Items where Subject is "Educational Technology > ICT"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: | , | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Y | Z
Number of items at this level: 599.

Aminudin, Yusof@jusoh and Surendran, Sankaran (2012) Kemudahan Ict, Tahap Kemahiran Dan Sikap Terhadap Pengintegrasian Ict Dalam Pengajaran Dalam Kalangan Guru Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (sabk). ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Azizo, Awang and Surendran, Sankaran (2013) Hubungan Antara Kepuasan Pembelajaran Berasaskan Elektronik Dengan Tahap Keselesaan Menggunakan Teknologi Dalam Kalangan Guru Pelatih Di Institut Pendidikan Guru. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Azliza, Ahmad and Surendran, Sankaran (2013) Hubungan Permainan Interaktif Dalam Talian Terhadap Prestasi Akademik Pelajar Sekolah Menengah. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Herawati, Masauda and Surendran, Sankaran (2012) Persepsi Guru-guru Prasekolah Daerah Kuala Terengganu Selatan Terhadap Penggunaan Ict Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Izzah, Ismail and Surendran, Sankaran (2012) Penggunaan Laman Rangkaian Sosial Dalam Kalangan Pelajar Pra Universiti Di Daerah Marang. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Latifah, Ali and Surendran, Sankaran (2012) Penggunaan Kamus Atas Talian (e-alqamus Online) Dalam Pembelajaran Bahasa Arab. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Mazni, Salleh and Surendran, Sankaran (2012) Hubungan Antara Sikap Dan Halangan Dengan Tahap Kemahiran Ict Dalam Kalangan Guru Sekolah Orang Asli Di Negeri Terengganu. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Mohammad Samsuri, Omar and Surendran, Sankaran (2012) Tahap Kemahiran Dengan Pengintergrasian Internet Dalam Penyediaan Bahan Pengajaran Dan Pembelajaran Di Sekolah Rendah. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Mohd Hazlam, Hashim and Surendran, Sankaran (2012) Faktor Demografi, Pengetahuan Dan Kemahiran Komputer Terhadap Pengintegrasian Ict Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Sekolah Rendah. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Mohd Zaferi, Mamat@ Yusof and Surendran, Sankaran (2013) Hubungan Permainan Interaktif Dalam Talian Dengan Prestasi Akademik Pelajar Sekolah Menengah. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Normalawati, Abdullah and Surendran, Sankaran (2013) Hubungan Antara Kemahiran Ict Dan Pengintegrasian Ict Dalam Penagajaran Dan Pembelajaran Di Kalangan Guru Sekolah Rendah Di Negeri Kedah Darul Aman. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

,

, Cheng Hwa Ngan (1993) Tahap Literasi Komputer. Di Kal. Pel. Ting.4 Kursus Elektrik Di Smv. : Satu Tinjauan Di N.selangor D.ehsan & Wilayah Persekutuan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

, Ebtisam Abdal Salam Abdullah and Sharifah Sariah, Syed Hassan (2012) Integrating Ict In Teaching English: The Effect Of Students Intrinsic Motivation In Learning Primary School In Saudi Arabia. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Khalid Ismail Mustafa and Kamal Basha, Madarsha (2005) Internet Usage Among Postgraduate Students At Iium And Its Relationship With Their Self Efficiency And Attitudes. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Phd" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Michael and A Samah, Narina (2003) Satu Tinjauan Tentang Penggunaan Komputer Di Kalangan Guru-guru Di Sekolah Menengah Teknik Keningau di Negeri Sabah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

, Mohd. Junaidy Aripin and Hassan, Johari (1998) Tinjauan Penggunaan Komputer. Di Kal. Pel.-pel. Kanan, F. Pendidikan Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

, Nafisat Afolake Adedokun-shittu and Tunku Badariah, Tunku Ahmad (2012) The Deployment Of Ict Facilities In Teaching And Learning In Higher Education: A Mixed Method Study Of Its Impact On Lecturers And Students At The University Of Ilorin, Nigeria. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Phd" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Norah Sultan M. Alkhidhr and Zainurin, Abd. Rahman (2012) The Attitude Of Saudi Secondary School Student Toward The Use Of Blogging In Learning English As A Second Language. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Saleh Ahmed Sultan Al-habsi and Ismaiel Hassanein, Ahmed Mohamed (2009) Ict Culture In Teaching And Learning At Institutions Of Higher Education: A Case Study Of The Sultan Qaboos University. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Phd" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Salim Mohammed Mohad Al-maashani and Kamal Basha, Madarsha (2005) Internet Usage As A Learning Tool Among Undergraduate Student In The College Of Education Salalah, Oman. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Sulaiman Hashim (1998) The Management Of The National Computer Assisted Instruction And Learning (cail) Project In Malaysia. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

A

Ab Aziz, Nudra Syafini and Syed Mansor, Syed Mohd Syafeq (2010) Satu Kajian Kategori Masalah Dalam Kalangan Pelajar Antarabangsa Di Fakulti Sains Komputer Dan Sistem Maklumat,utm,skudai Peringkat Sarjana. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab Jalil, Sharifah and Ali, Mohd Fadzli (2003) Pembangunan Perisian Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Tajuk Pembiakan Tumbuhan Mata Pelajaran Sains Tingkatan 3. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab. Rahman, Nurul Syakirah and Joned, Muslim (2006) Pembangunan Modul Alat Bantu Mengajar (abm) berasaskan Komputer Bagi Sub Topik Kecil matahari Dalam Topik Galaksi Dan Bintang , sains Kbsm Tingkatan Tiga. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab. Wahab, Haswa-sofilah and Joned, Muslim (2006) Membangunkan Modul Perisian Alat Bantu Mengajar (abm) berasaskan Komputer Bertajuk Daya Bagi Matapelajaran pengajian Kejuruteraan Mekanikal Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Aziz, Mohd Kamarul Adhar and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2003) Rekabentuk Pembangunan Perisian Berbentukan Komputer (pbk) Yang Bertajuk Mengenal 7 Buah-buahan Tempatan Untuk Peringkat Kanak-kanak Pra Sekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Hamid, Hazrulrizawati and Yamin, Sulaiman (2007) Perbandingan Tahap Penguasaan Kemahiran proses Sains Dan Cara Penglibatan Pelajar dalam Kaedah Amali Tradisional Dengan kaedah Makmal Mikro Komputer. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Hamid, Ramlee and Hassan, Johari (2003) Penggunaan Dan Sikap Guru Mata Pelajaran Bestari Terhadap Aplikasi Komputer Dalam Persekitaran Pengajaran Dan Pembelajaran Bestari. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Jamak, Hamzah and Said, Hamdan (2007) Penilian Program Ijazah Sarjana Muda Sains Dan Komputer Serta Pendidikan Di Jabatan Multimedia Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Karim, Khusairi @ Mohd Khusairi and Junaidi, Juhazren (2007) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Tajuk Rentetan Dalam Pengaturcaraan Komputer. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Latif, Mohd Yusri and Selamat, Kandar (2007) Pembangunan Perisian Pengajaran Berbantukan Komputer (pbk) : Lukisan Pengorakan Berdasarkan Sukatan Pelajaran Kurikulum Brsepadu Sekolah Menengah (kbsm). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Rahim, Noor Ashikin and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2006) Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer bab Jirim (matter) Dalam Mata Pelajaran Sains kbsm Tingkatan Satu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Rahman, Ahmad Shukri and Ahmad, Roslee (2003) Permasalahan Pengajaran Berbantukan Komputer. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Rahman, Noor Azizah (2008) Pembangunan Perisian Multimedia Berbantukan Komputer Berasaskan Simulasi Bagi Eksperimen Kimia Tingkatan Lima : Kadar Tindak Balas. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Hamid, Saridan and Joned, Muslim (1998) Pembinaan Perisian P.b.k. Bertajuk Komputeronen Elektronik Bagi M.pelajaran Khb. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Kadir, Zulhairi and Hassan, Johari (2000) Pembinaan Perisian Multimedia Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bertajuk Buku Tunai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Samad, Abd. Razak (1998) Sikap Guru-guru Sek. Men. Di Daerah Johor Bahru Terhadap Komp. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Wahab, Ahmad Faizal and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2006) Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) untuk Mata Pelajaran Teknologi Automotif Tingkatan empat: Bab Enjin (kendalian Enjin 4 Lejang). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Aziz, Ismail Ali and Hassan, Johari (2004) Tahap Kemahiran Penggunaan Komputer Di Kalangan pelajar Tahun Satu, Jabatan Pendidikan Teknik Dan vokasional, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Hamid, Ahmad Sazili and Abu, Baharin (2002) Kaji Selidik Terhadap Penggunaan Komputer Di Kalangan Pelajar Pendidikan Kursus 4 Spe Di Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Hamid, Mohd Firdaus and Kastiran, Tamjes (2003) Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Mata Pelajaran Pendidikan Islam Tingkatan Empat (ibadat Haji & Umrah). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Hussain, Siti Hasmah and Ismail, Sarimah (2009) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Tajuk Pastri Lapis, Berdasarkan Kursus Asas Penyediaan makanan Dan Pemakanan Tahun 1 Program Sarjana Muda teknologi Serta Pendidikan (kemahiran Hidup). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Kadir., Sulaiaman and Md Johan, Othman (2001) Penggunaan Komputer Dalam Tugas-tugas Pengurusan Di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan, Pahang Darul Makmur. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Khalil, Mohd Khairulanwar (2011) Modul Pembelajaran Kendiri Berbantukan Komputer Bagi lukisan Isometri (spcal-li). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Khalil, Mohd Khairulanwar and Nordin, Mohd Safarin (2011) Modul Pembelajaran Kendiri Berbantukan Komputer Bagi Lukisan Isometri (spcal-li). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Latif, Mohd Ariffin (1998) Penggunaan Komputer Dikalngan Guru-guru Sekolah Menengah Dalam Bnadar Kluang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Latif, Siti Suhaira (2004) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Mata Pelajaran Kimia Kbsm Tingkatan Empat (elektrokimia). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Abdul Rashid (2000) Penggunaan Komputer Dalam Proses Pengajaran Pensyarah Jurusan Mekanikal Di Politeknik Sultan Abdul Halim Muadzam Shah, Jitra, Kedah Darulaman. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Eruanhadi and Mukhari, Abd Wahid (2002) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantu Komputer Untuk Tajuk Sistem Penyejukan Enjin Kereta. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Nadia Asyikin and Mohd Zaid, Norasyikin (2007) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Menggunakan Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Penyelesaian Masalah Bagi Matapelajaran Fizik Tingkatan 4, Bab 3 Daya Dan Tekanan (tekanan Gas Dan Tekanan Atmosfera). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Nornabiah and Idris, Abdul Razak (2009) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bertajuk Mari Belajar Membaca Bagi Kanak-kanak prasekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Nurul Shuhadah and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2009) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Topik Bulatan Matematik Tingkatan 2 Berasaskan teori Konstruktivisme. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rashid, Adnan The Utilization Of Information And Communication Technology Among Islamic Secondary School Teachers In Malaysia. Sosiohumanika: Jurnal Pendidikan Sains Sosial Dan Kemanusiaan, 4, 2, .

Abdul Razak, Fatrah and Uzir, Mohd Mohsin (2001) Penggunaan Internet Di Kalangan Pelajar Semesta Enam Diploma Teknologi Komputer Di Poiteknik Ungku Omar, Ipoh, Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Salim/ Paul Lee, Faridah and A Samah, Narina (2003) Pengaplikasian Komputer Dan Multimedia Dalam Pengajaran: Satu Tinjauan Terhadap Guru-guru Teknik Dan Vokasional Di Sepuluh Buah Sekolah Buah Sekolah Menengah Didaerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Samad, Abdul Razak and Abdol, Mat Jizat (1998) Sikap Guru-guru Sekolah Menengah Di Daerah Johor Bahru Terhadap Komputer. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Samad, Ismail and Aris, Baharuddin (2003) Sikap Guru Sekolah Menengah Terhadap Latihan Profesional Dalam Bidang Komputer : Satu Tinjauan Ke Atas Sekolah Menengah Di Daerah Kluang, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Wahab, Noor Wahidah and Ahmad, Roslee (2004) Persepsi Guru Sains Terhadap Penggunaan Bahan Bantu mengajar Berkomputer Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran sains Di Sebelas Buah Sekolah Menengah Di Zon Keramat, kuala Lumpur. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Wahab, Rohana and Atan, Noor Azean (2006) Pembangunan Bahan Bantu Mengajar Menerusi animasi Berkomputer Bagi Tajuk Jirim, Kimia tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Halim (1997) Penggunaan Komputer. Di Kal. Guru-guru Sek. Men. Di J.bahru (tengah). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Hisham and Mukhari, Abd Wahid (2006) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) latih Tubi Matematik Kursus Ppu Untuk Mata Pelajaran Teknologi Ppu (tek.ppu):tingkatan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Kamal Shaari (1998) Penggunaan Komputer. Di Kal. Guru-guru Kh Di Sek. Men. Daerah Pekan Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Mohamed Yusoff and Othman, Widad (1998) Keberkesanan Program Literasi Komputer. Di Kal. Pel. Sek. Men. Sungai Manik Teluk Intan Perak-sek. Perintis Projek Komputer. Dalam Pend. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Mohammad Saad and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2003) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Mata Pelajaran Sains Kbsm Tingkatan Tiga Pembiakan Seks Tumbuhan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Mohd Letfinuddin (2000) Membina Perisian Multimedia Pembelajaran Berbantukan Komputer Dalam Pendidikan Matematik (t. Phytagores). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Mohd. Zailani (1999) Pengetahuan Asas Komputer. Dalam Tugas Harian Guru Sek. Men. Keb. Senai Johor.-satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Muhamad Zaki and Yasin, M.al-muzzammil (2001) Tinjauan Faktor Perkembangan Proses Kognitif Dalam Pembelajaran Menggunakan Komputer Di Kalangan Pelajar Ijazah Sarjana Muda Sains Dan Komputer Serta Pendiikan Di Fakulti Pendidikan,utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Norshuhada and Idris, Abdul Razak (2012) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Belajar Membaca Berdasarkan Kaedah Fonetik Untuk Murid Prasekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Norul Safarinie (2004) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer (pbk) Matapelajaran Kimia, Bab Pengoksidaan Dan penurunan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Rohaya and Aris, Baharuddin (2002) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Multimedia Bagi Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Kbsm (teras) Tingkatan 3 Dalam Tajuk Perkebunan: Membiak Tumbuhan Secara Seks Dan Aseks. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Safiah and Said, Hamdan (2012) Perspektif Pensyarah Terhadap Keberkesanan E-ppp Dalam Meningkatkan Kualiti Pengajaran Dan Pembelajaran Di Utm. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Zulkifli (2003) Membangunkan Perisian Multimedia Pendidikan Berbantukan Komputer Dalam Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Bertajuk Pandangan Bantuan Bagi Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Muhamad Ridzuan and Boon, Yusof (2006) Amalan Penggunaan Komputer Dalam Proses Pengajaran Dan pembelajaran Sains Di Sekolah Menengah Kebangsaan Daerah yan, Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Nur Aziah and Idris, Abdul Razak (2002) Tahap Kesediaan Penggunaan Komputer Di Kalangan Guru-guru Di Sekolah Menengah Kebangsaan Kubang Rotan, Alor Setar, Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Hassan, Haslinda and Nordin, Aziz (2004) Tahap Penguasaan Pelajar Terhadap Konsep Ekosistem Dalam subjek Biologi Tingkatan Empat Berintegrasikan Pembelajaran berbantukan Komputer. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Hassan, Rohaya and Surif, Johari (2012) Penggunaan Ict Dalam Pendidikan Sains Dalam Kalangan Guru Sains Sekolah Menengah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Khairi, Sabree and Mukhari, Abd Wahid (2004) Membangunkan Perisian Multimedia Berbantukan Komputer dalam Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Tingkatan 4 bagi Topik Lukisan Isometri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ady Putera, Rahmat and Abd Rahman, Mohd Anuar (2010) Teachers Knowledge, Skill And Attitude Toward english And Information Communication Technology (ict) in International School-based Pioneer (rsbi). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ag Hamat, Abdul Mahalil (1999) Pembangunan Perisian Multimedia Pendidikan Bertajuk Pengenalan Kepada Komputer. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahamad, Mohd Noh and Abdol, Mat Jizat (2003) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer Bertajuk Pengenalan Kejuruteraan Awam bagi Matapelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Aimi Ruzaini and Bilal Ali, Mohamad (2010) Perisian Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Persatuan Unit Beruniform Sekolah Menengah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Aman (1998) Program Komputer Dalam Pendidikan Kearah Melahirkan Sekolah Bestari Menjelqng Abad 21 Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Asmaizha and Nordin, Aziz (2007) Pembangunan Berbantu Komputer Bagi Mata Pelajaran Kimia tingkatan Empat Topik Acid And Bases. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Fakhrurrazi and Idris, Abdul Razak (2004) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer Bagi Tajuk Nombor Perpuluhan Tingkatan Satu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Ibrahim and Aris, Baharuddin (2005) pembangunan Protaip Perisian Multimedia Interaktif Sistem Komputer Dan Aplikasinya Berasaskan Pendekatan Pembelajaran Berassakan Masalah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Mohamad Shihar and Ahmad, Adnan (2007) Membangunkan Perisian Pembelajaran Berbantu Komputer (pbk) Bertajuk Sistem Penyejukan Enjin. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Mohd Faizal and Mohamed, Mohini (2002) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Untuk Subtopik Jirim Dan Bahan Bagi Sains Kbsm Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Najwa Sidi and Joned, Muslim (2004) Membangunkan Perisian Modul Alat Bantu Mengajar (abm) berasaskan Komputer Bertajuk Organ Deria Mata Pelajaran Sains tingkatan 2. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Nurul Aini and Aris, Baharuddin (2010) Persepsi Pelajar Tingkatan Empat Mengenai Pengajaran Berbantukan Komputer ( Pbk) Dalam Subjek Fizik : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Nurul Hadyani and Harun, Jamaludin (2006) Rekabentuk Dan Pembangunan Aplikasi Multimedia pendidikan Menggunakan Pendekatan Pembelajaran berasaskan Masalah Bagi Mempelajari Konsep Asas perkakasan Komputer. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Syarbani and Ramli, Jamaluddin (2000) Pembelejaran Berbantu Komputer:pembelajaran Menggunakan Perisian Microsoft Access. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Azudin, Nurul Asmad (2011) Persepsi Pelajar Terhadap Penggunaan Teknologi maklumat Dan Komunikasi (ict) Sebagai Medium Dakwah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Azudin, Nurul Asmad and Tunggak, Buerah (2011) Persepsi Pelajar Terhadap Penggunaan Ict Sebagai Medium Penyebaran Dakwah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Mokhtar, Amran (1999) Penggunaan Komputer. Dalam Urusan Harian Di Kal. Guru Kh Di Daerah Larut Matang & Selama, N.perak : Suatu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Radzi, Mustafa Albakari (1994) Peranan Komputer. Terhadap Peningkatan Daya Berfikir & Keaktifan Dalam Pembelajaran Di Kal. Murid Sek. Keb. Tahap Satu Ii-satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Shukri, Nur Hafiza and Tasir, Zaidatun (2007) Pembangunan Perisian Multimedia Berasaskan pendekatan Objek Pembelajaran Digital Bagi Topik rangkaian Komputer Untuk Pelajar Universiti. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Norfabialhaiyu and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2000) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Mata Pelajaran Matematik Kbsr Bertajuk Pecahan (tahap 1 & Tahap 2). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Rahayu and Minghat, Asnul Dahar (2006) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bertajuk Ukur Aras. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Zainol Azhar and Ali, Mohd Fadzli (2002) Pembangunan Perisian Berbantukan Komputer Bertajuk Litar Logik Bagi Mata Pelajaran Teknologi Elektronik Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Alias, Hairani and Ali, Mohd Fadzli (2003) Pembangunan Perisian Multimedia pembelajaran Berbantu Komputer (pbk) Mata Pelajaran teknologi Automotif: Sistem Penyejukan Cecair. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Amin, Siti Aishah and Saud, Muhammad Sukri (2009) Pembangunan Sistem Pembelajaran Menerusi Web Bagi Matapelajaran Lukisan Kejuruteraan Berbantu Komputer Berdasarkan Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Projek. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Amin, Siti Norazhreen and Wan Embong, Wan Hassan (2006) Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Akidah Tingkatan Satu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ang, Ai Kiar and Ali, Mohd Fadzli (2002) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Dalam Pendidikan Sains Bertajuk Sistem Pengangkutan Manusia Bagi Tingkatan Dua (2). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ang, Sher Ryn and Sandran, Shanti Chandran (2011) The Teachers Practices And Perceptions Towards Using Ict in Elt.: Case Study Of Smk Pendang, Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Anis, Kevin Kellen and Idris, Abdul Razak (2007) Pembangunan Perisian Berbantukan Komputer (pbk) matematik Tingkatan Satu Bertajuk Luas. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Anoar, Azreen and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2008) Pembinaan Perisian Pengajaran Berbantu komputer (pbk) Basic Autocad 2007 (2d) Bagi Mata pelajaran Lukisan Kejuruteraan Berbantu komputer. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Anthony, Helen Pappu and Ismail, Zaleha (2004) Tinjauan Persepsi Pelajar Sarjana Muda Sains Dan Komputer serta Pendidikan (matematik) Di Universiti Teknologi Malaysia ke Atas Penggunaan Pda. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Anua, Mohd Najib and Hamdan, Abdul Rahim (2001) Tahap Pwnggunaan Komputer Di Kalangan Pelajar-pelajar Tahun 4 Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (stp): Satu Kajain Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Anumanathan, Yadevan (2000) Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Mata Pelajaran Kejuruteraan Elektrik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ariffin, Norzihana and Mohamed, Mohini (2004) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) bertajuk The Living Things And Non-living Things Bagi Mata pelajaran Sains Pra Sekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ariffin, shamsul Arrieya (2003) The Usage Of Ict Among Students At Sekolah Menengah Teknik Slim River-a Case Study. In: 1st International Malaysian Educational Technology Convention, 1 - 4 Nov 2003, Johor,malaysia.

Asim, Aizat Akmal and Udin, Amirmuddin (2004) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer (pbk) Bagi Topik Ukur Kejuruteraan tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Aspuri, Badria and Aris, Baharuddin (2003) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Program Microsoft Excel Menggunakan Perisian Rakaman Skrin. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Atan, Hasniza and Ibrahim, Mohd Ali (2007) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) berasaskan Model Kitaran Pembelajaran Sains Bagi Konsep jirim Sains Tingkatan 1. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Atan, Siti Nurulhuda and Mohd Noor, Norani (2010) Pembinaan Perisian Pengajaran Berbantu Komputer (pbk) introduction To Basic Orthographic Drawing (2d) Bagi mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang, Mohd Ramli and Hassan, Johari (2002) Penggunaan Komputer Di Kalangan Guru Teknikal Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Tiga Buah Sekolah Menengah Teknik Negeri Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang @ Musa, Rosaini and Abdullah, Zaleha (2006) Pembangunan Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Tajuk Penambahan Dan Penolakan Pecahan Tingkatan Satu (media Laman Web). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang Teh, Muhammad (2000) Membina Perisian Pembelajaran Komputer (pbk) Multimedia Dalam Satu Tajuk Matematik Kbsm Tingkatan Dua (koordinat). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ayob, Aminah and Mohamed, Abdul Rashid (2004) E-Learning For Life - With A Difference. In: SEAMEO-UNESCO Education Congress & Expo.

Ayob, Hisham (2000) Pembangunan Perisian Multimedia Pembelajaran Berbantukan Komputer Bagi Tajuk Litar Asas. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ayob, adenan (2012) Collaborative-based Learning Analysis In Information And Communication Technology. In: International Conference On Language Literature And Culture, 3-5 Mei 2012, Manila,filipina.

Azhar Badri, Azana (1998) Tahap Literasi Komputer. Di Kal. Pel. Ting.4 Kursus Kej. Awam Di Smt Selangor-satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Aziz, Azam (2000) Penggunaan Komputer Di Kalangan Guru-guru Di Sekolah Kebangsaan Lubok Merbau, Daerah Padang Terap, Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Aziz, Nor Afizah and Mohd Salleh, Shaharuddin (2009) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Menggunakan Pendekatan Pembelajaran Kontekstual bagi Matapelajaran Matematik Tingkatan 1 : Perimeter And area. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Aziz, Nor Afzan and Atan, Noor Azean (2007) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer Dengan Mengaplikasikan Model Polya Bagi tutorial Garis Lurus. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

B

Baharom, Fabilah (2005) Kajian Terhadap Pengujian Berbentukan Komputer Dikalangan Guru Dan Pelajar Sekolah Menengah Zon Skudai. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Baharuddin, Nurul Ain Bahyah and Mohd Salleh, Shaharuddin (2009) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer matematik Tingkatan Tiga Bertajuk Trigonometri menggunakan Pendekatan Tutorial. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bakar, Hajah Norasiken and Ashari, Asaruddin (1998) Persepsi Guru Terhadap Penggunaan Komputer Dalam Pengurusan Sekolah Di Maktab Rendah Sains Mara Terendak Melaka. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Berdu, Zulaiha and Hassan, Arbaat (2004) Pembangunan Modul Alat Bantu Mengajar (abm) berasaskan Komputer Bagi Sub Tajuk pertumbuhan Tumbuhan, Biologi Kbsm tingkatan Lima. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Besah / Sitam, Ekhwan and Abdol, Mat Jizat (2004) Kemahiran Guru-guru Sekolah Kebangsaan Daerah Batu Pahat Menggunakan Komputer Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Besar, Sah Pura and Lokman, Mohd Tahir (2004) Pembelajaran Berbantukan Komputer Di Kalangan Pelajar Tingkatan Satu. Satu Tinjauan Di Tujuh Buah Sekolah di Daerah Marang, Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bidin, Samsiah and Ziden, Azidah Abu (2013) Adoption and Application of Mobile Learning in the Education Industry. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 90. 720 - 729.

Bon @ Kasbon, Izzuddin and Buntat, Yahya (2006) Persepsi Pelajar Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan Tahun akhir Fakulti Pendidikan Terhadap Penggunaan Komputer Di dalam Pengajaran Dan Pembelajaran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bong, Maureen Mei Yean and Mohd Nor, Mohad Anizu (2004) Pembangunan Perisian Pembelajaran berbantukan Komputer (pbk) Bagi Permainan Tenis. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Borhan, Nur Faizatul Ain and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2007) Pembangunan Laman Web Menggunakan Pendekatan pembelajaran Berasaskan Masalah Bagi Topik Topologi rangkaian Komputer. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Buhari, Junainah and Atan, Noor Azean (2006) Pembangunan Perisian Bahan Bantu Mengajar berkomputer Berdasarkan Strategi Konstruktivisme bagi Topik Panduan Mengajar Sains Komputer Dalam Saiz kumpulan Berbeza. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bujang, Zaidi (2004) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer Topik Perintang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bukhari, Suhaila and Junaidi, Juhazren (2007) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Tajuk Pengenalan Kepada Pengaturcaraan Dan Struktur Kawalan Pilihan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

C

Chan, Daniel and Idris, Abdul Razak (2008) Penggunaan Komputer Di Kalangan Guru Dalam Pengajaran mata Pelajaran Matematik Di Daerah Kota Star, Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Ab Kadir, Afizul Azli and Subari, Kamalularifin (2006) Membangunkan Sebuah Perisian Pembelajaran berbantu Komputer Tajuk Kecil Perspektif 2 Titik dalam Matapelajaran Lukisan Kejuruteraan tingkatan Lima. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Haron, Sueraya and Sheikh Ahmad, Ismail and Mamat , Arifin and Ahmed Mohamed, Ismaiel Hassanein Using Media To Enhance Arabic Speaking Skills Among Malay Learners. Journal Of Education And Practice, 3, 9, .

Che Harun, Suzana and Tasir, Zaidatun (2000) Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Mata Pelajaran Matematik Kbsm Tingkatan Satu (perimeter Dan Luas). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Lah, Azhar (1998) Minat & Masalah Penggunaan Komputer. Di Kal. Pel. 4 S.p.a./e/j F. Pendidikan Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Lah, Mohd Judin and Hassan, Johari (1998) Kecenderungan Penggunaan Komputer. Di Kal. Guru-guru Pelatih Kursus Pengurusan Asas Semester V Maktab Perguruan Kota Bharu Kelantan, Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Soh, Che Saifulazwan and Buntat, Yahya (2010) Aplikasi Media Teknologi Dalam Pengajaran Dan pembelajaran Di Sekolah Menengah Teknik Daerah johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Cheah, Choon Shiuan and Uzir, Mohd Mohsin (2005) Kecenderungan Pelajar Menggunakan Kaedah Konvensional Atau Kaedah Lukisan Terbantu Komputer (ltk)dalam Pembelajaran Lukisan Kejuruteraan-satu Kajian Kes. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chee, Jane Fui Khyun and Junaidi, Juhazren (2007) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Mata Pelajaran Matematik Kbsm Tingkatan Satu Bertajuk Perimeter And Area Berdasarkan Teori Pembelajaran Kognitif. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chi, Sak Fatt (1993) Satu Tinjauan Mengenai Tahap Literasi Komputer. Guru Kh Di Daerah Bentung, Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chien-ee, Voon and Ismail, Zaleha (2004) Pembangunan Perisian Berbantukan Komputer (pbk) bagi Topik Sistem Respirasi Luar Manusia dalam Matapelajaran Biologi Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chik, Mohd Rusmadi (2000) Pembangunan Perisian Berbantukan Komputer Dalam Tajuk Reka Bentuk Perisian Persembahan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chin, Gabriel Vui Wen and Ali, Mohd Fadzli (2006) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer (pbk) Bertajuk Teorem Pithagoras Bagi matematik Tingkatan 2. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chong, Wai Yee and Mohamed, Mohini (2003) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk): Menyiasat Alam Fizikal Dalam Sains Kbsr Bagi Tahun Empat, Tahun Lima Dan Tahun Enam. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Choo, Chong Poh and Idris, Abdul Razak (2004) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Tajuk Elektrolisis Mata Pelajaran Kimia tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Choon Keong, Tan and Kean Wah, Lee and Dg Norizah, Ag Kiflee@dzulkifli and Soon Singh, Bikar Singh and Roslee, Talip and Pathmanathan, K.suppiah A Study To Determine The Supporting Tools Of Information And Communication Technology (ict) In Creativity Among Student Teachers Of A Public University In Sabah, Malaysia. Jurnal Pemikir Pendidikan, Ums, Jilid .

Chu, Mei Hui and Mukhari, Abd Wahid (2004) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Tingkatan Lima bertajuk Persilangan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chua, Lee Heng (1997) Penggunaan Komputer. Di Kal. Guru Sek. Men. Di Tampin, N.sembilan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chua, Thean Cheang (1998) Penggunaan Komputer Dikalangan Guru Sekolah Menengah Dibandar Kuala Lipis. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

D

Dagang, Mohd Yussoff and Hassan, Zainudin (2005) Persepsi Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran Dan Pembeljaran Oleh Guru-guru Pendidika Islam Sekolah-sekolah Menengah Di Daerah Batu Pahat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Dahari, Zainal Fithri (2000) Pembangunan Perisian Multimedia Pbk (pembelajaran Berbantukan Komputer) Bertajuk Pemproses Perkataan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Darus, Mohd Rahdi (1999) P.b.k. : Kenali Komputer. Anda (perkakasan). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Daud, Bunaimi and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2000) Pemniaan Perisian Pembelajaran Berbantu Komputer (pbk) Mata Pelajaran Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik Tingkatan 4 Bertajuk Litararus Ulang Alik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Daud, Siti Nurul Aisyah Aini and Ibrahim, Mohd Ali (2009) Pembangunan Modul Eksperimen Fizik Berbantukan Komputer Bagi Tajuk Momentum. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Denan, Fatimah and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2000) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Mata Pelajaran Matematik Kbsr Bertajuk Pecahan (tahap3 & 4). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Deraman, Maimon (2000) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Dalam Satu Tajuk Pepejal Dan Isipadu Untuk Tingakatan Satu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Dunggi, Raizal and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2006) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Topik Asas Pengaturcaraan Visual Basic Dalam mata Pelajaran Bahasa Pengaturcaraan Ii fakulti Pendidikan universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Dungki, Michael and A Samah, Narina (2004) Satu Tinjauan Tentang Penggunaan Komputer Di Kalangan Guru-guru Di Sekolah Menengah Teknik Keningau di Negeri Sabah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Dusun, Mathew and Harun, Jamaludin (2007) Kajian Perbezaan Pengalaman Dan Sikap Terhadap Komputer Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Antara Guru-guru Pengguna Komputer Mahir Dengan Guru-guru Pengguna Komputer Biasa. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

E

Edi, Mohammad Ridzuan and Kamin, Yusri (2003) Keberkesanan Pengajaran Menggunakan Komputer Multimedia Terhadap Pembelajaran Pelajar Tahun Empat Fakulti Pendidikan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Eng, Pei Yee and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2007) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer (pbk) Dalam Mata Pelajaran Matematik Kbsm tingkatan Dua Transformation I. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Engku Mohamed Fathilullah Suh, Engku Nuraisha and Bilal Ali, Mohamad (2010) Pembangunan Pembelajaran Berbantukan Komputer Grafik Bagi Melihat Hubungan Pembelajaran Berasaskan Masalah Dan Kreativiti. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

F

Fabil, Norasikin and Ismail, Zawawi Visualisasi Maklumat Dalam Pendidikan Masa Kini. Masalah Pendidikan, Volume.

Fabil, norasikin and Hassan, haslina and Hashim, mashitoh and Mailok, ramlah (2005) Latihan Ict:sumbangan Dalam Peningkatan Profesionalisme. In: Seminar Penyelidikan Pendidikan Batu Lintang, 15-17 Sept 2005, Kuching,sarawak.

Fam, Yoke Ling and Mohamed, Mohini (2003) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Mata Pelajaran Sains Upsr Yang Bertajuk Dunia Alam Bahan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

G

Gan, Bee Yeng and Yahaya, Noraffandy (2008) Pembangunan Perisian Pembelajaran berbantukan Komputer (pbk) Bagi Tajuk trigonometri Matematik Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Gan, Miaw Yong and Mohd Kosnin, Azlina (2006) Keyakinan Guru-guru Sains (etems) Di Kawasan Skudai mengajar Subjek Sains Dalam Bahasa Inggeris Berpandukan komputer. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Garan, Md Halid and Hamzah, Rohana (2012) Pembangunan Daya Kreativiti Melalui Sistem pembelajaran Menerusi Web Bagi Subjek Aplikasi komputer Grafik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ghazali, Mizarime and Sulaiman, Seth (2004) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer (pbk) Bagi Tajuk Kereaktifan Logam matapelajaran Sains Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ghazali, Mohd Dzafri and Hassan, Johari (2002) Penggunaan Komputer Dan Internet Di Dalam Membantu Proses Pengajaran Di Kalangan Pensyarah Fakulti Kejuruteraan Elektrik (fke) Utm Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ghazali, Nordiana and Surif, Johari (2006) Pembinaan Dan Keberkesanan Perisian Pembelajaran berbantukan Komputer (pbk) Bertajuk Traffic Sign. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Goh, Huang Kiang (2000) Reka Bentuk Pengajaran Matematik Sek. Men. Berasaskan Komputer Dengan Menggunakan Aturcara Statistik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Goh, San San and Bakar, Mohd Nor (2010) Penerapan Penaakulan Visualisasi Dan Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran Pembelajaran Geometri Transformasi. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Goo, Siou Tin and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2002) Satu Tinjauan Mengenai Kelengkapan Dan Penggunaan Komputer Di Sekolah-sekolah Menengah Daerah Johor Bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Gopalan, Pugarnes and Subramaniam, Manimegalai (2002) Penggunaan Komputer Di Kalangan Pensyarah Fakulti Pendidikan Di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Guan, Julia Chin Hsien and Shariffudin, Rio Sumarni (2003) Pola Personaliti Dan Pemikiran Kritis Dengan Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Berbantukan Komputer Di Kalangan Pelajar Fakulti Pendidikan Dan Fakulti Sains Komputer Dan Sistem Maklumat Di Utm. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Guntalib, Azlan and Subramaniam, Manimegalai (2002) Perisian Permainan Pembelajaran Berbantukan Komputer Kemahiran Hidup (elektronik). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

H

Haji Ali, Mahmood and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2006) Pembinaan Perisian Multimedia Pembelajaran berbantukan Komputer Bagi Mata Pelajaran Teknologi automotif 1 Sijil Automotif Diesel Bertajuk Asas kendalian Enjin Kitar Empat Dan Dua Lejang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamat, Maleki and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2003) Satu Tinjuan Terhadap Kemahiran Asas Komputer Di Kalangan Guru-guru Program Khas Pensiswazahan Guru (pkpg) Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamsan, Norul Amin and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2006) Pembangunan Perisian Pengajaran & Pembelajaran berbantukan Komputer Di Bawah Tajuk Operasi Litar penerus Titi Gelombang Penuh Bagi Mata Pelajaran teknologi Elektronik Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamzah, Abu Khairon (1999) Tinjauan Celik Komputer. Di Kal. Guru-guru Pend. Islam (4spi) & Faktor Yang Mempengaruhinya. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamzah, Mazlan (2000) Sikap Guru Terhadap Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hanafi, Hafizul Fahri and Samsudin, Khairulanuar Mobile Learning Environment System (mles): The Case Of Android-based Learing Application On Undergraduates' Learning. International Journal Of Advanced Computer Science And Application, Volume.

Hanafi, hafizul Fahri and Samsudin, khairulanuar and Mohamad Nordin, norhisham and Abas, ashardi and Said, che Soh The Making Of It Teachers:lessons Learned From Animation-enhanced Training. Journal On Computing, Volume.

Hanif, abd Samad (2001) Kurikulum Dan Keperluan Program Teknologi Maklumat. In: Bengkel Pemantapan Kurikulum Itmk-koperasi Kgmmb, 8 - 9 Apr 2001, Perak,malaysia.

Hanif, abd Samad (2008) Pembangunan Perisian Perancangan Pengajaran (kit):menyokong Pembelajaran Teknologi Maklumat. In: Konvensyen Pendidikan Nasional, 2-3 Jun 2008, Perak,malaysia.

Hanif, abd Samad (2003) Portal Pendidikan Teknologi Maklumat. In: Seminar Kebangsaan Ict Dalam Pendidikan 2003, 2 -3 Feb 2003, Bangi,malaysia.

Hanif, abd Samad (2003) Sumber Terbuka,kerangka Kerja Integrasi Teknologi Sumber Terbuka Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran. In: Seminar Kebangsaan Ict Dalam Pendidikan 2003, 2 - 3 Feb 2003, Bangi,malaysia.

Harun, Abu Bakar and Buntat, Yahya (2003) Sikap Guru-guru Kemahiran Hidup Daerah Batu Pahat, Johor Terhadap Penggunaan Komputer. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hasan, Mazelan and Hamdan, Abdul Rahim (1999) Tinjauan Mengenai Sikap, Pengetahuan & Tahap Penggunaan Komputer. Di Kal. Guru-guru Teknikal Di 2 Buah Smt Do N.perlis. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hasan, Mohd Khanif and Hassan, Johari (1998) Penggunaan Komputer. Oleh Pel.-pel. F. Pendidikan Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hashim, Suhaizal and Idris, Abdul Razak (2007) Tahap Pengetahuan Guru Tentang Ergonomik Dan Kesan negatif Yang Dihadapi Pelajar Semasa Menggunakan Komputer di Makmal Komputer Sekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hashim, Suhaizal and Yahaya, Noraffandy (2008) Tahap Literasi Komputer Di Kalangan Pelajar Tingkatan 4 Di sekolah Luar Bandar. Satu Tinjauan Di Tiga Buah Sekolah Di daerah Johor Bahru, Johor Darul Takzim. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hasim, Norhidayah and Syed Mansor, Syed Mohd Syafeq (2010) Satu Kajian Kategori Masalah Dalam Kalangan Pelajar Antarabangsa Di Fakulti Sains Komputer Dan Sistem Maklumat Utm Skudai,johor Peringkat Doktor Falsafah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hasman, Hasfasuriazal and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2002) Pengetahuan Asas Komputer Di Kalangan Pensyarah Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Mohd Sakeri and Bilal Ali, Mohamad (1998) Penggunaan Komputer. Di Kal. Guru-guru Kh Sek. Men. Di Daerah Bachok, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Razali (1993) Tinjauan Terhadap Keperluan Asas Dalam Pengendalian Komputer. Di Kal. Guru-guru Smv. ( Zon Tengah). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Roslina and M Said, Mohd Nihra Haruzuan (2007) Pembangunan Perisian Multimedia Berbantukan komputer Berasaskan Pendekatan Induktif Bagi tajuk Struktur Pengulangan Bahasa pengaturcaraan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassim, Yuhanis and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2004) Pembelajaran Berbantukan Komputer Multimedia interakrif Kemahiran Hidup Bersepadu Bertajuk Sistem bekalan Air Di Rumah Untuk Pelajar Tingkatan Dua. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassim, Yuhanis and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2003) Pembelajaran Berbantukan Komputer Multimedia interakrif Kemahiran Hidup Bersepadu Bertajuk Sistem bekalan Air Di Rumah Untuk Pelajar Tingkatan Dua. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Heng, Sook Fern and Mohd Nor, Mohad Anizu (2006) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer (pbk) Bagi Permainan Bola Keranjang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Abdul Rahman, Azizah and Md Yunus, Mustafqa (1999) Literasi Komputer Di Kalangan Guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Yusuff, Batu Gajah, Perak Darul Ridzuan. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Azalli, Mohd Farid and Minghat, Asnul Dahar (2006) Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Mata Pelajaran Reka Cipta Menengah Atas bagi Tajuk Sistem. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Khirluddin, Farrah Wahilda and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2006) Perisian Pengajaran Berbantukan Komputer (pbk) Untuk pelajar Pra-sekolah Di Bawah Tajuk Mengenal Haiwan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj M. Noor, Musa and Selamat, Kandar (1999) Kesediaan Guru-guru Khb Di Daerah Pontian Dari Segi Kemahiran Dan Sikap Terhadap Penggunaan Komputer Dalam Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Ahmad, Abd. Aziz and Subari, Kamalularifin (2006) Membangunkan Perisian Modul Pembelajaran Berbantukan komputer ( Pbk ) Tajuk Kecil Sistem Enjin Dalam Mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Tiga. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Ahmad, Robiah and Ismail, Sarimah (1999) Faktor-faktor Pengusaan Komputer Di Kalangan Pelajar-pelajar Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan Dan Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kdpk) Sesi 1998/1999, Di Utm, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ho, Si King and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2006) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Dalam Matapelajaran Fizik Kbsm Tingkatan 5 : Keradioaktifan - Tenaga Nuklear. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hoh, Chon Boh and Joned, Muslim (2002) Sistem Penafasan Manusia Pembangunan Perisian Berbantukan Komputer (pbk) Multimedia Dalam Mata Pelajaran Biologi Kbsm Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Human, Mohd Faizal and Ali, Mohd Fadzli (2006) Pembinaan Perisian Multimedia Pembelajaran Berbantu Komputer (pbk) Mata Pelajaran Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik Tingkatan 5 Bertajuk Motor Arus Terus (a.t). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Husain, Abd Hamid (1993) Keberkesanan Perlaksanaan Kelab Komputer. Di Politeknik Ungku Omar, Ipoh. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Husin, Nor Azwa and Tasir, Zaidatun (2010) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer untuk Prasekolah Bagi Tajuk Mengenal Abjad. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hussein, Mohd Fazil and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2007) Pembangunan Perisian Modul Pembelajaran Berbantukan Komputer Berasaskan Web : Komponen Dan Kendalian Enjin. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hussin, Norliza and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2004) Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Untuk pra Sekolah Bagi Tajuk Komputer Dan Teknologi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

I

Ibrahim, Che Rahim (2000) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bertajuk Sistem Perhumuhan Dalam Manusia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Fazlin and Ahmad, Adnan (2007) Membangunkan Perisian Pembelajaran Berbantu Komputer (pbk) Bertajuk Sistem Hidraulik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Nazri (1997) Tinjauan Terhadap Pengetahuan Pengendalian Komputer. Di Kal. Pel. 5stp (k.h.) Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Norfadilah (2000) Penggunaan Komputer Di Kalangan Guru-guru Sekolah Sekolah Dato Penggawa Timur, Johor Bahru (luar Bandar). Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim., Mohd Fadilah and Sulaiman, Seth (2002) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Sub-tajuk Teori Binaan Asas Jirim Dan Struktur Atom. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Idris, Maryam Syahirah and Shariffudin, Rio Sumarni (2008) Penerapan Kemahiran Generik Oleh Pensyarah Dalam pengajaran Matapelajaran Pendidikan Dan Komputer. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Idris, Mohd Isa (1993) Tinjauan Mengenalpasti Keberkesanan Literasi Komputer. Di Politeknik Ungku Omar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Idris, Murshidi and Joned, Muslim (2003) Membangunkan Perisian Modul Alat Bantu Mengajar (abm) Berasaskan Komputer Bertajuk Sistem Pembiakan Manusia Bagi Mata Pelajaran Sains Tingkatan 3. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Iksan, Istikomah and Ahmad, Salmah (1999) Sikap Pel Spi Di Utm Terhadap Penggunaan Komputer. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Iman, Buniyah and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2000) Satu Tinjauan Mengenai Penggunaan Komputer Di Kalangan Guru-guru Sekolah Menengah Agama Negeri, Daerah Kuala Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Intang, Damilis Justin and Hashim, Abu Bakar (2004) Peranan Keguruan Dalam Melaksanakan Pengajaran Pembelajaran Berbantukan Komputer Di Sekolah-sekolah Menengah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ishak, Azlihartini and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2004) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Sebagai Alat Bantu Mengajar Bagi Topik asid Dan Bes Dalam Mata Pelajaran Kimia Kbsm tingkatan Empat Aliran Sains Tulen. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ishak, Farah Azzahra and Idris, Abdul Razak (2010) Ict Untuk Pengajaran Dan Pembelajaran : keperluan, Tahap Kemahiran Dan Sokongan Kepada pelajar Sains Sosial Utm Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ishak, Fuziah (1998) Tanggapan Guru-guru Kemahiran Hidup Kursus Diploma Perguruan Khas Terhadap Penggunaan Komputer-satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ishak, Mastura and Uzir, Mohd Mohsin (2007) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer (pbk) Dalam Mata Pelajaran Lukisan kejuruteraan Di Institut Kemahiran Mara (ikm) Johor bahru Untuk Tajuk Unjuran Piktorial. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Dzulkifle and Saud, Muhammad Sukri (2010) Penggunaan Komputer Dikalangan Guru-guru Kemahiran Hidup dalam Urusan Kerja di Sekolah-sekolah Kebangsaan Gred A daerah Pontian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Farihah and Aris, Baharuddin (2003) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer (pbk) Bagi Program Microsoft Excel menggunakan Perisian Rakaman Skrin. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Marsitah and Ali, Mohd Fadzli (2007) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer Bagi Tajuk Koordinat Tingkatan Dua Berasaskan Teknik Peta Minda. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Mohd Asri and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2002) Kelengkapan Komputer Dalam Pengurusan Sekolah Rendah Kebangsaan Gred A Di Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Muhammad and Ahmad, Salmah (2006) Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) : prinsip Muamalat Dalam Islam, Pengkhususan Dalam Tajuk Jual Beli Dan Sewaan (kbsm). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Nadiatulmila (2004) Tahap Pembelajaran Literasi Komputer Dikalangan pelajar Tingkatan Empat Aliran Teknikal Di Tiga Buah sekolah Menengah Teknik Di Sekitar Kuala Lumpur. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Nor Hasheila and Mukhari, Abd Wahid (2009) Minat Pelajar-pelajar Tingkatan Empat Sekolah Menengah Akademik Di Negeri Johor Terhadap Mata Pelajaran Vokasional Kursus Grafik Berkomputer. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Norzihana and Aris, Baharuddin (2009) Tahap Literasi Dan Pengintegrasian Komputer Di kalangan Pelajar Tahun Akhir Fakulti Pendidikan, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Sazliman and Idris, Abdul Razak (2003) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Tajuk Pembahagian Sel Mata Pelajaran Sains Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Suraini (2004) Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) berbentuk Latih Tubi Bertajuk Poligon Ii Bagi Mata Pelajaran matematik Kbsm Tingkatan Tiga. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Syarifah Salwa and Mohamed, Mohini (2003) Pembinaan Perisian Berbantukan Komputer (pbk) Dalam Tajuk Kecil Mata Pelajaran Sains Kbsr Tahun Lima (kemandirian Spesis). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Zakirudin and Bilal Ali, Mohamad (2003) Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Matematik Tingkatan Satu: Nombor Bulat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Zalina and Bilal Ali, Mohamad (2003) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer (pbk) Matematik Tingkatan Satu : Peratus. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail @ Besar, Azizah and Lokman, Mohd Tahir (2009) Kemahiran Penggunaan Komputer Dalam Kalangan Guru besar Di Kuala Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismet, Imran and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2000) Penggunaan Komputer Di Kalangan Guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Dato Dol Said, Alor Gajah, Melaka - Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

J

Jaafar, Nor Azam and Said, Hamdan (2001) Perisian Multimedia Pendidikan Berbantukan Komputer Bertajuk Penguat Kendalian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jajuli, Halim (2000) Tahap Kesediaan Penggunaan Komputer Di Kalangan Guru-guru Sekolah Rendah (daerah Kota Setar). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jayadevan, Jayasree and Shariffudin, Rio Sumarni (2003) Keberkesanan Grafik Komputer Dan Latihan Kemahiran Spatial Ke Atas Pelajar Lukisan Kejuruteraan. Satu Kajian Kes. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jerome, Melissa Tan and Abdullah, Zaleha (2006) Pembangunan Perisian Berbantukan Komputer_ bagi Sains Tingkatan Empat: Heredity And_______ variation: Sex Chromosome, Twins And Mutation. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Johan, Norsidah Moha and Sulaiman, Seth (1998) Tinjauan Mengenai Tahap Literasi Komputer. Pel.-pel. Thn. Akhir Stp (a,e&j) Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Johari, Suzailye and Hamzah, Rohana (2004) Keberkesanan Pembelajaran Lukisan Berbantu Komputer (autocad) Dalam Kursus Lukisan Senibina Di Sekolah menengah Teknik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Julius, Walter and Aris, Baharuddin (2005) Pendekatan Pembelajaran Dalam Bidang Teknologi Maklumat(it): pedagogi Atau Andragori. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jumaat, Nurul Farhana and Awang Hamid, Dayang Tiawa (2010) Ict Dalam Pendidikan Anak-anak Orang Asli di Sekolah-sekolah Rendah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jumadi, Norazmi and Ali, Mohd Fadzli (2002) Pencapaian Mata Pelajaran Lukisan Berbantukan Komputer (auto Cad 2011) Di Kalangan Pelajar Tahun 3 Pkpg Sesi 2000/2001 Fakulti Pendidikan. Satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jusoh, Rafidah and Wan Embong, Wan Hassan (2007) Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Nahu Bahasa arab Tingkatan Satu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

K

K.m.kutty, Aminah (1999) Permasalahan Guru-guru Agama Dalam Penggunan Komputer. Di Sek. Men. & Ren. Mukim Batang Berjuntai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kadim, Soleha and Md Noor, Norah (2007) Penambahbaikan Perisian Multimedia Pembelajaran Berbentukan Komputer (pbk)satu Topik Dalam Visual Basic Bernama General Procedure. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kadiman, Sanisah and Ismail, Zaleha (2000) Persediaan Mengajar Matematik Kbsm Berasaskan Komputer Menggunakan Alat Bergraf. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kamarudin, Azah and Joned, Muslim (2007) Membangunkan Modul Perisian Bahan Bantu Mengajar (bbm) Berasaskan Komputer Bagi Tajuk Pembiakan Kbsm Biologi Tingkatan Lima. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kasmo, Mohd Razib and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2003) Sikap Dan Pengetahuan Literaksi Komputer Di Kalangan Pelajar-pelajar Reka Cipta Di Daerah Kota Tinggi, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kassim, Mohd. Ross and Hassan, Johari (1998) Tinjauan Terhadap Pengetahuan Asas Penggunaan Komputer. Di Kal. Pel. Thn. Akhir Stp Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kassim, Tahir and Mohamed, Mohini (2003) Pembinaan Perisian Pengajaran Berbantukan Komputer (pbk) Matematik Kbsm Pelan Dan Dongakan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khairulzaman, Siti Hanis and Tasir, Zaidatun (2011) Penilaian Perisian Multimedia Berbantukan Komputer peringkat Prasekolah Berasaskan Permainan Bagi topik Pengelasan Objek. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khambali, Azman and Surif, Johari (2006) Kajian Terhadap Keberkesanan Penggunaan Teknologi Visat Dalam Sistem Pendidikan Di Sekolah:satu Kajian Kes Di Empat Buah Sekolah Menengah Di Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khasim, Muhd Naim (1999) Fungsi Komputeronen & Logaritma Serta Kegunaannya. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kho, Mei Ping and Mohd Nor, Mohad Anizu (2004) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer (pbk) Bagi Permainan Hoki. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khoo, Vee Lynn and Atan, Noor Azean (2008) Penerapan Kemahiran Insaniah Di Kalangan Guru Pelatih Yang Mengambil Kursus Sains Komputer Di Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kok, See Mai and M Said, Mohd Nihra Haruzuan (2006) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Tajuk Asas Bahasa C++ Mata Pelajaran Pengaturcaraan C+. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kuldas, Seffetullah and Ismail , Hairul Nizam and Hashim, Shahabuddin and Bakar, Zainudin Abu (2013) Unconscious learning processes: Mental integration of verbal and pictorial instructional materials. SpringerPlus, 2 (1). p. 105.

Kuo, Poh Ping and Ismail, Zaleha (2003) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer Bagi Biologi Kbsm Tingkatan Empar (meiosis). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

L

Lacatta, Mustamin and Joned, Muslim (2004) Membangunkan Modul Perisian Alat Bantu mengajar (abm) Berasaskan Komputer bagi Tajuk Sistem Pengangkutan matapelajaran Biologi Kbsm tingkatan Lima. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lai, Sing Nguong and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2006) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer (pbk) Dalam Mata Pelajaran Matematik Kbsm tingkatan Tiga - Poligon Sekata. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Latif, Zaharah (2000) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Meultimedia Bagi Satu Tajuk Kecil Proses Pencernaan Kanji Dalam Sistem Pencernaan Manusia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lau, Ben Ching and Ali, Mohd Fadzli (2003) Pembangunan Perisian Berbantukan Komputer (pbk) Dalam Mata Pelajaran Fizik Kbsm Tingkatan Lima-reputan Radioaktif. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Laziz @ Abd Aziz, Noreen Azura and Joned, Muslim (2002) Pembangunan Perisian Berbantukan Komputer (pbk) Bertajuk Haiwan Vertebrata Bagi Mata Pelajaran Sains Kbsm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Chou Bun and Ismail, Zaleha (2004) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer bagi Sains Kbsm Tingkatan 4 (pembentukan Imej). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Mei Hwa and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2003) Kajian Penggunaan Web Universiti Teknologi Malaysia Di Kalangan Pelajar Tahun 4 Sarjana Muda Sains Dan Komputer Serta Pendidikan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Mei Mei and Idris, Abdul Razak (2006) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer mata Pelajaran Matematik Tingkatan Dua Bertajuk nombor Berarah (pendaraban, Pembahagian Dan Operasi bergabung Bagi Integer). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Wan Ki and Saud, Muhammad Sukri (2009) Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pengajaran Kendiri Permodelan Objek Padu Mata Pelajaran Rekabentuk Berbantu Komputer. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Li, Saiful Mohzan and Ali, Mohd Fadzli (2003) Pembinaan Perisian Berbantukan Komputer (ppk) Untuk Satu Tajuk Kecil Elektronik Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Teras Tingkatan Tiga. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Liew, Chee Long and Joned, Muslim (2002) Pembangunan Perisian Berbantukan Komputer (pbk) Multimedia Bertajuk Pengkolonian Dan Sasaran Dalam Mata Pelajaran Biologi Kbsm Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Liew, Jia Sin and Mohd Salleh, Zanariah (2012) Esl Learners Perceptions On The Usefulness Of Microsoft word 2007 Tools In Editing And English Language Learning. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Chien Yee and Harun, Jamaludin (2001) Pembangunan Perisian Pengajaran Dan Pembelajaran Komputer Berasaskan Video Interaktif Dan Simulasi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Geok Ping and Buntat, Yahya (2003) Penggunaan Komputer Di Kalangan Guru-guru Kemahiran Hidup Bersepadu Di Sekolah Menengah Luar Bandar Daerah Kuantan Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Jiann Ming (1997) Persepsi Pel.-pel. F. Pendidikan Terhadap Kemudahan Makmal Komputer. Yang Disediakan Di F. Pendidikan. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Ser Yen. and Tasir, Zaidatun (2005) Faktor Penggunaan Komputer Dan Kaitannya Dengan Kesediaan Mengikut Pembelajaran Dalam Talian Di Kalangan Pelajar Sarjana Pendidikan Di Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Shih Theng and Dahlan, Mohd Yunos (2004) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbentukan Komputer multimedia Interaktif Permainan Bola Keranjang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Shih Yinn and Ali, Mohd Fadzli (2002) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer Multimedia Interaktif Jahitan Tingkatan Satu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Wee Sinn and M Said, Mohd Nihra Haruzuan (2006) Pembangunan Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) bagi Tajuk Penyelesaian Masalah Untuk Mata Pelajaran pengaturcaraan C ++. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lind, Loura and Saud, Muhammad Sukri (2009) Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pengajaran kendiri Permodelan Kerangka Dawai Mata Pelajaran rekabentuk Berbantu Komputer. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ling, Cynthia Jiy Jiun and Shariffudin, Rio Sumarni (2004) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer (pbk) Bertajuk Hukum Mendel Mata Pelajaran biologi Tingkatan 5. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Liun, Lian and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2006) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bertajuk Lukisan Oblik Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Loh, Li E and Hamdan, Abdul Rahim (2006) Motivasi Pelajar Terhadap Penggunaan Komputer Dalam pembelajaran Fizik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Loi, Irene Chin Chin and Zainuddin, Zainal Abidin (2006) Penghasilan Perisian Pengajaran Dan Pembelajaran berbantukan Komputer (pbk) Dalam Proses Pengajaran Dan pembelajaran Yang Bertajuk ankle Sprain Dalam Subjek kecederaan Dalam Sukan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Loo, Chiew Hui and Abdullah, Zaleha (2006) Pembelajaran Berbantukan Komputer : Pembangunan laman Web Subjek Bahasa Pengaturcaraan I Bagi Tajuk struktur Kawalan Dan Pilihan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Loo, Chik Seng and Shariffudin, Rio Sumarni (2006) Pembangunan Perisian Pengajaran Berbantukan Komputer untuk Tajuk Kecil Dalam Mata Pelajaran lukisan Kejuruteraan Tingkatan 5 (lukisan Elektronik). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Low, Heng Huat and Saud, Muhammad Sukri (2009) Pembinaan Dan Penilaian Modul Pengajaran Kendiri template, Copy, Array Dan Arcs Mata Pelajaran Lukisan berbantu Komputer. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ludin, Farah Alina and Tasir, Zaidatun (2012) Persepsi, Penerimaan Dan Kemahiran Menggunakan Forum Atas Talian Dalam E-pembelajaran Dalam Kalangan Pensyarah Di Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lue, Irene Leh Ping and Aris, Baharuddin (2004) pengggunaan Program Pembedahan Katak Berpandukan Komputer Dikalangan Pelajar-pelajar Tingakatn Enam Dan Perkaitannya Dengan Kecerdasan Pelbagai Satu Kajian Kes. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

M

M. Yasin, Ruhizan and Mustapha, Ramlee and Minghat, Asnul Dahar and Jusoff, Kamaruzaman and Ishar, Azaman and Shamsudin, Shafie PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN LUKISAN KEJURUTERAAN DI SEKOLAH MENENGAH (THE IMPLEMENTATION OF TEACHING AND LEARNING ENGINEERING DRAWING SUBJECT IN SECONDARY SCHOOLS). Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 27, 23–36, 2012.

M.yunus, Nur Fazleena and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2009) Pembangunan Perisian Berbantukan Komputer Untuk Topik Teori Set Berdasarkan Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai Kecerdasan Logik Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Maarof, Mohd Tarmizi and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2000) Tahap Kesedaran Ibu Bapa Pelajar Terhadap Kepentingan Komputer Dalam Pendidikan. Satu Tinjauan Di Felda Palong 9, Gemas, Negeri Sembilan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Maarof, Mohd Tarmizi and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2000) Tahap Kesedaran Ibu Bapa Pelajar Terhadap Kepentingan Komputer Dalam Pendidikan. Satu Tinjauan Di Felda Palong 9, Gemas, Negeri Sembilan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Maarof, Munir (2000) Pembelajaran Komputer Di Kalangan Pelajar Sek. Men. Teknik Sg. Petani 1. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahamad Kolyubi, Mohd Khoirul Naahij and Safar, Ajmain (2006) Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) : perkahwinan Dalam Islam Mengikut Sukatan Kbsm tingkatan Lima. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahiran, Ismail and Subari, Kamalularifin (2002) Sejauh Mana Minat, Kemahiran Dan Penggunaan Komputer Dalam Proses Pengajaran Oleh Guru Teknikal Di Empat Buah Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Sembilan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahmod, Mohd Khairi and Ali, Mohd Fadzli (2003) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk): Sifat Fizikal Haiwan Bertulang Belakang Dan Tidak bertulang Belakang Dalam Matapelajaran Sains Tahun empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahmud, Shidatunnaim and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2003) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Mengenal Abjad Bagi Peringkat Pra Sekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahmuddin, Norita (2004) Penggunaan Komputer Di Kalangan Pelajar Luar Bandar. (satu Kajian Kes Di Sekolah Menengah Kebangsaan Beserah, kuantan, Pahang). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Makhtar, Sukeri (2000) Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk). Mata Pelajaran Matematik Kbsr Tingkatan 1 (poligon). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mamat , Arifin The Usage Of Ict In Shariah: Online Marriage. International Journal Of Humanities And Social Science, 3, 5, .

Mamud, Md Mahyuddin and Md Noor, Norah (2012) Pembangunan Prototaip Sistem Helpdesk E-learning Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Man, Fuziyah and Ali, Mohd Fadzli (2007) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Jenis Tutorial Berasaskan Teori Konstruktivisme matematik Tingkatan Satu- Fraction. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Man, Zulkhairi and Mohamed, Mohini (2002) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Untuk Subtopik Tenaga Dan Perubahan Kimia Bagi Sains Kbsm Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Manaff, Mohd Sahidi and Joned, Muslim (2003) Membangunkan Modul Alat Bantu Mengajar (abm) Berasaskan Komputer Bagi Tajuk Kecil Sisitem Saraf Manusia, Sains Kbsm Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Idris, Rohana and Yahaya, Noraffandy (2008) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer (pbk) Bagi Tajuk Garis Lurus Matematik Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Saad, Norlida and Udin, Amirmuddin (2006) Pembangunan Perisian Pengajaran Berbantu komputer (pbk) : Pandangan Bantuan Berdasarkan sukatan Mata Pelajaran Kurikulum Bersepadu sekolah Menengah (kbsm). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Saaid, Dali Yanie and Ismail, Zaleha (2004) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Topik Tingkatan Satu: Peratus. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Sillah, Saiful Bahri (1999) Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Akademik Pel. Pengajian Kej. Komputer. F.sains Komputer. & Sistem Maklumat Utm, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Taib, Zuliana and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2004) Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Untuk Pra sekolah Bagi Tajuk Mengenal Haiwan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Zin, Rosdi and Ali, Mohd Fadzli (2003) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Multimedia Bagi Mata Pelajran Kimia Kbsm Tingkatan Empat Dalam Tajuk Ikatan Kimia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Ali, Azham Integrating Technology With The Classroom Experience: Learning And Leadership In The Internet Change Of The World Today. International Journal Of Learning And Development, Volume.

Md Desa, Nurul Aini and Yahaya, Noraffandy (2009) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Tajuk Elektrokimia Tingkatan Empat Menggunakan pendekatan Inkuiri-penemuan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Husin, Nurhafiza and Mohd Zaid, Norasyikin (2007) Hubungan Gaya Kognitif Pelajar Sarjana Muda Sains Dan Komputer Serta Pendidikan Terhadap Penggunaan Forum Dalam E-pembelajaran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Isa, Hairul Anuar and Ali, Mohd Fadzli (2001) Celik Komputer Di Kalangan Pelajar-pelajar Tingkatan 4 Sekolah Menengah Tun Fatimah Johor Bahru, Johor: Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Nasir, Mohd Kamaruzaman and Ibrahim, Mohd Ali (2004) Tahap Penggunaan Komputer Di Kalangan Guru-guru kejuruteraan (awam / Elektrik / Jentera) Di Sekolah menengah Teknik Di Seluruh Negeri Kelantan Darul Naim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Nasir, Mohd Mahfuz and Md Nasir, Mohd Mahfuz (2007) Pembangunan Perisian Pengajaran Dan Pembelajaran berbantukan Komputer (ppbk) Bagi mata Pelajaran Vokasional (mpv) pendawaian Domestik Tingkatan 4 Bertajuk kecil Jenis Dan Saiz Kabel Pendawaian Domestik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Noordin, Muhammad Zawawi and Abdol, Mat Jizat (2003) Penggunaan Komputer Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Di Sekolah Bestari Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Nor, Rusbi (2000) Celik Komputer Di Kalangan Pelajar-pelajar Tingkatan 4 Sekolah Menengah Sultan Sulaiman, Kuala Terengganu. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Razali, Mohd Hanafi and Subari, Kamalularifin (2007) Membangunkan Sebuah Perisian Pembelajaran berbantukan Komputer (pbk) Tajuk Kecil Poligon Sekata dalam Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Tingkatan empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Top, Nasirudin and Aris, Baharuddin (2004) penggunaan Teknologi Computer Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran: Satu Tinjauan Kes Di Sekolah Rendah Rintis Program Perkomputeran Di Daerah Batu Pahat, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Yasin, Zaliza and Hassan, Johari (2008) Penggunaan Komputer Di Kalangan Guru-guru Sekolah menengah Di Daerah Seremban, Negeri Sembilan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Jidin, Hasnolhadi and Bilal Ali, Mohamad (2000) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Pelajar Tingkatan Satu Bertajuk Nombor Bulat (isipelajaran Dan Penilaian). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Nafidah, Khairul Anwar and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2004) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer bagi Tajuk Koordinat Tingkatan Dua. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Noor, Siti Nurwaheedah and M Said, Mohd Nihra Haruzuan (2007) Pembangunan Perisian Multimedia Berbantukan Komputer Bagi Topik Asas Kawalan Pengaturcaraan Visual Berasaskan Penggunaan Animasi Flash. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Suhadi, Salihuddin and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2006) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Tajuk Practice Science Bagi Mata Pelajaran Sains pra-sekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md.salleh, Suziana and Ismail, Sarimah (2009) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) : Proses Menjahit ( Kelim ) Berdasarkan Sukatan Pelajaran Pakaian Dan Fabrik Tahun Satu Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan ( Kemahiran Hidup). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mhd Ghazali, Nurnatasha Adila and Bakar, Md Nor (2006) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) bagi Tajuk Fungsi Songsang Dalam Mata Pelajaran Matematik Tambahan Kbsm Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Michael, Spencer and Hashim, Abu Bakar (2006) Sikap Dan Kemahiran Penggunaan Komputer Di Kalangan Guru-guru Sekolah Menengah Teknik Di Bahagian Kucing,sarawak. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Miskam, Mohsen and Udin, Amirmuddin (2006) Pembangunan Perisian Pengajaran Berbantukan Komputer Sebagai Bahan Bantu Mengajar Mata Pelajaran Matematik Tambahan Kbsm Tingkatan 5 Fungsi Trigonometri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Miskiran, Mohamad Faizie and Bilal Ali, Mohamad (2004) Pembelajaran Berbantukan Komputer fizik Kbsm Tingkatan 4 prinsip Keabadian Momentum. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mislan, Abal Mukam and Tasir, Zaidatun (2006) Tinjauan Ke Atas Sikap,kesediaan Kemahiran Dan Cara Pengajaran Grafik Berkomputer Oleh Guru Pendidikan Seni Visual Di Bahagian Beaufort Sabah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Misran, Mohd Hasmir and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2006) Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bertajuk pemotongan Oksi-asetilina Tingkatan 5 Kimpalan Dan Fabrikasi logam. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Ahmad Muhaimin and Suratman, Azmi Shah (2003) Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer Perkara Asas Fardhu Ain Bab Bersuci (wudhu) Dan Solat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Azmawati and Md Noor, Norah (2007) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berasaskan Web Untuk subjek Teknologi Maklumat Dan Komunikasi tingkatan 4 - Penyelenggaraan Komputer Peribadi. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Naaisham and Ali, Mohd Fadzli (2003) Membangunkan Perisian Pengajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Mata Pelajaran Automotif Tingkatan Empat Bertajuk Asas Pergerakan Enjin Empat Lejang (ape4l). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Noor Al Mahdin and Buntat, Yahya (2008) Keberkesanan Penggunaan Alat Bantu Mengajar Berbantukan Komputer Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Subjek Kemahiran Hidup (kh) Di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah, Alor Star, Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Ali, ahmad Zamzuri (2012) Difficulties In Learning Programming:views Of Students. In: International Conference On Current Issues In Education, 15-16 Sept 2012, Yogyakarta,indonesia.

Mohamad Amin, Nurul Ain and Yeo, Kee Jiar (2007) Tinjauan Penggunaan Komputer Dalam Kalangan Guru di Dua Buah Sekolah Menengah Teknik Dalam Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Noor, Norhayati and Junaidi, Juhazren (2007) Mengkaji Hubungan Di Antara Pencapaian Akademik Dengan Sikap Pelajar Terhadap Perisian Multimedia Yang Telah Dipelajari Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir Ijazah Sarjana Muda Sains Dan Komputer Serta Pendidikan (fizik, Kimia Dan Matematik) Di Fakulti Pendidikan, Utm, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Yahya, Rizal and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2003) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer (pbk) Pengajian Kejuruteraan Jentera (pakaian Perlindungan Keselamatan). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Yatim, maizatul Hayati (2001) A Case Study On Pkpg (it) Students In Teachers Training Colleges. In: Seminar Pendidikan Upsi 2001, 6 - 8 Mei 2001, Kuala Lumpur,malaysia.

Mohamad Yatim, maizatul Hayati (2004) Kuiz Atas Talian Berasaskan Web:pelaksanaan & Kebolehgunaan. In: Persidangan Antarabangsa Pertama Upsi-upi, 8-9 Ogos 2004, Kuala Lumpur,malaysia.

Mohamaed Ali, Mohd. Abdullah (1992) Tinjauan Permasalahan Penglibatan Pel. Dalam Persatuan Sains Komputer. (p.e.r.s.a.k.a.) Di Utm Kampus Cawangan Jalan Semarak, Kuala Lumpur Sesi 90/91. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed, Hasnah and Abdol, Mat Jizat (2002) Pendidikan, Teknologi Dan Komputer : Hubung Kait Antara Sikap Dan Tingkahlaku Pentadbiran Sekolah Menengah Yterhadap Komputer, Di Daerah Kota Tinggi, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed, Mohd Hilmi and Yahaya, Noraffandy (2010) Pembangunan Perisian Berbantukan Komputer Bagi Tajuk Adobe Photoshop Berdasarkan Persekitaran Konstruktivisme. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed, Mohd Jazril Yusoff and Yeo, Kee Jiar (2007) Pembangunan Perisian Pengajaran Dan Pembelajaran berbantukan Komputer (ppbk) Bagi Mata Pelajaran Pengajian kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik Tingkatan Empat bertajuk Diod. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed, Zaidi and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2003) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Mata Pelajaran Teori Teknologi Automotif Tingkatan Lima Bertajuk Kotak Gear Manual (kgm). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed @ Md. Naim, Mohd Fuad and Shakib, Sulaiman (2004) Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) :- perkahwinan Dan Pelaksanaannya Dalam Hukum Islam, dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Tingkatan 5 kementerian Pendidikan Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed Ghazi, Noraminah and Yahaya, Noraffandy (2010) Persepsi Guru-guru Terhadap Pengintegrasian Sumber Teknologi Berkomputer Di Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed Nyan, Asma and Hassan, Johari (2012) Kesediaan Mahasiswa Tahun Akhir Sarjana Muda Sains Dan Komputer Serta Pendidikan Mengajar Mata Pelajaran Komputer Di Sekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohammad, Norhayati (2000) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Multimedia Mata Pelajaran Matematik Tingkatan Empat Bertajuk Garis Dan Satah Dalam Tiga Matra. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohammad, Radin Khairuddin and Mohd Noor, Norani (2004) penggunaan Komputer Dalam Pengajaran Dan Pemebelajaran Kemahiran Hidup Dikalangan Guru-guru Daerah Johor Bahru, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohammad Mazli, Norzalilah and Mohamed, Mohini (2003) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Dalam Satu Tajuk Kecil Matapelajaran Biologi Tingkatan Empat (ekosistem Terancam). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohammed Ariff, Noor Azizun and Ibrahim, Mohd Ali (2009) Pembangunan Modul Eksperimen Fizik Berbantukan Komputer Bagi Tajuk Kinematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Ali, Kamaruddin (2004) Pembangunan Perisian Multimedia Berasaskan Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Matematik Tingkatan Satu Kbsm, Bagi Topik Nombor Bulat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Alimi, Lokman and Saud, Muhammad Sukri (2009) Pembinaan Modul Pengajaran Kendiri Pemodelan Permukaan 3 Dimensi Mata Pelajaran Rekabentuk Berbantu Komputer. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Amin, Mohd Fajuri (2000) Penggunaan Komputer Di Kalangan Guru-guru Kemahiran Hidup Dalam Mengorganisasi Mata Pelajaran Kemahiran Hidup: Kajian Di Sekolah-sekolah Menengah Daerah Maran, Pahang Darul Makmur. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Ariffin, Nor Farhana and Saud, Muhammad Sukri (2009) Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pengajaran Kendiri Polylines Dan Blocks Dan Attribute Bagi Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Berbantu Komputer. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Ariffin, Shamsaipul and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2008) Modul Pembelajaran Kendiri Mata Pelajaran Reka Bentuk berbantu Komputer Autocad 3d. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Bikan, Mohd Ruzani and Shariffudin, Rio Sumarni (2012) Pembangunan Perisian Berbantukan komputer (pbk) : Kefahaman Surah Al-qadr. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Daud, Nur Dasima and Hassan, Johari (2006) Penggunaan Pengajaran Berbantukan Komputer (pbk) Dalam pengajaran Dan Pembelajaran Oleh Guru Kimia Di Daerah Kota tinggi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Desa, Siti Zubaidah and Mohamed, Mohini (2003) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Dalam Satu Tajuk Kecil Matapelajaran Sains Kbsr tahun Emp At (tabiat Pemakanan Haiw An). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Din, Nurul Ain and M Said, Mohd Nihra Haruzuan (2007) Pembangunan Perisian Multimedia Berbantukan Komputer Bagi Eksperimen Kimia Tingkatan Lima: Tindak Balas Penyesaran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Hasnan, Nor Aidawati and Mukhari, Abd Wahid (2007) Pembangunan Perisian Pengajaran Dan Pembelajaran berbantukan Komputer (pbk) Untuk Mata Pelajaran vokasional (mpv) Menservis Peralatan Elektrik Domestik tingkatan Lima. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Husain, Mohd Shaifullah (2000) Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer: Perkakasan Storan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Jamil, Nadzrah and Idris, Abdul Razak (2003) Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer Tajuk Kecil Elektrolisis Dalam Mata Pelajaran Sains Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Kharudin, Widad and Junaidi, Juhazren (2007) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Tajuk Asas Pengaturcaraan Komputer. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Mislani, Mohd Razale and Hassan, Johari (2002) Penggunaan Komputer Oleh Pensyarah Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran : Satu Tinjauan Di Kalangan Pensyarah Fakulti Sains Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Nasir, Mohd Nazri and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2003) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Mata Pelajaran Sains Kbsm Tingkatan Dua Bertajuk Respirasi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Nawawi, Hamdan and Idris, Abdul Razak (2003) Penggunaan Komputer Dan Internet Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Oleh Guru Di Sekolah Menengah Teknik Di Seluruh Negeri Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Noordin, Muhd Tarmizi and Kamin, Yusri (2006) Pembangunan Perisian Pengajaran Berbantukan Komputer Untuk Tajuk Kecil Dalam Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Tngkatan 5 (lukisan Pengorakan). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Nor, Norma Aida and Idris, Abdul Razak (2009) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Tajuk Penjelmaan Dalam Matapelajaran Matematik kbsm Melalui Pembelajaran Secara Kontekstual. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Nor, Zasmani and Kayat, Md Yusup (2002) Tahap Penggunaan Komputer Di Kalangan Guru-guru Kemahiran Hidup Di Sekolah-sekolah Menengah Akademik Daerah Pasir Puteh, Kelantan Darul Naim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Razali, fadhlina and Shariff, amily Shafila and Ahmad Zaki, nadia Akma (2012) Satu Kajian Rintis Tentang Bagaimana Tenaga Pengajar Ict Mengatasi Masalah Pengajaran Bahasa Pengaturcaraan Komputer Topik Struktur Kawalan. In: International Conference On Public And Social Science, 28-sep-12, Melaka,malaysia.

Mohd Said, Zakaria and Bilal Ali, Mohamad (2000) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Matematik Tingkatan Satu Bertajuk Nombor Negatif (pengenalan, Aktiviti, Penilaian). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Saim, Salila and Joned, Muslim (2002) Pembinaan Perisian Multimedia Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Mata Pelajaran Biologi Tingkatan 4 Saling Tindakan Antara Aorganisma. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Salleh, Mohd Shahrul Azhar and Mukhari, Abd Wahid (2007) Pembangunan Perisian Pengajaran Dan Pembelajaran berbantu Komputer (pbk) Bagi Tajuk Menservis Peralatan penyejukkan Dan Penyaman Udara Bagi Mata Pelajaran vokasional. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Salleh @ Elias, Mohd Fazly (2004) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer (pbk) Matematik Tingkatan Satu Kbsm, bagi Topik Pecahan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Samidi, Nurul Akhmal and Mohd Salleh, Shaharuddin (2007) Penambahbaikan Perisian Pembelajaran Matematik berbantukan Komputer Bertajuk decimals Tingkatan 1. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Shukry, Shuzahernie and Kailani, Ismail (2004) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer matematik Kbsm Tingkatan Satu Bertajuk Solid geometry. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Sis, Zarifa and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2010) Pembangunan Sistem Kehadiran Pelajar Sekolah Secara atas Talian Bagi Modul Penjaga. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Yunus, Kamelia and Abdullah, Zaleha (2006) Aplikasi Pembelajaran Bahasa Pengaturcaraan C++ Dalam Tajuk Struktur Pilihan Melalui Pendekatan Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Di Peringkat Matrikulasi / Pra Universiti. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Zaid, Norasykin and Tasir, Zaidatun (2006) Kajian Terhadap Teknik Penyelesaian Masalah Dalam Pembelajaran Pengaturcaraan Komputer Di Kalangan Pelajar Fakulti Pendidikan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Zain, Nooradzhar (2000) Keberkesanan Penggunaan Komputer Di Kalangan Guru-guru Kemahiran Hidup, Sek. Men. Keb. Daerah Kulai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Azahar Tuan Dir, Tengku and Othman, Widad (2000) Students Perceptions Towards Automated System And Maintenance Tecknology Course4 Offered By Malaysia France Institute. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Saffeia, Mohd. Fadzri and Hashim, Shahrin (2006) Amalan Penggunaan Komputer Oleh Guru Dalam Proses pengajaran Dan Pembelajaran Serta Pengurusan Maklumat Di sekolah Menengah Dato Seri Amar Diraja, Muar, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Salleh, Zainal (1993) Rekacipta Perisian Sistem Maklumat Pengurusan Pel. Sek. Men. (s.m.p.). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Sidek, Suzana (1995) Satu Tinjauan Mengenai Kesesuaian Penggunaan Perisian Komputer. Autocad Dalam Bidang Rekaan Fesyen Bagi Kursus Kh Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Sidek, Zamani (1998) Literasi Komputer. Di Kal. Staf Akademik Di 2 Buah Maktab Perguruan Di Sarawak Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Zain, Mohd. Zaidi (1998) Sistem Maklumat Kakitangan Sek. Berkomputer. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Zain, Nooradzhar and Subari, Kamalularifin (2002) Sikap Afektif Guru-guru Kemahiran Hidup Daerah Kulai, Johor Terhadap Penggunaan Komputer. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohmad Mahyudin, Mohamad Faizal and Saud, Muhammad Sukri (2011) Pembangunan Perisian Multimedia Berteraskan Pembelajaran Berbantukan Komputer Bagi Topik Kerja-kerja Asas Kimpalan Arka Dengan Teori Pbm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohmad Mahyudin, Mohamad Faizal and Saud, Muhammad Sukri (2011) Pembangunan Perisian Multimedia Berteraskan Pembelajaran Berbantukan Komputer Bagi Topik Kerja-kerja Asas Kimpalan Arka Dengan Teori Pbm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mokhtar, Mamat Sanusi and Hassan, Johari (2002) Penggunaan Komputer Dan Internet Di Kalangan Pensyarah Fkm, Utm Skudai Dalam Proses Pengajaran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mokhtar, Norhidayu and Hassan, Arbaat (2004) Membangunkan Modul Perisian Alat Bantu Mengajar (abm) berasaskan Komputer Bagi Tajuk Pergerakan Bahan merentasi Membran Plasma, Biologi tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muda, Mohd Shaupi and Sayed Ahmad, Sayed Mahussain (2007) Persepsi Pelajar Spi (space) Terhadap Subjek Komputer Dalam Kursus Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (pengajian Islam). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muda, Ramlah and Abdullah, Zaleha (2007) Pembangunan Koswer Pendidikan Berbantukan Komputer dengan Menggunakan Pendekatan Teori Pembelajaran behaviorisme Bagi Topik Kebarangkalian 1. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhamad, Norhaliza and Bakar, Md Nor (2006) Pembangunan Perisian Multimedia Berbentukan Komputer (pbk)bagi Aspek Penyelesaian Masalah Yang Melibatkan Fungsi Dalam Subjek Matematik Tembahan Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhamad Hussin, Muhammad Sharifuddin and Mohd Said, Mohd Rizal (2006) Persepsi Pelajar Tahun Akhir Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan, Fakulti Pendidikan Terhadap Penggunaan Komputer Di Dalam Pengajaran Dan Pembelajara. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhammad, Affandi and Ahmad, Adnan (2004) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantu Komputer untuk Tajuk Sistem Penyejukan Enjin. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhmud., Muhammad Zafifi (2004) Pengisian Pembelajaran Berbantukan Komputer Bagi Pengajian Kejuteraan Elektrik & Elektronik Bab Transistor Dwikutub. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mukhari, Abd Wahid (2004) Membangunkan Perisian Multimedia Pendidikan Berbantukan Komputer Dalam Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Bertajuk Pandangan Bantuan Bagi Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Musa, Fatimah and Abdullah, Zaleha (2006) Tahap Kesediaan Penggunaan Komputer Dan Internet Di Kalangan Pelajar 3 Sph Dan 4 Sph Program Khas Pensizwazahan Guru (pkpg) Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia (utm) Dalam Proses Pengajaran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Musa, Noor Azman and Joned, Muslim (2003) Membangunkan Perisian Modul Alat Bantu Mengajar (abm) Berasaskan Komputer Bagi Tajuk Dunia Dan Deria Kita Di Bawah Subtajuk Mata Manusia Sains Tingkatan 2. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Musly Thahar, Tiza Lytha Rimaya (2000) Reka Bentuk Perisian Berbantukan Komputer Bagi Mata Pelajaran Amalan Ketukangan Bertajuk Proses Penyambungan - Kimpalan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mustafa, Mohd Affendi and Mukhari, Abd Wahid (2004) Pembangunan Perisian Pengajaran Berbantukan Komputer untuk Tajuk Kecil Dalam Mata Pelajaran Lukisan kejuruteraan Tingkatan 5 (lukisan Perspektif). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mustafa, Mohd Nazri (2006) Pembangunan Perisian Pengajaran Berbantukan komputer Untuk Tajuk Kecil Dalam Mata Pelajaran lukisan Kejuruteraan Tingkatan 5 (lukisan Elektronik). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mustafha, Hanif Hazirin and Kamin, Yusri (2007) Pembangunan Perisian Pengajaran Berbantukan komputer (pbk) Dalam Matapelajaran transportation Air Conditioning (dmr2142) di Institut Kemahiran Mara (ikm) Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mustapha, Ikmal and Junaidi, Juhazren (2006) Membangunkan Sebuah Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer Bagi Tajuk Pengenalan Kepada Komputer Dalam Mata Pelajaran Teknologi Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik Tingkatan Lima, Kurikulum Baru Sekolah Menengah (kbsm) Kementerian Pendidikan Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

N

Napiah, Siti Rohani and Mohd Salleh, Shaharuddin (2009) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Untuk Topik Pecahan Tingkatan Satu Menggunakan Pendekatan Masteri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Narasuman, Suthagar and Yunus, Md. Rizal Md. and Kamal, Azlan Ahmad NET GENERATION STUDENT TEACHERS: HOW TECH-SAVVY ARE THEY? Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 26, No. 1, 71–89, 2011.

Nasaru, Nilmah and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2004) Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) dengan Mengunakan Elemen-elemen Multimedia Dan Teoriteori pembelajaran Bagi Matapelajaran Kimia Bab elektrolisis. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Neo, Shun Zhi and Ali, Mohd Fadzli (2003) Pembangunan Perisian Pembelajran Berbantukan Komputer (pbk) Dalam Mata Pelajaran Fizik Kbsm Tingkatan Empat-momentun Linear. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ng, Fui Lin and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2006) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Mata Pelajaran Biologi Kbsm Tingkatan Empat (human Digestive System). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ngah, Muhammad Azam and Joned, Muslim (2006) Membangunkan Modul Perisian Alat Bantu Mengajar (abm) Berasaskan Komputer Bertajuk Geseran Bagi Matapelajaran Pengajian Kejuruteraan Mekanikal Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ngah Nordin, Nursyaida Syarafina and Bilal Ali, Mohamad (2009) Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer berdasarkan Pendekatan Kontekstual Bagi tajuk Graviti Untuk Subjek Fizik Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nor, Mohd Azami and Hassan, Johari (1998) Implikasi Penggunaan Komputer. Terhadap Pembelajaran Pel. Thn. Akhir Stp (k.h.) Utm, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nor Azme, Nur Ain and Nizar, Tamar Jaya (2013) Pembelajaran Berbantukan Komputer Pendidikan Akhlak Tahap 1 Sekolah Agama Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nordin, Fatimah Nornajmah and Joned, Muslim (2007) Membangunkan Perisian Modul Bahan Bantu Mengajar (bbm) berasaskan Komputer Bagi Subtopik Kecil solar System sains Kbsm Tingkatan Tiga. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nordin, Nur Eryanty and Hassan, Arbaat (2004) Membangunkan Perisian Modul Alat Bantu Mengajar (abm) berasaskan Komputer Bagi Tajuk Kecil Pergerakan Dan sokongan Pada Haiwan Di Bawah Tajuk Besar Pergerakan Dan sokongan Bagi Matapelajaran Biologi Kbsm Ting. 5. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

O

Omar, Ahmad Syazwan and Saud, Muhammad Sukri (2010) Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pengajaran kendiri Permodelan Objek Padu Mata Pelajaran rekabentuk Berbantu Komputer. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Omar, Mohd Fairuz and Ibrahim, Mohd Ali (2004) Tinjauan Pembelajaran Lukisan Kejuruteraan Berbantukan komputer (autocad) Terhadap Pelajar Tahun 4 Pendidikan teknik Dan Vokasional, Fakulti Pendidikan Universiti teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Omar, Syahidee and Saud, Muhammad Sukri (2009) Pembinaan Dan Penilaian Modul Pengajaran Kendiri garisan Dan Peralatan Penting; Dan Bulatan Dan Bantuan untuk Melukis Bagi Mata Pelajaran lukisan Kejuruteraan Berbantu Komputer. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Osman, Ahmad Rasidi (1992) Kajian Pengunaan Komputer. Di Kal. Guru-guru Sek. Di N.johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Osman, Noor Hasfizasuriyati and Idris, Abdul Razak (2006) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Matematik Bagi Tajuk Pecahan Menggunakan Model fraction Bars. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Osman, Oskasmazila (2000) Hubungan Antara Amalan Keibubapaan Dengan Masalah Sosial Di Kalangan Pelajar Diploma Sains Komputer, Institut Sains Dan Teknologi Darul Tazim, Tampoi, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Osman, Zainuddin (1997) Pelaksanaan Sistem Komputer. Dalam Pend. Di Sek.-sek. Men. Di N.johor-satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Ahmad Annuar and Ahmad, Adnan (2004) Pengajaran Guru Menggunakan Lukisan Berbantu komputer ( Auto Cad ) Membantu Pelajar Memahami Asas lukisan Kejuruteraan Di Daerah Kinta , daerah Kuala Kangsar , Daerah Larut, Matang Dan Selama di Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Nurul Ashadiah and Idris, Abdul Razak (2006) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer (pbk) Bagi Tajuk Pembahagian Nombor Perpuluhan menggunakan Model Pembahagian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Siti Aisyah and Uzir, Mohd Mohsin (2007) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Dalam Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Di Institut kemahiran Mara (ikm) Johor Bahru Bagi Tajuk Lukisan Keratan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Siti Nur and Ali, Mohd Fadzli (2007) Kesediaan Diri Bakal Guru 4 Spt Universiti Teknologi Malaysia Bagi Mengajar Matematik Menggunakan Pengajaran Berbantukan Komputer (pbk): Satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman @ Ab. Rahman, Zulkepeli and Bilal Ali, Mohamad (2003) Pembangunan Perisian Pengajaran Berbantukan Komputer (pbk) Tutorial Bagi Mata Pelajaran Matematik Tingkatan Satu Tajuk Nombor Perpuluhan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othong, Ahmad and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2006) Kaitan Pernyataan Hasil Pembelajaran Kursus Dengan Item Peperiksaan Akhir Fakulti Kejuruteraan Mekanikal,fakulti Sains Komputer Dan Sistem Maklumat Dan Fakulti Kejuruteraan Sumber Asli,universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

P

Pang, Lee Yee (2000) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer Mata Pelajaran Matematik Tingkatan Satu Sudut Dan Garis Selari. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Phoon, Cheng Kit (1991) Pengukuran & Penilaian Pemprosesan Jawapan Ujian Objektif Serta Analisis Item Secara Berkomputer. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Po@foo, Lai Yin and Nordin, Aziz (2009) Tinjauan Terhadap Penggunaan Pengajaran Berbantukan Komputer Bagi Mata Pelajaran Kimia Tingkatan 4 Di Smk, Ipoh, Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Poey, Sok Hua and Atan, Noor Azean (2006) Pembangunan Perisian Bbm Berasaskan Animasi Berkomputer bagi Simulasi Teori Kinetik Jirim (mata Pelajaran Fizik Kbsm tingkatan Empat). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Poon, Chong Khim (2004) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer ( Pbk ) Bertajuk Memotong Bagi Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Mekanikal ( Pkm ). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Primus, Pancratius and Harun, Jamaludin (2005) Kajian Penggunaan Komputer Riba Dan Lcd Di Kalangan Guru-guru sekolah Menengah Luar Bandar Di Salah Sebuah Daerah Di Negeri sabah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

R

Rahim, Idayati and Hushin, Hassan (2009) Pelaksanaan Program First Year Experience (fye) Di fakulti Alam Bina, Fakulti Kejuruteraan Dan Sains geoinformasi Serta Fakulti Sains Komputer Dan Sistem maklumat Universiti Teknologi Malaysia (utm). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rahim, Nasrudin (2000) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer: Tajuk: Teorem Pithagoras Tingkatan 2. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Raja Baharuddin, Raja Azman Shah (1999) Mengenalpasti Punca Guru-guru Khb Tidak Menggunakan Komputer. Dalam Pengurusan, Pengajaran & Pembelajaran Di Sek.-sek. Men. Daerah Teluk Intan, Perak D.ridzuan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Raja Nirwani, Raja Lop Badri and Abdul Kadir, Arifin (2011) Pengaruh Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (tmk) Dalam Pembelajaran Pelajar Orang Asli. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

Rakkata, Sainuddin and Kayat, Md Yusup (2004) Pembangunan Perisian Pengajaran Berbantu Komputer (pbk) Bertajuk Cerun Bagi Mata pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam (pka) Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ramlee, Noraini and Joned, Muslim (2007) Membangunkan Modul Perisian Bahan Bantu Mengajar (bbm) Berasaskan Komputer Bertajuk Pepejal Geometri Ii Bagi Mata Pelajaran Matematik Tingkatan Dua. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ramlee, Norbahayu and Joned, Muslim (2003) Membangunkan Modul Alat Bantu Mengajar (abm) Berasaskan Komputer Bertajuk Penyebaran Cahaya. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ramli, Nurun Najwa and Muhamad, Azhar (2004) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) pendidikan Islam Kbsr Tahun 6. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ramli, Rosidah and Aris, Baharuddin (2004) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk)bagi Topik Sistem Pengangkutan, Kejuruteraan Jalan Raya Dan Lalulintas (pka) Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rashid, Noraniha and Uzir, Mohd Mohsin (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tahap Literasi Komputer Di Kalangan Pelajar-pelajar Institut Kemahiran Belia Negara (ikbn), Pontian, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rasiman, Mohd Nizam and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2006) Pembinaan Perisian Multimedia Pembelajaran Berbantukan komputer Bagi Mata Pelajaran Teknologi Kimpalan tingkatan Empat Bertajuk Alator Kimpalan Gas. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Razak., Azli and Bilal Ali, Mohamad (2000) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantu Komputer Matematik Tingkatan Satu Bertajuk Nombor Negatif (integer Dan Operasi Penambahan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Razali, Abdul Rahim and Ahmad, Adnan (2002) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Enjin Petrol Empat Lejang Bagi Mata Pelajaran Teknologi Automotif Tingkatan 4 Dan 5. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rebo, Mohd Sean and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2003) Kesediaan Mahasiswa Sarjana Muda Dan Komputer Serta Pendidikan Dengan Pengkhususan Matematik, Kimia Dan Fizik Mengajar Mata Pelajaran Komputer Di Sekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Renu, Thavamani (2000) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Multimedia Bagi Mata Pelajaran Matematik Kbsm Tingkatan Dua Dalam Tajuk Statisk. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rokman, Harianti and Muhamad, Azhar (2006) Kesediaan Guru Pendidikan Islam Terhadap Penggunaan komputer Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran di Sekolah Menengah Kebangsaan Zon Skudai johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Roslan, Tarmizi (2000) Perbezaan Di Antara Guru-guru Baru Dan Guru-guru Lama Dalam Menggunakan Teknologi Maklumat Dalam Tugas Seharian Di Dua Sekolah Menengah Teknik Di Ipoh, Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rosli, Nor Azian and Joned, Muslim (2002) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Multimedia Bagi Satu Tajuk Kecil Biologi Kbsm : Perbandingan Di Antara Proses Dan Melosis. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rozali, Siti Nazilah and Junaidi, Juhazreen (2008) Pembangunan Perisian Berbantukan Komputer (pbk) berdasarkan Strategi Tutorial Bagi Tajuk Ikatan Kimia tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ruslan, Liza and Atan, Noor Azean (2012) Pembangunan Sistem E-rekod Perolehan Bahan Pusat Sumber Sekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

S

Sa ali, Rohidawati and Ali, Mohd Fadzli (2007) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer bagi Poligon Matematik Tingkatan 1 Berasaskan model Kemp. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saad, Ab. Latif (1994) Persembahan Multimedia Berasaskan Komputer. Bagi Tajuk Kikir Di Dalam Silibus Kursus Amalan Bengkel Mesin Ting.4 Smv. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saad, Ahmad Faizal and Suratman, Azmi Shah (2003) Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer Bab Puasa Dan Zakat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saem, Zaimah and Bilal Ali, Mohamad (2003) Pembangunan Perisian Pengajaran Berbantukan Komputer (pbk) Latih Tubi Bagi Mata Pelajaran Matematik Tingkatan Satu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saemah, Mat Sahir and Habib, Mat Som (2011) Penggunaan Ict Dalam Kalangan Guru Pemulihan Sekolah Rendah Dalam Daerah Hulu Selangor. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

Saian, Nazrujehan and Ali, Mohd Fadzli (2003) Persembahan Multimedia Berasaskan Komputer Bagi Tajuk Kitaran Asas Penyejukan Di Dalam Sukatan Mata Pelajaran Kursus Penyejukan Dan Penyamanan Udara Tingkatan 4 Di Sekolah Menengah Teknik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saleh Huddin, Mohamad Damanhuri and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2002) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bertajuk ‘buah-buahan Dan Sayur-sayuran’ Bagi Kanak-kanak Pra-sekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Salleh, Noraini and Abd Hamid, Hazil (2002) Penilaian Rekabentuk Grafik Dalam Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) : Pengajian Kejuruteraan Awam Tingkatan Empat ‘sumber Bekalan Air’. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Salleh, Suraya and Ibrahim, Halijah (2007) Pembangunan Perisian pempelajaran Berbantukan Komputer (pbk), sukan Olahraga (balapan & Lompat Jauh), pendidikan Sukan Suaian Kategori Cacat Penglihatan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Salleh, Zahidi and Bachik, Ahamat (2002) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sikap Guru-guru Teknikal Terhadap Penggunaan Komputer Di Sekolah Menengah Teknik Nibong Tebal, Pulau Pinang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Samad @ Abdul Samad, Abdul Halim (2000) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer Bertajuk: Pepejal Dan Isipadu Ii (mencari Luas Permukaan Pepejal) Tingkatan 2. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Samsudin, Mohd Haslan (1996) Penghasilan & Penilaian Komputeronen Pilihan Manipulatif Tambahan Pada Peringkat Ting.3. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Samsurkhar, Siti Nurfareha and Md Noor, Norah (2012) Modul Pembelajaran Topik Fungsi Dalam Pengaturcaraan C++ Berasaskan Model Ideal. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sankaran, Surendran and Saad, Norazlinda (2013) Efikasi Kendiri Dengan Penggunaan Teknologi Perisian Kursus: Satu Tinjauan Di Sekolah Menengah Kebangsaan Harian. In: Prosiding Seminar Hasil Penyelidikan Sektor Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan 2013, 2 - 3 Julai 2013, Universiti Utara Malaysia, Edc Hotel.

Sankaran, Surendran and Saad, Norazlinda (2012) Penerimaan Teknologi: Peranan Lokasi Sekolah Sebagai Moderator. In: Prosiding Seminar Majlis Dekan-dekan Pendidikan Ipta 2012, 6 -9 Oktober 2012, Johor: The Zon Regency Hotel.

Sankaran, Surendran and Saad, Norazlinda (2012) Perspektif Penerima Rogers Dengan Inovasi Perisian Kursus. In: Proceeding Of The 5th Upsi-upi Conference On Education 2012, 1 -3 Oktober 2012, Selangor: Concorde Hotel.

Sankaran, Surendran and Saad, Norazlinda (2013) Web Based Instruction Dan Rapid Prototyping Model: Satu Kajian Kes Di Smk Tanjung Pauh. In: Proceedings Of National Case Study Conference (ncsc) 2013., 20-22 Jun 2013, Sabah: Le' Meridien Hotel.

Santhira Sakaran, Krishna (2000) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (enjin). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sapuan, Norhafizah and Mohamed, Mohini (2003) Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Dalam satu Tajuk Kecil Matapelajaran Biologi Tingkatan 4 (sistem Pencernaan Manusia). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saribin, Mohd Hazizi and Hassan, Johari (2004) Penggunaan Komputer Sebagai Alat Bantu Mengajar dikalangan Guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Di daerah Klang, Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sarmidi, Mohd Ikhasan and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2002) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer Bertajuk Penerokaan Ke Alam Haiwan Bagi Kanak-kanak Pra-sekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sarone, Badariskon (1994) Tinjauan : Penempatan Komputer. Di Bengkel Kej. Serta Penggunaannya Di Kal. Guru-guru Teknikal Di Smv. N.perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

See, Kean Seng (2009) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer (pbk) Bagi Mata Pelajaran Fizik Tingkatan 4 bertajuk Heat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sek, Soi Kim (1997) Mengenalpasti Pengetahuan Penggunaan Komputer. Di Kal. Pel. F. Pendidikan Ambilan Julai 1997/98. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Selamat, Bariah and Ahmad, Salmah (1999) Tinjauan Berkaitan Pengetahuan Asas Penggunaan Komputer. Di Kal. Pel.-pel. 4spi Kearah Melaksanakan Pengajaran Pend. Islam B.k. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sellapah Sivam, S. Selvanayagam and Lokman, Mohd Tahir (2003) Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elaktronik Tingkatan Lima Bertajuk Separuh Pengalir. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Senong, Siti Rohani and Abdul Latif, Mohd Abbas (2010) Persepsi Pelajar Terhadap Penggunaan Teknologi (komputer) dalam Matapelajaran Pendidikan Islam. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Seow, Yen Ni and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2007) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer (pbk) Dalam Mata Pelajaran Matematik Kbsm tingkatan Empat Garis Dan Satah Dalam Tiga Matra (sudut Di Antara Garis Dengan Satah). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shaharudin, Nur Azlina and Joned, Muslim (2004) Membangunkan Modul Alat Bantu Mengajar (abm) berasaskan Komputer Bagi Tajuk Kecil sistem Pertahanan Badan Manusia biologi Kbsm, Tingkatan Lima. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shamat, Norhisham and Kayat, Yusup (2003) Persepsi Guru Sains Dan Matematik Terhadap Penggunaan komputer Di Sekolah-sekolah Menengah Daerah Mersing, johor Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shariff, Kamarul Zaman (2003) Literasi Komputer Di Kalangan Pelajar-pelajar Tingkatan 2 yang Mengambil Subjek Kemahiran Hidup Bersepadu di Sekolah Menengah Kebangsaan Buyong Adil, Tapah, Perak. satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shariff, Kamarul Zaman and Hassan, Zainudin (2004) Literasi Komputer Di Kalangan Pelajar-pelajar Tingkatan 2 yang Mengambil Subjek Kemahiran Hidup Bersepadu di Sekolah Menengah Kebangsaan Buyong Adil, Tapah, Perak. satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shunmugam, Thenmalar and Nordin, Aziz (2004) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Dalam Mata Pelajaran Kimia Kbsm tingkatan 4 Ikatan Ionik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sidek, Khatijah (1991) Kriteria Pemilihan Perisian Mikro Komputer. Untuk Pegawai Perkhidmatan Pend. Di Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sidek, Mohd Jamil and Hamzah, Rohana (2003) Satu Tinjuan Terhadap Tahap Penggunaan Komputer Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Penamis, Segamat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sieu-ming, Voon and Joned, Muslim (2002) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Tajuk Sistem Pencernaan Manusia Mata Pelajaran Biologi Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Siron, Mohd Nor Azizi and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2003) Pembelajaran Berbantukan Komputer Matematik, Pra Sekolah Mengenal Angka 0 Hingga 9. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sitim, Stillah and Idris, Abdul Razak (2006) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer Subjek Teknologi Maklumat Dan Komunikasi bagi Tajuk Keselamatan Komputer Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sobri, Muhammad Faqhri and Mohd Nor, Mohad Anizu (2009) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) bagi Subjek Kecergasan Fizikal. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sook Jhee, Yoon and Rajendran, Nagappan UNSPECIFIED In: UNSPECIFIED.

Sook Jhee, Yoon and Rajendran, Nagappan and Rosma, Osman and Seva Bala, Sundaram (2012) Developing Open And Localized Educational Resources For Learning And Teaching Higher Order Thinking Skills. In: Glocall, 18-20 Oct 2012, China.

Sook Jhee, Yoon and Rajendran, Nagappan and Rosma, Osman and Seva Bala, Sundaram (2012) Developing Open Educational Resources (oer) For Malaysian Classrooms: The Hots Experience. In: Regional Symposium Of Oer: An Asian Perspective On Policy And Practices, 17-19 Sep 2012, Penang.

Ssekamanya, Siraje Abdallah (2010) Ict Framework For Comprehensive Career Information And Development For School Children. In: The First International Conference On Electronic Management, Tripoli ,libya, 1-4 Jun 2010.

Subakir, Hairudin (2000) Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer Mata Pelajaran Kemahiran Hidup (kerja Paip Asas). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Suguna Sundran, Nalla Sundran (2000) Pembelajaran Berbantukan Komputer Sistem Pengangkutan Dan Kejuruteraan Jalan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Suhaimin, Intan Marini and Yahaya, Noraffandy (2011) Pembangunan Perisian Multimedia Berbantukan Komputer Berasaskan Simulasi Bagi Eksperimen Kimia tingkatan Lima: Kadar Tindak Balas. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Suib, Kamarudin and Minghat, Asnul Dahar (2007) Inovasi Borang Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup (kemahiran Teknikal) Sekolah Menengah Secara Manual Kepada Borang Berkomputer. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sukeri, Muhammad Takiyudin and Awang, Habibah (2003) Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) : Perkara-perkara Asas Fardhu Ain (pafa) Dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sulaiman, Najah and Ali, Mohd Fadzli (2003) Penggunaan Komputer Di Kalangan Guru: Satu Tinjauan di Empat Buah Sekolah Menengah daerah Kubang Pasu, Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sulaiman, Saipol Bahrin (2000) Tahap Pengetahuan Asas Tentang Komputer Dan Multimedia Di Kalangan Guru-guru Agama Sekolah Menengah Daerah Batang Padang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sulaiman, Suhaida and Mohd Noor, Norani (2006) Perisian Berbantukan Komputer Untuk Tajuk Tanaman Hiasan bagi Matapelajaran Kemahiran Hidup. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Syed Hassan, Sharifah Sariah (2009) Ict Training For Teachers: Engaging Or Deceiving. In: International Conference Teaching And Learning In Higher Education, 23-25 Nov 2009, Legend Hotel,kuala Lumpur.

Syed Hassan, Sharifah Sariah and Nik Abdul Rahman , Nik Suryani Investigation Of Student Engagement Model Of Science Teaching With Ict. European Journal Of Social Sciences, 15, 4,.

T

Tachinamutu, Mogana and Ali, Mohd Fadzli (2004) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Multimedia Bagi Mata Pelajaran Kimia Kbsm Tingkatan Lima Dalam Tajuk Sebatian Karbon. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tai, Li Yung and Mohd Salleh, Shaharuddin (2009) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer Menggunakan Pendekatan Permainan Bagi Mata Pelajaran Fizik Tingkatan Empat: Forces And Motion Work, Energy And Power. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tai, Li Yung and Mohd Salleh, Shaharuddin (2009) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer Menggunakan Pendekatan Permainan Bagi Mata Pelajaran Fizik Tingkatan Empat: Forces And Motion Work, Energy And Power. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Taib, Laslie (1997) Sikap Guru Terhadap Penggunaan Komputer. Di Smt Kota Tinggi Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Taisin, julita@norjietta and Ab Karim, rohaizah (2011) Kepentingan Tahap Kemahiran Asas Penggunaan Ict Dalam Kalangan Guru Dalam Memantapkan Proses P&p Di Sekolah. In: Seminar Kebangsaan Pengajaran Bahasa Melayu, 20-22 Dis 2011, Perak,malaysia.

Talib, Norehan and Mohd Zaid, Norasyikin (2007) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer (pbk) Bagi Mata Pelajaran Matematik Kbsm tingkatan 1 Bertajuk Ukuran Asas. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Jessica Tein Tein and Awang Hamid, Dayang Tiawa (2010) Mengkaji Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan mobile Learning Dalam Proses Pembelajaran Dalam kalangan Pelajar, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Poh Fong and Mukhari, Abd Wahid (2004) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer ( Pbk) Bertajuk Lukisan Oblik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Shin Yi and Mukhari, Abd Wahid (2006) Membangunkan Perisian Pengajaran Dan Pembelajaran berbantukan Komputer (pbk) Lukisan Kejuruteraan Untuk tajuk Lukisan Mekanikal. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Tee Kim and Aris, Baharuddin (2006) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer Bertajuk Daya Geseran Bagi Pengajian Kejuruteraan Mekanikal Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan Choon Keong, and Lee Kean Wah, and Dg Norizah Ag Kiflee@dzulkifli, and Soon Singh A/l Bikar Singh, and Roslee Talip, and Pathmanathan A/l K.suppiah, A Study To Determine The Supporting Tools Of Information And Communication Technology (ict) In Creativity Among Student Teachers Of A Public University In Sabah, Malaysia. Jurnal Pemikir Pendidikan, Ums, Jilid ( 2010).

Tang, Hing Pak and Mohd Noor, Norani (2004) Penggunaan Komputer Oleh Guru-guru Kemahiran Hidup Bersepadu Di 6 Buah Sekolah Menengah, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tang, Siew Jin and Joned, Muslim (2002) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Tajuk Ekosistem Mata Pelajaran Biologi Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tangah, Roslan and Mohamad, Ahmad Marzuki (2008) Pembangunan Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) berasaskan Web : Pengurusan Jenazah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tay, Chin Choo and Shariffudin, Rio Sumarni (2006) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Mata Pelajaran Fizik Tingkatan 4 bab 3 - Daya Dan Tekanan (pengertian Tekanan Dan Pengertian Tekanan Dalam Cecair). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tee, Keok Kwee (2000) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer Bagi Topik Pecahan (tambahan Dan Tolak Pecahan). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tee, Kim Cheng and Atan, Noor Azean (2008) Pembangunan Pembelajaran Berbantukan Komputer Bagi asas Pembangunan Laman Web Menggunakan Microsoft Frontpage Berasaskan Reka Bentuk Teori Beban Kognitif. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tee, Lee Fang and Shariffudin, Rio Sumarni (2010) Hubungan Kesedian Guru Dengan Penggunaan Ict Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Peringkat Sekolah Menengah Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tee, Lee Teck (1994) Pengunaan Komputer. Sebagai Alat Pengajaran-pembelajaran Satu Tinjuan Di Sek. Men. Daerah J.bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Teng, yan Fang Jane (2002) Attitudes Sivils And Knowledge Needs Of Women Teachers In Ict Application. In: 5th Asean Conference Of The Academy Of Hrd, 11 Feb - 11 Mei 2002, Putrajaya,malaysia.

Tey, Kien Huat (1998) Pengaruh Latar Belakang Keluarga & Minat Pel. Terhadap Penglibatan Pel.-pel. Dalam Kelab Komputer. Di Sek. Men. Tun Mamat, Tangkak. Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Thien, Frankie and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2006) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Dalam Mata Pelajaran Matematik Kbsm Tingkatan Tiga - Trigonometri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ting, Heng Huo and Tan, Soo Yin (2004) Tahap Penggunaan Komputer Di Kalangan Guru kemahiran Hidup Di Enam Buah Sekolah Menengah kebangsaan Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tiong, Guo Siang and Nordin, Aziz (2007) Tahap Kesediaan Guru Dalam Penggunaan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ict) Berasaskan Komputer Bagi Pengajaran Dan Pembelajaran Sains. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tiong, Leh Ling and Shariffudin, Rio Sumarni (2004) Pola Personaliti Dan Pemikiran Kritis Dengan Aktiviti-aktiviti Pengajaran Pembelajaran Berbantukan Komputer Kalangan Pelajar Fab, Fke, Fkm, Fkkksa, Fksg, Fppsm Dan Fs, Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tuan Mahmood, Tuan Arif and M Said, Mohd Nihra Haruzuan (2008) Tahap Penggunaan Ict Dalam P&p Di Kalangan Pelajar Jabatan Multimedia Pendidikan ( Spk, Spp, Spt ) Utm Semasa menjalani Latihan Praktik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

U

Umar, Irfan Naufal and Jamiat, Nurullizam POLA PENYELIDIKAN ICT DALAM PENDIDIKAN GURU DI MALAYSIA: ANALISIS PROSIDING TEKNOLOGI PENDIDIKAN MALAYSIA (TRENDS OF ICT RESEARCH IN TEACHER EDUCATION: AN ANALYSIS OF THE MALAYSIAN INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY PROCEEDINGS). Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 26, No. 1, 1–14, 2011.

W

Wan Abdul Samad, Wan Utma Izwah and Bilal Ali, Mohamad (2002) Pembangunan Perisian Pengajaran Berbantukan Komputer (pbk) Latih Tubi Bagi Mata Pelajaran Matematik Tingkatan Satu Tajuk Nombor Bulat, Gandaan Dan Faktor Pecahan, Nombor Perpuluhan, Peratus Dan Nombor Negatif (1). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Abdullah, Wan Azhani and Junaidi, Juhazren (2007) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Tajuk Fungsi Di Dalam Pengaturcaraan Visual Basic Dengan Penerapan Teori Konstruktivisme Berasaskan Pengalaman Dan Penjelajahan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Abdullah, Wan Mohd Shukri and Idris, Abdul Razak (2002) Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer Bertajuk Komponen Elektronik Litar Bersepadu Dan Geganti Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Tiga. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Muda, Wan Mohd Nasir (2000) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Multimedia Dalam Satu Tajuk Kecil Sains Kbsm Tingkatan Tiga Sistem Suria Kita. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Salleh, Wan Noorul Hisham and Ali, Mohd Fadzli (2004) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer Bagi Mata Pelajaran Kimia Kbsm Tingkatan 4 Bertajuk: Garam, Peka Kimia Dan Keselamatan Makmal Kimia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wee, Fwen Yep and Ismail, Zaleha (2003) Pembangunan Perisian Kursus Pembelajaran Berbantukan Komputer Untuk Topik Interaksi Antara Komponen Biosis Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wong, Jin Wen and Md Noor, Norah (2006) Pembangunan Perisian Multimedia Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Satu Topik Dalam Visual Basic bernama General Procedure. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wong, Kah Leong and Ahmad, Adnan (2007) Perisian Pengajaran Dan Pembelajaran Berbantu komputer Berbentuk Macromedia Flash untuk Subjek Lukisan Kejuruteraan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wong, Kok Kiang and Shariffudin, Rio Sumarni (1999) Pembinaan Perisian P.b.k. Multimedia Dalam Satu Tajuk Kecil M.pelajaran Fizik Spm Pengenalan Kepada Sistem Komputer Digital. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wong, Ming Ming and Idris, Abdul Razak (2006) Kajian Mengenai Penggunaan E-learning Utm Di Kalangan pelajar Tahun 5 Sarjana Muda Sains Dan Komputer Serta pendidikan (spt, Spp Dan Spk). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wong, Sung Hing and Kassim, Abu Hassan (2003) Perspesi Guru Berkelulusan Teknik Dan Vokasional Terhadap Penggunaan It Dalam Pendidikan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wu, Kam Yin and Shariffudin, Rio Sumarni (2006) Pembinaan Inventory Pengajaran Guru Fizik Berasaskan Teory Kecerdaskan Pelabgai-pendekatan Konstruktivisme (model Meedham) Dan Kontekstual (model Hull) Bagi Pembelajaran Berkomputer. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Y

Yaacob, Mat Sopi and Lokman, Mohd Tahir (2003) Penggunaan Komputer Dalam Proses Pembelajaran Tidak Formal Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat, Sekolah Menengah Kebangsaan Kangkong Pasir Mas, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yaacob, Norhayati and Subari, Kamalularifin (2003) Penggunaan Komputer Di Kalangan Pensyarah-pensyarah Politeknik Johor Bahru Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yaacop, Nurul Widad and Mohd Yusof, Farahwahida (2013) Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Pendidikan Ibadat Tahap 1 Sekolah Agama Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yaakop, Muhammad Elham and Idris, Abdul Razak (2004) Perisian Pembelajaran Berbantu Komputer mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Elektrik Dan elektronik (pengenalan). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yahiya, Nor Zainiah and Udin, Amirmuddin (2006) Pembangunan Perisian Pengajaran Dan Pembelajaran berbantukan Komputer (ppbk) Bagi Tajuk Transistor dwikutub Untuk Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan elektrik Dan Elektronik Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yahya, Fadilah and Hamzah, Rohana (2004) Keberkesanan Kursus Rekaan Fesyen Berbantukan komputer Di Politeknik Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yap, Fee Peng and Mohamed, Mohini (2003) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Mata Pelajaran Sains Upsr Yang Bertajuk Alam Kehidupan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yeap, Chu Im and Aris, Baharuddin (2004) Pembangunan Perisian Multimedia (pembelajaran Berbantukan Komputer Bagi Tajuk Ukur Kejuruteraan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yeap, Soo Yin and M Said, Mohd Nihra Haruzuan (2006) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Tajuk Pengenalan Kepada Pengaturcaraan Visual basic. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yoe, Pick Ling and Md Noor, Norah (2006) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer (pbk) Bagi Subjek Bahasa Pengaturcaraan berasaskan Visual Dalam Tajuk Pengaturcaraan berstruktur : Gelung. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yong, Chee Kieng and Joned, Muslim (2001) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantu Komputer (pbk) Bertajuk Pengangkutan Darat Mata Pelajaran Teknologi Kejuruteraan Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yong, Li Choon (2000) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Mata Pelajaran Matematik Tingkatan 1 Bertajuk Nombor Perpuluhan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yoon Sook Jhee, and Rajendran Nagappan, and Rosma Osman, and Seva Bala Sundaram, and , and , (2012) Developing Open And Localized Educational Resources For Learning And Teaching Higher Order Thinking Skills. In: Glocall, 18-20 Oct 2012, China.

Yoon Sook Jhee, and Rajendran Nagappan, and Rosma Osman, and Seva Bala Sundaram, and , and , (2012) Developing Open Educational Resources (oer) For Malaysian Classrooms: The Hots Experience. In: Regional Symposium Of Oer: An Asian Perspective On Policy And Practices, 17-19 Sep 2012, Penang.

Yusof, Azman and Hushin, Hassan (2004) Pembinaan Perisian Berbantukan Komputer Bagi Matapelajaran Pengajian Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik Tingkatan Empat Topik Pearuh azman. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusof @ Yusop, Norhayati (2003) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer (pbk) Mengenal Tubuh Saya Bagi Peringkat Prasekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusop, Mohd Shahril and Bilal Ali, Mohamad (2000) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Pelajar Tingkatan Satu Bertajuk Nombor Bulat ( Pengenalan, Aktiviti Dan Permainan). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusop, Yusnita and Bilal Ali, Mohamad (2003) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Matematik Tingkatan Satu : Pecahan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yussin, Mohd Jeofrey and Hassan, Johari (2002) Penggunaan Komputer Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Di Kalangan Pensyarah Fakulti Pendidikan Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Z

Zaharudin, Rozniza (2013) Design and development of E-HEARME Portal (ICT Courses) for the hearing-impared individuals. PhD thesis, UKM.

Zainal Abidin, Ahmad Hisham (2003) Penilaian Pengajaran Dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (ppbk) Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Bagi Matapelajaran Pengajian Kejuruteraan Jentera Di Sekolah-sekolah Menengah Teknik Di Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zainal Rasid, Adilah and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2004) Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer bab Bumi Dan Alam Semesta dalam Mata Pelajaran Sains kbsr Tahun Lima. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zainudin, Ahmad Sofri and Idris, Abdul Razak (2007) Pembangunan Sistem Pembelajaran Berbantukan komputer Berasaskan Web Bagi Matapelajaran matematik Tingkatan Satu Bertajuk Pecahan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zaiton, Mohd Azeal and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2007) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer (pbk) Pergerakan Mekanikal Untuk Pelajar tingkatan Satu (mengenal Pasti Jenis Dan Fungsi Gear). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zakaria, Hairulniza and Sulaiman, Hanim (2009) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berpandukan komputer (pbk) Bagi Tajuk Pecahan Tingkatan Satu berdasarkan Model Pembelajaran Assure. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zakaria, Mohammad Khairul Nizam and Shariffudin, Rio Sumarni (2002) Satu Tinjauan Tentang Celik Komputer Di Kalangan Pelajar Pendidikan Khas (cacat Pendengaran) Di Sekolah Menengah Kebangsaan Aminuddin Baki, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zakaria, Muhamad Zandar and Subari, Kamalularifin (2007) Membangunkan Sebuah Perisian Pembelajaran berbantukan Komputer (pbk) Tajuk Kecil Pengecilan Dan pembesaran Dalam Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zakaria, Muhammad Aznan and Kamin, Yusri (2007) Membangunkan Perisian Pengajaran Berbantukan Komputer Bagi Kursus Diploma Teknologi Kejuruteraan (penyejukan Dan Penyamanan Udara) Institut Kemahiran Mara Untuk Subjek Automotive Air Conditioning (dmr 2142). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zulkifli, Nurul Nadwa and Ali, Mohd Fadzli (2012) Membina Pemikiran Kritis Daripada Pembelajaran Secara kolaboratif Melalui Forum Dalam Talian Di Institusi pengajian Tinggi Awam Di Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zulkipli, Lynda Noor Afzan and Saud, Muhammad Sukri (2009) Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian modul Pengajaran Kendiri pendimensian Dan Teks Bagi Mata Pelajaran lukisan Kejuruteraan Berbantu Komputer. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

This list was generated on Sun Sep 20 00:13:12 2020 +08.