin (2002) Persepsi Pensyarah-pensyarah Politeknik Terhadap Sikap Dan Ciri Pelajar Cemerlang Akademik Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Politeknik Ungku Omar, Ipoh, Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Jam, Saaidin (2000) Pemahaman Konsep Haba Dan Suhu Dikalangan Pelajar Tahun 5 Sekolah Rendah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Jamlus, Mohd Zahirruddin (1997) Merekabentuk Pendawaian Panel Alatan Kereta Prototaip Arg 10. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Jusoh, Mohd Hafiz and Hanapiah, Othman (2007) Fungsi Masjid Dan Penglibatan Remaja Dalam Aktiviti-aktiviti Mengimarahkannya. Satu Kajian Di Masjid Intan Abu Bakar Taman Sri Pulai, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Jusoh, Zaida (1999) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Pel. Dalam M.pelajaran Lukisan Kej. Satu Kajian Di Sek. Men. Keb. Sri Gunung, Bachok, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Khan, Nor Gayah and Mukhari, Abd Wahid (2001) Minat Pelajar Tingkatan Empat Sekolah Menengah Akademik Daerah Hilir Perak Terhadap Mata Pelajaran Reka Cipta. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Lazim, Fauziah and Sulaiman, Seth (2004) Keberkesanan Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi pembelajaran Sains Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Di sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Daerah Pasir puteh, Negeri Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Nawi, Mohd Jailani and Rahabah, Abdhamid (2003) Kesan Latihan Bebanan Terhadap Daya Tahan Otot Kaki Pemain-pemain Badminton Lelaki Utm Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Nawi, Nurhidayah and Zainal Abidin, Hafilah (2010) Teacher Trainees Competency In Performing Teaching practice: lecturer Supervisor And Mentor Teachers Perspective. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Noh, Jamali (2000) Usaha Petani-petani Di Selangor Dalam Mempertingkatkan Hasil Pengeluaran Padi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Noor, Mohd Hafizullah Amin and Harun, Hafizah (2008) Keberkesanan Program Latihan Pliometrik Dalam Meningkatkan Ketinggian Lompatan Vertikel Pemain Badminton. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Nor, Khairazmy (1997) Pengamalan Bidang Pengurusan Diri Dalam M.pelajaran Khb Oleh Pel. Lelaki Dalam Kehidupan Seharian : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Nor, Noraini and Abdol, Mat Jizat (2003) Pandangan Guru-guru Sains Sekolah Rendah Terhadap Pelaksanaan Peka Di Sekolah Rendah Sekitar Daerah Hulu Langat, Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Nor, Radhiah and Awang, Ramli (2011) Konsep Marad Al-qulub Menurut Surah An-nur Dan Pandangan Ahli Tafsir Mengenainya. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Nor, Roslihah and Hushin, Hassan (2006) Kecemerlangan Akademik Pelajar Sekolah Menengah harian Biasa: Satu Kajian Kes Di Sekolah Menengah kebangsaan Tengku Mahmud, Besut, Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Radzi, Mohd Fadzilah and Ismail, Zaleha (2009) Kesan E-pembelajaran Terhadap Kefahaman Konsep Statistik pelajar Sekolah Menengah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Rahim, Noor Wahida and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2006) Penghasilan Bahan E-pembelajaran Berasaskan Moodle Bagi tajuk number Patterns And Sequences. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Rasat, Mohd Alizan and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2002) Pengkalan Data Talian Terus (on Line Database) Perpustakaan Sultanah Zanariah, Universiti Teknologi Malaysia : Satu Tinjauan Terhadap Penggunaannya Di Kalangan Pelajar Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Rashid, Abdullah and Buntat, Yahya (1999) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sikap Pel.-pel. Sek. Men. Di N.johor Terhadap M.pelajaran Tek. Kej. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Rashid., Roshidah and Kamin, Yusri (2001) Aplikasi Kompenen Ekonomi Rumah Tangga (ert) Dan Kemahiran Manipulatif Tambahan (kmt) Dalam Kehidupan Seharian Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Razi, Nurul Izyan and Sulong, Nor Zarina (2010) The Evaluation Of Printed Supplementary Materials Used in The Teaching And Learning Of Short Stories For Form 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Rejab, Kamaruddin (2000) Persepsi Tentang Amalan Kemahiran Belajar Di Kalangan Pelajar Spa/e/j (kdpk) Dalam Pembelajaran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Saad, Alias (1999) Keperluan Latihan Di Kal. Pensyarah Kej. Mekanikal Politeknik Kuching Sarawak. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Saad, Alias and Ashari, Asaruddin (1998) Keperluan Latihan Dikalangan Pensyarah Kejuteraan Makanikal Politeknik Kuching Sarawak. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Saat, Noor Azam and Hashim, Abu Bakar (2003) Tinjauan Perlaksanaan Program Standard Tinggi Kualiti Pendidikan (stkp) Di Sekolah Menengah Daerah Rompin, Pahang. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Saman, Nurulsyaida (2009) Study Of The Cognitive Reading Strategies Employed By Esl readers. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Sani Hassan, and Maimunah Ismail, and Jegak Uli, Moderating Role Of Job Performance On The Relationship Between Career Plateauing And Work Outcomes Among Administrative And Diplomatic Officers In Malaysia. The Journal Of Global Business Management, 38778.

Mat Sarif, Rossley and Kassim, Abu Hassan (1999) Pengaruh Dorongan & Kaedah Perlaksanaan Aktiviti Sukan Terhadap Minat Pel. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Soh, Anisah and Suratman, Azmi Shah (2002) Perlaksanaan Program Mengimarahkan Masjid : Satu Kajian Di Masjid Sultan Ismail, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Som, Nor Nasibah (1999) Tanggapan Pel. Sek. Men. Akademik Terhadap M.pelajaran Lukisan Kej. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Tawil @ Md Murad, Nur Abidah (2009) Pembangunan Bahan E-pembelajaran Bagi Topik Transformations Ii Tingkatan Tiga Berasaskan Moodle Berpandukan Model Van Hiele. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Wahid @ Mokhtar, Hajar (2007) Persepsi Pelajar Tahun Empat Fakulti Pendidikan terhadap Gaya Interaksi Pensyarah Fakulti Pendidikan universiti Teknologi Malaysia Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Zain, Mohd Hamran and Aris, Baharuddin (2001) Ponteng Di Kalangan Pelajar-pelajar Sekolah Menengah Felda Gugusan Bera, Triang, Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Zain, Mohd Rosdi and Safar, Ajmain (2002) Seni Bela Diri Persatuan Silat Seni Gayung Malaysia Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda, Johor Bahru, Johor Darul Tazim Dan Kaitannya Dengan Disiplin Pelajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Zin, Mazhafizni (2011) Tahap Pengetahuan Dan Halangan Yang Dihadapi Oleh Pengendali makanan Dalam Mengendalikan Makanan Secara Bersih Dan selamat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Zin, Mazhafizni and Suhairom, Nornazira (2011) Halangan Yang Dihadapi Oleh Pengendali Makanan Dalam Mengendalikan Makanan Secara Bersih Dan Selamat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Zin, Sabri and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2002) Tahap Pengurusan Kemahiran Proses Sains Dalam Amali Membaikpulih Radio Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Kursus Elektronik Di Empat Sek. Men. Teknik Di Negeri Sembilan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Matrawi, Kamariah and Yasin, M.al-muzzammil (2008) Komunikasi Interpersonal Guru Besar Dan Komitmen Guru di Sekolah Rendah Zon Maharani Muar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Matsuri, Mohd Fazreen and Hamzah, Rohana (2003) Keberkesanan Penggunaan Alat Bantu Mengajar Dalam Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam Tajuk Struktur Di Sekolah Menengah Teknik Di Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Matukidi Awang, Abu Mansor (1998) Hubungan Kepuasan Kerja & Kecenderungan Hendak Berhenti Kerja Di Kal. Guru Di 4 Sek. Men. Daerah Pontian, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Maturin, Marciana and Rajab, Azizah (2003) The Culture Of The English Language Teachers in The Secondary Schools Of Johor Bahru, Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Maulid, Noor Din and Kassim, Abu Hassan (1999) Faktor Mempengaruhi Pencapaian Sains Pmr Bagi Pel. Sek. Men. Di Daerah Rembau, N.sembilan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mazan, Aida and Yahaya, Azizi (2011) Influences Of Affect-related Characteristics (arcs), Risk perception, Parenting Styles And Decision Making On Risk behaviour Among Adolescents At Risk. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mazanah, M and Khairuddin, I. Workplace Learning In Malaysia: The Learner’s Perspective. Internatinal Journal Of Training And Development, 38361.

Mazanah, M and Yakcop, J. and Mazlan, K. Succes Factors In Implementation Of Tqm Practices In Public Service Agencies. Jurnal Universiti Utara Malaysia, 2003.

Mazidah Mohd Dagang, and Rusnani Abdul Kadir, and Sidek Mohd Noah, and Maznah Baba, Analisis Kesahan Kandungan Dan Kebolehpecayaan Soal Selidik Kompetensi Spritual Dalam Amalan Kaunseling (ksdak). Jurnal Perkama.

Mazlam, Muhammad Zuwairi and Arsat, Mahyuddin (2009) Sistem Pendaftaran Latihan Industri dalam Talian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mazlan, Khairol Anuar and Mohd Said, Mohd Rizal (2001) Sanitasi Penyediaan Makanan Di Dewan Makan Sekolah Tun Fatimah, Johor Bahru. -satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mazlan, Mohammad Nur Azhar and Aris, Baharuddin (2005) Pembangunan Dan Penilaian Prototaip Koswer Multimedia pengurusan Kualiti Menyeluruh Berasaskan Pendekatan Teori pembelajaran Kognitif. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Maznah, I. and Maimunah, I. and Turiman, S. Communication And Time Management In Muslim Women Voluntary Work Through Mercy (malaysia Medical Relief Society). Journal Of Islamic Guidance (al-irshaad)., 2003.

Mazni Alias, and Roziah Mohd Rasdi, and Al-mansor Abu Said, The Impact Of Negative Affectivity, Job Satisfaction And Interpersonal Justice On Workplace Deviance In Private Organizations. Journal Of Social Science & Humanities.

Mazni Alias, and Roziah Mohd Rasdi, and Al-mansor Abu Said, The Impact Of Negative affectivity, Job Satisfaction And Interpersonal Justice On Workplace Deviance In Private Organizations. Journal Of Social Sciences And Humanities, 1.

Md Abdul Kadir, Haji Bon Nissa and Ninggal, Mohd Tajudin (2008) Kemurungan Selepas Bersalin Di Kalangan Wanita: satu Kajian Kes Di Sebuah Institusi Pengajian Tinggi awam Selatan Semenanjung Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Amin, Norhamimah and Awang, Ramli (2003) Peranan Ibu Bapa Dalam Pendidikan Solat Anak-anak : Satu Kajian Di Felda Bukit Damar, Lanchang, Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Azhari, Azrina and Ibrahim, Halijah (2009) Hubungan Kekuatan Bahagian Atas Dan Kelajuan menggerakkan Kerusi Roda Menaiki Laluan Khas Di Kalangan kanak-kanak Cerebral Palsy. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Aziz, Siti Nurayu and Abu, Baharin (2010) Punca Dan Tahap Stres Guru Di Tiga Buah Sekolah Menengah perempuan Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Basar, Siti Faezah and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2009) Diagnosis Kesalahan Lazim Dalam Tajuk Ungkapan Dan persamaan Kuadratik Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan empat Sains Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Mas. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Dali, Rafie and Hamdan, Abdul Rahim (2008) Pengurusan Masa Di Kalangan Pelajar program Khas Pensiswazahan Guru Besar(pkpgb) ambilan 1, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Fazin, Norzahira and Yahaya, Noraffandy (2001) Pmbanguanan Perisian Cognitie Tools Easy Learning (ctel) Bagi Tajuk Elektrik Dan Elektronik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Ghani, Mohd Afezan and Suratman, Azmi Shah (2011) Pesepsi Banduan Terhadap Program Pembangunan Sahsiah Di Penjara. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Hanafiah, Noorul Khairi and Sulaiman, Seth (2006) Tahap Kefahaman Konsep Pengukuran Oleh Murid-murid Tahun 5 Dalam Mata Pelajaran Sains Sekolah Rendah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Hashim, Sharifah and Ismail, Norhiza (2003) Uhb 1312 Proficiency Skills In English Module : An Analysis Of The Reading Component And The Students Of Lecturers Perception. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Husin, Md Suhaimi and Selamat, Kandar (2007) Kajian Tentang Faktor Sekolah Yang Mempengaruhi masalah Ponteng Di Kalangan Pelajar Di Sekolah Sekolah menengah Daerah Tanah Merah Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Husin, Nurhafiza and Shariffudin, Rio Sumarni (2009) Pembinaan Dan Penilaian Instrumen Untuk Menilai Persekitaran E-pembelajaran Berdasarkan Perspektif Pakar,pensyarah Dan Pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Isa, Ida Syafira and Said, Hamdan (2008) Kefahaman Pendidikan Antarabangsa Di Kalangan Pelajar Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Jaafar, Mohd Nizaha and Hassan, Johari (2002) Aplikasi Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik Dalam Kehidupan Seharian Pelajar Di Tiga Buah Sekolah Menengah Teknik Johor Darul Takzim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Jay, Kamarul Azizan and Nordin, Mohd Safarin (2004) Pola Gaya Pembelajaran Di Kalangan Pelajar Sekolah menengah Teknik Cheras, Kuala Lumpur. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Jor, Mohammad Hazrul and Mohd Kosnin, Azlina (2007) Mengenalpasti Tahap Penghayatan Keagamaan Dan Persepsi Gaya Keibubapaan Pelajar Yang Bermasalah Disiplin Dan Tidak Bermasalah Disiplin. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Khalid, Mohamad Zanisahli Azizi and Hamzah, Rohana (2011) Sosialisasi Agama Dalam Mempengaruhi Tingkahlaku Disiplin Pelajar Sekolah Menegah Teknik Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Lazim, Norzalinda and Abd Latib, Azlan (2004) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penglibatan Ibu Bapa dalam Aktiviti Pibg Di Sekolah-sekolah Menengah akademik Luar Bandar Di Jitra, Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Naim, Irwan Affendi and Seliman, Salbiah (2009) The Genre Of The Body Of Oral Presentations Delivered By english For Workplace Communication Students. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Nazeri, Normalina and Md Johan, Othman (2009) Profil Gaya Didikan Ibu Bapa Pelajar Cemerlang berbanding Pelajar Lemah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Ngadiran, Nurizah and Abd Aziz, Marzilah (2004) Literature Component (short Stories) English Language Form 4:: An Analysis Of The Content And The Users Perceptions. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Noor., Saleha and Ramli, Jamaluddin (2001) Hubungan Faktor Demigrafi Dan Kepuasan Kerja-tinjauan Di Kalangan Guru-guru Sekolah Menengah Kebengsaan Dato Haji Mohd Taib. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Nor, Mohd Haikal akashah and Mushtari, Mohd Ismail (2007) Perkahwinan Ketika Belajar : Kajian Kes Di Fakulti pendidikan, Utm Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Nor, Norazah and Rahabah, Abdhamid (2002) Perbandingan Tahap Kebimbangan Di Antara Perlawanan Pertama Dengan Perlawanan Akhir Ke Atas Pemain Ragbi Pasukan Selangor Di Kejohanan Ragbi Peringkat Kebangsaan Bawah 19 Tahun 2001. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Rawi, Norfahrani (2003) Persepsi Para Pelajar Tingkatan Dua Mengenai faktor-faktor Pembinaan Dan Pemahaman Konsep sains Di Tiga Buah Sekolah Sekitar Skudai, johor Darul Takzim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Rduan @ Md Radzuan, Ferdayanti and Zainuddin, Zainal Abidin (2007) Ferdayanti Binti Md Rduan @ Md Radzuan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Saat, Intan Rafizah and Ahmad, Salmah (2002) Peranan Pelajar Spi Dalam Membentuk Peribadi Muslim Di Utm : Satu Kajian Di Kalangan Pelajar Tahun 3 Dan 4 Spi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Said, Mohd Hisham and Kadikon, Sulaiman (2007) Persepsi Pelajar-pelajar Muslim Utm Terhadap Tahap Kebersihan Masjid Sultan Ismail Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Shah, Normala (2000) Penggunaan Teknologi Di Kalangan Usahawan Industri Kecil Kerepek Pisang Dan Ubi, Parit Raja, Batu Pahat, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Shariff, Mohd Faris Zarir and Muhamad, Faruk (2002) The Influence Of Learners Linguistic Enveironment In Utm On English Lqanguage Learning. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Sollhi, Siti Salina and Ahmad, Adnan (2002) Tahap Penguasaan Kognitif Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam Pelajar Tingkatan 4 Di Tiga Buah Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Suandi, Noorasilah and Yeo, Kee Jiar (2010) Pengurusan Data Perkembangan Kanak-kanak Istimewa sindrom Down. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Taib, Abdullah and Saud, Muhammad Sukri (2008) Pelaksanaan Kursus Peningkatan Pengetahuan Dan Kemahiran Di Kalangan Guru-guru Reka Cipta Sekolah Menengah Di Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Yatim, Ismail and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2003) Pengaruh. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Yunos, Md Yusof and Abd Rahman, Mohd Anuar (2008) Pengetahuan, Kemahiran Dan Sikap Setiausaha Sukan di Dalam Mengurus Sukan Sekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Yusof, Azizul Ariffen and Abdol, Mat Jizat (2006) Pelanggaran Disiplin Di Kalangan Pelajar sekolah Menengah Di Kangar, Perlis : satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Yusoff, Alina Masri and Abd Rahman, Mohd Anuar (2008) Pengetahuan Dan Pengamalan Sanitasi Makanan Di Dewan makan Asrama Sekolah Menengah Bandar Kluang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Yusoff, Marinah and Mohamad Nor, Faizah (2011) Perceptions Of Studentss, Teachers And Academics On The Implementation. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Zahari, Azura and Abd Ghani, Faizah (2009) Salah Laku Seksual Dalam Kalangan Remaja sekolah-sekolah Menengah Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Zin, Aina Fariza and Kassim, Abu Hassan (2006) Tahap Penguasaan Kemahiran Manipulatif Di Kalangan pelajar Tingkatan Empat Di Daerah Johor Bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Zin, Juniza and Subari, Kamalularifin (2007) Tahap Kebolehan Ruang ( Spatial Ability ) Di Kalangan pelajar Aliran Teknik Dalam Mata Pelajaran Lukisan kejuruteraan Di Dua Sekolah Menengah Teknik Di Sekitar daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Adam, Rosnah and Othman, Widad (1999) Cabaran Yang Dihadapi Oleh Guru Dalam Pelaksanaan Pengajaran M.pelajaran Kh Di Sek.-sek. Men. Di Daerah Temerloh, Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Amin, Mohd. Zin and Rahabah, Abdhamid (1998) Keberkesanan M.pelajaran Ko-kurikulum Kelana Siswa Di Utm Skudai J.bahru. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Amin., Faridah and Abdol, Mat Jizat (2001) Penggunaan Pengkalan Data Elektronik Di Kalangan Pelajar Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Anowar Hossain, and Rohani Ahmad Tarmizi, Gender-related Effects Of Group Learning On Mathematics Achievement Among The Rural Secondary Students. Eurasian Journal Of Education Research, 6.

Md. Dewa, Fauziah and Atan, Anie (2003) Attitudes Of Students Towards The Learning Of English Using Short Stories: A Survey Of Selected Semi-urban Secondary School Students In Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Don, Rosdi and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2000) Kaedah Simulasi: Suatu Tinjauan Terhadap Kefahaman Dan Masalah Guru-guru Di Sekolah Rendah Daerah Kuantan, Negeri Pahang Darul Makmur. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Hashim, Anuar (1997) Pandangan Pel. Kolej Tun Abd Razak Terhadap Peluang Pel. Bekerja Secara Sambilan Dalam Kampus Utm Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Jaafar., Mohd Adli and Wan Embong, Wan Hassan (2002) Perlaksanaan Kaedah Iqra Dalam Tilawah Al-quran Satu Satu Kajian Kes Di Sekolah Kebangsaan Sg. Balang Darat,muar, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Jamil, Normasheila and Ibrahim, Halijah (2010) Tahap Kesedaran Atlet Sukma Terhadap Penggunaan Anabolic Steroid, Ampethamines Dan Kafein Sebagai Pharmacological Ergogenic Aids Dalam Sukan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Jusoh, Habibah and Shakib, Sulaiman (2011) Persepsi Mahasiswa Utm Terhadap Rukhsah Solat Jamak Qasar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Kamarzaman, Norsafar and Mohamad, Ahmad Kilani (2010) Persepsi Pelajar Lelaki Spi Terhadap Tabarruj Dalam Kalangan Siswi Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Kassim, Kamaluddin (1998) Pencapaian Pel. 2stp Dalam M.pelajaran Lukisan Kej. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Keya, Ruziayati and Abdul Latif, Mohd Abbas (2011) Persepsi Guru-guru Agama Terhadap Kemelut Perceraian Yang Menggugat Keharmonian Institusi Kekeluargaan Di Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Ngadiran, Nurizah and Habil, Hadina (2009) . Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Ngadiran, Nurizah and Habil, Hadina (2009) A Comparison Between Malay And American Responses To Compliments In English. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Noh, Khaliyah (1995) Ciri-ciri Program Pend. Pra Sek. : Tinjauan Terhadap Tabika Kemas Di Kaw. Sungai Udang, Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Nor, Ishak and Rahabah, Abdhamid (1998) Aktiviti Kokurikulum Pel-pel. Sek. Men. Daerah Johor Bahru: Satu Tinjauan Penyertaan Pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Nor, Mohd. Amin and Mukhari, Abd Wahid (2000) Perceptions Of The Air Conditioning And Refrigeration Technology Graduates Towards The Traning Program At Malaysia France Institute. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Nor, Noor Azrul and Rahabah, Abdhamid (2004) Kesan Latihan Litar Terhadap Tahap Daya Tahan Kardiovaskular Pemain Pemain Hoki Lelaki universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Nor, Samshuri (1994) Tinjauan Mengenalpasti Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Membaca Di Kal. Pel. Ting.4 Kursus Pertukangan Di Smv. N.johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Nor., Hamidin and Ramli, Jamaluddin (2004) hubungan Latihan Ke Atas Kepuasan Kerja Dikalangan Pegawai Kastam Cawangan Penumpang Tambak Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Nordin., Shahrina (2001) A Target Situation Analysis : An Investigation Of A Discourse Community Of Mechatronics Technical Assistants. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Ramli, Siti Noorus Sa`adah and Nordin, Aziz (2004) Tinjauan Tahap Pengetahuan Kemahiran Manipulatif Dikalangan Pelajar Tahun Akhir Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Raus, Mohd. Raful and Mohd Noor, Norani (1999) Kesan Jawatan Pengawas Terhadap Pel. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Saad., Reimy Surainy and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2001) Kecerdasan Emosi (eq) Dan Permqasalahan Pelajar Utm, Skudai Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Saffar, Amir and Hamdan, Abdul Rahim (1999) Perlaksanaan Khb Di Sek. Men. Keb. Agama Rakyat Di Daerah Kuala Muda,yan, Kedah D.aman, Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Said, Farahdiba and Abdul Raof, Abdul Halim (2004) Communicative Activities In The English Language Of Front Office Personnel Of Hotels And Resorts. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Said, Karidah (1999) The Ability To Speed Read Using Phrase And Thought Units Technique. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Said, Nor Samsiah and Abd Hamid, Mohd Zolkifli (2004) Faktor Yang Mendorong Remaja Melayu Melepak Dari perspektif Pelajar Sekolah Di Pusat Bandaraya Johor bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Saleh, Fauziah and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2010) Penguasaan Amalan Keselamatan Makmal Sains Dalam kalangan Pelajar-pelajar Tahun Akhir, Fakulti pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Salleh, Jamiah and Mohd Sidin, Sanusi (1999) Fakto-faktor Yang Mempengaruhi Minat Pel. Terhadap Komponen Kekeluargaan Dalam M.pelajaran Khb Di Sek.-sek. Men. Keb. Zon Bukit Gambir, Muar, Johor D.tazim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Salleh, Junaidah and Hushin, Hassan (2009) Penglibatan Pelajar Tahun Satu Dalam Aktiviti Kolej kediaman Di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, johor Darul Takzim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Salleh, Md. Nasir (1998) Tahap Keyakinan Diri Guru Lulusan Utm (f. Pendidikan) Dalam Profesionnya Di Sek.-sek. N.terengganu D.iman. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Subahi, Junaidah and Kassim, Abu Hassan (2003) Tahap Penguasaan Kemahiran Menginferens Dan Membuat Hipotesis Di Kalangan Pelajar Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Supie, Hawa Syamsina and Awang, Zubaidah (2008) Perception Of Electrical Engineering Utm Students On task-based Speaking Activities In Fostering Students Communication In English. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Tahir, Kamarudin (1994) Kajian Kemudahan Asrama Smv. Di N.melaka & Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Tahir., Kamarudin and Nordin, Mohd Safarin (2005) Tahap Keyakinan Kemahiran Generic Di Kalangan Pelajar Kolej Komuniti Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Yasim, Mohd Azwan and Udin, Amirmuddin (2011) Masalah Dalam Kerja Pendawaian Elektrik Ketika Menjalani Latihan Industri Di Tiga Buah Institusi Pengajian Tinggi Negeri Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Yusof, Nor Azira (1996) Homepage Pengajaran Kej. Elektrik & Elektronik Untuk Ting.4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Yusof, Noryani and Ninggal, Mohd Tajudin (2002) Mengenalpasti Masalah Utama Pelajar-pelajar Remaja Kolej Yayasan Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Yusoff, Md. Razali (1999) Pengetahuan Pertolongan Cemas Di Kal. Guru 4 Spa/e/j (kdpk) Di F. Pendidikan Utm Skudai, Johor D.tazim. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Yusop, Nurul Azie Yanty and Hassan, Hanita (2009) Investigating English Teachers Perceptions On The Use Of Authentic Materials In Teaching English. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md.lazin @ Md.lazim, Md.zaini and Kamin, Yusri (2004) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kelemahan Pencapaian pelajar Tingkatan Empat Dalam Mata Pelajaran kejuruteraan Jentera ( Kj ) Di Sekolah Menengah Teknik kemaman, Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mean, Nordin (1994) Penggunaan Pusat Sumber Sek.-satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mee Choo, Kor (2005) Tahap Pengalaman Prinsip-prinsip Dan Elemen-elemen Organisasi Pembelajaran (op) Dalam Pentadbiran Dan Pengurusan Organisasi Maktab Perguruan Batu Pahat (mpbp). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Megat Jiwa, Rabiatul Adawiah (2014) Keberkesanan Bengkel Integrasi Untuk Pembangunan Lestari Dalam Kalangan Guru Pelatih. Masters thesis, University Sains Malaysia.

Megat Kasim, Ahmad Afandi (1994) Peyertaan & Sikap Masyarakat Orang Aslli Di Penempatan Pinggir Kampung Bukit Lanjan & Rumah Kakitangan Jabatan Hal Ehwal Orang Asli, Batu 12 Gombak, Selangor D.ehsan Terhadap Pend. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Memon, Qurat-ul-ain and Hashim, Abu Bakar (2006) Comparison Of Training Effectiveness In The Professional Developement Of In-service Teachers As Provided By The Government And The Private Institutes Of Educational Developement (ied) In Sindh,pakistan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Meon, Mohamad Haris and Kassim, Abu Hassan (1999) Keberkesanan Perlaksanaan Aktiviti Ko-kurikulum Di Sek. Men. Rangcangan Felda Daerah Kota Tinggi, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Meor Abas, Salena (1998) Persepsi Kakitangan Wanita Universiti Teknologi Mlaaysia Terhadap Sukan. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Meriam, I. and Jegak, U. and Khairuddin, I. Faktor-faktor Iklim Kreatif Organisasi Dan Budaya Organisasi Pembelajaran Dan Pengaruhnya Terhadap Inovasi: Satu Kajian Kes Penilaian Ke Atas Sebuah Syarikat Swasta Di Malaysia. Pemikir, 32 (april-).

Merriam, S. B and Juanita, J. B and Ming-yeh, L and Younghwa, K and Gabo Ntseane, and Mazanah, M. Ower And Positionality: Negotiating Insider/outsider Status Within And Across Cultures. International Journal Of Lifelong Education, 37031.

Merriam, S. B. and Mazanah, M Aging In A Non-western Culture: The Case Of Malaysia. Asia Pacific Adult Education, 36893.

Mesiran, Parlan (1996) Pencapaian Pel. Melayu Ting.4. Dalam M.pelajaran Sains Di Sek. Men. Batu Anam, Segamat, Johor-satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Micheal, Spencer (1997) Penglibatan Pel. Dalam Kampus Utm Terhadap Aktivi Rekreasi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Midun, Mohamed Fauzi (1997) Peranan Ibu Bapa Terhadap Minat Membaca Anak-anak Di Mukim Pulau Tawar, Jerantut, Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mihandoost Z, and Habibah Elias, and Sharifah M.n, and Rosnaini Mahmud, The Effectiveness Of The Barton Intervention Programme On Reading Skills Of Dylexis Students. Pertanika Journal Social Science Humanities, 5.

Mikail Ibrahim, and Siti Aishah Hassan, Quality Of Supervision Of Ph.d. Program Among Public Universities In Malaysia: A Rasch Model Analysis. Journal Of American Science, 3.

Miki, Jeromeh and Ramli, Jamaluddin (2006) Hubungan Gaya Komunikasi Iububapa Dengan Simptom Kemurungan Dikalangan Remaja Di Daerah Ranau Sabah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mili, Hipeni (2000) Faktor-faktor Yang Menjadi Kekangan Kepada Guru-guru Bukan Siswazah (ketukangan) Di Lima S.m.t. Di Sarawak Untuk Melanjutkan Pelajaran Ke Institusi Pengajian Tinggi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Minghat, Asnul Dahar (1997) P.i.b.g. : Rancangan & Realiti Di Sek. Men. Paloh, Kluang, Johor. Satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Minhat, Aemy Liza and Abdullah, Abd Hafiz (2010) Sumbangan Prof. Dr. M. Quraish Shihab Dalam Bidang Pentafsiran: kajian Terhadap Surah An-nisa Dalam Tafsir Al-mishbah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mis, Hamdan and Abd Rahman, Mohd Anuar (1999) Fenomena Ponteng Di Kal. Pel. Smt Alor Gajah Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Miskam, Musliha and Abd Rahman, Mohd Anuar (2002) Kemahiran Membimbing Rakan Sepasukan. Satu Tinjauan Di Tiga Buah Pejabat Pendidikan Daerah Di Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Miskam, Nor Hafidatulhusna Hilmi and Arshad, Mohammad Yusof (2009) Hubungan Gaya Pembelajaran Dengan Pencapaian akademik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Miskan, Noraisah and Selamat, Kandar (2007) Tinjauan Terhadap Pematuhan Peraturan Pengendalian makanan Dan Minuman Di Kalangan Pengendali-pengendali makanan Dan Minuman Di Arked-arked Dalam Kampus universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mislan, Nora and Md Johan, Othman (2006) Impak Kedudukan Sekolah,penggunaan Bahasa Ibunda Dan Jantina Terhadap Kesediaan Membaca Murid-murid Darjah Satu. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Misman, Juritah and Atan, Anie (2003) Expectation Of An Effective Oral Presentation From The Viewpoint Of Engineering Experts And English Language Specialists. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mispar, Muli and Yasin, M.al-muzzammil (2008) Cara Pengurusan Konflik Peserta Program Khas Pensiswazahan Guru Besar Di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Misran, Khairuddin and Rajuddin, Muhd Rashid (2004) Harapan Pengusaha Industri Terhadap Pelajar Lepasan kolej Komuniti Di Daerah Muar Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Misran, Nurul Suhaili and Harun, Hafizah (2010) Pengaruh Fasa Luteal Dan Fasa Follicular Dalam Kitar Menstrual Terhadap Dehidrasi Akibat Senaman 20 Minit Di Atas Treadmill. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Misron, Mohd Hashim (1993) Merekabentuk Pengayak Bermotor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mogan, Siti Nurfairuz and Sulong, Abdullah (2009) Faktor-faktor Yang Mempunyai Hubungan Dengan Pembentukan Keluarga Bahagia: Kajian Di Kalangan Pelajar Tahun 4 Fakulti Pendidikan, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Moganadass, Anbrasi and Sayuti, Saniah (2000) Persepsi Masyarakat India Terhadap Profesion Perguruan : Satu Tinjauan Di Kawasan Bukit Mertajam. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Awang (1999) Hala Tuju Pel.-pel. Kej. Elektrik (domestik & Industri), Selepas Tamat Pengajian Di Institut Kemahiran Mara. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Aziz and Ashari, Asaruddin (1999) Pelaksaan Program Pemulihan Pelajar Lembam Di Sekolah Menengah Di Jajahan Pasir Puteh Kelantan : Satu Tinjauan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Azziz (1999) Pelaksanaan Program Pemulihan Pel. Lembam Di Sek. Men. Di Jajahan Pasir Puteh Kelantan: Suatu Tinjauan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Faridah Hanim and Hushin, Hassan (2003) Penggunaan Teknik Peta Minda Dalam Pengajaran Guru-guru Teknikal Bagi Mata Pelajaran Teknologi Di Sekolah Menengah Teknik Jalan Stadium, Alor Setar, Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Masni Salfarinda and Mukhari, Abd Wahid (2007) Sejauhmanakah Komponen Penilaian Dalam Instrumen Penilaian Latihan Industri Fakulti Pendidikan Utm Sesuai Mengikut Pandangan Industri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Md. Yusof and Abdul Majid, Norazaman (2005) School,home,and Community Factors That Influence Sucessful english Language Acquisition Amongst Year Six Students Of a Rural (sekolah Kebangsaan)school. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Mimi Mohaffyza and Subari, Kamalularifin (2003) Faktor-faktor Ynag Mempengaruh Surirumah Menyertai Industri Kampung Di Empat Buah Kampung Mukim Sri Gading Batu Pahat, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Mohamad Kabidi and Hushin, Hassan (2008) Kajian Pencapaian Matlamat Penubuhan Teaching School Di Institut Perguruan Kuala Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Mohd Asyraf Salimie and Ruskam, Aminuddin (2004) Amalan Harian Di Kalangan Pelajar Spi : Fokus Kajian Di bidang Akademik, Ibadah Dan Sosial. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Nik Nazilah and Mohamad, Ahmad Kilani (2006) Persepsi Mahasiswi Dua Spi Terhadap Peranan Dalam menggerakkan Aktiviti Kerohanian Di Kolej Tun fatimah, Utm, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Nor Akmaliah and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2004) Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelajar tingkatan Empat Terhadap Mata Pelajaran Sains di Sekolah Menengah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Noriza and Dahlan, Mohd Yunos (2003) Kesan Latiahan Plyometrik Ke Atas Peningkatan Tahap Kuasa Exsposif Kaki Pemain Bola Keranjang (wanita) Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Rosli and Mustaffa, Mohamed Sharif (2008) Hubungan Lokus Kawalan Dengan Tahap Stres Di Kalangan Warga Kerja Pejabat-pejabat Pelajaran Daerah Negeri Johor.satu Kajian Kes. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Ruslan Awang and Yahaya, Azizi (1999) Menilai Keberkesanan Perlaksanaan Program M.pelajaran Lukisan Kej. Di 3 Buah Sek. Men. Di Daerah Kuala Terengganu Berdasarkan Model Penilaian Kipp Dari Dimensi Input, Proses & Produk. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad / Mohd Din, Noor Arniati and Saud, Muhammad Sukri (2007) Gaya Pembelajaran Pelajar Tingkatan 4 Disekolah-sekolah menengah Akademik Di Daerah Kuantan,pahang Mengikut Model Dunn & Dunn. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Ali, Rizuan and Abd Latib, Azlan (2003) Peranan Institut Latihan Perindustrian Dalam Menyediakan Tenaga Kerja Untuk Sektor Penyejukbekuan Dan Penyaman Udara. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Amin, Ruzaikawati and Tan, Soo Yin (2003) Persepsi Pelajar Terhadap Masalah Lumba Haram Di Kalangan Remaja Felda. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Apandi, Nurainasuhada and Shamsudin, Sarimah (2011) Undergraduate Mechanical Engineering Students Listening Comprehension Problems With Lectures In English. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Aris, Marziana and Mohd Omar, Khairuzilah (2003) A Study On Errors In Narrative Loriting Among Secondary School Students. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Mahfuz, Melissa Rosila and Khalil, Khairuzilah (2009) A Study On Common Errors In Descriptive Writing Among somali Students In Universiti Teknologi Malaysia (utm). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Mahrol, Nur Aina and Abdul Latif, Adibah (2007) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan profesion Perguruan Di Kalangan Pelajar Lelaki Di fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Nizam Hj. Nazarudin, and Mohd Sofian Omar Fauzee, and Marjohan Jamalis, and Soh Kim Geok, and Anuar Din, Coaching Leadership Styles And Athlete Satisfactions Among Malaysian University Basketball Team. Research Journal Of International Studies, Januar.

Mohamad Noh, Azewati and Subari, Kamalularifin (2002) Tahap Kognitif Pelajar Tingkatan 4 Pengajian Kejuruteraan Elektrik (pke) Dalam Tajuk Litar Asas Di Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar, Seremban, Negeri Sembilan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Noor, Jamilah and Uzir, Mohd Mohsin (2006) Faktor Mempengaruhi Prestasi Pelajar Dalam Mata Pelajaran pengajian Kejuruteraan Awam : Satu Kajian Kes Di Sekolah menengah Teknik Kangar, Perlis. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Pon, Armanizam and Md Johan, Othman (2006) Persepsi Guru-guru Sekolah Rendah Daerah Kuching Dan Samarahan,sarawak Terhadap Pelaksanaan Penilaian Tahap Kecekpan (ptk) Sebagai Satu Kaedah Penilaian Prestasi. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Rawan, Nuremelia and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2009) Kaitan Faktor Penyumbang Dengan Kecemerlangan Akademik Pelajar Asrama Harian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Razali Abdullah, and Saidon Amri, and Pathmanaban K. Suppiah, Visual Perception Of Kuda And Sila Service Techniques In Sepak Takraw. Movement, Health & Exercise, 1.

Mohamad Razif, Norfariza Izati and Sulong, Nor Zarina (2004) The Evaluation Of Supplementary Books Used In The teaching And Learning Of English Literature In Form 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Reza Jafary, and Nooreen Noordin, and Reza Mohajeri, The Effect Of Dynamic Versus Static Assessment On Syntactic Development Of Iranian College Preparatory Efl Learners. English Language Teaching, 41095.

Mohamad Roslan, Norazmah and Md Johan, Othman (2009) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Remaja Terlibat Dalam Masalah Sosial Di Sekolah Tunas Bakti, Sungai Lereh, Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Saleh, Mohd Dzulfadli and Rajuddin, Muhd Rashid (2008) Tahap Keberkesanan Usaha-usaha Yang Dijalankan Oleh penduduk Kampung Segamat, Johor Bagi Meningkatkan sumber Pendapatan Mereka Melalui Bidang Pertanian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Salleh, Junaidah and Ibrahim, Nor Hasniza (2007) Tahap Kefahaman Kemahiran Meramal Dan Membina Hipotesis Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Di Daerah Kota Tinggi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Shordin, Rahmas and Awang, Ramli (2009) Nabi Isa Menurut Al Quran Dan Al Kitab: satu Perbandingan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Zin @ Jin, Mohd Zazali and Awang, Ramli (2002) Kecenderungan Pelajar Lelaki Memakai Pakaian Yang Tidak Menutup Aurat Semasa Bersukan. Satu Kajian Di Sek. Men. Keb. Dato amp;#146; Mohd Yunos Sulaiman, Pekan Nenas. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Zin @ Jin, Mohd Zazali and Shariffudin, Rio Sumarni (2009) Perlaksanaan Rekabentuk Pengajaran Di Kalangan Guru Di sekolah Menengah Daerah Kulai Jaya, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Zuki, Mardiyah and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2007) Tahap Penguasaan Pelajar Tahun Akhir Kursus Spc Dan spk Dalam Teknik-teknik Asas Makmal. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed, Abdul Rahman (2000) Keberkesanan Perisian Mari Membaca Dalam Pembelajaran Bahasa Melayu Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Bagi Membina Ayat Mudah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed, Ahmad Sholahudin and Kastiran, Tamjes (1999) Penggunaan Abm Di Kal. Guru-guru Pend. Oslam Di Sek.-sek. Keb. Dalam Pkg Zon Telok Kechai, Daerah Kota Setar, Kedah D.aman : Satu Itnjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed, Kamarizal and Jaafar, Haliza (2004) The Investigation Of The Factors That Affect The Learning of English Among Mathematic Students Of Fakulty Of education , Utm: A Case Study. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed, M. and Silong, A.d. and Hamzah, A. and Asmuni, A. and Hassan, Z Effective Leadership Among Committee Members Of Neighborhood Associations In A Malaysian Community. European Journal Of Social Sciences, 1.

Mohamed, Mariam and Atan, Noor Azean (2007) Pembangunan Sistem Maklumat Bagi Projek Sarjana muda Fakulti Pendidikan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed, Md Yusof and Omar, Shariff (1998) Persepsi Pelajar Tingkatan Empat Sekolah Menengah Kebangsaan Munshi Abdullah Kulai Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran Ekonomi Asas. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed, Md. Yusoff Persepsi Pel. Ting.4 Sek. Men. Keb. Munshi Abdullah Kulai Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran Ekonomi Asas. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed, Mohd Azizol and Hushin, Hassan (2011) Penggunaan Sistem E-learning Di Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed, Noorini and Abd Hamid, Hazil (2003) Masalah Prestasi Rendah Pelajar-pelajar Asrama Tingkatan 4 Di Sekolah Menengah Kebangsaan Di Daerah Langkawi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed, Norfarhana and Arsat, Mahyuddin (2009) Sistem Penghalau Nyamuk Elektronik multi-frekuensi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed, Norhusna and Buntat, Yahya (2009) Aplikasi Pemikiran Kreatif Dan Kritis Dalam Pengajaran Guru-guru Teknikal Bagi Mata Pelajaran Teknikal Di Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed, Nur Hafizah and Nordin, Aziz (2007) Kefahaman Pelajar Terhadap Konsep Teori Zarah jirim Di Kalangan Pelajar-pelajar Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed, Nur Hani and Kasim, Kamarudin (2006) Students Satisfaction Level Towards The Generic Skills Applied In The Co-curriculum Subject In Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed, Saadiah and Nordin, Mohd Safarin (2003) Persepsi Pelajar Bumiputera Terhadap Melanjutkan Pelajaran Di Institusi Pengajian Swasta (ipts). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed, Shaleyati and Said, Hamdan (2009) Penglibatan Pelajar Tingkatan Enam Sekolah-sekolah Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed, Siti Nazreen Begum and Rajab, Azizah (2004) The Effectiveness Of Group Work In Teaching Form Three Literature Component. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed Faudzi, Mohd Rifaie and Mushtari, Mohd Ismail (2010) Persepsi Madu Terhadap Pendekatan Dakwah Melalui Media elektronik : Satu Kajian Di Kalangan Mahasiswa Fakulti pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed Ibrahim, Rukiah and Nordin, Aziz (2007) Pemahaman Pelajar Lima Mengenai Konsep Kerja kuasa Dan Tenaga. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed Idris, Mohammad Talha and Abdul Raof, Abdul Halim (2006) An Investigation On Teaching And Learning Activities That Suit Different Intelligences In An English Classroom. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed Kassim, Norhidayah and Abdul Latif, Adibah (2008) Persepsi Pelajar Tahun Akhir Pendidikan Teknik Dan kejuruteraan, Universiti Teknologi Malaysia Terhadap kompetensi Diri Semasa Menjalani Latihan Industri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed Nor, Salahuddin (1999) Persepsi Guru Sekolah Terhadap Peranan Pusat Sumber Pendidikan Negeri Ke Atas Proses Pengajaran Dan Pembelajaran. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed Rasidi, Siti Nur Fatihah and Mustaffa, Mohamed Sharif (2004) Corak Pengambilan Makanan di Kalangan Pelajar Melayu Sekolah Rendah ( Satu Kajian Kes Di Sekolah Kebangsaan Benut, daerah Pontian, Johor). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed Razali, Normah and Hushin, Hassan (2007) Gangguan Masa Instruksional : Satu Kajian Kes Di Sebuah Sekolah Menengah di Daerah Pasir Gudang. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed Sabri, Mohd Azli and Ismail, Sarimah (2007) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keciciran Pelajaran Pelajar Orang Asli Di Zon Chini, Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed Said, Mohd Zahir and Zainuddin, Zainal Abidin (2006) Tempoh Pemanasan Badan Yang Efektif Berdasarkan Skor Vo2max Bagi Pemain Bolasepak Professional Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed Said, Nor Aisyah and Habil, Hadina (2007) Motivation As A Contributing Factor In English Language learning: A Comparison Between The Schools Of engineering. a Case Study In Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed Said, Rohani and Ibrahim, Noor Mala (1999) Effect Explicit Grammar Instruction On Concord In The Simple Present Tense In Pupil Written Work. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed Salleh, Mohd Zaid and Safar, Ajmain (2002) Amalan Solat Terhadap Pembentukan Disiplin Pelajar. Satu Kajian Di Sekolah Menengah Kebangsaan Ayer Baloi, Pontian, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed Salleh, Noraziah and Bakar, Md Nor (2003) Pengetahuan Guru-guru Sekolah Menengah Teknik Di Sekitar Bandar Melaka Terhadap Penggunaan Internat Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed Salleh, Nurul Firdaus and Nordin, Aziz (2007) Kesilapan Dan Salah Konsep Dalam Tajuk Elektrolisis Pelajar tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed Salleh, Siti Fatihah and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2009) Kesediaan Guru Sekolah Menengah Di Daerah Kota Baharu dalam Melaksanakan Sistem Penilaian Prestasi Pelajar berasaskan Sekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed Salleh @ Salleh, Salbiah and Hassan, Ahmad Mahyuddin (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sumbang Mahram : Persepsi Pensyarah Fakulti Pendidikan Dan Ppips Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed Sanusi, Roslina and Omar, Abdul Hafidz (2001) Mengenalpasti Bakat Dan Kualiti Prestasi Motor Pemain Bola Jaring Sekolah Menengah Sains Kota Tinggi Yang Berumur 13 Tahun- Satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed Zahidi, Muhsen (2000) Peranan Pusat Giat Mara Membentuk Usahawan Bumiputera Dalam Bidang Pendawai Elektrik Domestik Di Negeri Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed Zaki, Najayati and Abd Latib, Azlan (2006) Persepsi Guru-guru Teknikal Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Kelantan Terhadap Masalah-masalah Pengajaran Dan pembelajaran Dalam Matapelajaran Teknikal (pka, Pke, Pkm Dan Lk). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohammad, Azmi and Abdol, Mat Jizat (1998) Tv Pendidikan: Satu Tinjauan Mengenai Persepsi Dan Tindakbalas Pel. Di Batu Pahat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohammad, Mustafa Kamal and Yahaya, Azizi (2002) Faktor-faktor Yang Menyebabkan Masalah Remaja. Satu Kajian Di Sekitar Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohammad, Noorsuhana and Abdullah, Akmaliza (2006) Persepsi Mahasiswa Spi Terhadap Koleksi Bahan Yang Disediakan Di Perpustakaan Sultanah Zanariah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohammad, Nor Roziati and Nordin, Aziz (2003) Menguji Tahap Pemahaman Konsep Logam Dan bukan Logam Di Kalangan Pelajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohammad, Radin Khairuddin and Rajuddin, Muhd Rashid (1999) Faktor Pemiilhan Bidang Serta Pencapaian Prestasi Pel. Di Smt. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohammad Askar, Mohd Nor Hamin and Kamin, Yusri (2002) Faktor-faktor Kelemahan Pelajar Dalam Mata Pelajaran Reka Cipta Di Empat Buah Sekolah Di Negeri Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohammad Ebrahim Marjani, and Soh Kim Geok, and Majid Mojahed, and Mohd Sofian Omar Fauzee, and Nur Surayyah Madhubala Abdullah, and Mohd Rizam Abu Bakar, Usage Of Group Ahp Approach In Karate Agility Test Selection. Pertanika J. Soc. Sci. & Hum., S.

Mohammad H. Nekouei, and Mumtazah Bt. Othman, and Aminah Bt. Ahmad, and Jariah Bt. Masud, The Relationship Between Work Family Interface With Job Satisfaction Among Employees In Government Organizations In Iran. International Business Management, 1.

Mohammad Kamel, Ilyana and Nordin, Aziz (2004) Kefahaman Pelajar Mengenai Konsep Asas, Pembelajaran terdahulu Dan Konsep Menyeluruh Jadual Berkala Unsur Di beberapa Buah Sekolah Di Daerah Kota Star. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohammad Litak, Mohd Ismail and Sayuti, Saniah (1999) Persepsi Pel. Terhadap M.pelajaran Kej. Mekanikal Di Politeknik P.dickson, N.sembilan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohammad Reza Ghorbani, and Arshad Abd Samad, and Mohd Sahandri Gani Hamzah, and Nooreen Noordin, All That Glitter Is Not Gold: Curriculum Alignment And Improving Students' Test Scores. Iranian Journal Of Language Studies, 1.

Mohammad Zabidi, Nadia Farhana and Yahaya, Azizi (2008) Persepsi Pentadbir Sekolah Terhadap Kualiti Diri Guru pelatih Utm Di Sekolah Sekitar Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohammed, Kamarudin and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2003) Satu Tinjauan Terhadap Tingkah Laku Dan Reaksi Berdasarkan Perspektif Guru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohammed, Sanusi (1994) Penerimaan Industri Terhadap Lepasan Smv. Jurusan Kimpalan Di Daerah Muar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohammed @ Ab Rahman, Mohd Basri (2000) Fungsi Dua Pembolehubah Dan Penggunaannya. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohammed J Sherbib Asiri, and Rosnaini Mahmud, and Kamariah Abu Bakar, and Ahmad Fauzi Bin Mohd Ayub, Factors Influencing The Use Of Learning Management System In Saudi Arabian Higher Education. Higher Education Studies, 3.

Mohammed J. Asiri, and Rosnaini Mahmud, and Kamariah Abu Bakar, and Ahmad Fauzi Mohd Ayub, Role Of Attitude In Utilization Of Jusur Lms In Saudi Arabian Universities. Procedia Social And Behavioral Sciences, 64 (9).

Mohammed Jaber Asiri, and Rosnaini Mahmud, and Kamariah Abu Bakar, and Ahmad Fauzi Mohd Ayub, Factors Influencing The Use of Learning Management System In Saudi Arabian Higher Education: A Theoretical Framework. Higher Education Studies, 40941.

Mohammed Suhaimi, Mohd. Kamal and Ibrahim, Halijah (1999) Perbandingan Kesan 3 Jenis Lompat Skip Terhadap Peningkatan Daya Tahan Kardiozvaskular. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd, Fouziah (2000) Mengkaji Tahap Kognitif Pelajar Di Sekolah Menengah Teknik Seluruh Negeri Terengganu Dalam Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd, Mahadhir and Buntat, Yahya (2008) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Kursus Oleh Pelajar Kolej Komuniti Yayasan Pelajaran Johor (kkypj) Terhadap Kursus Pertanian (landskap Dan Nurseri) Yang Ditawarkan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd, Mohd Redzuan and Zainuddin, Zainal Abidin (2008) Perbandingan Kapasiti Anaerobik Antara Pemain Futsal Dan pemain Bola Sepak Universiti Teknologi Malaysia Dengan menggunakan Ujian Wingate. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd, Noorhani and Ibrahim, Halijah (2001) Perbezaan Fleksibiliti Di Antara Pemain-pemain Sepak Takraw Mengikut Posisi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd, Nurulaida and Alim, Ahmad Puhad (2007) Persepsi Mahasiswi Terhadap Penggunaan Botox Di kalangan Wanita. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd @ Ismail, Mahrom and Abd Hamid, Hazil (2002) Pelaksanaan Konsep Konstruktivisme Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Sekolah Menengah Daerah Alor Gajah, Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Abd Razak, Mazni and Yaacob, Nazeeruddin (2006) Penyelesaian Unsur Terhingga Bagi Masalah Nilai Sempadan satu Dan Dua-dimensi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Adnan, Mohd Haliza and Aris, Baharuddin (2002) Pembangunan Perisian Kim Vis Berasaskan Visualisasi Bagi Tajuk Kecil Perubahan Keadaan Jirim. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Adnan, Zaid and Salamon, Hussin (2007) Persepsi Pelajar Tahun Akhir Fakulti Pendidikan Utm Skudai Johor Terhadap Produk Takaful Keluarga Yang Ditawarkan Oleh Takaful Nasional Sdn Bhd. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Affandi, Haryanti and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2009) Ketekunan, Kreativiti Dan Inovasi di Kalangan Pelajar Uthm. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Ajis, Azimah and Mohd Amin, Nor Fadila (2010) Penguasaan Bahasa Inggeris Dalam Kalangan Pelajar Sph di Utm Skudai Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Ali, Masnizah and Hanafiah, Mohd Faisal (2003) Gender Bias In Communication Between Lectures And Students In Classroom. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Ali, Mohd Nazaruddin and Said, Hamdan (2008) Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kualiti Kehidupan Di Kolej 10, universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Ali, Norazliza (2000) Satu Tinjauan Tentang Masalah Pengajaran Yang Dihadapi Oleh Guru-guru Matamatik Tingkatan 1 Dan 2 Di Sekolah Menengah Di Daerah Pekan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Ali, Siti Fatimah and Ismail, Sarimah (2008) Kepuasan Bekerja Di Kalangan Staf Sokongan jabatan Pendidikan Teknikal Dan Kejuruteraan, fakulti Pendidkan, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Ali Kamil, Noraishah and Azhar, Zairus Norsiah (2003) Code Switching Among The Udergraduates Of Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Ali., Ahmad (2002) Kesan Amalan-amalan Asas Kurikulum Baru Sekolah Agama (kbsa) Negeri Johor: Satu Tinjauan Terhadap Pelajar-pelajar Darjah Khas Di Sekolah Agama Bandar Johor Bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Alias, Nor Aniza and Zainuddin, Zainal Abidin (2001) Kesan Latihan Plyometrik Ke Atas Kuasa Kaki Pemain Bola Jaring Utm Dalam Melakukan Lompatan Menengak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Alias, Norlita and Abdullah, Abd Hafiz (2003) Kaedah Hafazan Al-quran: Satu Kajian Di Maahad Tahfiz Al-quran Wal Qiraat Addin, Tualang Sekah, Daerah Malim Nawar, Perak Darul Ridzuan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Alwi, Azizee and Basiron, Bushrah (2004) Persepsi Pelajar Muslim Terhadap Pemakaian Uniform Yang Menutup Aurat: Satu Kajian Di Kolej Kejururawatan Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Amin, Rohani and Yeo, Kee Jiar (2001) Pengaruh Persekitaran Dalam Pembelajaran: Satu Tinjauan Di Kalangan Pelajar Tahun Satu Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan Di Ytm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Amran, Norul Hudda -. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Arif, Siti Asiah and Uzir, Mohd Mohsin (2006) Persepsi Pelajar Lelaki Tingkatan 4 Sekolah Menengah kebangsaan Dato Zulkifli Muhammad Slim River, Perak terhadap Mata Pelajaran Jahitan Di Sekola. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Arif Hj Ismail, and Rosnaini Mahmud, Factors Influencing Ict Integration In The Classroom: Implications To Teacher Training. Malaysian Journal Of Education Technology, 1.

Mohd Arif Hj Ismail, and Rosnaini Mahmud, and Janudin Awang, Measuring Ict Readiness Of Instructors At The Royal Malaysian Navy Training Centers. European Journal Of Social Science, 2.

Mohd Arif Ismail, and Rosnaini Mahmud, and Isham Shah Hassan, (2012) Digital Studio Vs. Conventional In Teaching Architectural Design Process. Procedia Social And Behavioral Sciences, 64.

Mohd Ariffin, Ahmad Fakhrul Zaman and Syed Mansor, Syed Mohd Syafeq (2006) Tahap Dan Punca Stres Di Kalangan Guru-guru Di Sekolah menengah Teknik Di Negeri Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Aris, Aslinda and Hassan, Johari (2009) Tahap Penguasaan Kemahiran Pedagogi Di Kalangan pelajar Tahun Akhir Di Fakulti Pendidikan Utm, Skudai johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Ashri, Nur Afiqah and Zainuddin, Zainal Abidin (2011) Penghasilan Alat Pengesan Tumbukan Dan Sepakan Menggunakan Teknologi Sensor Di Dalam Body Protector Untuk Pengiraan Mata Dalam Sukan Silat Olahraga. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Azmi, Faza Farhana and Harun, Jamaludin (2009) Blog As Reflection Tool; a Case Study Of The Students Level Of Reflection. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Azmi, M. S. and Maimunah, I. Status Program Pembelajaran Di Kalangan Saudara Baru: Satu Kajian Kes Di Negeri Melaka. P. Pertanika Journal Of Social Science And Humanities, 37632.

Mohd Azmi, Nor Syahirah and Hamdan, Abdul Rahim (2008) Kesediaan Pelajar Mempelajari Matapelajaran Pengajian kejuruteraan Awam Di Sekolah Menengah Teknik Terenggganu, terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Azmi, Nor Syahirah and Hamdan, Abdul Rahim (2008) Kesediaan Pelajar Mempelajari Matapelajaran Pengajian kejuruteraan Awam Di Sekolah Menengah Teknik Terenggganu, terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Basar, Rosidah and Mohd Said, Mohd Rizal (2009) Persepsi Pelajar Terhadap Kriteria Pemilihan Makanan di Kantin Sekolah Menengah Kebangsaan Damai Jaya. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Bashari, Noraziah and Omar, Abdul Hafidz (2004) Kesan Program Latihan Pemulihan Ke Atas Otot bisep Pesakit Erb s Palsy. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Eunos, Sinari and Kassim, Abu Hassan (2003) Persepsi Pelajar Terhadap Pengajaran Guru Dalam Mata Pelajaran Khb Kbsm, Satu Tinjauan Di Sek. Men. Keb. Taman Johor Jaya 2, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Fadzil, Azlina and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2004) Tahap Penguasaan Kemahiran Membina Inferens, hipotesis Dan Pemboleh Ubah Di Kalangan Pelajar tahun Satu Fakulti Pendidikan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Ghazali, Mohd Syamsul Izwan and Kayat, Md Yusup (2003) Faktor-faktor Yang Menyumbang Kepada Pencapaian Dalam Mata Pelajaran Sains Di Kalangan Pelajar Bumiputera Di Sekolah Menengah Sekitar Daerah Johor Bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Hafis, Anis Syazwani and Seliman, Salbiah (2006) Students Difficulties In Reading Scientific Texts: A Case Study. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Halui, Nabihah and Abd Samat@darawi, Abdul Basit (2010) Program Hal Ehwal Pelajar Universiti Teknologi Malaysia dalam Melahirkan Modal Insan Brkualiti: Kajian Terhadap pelajar Tahun 4 Fakulti Pendidikan Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Hamzah, Aisah and Buntat, Yahya (2011) Stress Dikalangan Pelajar Tahun Empat Jabatan Pendidikan Teknik Dan Kejuruteraan Di Fakulti Pendidikan, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Hanapiah, Farhana and Zainal Abidin, Hafilah (2002) Error Correction In Esl Classroom. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Haniff, Hazalina and Subari, Kamalularifin (2006) Pola Gaya Pembelajaran Di Kalangan Pelajar-pelajar Teknikal Tingkatan Empat Di Empat Buah Sekolah Daerah Johor Bahru Mengikut Gaya Pembelajaran Entwistle. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Hashim, Nursophia Hasdina and Zakaria, Mohammad Hassan (2008) Local Cultural Aspects In The Kbsm English Language materials. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Hawari, Annuar and Hashim, Shahrin (2006) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Pelajar dalam Mata Pelajaran Sains Tingkatan Empat: Satu Kajian di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Perling, Johor bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Hussin, Mohd Shahrani B. and Basir, Kamarudin (2001) Persepsi Pelajar Terhadap Prep Hour. Satu Tinjuan Di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato Ahmad Maher, Kota Bahru, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Idrus, Nur Aimi and Hassan, Johari (2008) Kecerdasan Pelbagai Dikalangan Kanak-kanak prasekolah Serta Strategi Pengajaran Yang Digunakan untuk Mengajar Kanak-kanak Prasekolah. suatu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Isa, Mohd Sapawi (2000) Kajian Reka Bentuk Pendingin Udara Mudah Alih. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Isha, Normi Zulfa and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2009) Pengetahuan Bakal Guru Sains Tentang Peraturan Dan Keselamatan Makmal. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Ithnin, Mohd Shairull and Kassim, Abu Hassan (2004) Tahap Penglibatan Pelajar Dalam Amali Sains Bagi Mata pelajaran Biologi Kbsm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Jalil, Mohd Firdaus and Rosman, Arief Salleh (2009) Persepsi Pelajar Tahun 4 Fakulti Pendidikan Utm terhadap Pembayaran Caj Perkhidmatan Dalam pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi nasional (ptptn). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Jusoh @ Ahmad, Mohamad Firdaus and Mohd Nor, Mohad Anizu (2011) Rekacipta Instrumen Standing Broad Jump. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Kadiron, Aslinda and Ahmad, Salmah (2007) Persepsi Pelajar Non Muslim Terhadap Amalan Menutup aurat Di Kalangan Mahasiswa Muslim. Kajian Kes di Fakulti Pendidikan Utm Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Kassim, Habibah and Sulong, Nor Zarina (2002) The Use Of English Language Additional Materials In English Classrooms : The Study On Nine Form Four Classes At Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Johor Jaya (1). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Khalid, Intan Khasumarlina and Mohd Said, Mohd Rizal (2006) Integrasi Konsep Melayu Dalam Mata Pelajaran Lanskap Dan Nurseri Mpv Mengikut Persepsi Guru Dan Pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Lani, Hamiyah and Sidin, Zaitun (2008) Penggunaan Pusat Akses Sekolah dalam Kalangan Guru Di Pusat Kegiatan Guru zon Tasek Utara, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Latiff, Nadia Azlinda (2006) The Illiteracies Among Urban School Students: A Case study In An Urban Area In Johor Bharu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Latip, Hadafi Fitri and Omar, Abdul Hafidz (2010) Rekacipta Alat Recreational Pneumatic Water Gun Bagi Melihat keberkesanan Dan Aspek Kepenggunaan Alat Melalui perbandingan Dengan Alat Senapang Air Model Cp 1000. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Ludin, Mohd Azli and Harun, Hafizah (2011) Perbandingan Antara Tiga Jenis Regangan Iaitu Regangan Dinamik, Regangan Statik Dan Regangan Pnf Terhadap Fleksibiliti Hamstring Untuk Pemain Ragbi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Majid Konting, and Khatijah Yusoff, and Sidek Ab. Aziz, Human Capital Development: Soft Skill Initiatives At Universiti Putra Malaysia. Journal Of The World Universities Forum, 4.

Mohd Majid Konting, and Norfaryanti Kamaruddin, and Nor Azirawani Man, Quality Assurance In Higher Education Institutions : Exist Survey Among Universiti Putra Malaysia Graduating Students. International Education Studies, 1.

Mohd Mastor, Noor Ain and Tasir, Zaidatun (2009) Tujuan Penggunaan Alat Rangkaian Sosial Dalam Kalangan pelajar Universiti. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Mohidin, Mahzan and Kamin, Yusri (2003) Amalan Cara Belajar Dalam Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam Di Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Kedah Darul Aman. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Mursyid Arshad, and Ismi Arif Ismail, and Steven Eric Krauss, and Tutiman Suandi, Fenomenamat Rempit: Cabaran Dan Peluang Kepada Pengisian Gagasan 1 Malaysia. Malaysia Journal Of Youth Studies, Jun.

Mohd Naffis, Mohd Norfisan and Zainuddin, Zainal Abidin (2007) Rekabentuk Alat Latih Tubi Servis Kuda Mudah Alih Dalam Sukan Sepaktakraw. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Naim, Mohd Syaiful Akmal and Boon, Yusof (2009) Pendapat Pelatih Terhadap Kursus Yang Ditawarkan Di Akademi Binaan Malaysia Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Nasir, Nurul Hidayah and Omar, Abdul Hafidz (2010) Perbezaan Ritma Jantung Rehat Dan Kadar Nadi Pemulihan Antara Atlit Dan Bukan Atlit Mengikut Treadmill Stress Test Protokol Bruce. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Nawi, Abdullah and Hamzah, Masputeriah (2005) An Exporation Into The Use Of Drama To Induce Vocabulary Uptake In A Secondary School In Kulai, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Nawi, Mohd Nur Al-hafiz and Rajuddin, Muhd Rashid (2011) Usaha Yang Dijalankan Oleh Masyarakat Orang Asli Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Mereka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Nawi, Samsiha and Lokman, Mohd Tahir (2008) Penilaian Terhadap Peranan Pihak Pengurusan Kolej Kediaman Dalam Mempertingkatkan Pembangunan Pembelajaran Pelajar : Tinjauan Di Lima Buah Kolej Kediaman Di Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Nazri, Mohd Muzaffar and Mohd Said, Mohd Rizal (2007) Kajian Penggunaan Kaedah Pembelajaran Dalam Menyelesaikan Masalah Penghasilan Projek Dalam Mata Pelajaran Asas Reka Cipta Bagi Pelajar Ptk Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Nizam, Mohd Suhaimi and Othman, Prof Madya Dr Norasmah (2014) Guru bekerja sampingan: Faktor pendorong dan kesan terhadap komitmen. Masters thesis, UKM.

Mohd Noor, Mohd Feirdaus and Harun, Hafizah (2010) Perbandingan Kelajuan Tumbukan Di Antara Tiga Jenis Teknik pergerakan Tumbukan Yang Digunakan Oleh Pesilat Olahraga. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Noor, Mohd Isa and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2009) Pembangunan Simulasi Anggaran Cgpa Dalam Semester. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Noor, Nor Aini and Mohd Said, Mohd Rizal (2009) Amalan Kebersihan Makanan Dalam Kalangan Pengendali - Pengendali kantin Di Sekolah Zon Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Noor., Fauziah and Mohd Amin, Nor Fadila (2001) Satu Tinjauan Kesesuaian Mata Pelajaran Pengkhususan Kejuruteraan Awam Terhadap Pelajar Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kejuruteraan Awam) Sebagai Persediaan Mengajar Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam Di Sekolah Menengah Teknik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Noordin, Rozina and Selamat, Kandar (1999) Perkembangan Sumber Manusia Dalam Industri Kecil Dan Serderhana Berasaskan Kelapa Di Mukim Bagan Datoh. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Nor, Azri (2000) Kesungguhan Pelajar Aliran Kemahiran (skm) Menjalani Latihan Kemahiran Di Sekolah Menengah Teknik Setapak, Kuala Lumpur. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Nor, Fadzillah Hanom and Hushin, Hassan (2005) Pembangunan Pelajar Di Kolej Kediaman : Persepsi Dan Faktor Penglibatan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Nor, Intan Norinawaty and Nordin, Aziz (2007) Kefahaman Konsep Cahaya Di Kalangan Pelajar Sekolah Di daerah Kemaman, Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Nor, Lailati and Said, Hamdan (2007) Undergrraduate Students Satisfaction Towards The Faculty Of Education, Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Nor, Mariani and Said, Hamdan (2008) Keperluan Pensyarah Baru Di Institusi Pengajian Tinggi swasta Di Selatan Tanahair. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Nor, Norazhar and Basir, Kamarudin (2002) Penggunaan Infolan Oleh Pelajar Tahun Iii Teknologi Kejuruteraan (pkpg) Di Perpustakaan Sultanah Zanariah Utm Skudai Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Nor, Nordiana and Yahaya, Azizi (2006) Hubungan Kecerdasan Emosi Dengan Prestasi Pencapaian akademik Pelajar Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Nor, Siti Fatimah and Daeng Malebik, Abd Aziz (2004) Kepuasan Bekerja Guru-guru Agama: Satu Kajian Di kalangan Guru Agama Sekitar Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Nor., Mariam and Aris, Baharuddin (2002) Penilaian Koswer : Softtrade Panduan Solat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Nor., Mohd Rapi and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2002) Iklim Organisasi Dan Hubungannya Dengan Prestasi Kerja Anggota Kor Agama Angkatan Tentera Malaysia (kagat) : Satu Tinjauan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Nor., Rosnani and Yahaya, Azizi (2001) Persepsi Pelajar Terhadap Keberkesanan Pengajran Dan Pembelajaran Di Kalangan Guru Mata Pelajaran Teknikal. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Ramli, Mohd Azli and Omar, Abdul Hafidz (2006) Mengkaji Hubungan Antara Struktur Kerangka terhadap Prestasi Go-kart. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Rashid, Rohaida and Md Johan, Othman (2003) Hubungan Antara Kecerdasan Intelek Dan Kecerdasan Emosi Dengan Stress Di Kalangan Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Di Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Rasit, Noor Azizah and Yeo, Kee Jiar (2011) Harapan Ibu Bapa Anak Autisme Terhadap Masa Depan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Razali @ Mohd Radzi, Jumrah and Ibrahim, Mohd Ali (2004) Kesediaan Bakal-bakal Guru Untuk Mengajar Sains Melalui kelas Amali. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Razalli, Farizal and Zakaria, Mohammad Hassan (2002) An Innestigation Into Rebuttals In Debate : Types And Strategies. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Riffin, Mohd Suriandi and Haron, Zulkiflee (2007) Penglibatan Pelajar Spi Dalam Program-program Dakwah Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Rodzi, Sahilah and Abd.samat@ Derawi, Abd Basit (2009) Persepsi Pelajar Fakulti Pendidikan Terhadap Makanan berlogo Halal. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Romli, Mohd Izzuddin and Ruskam, Aminuddin (2011) Kaedah Penyelesaian Isu Pembuangan Bayi : Kajian Di Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Rosli, Mohd Fariiqul Amin and Suratman, Azmi Shah (2009) Persepsi Pelajar Spi Terhadap Amalan Kemahiran insaniah Dalam Pembelajaran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Rozin, Azuro Umairah and Abd Aziz, Azian (2006) A Comparison Of Reading Strategies: High Proficiency Versus low Proficiency Students. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Ruah, Mohd Ruhaidi Ikhwan and Kayat, Md Yusup (2004) Kesedaran Amalan Keselamatan Penggunaan Peralatan Dan mesin Di Kalangan Pelajar Teknologi Kejuruteraan Di sekolah Menengah Daerah Kuala Langat, selangor Darul Ehsan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Sabri, Norsyariza Hanim and Hassan, Hanita (2007) Students Perceptions Of Uhb 2422 Lecturers communicative Behaviours And Its Effects On Students learning. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Sadik, Nor Anisah and Ismail, Zaleha (2007) Pandangan Pelajar Terhadap Pelaksanaan Teori Bruner Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Persamaan Terbitan Biasa. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Safawi, Siti Nor Santi and Saud, Muhammad Sukri (2009) gaya Pembelajaran Pelajar Kursus Kimpalan Arka Dan Gas Di Institut Latihan Perindustrian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Sahandri Gani Hamzah, and Hapidah Mohamed, and Saifuddin Kumar Abdullah, and Roselan Baki., Working Commitment Among Trainee Teachers: A Meta Evaluation Approach. Us-china Education Review, 10.

Mohd Sahid, Mohd Fami and Nor Muhamad, Nasrul Hisyam (2007) Agihan Zakat Kepada Asnaf Fisabilillah. satu Kajian Di Unit Zakat Masjid Sultan Ismail, universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Said, Mohd Zambandi and Bakar, Md Nor (2002) Strategi Pengajaran Guru Kejuruteraan Awam Dalam Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam Di Sekolah Menengah Teknik Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Saleh, Noorhafizah and Kayat, Md Yusup (2001) Persepsi Pelajar Terhadap Perkhidmatan Pembimbing Rakan Sebaya Di Empat Buah Sekolah Menengah Kawasan Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Salim, Haniza and Daud, Khadijah (2007) Penilaian Guru Terhdap Program Pemangunan Profesionalisme Pengajaran Dan Pembelajaran Di Sekolah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Salleh, Aida Sazlin and Safar, Ajmain (2006) Persepsi Pelajar Tahun 4 Spi Terhadap Mata pelajaran Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (tmk) Dalam Kurikulum Spi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Salleh, Mohd Sukri and Buntat, Yahya (2009) Kesesuaian Kursus Kemahiran Asas Di Ikm Negeri Kedah Terhadap Keperluan Pekerjaan Dalam Sektor Industri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Salleh, Noor Fadilla and Minghat, Asnul Dahar (2007) Faktor-faktor Kemasukan Pelajar Ke Profesion Perguruan Bagi Kursus Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan Di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Salleh, Salini and Mushtari, Mohd Ismail (2009) Persepsi Pelajar Terhadap Program Usrah di Smka(p) Al-mashoor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Salleh @ Yaakob, Hamiza and Abu, Baharin (2009) Faktor-faktor Mendorong Stres Dalam Kalangan Guru-guru yang Mengikuti Program Khas Pensiswazahan Guru (pkpg) sepenuh Masa, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Salleh Aman, and Mohd Sofian Omar Fauzee, and Mawarni Mohamed, The Understanding Of Meaning And Cultural Significance Of Leisure, Recreation And Sport In Malaysia Towards Capitalizing Human Resources. Journal Of Global Business Management, 2.

Mohd Samsudin, Mohd Khairul Isa and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2000) Komponen Elektronik Asas (perintang, Pemuat Dan Led). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Sarjan, Mahathir (2007) Menyediakan Kajian Sola Selidik Mengenal Pasti Pengetahun Pelajar Tahap 2 Sekolah Rendah Dalam Teknik Merbahaya Ketika Memanaskan Badan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Saukani, Faridah (1991) Penghasilan Modul Pengajaran Kendiri Dengan Menggunakan Model Teras-cabang (pepejal, Cecair Dan Gas). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Sebry, Nurul Afidah and Kailani, Ismail (2010) Tahap Dan Punca Tekanan Dalam Kalangan pelajar Tahun Akhir Fakulti Pendidikan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Sharif, Norida and Ahmad, Adnan (2006) Faktor-faktor Pendorong Ke Arah Pemilihan Kerja Di Sektor Pembinaan Bagi Pelajar Pengajian Kejuruteraan Awam Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Shariff, Mohd Rafi and Abd Ghani, Faizah (2009) Hubungan Burnout Dengan Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-guru Sekolah Kebangsaan Angkatan Tentera, Johor Bahru, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Shariff, Mohd Shuhaimi (2000) Tabiat Menonton Tv Di Kalangan Kanak-kanak Di Dua Buah Sekolah Di Kuala Pilah Selatan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Shariff, Nor Adila and Kahar, Rohayah (2004) An Analysis On The Usage Of Code Switching Among engineering Students During Group Discussion. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Sofian Omar Fauzee, and Aminuddin Yusof, and Marjohan Jamalis, The Perpectives Of Unconscious Winning Myths In Sport Coaching. The Journal Of Human Resource And Adult Learning, 1.

Mohd Sofian Omar Fauzee, and Rozita Abd Latif, and Sulaiman Tajularipin, and Rozita Manja, and Raweewat Rattanakoses, The Coping Strategies Employed By Female College Athletes After Losing A Game. International Journal Of Psychological Studies, 41426.

Mohd Sofian Omar Fauzee, and Soh Kim Geok, and Marjohan Jamalis, and Ooi Cheng Lee, and Maimunah Muda, and Mohamad Nizam Nazarudin, Keyakinan Diri Di Kalangan Atlet Sekolah Menengah: Sumber, Peranan Dan Implikasinya. Jurnal Penyelidikan Pendidikan.

Mohd Sofian Omar Fauzee, and Tan Choo Zen, and Soh Kim Geok, and Hyder Salman, The Socio-psychological Problems Among Malay Youth Around Flat Housing In Kuala Lumpur: A Case Study. International Journal Of Multidisciplinary Thought, 2.

Mohd Sofian Omar-fauzee, and Lee Hoi See, and Soh Kim Geok, and Rozita Abd Latif, The Relationship Between The Task And Ego Orientations And Coping Strategies Among Universities Athletes. Journal Of Research In Health, Physical Education Recreation, Sport & Dance., 2.

Mohd Som, Anuar (2000) Tahap Dan Punca Stres Di Kalangan Guru Elektrik Dismt Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Suhaimi, Marianti and Mohamad Nor, Faizah (2006) The Use Of Reading Logs In Encouraging Students To Give response Towards Literature Texts. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Sunif, Siti Faridah and Alim, Ahmad Puhad (2011) Perkhidmatan Pengangkutan Awam Di Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Taha, Siti Khatijah and Mohd Said, Mohd Rizal (2010) Persepsi Pelajar Fakulti Awam Terhadap Keberkesanan Kursus Induksi Keselamatan Dan Kesihatan Cidb Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Tahir, Siti Nor and Abdul Latif, Mohd Abbas (2007) Konsep Keluarga Bahagia Menurut Perspektif Al-quran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Taib., Nadzaruddin and Mohd Yusof, Sanitah (2005) Kesediaan Guru-guru Menggunakan Kaedah Inkuiri Penemuan Dalam Pengajaran Sejarah Di Sekolah Menengah Di Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Tarikat, Nor Amizah and Nordin, Mohd Safarin (2011) Rekabentuk Electrical Gearbox Oil Pump. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Tarikat, Nor Amizah and Nordin, Mohd Safarin (2011) Rekabentuk Electrical Gearbox Oil Pump. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Taupek, Rezany and Borhan, Abdul Jalil (2002) Kajian Terhadap Pengetahuan Dalam Amalan Pengurusan Jenazah Di Kalangan Pelajar-pelajar Spi Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Yahya, Nadhira Sofia and Buntat, Yahya (2007) Persepsi Pelajar Tingkatan Empat Terhadap Keberkesanan pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Lukisan kejuruteraan Di Sekolah Menengah Teknik Dalam Bahasa inggeris. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Yasin, Hafzaniza and Dahlan, Mohd Yunos (2002) Kaitan Penglibatan Dalam Sukan Dan Prestasi Akademik Pelajar-pelajar Kolej-kolej Tun Razak Di Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Yasin, Nurhazlinda and Sulong, Abdullah (2003) Peranan Rakan Sebaya Dalam Membentuk Sahsiah Remaja : Satu Kajian Terhadap Pelajar Mulsim Tahun Satu Kolej Tun Razak, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Yazed, Nurul Eliyana and Mohamad Nor, Faizah (2010) Teaching Practice : Conflicting Ideas Between Mentor teachers And Supervising Lecturers. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Yunan., Noreida and Mohamad Nor, Faizah (2004) Learner Strategies And The Effects Of Learner Effects Of Learner Training In Reading Science And Technology Texts. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Yunos, Nur Athirah and Boon, Yusof (2008) Pembelajaran Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Tunas Bakti (p) Sungai Lereh, Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Yunos., Mohd. Ishak and Kassim, Abu Hassan (1999) Faktor Kelemahan Pencapaian M.pelajaran Sains Pmr Di Beberapa Buah Sek. Di Daerah Kuala Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Yunus, Maizura and Arsat, Mahyuddin (2008) Satu Kajian Cabaran Guru Di Sekolah Pedalaman Daerah muar. Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Yunus, Nur Hidayat (2011) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Makanan sihat Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Teknik Di daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Yunus, Nur Hidayat and Suhairom, Nornazira (2011) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Makanan Sihat Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Teknik Di Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Yusak, Norhidayah and Bakar, Md Nor (2007) Mengenalpasti Kesalahan Pelajar Dalam Pembelajaran Topik Ungkapan Algebra Dan Aplikasinya Dikalangan Pelajar Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Yusof, Mohd Azhar and Haron, Zulkiflee (2006) Amalan Pengurusan Masa Mahasiswa Dalam Akademik Dan aktiviti Berpersatuan: Satu Kajian Terhadap Pelajar Spi, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Yusof, Mohd Noramdzan and Boon, Yusof (2008) Amalan Pengupayaan Dalam Kokurikulum satu Tinjauan Di Empat Buah Sekolah di Kawasan Tangkak, Muar, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Yusof, Noor Azlina and Uzir, Mohd Mohsin (2001) Persepsi Pelajar Terhadap Penggunaan Buku Teks Pengajian Kejuruteraan Awam (pka) Tingktan Empat Dalam Membantu Prosespembeljaran Di Dua Buah Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Yusof, Nor Farizan and Ahmad, Roslee (2004) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelajar Kurang cemerlang Dalam Matapelajaran Sains. Satu Tinjauan Di kalangan Pelajar Tingkatan Tiga Di Sekolah Menengah kebangsaan Sultan Abdul Jalil Shah, Perak Tengah, Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Yusof, Norlaili and Boon, Yusof (2009) Kualiti Perkhidmatan Sekolah Pengajian Siswazah (sps), Universiti Teknologi Malaysia (utm). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Yusof, Sanitah (2011) Meninjau Kesedaran Nasionalisme Dalam Kalangan Pelajar Institut Pengajian Tinggi Awam Dan Institut Pengajian Tinggi Swasta Sekitar Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Yusof., Fazidah and Mustaffa, Mohamed Sharif (2005) Penyelewengan Tingkah Laku Seksual Dikalangan Isteri Muslim : Satu Kajian Kes Di Daerah Kluang, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Yusof., Sanitah and Sidin, Zaitun (2001) Mata Pelajaran Umum Di Institusi Pengajian Tinggi : Satu Kajian Perbandingan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Yusoff, Nadila and Abd Rahman, Mohd Anuar (2009) Kesan Persekitaran Utm Dalam Membangunkan Intelektual pelajar Pendidikan Teknikal Dan Kejuruteraan, Fakulti pendidikan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Yusup, Siti Arfah and Tan, Soo Yin (2003) Punca Keruntuhan Rumah Tangga Di Kalangan Warga Industri Berdasarkan Aduan Kes Selama Tiga Bulan Di Pejabat Agama Daerah Batu Pahat, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Zaid, Mohd Fakhrul Azizie and Rajuddin, Muhd Rashid (2009) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Pekerja Binaan asing Oleh Konrtraktor Kelas A. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Zain, Ahmad Fairus and Yeo, Kee Jiar (2011) Harapan Ibu Bapa Terhadap Masa Depan Anak Cerebral Palsy. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Zain, Mazira and Abdul Razak, Noor Zainab (2006) An Investigation On The Use Of Computer To Learn english Language Vocabulary: A Case Study Of form Four Students In A Sub-urban School In kuching Sarawak. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Zain, Mazlan and Mohd Said, Mohd Rizal (2007) Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Pelajar Tahun Tiga Jabatan Pendidikan Teknik Dan Kejuruteraan Fakulti Pendidikan Utm Dalam Menimba Ilmu Melalui E-pembelajaran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Zain, Salasun Naim and Omar, Abdul Hafidz (2007) Penglibatan Dan Pencapaian Pemain melayu Dalam Permainanbola keranjang Disekolah Berasrama Penuh. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Zainon, Baizura and Abd Aziz, Marzilah (2003) The Effect Of Group Composition On A Low English Proficemcy Learners Participation In Gorup Communication. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Zin, Norhayati and Abdullah, Khairi Izwan (2003) English As Medium Of Instruction Effects On Students Proficiency Level (in Writing Ability). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Zin, Siti Haida (2008) The Role Of Nilam Programme In Motivating Primary School Students To Instill Reading Habit: A Case Study. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Zuki, Nur Ashikin and Abdul Raof, Abdul Halim (2011) Speed Reading And Comprehension : A Focus On Proficient And Non-proficient Students In Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Zulkifli, Rafeizah and Saud, Muhammad Sukri (2009) Penilaian Kurikulum Mpv Bagi Subjek Pendawaian Domestik menggunakan Dimensi Input Model Penilaian Cipp. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd., Ahmad Pekeri (1995) Pemampat Udara Kereta Serbaguna. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd., Alias (1995) Perkembangan Dalam Pengajaran M.pelajaran Kh Di Sek.-sek. Men. Daerah Pontian, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. & Mamat, Alyas (1993) Penggunaan Kaedah Jelmaan Laplace Dalam Penyelesaian Masalah Litar Elektrik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Adli, Hairuddin (1997) Sejauh Mana Media Di Psz Dimanfaatkan Oleh Pel.-pel. 5 Sph ( Satu Tinjauan). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Adnan, Mohd. Hasni (1996) Kelemahan Pel. Menguasai M.pelajaran Teknlogi Penyejukan & Penyamanan Udara Di 2 Buah Smv. N.kelantan-satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Adris, Mohd. Saaya (1995) Tinjauan Berhubung Dengan Peranan & Aktiviti Pkg Dari Persepsi Penyelaras Dalam Membantu Guru Setempat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Ali, Ismail (1997) Satu Penilaian Awal Kajian Kes : K.i.t. Pengajaran & Pembelajaran Sains Sek. Ren. (teknologi Thn. 5). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Ali, Norhana and Md Johan, Othman (1999) Suasana Keluarga Serta Tabiat Dan Sikap Belajar Pelajar Berpencapaian Tinggi Dan Berpencapaian Rendah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Amin, Nazaria (1995) Satu Tinjauan Tentang Sikap Pel. Ting. 2 Terhadap Tv. Pendidikan Di 2 Buah Sek. Dalam Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Amin, Nor Fadila (1999) Persepsi Guru Terhadap Cabaran Perlaksanaan M.pel. Elektif Kbsm Lukisan Kej. Di Sek. Men. Atas. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Amin, Shamsiah and Said, Hamdan (2009) Satu Kajian Kes Kepuasan Guru Terhadap Sekolah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Arif, Mazelan (1997) Persepsi Pel.-pel. Terhadap Program Amali Sains Paduan Di Sek. Men. Kuala Tembeling Jerantut Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Arifin, Mokhtar and Mohamad, Mohd Nor (1999) Siri Fourier. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Jan, Siti Suriati and A Samah, Narina (2003) Masalah-masalah Yang Dihadapi Guru-guru Pemulihan Di Sekolah-sekolah Rendah: Satu Kajian Di Daerah Zon Sentul, Kuala Lumpur. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Kassim, Mohd. Disa (1994) Rakabentuk Ampaian Kain Automatik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Khalif, Nor Hisam (1999) Satu Tinjauan Terhadap Persepsi Pel. Aliran Sastera Sek. Men. Telok Panglima Garang, Selangor Dalam M.pelajaran Lukisan Kej. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Nahar, Samsudin and Ashari, Asaruddin (1998) Kajian Mengenai Kebimbangan Di Kal. Pel. Ting.4. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Nata, Othman (1997) Persepsi Pel.-pel. Sek. Men. Keb. Mersing Terhadap M.pelajaran Lukisan Kej. (satu Tinjauan). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Noor, Norani (1996) Elemen Dan Kriteria Program Latihan Industri Untuk Pel. Kursus Katering Makanan Di S.m.v. Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Nor, Ahmad Badli Sah (1999) Sejauh Manakan Kefahaman Konsep Nombor Negatif Dengan Melihat Kepada Kenahiran Asas Di Kal. Pel. Ting.2. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Nor, Hazuki and Abd Hamid, Mohd Zolkifli (2004) Pelaksanaan Program Kemahiran (ketukangan) Di Pusat Serenti Jerantut, Pahang Darulmakmur. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Nor, Norazman and Abd Rahman, Mohd Anuar (1999) Analisis Kos Pendidikan Sekolah Tadika Swasta : Satu Tinjauan Ke Atas Taski Nurul Iman Di Bandar Kota Tinggi, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Razali, Nor Akhmam (1997) Tinjauan Punca-punca Kewujudan Para Pel. Pencapaian Ren., Kursus Kejurutereaan Sesi 1996/97, Utm Skudai Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Sahandri Gani Hamzah, and Hapidah Mohammad, and Mohammad Reza Ghobani, Excellent Teachers' Thinking Model: Implications For Effectve Teaching. Australian Journal Of Teacher Education, 4.

Mohd. Sahandri Gani Hamzah, and Liew Sing Fooi, The Usage Of Indicator Score Of Understanding: An Approach To An Effective Teaching. Jet. Educational Technology International Journal.

Mohd. Saleh, Siti Fatimah and Sihes, Ahmad Johari (1999) Cabaran Pelaksanaan Sains Kbsm Di Kal. Guru-guru Di Daerah Gombak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Salleh, Abdullah (1999) Hubungan Kepuasan Kerja Dengan Hendak Berhenti Kerja : Tinjauan Di Kal. Guru Di 2 Buah Sek. Berasrama Penuh Di Daerah Muar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Salleh, Berhannudin (1997) Using Ideational Frameworks To Raise Language Awareness Of The Simple Past Tense Among Form 4 Sivil Engineering Learners Of Sek. Men. Kebangsaan Teknik B. Pahat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Salleh, Napisah (1997) Satu Amalan Pemakanan Di Kal. Pel.-pel. Wanita Thn. 2 Kolej Tun Fatimah Utm, Skudai Satu Tijauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Seran, Munaliza and Hashim, Abu Bakar (2006) Persepsi Guru Satu Kajian Diskriptif Di Sekolah-sekolah Menengah Kebangsaan Daerah Shah Alam. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Shariff, Mohd. Shukri (1999) Tahap Keyakinan Diri Guru-guru Lulusan Stp (a,e&j), Utm Dalam Mengajar M.pelajaran Kej. & Bukan Kej. Di Sek.-sek. Men. Di N.pulau Pinang. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Shulti, Shuhada and Rahabah, Abdhamid (2004) Keberkesanan Program Latihan Terhadap Ketepatan tendangan Dalam Membuat Jaringan Gol Bagi Pemain-pemain bola Sepak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Sofian Amar Fauzee, and Habibah Elias, and Nooreen Noordin, and Rahil Mahyuddin, and Samsilah Roslan, and Maria Chong Abdullah, (2006) The Behavior Problems Of At-rsik School Children. Jurnal Penyelidikan Pendidikan, 8 (disemb).

Mohd. Suriani, Mohd. Amin (1994) Mesin Banting & Pengering Padi Banting 2. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Tahir, Mohd. Rafdzi and Md Johan, Othman (1998) Burnout Dan Kepuasan Kerja Di Kal. Jururawat Hospital Besar Kuala Terengganu. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Tak, Ahmad Marzuki (1994) Keberkesanan Pembelajaran M.pelajaran Teknologi Penyejukan & Penyamanan Udara. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Tamin, Hisamudin (1997) Permasalahan Pel. 4stp Di Utm Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Tap, Misbah (1999) Faktor-faktor Yang Berperanan Dalam Pengajaran & Pembelajaran Sains. Tinjauan Di Kal. Pel. Melayu Di Sek. Men. Daerah Muar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Yakin, Mohd. Kamarul Azman and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (1999) Perkaitan Antara Tahap Pend. Dengan Faedah Yang Diperolehi Oleh Masyarakat : Satu Tinjauan Di Bandar Sungai Petani Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Yassin, Noorzilah (1999) A Study On Reading Interests Among Tehe Upper Primary Pupils In Selected Urban And Rural Schools. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Yusof, Che Hasan and Said, Hamdan (1998) Sejauhmana Guru-guru Kh Menggunakan Pkg Bagi Meningkatkan Profesionalisme Mereka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Yusof, Md Salleh (1999) Using Simulation To Stimulate Interest In Learning English Among Form 4 Students I Sek. Men. Laksamaan, Kota Tinggi, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Yusof, Mohd. Azman (1997) Persepsi & Sikap Pel. Terhadap Pengajaran & Pembelajaran Lukisan Teknik : Suatu Tinjauan Di Daerah J.bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Yusus, Noriah and Wan Mansur, Wan Fara Adlina (1999) Perceptions Towards Disruptive Behavior In The Classroms : A Case Of Three Form 1 Classrooms At Sek. Men. Keb. Tmn. Tun Aminah, J.bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Zahari, Ahmad Talat (1994) Persepsi Guru Terhadap Perlaksanaan Amali Di Smv. N.johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Zain, Mahazari (1997) Kepuasan Kerja Guru-guru Sains Pertanian Di S.m.v. Pertanian Dan Sek. Men, Akademik Di Negeri Pahang, Satu Tinjauan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Zain, Mohd. Shahpri (1997) Tinjauan Peranan M.o.m. & M.s.n. Dari Persepsi Persatuan-persatuan Sukan Keb. Untuk Memajukan Sukan Negara. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Zain, Zulkifli (1997) Tinjauan Tahap & Punca Stres Di Kal. Pel.-pel. Diploma Lepasan Ijazah (d.l.p.) Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Zin, Sabri and Mohd Sidin, Sanusi (1999) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sikap Pel. Terhadap Khb Elektif Pertanian Di Sek. Men. Keb. Ayer Hitam Alor Setar, Kedah D.aman. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohdsaleh, Burhanuddin and Sidin, Zaitun (1998) Persepsi Guru-guru Terhadap Perkhidmatan Guru Pakar Di Sek. Men. Suatu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohgan, Jeyamani and Hassan, Johari (2010) Penggunaan Laman Rangkaian Sosial (facebook Dan friendster) Dan Pengaruhnya Terhadap Para Pelajar tingkatan Empat Di Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohid, Baharozan and Othman, Widad (1999) Attitudes Of Malaysia France Institute Technical Teaching Staff Towards Teaching Technical Subject. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohmad Ali, Siti Fazilah and Lokman, Mohd Tahir (2009) Tahap Keselamatan Sekolah Di Dua Buah Sekolah Menengah Harian Luar Bandar Di Daerah Melaka Tengah Di Neberi Melaka. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohsen Mofreh, Samah Ali and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2009) Using English Placement Test (ept) As A Solution assessment In Sanaa Community College (scc), Yemen. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohtar, Lilia Ellyany . Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Moideen Kutty, Hairol Nizam and Abdul Latif, Mohd Abbas (2010) Persepsi Imam Masjid Terhadap Istiadat Perkahwinan masyarakat Melayu Di Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mojgan Afshari, and Kamariah Abu Bakar, and Wong Su Luan, and Bahaman Abu Samah, and Foo Say Fooi, Competency, Leadership Ang Techonology Use By Principals. The International Journal Of Learning, 3.

Mojgan Afshari, and Kamariah Abu Bakar, and Wong Su Luan, and Bahaman Abu Samah, and Foo Say Fooi, Factors Affecting Teachers' Use Of Information And Communication Technology. International Journal Of Instruction, 1.

Mojgan Afshari, and Kamariah Abu Bakar, and Wong Su Luan, and Bahaman Abu Samah, and Foo Say Fooi, Techonology And School Leardership. Technology, Pedagogy And Education, 2.

Mojgan Afshari, and Kamariah Abu Bakar, and Wong Su Luan, and Bahaman Abu Samah, and Foo Say Fooi., School Leadership And Information And Communication Technology. The Turkish Online Journal Of Educational Technology., 4.

Mojgan Afshari, and Kamariah Abu Bakar, and Wong Su Luan, and Foo Say Fooi, and Bahaman Abu Samah, Transformational Leadership Style And Information Communication Technology. European Journal Of Social Sciences, 3.

Mojgan Afshari, and Kamariah Abu Bakar, and Wong Su Luan, and Saedah Siraj, Factors Affecting The Transformational Leadership Role Of Principals In Implementing Ict In Schools. The Turkish Online Journal Of Educational Technology, 1.

Mokhtar, Mahani and Abd Rahman, Mohd Anuar (2002) Kesediaan Sekolah Menjadi Organisasi Pembelajaran : Satu Tinjauan Di Empat Buah Sekolah Menengah Di Daerah Kulai, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mokhtar, Mazyla and Mohd Amin, Nor Fadila (2004) Aplikasi Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ict) Dalam meningkatkan Pengajaran Dan Pembelajaran Oleh Guru teknikal (awam, Elektrik Dan Jentera) Sekolah Menengah teknik Di Negeri Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mokhtar Hj. Nawawi, and Philip L. Doughty, Barriers To Instructional Technology Use Among Malaysian Public University Academicians. The International Journal Of Interdisciplinary Social Sciences, 4.

Mokri, Kamaluddin Kesan Maklumbalas Pengetahuan Keputusan (kr) Ke Atas Kemahiran Motor Mudah Terhadap Pel. Maktab Perguruan- Satu Kajian Kes. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Moksin, Robani (1994) Vandalisme : Satu Tinjauan Di Asrama Smv. Di N.sembilan D.khusus. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Moktar, Mohammed Firdaus and Mukhari, Abd Wahid (2004) Rekabentuk Alat Pengaut Sampah Dalam Longkang tertutup. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Molok, Mohd Mazlan and Jusoh, Yahaya (2001) Keberkesanan Sistem Zakat Dalam Pembangunan Sosial: Satu Kajian Di Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Molyoto, Ahmad and Yasin, M.al-muzzammil (2000) Meninjau Minat Pel. Perempuan Dam Bidang Sukan Di Sek. Men. Di Daerah Kluang. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Momen, Fauziah and Nordin, Aziz (1999) Kefahaman Konsep Berat & Jatuh Bebas Di Kal. Pel.-pel. Thn. 4, Sek. Ren. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Monil, Norhisham and Saud, Muhammad Sukri (2009) Faktor-faktor Pendorong Guru-guru Teknikal Bukan Siswazah Menyambung Pengajian Memiliki Ijazah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Moong, Sow Kuan and Yasin, M.al-muzzammil (2009) Peranan Ibubapa Dalam Persatuan Ibubapa Dan Guru-guru (pibg) Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Di Kulai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Morazuki, Syahrul Ridhwan (2011) Perkaitan Di Antara Komposisi Tubuh Dengan Kekerapan Senaman Dan Paras Glukosa Dalam Darah Mengikut Kategori Umur Dan Jantina. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mr. Syed Yasin Yazdi Amirkhiz, and Dr Kamariah Abu Bakar, and Roselan Baki, and Arshad Abd. Samad Karim Hajhashemi, A Brief Review Of Theoretical Underpinnings, Definitions And Typical Configurations Of Collaborative Writing. International Journal Of Applied Linguistics & English Literature, 5.

Muanam, Muhammad Nazim and Buntat, Yahya (2007) Peranan Aktiviti Kokurikulum Dalam Membentuk keterampilan Diri Pelajar Fakulti Pendidikan, Universiti teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muda, Mohd Yusof and Mohamad, Ahmad Kilani (1999) Penilaian Masyarakat Terhadap Khutbah Jumaat Masa Kini Sebagai Agen Pend. : Satu Tinjauan Di Masjid Kampung Bukit Berangan & Masjid Wakaf Tembesu Daerah Kuala Terengganu Utara. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muda, Muhammad Atan and Md Johan, Othman (2003) Sikap, Minat, Pengaruh Rakan Sebaya Dan Pengajaran Guru Pelajar-pelajar Mata Pelajaran Teori Teknologi Penyejukan Dan Penyamanan Udara Di Sekolah Menengah Teknik Negeri Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muftah, Mahiran and Rajuddin, Muhd Rashid (2000) The Management Of Workshop And Laboratory As Percieved By Lecturers And Students In Eeit Department Of Malaysia France Institute. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhamad, Faridah and Kassim, Abu Hassan (2004) Miskonsepsi Dalam Topik Elektrolisis Di Kalangan Pelajar tingkatan Empat Di Daerah Tanah Merah, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhamad, Haslina and Abdol, Mat Jizat (2003) Peranan, Pengetahuan Dan Kemahiran Penyelaras Pusat Sumber Sekolah-sekolah Menengah Daerah Pontian, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhamad, Mohd Taufik and Mushtari, Mohd Ismail (2002) Keterlibatan Pelajar Utm Dalam Arena Politik Semasa. Satu Kajian Di Kolej Tun Dr. Ismail, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhamad, Siti Noor (2009) Tahap Disiplin Pelajar Sekolah Masa Kini : Satu kajian Di Maahad Ahmadi Tanah Merah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhamad @ Mamat, Hashim and Omar, Shariff (1998) Persepsi Guru-guru Terhadap Pemeriksaan Bebas Rujuk Di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato Jaafar Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhamad Dahari, Farida and Omar, Shariff (1998) Pengaruh Rakan Sebaya Terhadap Tabiat Belajar Pelajar-pelajar Di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato Dol Said, Alor Gajah, Melaka : Satu Tinjauan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhamad Hanapiah, Muhamad Riduan Efandy and Mohd Nor, Mohad Anizu (2011) Rekacipta Instrumen Elektronik Multi Test Step (e-mts). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhamad Noor, Aimi Alwani and Nordin, Aziz (2008) Kefahaman Konsep Suhu Dan Haba Di Kalangan Pelajar Tingkatan dua Di Sebuah Sekolah Di Daerah Lenggong, Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhamad Noor, Rafidah and Jusoh, Yahaya (2009) Kaedah Pelaksanaan Program J-qaf Dan Penguasaannya dalam Kalangan Pelajar Sekolah Kebangsaan Sri laksamana, Masjid Tanah, Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhamad Suhaimi, Taat and Mazlan, Minhat (2013) Pengaruh Dimensi Kepimpinan Instruksional Terhadap Komitmen Kerja Guru Di Sabah. In: Seminar Majlis Dekan Pendidikan Ipta, 23-25 September 2013, Cac, Uiam.

Muhamed Nor, Salminoora and Ashari, Asaruddin (1999) Faktor Ciri-ciri Kerja Yang Mempengaruhi Stress Guru: Kajian Di Kal. Guru-guru K.h. Meliputi Kakitangan Sumber K.h. Di Sek. Men. Di Daerah Pasir Puteh, Kelantan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhamed., Khairulnizam and Ali, Mohd Fadzli (2001) Penggunaan Perisian Autocad Di Kalangan Pelajar-pelajar Tahun 4 Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (perdana) Di Utm Sesi 2000/2001. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhamma Yunan, Aduni and Abdul Majid, Norazaman (2005) The Effectiveness Of Using Dvd Animated Filim Subtitles In vocabulary Learning In From Three Classroom Of Smk air Tawar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhammad, Ahmad Syukri and Omar, Abdul Hafidz (2010) Rekacipta Instrumen Puzzle Heksagon Kit Bagi Ujian Ketangkasan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhammad, Amir Azlan and Abd Hamid, Mohd Zolkifli (2002) Penglibatan Ibu Bapa/penjaga Dalam Persatuan Ibu Bapa Dan Guru Di Sekolah Kebangsaan Taman Universiti 1, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhammad, Jasmin (1999) Organisasi Pembelajaran: Satu Tinjauan Di Sebuah Institusi Pendidikan Primier Di Daerah Segamat , Johor Darul Takzim. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhammad, Noraini and Ismail, Norhiza (2001) Using Picture In Enchicing Vocabulary Laerning In An Esl Classroom. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhammad, Norsalmiah and Yahaya, Azizi (2009) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ibu Bapa Menghantar anak-anak Mereka Ke Prasekolah Swasta Di Daerah skudai, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhammad, Rohani (1999) Mengenalpasti Permasalahan Pengajaran M.pelajaran Tek. Kej. Di Kal. Guru-guru Di Sek.-sek. Men. Di N.johor : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhammad, Rusita and Ninggal, Mohd Tajudin (1999) Perkaitan Latar Belakang Pel. Dengan Tahap Kemahiran Di 2 Buah Smt Di Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhammad, Siti Mariam Aini and Sayed Ahmad, Sayed Mahussain (2009) Kepekaan Terhadap Isu Semasa Pendidikan Dalam Kalangan pelajar Fakulti Pendidikan, Utm, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhammad Ali@yusof., Muhammad Zawawi and Mohd Yusof, Sanitah (2004) Perlaksanaan Pendidikan Kelas Khas Kemahiran Al-quran (kkq) Di Sekolah-sekolah Menengah Kebangsaan Agama Negeri Johor Satu Kajian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhammad Madi Abdullah, and Jegak Uli, and Maimunah Ismail, and Shamsuddin Ahmad, The Influence Of Critical Soft Factors On Quality Improvement And Organizational Performance: Evidence Of Malaysia's Electrical And Electronics Sector. Journal Of Global Business Management, 1.

Muhammad Madi Bin Abdullah, and Jegak Uli, and Azman Ismail, Training And Education Program As A Major Determinant Of Quality Improvement In Malaysian Electrical And Electronics Industry. International Journal Of Business And Management Science, 2.

Muhammad Madi Bin Abdullah, and Jegak Uli, and Balakrishnan Parasuraman (2009, Job Satisfaction Among Secondary School Teachers. Jurnal Kemanusiaan, 13.

Muhammad Madi Bin Abdullah, and Jegak Uli, and Juan Jose Tari, The Importance Of Critical Soft Factors For Quality Improvement And Organizational Performance. International Journal Of Productivity And Quality Management, 3.

Muhammad Madi Bin Abdullah, and Jegak Uli, and Juan Jose Tari, The Relationshuip Of Performance With Soft Factors And Quality Improvement. Total Quality Management And Business Excellence Journal, 7.

Muhammad Madi Bin Abdullah, and Jegak Uli, and Juan Jose Tari., The Influence Of Soft Factors On Quality Improvement And Performance. Total Quality Management Journal, 5.

Muhammad Philip, Farah Haryani and Puteh, Fatimah (2003) Virtual Language Learning, Observation On The Learning Of Wh-questions On The Net. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhammad Pilus, Nor Zamani and Kassim, Abu Hassan (2000) Tahap Penguasaan Pelajar Terhadap Kemahiran Proses Sains Di Sekolah-sekolah Menengah Daerah Machang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhammad Z.m. Zain, and Omar Majid, and Wong Su Luan, and Fong Soon Fook, and Hanafi Atan, and Rozhan M. Idrus, Computers In Malaysian Smart School: The Changing Of Technologies And Mindsets. Malaysian Journal Of Educational Technology, 38754.

Muhammed, Lokman Hakim and Kailani, Ismail (2009) Pembangunan Bahan E-pembelajaran Berasaskan moodle Bagi Tajuk Ratios, Rates And Proportions 11 tingkatan Tiga. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhammed Nor, Norita and Shariffudin, Rio Sumarni (2003) Persepsi Pelajar Tahun Satu (fakulti Sains) Di Utm Tentang Pengaran Berkesan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhammed Shafie, Muhamad Ruzi and Hamdan, Abdul Rahim (2001) Persepsi Guru Terhadap Proses Pencerapan Pengajran Di Lima Buah Sekolah Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhammed Shahriar Haque, and Roselan Baki, In Quest Of The Marginalized English Language Skills: A Qualitative Expedition. International Journal Of Linguistics Literature, 8.

Muhamod, Norazimah and Mohd Yusof, Sanitah (2004) Kaedah Belajar Yang Diamalkan Oleh Pelajar tingkatan Empat Di Sekolah Menengah Daerah Kota bharu,kelantan : Satu Perbandingan Antara Pelajar melayu Dan Bukan Melayu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muharzerr, Siti Maimunah and Uzir, Mohd Mohsin (2003) Persepsi Wanita Terhadap Bidang Latihan Dan Kemahiran Dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Wanita Menceburi Bidang Latihan Kemahiran Di Ikm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhd Ali, Saadiah and Buntat, Yahya (1998) Minat Pel. Thn. Satu Stp (k.h.) Terhadap M.pelajaran Asas Kh Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhd Mukhtar, Kurotol Aini and Atan, Anie (1999) The Effectiveness Of Comprehension Straegies In Improving Reading Comprehension-an Experemintal Study Of The Tear 5 Students At Sek. Keb. Parit Markom, Benut, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhd Nor, Rostam (2000) Penguasaan Dan Pencapaian Murid-murid Yang Terlibat Dengan Penilaian Tahap Satu (pts) Dalam Mata Pelajaran Sains Di Daerah Kulai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhd., Md. Jaafar and Yamin, Sulaiman (1999) Faktor-faktor Yang Mendorong Kepada Kelemahan Pancapaian & Kurangnya Minat Untuk Belajar Sains Di Sebuah Sek. Kaw. Luar Bandar (pedalaman Daerah Dungun, Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhd., Radziah (1994) Perkembangan Siaran T.v. Pend. Di Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhd. Dahari, Farida Penagruh Erakan Sebaya Terhadap Tabiat Belajar Pel.-pel. Di Sek. Men. Keb. Dato Dol Said, Alor Gajah, Melaka: Satu Tinjauan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhyidin, Siti Iryani and Wan Embong, Wan Hassan (2002) Kaedah Pembelajaran Pelajar Sekolah Agama Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mukheta., Siti Wahida and Abdullah, Tina (2002) Efferent Versus Aesthetic Reading: A Case Study. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mukri, Nordin (1996) Hubungan Antara Orientesi Pel. Dengan Pencapaian Pel. Ting. 2 Dalam M.pel. Sains. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mukundan, J. Agendas Of The State In Developing World Elt Textbooks. Folio, Journal Of The Materials Development Association. Folio, Journal Of The Materials Development Association, 2.

Mukundan, J. and Ahour, T. Burnout Among Female Teachers In Malaysia. Journal Of International Education Research, 3.

Mukundan, J. and Menon, S. Nouns And Their Extended Units Of Meaning: A Corpus Analysis Of Nouns Used In The Science And English Language Textbooks. Jurnal Sastra Inggris, 2.

Mukundan, J. and Turuk, M.c The Effects Of Reading Input On Intellectual Processes In Writing. Language Reporter., 2001.

Muliati Sedek, and Rosnaini Mahmud, and Habibah Ab. Jalil, and Shafee Mohd Daud, Types And Levels Of Ubiquitous Technology Use Among Ict Undergraduates. Procedia Social And Behavioral Sciences, 64 (2012).

Mun, Peterus and Shariffudin, Rio Sumarni (2003) Meninjau Kesanggupan Para Pelajar Tahun Akhir Ptv Perdana Di Utm Sesi 2001/02 Dari Semenanjung Malaysia Untuk Di Tempatkan Di Sabah Dan Serawak, Dan Pengaruh Motivasi, Keluarga Dan Geografi Terhadap Kesanggupan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muni., Rozaidah and Ninggal, Mohd Tajudin (2005) mengenalpasti Masalah-masalah Yang Dihadapi Oleh Pelajar Tingkatan Empat Sekolah Menengah Daerah Muar, Johor Darul Takzim. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Munirah Hassan, and Rahim M. Sail, and Maimunah Ismail, and Khairuddin Idris, Women In Cottage Industry Development Project In Sarawak, Malaysia: Understanding Of Participation And Reasons For Leaving The Programme. European Journal Of Social Sciences, 3.

Munisamy, Malathy and Ahmad, Roslee (2003) Persepsi Guru-guru Terhadap Tugas Dan Fungsi Kaunselor Sepenuh Masa. Satu Kajian Tinjauan Di Sebuah Sekolah Menengah Di Kawasan Pasir Gudang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Munusamy, Elango and Zainuddin, Zainal Abidin (2009) Pembinaan Instrumen Pengujian daya Tahan Kardiovaskular (ujian Blip) Menggunakan teknologi Sensor Dan Paparan Digital. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Murad, Burhanuddin and Kayat, Md Yusup (2002) Faktor-faktor Rangsangan Yang Mempengaruhi Gaya Pembelajaran Pelajar Tahun 4 Program Khas Pensiswazahan Guru Di Utm Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Murad, Rahayu and Minghat, Asnul Dahar (2006) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelajar Lepasan Diploma memilih Profesion Perguruan Di Universiti Teknologi Malaysia skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Musa, Ameza and Abdullah, Nur Qistina (2010) Pola Pemakanan Kanak-kanak Berlebihan Berat Badan dan Kanak-kanak Kurang Berat Badan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Musa, Faridah and Mohd Sidin, Sanusi (1999) Faktor-faktor Mempengaruhi Miant Pel. Dalam M.pelajaran Lukisan Kej. Di Sek. Men. Pasir Gudang, J.bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Musa, Fazilah (1994) Projek Semulator Radio Untuk Smv. Di Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Musa, Hasnah (1996) Tinjauan Awal Proses Rundingcara Pengajaran Yang Diamalkan Oleh Guru Pakar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Musa, Maseri (1999) Kajian Pembinaan & Penggunaan Peta Konsep Dalam M.pelajaran Sains Kbsm Ting.1 Sek. Men. Parit Bunga, Muar, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Musa, Nor Hafezah and Dahlan, Yunos (2004) Penglibatan Pelajar Kaum Siam Dalam Aktiviti Sukan Di sekolah Menengah Kebangsaan Tiang Chandi, Pasir Mas, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Musa, Rosmawati (2008) Pengesahan Dan Penggunaan Ujian Matematik Tahun Empat Sekolah Rendah : Analisis Rasch. PhD thesis, USM.

Musa, Shahrulniza and Othman, Widad (2000) Perceptions Of Automation Industries Towards The Automation Curiculum Of The Elektrical Equipment And Installation Technology Course At Malaysia France Institute. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mustafa, Hema Rosheny and Abdul Razak, Noor Zainab (2007) An Investigation On The Use Of Computer To Learn Vocabulary. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mustafa, Md. Saleh and Ashari, Asaruddin (1998) Enviromen Budaya Kerja Di Smt J.bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mustafa, Md. Salleh (1998) Environmen Budaya Kerja Di Sekolah Menengah Teknik, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mustafa, Mohd Hafiz and Mohd Nor, Mohad Anizu (2009) Rekacipta Alat Sensor Bagi Mengukur Jarak Balingan Dalam acara Rejam Lembing. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mustafa, Rania and Hassan, Hanita (2009) A Case Study: An Error Analysis Of Arabic-speaking Students L2 Writing. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mustafa, Rosmala Satu Tinjauan Terhadap Minat Membaca Di Kal. Pel-pel. Ting4 Di Sek. Men. Tunku Besar, Tampin. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mustafa/muhd., Mohd Najihan (1997) Amalan Proses Penilaian Dalam M.pelajaran Lukisan Kej. Dalam Konteks Penilaian Kendalian Sek. Men. (p.k.s.m.) : Kajian Kes Di N.johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mustafar, Nazatulshima and Puteh, Fatimah (2006) The Use Of Computer Assisted Language Learning (call) Courseware In Learning Literature A Case Study Of Form Four Students Of Sekolah Menengah Kebangsaan Dato Penggawa Barat, Pontian, Johor Darul Takzim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mustaffa, Fatihah Aimi and Abdullah, Abdul Halim (2009) Pembangunan Sistem E-pembelajaran Bagi Topik polygons Ii Berlandaskan Model Van Hiele Berasaskan perisian Moodle. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mustaffa Ng, Ady Mukhtarrudin (2009) Using Drama Activities As A Catalyst In Improving Communicative Confidence: A Case Study. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mustapha, Masitah (1999) Permasalahan Pel. Dalam Nombor Bentuk Piawai : Satu Cadangan Pengajaran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mustapha, Normazuraini and Ramli, Jamaluddin (2006) Hubungan Antara Faktor-faktor Dominan Dengan Kepuasan Menjadi Usahawan Kecil Di Kalangan Wanita. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mustapha Azyze, M. Suhaimi Azyze (1995) Sikap Pel. Terhadap Sains & Hubungannya Dengan Pencapaian Teknologi Kej. Di Smv., P. Pinang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muthu, Bahvany and Ahmad, Roslee (2003) Faktor-faktor Yang Menyumbang Kepada Tekanan Ibu Bekerja. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

N

N Chandran, Shameela Chandran and Ismail, Zaleha (2002) Kajian Masalah Pemakanan Dan Tahap Pengetahuan Tentang Anoreksia Dan Bulimia Nervosa, Pelajar-pelajar Kursus Sains Sukan (sps) Dan Pendidikan Biologi (spg) Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

N. Krishnan, Ramesh and Ashari, Asaruddin (1998) Keberkesanan Pusat Sumber Di Kalangan Penyelaras Sek. Men. Di Daerah Segamat, Johor Darul Takzim. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

N.sahari, and A. A. Abdul Ghani, and H.selamat, and Aida Suraya Md. Yunus, Development And Validation Of Mathematics Courseware Usefullness Instrument For Teachers. Journal Of Applied Sciences, 3.

Nadarajan, Arul Devi and Nordin, Aziz (2006) Tahap Penguasaan Kemahiran Asas Makmal Dalam Bahasa inggeris Di Kalangan Pelajar Tingkatan Dua Di Tiga Buah sekolah Menengah Daerah Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nadarajan, Mala Persepsi Pel. Ting.4 M.pelajaran Ekonomi Asas Di Sek. Men. Dato Penggawa Timur, Masai, Johor-satu Tinjauan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nadarajan, Mala and Omar, Shariff (1998) Persepsi Pelajar Tingkatan Empat Terhadap Matapelajaran Ekonomi Asas Di Sekolah Menengah Dato Penggawa Timur, Masai, Johor - Satu Tinjauan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Naemeh Nahavandi, and Jayakaran Mukundan, The Impact Of Textual Input Enhancement And Explicit Rule Presentation On Iranian Elementary Efl Learners’ Intake Of Simple Past Tense. English Language Teaching, 41280.

Nahlawi., Md. Mokhtar Ashari @ Md. Firdaus and Abdol, Mat Jizat (2001) Kajian Pelaksanaan Pengajaran Berasaskan Sumber (resourge-based Teaching & Learning) Oleh Guru-guru Sekolah Menengah Daerah Batu Pahat, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Naim, Jeniah Anu and Osman, Maslan (1999) Meninjau Tahap-tahap Pengusaan Konsep Bagi Tajuk Ungkapan Algebra. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Naim, Siti Rabiah and Othman, Widad (1999) Persepsi Pel.-pel. Sek. Men. Agama Rakyat Daerah Pontian Terhadap Perlaksanaan M.pelajaran Khb. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Najmuddin, Nadzirah Mengenalpasti Kesediaan Pembelajaran Kaank-kanak Prasekolah Maktab Perguruan Perempuan Melayu. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Najmuddin, Nadzirah and Omar, Shariff (1998) Mengenal Pasti Kesediaan Pembelajaran Kanak Presekolah Maktab Perguruan Perempuan Melayu. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Naman, Mohd Zain (1997) Tinjauan Tentang Faktor-faktor Yangmenggalakkan Penggunaan Media Teknologi Di Kal. Guru-guru Kursus Stp. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Namlur, Noreha and Awang, Ramli (2003) Sikap Pekedai-pekedai Buku Terhadap Buku-buku Yang Telah Disahkan Haram Oleh Majlis Fatwa Kebangsaan (1996-2001) : Satu Kajian Kes Di Daerah Johor Bahru Tengah, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nan, Maznah and Yamin, Sulaiman (1999) Penguasaan Sikap Sains Di Kal. Pel. Sek. Men. & Kaitannya Dengan M.pelajaran Sains. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nanchiappan, Nantha Kumar (1998) Penilaian Keyakinan Diri Guru-guru Lulusan Stp Universiti Teknologi Malaysia Terhadap Profesionnya Disekolah-sekolah Menengah Negeri Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Narawi, Agnes and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2006) Stres Di Tempat Kerja Dan Kecenderungan Untuk Meninggalkan Profesion Perguruan Di Kalangan Guru Sekolah Rendah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Narayanan, Devi Anuratha and Dahlan, Mohd Yunos (2003) Kesan Memanaskan Badan Secara Berkaitan Terhadap Prestasi Menjaringkan Gol Secara Statik Dalam Permainan Bola Keranjang Atlit Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Naresh Kumar, and Khairuddin Idris, An Examination Of Educational Institutions Knowledge Performance: Analysis, Implications And Outlines For Future Research. The Learning Organization, 38730.

Narsri, Muhammad Fauzi and Omar, Abdul Hafidz (2010) Rekacipta Alat Masa Reaksi Bermotor berdasarkan Permainan Tradisional Konda Kondi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nasir, Azman and Omar, Shariff (1998) Kesahan Ramalan Penilaian Kendalian Sekolah Menengah ( Pksm ) Bagi Mata Pelajaran Geografi Spm-satu Kajian Kes Di Sekolah-sekolah Menengah Di Daerah Mersing. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nasir, Johan (1997) Sikap Pel. Ting.2 (elektif Sains Pertanian) Sek. Men. Belara, Kuala Terengganu Terhadap Komponen Sains Pertanian Dalam Subjek Kh. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nasirudin, Nazihah and Hashim, Selamat (2011) Maqasid Syariah Dalam Bab Perkahwinan Dari Segi Tanggungjawab. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nawang, Rozila and Dahlan, Mohd Yunos (2001) Faktor Yang Mempengaruhi Keyakinana Diri Semasa Pertandingan Golf Bagi Ahli Kelab Golf Remaja Putra, Sekolah Menengah Kebangsaan Putra, Besut Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nawawi, Noraini and Safar, Ajmain (2007) Persepsi Terhadap Kemahiran Al-quran Dalam Kalangan Pelajar Kursus Spi Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nawi, Mohd Fadhil and Borhan, Abdul Jalil (2001) Tahap Penguasaan Tulisan Jawi Dan Hubungannya Dengan Kemahiran Mambaca Al-quran : Satu Kajian Di Sekolah Menengah Aminuddin Baki, Johor Bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nayan, Kamarulzaman (1995) Masalah Penggunaan Alat Pandang Dengar (a.p.d.) Di Kal. Guru Smv. Di Kaw. Utara. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Neda Tiraieyari, and Khairuddin Idris, and Azimi Hamzah, and Jegak Uli, Relationship Between Technical Competency And Extensionists’ Job Performance. Research Journal Of Agriculture And Biological Sciences, 4.

Neda Tiraieyari, and Khairuddin Idris, and Jegak Uli, and Azimi Hamzah, Importance Of Program Development Competencies For Agricultural Extension Agents' Performance In Process Of Technology Transfer. American Journal Of Agricultural And Biological Sciences, 6.

Neda Tiraieyari, and Khairuddin Idris, and Jegak Uli, and Azimi Hamzah, Relationship Between Human Development Competencies And Work Performance. Australian Journal Of Basic Applied Sciences, 5.

New, Kuwi Hoi and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2005) Faedah Pendidikan Berdasarkan Teori Keperluan Maslow Di Kalangan Masyarakat Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ng, Beng Goh (1997) Mengenalpasti Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Guru-guru Kemahiran Pilihan E.r.t. Dalam Pelaksanaan Komponen K.m. M.pelajaran Kh Di Daerah J.bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ng, Eng#kong and Mohd Noor, Norani (1999) Keberkesanan Program Latihan Industri Untuk Pel.-pel. Thn. Akhir Stp (kh), Utm, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ng, Gek Lui and Sihes, Ahmad Johari (2008) Faktor-faktor Stres Di Kalangan Guru Yang Mengajar Mata pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Jenis Kebangsaan Cina daerah Mersing, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ng, Kam Hoong (1997) Satu Tinjauan Penggunaan Abm Di Kal. Guru-guru Khb Di Sek-sek. Men. Di Daerah Pulau, Pulau Pinang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ng, L. Y and Kamariah, A. B and Samsilah, R and Wong, S. L. and Petri Zabariah, M. A. R Predictors Of Self-regulated Learning In Malaysian Smart Schools. International Education Journal, 38417.

Ng, L. Y and Kamariah, A. B and Samsilah, R and Wong, S. L. and Petri Zabariah, M. A. R (2005) A Preliminary Study On Self-regulated Learning And Its Relationship With Student-teacher Interaction. Pakistan Journal Of Psychological Research., 20 (1-2).

Ng, Sau Ping and Puteh, Fatimah (2003) An Investigation On The Attitudes Of Teacher Trainees At Utm Towards The Integration Of Call In The English Language Classroom. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ng, See Kiok and Bakar, Md Nor (2000) Miskonsepsi Dalam Pembelajaran Topik Fungsi. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ng, Sew Lai and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2009) Proses Berfikir Dalam Penyelesaian Masalah Persamaan Linear Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ng, Sew Lai and Ismail, Zaleha (2004) Persepsi Terhadap Peranan Amali Dalam Mempengaruhi aspek-aspek Minat, Motivasi, Kefahaman Dan Pencapaian dalam Pembelajaran Sains Tingkatan Empat Di Kalangan pelajar Bandaraya Ipoh. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ng, Shi Ing and Puteh, Fatimah (2003) Learning English Through The Integration Of Multimedia. : A Case Study Of Form Four Students Of Sekolah Menengah Tun Habab, Kota Tinggi, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ng, Siew Fong and Hamzah, Masputeriah (2010) The Use Of Prewriting In Expository Writing. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ng, Ying Shya and Tan, Soo Yin (2004) Amalan Penggunaan Alat Bantu Mengajar (abm) di Kalangan Guru-guru Teknikal sekolah Menengah Teknik, negeri Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ng, Yoon Mooi (2008) Impact Of The Critical Thinking Component In The Health Education Management Of Nurses RA440.3.M2 N576 2008 f rb. Masters thesis, USM.

Ng Swee Fung, and Aminah Ahmad, and Zoharah Omar, Work-family Enrichment: It's Mediating Role In The Relationships Between Dispositional Factors And Job Satisfaction. International Journal Of Academic Research In Business And Social Sciences, 4.

Ngadalan, Afidah and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2007) Diognosis Kesalahan Lazim Dalam Tajuk Bentuk Piawai di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Sekolah Menengah johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ngadiah, Noraizah and Abd Rahman, Mohd Anuar (2007) Gaya Pembelajaran Di Kalangan Pelajar Tingkatan satu Di Sekolah Menengah Kebangsaan Zon Sg Balang,muar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ngadiman, Afandi and Omar, Shariff (1998) Analisis Kandungan Soalan-soalan Sejarah Bagi Kertas Model Pmr Satu Tinjauan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ngah, Abdol and Rajuddin, Muhd Rashid (1999) Kehendak-kehendak Industri Kecil Dalam Bidang Penyejukan & Penyamanan Udara & Hubungannya Dengan Kurikulum Yang Terdapat Di I.l.p. Kuala Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ngah, Sabariah and Arshad, Mohammad Yusof (2004) Mengkaji Tahap Penguasaan Kemahiran Proses Sains Di kalangan Pelajar Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ngak Ching, See and Abu Bakar, Zainudin (2008) Gaya Keibubapaan Di Kalangan Keluarga murid-murid Tahun Enam Di Sk Taman Universiti 4. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ngan, Cheng Hwa and Othman, Widad (2000) The German Dual Training System : An Anternative Training Scheme To Strengthen The Vocational Education Ang Trining Program At German Malaysian Institute. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ngan Abdullah, Adnan (1998) Permasalahan Pel. Lepasan Spm. Dalam Menguasai Kemahiran Di Sektor Swasta, Khususnya Di Syarikat Elektrik Di Bandar Muar, Johor. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ngau, Chai Hong and Noordin, Shaharom (2000) Tahap Kefahaman Kemahiran Mengelas Dan Mentakrif Secara Operasi Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ngiow, Jea Ai and Tan, Soo Yin (2002) Hubungan Antara Faktor Keluarga Dengan Tingkah Laku Bercinta Di Tempat Awam Di Kalangan Mahasiswa. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ngu, Mee Sing and Zainal, Zaidah (2009) The Performance Of Critical Reading Skills Among Students Of Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ngu, Pee Yoong and Abu, Baharin (2003) Penilaian Guru Sains Terhadap Pelaksanaan Pengajaran Mata Pelajaran Sains Kbsm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ni, Mohd Ismail (2000) Pemahaman Konsep Cahaya Di Kalangan Pelajar Tahun 5 Sekolah Rendah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nik Abd. Rashid, Nik Dazuki (1996) Kajian Rekabentuk Kekuda Pemampat Spring Gelung Mac Pherson Strut. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nik Abdul Rahman, Nik Akhtarulhaq and Omar, Abdul Hafidz (2004) Perbandingan Isyarat Deria Sensori Hasil Latihan Senaman Ke Atas Kontraksi Dan Kekuatan Maksimum Otot Biceps Pesakit Erb s Palsy / Brachial Plexus. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nik Adib, Nik Mohammad Khairi and Shariffudin, Rio Sumarni (2009) Pembangunan Perisian Pembelajaran Peersamaan Kuadratik berdasarkan Teori Kecerdasan Pelbagai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nik Mustafa, Nik Murni and Habil, Hadina (2011) Students Perception Of Learning Pronounciationin Esl Classroom. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nik Mustapha, Nik Marhani and Shariffudin, Rio Sumarni (2001) Gaya Pembelajaran Dan Kepelbagaian Kecerdasan Pelajar Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kejuteraan Awam/elektrik/jentera) Di Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nik Wan Hamad, Nik adilah and Buntat, Yahya (2007) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sikap Disiplin Di kalangan Pelajar Sekolah Menengah Teknik Di Negeri selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nik Yaakub, Nik Mohd Khairul Anuar and Rahabah, Abdhamid (2004) Kesan Ujian Sit-and-reach Elektronik Dalam Peningkatan tahap Kelenturan Maksimum Pemain-pemain Sepak Takraw universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nik Yusoff, Nik Norhayati and Nordin, Aziz (2003) Menguji Tahap Kefahaman Pelajar Terhadap Konsep Jirim dalam Fenomena Harian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nik Yusoff, Nik Rafidah and Ramli, Jamaluddin (2002) Hubungan Antara Didikan Agama Ibu Bapa Dengan Pengamalan Pelajar Sekolah Menengah Maahad Muhammadi (perempuan) Kota Bharu, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nizar, Tamar Jaya (2004) Persepsi Pelajar Terhadap Peranan Ibu Bapa Pada Pendidikan Awal Dalam Membentuk Sahsiah remaja: Satu Kajian Di Kalangan Pelajar Tahun Empat Di Fakulti Pendidikan Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Noodin, Maimunah (1997) Persepsi Pel.-pel. Lelaki F. Pendidikan Utm Terhadap Profesion Perguruan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Noor, Ahmad Fadzil and Harun, Hafizah (1999) Persepsi Guru-guru Pend. Jasmani Terhadap Pelaksanaan M.pelajaran Pend. Jasmani & Kesihatan Sebagai M.pelajaran Teras Di Sek. Men. Daerah Perak Tengah, Perak D.ridzuan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Noordin, Mohd Halim (1995) Tingkahlaku Belajar Pel.-pel. Thn. Satu Asas Utm : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Noordin, Noor Effinna and Mohd Salleh, Zanariah (2011) The Perception Of Utm Teacher Trainees On Their Readiness To Teach Mathematics And Science In English. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nooreen Noordin, and Habibah Elias, and Rahil Mahyuddin, Understanding Psychosocial Behavioral Patterns: Factors And Problems In School To University Transition. Masaum Journal Of Social Science And Application, Octobe.

Nor, Rosdi and Idris, Abdul Razak (2002) Pelaksanaan Jadual Waktu Anjal Di Enam Buah Sekolah Di Sekitar Lembah Kelang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nor Azmi, Noor Azean and Udin, Amirmuddin (2006) Kajian Menentukan Ukuran Dimensi Dan Keselesaan Kerusi belajar Di Perpustakaan Sultanah Zanariah (psz) utm Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nor Hasin, Norzalina and Abd Salam, Norhanim (2003) The Role Of Background Knowledge In Comprehending reading Text. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nor Ilyani Harun, and Ahmad Fauzi Mohd. Ayub, and Fadzilah Ab. Rahman, Keberkesanan Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Tatabahasa. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 40910.

Nor Sabila Ramli, and Md. Salleh Hassan, and Bahaman Abu Samah, and Muhammad Shamshahkat Ali, Assesment Of Agriculture information Displayed Within The Agriculture Websites In Malaysia. Science Series Data Report, 2.

Nor Wahiza Abdul Wahat, Organizational Climate As A Predictor To Job Satisfaction Of New Faculties In Three Public Universities Of Malaysia. The Journal Of Global Business Management, 1.

Nor Wahiza Abdul Wahat, Person-job Fit Perception: The Influence On Work Adjustment Of Academe Newcomers. The Journal Of Global Business Management, 1.

Nor Wahiza Abdul Wahat, A Qualitative And Quantitative Assessment Of Person-job Fit Perception And Work Adjustment Of New Academics. Journal Of Human Resource And Adult Learning, 2.

Nor Wahiza Abdul Wahat, The Salience Of Proactive Personality In Academia Settings. European Journal Of Social Sciences, 2.

Nor Wahiza Abdul Wahat, and Rohany Nasir, and Fatimah Omar, Intelligent Work Adjustment Approaches Of New Academics. European Journal Of Social Sciences, 4.

Nor Wahiza Abdul Wahat, and Rohany Nasir, and Fatimah Omar, Shaping The Right Fit Perceptions Of Academe Newcomers. European Journal Of Social Sciences, 2.

Noraani Mustapha, and Aminah Ahmad, and Jegak Uli, and Khairuddin Idris, Antecedents Of Intention To Stay With The Mediating Effects Of Work-family Factors Among Single Mothers. European Journal Of Social Sciences, 2.

Noraani Mustapha, and Aminah Ahmad, and Jegak Uli, and Khairuddin Idris, The Impact Of Work-family Factors In The Relationships Between Organizational And Occupational Characteristics And Intention To Stay. Asian Journal Of Business And Management Sciences,, 1.

Noraani Mustapha, and Aminah Ahmad, and Jegak Uli, and Khairuddin Idris, Mediation Effects Of Work- Family Factirs On The Relationship Between Dispositional Characteristics And Intention To Stay Among Single Mothers In Malaysia. International Journal Of Business And Social Science, 15.

Noraani Mustapha, and Aminah Ahmad, and Jegak Uli, and Khairuddin Idris, Mediation Effects Of Work-family Factors On The Relationship Between Dispositional Characteristics And Intention To Stay Among Single Mothers In Malaysi. International Journal Of Business Research And Management (jbrm), 3.

Noraani Mustapha, and Aminah Ahmad, and Jegak Uli, and Khairuddin Idris, Mediation Effects Of Work-family Factors On The Relationship Between Dispositional Characteristics And Intention To Stay Among Single Mothers In Malaysia. International Journal Of Business And Social Science, 15.

Noraani Mustapha, and Aminah Ahmad, and Jegak Uli, and Khairuddin Idris, Work-family Facilitation And Family Satisfaction As Mediators In The Relationship Between Job Demands And Intention To Stay. Asian Social Science, 6.

Noraidah Saharai @ Ashaari, and Hairuliza Mohd Judi, and Abdul Azim Abdul Ghani, and Mohd Hassan Selamat, and Aida Suraya Md. Yunus, Modul Berstruktur Pengukuran Konstruk Kebergunaan Perisian Kursus Matematik. Jurnal Teknologi, Disemb.

Noraidah Sahari, and Hairuliza Mohd Judi, and Abdul Azim Abdul Ghani, and Hasan Selamat, and Aida Suraya Md. Yunus, Construction And Selection Of Usefullness Evaluation Items. International Journal Of Education And Information Technologies, 1.

Norain Mohd Tajuddin, and Rohani Ahmad Tarmizi, and Mohd Majid Konting, and Wan Zah Wan Ali, Instructional Efficiency Of The Integration Of Graphing Calculators In Teaching And Learning Mathematics. International Journal Of Instruction 2008.

Norain Mohd Tajudin, and Rohani Ahamd Tarmizi, and Wan Zah Wan Ali, and Mohd Majid Konting, The Effects Of Using Graphic Calculator In Teaching And Learning Of Mathematics On Students' Performance And Measure Of Instructional Efficiency. Educationist: Jurnal Kajian Filosofi, Teori, Kualitas, Dan Manajemen Pendidikan Guru, Julai.

Norain Mohd Tajudin, and Rohani Ahamd Tarmizi, and Wan Zah Wan Ali, and Mohd Majid Konting, The Effects Of Using Graphic Calculator In Teaching And Learning Of Mathematics. Malaysian Journal Of Mathematical Sciences, 1.

Norain Mohd Tajudin, and Rohani Ahmad Tarmizi, and Wan Zah Wan Ali, and Mohd Majid Konting, Effects Of Integrating The Use Of Graphic Calculators On Mathematics Performance From The Cognitive Load Perspective. The Electronic Journal Of Mathematics And Technology, 2.

Noraini Ismail, and Rusnani Abdul Kadir, Persepsi Terhadap Perkhidmatan Kerjaya Dan Masalah Amalan Semasa: Perspektif Pengamal. Jurnal Perkama, -.

Noraini Ismail, and Sidek Mohd. Noah, (2006) Profil Dan Keselarasan Kerjaya Di Dalam Dunia Pekerjaan Maskulin Dan Feminin Di Daerah Petaling. Jurnal Teknologi Siri E, 44 (jun).

Noralai Ismail, and Norhasni Zainal Abidin, Tinjauan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Komitmen Pekerja Organisasi. Jurnal Dinamika Sosial Ekonomi, 1.

Noran Fauziah, Y and Zaidatol Akmaliah, L. P and Rahil, M Stres Di Kalangan Guru Wanita Yang Mengajar Kemahiran Hidup. Pertanika Journal Of Social Science And Humanities, 36931.

Norasmah, H.o. and Zaidatol Akmaliah, L.p Perbandingan Pencapaian Kognitif, Efektif, & Kompetensi Pelajar Program Keusahawanan Remaja Yang Berlainan Latar Belakang Keluarga. Pertanika Journal Of Social Science And Humanities, 37632.

Nordin, Latipah (2008) Students‟ Attitude And Motivation Towards The Use Of Online Grammar Exercises In The Esl Classroom. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nordin, Mohd Khairi and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2004) E-dagang Dalam Industri Kecil Dan Sederhana ( Iks ) tinjauan Di Kawasan Industri Negeri Perlis Indera Kayangan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nordin, Nordiana and Kassim, Abu Hassan (2004) Mengenalpasti Tahap Kefahaman Pelajar Tingkatan Empat dalam Kemahiran Memerhati, Kemahiran Mengukur Dan kemahiran Merekod. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nordin, Noreen Wani and Salam, Abdul Rahim (2002) A Survey Teachers Attitute Towards Students In English Language Calssroom At Sekolah Menengah Majidi Baru,kaampung Melayu,johor Bharu,johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nordin, Norhidayah and Noordin, Shaharom (2009) Pembangunan Bahan E-pembelajaran Berasaskan Moodle Bertajuk Daya Dan Tekanan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nordin, Norul Alima and Zainal, Zaidah (2011) Relationship Between Reading Habit And Malaysian University English Test Result Among Students In Faculty Of Education. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nordin, Norul Alima and Zainal, Zaidah (2011) Relationship Between Reading Habit And Malaysian University English Test Result Among Students In Faculty Of Education. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nordin, Nur Asiah and Jalil, Ab Gani (2002) Persepsi Pelajar Tingkatan Empat Terhadap Aktiviti Keagamaan. Satu Kajian Di Sekolah Menengah Kebangsaan Majidi Baru, Johor Bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nordin, Ramlan and Omar, Abdul Hafidz (2003) Kajian Konflik Dalam Sebuah Pasukan Bola Sepak Elit Negeri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nordin, Shamsudin (1997) Rekabentuk Kawalan Sistem Bekalan Elektrik Di Utm Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nordin, Siti Zuraida and Yamin, Sulaiman (2007) Masalah Dan Salah Konsep Pelajar Tingkatan Dua Dalam Menyelesaikan Soalan Pecahan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Norhasni, Z. A. Department Responsibilities For Supervision: Postgraduate Students’ Perception At One Malaysian Public University. The International Journal Of Learning, 2.

Norhasni, Z. A. Effective Supervision: It Takes Two To Tango. The International Journal Of The Humanities., 3.

Norhasni, Z. A. Exploring Challenges In Ph.d Studies: A Case Of Science Student. Educare International Journal Of Educational Studies, 1.

Norhasni Zainal Abiddin, The Sources To Acquire Informal Mentor On The Graduate Agriculture Entrepreneurs In Malaysia. International Journal Of English And Education, 4.

Norhasni Zainal Abiddin, and Aminuddin Hassan, A Review Of Effective Mentoring Practices For Mentees Development. Journal Of Studies In Education, 40940.

Norhasni Zainal Abiddin, and Syamsuhadi Irsyad, The Involvement Of Graduate Youth In Commercial Agriculture: Issues And Challenges. International Journal For Educational Studies, 40913.

Norhasni Zainal Abidin, Challenges In Phd Studies: The Case Of Arts Student. European Journal Of Social Sciences, 2.

Norhasni Zainal Abidin, Coaching And Mentoring: The History And Principles. The International Journal Of Educatiion, 39022.

Norhasni Zainal Abidin, Effective Practices In Graduate Student Supervision Uding The Mentoring And Coaching Approaches. The Journal Of Human Resource And Adult Learning, 38838.

Norhasni Zainal Abidin, Effective Supervision Of Research Students: A Study Of University Ptactices And Foreign Students' Experience. The Journal Of Human Resource And Adult Learning, 38838.

Norhasni Zainal Abidin, Exploring Clinical Supervision To Facilitate The Creative Process Of Supervision. The Journal Of International Social Research, 3.

Norhasni Zainal Abidin, Graduate Research Student Policy: A Study Of United Kingdom Universities' Practices. European Journal Of Social Sciences, 38721.

Norhasni Zainal Abidin, Issues In Educational Loan Repayment In Malaysia. The Journal Of Global Business Management, 38750.

Norhasni Zainal Abidin, Mentoring And Coaching: The Roles And Practices. The Journal Of Human Resource And Adult Learning, 39022.

Norhasni Zainal Abidin, Postgraduate Students' Perception On Effective Supervision: A Case Study At One Public University In Malaysia. The Journal Of International Social Research, 1.

Norhasni Zainal Abidin, The Practice Of Training Program Design At Selected Training Institutes In Malaysia. The Journal Of Human Resource And Adult Learning, 39022.

Norhasni Zainal Abidin, The Review Of Supervisor Responsibilities In Research Student Policies. Pedagogia : Jurnal Ilmu Pendidikan, 1.

Norhasni Zainal Abidin, The Review Of Supervisory Practices In Research Student Policies. The Journal Of Global Business Management, 38778.

Norhasni Zainal Abidin, The Role Of An Effective Student: Case Studies At The University Of Manchester, United Kingdom. The International Journal Of Learning, 1.

Norhasni Zainal Abidin, The Role Of An Effective Supervisor: Case Studies At The University Of Manchester, United Kingdom. European Journal Of Scientific Research, 3.

Norhasni Zainal Abidin, Supervisory Patterns And Practices: Case Studies At The University Of Manchester, United Kingdom. European Journal Of Scientific Research, 2.

Norhasni Zainal Abidin, What Did You Get From Your School?: Case Studies At The University Of Manchester, United Kingdom. The Journal Of Global Business Management, 38778.

Norhasni Zainal Abidin, and Azahari Ismail, and Khairuddin Idris, and Shamsuddin Ahmad, Bimbingan Yang Berkesan Dalam Penyelidikan Akademik. Mimbar Pendidikan, 2.

Norhasni Zainal Abidin, and Khairuddin Idris, A Review Of Best Practices Foe Effective Coaching. Historia: Journal Of Historical Studies, 2.

Norhasni Zainal Abidin, and Mel West, Effective Meeting In Graduate Research Student Supervison. Journal Of Social Sciences, 1.

Norhasni Zainal Abidin, and Mel West, Responsibilities Of Graduate Student: The Review Of Research Student Policies. Journal Of Social Sciences, 1.

Norhasni Zainal Abidin, and Mel West, Supervision Practices For Foreign Graduate Research Students. American Journal Of Applied Sciences, 6.

Norhasni Zainal Abidin, and Shamsuddin Ahmad, The Journey To Success In Phd: A Case Of A Malaysian Social Science Student. Sosiohumanika, 1.

Norhasni Zainal Abidin, and Shamsuddin Ahmad, Perbezaan Gender Dalam Penyelian Phd : Kes Pelajar Malaysia Di Universiti-universiti United Kingdom. Journal Of Historical Studies, 1.

Norhasni Zainal Abidin, and Shamsuddin Ahmad, and Khairuddin Idris, and Azahari Ismail, Using Clinical Supervision Approach In Graduate Research Student Supervision. International Journal Of Education, 2.

Norhasni.z.a, and Turiman Suandi, Enhancing Profesional Development Trough Mentoring. Educare: International Journal Of Educational Studies, 1.

Norhasni.z.a., and Ahmad, F.m.a and Nurzaidatulshima, K. A Review Of Resource Needs In Postgraduate Studies. Historia: Journal Of Historical Studies, 1.

Norhayati Alwi, and Tajul Ariffin Noordin, Teori Pembangunan Insan Kamil Menerusi Pengkajian Alam - Asas Perancangan Pendidikan Sains Bersepadu. Jurnal Persatuan Pendidikan Teknik & Vokasional Malaysia, Januar.

Norliza Ibrahim, and Wong Su Luan, and Ahmad Fauzi Mohd Ayub, Sikap Terhadap Komputer Di Talangan Pelajar Ict Tingkatan Empat. Jurnal Teknologi Pendidikan Malaysia, 1.

Norliza Ibrahim, and Wong Su Luan, and Ahmad Fauzi Mohd Ayub, Sikap Terhadap Komputer Dikalangan Pelajar Ict Tingkat Empat. Jurnal Teknologi Pendidikan Malaysia, Nov 1 .

Norman, Ilfi and Bakar, Mohd Nor (2008) Secondary School Students Abilities Of Problem Posing activities. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Norman, Ilfi and Md Johan, Othman (2006) Hubungan Antara Kecerdasan Intelek, Kecerdasan Emosi Dan stres Di Kalangan Guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Norsidah T. Mohamed, and Rosnaini Mahmud, and Mokhtar Dato Hj. Nawawi, Tahap Pengintegrasi Ict Dan Kewujudan Kondisi Ely Yang Menyokong Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Kalangan Guru Sekolah Rendah. Journal Teknologi Pendidikan Malaysia.

Noruldin, Mohd Kamaruzaman (1999) Permasalahan Pel. Thn. 1stp. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Noryati Ngah, and Aminah Ahmad, and Maznah Baba, The Mediating Effect Of Work-family Conflict On The Relationship Between Locus Of Control And Job Satisfaction. Journal Of Social Science, 4.

Noryati Ngah, Aminah Ahmad and Tengku Aizan Tengku Abdul Hamid, and Azahari Ismail, The Mediating Role Of Work-family Conflict In The Relationship Between Supervisor Support And Job Satisfaction. The International Journal Of Interdisciplinary Social Sciences, 11.

Novel Lyndon, and Maimunah Ismail, Reasons For Differences In Educational Attainment And Employment Participation Of Bidayuh Men And Women. Journal Of Human Resource And Adult Learning, 1.

Nun, Hamzah (2000) Gaya Pembelajaran Pel. Di Utm. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nun, Hamzah and Said, Hamdan (1999) Gaya Pembelajaran Pelajar Di Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nur Liyana Mohd Ibrahim, and Jamaluddin Ahmad, Sikap Guru Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah Pembelajaran Terhadap Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling. Jurnal Psikologi: Perkhidmatan Awam Malaysia, Jun.

Nur Naha, A. M and Maimunah, I Satisfaction Of Distance Learners Towards Information Technology Usage. Pertanika Journal Of Social Science & Humanities, 36900.

Nur Sakinah Thomas, and Seyedehhava Mousavy, and Jayakaran Mukundan, and Vahid Nimehchisalem, The Relationship Between Burnout And Trait Emotional Intelligence Among Secondary School Teachers In Malaysia. International Journal Of Applied Linguistics And English Literature, 1.

Nur Surayyah Madhubala Abdullah, Teaching Of English As A Performing Art: Reflecting On Its Role In The Curriculum. Pertanika J. Soc. Sci. & Hum., S.

Nurdin, Omar and Mohd Nor, Mohad Anizu (1999) Kaian Perbandingan Catatan Masa Reaksi Antara Posisi Pertahanan & Posisi Penyerang Pemain Bolasepak Lelaki Bawah 18 Thn. Sek. Men. Sungai Bayor, Selama, Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nurul Hijja Mazlan, and Shaffe Mohd Daud, Electronic Signing Storybook (codread) For Deaf Students. Journals Of Special Education, 1.

Nurul Hijja Mazlan, and Shaffe Mohd Daud, and Ahmad Fauzi Ayob, Effectiveness Of Assistive Computer Techonology (act) For Enchancing Basic Language Skills Among Students With Hearing Disabilities. Pertanika, 1.

Nurul Izzati, and Soaib Asimiran, and Zaidatol Akmaliah Lope Pihie, Kesediaan Guru-guru Mata Pelajaran Aliran Vokasional Melaksanakan Program School Enterprise Di Sekolah Menengah Teknik Dan Vokasional. Jurnal Teknologi, 7.

Nuruldin, Mohd Adnan and Hushin, Hassan (2011) Faktor-faktor Yang Mendorong Pelajar Jptk Tahun Satu Utm Memilih Melanjutkan Pelajarn Dalam Bidang Pendidikan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

O

Ohba, Asayo WIDENING ACCESS TO SECONDARY EDUCATION IN AFRICA: WHAT LESSONS COULD AFRICA LEARN FROM EAST AND SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES? Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 27, 1–21, 2012.

Omar, Abdullah Zhidi and Sihes, Ahmad Johari (2009) Tahap Penguasaan Pelaksanaan Kerja Kursus Berasaskan Ilmu Dalam Kalangan Pensyarah Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggong Ibrahim. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Omar, Ahmad Suhaimi (1995) Penggunaan Rancangan T.v. Pend. Bagi M.pelajaran Khb Di Dalam Proses Pengajaran & Pembelajaran Di Sek.-sek. Men. Daerah Hilir, Perak Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Omar, Ahmad Zaidee and Shariffudin, Rio Sumarni (2002) Hubungkait Sahsiah Guru Teknikal Terhadap Pembelajaran Pelajar. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Omar, Apandi and Syed Mansor, Syed Mohd Syafeq (2005) Hubungan Tekanan Kerja Dan Pepuasan Kerja Guru-guru Disiplin Sekolah Menengah Kebangsaan Negeri johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Omar, Apandi and Tan, Soo Yin (2003) Hubungan Tekanan Kerja Dan Kepuasan Kerja Guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Kawasan Bandar Daerah Pontian, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Omar, Azubir and Rosman, Arief Salleh (2009) Persepsi Pelajar Spi Utm Berkenaan Karamah Dan Sihir. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Omar, Ibrahim and Shamsudin, Sarimah (1999) Using Communicative Games To Enhance Listening And Speaking Skills In English Language Learning For Year Five Pupils In Sek. Keb. Lktp Belitong, Kluang Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Omar, Jimat and Rajuddin, Muhd Rashid (1999) Faktor Keupayaan Guru-guru Stp & Lpp Lepasan Utm Dalam Mengajar M.pelajaran Lukisan Kej. Di Sek. Men. Akademik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Omar, Khamsan and Abd Rahman, Ali (1999) Kesukaran Pel. Ting.2 Men. Menguasai Tajuk Nombor Negatif : Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Omar, Masitah and Hushin, Hassan (2002) Faktor-faktor Penyebab Pelatih Mudah Terpengaruh Di Dalam Penagihan Dadah Akibat Faktor Rakan Sebaya : Kajian Di Pusat Serenti Tampoi, Johor Darul Takzim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Omar, Mohd Saufi (1998) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembentukan Klik Di Kal. Pel. Ting.4 : Satu Tinjauan Di Smt Segamat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Omar, Muhaida (1998) Keupayaan Mengajar Guru-guru Kh Ting.1-3. Dalam Bidang Kemahiran Elektronik Bahagian Teras M.pelajaran Khb Sek.-sek. Kaw. Merlimau, Jasin Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Omar, Muhammad Firdaus and Aris, Baharuddin (2009) Merekabentuk Penyongsang Dwi-arah Berkuasa Rendah Dengan transformer Terpisah Frekuensi Rendah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Omar, Nor Azmawati and Ismail, Zaleha (2007) Pembangunan Bahan E-pembelajaran Berasaskan Moodle Bertajuk directed Numbers. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Omar, Norliza and Arshad, Mohammad Yusof (2004) Kefahaman Konsep Asid Dan Bes Di Kalangan pelajar-pelajar Tingkatan Empat Aliran Sains. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Omar, Ramlan and Mohd Said, Mohd Rizal (2009) Tinjauan Masalah Ahli Jawatankuasa Kantin Dalam Memantau Kantin Sekolah Di Zon Banting, daerah Kuala Langat, Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Omar, Rosli and Basir, Kamarudin (1999) Penghayatan Penerapan Nilai-nulai Murni Di Kal. Guru-guru Teknikal Di Smt Dalam N.perlis. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Omar, Rozali (2000) Kesan Pengiktirafan Ms Iso 9002 Sekolah Menengah Kebangsaan Derma, Kangar, Perlis. Terhadap Guru-guru Dan Kakitangan, Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Omar, Shahrina and Subari, Kamalularifin (2006) Pola Gaya Pembelajaran Yang Menjadi Keutamaan Di kalangan Pelajar-pelajar Tingkatan Empat Di Empat Buah sekolah Menengah Daerah Johor Bahru Mengikut Gaya pembelajaran Honey Dan Mumford. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Omar, Shahruden (1997) Persepsi Majikan Terhadap Keupayaan Jurutera Awam Lulusan Luar N.dibandingkan Dengan Lulusan Tempatan Dalam Industri Binaan Di J.bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Omar, Shariff (2003) Pentaksiran Kerja Amali Sains Berdasarkan Sekolah Satu Tinjauan Di Beberapa Sekolah Menengah Di Daerah Segamat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Omar, Shariff (2000) Persepsi Guru Terhadap Keberkesanan Penggunaan Karangan Terkawal Di Kalangan Pelajar Tingkatan Peralihan Di Sekolah Menengah Kebangsaab Mushi Sulaiman, Batu Pahat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Omar, Siti Salbiah and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2011) Kefahaman Konsep Gas Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Omar Majid, and Hanafi Atan, and Zuraidah A. Rahman, and Ahmad H Mohamad, and Tan Wee Chuen, and Wong Su Luan, The Effect Of The Use Of, And Attitude Towards, The Internet To Create Perceived Confidence And Satisfaction Among Student Teachers enrolled As Distance Learners. International J. Soc. sci. & Education, 1.

Omar., Hafizah and Abdol, Mat Jizat (2000) Pusat Sumber Sekolah : Koleksi Sains Dan Kecermerlangan Akademik Satu Tinjauan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ong, Bee Suan and Harun, Hafizah (2001) Penerimaan Bodysuit Di Kalangan Pelajar Sains Sukan, Fakulti Pendidikan, Utm, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ong, Chiek Pin and Shariffudin, Rio Sumarni (2001) Gaya Ppembelajaran Pelajar Dan Gaya Pengajaran Guru Taingkatan Dua Di Sekolah Menengah Bandar Dan Luar Bandar Di Daerah Batu Pahat, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ong, Guat Kee (1999) Using Language Games In The Reinforcement Of Grammar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ong, Jia Li and Dahlan, Mohd Yunos (2004) Pengumpulan Asid Laktik Dalam Darah Untuk Atlit terlatih Dan Atlit Tidak Terlatih. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ong, Siu Gek and Zainal, Zaidah (2005) An Experiment On The Effects Of Using Selected Reading Texts on Essay Writing. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ong, Yuh Min and Atan, Anie (2002) Rating Esl Writing Performance : A Comparison Between Holistic And Analytic Assessments. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ooi, Eng Ting and Rahabah, Abdhamid (2003) Kajian Kesan Merokok Terhadap Kadar Pengambilan Oksigen Maksimum (vo2max) Melalui Pengambilan Kadar Nadi Latihan Di Kalangan Pelajar-pelajar Lelaki Tahun 4 Sains Sukan, Utm, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ooi, Jin Bing and Omar, Abdul Hafidz (2004) Reka Cipta Alat Ujian Bmi (body Mass Index) Berelektronik Bagi ujian Kecergasan Jasmani Kebangsaan (ukjk) Untuk Mengukur nilai Bmi (body Mass Index). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ooi, Lay Eng and Abdullah, Khairi Izwan (2002) The Effects Of The Lexical Approach On Students Writing Performance. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ooi, Song Ngo (1999) Enhancing Reading Comprehension Throught Explicit Reading Of Reading For Main Idea. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ooi, Yoon Phaik and Ninggal, Mohd Tajudin (2002) Stress And Anxiety Among Engineering Students And Non-engineering Students At Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Oon, Chan Geok International Conference on Teaching-Learning Process in Universities at Universiti Sains Malaysia, Penang, on June 12-16, 1979 - A Report. Asia Pacific Journal of Educators and Education.

Osman, Amiruddin Kesesuaian Item Ujian Kokurikulum Diploma Pegurusan Malaysia Di Maktab Pergururan Perempuan Melayu Melaka: Satu Analisis. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Osman, Asmah and Hashim, Shahrin (2004) Faktor-faktor Pengaplikasian Kemahiran Elektif Ert Oleh Pelajar Tingkatan Empat Dalam Kehidupan Seharian Di Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Pudu Dan Sekolah Menengah Cheras, Kuala Lumpur, satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Osman, Eddy Mohd Sahlan (2004) Teachers Acceptance Of Kbsm English Form Four syllabus. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Osman, Gazari (1995) Satu Tinjauan Masalah Kemudahan Sukan & Rekreasi Di 6 Buah Kampung Pel. Utm Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Osman, Islamiah and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2004) Tahap Kesediaan Bakal Guru Terhadap pengajaran Sains Dalam Bahasa Inggeris. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Osman, Maslan and Kamin, Yusri (2004) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keengganan Usahawan bumiputera Untuk Berpindah Ke Prasarana Yang Telah disediakan Oleh Kerajaan Di Daerah Jasin, Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Osman, Norlaila Wati and Othman, Widad (2004) Aplikasi Srategi Pengajaran Oleh Guru Kejuruteraan Awam dalam Pengajaran Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan awam Di Empat Buah Sekolah Menengah Teknik Di Negeri selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Osman, Nurul Ain and Mohd Said, Mohd Rizal (2009) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelajar Darjah Lima Terhadap Kriteria Pemilihan Makanan Di Kantin Sekolah Kebangsaan Kangkar Pulai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Osman, Rohana and Abdol, Mat Jizat (2003) Penglibatan Pelajar Sekolah Menengah Teknik Dalam Bidang Sukan Di Pulau Pinang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Osman, Sadli and Mustaffa, Mohamed Sharif (2002) Satu Analisa Keperluan Sokongan Sosial Terhadap Remaja Yang Mengalami Stress Disekolah Menengah Daerah Kota Tinggi. Satu Kajian Kes. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Osman Teng, Noriasah and Syed Mansor, Syed Mohd Syafeq (2006) Tinjauan Kategori Masalah Dengan Demografi di Kalangan Pelajar Tahun Satu Fakulti Pendidikan universiti Teknologi Malaysia berasaskan Mooney Problem Check List. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Adawiyah (1999) Process Writing : A Comporative Study Towards Students Of Form 1 Of Sek. Men. Pei Hwa, Sungai Mati, Muar, Johor D.takzim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Ahmad Nazir and Hushin, Hassan (2003) Peranan Pengetua Dan Guru Dalam Melaksanakan Program Pembangunan Pelaajar Sekolah Menengah Di Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Che Norliawati and Abd Latib, Azlan (2006) Pola Gaya Pembelajaran Pelajar Sekolah Menengah Teknik jalan Stadium, Alor Setar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Ghazali Bin (1980) Sejauh Manakah Kurikulum Sekolah Rendah Darjah I Hingga III Menjadi Asas yang Kukuh Sebagai Persediaan Pelajaran. Asia Pacific Journal of Educators and Education, 2 (1). pp. 9-19.

Othman, Hairiza and Syed Mansor, Syed Mohd Syafeq (2009) Kajian Kategori Masalah Pelajar Tahun Satu, kolej Tun Razak,universiti Teknologi Malaysia, skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Ismail (1997) Meninjau Faktor-faktor Yang Menyebabkan Peniaga Kecil Bumiputra Statik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Junainah and Noordin, Shaharom (2009) Tahap Kesedaran Kepentingan Pengurusan Makmal Sains dalam Kalangan Bakal Guru Sains. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Kamarozaman and Uzir, Mohd Mohsin (1999) Adakah Status Akademik & Persekitaran Keluarga Mempengaruhi Pencapaain M.pelajaran Kh Dalam Pmr Di Sek. Men. Keb. Laloh, Kuala Krai, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Masrina and Said, Hamdan (2000) Perspektif Terhadap Proses Pengajaran Yang Elektif Dalam Bidang Kejuteraan Di Utm Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Mohd Akbarudin and Borhan, Abdul Jalil (2001) Persepsi Pelajar Terhadap Keberkesanan Perkara Asas Fardu Ain (pafa) Dalam Membantu Meningkatkan Kefahaman Ibadah Solat. Satu Kajian Ke Atas Pelajar Tingkatan 4 Sekolah Menengah Kebangsaan Jerantut,pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Mohd Pauzi (1997) Kajian Rekabentuk Pencucian Tangan Automatik Serta Pembuangan Sisa. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Mohd Syafiq Salman and Rajuddin, Muhd Rashid (2009) Penggunaan Teknologi Mekanikal (jentera) Oleh Petanipetani kaum Etnik Di Kawasan Siburan, Sarawak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Mohd Zaidi and Hamdan, Abdul Rahim (1999) Keberkesaan Perlaksanaan Aktiviti & Projek Pel. Ting.4 Pkee Bagi M.pelajaran Pengajian Kej. Elektrik & Elektronik (pkee) Di Smt Melaka Tengah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Noor Khairani and Abd Hamid, Mohd Zolkifli (2003) Persepsi Guru-guru Terhadap Pengambilan Makanan Tambahan (food Supplements). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Noor Safrina and Abd Rahman, Mohd Anuar (2009) Kesan Persekitaran Utm Dalam Membangunkan Aspek Sosial pelajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Nor Azman and Othman, Widad (1999) A Perception Of The Health Care Industry On The Medical Elactronics Graduates Of British Malaysian Institute (bmi). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Nor Diana and Hassan, Johari (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pilihan Pelajar Tingkatan Empat, Sekolah Menengah Teknik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Norhamimi and Harun, Hafizah (1999) Kesan Latihan Plyometrics Peningkatan Kekuatan Otot Kaki Pemain Bola Jaring Bawah 18 Thn. Sek. Men. Tmn. Seri Gombak Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Normah (1999) The Effects Of The Environment And Affective Factors Toeards Reading Achievement Of Year 5 Pupils In 2 Schoola In The District Of J.bahru, Johor D.tazim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Nurhasni and Nordin, Aziz (2006) Tahap Kefahaman Pelajar Tingkatan Empat Terhadap amalan Keselamatan Makmal Serta Teknik Asas pengendalian Alat Radas Di Sekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Radzuan (1995) Kunci Pintu Elektronik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Rohana and Harun, Rosta and Muda, Azizi and Ismail, Ismi Arif KESAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ALAM SEKITAR MELALUI AKTIVITI MELUKIS MURAL UNTUK MENINGKATKAN PENGETAHUAN DAN KESEDARAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH TERHADAP ALAM SEKITAR (THE EFFECT OF TEACHING AND LEARNING OF ENVIRONMENTAL EDUCATION THROUGH MURAL PAINTING ACTIVITY IN ENHANCING THE KNOWLEDGE AND AWARENESS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS TOWARDS THE ENVIRONMENT). Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 28, 11–31, 2013.

Othman, Rohani and Abdul Raof, Abdul Halim (2004) Analyzing The English Language Communicative Needs Of Engineers In The Manufacturing Sector: A Case Study At Shimano Components (m) Sdn. Bhd. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Rosmawati (1994) Satu Tinjauan Terhadap Faktor-faktor Kelemahan Pel. Melayu Dalam M.pelajaran B. Inggeris Di Politeknik Pantai Timur. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Ruzimah and Mahmood, Mohd.nasir (2009) A Study On Levels Of Preference On Cooperative Learning Method Of Utm Tesel students. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Salleh (1997) Penggunaan Abm Dalam Pengajaran M.pelajaran Khb Di Kal. Guru-guru 5 Sph Utm (satu Tinjauan). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Shaparrin and Shakib, Sulaiman (2002) Pelaksanaan Program Hisbah Di Kolej Kediaman Pelajar. Satu Kajian Di Kolej Tun Dr. Ismail. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, T and Matthews, R and Secombe, M. Computer- Animated Instruction And Students’ Conceptual Change In Electrochemistry: Preliminary Qualitative Analysis. International Educational Journal, 38477.

Othman Talib, and Wong Su Luan, and Shah Christirani Azhar, and Nabilah Abdullah, Uncovering Malaysian Students' Motivation To Learning Science. European Journal Of Social Sciences, 2.

P

P. Manikam, Rajandran and Yahaya, Azizi (1999) Satu Kajian Tinjauan Terhadap Kemerosotan M.pelajaran Sains Di Sek. Ren. Tamil, N.melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

P.s. Sivam, Pathmavathy and Ashari, Asaruddin (1998) Pengurusan Program Komp. Dalam Pendidikan Terhadap Pelaksanaan Projek Kurikulum Komp. Di Sek-sek. Ren. Daerah Segamat. Satu Tinjauan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Padikon, Kamsano Kepudaran Semangat Bekerja Di Kal. Guru Di Beberapa Buah Sek. Ren. Daerah Muar, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Padikon, Kamsano and Omar, Shariff (1998) Kepudaran Semangat Bekerja Dikalangan Guru Di Beberapa Buah Sekolah Rendah Daerah Muar, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Paiman, Mat Sunari (1997) Kekangan Bagi Guru Lelaki Dalam Pengajaran Komponen Pengurusan Diri Dalam K.m. Bagi M.pelajaran Khb. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Paiman, Siti Halimatun and Buntat, Yahya (2007) <