Items where Subject is "Curriculum and Instructions > Pedagogy"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: | A | B | C | D | E | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Y | Z
Number of items at this level: 103.

Radhiah Said, Rozita and Rasid Jamian, Abdul AMALAN PENGAJARAN KARANGAN GURU CEMERLANG DI DALAM BILIK DARJAH: KAJIAN SATU KES PELBAGAI LOKASI (EXCELLENT TEACHERS ESSAY WRITING CLASSROOM INSTRUCTIONAL PRACTICE: A CASE STUDY FROM MULTIPLE LOCATIONS). Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 27, 51–68, 2012.

Yusof, Masitah Mohammad and Muda, Azizi and Abdullah, Ahmad Makmom and Samah, Bahaman Abu and A. Rashid, Noriati (2013) FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFIKASIKENDIRI GURU SEKOLAH MENENGAH DI MALAYSIA DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN ALAM SEKITAR (FACTORS INFLUENCING SELF-EFFICACY OF MALAYSIAN SECONDARY SCHOOL TEACHERS IN IMPLEMENTING ENVIRONMENTAL EDUCATION). Asian Pacific Journal of Educators and Education, 28. pp. 131-153.

A

Abas, Sofiah Nuriyah and Ibrahim, Mohd Ali (2006) Amalan Pengajaran Guru Sains Sekolah Rendah terhadap Apikasi Pendekatan Penyiasatan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abas., Zamzam and Mansor, Md Idris (1999) Kepimpinan Pengajaran Di Kalangan Guru Kanan Mata Pelajaran Sekolah Menengah Daerah Kota Tinggi Satu Kajian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Rahman, Noor Azizah and Tasir, Zaidatun (2010) Metacognitive Scaffolding Through Facebook In Authoring System Subject. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Rahim, Zainal and Yahaya, Azizi (1999) Kesesuaian Strategi Pengajaran & Pembelajaran Khb Dari Persepsi Pel. Di Kaw. Batu Kurau & Selama,perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Rahman, Ahmad Marzuki (1994) Amalan Pengajaran Di Kal. Pensyarah-pensyarah Baru Di Utm, Skudai-satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Rahman, Harith and Yeo, Kee Jiar (1999) Amalan Kaedah Pengajaran Guru & Pembelajaran Murid Dalam M.pelajaran Lukisan Kej : Satu Tinjauan Di Smt Seri Manjung, Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Hamid, Shamsuriani and Abu Bakar, Zainudin (2007) Amalan Reflektif Dalam Pengajaran Guru Teknikal sekolah Menengah Teknik Di Negeri Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahaman, Mimi Hayati and Hushin, Hassan (2012) Tahap Penguasaan Dan Tahap Amalan Pelaksanaan pengajaran Sains Secara Inkuiri Dalam Kalangan Guru sekolah Menengah Kebangsaan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rasid, Rahimah and Said, Hamdan (2008) Amalan Penyeliaan Pengajaran Dan Pembelajaran di Sekolah-sekolah Kebangsaan Di Daerah Melaka Tengah, melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Muhammad Safari and Bilal Ali, Mohamad (2011) Tahap Motivasi Murid Menggunakan Wiki Dalam Pembelajaran Secara Kolaborat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Muhamad Ridzuan and Boon, Yusof (2006) Amalan Penggunaan Komputer Dalam Proses Pengajaran Dan pembelajaran Sains Di Sekolah Menengah Kebangsaan Daerah yan, Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Hasan Asuri, Mohamad Syafiq and Sihes, Ahmad Johari (2010) Konsepsi Pengajaran Pensyarah Dan Hubungannya Dengan pendekatan Pengajaran Pensyarah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Yamin, Zainab and Sulaiman, Seth (2006) Mengenalpasti Tahap Kognitif Berasaskan Taksonomi Bloom Bagi Pelajar Tingkatan 4 Dalam Matapelajaran Sains Teras Teras Di Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, abd Rahman (2008) Penguasaan Ilmu Pengetahuan:sumber Strategik Dalam Pembangunan Modal Insan. In: Konvensyen Pendidikan Nasional, 2-4 Jun 2008, Perak,malaysia.

Alsagoff, Sharifah Alwiah (1981) Pengenalan Pengajaran Individu dengan Tumpuan Khas kepada Modul Pengajaran dan Modul Pembelajaran. Asia Pacific Journal of Educators and Education, 3 (1). pp. 46-57.

Arbak, Tamyis and Mukhari, Abd Wahid (2002) Penggunaan Kaedah Projek Oleh Guru Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Amali Kimpalan Di Sek. Men. Teknik Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Arshad, Osman (1998) Amalan Teori Konstruktiusme Dalam Proses Pengajaran & Pembelajaran M.pelajaran Teknik & Vok. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang, Norrida and Sidin, Zaitun (2002) Kesesuaian Amalan Pengajaran Secara Konstruktivisme Dalam Mata Pelajaran Sains Di Kalangan Pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

B

Bahari, Mohd Fauzi and Kailani, Ismail (2011) Pelaksanaan Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Program Linus Dalam Pendidikan Awal tahun 1 Di Sekolah Rendah Kulaijaya, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bidin, Norsamsinar and Abd Rahman, Mohd Anuar (2010) Kualiti Bakal Guru Fakulti Pendidikan universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

C

Chemaline, Eternal and Jaafar, Haliza (2011) Utm Students Perceptions Towards Teaching Styles, Learning Styles And Teaching Effectiveness. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

D

Daud, Shaffe Mohd and Basri, Ramli and Baki, Roselan and Hamzah, Sahandri Ghani and Nawawi, Mokhtar PENGARUH AMALAN JENAKA TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MURID (THE INFLUENCE OF HUMOUR IN TEACHING AND LEARNING). Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 26, No. 1, 125–144, 2011.

E

Elias, Emeliana and Mohd Kosnin, Azlina (2010) Hubungan Antara Gaya Pembelajaran Dengan Pencapaian akademik Pelajar Tingkatan 4 Sekolah Menengah Teknik johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Embong, Razab (2000) Persepsi Terhadap Amalan Pengurusan Stok Alatan Dan Bahan Media Pengajaran Di Pusat Sumber Di Sekolah-sekolah Menengah Kebangsaan Di Daerah Marang, Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

H

Haji Abdul Ghani, Mohammad Norsham and Abd Aziz, Prof. Datin Dr. Zahara and Hamzah, Dr. Isa (2014) Tahap Pengetahuan dan sikap guru-guru pendidikan ugama islam terhadap amalan penerapan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif di negara Brunei Darussalam. Masters thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Haji Ahmad, Khalidah and Sidin, Zaitun (2002) faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberkesanan Penerapan Kemahiran Proses Sains : Amalannya Di Kalangan Guru-guru Sains Di Daerah Pontian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hashim, Zaharah and Sidin, Zaitun (2004) Persepsi Guru-guru Terhadap Kesesuaian Criteria-kriteria Untuk Pembentukan Standard Pengajaran. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hazila, Azizan and Boon, Yusof (2006) Persepsi Guru-guru Ppsmi Terhadap Amalan Penyeliaan Pengajaran Dan Pembelajaran Di Sekolah Rendah Kebangsaan, Zon Air Tawar, Kota Tinggi, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj.md. Mokhtah, Suryati and Boon, Yusof (2007) Hubungan Antara Tahap Kepuasan Guru Dengan Amalan Penyeliaan Pengajarandan Pembelajaran Di Bilik Darjah Dalam Kalangan Guru-guru Sekolah Menengah Di Kawasan Sungai Mati,muar Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hussin , Haliza and Abd Rahman, Mohd Anuar (2005) Amalan Dan Keberkesanan Penyeliaan Pengajaran Di Sekolah Menengah Luar Bandar Daerah Muar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

I

Isa, Abdul Samad Mat (2004) Prospek Pelaburan Pendidikan Sekolah Menengah Teknik Dan Sekolah Menengah Kebangsaan Di Malaysia LB2822.75. S187 2004 f rb Microfiche 7476. Masters thesis, Universiti Sains Malaysia..

Ismail, Mohd Razi and Hashim, Shahrin (2002) Amalan Penggunaan Alat Bantu Mengajar (abm) Di Kalangan Guru-guru Kemahiran Hidup Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran. Satu Kajian Kes Di Kalangan Pelajar Tahun Empat Kursus Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kemahiran Hidup) Sesi 2001/2002 Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Zarifah Ismanadhirah and Hamzah, Rohana (2012) Pendekatan Pengajaran Pensyarah Jptk Dalam mendorong Menjana Pemikiran Kreatif Dan Inovatif dikalangan Pelajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

J

Jasmi, Jaslina and Ibrahim, Nor Hasniza (2013) Pembinaan Dan Kesesuaian Modul Pro Elektrolisis Berasaskan Pengetahuan Pedagogi Kandungan (ppk). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

K

Kadir, Adilah and Sihes, Ahmad Johari (2010) Amalan Unsur Patriotsme Dalam Mata Pelajaran Sejarah Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Daerah Kulai. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kasim, Noridah and Ibrahim, Mohd Ali (2008) Tahap Perlaksanaan Amalan Pengajaran Sains Dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah Rendah Di Daerah Johor Bharu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kassan, Asriman and Boon, Yusof (2010) Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (pbs) di Sekolah-sekolah Menengah Daerah Keningau, Sabah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kavendappan, Vanaja Amalan Dan Tanggapan Guru Sains Dan Mate. Di Beberapa Sek. Men. Dio Daerah Johor Bahru Terhadap Penilaian Formatif Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran- Satu Tinjauan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kavendappan, Vanaja and Omar, Shariff (1998) Amalan Dan Tanggapan Guru Sains Dan Matematik Di Beberapa Sekolah Menengah Di Daerah Johor Bahru Terhadap Penilaian Formatif Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran-satu Tinjauan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khalid, Idayu (2000) Amalan Kerja Rumah Sebagai Satu Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Di Sekolah Keb. & Sjk Cina. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kothandabhany, Bagavathi and Abd Samad, Adlina (2011) Using Cooperative Learning Strategies In The achievement Of Speaking Skills In A Muet Class. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kuldas, Seffetullah and Hashim, Shahabuddin and Ismail, Hairul Nizam (2015) Malaysian adolescent students' needs for enhancing thinking skills, counteracting risk factors and demonstrating academic resilience. International Journal of Adolescence and Youth, 20 (1). pp. 32-47.

L

Loo, Sai Huat and Sulaiman, Seth (2003) Amalan Konstruktivisme Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Fizik Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

M

Maarof, Siti Hamidah and Ibrahim, Nor Hasniza (2007) Kefahaman, Amalan Dan Penggunaan Refleksi terhadap Pengajaran Guru Sains Sekolah menengah Di Daerah Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Majid, Airoll Najeek and Ahmad, Adnan (2004) Amalan Kaedah Pengajaran Guru-guru Teknikal Dalam mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam Di Sekolah menengah Teknik Sekitar Zon Tengah, Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Manshor, Shamsulmarzeni and Muhammad Yasin, Prof Madya Dr. Ruhizan (2014) Keprihatinan dan amalan guru dalam pelaksanaan projek reka cipta bagi kurikulum Kemahiran Hidup Bersepadu. Masters thesis, UKM.

Martin, William J (1981) Inservice Training for School Administrators Using Individualised Learning Modules. Asia Pacific Journal of Educators and Education, 3 (1). pp. 58-62.

Mazlan, Mazlina and Mohd Kosnin, Azlina (2010) Aplikasi Kaedah Pengajaran Kecerdasan Pelbagai Dalam Pengajaran Tatabahasa Bahasa Inggeris. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md.pungot, Paridah and Boon, Yusof (2006) Amalan Penyeliaan Kurikulum Terhadap Pengajaran Guru Satu Kajian Kes Di Sm Teknik Kluang,johor Darul Takzim. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Roslan and Hamdan, Abdul Rahim (2009) amalan Pengajaran Sains Dan Pengaruhnya Terhadap integrasi Pelajar Berbilang Kaum. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed, Habsah and Amir, Dr. Ruslin (2013) Hubungan gaya pengajaran guru terhadap gaya pembelajaran dan pencapaian pelajar tingkatan enam di putrajaya. Masters thesis, UKM.

Mohamed, Rasidah (2006) Evaluation Of The Personal And Professional Development In A Nursing Programme : A Case Study RT89.3. R224 2006 f rb. PhD thesis, USM.

Mohamed @ Idris, Sujana (1996) Pemahaman Guru Terhadap Elemen Kandungan, Pedagogi Dan Psikologi Dalam Kurikulum Mate. Kbsm. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohammad, Nazeri and Muhammad Yasin, Prof Madya Dr Ruhizan (2014) Faktor personaliti kreatif, komitmen, pengajaran, amalan operasi metakognisi dan pengajaran kreatif dalam kalangan guru kemahiran hidup. PhD thesis, UKM.

Mohd Ali, Zauriah and Yasin, M.al-muzzammil (2008) Mengenali Pasti Gaya Kepimpinan Situasi Dalam Pengajaran Di Tiga Buah Sekolah Di Daerah Hulu Terengganu. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Johan, Zulkarami and Hushin, Hassan (2011) Perlaksanaan Kemahiran Secara Kreatif Dalam Pengajaran Di Institut Perguruan Tawau, Sabah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Nasir, Suaidah and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2010) Konsepsi Sains Dan Kaitannya Dengan Prestasi Akademik pelajar Jurusan Sains Di Fakulti Pendidikan Universiti teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Noor, Normasuriani and Ibrahim, Nor Hasniza (2007) Amalan Guru Sains Terhadap Penilaian Sains Yang berkesan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran sains. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Ramli, Azneezal Ar-rashid and Ahmad, Roslee (2004) Tahap Amalan Pendekatan Konstruktivisme Dalam Proses pengajaran Dan Pembelajaran Di Kalangan Pelajar-pelajar biologi Kbsm: Suatu Kajian Tinjauan Di Daerah Kuala Kangsar, perak Darul Ridzuan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Saim, Salila and Hamdan, Abdul Rahim (2011) Penguasaan Dan Amalan Pengajaran Melalui Pendekatan Pembelajaran Berfikrah Dalam Kalangan Guru Sains Sekolah Menengah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Shamsuri, Shamsinarhaliah and Puteh, Dr.Sharifah Nor and Rahman, Prof Madya Dr Saemah (2015) Pelaksanaan dan keberkesanan pembelajaran berasaskan projek di peringkat prasekolah. Masters thesis, UKM.

Mohd Yusof, Nilam Syahrina and Hamdan, Abdul Rahim (2009) Kaedah Penyelesaian Masalah Dalam pengajaran Matematik Guru-guru Sekolah Menengah : pengetahuan, Amalan Dan Kemahiran. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Yusof, Rozilah and Yahaya, Noraffandy (2009) Amalan Guru Untuk Memajukan Diri Menggunakan ict Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Saffeia, Mohd. Fadzri and Hashim, Shahrin (2006) Amalan Penggunaan Komputer Oleh Guru Dalam Proses pengajaran Dan Pembelajaran Serta Pengurusan Maklumat Di sekolah Menengah Dato Seri Amar Diraja, Muar, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhammad Thangaveloo, Rosheela and Abd Aziz, Marzilah (2010) Developing Supplementary Material (courseware) For literature Study: A Case Study For Form 5 Lesson. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mustaffa, Zamri and Kassim, Abu Hassan (2000) Teknik Mengesan Kerangka Alternatif Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Sains. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

N

Nawastheen, Fareed Mohamed and Puteh, Dr Sharifah Nor and Mohamed Meerah, Datuk Prof Tamby Subahan (2014) Evaluating geography teachers concerns towards the 5E instructional model in the competency based curriculum reforms of Sri Lanka. PhD thesis, UKM.

O

Othman, Rohana and Harun, Rosta and Muda, Azizi and Ismail, Ismi Arif KESAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ALAM SEKITAR MELALUI AKTIVITI MELUKIS MURAL UNTUK MENINGKATKAN PENGETAHUAN DAN KESEDARAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH TERHADAP ALAM SEKITAR (THE EFFECT OF TEACHING AND LEARNING OF ENVIRONMENTAL EDUCATION THROUGH MURAL PAINTING ACTIVITY IN ENHANCING THE KNOWLEDGE AND AWARENESS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS TOWARDS THE ENVIRONMENT). Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 28, 11–31, 2013.

P

Peggie, Chia and Ismail, Sarimah (2012) Amalan Penyeliaan Pengajaran Keatas Guru-guru Teknikal sekolah-sekolah Menengah Teknik Di Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Permal, Pachaiammal and Abd Rahman, Mohd Anuar (2011) Hubungan Kepimpinan Instruksional Guru Dengan Iklim bilik Darjah Di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Tamil daerah Kulai Jaya. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Po@foo, Lai Yin and Arshad, Mohammad Yusof (2011) Pelaksanaan Pendekatan Inkuiri Secara Eksperimen Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Sekolah Menengah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

R

Ragenran, Raja Menan and Abd Aziz, Marzilah (2011) Change Of Medium Of Instruction In The Teaching Of Mathematics And Science : Implications On Learners. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ramlan, Najah and Zainal, Zaidah (2010) Teaching Approaches Employed By Secondary School teachers In Teaching Literature Component In english. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ramlan / Rohan, Noridah and Boon, Yusof (2006) Amalan Penyeliaan Pengajaran Di Kalangan Guru Bahasa Melayu Dan Bahasa Inggeris Di Sekolah-sekolah Kebangsaan Zon Tiram,johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ramli, Muhamad Hafiz and Yamin, Sulaiman (2006) Amalan Konstruktivisme Dalam Proses Pengajaran Dan pembelajaran Kimia Di Bawah Tajuk Jadual Berkala Unsur. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

S

S. Ramayah, Vinothan and Ibrahim, Noor Mala (2007) English As A Medium Of Instruction: Does It Encourage Students To Speak In English? Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saad, Che Wa and Ahmad, Adnan (2002) Amalan Penyebatian Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Salleh, Mohammad Shahir and Abdullah, Nur Qistina (2012) Amalan Penyebatian Kemahiran Berfikir Dalam pengajaran Pensyarah Bagi Program Pendidikan perguruan Di Tiga Buah Universiti Tempatan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shafii, Zuraihan and Muhamad, Azhar (2008) Keberkesanan Kaedah Koperatif Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Komunikasi Tingkatan 2. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Soefjan Joenoes, Siti Musitah and Ibrahim, Nor Hasniza (2007) Tahap Kefahaman Dan Amalan Pengajaran Guru Sains Sekolah Menengah Di Zon Gombak Terhadap Pendekatan Inkuiri Penemuan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sulaiman, Faridah and Mohamed, Mohini KERANGKA PENGETAHUAN GURU CEMERLANG MATEMATIK DAN BAGAIMANA IA DIGUNAKAN BAGI MEMILIH CONTOH DALAM PENGAJARAN MATEMATIK (FRAMEWORK OF KNOWLEDGE OF EXCELLENT MATHEMATICS TEACHERS AND HOW IT IS USED TO CHOOSE EXAMPLES IN MATHEMATICS TEACHING). Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 27, 69–86, 2012.

s, Salama Hayati and Abdul Karim, Cik Aidah (2014) Pengetahuan dan amalan pendekatan pakem dalam kalangan guru bahasa arab Madrasah Ibtidaiyah di Wilayah Pesisir Utara Provinsi Aceh. Masters thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

T

Tabrani, Muhaimin and Ismail, Sarimah (2011) Kekangan Aplikasi Pengajaran Koperatif di Sekolah Rendah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ting, Su Khiong and Udin, Amirmuddin (2006) Gaya Pengajaran Pensyarah Fakulti Pendidikan universiti Teknologi Malaysia Yang Mengajar Program pengajian Separuh Masa Sekolah Pendidikan Profesional dan Pendidikan Berterusan (space). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tong, Yia Ting and Ahmad, Adnan (2003) Pengamalan Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif (knkk) Dalam Pengajaran Kemahiran Hidup Bersepadu, Daerah Kulai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tukiman, Suraya Hanim and Nordin, Aziz (2002) Persepsi Pelajar Terhadap Amalan Pendekatan Kontruktivisme Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Biologi Kbsm – Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

V

Veloo, Arsaythamby and Macdalena A Komuji, Mary (2013) KESAN PENYELIAAN KLINIKAL TERHADAP PRESTASI PENGAJARAN GURU SEKOLAH MENENGAH (THE EFFECTS OF CLINICAL SUPERVISION ON THE TEACHING PERFORMANCE OF SECONDARY SCHOOL TEACHERS). Asia Pacific Journal of Educators and Education, 28. pp. 81-102.

W

Wan Abdul Razak, Wan Zainuddin (2000) Interaksi Sokongan Guru-pelajar Tingkatan Empat Di Sekolah Menengah Salor Kota Bharu, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Azmi, Wan Nurazila and Sihes, Ahmad Johari (2010) Konsepsi Pengajaran Efektif Dalam Kalangan Pensyarah universiti Teknologi Malaysia,skudai Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wong, Pau Ying and Jabor, Mohd Khata (2007) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Seseorang Guru menggunakan Strategi Pengajaran Berpusatkan guru Di Kalangan Guru 3sph Pkpg Di Utm, Skudai. : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wong, Weng Kong and Hashim, Shahrin (2001) Keberkesanan Penggunaan Teknik Perbincangan Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Universiti, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Woon, Sook Wan and Othman, Widad (2003) Kecenderungan Penggunaan Strategi Pengajaran Berpusatkan Guru Dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya Di Kalangan Guru, Khb Di Sekolah Menengah Akademik Daerah Pontian, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Y

Yaacob, Wan Harun W. (2008) Pendidikan Guru Di Malaysia : Perkembangan Dan Perubahan Kurikulum Ilmu Pendidikan Di Maktab Perguruan, Tahun 1987 Hingga 1986 LB1727.M2 H338 2008 f rb. Masters thesis, USM.

Yahaya, Radi and Boon, Yusof (2007) Amalan Penyeliaan Pengajaran Terhadap Guru- Guru Sains Di Sekolah Menengah Daerah Muar, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yazid, Yuzaimi and Seliman, Salbiah (2010) Effective Questioning In Classroom Teaching. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yeo, Kee Jiar (1996) Amalan Penggunaan A.b.m. Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Kal. Guru Sek. Men. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yew, Kiong Lim and Halim, Prof. Dr. Lilia (2014) Tahap pengetahuan pedagogi isi kandungan (PPIK) guru pelatih sains dalam mengajar astronomi. Masters thesis, UKM.

Yip, Mun Wai and Hushin, Hassan (2002) Persepsi Pelajar Pencapaian Tinggi, Sederhana Dan Rendah Dari Tingkatan 4 Di Bandaraya Ipoh Terhadap Beberapa Aspek Pengajaran Dan Pembelajaran Yang Akan Mempengaruhi Pencapaian Sains Pelajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Z

Zainal Abidin, Khairul Bariah and Daud, Khadijah Persepsi Guru Terhadap Amalan Dan Keberkesanan Penyeliaan Pengajaran Di Sekolah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zakaria, Sahizan and Hamzah, Rohana (2011) Penerapan Gaya Pemikiran Usahawan Dalam Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Kalangan Guru Di Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zulkapli, Umi Baizura and Hashim, Shahrin (2011) Keberkesanan Pelaksanaan Teknik Pembelajaran masteri Dalam Topik Pecahan Tingkatan 1. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

This list was generated on Thu Jul 9 00:29:36 2020 +08.