Items where Subject is "Educational Technology > Computer Aided Learning"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: , | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z
Number of items at this level: 360.

,

, Abdulhameed Kayode Agboola and Kamal Basha, Madarsha and Ahmad Marzuki, Haji Zainuddin (2006) Lecturer Perception Of E-learning As A New Environment For Teaching And Learning. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Phd" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

, Roslinda Alias and Kamal Basha, Madarsha (2006) Human Sciences Students' Attitudes Towards Computer And Their Computer Use : An Exploratory Study At The Matriculation Centre Iium. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, UNSPECIFIED.

A

Ab Jalil, Sharifah and Ali, Mohd Fadzli (2003) Pembangunan Perisian Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Tajuk Pembiakan Tumbuhan Mata Pelajaran Sains Tingkatan 3. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab. Halim, Noor Izana and Abu, Mohd Salleh (2012) Mengatasi Kesukaran Pembelajaran Dalam Topik Bulatan Di Kalangan Pelajar Tingkatan 2 Menggunakan Geometers Sketchpad. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Aziz, Mohd Kamarul Adhar and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2003) Rekabentuk Pembangunan Perisian Berbentukan Komputer (pbk) Yang Bertajuk Mengenal 7 Buah-buahan Tempatan Untuk Peringkat Kanak-kanak Pra Sekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Karim, Khusairi @ Mohd Khusairi and Junaidi, Juhazren (2007) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Tajuk Rentetan Dalam Pengaturcaraan Komputer. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Latif, Mohd Yusri and Selamat, Kandar (2007) Pembangunan Perisian Pengajaran Berbantukan Komputer (pbk) : Lukisan Pengorakan Berdasarkan Sukatan Pelajaran Kurikulum Brsepadu Sekolah Menengah (kbsm). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Rahman, Noor Azizah (2008) Pembangunan Perisian Multimedia Berbantukan Komputer Berasaskan Simulasi Bagi Eksperimen Kimia Tingkatan Lima : Kadar Tindak Balas. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Rahman, Noor Azizah and Tasir, Zaidatun (2010) Metacognitive Scaffolding Through Facebook In Authoring System Subject. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Kadir, Zulhairi and Hassan, Johari (2000) Pembinaan Perisian Multimedia Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bertajuk Buku Tunai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Manan, Zainuddin (1998) P.b.k. Enjin 4 Lejang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Rahman, Saat (1993) C.a.i.-kelengkapan & Aksesori Kimpalan Oksi-asetilina. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Wahab, Ahmad Faizal and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2006) Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) untuk Mata Pelajaran Teknologi Automotif Tingkatan empat: Bab Enjin (kendalian Enjin 4 Lejang). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd.hamid, Zuraidah and Yahaya, Noraffandy (2008) Mereka Bentuk Dan Membangunkan Laman Web Berkenaan Bahan Bantu Mengajar Berorientasikan Pbk Untuk Subjek Matematik Sekolah Menengah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Aziz, Hasifah and Hamzah, Abdul Rahman (2011) Keberkesanan Pembelajaran Menggunakan Forum Dalam sistem E-learning: Kajian Kes Pelajar Tahun 4spi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Halim, Suhaida and Ali, Mohd Fadzli (2006) Pembangunan Dan Pengujian Perisian Multimedia dalam Matapelajaran Pengajian Kejuruteraan elektrik Dan Elektronik Tingkatan Lima Bagi Tajuk get Logik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Hamid, Mohd Firdaus and Kastiran, Tamjes (2003) Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Mata Pelajaran Pendidikan Islam Tingkatan Empat (ibadat Haji & Umrah). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Hussain, Siti Hasmah and Ismail, Sarimah (2009) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Tajuk Pastri Lapis, Berdasarkan Kursus Asas Penyediaan makanan Dan Pemakanan Tahun 1 Program Sarjana Muda teknologi Serta Pendidikan (kemahiran Hidup). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Jalil, Suhanim and Ismail, Zaleha (2008) Pembangunan E-pembelajaran Berasaskan Moodle Bagi Topik Ratio And Proportion. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Karim, Abdul Malek and Veloo, Arsaythamby An Empirical Investigation Into The Role Of Enjoyment, Computer Anxiety, Computer Self-efficacy And Internet Experience In Influencing The Students' Intention To Use E Learning: A Case Study From Saudi Arabian Governmental Universities. Turkish Online Jou.

Abdul Latif, Siti Suhaira (2004) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Mata Pelajaran Kimia Kbsm Tingkatan Empat (elektrokimia). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Abdullah (2000) Perisian Pbk, Mata Pelajaran Kemahiran Hidup, Elektif Manipulatif Tingkatan 3 - Sistem Enjin. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Nadia Asyikin and Mohd Zaid, Norasyikin (2007) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Menggunakan Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Penyelesaian Masalah Bagi Matapelajaran Fizik Tingkatan 4, Bab 3 Daya Dan Tekanan (tekanan Gas Dan Tekanan Atmosfera). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Nornabiah and Idris, Abdul Razak (2009) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bertajuk Mari Belajar Membaca Bagi Kanak-kanak prasekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Nurul Shuhadah and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2009) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Topik Bulatan Matematik Tingkatan 2 Berasaskan teori Konstruktivisme. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Suraya and Ismail, Zaleha (2006) Pembinaan Perisian Interaktif Penambahan Dan penolakan Integer Dalam Sistem Pengoperasian Linux. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Wahab, Rohana and Atan, Noor Azean (2006) Pembangunan Bahan Bantu Mengajar Menerusi animasi Berkomputer Bagi Tajuk Jirim, Kimia tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Abdul Halim and Mohamed, Mohini (2007) Penggunaan Modul Pembelajaran Bulatan Berasaskan Perisian Kde Interactive Geometri (kig)pada Tahap Pemikiran Geometri Pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Hisham and Mukhari, Abd Wahid (2006) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) latih Tubi Matematik Kursus Ppu Untuk Mata Pelajaran Teknologi Ppu (tek.ppu):tingkatan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Mohammad Saad and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2003) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Mata Pelajaran Sains Kbsm Tingkatan Tiga Pembiakan Seks Tumbuhan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Norshuhada and Idris, Abdul Razak (2012) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Belajar Membaca Berdasarkan Kaedah Fonetik Untuk Murid Prasekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Norul Safarinie (2004) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer (pbk) Matapelajaran Kimia, Bab Pengoksidaan Dan penurunan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Rohaya and Aris, Baharuddin (2002) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Multimedia Bagi Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Kbsm (teras) Tingkatan 3 Dalam Tajuk Perkebunan: Membiak Tumbuhan Secara Seks Dan Aseks. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Suhaila and Mohd Kosnin, Azlina (2008) Kesan Kaedah Deometers Sketchpad Berbanding Pencapaian Pelajar Dalam Topik transformasi. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah@Mustafa, Anna Christina (2004) Bridging the digital divide through the eLearning Centers Project. A collaboration amongst school, state and community. In: SEAMEO - UNESCO Education Congress and Expo, 27 - 29 May 2004, Bangkok, Thailand..

Abu Bakar., Mohamad Fu ad and Aris, Baharuddin (2002) Pembangunan Prototaip Perisian Subtopik Menganalisis Penambahan Dan Penolakan Warna Sains Tingkatan Empat Sekolah Menengah Bestari Melalui Penggunaan Ipbk Sebagai Alat Kognitif : Suatu Kajian Kes. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Samah, Roziah and Sidin, Zaitun (2010) Penggunaan Cd Pakej E-pembelajaran Subjek Pengurusan Sumber Di Kalangan Pelajar Kursus Perguruan Lepasan Ijazah Institut Pendidikan Guru Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Adwani Asmael, Ebtessam Bashir and Shariffudin, Rio Sumarni (2011) The Effects Of Asynchronous Collaborative learning Networks On Students Learning performance And Satisfaction. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Aimi Ruzaini and Bilal Ali, Mohamad (2010) Perisian Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Persatuan Unit Beruniform Sekolah Menengah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Asmaizha and Nordin, Aziz (2007) Pembangunan Berbantu Komputer Bagi Mata Pelajaran Kimia tingkatan Empat Topik Acid And Bases. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Mohamad Shihar and Ahmad, Adnan (2007) Membangunkan Perisian Pembelajaran Berbantu Komputer (pbk) Bertajuk Sistem Penyejukan Enjin. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Mohd Faizal and Mohamed, Mohini (2002) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Untuk Subtopik Jirim Dan Bahan Bagi Sains Kbsm Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Nurul Aini and Aris, Baharuddin (2010) Persepsi Pelajar Tingkatan Empat Mengenai Pengajaran Berbantukan Komputer ( Pbk) Dalam Subjek Fizik : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Romizah (1992) P.b.k. Pembinaan Perisian Perisian Kursus Bagi M.pelajaran Teknologi Elektronik Ting.4 (kemuatan) Di Smv. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Syarbani and Ramli, Jamaluddin (2000) Pembelejaran Berbantu Komputer:pembelajaran Menggunakan Perisian Microsoft Access. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Al-dheleai, Yahya Mohamed Hashem and Tasir, Zaidatun (2010) Students Perception Towards The Use Of Social networking Tools As An E-learning Platform. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Alenezi, A. R. and Karim, A. M. A. and Veloo, A. An Empirical Investigation Into The Role Of Enjoyment, Computer Anxiety, Computer Self-efficacy And Internet Experience In Influencing The Students' Intention To Use E Learning: A Case Study From Saudi Arabian Governmental Universities. Turkish Online Journal Of Educational Technology, 9, 4, .

Ali, Fatimah (1980) The Utilization of the Malaysian Educational Television. Asia Pacific Journal of Educators and Education, 2 (1). pp. 62-78.

Ali, Norfabialhaiyu and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2000) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Mata Pelajaran Matematik Kbsr Bertajuk Pecahan (tahap 1 & Tahap 2). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Rahayu and Minghat, Asnul Dahar (2006) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bertajuk Ukur Aras. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Zainol Azhar and Ali, Mohd Fadzli (2002) Pembangunan Perisian Berbantukan Komputer Bertajuk Litar Logik Bagi Mata Pelajaran Teknologi Elektronik Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Alias, Hairani and Ali, Mohd Fadzli (2003) Pembangunan Perisian Multimedia pembelajaran Berbantu Komputer (pbk) Mata Pelajaran teknologi Automotif: Sistem Penyejukan Cecair. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Alsagoff, Sharifah Alwiah (1979) Istilah -Istilah dan Konsep Media, Media Pendidikan, Alat-Alat Pandang-Dengar, Teknologi Pendidikan, dan Teknologi Pengajaran. Asia Pacific Journal of Educators and Education, 1 (1). pp. 54-62.

Amin, Siti Norazhreen and Wan Embong, Wan Hassan (2006) Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Akidah Tingkatan Satu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ang, Ai Kiar and Ali, Mohd Fadzli (2002) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Dalam Pendidikan Sains Bertajuk Sistem Pengangkutan Manusia Bagi Tingkatan Dua (2). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Anis, Kevin Kellen and Idris, Abdul Razak (2007) Pembangunan Perisian Berbantukan Komputer (pbk) matematik Tingkatan Satu Bertajuk Luas. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Anoar, Azreen and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2008) Pembinaan Perisian Pengajaran Berbantu komputer (pbk) Basic Autocad 2007 (2d) Bagi Mata pelajaran Lukisan Kejuruteraan Berbantu komputer. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Anumanathan, Yadevan (2000) Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Mata Pelajaran Kejuruteraan Elektrik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Appalanayudu, Suguna and Ismail, Zaleha (2005) Pembelajaran Geometri Di Kalangan Pelajar Dalam Persekitaran pengaturcaraan Logo. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ariffin, Norzihana and Mohamed, Mohini (2004) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) bertajuk The Living Things And Non-living Things Bagi Mata pelajaran Sains Pra Sekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Arifin, Juwairiah and Hassan, Johari (2008) Pembinaan Instrumen Penilaian Untuk Menilai Perisian Cdrom interaktif (cdri) Matapelajaran Fizik Sekolah menengah Kebangsaan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Asim, Aizat Akmal and Udin, Amirmuddin (2004) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer (pbk) Bagi Topik Ukur Kejuruteraan tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Askarizadeh, Amin and Wan Mansur, Wan Fara Adlina (2010) Network-based Microteaching And The Role Of Peer Feedback. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Aspuri, Badria and Aris, Baharuddin (2003) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Program Microsoft Excel Menggunakan Perisian Rakaman Skrin. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ataei, Ehsan and Puteh, Fatimah (2012) Using Youtube Videos To Teach Negotiation Skills In English Language Learning. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Atan, Hasniza and Ibrahim, Mohd Ali (2007) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) berasaskan Model Kitaran Pembelajaran Sains Bagi Konsep jirim Sains Tingkatan 1. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Atan, Siti Nurulhuda and Mohd Noor, Norani (2010) Pembinaan Perisian Pengajaran Berbantu Komputer (pbk) introduction To Basic Orthographic Drawing (2d) Bagi mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Attari, Azadeh and Bilal Ali, Mohamad (2012) An Investigation On Wiki As An Educational Tool In Higher Education. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang @ Musa, Rosaini and Abdullah, Zaleha (2006) Pembangunan Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Tajuk Penambahan Dan Penolakan Pecahan Tingkatan Satu (media Laman Web). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang Teh, Muhammad (2000) Membina Perisian Pembelajaran Komputer (pbk) Multimedia Dalam Satu Tajuk Matematik Kbsm Tingkatan Dua (koordinat). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ayob, Aminah and Mohamed, Abdul Rashid (2004) E-Learning For Life - With A Difference. In: SEAMEO-UNESCO Education Congress & Expo.

Aziz, Nor Afizah and Mohd Salleh, Shaharuddin (2009) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Menggunakan Pendekatan Pembelajaran Kontekstual bagi Matapelajaran Matematik Tingkatan 1 : Perimeter And area. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

B

Berdu, Zulaiha and Hassan, Arbaat (2004) Pembangunan Modul Alat Bantu Mengajar (abm) berasaskan Komputer Bagi Sub Tajuk pertumbuhan Tumbuhan, Biologi Kbsm tingkatan Lima. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bong, Maureen Mei Yean and Mohd Nor, Mohad Anizu (2004) Pembangunan Perisian Pembelajaran berbantukan Komputer (pbk) Bagi Permainan Tenis. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Borhan, Md Saref (2000) Pembinaan Perisian Pbk Multimedia Matematik Tingkatan 1 Bertajuk Peratus. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bujang, Zaidi (2004) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer Topik Perintang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bukhari, Suhaila and Junaidi, Juhazren (2007) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Tajuk Pengenalan Kepada Pengaturcaraan Dan Struktur Kawalan Pilihan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

C

Chan, Shiau Wei and Ismail, Zaleha (2010) Peer Interaction In Computer-supported Collaborative Learning Using Dynamic Mathematics Solfware. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chan, Valerie Sue Lin and Abdul Razak, Noor Zainab (2006) The Use Of Microsoft Powerpoint To Learn English Language Among Uitm Pre-diploma Students. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Daud, Mohd Tamizi (1991) Rekabentuk Perisian Pembelajaran B.k. Untuk Sebahagian Matapelajaran Binaan Bangunan Dengan Menggunakan Bahasa Pengarang Linkway. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Embi, Umi Kalsom and Joned, Muslim (2007) Membangunkan Modul Perisian Bahan Bantu Mengajar (bbm) Bertajuk Pembinaan Geometri Bagi Mata Pelajaran Matematik Tingkatan Dua. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Harun, Suzana and Tasir, Zaidatun (2000) Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Mata Pelajaran Matematik Kbsm Tingkatan Satu (perimeter Dan Luas). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chee, Jane Fui Khyun and Junaidi, Juhazren (2007) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Mata Pelajaran Matematik Kbsm Tingkatan Satu Bertajuk Perimeter And Area Berdasarkan Teori Pembelajaran Kognitif. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chien-ee, Voon and Ismail, Zaleha (2004) Pembangunan Perisian Berbantukan Komputer (pbk) bagi Topik Sistem Respirasi Luar Manusia dalam Matapelajaran Biologi Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chin, Gabriel Vui Wen and Ali, Mohd Fadzli (2006) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer (pbk) Bertajuk Teorem Pithagoras Bagi matematik Tingkatan 2. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chong, Wai Yee and Mohamed, Mohini (2003) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk): Menyiasat Alam Fizikal Dalam Sains Kbsr Bagi Tahun Empat, Tahun Lima Dan Tahun Enam. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Choo, Chong Poh and Idris, Abdul Razak (2004) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Tajuk Elektrolisis Mata Pelajaran Kimia tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Choon Keong, Tan and Kean Wah, Lee and K Han, Chrispina Gregory and Salfarah Abdullah, (2012) Web 2.0 @ Ums. In: Web 2.0 Di Ipta Malaysia. Centre For Academic Development, Ukm #2 Jabatan Pengajian Tinggi, Kptm: Bangi. P. 53-64., Malaysia.

Choon Keong, Tan and Kean Wah, Lee and K Han, Chrispina Gregory and Salfarah Abdullah, and , and , (2012) Web 2.0 @ Ums. In: Web 2.0 Di Ipta Malaysia. Centre For Academic Development, Ukm #2 Jabatan Pengajian Tinggi, Kptm: Bangi. P. 53-64., Malaysia.

D

Dahari, Zainal Fithri (2000) Pembangunan Perisian Multimedia Pbk (pembelajaran Berbantukan Komputer) Bertajuk Pemproses Perkataan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Daud, Bunaimi and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2000) Pemniaan Perisian Pembelajaran Berbantu Komputer (pbk) Mata Pelajaran Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik Tingkatan 4 Bertajuk Litararus Ulang Alik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Davaripour, Raheleh and Shamsudin, Sarimah (2011) The Relationship Between Learning Styles And learners Preference For English Language learning Software Activities. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Denan, Fatimah and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2000) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Mata Pelajaran Matematik Kbsr Bertajuk Pecahan (tahap3 & 4). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Deraman, Maimon (2000) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Dalam Satu Tajuk Pepejal Dan Isipadu Untuk Tingakatan Satu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Dunggi, Raizal and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2006) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Topik Asas Pengaturcaraan Visual Basic Dalam mata Pelajaran Bahasa Pengaturcaraan Ii fakulti Pendidikan universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Dzakiria, H. and Don, M. S and Abdul Rahman, H. D. Blended Learning (bl) As Pedagogical Alternative To Teach Business Communication Course: Case Study Of Uum Executive Diploma Program. Turkish Online Journal Of Distance Education, 13(3), 297-315. Turkish Online Journal Of Distance Education, 2012.

Dzakiria, Hisham Blended Learning (bl) As Pedagogical Alternative To Teach Business Communication Course: Case Study Of Uum Executive Diploma Program. Turkish Online Journal Of Distance Education, 2012.

E

Eng, Pei Yee and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2007) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer (pbk) Dalam Mata Pelajaran Matematik Kbsm tingkatan Dua Transformation I. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Engku Mohamed Fathilullah Suh, Engku Nuraisha and Bilal Ali, Mohamad (2010) Pembangunan Pembelajaran Berbantukan Komputer Grafik Bagi Melihat Hubungan Pembelajaran Berasaskan Masalah Dan Kreativiti. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

F

Fam, Yoke Ling and Mohamed, Mohini (2003) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Mata Pelajaran Sains Upsr Yang Bertajuk Dunia Alam Bahan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

G

Gan, Bee Yeng and Yahaya, Noraffandy (2008) Pembangunan Perisian Pembelajaran berbantukan Komputer (pbk) Bagi Tajuk trigonometri Matematik Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ghazali, Mizarime and Sulaiman, Seth (2004) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer (pbk) Bagi Tajuk Kereaktifan Logam matapelajaran Sains Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ghazali, Nordiana and Surif, Johari (2006) Pembinaan Dan Keberkesanan Perisian Pembelajaran berbantukan Komputer (pbk) Bertajuk Traffic Sign. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

H

Hamzah, Zahrulsham (1997) P.b.k. (c.a.i.) Kimpalan Arka Gas Lengai Tungsten. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hanif, Abd Samad (1991) Perisian Rekabentuk B.k. Untuk Perancangan Pendawaian Elektrik Rumah : Satu Rekacipta Dan tinjauan Keberkesananya. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haron, Nurul Nadia (2011) Students Perceptions Of E-learning As A Platform For Esl Learning. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hashim, Tajul Ashikin and Joned, Muslim (1998) Pembinaan Perisian P.b.k. Bertajuk Tukul Bagi M.pelajaran Khb. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Isham Shah (2012) Pengintegrasian Teknologi Mobil Dan Teknologi CAD Dalam Proses Reka Bentuk Untuk Penghasilan Produk Kreatif. PhD thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Hehsan, Aminudin and Shariffudin, Rio Sumarni (2005) Pembangunan Dan Keberkesanan Perisian Pbk: perkara Asas Fardu Ain (pafa)bab Solat Berasaskan Teori kecerdasan Pelabagai (mod Pembelajaran Visul Dan Musikal). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Heng, Lee Ing and Ali, Mohd Fadzli (2012) Developing A Computer Aided Learning To Identify Students Misconception In The Structure Of Atom Chemistry Form 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Heng, Sook Fern and Mohd Nor, Mohad Anizu (2006) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer (pbk) Bagi Permainan Bola Keranjang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Azalli, Mohd Farid and Minghat, Asnul Dahar (2006) Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Mata Pelajaran Reka Cipta Menengah Atas bagi Tajuk Sistem. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Khirluddin, Farrah Wahilda and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2006) Perisian Pengajaran Berbantukan Komputer (pbk) Untuk pelajar Pra-sekolah Di Bawah Tajuk Mengenal Haiwan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Mohamed, Abdul Rahman and Bilal Ali, Mohamad (2003) Keberkesanan Perisian Mari Membaca Dalam Pembelajaran Bahasa Melayu Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Bagi Membina Ayat Mudah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Ahmad, Abd. Aziz and Subari, Kamalularifin (2006) Membangunkan Perisian Modul Pembelajaran Berbantukan komputer ( Pbk ) Tajuk Kecil Sistem Enjin Dalam Mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Tiga. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ho, Si King and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2006) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Dalam Matapelajaran Fizik Kbsm Tingkatan 5 : Keradioaktifan - Tenaga Nuklear. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hoh, Chon Boh and Joned, Muslim (2002) Sistem Penafasan Manusia Pembangunan Perisian Berbantukan Komputer (pbk) Multimedia Dalam Mata Pelajaran Biologi Kbsm Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Human, Mohd Faizal and Ali, Mohd Fadzli (2006) Pembinaan Perisian Multimedia Pembelajaran Berbantu Komputer (pbk) Mata Pelajaran Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik Tingkatan 5 Bertajuk Motor Arus Terus (a.t). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Husain, Zulkifli (2000) Persepsi Pelajar Terhadap Pbkk, Di Sekolah Menengah Teknik Tanah Merah, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Husshin, Ruhiyati Hidayu and Idris, Abdul Razak (2012) Pembangunan Perisian Menggunakan Pendekatan pembelajaran Berasaskan Masalah Bagi Tajuk Statistik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hussin, Norliza and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2004) Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Untuk pra Sekolah Bagi Tajuk Komputer Dan Teknologi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

I

Ibrahim, Che Rahim (2000) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bertajuk Sistem Perhumuhan Dalam Manusia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Fazlin and Ahmad, Adnan (2007) Membangunkan Perisian Pembelajaran Berbantu Komputer (pbk) Bertajuk Sistem Hidraulik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Suzilawati and Awang Hamid, Dayang Tiawa (2010) The Suitability Of Animated Pedagogal Agents (apa) Characters In Teaching And Learning. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim., Mohd Fadilah and Sulaiman, Seth (2002) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Sub-tajuk Teori Binaan Asas Jirim Dan Struktur Atom. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ishak, Azlihartini and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2004) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Sebagai Alat Bantu Mengajar Bagi Topik asid Dan Bes Dalam Mata Pelajaran Kimia Kbsm tingkatan Empat Aliran Sains Tulen. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ishak, Mastura and Uzir, Mohd Mohsin (2007) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer (pbk) Dalam Mata Pelajaran Lukisan kejuruteraan Di Institut Kemahiran Mara (ikm) Johor bahru Untuk Tajuk Unjuran Piktorial. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ishiyaku Mbela, Abubakar and Abdullah, Fatin Aliah Phang (2012) The Level Of Readiness In The Use Of E-learning In Teaching Among Physics Teachers At Tertiary Institutions In Nigeria. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Farihah and Aris, Baharuddin (2003) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer (pbk) Bagi Program Microsoft Excel menggunakan Perisian Rakaman Skrin. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Mohd Nasir (2000) Reka Bentuk Rasuk Keluli Serta Sambungan Dengan Menggunakan Perisian Mikrosoft Excel. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Muhammad and Ahmad, Salmah (2006) Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) : prinsip Muamalat Dalam Islam, Pengkhususan Dalam Tajuk Jual Beli Dan Sewaan (kbsm). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Sazliman and Idris, Abdul Razak (2003) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Tajuk Pembahagian Sel Mata Pelajaran Sains Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Suraini (2004) Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) berbentuk Latih Tubi Bertajuk Poligon Ii Bagi Mata Pelajaran matematik Kbsm Tingkatan Tiga. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Syarifah Salwa and Mohamed, Mohini (2003) Pembinaan Perisian Berbantukan Komputer (pbk) Dalam Tajuk Kecil Mata Pelajaran Sains Kbsr Tahun Lima (kemandirian Spesis). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Zakirudin and Bilal Ali, Mohamad (2003) Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Matematik Tingkatan Satu: Nombor Bulat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Zalina and Bilal Ali, Mohamad (2003) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer (pbk) Matematik Tingkatan Satu : Peratus. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

J

Jamaludin, Mohd Nor Zaienn (1993) P.b.k. Pengenalan Kepada Teori Pengajaran Batu Bata. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jamaludin, Yakub and Atan, Noor Azean (2008) Pembangunan E-kamus Bagi Javascript berdasarkan Reka Bentuk Teori Beban Kognitif. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

James, Valerie and Habil, Hadina (2006) Developing Vocabulary Learning Courseware for Form One Students. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jayne, Lim Jiaing and Hassan, Hanita (2011) Teachers Belief In Computer Technology Integration In English Teaching And Learning. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Johari, Nur Ain and Harun, Jamaludin (2009) Pembangunan Sistem Berasaskan Moodle Untuk Guru Bagi menyokong Pembelajaran Aktif Dalam Matapelajaran Fizik tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Johari, Suzailye and Hamzah, Rohana (2004) Keberkesanan Pembelajaran Lukisan Berbantu Komputer (autocad) Dalam Kursus Lukisan Senibina Di Sekolah menengah Teknik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jusoh, Rafidah and Wan Embong, Wan Hassan (2007) Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Nahu Bahasa arab Tingkatan Satu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

K

Kadim, Soleha and Md Noor, Norah (2007) Penambahbaikan Perisian Multimedia Pembelajaran Berbentukan Komputer (pbk)satu Topik Dalam Visual Basic Bernama General Procedure. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kasim, Nahariah and Tasir, Zaidatun (2012) Model Penerimaan Perbincangan Atas Talian Dalam Kalangan Pelajar Tahun Akhir Di Fakulti Pendidikan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kassim, Tahir and Mohamed, Mohini (2003) Pembinaan Perisian Pengajaran Berbantukan Komputer (pbk) Matematik Kbsm Pelan Dan Dongakan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kho, Mei Ping and Mohd Nor, Mohad Anizu (2004) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer (pbk) Bagi Permainan Hoki. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kho, Pui Wun and Ali, Mohd Fadzli (2012) Developing Educational Courseware On Students Readiness Conducting Titration Method Experiment. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kok, See Mai and M Said, Mohd Nihra Haruzuan (2006) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Tajuk Asas Bahasa C++ Mata Pelajaran Pengaturcaraan C+. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kong, Sow Lai (2006) The Effects Of Constructivist-Strategies And Direct Instruction Using Multimedia On Achievement Among Learners With Different Psychological Profiles LB1028.55. K82 2006 f rb. PhD thesis, USM.

Kuldas, Seffetullah and Bakar, Zainudin Abu and Ismail, Hairul Nizam (2012) The role of unconscious information processing in the acquisition and learning of instructional messages. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 10. pp. 907-940.

Kuldas, Seffetullah and Ismail , Hairul Nizam and Hashim, Shahabuddin and Bakar, Zainudin Abu (2013) Unconscious learning processes: Mental integration of verbal and pictorial instructional materials. SpringerPlus, 2 (1). p. 105.

L

Lai, Sing Nguong and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2006) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer (pbk) Dalam Mata Pelajaran Matematik Kbsm tingkatan Tiga - Poligon Sekata. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Latif, Zaharah (2000) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Meultimedia Bagi Satu Tajuk Kecil Proses Pencernaan Kanji Dalam Sistem Pencernaan Manusia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lau, Ben Ching and Ali, Mohd Fadzli (2003) Pembangunan Perisian Berbantukan Komputer (pbk) Dalam Mata Pelajaran Fizik Kbsm Tingkatan Lima-reputan Radioaktif. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Laziz @ Abd Aziz, Noreen Azura and Joned, Muslim (2002) Pembangunan Perisian Berbantukan Komputer (pbk) Bertajuk Haiwan Vertebrata Bagi Mata Pelajaran Sains Kbsm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Bon Hwa (1992) P.b.k. -sel & Bateri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Liew, Chee Long and Joned, Muslim (2002) Pembangunan Perisian Berbantukan Komputer (pbk) Multimedia Bertajuk Pengkolonian Dan Sasaran Dalam Mata Pelajaran Biologi Kbsm Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Wee Sinn and M Said, Mohd Nihra Haruzuan (2006) Pembangunan Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) bagi Tajuk Penyelesaian Masalah Untuk Mata Pelajaran pengaturcaraan C ++. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ling, Cynthia Jiy Jiun and Shariffudin, Rio Sumarni (2004) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer (pbk) Bertajuk Hukum Mendel Mata Pelajaran biologi Tingkatan 5. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Liun, Lian and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2006) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bertajuk Lukisan Oblik Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Loganathan, A. (1999) Pembinaan Perisian Multimedia Sains Kbsm Di Bawah Tajuk Kecil Sistem Pendengaran Manusia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Loi, Irene Chin Chin and Zainuddin, Zainal Abidin (2006) Penghasilan Perisian Pengajaran Dan Pembelajaran berbantukan Komputer (pbk) Dalam Proses Pengajaran Dan pembelajaran Yang Bertajuk ankle Sprain Dalam Subjek kecederaan Dalam Sukan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

M

M Savarimuthu, Elanggovan (2000) Pembinaan Perisian Pbk Bagi Mata Pelajaran Matematik Tingkatan Satu Bertajuk Pelahan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahamad Kolyubi, Mohd Khoirul Naahij and Safar, Ajmain (2006) Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) : perkahwinan Dalam Islam Mengikut Sukatan Kbsm tingkatan Lima. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahmad Nor, Nurhidayah and Awang Hamid, Dayang Tiawa (2012) Pembangunan Animasi 3 Dimensi Bagi Topik pepejal Geometri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahmod, Mohd Khairi and Ali, Mohd Fadzli (2003) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk): Sifat Fizikal Haiwan Bertulang Belakang Dan Tidak bertulang Belakang Dalam Matapelajaran Sains Tahun empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahmoudi, Elham and Abdul Razak, Noor Zainab (2012) Iranian Language Learners Attitude, Motivation And Performance Toward Learning Vocabulary Using Computer Assisted Language Learning. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahmud, Shidatunnaim and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2003) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Mengenal Abjad Bagi Peringkat Pra Sekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Maidin, Zurami (1991) Pemilihan Perisian P.b.k. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Makhtar, Sukeri (2000) Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk). Mata Pelajaran Matematik Kbsr Tingkatan 1 (poligon). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Man, Fuziyah and Ali, Mohd Fadzli (2007) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Jenis Tutorial Berasaskan Teori Konstruktivisme matematik Tingkatan Satu- Fraction. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Man, Zulkhairi and Mohamed, Mohini (2002) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Untuk Subtopik Tenaga Dan Perubahan Kimia Bagi Sains Kbsm Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Maskun, Yatim and Joned, Muslim (1998) Pembinaan Perisian P.b.k. : Enjin Ledakan 4 Lejang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Idris, Rohana and Yahaya, Noraffandy (2008) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer (pbk) Bagi Tajuk Garis Lurus Matematik Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Saad, Norlida and Udin, Amirmuddin (2006) Pembangunan Perisian Pengajaran Berbantu komputer (pbk) : Pandangan Bantuan Berdasarkan sukatan Mata Pelajaran Kurikulum Bersepadu sekolah Menengah (kbsm). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Saaid, Dali Yanie and Ismail, Zaleha (2004) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Topik Tingkatan Satu: Peratus. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Taib, Zuliana and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2004) Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Untuk Pra sekolah Bagi Tajuk Mengenal Haiwan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Zin, Rosdi and Ali, Mohd Fadzli (2003) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Multimedia Bagi Mata Pelajran Kimia Kbsm Tingkatan Empat Dalam Tajuk Ikatan Kimia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mawardi, Nur Asilah and Awang Hamid, Dayang Tiawa (2012) Pembangunan Video Pembelajaran Animasi 3 Dimensi Bagi Tajuk Pepejal Geometri Ii. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Desa, Nurul Aini and Yahaya, Noraffandy (2009) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Tajuk Elektrokimia Tingkatan Empat Menggunakan pendekatan Inkuiri-penemuan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Nasir, Mohd Mahfuz and Md Nasir, Mohd Mahfuz (2007) Pembangunan Perisian Pengajaran Dan Pembelajaran berbantukan Komputer (ppbk) Bagi mata Pelajaran Vokasional (mpv) pendawaian Domestik Tingkatan 4 Bertajuk kecil Jenis Dan Saiz Kabel Pendawaian Domestik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Razali, Mohd Hanafi and Subari, Kamalularifin (2007) Membangunkan Sebuah Perisian Pembelajaran berbantukan Komputer (pbk) Tajuk Kecil Poligon Sekata dalam Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Tingkatan empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Jidin, Hasnolhadi and Bilal Ali, Mohamad (2000) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Pelajar Tingkatan Satu Bertajuk Nombor Bulat (isipelajaran Dan Penilaian). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Suhadi, Salihuddin and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2006) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Tajuk Practice Science Bagi Mata Pelajaran Sains pra-sekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md.salleh, Suziana and Ismail, Sarimah (2009) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) : Proses Menjahit ( Kelim ) Berdasarkan Sukatan Pelajaran Pakaian Dan Fabrik Tahun Satu Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan ( Kemahiran Hidup). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mhd Ghazali, Nurnatasha Adila and Bakar, Md Nor (2006) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) bagi Tajuk Fungsi Songsang Dalam Mata Pelajaran Matematik Tambahan Kbsm Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Miskam, Mohsen and Udin, Amirmuddin (2006) Pembangunan Perisian Pengajaran Berbantukan Komputer Sebagai Bahan Bantu Mengajar Mata Pelajaran Matematik Tambahan Kbsm Tingkatan 5 Fungsi Trigonometri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Misran, Mohd Hasmir and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2006) Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bertajuk pemotongan Oksi-asetilina Tingkatan 5 Kimpalan Dan Fabrikasi logam. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Naaisham and Ali, Mohd Fadzli (2003) Membangunkan Perisian Pengajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Mata Pelajaran Automotif Tingkatan Empat Bertajuk Asas Pergerakan Enjin Empat Lejang (ape4l). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Syamsul Nur Azlan and Harun, Jamaludin (2008) The Effect Of Animated Pedagogical Agent On Motivation & Emotion factor To Improve Students Learning Gains. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Taibah Nurwahidah and Bilal Ali, Mohamad (2011) Pelaksanaan Penggunaan Program Score A Di Kalangan Pelajar Tingkatan Dua Dan Tiga Di Dua Buah Sekolah Menengah Di Daerah Muar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Ali, Ahmad Zamzuri (2012) UNSPECIFIED In: Pembelajaran Berasaskan Web: Isu Dan Trend. Edisi Pertama . Pejabat Karang Mengarang Upsi, Malaysia.

Mohamad Lee, Mohamad Fozi and Junaidi, Juhazreen (2008) Pembangunan Laman Web Bagi Matapelajaran Matematik Kbsm tingkatan Dua Bertajuk Teorem Pithagoras. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Noor, Norhayati and Junaidi, Juhazren (2007) Mengkaji Hubungan Di Antara Pencapaian Akademik Dengan Sikap Pelajar Terhadap Perisian Multimedia Yang Telah Dipelajari Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir Ijazah Sarjana Muda Sains Dan Komputer Serta Pendidikan (fizik, Kimia Dan Matematik) Di Fakulti Pendidikan, Utm, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Yahya, Rizal and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2003) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer (pbk) Pengajian Kejuruteraan Jentera (pakaian Perlindungan Keselamatan). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed, Mohd Jazril Yusoff and Yeo, Kee Jiar (2007) Pembangunan Perisian Pengajaran Dan Pembelajaran berbantukan Komputer (ppbk) Bagi Mata Pelajaran Pengajian kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik Tingkatan Empat bertajuk Diod. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed, Zaidi and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2003) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Mata Pelajaran Teori Teknologi Automotif Tingkatan Lima Bertajuk Kotak Gear Manual (kgm). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed @ Md. Naim, Mohd Fuad and Shakib, Sulaiman (2004) Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) :- perkahwinan Dan Pelaksanaannya Dalam Hukum Islam, dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Tingkatan 5 kementerian Pendidikan Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohammad, Norhayati (2000) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Multimedia Mata Pelajaran Matematik Tingkatan Empat Bertajuk Garis Dan Satah Dalam Tiga Matra. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohammad Mazli, Norzalilah and Mohamed, Mohini (2003) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Dalam Satu Tajuk Kecil Matapelajaran Biologi Tingkatan Empat (ekosistem Terancam). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Ali, Kamaruddin (2004) Pembangunan Perisian Multimedia Berasaskan Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Matematik Tingkatan Satu Kbsm, Bagi Topik Nombor Bulat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Bikan, Mohd Ruzani and Shariffudin, Rio Sumarni (2012) Pembangunan Perisian Berbantukan komputer (pbk) : Kefahaman Surah Al-qadr. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Daud, Nur Dasima and Hassan, Johari (2006) Penggunaan Pengajaran Berbantukan Komputer (pbk) Dalam pengajaran Dan Pembelajaran Oleh Guru Kimia Di Daerah Kota tinggi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Desa, Siti Zubaidah and Mohamed, Mohini (2003) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Dalam Satu Tajuk Kecil Matapelajaran Sains Kbsr tahun Emp At (tabiat Pemakanan Haiw An). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Din, Nurul Ain and M Said, Mohd Nihra Haruzuan (2007) Pembangunan Perisian Multimedia Berbantukan Komputer Bagi Eksperimen Kimia Tingkatan Lima: Tindak Balas Penyesaran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Hasnan, Nor Aidawati and Mukhari, Abd Wahid (2007) Pembangunan Perisian Pengajaran Dan Pembelajaran berbantukan Komputer (pbk) Untuk Mata Pelajaran vokasional (mpv) Menservis Peralatan Elektrik Domestik tingkatan Lima. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Kharudin, Widad and Junaidi, Juhazren (2007) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Tajuk Asas Pengaturcaraan Komputer. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Nasir, Mohd Nazri and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2003) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Mata Pelajaran Sains Kbsm Tingkatan Dua Bertajuk Respirasi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Nor, Norma Aida and Idris, Abdul Razak (2009) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Tajuk Penjelmaan Dalam Matapelajaran Matematik kbsm Melalui Pembelajaran Secara Kontekstual. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Said, Zakaria and Bilal Ali, Mohamad (2000) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Matematik Tingkatan Satu Bertajuk Nombor Negatif (pengenalan, Aktiviti, Penilaian). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Saim, Salila and Joned, Muslim (2002) Pembinaan Perisian Multimedia Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Mata Pelajaran Biologi Tingkatan 4 Saling Tindakan Antara Aorganisma. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Salleh, Mohd Shahrul Azhar and Mukhari, Abd Wahid (2007) Pembangunan Perisian Pengajaran Dan Pembelajaran berbantu Komputer (pbk) Bagi Tajuk Menservis Peralatan penyejukkan Dan Penyaman Udara Bagi Mata Pelajaran vokasional. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Salleh @ Elias, Mohd Fazly (2004) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer (pbk) Matematik Tingkatan Satu Kbsm, bagi Topik Pecahan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Samidi, Nurul Akhmal and Mohd Salleh, Shaharuddin (2007) Penambahbaikan Perisian Pembelajaran Matematik berbantukan Komputer Bertajuk decimals Tingkatan 1. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Shah, Nordiana and Ali, Mohd Fadzli (2013) Tahap Penggunaan Pembelajaran Secara Dalam Talian Di Kalangan Pelajar Di Institut Pengajian Tinggi Awam Di Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Taib, Siti Azaria and Mohd Salleh, Shaharuddin (2008) Pembangunan Laman Web Bagi Matapelajaran Matematik Tambahan Kbsm Tingkatan 5 Bertajuk Progressions Berdasarkan Teori Konstruktivisme Dan Pendekatan Penyelesaian Masalah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Yunus, Kamelia and Abdullah, Zaleha (2006) Aplikasi Pembelajaran Bahasa Pengaturcaraan C++ Dalam Tajuk Struktur Pilihan Melalui Pendekatan Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Di Peringkat Matrikulasi / Pra Universiti. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhamad, Mohd Azham and Harun, Jamaludin (2009) Pembangunan Laman Web Bagi Topik Keradioaktifan, Fizik Tingkatan 5 Dengan Menggunakan Peta Minda. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhamad, Norhaliza and Bakar, Md Nor (2006) Pembangunan Perisian Multimedia Berbentukan Komputer (pbk)bagi Aspek Penyelesaian Masalah Yang Melibatkan Fungsi Dalam Subjek Matematik Tembahan Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Musly Thahar, Tiza Lytha Rimaya (2000) Reka Bentuk Perisian Berbantukan Komputer Bagi Mata Pelajaran Amalan Ketukangan Bertajuk Proses Penyambungan - Kimpalan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mustafha, Hanif Hazirin and Kamin, Yusri (2007) Pembangunan Perisian Pengajaran Berbantukan komputer (pbk) Dalam Matapelajaran transportation Air Conditioning (dmr2142) di Institut Kemahiran Mara (ikm) Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

N

Napiah, Siti Rohani and Mohd Salleh, Shaharuddin (2009) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Untuk Topik Pecahan Tingkatan Satu Menggunakan Pendekatan Masteri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nasaru, Nilmah and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2004) Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) dengan Mengunakan Elemen-elemen Multimedia Dan Teoriteori pembelajaran Bagi Matapelajaran Kimia Bab elektrolisis. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Neo, Shun Zhi and Ali, Mohd Fadzli (2003) Pembangunan Perisian Pembelajran Berbantukan Komputer (pbk) Dalam Mata Pelajaran Fizik Kbsm Tingkatan Empat-momentun Linear. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ng, Fui Lin and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2006) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Mata Pelajaran Biologi Kbsm Tingkatan Empat (human Digestive System). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nilrat, Phornphim and Saud, Muhammad Sukri (2006) Pembangunan Perisian Pbk Bertajuk: Gelombang Fizik Kbsm tingkatan Lima. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Noor Kojoo, Veera Mahendra Rao (2000) Pbk - Alatan Tangan Kerja Kayu Khb - Tingkatan 1. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nor Azme, Nur Ain and Nizar, Tamar Jaya (2013) Pembelajaran Berbantukan Komputer Pendidikan Akhlak Tahap 1 Sekolah Agama Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

O

Osman, Noor Hasfizasuriyati and Idris, Abdul Razak (2006) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Matematik Bagi Tajuk Pecahan Menggunakan Model fraction Bars. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Nurul Ashadiah and Idris, Abdul Razak (2006) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer (pbk) Bagi Tajuk Pembahagian Nombor Perpuluhan menggunakan Model Pembahagian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Siti Aisyah and Uzir, Mohd Mohsin (2007) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Dalam Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Di Institut kemahiran Mara (ikm) Johor Bahru Bagi Tajuk Lukisan Keratan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Siti Nur and Ali, Mohd Fadzli (2007) Kesediaan Diri Bakal Guru 4 Spt Universiti Teknologi Malaysia Bagi Mengajar Matematik Menggunakan Pengajaran Berbantukan Komputer (pbk): Satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman @ Ab. Rahman, Zulkepeli and Bilal Ali, Mohamad (2003) Pembangunan Perisian Pengajaran Berbantukan Komputer (pbk) Tutorial Bagi Mata Pelajaran Matematik Tingkatan Satu Tajuk Nombor Perpuluhan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

P

P.k. Selvarajah, S. Vighnarajah and Ismail, Zaleha (2003) Pembangunan Perisian Pbk Bertajuk Inertia : Principles & Problems Untuk Topik Inersia Fizik Kbsm Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Pardi, Zarena and Awang Hamid, Dayang Tiawa (2010) Tahap Penggunaan Forum E-learning Dalam Kalangan Pelajar Di Institut Pengajian Tinggi Awam Di Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Phoon, Chee Khiong (1992) Membangunkan Perisian P.b.k. Dalam Topik Semi Konduktor Diod. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Po@foo, Lai Yin and Nordin, Aziz (2009) Tinjauan Terhadap Penggunaan Pengajaran Berbantukan Komputer Bagi Mata Pelajaran Kimia Tingkatan 4 Di Smk, Ipoh, Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Poon, Chong Khim (2004) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer ( Pbk ) Bertajuk Memotong Bagi Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Mekanikal ( Pkm ). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

R

Rakkata, Sainuddin and Kayat, Md Yusup (2004) Pembangunan Perisian Pengajaran Berbantu Komputer (pbk) Bertajuk Cerun Bagi Mata pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam (pka) Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Raman, Arumugam Perception Of The Mathematics Teachers Towards The Usage Of Ict In Teaching Mathematics. An International Journal Of Education & Humanities, 2012.

Raman, Arumugam Preservice Teachers’ Acceptance Of Learning Management Software: An Application Of The Utaut2 Model. International Education Studies, 6, 157.

Raman, Arumugam and Don, Yahya (2012) Preservice Teachers’ Acceptance Of Learning Management Software: An Application Of The Utaut2 Model. In: International Education Studies.

Ramli, Nurun Najwa and Muhamad, Azhar (2004) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) pendidikan Islam Kbsr Tahun 6. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ramli, Rosidah and Aris, Baharuddin (2004) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk)bagi Topik Sistem Pengangkutan, Kejuruteraan Jalan Raya Dan Lalulintas (pka) Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Razak., Azli and Bilal Ali, Mohamad (2000) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantu Komputer Matematik Tingkatan Satu Bertajuk Nombor Negatif (integer Dan Operasi Penambahan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Razali, Abdul Rahim and Ahmad, Adnan (2002) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Enjin Petrol Empat Lejang Bagi Mata Pelajaran Teknologi Automotif Tingkatan 4 Dan 5. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rebo, Mohd Sean and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2003) Kesediaan Mahasiswa Sarjana Muda Dan Komputer Serta Pendidikan Dengan Pengkhususan Matematik, Kimia Dan Fizik Mengajar Mata Pelajaran Komputer Di Sekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Renu, Thavamani (2000) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Multimedia Bagi Mata Pelajaran Matematik Kbsm Tingkatan Dua Dalam Tajuk Statisk. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rosli, Nor Azian and Joned, Muslim (2002) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Multimedia Bagi Satu Tajuk Kecil Biologi Kbsm : Perbandingan Di Antara Proses Dan Melosis. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rozali, Siti Nazilah and Junaidi, Juhazreen (2008) Pembangunan Perisian Berbantukan Komputer (pbk) berdasarkan Strategi Tutorial Bagi Tajuk Ikatan Kimia tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rudiano Mun, Macbrian and Md Noor, Norah (2012) Pembangunan Perisian Pbk Matematik Tingkatan 4, Bagi tajuk Kebarangkalian 1 Menggunakan Pendekatan kontekstual. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

S

Sa ali, Rohidawati and Ali, Mohd Fadzli (2007) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer bagi Poligon Matematik Tingkatan 1 Berasaskan model Kemp. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sa ibor, Sarimah and Abdullah, Zaleha (2007) Pembangunan Perisian Pbk Matematik Tingkatan 4, Garis dan Satah Dalam 3 Matra Menggunakan Pendekatan konstruktivisme. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saad, Norazlinda and Sankaran, Surendran (2012) Penilaian Pengajaran Berasaskan Web: Satu Kajian Kes Di Smk Seri Mahawangsa. In: National Case Study Conference 2013: Enriching Research, Developing Learning & Applying Excellence In Teaching.

Sabran, Ismail and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2004) Pembangunan Perisian Multimedia (pbk) Bagi Matapelajaran Teknologi Elektronik Tingkatan 4 Topik Komponen Elektronik (kapasitor). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saem, Zaimah and Bilal Ali, Mohamad (2003) Pembangunan Perisian Pengajaran Berbantukan Komputer (pbk) Latih Tubi Bagi Mata Pelajaran Matematik Tingkatan Satu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saleh Huddin, Mohamad Damanhuri and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2002) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bertajuk ‘buah-buahan Dan Sayur-sayuran’ Bagi Kanak-kanak Pra-sekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Salleh, Noraini and Abd Hamid, Hazil (2002) Penilaian Rekabentuk Grafik Dalam Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) : Pengajian Kejuruteraan Awam Tingkatan Empat ‘sumber Bekalan Air’. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Salleh, Suharto (2000) Pembinaan Multimedia Interaktif Bagi Lukisan Kejuruteraan (hamparan Dan Pengorakan Kaedah Garisan Jejari). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Salleh, Suraya and Ibrahim, Halijah (2007) Pembangunan Perisian pempelajaran Berbantukan Komputer (pbk), sukan Olahraga (balapan & Lompat Jauh), pendidikan Sukan Suaian Kategori Cacat Penglihatan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Samad @ Abdul Samad, Abdul Halim (2000) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer Bertajuk: Pepejal Dan Isipadu Ii (mencari Luas Permukaan Pepejal) Tingkatan 2. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saman., Norliah and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2004) Pembangunan Dan Penilaian Pbk Bertajuk Promosi Berasaskan Model Motivasi Arcs. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sankaran, Surendran and Saad, Norazlinda (2012) Efikasi Kendiri Dengan Penggunaan Teknologi Perisian Kursus: Satu Tinjauan Di Sekolah Menengah Kebangsaan Harian. In: Prosiding Seminar Hasil Penyelidikan Sektor Pengajian Tinggi Ke-3.

Sankaran, Surendran and Saad, Norazlinda (2012) Penerimaan Teknologi: Peranan Lokasi Sekolah Sebagai Moderator. In: Prosiding Seminar Majlis Dekan-dekan Pendidikan Ipta 2012.

Sankaran, Surendran and Saad, Norazlinda (2012) Perspektif Penerima Rogers Dengan Inovasi Perisian Kursus. In: Proceeding Of The 5th Upsi-upi Conference On Education 2012.

Sankaran, Surendran and Saad, Norazlinda (2012) Web Based Instruction Dan Rapid Prototyping Model:satu Kajian Kes Di Smk Tanjung Pauh. In: National Case Study Conference 2013: Enriching Research, Developing Learning & Applying Excellence In Teaching.

Saparuddin, Dewi Susanti and Bilal Ali, Mohamad (2004) Pembinaan Instrumen Penilaian (book Pbk) Untuk Penilaian Perisian Pbk Di Pasaran. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sapuan, Norhafizah and Mohamed, Mohini (2003) Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Dalam satu Tajuk Kecil Matapelajaran Biologi Tingkatan 4 (sistem Pencernaan Manusia). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

See, Kean Seng (2009) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer (pbk) Bagi Mata Pelajaran Fizik Tingkatan 4 bertajuk Heat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sellapah Sivam, S. Selvanayagam and Lokman, Mohd Tahir (2003) Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elaktronik Tingkatan Lima Bertajuk Separuh Pengalir. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Seow, Yen Ni and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2007) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer (pbk) Dalam Mata Pelajaran Matematik Kbsm tingkatan Empat Garis Dan Satah Dalam Tiga Matra (sudut Di Antara Garis Dengan Satah). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shaari, Ahmad Jelani (2012) Enhancing Writing Skills Through Smartdraw: A Study Among Matriculation Students. In: Proceeding Of International Conference On Quality Teaching And Learning. Universiti Malaysia Terengganu.

Shaari, Ahmad Jelani (2012) Using Social Networking Sites For Academic Purposes: An Exploratory Study. In: Proceeding Of Upsi-upi Conference On Education. Universiti Pendidikan Sultan Idris. 1-3 October 2012..

Shariff, Syarul Nizam and Puteh, Fatimah (2004) The Perception Of Utm Teacher-trainees Towards The integration Of Online Word Games (bookworm) In The english Language Classroom. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shukri, Shahizah and Tasir, Zaidatun (2012) Pengaplikasian Metacognitive Scaffolding Menerusi Perbincangan Atas Talian Serta Jenis Interaksi Pelajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shunmugam, Thenmalar and Nordin, Aziz (2004) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Dalam Mata Pelajaran Kimia Kbsm tingkatan 4 Ikatan Ionik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Siaw, Chung Teck and Mohd Salleh, Shaharuddin (2008) Keberkesanan Pbk Bertajuk Trigonometri Yang Disediakan oleh Kpm Bagi Pelajar-pelajar Tingkatan 4 Di Empat Buah sekolah Di Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sieu-ming, Voon and Joned, Muslim (2002) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Tajuk Sistem Pencernaan Manusia Mata Pelajaran Biologi Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Siron, Mohd Nor Azizi and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2003) Pembelajaran Berbantukan Komputer Matematik, Pra Sekolah Mengenal Angka 0 Hingga 9. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sobri, Muhammad Faqhri and Mohd Nor, Mohad Anizu (2009) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) bagi Subjek Kecergasan Fizikal. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Soh, Pea Ling and Harun, Jamaludin (2012) Students Readiness And Perceptions Towards Mobile Learning And Their Acceptance In Adopting Mobile Learning Platform As Learning Tool And Communication Tool. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Suan, Yoong and Ayob, Aminah (2004) Malaysian Students' Interests In Learning Science And Technological Topics. In: In: ROSE Workshop:The Relevance Of Science Education ( ROSE) Project• Preliminary Report From Malaysia, November 2004, Leangkollen, .Oslo, Norway..

Suhaimin, Intan Marini and Yahaya, Noraffandy (2011) Pembangunan Perisian Multimedia Berbantukan Komputer Berasaskan Simulasi Bagi Eksperimen Kimia tingkatan Lima: Kadar Tindak Balas. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sukeri, Muhammad Takiyudin and Awang, Habibah (2003) Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) : Perkara-perkara Asas Fardhu Ain (pafa) Dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sulaiman, Fahmi Bahri and Zainuddin, Zainal Abidin (2012) Pendekatan Pengajaran Sukan Ten Pin Bowling menggunakan Perisian Multimedia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Syarif, Sabariah and Yeap , Sze Ping and Ambotang, Abdul Said Kepimpinan Transformasi Ketua Bidang Sains Dan Matematik Dan Penggunaan Komputer Sebagai Alat Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Kalangan Guru Sains Dan Matematik. Jurnal Pemikir Pendidikan, Bil 1 ( 2008).

T

Tachinamutu, Mogana and Ali, Mohd Fadzli (2004) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Multimedia Bagi Mata Pelajaran Kimia Kbsm Tingkatan Lima Dalam Tajuk Sebatian Karbon. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tai, Li Yung and Mohd Salleh, Shaharuddin (2009) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer Menggunakan Pendekatan Permainan Bagi Mata Pelajaran Fizik Tingkatan Empat: Forces And Motion Work, Energy And Power. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tai, Li Yung and Mohd Salleh, Shaharuddin (2009) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer Menggunakan Pendekatan Permainan Bagi Mata Pelajaran Fizik Tingkatan Empat: Forces And Motion Work, Energy And Power. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tai, Pik Quan and Joned, Muslim (2004) Pembangunan Perisian Modul Alat Bantu Mengajar (abm) Yang Bertajuk Sistem Respirasi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Talib, Junainah (1991) Menghasilkan Satu Perisian (pbk) Dalam Satu Topik Matematik (putaran). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Talib, Mohd Amir and Saud, Muhammad Sukri (2011) Pembangunan Perisian Multimedia Berpandukan Pbk Bagi Topik Asas Kimpalan Gas Berteraskan Teori Beban Kognitif. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Talib, Mohd Amir and Saud, Muhammad Sukri (2011) Pembangunan Perisian Multimedia Berpandukan Pbk Bagi Topik Asas Kimpalan Gas Berteraskan Teori Beban Kognitif. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Talib, Norehan and Mohd Zaid, Norasyikin (2007) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer (pbk) Bagi Mata Pelajaran Matematik Kbsm tingkatan 1 Bertajuk Ukuran Asas. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Ai Lee and Abu, Mohd Salleh (2000) Pembinaan Prototaip Perisian Disap Berasaskan Proses Pembelajaran Bercorak Penemuan Terbimbing Dalam Konsep Asas Luas Dan Perimeter. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Kim Tong (1994) Perisian P.b.k. Bertajuk Daya Ricih & Momen Lentur Dalam M.pelajaran Kajidaya Bahan & Struktur Bagi Kursus Kej. Awam Di Politeknik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Ming Ley and Yamin, Sulaiman (2006) Kajian Penggunaan Perisian Kursus Sains (kementerian Pelajaran) Dalam Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Di Sekolah-sekolah Kawasan Zon Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Piaw Hua and Hushin, Hassan (2006) Persepsi Pelajar Fakulti Pendidikan Terhadap E-learning Di Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Poh Fong and Mukhari, Abd Wahid (2004) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer ( Pbk) Bertajuk Lukisan Oblik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Shin Yi and Mukhari, Abd Wahid (2006) Membangunkan Perisian Pengajaran Dan Pembelajaran berbantukan Komputer (pbk) Lukisan Kejuruteraan Untuk tajuk Lukisan Mekanikal. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Tee Kim and Aris, Baharuddin (2006) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer Bertajuk Daya Geseran Bagi Pengajian Kejuruteraan Mekanikal Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Wee Chuen. and Abu, Mohd Salleh (2000) Pembangunan Prototaip Perisian Vatrans Berasaskan Pendekatan Penggabungan Pemikiran Visualisasi Dan Analisis. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tang, Howe Eng and Mohamed, Mohini (2001) Pembangunan Dan Penialaian Penggunaan Perisian Prototaip Condiff Sebagai Alat Kognitif Dalam Pembelajaran Perbezaan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tang, Jun Chin and Ali, Mohd Fadzli (2006) Pengaplikasian Pembelajaran Kolaboratif Dalam Sistem E-pembelajaran Bagi Mata Pelajaran Bahasa Gubahan (spm 2322) Di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tang, Siew Jin and Joned, Muslim (2002) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Tajuk Ekosistem Mata Pelajaran Biologi Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tangah, Roslan and Mohamad, Ahmad Marzuki (2008) Pembangunan Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) berasaskan Web : Pengurusan Jenazah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tasrib, Samat and Ismail, Sarimah (2011) Keberkesanan Cd Interaktif Sekolah Rendah Terbitan bahagian Teknologi Pendidikan Kementerian Pelajaran malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tay, Chin Choo and Shariffudin, Rio Sumarni (2006) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Mata Pelajaran Fizik Tingkatan 4 bab 3 - Daya Dan Tekanan (pengertian Tekanan Dan Pengertian Tekanan Dalam Cecair). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tay, Pek Fang and Harun, Jamaludin (2007) Development Of Web Based Learning System based On Active Learning Strategies for Introduction To Network And Telecommunication. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tee, Keok Kwee (2000) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer Bagi Topik Pecahan (tambahan Dan Tolak Pecahan). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tee, Lee Teck (1994) Pengunaan Komputer. Sebagai Alat Pengajaran-pembelajaran Satu Tinjuan Di Sek. Men. Daerah J.bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Teh, Ah Lek (1992) P.b.k. Membina Satu Program Untuk Membantu Pelajaran Topik Perintang Kepada Pel. Ting.4 Jurusan Elektronik Smv. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tengku Yahya, Tengku Noor Aziyati and Puteh, Fatimah (2001) The Learning Of English Countable&uncauotable Nouns Through Computer For General Learners. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Thien, Frankie and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2006) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Dalam Mata Pelajaran Matematik Kbsm Tingkatan Tiga - Trigonometri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ting, Kung Shiung and Saud, Muhammad Sukri (2007) Kajian Mengenai Penggunaan E-pembelajaran (e-learning) Di kalangan Pelajar Jurusan Pendidikan Teknik Dan vokasional Di Institusi Pengajian Tinggi (ipta) Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tiong, Leh Ling and Shariffudin, Rio Sumarni (2004) Pola Personaliti Dan Pemikiran Kritis Dengan Aktiviti-aktiviti Pengajaran Pembelajaran Berbantukan Komputer Kalangan Pelajar Fab, Fke, Fkm, Fkkksa, Fksg, Fppsm Dan Fs, Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

U

Usof, shaheda (2008) Pedagogi Berbantu Komputer Aplikasi Konsep Edutainment. In: 3rd International Conference Upsi-upi, 24-25 Nov 2008, Perak,malaysia.

V

V.prapagara, Linda and Hassan, Hanita (2013) Incorporating Netmeeting In Collaborative Writing. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Vallipan, Indra Devi and Bakar, Md Nor (2006) Pembinaan Perisian (pbk) Multimedia Bagi Topik Fungsi Dalam Matematik Tambahan (fungsi Gubahan). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

W

Wagimin, Norfaizah and Shariffudin, Rio Sumarni (2012) Hubungan Gaya Pembelajaran Vak Dengan Tahap Persepsi Pelajar Terhadap Persekitaran Sosial M-learning Di S. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Abdul Samad, Wan Utma Izwah and Bilal Ali, Mohamad (2002) Pembangunan Perisian Pengajaran Berbantukan Komputer (pbk) Latih Tubi Bagi Mata Pelajaran Matematik Tingkatan Satu Tajuk Nombor Bulat, Gandaan Dan Faktor Pecahan, Nombor Perpuluhan, Peratus Dan Nombor Negatif (1). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Abdullah, Wan Azhani and Junaidi, Juhazren (2007) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Tajuk Fungsi Di Dalam Pengaturcaraan Visual Basic Dengan Penerapan Teori Konstruktivisme Berasaskan Pengalaman Dan Penjelajahan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Ibrahim, Wan Mohd Suhaimi and Puteh, Fatimah (2002) Improving Writing Skills In The English Language Through The In Corporation Of Word Processor Facilities. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Isa, Wan Mazlan (1995) P.b.k. Tangki Simbah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Mohd Zainudin, Wan Norazimah and Md Noor, Norah (2006) Pembangunan Perisian Latih Tubi Untuk Subjek pengenalan Kepada Pengaturcaraan Berstruktur (c++). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Muda, Wan Mohd Nasir (2000) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Multimedia Dalam Satu Tajuk Kecil Sains Kbsm Tingkatan Tiga Sistem Suria Kita. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Omar, Wan Muhd Jailani and Nordin, Mohd Safarin (2002) Perisian Pbk : Edaran Enjin Dan Lejang (kemahiran Hidup Bersepadu Elektif Tingkatan 3). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Salleh, Wan Noorul Hisham and Ali, Mohd Fadzli (2004) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer Bagi Mata Pelajaran Kimia Kbsm Tingkatan 4 Bertajuk: Garam, Peka Kimia Dan Keselamatan Makmal Kimia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wee, Fwen Yep and Ismail, Zaleha (2003) Pembangunan Perisian Kursus Pembelajaran Berbantukan Komputer Untuk Topik Interaksi Antara Komponen Biosis Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wee, See Heiian (1993) Perisian (p.b.k.) Untuk M.pelajaran Teknologi Binaan Bangunan Dalam Tajuk Tangggam Pemidang Untuk Pel. Ting.4 Di Smv. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wong, Cheui Keen and Shariffudin, Rio Sumarni (2011) Kesan Penggunaan Perisian E-sukan terhadap Kemahiran Psikomotor Pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wong, Geok Hwa (1999) Pembinaan Perisian P.b.k. Bertajuk Nombor Negatif (operasi Darab & Bahagi). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wong, Hee Choo and Harun, Jamaludin (2008) A Study On The Learner Readiness Towards mobile Learning And The Effectiveness Of mobile Learning Application In Motivating Learning And Enhances Understanding. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wong, Jin Wen and Md Noor, Norah (2006) Pembangunan Perisian Multimedia Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Satu Topik Dalam Visual Basic bernama General Procedure. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wong, Kah Leong and Ahmad, Adnan (2007) Perisian Pengajaran Dan Pembelajaran Berbantu komputer Berbentuk Macromedia Flash untuk Subjek Lukisan Kejuruteraan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wong, Leon Kit and Ismail, Zaleha (2006) Pembangunan Bahan E-pembelajaran Berasaskan Moodle bertajuk Nombor Perpuluhan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Y

Yaacop, Nurul Widad and Mohd Yusof, Farahwahida (2013) Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Pendidikan Ibadat Tahap 1 Sekolah Agama Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yadollahi Kakh, Samira and Wan Mansur, Wan Fara Adlina (2010) The Effects Of Using Email Attachment As A Tool for Offering Teacher Feedback On Learners Writing Skills. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yahiya, Nor Zainiah and Udin, Amirmuddin (2006) Pembangunan Perisian Pengajaran Dan Pembelajaran berbantukan Komputer (ppbk) Bagi Tajuk Transistor dwikutub Untuk Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan elektrik Dan Elektronik Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yap, Chin Kent and Hassan, Arbaat (2004) Membangunkan Perisian Modul Alat Bantu mengajar (abm) Bertajuk Sistem Pembiakan Manusia mata Pelajaran Sains Tingkatan Tiga. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yap, Fee Peng and Mohamed, Mohini (2003) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Mata Pelajaran Sains Upsr Yang Bertajuk Alam Kehidupan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yap, Sao Wen (2000) Reka Bentuk Perisian Untuk Tajuk Pembiakan Tumbuhan Secara Seks Dalam Mata Pelajaran Pembiakan Tumbuhan Dan Pengurusan Tanaman (sph 2212). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yeap, Soo Yin and M Said, Mohd Nihra Haruzuan (2006) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Tajuk Pengenalan Kepada Pengaturcaraan Visual basic. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yeap, Yong Lynn and Puteh, Fatimah (2009) The Integration Of Microsoft Word Tools To facilitate Writing Among Tesl Teacher Trainees. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yoe, Pick Ling and Md Noor, Norah (2006) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer (pbk) Bagi Subjek Bahasa Pengaturcaraan berasaskan Visual Dalam Tajuk Pengaturcaraan berstruktur : Gelung. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yong, Chee Kieng and Joned, Muslim (2001) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantu Komputer (pbk) Bertajuk Pengangkutan Darat Mata Pelajaran Teknologi Kejuruteraan Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yong, Jitt Weng and Joned, Muslim (2001) Menghasilkan Satu Perisian Pbk Bertajuk Sistem Penghantar Televisyen Bagi Mata Pelajaran Teknologi Kejuruteraan Tingktaan 5. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yong, Li Choon (2000) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Mata Pelajaran Matematik Tingkatan 1 Bertajuk Nombor Perpuluhan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusof, Shufianah Puteri and Yahaya, Noraffandy (2011) Facebook As An Online Learning Environment Of English writing For Primary School Pupils. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusof @ Yusop, Norhayati (2003) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer (pbk) Mengenal Tubuh Saya Bagi Peringkat Prasekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusoff, Azimah and Awang Hamid, Dayang Tiawa (2012) Pembangunan Animasi 3d Bagi Tajuk pepejal Geometri Ii. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusop, Mohd Shahril and Bilal Ali, Mohamad (2000) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Pelajar Tingkatan Satu Bertajuk Nombor Bulat ( Pengenalan, Aktiviti Dan Permainan). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusop, Yusnita and Bilal Ali, Mohamad (2003) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Matematik Tingkatan Satu : Pecahan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Z

Zainal Abidin, Ahmad Hisham (2003) Penilaian Pengajaran Dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (ppbk) Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Bagi Matapelajaran Pengajian Kejuruteraan Jentera Di Sekolah-sekolah Menengah Teknik Di Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zainuddin, Zuraini and Joned, Muslim (2007) Membangunkan Perisian Modul Bahan Bantu Mengajar (bbm) bertajuk Movement Of Substance Across The Plasma membrane Bagi Matapelajaran Biologi Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zaiton, Mohd Azeal and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2007) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer (pbk) Pergerakan Mekanikal Untuk Pelajar tingkatan Satu (mengenal Pasti Jenis Dan Fungsi Gear). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zakaria, Hairulniza and Sulaiman, Hanim (2009) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berpandukan komputer (pbk) Bagi Tajuk Pecahan Tingkatan Satu berdasarkan Model Pembelajaran Assure. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zakaria, Muhamad Zandar and Subari, Kamalularifin (2007) Membangunkan Sebuah Perisian Pembelajaran berbantukan Komputer (pbk) Tajuk Kecil Pengecilan Dan pembesaran Dalam Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zulkifli, Nurul Nadwa and Ali, Mohd Fadzli (2012) Membina Pemikiran Kritis Daripada Pembelajaran Secara kolaboratif Melalui Forum Dalam Talian Di Institusi pengajian Tinggi Awam Di Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

This list was generated on Sat Sep 19 07:03:58 2020 +08.