Items where Subject is "Educational Technology > Multimedia Education"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: , | A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W | Y | Z
Number of items at this level: 236.

,

, Yanti and Tasir, Zaidatun (2010) Multimedia Courseware For Learning Types Of Reading Text based On Storytelling. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

, Zahang Lifen@flora and Abdul Majid, Norazaman (2009) The Inverstigation Of Using Story-based Vdeo Instructional Package In Listening Comprehension In The Intermediate-level Second Language Calassroom. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

A

A.wahab, Zulkiflie and Ibrahim, Mohd Ali (2007) Pembinaan Perisian Multimedia Pendidikan Berasaskan model Konstruktivisme Kitaran Pembelajaran Sains Lima fasa Bagi Tajuk Tekanan Udara Dalam Mata Pelajaran Sains tingkatan Dua. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab Rahman, Ab Halim (2000) Pembinaan Perisian Multimedia Mata Pelajaran Kemahiran Bersepadu, Elektif Ert, Tingkatan Dua, Bertajuk Makanan Dan Pemakanan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab. Aziz, Roslan and Mukhari, Abd Wahid (2007) Pembangunan Perisian Multimedia Bagi Mata Pelajaran Teknologi Elektronik Tingkatan 4 Bagi Tajuk Separuh pengalir. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab. Ghani, Noraini and Shariffudin, Rio Sumarni (2003) Pembinaan Dan Keberkesanan Perisian Multimedia Interaktif Konsep Asid Dan Bes. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abas, Nor Azman (1997) Menghasilkan Satu Perisian P.b.k. Multimedia Interaktif Kh Teras Komponen-komponen Elektronik Asas. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Ghani, Noraini and Shariffudin, Rio Sumarni (2001) Pembinaan Dan Keberkesanan Perisian Multimedia Interaktif Konsep Asid Dan Bes. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Kadir, Norella and Tasir, Zaidatun (2004) Pembangunan Perisian Multimedia Berasaskan Kecerdasan ruang Visual Bagi Tajuk Polygons Tingkatan Satu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Kamar, Lely Khalilah and Mohd Amin, Nor Fadila (2009) Pembangunan Perisian Multimedia Berkonsepkan Teori Konstruktivisme Bagi Lukisan Persilangan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Rahman, Esa and M Said, Mohd Nihra Haruzuan (2006) Penilaian Perisian Multimedia Interaktif Bagi Tajuk Multification Berasaskan Teori Kecerdasan Pelbagai Gardner Dari Aspek Muzik. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Rahman, Noor Azizah (2008) Pembangunan Perisian Multimedia Berbantukan Komputer Berasaskan Simulasi Bagi Eksperimen Kimia Tingkatan Lima : Kadar Tindak Balas. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Aziz, Azmi (1994) P.b.k. Bagi Subjek Kh (mesin Gerudi). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Jalil, Ariff and Joned, Muslim (1999) Pembinaan Perisian P.b.k. Bertajuk Kemagnetan Bagi M.pelajaran Sains Kbsm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Kadir, Zulhairi and Hassan, Johari (2000) Pembinaan Perisian Multimedia Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bertajuk Buku Tunai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Latif, Meor Jamaludin Meor (1994) Perisisan Multimedia Khb Ting.2 Pilihan 1 : K.m.t.. Enjin -edaran 4 Lejang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Ghani, Norsaleha and Aris, Baharuddin (2002) Keberkesanan Pembelajaran Topik Sumber Tenaga Bagi Mata Pelajaran Fizik Tingkatan 4 Menerusi Perisian Multimedia Interaktif : Satu Kajian Kes. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Halim, Suhaida and Ali, Mohd Fadzli (2006) Pembangunan Dan Pengujian Perisian Multimedia dalam Matapelajaran Pengajian Kejuruteraan elektrik Dan Elektronik Tingkatan Lima Bagi Tajuk get Logik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Hamid, Rohaida and Shariffudin, Rio Sumarni (2006) Pembinaan Dan Penilaian Perisian Multimedia Berasaskan Model Konstruktif Needham Lima Fasa Bagi Tajuk Pengenalan Kepada Fizik Dalam Mata Pelajaran Fizik Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Kadir, Roshaizat and Othman, Widad (2004) Pembinaan Perisian Multimedia Bagi Pengajaran- pembelajaran Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan tingkatan 4 Topik Pandangan Tambahan Ketinggian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahim, Fadzly Fadzil and Othman, Widad (2004) Pembinaan Perisian Multimedia Interaktif bagi Lukisan Kejuruteraan ( Isometri : Kaedah Kotak ). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Razak, Hamidah and Mohd Salleh, Shaharuddin (2007) Tahap Penggunaan Forum Di Dalam Sistem E-learning Di Kalangan Pelajar Tahun Tiga (jabatan Multimedia Pendidikan) Bagi Mata Pelajaran Teknologi Grafik, Audio, Animasi Dan Digital (spm 2303). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Mohd Letfinuddin (2000) Membina Perisian Multimedia Pembelajaran Berbantukan Komputer Dalam Pendidikan Matematik (t. Phytagores). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Mohd. Fadhil and Shariffudin, Rio Sumarni (2004) Pembinaan Perisian Multimedia Interaktif Bagi Lukisan Kejuruteraan (pandangan Bantuan Pandangan Terputar). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Nursylawaty (2004) Pembangunan Perisian Multimedia Latih Tubi Bertajuk practice Exercise For Indices, Linear Inequalities And Solid geometry Iii Bagi Matematik Kbsm Tingkatan Tiga. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Zulkhairi (1998) Membina Perisian P.b.k. Bertajuk Elektrik Bagi M.pelajaran Kh. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Zulkifli (2003) Membangunkan Perisian Multimedia Pendidikan Berbantukan Komputer Dalam Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Bertajuk Pandangan Bantuan Bagi Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah@Mustafa, Anna Christina (2004) Bridging the digital divide through the eLearning Centers Project. A collaboration amongst school, state and community. In: SEAMEO - UNESCO Education Congress and Expo, 27 - 29 May 2004, Bangkok, Thailand..

Abu Bakar, Muhamad Aminuddin and Idris, Abdul Razak (2009) Pembangunan Perisian Multimedia Kimia Bagi Tajuk Sel elektrolisis Berdasarkan Sembilan Peringkat pembelajaran Gagne Dengan Sokongan Animasi Dan simulasi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Roslina and Yahaya, Noraffandy (2009) Kajian Terhadap Penggunaan Perisian Dan Perkakasan Multimedia Di Kalangan Guru Dalam P&p Di Sekolah Menengah Zon Skudai. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Khairi, Sabree and Mukhari, Abd Wahid (2004) Membangunkan Perisian Multimedia Berbantukan Komputer dalam Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Tingkatan 4 bagi Topik Lukisan Isometri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ag Hamat, Abdul Mahalil (1999) Pembangunan Perisian Multimedia Pendidikan Bertajuk Pengenalan Kepada Komputer. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Abdullah and Ismail, Sarimah (1999) Perisian Multimedia Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Satu Kemasan Kerjakayu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Ibrahim and Aris, Baharuddin (2005) pembangunan Protaip Perisian Multimedia Interaktif Sistem Komputer Dan Aplikasinya Berasaskan Pendekatan Pembelajaran Berassakan Masalah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Shukri, Nur Hafiza and Tasir, Zaidatun (2007) Pembangunan Perisian Multimedia Berasaskan pendekatan Objek Pembelajaran Digital Bagi Topik rangkaian Komputer Untuk Pelajar Universiti. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Zainol Azhar and Ali, Mohd Fadzli (2002) Pembangunan Perisian Berbantukan Komputer Bertajuk Litar Logik Bagi Mata Pelajaran Teknologi Elektronik Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Alias, Hairani and Ali, Mohd Fadzli (2003) Pembangunan Perisian Multimedia pembelajaran Berbantu Komputer (pbk) Mata Pelajaran teknologi Automotif: Sistem Penyejukan Cecair. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Alsagoff, Sharifah Alwiah (1979) Istilah -Istilah dan Konsep Media, Media Pendidikan, Alat-Alat Pandang-Dengar, Teknologi Pendidikan, dan Teknologi Pengajaran. Asia Pacific Journal of Educators and Education, 1 (1). pp. 54-62.

Ashaari / Ashari, Noor Shela and Hassan, Johari (2003) Persepsi Pelajar Terhadap Guru Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Dengan Menggunakan Multimedia Di Tiga Buah Sekolah Bestari. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awaldin, Samion and Bilal Ali, Mohamad (1999) Pembangunan Perisian P.b.k. Bertajuk : Konsep Asas Multimedia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ayob, Aminah and Mohamed, Abdul Rashid (2004) E-Learning For Life - With A Difference. In: SEAMEO-UNESCO Education Congress & Expo.

Ayob, Hisham (2000) Pembangunan Perisian Multimedia Pembelajaran Berbantukan Komputer Bagi Tajuk Litar Asas. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Azman, Noor Fadzillah and Harun, Jamaludin (2006) Pembangunan Perisian Multimedia Berdasarkan Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Masalah Bagi Tajuk Kualiti Grafik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

B

Bachok, Ismi and Mukhari, Abd Wahid (2004) Pembinaan Perisian Multimedia Interaktif Bagi Pengajaran Dan Pembelajaran Topik Unjuran Ortografik Di Dalam lukisan Kejuruteraan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Basir, Muhd Kasim and Abdullah, Wan Salihin Wong (1998) Pola Interaksi Pel. Di Dalam Persekitaran Pembelajaran Multimedia Interaktif: Satu Kajian Kes. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Basirudin, Md. Azman (2000) Pembinaan Perisian Multimedia Matapelajaran Ekonomi Rumah Tangga Tingkatan 4 Pakaian (satu Pengenalan). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Basirudin, Md. Azman (2000) Pembinaan Perisian Multimedia Matapelajaran Ekonomi Rumahtangga Tingkatan 4 Pakaian ( Satu Pengnalan ). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Basirudin, Md. Azman and Mohd Noor, Norani (2000) Pembinaan Perisian Multimedia Matapelajaran Ekonomi Rumah Tangga Tingkatan 4 Pakaian (satu Pengenalan). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Buhari, Irwan and Harun, Hafizah (2010) Pembangunan Perisian Multimedia Cd-rom Interaktif Bagi mata Pelajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan tingkatan 4 Bertajuk Sistem Kardiovaskular. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Burut, Janain and Shariffudin, Rio Sumarni (2004) Pembinaan Perisian Multimedia Bagi Pengajaran Dan Pembelajaran Matapelajaran Lukisan Kejuruteraan Tingkatan Empat Bertajuk Lukisan Isometri Kaedah Koordinat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Burut, Janain and Shariffudin, Rio Sumarni (2004) Pembinaan Perisian Multimedia Bagi Pengajaran dan Pembelajaran Matapelajaran Lukisan kejuruteraan Tingkatan Empat Bertajuk lukisan Isometri Kaedah Koordinat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

C

Chan, Kah Hock/calvin and Md Yunus, Mustafqa (2000) Pembinaan Perisian Multimedia Bagi Mata Pelajaran Teknologi Pengeluaran Asas Dalam Satu Tajuk Tuangan Asas. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chan Pei Hoon, Audry and Atan, Noor Azean (2007) Pembangunan Perisian Multimedia Berdasarkan pembelajaran Aktif Bagi Tutorial Bertajuk kebarangkalian I Matematik Kbsm Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chang, Kuet Lim (1999) Pembinaan Perisian Multimedia P.b.k. Bagi Tajuk Membiak Tumbuhan Secara Markot. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Rus, Adnan (1995) P.b.k. Bagi Sistem Bekalan Air Di Rumah & M.pelajaran Khb. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Cheah, Jin Jin and Hassan, Zainudin (2004) Pembangunan Perisian Multimedia Berasaskan Kecerdasan logik Matematik Dan Naturalistik Bagi tajuk Bunga Sains Tingkatan Tiga. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chiew, Kai Wan and Mohd Amin, Nor Fadila (2009) Persepsi Guru Terhadap Penggunaan Perisian Multimedia Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Jenis Kebangsaan Cina. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chin, Poh Yue and Shariffudin, Rio Sumarni (1999) Pembinaan Perisian Multimedia Bertajuk Bunga & Pendebungaan Bagi Sains Kbsm Ting.3. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chow, Choon Kian and Shariffudin, Rio Sumarni (1998) Pembinaan Perisian Multimedia Bagi Pengajaran Pembelajaran Tajuk Pengubah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Choy, Aye (1999) Pembinaan Perisian Multimedia Dalam Satu Topik Kecil M.pelajaran Sains Kbsm Ting.2 (sistem Saraf Manusia). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

D

Dahari, Zainal Fithri (2000) Pembangunan Perisian Multimedia Pbk (pembelajaran Berbantukan Komputer) Bertajuk Pemproses Perkataan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Dawood, Mohd Nor Shaik (1995) P.b.k. Teknologi Amalan Bengkel Mesin (pengeluaran Besi). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Dollah, Ahmad (1999) P.b.k. Mesin Kisar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

E

Eh Phon, Danakorn Nincarean and Bilal Ali, Mohamad (2011) Perisian Multimedia Berasaskan Animasi Bagi Pembelajaran Subtopik Isihan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

F

Fabil, Norasikin and Ismail, Zawawi and Shukur, Zarina and Mat Noor, Siti Fadzillah and Omar, Khairuddin Aplikasi Pendekatan Talaqqi Dan Musyafahah Dalam Pembangunan Perisian Multimedia Tajwid. Al-bayan Journal Of Al-quran & Al-hadith, Volume.

H

Habibi, Zahra and Zakaria, Mohammad Hassan (2010) The Impact Of Movie Discussion On Language Learning. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hadan, Azlena and Shariffudin, Rio Sumarni (2009) Pembangunan Dan Penilaian Perisian Multimedia Interaktif Berasaskan Model Konstruktif Bagi Tajuk Tembikar Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Seni Visual Tingkatan Lima. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haji Ali, Mahmood and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2006) Pembinaan Perisian Multimedia Pembelajaran berbantukan Komputer Bagi Mata Pelajaran Teknologi automotif 1 Sijil Automotif Diesel Bertajuk Asas kendalian Enjin Kitar Empat Dan Dua Lejang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamid, Elias (1999) Perisian Multimedia Sains Mata. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hanafi, Nur Syaziah (2004) Rekabentuk Perisian Multimedia (pbk) Dalam Matapelajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan (permainan Bola Jaring). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Harun, Mohd Zulkifli (1997) P.b.k. : Kepala Paip Berbibir. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hasan, Jabdullah and Shariffudin, Rio Sumarni (2004) Pembinaan Perisian Multimedia Bagi Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Topik Lukisan Oblik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hashim, Mahamad Fauzi and Kassim, Abu Hassan (1999) Perisian Multimedia Dalam M.pelajaran Pengajian Kej. Elektrik & Elektronik : Asas Sistem Perhubungan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hashim, Roseazalee and Rajuddin, Muhd Rashid (1999) Pembinaan Perisian P.b.k. Dalam Kerja-kerja Mengecas Bahan Pendingin Bagi M.pelajaran Tek. Penyejukan & Penyamanan Udara. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hasim, Nurulshafiza and Mohamed, Mohini (2007) Pembangunan Perisian Multimedia Berasaskan Pendekatan ruang Visual Dan Logik Matematik Bagi Tajuk Simple machine (mesin Ringkas) Untuk Mata Pelajaran Sains Kbsm tingkatan Dua. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Hamzah (1995) P.b.k. Sistem Bahanapi Enjin Mudah 4 Lejang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Roslina and M Said, Mohd Nihra Haruzuan (2007) Pembangunan Perisian Multimedia Berbantukan komputer Berasaskan Pendekatan Induktif Bagi tajuk Struktur Pengulangan Bahasa pengaturcaraan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hawari, Norazrin and Idris, Abdul Razak (2011) Pembangunan Bahan Multimedia Penceritaan Kanak-kanak Tupi Dan Tiki. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Heng, Jee Seng and Mohd Noor, Norani (1999) Pembinaan Perisian P.b.k. Multimedia Untuk M. Pelajaran Tek. Elektrik (asas Elektrik). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hishamuddin, Fatimah and Yahaya, Noraffandy (2009) Pembangunan Perisian Multimedia Bagi Subjek Kimia, Tingkatan 4, Electrochemical Series Berdasarkan Teori Konstruktivisme. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Human, Mohd Faizal and Ali, Mohd Fadzli (2006) Pembinaan Perisian Multimedia Pembelajaran Berbantu Komputer (pbk) Mata Pelajaran Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik Tingkatan 5 Bertajuk Motor Arus Terus (a.t). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hussain/nayan, Abdul Razak and Md Yunus, Mustafqa (1999) Pembinaan Perisian Multimedia Mata Pelajaran Hidup Bersepadu Tingkatan Satu (teras) Elektrik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

I

Ibrahim, Sazali (1997) P.b.k. : Dalam M.pelajaran Pengajian Kej. Awam (struktur-sub Topik : Kerangka). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Wajihan and Harun, Hafizah (2009) Pembangunan Perisian Multimedia Bagi Subjek Sains Sukan tingkatan 5 Bertajuk Sistem Kardiovaskular. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ishak, Ansori (1997) P.b.k. (multimedia). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ishak., Nur Irwanni and Sulaiman, Esah (2003) Tinjauan Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Berbentuk Multimedia Interaktif Di Kalangan Guru-guru Sekolah Menengah Di Daerah Kulim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Abd. Kahar (1998) Pembangunan Perisian Sains Teras Pola Pembelajaran. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Zulkefli and Shariffudin, Rio Sumarni (2004) Pembinaan Perisian Multimedia Bagi Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Topik Lukisan Ortografik Unjuran Sudut Pertama. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

J

Jaafar, Nor Azam and Said, Hamdan (2001) Perisian Multimedia Pendidikan Berbantukan Komputer Bertajuk Penguat Kendalian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jaafar, Zainuddin (1997) P.b.k. Multimedia Ujian Penurunan Konkrit. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jackson Akong, Mike and Othman, Widad (2004) Pembinaan Perisian Multimedia Interaktif Matapelajaran Lukisan Kejuruteraan Bagi Topik pandangan Tambahan Kelebaran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

K

Kadim, Soleha and Md Noor, Norah (2007) Penambahbaikan Perisian Multimedia Pembelajaran Berbentukan Komputer (pbk)satu Topik Dalam Visual Basic Bernama General Procedure. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kadri, Ahmad Hamdi and Idris, Abdul Razak (2002) Perisian Multimedia Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Manipulatif Kerja Paip Asas Tingkatan Dua. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kanniapan, Anandan and Yusuf, Mohd Noor (1999) Pembangunan Perisian P.b.k. Dalam Topik Momentum Ting.4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kasim, Ramli and Uzir, Mohd Mohsin (1998) Membina Perisian P.b.k. Dalam Bidang Kerja Paip Asas Bertajuk Pili Bagi M.pelajaran Khb. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kemat, Siti Hajar and Ibrahim, Mohd Ali (2007) Pembinaan Perisian Multimedia Berasaskan Model Konstruktivis Needham Lima Fasa Bagi Tajuk Ketumpatan Dalam Mata Pelajaran Sains Tingkatan Satu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khairulzaman, Siti Hanis and Tasir, Zaidatun (2011) Penilaian Perisian Multimedia Berbantukan Komputer peringkat Prasekolah Berasaskan Permainan Bagi topik Pengelasan Objek. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khalip, Hasnisham and Arsat, Mahyuddin (2008) Penggunaan Perisian Multimedia Dalam Pengajaran Guru-guru Teknikal. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khor, Tark Wei (1997) Pembinaan Perisian Multimedia Bagi Pengajaran-pembelajaran Konsep Hukum Gas. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kuldas, Seffetullah and Bakar, Zainudin Abu and Ismail, Hairul Nizam (2012) The role of unconscious information processing in the acquisition and learning of instructional messages. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 10. pp. 907-940.

Kuldas, Seffetullah and Ismail , Hairul Nizam and Hashim, Shahabuddin and Bakar, Zainudin Abu (2013) Unconscious learning processes: Mental integration of verbal and pictorial instructional materials. SpringerPlus, 2 (1). p. 105.

L

Lai, Lye Yoong and Bilal Ali, Mohamad (1999) Pembangunan Perisian P.b.k. Rekabentuk Projek. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lai, Soon Phin and Shariffudin, Rio Sumarni (2003) Keberkesanan Perisian Multimedia Bagi Pengajaran Dan Pembelajaran Elektrokimia (sel Elektrolisis Dan Sel Kimia): Satu Kajian Kes. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lasing, Suparman and Ali, Mohd Fadzli (2002) Pembinaan Perisian Multimedia Untuk Satu Tajuk Kecil Elektronik Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Teras Tingkatan Satu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lawi, Mohammad Azlizan and Yahaya, Noraffandy (2009) Pembangunan Perisian Multimedia Kimia Tingkatan Empat Bagi Tajuk Garam Dengan Menggunakan kaedah Pembelaran Inkuiri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Tien Tien and Osman, Kamisah Pedagogical Agents In Interactive Multimedia Modules. Procedia - Social And Behavioral Sciences, Volume.

Lee, Hong Seng (1993) Perisian Pengajaran P.b.k.-janakuasa Arus Ulangalik Mudah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Sze Lin and Shariffudin, Rio Sumarni (2006) Pembinaan Dan Penilaian Perisian Multimedia Berasaskan Model Konstruktif Needham Lima Fasa Bagi Tajuk Cahaya Dalam Mata Pelajaran Fizik Tingkatan Empat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Tien Tien and Osman, Prof Madya Dr. Kamisah (2013) Pembinaan dan keberkesanan modul multimedia interaktif dengan agen pedagogi dalam pembelajaran elektrokimia. PhD thesis, UKM.

Lee, Yah Ho @ Annie Lee and Joned, Muslim (1999) Pembinaan Perisian (p.b.k.) Multimedia Dalam Satu Tajuk Kecil M.pelajaran Sains Kbsm : (agen Pendebungaan). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Yok Lay and Bilal Ali, Mohamad (1999) Pembangunan Perisian P.b.k. : Pengurusan Projek Model Pembangunan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Leinsin, Ellison Danny and Ibrahim, Mohd Ali (2007) Pembinaan Perisian Multimedia Pendidikan Berasaskan model Konstruktif Needham Lima Fasa Bagi Tajuk momentum Dalam Mata Pelajaran Fizik Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Liew, Chin Ying and Abu, Mohd Salleh (2000) Kajian Pembelajaran Berasaskan Aplikasi Multimedia Bagi Mengatasi Kesukaran Pembelajaran Nombor Negatif. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Chong Sing and Tasir, Zaidatun (2008) Kajian Keberkesanan Penggunaan Perisian Multimedia prasekolah Berasaskan Teori Perkembangan kanak-kanak Dalam Pembelajaran Matematik. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Goik Chu and Shariffudin, Rio Sumarni (2007) Penilaian Perisian Multimedia Interaktif Topik Chemistry Form 4 : Satu Kajian Kes. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Hoi Yuen and Shariffudin, Rio Sumarni (2005) Keberkesanan Penggunaan Multimedia Terhadap Kbkk Tahun Dua sekolah Rendah Dalam Sains. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Loganathan, A. (1999) Pembinaan Perisian Multimedia Sains Kbsm Di Bawah Tajuk Kecil Sistem Pendengaran Manusia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Loi, Hua King and Joned, Muslim (1999) Pembinaan Perisian P.b.k. Multimedia Bagi Satu Tajuk Kecil Sains Kbsm Ting.3 Dari Gamet Ke Bayi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lu, Cheng Soon and Tasir, Zaidatun (2004) Penilaian Perisian Multimedia Interaktif Topik Glombang Berasaskan Model Konstruktivis Needham. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

M

Mahadi, Anili Fasha and M Said, Mohd Nihra Haruzuan (2008) Tahap Penggunaan Forum E-pembelajaran Di Kalangan pelajar Tahun Akhir Jabatan Multimedia (spk, Spp Dan Spt) fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahmud, Marini and Ismail, Zaleha (1998) Rekabentuk Perisian Multimedia Mengenai Penggunaan Diod Sebagai Penerus. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahpar, Idaroyani and Ismail, Zaleha (1998) Rekabentuk Perisian Multimedia Bagi M.pelajaran Sains Ting.2 : Sistem Pencernaan Manusia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahtar, Siti Syakirah and Hamzah, Rohana (2010) Pembangunan Dan Penilaian Modul Interaktif Multimedia Bagi Subjek Amalan Bengkel Mekanikal Topik Proses Melarik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mak, Siew Yin and Nordin, Aziz (2009) the Impact Of Using Multimedia Course-ware On Chemistry Achievement Of Students With Different Learning Styles. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mamat, Rosli and Idris, Abdul Razak (2002) Pembinaan Perisian Multimedia Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Teras Tingkatan 3 Bertajuk Membiak Tumbuhan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Gani, Muhammad Rabbani and Kamin, Yusri (2006) Membina Perisian Multimedia topik Ukur Kejuruteraan (ukur Aras) bagi Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Sahid, Niriasalaam Sapar (1995) P.b.k. Enjin 2 Lejang Jenis 3 Liang (petrol). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Zain, Che Su and Hassan, Johari (2003) Tinjauan Terhadap Penggunaan Multimedia Oleh Guru-guru Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Empat Buah Sekolah Bestari Negeri Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Zain, Mohd Syahnan and Idris, Abdul Razak (2005) Pembinaan Dan Penilaian Laman Web Asas Penggunaan Perisian Multimedia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Noor, Siti Nurwaheedah and M Said, Mohd Nihra Haruzuan (2007) Pembangunan Perisian Multimedia Berbantukan Komputer Bagi Topik Asas Kawalan Pengaturcaraan Visual Berasaskan Penggunaan Animasi Flash. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Nor, Danial and Shariffudin, Rio Sumarni (1998) Pembinaan Perisian Multimedia Internet (sambungan Ke Internet). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Yunus, Zulkifli and Omar, Shariff (2003) Penggunaan Multimedia Di Kalangan Guru-guru Pendidikan Teknik Dan Vokasional Di Negeri Melaka-satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Meliki, Askandar and Abdullah, Nur Qistina (2008) Membangunkan Perisian Multimedia Bagi Kursus Kimpalan Dan Fabrikasi Logam Dalam Mata Pelajaran Vokasional Bagi Lukisan Teknik Tajuk Lukisan Hamparan Kaedah Penyegitigaan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mistam, Razali (2004) Pembinaan Perisian Multimedia Bagi Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Topik Lukisan Isometri Kaedah Rangka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Faridah and Mohd Zaid, Norasyikin (2008) Pembangunan Modul Multimedia Interaktif Menggunakan Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Senario Bagi Tajuk Pembangunan Perisian Multimedia Berasaskan Cd-rom. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Syazwani and Bilal Ali, Mohamad (2010) Pembangunan Perisian Multimedia Bagi Tajuk Solid Geometry 1 Matematik Tingkatan 1. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Zulkefli and Shariffudin, Rio Sumarni (2006) Pembinaan Perisian Multimedia bagi Lukisan Kejuruteraan (pandangan Keratan). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Mastori, Mohd Fadly and Aris, Baharuddin Kesan Perisian Multimedia Bagi Topik Pemasangan Pc Berasaskan Kecerdasan Visual Terhadap Tahap Pengetahuan Pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Moharam, Nur Atiqah and Harun, Jamaludin (2010) Pembangunan Perisian Multimedia Interaktif mengenai Asas Penggunaan Teknologi Web 2.0 menerusi Pendekatan Andragogi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Noor, Norhayati and Junaidi, Juhazren (2007) Mengkaji Hubungan Di Antara Pencapaian Akademik Dengan Sikap Pelajar Terhadap Perisian Multimedia Yang Telah Dipelajari Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir Ijazah Sarjana Muda Sains Dan Komputer Serta Pendidikan (fizik, Kimia Dan Matematik) Di Fakulti Pendidikan, Utm, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Pon, Armanizam and Shariffudin, Rio Sumarni (2004) Pembinaan Perisian Multimedia Interaktif bagi Lukisan Kejuruteraan lukisan Isometri: Kaedah Empat Pusat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed, Hazwah and Aris, Baharuddin (2006) Pembangunan Perisian Multimedia Bagi Tajuk Lukisan perspektif, Lukisan Pengorakan Dan Lukisan Persilangan dalam Lukisan Kejuruteraan Tingkatan Lima. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed, Tity Marwani and Tasir, Zaidatun (2003) Pembangunan Perisian Multimedia Berasaskan Kecerdasan Logik-matematik Bagi Tajuk Ikatan Kimia Kbsm Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed, Zaleha and Joned, Muslim (1998) Pembinaan Perisisan P.b.k. Bertajuk Jantung Manusia Bagi M.pelajaran Sains Kbsm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed Ali, Yusmaredza Fariz and Ibrahim, Mohd Ali (2007) Pembinaan Perisian Multimedia Berasaskan Model Needham 5 Fasa Bagi Konsep Haba Dalam Mata Pelajaran Sains tingkatan Satu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohammad, Nazeri (2000) Pembinaan Perisian Multimedia Dalam Satu Tajuk Kecil Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Teras Tingkatan 1 Perkebunan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Ali, Kamaruddin (2004) Pembangunan Perisian Multimedia Berasaskan Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Matematik Tingkatan Satu Kbsm, Bagi Topik Nombor Bulat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Din, Nurul Ain and M Said, Mohd Nihra Haruzuan (2007) Pembangunan Perisian Multimedia Berbantukan Komputer Bagi Eksperimen Kimia Tingkatan Lima: Tindak Balas Penyesaran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Ezani, Nurulziah and Tasir, Zaidatun (2004) Pembangunan Perisian Multimedia Berasaskan Kecerdasan Verbal Linguistik Bagi Tajuk Nisbah, Kadar Dan Perkadaran Tingkatan 2. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Ghanny, Irwan Shah and Shariffudin, Rio Sumarni (2006) Pembangunan Perisian Multimedia Berasaskan Web berdasarkan Teori Konstruktivisme Lima Fasa Needham bagi Tajuk Force & Pressure Bagi Mata Pelajaran Fizik tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Jani, Zawanah and Harun, Jamaludin (2009) Pembangunan Panduan Penggunaan Sistem Moodle untuk Pendidik Melalui Pendekatan Video Interaktif Dan pembelajaran Berasaskan Contoh. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Nawawi, Mohd Nazri and Shariffudin, Rio Sumarni (2005) Keberkesanan Penggunaan Multimedia Terhadap Kbkk Pelajar Tahun Tiga Sekolah Rendah Dalam Matapelajaran Sains Kbsr. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Nor, Siti Nor Rahimah and Tasir, Zaidatun (2007) Pembinaan Perisian Multimedia Berasaskan Pendekatan objek Pembelajaran Digital Bagi Topik Animasi Untuk pelajar Universiti. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Rawi, Mohd Ikram and Ibrahim, Mohd Ali (2007) Pembinaan Perisian Multimedia Berasaskan Model kitaran Pembelajaran Sains Bagi Konsep Tekanan Dalam mata Pelajaran Pendidikan Fizik Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Razali, Nurul Amirah and Tasir, Zaidatun (2008) Pembangunan Perisian Multimedia Berasaskan Pendekatan Permainan Peringkat Prasekolah Bagi Tajuk Konsep Nombor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Saim, Salila and Joned, Muslim (2002) Pembinaan Perisian Multimedia Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Mata Pelajaran Biologi Tingkatan 4 Saling Tindakan Antara Aorganisma. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Yunos, Noor Safuraa Hanum and Junaidi, Juhazren (2007) Pembangunan Perisian Multimedia Berasaskan Cd-rom menggunakan Teori Konstruktivisme Bagi Topik Tingkatan 5 : tindak Balas Redoks. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Zaid, Nurul Ain and Harun, Jamaludin (2008) Pembangunan Perisian Multimedia Menggunakan Strategi Pembelajaran Berasaskan Situasi Bagi Tajuk teknologi Animasi Digital. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Jamal, Zamzalina (1999) Rekabentuk Perisian Multimedia Mengenai Diod. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Jusin, Hamzah (1999) Perisian Multimedia Saind Kbsm Itng 3 Di Bawah Tajuk Kecil Mineral. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Zain, Ab. Rahman (1999) P.b.k. (multimedia). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd.nor, Siti Nur Nadiah and Mohd Salleh, Shaharuddin (2008) Amalan Pengurusan Masa Yang Mempengaruhi Cara Belajar Para Pelajar Tahun Dua Lepasan Program Matrikulasi , Di Jabatan Multimedia Pendidikan, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohmad Mahyudin, Mohamad Faizal and Saud, Muhammad Sukri (2011) Pembangunan Perisian Multimedia Berteraskan Pembelajaran Berbantukan Komputer Bagi Topik Kerja-kerja Asas Kimpalan Arka Dengan Teori Pbm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohmad Mahyudin, Mohamad Faizal and Saud, Muhammad Sukri (2011) Pembangunan Perisian Multimedia Berteraskan Pembelajaran Berbantukan Komputer Bagi Topik Kerja-kerja Asas Kimpalan Arka Dengan Teori Pbm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mubin, Madzura and Subramaniam, Manimegalai (2002) Persepsi Pelajar-pelajar Pkpg Tahun 4 Sph/a/e/j Ke Atas Mata Pelajaran Multimedia Dalam Pendidikan (spt4102). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muda, Zalina (2000) Pembangunan Dan Penilaian Perisian Multimedia Interaktif Pendidikan Islam Kbsm : Ibadat Haji Dan Umrah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhamad, Norhaliza and Bakar, Md Nor (2006) Pembangunan Perisian Multimedia Berbentukan Komputer (pbk)bagi Aspek Penyelesaian Masalah Yang Melibatkan Fungsi Dalam Subjek Matematik Tembahan Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mukhari, Abd Wahid (2004) Membangunkan Perisian Multimedia Pendidikan Berbantukan Komputer Dalam Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Bertajuk Pandangan Bantuan Bagi Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Musa, Md Saad and Subramaniam, Manimegalai (2002) Satu Tinjauan Terhadap Penggunaan Multimedia Di Sekolah-sekolah Menengah Bawah Pusat Kegiatan Guru Daerah Kepala Batas. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Musly Thahar, Tiza Lytha Rimaya (2000) Reka Bentuk Perisian Berbantukan Komputer Bagi Mata Pelajaran Amalan Ketukangan Bertajuk Proses Penyambungan - Kimpalan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mustafar, Nurfaiza and Shariffudin, Rio Sumarni (2008) Pembangunan Perisian Multimedia Berasaskan Teori kecerdasan Pelbagai Bagi Tajuk Fizik Optik: Kesan Doppler. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mustapa, Hasnida and Bilal Ali, Mohamad (2009) Perisian Multimedia Berasaskan Cd-rom Bertajuk angles Of Elevation And Depression Matematik Tingkatan 4 Berdasarkan Teori Kecerdasan Pelbagai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

N

Najmuddin, Airon Shah (1999) P.b.k. : Lukisan Kej. Kbsm Ting.5 Lukisan Perpaipan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nely Basir, Azneen and Ismail, Zaleha (1998) Rekabentuk Perisian Multimedia Bagi M.pelajaran Sains Ting.2 Yang Bertajuk Sistem Pengangkutan Dalam Manusia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ng, Kam Lee (1994) Perisian P.b.k. Untuk M.pelajaran Teknologi Binaan Bangunan Dalam Tajuk Pintu Panel Untuk Pel. Ting.4 Di Smv. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ng, Kien Kang and Shariffudin, Rio Sumarni (1998) Pembinaan Perisian P.b.k. Multimedia Dalam Satu Tajuk Kecil M.pelajaran Teknologi Elektrik (transistor). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ngatiman, Noor Intan Suryani and Yahaya, Noraffandy (2009) Pembangunan Perisian Multimedia Berasaskan Pendekatan Masteri Bagi Mata Pelajaran Fizik Tingkatan Empat: Konsep Haba Pendam. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ngoi, Yoon Koy (1999) P.b.k. Tek. Multimedia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

O

Omar, Mohamed Alfian Harris and Tan, Soo Yin (2002) Perisian Multimedia Pembimbing Rakan Sebaya (prs). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Abd. Rahim (1995) P.b.k. Mesin Gerudi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Halimaton and Bilal Ali, Mohamad (1999) P.b.k. : Produksi & Penilaian Perisian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Zulkamal and Joned, Muslim (1998) Pembinaan Perisian P.b.k. Kh Pertanian Ting.1. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

P

Parnin, Sutini and Shariffudin, Rio Sumarni (2006) Pembangunan Perisian Multimedia Berasaskan Web bagi Subjek Kimia Tingkatan 6 Rendah Untuk Topik keadaan Jirim-fasa Gas. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Peh, Tze Koon (1999) Pembangunan Perisian P.b.k. : Teori Aplikasi Perisian Multimedia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

R

Rahmat, Norhayati and Tasir, Zaidatun (2009) Pembangunan Perisian Multimedia Berasaskan Kecerdasan Ruang Visual Bagi Garis Dan Satah Dalam Tiga Matra Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ramli, Azmi (1999) Pembinaan Perisian Multimedia Untuk Lima Sek. Ren. Bertajuk Elektromagnet. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rasiman, Mohd Nizam and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2006) Pembinaan Perisian Multimedia Pembelajaran Berbantukan komputer Bagi Mata Pelajaran Teknologi Kimpalan tingkatan Empat Bertajuk Alator Kimpalan Gas. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rohani, Farah-de-bah and Ismail, Zaleha (1998) Rekabentuk Perisian Multimedia Mengenai Tajuk Topik Amalan Bengkel. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

S

Saad, Ab. Latif (1994) Persembahan Multimedia Berasaskan Komputer. Bagi Tajuk Kikir Di Dalam Silibus Kursus Amalan Bengkel Mesin Ting.4 Smv. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sabran, Ismail and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2004) Pembangunan Perisian Multimedia (pbk) Bagi Matapelajaran Teknologi Elektronik Tingkatan 4 Topik Komponen Elektronik (kapasitor). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saidil, Awang Alik (1997) P.b.k. Pengenalan Kimpalan Gas Oksi-asetilena. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Salleh, Nur Fazila and Shariffudin, Rio Sumarni (2012) Pembangunan Objek Pembelajaran Bagi pengajaran Dan Pembelajaran Sains Tingkatan 3 berasaskan Joomla. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Samad @ Abdul Samad, Abdul Halim (2000) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer Bertajuk: Pepejal Dan Isipadu Ii (mencari Luas Permukaan Pepejal) Tingkatan 2. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sapieyi, Nur Syazana and Awang Hamid, Dayang Tiawa (2010) Penggunaan Multimedia Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Di Kalangan Pelajar perguruan, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sapli, Mohd. (1998) P.b.k. Multimedia Kh Pashat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sarip, Abu Bakar (1994) P.b.k. : Operasi Asas Ketam Permukaan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shamsuddin, Zainol (1997) P.b.k., Panduan Mengambil Wuduk. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shamsudin, Khairul Anuar and Shariffudin, Rio Sumarni (1998) Pembinaan Perisian Multimedia :internet (pengenalan). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Simon, Muhammad Amin and Shariffudin, Rio Sumarni (2006) Penilaian Perisian Multimedia Interaktif Topik jalur Gembilang : Satu Kajian Kes. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Soh, Ing Ren and Shariffudin, Rio Sumarni (2012) Development Of Constructivist Multiple Intelligences multimedia Software For Organic Chemistry: Alkane And alkene. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Suan, Yoong and Ayob, Aminah (2004) Malaysian Students' Interests In Learning Science And Technological Topics. In: In: ROSE Workshop:The Relevance Of Science Education ( ROSE) Project• Preliminary Report From Malaysia, November 2004, Leangkollen, .Oslo, Norway..

Sudar, Rokiah and Ali, Mohd Fadzli (2004) Pembangunan Perisian Multimedia Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Satu Bertajuk Mesin Jahit. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Suhaili, Fadhliatun (2007) Pembangunan Perisian Tutorial Multimedia Bagi Mempelajari teknik Asas Dalam Macromedia Authorware. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Suhaimin, Intan Marini and Yahaya, Noraffandy (2011) Pembangunan Perisian Multimedia Berbantukan Komputer Berasaskan Simulasi Bagi Eksperimen Kimia tingkatan Lima: Kadar Tindak Balas. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sulaiman, Fahmi Bahri and Zainuddin, Zainal Abidin (2012) Pendekatan Pengajaran Sukan Ten Pin Bowling menggunakan Perisian Multimedia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sulaiman, Saipol Bahrin (2000) Tahap Pengetahuan Asas Tentang Komputer Dan Multimedia Di Kalangan Guru-guru Agama Sekolah Menengah Daerah Batang Padang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sulong, Abdul Rashid (1999) Pembinaan Perisian Multimedia Dalam Satu Tajuk Kecil Perdagangan Dan Keusahawanan Menyimpan Rekod (akaun Tunai) Tingkatan Dua. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Supaat, Mohmmad Helme and Othman, Widad (2004) Pembinaan Perisian Multimedia Bagi Pengajaran Dan pembelajaran Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Topik unjuran Ortografik Sudut Ketiga. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

T

Taha, Zainal Abidin (1997) P.b.k. Multimedia Peraturan Keselamatan Menggunakan Elektrik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Talib, Mohd Amir and Saud, Muhammad Sukri (2011) Pembangunan Perisian Multimedia Berpandukan Pbk Bagi Topik Asas Kimpalan Gas Berteraskan Teori Beban Kognitif. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Talib, Mohd Amir and Saud, Muhammad Sukri (2011) Pembangunan Perisian Multimedia Berpandukan Pbk Bagi Topik Asas Kimpalan Gas Berteraskan Teori Beban Kognitif. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tasrib, Samat and Ismail, Sarimah (2011) Keberkesanan Cd Interaktif Sekolah Rendah Terbitan bahagian Teknologi Pendidikan Kementerian Pelajaran malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tuan Soh, Tuan Mohd Suhaimi and Mohd Noor, Norani (2009) Pembinaan Perisian Multimedia Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga Sistem Asas Edaran Enjin Empat Lejang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

W

Wei-han, Hong and M Said, Mohd Nihra Haruzuan (2006) Pembangunan Perisian Multimedia Pembelajaran Bahasa Pengaturcaraan I: Struktur Pengulangan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wong, Jin Wen and Md Noor, Norah (2006) Pembangunan Perisian Multimedia Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Satu Topik Dalam Visual Basic bernama General Procedure. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wong, Kok Kiang and Shariffudin, Rio Sumarni (1999) Pembinaan Perisian P.b.k. Multimedia Dalam Satu Tajuk Kecil M.pelajaran Fizik Spm Pengenalan Kepada Sistem Komputer Digital. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wong, Mei Fong and Atan, Noor Azean (2007) Pembangunan Perisian Multimedia Berdasarkan pembelajaran Aktif Bagi Tutorial Bertajuk Garis Dan satah Dalam Tiga Matra Matematik Kbsm Tingkatan empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Y

Yaacob, Nurul Azam and Mukhari, Abd Wahid (2006) Pembinaan Perisian Multimedia Bagi Tajuk Lukisan elektrik Lukisan Kejuruteraan Tingkatan 5. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yahaya, Zaini (1997) Menghasilkan Perisian P.b.k. Untuk Satu Tajuk Pengenalan Asas Kimpalan Arka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yahya, Muhammad Fahmi and Yeo, Kee Jiar (2009) Pembangunan Perisian Multimedia lukisan Pengorakan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yeap, Chu Im and Aris, Baharuddin (2004) Pembangunan Perisian Multimedia (pembelajaran Berbantukan Komputer Bagi Tajuk Ukur Kejuruteraan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yeong, Lai Vang and Tasir, Zaidatun (2006) Penilaian Ke Atas Perisian Respirasi Luaran Manusia Berdasarkan Kecerdasan Pelabagai. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yew Moy, Chin and Shariffudin, Rio Sumarni (1999) Perisian Multimedia Bertajuk Metamorfosis Serangga. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusof, Kamarudin (2007) Kesan Aplikasi Multimedia Interaktif Poster Digital Pembelajaran Berasaskan Projek Ke Atas Pemikiran Kritis Dan Kreativiti Pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusof, Mohd Nordin (1997) P.b.k. : Makanan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusof, Nur Hayati and Mohd Salleh, Shaharuddin (2009) Pembangunan Perisian Multimedia Berasaskan Co-rom Bagi Subjek Kimia Tingkatan Empat : Manufactured Substances In Industry Menggunakan Pendekatan Animasi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Z

Zainal, Zainawati and Tasir, Zaidatun (2004) Pembangunan Perisian Multimedia Berasaskan kecerdasan Ruang Visual Dan Interpersonal bagi Tajuk Koordinat Tingkatan 2. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zainuddin, Zuraini and Joned, Muslim (2007) Membangunkan Perisian Modul Bahan Bantu Mengajar (bbm) bertajuk Movement Of Substance Across The Plasma membrane Bagi Matapelajaran Biologi Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zainuddin Zainal Abidin, Suhaila and Atan, Noor Azean (2012) Perisian Cd-rom Subjek Sains Bagi Kanak-kanak 4 Tahun Berdasarkan Pendekatan Kognisi Visual Beranimasi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zakaria, Azman (2000) Pembinaan Perisian Multimedia Interaktif Bagi Lukisan Kejuruteraan (hamparan Dan Pengarahan). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zakaria, Hamzah (1994) P.b.k. Penyenggaraan Tangki Simbah (sisten) M.pelajaran Khb. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zaman, Hainol Akbar and Shariffudin, Rio Sumarni (2006) Pembinaan Perisian Multimedia bagi Lukisan Kejuruteraan (lukisan Persilangan). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zohdi, Niloufar and Abd Samad, Adlina (2010) The Impact Of Using Movie Clips On Students Vocabulary Learning In Language Classrooms. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zulkifeli, Mohd Afendi and Tasir, Zaidatun (2007) Pembangunan Perisian Multimedia Untuk Tajuk Prinsip archimedes Berasaskan Model Konstruktivis Needham lima Fasa Bagi Mata Pelajaran Fizik Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zulkifli, Emy Mastura and Mohd Amin, Nor Fadila (2009) Pembangunan Perisian Multimedia Berkonsepkan Teori Konstruktivisme Bagi Lukisan Tangen. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zulpabli, Nor Idayu and Nizar, Tamar Jaya (2011) Persepsi Pelajar Muslim Di Fakulti Pendidikan Terhadap Kandungan Khutbah Jumaat Berbantukan Teknologi Multimedia Di Masjid Sultan Ismail, Utm Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

This list was generated on Thu Jul 9 19:10:50 2020 +08.