Items where Subject is "Physics Education > Physics Education"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: , | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W | Y | Z
Number of items at this level: 251.

,

, Adonica Chong Hui Kee and , Crispina Gregory K Han (2009) Keberkesanan Penggunaan 'tools Kit' Terhadap Pencapaian Pelajar T4 Bagi Topik Kebarangkalian I. Bachelor's thesis, Universiti Malaysia Sabah.

, Chong Man Kuen @ Andrew and , Crispina Gregory K Han (2009) Penggunaan 'line & Point' Terhadap Prestasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Bagi Tajuk 'quadratic Expressions And Equation' T4 Di Sebuah Sekolah Di Kota Kinabalu. Bachelor's thesis, Universiti Malaysia Sabah.

, Joseph Bin Danih and , Crispina Gregory K Han (2010) Keberkesanan Penggunaan Cd Interaktif Peta Konsep Elektronik Dalam Kalangan Pelajar T4 Bagi Topik Persamaan Kuadratik. Bachelor's thesis, Universiti Malaysia Sabah.

, Mariati Binti Bakait and , Crispina Gregory K Han (2009) Aplikasi Cd Pengajaran Dengan Perisian Geometer's Sketchpad Dalam Topik 'lokus', Matematik T2. Bachelor's thesis, Universiti Malaysia Sabah.

A

Ab Rahman, Rusmaria and Ismail, Muhammad Hafiz (2008) Uniaktif: Pembinaan Sistem Pengurusan Pangkalan Data dan Norma Ujian Kecergasan Fizikal Pelajar Sains Sukan, utm Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab. Aziz, Mohd Hairul Akmal and Noordin, Shaharom (2008) Tahap Kefahaman Kemahiran Manipulatif dalam Kalangan Pelajar Tahun Tiga Pendidikan Fizik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab.manaf, Norwahyu and Noordin, Shaharom (2007) Tahap Kefahaman Kemahiran Menginferens Dan Memproses Data Dikalangan Para Pelajar Tahun Satu Program Pendidikan Fizik Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Aziz, Rosmawati and Abu Bakar, Zainudin (2011) Pengajaran Dan Pembelajaran Koperatif Kaedah Kumpulan Permainan Pertandingan (tgt) Dalam Geografi Fizikal Di Smk Dato Sulaiman. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Hamid, Shafezan Hamidi and Zainuddin, Zainal Abidin (2009) Persepsi Guru-guru Pendidikan Jasmani Terhadap Perlaksanaan Ujian Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia (segak) Di Sekitar Bandar Johor Bahru Dan Bandar Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Rahman, Nor Elieza and Nordin, Aziz (2003) Kelemahan Pelajar Tingkatan Empat Dalam Penguasaan konsep Daya Dan Gerakan Fizik Kbsm Di Empat Buah Sekolah di Sekitar Negeri Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Rahman, Norsyafrina and Aris, Baharuddin (2009) Pembangunan Kamus Fizik Interaktif berasaskan Web: Askphysics. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Rahman, Ummi Natrah and Morazuki, Syahrul Ridhwan (2009) Pembangunan Perisian Sistem Pengurusan Pangkalan Data ujian Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid sekolah Malaysia (segak). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Aziz, Zarina (1991) Mengenalpasti Maslah-masalah Yng Dialami Oleh Pel. Thn. Satu S.s.i. Dalam Pembelajaran Fizik Menurut Tangggapan Mereka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Rahman, Nurul Ain (1995) Kemampuan Pel. Pusat Pendidikan Persediaan Ai Itm Menggunakan Konsep Dan Kemahiran Mate. Untuk Menyelesaikan Masalah Mate. Dalam M.pel. Fizik. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Raof, Sinapuri (1992) Menghasilkan Datu Perisian P.b.k. Bagi Tajuk Pepejal, Cecair & Gas Dalam M.pelajaran Fizik Peringkat Spm. (sukatan Pelajaran Malaysia). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Wahab, Mohd. Hashim (1997) Sikap & Amalan Kakitangan Utm Terhadap Kecergasan Fizikal. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Ghani, Diyana Zulaika and Ibrahim, Halijah (2010) Kesan Perbezaan Nisbah Masa Dalam Terapi Contrast Terhadap Proses Pemulihan Atlit Selepas Melakukan Aktiviti Fizikal Pada Bahagian Kaki. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Ghani, Norsaleha and Aris, Baharuddin (2002) Keberkesanan Pembelajaran Topik Sumber Tenaga Bagi Mata Pelajaran Fizik Tingkatan 4 Menerusi Perisian Multimedia Interaktif : Satu Kajian Kes. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Hamid, Rohaida and Shariffudin, Rio Sumarni (2006) Pembinaan Dan Penilaian Perisian Multimedia Berasaskan Model Konstruktif Needham Lima Fasa Bagi Tajuk Pengenalan Kepada Fizik Dalam Mata Pelajaran Fizik Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Hamidah and A Samah, Narina (2012) Kefahaman Terhadap Konsep Daya Newtonian Dan kemahiran Matematik Dalam Menyelesaikan Masalah Fizik di Kalangan Pelajar Tingkatan Lima Di Sebuah Sekolah menengah Agama Negeri Perlis. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Nadia Asyikin and Mohd Zaid, Norasyikin (2007) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Menggunakan Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Penyelesaian Masalah Bagi Matapelajaran Fizik Tingkatan 4, Bab 3 Daya Dan Tekanan (tekanan Gas Dan Tekanan Atmosfera). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Nor Farahwahidah and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2010) Konsepsi Dalam Pembelajaran Fizik Pelajar Tahun Akhir pendidikan Fizik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Nurul Busyra and Tasir, Zaidatun (2012) Laman Web Pembelajaran Geometri Pepejal Tingkatan Dua berasaskan Simulasi Fizikal. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Sukor, Nor Fadzilah and Surif, Johari (2012) Pembangunan Modul Archimedes Bagi Tajuk Prinsip archimedes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Wahab, Siti Rohaizat and Rahabah, Abdhamid (2004) Kajian Terhadap Tahap Ketangkasan Pemain-pemain Bola sepak Pasukan Johor (pbnj), Sebelum Dan Selepas Mengikuti program Latihan Fizikal. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Fatin Aliah Phang (2005) Hubungan Dan Peranan Kemahiran Metakognitif Dalam Menyelesaikan Masalah Fizik Di Kalangan Pelajar Sains Tingkatan Empat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Ghazali and Sihes, Ahmad Johari (1999) Pengaruh Pencapaian Matematik Pmr Terhadap Prestasi Dalam M.pelajaran Fizik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Hanita and Mohd Nor, Mohad Anizu (1999) Sikap Pel. Wanita Di F. Pendidikan Utm Terhadap Aktiviti Fizikal. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Mas Murni @ Zaiton and Zainuddin, Zainal Abidin (2011) Keberkesanan Latihan Kecergasan Fizikal Berasaskan Kemahiran Motor Terhadap Atlet Hoki Universiti Teknologi malaysia (utm). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu, Sarimah and Noordin, Shaharom (2006) Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pengajaran kendiri (mpk) Elektronik Bagi Mata Pelajaran Fizik Kbsm tingkatan Lima. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Abdul Hamid and Nordin, Aziz (2003) Miskonsepsi Terhadap Konsep Ketumpatan : Satu Kajian Di Kalangan Pelajar Tingkatan 1. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Nor Rahimah and Noordin, Shaharom (2003) Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pembelajaran Kendiri Daya Dan Gerakan Bagi Mata Pelajaran Fizik Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Kasim, Rashimah and Sulaiman, Seth (2012) Tahap Kreativiti Dan Pencapaian Penyelesaian Masalah fizik Pelajar Tingkatan Empat Di Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Talib, Nor Nadia and Noordin, Shaharom (2007) Tahap Kefahaman Kemahiran Membina Hipotesis Dan mengawal Pemboleh Ubah Di Kalangan Pelajar Tahun Dua program Pendidikan Fizik universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Ezan Haizurah and Sulaiman, Seth (2009) Tahap Pencapaian Kemahiran Proses Sains Dalam Mata pelajaran Fizik Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah daerah Kluang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Intan Mariani and Sulaiman, Seth (2010) Tahap Penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis Pelajar Fizik Tingkatan Empat Di Daerah Padang Terap. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Normashita and Mohd Zaid, Norasyikin (2007) Kesan Penggunaan Perisian Fizik Terhadap Pemahaman Konsep Daya Dan Gerakan Melalui Pencapaian Mata Pelajaran Fizik Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Rahmat, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Nurul Aini and Aris, Baharuddin (2010) Persepsi Pelajar Tingkatan Empat Mengenai Pengajaran Berbantukan Komputer ( Pbk) Dalam Subjek Fizik : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Rahimah and Noordin, Shaharom (2008) Pembelajaran Berasaskan Konsep Konstruktivisme Dalam Menyelesaikan Masalah Fizik Pelajar Sains Di Sekolah Menengah Teknik Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Nawawi, Abd Halim (1999) Mengenalpasti Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembelajaran Fizik Moden (ssf 2183) Di Kal. Pel. Kdpk Sessi 1997/98 Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Nor, Nurul Najikhah and Tasir, Zaidatun (2012) Pembangunan Laman Web Realmath Berasaskan Simulasi fizikal Bagi Tajuk Penjelmaan I Tingkatan Dua. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahyanuddin, Azzahyiruddin and Abdullah, Fatin Aliah Phang (2012) Pembinaan Ujian Diagnostik Objektif Dan Kupasan jawapan Bagi Mengesan Kesalahan Pelajar Dalam graf Gerakan Linear. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Alan Hafifi, Afyudin and Abdullah, Fatin Aliah Phang (2010) Pembangunan Laman Web Berkonsepkan Perkongsian maklumat Bagi Mata Pelajaran Fizik Tingkatan Empat Dan lima (kbsm) Dalam Bahasa Melayu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Marlina and Noordin, Shaharom (2005) Tahap Penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis Di Kalangan pelajar Pendidikan Fizik Di Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Mohd Norawi and Halim, Lilia (2014) Pembangunan dan keberkesanan modul inovasi kereta solar dalam projek berasaskan sains terhadap motivasi dan pemikiran inovatif pelajar sains. PhD thesis, UKM.

Alias, Muhamad Firdaus and Ismail, Muhammad Hafiz (2008) Kajian Mengenai Tahap Prestasi Kecergasan Fizikal berasaskan Kemahiran Motor Bagi Atlet Badminton Sukma johor 2008. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Arifin, Juwairiah and Hassan, Johari (2008) Pembinaan Instrumen Penilaian Untuk Menilai Perisian Cdrom interaktif (cdri) Matapelajaran Fizik Sekolah menengah Kebangsaan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Asmuti, Roszilah (1999) Keberkesanan Program Latihan Fizikal Terhadap Kecergasan Fizikal Pasukan Sepak Takraw Tunas Cemerlang W. Persekuan Kuala Lumpur 1998. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang, Aleza and Sulaiman, Seth (2007) Hubungan Antara Pencapaian Matematik Dengan pencapaian Penyelesaian Masalah Fizik Di Kalangan pelajar Tingkatan 4 Sains Di Daerah Tumpat, Kelanta. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang, Mohd. Shukri (1997) Satu Penilaian Awal Kajian Kes Terhadap Modul M.pelajaran Sains Sek. Ren. Thn.4 : (alam & Fizikal) : Pengukuran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang Rosli, Dayang Jamaah (2000) Sikap Dan Amalan Pelajar-pelajar Wanita 4stp, Sesi 1999/2000, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Terhadap Kecergasan Fizikal. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ayop, shahrul Kadri and Abdul Rahman, nurulhuda and Abd Karim, mohd Mustamam and Razalee, noor Azman and Haron, roszairi and Rejab, abu Bakar The Relationship Between Upsi Lecturers' Perceptions Of Their Teaching Practices And Students' Conceptions Of Forca And Motion. The International Journal Of Learning, Volume.

Azaharuddin, Noor Azzuhana and Yahaya, Noraffandy (2009) Pembangunan Laman Web Bagi Mata Pelajaran Fizik Tingkatan 4: haba Pendam Tentu Pengewapan Dengan Menggunakan Teori Konstruktivisme. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Aziz, Siti Hawa and Sulaiman, Seth (2007) Mengenal Pasti Polo-polo Kesalahan Pelajar Dalam Kemahiran Komunikasi Dan Kemahiran Mengeksperimen Untuk Menyelesaikan Masalah Fizik Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

B

Baharuddin, Mohd Afiffi and Ibrahim, Mohd Ali (2010) Pembangunan Modul Pembelajaran Berasaskan Projek Bagi Matapelajaran Fizik Kbsm Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Broh, Zainal and Abdol, Mat Jizat (2005) Pembangunan Perisian Fizio Fizik Cahaya Fizik Kbsm Tingkatan 4. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bunyamin, Muhammad Abd Hadi and Abdullah, Fatin Aliah Phang (2011) Pengetahuan Teknologi Pedagogi Kandungan Bakal Guru Fizik Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

C

Che Hussin, Nooradura and Shariffudin, Rio Sumarni (2003) Keberkesanan Proses Pengajaran Pembelajaran Kontekstual (tech Prep) Di Sekolah Menengah Teknik Tanah Merah Kelantan Bagi Mata Pelajaran Fizik-satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Mansor, Nur Ruzaini and Noordin, Shaharom (2007) Tahap Kefahaman Kemahiran Komunikasi Dan mengeksperimen Di Kalangan Pelajar Tahun Satu Program pendidikan Fizik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chee Din, Zaidie (1991) Merekabentuk Modul Ujikaji Fizik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chew, Siaw Ing and Abd Rahman, Mohd Anuar (2004) Keberkesanan Pengurusan Panitia Fizik Di Sekolah-sekolah menengah Daerah Sibu, Sarawak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chong, Wai Yee and Mohamed, Mohini (2003) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk): Menyiasat Alam Fizikal Dalam Sains Kbsr Bagi Tahun Empat, Tahun Lima Dan Tahun Enam. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chong, Yee Ling and Noordin, Shaharom (2004) Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pengajaran kendiri (mpk) Haba Dan Tenaga Bagi Mata Pelajaran fizik Kbsm Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chong, Yi Long and Yeo, Kee Jiar (2012) Mathematical Thinking And Physics Achievement of Secondary School Students. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chua, Chong Sair (2008) Kesan Latihan Rambang Dan Latihan Sistematik Ke Atas Kemahiran Penyelesaian Masalah Momentum Dalam Fizik Oleh Pelajar Sekolah Menengah LB1648. C559 2008 f rb. PhD thesis, USM.

D

Daud, Siti Nurul Aisyah Aini and Ibrahim, Mohd Ali (2009) Pembangunan Modul Eksperimen Fizik Berbantukan Komputer Bagi Tajuk Momentum. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Daud., Zaiton and Noordin, Shaharom (2005) Penglibatan Pelajar Dalam Aktiviti Kerja Amali Dan Hubungannya Dengan Tahap Pencapaian Dalam Menyelesaikan Masalah Fizik. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Desmond Andrin, Cosmas Freddie and Mohd Nor, Mohad Anizu (2007) Keperluan Kemudahan Fizikal Sukan Yang Diperlukan Oleh pelajar-pelajar Lelaki Dan Wanita (sains Sukan) Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

E

Esnawi, Muzarpar and Sihes, Ahmad Johari (2009) Kesan Latihan Fizikal Terhadap Kecergasan Fizikal Pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Di Institut Perguruan Temenggong Ibrahim. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

G

Gan, See Chin and Sulaiman, Seth (2003) Tahap Kognitif Pelajar 4 Sains Dalam Mata Pelajaran Fizik Berasaskan Taksonomi Bloom. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ghani, Roslinda and Ali, Marlina (2007) Tahap Penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis Dan Kreatif (kbkk) Dalam Mata Pelajaran Fizik Di Kalangan pelajar Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ghazali, Norazliza and Omar, Shariff (2004) Kajian Tentang Penggunaan Kemahiran pemikiran Saintifik Di Kalangan Pelajarpelajar fizik Fakulti Pendidikan Di Utm Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ghazali, Syazana (2004) Mengkaji Pergerakan Kreatif Kuda Kepang Dan Unsur kebatinan Dalam Aktiviti Fizikal Ini. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

H

Haidzir, Hanisah and Sulaiman, Seth (2010) Tahap Masalah Pengajaran Guru-guru Pelatih Fizik Semasa Menjalani Latihan Mengajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haji Bakri, Kamel and Noordin, Shaharom (2004) Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul pengajaran Kendiri (mpk) Cahaya Bagi Mata pelajaran Fizik Kbsm Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haji Bakri, Kamel and Noordin, Shaharom (2004) Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul pengajaran Kendiri (mpk) Cahaya Bagi Mata pelajaran Fizik Kbsm Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Harun, Siti Hajar and Noordin, Shaharom (2008) Tahap Kefahaman Kemahiran Mengelas Dan Mentafsir Data dalam Kalangan Pelajar Tahun Dua Pendidikan Fizik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hashim, Norliana and Noordin, Shaharom (2004) Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pengajaran kendiri Sifat Jirim Bagi Mata Pelajaran Fizik tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Zaman Nuri and Zainuddin, Zainal Abidin (2001) Perbandingan Kesan Sebelum Dan Selepas Senaman Dan Latihan Fizikal Keatas Kadar Denyutan Jantung Dan Tekanan Darah Terhadap Pelajar Lelaki Sains Sukan Tahun 2 Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hell Mee (spp), Halimatun Saadiah and Mohd Salleh, Shaharuddin (2008) Pembangunan Modul Pembelajaran Kendiri Keelektromagnetan, Fizik Tingkatan Lima Berasaskan Pendekatan Konseptual Melalui Visual. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Bunyamin, Muhammad Abd Hadi and Ibrahim, Mohd Ali (2009) Tahap Pengetahuan Pedagogi Kandungan Pelajar Pendidikan fizik Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ho, Si King and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2006) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Dalam Matapelajaran Fizik Kbsm Tingkatan 5 : Keradioaktifan - Tenaga Nuklear. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Husin, Abu Hassan and Sulaiman, Seth (2012) Development Of An Enriched Method For Introductory physics Laboratory Work And Its Effects On Students learning Outcomes. ["eprint_fieldopt_thesis_type_PhD" not defined] thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hussin, Nur Adila and Awang, Ramli (2010) Pemantauan Tahap Kecergasan Fizikal Atlet Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

I

Ibrahim, Hafzan and Sulaiman, Seth (2010) Pengaruh Gaya Kognitif Terhadap Kemahiran Saintifik Dalam Kalangan Pelajar Fizik Bagi Tajuk Daya Dan Gerakan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Halizah and Omar, Abdul Hafidz (2003) Kesan Program Kecergasan Fizikal Dalam Melakukan Aktiviti Simulasi Tawaf. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Zool and Saidin, Mohamad Khairi (1999) Pembinaan & Penilaian Kesesuaian Buku Rujukan Fizik Optik (cermin Lengkung) Bagi Ting.6. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Idrus, Mufidah and Surif, Johari (2012) Pembangunan Modul Fahami Haba Bagi Tajuk Haba. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Ismaliza and Harun, Hafizah (2011) Perbandingan Kadar Denyutan Jantung Sebagai Indikator Kecergasan Fizikal Dan Gaya Hidup Bagi pelajar Wanita. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Normah (2004) Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pembelajaran kendiri (mpk) Bertajuk Daya Dan Gerakan Bagi Mata pelajaran Fizik Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Rahimi and Ismail, Muhammad Hafiz (2008) Kajian Tahap Kecergasan Fizikal Berasaskan Kesihatan atlet Badminton Sukma Johor 2008. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

J

Jaafar, Mohd Faisal @ Mohd Ilham and Ibrahim, Mohd Ali (2010) Pembangunan Modul Pengajaran Fizik Berasaskan Projek Bagi Tajuk Elektrik Dan Elektromagnet. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jaafar, rosly and Wan Mokhtar, wan Zul Adli and Haron, roszairi and Ali, shaharudin and Abd Karim, mohd Mustamam A Simple Equilibrium Demonstration Kit For Teaching And Learning Vector Addition Concept In Physics. Jurnal Sains Dan Matematik, Volume.

Jamaludin, Nadiah and Nordin, Aziz (2010) Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pembelajaran Kendiri Daya Dan Gerakan Bagi Mata Pelajaran Fizik Kbsm Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jamaludin, Zainudin and Arshad, Mohammad Yusof (1999) Kefahaman Konsep Daya & Gerakan Di Kal. Pel. Sek. Ren. Thn. 6. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jarudin, Juliana and Omar, Abdul Hafidz (2003) Kesan Program Kecergasan Fizikal Dalam Melakukan Aktiviti Simulasi Saie. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Johari, Nur Ain and Harun, Jamaludin (2009) Pembangunan Sistem Berasaskan Moodle Untuk Guru Bagi menyokong Pembelajaran Aktif Dalam Matapelajaran Fizik tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Juraimi, Abd. Khalid (1993) Rekabentuk Sebuah Abm (k.i.t.) Bagi Topik Asas Elektronik Dalam Fizik Ting.5 Kbsm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

K

Kamsan, Siti Noor Zulita and Noordin, Shaharom (2007) Tahap Kefahaman Kemahiran Memerhati Dan Mentakrif secara Operasi Di Kalangan Pelajar Tahun Satu Pendidikan fizik Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Keng Boon, Cho (1997) Satu Penilaian Awal Kajian Kes Terhadap K.i.t. : Pengajaran Pembelajaran Sains Sek. Ren. Thn. 4 : Alam & Fizikal : Pengukuran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kosnan, Noor Haniza and Ibrahim, Halijah (2011) Perbandingan Karekter Pemain Ragbi Bawah 16 Tahun Mengikut Kompenan Antropometri, Kecergasan Fizikal Dan Motor, Serta Kemahiran Spesifik Permainan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

L

Latif, Mohd Firdaus and Ibrahim, Halijah (2010) Perubahan Tahap Keupayaan Fizikal Sekumpulan Pelajar berkeperluan Khas Selepas Menjalani Satu Siri Latihan Fizikal. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lau, Ben Ching and Ali, Mohd Fadzli (2003) Pembangunan Perisian Berbantukan Komputer (pbk) Dalam Mata Pelajaran Fizik Kbsm Tingkatan Lima-reputan Radioaktif. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lau, Hwei Hsia and Ibrahim, Halijah (2006) Kesedaran Atlit Universiti Teknologi Malaysia (utm) Terhadap kepentingan Stokin Ketika Melakukan Aktiviti Fizikal Atau bersukan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lau, Ngee Bing and Ibrahim, Halijah (2001) Pengaruh Haid Ke Atas Kecergasan Fizikal Pelajar Tingkatan Empat Di Sekolah-sekolah Menengah Kebangsaan Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Sze Lin and Shariffudin, Rio Sumarni (2006) Pembinaan Dan Penilaian Perisian Multimedia Berasaskan Model Konstruktif Needham Lima Fasa Bagi Tajuk Cahaya Dalam Mata Pelajaran Fizik Tingkatan Empat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Leinsin, Ellison Danny and Ibrahim, Mohd Ali (2007) Pembinaan Perisian Multimedia Pendidikan Berasaskan model Konstruktif Needham Lima Fasa Bagi Tajuk momentum Dalam Mata Pelajaran Fizik Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Saw Yong and Lokman, Mohd Tahir (2004) Faktor-faktor Penyumbang Tekanan Yang Dihadapi Oleh pelajar-pelajar Tingkatan Lima Dalam Pembelajaran Mata pelajaran Fizik di Daerah Kota Setar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Loh, Li E and Hamdan, Abdul Rahim (2006) Motivasi Pelajar Terhadap Penggunaan Komputer Dalam pembelajaran Fizik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Loo, Sai Huat and Sulaiman, Seth (2003) Amalan Konstruktivisme Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Fizik Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Low, Bee Yen and Lokman, Mohd Tahir (2004) Tahap Persediaan Bakal Guru Fizik di Universiti Teknologi Malaysia dalam Melaksanakan Pengajaran Fizik Dengan menggunakan Bahasa Inggeris. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

M

Mad Matar, Salwah and Noordin, Shaharom (2009) Tahap Kefahaman Pengetahuan Pedagogi Dan Kandungan dalam Kalangan Pelajar Program Pendidikan Fizik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahmod, Mohd Khairi and Ali, Mohd Fadzli (2003) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk): Sifat Fizikal Haiwan Bertulang Belakang Dan Tidak bertulang Belakang Dalam Matapelajaran Sains Tahun empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mai, Mohammed Yousef and Halim, Lilia and Mohammed Yaseen, Ruhizan and M. Meera, T. Subahan The Ranking Of Science, Technology And Society (sts) Issues By Students And Physics Teachers In Secondary School, Yemen. International Journal Of Quality Assurance In Engineering And Technology Education, Volume.

Mak, Ngai Yen and Sulaiman, Seth (2003) Satu Tinjauan Tentang Kemahiran Menyelesaikan Masalah Fizik Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Daerah Kinta, Ipoh. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Maskuri, Nooridayu and Sulaiman, Seth (2009) Pencapaian Penyelesaian Masalah Fizik Oleh Pelajar Kritis Dan Kreatif Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Di Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mastam, Nur Maslina and Arshad, Mohammad Yusof (2012) Kefahaman Pelajar Bermasalah Pendengaran terhadap Konsep Asas Jirim. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Noor, Nur Salwani and Sulaiman, Seth (2010) Kemahiran Berfikir Kritis Dan Kreatif Dan Hubungannya dengan Pencapaian Akademik Dalam Kalangan Pelajar pendidikan Fizik, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Fadzlillah, Nooraini (2004) Kajian Perbandingan Tahap Kecergasan Fizikal Atlit Sofbol Wanita Universiti Teknologi Malaysia Sebelum Dan Selepas Menjalani Program Latihan Bagi Menghadapi Sukan Antara Universiti ( Masum ) 2003. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Nor, Siti Aishah and Boon, Yusof (2010) Tahap Kefahaman Konsep Fizik Dalam Kalangan Pelajar Tahun Empat Pendidikan Fizik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Samsudin, Siti Rossuliana and Ismail, Muhammad Hafiz (2008) Rekacipta Instrumen stork Stand Balance Test Berteknologi Microcontroller Bagi Ujian Kecergasan Fizikal. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Samsudin, Siti Rossuliana and Ismail, Muhammad Hafiz (2008) Rekacipta Instrumen stork Stand Balance Test Berteknologi microcontroller Bagi Ujian Kecergasan Fizikal. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Yusof, Zakiah and Omar, Abdul Hafidz (2003) Kesan Program Kecergasan Fizikal Dalam Melakukan Aktiviti Simulasi Melontar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Bakri, Astimah and Bidin, Noriah (1999) Perkaitan Di Antara Pencapaian Matematik Dengan Pemcapaian Fizik Bagi Pel.-pel. Tong.4 Di Daerah Kulai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Said, Aishah and Bidin, Noriah (1999) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian M.pelajaran Fizik Pel. Melayu Ting.4 Di 2 Buah Sek. Men. Di Daerah Gombak, Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Suhadi, Salihuddin and Yahaya, Noraffandy (2012) Keberkesanan Penggunaan Pembelajaran Kolaboratif, pola Interaksi Dan Kekerapannya Di Dalam e-pembelajaran Fizik Dalam Membantu pencapaian Pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mirzaei, Fariba and Sulaiman, Seth (2010) The Relationship Between Academic Suggess,goals,metacognition And Students Beliefs About Physics And Learning Physics. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Miskiran, Mohamad Faizie and Bilal Ali, Mohamad (2004) Pembelajaran Berbantukan Komputer fizik Kbsm Tingkatan 4 prinsip Keabadian Momentum. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Ar Rasyiddin and Harun, Jamaludin (2012) Pengintegrasian Pembelajaran Berasaskan Masalah Dalam Persekitaran Pembelajaran sosial Secara Elektronik Untuk Topik Haba, Fizik Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Azizah and Noordin, Shaharom (1999) Status Penguasaan Kemahiran Pel. Ting. 4 Dalam M.pelajaran Fizik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Maharedza and Sulaiman, Seth (2010) Tahap Pelaksanaan Pendekatan Pengajaran Dan pembelajaran Kontekstual Pelajar Pendidikan Fizik Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Radzi, T. Memy Nazhafifa and Yahaya, Azizi (2007) Kefahaman Mengenai Konsep Gas Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Di Daerah Parit Buntar, Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Zulkapli, Nur Adila and Noordin, Shaharom (2009) Tahap Pengetahuan Bakal Guru Fizik Tentang Peraturan Dan keselamatan Makmal. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed, Shafiyah and Yahaya, Noraffandy (2010) Pembangunan Perisian Berasaskan Objek Pembelajaran Bagi subjek Fizik Tingkatan 5: Menganalisis Kesan Magnet terhadap Konduktor Pembawa Arus. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed Salim, Azhari (1999) Keberkesanan Program Latihan Fizikal Pasukan Hoki Wanita Bawah 15 Thn. Terengganu Sebagai Persediaan Kejohanan Hoki Wanita Keb. 1998. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohammed Ariff, Noor Azizun and Ibrahim, Mohd Ali (2009) Pembangunan Modul Eksperimen Fizik Berbantukan Komputer Bagi Tajuk Kinematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd, Norfadilah and Joned, Muslim (2010) Penguasaan Matematik Dalam Penyelesaian Masalah Fizik Dalam Kalangan Pelajar 4spf Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Adnan, Mohd Husny Sabry and Sulaiman, Seth (2009) Pencapaian Kemahiran Proses Sains Pelajar Fizik Sekolah Menengah Agma dan Sekolah Menengah Premier Di Daerah Besut. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Ali, Mohamad Hairi and Sulaiman, Seth (2009) Tahap Penguasaan Menyelesaikan Masalah Fizik Berdasarkan Model Heller Dalam Kalangan Guru Pelatih Fizik Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Arsad, Mohd Rizal and Aris, Baharuddin (2009) Pembangunan Laman Web Bertajuk Graviti Bagi Subjek Fizik Tingkatan Empat Menggunakan Pendekatan Pembelajaran Berdasarkan Masalah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Esam, Nooreen and M Said, Mohd Nihra Haruzuan (2007) Tahap Kesediaan Kemahiran Generik Pelajar Tahun Akhir Yang Mengambil Mata Pelajaran Fizik (spp, Spf, Spm, Spn) Di Fakulti Pendidikan Utm, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Ghanny, Irwan Shah and Shariffudin, Rio Sumarni (2006) Pembangunan Perisian Multimedia Berasaskan Web berdasarkan Teori Konstruktivisme Lima Fasa Needham bagi Tajuk Force & Pressure Bagi Mata Pelajaran Fizik tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Hafid, Nurul Huda and Harun, Jamaludin (2009) Pembangunan Aplikasi Multimedia Pendidikan Mengikut Pendekatan Permainan Bagi Matapelajaran Fizik Tingkatan 5: Electricity. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Kamran, Nor Nazifa and Sulaiman, Seth (2007) Tahap Pengaplikasian Konsep Fizik Dalam Kehidupan Di Kalangan Pelajar Aliran Sains Di Daerah Pontian, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Noor, Noor Syakiroh and Noordin, Shaharom (2007) Tahap Kefahaman Kemahiran Mengumpul Dan Memproses Data serta Kemahiran Menganalisis Penyiasatan Di Kalangan pelajar Tahun Dua Program Pendidikan Fizik, Universiti teknologi Malaysia Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Rawi, Mohd Ikram and Ibrahim, Mohd Ali (2007) Pembinaan Perisian Multimedia Berasaskan Model kitaran Pembelajaran Sains Bagi Konsep Tekanan Dalam mata Pelajaran Pendidikan Fizik Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Razali, Hartini and Sulaiman, Seth (2007) Pola Penyelesaian Masalah Fizik Yang Berbeza Gaya kognitif. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Salleh, Norwahida and Mohd Zaid, Norasyikin (2007) Pembangunan Perisian Fizik Tingkatan Lima Bab Satu Tajuk Gelombang Berasaskan Pendekatan Kecerdasan Visual. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Shah, Nurul Aimi and Nordin, Aziz (2010) Pembangunan Modul Pengajaran Pengetahuan Pedagogi Kandungan Dan Model Konstruktivisme 5 Fasa Bagi Tajuk Tekanan Mata Pelajaran Fizik Kbsm Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Yusof, Mohammad Mubarak and Abdullah, Fatin Aliah Phang (2012) Tahap Pemahaman Pelajar Dan Guru Dalam Konsep Daya Dan Gerakan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Zain, Nor Maizan and Rahabah, Abdhamid (2000) Tanggapan Keberkesanan Aktiviti Fizikal Terhadap Pelajar Semasa Proses Pembelajaran Di Bengkel. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Zain., Abdul Razak and Noordin, Shaharom (2004) Keberkesanan Pengajaran Bermodul (pb) Mata Pelajaran Fizik Kbsm Tajuk Tenaga Dikalangan Murid Pelbagai Gaya Kognitif Pada Peringkat Tingkatan Empat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Zainul Abidin, Siti Nurulwahida and Yahaya, Noraffandy (2012) Pendekatan Pembelajaran Aktif Dengan Sokongan Teknologi (blog) Bagi Mata Pelajaran Fizik Tingkatan Empat: Prinsip Archimedes. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohtar, Lilia Ellany and Sulaiman, Seth (2010) Tahap Kefahaman Konsep - Konsep Fizik Kbsm Dalam Kalangan Pelajar Pendidikan Fizik Tahun Akhir Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohtar, Lilia Ellany and Sulaiman, Seth (2010) Tahap Kefahaman Konsep - Konsep Fizik Kbsm Dalam kalangan Pelajar Pendidikan Fizik Tahun Akhir universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohtar, Lilia Ellany and Sulaiman, Seth (2010) Tahap Kefahaman Konsep - Konsep Fizik Kbsm Dalam kalangan Pelajar Pendidikan Fizik Tahun Akhir universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohtar, Lilia Ellany and Sulaiman, Seth (2010) Tahap Kefahaman Konsep - Konsep Fizik Kbsm Dalam kalangan Pelajar Pendidikan Fizik Tahun Akhir universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mokhtar, Maisarah and Noordin, Shaharom (2007) Tahap Kefahaman Kemahiran Mengukur Serta Menggunakan Nombor Dan Kemahiran Membina Hipotesis Di Kalangan Pelajar Tahun Satu Pendidikan Fizik Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Morad, Fathiyah and Abu, Baharin (2006) Maklumbalas Guru Pelatih 5spf Utm Terhadap Penggunaan Kaedah Koperatif Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matapelajaran Fizik Kbsm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhamad, Mohd Azham and Harun, Jamaludin (2009) Pembangunan Laman Web Bagi Topik Keradioaktifan, Fizik Tingkatan 5 Dengan Menggunakan Peta Minda. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhamad, Siti Aida Fariza and Noordin, Shaharom (2007) Tahap Kefahaman Kemahiran Mengelas dan Mentafsir Data Di Kalangan Pelajar Tahun satu Program Pendidikan Fizik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhamad Khair, Norazreen and Sulaiman, Seth (2007) Tahap Pencapaian Kemahiran Proses Sains Di Kalangan pelajar Fizik Sekolah Menengah Daerah Alor Star. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mukhetar, Siti Nor Amni and Mohd Salleh, Shaharuddin (2007) Pembangunan Simulasi Berasaskan Web Untuk Matapelajaran Fizik Tingkatan 4 Bagi Tajuk Cahaya (pantulan, Pembiasan Dan Kanta). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mustafar, Nurfaiza and Shariffudin, Rio Sumarni (2008) Pembangunan Perisian Multimedia Berasaskan Teori kecerdasan Pelbagai Bagi Tajuk Fizik Optik: Kesan Doppler. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mustapha, Hasmazatun Hasmat and Harun, Jamaludin (2012) Pembangunan Perisian Kursus Multimedia Bagi Matapelajaran Fizik Tingkatan Empat Dalam Topik Tekanan Berasaskan Strategi Metakognetif. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mustapha, Siti Hajar and Surif, Johari (2012) Pembangunan Modul Pintar Daya Bagi Tajuk daya Dan Gerakan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

mahmud, Ahmad and rosly, Jaafar and rosazley, Ramly (2010) Study The Effect Of Visualization Of Demonstration Kit For Electrical And Electromagnetism Topic For Secondary School. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

N

Nasir, Suriati and Nordin, Aziz (2007) Kefahaman Pelajar Mengenai Konsep Suhu Dan Haba: Suatu Kajian Merentas Usi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nasiron, Norhafiza and Sulaiman, Seth (2011) Pola Kecerdasan Pelbagai Dalam Kalangan Pelajar Fizik Berpencapaian Tinggi, Sederhana Dan Rendah di Daerah Kulai. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nassiri, Siti Hidayana and Abdullah, Fatin Aliah Phang (2012) Kajian Kes Terhadap Amalan Pengetahuan Teknologi Pedagogi dan Kandungan (ptpk) Guru Fizik Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Neo, Shun Zhi and Ali, Mohd Fadzli (2003) Pembangunan Perisian Pembelajran Berbantukan Komputer (pbk) Dalam Mata Pelajaran Fizik Kbsm Tingkatan Empat-momentun Linear. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ng, Han Guan and Shariffudin, Rio Sumarni (2004) Sistem Makmal Maya Bagi Pembelajaran Sains (virtual Laboratory For Science Learning) Muatan Haba (sub Tajuk Mata Pelajaran Fizik Tingkatan 4 bab 4 - Haba Dan Tenaga). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ng, Sook Yee and Lokman, Mohd Tahir (2004) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembelajaran Fizik Di kalangan Pelajar Tingkatan Empat Di Teluk Intan, Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ngah, Nor Sapinah and Omar, Abdul Hafidz (2003) Rekacipta Alat Doorgym Dan Keberkesanannya Ke Atas Kadar Kekuatan Otot Tricep Dan Rectus Asdominis Melalui Latihan Fizikal. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ngah Dimin, Muhammad Jais and Zainuddin, Zainal Abidin (2007) Keberkesanan Latihan Kecergasan Fizikal Terhadap Prestasi Pemain Pemain Hoki Daerah Kluang Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ngah Nordin, Nursyaida Syarafina and Bilal Ali, Mohamad (2009) Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer berdasarkan Pendekatan Kontekstual Bagi tajuk Graviti Untuk Subjek Fizik Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ngatiman, Noor Intan Suryani and Yahaya, Noraffandy (2009) Pembangunan Perisian Multimedia Berasaskan Pendekatan Masteri Bagi Mata Pelajaran Fizik Tingkatan Empat: Konsep Haba Pendam. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nik Ismail, Nik Nor Rozilawani and Sulaiman, Seth (2009) Tahap Kognitif Pelajar Sekolah Menengah Daerah Pontian berdasarkan Taksonomi Bloom Dalam Mata Pelajaran Fizik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nilrat, Phornphim and Saud, Muhammad Sukri (2006) Pembangunan Perisian Pbk Bertajuk: Gelombang Fizik Kbsm tingkatan Lima. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nordin, Kamalludin (1995) Satu Tinjauan Terhadap Tahap Kecergasan Fizikal Di Kal. Pel. Stp Utm Sesi 94/95 Setelah Menjalani Aktiviti Ko-kurikulum Sukan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nordin, Mohd Norafdzar and Ibrahim, Mohd Ali (2007) Pembinaan Perisian Pendidikan Berasaskan Model konstruktif Kitaran Pembelajaran Sains Bagi Tajuk prinsip Bernoulli Dalam Mata Pelajaran Fizik Tingkatan empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

O

Omar, Ahmad Rizal (1997) Satu Kajian Semula Kajian Kes : K.i.t. Pembelajaran M.pelajaran Sains Sek. Ren. (alam & Fizikal) Thn. 5. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Omar., Aniza and Sulaiman, Seth (2004) Perbandingan Pengisihan Berkeirski Antara Pelajar Tahap Pencapaian Tinggi Dengan Pelajar Dengan Pelajar Tahap Pencapaian Rendah Dalam Pengkategorian Masalah Fizik Di Sekolah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Azrinie and Mohd Nor, Mohad Anizu (2010) Rekacipta Alat Koordinasi Menggelecek Bola Keranjang Berelektronik Bagi Ujian Kecergasan Fizikal. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Norlizayati and Noordin, Shaharom (2004) Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pengajaran kendiri Sifat Jirim Bagi Mata Pelajaran fizik Kbsm Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Siti Noridawati and Hassan, Zainudin (2006) Tahap Penggunaan Alat Bantu Mengajar Di Kalangan Guru Pelatih Yang Mengajar Mata Pelajaran Fizik Semasa Latihan Mengajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

P

P.k. Selvarajah, S. Vighnarajah and Ismail, Zaleha (2003) Pembangunan Perisian Pbk Bertajuk Inertia : Principles & Problems Untuk Topik Inersia Fizik Kbsm Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Paijo, Mohd Samsol and Said, Hamdan (2010) Tinjauan Pasaran Program Ijazah Sarjana Muda Sains Serta pendidikan (fizik) Anjuran Fakulti Pendidikan Universiti teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Panot, Salasiah and Nordin, Aziz (2010) Pembangunan Web Portal Pendidikan Berasaskan Multiply Bertajuk Heat Fizik Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Poey, Sok Hua and Atan, Noor Azean (2006) Pembangunan Perisian Bbm Berasaskan Animasi Berkomputer bagi Simulasi Teori Kinetik Jirim (mata Pelajaran Fizik Kbsm tingkatan Empat). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

R

Ramli, Norzulkurnain and Rahabah, Abdhamid (2001) Kajian Perbandingan Tahap Daya Tahan Kardiovaskular Dan Daya Tahan Otot Pelajar Tahun Satu Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (sains Sukan) Universiti Teknologi Malaysia Skudai Sebelum Dan Semasa Mengikuti Kelas Subjek Suaian Fizikal Dan Olahraga. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Razali, Razima and Noordin, Shaharom (2004) Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pengajaran kendiri (mpk) Haba Dan Tenaga Bagi Mata Pelajaran Fizik kbsm Pada Peringkat Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

S

Sabarudin, Siti Annisa and Bilal Ali, Mohamad (2009) Simulasi Eksperimen Berasaskan Web Untuk Matapelajaran Fizik Tingkatan Empat Bagi Tajuk Cahaya. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sabarudin, Siti Annisa and Bilal Ali, Mohamad (2009) Simulasi Eksperimen Berasaskan Web Untuk Matapelajaran Fizik Tingkatan Empat Bagi Tajuk Cahaya. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sahar, Salawati and Abdullah, Fatin Aliah Phang (2011) Penguasaan Kemahiran Proses Sains Bersepadu dalam Ujian Amali Dan Bertulis Fizik tingkatan 4. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sahir, Paziah Kajian Keberkesanan Pembelajaran Kontekstual Fizik Di Sek. Men. Keb. Teknik Batu Pahat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sahir, Paziah and Omar, Shariff (1998) Kajian Keberkesanan Pembelajaran Kontekstual Fizik Di Sekolah Menengah Kebangsaan Teknik Batu Pahat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saleh, Salmiza THE EFFECTIVENESS OF THE BRAIN BASED TEACHING APPROACH IN DEALING WITH PROBLEMS OF FORM FOUR STUDENTS' CONCEPTUAL UNDERSTANDING OF NEWTONIAN PHYSICS. Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 26, No. 1, 91–106, 2011.

Salimin, Norkhalid and Jani, Julismah and Rahmat, Azali and Mohamad Khhalid, Nur Haziyanti and Md Salleh, Omar MODUL PENILAIAN KOMPREHENSIF BAGI PERTOLONGAN CEMAS DALAM PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN (COMPREHENSIVE ASSESSMENT MODULE FOR FIRST AIDS IN PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH). Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 28, 155–171, 2013.

Salleh, Mohd Halimee and Sulaiman, Seth (2010) Pembangunan Multimedia Berasaskan Laman Web Bagi Tajuk Cahaya Dalam Mata Pelajaran Fizik Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Salleh, Muhamad Napis and Aris, Baharuddin (2010) Pembangunan Laman Web Bertajuk Haba Bagi Mata Pelajaran Fizik tingkatan Empat Berdasarkan Teori Tingkahlaku. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Salleh, Noor Izyan and Abdullah, Fatin Aliah Phang (2012) Pengajaran Free-body Diagram (fbd) Dalam Menyelesaikan masalah Tajuk Daya Tingkatan Empat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Salleh, Norhaslinda and Jaffri, Hadijah (2007) Hubungan Di Antara Sikap Dan Minat Terhadap Mata pelajaran Fizik Dengan Pencapaian Dalam Mata Pelajaran fizik Di Kalangan Pelajar 4 Spf Dan 4 Spp Di Utm Skudai, Johor bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saman, Idahana (1997) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Fizik Kej. Awam Thn. Satu Di Utm Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Samat, Aisyah and Rajuddin, Muhd Rashid (2007) Pengharapan Masa Depan Orang Kurang Upaya (fizikal) setelah Menjalani Latihan Vokasional Di Pusat Latihan perindustrian Dan Pemulihan, Bangi Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Samson, Suhailah and Noordin, Shaharom (2009) Tahap Pengetahuan Bakal Guru Fizik Tentang Peka Fizik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Samsudin, Faizal Hakimi and Dahlan, Mohd Yunos (2002) Kesan Latihan Fizikal Terhadap Kadar Denyutan Jantung Di Kalangan Pelajar Lelaki Kursus Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (sains Sukan) Utm Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sani, Salfarina and Noordin, Shaharom (2003) Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pembelajaran kendiri Daya Dan Gerakan Bagi Mata Pelajaran Fizik Kbsm tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sani, Salfarina and Noordin, Shaharom (2003) Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pembelajaran kendiri Daya Dan Gerakan Bagi Mata Pelajaran Fizik Kbsm tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sapiee, Faridah and Noordin, Shaharom (2009) Tahap Pencapaian Pengetahuan Pedagogi Dan Kandungan Dalam Kalangan Bakal Guru Fizik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

See, Kean Seng (2009) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer (pbk) Bagi Mata Pelajaran Fizik Tingkatan 4 bertajuk Heat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shawal, Abu Ani and Noordin, Shaharom (1999) Status Penguasaan Kemahiran Saintifik Di Kal. Pel. Ting.4 Dalam M.pelajaran Fizik Di Daerah Batu Pahat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sii Soo Ing, Agnes and Daud, Khadijah (2006) Tinjauan Tentang Masalah Perancangan Dan Penyampaian Pengajaran Serta Personaliti Guru-guru Pelatih Fakulti Pendidikan Utm Yang Mengajar Mata Pelajaran Fizik Semasa Latihan Mengajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sim, Sze Kiong and Sulaiman, Seth (2010) Epistemological Beliefs, Attitudes And conceptual Understanding Towards Learning Physics among Physics Education Undergraduates. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sobri, Muhammad Faqhri and Mohd Nor, Mohad Anizu (2009) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) bagi Subjek Kecergasan Fizikal. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Soon, Mey Che and Syed Mansor, Syed Mohd Syafeq (2004) Hubungan Gaya Pembelajaran Dengan Pencapaian Akademik: tinjauan Di Kalangan Pelajar-pelajar Fizik Pendidikan Dan fizik Industri Universiti Teknologi Malaysia, Skudai Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Subari, Kamalularifin (1997) Satu Penilaian Awal Kajian Kes : Kit Pengajaran Pembelajaran M.pelajaran Sains Sek. Ren. (alam & Fizikal) Thn. 5. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sudiman, Siti Asmaq and Noordin, Shaharom (2007) Tahap Kefahaman Kemahiran Mereka Bentuk Eksperimen Dan Kemahiran Mengeksperimen Di Kalangan Pelajar Tahun Satu Pendidikan Fizik Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Surif, Johari and Arshad, Mohammad Yusof (2004) Pembinaan Dan Keberkesanan Perisian Prototaip Berdasarkan Model Generatir-metakognitif Bagi Konsep Asas Jirim Dalam Penomena Fizikal. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Syed Mohammad, Syarifah Natrah Syahimah and Arshad, Mohammad Yusof (2008) Kefahaman Pelajar Mengenai Konsep perubahan Fizik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

sazliman, Ismail and rosly, Jaafar (2010) Development And Perception Study Of Computer-based Rotary Motion Experiments For A-level Physics Education. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

sharifah Norzilah, Syed Fadzil and nurulhuda, Abd Rahman (2011) Membina Dan Menilai Manual Pengajaran Tajuk Gelombang Bunyi Menggunakan Perisian Visual Analyser. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

T

Tai, Li Yung and Mohd Salleh, Shaharuddin (2009) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer Menggunakan Pendekatan Permainan Bagi Mata Pelajaran Fizik Tingkatan Empat: Forces And Motion Work, Energy And Power. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tai, Li Yung and Mohd Salleh, Shaharuddin (2009) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer Menggunakan Pendekatan Permainan Bagi Mata Pelajaran Fizik Tingkatan Empat: Forces And Motion Work, Energy And Power. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Ay Ling and Mukhari, Abd Wahid (2003) Pelaksanaan Pendekatan Pembelajaran Secara Kontekstual Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Di Kalangan Guru Fizik Di Sekolah Menengah Teknik Seluruh Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tang, Chew Yin and Deraman, Karim (2006) Conduction Mechanisms Of Magnesium Fluoride (mgf2) films. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tang, Hai Teng and Omar, Shariff (1998) Persepsi Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran Fizik Di Lima Buah Sekolah Menengah Kebangsaan Di Daerah Pontian Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Fizik Tingkatan 4. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tang, Tai Teng Persepsi Pel. Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran Fizik Di 5 Buah Sek. Men. Keb. Di Daerah Pontian Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Fizik Ting.4. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tay, Chin Choo and Shariffudin, Rio Sumarni (2006) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Mata Pelajaran Fizik Tingkatan 4 bab 3 - Daya Dan Tekanan (pengertian Tekanan Dan Pengertian Tekanan Dalam Cecair). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Teh, Zainodin and Arshad, Mohammad Yusof (1999) Kefahaman Pel. Mengenai Konsep Teori Kinetik Jirim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tho, Siew Wei and Hussain, Baseri Huddin The Development Of A Microcomputer-based Laboratory (mbl) System For Gas Pressure Law Experiment Via Open Source Software. International Journal Of Education And Development Using Information And Communication Technology, Volume.

Ting, Choo Yee and Arshad, Mohammad Yusof (2000) Pembinaan Perisian Prototaip Scienepro Berasaskan Model Inkuiri Saintifik Bagi Mengkaji Corak Penyelesaian Masalah Pel. Melalui Pembentukan Hipotesisi Dan Pengenalpastian Pembolehubah Bagu Beberapa Konsep Fizik. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ting, Kang Cheong and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2010) Pembangunan Laman Web Berasaskan Teori Konstruktivisme bagi Subjek Fizik Tingkatan Empat Yang Bertajuk Daya Dan tekanan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tompang, Emeliana and Ibrahim, Mohd Ali (2009) Pembangunan Modul Pengajaran Pengetahuan Pedagogi Kandungan Haba Bagi Mata Pelajaran Fizik Kbsm Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Topimin, Nadzir (1998) Sikap Dan Amalan-amalan Pelajar-pelajar Semester Akhir Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kemahiran Hidup) Sesi 1997/1998, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Terhadap Kecergasan Fizikal. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

W

Wahi, Haslinda and Sulaiman, Seth (2007) Penguasaan Penyelesaian Masalah Fizik Mengikut Model Heller Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Penyelesaian Masalah Fizik Pelajar Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wong, Kok Kiang and Shariffudin, Rio Sumarni (1999) Pembinaan Perisian P.b.k. Multimedia Dalam Satu Tajuk Kecil M.pelajaran Fizik Spm Pengenalan Kepada Sistem Komputer Digital. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wu, Kam Yin and Shariffudin, Rio Sumarni (2006) Pembinaan Inventory Pengajaran Guru Fizik Berasaskan Teory Kecerdaskan Pelabgai-pendekatan Konstruktivisme (model Meedham) Dan Kontekstual (model Hull) Bagi Pembelajaran Berkomputer. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Y

Yahaya, Izwanuddin and Ibrahim, Halijah (2006) Rekacipta Instrumen Uijian vertical Jump Berteknologi Digital (sensor) Bagi Ujian Kecergasan Fizikal. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yahya, Mastura and Ibrahim, Halijah (2009) Tahap Prestasi Kecergasan Fizikal Berasaskan Kemahiran Motor Bagi Pasukan Bola Keranjang Sekolah Tun Fatimah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yang, Roshidayah and Noordin, Shaharom (2004) Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pembelajaran kendiri Sifat Jirim Bagi Mata Pelajaran Fizik Kbsm tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yap, Cher Jia and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2012) Tahap Penguasaan Inventori Konsep Daya dalam Kalangan Pelajar Tahun Akhir program Pendidikan Fizik Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yeap, Yusoff Sze Ping (1991) Masalah Amali Fizik Di Sek. Men. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusof, Yushazlina and Noordin, Shaharom (2007) Tahap Kefahaman Kemahiran Meramal Dan Mengawal Pemboleh Ubah Di Kalangan Pelajar Tahun Satu Program Pendidikan Fizik Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusuf, Marline (2007) Mengkaji Hubungan Di Antara Kemahiran Generik Dengan Pencapaian Akademik Pelajar Tahun Akhir Yang Mengambil Mata Pelajaran Fizik (spf, Spm, Spn Dan Spp) Di Fakulti Pendidikan Utm Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Z

Zabri, Mat Basir and Ikhsan, Othman (2011) Mengenalpasti Kesesuaian Tajuk-tajuk Dalam Matapelajaran Fizik Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

Zainal Abiden, Nur Faizah and Noordin, Shaharom (2009) Tahap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Dalam Kalangan bakal Guru Fizik Semasa Latihan Mengajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zainal Abidin, Mohamad Nor Fahmie and Awang Hamid, Dayang Tiawa (2010) Pembangunan Multimedia Berasaskan Laman Web Bagi subjek Fizik Untuk Pelajar Tingkatan Empat (tajuk Cahaya). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zainon, Noor Maizura and Ibrahim, Halijah (2012) Profail Kecergasan Fizikal Atlet Judo Di Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zakaria, Ashfahani and Hj Ismail, Prof Madya Dr Hj Mohd Arif and Mohd Salleh, Prof Datin Dr Amla (2014) Kajian reka bentuk dan pembangunan Modul Projek Atas Talian (m-PAT) berasaskan pemupukan nilai positif dalam kalangan pelajar. PhD thesis, UKM.

Zulkifeli, Mohd Afendi and Tasir, Zaidatun (2007) Pembangunan Perisian Multimedia Untuk Tajuk Prinsip archimedes Berasaskan Model Konstruktivis Needham lima Fasa Bagi Mata Pelajaran Fizik Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

This list was generated on Sun Sep 20 01:02:54 2020 +08.