Items where Subject is "Linguistics Education > Malay Language Education"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: | , | A | B | C | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W | Y
Number of items at this level: 115.

Abd. Rahman, Ismail and Seri Lanang Jaya, Rohani (2009) Hubungan Gaya Pembelajaran, Kemahiran Belajar Dan Pencapaian Bahasa Malaysia Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

Ahmad, Omar and Abdullah, Hassan (2006) Sebutan Bahasa Melayu Baku Dalam Kalangan Penutur: Satu Kajian Kes. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

Arina, Ariffin and Ahmad Khair, Mohd. Nor (2003) Analisis Penggunaan Kata Nafi Perintah Dalam Novel Imam. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Aslinda, Khamis and Husna Faredza, Mohamed Redzwan (2003) Penguasaan Peribahasa Melayu Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat: Satu Kajian Di Sekolah Menengah Kebangsaan Kem Terendak Melaka. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Asnida, Gani and Abdullah, Hassan (2007) Strategi Mengajar Tanda Bacaan. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

Azmanizan, Awang Maharum and Husna Faredza, Mohamed Redzwan (2003) Penggunaan Sistem Panggilan Di Kalangan Pelajar Dan Kakitangan Di Sekolah Menengah Kebangsaan Paloh Hinai, Pekan, Pahang. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Bahari, Ahmad and Seri Lanang Jaya, Rohani (2003) Kemahiran Menulis Karangan: Penekanan Kepada Binaan Perenggan Melalui Pendekatan Pola Pemerengganan. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Delimah, Maradan@justin and Husna Faredza, Mohamed Redzwan (2003) Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Ilmu: Satu Tinjauan Di Kalangan Bakal Guru Di Universiti Pendidikan Sultan Idris. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Fauzi, Amir Gus and Seri Lanang Jaya, Rohani (2003) Penggunaan Pusat Sumber Sekolah Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Florence, Gaung and Husna Faredza, Mohamed Redzwan (2003) Analisis Kesalahan Hasil Karangan Bahasa Melayu Pelajar Iban Tingkatan Satu. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Kamarziyah, Masri and Abdullah, Hassan and Ahmad Khair, Mohd. Nor (2005) Perbandingan Masukan Kamus Istimewa Peribahasa Melayu (1989) Dengan Kamus Peribahasa Kontemporari (2001). ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

Khairul Hakimi, Mansor and Norliza, Jamaluddin (2003) Aspek Kohesi Dalam Khutbah Jumaat. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Mohd Khairulfaizi, Abdul Rasid and Samsudin, Suhaili (2003) Penggunaan Puisi Klasik (pantun) Dalam Bahasa Melayu. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Mohd Zairi, Mohd Nasoha and Idris, Mohd. Radzi (2003) Pemupukan Tabiat Membaca Kanak-kanak Berdasarkan Kreativiti Ibu Bapa. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Naemah, Mohamad Saie and Samsudin, Suhaili (2003) Tabiat Membaca Di Kalangan Masyarakat. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Nazira, Keriya and Samsudin, Suhaili (2003) Kesalahan Penggunaan Bahasa Melayu Dalam Iklan-iklan Di Surat Khabar (mingguan Malaysia). ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Nguk Mui, Yap and Ahmad Khair, Mohd. Nor (2003) Kata Hubung Gabungan Tetapi Dan Atau Dalam Novel Imam: Satu Analisis Semantik. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Nik Rubiah, Nik Mustapha and Samsudin, Suhaili (2003) Pengaruh Dialek Kelantan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat: Satu Tinjauan. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Norafizah, Mohammad Som and Ahmad Khair, Mohd. Nor (2003) Aplikasi Penggunaan Imbuhan Ter- Dalam Novel Imam. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Noraini, Kasim and Norliza, Jamaluddin (2003) Aspek Tautan Dalam Dokumen Lama. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Norfaizah, Abd. Jobar and Norliza, Jamaluddin (2003) Pendekatan Dalam Pengajaran Membaca Permulaan: Satu Tinjauan. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Norhifzan, Yahya and Norliza, Jamaluddin (2003) Laras Bahasa Dalam Internet Relay Chat (irc). ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Noriyati, Zahari and Norliza, Jamaluddin (2003) Penggunaan Kata Sendi Nama Dalam Novel ‘di Hadapan Pulau’ Karya A. Samad Said : Satu Analisis. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Norlida, Md. Nooh and Norliza, Jamaluddin (2003) Penguasaan Kosa Kata: Kamus Sebagai Alat Bantu Mengajar. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Nur Aini, Muhammad and Razali, Ayob (2003) Alat-alat Kepengarangan Dalam Penulisan Buku Teks Bahasa Melayu Tingkatan Empat. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Omerryza, Omar and Razali, Ayob (2002) Keberkesanan Pendekatan Teknik Dengan Perkataan Lain Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Merumus Karangan. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Radhiah Said, Rozita and Rasid Jamian, Abdul AMALAN PENGAJARAN KARANGAN GURU CEMERLANG DI DALAM BILIK DARJAH: KAJIAN SATU KES PELBAGAI LOKASI (EXCELLENT TEACHERS ESSAY WRITING CLASSROOM INSTRUCTIONAL PRACTICE: A CASE STUDY FROM MULTIPLE LOCATIONS). Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 27, 51–68, 2012.

Ramlih, Majid and Razali, Ayob (2003) Analisis Koheren Dan Kohesi Berdasarkan Tautan Ayat Dalam Penulisan Karangan: Satu Tinjauan Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Robiah, Yaacob and Abdullah, Hassan and Idris, Mohd. Radzi (2008) Perbezaan Antara Simpulan Bahasa Dan Kata Majmuk Dari Segi Bentuk Dan Makna. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

Roslinda, Khalid and Razali, Ayob (2003) Tahap Kebolehbacaan Bahan Petikan Kefahaman Pelajar Tingkatan 2. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Rosminah, Shamsuddin and Razali, Ayob (2003) Menulis Karangan Menggunakan Pendekatan Komunikatif. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Rosyawati, Ludin and Hamid, Awang (2003) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer Dalam Pengajaran Kata Nama (bidang Pengajaran Bahasa Melayu). ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Rozaimi, Ramli and Hamid, Awang (2003) Perisian Pendidikan: Pembelajaran Bahasa Berbantukan Komputer (pbbk) Pantun Untuk Tingkatan Satu. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Rozynanie, Jonis and Hamid, Awang (2003) Analisis Kesalahan Bahasa Dalam Teks Internet. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Shaemas, Mat and Ahmad Khair, Mohd. Nor (2003) Satu Analisis Penggunaan Kata Bantu Ragam Dalam Novel Imam. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Sharifah Rafidah, Wan Masra and Hamid, Awang (2003) Pembangunan Perisian Pengajaran Bahasa Berbantukan Komputer (pbbk) Dalam Pengajaran Karangan. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Siriporn, Kalong and Abdullah, Hassan (2005) Pengumpulan Peribahasa Thai Di Selatan Thailand Dan Terjemahannya Dalam Bahasa Melayu. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

Siti Hawa, Hamzah and Hamid, Awang (2003) Kajian Penggunaan Perisian Multimedia Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu (kbsm) Dalam Aspek Simpulan Bahasa Peringkat Sekolah Menengah Rendah Di Daerah Gombak. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Siti Nor Asmah, Yusof and Hamid, Awang (2003) Pembinaan Perisian Pendidikan Pengajaran Dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (ppbk) Peribahasa Bahasa Melayu Dalam Comil Zamrud2. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Siti Rahmah, Sa'adon and Nik Hassan Basri, Nik Abdul Kadir (2003) Pengajaran Dan Pembelajaran Kata Majmuk Di Sekolah Menengah : Satu Kajian. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Siti Sharina, Abdul Azizi and Nik Hassan Basri, Nik Abdul Kadir (2003) Kata Adverba Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu Di Sekolah Menengah: Satu Kajian Kes. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Suriana, Abdul Rahman and Seri Lanang Jaya, Rohani (2003) Keberkesanan Penggunaan Komputer Untuk Meningkatkan Kemahiran Berfikir Dalam Bahasa Melayu. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Suzana, Ibrahim and Ahmad Khair, Mohd. Nor (2003) Penggunaan Kata Bantu Belum Dalam Novel Imam. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Syarifah Noor Syahriza, Syed Mohd Zain and Nor Azmi, Mostafa (2003) Kata Adjektif Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu Di Sekolah Menengah: Satu Tinjauan. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Wan Azizah, Wan Mat Ali and Seri Lanang Jaya, Rohani (2003) Kesesuaian Menggunakan Akhbar Sebagai Bahan Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Wan Azlinda, Wan Mukhtar and Nik Hassan Basri, Nik Abdul Kadir (2003) Kata Sendi Nama Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu Di Sekolah Menengah: Satu Tinjauan. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Yusniza, Mat Yusof and Ahmad Khair, Mohd. Nor (2003) Penggunaan Kata Penegas Dalam Novel Imam: Satu Analisis Semantik. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Zurida, Abdul Manan and Idris, Mohd. Radzi (2007) Komunikasi Antara Guru Dan Murid Dalam Pengajaran Penulisan Bahasa Melayu. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

bin Noor, Noordin (1986) A Longitudinal Observational Study of Code Switching. The Asia Pacific Journal of Educators and Education, 8. ISSN 2289-9057

,

, Liong Chaw. Teo and Omar, Shariff (2000) Persepsi Guru Terhadap Keberkesanan Penggunaan Karangan Terkawal Di Kalangan Pelajar Tingkatan Peralihan Di Sekolah Menengah Kebangsaab Mushi Sulaiman, Batu Pahat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

A

Abd. Mutalib, mashetoh (2012) Kevariasian Bahasa Lisan Sebagai Transformasi Dalam Tatabahasa Bahasa Bahasa Melayu. In: Proceeding Of Persidangan Antarabangsa Linguistik Ukm.

Abu Bakar, Kamariah and Kasa, Zakaria and Md Yunus, Aida Suraya and Ayob, Adenan Kesan Antara Penggunaan Pemprosesan Kata Dengan Pen, Pensel, Dan Kertas Terhadap Pencapaian Serta Kualiti Karangan Murid Tingkatan Empat. Jurnal Penyelidikan Pendidikan, Volume.

Abu Bakar, abdul Latiff (2012) Cabaran Terhadap Pelaksanaan Bahasa Melayu Dalam Pentadbiran Dan Sistem Pendidikan Kebangsaan. In: Seminar Bahasa,kesusasteraan Dan Kebudayaan Dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan, 28-jun-12, Kuala Lumpur,malaysia.

Abu Bakar, siti Saniah Pengaruh Motivasi Instrumental Dan Integratif Dalam Pemilihan Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu Dalam Kalangan Penutur Asing. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, Volume.

Abu Bakar, siti Saniah and Raja Ariffin, raja Masittah (2012) Isu Dan Cabaran Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu Untuk Penutur Asing:perspektif Pelajar. In: Dmit International Conference Issues And Challenges In Malay-indonesian Studies, 14-15 Sept 2012, Seoul,korea Selatan.

Arifin, abd. Kadir and Yusuf, abu Bakar (2009) Kesesuaian Kurikulum Dan Model Pengajaran Bahasa Melayu Dalam Kalangan Murid-murid Orang Asli Daerah Batang Padang. In: Seminar Jawatankuasa Penyelarasan Pendidikan Guru, 22 Dis 2009, Perak,malaysia.

Arshad, mahzan (2011) Mendepani Cabaran Bagi Melaksanakan Transformasi Pengajaran Bahasa Melayu Di Sekolah. In: Seminar Kebangsaan Pengajaran Bahasa Melayu, 20-22 Okt 2011, Perak,malaysia.

Awang, Mohd. Isha Aplikasi Pembelajaran Jigsaw Ii Dalam Pengajaran Penulisan Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahsa Melayu, 2012.

Awang, Ahmad (1979) Unit Perkhidmatan Istilah, Universiti Sains Malaysia. Asia Pacific Journal of Educators and Education, 1 (1). pp. 100-104.

Azizi, Jaafar and Abdul Kadir, Arifin (2005) Tinjauan Ke Atas Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Dan Menulis Jawi Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

B

Baba, Sidek Bahasa Melayu Dimartabat, Bahasa Inggeris Diperkasa. Utusan Malaysia, , , 20.

Baba, Sidek Bahasa Melayu Harus Berada Pada Tempatnya Semula. Milenia Muslim, , , 20.

Baba, Sidek Martabatkan Bahasa Melayu Jadi Bahasa Ilmu. Pendidik, , 57, .

Baba, Sidek Memartabatkan Bahasa Melayu. Sinar Harian, , , No.

Bari, Safani (2012) Kaedah Pengajaran Konstektual Bahasa Melayu Dalam Kalangan Murid-Murid Bermasalah Pendengaran. PhD thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

C

Che Haron, Sueraya and Sheikh Ahmad, Ismail and Ahmed Mohamed, Ismaiel Hassanein and Mamat , Arifin (2010) Undesrtanding Arabic-speaking Skill Learning Strategies Among Selected Malay Learners: A Case-study At The International Islamic University Malaysia (iium). In: European Teaching And Learning Conference, 7-10 June 2010, Dublin, Ireland.

Che Haron, Sueraya and Sheikh Ahmad, Ismail and Mamat , Arifin and Ahmed Mohamed, Ismaiel Hassanein Strategies To Developm Speaking Skills Among Malay Learners Of Arabic. International Journal Of Humanities And Social Science, 2, 17,.

H

Haron, Isahak (2008) Kelemahan 2m Jawi Di Kalangan Pelajar Tahun 4 Dan 5 Di Sekolah Rendah Dan Tingkatan 2 Sekolah Menengah:dan Cara Mengatasinya. In: Seminar Kebangsaan Tulisan Jawi, 25-27 Ogos 2008, Selangor,malaysia.

Hashim, Rosnani (2010) An Early Critic Of Malay Language, Culture And Society (4 Articlesms). In: National Seminar On Islamic Intellectual Tradition In The Malay Archipelago, Null, Moot Court, Iium.

I

Ibrahim, abdul Halim The Process And Problems Of Reading. Masalah Pendidikan, Volume.

Isam, Hishamudin (2012) Innovating Instruction Of Malay Grammar Through A Word List Program. In: International Journal Of English Linguistics.

Isam, Hishamudin (2012) Kekayaan Unsur Anthropomorphisme Dalam Lagu Dikir: Analisis Berasaskan Linguistik Kognitif. In: Jurnal Rampak Serantau.

J

Janan, dahlia Konsep Dan Kaedah Kebolehbacaan. Jurnal Bahasa Dan Sastera Melayu, Volume.

Janan, dahlia and Mohamed Redzwan, husna Faredza and Bahari, khairul Azam and Ramli, zuraini (2012) Metodologi Kajian Kesantunan Berbahasa Di Sekolah. In: 5th Upsi-upi Conference On Education, 1-3 Okt 2012, Selangor,malaysia.

K

Kanageswari, S. and Shanmugam, Suppiah and Ong, Saw Lan THE VALIDITY OF ADMINISTERING BILINGUAL MATHEMATICS TEST AMONG MALAYSIAN BILINGUAL STUDENTS USING DIFFERENTIAL ITEM FUNCTIONING (DIF). Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 29, 1–18, 2014.

L

Lubis, Muhammad Bukhari and Adnan, Ahmad Faisal (2008) Kaedah Pengajaran Jawi Peringkat Permulaan:suatu Percubaan Awal. In: Seminar Kebangsaan Tulisan Jawi, 25-27 Ogos 2008, Selangor,malaysia.

lili Sunaini, Hj Ramli and sulaiman, Masri (2006) Perkaitan Antara Bahan Bantu Belajar Dan Gaya Pembelajaran Dengan Pencapaian Kertas Bahasa Melayu Dalam Kalangan Murid Bukan Melayu. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

M

Md Idris, mohd Rashid and Abdul, abu Hassan Amalan Falsafah Pendidikan Bahasa Di Sekolah Menengah. Pendeta Jurnal Bahasa Dan Sastera Melayu, Volume.

Mohamad, Ariff (2012) UNSPECIFIED In: Interpretasi Dan Pedagogi Bahasa Melayu. Edisi Pertama . Pejabat Karang Mengarang Upsi, Malaysia.

Mohamad, ariff (2002) Pelaksanaan Teknik Webbing Bahan Sastera Dalam Bahasa Melayu. In: Seminar Memperkasakan Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu, 18 - 20 Dis 2002, Kuala Lumpur,malaysia.

Mohd Nor, ahmad Khair Manifestasi Kuasa Guru Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu Di Bilik Darjah: Analisa Wacana Kritis. Jurnal Bahasa, ,no.26.

Mohd Radzi, idris (2012) Pendekatan Alternatif Dalam Perancangan Pengajaran Bahasa Melayu Di Dalam Kelas. In: Persidangan Memartabatkan Bahasa Melayu, 15-16 Okt 2012, Perak,malaysia.

Mohd Radzi, idris and Ayob, razali (2012) Pendidikan Bahasa Melayu Di Selatan Thailand:ke Manakah Arahnya. In: Seminar Antarabangsa Memartabatkan Bahasa Melayu, 13-14 Okt 2012, Pattani,thailand.

Mokhtar, Seri Bunian and Goh, Swee Choo and Husain, Mohd Yusof and Rahman, Saemah The Bahasa Melayu R-spq-2f: A Preliminary Evidence Of Its Validity. Procedia Social And Behavioral Sciences, Volume.

Mustafa, Norlin and Boon, Yusof (2006) Persepsi Guru Bahasa Melayu Terhadap Penyeliaan Pengajaran Dan Pembelajaraan: Satu Tinjauan Di Sekolah Menengah Teknik Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

marniyati, Mohd Nor and abdullah, Hassan and seri Lanang Jaya, Rohani (2009) Komunikasi Intrapersonal Dan Interpersonal Sebagai Asas Pendidikan Kemahiran Insaniah. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Phd" not defined] thesis, upsi.

muhammad, Che Majid and che Hamid, Mahmood (2007) Bahasa Guru-murid Dalam Pengajaran Da Pembelajaran:satu Analisis Semantik Dan Pragmatik. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

N

Nagappan, Rajendran (2001) Amalan Berdaya Fikir Pengajaran Pembelajaran Bahasa Melayu Dalam Bilik Darjah. In: Konvensyen Pendidikan Ke-10, 37196, Kuala Lumpur,malaysia.

Nik Ab Kadir, Nik Hassan Basri (2003) UNSPECIFIED In: Teori Bahasa: Implikasinya Terhadap Pengajaran Tatabahasa. Edisi Pertama . Pejabat Karang Mengarang Upsi, Malaysia.

Nik Ab Kadir, nik Hassan Basri Pengajaran Dan Pembelajaran Gaya Bahasa Dan Laras Bahasa Penulisan Bukan Kreatif. Jurnal Bahasa Dan Seni, Volume.

Nik Ab Kadir, nik Hassan Basri Pengajaran Gaya Bahasa Karya Kreatif Senaraian Hsp Kbsm Bahasa Melayu. Jurnal Forum Pendidikan, Volume.

Nik Ab.kadir, nik Hassan Basri (2008) Memerkasakan Bahasa Melayu Melalui Pembelajaran Karya Agung Melayu. In: 3rd International Conference Upsi-upi, 24-25 Nov 2008, Perak,malaysia.

Nik Harmi, Nik Nur Farihah and Mahamod, Prof. Dr. Zamri (2014) Keberkesanan Kaedah Peta Pemikiran (i-THINK) terhadap pencapaian, sikap dan kesediaan murid tingkatan empat. Masters thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

nabisha, Shahul Hamid and Abdullah, Hassan (2006) Bentuk Sapaan Untuk Pengajaran Bahasa. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

normala, Haji Hasan and che Hamid, Mahmood and siti Khariah, Mohd Zubir (2005) Keberkesanan Modul Pengajaran Terancang Berasaskan Pendekatan Deduktif Terhadap Pencapaian Peribahasa Pelajar. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Phd" not defined] thesis, upsi.

O

Oon, Chan Geok (1980) The Role of Audio Media and Materials in the Teaching of Bahasa Malaysia and Bahasa Inggeris in Malaysia. Asia Pacific Journal of Educators and Education, 2 (1). pp. 79-81.

Osman, zulkifli (2012) The Application Of Holistic Approach In Teaching Language In Classroom:a Malay Language Teaching Context In Malaysia. In: Nineteenth International Conference On Learning, 13-17 Ogos 2012, London,united Kingdom.

Osman, zulkifli Modul Pengajaran Tatabahasa Secara Terancang. Jurnal Pendeta, Volume.

P

Poh, Dr. Ling Chu (1985) Dimensions of Teacher Effectiveness and Their Implications for Teacher Training Programmes in Malaysia. The Asia Pacific Journal of Educators and Education, 7. ISSN 2289-9057

R

Radzuan, Abd Rahman and Abd Hamid, Hazil (2005) Masalah Pengajaran Genre Puisi Komponen Wajib Kesusasteraan Melayu Dalam Bahasa Melayu Tingkatan Empat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ramli, zuraini and Janan, dahlia Kecerdasan Emosi Dan Seni Persembahan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Jurnal Pendeta, Volume.

Razak Malek, Taharim and Rajendran, Nagappan (2004) Hubungan Di Antara Persepsi Guru Bahasa Melayu Tentang Kebolehan Membina Ilmu Kandungan Pedagogi (pck) Dan Keberkesanan Pengajaran. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

S

Saleh, Suraya and Omar, Abdul Hafidz (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kelemahan Penulisan Bahasa Melayu Di Kalangan Pelajar Tahun Enam Di Sebuah Sekolah Dalam Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Samsuri, Abd. Malek (1997) Penggunaan Bahan Sumber Dalam Pengajaran B. Melayu Di Kal. Guru Sek. Men. Di Daerah Muar, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sarudin, anida (2012) Penguasaan Ilmu Linguistik Oleh Guru-guru Bahasa Melayu Di Sekolah. In: Persidangan Kebangsaan Libatsama Universiti Dan Komuniti, 22-23 Nov 2012, Pulau Pinang,malaysia.

Shaari, Abdull Sukor Keberkesanan Model Konstruktivisme Lima Fasa Needham Terhadap Pengajaran Komsas Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 2012.

Shaari, Abdull Sukor Kesan Pendekatan Pembelajaran Masteri Terhadap Pencapaian Kemahiran Membaca Bahasa Melayu Murid Pemulihan Sekolah Rendah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 2012.

Shaari, mohd Ra'in (2001) Aplikasi Korpus Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Makna Bahasa Melayu. In: Borneo Language Teaching Conference, 9 - 11 Mei 2001, Sabah,malaysia.

Shaari, mohd Ra'in (2001) Teknologi Korpus Berkomputer Dalam Pengajaran Tatabahasa Bahasa Melayu. In: Borneo Language Teaching Conference, 9 - 11 Mei 2001, Sabah,malaysia.

T

Tei, Liong Chaw Persepsi Guru Terhadap Keberkesanan Penggunaan Karangan Terkawal Di Kal. Pel. Ting. Peraliahan Sdi Sek. Men. Keb. Munshi Sulaiman, Batu Pahat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Thum, Lean Geok and Tan, Soo Yin (2003) Prestasi Bahasa Melayu Pelajar Cina Sjk (c) Kung Min Dan Hubungannya Dengan Sikap Dan Motivasi Ibi Bapa. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

W

W.Ismail, Wan Hazenah and Hj Badusah, Prof. Madya Dr Jamaludin (2014) Aplikasi google dalam pengajaran guru bahasa melayu. Masters thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Y

Yaacob, Wan Harun W. (2008) Pendidikan Guru Di Malaysia : Perkembangan Dan Perubahan Kurikulum Ilmu Pendidikan Di Maktab Perguruan, Tahun 1987 Hingga 1986 LB1727.M2 H338 2008 f rb. Masters thesis, USM.

Yunus, Hashimah Mohd and Hashim, Nor Hashimah and Ghazali, Munirah and Ibrahim, Kamarul Azizi and Dinsuhaimi, Mohamad (2008) Renewable Energy (RE) And Energy Efficiency (EE) Understanding And Awareness Among Secondary School Students And Teachers In Malaysia. In: XIIl.lOSTE Symposium, The Use of Science and Technology Education for Peace and Sustainable Development.. (Unpublished)

Yusuf, abu Bakar (2006) UNSPECIFIED In: Prinsip Pengajaran Penulisan. Edisi Pertama . Pustaka Salam, Malaysia.

This list was generated on Thu Jul 9 17:29:51 2020 +08.