Items where Subject is "Education and Development > Teacher Training"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: | A | C | G | H | I | K | M | N | O | P | R | S | T | U | Y | Z
Number of items at this level: 46.

Kong, Dr. Ng Wai (1986) Adapting a Teacher Role Survey Instrument to a Malaysian Context. The Asia Pacific Journal of Educators and Education, 8. ISSN 2289-9057

A

Abd Salim, Yusmizar and Abdullah, Nur Qistina (2012) Cabaran Yang Dihadapi Oleh Pelajar Pendidikan Separuh Masa Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Norlizawati and Jabor, Mohd Khata (2012) Faktor Pemilihan Profesion Perguruan Di Kalangan pelajar Tahun Akhir Di Salah Sebuah universiti Tempatan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmat, Sharom (1980) The Professional Development of Academic Staff with Particular Reference to the Teaching-Learning Process. Asia Pacific Journal of Educators and Education, 2 (1). pp. 51-61.

Asaron, Makheran and Zainal, Prof Madya Dr Khalim and Kassim, Dr Jainabee (2013) Pengurusan kerja rumah dalam kalangan guru dan kesan kerja rumah terhadap murid. PhD thesis, UKM.

C

Chan, Yien Feng and Abu, Baharin (2012) Conceptual Understanding And Misconception Of periodicity Concepts Among The Chemistry Trainee Teachers. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chew, Cheng Meng ASSESSING PRE-SERVICE SECONDARY MATHEMATICS TEACHERS' ATTITUDE TOWARDS GEOMETER'S SKETCHPAD. Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 27, 105–117, 2012.

Chiristina Peter Ligadu, (2007) Kemahiran Pedagogi Guru. In: Teacher Mentoring: Some Issues For Teacher Trainees. Spps,ums, Malaysia.

Chiristina Peter Ligadu, (2009) Pemikir. In: The Attributes Of Good Mentoring In Teacher Training. Jiilid 2 2007 . Spps,ums, Malaysia.

Chong, Kuok Han and Abd Rahman, Mohd Anuar (2010) Sumbangan Dan Keperluan Latihan Dalam Perkhidmatan Guru-guru Sekolah Rendah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Christina Peter Ligadu, (2010) UNSPECIFIED In: Mentoring For Teacher Trainees: Effective Mentoring Practices For Practicum In Schools Germany:vdm. UNSPECIFIED.

Christina Peter Ligadu, (2005) Pemikir. In: Mentoring In Teacher Education. Spps, Ums, Malaysia.

Christina Peter Ligadu, Perceptions Of Mentors And Mentees On The Importance Of Engaging In Reflective Practices In The Mentoring Process During The Teaching Practicumi. atika: Jurnul Kajian Penyelidikan. 2(1) , 2012.

Christina Peter Ligadu, The Professional Learning And Psychological Mentoring Support For Teacher Trainees: A Case Study In Two Secondary Schools In Sabah, Malaysia. Journal Of Social Sciences, 8(3), P350, 2012.

Christina Peter Ligadu, and , and , and , and , and , (2010) UNSPECIFIED In: Mentoring For Teacher Trainees: Effective Mentoring Practices For Practicum In Schools Germany:vdm. UNSPECIFIED.

Christina Peter Ligadu, and , and , and , and , and , (2007) Kemahiran Pedagogi Guru. In: Teacher Mentoring: Some Issues For Teacher Trainees. Spps,ums, Malaysia.

Christina Peter Ligadu, and , and , and , and , and , (2009) Pemikir. In: The Attributes Of Good Mentoring In Teacher Training. Jiilid 2 2007 . Spps,ums, Malaysia.

Christina Peter Ligadu, and , and , and , and , and , (2005) Pemikir. In: Mentoring In Teacher Education. Spps, Ums, Malaysia.

G

Ghani, Zainal (1981) A Study of the Informational Needs of Teachers Teaching the Malaysian Integrated Science Course. Asia Pacific Journal of Educators and Education, 3 (1). pp. 12-19.

H

Hamid, Zainuddin and Hashim, Abu Bakar (2006) Keperluan Latihan Guru Siswazah Dalam Perlaksanaan Sistem Saraan Malaysia (ssm),satu Tinjauan Di Sekolah Menengah Daerah Kluang. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hussain, Yusri and Saud, Muhammad Sukri (2010) Keperluan Latihan Di Kalangan Guru Teknikal Dalam Melahirkan K-workers. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

I

Idris, Nur Hafizoh and Hamzah, Rohana (2012) Pengamalan Pendidikan Berteraskan indikator Standard Guru Malaysia (sgm) dalam Kalangan Pelajar Tahun 4 Fakulti Pendidikan Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Idris, Zakiah and Ashari, Asaruddin (1999) Keperluan Kursus Dalam Perkhidmatan Guru Sains Kurikulum Bersepadu Sek. Men.(kbsm) Peringkat Sek. Men. Ren. Di Daerah Kota Bharu. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Nik Ahmad Hisham (2008) UNSPECIFIED In: A Qualitative Study Of The Professional Teacher Guidance Course(ptgc) In The Use Of Information And Communication And Coomunication Technology (ict) For Malaysian School Teachers(dummy). Dar Bariyazi, Shah Alam, Selangor.

K

Karpudewan, Mageswary and Ismail, Zurida and Mohamed, Norita (2013) PRE-SERVICE TEACHERS' UNDERSTANDING AND AWARENESS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPTS AND TRADITIONAL ENVIRONMENTAL CONCEPTS. Asia Pacific Journal of Educators and Education28, 28. pp. 117-130.

Khiew, Boey Chee (1979) The New Pre-Service Training Programme for Science Teachers in Universiti Sains Malaysia. Asia Pacific Journal of Educators and Education, 1 (1). pp. 89-91.

M

Mohamed, Rasidah (2006) Evaluation Of The Personal And Professional Development In A Nursing Programme : A Case Study RT89.3. R224 2006 f rb. PhD thesis, USM.

Muhamad Suhaimi, Taat and Mohd Yusof, Abdullah Pengaruh Guru Pembimbing, Guru Dan Pentadbiran Sekolah Terhadap Motivasi Kerja Guru Pelatih.

Muhamad Suhaimi, Taat and Mohd Yusof, Abdullah and Baharom, Mohamad and Shukri, Zin and Said, Ambotang and Roslee, Talip Hubungan Motivasi Dengan Pembelajaran Kendiri Pelajar.

Muhamad Suhaimi, Taat and Mohd Yusof, Abdullah and Baharom, Mohamad and Shukri, Zin and Said, Ambotang and Roslee, Talip Kesediaan Guru Untuk Berubah (siri 1).

Muhamad Suhaimi, Taat and Mohd Yusof, Abdullah and Baharom, Mohamad and Shukri, Zin and Said, Ambotang and Roslee, Talip Kesediaan Guru Untuk Berubah (siri 2).

Muhamad Suhaimi, Taat and Mohd Yusof, Abdullah and Baharom, Mohamad and Shukri, Zin and Said, Ambotang and Roslee, Talip Memahami Gaya Pertautan Pelajar.

Muhamad Suhaimi, Taat and Mohd Yusof, Abdullah and Baharom, Mohamad and Shukri, Zin and Said, Ambotang and Roslee, Talip Tarbiyah Pendidik Dalam Madrasah Ramadhan.

N

Narasuman, Suthagar and Yunus, Md. Rizal Md. and Kamal, Azlan Ahmad NET GENERATION STUDENT TEACHERS: HOW TECH-SAVVY ARE THEY? Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 26, No. 1, 71–89, 2011.

O

Othman, Saliha and Abd Rahman, Mohd Anuar (2010) Sumbangan Dan Keperluan Latihan Dalam Perkhidmatan (ldp) Untuk Guru Sekolah Rendah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

P

Poh, Dr. Ling Chu (1986) A Sharper Focus on Teaching and Learning Styles: Match or Mismatch and Their Constraints. The Asia Pacific Journal of Educators and Education, 8. ISSN 2289-9057

R

Ramli, Khairill Helme and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2012) Pengetahuan Mahasiswa Fakulti Pendidikan Utm terhadap Peranan Dan Tanggungjawab Guru berdasarkan Standard Guru Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ramli, Najjua Farhan and Hamdan, Abdul Rahim (2010) Keberkesanan Latihan Dalam Perkhidmatan Di Sekolah-sekolah Rendah Di Setapak. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

S

Sukarman, Suhaida and Mohd Kosnin, Azlina (2012) Perkembangan Intelektual Pelajar Pendidikan Utm Berdasarkan Model Perry. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sulaiman, Zuraian and Hamdan, Abdul Rahim (2001) Persepsi Guru Terhadap Proses Pencerapan Pengajaran Di Sekolah-sekolah Menengah Teknik Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

T

Tan, Jun Bin and Hee, Jee Mei (2012) Suitable Teaching Styles That Discriminate different Learning Styles Among Teacher Trainees in Universiti Teknologi Malaysia (utm). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tengku Ibrahim, Tengku Norzaini and Hamzah, Rohana (2012) Kemantapan Pembangunan Jiwa Pendidik Di Kalangan pelajar Tahun Akhir, Fakulti Pendidikan, universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tengku Mahmud, Tengku Norsida (1998) Pengurusan Latihan Dalaman Oleh Pengetua-pengetua Sek. Men. Di Daerah Kota Bharu, Kelantan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

U

Umar, Irfan Naufal and Jamiat, Nurullizam POLA PENYELIDIKAN ICT DALAM PENDIDIKAN GURU DI MALAYSIA: ANALISIS PROSIDING TEKNOLOGI PENDIDIKAN MALAYSIA (TRENDS OF ICT RESEARCH IN TEACHER EDUCATION: AN ANALYSIS OF THE MALAYSIAN INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY PROCEEDINGS). Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 26, No. 1, 1–14, 2011.

Y

Ying, Lee Chee (1981) Sejarah Perkembangan Latihan Perguruan di Malaysia: Satu Tinjauan. Asia Pacific Journal of Educators and Education, 3 (1). pp. 1-11.

Z

Zelzy, Shahar Al-johary and Mohd Yusof, Abdullah and Ismail, Ladama and Muhamad Suhaimi, Taat Kekuatan Pengaruh Motif, Sikap Dan Latihan Perguruan Terhadap Profesionalisme Keguruan Pelajar Institut Pendidikan Sultan Hassanal Bolkiah, Brunei Darussalam.

This list was generated on Thu Jul 9 18:44:06 2020 +08.