Items where Subject is "Mathematics Education > Mathematics Education"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: | , | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z
Number of items at this level: 622.

Fazilahwati@fazilah, Suhailee (2005) Kesilapan Pelajar Tingkatan Dua Dalam Menyelesaikan Soalan Matematik Bagi Tajuk Nombor Negatif. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

,

, Ety R. Suyatno and Nik Suriyani, Nik Abd.rahman (2005) Parental Beliefs On Their Children's Mathematical Ability: A Survey At Al Amin Islamic Elementary And Secondary School Gombak, Malaysia. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Jecklin Ishak and , Crispina Gregory K Han (2012) Kesan Penggunaan Pembelajaran Berbantukan Komputer Berasaskan Simulasi Komputer Terhadap Pencapaian Akademik Pelajar Dalam Fizik T4 Bagi Tajuk 'tenaga'. Bachelor's thesis, Universiti Malaysia Sabah.

, Juliana Leong Siu Fong and , D.maryama Binti Ag.daud (2009) Penggunaan Model Fun Zoo Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Topik Set Matematik Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Malaysia Sabah.

A

A Rahman, Noor Akmalwati (2000) Kajian Berkaitan Dengan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Pelajar-pelajar Melayu Tingkatan 4 Dalam Mata Pelajaran Matematik Tambahan, Di Sek. Men. Teknik Kemaman, Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

A Rahman, Nuranisah and Ismail, Zaleha (2011) Pengaruh Ruangan Sejarah Dan Kesenian Majalah Web Dunia Matematik Terhadap Motivasi Pelajar Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

A. Ghani, Norfatimah and Surif, Johari (2006) Masalah Pembelajaran Matematik Dalam Bahasa Inggeris di Kalangan Pelajar Tingkatan 2 Sekolah Menengah kebangsaan Batu 34, Pontian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

A. Hadi, Rashita and Bakar, Md Nor (2008) Pengintegrasian Ict Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Di Kalangan Guru Matematik di Daerah Kota Tinggi. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

A.razak, Maizatul Fariha and Ismail, Zaleha (2007) Pencapaian Matematik Pelajar Menggunakan Bahasa Pengantar Bahasa Inggeris. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab Aziz, Norsuriani and Hassan, Johari (2008) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Terhadap Matematik di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab Ghani, sazelli (2010) Statistics Education In The 21st Century:some Issues Of Concern. In: Seminar Nasional Matematika Dan Pendidikan Matematika, 29-31 Jan 2010, Malang,indonesia.

Ab Latip, Norizatul Azila and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2009) peranan Bahasa Dalam Penyelesaian Masalah Matematik Bukan Rutin Di Kalangan Pelajar Tingkatan 2. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab Latip, Norizatul Azila and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2009) peranan Bahasa Dalam Penyelesaian Masalah Matematik Bukan Rutin Di Kalangan Pelajar Tingkatan 2. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab. Halim, Noor Izana and Abu, Mohd Salleh (2012) Mengatasi Kesukaran Pembelajaran Dalam Topik Bulatan Di Kalangan Pelajar Tingkatan 2 Menggunakan Geometers Sketchpad. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab. Rahim, Ruhaida and Daud, Khadijah (2006) Pelaksanaan Pendekatan Pembelajaran Secara Kontekstual Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Di Kalangan Guru-guru Sains Dan Matematik Di Sekolah Menengah Teknik Di Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abas, Mohd Afezan and Bakar, Mohd Nor (2012) Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif Dalam pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Dalam Topik trigonometri Ii Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abas, Rubiah and Ismail, Zaleha (2006) Penghasilan Manual Guru: Penerapan Sejarah Ke Arah memupuk Sikap Positif Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Aziz, Siti Hajar and Abu Bakar, Zainudin (2007) Tahap Kemahiran Penyelesaian Masalah Matematik Menggunakan Strategi Model Polya Di Kalangan Pelajar Tingkatan Dua. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Hadzi, Rohasliza and Sulaiman, Seth (2007) Kesukaran Pelajar Tingkatan 4 Luar Bandar Mempelajari matematik Dalam Bahasa Inggeris. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Hamid, Siti Rafiah (2011) A Cross Examination Of Science And Mathematics Teachers?çö Perceptions, Practices And Constraints While Doing Teaching Thinking Across Subject Matter In Selected Primary Schools In Malaysia And Saudi Arabia. In: 15th International Conference On Thinking, 20th -24th June 2011, Belfast.

Abd Rahman, Azilah and Abd Ghani, Faizah (2010) Hubungan Antara Personaliti Dan Gaya Pengajaran Guru Dengan Pencapaian Matematik Pmr satu Kajian Di Sekolah Menengah Daerah Kota Tinggi. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Rahman, Nadiah and Ismail, Zaleha (2009) Pembangunan Ruangan Kesarjanaan Tokoh Dan Kerjaya majalah Web Dinamik Dunia Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Samad, Zahidah and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2009) Tekanan Di Kalangan Guru Pelatih Matematik semasa Menjalani Latihan Mengajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Wahab, Rohana and Sihes, Ahmad Johari (2009) Analisis Kesilapan Dalam Penyelesaian Masalah matematik Tahun 5. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Ghani, Mohd Rahimi and Ismail, Zaleha (2010) Pembangunan Ruangan Tokoh Dan Kerjaya Dalam Majalah Web Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Ghani, Normali (1991) Kajian Mengenai Masalah Pembelajaran M.pelajaran Matematik Ke Atas Murid Ting. 4 Di Sek. Men. Datuk Udang Abd. Manap, Tampin, N.sembilan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Hamid, Ismail and Abd Aziz, Zainal (1999) Minat Matematik Bagi Murid-murid Ting.1 Di Sebuah Sek. Di Daerah Kulai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Karim, Zuraidi and Abd Rahman, Ali (1999) Tahap Keupayaan Pel. Terhadap Penyelesaian Masalah Matematik & Hubungannya Dengan Sikap. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Manaf, Kasim and Abdullah, Samsudin (1999) Sumbangan Sarjana Matematik Tamadun Islam Dalam Bidng Aljabar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Rashid, Hasan (1992) Persepsi Pel. Sek. Men. Luar Bandar Di Daerah Mersing Terhadap Matematik Sebagai Suatu M.pelajaran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Hadi, Normi Rosidar and Ismail, Zaleha (2008) Pembangunan Majalah Web: Sejarah Dalam Matematik Dan statistik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Muthalif, Ahmed Nasir (2005) Pengaruh pengaruh pencapaian akademik ke atas sikap pelajar terhadap mata pelajaran matematik. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

Abdul Rahim, Mohamad and Hassan, Johari (2007) Pengajaran Subjek Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris Dikalangan Guru Etems Tahuan 4 Dan 5 Di Sekolah-sekolah Rendah Zon Gelang Patah Daerah Johor Hahru:satu Kajian Kes. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Hamidah and A Samah, Narina (2012) Kefahaman Terhadap Konsep Daya Newtonian Dan kemahiran Matematik Dalam Menyelesaikan Masalah Fizik di Kalangan Pelajar Tingkatan Lima Di Sebuah Sekolah menengah Agama Negeri Perlis. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Khadijah and Boon, Yusof (2006) Pengajaran Sains Dan Matematik dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah Menengah Luar Bandar daerah Melaka Tengah, Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Norhayati and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2009) Keberkesanan Pengajaran Mikro Dalam Latihan Mengajar guru Pelatih Matematik Fakulti Pendidikan, Utm Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Siti Balqis and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2003) Tinjauan Mengenai Persepsi Pelajar Tingkatan Empat Aliran Sains Terhadap Mata Pelajaran Matematik Tambahan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Suraya and Ismail, Zaleha (2006) Pembinaan Perisian Interaktif Penambahan Dan penolakan Integer Dalam Sistem Pengoperasian Linux. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Teh Faradilla and Kailani, Ismail (2010) Kaedah Pengajaran Matematik Di Sekolah Kebangsaan Dan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Abdul Halim (2013) Pembangunan dan keberkesanan fasa pembelajaran geometri Van Hiele dengan strategi pembelajaran pembentukan konjektur dalam persekitaran perisian Geometer's Sketchpad. PhD thesis, UKM.

Abdullah, Abdul Halim and Ismail, Zaleha (2006) Penghasilan Manual Guru : meneroka Idea Matematik Secara Bereksperimen. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Abdul Halim and Mohamed, Mohini (2007) Penggunaan Modul Pembelajaran Bulatan Berasaskan Perisian Kde Interactive Geometri (kig)pada Tahap Pemikiran Geometri Pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Azman and Sulaiman, Esah (2002) Suatu Tinjauan Masalah Pembelajaran Mata Pelajaran Matematik Tingkatan 4 Dan 5 Di Kalangan Guru-guru Matematik, Daerah Marang, Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Azurawani and Hassan, Johari (2007) Pengajaran Pensyarah Matematik Dan Teknik Pembelajaran pelajar Dalam Matapelajaran Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Daud and Mohamed, Mohini (1998) Sikap Guru Matematik Terhadap M.pelajaran Matematik-satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Dzulkarnain Goh (1993) Kesesuaian Silibus Matematik Sarjana Muda Teknologi Serta Pend. (kej. Awam) Terhadap M.pelajaran Kej. Awam. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Ghazali and Sihes, Ahmad Johari (1999) Pengaruh Pencapaian Matematik Pmr Terhadap Prestasi Dalam M.pelajaran Fizik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Mohd Letfinuddin (2000) Membina Perisian Multimedia Pembelajaran Berbantukan Komputer Dalam Pendidikan Matematik (t. Phytagores). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Muhamad Hasnan and Shariffudin, Rio Sumarni (2009) Pembangunan E-pbl Bagi Pembelajaran Matematik Tambahan : Persamaan Serentak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Nasarudin and Halim, Prof. Dr. Lilia and Zakaria, Prof Madya Dr. Effandi (2014) Kesan pendekatan strategi berfikir dan perwakilan visualisasi dalam pengajaran dan pembelajaran penyelesaian masalah matematik berayat di Sekolah Rendah. PhD thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Abdullah, Norhuda and Mustaffa, Mohamed Sharif (2005) Penglibatan Ibu Bapa Dalam Membantu Membuat Kerja Rumah (matematik) Diklangan Pelajar Tingkatan Dua : Satu Tinjauan Di Salah Sebuah Sekolah Menengah Daerah Muar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Nursylawaty (2004) Pembangunan Perisian Multimedia Latih Tubi Bertajuk practice Exercise For Indices, Linear Inequalities And Solid geometry Iii Bagi Matematik Kbsm Tingkatan Tiga. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Omar (1999) Kajian Pandangan Pel. Terhadap Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembelajaran Matematik Ting.4 Di Daerah Mersing Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Osmani (1995) Hubungan Diantara Sikap & Penguasaan Kemahiran Asas Matematik Dengan Pencapaian Palajar Dalam M.pelajaran Prinsip Akaun. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Siti Asmaa and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2012) Hubungan Gaya Pembelajaran Dengan Pencapaian Matematik pelajar Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Siti Noraiha (1992) Hubungan Diantara Pencapaian S.r.p. Dengan Pencapaian Spm. Dalam M.pelajaran Sains & Mate. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Suhaila and Mohd Kosnin, Azlina (2008) Kesan Kaedah Deometers Sketchpad Berbanding Pencapaian Pelajar Dalam Topik transformasi. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, mohd Faizal Nizam Lee and Ab Ghani, sazelli Communicating Mathematically And Self-regulating Strategies In Learning Mathematics. Jurnal Sains Dan Matematik, Volume.

Abdullah, mohd Faizal Nizam Lee and Iannone, Paola (2010) Analysis Of Classroom Interaction From The Combined View Of Self-regulating Strategies And Discourse Analysis: What Can We Learn? In: British Congress For Mathematics Education, 6 - 9 April 2010, University Place, University Of Manchester.

Abu Bakar, Fatimah and Ismail, Zaleha (2011) Pengaruh Ruangan Aplikasi Dan Kerjaya Majalah Web Dunia Matematik Terhadap Motivasi Pelajar Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Zaibedah (2000) Estetika Matematik Dan Persekitaran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar Sidek, Haafidhah and Atan, Noor Azean (2012) Pembangunan Laman Web Matematik Prasekolah Berdasarkan pendekatan Visual Dinamik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Kasim, Nadiah Husna and Omar, Shariff (2004) Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif Dalam mata Pelajaran Matematik Tingkatan 4 Di Sekolah menengah Kebangsaan Agama Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Naim., Hamimah and Omar, Shariff (1998) Sikap Pelajar Tingkatan Empat Terhadap Matematik Di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato Sulaiman : Satu Tinjauan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Samah, Norazrena and Mohd Salleh, Shaharuddin (2009) Pembangunan Laman Web Matematik Berasaskan Sembilan Aspek Pengajaran Gagne Bagi Tajuk Kebarangkalian I Dan Ii. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Adnan, Mazlini Confidence Among Secondary School Mathematics Teachers Towards The Teaching Of Mathematics In English. English Language Journal, Volume.

Adnan, Mazlini and Puteh, Marzita and Zakaria, Effandi Analyzing Mathemtics Beliefs Of Pre-service Teachers Using Confirmatory Factor Analysis. Asian Journal Of University Education, Volume.

Adnan, Ruhila and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2012) Perkaitan Antara Kefahaman Dan Kesediaan Guru Matematik Tahun 1 Dan 2 Terhadap Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (pbs) Di Daerah Pasir Gudang, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahamd, Puteri Iryani Pertiwi (1991) Masalah Kelemahan Murid Dalam Pembelajaran Matematik Moden Ting.4 Di N.kelantan : Satu Analisis. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Mohd Ali Roshidi and Mohd Hussin, Mohd Yahya and Muhammad, Fidlizan and Ting, Jing Jing Teacher Support In The Classroom: The Impacts On Students' Attitudes Toward Mathematics. Scottish Journal Of Arts, Social Sciences And Scientific Studies, Volume.

Ahmad, Jah Asmawati (1997) Tinjauan Keatas Minat Pel. 2 S.s.p. Sesi 97/98 Utm Skudai Terhadap M.pelajaran Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Mohd Rashidi and Junaidi, Juhazreen (2008) Pembangunan Laman Web Untuk Tajuk Graf Fungsi Ii Bagi Mata Pelajaran Matematik Kbsm Tingkatan Lima Menggunakan Teori Pembelajaran Behaviorisme. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Roslinda (1999) Meninjau Kelemahan Pel. Ting.1 Menyelesaikan Masalah Matematik Di Kaw. Masjid Tanah, Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Alhassora, Najua Syuhada and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2012) Hubungan Antara Minat Dan Pencapaian Pelajar Terhadap Mata Pelajaran Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Mukhtar, Haliza and Idris, Abdul Razak (2004) Tahap Persediaan Material Dan Kesediaan Emosi Guruguru sains Dan Matematik Di Sekolah Menengah Luar bandar Daerah Kubang Pasu Untuk Mengajar Dalam bahasa Inggeris. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Musthafa, Mohd Syamim and Ismail, Zaleha (2010) Pembangunan Ruangan Tahukah Anda Dan Perisian Matematik Dalam Majalah Web Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Rafeei, Khartini and Mohd Zaid, Norasyikin (2007) Persepsi Pelajar Tahun Satu Spp, Spk, Spt, Spi, Sps Dan Spl Fakulti Pendidikan Utm Terhadap Kecerdasan Logikal Matematikal. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Yusoff, Nurul Syafiah and Bakar, Md Nor (2010) Kajian Terhadap Penggunaan Kemahiran berfikir Secara Kreatif Dan Kritis Terhadap mata Pelajaran Matematik Tambahan tingkatan 4 Dalam Tajuk Fungsi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Aleh, Idhamranizam and Lokman, Mohd Tahir (2002) Faktoir-faktor Dalaman Dan Faktor-faktor Luaran Yang Memepengaruhi Pembelajaran Pelajar -pelajar Bumiputera Dalam Mata Pelajaran Sains Dan Matematik Di Politeknik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Hafizullah and Hamzah, Rohana (2003) Penyediaan Pelajar-pelajar Tahun 4 Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan Terhadap Penggunaan Bahasa Inggeris Dalam Pengajaran Matapelajaran Sains Dan Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Nurul Liana and Ismail, Zaleha (2011) Pengaruh Gaya Kognitif Dan Kreativiti Terhadap Penyelesaian Masalah Geometri Di Kalangan Pelajar Tingkatan 4 Aliran Sains. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Omar and Abu, Mohd Salleh (2008) Pelaksanaan Pengajaran Matematik Dalam Bahasa Inggeris guru Sekolah Menengah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali., Faizah and Shariffudin, Rio Sumarni (2002) Pelaksanaan Kemahiran Berfikir Dalam Pengajaran Matematik Di Kalangan Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Skudai Johor Darul Takzim- Satu Kajian Kualitatif. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Alias, Azlina and Aris, Baharuddin (2005) Tinjauan Ke Atas Penggunaan Peralatan Multimedia Di Kalangan Guru Sains Dan Matematik Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Di Sekolah Rendah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Alias, Noor Jamaliah and Ismail, Zaleha (2010) Pembangunan Ruangan Kuiz Dalam Majalah Web Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Alias, Siti Salwa and Ismail, Zaleha (2012) Peranan Ruangan Aplikasi Dan Sejarah Matematik majalah Web Dunia Matematik Terhadap Motivasi Pelajar pelbagai Pencapaian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Aling, Konsung (1996) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapainan Akademik Pel.-pel. Ting.4 Dalam M.pelajaran Matematik Sek. Men. Di Daerah Tambunan N.sabah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ambar, Eruan Shah and Said, Hamdan (2010) Tinjauan Pasaran Di Zon Selatan Program ijazah Sarjana Muda Sains Dan Pendidikan (matematik) anjuran Fakulti Pendidikan, Utm. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Amin, Rodzi and Ismail, Zaleha (2006) Manual Perlaksanaan Aktiviti Berunsurkan etnomatematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Anthony, Helen Pappu and Ismail, Zaleha (2004) Tinjauan Persepsi Pelajar Sarjana Muda Sains Dan Komputer serta Pendidikan (matematik) Di Universiti Teknologi Malaysia ke Atas Penggunaan Pda. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Appalanayudu, Suguna and Ismail, Zaleha (2005) Pembelajaran Geometri Di Kalangan Pelajar Dalam Persekitaran pengaturcaraan Logo. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Araji, Madis (1997) Pengaruh Faktor-faktor Yang Dikenalpasti Terhadap Pencapaian Akademik Pel.-pel. Ting.4 Dalam M.pelajaran Matematik Di Sek. Men. Di Daerah Papar, N.sabah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Arbin, norazman and Mohd Tajuddin, nor'ain (2011) Kualiti Pengajaran Dan Pembelajaran Guru Matematik Sekolah Menengah. In: Simposium Kebangsaan Sains Matematik, 9-11 Nov 2011, Pulau Pinang,malaysia.

Ariffin, Badariah and Abd Hamid, Hazimah (1999) Kajian Hubungan Status Sosio Ekonomi Keluarga Dengan Prestasi Matematik Pel.-pel. Ting.2. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Aris Fatillah, Nor Safiza and Mohd Yusof, Sanitah (2011) Persepsi Guru Sekolah Menengah Teknik Terhadap Pemansuhan Pengajaran Dan Pembelajaran Sains, Matematik Dan Teknikal Dalam Bahasa Inggeris (ppssmti). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Aris Fatillah, Nor Safiza and Mohd Yusof, Sanitah (2011) Persepsi Guru Terhadap Pemansuhan Pengajaran Dan pembelajaran Sains, Matematik Dan Teknikal Dalam Bahasa inggeris (ppsmti). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Arumugam, Jayanti and Ismail, Zaleha (2011) Pengaruh Ruangan Tokoh Dan Tahukah Anda Majalah Wb Dunia Matematik Terhadap Motivasi Pelajar Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Asmuni, Salawati and Mohamed, Mohini (2011) Tahap Kemahiran Metakognitif Dalam Penyelesaian Masalah Di Kalangan Pelajar Tingkatan 2 dalam Persekitaran Geometri Interaktif Bagi Tajuk Transformasi. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awab, Elina and Mohd Zaid, Norasyikin (2007) Pembangunan Laman Web Pembelajaran Matapelajaran matematik Kbsm Bertajuk Pecahan Bagi Tingkatan Satu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang, Aleza and Sulaiman, Seth (2007) Hubungan Antara Pencapaian Matematik Dengan pencapaian Penyelesaian Masalah Fizik Di Kalangan pelajar Tingkatan 4 Sains Di Daerah Tumpat, Kelanta. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang, Sudiana and Nordin, Aziz (2012) Ketidakseimbangan Jantina Dalam Pencapaian Matematik melalui Faktor Budaya Sekolah, Minat, Persekitaran Dan strategi Pembelajaran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang, Tuan Salwani and Zakaria, Prof Madya Effandi (2015) Pembangunan dan kesan pengintegrasian MAPLE dalam pengajaran kalkulus kamiran terhadap kefahaman konseptual, prosedural, dan kesedaran metakognitif. PhD thesis, UKM.

Ayob, Zulkapli and Ali, Maselan (2000) Persepsi Pelajar Terhadap Beberapa Aspek Dalam Reaksi Matematik: Satu Tinjauan Keberkesanan Penggunaannya Di Kalangan Pelajar Tingkatan Dua. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Azam, Mazelan and Omar, Shariff (1999) Kesan Dua Jenis Latih Tubi Ke Atas Pencapaian Sebahagian Kemahiran Asas Matematik- Satu Kajain Secara Eksperimen Ke Atas Pelajar Tingkatan 4 Di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Rambai, Melaka. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Azamudin, Noor Ain and Kailani, Ismail (2010) Penggunaan E-pembelajaran Dalam Kalangan Guru Pelatih sains Dan Matematik Di Utm Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Aziz, Nor Idayu Syhida and Abdullah, Zaleha (2007) Pembangunan Laman Web Bertajuk Pengenalan Kepada kebarangkalian 1 Bagi Subjek Matematik Tingkatan Empat menggunakan Teori Konstruktivisme Dan Teori Kognitif. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Azmi, Norhayati and Abd Rahman, Mohd Anuar (2006) Hubungan Antara Komitmen Ahli Pasukan Dengan Keberkesanan Pasukan Kerja Dalam Jabatan Sains Dan Matematik Di Daerah Tumpat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

akhsanul, In'am and noor Shah, Saad and sazelli, Ab Ghani (2010) Pembangunan Dan Validasi Model Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Berasaskan Metakognitif. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Phd" not defined] thesis, upsi.

B

Baba, Mohd Nazir and Bakar, Mohd Nor (2010) Penggunaan Kbkk Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Sekolah Menengah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Badri, Nor Aziah and Bakar, Mohd Nor (2010) Kemahiran Pengutaraan Masalah Matematik Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Dua. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Badui, Mohd Zain and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2009) Kajian Perbezaan Pencapaian Prestasi Antara Kerja Kursus Dengan Praktikum Bagi Pengkhususan Matematik di Institut Pendidikan Guru Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bahardin, Nadiah and Ismail, Zaleha (2010) Pembangunan Ruangan Sejarah Dan Statistik Dalam majalah Web Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Baharuddin, Mohd Syazwan and Kailani, Ismail (2011) Penggunaan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ict) Dalam Pengajaran Dan Pembekajaran Guru Matematik Di Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Baharuddin, Nurul Ain Bahyah and Mohd Salleh, Shaharuddin (2009) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer matematik Tingkatan Tiga Bertajuk Trigonometri menggunakan Pendekatan Tutorial. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bakarudin, Ratnawati and Sidin, Zaitun (2007) Motivasi Intrinsik Dan Ekstrinsik:satu Kajian Tentang Perstasi Mata Pelajaran Hahasa Inggeris,sains Dan Matematik Dikalangan Pelajar Tingkatan Dua Di Sebuah Sekolah Menengah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bakeri, Nurul Nazihah and Ismail, Zaleha (2011) Pengaruh Ruangan Pelajari Matematik Dan Ruangan Permainan Majalah Web Dunia Matematik Terhadap Motivasi Pelajar Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bedu, Siti Zulipah and Bakar, Md Nor (2003) Penerapan Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif Dalam Mata Pelajaran Matematik Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Borhan., Maslan (2001) Tahap Kefahaman Matematik Dan Kemahiran Penaakulan Saintifik Pelajar-pelajar Tingkatan Empat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bujang, Abd. Rahim (1998) Kesukaran Dan Silap Konsep Pel. Dalam Mempelajari Logaritma. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

C

Canisius, Clarice and Nordin, Aziz (2012) Gaya Pengajaran Grasha Dalam Kalangan Guru-guru Sains Dan Matematik Di Sekolah Menengah Di Daerah Penampang Sabah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chan, Daniel and Idris, Abdul Razak (2008) Penggunaan Komputer Di Kalangan Guru Dalam Pengajaran mata Pelajaran Matematik Di Daerah Kota Star, Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chan, Hon Man (1991) Modul Pengajaran Kendiri : Garis Lurus (matematik Ting.iv ). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chan, Shiau Wei and Ismail, Zaleha (2010) Peer Interaction In Computer-supported Collaborative Learning Using Dynamic Mathematics Solfware. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chan, Siew Lian and Bakar, Md Nor (1999) Salah Konsep Matematik Di Kal. Pel. Di Lima Buah Sek. Men. Di Jajahan Tumpat, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chan Pei Hoon, Audry and Atan, Noor Azean (2007) Pembangunan Perisian Multimedia Berdasarkan pembelajaran Aktif Bagi Tutorial Bertajuk kebarangkalian I Matematik Kbsm Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Embi, Umi Kalsom and Joned, Muslim (2007) Membangunkan Modul Perisian Bahan Bantu Mengajar (bbm) Bertajuk Pembinaan Geometri Bagi Mata Pelajaran Matematik Tingkatan Dua. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Hussain, Nurzatul Iffah and Ismail, Zaleha (2011) Pengaruh Gaya Pembelajaran Dan Kreativiti terhadap Penyelesaian Masalah Algebra Di kalangan Pelajar Tingkatan Empat Di Tiga daerah Di Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Hussain, Rozalan (1993) Tinjauan Perkaitan Diantara Faktor Status Sosioekonomi Dengan Pencapaian Matematik Pelajardi Peringkat S.r.p. Satu Kajian Si Smv. Seluruh Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Ismail, Saifulnizan and Ismail, Zaleha (2007) Pembinaan Modul Pembelajarn Matematik menggunakan Perisian Geometri Interaktif. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Nan, Siti Zaharah (2007) Perlaksanaan Guru Terhadap Pendekatan konstruktivisme Dalam Proses Pengajaran Dan pembelajaran Matematik Kbsm Di Daerah Kluang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Noh, Norizan (2000) Punca-punca Kesilapan Dalam Kemahiran Penyelesaian Masalah Matematik Dikalangan Murid Tahun 4 Sk Daerah Pasir Mas Tumpat, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Omar, Ahmad Shahrulazhar and Bakar, Md Nor (2011) Masalah Pembelajaran Matematik Dikalangan Pelajar Tingkatan Empat Di Daerah Batu Pahat Dalam Tajuk Garis Dan Satah Dalam Tiga Matra. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Shariff, Farah Asnida and Yahaya, Azizi (2004) Persepsi Guru Terhadap Pengajaran Sains Dan Matematik dalam Bahasa Inggeris. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Yusoff, Siti Mahani and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2003) Proses Kemahiran Berfikir Pelajar Dalam Penyelesaian Masalah Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Cheah, Jin Jin and Hassan, Zainudin (2004) Pembangunan Perisian Multimedia Berasaskan Kecerdasan logik Matematik Dan Naturalistik Bagi tajuk Bunga Sains Tingkatan Tiga. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chen, Ling Kiong (2000) Kajian Mengenai Jenis-jenis Kesilapan Matematik Dalam Operasi Tambah Dan Tolak Nombor Pecahan Bagi Murid-murid Darjah 6. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chen, Siew Ping and Othman, Widad (2003) Pengetahuan Dan Penggunaan Matematik Dalam Mata Pelajaran Teknologi Penyejukan Dan Penyamanan Udara Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Kursus Penyejukan Dan Penyamanan Udara Di Sekolah Menengah Teknik Slim River, Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chew, Cheng Meng ASSESSING PRE-SERVICE SECONDARY MATHEMATICS TEACHERS' ATTITUDE TOWARDS GEOMETER'S SKETCHPAD. Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 27, 105–117, 2012.

Chew, Haldy and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2007) Keberkesanan Subjek Pengajaran Mikro Dalam Membantu Guru pelatih Belajar Untuk Mengajar Matematik Semasa Kursus latihan Mengajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chew, Yuen Er and Mohamed, Mohini (2009) Pembinaan Dan Keberkesanan Bahan Pengajaran penerapan Unsur Sejarah Terhadap Sikap Pelajar Dan pencapaian Matematik. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chiam, Yean Jwee and Abdullah, Abdul Halim (2009) Pembangunan Sistem E-pembelajaran Berasaskan Moodle untuk Topik Fungsi Trigonometri Berdasarkan model Van Hiele. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chin, Chiang and Ismail, Zaleha (2010) Pengutaraan Masalah Matematik Dalam Persekitaran Pembelajaran. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chin, Gabriel Vui Wen and Ali, Mohd Fadzli (2006) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer (pbk) Bertajuk Teorem Pithagoras Bagi matematik Tingkatan 2. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chin, Lee Ching (1999) Mengenalpasti Pola-pola Kesalahan Matematik Dalam Tajuk Ruang Bagi Pel. Thn. 6 & Cara-cara Untuk Mengatasinya : Satu Kajian Kes Di Sk Bertam Ulu & Sk Cheng, Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chin Kin Eng, and Crispina Gregory K Han, and Lay Yoon Fah, Students' Attitudes To Learning Mathematics With Technology At Rural Schools In Sabah, Malaysia. Jurnal Kajian Pendidikan (atikan), Vol.1 ( No.2).

Chin Kin Eng @ Sporty Chin, and Crispina Gregory K Han, and Vincent Pang, and Lay Yoon Fah, and Denis Andrew Lajium, and , (2010) Student's Attitudes To Learning Mathematics With Teachnology At Rural School In Sabah. In: Globalization And Localization Of Computer Assisted Language Learning (glocall) 2010 International Conference, 03.12.2010, Le Meridien Hotel, Kota Kinabalu, Sabah.

Chin Pheng, Chai and Choon Keong, Tan and Pang, Vincent and , and , and , (2012) Using Line Array Representation As An Alternative Method For The Teaching And Learning Of Multi Digit Multiplication Of Whole Numbers Among Year 5 Pupils. In: Seminar Penyelidikan Pendidikan Guru (sppg – Malindo) 2012, 2 - 4 October 2012, Ipg Ilmu Khas, Kuala Lumpur.

Chong, Bee Yong and Omar, Shariff (1998) Hubungan Antara Pencapaian Dalam Matematik Moden Dengan Minat, Persekitaran Rumah Dan Sikap Di Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Perhentian, Pontian, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chong, Chee Kong and Tan, Soo Yin (2003) Hubungan Antara Sikap, Minat Dan Persepsi Dengan Prestasi Matematik Pelajar Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Confucian Kuala Lumpur. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chong, Pik Lin and Osman, Maslan (2006) Aplikasi Kalkulus Vektor dalam Medan Elektrostatik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chong, Yi Long and Yeo, Kee Jiar (2012) Mathematical Thinking And Physics Achievement of Secondary School Students. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Choo, Yeh Fung (1992) Perisian Pengajaran/pembelajaran Matematik Pecahan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chu, Hong Heng and Abu, Mohd Salleh (2000) Pembinaan Model Pendekatan Aktif Dan Kesannya Terhadap Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Tambahan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chu, Hong Heng and Abu, Mohd Salleh (2000) Pembinaan Model Pendekatan Aktif Dan Kesannya Terhadap Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Tambahan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

D

D, Desi Andriani and Halim, Prof. Dr. Lilia (2014) Hubungan antara amalan pengajaran, pengetahuan pedagogi isi kandungan (PPIK) dan kompetensi profesional guru matematik Sekolah menengah Atas Negeri (SMAN) di Riau. Masters thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Daud, Abu Kasim (1999) Masalah Dalam Pembelajaran Trigonometri Bagi Pel.-pel. Ting.3 Kajian Di Sebuah Sek. Men., Daerah Jasin, Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Daud, Md Nor (1995) Satu Kajian Mengenalpasti Faktor-faktor Kelemahan Pencapaian Matematik Di Kal. Pel. Ting.4 Di 4 Buah Sek. Men. Di Daerah Bachok Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Daud, Nurdalina and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2009) Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Di Kalangan Guru pelatih Utm Yang Mengajar Matapelajaran matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Dayalan, Kavitha and Ismail, Zaleha (2012) Upper Secondary Students Awareness About Low Carbon Society From Mathematical Perspective. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Dollah, Mohd Uzi Cabaran Penerapan Nilai Matematik Dalam Pengajaran Matematik. Jurnal Pendidikan Sains Dan Matematik, Volume.

Dollah, Mohd Uzi Cabaran Penerapan Nilai Matematik Dalam Pengajaran Matematik. Jurnal Pendidikan Sains Dan Matematik Malaysia, Volume.

Dollah, Mohd Uzi and Saad, Noor Shah and Mohamed, Zulkifley and Ahmad, Mustaffa Penerapan Nilai Formalistik Dan Kebolehcapaian Dalam Pengajaran Matematik Guru Sekolah Menengah Lepasan Upsi. The Malaysian Education Deans' Council (medc) Journal, Volume.

Dollah, mohd Uzi (2009) Incalculate Mathematical Values In Mathematics Teaching. In: National Seminar On Values And Science Education, 7-8 Ogos 2009, Kuala Lumpur,malaysia.

Dollah, mohd Uzi (2012) The Inculcation Of Relevant And Activist Value In Mathematical Problem Solving Teaching By Secondary School Teachers In Palembang. In: 5th Upsi-upi Conference On Education, 1-3 Okt 2012, Selangor,malaysia.

Dollah, mohd Uzi (2012) Nilai-nilai Pendidikan Matematika Yang Diterapkan Guru Pada Pengajaran Matematik Di Sekolah Menengah Pertama. In: Seminar National Pendidikan, 26-jun-12, Palembang,indonesia.

Dollah, mohd Uzi (2008) Penerapan Nilai Pengajaran Matematik Dalam Pengajaran Guru Matematik Sekolah Menengah. In: National Seminar On The Development Of Values In Mathematics And Science Education, 1-2 Ogos 2008, Kuala Lumpur,malaysia.

Dolzakipi, Natasha and Kailani, Ismail (2008) Penerapan Unsur Sejarah Matematik Dalam Penyelesaian persamaan Kuadratik, Punca Kuasa Dua Dan Punca Kuasa tiga. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Draman, Mohamad Al Amin and Bakar, Md Nor (2012) Penerapan Kbkk Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Topik Sudut Dongakan Dan Sudut Tunduk Di Kalangan Pelajar Tingkatan Lima. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

E

Ebi Shahrin, Safia and Ismail, Zaleha (2012) Peranan Ruangan Tokoh Dan Kerjaya majalah Web Dunia Matematik Terhadap motivasi Pelajar Pelbagai Pencapaian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ehsan, Aini Faiz and Bakar, Md Nor (2008) Keupayaan Menyelesaikan Masalah Matematik Di Kalangan Pelajar Tingkatan 5 Bagi Topik Sudut Dongak Dan Sudut Tunduk. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

G

Gan, Bee Yeng and Yahaya, Noraffandy (2008) Pembangunan Perisian Pembelajaran berbantukan Komputer (pbk) Bagi Tajuk trigonometri Matematik Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Gan, Chin Guan and Yeo, Kee Jiar (2000) Kajian Mengenai Pandangan Pelajar Tingkatan Empat Terhadap Keberkesanan Kelas Tambahan Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Gan, Chin Guan and Yeo, Kee Jiar (2000) Kajian Mengenai Pandangan Pelajar Tingkatan Empat Terhadap Keberkesanan Kelas Tambahan Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Gan, We Ling (2008) A Research Into Year Five Pupils' Pre-Algebraic Thinking In Solving Pre-Algebraic Problems LB1645.G195 2008 f rb. PhD thesis, USM.

Ganesh, Hema Malathi and Surif, Johari (2006) Kajian Mengenai Tahap Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif Di Kalangan Pelajar Tingkatan 4 Dalam Topik persamaan Kuadratik Dan Panduan Untuk Guru Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Gaya, Muharam (1997) Masalah Pencapaian Matematik Di Kal. Guru-guru Lepasan Maktab (m.p.t.) 5stp Sesi 1997/98. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ghazali, Azura and Abu, Mohd Salleh (2004) Kajian Kes Keberkesanan Perisian Vatrans Dalam mempertingkatkan Kefahaman Matematik Dan Motivasi pembelajaran Matematik Di Kalangan Pelajar Sekolah menengah Kebangsaan Dato Mohd. Yunos Sulaiman, Pontian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Goh, Huang Kiang (2000) Reka Bentuk Pengajaran Matematik Sek. Men. Berasaskan Komputer Dengan Menggunakan Aturcara Statistik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

H

H, Riyan Hidayat and H.Ikhsan, Dr Zanaton (2014) Kesan Pendekatan Matematik Realistik (PMR) ke atas pemahaman konsep topik Pengaturcaraan Linear. Masters thesis, UKM.

Habas, Norhidayah and Abdullah, Zaleha (2007) Pembangunan Laman Web Matematik Kbsm Bagi Tajuk Set Menggunakan Elemen Multimedia Ringkas. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haji Mohamed Joned, Mohamed Sharif and Mohamed, Mohini (2001) Matematik Rekreasi Dalam Pengajaran Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamzah, Nur Zatul Akmar and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2010) Tekanan Matematik Yang Dialami Oleh Pelajar matematik Tahun Satu Fakulti Pendidikan universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamzah, Razidah and Yamin, Sulaiman (2007) Faktor Kesediaan Pelajar Serta Hubungannya Terhadap keputusan Matematik Pelajar Tingkatan Empat Di Dalam pelaksanaan Ppsmi Di Sekolah Menengah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Han, Heng Kwang (1998) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tahap Pencapaian M.pelajaran Matematik Pel. Aliran Swasta. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Harun, Dzulkafli and Hassan, Johari (2004) Pandangan Pelajar Tingkatan Enam Rendah Terhadap Pengajaran Guru Mata Pelajaran sains Dan Matematik Di Dalam Bahasa Inggeris Di Daerah Manjung : satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Harun, Md. Sakili and Yahaya, Azizi (2001) Hubungan Gaya Belajar Dengan Pencapaian Pelajar Dalammata Pelajaran Matematik Di Kalangan Pelajar Kejuruteraan Elektrik Di Politeknik Kota Bharu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Harun, Siti Nur Fasihah and Ismail, Zaleha (2012) Comparing The Expected, Intended And Implemented mathematical Skills For Engineering Education In A selected Public University. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Harun, Zurilawani and Kailani, Ismail (2009) Diagnosis Penguasaan Dan Kesalahan Lazim Dalam Tajuk pengamiran Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Di daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hasan Basari, Salawati and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2011) Kesesuaian Kemahiran Penyelesaian Masalah Dan kemahiran Berfikir Dalam Kurikulum Matematik Ikm Untuk memenuhi Sektor Perindustrian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hasim, Jumaat and Hassan, Johari (2004) Pandangan Pelajar Tingkatan Satu Sekolah Menengah Luar bandar Terhadap Pengajaran Guru Matapelajaran Sains Dan matematik Didalam Bahasa Inggeris. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hasim, Mahzan (1996) Kajian Prestasi Pel. Sek. Ren. Sosioekonomi Ren. Dalam M.pelajaran Matematik Di Sek.-sek. Ren. Sekitar Daerah Langkawi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hasim, Nurulshafiza and Mohamed, Mohini (2007) Pembangunan Perisian Multimedia Berasaskan Pendekatan ruang Visual Dan Logik Matematik Bagi Tajuk Simple machine (mesin Ringkas) Untuk Mata Pelajaran Sains Kbsm tingkatan Dua. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hasmunih, Nor Azlinda (1991) Penggunaan Vektor Dalam Pelbagai Masalah Penonjolan B.k. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Hajjah Rohani (2000) Persediaan Mengajar Matematik Smk Dengan Tajuk Statistik, Penjelmaan Dan Kebarangkalian Berasaskan Internet. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Hasrudin and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2003) Tranformasi Bahasa Dalam Penyelesaian Masalah Matematik Berperkataan Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Norasliza and Yamin, Sulaiman (2007) Kajian Tahap Penguasaan Kemahiran Matematik Dan corak Kesilapan Dan Salah Konsep Pelajar Tahap Ii Tahun 4 Dalam Tajuk Operasi Nombor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haun, Hing Hwa (1993) Keberkesanan Kaedah Pengajaran M.pelajaran Matematik Di Sek. Ren. Jenis Cina Di N.melaka-satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hii, Ching Fen and Md Noor, Norah (2007) Penguasaan Bahasa Inggeris Dan Hubungannya Dengan pencapaian Dalam Matematik (satu Tinjauan Ke Atas pelajar Tahun Dua Fakulti Pendidikan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hii, Liu Kong and Yeo, Kee Jiar (2006) Hubungan Antara Minat, Sikap, Pengajaran Guru Dan penggunaan Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Pengantar dengan Pencapaian Matematik Dalam Kalangan Pelajar tingkatan Empat Di Bandaraya Miri, Sarawak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Andres, Mohd Yusuf and Abd Rahman, Mohd Anuar (2006) Hubungan Pasukan Kerja Berkesan Dengan Prestasi Kerja Ketua Panitia Sains Dan Matematik Di Sekolah Menengah Daerah Pontian, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Khairani, Nur Liyana and Ali, Marlina (2007) Gaya Pembelajaran Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Dalam Mata Pelajaran Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Musa, Nor Anisa and Yeo, Kee Jiar (2010) Hubungan Antara Kerja Rumah Matematik Dengan Pencapian Matematik Di Sekolah Rendah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Paimin, Siti Zamnah and Yeo, Kee Jiar (2009) Hubungan Antara Harga Diri Dengan Pencapaian mata Pelajaran Matematik Dalam Kalangan Pelajar sekolah Menengah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ho, Pek Ching and Arshad, Mohammad Yusof (2000) Kajian Menganai Pemikiran Krativiti Guru Matematik Srk. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hoe, Yong Hua (2000) Modul Pembelajaran Kendiri Mateamtik Tambahan Tingkatan 5: Vektor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hong Wan, Audrey and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2007) Bagaimana Guru Pelatih Universiti Teknologi Malaysia (utm) Belajar Mengajar Matematik Dan Sains. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Husshin, Ruhiyati Hidayu and Idris, Abdul Razak (2012) Pembangunan Perisian Menggunakan Pendekatan pembelajaran Berasaskan Masalah Bagi Tajuk Statistik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hussin, Anita and Kailani, Ismail (2008) Kajian Pendekatan Pembelajaran Yang Menyatupadukan sejarah Sains/matematik) Dikalangan Pelajar Fakulti pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

I

Ibrahim, Jalewati and Buntat, Yahya (2003) Persepsi Pelajar-pelajar Pkpg Tahun 3 Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (matematik) Dan 4 Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kemahiran Hidup). Terhadap Pelaksanaan Reka Cipta Dalam Kemahiran Hidup Bersepadu Di Peringkat Menengah Rendah. Satu Tinjuan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Idris, Norulliza and Ali, Marlina (2007) Analisis Kesilapan Di Kalangan Pelajar Matematik Tingkatan Empat Bagi Topik Bentuk Piawai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ilyas, Muhammad Zaki and Atan, Noor Azean (2012) Pembangunan Perisian Pembelajaran Matematik tingkatan Lima Di Bawah Tajuk Penjelmaan Iii Berasaskan teori Kognisi Visual. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

In'am, Akhsanul and Saad, Noor Shah and Abd Ghani, Sazelli A Metacognitive Approach To Solving Algebra Problems. International Journal Of Independent Research And Studies, Volume.

In'am Akhsanul, and Saad, Noor Shah and Abdul Ghani, Sazelli Pembangunan Model Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Berasaskan Metakognitif. Jurnal Pendidikan Sains Dan Matematik Malaysia, Volume.

Ishak, Rashidah (2000) Kesan Tahap Pendidikan Ibu Bapa Ke Atas Prestasi Akademik Pelajar Dalam Sains Dan Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Elmerina and Said, Hamdan (2007) Penilaian Program Akademik Kendalian Jabatan Pendidikan Sains Dan Matematik Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Ezrin and Abdullah, Nur Qistina (2002) Faktor Yang Mempengaruhi Kelemahan Pelajar Melayu Kursus Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kemahiran Hidup) Dalam Mata Pelajaran Matematik Asas I (ssm1013). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Hassan and Bakar, Md Nor (2000) Kemahiran Berfikir Dalam Penyelesaian Masalah Matematik Tambahan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Hatta (1999) Aplikasi Konsep Matematik Dalam Lukisan Kej. & Konsep Lukisan Kej. Dalam Matematik Terhadap Guru-guru Matematik & Lukisan Kej. Di Smt Di Seluruh N.kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Ilya and Ismail, Zaleha (2007) Pandangan Pelajar Terhadap Pelaksanaan Pendidikan matematik Realistik Dalam Pengajaran Dan pembelajaran Analisis Berangka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Mohd Yunus and Isa, Mukheta (2000) Pembezaan Serta Penggunaanya. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Norizan (1999) Mengkaji Masalah Pel. Dalam Menyelesaikan Masalah Matematik Berpekataan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Norulhuda and Ismail, Zaleha (2010) Changes In Attitude Towards Mathematics Upon Experiencing A Mathematics Online Magazine. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Nurul Akmal and Bakar, Md Nor (2007) Analisis Kandungan Kemahiran Berfikir Kritis Dan Kreatif Dalam Buku Teks Matematik Kbsm Menengah Atas Tingkatan Empat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Siti Adibah Asmawani and Jaffri, Hadijah (2006) Kajian Kesediaan Diri Bakal-bakal Guru 5 Spm universiti Teknologi Malaysia Untuk Mengajar Matematik dalam Bahasa Inggeris. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Zakirudin and Bilal Ali, Mohamad (2003) Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Matematik Tingkatan Satu: Nombor Bulat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Zaleha (1997) Pembinaan Kefahaman Keatas Persamaan Pembeza Dalam Suasana Pembelajaran Berkomp. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Isnin, Mohd Khairul Nizam and Sulaiman, Seth (2008) Mengkaji Permasalahan Guru-guru Pelatih Universiti Teknologi malaysia Bagi Program Ijazah Sarjana Muda Sains Dan Matematik yang Menjalani Latihan Mengajar Di Sekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ithnin @abdul Jabar, Norasyidkin and Kailani, Ismail (2011) Hubungan Di Antara Jantina Dan Gaya Pembelajaran Terhadap Pencapaian Murid Dalam Mata Pelajaran Matematik. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

J

Jaafar, Md. Basri (1999) Perkaitan Antara Keputusan Peperiksaan Matematik Upsr Dengan Kemasukan Pel. Ke Universiti : Satu Tinjauan Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jahari, Noriah (1999) Sikap Pel. Sek. Keb. Terhadap Matematik & Perkaitannya Dengan Pencapaian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jais, Juriah (2000) Kesan Pengajian Yang Kerap Terhadap Pencapaian Dan Sikap Dalam Matematik Pelajar Tingkatan 1. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jamaluddin, Muhammad Azhar and Yahaya, Noraffandy (2009) Pembangunan Video Pembelajaran Matematik Bagi Topik geometri Pepejal Tingkatan 1 Dan 2. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jamaludin, Nurul Liyana (2007) Kesesuaian Pembelajaran Terarah Kendiri Yang Diterapkan Di Dalam Perisian Matematik Tingkatan Satu bagi Tajuk Nombor Negatif Terhadap Kepelbagaian Kecerdasan Pelajar Tingkatan Satu sekolah Menengah Kebangsaan Agama Slim River, Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jamli, Zuriyati and Tasir, Zaidatun (2009) Pembangunan Laman Web Geometri Pepejal Matematik tingkatan Dua Berasaskan Permainan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jamsari, Jamasri (2000) Sejauhmanakah Pelajar-pelajar Mengaplikasikan Kbkk Dalam Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jamsari, Jamasri (2000) Sejauhmanakah Pelajar-pelajar Mengaplikasikan Kbkk Dalam Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jan Shari, Muhamad Syazwan and Mohamed, Mohini (2012) Minat Dan Persepsi Guru Untuk Menerapkan Unsur Sejarah Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Japar, Jainal (2003) Persediaan Dalam Proses Pengajaran Sains Dan Matematik Menggunakan Bahasa Inggeris: Satu Tinjauan Ke Atas Pelajar Tahun Akhir Di Fakulti Pendidikan Utm Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Johar, Ab Rashid and Omar, Shariff (2006) Tinjauan Terhadap Kesedian Guru-guru Sains Dan Matematik Tingkatan Enam Di Sekolah-sekolah Menengah Negeri Johor Menggunakan Bahasa Inggeris Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Dan Matematik. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Junoh, Zainuddin (1997) Pencapaian Akademik Pel.-pel. Stp (a,e&j) Di Utm Dalam M.pelajaran Ssm 1032 ( Matematik 1). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jusoh, Upandi (2000) Proses Kognitif Dikalangan Pelajar Ting. 4. Dalam Menyelesaikan Beberapa Masalah Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jusoh, Zuraida (2012) Minat Dan Persepsi Pelajar Terhadap Pengajaran Guru Dan Hubungannya Terhadap Pencapaian Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

K

Kadiman, Sanisah and Ismail, Zaleha (2000) Persediaan Mengajar Matematik Kbsm Berasaskan Komputer Menggunakan Alat Bergraf. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kaladaran, Sohbatini and Sidin, Zaitun (2012) Teachers Perception In Teaching Mathematics And Science In Bahasa Melayu. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kamal, Nazatul Fadzlin and Hamdan, Abdul Rahim (2007) Persepsi Pelajar Tingkatan 4 Terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecemerlangan Mereka Dalam matapelajaran Matematik Di Peringkat penilaian Menengah Rendah (pmr) 2006. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kamaluddin, Nora Mazmin and Mohd Salleh, Shaharuddin (2007) Pembangunan Laman Web Dalam Tajuk Fractions Bagi Mata Pelajaran Matematik Kbsm Tingkatan Satu Menggunakan Pendekatan Konstruktivisme. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kanageswari, S. and Shanmugam, Suppiah and Ong, Saw Lan THE VALIDITY OF ADMINISTERING BILINGUAL MATHEMATICS TEST AMONG MALAYSIAN BILINGUAL STUDENTS USING DIFFERENTIAL ITEM FUNCTIONING (DIF). Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 29, 1–18, 2014.

Kanthasamy, Saraswathi (2004) Mengkaji Tahap Penggunaan Kemahiranberfikir secara Kritis Dan Kreatif Dalam Bidang Matematik kbsm Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Karnain, Tony and Bakar, Mohd Nor (2010) Pengajaran Berasaskan Pengutaraan Masalah Matematik Peringkat Sekolah Menengah Di Daerah Bintan Indonesia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kasim, Nor Azuhar and Abdol, Mat Jizat (2003) Keyakinan Guru-guru Program Pensiswazahan Lepasan Diploma (ppld) Tahun Akhir 2002/2003, Utm Mengajar Mata Pelajaran Sains Tulen Dan Matematik Tambahan Dalam Bahasa Inggeris. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kasiron, Yusaini (2000) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kecemerlangan Matematik Sekolah Menengah - Suatu Persepsi Pelajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kasmani, Nor Aznizah and Arshad, Mohammad Yusof (2004) Kajian Tentang Kreativiti Guru Sains Dan Matematik Sekolah Menengah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kasmani, Rohani (1999) Tinjauan Mengenai Persepsi Pel. Terhadap Abm Dalam Pengajaran Matematik Di Sek. Men. Dato Mohd. Yunos Sulaiman Pekan Nanas Pontian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kassim, Nooriza and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2001) Proses Metakognitif Dalam Penyelesaian Masalah Matematik. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kavendappan, Vanaja and Omar, Shariff (1998) Amalan Dan Tanggapan Guru Sains Dan Matematik Di Beberapa Sekolah Menengah Di Daerah Johor Bahru Terhadap Penilaian Formatif Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran-satu Tinjauan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khairani, Ahmad Zamri and Nordin, M. Sahari THE DEVELOPMENT AND CONSTRUCT VALIDATION OF THE MATHEMATICS PROFICIENCY TEST FOR 14-YEAR-OLD STUDENTS. Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 26, No. 1, 33–50, 2011.

Khasim, Mohammad Zahir and Md Johan, Othman (2003) Tinjauan Terhadap Minat, Pengajaran Guru, Pengaruh Keluarga Dan Tahap Pembelajaran Pelajar Terhadap Mata Pelajaran Matematik Di Sekolah Menengah Teknik Butterwoth. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Koh, Lee Ling (1991) Permasalahan Pembelajaran Trigonometri Di Sek. Men. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Koh, Yean Niar and Jaffri, Hadijah (2007) Satu Tinjauan Tentang Sikap Dan Masalah-masalah Guru matematik Terhadap Penerapan Kemahiran Berfikir Secara kritis Dan Kreatif (kbkk) Dalam Pengajaran Mereka Di sekolah-sekolah Menengah Kebangsaan, Kawasan Skudai, johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kuek, Meng Lie and Hee, Jee Mei (2011) Mastery Level Of Solid Geometry Among Form 4 Students. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kulathuran, Puspa and Selamat, Kandar (2006) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Mata Pelajaran Matematik Kejuruteraan Di Kalangan Pelajar Melayu Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (e,a,j) di Utm Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kumarasamy, Komala and Kailani, Ismail (2008) Penerapan Unsur Sejarah Dalam Pengajaran Dan pembelajaran Matematik Bagi Topik teorem Pythagoras. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kuok, Lily Ming Ling and Hassan, Johari (2004) Penggunaan Notebook Dan Projektor Lcd Oleh Guru-guru sains Dan Matematik Tingkatan Satu Dalam Pengajaran Dan pembelajaran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

L

Lah, Razali and Sihes, Ahmad Johari (2008) Kesediaan Guru Terhadap Pengajaran Matematik Dalam Bahasa Inggeris Di sekolah Kebangsaan Daerah Kulaijaya,johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lai, Bee Hua and Osman, Maslan (1999) Perkaitan Antara Persepsi Murid Thn. 6 Terhadap Penggunaan Sempoa Dalam Mempertingkatkan Pencapaian Matematik Dengan Kecekapan Mereka Menggunakan Sempoa Dalam Operasi Tambah & Tolak -satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lau, Paik Ngoh and Idris, Abdul Razak (2009) Pembangunan Laman Web Dalam Tajuk Angles Of Elevation And Depression Bagi Mata Pelajaran Matematik Kbsm Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Bee Bee and Bakar, Mohd Nor (2010) Thinking Skills Among Form Four Students in Solving Word Problems Involving Fractions. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Mei Mei and Idris, Abdul Razak (2006) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer mata Pelajaran Matematik Tingkatan Dua Bertajuk nombor Berarah (pendaraban, Pembahagian Dan Operasi bergabung Bagi Integer). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lep Jon, Edwin Chang and Arshad, Mohammad Yusof (2011) Tahap Kefahaman Konsep Had(kalkulus) Dan Miskonsepsi Di Kalangan Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Sains Dan Matematik Utm Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Beng Chien and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2006) Kajian Mengenai Hubungan Sikap Terhadap Matematik Dengan Pencapaian Dalam Mata Pelajaran Matematik Bagi Pelajar Tingkatan Dua Sekolah Menengah Daerah Johor Bahru,johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Beng Tin (2000) Penyelidik Mengenai Jenis Kesilapan Dalam Menyelesaikan Masalah Matematik Berayat Bagi Pelajar Tingkatan 2. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Chong Sing and Tasir, Zaidatun (2008) Kajian Keberkesanan Penggunaan Perisian Multimedia prasekolah Berasaskan Teori Perkembangan kanak-kanak Dalam Pembelajaran Matematik. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Guan Lee and Md Johan, Othman (2006) Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Dalam Vahasa Inggeris Terhadap Pelajar-pelajar Tingkatan 1 Dari Aspek Kongnitif Dan Afektif. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Khin Cheng and Yeo, Kee Jiar (2006) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Mata pelajaran Matematik Tambahan. Satu Tinjauan Di Tiga buah Sekolah Dalam Kawasan Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Kian Poh (1991) Pengenalan Unjuran Ortografik Penonjolan B.k. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Lee Gee and Yahaya, Azizi (2009) Pembangunan Laman Web Berasaskan Pendekatan assure Model Untuk Tajuk Integers Dalam Matematik bagi Pelajar Tingkatan Satu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Siew Hong (2000) Kajian Mengenai Kekeberkesanan Proses Penyebatian Kbkk Dalam Pembelajaran Kursus Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, kian Boon and Mohd Tajuddin, nor'ain (2009) Mathematics Teaching Standard:raising The Quality Of Mathematics Teacher In Malaysian School. In: International Conference On Educational Research And Practice, 9-10 Jun 2009, Putrajaya,malaysia.

Lin, Ching Yee and Hee, Jee Mei (2011) Determination Level Of Students On Topic Of Trigonometry Functions By Using Diagnostic Test. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lin, Ching Yee and Hee, Jee Mei (2011) Students Difficulties On Topic Of Trigonometric Functions. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ling, Ik Hie and Md Noor, Norah (2007) Pembangunan Perisian Berasaskan Web Di Bawah Tajuk metematik Tulen: Vektor - Halaju Relati. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lirn, Chap Sam (2002) Guru M: Dari Kaca Mata Ahli Matematik. Items where Division is "Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (School of Educational Studies)" and Year is 2002. (Unpublished)

Lok, Yian Lin and Mohd Kosnin, Azlina (2009) Keberkesanan Perisian Geometer s Sketchpad Untuk Tajuk Pembinaan Geometri Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Loo, Kiok Hua and Arshad, Mohammad Yusof (1999) Kajian Keberkesanan Pend. Pemulihan Dalam Matematik Di Sek. Ren. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Low, Ai Non and Yeo, Kee Jiar (2006) Hubungan Antara Minat, Galakan Ibu Bapa Dan Pengajaran guru Dengan Pencapaian Matematik Di Kalangan Pelajar tingkatan Empat Di Daerah Pontian, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Low, Woan Hsia and Nordin, Aziz (2007) Tahap Penguasaan Kemahiran Proses Sains Bersepadu Di kalangan Pelajar-pelajar Tahun Satu, Jurusan Sains Dan matematik, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

M

M, Pardimin and Zakaria, Prof. Madya Dr. Effandi (2015) Model faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja guru matematik SMP Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). PhD thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

M.yunus, Nur Fazleena and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2009) Pembangunan Perisian Berbantukan Komputer Untuk Topik Teori Set Berdasarkan Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai Kecerdasan Logik Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Maajih, Nurul Shahida and Ramli, Jamaluddin (2010) Hubungan Personaliti Dengan Pencapaian Akademik Pelajar-pelajar Tahun Akhir Jabatan Sains Dan Matematik Di Fakulti Pendidikan Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Maat, siti Mistima (2011) HUBUNGAN ANTARA KEPERCAYAAN MATEMATIK, AMALAN PENGAJARAN DAN PENGETAHUAN PEDAGOGI KANDUNGAN GURU MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH. PhD thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mahbob, Malik and Abu, Mohd Salleh (1999) Kesukaran Pel. Meyelesaikan Masalah Trigonometri Mengikut Model Polya. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahmad Nor, Nurhidayah and Awang Hamid, Dayang Tiawa (2012) Pembangunan Animasi 3 Dimensi Bagi Topik pepejal Geometri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahmud, Yahya and Mohd Yusof, Sanitah (2012) Persepsi Guru Dan Pelajar Di Sekolah Menengah daerah Pontian Terhadap Pemansuhan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Dan Matematik dalam Bahasa Inggeris ( Ppsmi ). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahmud Kamaruddin, Norasmawati and Ismail, Zaleha (2011) Pengaruh Ruangan Kuiz Matematik Tambahan Majalah Web Dunia Matematik Terhadap Motivasi Pelajar Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mamat, Zaimas (1999) Mengenalpasti Masalah Dalam Pembelajaran Topik Trigonometri Di Kal. Pel. Ting.4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mansor, Kamaruddin and Rahmat, Hamisah (1999) Beberapa Kativiti Matematik Rekreasi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mansor, Nor Aishah (1991) Sikap Pel. Vok. Jurusan Elektrik Terhadap M.pelajaran Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mariani, Azhari and Sidin, Zaitun (2001) Kesesuaian Pelaksanaan Teknik Pengajaran Matematik Secara Bercerita Dalam Topik Dalam Topik Algebra. Satu Kajian Rintis. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Marjuki, Nor Azman and Othman, Widad (2003) Pelaksanaan Pendekatan Pengajaran Secara Kontekstual Oleh Guru Matematik Di Sekolah Menengah Teknik Tanjung Puteri, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Marsita, Mat Nasir and Abu Bakar, Nordin (2004) Disiplin Pelajar Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Di Sekolah Menengah:satu Kajian Kes. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

Mashadi, Siti Adibah and Abu Bakar, Zainudin (2007) Tahap Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif (kbkk) Pelajar-pelajar Tingkatan 4 Dalam Matapelajaran Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat, Abd. Rahman (1993) Hubungan Diantara Pencapaian Matematik Dengan M.pelajaran Elektrik Bagi Mahasiswa Thn.3 Sesi 1991/92 Kl. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Hassan, Noor Azizah and Ashari, Asaruddin (2001) Hubungan Latar Belakang Akademik Dalam Mata Pelajaran Matematik Dan Sains (pmr Dan Spm) Dengan Pencapaian Pelajar Kejuruteraan Elektrik Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Isa, Marlia and Ismail, Zaleha (2008) Pembangunan Majalah Web : Kerjaya Dan Tokoh matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Isa, Nur Zawani and Idris, Abdul Razak (2012) Pendekatan Pengajaran Yang Digunakan Oleh Guru Untuk mengajar Subjek Matematik Tambahan Di Sekolah Daerah johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Jalil, Mohd. Rashidi and Abu Bakar, Zainudin (2008) Keberkesanan Kaedah Petak Sifir Dalam Penguasaan Fakta asas Darab Dalam Matematik Tahun 4: Satu Kajian Di sekolah Kebangsaan Mersing Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Nawi @ Muhammad, Muhamed Adli and Abdol, Mat Jizat (2006) Masalah Kelemahan Pelajar Dalam Pembelajaran matematik Kbsm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Rani, Nurul Huda and Ismail, Zaleha (2007) Pandangan Pelajar Terhadap Perlaksanaan Pendidikan matematik Realistik Dalam Pengajaran Dan pembelajaran Persamaan Terbitan Biasa. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Saaid, Daliyanie and Ismail, Zaleha (2011) Pelaksanaan Pembelajaran Berasaskan Masalah (pbm) Dalam Matematik Di Peringkat Sekolah Menengah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Sarih, Norhawani and Yasin, M.al-muzzammil (2009) Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Dan matematik Dalam Bahasa Inggeris Di Sebuah Sekolah Di Skudai, johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Zin, Muhamad Azni and Abu, Baharin (2009) Tahap Minat, Sikap Belajar Dan Penilaian Pengajaran guru Oleh Pelajar Tingkatan Empat Di Tiga Buah Sekolah di Daerah Johor Bahru Terhadap Mata Pelajaran matematik Tambahan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Zin, Suriani and Bakar, Md Nor (2003) Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif Dan Penyelesaian Masalah Matematik Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mawardi, Nur Asilah and Awang Hamid, Dayang Tiawa (2012) Pembangunan Video Pembelajaran Animasi 3 Dimensi Bagi Tajuk Pepejal Geometri Ii. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mazalan, Mohd Faizal and Kailani, Ismail (2012) Faktor Yang Berkaitan Dengan Pencapaian Matematik Pelajar melayu Sekolah Menengah Agama Daerah Pontian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Basar, Mohd Hishamuddin and Jaffri, Hadijah (2007) Kemahiran Belajar Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir jabatan Pendidikan Sains Dan Matematik, fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Husain, Rosli and Kailani, Ismail (2012) Keberkesanan Pembelajaran Koperatif Terhadap pencapaian Matematik Bagi Pelajar Tingkatan 4. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Ludin, Muna Zahraak and Idris, Abdul Razak (2006) Mereka Bentuk Dan Membangunkan Laman Web Bagi mata Pelajaran Matematik Tingkatan Tiga Bagi Tajuk trigonometri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Saat, Siti Zubaidah and Tasir, Zaidatun (2009) Pembangunan Perisian Kamus Matematik Dinamik (m-addict) untuk Pelajar Tingkatan Empat Dan Lima. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Salleh, Wan Hamidah (2000) Persepsi Guru-guru Sekolah Rendah Di Daerah Johor Bahru Terhadap Faktor-faktor Yang Mempengaruh Masalah Pembelajaran Matematik Kbsr, Di Kalangan Pelajar Tingkatan 4, Suatu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Seth, Fadilah and Kailani, Ismail (2008) Penerapan Sejarah Dalam Operasi Asas Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Yusoff, Marinah and Mohamad Nor, Faizah (2011) Perceptions Of Students, Teachers And Academics on The Implementation And The Abolishment Of etems In 2012. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Bakri, Astimah and Bidin, Noriah (1999) Perkaitan Di Antara Pencapaian Matematik Dengan Pemcapaian Fizik Bagi Pel.-pel. Tong.4 Di Daerah Kulai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Daud, Normala and Shariffudin, Rio Sumarni (1999) Permasalahan Pel. Men. Ren. Dalam Menyelesaikan Soalan Matematik Berbentuk Masalah Berpekataan (word Problem) Bagi Topik Peratusan (satu Kajian Kes). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Shah, Alias and Ali, Maselan (1999) Kajian Mengenai Pel. Yang Mengikuti Kelas Tuisyen Matematik Berbayar Di Luar Waktu Persekolahan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Yusoff, Kamaruddin (1997) Faktor Kelemahan Pel. Bumiputra Dalam M.pelajaran Matematik Di Sek-smt Di N.johor & Melaka (satu Tinjauan). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Melor, Wan (1991) Tangggapan Pel. Terhadap Pembelajaran Matematik Bagi Pel. Di Daerah Tumpat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Men, Dzulkli (1995) Strategi Penyelesaian Masalah Matematik Tambahan Di Kal. Pel.-pel. Ting.4 Di Sek-sek. Men. Daerah J.bahru, Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mendeng, Jumrang and Abdol, Mat Jizat (2004) Pelaksanaan Pengajaran Sains Dan Matematik Dalam bahasa Inggeris: Tinjauan Pada Persepsi Pelajar Di Tiga buah Sekolah Sekitar Daerah Kota Kinabalu, Sabah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mendolo, Aidah (1995) Tinjauan Mengenai Sikap Terhadap M.pelajaran Matematik Di Kal. Pel.-pel. Sek. Men. Luar Bandar Daerah Segamat Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mendolo, Aidah (1997) Tinjauan Mengenai Sikap Terhadap M.pelajaran Matematik Di Kal. Pel.-pel. Sek. Men. Luar Bandar Daerah Segamat Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Miskam, Masita and Kayat, Md Yusup (2002) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Dalam Mata Pelajaran Matematik Di Kalangan Pelajar Aliran Teknik Dan Vokasional Di Sekolah Menengah Teknik Dan Vokasional, Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Miskam, Mohsen and Udin, Amirmuddin (2006) Pembangunan Perisian Pengajaran Berbantukan Komputer Sebagai Bahan Bantu Mengajar Mata Pelajaran Matematik Tambahan Kbsm Tingkatan 5 Fungsi Trigonometri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mislan, Elleyanti and Mohamad, Mohd Nor (2012) Kemahiran Pengutaraan Masalah Matematik Tambahan dalam Kalangan Pelajar Tingkatan 4. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Moh Khambali, Mohd Hairil and Hassan, Johari (2007) Pembangunan Sistem Pembelajaran Berasaskan Web Untuk Mata Pelajaran Matematik Tingkatan Satu Di Bawah Tajuk Peratus. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Nafisah (1999) Kemahiran Berfikir Dalam Buku Teks Matematik Ring.1 Kbsm : Analisis & Cadangan Strategi Pengajaran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Noraini and Abd Hamid, Hazil (2002) Persepsi Pelajar Spj Sesi 2001/2002 Terhadap Aspek-aspek Matematik Dalam Kursus Pendidikan Kejuruteraan Jentera. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Norhasnida and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2009) Keberkesanan Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran matematik Dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah luar Bandar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Syazwani and Bilal Ali, Mohamad (2010) Pembangunan Perisian Multimedia Bagi Tajuk Solid Geometry 1 Matematik Tingkatan 1. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad A zmi, Surizan and Said, Hamdan (2009) Penilaian Kesesuaian Bahan Bantu Mengajar jangka Sudut Khas Bagi Mata Pelajaran Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Lee, Mohamad Fozi and Junaidi, Juhazreen (2008) Pembangunan Laman Web Bagi Matapelajaran Matematik Kbsm tingkatan Dua Bertajuk Teorem Pithagoras. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Nawi, Noor Azman and Yusuf, Mohd Noor (1999) Mengkaji Proses Matematik Dalam Penyelesaian Masalah Mete. Di Kal. Pel. Ting.4 Aliran Teknik -satu Tinjauan Di Smt Di Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Norizan, Norfarhana and Kailani, Ismail (2010) Diagnosis Kesalahan Lazim Dalam Tajuk Pecahan di Kalangan Pelajar Tingkatan Dua. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Sukor, Norshuhaini and Sabran, Osman (2002) Keperluan Subjek Matematik Dalam Kursus Pengajian Islam : Satu Kajian Kes Terhadap Pelajar Sarjana Muda Pengajian Islam (spi) Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Zin, Rosnita and Mohamed, Mohini (2006) Tahap Dan Punca Stres Di Kalangan Guru-guru Matematik Yang Mengajar Dalam Bahasa Inggeris : Kajian Di Sekolah Menengah Di Negeri Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed @ Idris, Sujana (1996) Pemahaman Guru Terhadap Elemen Kandungan, Pedagogi Dan Psikologi Dalam Kurikulum Mate. Kbsm. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohammad, Lina Fung and Arshad, Mohammad Yusof (2007) Analisis Kertas Soalan Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (spm) Matematik Tambahan Tahun 2003, 2004 Dan 2005. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohammad, Nur Sabrina and Sulaiman, Hanim (2006) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Murid Tahun 6 Dalam Mata Pelajaran Matematik:satu Kajian Kes Di Sekolah Kebangsaan Raja Bahar,kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohammad, Nurul Hajar and Hamdan, Abdul Rahim (2007) Keberkesanan Penggunaan Peta Konsep Sebagai Satu Teknik Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Meningkatkan Pencapaian Pelajar Dalam Matapelajaran Matematik Di Sekolah Menengah Kebangsaan Parit Bunga, Muar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohammad Najib, Fadhlina Mazrah and Kailani, Ismail (2012) Hubungan Di Antara Pendekatan Guru Dan Minat Pelajar dengan Pencapaian Matematik Pelajar Tingkatan Satu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd, Norfadilah and Joned, Muslim (2010) Penguasaan Matematik Dalam Penyelesaian Masalah Fizik Dalam Kalangan Pelajar 4spf Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Adnan, Mohd Khairil Anuar and Ismail, Zaleha (2009) Pembangunan Ruangan Kesenian Dan Isu Semasa Matematik dalam Majalah Web Dinamik dunia Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Aris, Nur Hazana and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2007) Kaedah Mengajar Yang Digunakan Oleh Guru Pelatih Untuk mengajar Subjek Matematik Semasa Latihan Mengajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Arshad, Nor Haryanti and Joned, Muslim (2007) Membangunkan Modul Perisian Bahan Bantu Mengajar (bbm) Bagi Tajuk Lines And Planes In Three Dimensions Dalam Mata Pelajaran Matematik Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Azizuddin, Fadhlina and Yahaya, Azizi (2008) Tahap Kompetensi Guru Sekolah Rendah Terhadap Pengajaran sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Din, Nur Anis Hayati and Ismail, Zaleha (2011) Pengaruh Ruangan Statistik Dan Isu Semasa Majalah Web Dunia Matematik Terhadap Motivasi Pelajar Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Idrus, norashiqin (2002) Salah Tanggapan Pelajar Terhadap Konsep Asas Fungsi. In: International Conference Between Upsi-upi, 8 - 9 Julai 2002, Bandung, Indonesia.

Mohd Izani, Nor Ilianie and Bakar, Md Nor (2011) Masalah Pembelajaran Matematik Di Kalangan Pelajar Tingkatan 4 Di Daerah Pasir Gudang Dalam Tajuk Statistik Iii. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Kassim, Saodah (2000) Sejarah, Corak Dan Rekreasi Nombor Dalam Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Kassim, Saodah (2000) Sejarah, Corak Dan Rekreasi Nombor Dalam Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Mahlil, Siti Nur Wathiqah and Udin, Amirmuddin (2012) Trait Kecerdasan Emosi Dan Pencapaian Akademik Pelajar Dalam Matapelajaran Sains, Matematik Dan Kemahiran Hidup. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Noor, Mohd Azahar and Joned, Muslim (2008) Membangunkan Modul Perisian Bahan Bantu Mengajar (bbm) Bagi Tajuk Lines And Planes In Three Dimensions dalam Mata Pelajaran Matematik Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Razali, Nur Syamimi and Ismail, Zaleha (2010) Pembangunan Ruangan Isu Semasa Dan Kesenian Dalam Majalah Web Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Samidi, Nurul Akhmal and Mohd Salleh, Shaharuddin (2007) Penambahbaikan Perisian Pembelajaran Matematik berbantukan Komputer Bertajuk decimals Tingkatan 1. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Shukri, Mohd Hasanul Ilmi and Mohamed, Mohini (2012) Keberkesanan Modul Beams Dalam Meningkatkan Pencapaian Pelajar Bagi matapelajaran Matematik Tambahan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Shukry, Shuzahernie and Kailani, Ismail (2004) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer matematik Kbsm Tingkatan Satu Bertajuk Solid geometry. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Tahir, Mohd Isa and Abdol, Mat Jizat (2006) Masalah Kebolehan Murid Dalam Pembelajaran Matematik kbsr Di Zon Gelang Patah, Daerah Johor Bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Tahir, Nadiah and Abdullah, Zaleha (2010) Pembangunan Ruangan Aplikasi Dan Rekreasi dalam Majalah Web Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Taib, Mohd Nizam (2000) Punca Kelemahan Pelajar Dalam Mata Pelajaran Matematik, Satu Kajian Di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Pasir, Muar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Taib, Siti Azaria and Mohd Salleh, Shaharuddin (2008) Pembangunan Laman Web Bagi Matapelajaran Matematik Tambahan Kbsm Tingkatan 5 Bertajuk Progressions Berdasarkan Teori Konstruktivisme Dan Pendekatan Penyelesaian Masalah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Tajuddin, Nor'ain Proses Metakognisi Dalam Penyelesaian Masalah Matematik Bukan Rutin. Pendidikan Sains Dan Matematik Malaysia, Volume.

Mohd Tajuddin, Nor'ain and Ahmad Tarmizi, Rohani and Wan Ali, Wan Zah and Konting, Mohd Majid The Use Of Graphic Calculator In Teaching And Learning Of Mathematics: Effects On Performance And Metacognitive Awareness. American International Journal Of Contemporary Research, Volume.

Mohd Tajudin, Nor'ain and Mohd Idrus, Nor'ashiqin and Ibrahim, Amalina Correlation Between Scientific Reasoning Skill Level And Lecturers' Teaching Style Among Mathematics Undergraduates. Scottish Journal Of Arts, Social Sciences And Scientific Studies, Volume.

Mohd Tajudin, nor'ain (2003) The Effect Of Using Graphic Calculator In Teaching And Learning Of Mathematics On Students' Performance And Measure Of Instructional Efficiency. In: 3rd International Conference On Research And Education In Mathematics, 9 - 11 Apr 2003, Kuala Lumpur,malaysia.

Mohd Tajudin, nor'ain (2001) Teaching And Learning Of Mathematics Using Graphic Calculator:effects On Cognitive And Metacognitive Domain. In: Seminar Mingguan Inspem, 24-nov-01, Serdang,malaysia.

Mohd Tajudin, nor'ain (2006) Teaching And Learning Of Mathematics Using Graphic Calculators. In: 14th Internatonal Conference On Computers In Education, 29-30 Nov 2006, Beijing,china.

Mohd Tajudin, nor'ain (2005) Teknologi Kalkulator Grafik Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik. In: Seminar Kebangsaan Ict Dalam Pendidikan, 16-18 Nov 2005, Kuala Lumpur,malaysia.

Mohd Tajudin, nor'ain and Raja Maamor Shah, raja Lailatul Zuraida (2012) Pedagogical Usability Of Gc-gsp Module In Mathematics Teaching And Learning. In: Technology,science,social Science And Humanities International Conference, 14-15 Nov 2012, Kedah,malaysia.

Mohd Yamin, Yasmin Nabihah and Ramli, Jamaluddin (2010) Hubungan Antara Fobia Matematik Dengan Pencapaian matematik Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Yusof, Nilam Syahrina and Hamdan, Abdul Rahim (2009) Kaedah Penyelesaian Masalah Dalam pengajaran Matematik Guru-guru Sekolah Menengah : pengetahuan, Amalan Dan Kemahiran. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Yusof, Wahyuddin and Kailani, Ismail (2012) Tinjauan Hubungan Kaedah Vedik Matematik Dengan kemahiran Mengingati Sifir Dan Melakukan Pendaraban. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Effendi, Khairulnazaruddin (1991) Kesukaran Matematik Di Kal. Para Pel. Smt. & Smv. Di Dalam Beberapa Tajuk Tertentu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Saharuddin, Nur Baiti and Ali, Marlina (2007) Tahap Hubungan Antara Kemahiran Metakognitif dengan Penyelesaian Masalah Matematik di Kalangan Pelajar Sains Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Zain, Zahari (1993) Satu Kajian Perestasi Pencapaian Pel.-pel. Kursus Stp Di Utm Dalam M.pelajaran Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohmin, Sahrizal and Kailani, Ismail (2012) Gaya Pembelajaran Pelajar Dan Kaitannya Dengan Pencapaian Matematik P.m.r. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mokhter, Saiful Azman and Mohamed, Mohini (2008) Persepsi Pelajar Universiti Teknologi Mara Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Morad, Mazlina and Mohamed, Mohini (2007) Penerapan Unsur Sejarah Dalam Matematik Kbsm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mordin, Nur Azma and Yamin, Sulaiman (2007) Tahap Kemahiran Metakognitif terhadap Keberkesanannya Dalam Menyelesaikan masalah Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Morsid, Nurrul Aiin and Abu, Mohd Salleh (2012) Easing Students Learning Difficulties In Straight Lines using Geometers Sketchpad. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mosmin, Khairil Anuar and Omar, Abdul Hafidz (2009) Rekacipta : Smart Volume Untuk Topik Ruang Dan Isipadu matapelajaran Matematik Tahun 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mozi, Aziz Musfira and Mohd Salleh, Shaharuddin (2009) Pembangunan Laman Web Matematik Bagi Topik Integer Tingkatan Satu Menggunakan Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Situasi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhammad, Najwani and Hassan, Johari (2009) Kajian Penilaian Dan Penggunaan Cd Rom Pendidikan Sains Dan matematik Bagi Sekolah Menengah Kebangsaan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhammad, Nur Aainaa and Ismail, Zaleha (2012) Peranan Ruangan Uji Minda Dan Perisian Matematik majalah Web Dunia Matematik Terhadap Motivasi Pelajar pelbagai Pencapaian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhammad, Samsuria and Kailani, Ismail (2009) Penerapan Unsur Sejarah Matematik Kbsm Bagi Topik Aljabar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhammad Shah, Noraniza and Ismail, Zaleha (2012) Pengaruh Ruangan Kuiz Matematik Moden majalah Web Dunia Matematik Terhadap Motivasi pelajar Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mukhtar, Mohd Fariduddin and Said, Hamdan (2010) Penggunaan Cd-rom Interaktif Dalam Pengajaran matematik Oleh Guru Pelatih Tahun 3 Dan 4 jurusan Matematik Semasa latihan Mengajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muniandy, Mathiakagan and Hamdan, Abdul Rahim (2000) Mengkaji Pelaksanaan Dan Keberkesanan Pemulihan Ringan Dalam Matematik Di Tiga Buah Sekolah Tanil Di Daerah Kulai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mustapa, Hasnida and Bilal Ali, Mohamad (2009) Perisian Multimedia Berasaskan Cd-rom Bertajuk angles Of Elevation And Depression Matematik Tingkatan 4 Berdasarkan Teori Kecerdasan Pelbagai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mustapha, Sudirman and Jaffri, Hadijah (2007) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Guru pelatih Tahun Akhir Jabatan Pendidikan Sains Dan matematik, Universiti Teknologi Malaysia Semasa menjalani Latihan Mengajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

mahayon, Abas and chong Hin, Lim (2006) Kefahaman Ungkapan Algebra Pelajar Tingkatan Empat. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

mohamad Fayyaz, M Farouk and uzi, Dollah (2011) Pelajar,keluarga Dan Sekolah Serta Hubungannya Dengan Pencapaian Dalam Mata Pelajaran Matematik. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

muhamad Ikhwan, Mat Saad and eng Tek, Ong (2010) Analisis Ciri-ciri Pembelajaran Kawalan Kendiri (pkk) Pelajar Sains Tingkatan Empat Daripada Aspek Motivasi Dan Strategi Pembelajaran Berasaskan Profil Demografi. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

N

Nagaraju, Siyamala and Ismail, Zaleha (2012) Lower Secondary Students Awareness About Low Carbon Society From Mathematical Perspective. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Naim, Noraini and Bakar, Md Nor (2007) Mengenalpasti Kesalahan Pelajar Bagi Topik trigonometri Dan Aplikasinya Dikalangan Pelajar Tingkatan 5. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nainar, Narayanasamy and Ahmad, Shamsuddin (1999) Meninjau Mengenai Perspektif, Reaksi Serta Sikap Pelajar-pelajar Tingkatan 4 (luar Bandar) Di Daerah Muar Terhadap Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Narayanansamy, Usha and Bakar, Md Nor (2013) Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif (kbkk) Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat(4) Dalam Tajuk Kebarangkalian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Narman, Nazlina (2006) Persepsi Guru Terhadap Kbkk Dalam Pengajaran Mata pelajaran Matematik Di Sekolah Menengah Sekitar Daerah batu Pahat, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nazaruddin, Dina Septriani and Haron, En. Zolkepeli (2015) Keberkesanan penggunaan perisian AUTOGRAPH dalam meningkatkan kemahiran komunikasi matematik dan pencapaian pelajar. Masters thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ng, Sew Hong and Bakar, Md Nor (1999) Kaedah Pengajaran Matematik Sek. Jenis Keb. Cina : Kajian Di Beberapa Buah Sek. Di N.kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ngoo, Choon Sern and Kailani, Ismail (2010) Pembangunan Dan Penggunaan Modul Statistik Berasaskan Analisis Notasi yang Melibatkan Kemahiran Berfikir Kritis Dan Kreatif. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nik Yahya, Nik Ampuan (1997) Persepai Serta Strategi Pembelajaran Mempengatuhi Pencapaian Matematik Pel. Ting.4 Di Sek. Men. Agama (arab) Daerah Pasir Puteh & Kota Bharu N.kelantan : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Noh, Nor Azlina and Bakar, Mohd Nor (2010) Kemahiran Dan Kebolehan Pelajar Tingkatan Empat dalam Pengutaraan Masalah Matematik. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Noni, Nurul Shida and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2012) Pengaruh E-pembelajaran Terhadap Peningkatan Metakognitif Dalam Penyelesaian Masalah Matematik Dalam Kalangan Pelajar Politeknik. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Noordin, Noor Effinna and Mohd Salleh, Zanariah (2011) The Perceptions Of Utm Teacher Trainees On Their Readiness To Teach Mathematics And Science In English. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nor Afzan, Sharin and Abdul Kadir, Arifin (2011) Perkaitan Pencapaian Matematik Dengan Perancangan Pengajaran Guru Dan Minat Pelajar Terhadap Mata Pelajaran Matematik. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

Nordin, Nurul Nuha and Ismail, Zaleha (2009) Pembangunan Ruangan Pembelajaran Berkesan Dan Penaksiran Dalam Majalah Web Dinamik dunia Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nupus, Hayatun and Haron, En.Zolkepeli (2015) Keberkesanan penggunaan perisian Geogebra berasaskan masalah keatas pemahaman konseptual Matematik pelajar. Masters thesis, UKM.

nitce Isa Medina, Machmud Isa and mai Shihah, Haji Abdullah (2012) Aplikasi Pembelajaran Berasaskan Projek Melalui Kaedah Penilaian Pendidikan Berasaskan Hasil Bagi Topik `ekosistem Terancam'. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

O

Omar, Mahmud (2000) Keberkesanan Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik (kbsm) Menerusi Program Tv Pendidikan Bagi Sekolah-sekolah Menengah Disekitar Jajahan Tumpat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Omar, Nurhidayah and Abdullah, Zaleha (2007) Cadangan Penggunaan Realiti Maya (desktop) Sebagai bahan Bantu Mengajar Dalam Matapelajaran Kalkulus Ii (graf Fungsi/hubungan Dalam Tiga Matra) : Satu Kajian terhadap Pelajar Tahun 2 Spt, Fakulti Pendidikan, universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ong, Cecilia and Omar, Shariff (1998) Keberkesanan Rancangan Televisyen Pendidikan Dalam Pengajaran-pembelajaran Matematik Dikalangan Pelajar-pelajar Tingkatan Satu Disekolah Menengah Kebangsaan Tuntijah Melaka : Satu Tinjauan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ong, Ewe Goh (2010) Changes In Mathematics Teachers' Questioning Techniques Through The Lesson Study Process. PhD thesis, University Sains Malaysia.

Onos @ Yunus, Nurul Hadiyati and Bakar, Md Nor (2006) Perlakuan Metakognitif Ketika Penyelesaian Masalah Matematik Secara Individu Dan Koperatif. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Osman, Ab Rashidin and Bakar, Md Nor (2003) Kajian Mengenai Tahap Pengetahuan Dan Kefahaman Konsep Asas Geometri Koordinat Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Teknik Muadzam Shah, Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Abdul Jamil and Hamdan, Abdul Rahim (1999) Keberkesanan Kaedah Lattice Untuk Mencari Hasil Darab Dengan Menyumpul Semula Dalam Matematik Tahun Lima: Satu Kajian Di Sekolah Kebangsaan Toh Sajak Batu Kurau, Perak Darul Ridzuan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Fazliana and Ahmad, Roslee (2006) Hubungan Status Sosioekonomi Keluarga Dengan Pencapaian Pelajar Bumiputera Dan Bukan Bumiputera Dalam Mata Pelajaran Matematik Di Dua Buah Sekolah Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Nadia Azwa and Mohd Kosnin, Azlina (2006) Hubungan Antara Harga Diri Dan Pencapaian Akademik pelajar-pelajar Tahun Lima Kursus Sains Dan Matematik fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Noorfaizah Asykin and Idris, Abdul Razak (2004) Tahap Persediaan Material Dan Kesediaan Emosi guru-guru Sains Dan Matematik di Daerah Kluang untuk Mengajar dalam Bahasa Inggeris. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Salini and Mohamed, Mohini (2008) Pembangunan Web Portal Bagi Topik lines And Angles Matematik Tingkatan Satu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

P

Paimin, Ahmad Khairi and Bakar, Md Nor (1998) Kebolehan Melaksanakan Tugasan Matematik. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Paimin, Mohd Rosmadi and Abd Rahman, Mohd Anuar (2010) Hubungan Sikap Dengan Pencapaian Dalam Mata Pelajaran matematik Pelajar Tingkatan Dua Di Dua Buah Sekolah menengah Kebangsaan Di Kawasan Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Pakiam, Thallai Muthu (1999) Permasalahan Pembelajaran Trigonometri Di Sek. Men. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Pang, Lee Yee (2000) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer Mata Pelajaran Matematik Tingkatan Satu Sudut Dan Garis Selari. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Phillip, Duncan and A Samah, Narina (2003) Persepsi Pelajar, Guru Dan Ibubapa Terhadap Penggunaan Bahasa Inggeris Dalam Pengajran Dan Pembelajaran Sains Dan Matematik Di Sekolah-sekolah Menengah Zon Skudai Johor Bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Pineot, Muhamad Nazam and Udin, Amirmuddin (2004) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Pelajar melayu Tahun 4 Dalam Mata Pelajaran Matematik Di fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Poon, Cheng Eng and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2003) Kurikulum Yang Dihasratkan Dan Kurikulum Yang Dilaksanakan : Kajian Kes Terhadap Pengajaran Penyelesaian Masalah Matematik Kbsm. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Pungut, Norlina and Ismail, Zaleha (2011) Pengaruh Ruangan Perisian Matematik Dan Uji Minda Dalam Majalah Web Dunia Matematik Terhadap Motivasi Pelajar Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Q

Quek, Miow Leng and Yeo, Kee Jiar (2006) Pengaruh Rakan Sebaya Dengan Pencapaian Matematik Di kalangan Pelajar Tingkatan Empat Di Daerah Batu Pahat, johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

R

Radzali, Muhammad and Lokman, Mohd Tahir (2010) Penggunaan I-kit Dalam Pembelajaran Matematik Di Sekolah menengah Kebangsaan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ragenran, Raja Menan and Abd Aziz, Marzilah (2011) Change Of Medium Of Instruction In The Teaching Of Mathematics And Science: Implications On Learners a Case Study On Form One Students Of Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Universiti. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rahman, Sharifah Habibah (1991) Persepsi Tingkah Laku Yang Ideal Terhadap Matematik Oleh Pel. Sains & Sastera Di N.johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Raja Salleh, Raja Shamsuddin (1995) Strategi Pengajaran Guru-guru Matematik Di Smv.-smv.(p. Pinang, Kedah & Perlis) Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rajab, Mohd Rusok and Mohamad, Mohd Nor (1999) Penggunaan Tertentu Pembezaan Vektor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Raju, Anbarasia and Mohd Yusof, Yudariah (1999) Penyelesaian Masalah Matematik Di Kal. Murid-murid Thn. 5 Sek. Ren. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ram Singh, Pradeep Singh and Arshad, Mohammad Yusof (2002) Kajian Mengenai Kretiviti Guru Sains Dan Matematik Sekolah Menengah Di Teluk Intan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ramlan, Nurul Ain and Awang Hamid, Dayang Tiawa (2012) Inovasi 3d Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran matematik: Pepejal Geometri Ii. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ramlan, Zainora and Kailani, Ismail (2010) Diagnosis Kesalahan Lazim Dalam Tajuk Set Di Kalangan pelajar Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ramlee, Noraini and Joned, Muslim (2007) Membangunkan Modul Perisian Bahan Bantu Mengajar (bbm) Berasaskan Komputer Bertajuk Pepejal Geometri Ii Bagi Mata Pelajaran Matematik Tingkatan Dua. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ramli, Najmin and Mohamed, Mohini (2008) Penerapan Unsur Sejarah Dalam Pengajaran Dan pembelajaran Matematik Hasil Penemuan Fibonacci. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ramli, Saripah and Kailani, Ismail (1999) Penghasilan Modul Pengajaran Kendiri : Asas Pembezaan (matematik Ting.5). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ramli @ Kadir, Zanariah and Mukhari, Abd Wahid (2002) Pelaksanaan Pendekatan Pembelajaran Secara Kontekstual Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Di Kalangan Guru-guru Matematik Di Sekolah Menengah Teknik Seluruh Negeri Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rani, Noor Azni and Idris, Abdul Razak (2012) Faktor Pendorong Pelajar Sekolah Menengah Menyertai Tuisyen matematik Di Sekitar Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Razak., Azli and Bilal Ali, Mohamad (2000) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantu Komputer Matematik Tingkatan Satu Bertajuk Nombor Negatif (integer Dan Operasi Penambahan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Razib, Siti Diyana and Ismail, Zaleha (2009) Pembangunan Ruangan Perisian Dan Fakta Ringkas Dalam Majalah Web Dinamik dunia Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rodzali, Ahmad Nadzri and Daud, Khadijah (2009) Faktor- Faktor Pelajar Berminat Mempelajari mata Pelajaran Matematik Tambahan di Sekolah Menengah Sains Muar, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rohani, Mohd Suhaidy and Kailani, Ismail (2008) Kesan Penggunaan Kit Pengajaran Bermodul(kpb) Bagi Mata pelajaran Matematik (sudut Dongak Dan Sudut Tunduk) tingkatan 4 Di Dua Buah Sekolah Menegah Kebangsaan Di daerah Pontian, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rohani, Normurni Yana and Selamat, Kandar (2006) Persepsi Guru Matematik Terhadap Pengajaran Dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah-sekolah Kebangsaan Taman Universiti, Skudai, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

S

Sa ali, Rohidawati and Ali, Mohd Fadzli (2007) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer bagi Poligon Matematik Tingkatan 1 Berasaskan model Kemp. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saad, Noor Shah Pengintegrasian Komponen Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan (pck) Dalam Pengajaran Pembelajaran Trigonometri. Jurnal Sains Matematik, Volume.

Saad, Noor Shah and Abu Hassan, Mohd Eizuan and Dollah, Mohd Uzi Kemahiran Penaakulan Saintifik (kps) Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Dan Hubungan Dengan Stail Pengajaran Guru Matematik Di Bilik Darjah. Jurnal Pendidikan Sains Dan Matematik Malaysia, Volume.

Saad, Noor Shah and Saad, Sukiman and Dollah, Mohd Uzi Pengajaran Kemahiran Berfikir:persepsi Dan Amalan Guru Matematik Semasa Pengajaran Dan Pembelajaran Di Bilik Darjah. Jurnal Pendidikan Sains Dan Matematik Malaysia, Volume.

Saad, Sainah (1996) Perhubungan Faktor Keluarga Dengan Pencapaian Dalam M.pelajaran Matematik Di Kal. Pel.-pel. Ting.4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saad, noor Shah (2010) Standard Kecemerlangan Pengajaran Matematik (set@math):satu Cadangan Bagi Meningkatkan Kualiti Pengajaran Guru Matematik Di Sekolah Malaysia. In: Seminar Nasional Matematika Dan Pendidikan Matematika, 29-31 Jan 2010, Malang,indonesia.

Saad, noor Shah and Ab Ghani, sazelli Mathematical Behaviour Of A Mathematics Teacher:decision-making Episodes. Pendidikan Sains Dan Matematik Malaysia, Volume.

Saad, noor Shah and Ab Ghani, sazelli (2012) Mathematical Problem-solving Behaviour Of Successful Problem Solvers. In: Seminar Falsafah Pendidikan & Matematik, 10 Julai 2012, Selangor,malaysia.

Saad, noor Shah and Ab Ghani, sazelli Students' Perceptions Towards Mathematics Teachers' Communication Behaviour. Pendidikan Sains Dan Matematik Malaysia, Volume.

Saad, noor Shah and Ab Ghani, sazelli and In'am, akhsanul Pembangunan Model Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Berasaskan Metakognitif. Jurnal Pendidikan Sains Dan Matematik, Volume.

Saad, noor Shah and Dollah, mohd Uzi Kemahiran Penaakulan Saintifik (kps) Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Dan Hubungan Dengan Stail Pengajaran Guru Matematik Di Bilik Darjah. Jurnal Pendidikan Sains Dan Matematik Malaysia, Volume.

Saad, noor Shah and Dollah, mohd Uzi Pengajaran Kemahiran Berfikir:persepsi Dan Amalan Guru Matematik Semasa Pengajaran Dan Pembelajaran Di Bilik Darjah. Jurnal Pendidikan Sains Dan Matematik Malaysia, Volume.

Saad, noor Shah and Mohd Tajudin, nor'ain and Mohamed, zulkifley and Lim, kian Boon and Musa, muzirah Standard Kecemerlangan Pengajaran Matematik: Satu Cadangan Bagi Meningkatkan Kualiti Pengajaran Guru Matematik. Jurnal Sains Dan Matematik, Volume.

Sabidin, Zuriati and Kailani, Ismail (2012) Penilaian Guru Terhadap Program Latihan Dan Pembangunan Profesional Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Mata Pelajaran Matematik. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sabri, Intan Sabariah and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2011) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelajar-pelajar Memilih Profession Perguruan Dalam Bidang Sains Dan Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Safei, Wan Nor izni and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2011) Perbezaan Antara Apa Yang Dihasratkan Oleh Penggubal Kurikulum Dalam Penyelesaian Masalah Matematik Dan Pelaksanaan Di Bilik Darjah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saharom, Salizawati and Jaffri, Hadijah (2006) Kajian Tentang Tahap Pengaplikasian Kemahiran Berfikir secara Kritis Dan Kreatif Di Kalangan Pelajar Tahun 5spm dan 5spt Dalam Pengajaran Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sahri, Muhammad Shahid and Bakar, Md Nor (2011) Kesukaran Pembelajaran Kalkulus Di Kalangan Pelajar tingkatan Empat Dalam Tajuk Pembezaan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sahul Hamid, Rozana @ Umi Kalthum and Abu, Mohd Salleh (2003) Perubahan Sikap Pelajar Terhadap Matematik Akibat Mengamalkan Kaedah Pembelajaran Easy-maths. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Salim, Zaihan (2000) Trigonometri Dan Aplikasinya Dalam Pelbagai Bidang Ilmu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Salleh, Faridah and Zakaria, Prof Madya Dr Effandi (2013) Keupayaan menjanakan masalah statistik dalam kalangan guru matematik. PhD thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Salleh, Mohd Salahuddin (2006) Penyelesaian Masalah Matematik (ungkapan Dan Persamaan Kuadratik). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Salleh, Noor Hayati and Bakar, Md Nor (2006) Tahap Keupayaan Pelajar Melaksanakan Proses Metakognitif Dan Jenis Perlakuan Metakognitif Dalam Penyelesaian Masalah Matematik. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Salleh, Razali (1999) Kajian Penggunaan Kemahiran Berfikir Secara Kritis & Kreatif (kbkk) Dalam M.pelajaran Matematik Kbsm Ting.4 Sek. Men. Daerah Tumpat, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Samat, Noorul Eliana and Boon, Yusof (2006) Kesediaan Terhadap Penggunaan Bahasa Inggeris Dalam pengajaran Matematik Di Kalangan Pelajar Tahun 5 Ijazah sarjana Muda Sains Serta Pendidikan Matematik, Fakulti pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Samsuri, Atikah Munirah and Said, Hamdan (2010) Persepsi Guru Matematik Di Dua Buah Sekolah Menengah terhadap Pemansuhan Ppsmi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sardi, Siti Khairiah and Kailani, Ismail (2010) Pembangunan Bahan E-pembelajaran Matematik tingkatan Empat Bertajuk Lines And Planes in 3-dimensions. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sarifhudin, Muhamad Sharul Nizam and Ismail, Zaleha (2010) Pembangunan Ruangan Pelajari Matematik Dan Kuiz matematik Tambahan Dalam Majalah Web Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sarigan, Sabariah and Md Johan, Othman (2004) Persepsi Bakal-bakal Guru Lepasan Universiti teknologi Malaysia Terhadap Tahap Kesediaan mereka Mengajar Mata Pelajaran Sains Dan matematik Dalam Bahasa Inggeris. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Savuriar @ Xavier, Agatha Patris and Shariffudin, Rio Sumarni (2005) Keberkesanan Penggunaan E-learning(pembelajaran Elektronik) dalam Matematik Tingkatan Dua Bagi Meningkatan Kemahairan berfikir Secara Kritis Dan Kreatif.satu Kajian Kes Disekolah Menengah Kota Kinabalu. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sayad, Nurhidayati and Hashim, Shahrin (2011) Amalan Pembelajaran Berasaskan Masalah Dalam Kalangan guru-guru Matematik Di Sekolah-sekolah Menengah Daerah kluang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sayad, Nurhidayati and Hashim, Shahrin (2011) Amalan Pembelajaran Berasaskan Masalah Dikalangan Guru-guru Matematik Di Sekolah-sekolah Menengah Daerah Kluang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sayuti, Norfazila and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2007) Tahap Kesediaan Guru Pelatih Kursus Matematik Universiti Teknologi Malaysia Dari Segi Komunikasi Sewaktu Menjalani Latihan Mengajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Selamat, Ismadafaie and Abd Rahman, Mohd Anuar (2006) Hubungan Kepimpinan Kerja Berpasukan Ketua Bidang Dengan Keeratan Ahli Panitia Jabatan Sains Dan Matematik Di Sekolah Menengah Daerah Pontian, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Selamat, Mastor (1991) Perbandingan Pencapaian Bagi Pel. Dengan Kelulusan Spm. & Spmv Yang Mengikuti Kursus Stp Di Utm Dalam M.pelajaran Matematik & Kej. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Seman, Fatimah Zaharah and Arshad, Mohammad Yusof (2008) Analisis Item Soalan Matematik Sijil Pelajaran Malaysia tahun 2003, 2004, 2005 Dan 2006 Mengikut Domain Kognitif taksonomi Bloom. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Seman, Muhammad Firdaus and Bakar, Md Nor (2011) Masalah Pembelajaran Matematik Dikalangan Pelajar Tingkatan Empat Di Daerah Kluang Dalam Trigonometri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Seng, Lee Chuan (1979) Strategi-Strategi untuk Pengajaran Konsep-Konsep Matematik. Asia Pacific Journal of Educators and Education, 1 (1). pp. 42-53.

Shafie, Intan Shariza and Mohamed, Mohini (2006) Penyepaduan Unsur Matematik Rekreasi Dalam Proses pengajaran Dan Pembelajaran Matematik di Sekolah Menengah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shafie, Suhairi and Hushin, Hassan (2003) Tinjauan Mengenai Pencapaian Sijil Pelajaran Malaysia (sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (matematik)) Tahun 2000 Dan 2001/ Dalam Subjek Kritikal Di Sekolah Menengah Di Daerah, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shamat, Norhisham and Kayat, Yusup (2003) Persepsi Guru Sains Dan Matematik Terhadap Penggunaan komputer Di Sekolah-sekolah Menengah Daerah Mersing, johor Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shamsuddin, shahrizal (2012) Membangunkan Modul Trigonometri Sekolah Menengah. In: Kolokium Kebangsaan Pasca Siswazah Sains & Matematik, 6 Okt 2012, Perak,malaysia.

Sharif, Shakimah and Kailani, Ismail (2003) Penerapan Unsur Sejarah Dalam Matematik Kbsm Menengah Rendah Bagi Topik Aljabar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sheikh Silan, Sheikh Ismail and Omar, Shariff (1998) Faktor-faktor Pengaruh Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Kbsm : Satu Kajian Kes Di Sekolah Menegah Kebnagsaan Dato Sri Amar Diraja, Muar Johor Darul Takzim. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shik Kuan, Puan and Mohmad Taib, Mohmad Taib (2011) Faktor Yang Mempengaruhi Bahasa Guru Dalam Pengajaran Matematik Di Sekolah Menengah Dalam Daerah Hulu Selangor. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

Sia Chung, Kheong and Bakar, Md Nor (2011) Masalah Pembelajaran Matematik Dalam Tajuk Keberangkalian Di Kalangan Pelajar Tingkatan 5. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Siaw, Chung Teck and Mohd Salleh, Shaharuddin (2008) Keberkesanan Pbk Bertajuk Trigonometri Yang Disediakan oleh Kpm Bagi Pelajar-pelajar Tingkatan 4 Di Empat Buah sekolah Di Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sien, Norzaki and Junaidi, Juhazren (2006) Pembangunan Perisian Pembelajaran Matematik Kbsm bagi Tajuk Peratus, Tingkatan Satu, Berdasarkan Teori konstruktivisme. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sijoh, Mohd Izaan and Rahmat, Hamisah (1999) Kepalsuan Dalam Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sim, Tiek Ann and Md Noor, Norah (2007) Pembangunan Sistem Pembelajaran Berasaskan Web Bagi mata Pelajaran Matematik Tambahan Tingkatan 5 bertajuk Gerakan Pada Garis Lurus ( Sesaran, Halaju, Dan Pecutan ). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sinit, Eldy Yakin and Abdullah, Mai Shihah (2006) Hubungan Antara Gaya Pembelajaran Dengan Pencapaian Akademik Pelajar Mengikut Aliran Dan Lokasi. In: Persidangan Biologi Kebangsaan, 26-28 Jun 2006, Kuala Lumpur,malaysia.

Siron, Mohd Nor Azizi and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2003) Pembelajaran Berbantukan Komputer Matematik, Pra Sekolah Mengenal Angka 0 Hingga 9. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Smoh, Asiah (1999) Cadangan Pelaksanaan Pengajaran Kemahiran Berfikir Matematik Thn. 1. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Solahudin, Anis Afi Wadhihah and Yahaya, Noraffandy (2012) Pembangunan Perisian Permainan Mathventure berasaskan Operasi Asas Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Su, Lin Feng and Mohamed, Mohini (1999) Pembinaan Perisian P.b.k. M.pelajaran Matematik Bertajuk Nombor Negatif (operasi Tambah & Tolak). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Su Juih, Ho and Kailani, Ismail (2011) Tahap Penguasaan Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif Dikalangan Pelajar Matematik Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Suardi, Afrinaleni and Zainuddin, Zainal Abidin (2009) Keberkesanan Kaedah Konstruktivisme Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Subramaniam, Malar and Subari, Kamalularifin (2001) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Pelajar Cina Tingkatan Dua Dalam Mata Pelajaran Matematik Di Sek. Men. Skudai Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Subramaniam, Rajendran (1999) Melihat Hubungan Antara Sikap Pel. & Pencapaian Mereka Dalam Matematik Tambahan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sudin, Syuhaila and Mohamed, Mohini (2003) Penyepaduan Unsur Sejarah Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Tingkatan Satu Di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Haji Ahmad Said, Sungai Dua, Butterworth. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sufian, Mahadi and Yahaya, Noraffandy (2007) Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Dan Sains Dalam Bahasa Inggeris Satu Tinjauan Terhadap Guru-guru Etems Sekolah Rendah Kawasan Taman Universiti. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Suid, Habibah and Yamin, Sulaiman (2004) Faktor-faktor Kelemahan Pelajar dalam Mata Pelajaran Matematik di Peringkat Sekolah Rendah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sulaiman, Abd. Mibing (1994) Kajian Mngenai Beberapa Konsep Metematik Di Kal. Pel. Sek. Men. : Satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sulaiman, Faridah and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2004) Kerja Projek Matematik Tambahan Ke Arah Pentaksiran Matematik Yang Holistik. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sulaiman, Faridah and Mohamed, Mohini KERANGKA PENGETAHUAN GURU CEMERLANG MATEMATIK DAN BAGAIMANA IA DIGUNAKAN BAGI MEMILIH CONTOH DALAM PENGAJARAN MATEMATIK (FRAMEWORK OF KNOWLEDGE OF EXCELLENT MATHEMATICS TEACHERS AND HOW IT IS USED TO CHOOSE EXAMPLES IN MATHEMATICS TEACHING). Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 27, 69–86, 2012.

Supal, Suhailee and Rajuddin, Muhd Rashid (1999) Keupayaan Guru-guru Lepasan Stp Utm Dalam Mengajar Matematik Di Sek. Men. Akademik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Suparno, Saila and Hassan, Johari (2012) Gaya Pengajaran Guru-guru Matematik Di Sekolah menengah Mengikut Gaya Pengajaran Anthony F-grasha. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Suyut, Aida (1998) Tinjauan Mengenai Sikap Pel. Terhadap M.pelajaran Matematik Dikal. Pel.-pel. Thn. Satu Stp Kh (a,e&j)di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Syed Alwi, Shph. Aklima Nadia and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2009) Persepsi Guru Pelatih Matematik Utm Terhadap Penulisan reflektif Semasa Latihan Mengajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Syed Amran, Syed Zul Helmi and Ismail, Zaleha (2009) Pembangunan Ruangan Statistik Dan Sejarah Dalam Majalah Web Dinamik dunia Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Syed Zainuddin, Syed Abdul Hakim and Mohamed, Mohini (2007) Keupayaan Dan Sikap Dalam Menyelesaikan Masalah Matematik Bukan Rutin Di Kalangan Pelajar Tingkatan Dua Di Dua Buah Sekolah Sekitar Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

sazwani, Suhaimi and noor Shah, Saad and sazelli, Ab Ghani (2011) Amalan Komunikasi Guru Matematik Sekolah Menengah Semasa Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Bilik Darjah. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

siew Hiong, Ting and rohaidah, Masri (2012) The Use Of Geogebra Software Integrated In Teaching Circle Iii Topic On Form Four Students. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

siti Aisyah, Zakaria and mohd Uzi, Dollah and abdul Halim, Amat@kamaruddin (2011) Kesedaran Guru Matematik Terhadap Penerapan Nilai Matematik Dalam Pengajaran Di Dalam Kelas : Satu Kajian Kes. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

T

Taib, Abd. Samat and Kailani, Ismail (2002) Keberkesanan Pembelajaran Koperatif Dengan Kaedah Tradisional Dari Segi Pencapaian Akademik Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Dalam Mata Pelajaran Matematik Bagi Tajuk Statistik Di Sebuah Sekolah Menengah Daerah Mersing. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Taib @ Mohd Taib, Baznita and Sulaiman, Esah (2000) Persepsi Guru Matematik Terhadap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Dalam Mata Pelajaran Matematik Tahun 5 Di Sekolah Kebangsaan Daerah Pasir Mas, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Taisin@abdullah, Julita @norjietta and Harun, Jamaludin (2005) Sikap Guru Matematik Dan Sains Terhadap Penggunaan Pakej Perisian Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Beberapa Buah Sekolah Menengah Di Sekitah Daerah Tamparuli,sabah:satu Tinjauan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tambi, Norliana and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2010) Kemahiran Penyelesaian Masalah Matematik Dalam Kalangan pelajar Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Chye Lin and Yahaya, Noraffandy (2007) Faktor-faktor Mempengaruhi Pembelajaran Matematik Di kalangan Pelajar Tingkatan Empat Yang Lemah Dalam mata Pelajaran Matematik Di Daerah Batu Pahat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, May Yang and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2007) Hubungan Antara Sikap, Minat, Pengajaran Guru Dan pengaruh Rakan Sebaya Dengan Pencapaian Matematik Di kalangan Pelajar Tingkatan Empat Di Daerah Muar, johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Seok Ching and Ismail, Zaleha (2000) Menghasilkan Dan Menilai Modul Pengajaran Rumus Algebra. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Ten Nai and Mohamed, Mohini (2004) Kajian Kes Terhadap Jenis Tingkah Laku Metakognitif Dalam Menyelesaikan Masalah Matematik. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Tong Hock and Abu, Mohd Salleh (2011) Assisting Primary School Children To Progress through The Van Hieles Levels Of Geometry Thinking using Google Sketchup. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Wee Kok and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2006) Komunikasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tanapal, T Tamil Selvan (2000) Persepsi Pelajar-pelajar Smk Tunku Abdul Rahman Putra, Terhadap Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Mutu Pencapaian Matematik Dalam Peperiksaan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tang, Yen Ling and Bakar, Md Nor (2006) Pendekatan Kontekstual Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Diperingkat Sekolah Menengah Teknik. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tasarib, Aslipah and Mohamed, Mohini (2008) Penyepaduan Unsur Sejarah Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Tingkatan Dua. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Taslim, Nur Hidayah (2012) Penguasaan, Keyakinan Dan Persepsi Guru Matematik Terhadap kaedah Pembelajaran Koperatif. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tay, Ley Eng (1993) Satu Kajian Kes Untuk Meninjau Persepsi Murid Terhadap Faktor-faktor Yangmempengaruhi Mutu Pencapaian M.pelajaranajaran Matematik Moden Pilihan C Di Smv. Alor Setar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tee, Sean Sean and Bakar, Md Nor (2005) Penerokaan Terhadap Kepekaan Pecahan Dikalabgan pelajar Tingkatan Satu. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tee, Tan Boon (1979) The Regional Centre for Education in Science and Mathematics - RECSAM. Asia Pacific Journal of Educators and Education, 1 (1). pp. 96-99.

Teo, Lian Seck and Arshad, Mohammad Yusof (2000) Kajian Mengenai Pandangan Pelajar Terhadap Kreteria Guru Matematik Di Sekolah Menengah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tey, Kim Tee (1991) Satu Tinjauan Awal Berkaitan D dengan Matapelajaran Matematik Yang Diambil Oleh Pelajar 2 Stp Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Teyew, Siaw Fuen and Bakar, Md Nor (2001) penerapan Unsur-unsur Sejarah Matematik Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran : Satu Cadangan Model Pengajaran. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Thai, Siew Sang (2000) Kajian Mengenal Cara Pelajar Menyelesaikan Masalah Matematik Yang Berkaitan Dengan Kehidupan Harian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Thien, Frankie and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2006) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Dalam Mata Pelajaran Matematik Kbsm Tingkatan Tiga - Trigonometri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ti, Shu Zhuang and Minghat, Asnul Dahar (2006) Pencapaian Pelajar Dalam Pengajaran Dan pembelajaran Bagi Mata Pelajaran Sains Dan Matematik dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah Menengah kebangsaan Mahmud Raub, Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tomin, Sanisah and Kailani, Ismail (2003) Penerapan Unsur Sejarah Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Kbsm Menengah Rendah Bagi Topik Nombor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tujad, Mohd Kamarudin (1991) Menilai Taraf Pencapaian Matematik Di Kal. Pel. Smv. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tumin, Wardah Aina and Mohamed, Mohini (2009) Membangun Web Portal Berasaskan Moodle Bertajuk solid Geometry Matematik Tingkatan 1-3. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

thesok Kumar, Nagaratenam and sazelli, Ab Ghani (2011) Kefahaman Dan Kesilapan Pelajar Dalam Konsep Nombor Negatif. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

U

Umar, Shafie (1999) Trigonometri & Keistimewaannya. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ungku Chulan, Ungku Azmi Iskandar and Rahman, Prof. Dr. Saemah (2014) A theoretical analysis on the limitation of frayer model in mathematics. Masters thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Uning, Genevy Septy and Mohamed, Mohini (2006) Kajian Ke Atas Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kelemahan Pelajar- Pelajar Sekolah Berasrama Penuh Dalam Matematik Tingkatan Satu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Uvakaram, selvamarry and Mohd Tajudin, nor'ain and Amat@kamaruddin, abdul Halim Analisis Jenis Kesilapan Dan Strategi Penyelesaian Masalah Berayat Matematik Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Dua:satu Kajian Kes. Jurnal Sains Dan Matematik, Volume.

Uyob, Suzana and Mokhtar, Mahani (2007) Hubungan Antara Pencapaian Matematik Moden Pelajar tingkatan 4 Dengan Sikap Dan Minat Pelajar Terhadap matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

V

Veloo, Arsaythamby (2012) Mathematical Symbols, Graphs And Problem-solving: Challenges Across Different Difficulty Levels. In: Fostering Students' Attitudes And Achievement In Probability Using Team-games-tournaments.

Veloo, Arsaythamby HUBUNGAN DI ANTARA ORIENTASI PEMBELAJARAN MATEMATIK (OPM) DENGAN PENCAPAIAN MATEMATIK (THE RELATIONSHIP BETWEEN STUDY ORIENTATION IN MATHEMATICS (SOM) AND MATHEMATIC ACHIEVEMENT). Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 25, 33–51, 2010.

Veloo, Arsaythamby and Muhammad, Shamsuddin HUBUNGAN SIKAP, KEBIMBANGAN DAN TABIAT PEMBELAJARAN DENGAN PENCAPAIAN MATEMATIK TAMBAHAN (THE RELATIONSHIP BETWEEN ATTITUDE, ANXIETY AND HABIT OF LEARNING WITH ADDITIONAL MATHEMATICS ACHIEVEMENT). Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 26, No. 1, 15–32, 2011.

W

Wahab, Haslina and Tasir, Zaidatun (2009) Pembangunan Perisian Latih Tubi Interaktif Matematik tingkatan Dua Kbsm Berasaskan Aras Kognitif Bloom. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wahab, Nurul Farhana and Yahaya, Azizi (2010) Development Of A Courseware For Topic Polygons One Mathematics Form One. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wahab, Rosnah (2000) Persediaan Mengajar Matematik Kbsm Menggunakan Msw Logo. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wahidin, Mohd Faizal and Bakar, Md Nor (2010) Kemahiran Metakogitif Dalam Penyelesaian Masalah Matematik Bukan Rutin Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan 5. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wahidin, Mohd Faizal and Mohamed, Mohini (2004) Pembinaan Bahan Pengajaran Guru Yang menyepadukan Unsur Sejarah Dalam Pengajaran Dan pembelajaran Matematik Kbsm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan, Lye Duan (1991) Penerapan Unsur-unsur Sejarah Matematik Hasil Sumbangan Arab, China & India Ke Dalam Matematik Ting.4 Kurikulum Bersepadu Di Sek. Men. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan, Shiau San and Hassan, Zainudin (2004) Pembangunan Perisian Mulitimedia Berasaskan Kecerdasan logik-matematik Bagi Tajuk Haba Dan Pemindahannya sains Kbsm Tingkatan 1. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Bakar, Wan Norliza and Ismail, Zaleha (2004) Kajian Perbezaan Persepsi Dan Strategi Penyelesaian Masalah Pakar Dan Novis Topik Penggunaan Kalkulus Dalam Perniagaan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Daud, Wan Mokhtar and Hushin, Hassan (2007) Persepsi Pelajar Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris Di Tiga Buah Sekolah Menengah Kebangsaan Di Pasir Puteh,kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Daud, Wan Norina (1999) Modul Pembelajaran Statistik Bagi Ting.2. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Hanaffee, Wan Adha and Mohamed, Mohini (2011) Penyepaduan Unsur Sejarah Matematik Di Kalangan Pelajar tingkatan 2 Bagi Topik Algebra. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Hussin, Wan Haspinah and Bakar, Md Nor (2000) Proses Pemikiran Mate. Semasa Menyelesaikan Masalah Mate. Perkataan Di Kal. Pe. Ting.3: Kajian Di Sebuah Sek. Men.. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Hussin, Wan Nor Shamimi and Ahmad, Roslee (2006) Hubungan Antara Faktor Program Motivasi, Pengajaran Guru, Pemakanan, Dan Minat Pelajar Dengan Pencapaian Matematik Di Kalangan Pelajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Hussin, Wan Som and Ismail, Zaleha (2003) Keberkesanan Penggunaan Perisian Matematik Yang Terdapat Di Pasaran Ke Atas Pelajar Bermasalah Pembelajaran Satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Mamat @ Wan Ali, Wan Norain and Ismail, Zaleha (2007) Pandangan Guru Terhadap Latihan Pengajaran Dan Pembelajaran matematik Dalam Bahasa Inggeris. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Mohd Amin, Wan Azlizawati and Jaffri, Hadijah (2006) Persepsi Pelajar Terhadap Permasalahan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Di Kalangan Pelajar Tingkatan Lima Di Sekolah Menengah Kebangsaan Renek, Besut, Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wazir, Faridah and Md Johan, Othman (2008) Konsep Kendiri Matematik Dan Gaya Keibubapaan Ibu Bapa: Satu Perbandingan Antara Pelajar Melayu Dan Cina Berpencapaian Lemah Dan Cemerlang. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wong, Geok Hwa (1999) Pembinaan Perisian P.b.k. Bertajuk Nombor Negatif (operasi Darab & Bahagi). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wong, Jing Kae and Lokman, Mohd Tahir (2010) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembelajaran matematik Tambahan Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wong, Lai Peng and Sidin, Zaitun (2007) Kepantasan Dan Kejituan Kiraan Matematik Bagi Kanak-kanak Selepas Mempelajari Abakus Aritmetik Mental Di Daerah Kulai. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wong, Mei Fong and Atan, Noor Azean (2007) Pembangunan Perisian Multimedia Berdasarkan pembelajaran Aktif Bagi Tutorial Bertajuk Garis Dan satah Dalam Tiga Matra Matematik Kbsm Tingkatan empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wong, Sheet Ling and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2007) Tahap Kesediaan Mengajar Matematik Dalam Bahasa inggeris Di Kalangan Bakal Guru Matematik Utm, Skuda. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Y

Yaacob, Abdul Hadi (2000) Siri Fourier Dan Penggunaannya. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yaacob, Zamrah (1999) Satu Kajian Mengenalpasti Faktor-faktor Kelemahan Pencapian Mete. Di Kal. Pel. Ting.4 Di 3 Buah Sek. Men. Di Daerah Pasir Mas, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yaakob, Md Nasir and Osman, Maslan (2000) Minat, Sikap Dan Cara Belajar Matematik Tambahan: Satu Tinjauan Di Kalangan Pelajar Di Banting, Selangor Darul Ehsan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yahya, Ismail and Joned, Muslim (1999) Membina Perisian P.b.k. Dalam Satu Tajuk Pend. Matematik Ting.1 -pepejal & Isipadu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yahya, Nuraziyah and Kailani, Ismail (2010) Keberkesanan Pembelajaran Koperatif Terhadap Pencapaian Matematik Bagi Pelajar Tahun 4. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yeong, Lai Vang and Tasir, Zaidatun (2004) Pembangunan Perisian Gelombang Cahaya Berasaskan Pendekatan Kecerdasan Logik-matematik Dan Kecerdasan Visual. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yeong, Wai Chung and Hassan, Johari (2009) Keupayaan Dan Kelemahan Menyelesaikan Masalah Matematik Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Lima. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yong, Hwatee and Ashari, Asaruddin (1999) Hubungan Antara Jangkaan Guru Dengan Pencapaian Pel. Ting. 5 Dalam Sains Dan Matematik Di Negeri Sarawak. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yong, Leong Chai and Shariffudin, Rio Sumarni (2012) Mastery Level In Trigonometry Among Pre-service Teachers In Higher Education. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yong, Mohd Hisam and Abdullah, Mai Shihah (2006) Gaya Pembelajaran Pelajar Sains Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Akademik Dalam Konteks Lokasi. In: Persidangan Biologi Kebangsaan, 26-28 Jun 2006, Kuala Lumpur,malaysia.

Yosuf, Hawariah and Arshad, Mohammad Yusof (1999) Kajian Mengenai Kelemahan Pel. Thn. 5 Manjawab Soalan Penyelesaian Masalah Matematik Dalam Ukuran & Sukatan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yunus, Alwi (1993) Pengaruh Matematik Terhadap Pancapaian M.pelajaran Teori Teknologi Elektronik Di Smv. Lembah Kelang -satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusoff, Azimah and Awang Hamid, Dayang Tiawa (2012) Pembangunan Animasi 3d Bagi Tajuk pepejal Geometri Ii. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusoff, Yusri and Hushin, Hassan (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Dalam Mata Pelajaran Matematik & Di Kalangan Pelajar 4 Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kemahiran Hidup). Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusop, Hazura and Kailani, Ismail (2012) Faktor-faktor Yang Mendorong Tekanan Kerja di Kalangan Guru Numerasi (matematik) Dalam Program Linus. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Z

Zaba, Fattima Zahara and Ali, Marlina (2007) Tahap Penguasaan Pelajar Tingkatan Empat Terhadap Komponen Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif (kbkk) Dalam Matapelajaran Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zahari, Azharul Nizam and Hamdan, Abdul Rahim (2009) Konsep Pendidikan Bersepadu Serta Penerapan Nilai-nilai Murni Dalam Pengajaran Matematik Menengah Rendah.i. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zahirni, Ramli and Raja Lailatul Zuraida, Raja Maamor Shah (2011) Keupayaan Murid Memahami Konsep Pecahan. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

Zaidan, Arinah and Ismail, Zaleha (2009) Pembangunan Ruangan Rekreasi Dan Aplikasi Kehidupan Seharian Dalam Majalah Web Dinamik dunia Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zainal, Rosaniza and A Samah, Narina (2004) Tahap Persediaan Bagi Mengendalikan Pengajaran mata Pelajaran Matematik Menggunakan Bahasa Inggeris. satu Tinjauan Terhadap Pelajar Tahun empat Fakulti Pendidikan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zainal, Suzila and Hassan, Johari (2012) Sikap Dan Minat Pelajar Terhadap Matematik Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Pelajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zainal, Zainawati and Tasir, Zaidatun (2004) Pembangunan Perisian Multimedia Berasaskan kecerdasan Ruang Visual Dan Interpersonal bagi Tajuk Koordinat Tingkatan 2. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zainal Abidin, Zuraidah and Mokhtar, Mahani (2007) Pelaksanaan Pembelajaran Koperatif Di Kalangan Guru matematik Di Sekolah Menengah Zon Pasir Gudang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zainudin, Ahmad Sofri and Idris, Abdul Razak (2007) Pembangunan Sistem Pembelajaran Berbantukan komputer Berasaskan Web Bagi Matapelajaran matematik Tingkatan Satu Bertajuk Pecahan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zainudin, Ili Zarifah and Mohamed, Mohini (2012) Keberkesanan Modul Beams Dalam Meningkatkan Pencapaian Pelajar bagi Matapelajaran Matematik Tambahan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zainudin, Rohizad (1992) Mengukur Kemahiran Matematik Yang Ada Pada Pel. Stp Thn.2 (elektrik) Yang Masuk Ke Thn.3 Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zakaria, Mohammad Sopian and Bakar, Md Nor (2011) Masalah Pembelajaran Matematik Di Kalangan Pelajar Tingkatan Satu Di Daerah Kluang Dalam Topik Integer. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zakaria, Norliza and Boon, Yusof (2006) Faktor-faktor Yang Menyumbang Kepada Kelemahan pelaksanaan Penggunaan Bahasa Inggeris Dalam pembelajaran Matematik Di Kalangan Pelajar Menengah rendah Di Tiga Buah Sekolah Menengah daerah Batu Pahat, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zakaria, Nur Wahida and Tasir, Zaidatun (2006) Kajian Terhadap Hubungan Antara Persepsi Pelajar Terhadap Matematik Dengan Tahap Kemahiran Metakognitif Dalam Menyelesaikan Masalah Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zakarna, Syahirah (2012) Faktor-faktor Yang Mendorong Pelajar Menghadiri Kelas Tuisyen Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zolkafli, Noor Hazwan and Rajuddin, Muhd Rashid (2006) Tahap Penggunaan Matematik dalam Kursus Teknikal yang Dijalankan Di Kolej Komuniti. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zubir, Mohd Fazli and Kailani, Ismail (2009) Penerapan Unsur Sejarah Dalam Matematik Kbsm Bagi Topik Teorem Pythagoras. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zulkapli, Umi Baizura and Hashim, Shahrin (2011) Keberkesanan Pelaksanaan Teknik Pembelajaran masteri Dalam Topik Pecahan Tingkatan 1. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zulkifli, Nurul Fasehah and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2012) Hubungan Penglibatan Ibu Bapa Terhadap Minat Dan Pencapaian Matematik Pelajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zulnaidi, Hutkemri and Zakaria, Prof. Madya Dr. Effandi (2013) Pembangunan dan keberkesanan modul pengajaran geogebra ke atas pengetahuan konseptual dan prosedural matematik fungsi dan had fungsi. PhD thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

This list was generated on Sat Sep 19 23:06:32 2020 +08.