Items where Subject is "Educational Psychology > Educational Psychology "

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: | , | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Y | Z
Number of items at this level: 395.

Yusof, Masitah Mohammad and Muda, Azizi and Abdullah, Ahmad Makmom and Samah, Bahaman Abu and A. Rashid, Noriati (2013) FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFIKASIKENDIRI GURU SEKOLAH MENENGAH DI MALAYSIA DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN ALAM SEKITAR (FACTORS INFLUENCING SELF-EFFICACY OF MALAYSIAN SECONDARY SCHOOL TEACHERS IN IMPLEMENTING ENVIRONMENTAL EDUCATION). Asian Pacific Journal of Educators and Education, 28. pp. 131-153.

,

, Zuliana Bt Bacho and , D.maryama Binti Ag.daud (2013) Keberkesanan Latihan Isokinetik Linear Bagi Meningkatkan Kekuatan Otot Kaki Dan Keupayaan Lokomotor Di Kalangan Pesakit Strok Hemiperatik. Bachelor's thesis, Universiti Malaysia Sabah.

A

A Madavan, Sasikala and Ahmad, Roslee (2003) Corak Asuhan Keluarga Dan Hubungan Dengan Pembentukan Personaliti Remaja Di Sekolah Menengah Kebangsaan Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

A. Kadir, Habibah and Zakaria, Khatijah (1999) Faktor-faktor Yang Mengarah Sikap Pelajar Terhadap Sains Dan Kaitannya Dengan Pencapaian Mata Pelajaran Sains Di Sekolah Rendah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

A. Kadir., Hainorlina and Mohd Zin, Mahussain (2002) Kajian Sikap Guru-guru Pendidikan Islam Tahun 5 Spi Terhadap Program Sekolah Pendidikan Profesional Dan Pendidikan Berterusan (space. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Hamid, Ramlee and Hassan, Johari (2003) Penggunaan Dan Sikap Guru Mata Pelajaran Bestari Terhadap Aplikasi Komputer Dalam Persekitaran Pengajaran Dan Pembelajaran Bestari. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Kahar, Mohamad Rafee and Sulaiman, Seth (2003) Satu Tinjauan Mengenai Persepsi Dan Sikap Pelajar Tingkatan 4 (luar Bandar) Terhadap Amali Sains. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Rahman, Azilah and Abd Ghani, Faizah (2010) Hubungan Antara Personaliti Dan Gaya Pengajaran Guru Dengan Pencapaian Matematik Pmr satu Kajian Di Sekolah Menengah Daerah Kota Tinggi. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Rashid, Adnan Firmness Of The Spiritual (iman) And Its Significant For Man?çös Commitments: Ideal And Prospect. In: Persidangan Kebangsaan Libatsama Universiti Dan Komuniti (luk2012), 22-23 Nov 2012, Hotel Vistana, Pulau Pinang.

Abd Shukor, abd Aziz and Nachiappan, suppiah and Jantan, ramlah (2009) UNSPECIFIED In: Psikologi Pendidikan Komprehensif. Edisi Pertama . Mc-graw Hill, Malaysia.

Abd. Hamid, Abd. Walid and Yahaya, Azizi (2003) Hubungan Minat Kerjaya Dan Dimensi Personaliti Di Kalangan Pelajar0pelajar Di Institut Kemahiran Mara (ikm). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Rahman, Najib (1991) Personaliti Pel. Yatim Di P.e.r.k.a.y.a. Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Rahman, Ramlah and Md Johan, Othman (1998) Personaliti Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Akademik Guru-guru Pelatih Maktab Perguruan Tengku Ampuan Afzan, Kuantan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Razak., Athiyah and Shariffudin, Rio Sumarni (2002) Personaliti Pelajar Sekolah Menengah Dan Tahap Kemahiran Berfikir Dalam Bahasa Melayu Satu Kajian Kualitatif. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Samad, Abd. Razak (1998) Sikap Guru-guru Sek. Men. Di Daerah Johor Bahru Terhadap Komp. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Halim, Anis Hayati and Abdullah, Nur Qistina (2009) Sikap Guru Dan Pelajar Terhadap Penggunaan Bahasa Inggeris Dalam Mata Pelajaran Teknikal Di Sekolah Menengah Teknik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Malik, Afidah and Tan, Soo Yin (2005) Faktor Latar Belakang Keluarga Dan Motivasi Pencapaian Dikalangan Pelajar Tingkatan Empat Daerah Muar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Manap, Mohamad Shafii and Rahman, Prof. Madya. Dr. Saemah and Jelas, Prof. Datuk Dr. Zalizan (2013) Amalan keibubapaan, pengaturan kendiri dan tingkah laku sosial dalam kalangan remaja. PhD thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Abdul Mubin, Siti Syazwani and Ahmad, Prof.Madya Dato' Dr.Abdul Razaq (2014) Pengaruh persekitaran sekolah terhadap motivasi, sikap, dan pencapaian akademik pelajar Orang Asli. Masters thesis, UKM.

Abdul Rahim, Fauziah (2012) Emotional Intelligence And Psychographic Profiles Of The Potential First Class Students. In: Proceeding Of Hong Kong International Conference On Education, Psychology And Society.

Abdul Rahim, Abdul Hamid and Azman, Prof.Madya Dato' Dr Norzaini and Mohd Majzub, Prof. Puan Sri Dr. Rohaty (2013) Hubungan antara Motivasi, Persekitaran dan Ciri-ciri Institusi dengan aspirasi melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi (IPT) dalam kalangan pelajar generasi pertama di sekolah menengahn luar bandar. PhD thesis, UKM.

Abdul Rahman, Kasim (2000) Sikap Pelajar-pelajar Aliran Kemahiran (mlvk) Di Sek. Men. Teknik Kuala Kangsar, Perak Terhadap Bidang Keusahawanan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Razak, Tun and Samarahan, Kota A STUDY OF MALAYSIAN YEAR 5 PUPILS’ PRE-ALGEBRAIC THINKING. Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 29, 105–124, 2014.

Abdul Samad, Abdul Razak and Abdol, Mat Jizat (1998) Sikap Guru-guru Sekolah Menengah Di Daerah Johor Bahru Terhadap Komputer. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Samad, Ismail and Aris, Baharuddin (2003) Sikap Guru Sekolah Menengah Terhadap Latihan Profesional Dalam Bidang Komputer : Satu Tinjauan Ke Atas Sekolah Menengah Di Daerah Kluang, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Zahid Shaghia, Noor Haizam and Ramli, Jamaluddin (2011) Hubungan Antara Personaliti Kaunselor Dengan perubahan Kognitif, Emosi Dan Tingkahlaku dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Di Zon Skudai. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Badrulhisham and Tan, Soo Yin (2005) Hubungan Antara Sikap Pelajar Tingkatan Dua Terhadap Pembelajaran Dan Pengajaran Bahasa Melayu Dengan Pencapaian Bahasa Melayu Di Smk Sultan Alauddin Riayat Shah 1, Pagoh. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Daud and Mohamed, Mohini (1998) Sikap Guru Matematik Terhadap M.pelajaran Matematik-satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Norlia and Hamzah, Rohana (2001) Sikap Pelajar Sekolah Menengah Teknik Shah Alam Terhadap Matapelajaran Pengajian Kejuruteraan Jentera. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Zakri (2014) Kemahiran meta-tingkah laku, kemahiran membuat keputusan dan tingkah laku disiplin pelajar. PhD thesis, UKM.

Abdullah , Musa and Tan, Soo Yin (2005) Gaya Asuhan Ibu Bapa Dan Personaliti Pelajar Tingkatan Empat Di Sebuah Sekolah Menengah Kebangsaan Di Kuala Terengganu. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah / Ting Sai Kim, Rojiah and Syed Mansor, Syed Mohd Syafeq (2006) Hubungan Keserasian Personaliti-persekitaran Polis Diraja Malaysia Dengan Kepuasan Kerja. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Marzita and Ahmad, Dr. Jamil (2014) Pemeriksaan ciri-ciri psikometrik instrumen kecerdasan emosi. Masters thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Abu Bakar, Marzita and Ahmad, Dr. Jamil (2014) Pemeriksaan ciri-ciri psikometrik instrumen kecerdasan emosi. Masters thesis, UKM.

Abu Bakar, Roslina and Ruskam, Aminuddin (2007) Sikap Pelajar Fakulti Pendidikan Terhadap Kejadian Jenayah Di Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Hanipah, Juliana and Mohd Noor, Norani (2004) Persepsi Guru-guru Sekolah di Bandar Temerloh Terhadap Faktor Motivasi Guru dalam Menjalankan Tugas Di Sekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Hashim, Mohd Fazrul and Abd Latib, Azlan (2011) Personaliti Pelajar Kolej Komuniti Di Daerah Segamat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Hashim, Mohd Fazrul and Abd Latib, Azlan (2011) Personaliti Pelajar Kolej Komuniti Di Daerah Segamat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Kassim , Noor Lide Judging Behaviour And Rater Errors: An Application Of The Many-facet Rasch Model. Gema Online Journal Of Language Studies, 11, 3,.

Abu Naim., Hamimah and Omar, Shariff (1998) Sikap Pelajar Tingkatan Empat Terhadap Matematik Di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato Sulaiman : Satu Tinjauan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Adai, Affizah and Hanapiah, Othman (2009) Persepsi Pelajar Tahun 4 Fakulti Pendidikan Terhadap Personaliti Pelajar Sarjana Muda Sains Serta pendidikan (pengajian Islam). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Aslina and Salim, Suradi The Effects Of Psychology Intervention In Reducing Disciplinary Cases Among Malaysian Secondary School Students. Procedia Social And Behavioral Sciences, Volume.

Ahmad, Noraini Hayati and Yasin, M.al-muzzammil (2008) Gaya Komunikasi Guru Besar Dan Hubungannya Dengan Motivasi Guru: Kajian Di Sekolah-sekolah Kebangsaan Zon Tangkak, Ledang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Siti Noorazzura and Abd Ghani, Faizah (2009) Hubungan Trait Personaliti Dengan Pemilihan Kursus Di Kalangan Pelajar Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan Elektrik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Kamil, Nina Raynelda (2008) Tret Personaliti Dan Faktor Pemilihan Kerjaya Dalam Bidang Perguruan Di Kalangan Pelajar Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kemahiran Hidup). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Nzryshah, Mohd Khalid and Abdul Aziz, Abdul Shukor (2006) Gaya Berfikir Mengikut Gender,etnik Dan Pencapaian Pmr Di Kalangan Pelajar Di Daerah Batang Padang. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

Ahmad Puad, Esa and Bhasah, Abu Bakar (2007) Kerjasama Ibu Bapa Dengan Sekolah Dalam Pembelajaran Pelajar. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

Ahmad Tajuddin, Ruzaini and Abu Bakar, Zainudin (2009) Pengaruh Motivasi Terhadap Pencapaian Akademik pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmed Nasir, Abdul Muthalif and Abd Malek, Abd Rahman (2005) Pengaruh Pencapaian Akademik Ke Atas Sikap Pelajar Terhadap Mata Pelajaran Matematik. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

Ahmed Tharbe, Ida Hartina and Mohd Ishak, Prof Datuk Dr Noriah and Mahmud, Prof Dr Zuria (2014) The effect of emotional intelligence intervention program on perceived stress, general well-being and quality of relationship of Malaysian students. PhD thesis, UKM.

Aleh, Bolhan @ Bolhar (2000) Sikap Pelajar Dalam Bidang Teori Teknologi: Satu Kajian Di Sekolah Menengah Teknik Di Sarawak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Mohd Yusof (1998) Hubungan Di Antara Personaliti Dengan Pencapaian Kerja Kursus Pend. Islam Dinamika Guru-guru Pelatih Maktab Perguruan Teng Ampuan Afzan Kuantan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali Bawaneh, Ali Khalid and Abdullah, Abdul Ghani Kanesan and Saleh, Salmiza and Khoo, Yin Yin Jordanian Students' Thinking Styles Based On Herrmann Whole Brain Model. International Journal Of Humanities And Social Science, Volume.

Alkiyumi, Mohammed Talib Muslem (2014) Creative Thinking And Problem-Solving Abilities : Their Relationship With Psychological Traits Among 10th-GRADE Students In Oman. PhD thesis, University Sains Malaysia.

Alkiyumi, Mohammed Talib Muslem (2010) Creative Thinking And Problem-Solving Abilities : Their Relationship With Psychological Traits Among 10th-GRADE Students In Oman. PhD thesis, Universiti Sains Malaysia.

Amat, A.rahman and Yasin, M.al-muzzammil (2008) Sikap Guru Pelatih Kpli Institut Perguruan Tun Hissein Onn,batu Pahat Terhadap Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ambigadevi, Pumpalingam and Roslinda, Mustapha (2009) Persepsi Pelajar Terhadap Perlakuan Agrasif Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Di Sungai Siput (u),perak. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

Andi, hari Krishnan and Nachiappan, suppiah and Abdul Shukor, abdul Aziz and P.k.veeran, velayudhan (2012) Emotional Intelligence Among Malaysian Youth And Its Relationship With Personality Attributes. In: 5th Upsi-upi Conference On Education, 1-3 Okt 2012, Selangor,malaysia.

Arif, Noor Khairiah and Yahaya, Azizi (2003) Hubungan Di Antara Perkembangan Kognitif, Moral Dan Emosi Pembentukan Personaliti Remaja Di Kalangan Pelajat Tingkatan Empat Di Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Aris, Azlan and Abd Ghani, Faizah (2009) Perbandingan Pola Personaliti-persekitaran (p-e Fit) dan Kongruen Personaliti Persekitaran (eat) pelajar Kolej Komuniti Segamat, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Aroff, Mohamad Roslan and Mustaffa, Mohamed Sharif (2007) Konsep Kendari Dan Motivasi Pelajar Cemerlang Penilian Menengah Rendah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Arshad, Abdullah (1995) Kajian Tentang Persepsi Guru-guru Terhadap Fungsi, Personaliti & Kelayakan Kaunselor Di Daerah Kota Setar, Kedah D.aman. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Asan Barseni, Shahril and Othman, Widad (2002) Satu Kajian Kes Mengenai Hubungan Pendekatan Pengajaran Yang Digunakan Oleh Guru-guru Teknikal Dengan Personaliti Yang Mereka Miliki Di Smt Dato Sri Mohd Zin Alor Gajah, Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Asari, Zuraini and Safar, Ajmain (2007) Sikap Pelajar Islam Di Fakulti Pendidikan Utm Terhadap hukum Halal Haram. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Asmail, Norimah and Yahaya, Azizi (2002) Hubungan Antara Sejarah Silam Dengan Perkembangan Personaliti Di Kalangan Pelajar Bandar Dan Luar Bandar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Asral, Selamat (1991) Tinjauan Awal Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Sikap Pelajar Aliran Kemahiran Mlvk Di Sekolah Menengah Vokasional. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang, Mohd. Isha (2012) Faktor Guru, Ibu Bapa Dan Rakan-rakandengan Amalan Tuisyen Pelajar: Satu Tinjauan Awal. In: Prosiding Seminarmajlis Dekan-dekan Pendidikan Ipta 2012.

Awang, Amir (1979) Penyalahgunaan Dadah di Kampus. Asia Pacific Journal of Educators and Education, 1 (1). pp. 22-27.

Awang, Mohamad and Ashari, Asaruddin (1999) Hubungan Di Antara Iklim Sek. Dengan Motivasi Kerja Di Kal. Guru Di 3 Buah Sek. Dalam Daerah Kota Bharu. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Azam., Md Din and Omar, Shariff (1999) Hubungan Antara Penglibatan Dalam Kegiatan Ko-kurikulum Dengan Perkembangan Personaliti Pelajar Di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Rambai, Melaka- Satu Kajian Kes. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Azid @ Aziz, Nurulwahida and Ismail, Hairul Nizam and Hashim, Ridzuan KESAN PENERAPAN KEPELBAGAIAN KECERDASAN DAN KEMAHIRAN BERFIKIR ANALITIS MELALUI AKTIVITI PENGAYAAN BERMODUL (EFFECT OF APPLICATION OF MULTIPLE INTELLIGENCE AND ANALITICAL THINKING SKILLS THROUGH MODULAR ENRICHMENT ACTIVITIES). Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 29, 141–153, 2014.

Aziz, Mohd Fadhil (2004) Sikap Pelajar Spi Terhadap Hukum Halal Dan Haram : kajian Terhadap Amalan Pemakanan, Pemakaian Dan urusan Kewangan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

ai Ling, Tan and kamarulzaman, Kamarudin (2007) Pengaruh Minat Dalam Amalan Motivasi Terhadap Pembelajaran Pelajar-pelajar Tingkatan Empat. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

anis Iliani, Ahmad and suppiah, Nachiappan (2011) Hubungan Antara Nilai-nilai Murni Kbsm Dengan Tingkah Laku Agresif Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

B

Baba, Sidek Jasmani, Rohani Seimbang Bentuk Pelajar Berhemah. Pendidik, , 68, .

Baba, Razali and Omar, Shariff (1998) Kajian Mengenai Sikap Pelajar Tingkatan 2 Terhadap Sains Di Beberapa Buah Sekolah Menengah Daerah Muar Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bajuri, Mohamad Hafif and Mustaffa, Mohamed Sharif (2008) Personaliti Dan Amalan Sifat Rasulullah S.a.w Terhadap Kaunselor Islam Di Sekolah Menengah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bakar, Mohd Jais and Mustaffa, Mohamed Sharif (2008) Analisa Corak Didikan Ibu Bapa Dan Persekitaran Keluarga Dengan Sikap Pelajar-pelajar Cemerlang Pmr di Batu Pahat, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Balakrishnan, Vishalache and Shoniah, Supramani MORAL EDUCATION IN TAMIL PRIMARY SCHOOLS IN MALAYSIA: A LOOK INTO REALITY. Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 29, 95–103, 2014.

Bonyamin, Nurul Zawani and Abdul Latif, Adibah (2006) Hubungan Personaliti Dan Tekanan Belajar Dengan Pencapaian Prestasi Akademik Di Kalangan Pelajar-pelajar Tahun Akhir Fakulti Pendidikan, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Buhari, Mazlyana and Othman, Nooraini (2011) Hubungan Antara Tahap Keberkesanan Pendidikan Islam Dengan Personaliti Islamik Pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Buyong, Rokiah and Tan, Soo Yin (2003) Pola Personaliti Di Kalangan Pelatih Pusat Latihan Teknologi Tinggi (adtec) Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

C

Chang, lee Hoon (2005) Cognitive And Psycho-social Attributes Of The 18 Year-old Malaysian Adolescents. In: Exposition Research,inventions And Innovations 2005, 14-17 Jun 2005, Kuala Lumpur,malaysia.

Chee Ken, Yong and Omar, Shariff (1998) Ciri-ciri Personaliti Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Akademik Pelajar : Satu Tinjauan Di Sekolah Menengah Kebangsaan Bahau, Bahau, Negeri Sembilan Darul Khusus. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chew, Yuen Er and Mohamed, Mohini (2009) Pembinaan Dan Keberkesanan Bahan Pengajaran penerapan Unsur Sejarah Terhadap Sikap Pelajar Dan pencapaian Matematik. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chik, Abdul Rahman and Ninggal, Mohd Tajudin (2003) Satu Tinjauan Mengenai Stail Tindakan Guru Terhadap Tingkah Laku Negatif Pelajar Di Bilik Darjah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chik, Mohd. and Abdullah, Wan Salihin Wong (1999) Kajian Mengenai Minat & Motivasi Pel. Terhadap M.pelajaran Sains Serta Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chong, Hui Ling and Hushin, Hassan (2005) pola Personaliti Dan Gaya Pembelajaran Pelajar Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Di Kampus Skudai. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chu, Siew Fong and Abd Rahman, Mohd Anuar (2005) Hubungan Faktor Guru Dengan Motivasi Pelajar Di Lima Buah Sekolah Menengah Zon Skudai Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Clement Etan, Suzanne Laong and Subari, Kamalularifin (2006) Persepsi Pelajar Pkpg Terhadap Personaliti Pelajar Perdana Pendidikan Teknik Dan Kejuruteraan, Fakulti Pendidikan, Utm Skudai : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

D

Damiri, Noraizah and Yahaya, Azizi (2004) Ciri-ciri Personaliti Dalam Pemilihan Kerjaya Pelajar, Gaya Pembelajaran Pelajar Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Akademik. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Danishwaran, Sundrasellan and Suppiah, Nachiappan (2011) Cara-cara Belajar Menulis Karangan Bahasa Melayu Spm Dalam Kalangan Pelajar Cemerlang. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

Darinsim, Maeren Koo and Ismail, Zaleha (2002) Kajian Tindakan Terhadap Pembelajaran Dalam Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Dari Aspek Minat Dan Motivasi Di Kalangan Pelajar Tahun Dua Spe/a/j. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Daud, Azam (1995) Kajian Mengenai Pertalian Diantara Minat Terhadap Ko-kurikulum Keusahawanan Dengan Perkembangan Personaliti Pel. Di Utm, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Daud, Rusli and Abd Rahman, Mohd Anuar (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sikap Pelajar Di Politeknik Kota Bharu Terhadap Kegiatan Kokurikulum : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Daud, Shaffe Mohd and Basri, Ramli and Baki, Roselan and Hamzah, Sahandri Ghani and Nawawi, Mokhtar PENGARUH AMALAN JENAKA TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MURID (THE INFLUENCE OF HUMOUR IN TEACHING AND LEARNING). Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 26, No. 1, 125–144, 2011.

Dg Norizah Ag Kiflee@dzulkifli, and Junaima Salidin, and , and , and , and , (2010) Hubungan Salah Laku Pelajar Dengan Pencapaian Mata Pelajaran Sejarah Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah. In: Seminar Psikologi Kebangsaan, 28-29 Oktober 2010, Sekolah Psikologi Dan Kerja Sosial, Ums.

Dollah, Agus (1997) Motivasi Pencapaian Di Kal. Pel.-pel. Politeknik P.dickson Suatu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

E

Elias, Rumaizah and Yeo, Kee Jiar (2012) Kecerdasan Emosi Pelajar Sekolah Menengah Dan Hubungan Dengan Pencapaian Akademik Dan Jantina. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Endut., Talhan and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2001) Hubungan Antara Beban Tugas Dengan Personaliti Pensyarah Di Ittar : Satu Tinjauan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Eu, Kwee Guan and Bachik, Ahamat (2002) Tahap Motivasi Keluarga Dalam Konteks Pendidikan Formal Anak-anak Mereka : Satu Tinjauan Di Kalangan Keluarga Bahagia Di Daerah Muar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

F

Fathi, Heydar (2006) A Study On The Relationship Between Self-Esteem And Academic Achievement Of Iranian Students BF697.5.S46 H615 2006H615 2006 ff rbrb. Masters thesis, USM.

Fathi, Heydar (2006) A Study on the Relationship between Self-esteem and Academic Achievement of Iranian students. Masters thesis, USM.

Fook, C. Y. and Sidhu, G. K. and Hashim, R. A and Hamid, A. A. and Yunus, F. W Teachers' Perception Towards Psychometrics Analysis Software. Paper Presented At The Procedia - Social And Behavioral Sciences. Procedia - Social And Behavioral Sciences., 2011.

G

G.linggau, Mohd Jannes and Ashari, Asaruddin (2000) Sikap Guru Terhadap Pengurusan Kokurikulum. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ghani, Azila and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2009) hubungan Antara Sikap Pelajar Terhadap sains Dengan Pencapaian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Guan, Julia Chin Hsien and Shariffudin, Rio Sumarni (2003) Pola Personaliti Dan Pemikiran Kritis Dengan Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Berbantukan Komputer Di Kalangan Pelajar Fakulti Pendidikan Dan Fakulti Sains Komputer Dan Sistem Maklumat Di Utm. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Gurei, Meda and Bachik, Ahamat (2003) Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Guru Terhadap Pemulihan Kerjaya Mereka Di Smk. Pending, Kuching,. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

H

Hamdan, Mohd Hafiz and Rosman, Arief Salleh (2002) Sikap Pelajar Terhadap Mata Pelajaran Berteraskan Sains : Satu Tinjauan Di Sekolah Menengah Teknik Tengku Ampuan Afzan, Bentong, Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamdan, Shukor (2000) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Dan Prestasi Kerja Guru. Satu Kajian Kes Di Sek. Men. Teknik Muar, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamzah, Aswati ANALISIS TERHADAP KEMUNCULAN ELEMEN TAKLID DALAM PEMBENTUKAN SKEMA TAAKULAN AKHLAK (AN ANALYSIS ON THE EXISTANCE OF TAKLID ELEMENT IN THE DEVELOPMENT OF AKHLAK REASONING SCHEME). Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 25, 1–20, 2010.

Hamzah, Faizah (1998) Keselarasan Personaliti -persekitaran Latihan Di Kal. Pel.-pel. Smt. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamzah, Mazlan (2000) Sikap Guru Terhadap Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamzah, Naemah and Syed Mansor, Syed Mohd Syafeq (2007) Hubungan Keserasian Pola Personalitipersekitaran Enam Kerjaya Bidang Keagamaan dengan Kepuasan Kerja Di Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hanizah, Hussin and Kamarudin, Hj Husin (2004) Gaya Belajar Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Di Sebuah Sekolah Menengah Di Negeri Perak. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

Haron, Nur Azza and Aris, Baharuddin (2009) Sikap Pelajar Terhadap Penggunaan Blog Dalam Mempelajari Kursus Teknolgi Maklumat melalui Computer Supported Collaborative Learning. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haron, Rahim and Mustaffa, Mohamed Sharif (2008) Keserasian Personaliti-persekitaran Dan Hubungannya Dengan Prestasi Kerja Dalam Kalangan Guru Kaunseling Sekolah Menengah Harian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Harun, Abu Bakar and Buntat, Yahya (2003) Sikap Guru-guru Kemahiran Hidup Daerah Batu Pahat, Johor Terhadap Penggunaan Komputer. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Harun, Rosli (1998) Sikap & Motivasi Pel. 4 S.p.a./e./j. Utm Terhadap B. Inggeris. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hasan, Farminah and Ninggal, Mohd Tajudin (1999) Hubungkait Trait-trait Personaliti Dengan Kecerdasan Mental Remaja. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hasan, Hasuzila and Shariffudin, Rio Sumarni (2006) Pola Personaliti Di Kalangan Pelajar Pintar Cerdas Berasaskan Inventori Personaliti Mbti (myers Briggs Type indicator). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hasan., Hajah Farminah and Ninggal, Mohd Tajudin (2001) Trait-trai Personaliti Pelajar Lelaki Tingkatan Empat Sebelum Dan Sesudah Kaunseling Kelompok. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hashim, Che Noraini Factor Structure Of Islamic Techniques For Managing Occupational Stress Questionniare (itmoq). European Journal Of Social Sciences, 18, 2,.

Hashim, Che Noraini Kepelbagaian Pendekatan Pengajaran Dan Pembelajaran Rasulullah (s.a.w) Demi Menjana Pendidikan Yang Berkesan. Jurnal Pendidikan Islam, 13, 1,.

Hashim, Che Noraini Memahami Perubahan Biologi & Psikologi Remaja - Generasi Idaman Selangor. In: Seminar Keibubapaan, 19-dec-09, Dewan Auditorium Sirim, Seksyen 2 Shah Alam.

Hashim, Abdul Talib and Dawi, Amir Hasan and Yusof, Hamidah and Suppian, Zahari Gaya Pembelajaran Pelajar Tingkatan Enam Di Malaysia. Jurnal Bitara, Volume.

Hashim, Ramlan and Bachik, Ahamat (2000) Kajian Kes Mengenai Faktor-faktor Motivasi Guru-guru Sekolah Rendah Berkeluarga Melanjutkan Pelajaran Di Kolej Yayasan Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hashim, asmawi (2001) Penerapan Nilai-nilai Pendidikan Dalam Pembentukan Sahsiah Pelajar. In: Persidangan Kebangsaan Ke 2 Pusat Pengajian Sains Sosial Dan Persekitaran, 4 - 5 Sept 2001, Bangi,malaysia.

Hassan, Namir and Nizam , Hairul and Kadiem , Shurouk (2002) LOCUS OF CONTROL AMONG SECONDARY SCHOOLS' COUNSELORS IN PENANG. Asia Pacific Journal of Educators and Education, 18. pp. 85-92.

Hassan, Nurul Nadia and Shariffudin, Rio Sumarni (2009) Kajian Pola Kepelbagaian Kecerdasan, Jenis Personaliti Dan jenis Pemikiran Kritis Di Kalangan Pelajar Cemerlang Di sebuah Institusi Di Kuala Lumpur. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassim, Farhati and Hee, Jee Mei (2010) Ciri-ciri Personaliti Pelajar Dan Perbezaannya Berdasarkan Jantina Dan Aliran Akademik Yang Berlainan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Abu Bakar, Siti Zubaidah and Hashim, Abu Bakar (2006) Motivasi Kerja Dalam Kalangan Pensyarah Di Lima Buah Institusi Pengajian Tinggi Swasta Bertaraf Universiti Dan Kolej Di Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Kassim, Kamil and Sihes, Ahmad Johari (2010) Pengetahuan,minat,sikap Pelajar Dan Masalah Dalam Pelaksanaan Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu Di Daerah Batu Pahat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Kudus., Hassan and Tan, Soo Yin (2002) Motivasi Pencapaian Pelajar Bandar Berbanding Luar Bandar. Satu Kajian Di Sekolah Terpilih Daerah Pontian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Wan Mohamed Zain, Wan Abd Rahman and Udin, Amirmuddin (2004) Sikap Pelajar Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru terhadap Kepentingan Keselamatan Bengkel. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Arif, Noor Khairriah and Abd Ghani, Faizah (2010) Profil Personaliti Guru Cemerlang sekolah Kebangsaan Di Daerah Kulaijaya. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hussein, Rosnani (2000) Sikap Pelajar Terhadap Amalan Keselamatan Bengkel Kemahiran Hidup (manipulatif) Di Sekolah-sekolah Menengah Di Daerah Kota Setar, Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

I

Ibrahim, Siti Raihan and Mohd Zin, Mahussain (2003) Sikap Pelajar Terhadap Mata Pelajaran Bahasa Arab. Satu Kajian Ke Atas Pelajar Sek.men. Keb. Jalan Batu Pahat, Kluang, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Idrus, Hairuzila and Salleh, Rohani and Lim Abdullah, Muhammad Ridhuan Tony ORAL COMMUNICATION ABILITY IN ENGLISH: AN ESSENTIAL SKILL FOR ENGINEERING GRADUATES. Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 26, No. 1, 107–123, 2011.

Isa, Abdul Samad Mat (2004) Prospek Pelaburan Pendidikan Sekolah Menengah Teknik Dan Sekolah Menengah Kebangsaan Di Malaysia LB2822.75. S187 2004 f rb Microfiche 7476. Masters thesis, Universiti Sains Malaysia..

Ishak, Abdah and Abu Bakar, Zainudin (2013) Personaliti Dan Gaya Pembelajaran Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Sekolah Menengah Kebangsaan Kawasan Skudai, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ishak, Siti Eshah and Syed Mansor, Syed Mohd Syafeq (2006) Hubungan Keserasian Darjah Kongruen Personalitipersekitaran Dengan Kepuasan Kerja Di Kalangan Lima Jawatan Perubatan Di Salah Sebuah Hospital Di Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Hairul Nizam and Kuldas, Seffetullah and Hamzah, Aswati (2013) Do students need more motivational resources or more cognitive resources for better learning? Procedia - Social and Behavioral Sciences. pp. 325-332.

Ismail, Halimi and Mohd Nor, Mohad Anizu (2010) Pengaruh Motivasi Ekstrinsik Ke Atas Prestasi Atlet Masum Utm 2010. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Noor Azam and Daud, Khadijah (2012) Kepimpinan Guru Mempengaruhi Sikap Pelajar Sekolah Menengah Daerah Segamat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Sabarinah and Hushin, Hassan (2000) Mengenalpasti Tingkahlaku Gaya Kepimpinan Pengetua Dan Hubungannya Tahap Motivasi Guru: Kajian Di 3 Buah Sekoalah Menengah Di Batu Berendam. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Zurida Haji and Zain, Ahmad Nurulazam Md. and Samsuddin, Mohd Ali (2004) Kesan Pengajaran Kontekstual Terhadap Motivasi Dan Pencapaian Pelajar Sekolah Dalam Fizik. Project Report. Universiti Sains Malaysia.

Ismail Effendi, Azlin (1994) Satu Tinjauan Motivasi Pel. Terhadap Pembelajarannya Bagi Pel.-pel. Stp (a,e&j) Thn. 5 Sesi 93/94. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

J

Jaafar, Abd Ghani and Md Johan, Othman (2009) Hubungan Antara Motivasi Guru Dengan Motivasi Dan Pencapaian Akademik Pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jaafar., Syed Hussin and Ninggal, Mohd Tajudin (2001) Persepsi Dan Sikap Guru Pelatih Yang Belum Berkaunseling Dan Yang Sudah Berkaunseling Terhadap Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling Di Maktab Perguruan Temenggong Ibrahim, Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jalal, Noriah and Mohd Said, Mohd Rizal (2006) Persepsi Pelajar Terhadap Reka Bentuk Bangunan Sekolah yang Mempengaruhi Peningkatan Motivasi Di Sekolah menengah Taman Impian Emas Ii, Johor Bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jamal, Hasbollah Penilaian Kursus Motivasi Oleh Pel.-pel. Ting.4 Di Sek. Men. Keb. Tun Ismail Parit Raja, Batu Pahat, Joicamhor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jamal, Hasbollah and Omar, Shariff (1998) Penilaian Kursus Motivasi Oleh Pelajar-pelajar Tingkatan 4 Di Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Ismail Parit Raja, Batu Pahat, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Janang, Mavis and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2005) Hubungan Dimensi Personaliti Dengan Pencapaian Akademik Pelajar Sekolah Di Kota Samarahan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Janang, Mayis (1999) Hubungan Dimensi Personaliti Dengan Pencapaian Akademik Pel, Ting.4 (1998) Sek. Men. Kerajaan Batu Lintang, Kuching, Sarawak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jantan, ramlah (2009) Pengaruh Kualiti Pertautan Pelajar Asrama Dengan Ibu Bapa Dan Rakan Ke Atas Penyesuaian Akademik,sosial Dan Emosi. In: Persidangan Kebangsaan Kaunseling, 3-5 Nov 2009, Kuala Lumpur,malaysia.

Jantan, ramlah (2008) Perbezaan Dalam Penyesuaian Pelajar Asrama Berdasarkan Jantina,ses Dan Pencapaian Akademik. In: International Conference On The Education Of Learner Diversity, 26-27 Ogos 2008, Selangor,malaysia.

Jasan Ahpandi, Nurul Amhani and Mustaffa, Mohamed Sharif (2010) Hubungan Antara Gaya Asuhan Ibu Bapa Dengan Personaliti Pelajar Di Sebuah Sekolah Menengah Kebangsaan Daerah Pontian,johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Johar, Siti Sarawati and Md Johan, Othman (2006) Gaya Kepimpinan Pengetua Dan Hubungannya Dengan Tahap Motivasi Guru-guru Disekolah Menengah Daerah Kota Tinggi, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Junaidi, Juhazren and Ruskam, Aminuddin (2003) Sikap Pelajar Terhadap Pelaksanaan Undang-undang Islam Di Malaysia. Kajian Ke Atas Pelajar Bukan Muslim Di Fakulti Pendidikan, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

K

K Rengasamy, Nadarajah (2003) Personaliti Pelajar Dan Persepsi Mereka Terhadap Sikap Ibu Bapa, Rakan Sebaya Serta Guru-guru Dan Hubungannya Dengan Salah Laku Pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

K. Mohamed, Abdul Rahman and Hushin, Hassan (2001) Tinjauan Tahap Partisipasi Dan Sikap Guru Sekolah Terhadap Membuat Keputusan Di Daerah Batu Pahat, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kamar, Haji Ahmad and Abd Rahman, Mohd Anuar (2008) Pengetahuan, Kemahiran Dan Sikap Guru Penyelaras Ict di Sekolah‐sekolah Rendah Zon Paloh, Kluang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kamaruddin, Kamarulzaman (2009) UNSPECIFIED In: Psikologi Perkembangan: Panduan Untuk Guru. Edisi Pertama . Pejabat Karang Mengarang Upsi, Malaysia.

Kamaruddin, kamarulzaman (2012) Kecelaruan Psikologi Dan Rekreasi Luar:menangani Stress Dalam Kalangan Pelajar Dan Pekerja. In: Malaysian International Outdoor Recreation And Education Conference, 28-30 Dis 2012, Perak,malaysia.

Kamaruddin, kamarulzaman and Mamat, zulkifli and Kamarulzaman, khairunnisa (2012) Kesediaan Afektif Pelajar Bermasalah Disiplin D Isekolah Menengah Harian Di Sekitar Tanjong Malim. In: 5th Upsi-upi Conference On Education, 1-3 Okt 2012, Selangor,malaysia.

Kamarudin, Siti Khamariyah and Hassan, Johari (2007) Personaliti Dan Intelektual Pensyarah: persepsi Pelajar Tahun 1 Dan Tahun 4 (akhir) Fakulti Pendidikan universiti Teknologi Malaysia siti. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Karpudewan, Mageswary and Ismail, Zurida and Mohamed, Norita (2013) PRE-SERVICE TEACHERS' UNDERSTANDING AND AWARENESS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPTS AND TRADITIONAL ENVIRONMENTAL CONCEPTS. Asia Pacific Journal of Educators and Education28, 28. pp. 117-130.

Karusin, Nicholas Igam and Tan, Soo Yin (2005) Motivasi Dan Pencapaian Bahasa Inggeris Di Kalangan Pelajar-pelajar Tingkatan Enam Rendah Di Salah Sebuah Sekolah menengah Di Bahagian Betong. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kasan, Hafiza (2012) Hubungan Turutan Kelahiran Dengan Personaliti Dan Pencapaian Akademik Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Daerah Batu Pahat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kasim, Abd.Latif (2004) Kajian Terhadap Dimensi-Dimensi "Empowerment" Dan Ketegangan Kerja Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menegah Teknik Di Perlis, Kedah Dan Pulau Pinang. LB2840.2. L356 2004 f rbMicrofiche 8297. PhD thesis, Universiti Sains Malaysia..

Kassim, Saniah and Abu Bakar, Zainudin (2012) Hubungan Kecerdasan Emosi Dengan Pencapaian Akademik Pelajar Tingkatan Satu Di Sekolah Menengah Harian Daerah Kulai, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Katip, Khairulhelmi and Mustaffa, Mohamed Sharif (2008) Persekitaran Kampus Dan Hubungannya Dengan Pembentukan Personaliti Di Kalangan Pelajar Universiti Teknologi Malaysia Skudai. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kaur, Amrita and Awang-Hashim, Rosna and Noman, Mohammad (2014) TEACHER AUTONOMY SUPPORT: DOES IT HINDER MOTIVATION AMONG THAI STUDENTS? Malaysian Journal of Learning and Instruction, 11. pp. 171-189.

Kaur, Amrita and Awang-Hashim, Rosna and Noman, Mohammad (2015) Teacher autonomy support intervention as a classroom practice in a Thai school: A self-determination theory perspective. Journal for Multicultural Education, 9 (1). pp. 10-27.

Kee, Chung Hau and Shariffudin, Rio Sumarni (2008) Pola Personaliti, Pola Pemikiran Kritis Serta Pola kepelbagaian Kecerdasan Di Kalangan Pelajar Cemerlang satu Kajian Kes Di Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kerine, Cocinia and Yamin, Sulaiman (2007) Faktor Beban Tugas Dan Sikap Pelajar Yang Mempengaruhi Burnout Di Kalangan Guru Sains. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khairani, Ahmad Zamri and Nordin, M. Sahari THE DEVELOPMENT AND CONSTRUCT VALIDATION OF THE MATHEMATICS PROFICIENCY TEST FOR 14-YEAR-OLD STUDENTS. Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 26, No. 1, 33–50, 2011.

Khairollah, Salasiah and Othman, Nooraini (2011) Gaya Keibubapaan Yang Menpegaruhi Pembentukan Personaliti Islamik Pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khalid, Rozalina and Omar Fauzee, Mohd Sofian (2012) The Learning Styles And Academic Achievements Among Arts And Science Streams Student. In: International Journal Of Academic Research In Progressive Education And Development.

Khosim, Fakhruddin and Tan, Soo Yin (2003) Perhubungan Antara Personaliti Dengan Gaya Pembelajaran Pelajar-pelajar Tingkatan Empat Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Koh Siaw Yen, William and Ong, Saw Lan VALIDATING STUDENT-PARENT ACTIONS MODEL (SPA) OF CONSISTENCY USING THE RASCH MEASUREMENT MODEL. Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 27, 119–138, 2012.

Komalasari, Kokom THE EFFECT OF CONTEXTUAL LEARNING IN CIVIC EDUCATION ON STUDENTS' CHARACTER DEVELOPMENT. Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 27, 87–103, 2012.

Kong, Yean Fah and Yeo, Kee Jiar (2006) Hubungan Antara Keserasian Personaliti-persekitaran Dengan Minat Belajar Di Kalangan Pelajar Jurusan Sains Tahun Lima Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Krishnan, Sagilah and Tan, Soo Yin (2003) Gaya Asuhan Ibu Bapa Dan Hubungannya Dengan Personaliti Pelajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Krishnasamy, Selvadorai and Ninggal, Mohd Tajudin (2000) Sikap Pelajar-pelajar India Sekolah Menengah Terhadap Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling (pbdk) Di Sekolah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kuldas, Seffetullah and Bakar, Zainudin Abu and Ismail, Hairul Nizam (2012) The role of unconscious information processing in the acquisition and learning of instructional messages. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 10. pp. 907-940.

Kuldas, Seffetullah and Hashim, Shahabuddin and Ismail, Hairul Nizam and Bakar, Zainudin Abu Reviewing the Role of Cognitive Load, Expertise Level, Motivation, and Unconscious Processing in Working Memory Performance. International Journal of Educational Psychology, 4 (2). pp. 142-169.

Kuldas, Seffetullah and Hashim, Shahabuddin and Ismail, Hairul Nizam and Samsudin, Mohd Ali (2015) The Need for an Academic Resilience Approach to Cognitive Task Performance of Malaysian Students in Secondary Schools and Higher Education. Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities, 23 (3). pp. 553-566. ISSN 0128-7702

Kuldas, Seffetullah and Hashim, Shahabuddin and Ismail, Hairul Nizam and Samsudin, Mohd Ali and Bakar, Zainudin Abu (2014) The Unconscious Allocation of Cognitive Resources to Task Relevant and Task Irrelevant Thoughts. Australian Journal of Educational and Developmental Psychology. pp. 1-16.

Kuldas, Seffetullah and Hashim, Shahabuddin and Ismail, Hairul Nizam (2015) Malaysian adolescent students' needs for enhancing thinking skills, counteracting risk factors and demonstrating academic resilience. International Journal of Adolescence and Youth, 20 (1). pp. 32-47.

Kuldas, Seffetullah and Ismail, Hairul Nizam and Hashim , Shahabuddin (2013) How Thinking Works: The Challenge of Teaching How to Think. Procedia Social and Behavioral Sciences. pp. 368-376.

Kuldas, Seffetullah and Ismail , Hairul Nizam and Hashim, Shahabuddin and Bakar, Zainudin Abu (2013) Unconscious learning processes: Mental integration of verbal and pictorial instructional materials. SpringerPlus, 2 (1). p. 105.

Kuldas, Seffetullah and Satyen, Lata and Ismail, Hairul Nizam and Hashim, Shahabuddin (2014) Greater Cognitive Effort for Better Learning: Tailoring an Instructional Design for Learners with Different Levels of Knowledge and Motivation. Psychologica Belgica, 54. pp. 350-373.

L

Lauto, Ahmad Yassin and Md Johan, Othman (2006) Hubungan Antara Gaya Asuhan Ibu Bapa Dengan Personaliti Remaja Di Sekolah Menengah Harian Biasa Di Zon Gelang Patah, Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Ming Foong and Othman, Widad (2002) Kaedah Penyelesaian Masalah Lukisan Kejuruteraan Dalam Topik Pandangan Tambahan Berdasarkan Pelabagai Personaliti Dan Gaya Pembelajaran Pelajar Satu Kajian Kes. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Liew, Tan Chian and Ramli, Jamaluddin (2005) Hubungan Antara Kekongruenan Personaliti-persekitaran Dengan Pencapaian Akademik Di Kalangan Pelajar Universiti Teknologi Malaysia,skudai.johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lily Damayanti, D and Dr. Sharifah Nor Puteh, P (2014) Pendidikan karakter dalam kurikulum sains sekolah rendah kajian perbandingan Malaysia-Indonesia. Masters thesis, UKM.

Lim, Huoy Fang and Kamin, Yusri (2003) Personaliti Antara Usahawan Kaum Melayu Dan Cina Yang Menjalankan Perniagaan Milikan Tunggal Di Kota Bharu, Kelantan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Seo Peng and Abd Rahman, Mohd Anuar (2010) Pengetahuan, Kemahiran Dan Sikap Guru-guru disiplin Dalam Melaksanakan Tugas Di Sekolah menengah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Teeng Teeng and Othman, Widad (2003) personaliti Dan Tahap Motivasi Pencapaian Usahawan Cina Di Kuala Lumpur. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Limbai, Sigal and Shariffudin, Rio Sumarni (2002) Sikap Pelajar Tingkatan 4 Kursus Penyejukan Dan Penyamanan Udara Terhadap Peperiksaan Spmv Di Sekolah Menengah Teknik Matang, Sarawak. Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Livan Ayon, Angelina and Abu, Baharin (2003) Kajian Sikap Guru-guru Pelatih 4spn Terhadap Konsep Penggunaan Pembelajaran Koperatif Dalam Mata Pelajaran Sains Kbsm Di Sekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Loganathan, K. (1985) Agamic Pscyhology, Social Interaction and Learning. The Asia Pacific Journal of Educators and Education, 7. ISSN 2289-9057

Low, Che Kaip (1991) Sikap Pengetua & Guru-guru Terhadap M.pelajaranajaran Khb Di N.johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Low, Li Chueen and Syed Mansor, Syed Mohd Syafeq (2007) Perbandingan Keserasian Personaliti-persekitaran (p-e Fit) di Antara Guru ( Ijazah Sarjana Muda Pendidikan ) Dan Guru (kursus Perguruan Lepasan Ijazah). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Luan, Koay Siew (1979) A Comparative Analysis of the Personality Patterns of Student Teachers in Teachers' Training Colleges and in University of Malaya. Asia Pacific Journal of Educators and Education, 1 (1). pp. 11-21.

Lubis, Namora Lumongga (2008) Aplikasi Kognitif Tingkah Laku (CBT) Dengan Sokongan Sosial Terhadap Estim Kendiri Dan Depresi Pesakit Kanser RC489.C63 L929 2008 f rb. PhD thesis, USM.

Lugom, Mohd Yusop and Tan, Soo Yin (2005) Sikap,motivasi Belajar Dan Pencapaian Bahasa Inggeris Di Kalangan Pelajar Salah Sebuah Sekolah Menengah Luar Bandar,daerah Sri Aman,sarawak. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

M

M., Arif and Amir, Dr. Ruslin (2014) Gaya pembelajaran dan pemilihan kerjaya dalam kalangan pelajar pintar cerdas. Masters thesis, UKM.

MIN, CAROLYN PHUN SU (2004) Raters? Judgments Of Responsibility To A Sexual Harassment Accusation From A Dissolved Workplace Romance - The Impact Of Ethics And Belief In Just World. Masters thesis, Universiti Sains Malaysia..

Maajih, Nurul Shahida and Ramli, Jamaluddin (2010) Hubungan Personaliti Dengan Pencapaian Akademik Pelajar-pelajar Tahun Akhir Jabatan Sains Dan Matematik Di Fakulti Pendidikan Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Madhawa Nair, Subadrah and Devi Gopal, Sakunthala KESAN PENGGUNAAN KAEDAH PEMBELAJARAN MASTERI TERHADAP PENCAPAIAN DAN MINAT PELAJAR DALAM MATA PELAJARAN PENGAJIAN AM (THE EFFECTIVENESS OF MASTERY LEARNING METHOD ON LOWER SIX STUDENTS’ ACHIEVEMENT AND INTEREST IN THE GENERAL PAPER). Asia Pacific Journal of Educators and Education. Vol. 29, 55–80, 2014.

Mahdi , Mat Isa and Md Johan, Othman (2005) Tahap Motivasi Kerja Di Kalangan Kakitangan Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta zim. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahfar, Mastura and Tan, Soo Yin (2004) hubungan Antara Pencapian Akademik Dengan Darjah Kongruen Personaliti Persekitaran Diklangan Pelajar Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Maidin, Irwan and Md Johan, Othman (2004) Tinjauan Terhadap Minat Dan Sikap Pelajar, Persekitaran dan Kemudahan Serta Pengajaran Guru Dalam Mata pelajaran Teknologi Elektronik Di Sekolah-sekolah menengah Teknik Negeri Sabah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Malaka, Helen and Syed Mansor, Syed Mohd Syafeq (2006) Hubungan Personaliti-persekitaran Dengan Pencapaian Akademik Pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Manaf, Nor Zakiah and Yeo, Kee Jiar (2009) Hubungan Antara Tret Personaliti Dengan Tahap Stres Dalam Kalangan Pelajar Sarjana Pendidikan Separuh Masa. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Manam Katty, Subramaniam (2005) Hubungan Antara Sikap Pelajar Dan Tingkahlaku Guru Terhadap ponting Sekolah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Manukaram, Kanammah and Ng Lee Yen, Melissa and dan Shahizan Hasan, Abdullah PENGARUH FAKTOR PSIKOLOGI TERHADAP PEMBELAJARAN REGULASI KENDIRI MURID SEKOLAH RENDAH (THE INFLUENCE OF PSYCHOLOGICAL FACTORS ON PRIMARY SCHOOL PUPILS’ SELF-REGULATED LEARNING). Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 29, 39–54, 2014.

Marzuki, Mohammad Mastural and Syed Mansor, Syed Mohd Syafeq (2006) Hubungan Darjah Kongruen Personaliti Persekitaran Dengan Kepuasan Kerja Di Kalangan Lima Jawatan perubatan Di Salah Sebuah Hospital Di Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Masiron, Asrul Azamin and Mohd Kosnin, Azlina (2009) Hubungan Antara Personaliti Dan Penghargaan Kendiri Dalam Kalangan Pelajar Cemerlang Akademik. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Arif, Nor Sakinah and Salamon, Hussin (2004) Persepsi Mahasiswa Tahun Akhir Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Skudai johor Terhadap Personaliti Lelaki Lembut Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Deris, Mohd Kamil and Abd Ghani, Faizah (2009) trait Personaliti Di Kalangan Pelajar Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kemahiran Hidup) Terhadap Profesionalisme Perguruan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Maureen Sarkuna, Cruz Durairaj and Suppiah, Nachiappan (2007) Penderaan Dan Pengabaian Kanak-kanak:satu Kajian Kes. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

Maziah, Ismail and Bhasah, Abu Bakar (2007) Efikasi Guru Mengikut Pengalaman Mengajar Dan Jantina. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

Mazlan, Ahmad@ahmad Zakaria and Abdul Aziz, Abdul Shukor (2011) Tahap Kecerdasan Emosi Guru-guru Sekolah Menengah Di Daerah Perak Tengah,perak. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

Md Noor, Nor Azian (2011) Psychological Orientations Related To Learning And Play Of Aboriginal Children:an Observational Case Study Of The Children In Selected Settlement. In: International Conference On Early Chilhood And Special Education (icecse)2011, 10-12 June 2011, Malaysia.

Md. Salleh, Akmalunnisak and Buntat, Yahya (2007) Hubungkait Antara Ciri Ciri Personaliti Dan Pemilihan Kerjaya Pelajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Salleh, Norhayati and Ninggal, Mohd Tajudin (1999) Hubungan Di Antara Personaliti Dengan Tingkahlaku Peyelewengan Seksual Di Kalangan Remaja Perempuan Di Taman Seri Puteri Rembau. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mesron, Mohd Mohtari and Ninggal, Mohd Tajudin (2000) Kaitan Personaliti Dan Persekitaran Terhadap Pencapaian Akademik Pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Misdih, Musnin and Hamdan, Abdul Rahim (2007) Gaya Kepimpinan Pentadbir Dengan Tahap Motivasi Guru Sekolah Menengah Di Daerah Beaufort,sabah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Misnadi, Nazwa and Shariffudin, Rio Sumarni (2004) Pola Kecerdasan Pelbagai Dan Personaliti Di Kalangan Pelajar Sains Tahun Empat Fakulti Pendidikan Terhadap Jantina, Bangsa Dan Pencapaian Akademik Di Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Marziah and Ahmad, Dr. Jamil (2013) Pemeriksaan ciri psikometrik instrumen International Personality Item Pool (IPIP). Masters thesis, UKM.

Mohamad, Mazlina and Sihes, Ahmad Johari (2002) Sikap Pelajar Tahun 4 Terhadap Unit Perkhidmatan Sokongan Pelajar, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Siti Salwa and Mohd Nor, Mohad Anizu (2009) Faktor Di Antara Motivasi Intrinsik Dan Ekstrinsik Ke Atas Penglibatan Para Pelajar Terhadap Aktiviti Pendidikan Luar - Satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Noor, Norhayati and Junaidi, Juhazren (2007) Mengkaji Hubungan Di Antara Pencapaian Akademik Dengan Sikap Pelajar Terhadap Perisian Multimedia Yang Telah Dipelajari Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir Ijazah Sarjana Muda Sains Dan Komputer Serta Pendidikan (fizik, Kimia Dan Matematik) Di Fakulti Pendidikan, Utm, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Saipuddin, Mohd Said and Bhasah, Abu Bakar (2007) Gaya Keibubapaan Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Akademik. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

Mohamad Yunus, Norlida and Udin, Amirmuddin (2004) Faktor-faktor Yang Meningkatkan Motivasi Pelajar-pelajar tahun 4 Pkpg Kursus Kej. Awam, Elektrik & Jentera Untuk melanjutkan Pelajaran Ke Peringkat Ijazah Pertama Di Fakulti pendidikan, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed, Habsah and Amir, Dr. Ruslin (2014) Hubungan gaya pengajaran guru terhadap gaya pembelajaran dan pencapaian pelajar tingkatan empat di putrajaya. Masters thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohamed, Saadiah and Hushin, Hassan (2003) Peranan Motivasi Dalaman (motivasi Intrinsik) Dan Peranan Motivasi Luaran (motivasi Ekstrinsik) Terhadap Pencapaian Akademik Pelajar Tahun Akhir Kursus Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanukal 2001/2002, Kolej Universiti Tun Hussein Onn. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed., Saadiah and Hushin, Hassan (2003) Hubungan Motivasi Dalaman ( Motivasi Intrinsik ) Dan Peranan Motivasi Luaran (motivasi Ekstrinsik) Dengan Pencapaian Akademik Pelajar Tahun Akhir Kursus Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal 2001/2002, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, Batu Pahat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohammad Hussain, Mohd Azlan and Buntat, Yahya (2009) Pengaruh Amalan Penerapan Kaedah Pembelajaran Aktif dalam Kalangan Guru Mpav Terhadap Pembinaan personaliti Pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Arshad, Zuhaili and Abd Ghani, Faizah (2009) Profil Tret Personaliti Pensyarah Yang Cemerlang Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Berdasarkan Penilaian Pengajaran Pensyarah (ppp). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Bakhair, Ummi Rohaiyu and Ruskam, Aminuddin (2001) Sikap Pelajar Terhadap Amalan Pelaksanaan Solat : Kajian Di Kolej Tun Fatimah Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Noor, Noor Idahwati and Othman, Nooraini (2010) Hubungan Antara Personaliti Islamik, Sikap Belajar Dan Pencapaian Akademik Pelajar Islam Tahun Akhir Fakulti Pendidikan, Utm Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Radzi, idris (2008) Implikasi Gaya Belajar Terhadap Pemilihan Pedagogi Guru. In: Konvensyen Pendidikan Nasional, 2-3 Jun 2008, Perak,malaysia.

Mohd Razimi, Husin and Kamarulzaman, Kamaruddin (2006) Kesan Personaliti Warna Terhadap Pencapaian Dan Sikap Bagi Mata Pelajaran Pendidikan Islam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Daerah Tanjong Malim Dan Slim River. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

Mohd Rose Dzidan, Mohamad Dardan and Sabariah, Siron (2005) Tekanan Kerja,kualiti Kehidupan Bekerja Dan Kecenderungan Berhenti Kerja Di Kalangan Guru-guru Di Sekolah-sekolah Menengah Sekitar Bandar Teluk Intan. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

Mohd Shoib, Mizan Adlia and Udin, Amirmuddin (2003) Motivasi Guru-guru Terhadap Kursus Dalam Perkhidmatan (kdp). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Taib, Fatimah Harlina and Abdul Latif, Adibah (2008) Hubungan Tingkah Laku Kesediaan Pensyarah Dengan tahap Motivasi Pelajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Yusof, Mohd Izzat and Mohamed, Mohini (2010) Pembangunan Sistem Ujian Penentuan Aliran Tingkatan 4 (star) Berasaskan Personaliti. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Zain., Mahussain and Yahaya, Azizi (1999) Sikap Pelajar-pelajar Fakulti Kejuruteraan Awam, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Terhadap Mata Pelajaran falsafah Sains . Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Zainol, Nurul Hafiz and Mohd Kosnin, Azlina (2007) Hubungan Ciri Personaliti Dengan Gaya Pengajaran Guru Pelatih Tahun Tiga, Aliran Teknik Dan Kejuruteraan, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Zenan, Siti Marsita and Abu Bakar, Zainudin (2002) Perkembangan Konsep Kendiri Merangkumi Personaliti, Pengurusan Masa Dan Pencapaian Akademik Di Kalangan Pelajar (utm) Skudai Dalam Aktiviti Persatuan. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd., Maziran (1997) Pengaruh Minat & Motivasi Terhadap Pencapaian Pel. Dalam M.pelajaran Khb Di Sek, Men. Jeram, Pasir Puteh, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd., Othman (1996) Satu Tinjauan Tentang Minat & Motivasi Pel. Binaan Bangunan Terhadap Kursus Binaan Bangunan Di Smv. Di N.selangor & Wilayah Persekutuan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Rusli, Rose Fazlinda and Mansor, Md Idris (1999) Tinjauan Pandangan Guru-guru Terhadap Faktor Motivasi Kerjaya Mereka Di Sek.-sek. Men. Di Daerah Segamat, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Said, Mashudi and Mustaffa, Mohamed Sharif (1998) Persepsi Pel. Terhadap Personaliti Kaunselor Dalam Menjalankan Perkhidmatan Bimbingan & Kaunseling Di 4 Buah Sek. Di N.johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Yusoof, Mohd. Salim (1997) Persepsi Staf Akademik Smt, Pulau Pinang Mengenai Motivasi Dalam Mencapai Kepuasan & Prestasi Kerja Yang Baik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mokhtar, Maziah and Ruskam, Aminuddin (2003) Sikap Pelajar Terhadap Perlaksanaan Undang-undang Islam Di Malaysia : Kajian Di Kalangan Pelajar Muslim Fakulti Pendidikan, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mokhtar, Siti Noorshahliza and Sihes, Ahmad Johari (2002) Penekanan Guru Dalam Menjalankan Aktiviti Motivasi Di Dalam Kelas : Satu Tinjauan Terhadap Guru-guru Di Sekolah Menengah Teknik Negeri Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mokshein, siti Eshah (2012) Perkembangan Kanak-kanak Secara Holistik:satu Pendekatan Praktik. In: 5th Upsi-upi Conference On Education, 1-3 Okt 2012, Selangor,malaysia.

Muhammad Fazli, Abu Bakar and Ishak, Ismail (2012) Tingkah Laku Ponteng Sekolah Dalam Kalangan Pelajar-pelajar Tingkatan Empat Di Daerah Kuala Muda/yan. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

Muhammed Yusuf, The Impact Of Self-efficacy, Achievement Motivation, And Selfregulated Learning Strategies On Students’ Academic Achievement. Procedia Social And Behavioral Sciences, Volume.

Mukhtar, Yantri Maputra and Rahman, Prof. Madya Dr. Saemah (2013) Kecerdasan emosi pelajar dan aktiviti pemupukan kecerdasan emosi dalam bilik darjah. PhD thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Musa, Nuraihan and Shariffudin, Rio Sumarni (2003) Personaliti Dan Kemahiran Berfikir Pelajar Tingkatan Satu Sekolah Menengah Daerah Pasir Puteh, Kelantan- Satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

N

N Vellymalay, Suresh Kumar CHILDREN'S ATTITUDES AND BEHAVIOURS TOWARD AT-HOME LEARNING: A CASE STUDY AT CHILDREN'S HOME TAIPING. Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 27, 139–158, 2012.

Nachiappan, Suppiah and Abdul Shukor, Abdul Aziz and Veeran, Velayudhan P.k. and Andi, Hari Krishnan Differences In Cognitive Process Among Primary School Teacher's Problem Solving Skills. Current Research Jurnal Of Social Sciences, Volume.

Nachiappan, Suppiah and Ahmad, Anis Iliani and Andi, Hari Krishnan and Veeran, Velayudhan P.k. Relationship Between Secondary School Integrated Curriculum (kbsm) Good Values And Agressiveness Among Secondary School Students. International Journal Of Asian Social Science, Volume.

Nachiappan, Suppiah and Andi, Hari Krishnan and Subramaniam, Sunder and Veeran, Velayudhan P.k. Factors That Motivates The Teacher Trainees Of Teacher Training Institutions To Possess An Excellent Personality Through Hermeneutic Analysis Method. Journal Of Educational And Develeopment Psychology, Volume.

Nachiappan, Suppiah and Marimuthu, Veeramani and Andi, Hari Krishnan and Veeran, Velayudhan P.k. Academic Activities After School That Help Secondary School Children's Cognitive Development Through Hermeneutic Analysis. Asian Social Science, Volume.

Nachiappan, Suppiah and Veeran, Velayudhan P.k. and Andi, Hari Krishnan Distinction Of Spontaneous Proficiency On Cognitive Process Among Primary School Teachers. International Journal Of Social Science Tomorrow, Volume.

Nachiappan, Suppiah and Veeran, Velayudhan P.k. and Andi, Hari Krishnan Gender Issues In Malaysian Education: Factors Influencing Male And Female Students' Academic Achievement Through Conitive Processes In Public Examinations. International Journal Of Business And Social Science, Volume.

Nachiappan, suppiah (2013) UNSPECIFIED In: Proses Kognisi Dan Afeksi. Edisi Pertama . Pejabat Karang Mengarang Upsi, Malaysia.

Nachiappan, suppiah (2008) Kesan Psikologi Dalam Meningkatkan Keseronokan Belajar Semasa Pengajaran Dan Pembelajaran:satu Interpretasi Melalui Pendekatan Hermeneutik Pedagogi. In: Konvensyen Pendidikan Nasional, 2-3 Jun 2008, Perak,malaysia.

Nachiappan, suppiah (2005) Kewujudan Afektif Dan Kognitif Dalam Esei Pelajar Sekolah Menengah Melalui Penyelidikan Kualitatif (analisis Hermeneutik). In: 3rd International Qualitative Research Convention, 21-23 Ogos 2005, Johor,malaysia.

Nachiappan, suppiah (2009) Konsep 'maatha,pithaa, Guru Dan Deivam' Menurut Agama Hindu Dalam Menangani Masalah Disiplin Pelajar Beragama Hindu Melalui Pendekatan Afektif (psikologi) Dan Keunikan Ciri-ciri Motivasi (psikologi) Dalam Kaunseling Sekolah Melalui Analisis Herm. In: Persidangan Kebangsaan Kaunseling, 3-5 Nov 2009, Kuala Lumpur,malaysia.

Nachiappan, suppiah (2008) Pendidikan Masa Lepas,masa Kini Dan Masa Depan Ke Arah Melahirkan Modal Insan Yang Berketerampilan:satu Interpretasi Kesan Psikologi Melalui Analisis Hermeneutik Pedagogi. In: Konvensyen Pendidikan Nasional, 2-3 Jun 2008, Perak,malaysia.

Nachiappan, suppiah (2009) Peranan Teori Dual Coding Daripada Perspektif Psikologi Pendidikan Dalam Memotivasikan Guru Melalui Analisis Hermeneutik Pedagogi. In: Seminar Kebangsaan Ict Dalam Pendidikan, 2-3 Feb 2009, Perak,malaysia.

Nachiappan, suppiah (2008) Sifat-sifat Guru Yang Diminati Di Peringkat Sekolah Rendah Dalam Kalangan Pelajar Upsi:kesan Psikologi Melalui Interpretasi Analisis Hermeneutik Pedagogi. In: 3rd International Conference Upsi-upi, 24-25 Nov 2008, Perak,malaysia.

Nachiappan, suppiah and Abd Shukor, abd Aziz and Kamaludin, kamaruzzaman (2009) UNSPECIFIED In: Pembelajaran Dan Perkembangan Pelajar. Edisi Pertama . Oxford Fajar, Malaysia.

Nainar, Narayanasamy and Ahmad, Shamsuddin (1999) Meninjau Mengenai Perspektif, Reaksi Serta Sikap Pelajar-pelajar Tingkatan 4 (luar Bandar) Di Daerah Muar Terhadap Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nasser AlJabri, Salim Hamood (2009) Supervisory Behaviour And Its Relationship With Teachers' Teaching Performance, Work Motivation And Job Satisfaction In Oman. PhD thesis, University Sains Malaysia.

Neelavethy, Utandi and Ramlah, Jantan (2011) Personaliti Guru Dan Hubungannya Dengan Prestasi Kerja. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

Ng, Lee Yen Abdullah Melissa and Bakar, Kamariah Abu (2006) Motivational Belief And Self-Regulated Learning A Study On Malaysian Students. Eras 2006 Comference, 29-31 May 206, Singapore. (Submitted)

Ng, Yoon Mooi (2008) Impact Of The Critical Thinking Component In The Health Education Management Of Nurses RA440.3.M2 N576 2008 f rb. Masters thesis, USM.

Ngadiman, Masliza and Yahaya, Azizi (2011) Impak Model The Big Five Personaliti, Gaya Keibubapaan Dan Kecerdasan Emosi Terhadap Prestasi Pencapaian Akademik Pelajar Tingkatan Empat Di Zon Skudai, Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nik Yusoff, Nik Rafidah and Mustaffa, Mohamed Sharif (2008) Kajian Mengenai Hubungan Persekitaran Kampus Dengan Pembentukan Personaliti Di Kalangan Pelajar Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Noman, Mohammad and Kaur, Amrita (2014) Differentiated Assessment: A New Paradigm in Assessment Practices for Diverse Learners. International Journal of Education and Applied Sciences, 1 (4). pp. 167-174.

Nor Anita, Mohd Nayan and Ramlah, Jantan (2007) Hubungan Antara Personaliti Dengan Pencapaian Akademik. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

Nor Aroma, Abu Bakar and Roslinda, Mustapha (2011) Gaya Pembelajaran Dan Kaedah Pengajaran Digemari Dalam Pelajar Semester 1 Diploma Kejururawatan Di Aucms,penang. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

Norafidah, Kamaruddin and Kamarulzaman, Kamaruddin (2011) Persekitaran Keluarga Dan Kesannya Terhadap Tingkah Laku Agresif Pelajar. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

Norfizam, Said and Abdul Kadir, Arifin (2007) Perbandingan Kecerdasan Emosi Pelajar Sekolah Menengah Agama Dengan Sekolah Menengah Harian Biasa. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

Norhasim, Mohd. Nur Alham (2009) Faktor Yang Dapat Menarik Minat Dan Meningkatkan Motivasi Pelajar-pelajar Yang Berada Dalam Profesion Perguruan Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

O

Ong, Chool Ling and Syed Mansor, Syed Mohd Syafeq (2006) Hubungan Daerah Kongruen Polo Personaliti Persekitaraan Daerah Pencapaian Akademik Di Kalangan Pelajar Senior 111 Di Sekolah Menengah Chong Hwa Kluang, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Osman, Noor Jamaaton and Shariffudin, Rio Sumarni (2004) Kepelbagaian Kecerdasan Dan Personaliti Terhadap Pencapaian Akademik Pelajar-pelajar Tahun Satu Sarjana muda Teknologi Serta Pendidikan (awam/elektrik/jentera) Di Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Ikhsan and Yaakub, Rohizani PLIKASI TEORI KECERDASAN PELBAGAI DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM (APPLICATION OF THE MULTIPLE INTELLIGENCE THEORY IN CURRICULUM IMPLEMENTATION). Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 25, 21–32, 2010.

Othman, Nooraini and Yahaya, Azizi (2002) Gaya Hidup Sebagai Ciri Personaliti, Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Akademik. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

P

Paranjothi Yanok, Pakianathan and Mohd Eusoff, Alias (2004) Kajian Tentang Keutuhan Keluarga Dengan Tingkahlaku Remaja. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

Peara Singh., Narinder Kuar and Yahaya, Azizi (2002) Hubungan Di Antara Dimensi Personaliti Dan Konsep Kendiri Dengan Pengaruh Keluarga Di Tanah Rancangan Felda. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Piragash, Murugesu and Suppiah, Nachiappan (2007) Tabiat Merokok Dan Cara Menanganinya Di Sebuah Sekolah Menengah. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

Poon, Cheng Yong and Yeo, Kee Jiar and Zanzali, Noor Azlan Ahmad (2014) LEARNING BASIC ADDITION FACTS THROUGH SENSE-MAKING AND UNDERSTANDING. Asia Pacific Journal of Educators and Education, 29. pp. 19-37.

pei Nee, Tan and sali Zaliha, Mustapha (2011) Stigma And Protective Factors: A Study Of Resilience Among Youth With Disabilities. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

R

R.pathmani, Raman and Suppiah, Nachiappan (2005) Hubungan Antara Penglibatan Ibu Bapa Dan Status Sosioekonomi Dengan Pencapaian Akademik Pelajar Sekolah Menengah. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

Radin Jaffar, Radin Halima and Shariffudin, Rio Sumarni (2003) Kepelbagaian Kecerdasan Dan Personaliti Di Kalangan Pelajar Tingkatan 4 Aliran Sains Di Sekolah Menengah Aminudin Baki, Johor Bahru. Satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rahim, F. A. and Mevarech, Z. Engaging Delinquent Adolescents To Learn Through Mediation. International Journal Of Psychology, 47, 293-293. International Journal Of Psychology, 2012.

Rahman, Rosnani and Syed Mansor, Syed Mohd Syafeq (2006) Hubungan Keserasian Personaliti-persekitaran Dengan Pencapaian Akademik Pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rashid, Rasidah and Yeo, Kee Jiar (2007) Hubunganantara Gaya Pembelajaran Dengan Motivasi Dalam Kalangan Pelajar Di Sebuah Sekolah Menengah Luar Bandar, Sbah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Razali, Khairuddin (1994) Tanggapan & Sikap Guru Kh Terhadap Peningkatan Akademik Mereka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Roeswardhi, Syuaibatul Islamiah and Abd Ghani, Faizah (2012) Gaya Keibubapaan Dan Hubungannya Dengan Profil Personaliti Remaja Anak Dalam Keluarga Ibu Tunggal: Kajian Di Smk Dato Usman Awang, Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rohayu, Jalaludin and Kamarulzaman, Kamarudin (2010) Faktor-faktor Berlakunya Perlakuan Gengsterisme Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

Roslan., Engliman and Ninggal, Mohd Tajudin (2001) Profail Personaliti Dan Hubungannya Dengan Kategori Masalah Dan Mekanisme Daya Tindak Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Di Daerah Muar, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rozian, Norhana Fazilla and Syed Mansor, Syed Mohd Syafeq (2006) Hubungan Keserasian Darjah Kongruen Personalitipersekitaran Terhadap Kepuasan Kerja Di Kalangan Lima jawatan Perubatan Di Salah Sebuah Hospital Di Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

S

Saad, Irfahaizah and Sihes, Ahmad Johari (2003) Sikap Guru Terhadap Pelajar Prestasi Rendah Dan Pelajar Prestasi Tinggi Serta Pengaruhnya Terhadap Motivasi Pembelajaran Pelajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sabtu, Salina and Boon, Yusof (2009) Kefahaman Dan Sikap Guru Terhadap Pelaksanaan Aktiviti Kokurikulum Di Tiga Buah Sekolah Menengah di Daerah Pasir Gudang, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sahul Hamid, Rozana @ Umi Kalthum and Abu, Mohd Salleh (2003) Perubahan Sikap Pelajar Terhadap Matematik Akibat Mengamalkan Kaedah Pembelajaran Easy-maths. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sakunthala, Muniandi and Suppiah, Nachiappan (2007) Faktor-faktor Dalam Pembentukan Konsep Kendiri Dan Motivasi Pencapaian Akademik Pelajar:satu Kajian Kes. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

Saleh, Salmiza THE EFFECTIVENESS OF THE BRAIN BASED TEACHING APPROACH IN DEALING WITH PROBLEMS OF FORM FOUR STUDENTS' CONCEPTUAL UNDERSTANDING OF NEWTONIAN PHYSICS. Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 26, No. 1, 91–106, 2011.

Salleh, Anuar and Mohd Hamzah, Prof. Madya Dr. Mohd Izham (2013) Pengaruh perubahan organisasi sekolah dan komitmen guru terhadap kepuasan kerja dan tekanan kerja. PhD thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Salleh, Mohamad Shabir and Shariffudin, Rio Sumarni (2002) Personaliti Dan Persepsi Terhadap Elemen-elemen Bagi Faktor-faktor Ransangan Pembelajaran Di Kalangan Pelajar-pelajar 4 Spa (pkpg), Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Salleh, Othman and Kayat, Md Yusup (2002) Sikap Pelajar Terhadap Mata Pelajaan Lukisan Teknik Dalam Jurusan Kimpalan Di Sekolah Menengah Negeri Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Salleh, Zahidi and Bachik, Ahamat (2002) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sikap Guru-guru Teknikal Terhadap Penggunaan Komputer Di Sekolah Menengah Teknik Nibong Tebal, Pulau Pinang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Samsudin, syakirah (2012) Pembinaan Modul Pis Bagi Memupuk Kreativiti Dan Motivasi Serta Meningkatkan Keyakinan Diri Pelajar. In: Kolokium Kebangsaan Pasca Siswazah Sains & Matematik, 6 Okt 2012, Perak,malaysia.

Sanusi, Suzana and A Samah, Narina (2003) Sikap Guru-guru Sekolah Menengah Daerah Kerian Perak Terhadap Pusat Sumber Sekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sarip, Mohd Nor (2005) Hubungan Antara Tingkah Laku Gaya Kepemimpinan Pengetua Dan hubungannya Dengan Tahap Motivasi Kerja Guru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sarmejan, Asri and Boon, Yusof (2007) Sikap Pelajar Melayu Di Dua Buah Sekolah Menengah harian Di Daerah Johor Bahru Terhadap Bidang keusahawanan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

See, Ching Mey (2006) Psychology Profile Of Adolsecent In Malaysia. USM. (Submitted)

Selamat, Siti Mislia and Md Johan, Othman (2009) Keselarasan Pola Personaliti Dengan Bidang Pengkhususan Dan Tahap Motivasi Guru Pelatih. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shafie, Shaliha and Abd Rahman, Mohd Anuar (2011) Hubungan Pengetahuan, Kemahiran, Sikap Guru Cemerlang dengan kecemerlangan Subjek. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shaid, Baharuddin and Mohd Sidin, Sanusi (2002) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sikap Pelajar 4 Sph, Utm Terhadap Mata Pelajaran Pertanian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shamsuddin, Md Saipuanuar (2000) Hubungan Sikap Pelajar Terhadap Mp Khb (kmt) Dengan Pencapaian Akademik Di Sekolah-sekolah Menengah Felda Daerah Pekan, Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sharifah, Alwi and Samsiah, Mohd Jais (2004) Faktor-faktor Yang Berkaitan Dengan Salah Laku Ponteng Pelajar-pelajar Di Sekolah Menengah. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

Sharipah Aini, Jaafar and Abdul Kadir, Arifin (2007) Sikap,emosi Dan Amalan Terhadap Perubahan Kurikulum Pengajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah Menengah. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

Sii Soo Ing, Agnes and Daud, Khadijah (2006) Tinjauan Tentang Masalah Perancangan Dan Penyampaian Pengajaran Serta Personaliti Guru-guru Pelatih Fakulti Pendidikan Utm Yang Mengajar Mata Pelajaran Fizik Semasa Latihan Mengajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sim, Ee Hwa and Omar, Shariff (1998) Sikap Pelajar Tingkatan Satu Terhadap Pembelajaran Dan Pengajaran Bahasa Malaysia Kbsm Serta Hubungannya Dengan Pencapaian Akademik Di Sekolah Menengah Kebangsaan Ledang, Tangkak. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Soong, Ai Lean and Abd Kadir, Hamdan (2003) Hubungan Di Antara Kecenderungan Keagresifan Di Jalan Raya Dengan Tret Personaliti Pemandu : Satu Kajian Di Jabatan Pengangkutan, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Suboh, Norhaisarah and Awang, Ramli (2003) Sikap Pelajar Universiti Teknologi Malaysia Terhadap Logo Halal : Kajian Kes Di Kolej Tun Razak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Subramaniam, Letchumy and Hassan, Zainudin (2005) Ponteng Sekolah : Hubungan Sikap Pelajar Terhadap Diri Dan Guru Di Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Kulai 2, Kulai, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Suhod, Suzarina and Abd Ghani, Faizah (2008) Kesesuaian Personaliti Dengan Bidang Kursus Yang Diikuti Dan Hubungannya Dengan Faktor Pemilihan Kerjaya Perguruan Di Kalangan Pelajar Diploma Pendidikan Kemahiran Hidup, Utm, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sulaiman, Mohd Yusof and Sayuti, Saniah (1998) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Pelatih Dalam Menjalani Kursus Kej. Di Pusat Giat Mara, Kulai Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Suppiah, Puspa and Ninggal, Mohd Tajudin (2007) Profil Personaliti Dominan Pelajar Tingkatan Empat Di Tiga Buah Sekolah Menengah Di Zon Pasir pudang, Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Syarifah Farizzah, Syen Zin and Ramlah, Jantan (2007) Hubungan Personaliti Dengan Gaya Belajar Dalam Kalangan Pelajar Sains Kesihatan. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

Syed Ahmad, Sharifah Aminah (2009) Sumbangan Peramal Kognitif Dan Bukan Kognitif Terhadap Pencapaian Akademik Dalam Kalangan Pelajar Di Sebuah Institusi Pengajian Tinggi Awam. PhD thesis, University Sains Malaysia.

Syed Junid, Sharifah Raudzah and Ninggal, Mohd Tajudin (2007) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Salah Laku Pelajar Dan Hubungannya Dengan Personaliti Pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

T

Taib, Laslie (1997) Sikap Guru Terhadap Penggunaan Komputer. Di Smt Kota Tinggi Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Taib, Mohmad Noor Mohmad (2006) Kesan Pengajaran Terus Nilai Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Sejarah Bagi Penerapan Patriotisme LB1642.M2 T129 2006 f rb . PhD thesis, USM.

Taisin@abdullah, Julita @norjietta and Harun, Jamaludin (2005) Sikap Guru Matematik Dan Sains Terhadap Penggunaan Pakej Perisian Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Beberapa Buah Sekolah Menengah Di Sekitah Daerah Tamparuli,sabah:satu Tinjauan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tam, Wei Poh and Syed Mansor, Syed Mohd Syafeq (2006) Relationship Between Personaliti-environment Congruence And Academic Achievement Of Sixth From Students In Sekolah Menengah Tun Hussein Onn Kluang,johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Ai Hui and Md Johan, Othman (2003) Kekongruenan Personaliti Persekitaran Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Akademik Pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Ai Hui and Tan, Soo Yin (2002) Pola Personaliti Persekitaran Kursus Pelajar Tahun Akhir Sesi 2001/2002 Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, King Hiyang and Bilal Ali, Mohamad (2003) Pernilaian Kesesuaian Modul Pengajaran Kendiri Asas Perakaunan Dan Pengukuran Kecerderungan Sikap Pelajar : Satu Kajain Kes Di Politeknik Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Kok Eng (2006) Malaysian Adolescents And The (Re)Construction Of Identities On The Net. In: The Thirteenth International Conference On Learning. (Submitted)

Tan, Rona Bang and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2010) Hubungan Personaliti Dengan Pilihan Pengkhususan Dalam program Sarjana Muda Pendidikan Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Sew Lee and Mohd Kosnin, Azlina (2006) Pengaruh Personaliti Ke Atas Kepuasan Kerja Dan Stres kerja Guru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tang, Michelle Chung Koon and Md Johan, Othman (2003) Hubungan Diantara Kecekapan Sosial Dan Motivasi Pembelajaran Dengan Pencapaian Akademik. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tengku Ariffin, Tengku Faekah (2012) Gender Differences In Student Engagement Among University Student In Malaysia. In: Proceeding Of 3rd International Conference On Education And Educational Psychology.

Thang, Pei Shih and Syed Mansor, Syed Mohd Syafeq (2006) Hubungan Kepuasan Kerja Dan Kecenderungan Hendak berhenti Kerja Di Kalangan Guru-guru Sekolah Menengah kebangsaan Di Daerah Klang, Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tin, Lei Fen and Uzir, Mohd Mohsin (2006) Persepsi Pelajar Terhadap Personaliti Guru satu Tinjauan Di Sekolah Menengah Teknik sekitar Daerah Kuantan, Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tiong, Leh Ling and Shariffudin, Rio Sumarni (2004) Pola Personaliti Dan Pemikiran Kritis Dengan Aktiviti-aktiviti Pengajaran Pembelajaran Berbantukan Komputer Kalangan Pelajar Fab, Fke, Fkm, Fkkksa, Fksg, Fppsm Dan Fs, Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tong, Yin Yung and Ramli, Jamaluddin (2001) Tinjauan Terhadap Simptom-simptom Psikologi Tekanan Mental Diaklangan Mahasiswa Tahun Akhir Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Triman, Arif and Amir, Dr. Ruslin (2014) Personaliti dan Gaya Pembelajaran dalam kalangan pelajar pintar cerdas. Masters thesis, UKM.

Tuan Yunazri, Tuan Yahya and Kamarulzaman, Kamaruddin (2010) Salah Laku Ponteng Sekolah Dan Hubungannya Dengan Tingkah Laku Devian Pelaajr Sekolah Menengah. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

Tumiran, Anida (2000) Hubungan Darjah Kongruen Personaliti-persekitaran Dengan Kepuasan Kerja: Tinjauan Di Kalangan Guru-guru Kfl, Ppu, Auto 2 L.k. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tunda, Erna and Minghat, Asnul Dahar (2004) Motivasi Pencapaian mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Pelajar Tingkatan Iv di Sekolah Menengah Teknik Kota Tinggi, Johor. satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

V

Veeramani, Marimuthu and Suppiah, Nachiappan (2011) Aktiviti Akademik Selepas Sekolah Yang Membantu Pelajar Sekolah Menengah Dalam Perkembangan Kognisi Melalui Analisis Hermeneutik. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

Veerasamy, Letchemy and Md Johan, Othman (2006) Amalan Keibubapaan Dalam Pembentukan Konsep Kendari Dalam Personaliti Di Kalangan Pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Veloo, Arsaythamby (2012) Fostering Students' Attitudes And Achievement In Probability Using Team-games-tournaments. In: Fostering Students' Attitudes And Achievement In Probability Using Team-games-tournaments.

Veloo, Arsaythamby Hubungan Antara Kerja Berpasukan Dengan Kepuasan Kerja Ketua Panitia Sekolah Menengah. International Journal Of Management Studies, 2012.

Veloo, Arsaythamby and Md. Ali, Ruzlan (2012) Affective Determinants Of Mathematics Achievement In Secondary School Of Kedah, Malaysia. In: Affective Determinants Of Mathematics Achievement In Secondary School Of Kedah, Malaysia.

Veloo, Arsaythamby HUBUNGAN DI ANTARA ORIENTASI PEMBELAJARAN MATEMATIK (OPM) DENGAN PENCAPAIAN MATEMATIK (THE RELATIONSHIP BETWEEN STUDY ORIENTATION IN MATHEMATICS (SOM) AND MATHEMATIC ACHIEVEMENT). Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 25, 33–51, 2010.

Veloo, Arsaythamby and Muhammad, Shamsuddin HUBUNGAN SIKAP, KEBIMBANGAN DAN TABIAT PEMBELAJARAN DENGAN PENCAPAIAN MATEMATIK TAMBAHAN (THE RELATIONSHIP BETWEEN ATTITUDE, ANXIETY AND HABIT OF LEARNING WITH ADDITIONAL MATHEMATICS ACHIEVEMENT). Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 26, No. 1, 15–32, 2011.

Virdani, Hj Md Sa don and Abd Rahman, Mohd Anuar (2008) Pengetahuan, Kemahiran Dan Sikap Guru Disiplin dalam Menjalankan Tugas Di Sekolah Rendah daerah Segamat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

velayudhan, P.k.veeran and suppiah, Nachiappan and abdul Aziz, Abdul Shukor (2007) Kepuasan Kerja Dan Penyempurnaan Kendiri Dalam Kalangan Guru Sekolah Rendah. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Phd" not defined] thesis, upsi.

W

Wan Ab Hamid, Wan Nur Izzati (2011) Tahap Keyakinan Dan Sikap Guru Terhadap Pengajaran kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah zon Skudai Dan Nusajaya, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Ab Hamid, Wan Nur Izzati and Abd Wahid, Nur Husna (2011) Tahap Keyakinan Dan Sikap Guru Terhadap Pengajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah Zon Skudai Dan Nusajaya, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Bakar, Wan Syafifah Khalilah and Abd Rahman, Mohd Anuar (2010) Hubungan Pengetahuan,kemahiran Dan Sikap Guru Perpustakaan Dan Media Dengan Aspek Pengurusan Pusat Sumber Berkesan Di Sekolah Rendah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Hazit, Wan Mohd Hakimi and Mohd Hashim, Asha Hasnimy (2007) Tahap Pengetahuan, Amalan Dan Sikap Pelajar-pelajar Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Terhadap Masalah Berlebihan Berat Badan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Warman, Khairiah and Omar, Abdul Hafidz (2003) Hubungan Kepimpinan Guru Dengan Pembentukan Personaliti Pelajar Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Y

Yaakop, Leman and Mustaffa, Mohamed Sharif (2003) Sikap Pelajar Terhadap Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling Di Sekolah Menengah Tekni Perdagangan Johor Bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yahaya, Rahmat and Abu, Baharin (2009) minat Belajar, Sikap Pelajar Dan Penilaian Pengajaran Guru Terhadap Mata Pelajaran Bahasa Arab. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yahya, Erma Dura and Yeo, Kee Jiar (2010) Personaliti Pelajar Sekolah Menengah Berasrama (agama) negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yong, Chooi Yean and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2007) Personaliti Pelajar Tingkatan Dua Dan hubungannya Dengan Pencapaian Akademik. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yong, May Lee and Md Johan, Othman (2006) Kesan Ciri-ciri Kerjaya Terhadap Motivasi Kerja Guru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusof, Azmi (2000) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sikap Pelajar Kursus Kejuruteraan Jentera Terhadap Pusat Sumber Sebagai Gedung Ilmu Di Sek. Men. Teknik Negeri Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusof, Yusliha and Abdullah, Nur Qistina (2001) Persepsi Pelajar Tingkatan Empat Terhadap Personaliti Guru Di Tiga Buah Sekolah Menengah Sekitar Daerah Marang, Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusof, hamidah and Abdul Jalil, norasibah The Relationship Between Family Factors And Motivation With Academic Achievement Of Felda Students. Journal Of Contemporary Issues And Thought, Volume.

Yusof, hamidah and Mokshein, siti Eshah (2008) Perlukah Kita Memberi Perhatian Lebih Kepada Pelajar Lelaki? In: Konvensyen Pendidikan Nasional, 2-3 Jun 2008, Perak,malaysia.

Yusoff, Mohd Nazri and Abd Rahman, Mohd Anuar (2009) Pengetahuan,kemahiran,sikap Dan Motivasi Guru-guru Sekolah Menengah Terhadap Kajian Tindakan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusoff, Nurahimah Mohd and Osman, Rafisah HUBUNGAN KUALITI PENYELIAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI BILIK DARJAH DENGAN EFIKASI GURU (THE RELATIONSHIP BETWEEN QUALITY TEACHING AND LEARNING SUPERVISION WITHTEACHERS’ EFFICACY). Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 25, 53–71, 2010.

Yusoff, Yasin and Mohd Amin, Nor Fadila (2002) Tinjauan Terhadap Motivasi, Sahsiah Dan Sikap Pelajar Tingkatan Empat Aliran Vokasional Di Smv Naik Taraf Kepada Smt Di Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusri, Ghazali and Rahimi, Nik Mohd and Shah, Parilah M. and Wah, Wan Haslina and Hassan, Ahmed Thalal PENGGUNAAN STRATEGI BELAJAR BERSAMA RAKAN DALAM KALANGAN PELAJAR KURSUS BAHASA ARAB DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM) (THE USE OF PEER LEARNING STRATEGY AMONG ARABIC LANGUAGE COURSE STUDENTS AT UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)). Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 27, 37–50, 2012.

Z

Zainal, Norliza and Hassan, Johari (2010) Perbezaan Personaliti Dan Pencapaian Akademik Pelajar di Kawasan Perindustrian Dengan Pelajar Di Kawasan luar Bandar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zainal Abidin, Siti Norfitriyah and Hassan, Johari (2007) Kajian Kes Mengenai Perbezaan Pendekatan Pengajaran Yang Digunakan Dengan Personaliti Yang Dimiliki Oleh Pendidik Di Fakulti Pendidikan Dan Fakulti Sains Di Universiti Teknologi Malaysia, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zakaria, Mustafa and Abd Ghani, Faizah (2008) Profil Personaliti Dan Faktor Pemilihan Profesion Perguruan Di Kalangan Pelajar Kejuruteraan fakulti Pendidikan Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

This list was generated on Sat Sep 19 08:48:32 2020 +08.