Items where Subject is "Religious and Moral Education > Moral Studies"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | S | T | W | Y | Z
Number of items at this level: 143.

A

A.bakar, Ahmad Musbi and Mohd Said, Mohd Rizal (2006) Persepsi Guru Terhadap Penerapan Nilai-nilai Murni Dalam Membantu Pelajar Mematuhi Peraturan Sekolah: Satu Kajian Di Sekolah Menengah Teknik Di Daerah Kuantan, Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab. Majid, Mahazad and Mustaffa, Mohamed Sharif (2010) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Masalah Ponteng Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab. Rahman, Foziah (1999) Masalah Ponteng Sek. Mempengaruhi Keruntuhan Akhlak Pel : Satu Kajian Di Sek. Men. Keb. Kuala Tembeling, Jerantut Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Jamil, Suria and Mustaffa, Mohamed Sharif (2009) Mengenal Pasti Punca-punca Masalah Ponteng Di Kalangan Pelajar Sekolah Rendah: Satu Kajian Kes. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Rashid, Adnan Man's Nature And His Potentialities Towards A Good Moral Quality. Jurnal Ikim, 13, 1,.

Abd. Kadir, Mohd. Gazali (1997) Satu Tinjauan Awal Tentang Penerapan Nilai-nilai Murni Di Kal. Pel.-pel. Thn. 2stp Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Rahman, Faiz and A Samah, Narina (2003) Tinjauan Terhadap Faktor Sekolah Dalam Masalah Ponteng Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Di Sekolah Menengah Teknik Kerian, Bagan Serai, Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Aziz, Nor Aishah and Othman, Widad (2005) Perlaksanaan Penerapan Nilai Murni Di Kolej-kolej Swasta Berasaskan Kemahiaran Kajian Di Kolej-kolej Swasta Kumpulan Pendidikan Yayasan Pelajaran Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Ghani, Hazni and Mustaffa, Mohamed Sharif (2009) Persepsi Pelajar Mengenai Punca-punca Masalah Ponteng.satu Kajian Kes Di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Universiti 2, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Halim, Noor Hafezah and Safar, Ajmain (2007) Hubungan Antara Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Akademik Dengan Pembentukan Akhlak Pelajar Tahun 3 Fakulti Pendidikan Utm Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Hamid, Mohammad Hamawi and Shariffudin, Rio Sumarni (2002) Penerapan Nilai-nilai Murni Dalam Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Di Kalangan Guru Sekolah Menengah Teknik Arau, Perlis Dari Perspektif Pelajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Hamid., Fauziah and Abd Rahman, Mohd Anuar (2000) Guru Berkualiti : Satu Tinjauan Terhadap Sahsiah Dan Pengajaran Guru Mengikut Persepsi Pelajar Di Sekolah Menengah Kebangsaan Pasir Gudang (1), Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Jais, Siti Jahibah and Hamzah, Rohana (2002) Faktor-faktor Yang Mendorong Pelatih Mengamalkan Nilai-nilai Murni Semasa Melakukan Amali Di Bengkel. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Hartini and Aris, Baharuddin (2002) Sistem Kepercayaan Dan Orientasi Perlakuan Guru Dalam Menghadapi Masalah Disiplin Di Dalam Bilik Darjah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Salim, Sarijah and Abdul Wahab, Arpah (2003) Faktor-faktor Pembentukan Akhlak Dalam Peribadi Remaja : Satu Kajian Ke Aras Pelajar Mulsim Tahun 1, Kolej Tun Razak, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Wahab, Mohd Khamsuldin and Abu Bakar, Zainudin (2011) Konsep Kendiri Pelajar Dan Hubungannya Dengan Masalah Disiplin Di Smk Penghulu Saat batu Pahat, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Mohamad Saharudin and Shariffudin, Rio Sumarni (2003) Penerapan Nilai-nilai Murni Dalam Subjek Amali oleh Guru-guru Teknikal Aliran Vokasional di Sekolah Menengah Teknik Muar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Mohd Nadzeri and Awang, Ramli (2002) Akhlak Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Dan Lima Satu Kajian Kes Di Sekolah Menengah Bukit Gambir, Muar, Johor Darul Takzim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Robiah and Sulong, Abdullah (2001) Akhlak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu, Salehim and Abdullah, Abd Hafiz (2007) Persepsi Ibu Bapa Terhadap Keruntuhan Akhlak Remaja Di Kampung Felda Cahaya Baru, Masai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahamad, Rohani (2000) Pandangan Pelajar Terhadap Peranan Ibu Bapa Dalam Pembentukan Akhlak Remaja Di Sek. Men. Keb. Parit Panjang, Baling, Kedah: Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Abd. Wahab (1994) Penerapan Nilai-nilai Murni Dalam Pengajaran & Pembelajaran Khb Satu Tinjauan Awal Di 5 Buah Sek. Daerah Larut, Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Masduki, Munirah and Ahmad, Roslee (2004) Penerapan Nilai-nilai Murni Kbsm Dalam Proses Pengajaran Dan pembelajaran Di Kalangan Guru-guru Sains Di Lapan Buah sekolah Menengah Di Daerah Jitra, Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Tajudin, Mohamed Annuar and Shariffudin, Rio Sumarni (2002) Pelaksanaan Kemahiran Berfikir Dan Nilai Murni Dalam Pengajaran Lukisan Kejuruteraan Di Sekitar Sekolah Menengah Daerah Kulim/bandar Baharu, Kedah Satu Pendekatan Kualitatif. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali Ahmad, Murad (2000) Penerapan Nilai-nilai Murni Pelajar Aliran Kejuruteraan Semasa Melakukan Kerja Amali Di Bengkel, Satu Kajian Di Kalangan Pelajar Tingkatan 4 Sekolah Menengah Teknik Klang, Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Alias, Mohd. Kanafi and Kassim, Abu Hassan (1999) Tanggapan Pel. Ting.1 Terhadap Disiplin Dari Aspek Kefahaman, Kesedaran, Pencegahan & Nilai Murni. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Amin, Mohd. Hairudin (2000) Satu Kajian Tentang Masalah Ponteng Sekolah Menengah Datuk Menteri. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Arif, Noor Khairiah and Yahaya, Azizi (2003) Hubungan Di Antara Perkembangan Kognitif, Moral Dan Emosi Pembentukan Personaliti Remaja Di Kalangan Pelajat Tingkatan Empat Di Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Arifin, abd Kadir and Nordin, abu Bakar (2006) UNSPECIFIED In: Tahap Keberkesanan Pendidikan Moral. Pejabat Karang Mengarang Upsi, Malaysia.

Aroff, Dr. Abd. Rahman Md. (1984) Matlamat Pendidikan Moral: Suatu Penilaian Terhadap Matlamat Projek Pendidikan Moral Di Malaysia. The Asia Pacific Journal of Educators and Education, 6. ISSN 2289-9057

Atan, Mollie and A Samah, Narina (2003) Faktor-faktor Persekolahan Yang Mempengaruhi Masalah Ponteng Sekolah Di Kalangan Pelajar: Satu Kajian Kes Terhadap Pelajar-pelajar Tengkatan Empat Di Sekolah Menengah Kebangsaan Kempas, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Atong, Alexsa and Basir, Kamarudin (2002) Keberkesanan Program Mentor-mentee Dalam Menangani Masalah Disiplin : Kajian Kes Terhadap Pelajar Tingkatan Empat Di Sekolah Menengah Sains Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang, Zawani and Buntat, Yahya (2007) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Dadah Di kalangan Wanita Di Pusat Serenti Bachok (w) , Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang Umar, Awang Iskandar (2000) Faktor-faktor Yang Menyebabkan Masalah Disiplin Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Di Kawasan Perta Jaya, Kuching. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ayob, Salmah Binti Hj. (1981) Sastera Untuk Kanak-Kanak: Fungsi dan Implikasinya. Asia Pacific Journal of Educators and Education, 3 (1). pp. 73-82.

Azemi, Rozaina and Hamzah, Rohana (2010) Tahap Pembangunan Akhlak Pelajar Melalui Latihan Kerjakerja amali Di Bengkel Jptk. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

B

Baba, Sidek Etika & Nilai. Majalah I, , 105,.

Baba, Sidek Kehidupan Manusia Perlu Ada Sistem Dan Nilai. Pendidik, , 66, .

Badron, Siti Rofiaah and Abd Hamid, Mohd Zolkifli (2002) Peranan Guru-guru Teknikal Dalam Menerapkan Nilai-nilai Murni Melalui Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Mata Pelajaran Teknikal Di Dua Buah Sekolah Teknik Di Kuantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Badzis, Mastura Memahami Perkembangan Dan Keperluan Remaja : Satu Pendekatan Menangani Gejala Akhlaq Dan Moral Dalam Kalangan Remaja. In: Seminar Kemelut Peradaban Remaja Masa Kini: Perspektif Al-quran Dan Al-sunnah, 28th-29th September 2010, Kuala Lumpur.

Balakrishnan, Vishalache PENILAIAN PROGRAM LATIHAN KHIDMAT NEGARA DARI PERSPEKTIF PELATIH: SATU KAJIAN KES (EVALUATION OF THE NATIONAL SERVICE TRAINING PROGRAM FROM THE PERSPECTIVE OF A TRAINEE: A CASE STUDY). Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 28, 69–80, 2013.

Bucher, stefan (2010) The Role Of Environmental Ethics And Educational Approaches. In: International Conference On Teacher Education, 8-10 Nov 2010, Bandung, Indonesia.

C

Caropeboka, ratu Mutialela (2010) Kandungan Nilai Dan Kepercayaan Diri. In: International Conference On Teacher Education, 8-10 Nov 2010, Bandung, Indonesia.

Chang, lee Hoon (2010) An Appraisal On The Implementation Of Moral Education For Schools In Malaysia. In: The 4th International Conference On Teacher Education, 8 - 10 November 2010, Bandung, Indonesia.

Chang, lee Hoon (2004) Emosi Moral Dalam Pendidikan Moral. In: Seminar Pendidikan Akhlak & Moral Pembinaan Insan, 23-24 Julai 2004, Kuala Lumpur,malaysia.

Che Ali, Azni and Abd Ghani, Faizah (2012) Pola Salah Laku Sosial Dalam Kalangan Pelajar-pelajar Institut Kemahiran Mara Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Alui, Mohd Alfaizal and Mohd Said, Mohd Rizal (2006) Pengamalan Nilai-nilai Murni Di Kalangan Pelajar tingkatan 4 Sekolah Menengah Kebangsaan Taman universiti (2) Yang Diamalkan Dalam Kehidupan Seharian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Engku Muda, Che Engku Norhisham and Abd Rahman, Mohd Anuar (2004) Penerapan Nilai-nilai Murni Dalam Pengajaran Oleh Guru-guru kemahiran Hidup Bersepadu Di Sekolah Menengah Daerah kemaman, Terengganu Darul Iman. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Cheng Lian, Chuah (1999) Tanggapan Guru & Pel. Tentang Penerapan Nilai-nilai Murni Dalam M.pelaajaran Sains Kbsm (satu Tinjauan Selepas 10 Thn. Kbsm Dilaksanakan). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chia, Siew Hsia and Mustaffa, Mohamed Sharif (2009) Persepsi Ibu Bapa Pelajar-pelajar Tingkatan 4 smk Taman Universiti 2 Terhadap Hukuman merotan Ke Atas Masalah Disiplin Pelajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

D

Dahalan, Hazira and Abu, Baharin (2003) Pelaksanaan Penerapan Nilai-nilai Murni Dalam Pengajaran Amali Sains Kbsm Tingkatan Empat Di Enam Buah Sekolah Di Daerah Kluang, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Daud, Zulkefeli and Sidin, Zaitun (2004) Pelaksanaan Pendidikan Etika Dalam Program Pengajian Kejuteraan Di Ipta Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

G

Ghanib, Mariah and Sulaiman, Seth (2002) Persepsi Guru-guru Terhadap Disiplin Dan Peranan Pengetua Dalam Menangani Masalah Disiplin Di Sekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Goh, Chui Yan (2000) Amalan Nilai-nilai Murni Di Kalangan Pelajar Tingkatan 4 Yang Mengambil Mata Pelajaran Pendidikan Moral Di Tiga Buah Sekolah Di Kuala Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

H

Hamzah, Aswati ANALISIS TERHADAP KEMUNCULAN ELEMEN TAKLID DALAM PEMBENTUKAN SKEMA TAAKULAN AKHLAK (AN ANALYSIS ON THE EXISTANCE OF TAKLID ELEMENT IN THE DEVELOPMENT OF AKHLAK REASONING SCHEME). Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 25, 1–20, 2010.

Hamzah, Azhar and Abd Rahman, Mohd Anuar (2003) Faktor, Aktiviti Dan Kesan Ponteng Sekolah Terhadap Akhlak Pelajar Di Sekolah-sekolah Menengah Daerah Tanah Merah, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hasan, Nordiana and Abd Rahman, Mohd Anuar (2010) Kemahiran Tanggungjawab Pengajaran Dan Etika profesionalisme Keguruan Dalam Kalangan Pelajar Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hashim, Rosnani Ke Arah Perindustrian Negara Islam Berasaskan Moral Dan Nilai. Jurnal Pendidikan Islam, 8, 1, .

Hayan, Mohd Anuar and Mohd Yusof, Sanitah (2004) pengaruh Media Dalam Pembentukan Akhlak Pelajar Kajian Kes Disebuah Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Daerah Muar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Md. Jaferi., Arman (2001) Pendidikan Akhlak Dan Pengamalannya Di Kalangan Remaja: Suatu Tinjauan Di Felda Bukit Wa Ha, Kota Tinggi, Johor Darul Takzim. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Mohammad, Nadzilatuain and Abu, Baharin (2005) Pelaksanaan Penerapan Nilai Murni Oleh Guru Dalam Pengajaran Perdagangan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ho, Yee Wan and Subari, Kamalularifin (2006) Tahap Pengamalan Nilai-nilai Murni Di Kalangan Pelajar tingkatan 4 Di Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru Dan sekolah Menengah Kebangsaan Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

I

Ibrahim, Rosilawati and Hushin, Hassan (2006) Penerapan Nilai-nilai Murni Oleh Guru Kepada Pelajar Tingkatan 1 Dan 2 Semasa Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Idris, Nor Arina and Wan Embong, Wan Hassan (2002) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Masalah Disiplin Mahasiswa Fakulti Pendidikan : Satu Kajian Terhadap Pelajar Tahun 3 Spi/s/l Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ishak, Siti Nafeesah and Daeng Malebik, Abd Aziz (2006) Persepsi Pelajar Terhadap Aktiviti Dakwah Dalam pembentukan Akhlak Jamaah Dan Masyarakat Setempat, satu Kajian Di Kolej 13, Universiti Teknologi Malaysia, skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Nur Amni and Arshad, Mohammad Yusof (2012) Persepsi Pelajar Utm Mengenai Beberapa Isu Etika Dalam sains. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

J

Jaafar., Samsudin and Md Yunus, Mustafqa (1999) Penghatyatan Nilai-nilai Murni Di Kalangan Pelajar-pelajar Tingkatan Satu Dan Dua Sekolah Menengah Kebangsaan Rlkt Lasah Semasa Menjalankan Amali Bagi Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepasu Di Bengkel: Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jailani, Abd. Rahim (1997) Persepsi Pel. Terhadap Guru Disiplin Dalam Menangani Masalah Disiplin Di S. M. Teknik Kuala Kangsar, Perak D.ridzuan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jamahi, Christine Shia and Mohd Said, Mohd Rizal (2007) Pengaplikasian Nilai-nilai Murni Di Dalam Amalan Seharian Seorang Pelajar : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jusah, Nor Suhailah (2000) Peranan Kafe Siber Terhadap Pembentukan Sahsiah Remaja Masa Kini. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

K

Kamarudin, Mohd Hafiz (2006) Pembangunan Sahsiah Pelajar Dan Peranannya Dalam Pencegahan Masalah Gejala Sosial: Satu Kajian Di Kolej 10 Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kayon, Sorjana (2005) Penerapan Nilai-nilai Murni Oleh Guru Sejarah Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Sejarah Satu Tinjauan Di Lima Buah Sekolah Menengah Zon Kluang Timur,di Kluang Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khalid, Noor Salawati and Shakib, Sulaiman (2002) Kesan Pengasingan Sekolah Mengikut Jantina Pelajar Terhadap Akhlak Dan Pencapaian Akademik Pelajar : Satu Kajian Di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Engku Tun Aminah, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

L

Loganathan, Thilagawathy and Abd Ghani, Faizah (2009) Gaya Hidup Remaja Di Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjung Peteri Resort, Pasir Gudang, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lot, Zurayda and Tunku Mhd Jiwa, Tunku Sarah (1999) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kefahaman Tentang Nilai-nilai Murni Di Kal Pel. Thn. 1 Stp (a,e&j) Di F. Pendidikan, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

M

Mahali, Khairil and Md Johan, Othman (2006) Punca Masalah Disiplin Pelajar Dan Langkah-langkah untuk Mengatasinya Satu Tinjauan Di 3 Buah Sekolah daerah Kulai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Majid, Azhari and Hassan, Zainudin (2007) Persepsi Guru Terhadap Pengurusan Masalah Ponteng Sekolah Di Sekolah Menengah Kebangsaan Gulau, Sik, Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Majid, Nooraini and Abd Hamid, Hazil (2002) Pendekatan Penerapan Nilai Murni Oleh Guru Dalam Pengajaran Mata Pelajaran Teknikal Di Sek. Men. Teknik Di Pulau Pinang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mamat , Arifin (2011) Tahap Profesional Guru-guru Agama Sekolah Rendah Agama - Jabatan Agama Islam Selangor : Satu Kajian Tentang Sikap Guru. In: 1st International Conference And Exhibition On Research In Islamic And Arabic Language Education, 2011, Langkawi, Kedah.

Mat Saad, Nurizam and Kassim, Abu Hassan (2002) Kesan Dan Pengaruh Iklim Sekolah Terhadap Masalah Disiplin Pelajar Tingkatan 4 Di Sebuah Sekolah Menengah Teknik Negeri Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Dahan, Adnan and Abu, Baharin (2002) Pandangan Guru Terhadap Perlaksanaan Nilai-nilai Murni Dalam Pengajaran Amali Di Sekolah Menengah Teknik Negeri Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Said, Hasdhatul Norasyikin and Mustaffa, Mohamed Sharif (2012) Amalan Nilai Murni Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan 4, Di Tiga Buah Sekolah Kawalan, Daerah Pasir Gudang, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Zaini, Zawandi and Abu Bakar, Zainudin (2001) Penghayatan Nilai-nilai Murni Dalam Matapelajaran Lukisan Kejuruteraan Tahun 2 Stp (spa/e/j/h) Di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Ramli, Junaidah and Said, Hamdan (2010) Kategori Masalah Pelajar Program Khas Pengsiswazahan guru (pkpg) Di Fakulti Pendidikan, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed, Ropiah and Mustaffa, Mohamed Sharif (2005) Faktor-faktor Persekolahan Yang Mempengaruhi Masalah Ponteng Di Kalangan Pelajar Satu Kajian Kes Terhadap Pelajar Tingkatan Empat Di Salah Sebuah Sekolah Menengah Di Daerah Muar, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Halid, Zin Akmal and Abd Ghani, Faizah (2010) Gaya Bercinta Dan Salahlaku Seksual Dalam Kalangan Mahasiswa Utm Di Kolej 9 Dan 10. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Noor, Amelia and Lokman, Mohd Tahir (2002) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kefahaman Tentang Nilai-nilai Murni Bagi Guru-guru Di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sheikh Abdul Malek, Kuala Terengganu, Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Salleh, Suzana and Yeo, Kee Jiar (2002) Mengkaji Tahap Kesedaran Gangguan Seksual : Satu Tinjauan Di Kalangan Mahasiswa Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Darul Takzim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Saman @ Saman, Mohd Naim and Selamat, Kandar (2003) Pandangan Guru Terhadap Penglibatan Ibubapa Dalam Mengawal Masalah Disiplin Pelajar Sekolah Menengah, Satu Tinjuan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Nor, Ab. Aziz and Taib, Nasseri (1999) Peranan Guru Pend. Islam Dalam Menangani Masalah Disiplin Di Kal. Pel. Di Sek. Men. : Kajian Terhadap Sepuluh Buah Sek. Men. Di Kl. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohsin, Mohd Azman and Md Johan, Othman (2003) Program Membudayakan Al-quran : Satu Kajian Terhadap Minat Dan Keberkesanan Dalam Membentuk Akhlak Mulia Kakitangan Pejabat Agama Daerah Kluang. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhammad, Nik Selma and Hassan, Johari (2008) Faktor-faktor Yang Menyebabkan Masalah Ponteng Sekolah Di Sekolah Menengah Daerah Kulaijaya, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhammad, Nik Selma and Hassan, Johari (2008) Faktor-faktor Yang Menyebabkan Masalah Ponteng Sekolah Di Sekolah Menengah Daerah Kulaijaya, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhammad, Sunaili and Hashim, Selamat (2010) Budaya Berpasangan Di Kalangan Pelajar Sekolah: satu Kajian Di Sekolah Menengah Kebangsaan Munshi abdullah, Kulai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mukherjee, G.H. (1980) Moral Education and the Teacher Training Programme. Asia Pacific Journal of Educators and Education, 2 (1). pp. 46-53.

Mustapha, Suzila and Mohd Kosnin, Azlina (2009) Kaitan Antara Faktor-faktor Kekeluargaan Dengan tingkah Laku Delikuensi Pelajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

N

Ng, Bee Ling and Hassan, Johari (2010) Pembangunan Portal Interaktif Pendidikan Sivik Dan kewarganegaraan (psk) Serta Kajian Kebolehlaksanaan dan Keberkesanannya Sebagai Alat Bantu Mengajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nik Wi, Nik Nur Hanis and Daud, Khadijah (2012) Persepsi Pelajar 4 Sph Terhadap Faktor Pembentukan sahsiah Remaja. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nor Azme, Nur Ain and Nizar, Tamar Jaya (2013) Pembelajaran Berbantukan Komputer Pendidikan Akhlak Tahap 1 Sekolah Agama Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

O

Othman, Hassim (1999) Sikap Pel. Kursus Kdpk Terhadap Pengamalan Nilai Murni Di Utm, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

P

Pachaippan, Varathan and Omar, Shariff (2001) Persepsi Para Pelajar Terhadap Punca Masalah Disiplin Dan Langkah-langkah Untuk Mengatasinya c Satu Tinjauan Di Sekolah Menengah Kebangsaan Skudai, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Pauzi, Mohd Nur Firdaus and Hushin, Hassan (2010) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Masalah Disiplin Pelajar Di Tiga Buah Sekolah Menengah Dalam Daerah pasir Mas, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

S

Saidan, Muhamad Taufiq and Saud, Muhammad Sukri (2010) Mengkaji Punca Masalah Sosial Remaja terhadap Perilaku Juvana Di Kalangan penghuni Asrama Bukit Senyum, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Salapan, Radani and Nordin, Mohd Safarin (2004) Satu Kajian Tinjauan Tentang Penghayatan Nilai-nilai Murni semasa Menjalankan Amali Ketukangan Di Kalangan pelajar-pelajar Sijil Kemahiran Malaysia (skm) di Sekolah Menengah Teknik Kudat Sabah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saliman, Joohana and Abd Ghani, Faizah (2012) Pola Sahsiah Diri Dalam Kalangan Banduan di Penjara Pra Bebas Dusun Datuk Murad, Melaka. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Salleh, Mohamad Johdi and Hussien, Suhailah Inculcation Of Moral Values In Fieldwork Approaches To Local Study Students' Perception. New Intellectual Horizon In Education, , , 20.

Samudi, Samsudin and Abd Samat@darawi, Abdul Basit (2002) Keruntuhan Akhlak Di Kalangan Pelajar Masa Kini:kajian Kes Di Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Perak,muar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sanapi, Rozita and Buntat, Yahya (1998) Penghayatan Nilai-nilai Murni Di Kal. Pel.-pel. Stp (k.h.) Semasa Amali Di Bengkel. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sebran., Noor Haryati and Mohd Sidin, Sanusi (2001) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Masalah Disiplin Di Kalangan Pelajar-pelajar Sekolah Menengah Di Sekitar Daerah Kluang, Johor Darul Takzim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Selamat., Rahman @ Abdul Rahman (2001) Kefahaman Dan Persepsi Guru-guru Sejarah Dan Geografi Terhadap Konsep Pendidikan Bersepadu Dan Penerapan Nilai-nilai Murni Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran : Satu Tinjauan Di Sekolah-sekolah Menengah Daerah Muar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Senan, Nor Azah and Selamat, Kandar (2002) Penekanan Terhadap Penerapan Nilai-nilai Murni Oleh Pihak Industri Ke Atas Pelajar-pelajar Politeknik Shah Alam, Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shis, Mohammad Abu Bakar and Hushin, Hassan (2010) Kajian Gejala Sosial Di Kalangan Pelajar Institusi Pengajian Tinggi Yang Menetap Di Kolej Sembilan (k9), Kolej Sepuluh (k10), Dan Kolej Perdana (kp) Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sino, Noraziah and Md Johan, Othman (2003) Faktor-faktor Kelauarga Dan Tingkah Laku Delikuensi Di Kalangan Remaja. Satu Tinjauan Di Asrama Akhlak Bnukit Senyum, Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Soryat, Suriani and Mohamad, Ahmad Kilani (2006) Keruntuhan Akhlak Di Kalangan Pelajar. Satu kajian Di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar easter, Kota Tinggi, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Supaat, Suriyati (2000) Masalah Sosial Di Kalangan Pelajar-pelajar Sekolah Menengah Di Kawasan Felda (tinjauan Di Dua Buah Sekolah Di Daerah Muar). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Syed Abdul Rahman, Syed Umar and Abd Ghani, Faizah (2011) : Sahsiah Diri Dan Faktor Salah Laku Jenayah ( Juvana ) Dalam Kelangan Remaja Di Sekolah Henry Gurney Melaka. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Syed Ali, Syed Jaafar and Kamin, Yusri (2001) Penerapan Nilai Murni Yang Dilaksanakan Dalam Proses Pengajaran Oleh Guru Program Khas Pensiswazahan Guru (pkpg). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

T

Taat, Suhaila and Yahaya, Azizi (2010) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkah Laku Antisosial Dalam Kalangan Pelajar Di Empat Sekolah Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Kui Ngor and Hushin, Hassan (2006) Pengaruh Persekitaran Sekolah Terhadap Masalah Disiplin Pelajar Dan Kaedah Pengurusan Disiplin. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Siew Lan and A Samah, Narina (2003) Persepsi Ibu Bapa Terhadap Pendidikan Seks Di Sekolah. Satu Tinjauan Di Sjk (c) Tiram, Ulu Tiram, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Siew Lay and A Samah, Narina (2003) Perkaitan Di Antara Penglibatan Pelajar Dalam Masalah Disiplin Dan Pengaruh Rakan Sebaya Di Sekolah Menengah. Satu Kajian Kes Ke Atas Pelajar-pelajar Bermasalah Disiplin Di Sekolah Menengah Kebangsaan Ulu Tiram, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Soo Hooi and Yeo, Kee Jiar (2002) Satu Tinjauan Faktor-faktor Ponteng Sekolah Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Sekolah-sekolah Menengah Di Daerah Kulai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tang, Chiew Ha and Mohd Said, Mohd Rizal (2006) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perlakuan Buli Di sekolah Menengah Kebangsaan Skudai Di Sekitar Skudai, johor Bahru. Satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tanggai, Mary and Abd Rahman, Mohd Anuar (2002) Pengamalan Nilai-nilai Murni : Satu Tinjauan Di Kalangan Pelajar Tahun Empat, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tarmiri, Md Roslan and Shariffudin, Rio Sumarni (2002) Persepsi Guru-guru Terhadap Penerapan Nilai-nilai Murni Dalam Proses Pengajaran Di Sekolah Menengah Di Daerah Kulai. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Teh, Siew Hui and Mohd Said, Mohd Rizal (2007) Kepentingan Nilai-nilai Murni : Satu Tinjauan Di Kalangan pelajar-pelajar Tingkatan Satu, Dua Dan Empat di Sekolah Menengah Kebangsaan (laki-laki) Methodist sentul, Kuala Lumpur. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tengku Abd Mutalib., Tengku Nursyariza and Abd Ghani, Faizah (2009) Gaya Hidup Remaja Di Sekolah Menengah Kebangsaan (p) Sultan Ibrahim,johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ting, Hie Ping and Md Johan, Othman (2005) Kekerapan Perlakuan Buli Dan Peranan Sokongan Sosial Dalam mempengaruhi Tingkahlaku Buli,satu Tinjauan Di Kalangan Pelajar Di Sebuah Sekolah Menengah Wilayah Persekutuan Labuan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tiong, Kiew Ha and Mohd Said, Mohd Rizal (2006) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengamalan Nilainilai murni Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah kebangsaan Skudai, Taman Sri Skudai, Johor Darul Ta zim. satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tuan Ngah, Tuan Mohd Azhar and Jalil, Ab Gani (2007) Persepsi Pelajar Tahun 4 Fakulti Pendidikan Terhadap Gejala Tidak Berakhlak Di Universiti Teknologi Malaysia ( Utm ). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tuan Sembok, Sharifah Dalilah and Sulaiman, Hanim (2006) Persepsi Pelajar Terhadap Faktor-faktor Yang Mendorong kepada Masalah Disiplin Di Kalangan Pelajar-pelajar sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Besar, Kuala terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tunku Mhd. Jiwa, Tunku Sarah (1997) Pembinaan Model Penerapan Nilai Dalam Pengajaran Di Ipt. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

W

Wan Sapian, Wan Noor Shazalina and Mohd Kosnin, Azlina (2009) Kaitan Antara Tingkah Laku Keibubapaan Dan Pendidikan keagamaan Dengan Moral Pelajar Remaja. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wawi., Mohd Hanafi and Tunku Mhd Jiwa, Tunku Sarah (2001) Pengalaman Nilai-nilai Murni Di Kalngan Pelajar-pelajar Tingkatan $ Di Sekolah Menengah Kota Bharu Dan Sekolah Menengah Kebangsaan Ismail Petra. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Y

Yacob, Ainudin (2000) Persepsi Pelajar Kursus Kejuruteraan Terhadap Penerapan Nilai-nilai Murni Di Sepanjang Mengikuti Pengajian Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yahya, Rohaniza and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2006) Kajian Tentang Amalan Nilai-nilai Murni Pelajar Dan Penerapan Nilai-nilai Murni Oleh Guru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yahya, Sulaiman and Mustaffa, Mohamed Sharif (2004) Gangsterisme : Satu Kajian Kes Di Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor, Kluang. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusof, Jumayah and Abd Rahman, Mohd Anuar (2010) Kemahiran Pengajaran Dan Keselamatan Di Makmal Dalam kalangan Bakal Guru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusof, Khuzaimi and Abd Hamid, Hazil (1999) Persepsi Pel. Terhadap Amalan Nialai-nilai Murni Dalam Pendidikan Moral Kbsm Di Sek. Men. Satu Kajaian Di Sek. Men. Keb. Dato Penggawa Barat, Pontian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusoff, Hasmilawati and Safar, Ajmain (2004) Persepsi Peserta Program Penjanaan Insan cemerlang Di Kolej-kolej Pelajar, Utm terhadap Keberkesanannya Dalam Meningkatkan prestasi Akademik Dan Sahsiah Mereka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Z

Zahari, Azharul Nizam and Hamdan, Abdul Rahim (2009) Konsep Pendidikan Bersepadu Serta Penerapan Nilai-nilai Murni Dalam Pengajaran Matematik Menengah Rendah.i. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zainal Abidin, Mohd Faizul Azri and Sulaiman, Esah (2003) Persepsi Guru Terhadap Tindakan Menangani Masalah Disiplin Pelajar Di Sekitar Sekolah Menengah Daerah Perak Tengah, Perak Darul Ridzuan. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zakariah, Bohiyah (1998) Pengamalan Nilai-nilai Murni Di Kal. Pel. 4 Sph Utm Skudai. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

This list was generated on Thu Jul 9 18:41:12 2020 +08.