Items where Subject is "Chemistry Education > Chemistry Education"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: | , | A | B | C | D | F | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Y | Z
Number of items at this level: 255.

Asrul Ridzuan, Ahmad and Azlan, Nafiah (2005) Modul Multimedia Interaktif Tingkatan Empat (sains): Asid Dan Bes. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Fong Yee, Toh and Wan Haslinda, Wan Ahmad (2005) Penggunaan Modul Multimedia Dalam Pengajaran Ikatan Kimia Di Kalangan Pelajar Aliran Sains Tingkatan Empat. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Hasnira, Embong and Ramli, Ibrahim and Asmayati, Yahaya (2005) Pembinaan Dan Keberkesanan Penggunaan Perisian Multimedia Elektrokimia Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Kimia Tingkatan 4. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

Nor Hasimah, Ismail and Ramli, Ibrahim and Norlinda, Daud (2009) Kesan Penggunaan Pbm (pbl) Terhadap Pencapaian Dan Motivasi Pelajar Dalam Kimia Tingkatan Empat. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

Norshahizan, Mustapha and Kartini, Ahmad (2005) Persepsi Pelajar Terhadap Penggunaan Modul Multimedia Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bagi Topik Llkil Halida. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Sarah, Ahmad and Azlan, Nafiah (2005) Modul Multimedia Interaktif Ikatan Kimia. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Siti Sarah, Saifullah (2005) Penggunaan Perisian Multimedia Dalam Pelajaran Struktur Atom: Kimia Tingkatan 4 Di Dua Buah Sekolah Di Daerah Bachok. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Suhaina, Mohd Yatim and Ramli, Ibrahim (2005) Tahap Pemahaman Konsep Dan Penguasaan Teknik Amali Pentitratan Asid Bes Di Kalangan Pelajar Program Sains Tahun 2 Di Upsi. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Zarini, Nik Zarini Nik and Saleh, Salmiza KESAN PENDEKATAN INKUIRI PENEMUAN TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR DALAM MATA PELAJARAN KIMIA (THE EFFECT OF INQUIRY DISCOVERY APPROACH TOWARDS STUDENT ACHIEVEMENT IN THE SUBJECT OF CHEMISTRY). Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 27, 159–174, 2012.

Zikri, Awang and Salihan, Siais and Mohd Syarizal, Ahmad (2009) Kesan Penggunaan Modul Pengajaran Berasaskan Masalah Terhadap Pencapaian Dan Motivasi Pelajar Bagi Tajuk Pengaratan Kim1a Tingkatan Lima. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

,

, Norzi Lebai Saleh (1991) Mengenalpasti Masalah Pembelajaran Kimia Thn. Satu Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

A

Ab Talib, Norain and Joned, Muslim (2010) Pembangunan Web Portal Pendidikan Berasaskan Multiply bertajuk Chemical Bonds Untuk Mata Pelajaran Kimia tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab. Shukor, Hamimah and Shariffudin, Rio Sumarni (1999) Masalah Pembelajaran Pel. Sek. Men. Dalam Topik Termokimia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Halim, Siti Nurhanim and Kassim, Abu Hassan (2006) Kajian Mengenai Aspek-aspek Yang Mempengaruhi Minat pelajar Tingkatan Empat Terhadap Mata Pelajaran kimia Kbsm Di Kawasan Bandar Dalam Daerah Kota setar, Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Jalil, Norashikin and Joned, Muslim (2011) Pembangunan Bahan Bantu Mengajar Berasaskan E-peta Minda Yang Bertajuk Redox Reaction In Electrolytic Cell And Chemical Cell Untuk Matapelajaran Kimia Tingkatan Lima. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Latip, Nurul Hidayah and Yahaya, Noraffandy (2009) Pembangunan Laman Web Interaktif Bagi Topik Peneutralan, kimia Tingkatan 4 Berasaskan Teori Konstruktivisme. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Rahman, Ahmad Saiful and Joned, Muslim (2010) Pembangunan Web Portal Berasaskan Multiply bertajuk Chemical Formulae And Chemical Equations kimia Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Rahman, Noor Azizah (2008) Pembangunan Perisian Multimedia Berbantukan Komputer Berasaskan Simulasi Bagi Eksperimen Kimia Tingkatan Lima : Kadar Tindak Balas. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Aziz, Mohd Azlie and Joned, Muslim (2010) Pembangunan Web Portal Berasaskan Multiply bertajuk Electrolysis In Industries Untuk mata Pelajaran Kimia Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Azziz, Saripah Salbiah Syed and Ahmad Suhairun, Asmahani and Siais, Salihan and Talib, Othman and Mohamed Zain, Nor Zuhaidah and Tengku Shariman, Tengku Putri Norisah and Tajudin, Nor’ain Mohd and Aini Bakar, Nurul (2013) Keberkesanan Modul Multimedia Kimia Organik: Mekanisme Tindak Balas SN1 dan SN2 (The Effectiveness of Multimedia Organic Chemistry Module: SN1 and SN2 Reaction Mechanism). Asia Pacific Journal of Educators and Education, 28. pp. 53-68.

Abdul Ghani, Mohd Afzanizam and Nordin, Aziz (2003) Persepsi Para Pelajar Tingkatan 4 Aliran Sains Mengenai Amalan Keselamatan Makmal Dan Teknik Pengendalian Alat Radas Dan Bahan Kimia Di Makmal Sains Di Sekolah-sekolah Sekitar Skudai, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Halim, Muhamad Syukri and Nordin, Aziz (2007) Permasalahan Pelajar Dalam Mempelajari Tajuk elektrokimia Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Latif, Siti Suhaira (2004) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Mata Pelajaran Kimia Kbsm Tingkatan Empat (elektrokimia). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Raub, Safiah and Harun, Jamaludin (2009) Pembangunan Laman Web Berasaskan Pendekatan Inkuiri Berpandukan Model Pembangunan Webquest Bagi Tajuk Kimia Tingkatan Lima. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Wahab, Rohana and Atan, Noor Azean (2006) Pembangunan Bahan Bantu Mengajar Menerusi animasi Berkomputer Bagi Tajuk Jirim, Kimia tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Norul Safarinie (2004) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer (pbk) Matapelajaran Kimia, Bab Pengoksidaan Dan penurunan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Fazila and Noordin, Shaharom (2004) Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pembelajaran kendiri (mpk) Elektrokimia Bagi Mata Pelajaran Kimia Pada peringkat Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Muhamad Aminuddin and Idris, Abdul Razak (2009) Pembangunan Perisian Multimedia Kimia Bagi Tajuk Sel elektrolisis Berdasarkan Sembilan Peringkat pembelajaran Gagne Dengan Sokongan Animasi Dan simulasi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Safinar and Nordin, Aziz (2012) Tahap Kelemahan Mempelajari Asas Kimia Dan hubungan Minat Pelajar Terhadap Penguasaan Mata pelajaran Kimia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Adbullah, Nurul Aina Harnani and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2010) Pembangunan Laman Web Bagi Tajuk Jadual Berkala Unsur kbsm Kimia Tingkatan 4 Menggunakan Pendekatan Autentik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Adnan, Adawiyah Hayati and Nordin, Aziz (2004) Formula Dan Persamaan Kimia: Satu Tinjauan Mengenai tahap Kefahaman Pelajar Tingkatan Empat Di Tiga Buah sekolah Daerah Kuala Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Asmaizha and Nordin, Aziz (2007) Pembangunan Berbantu Komputer Bagi Mata Pelajaran Kimia tingkatan Empat Topik Acid And Bases. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Noor Azwal and Abdullah, Zaleha (2007) Pembangunan Laman Web Subtopik Elektrolisis Dalam industri Bagi Mata Pelajaran Kimia Tingkatan 4 Berasaskan teori Pembelajaran Neurosains. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Norhashimah (1991) Mengenalpasti Masalah Pembelajaran & Kesannya Kepada Pencapaian Kimia Murid Di Sek. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Rahimah (1999) Masalah Pembelajaran Kimia Dalam Topik Pengoksidaan Penurunan Di Kal. Pel. Di Peringkat Sek. Men. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, mustaffa and Md Isa, illyas Kit Organik Dalam Pembelajaran Bentuk Molekul Kimia Bagi Pelajar Tingkatan Empat. Jurnal Sains Dan Matematik, Volume.

Ahmad Adin, Nur Farahain and Surif, Johari (2012) Pembangunan Modul B-ionik Dan Persepsi Guru Terhadap keberkesanannya Dalam Proses Pengajaran Dan pembelajaran Bagi Konsep Ikatan Ionik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Adnan, Nor Aziehan and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2009) Pembangunan Web Portal Berasaskan Moodle bertajuk acids And Bases Kimia Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Alias, Nor Hidayah and Bakar, Md Nor (2008) Masalah Pembelajaran Tajuk Persamaan Kimia Dalam Konteks penyelesaian Masalah Di Kalangan Pelajar Sekolah Meneng. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Aliasa, Puteri Fairose Saedah and Mohd Salleh, Shaharuddin (2007) Pembangunan Modul Pembelajaran Kendiri amali Kimia : the Structure Of The Atom, Form Four. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ambrose, Marie Stellia and Kassim, Abu Hassan (2005) Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif (kbkk)dalam Buku teks Kimia Tingkatan Empat Kbsm:analisis Kandungan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Anne Velian, Valarie and Joned, Muslim (2011) Pembangunan Bahan Bantu Mengajar Berasaskan E-peta Minda Yang Bertajuk Alcohol Untuk Matapelajaran Kimia Tingkatan Lima. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ariffin, Noor Hanizah and Mohd Salleh, Shaharuddin (2009) Pembangunan Dan Penilaian Modul Pembelajaran Kendiri (mpk) Kimia Tingkatan Empat : Asid Dan Bes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ashaari, Aida Faradilla and Shariffudin, Rio Sumarni (2011) Pembangunan Laman Web Pembelajaran Ikatan Kimia Berdasarkan Teori Kecerdasan Pelbagai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang, Norhuda and Noordin, Shaharom (2004) Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul pembelajaran Kendiri Elektrokimia (sifat elektrolit Dan Bukan Elektrolit, Elektrolisis sebatian Lebur Serta Elektrolisis Larutan Akueus) pada Peringkat Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang, Suriani (2000) Masalah Pelajar Sekolah Menengah Dalam Mempelajarai Persamaan Kimia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang, Zira and Abd Rahman, Mohd Anuar (2007) Penguasaan Topik Asid Dan Bes Di Kalangan Pelajar tingkatan Empat Sekolah Menengah Teknik di Kuala Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Azhari, Noremiyati and Sulaiman, Hanim (2007) Tahap Penguasaan Topik Ikatan Kimia Di Kalangan Pelajarpelajar sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (kimia), Utm, skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Aziz, Atifah and Nordin, Aziz (2012) Pembangunan Modul Acid Base Chemistry (abc) Bagi Mengatasi Kerangka Alternatif Dalam Mata Pelajaran Kimia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

B

Baijan, Noor Aniszah and Nordin, Aziz (2011) Tahap Pemahaman Pelajar Bagi Tajuk Asid Dan Bes mengikut Aras Makroskopik, Mikroskopik Dan persimbolan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

C

Chan, Yien Feng and Abu, Baharin (2012) Conceptual Understanding And Misconception Of periodicity Concepts Among The Chemistry Trainee Teachers. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chandran Arayanan, C.subathni and Nordin, Aziz (2004) Pembinaan Penilaian Modul Pengajaran Kendiri Ikatan Kimia Ikatan Ionik Dan Ikatan Kovalen Pada Peringkat Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chin, Kong Foo and Kassim, Abu Hassan (2006) Persepsi,sikap Dan Tahap Penguasaan Pelajar Tingkatan Empat Sekolah Bandar Batu Pahat Terhadap Aktiviti Amali Kimia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Choo, Chong Poh and Idris, Abdul Razak (2004) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Tajuk Elektrolisis Mata Pelajaran Kimia tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Choo, Hooi Ling and Arshad, Mohammad Yusof (2001) Pembinaan Dan Keberkesanan Perisian Prototaip Bagi Konsep Formula Dan Tindakan Balas Kimia Dalam Persekitaran Model Generatif Inkuiri. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

D

Daman Huri, Noor Haslina and Nordin, Aziz (2006) Tahap Kefahaman Pelajar Tingkatan Empat Aliran Sains Mengenai Konsep Ikatan Kimia Berpandukan Gambarajah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Dawson, Anne Marie and Kassim, Abu Hassan (2006) Pemahaman Konsep Mol Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir pendidikan Kimia Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Dui, Mohd Dom and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2003) Satu Tinjauan Mengenai Tahap Pengetahuan Kakitangan Sokongan Makmal Dalam Teknik-teknik Kimia Di Makmal Kimia Sains Sekolah Daerah Kulai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

F

Fajar, Noor Fahzylah and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2010) Tahap Keselamatan Makmal Kimia Di Sekolah-sekolah menengah Di Daerah Seberang Perai Utara, Pulau Pinang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

H

Haji Abdul Hamid, Siti Zuliana and Daud, Khadijah (2006) Tahap Penguasaan Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan kreatif (kbkk) Di Kalangan Pelajar Tingkatan Lima Dalam mata Pelajaran Kimia Tingkatan Empat Di Sekolah Menengah di Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haron, Ayob and Yamin, Sulaiman (2003) Kemahiran Manipulatif Dalam Peka Kimia Dari Perspektif Pelajar Tingkatan 4 Aliran Sains Di Sekolah-sekolah Menengah Kebangsaan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Harun, Nur Harlyana and Md Noor, Norah (2007) Pembangunan Perisian Simulasi Amali Kimia Tingkatan 5 Berasaskan Web Bagi Eksperimen Terpilih. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Arba'at and Ismail, Mohd Zaid The Infusion Of Environment Education (ee) In Chemistry Teaching And Students' Awareness And Attitudes Towards Environment In Malaysia. Procedia Social And Behavioral Sciences, Volume.

Hassan, Hafiza and Nordin, Aziz (2012) Pembangunan Web Portal Pendidikan Berasaskan Multiply Bagi Matapelajaran Kimia Tingkatan Empat Bertajuk Electrochemistry. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan Mashat, Termelezam and Yamin, Sulaiman (2006) Tahap Penguasaan Konsep Persamaan Kimia pelajar-pelajar Sekolah Menengah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Heng, Lee Ing and Ali, Mohd Fadzli (2012) Developing A Computer Aided Learning To Identify Students Misconception In The Structure Of Atom Chemistry Form 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hishamuddin, Fatimah and Yahaya, Noraffandy (2009) Pembangunan Perisian Multimedia Bagi Subjek Kimia, Tingkatan 4, Electrochemical Series Berdasarkan Teori Konstruktivisme. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hitam, Nordin and Arshad, Mohammad Yusof (2000) Kefahaman Konsep Perubahan Fizik Dan Perubahan Kimia Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Sidek, Noor Aida and Surif, Johari (2012) Kerangka Alternatif Di Kalangan Pelajar Aliran Sains tingkatan Empat Dalam Memahami Konsep Elektrokimia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Humaidi, Norhafizah and Mokhtar, Mahani (2006) Penggunaan Kaedah Simulasi Melalui Aktiviti Main Peranan Dalam Matapelajaran Kimia Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hussein, Zamnah and Shariffudin, Rio Sumarni (1999) Masalah Pembelajaran Pel. Sek. Men. Dalam M.pelajaran Kimia -tajuk Elektrolisis. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hussin, Rohana and Kassim, Abu Hassan (2003) Tahap Penguasaan Kemahiran Proses Sains Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Kimia Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

I

Ibrahim, Husaini (1993) P.b.k. Kimia Ting.4 : Elektrokimia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Mohd Ikhwan and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2012) Miskonsepsi Bakal Guru Kimia Dalam Tajuk Elektrokimia tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Noor Ashikin and Yahaya, Noraffandy (2011) Pembangunan Video Simulasi Eksperimen Penapaian Dan Penyulingan Etanol Tulen Bagi Glukosa Untuk Kimia Tingkatan Lima. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Noor Ashikin and Yahaya, Noraffandy (2011) Video Simulasi Eksperimen Penapaian Dan Penyulingan etanol Tulen Daripada Glukosa Kimia Tingkatan Lima. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Nor Hasniza and Arshad, Mohammad Yusof (2012) Model Pengajaran Refleksi Berfokuskan Pengetahuan pedagogi Kandungan Sains Dalam Bidang Kimia. ["eprint_fieldopt_thesis_type_PhD" not defined] thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim @sellakutty, Uthayakumari and Kassim, Abu Hassan (2005) Penguasaan Dan Penggunaan Konsep Mol Dalam Penyelesaian Masalah Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Di Daerah Kluang. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Idris, Masniah and Awang Hamid, Dayang Tiawa (2011) Pembangunan Agen Pedagogi Beranimasi Bagi Tajuk Ikatan Kimia Untuk Pelajar Tingkatan 4 Dalam Kimia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Idris, Masniah and Awang Hamid, Dayang Tiawa (2011) Pembangunan Agen Pedagogi Beranimasi Bagi Tajuk ikatan Kimia Untuk Pelajar Tingakatan 4 Dalam Kimia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ishak, Azlihartini and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2004) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Sebagai Alat Bantu Mengajar Bagi Topik asid Dan Bes Dalam Mata Pelajaran Kimia Kbsm tingkatan Empat Aliran Sains Tulen. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Asiah (1992) Pebelajaran Kimia Secara Inkuiri Di Sek, Men. Atas : Isu & Masalah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Faridah (1991) Masalah Pel. Dalam Mempelajari M.pelajaran Kimia Khususnya Tajuk Pengoksidaan & Penurunan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Norul Huda and Nordin, Aziz (2011) Pola Gaya Pembelajaran Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Akademikpelajar Kimia Fakulti Sains, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Nurhidayah and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2009) Miskonsepsi Pelajar Terhadap konsep Mol Dan Konsep Persamaan Kimia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Saudah and Yamin, Sulaiman (2003) Masalah Pembelajaran Pelajar Sekolah Menengah Dalam Mata Pelajaran Biologi Tajuk: Komposisi Kimia Di Dalam Sel. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

J

Jamaludin, Siti Noorain and Bakar, Md Nor (2007) Masalah Dalam Mempelajari Sub-topik Persamaan Kimia Dalam Bab Formula Dan Persamaan Kimia Di Kalangan Pelajar Tingkatan 5. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jasmi, Jaslina and Ibrahim, Nor Hasniza (2013) Pembinaan Dan Kesesuaian Modul Pro Elektrolisis Berasaskan Pengetahuan Pedagogi Kandungan (ppk). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

K

Kaliappan, Kalaivalli and Kassim, Abu Hassan (2004) Pembelajaran Kimia Kbsm Melalui Aktiviti Amali. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kamaludin, Siti Abidah and Joned, Muslim (2011) Pembangunan Bahan Bantu Mengajar Berasaskan E-peta Minda Bertajuk Soap And Detergent Untuk Mata Pelajaran Kimia Tingkatan Lima. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kamarozaman, Efridawati and Nordin, Aziz (2004) Masalah Pelajar Mempelajari Kimia Dalam Tajuk termokimia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kasbullah, Shamsudin and Ali, Mohd Fadzli (2003) Sistem Pengudaraan Di Dalam Makmal Kimia Di Sekolah-sekolah Menengah Daerah Tangkak. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kasdirin, Nur Silawaty and Hashim, Shahrin (2002) Kajian Mengenai Gaya Pembelajaran Dominan Bagi Pelajar Tahun 4 Fakulti Kejuruteraan Kimia Dan Kejuruteraan Sumber Asli. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kasiran, Siti Ezainora and Surif, Johari (2011) Pembinaan Modul Celik Mol Dalam Topik Konsep Mol. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kasiran, Siti Ezainora and Surif, Johari (2011) Pembinaan Modul Celik Mol Dalam Topik Konsep Mol. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kasmani, Halina and Yamin, Sulaiman (2003) Regulasi Kendiri Metakognitif Dan Tahap Keupayaan Penyelesaian Masalah Kimia Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kassim, Abu Hassan and Tan, Cheng Theng Kefahaman Dan Aplikasi Konsep Asid-bes Dalam Kehidupan Harian Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Sains Johor Bahru. Jurnal Sains Matematik, Volume.

Kho, Pui Wun and Ali, Mohd Fadzli (2012) Developing Educational Courseware On Students Readiness Conducting Titration Method Experiment. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ki, Yen Ping and Kassim, Abu Hassan (2006) Pengkonsepan Dalam Topik Persamaan Kimia Sukatan Kimia kbsm Di Kalangan Bakal Guru Kimia universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kiew, Siaw Fui and Sihes, Ahmad Johari (2010) Implementation Of Constructivist Approach Among Chemistry student Teachers In Teaching Chemistry During Their Teaching practices. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

L

Lai, Soon Phin and Shariffudin, Rio Sumarni (2003) Keberkesanan Perisian Multimedia Bagi Pengajaran Dan Pembelajaran Elektrokimia (sel Elektrolisis Dan Sel Kimia): Satu Kajian Kes. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lawi, Mohammad Azlizan and Yahaya, Noraffandy (2009) Pembangunan Perisian Multimedia Kimia Tingkatan Empat Bagi Tajuk Garam Dengan Menggunakan kaedah Pembelaran Inkuiri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Tien Tien and Osman, Kamisah Effectiveness Of Interactive Multimedia Module With Pedagogical Agent (immpa) In The Learning Of Electrochemistry: A Preliminary Investigation. Asia-pacific Forum On Science Learning And Teaching, Volume.

Lee, Tien Tien and Osman, Kamisah Penggunaan Moudl Multimedia Interaktif Dengan Agen Pedagogi Dalam Pembelajaran Elektrokimia: Kesan Terhadap Pemahaman Konsep Dalam Elektrokimia. Sains Malaysiana, Volume.

Lee, Tien Tien and Osman, Kamisah Students' Characteristics: Implications To The Design Of Interactive Multimedia Module With Pedagogical Agent (immpa) In The Learning Of Electrochemistry. Research Journal Of Applied Sciences, Volume.

Lee, Hong Huat and Kassim, Abu Hassan (2006) Tahap Penguasaan Pelajar Tingkatan Empat Aliran Sains terhadap Topik Formula Dan Persamaan Kimia Di Pekan Tanjung rambutan, Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Soh Hoon and Yahaya, Noraffandy (2007) Perlaksanaan Peka Kimia Di Sekolah Menengah di Sekitar Daerah Batu Pahat, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Tien Tien and Arshad, Mohammad Yusof (2008) Kefahaman Pelajar Tingkatan Empat mengenai Elektrokimia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Tien Tien and Osman, Prof Madya Dr. Kamisah (2013) Pembinaan dan keberkesanan modul multimedia interaktif dengan agen pedagogi dalam pembelajaran elektrokimia. PhD thesis, UKM.

Lee, Yeng Hong and Arshad, Mohammad Yusof (2011) Learning Styles And Performance On Chemistry Problem solving Of Form Four Students. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, tien Tien and Osman, kamisah Learning Aids In Chemistry:design And Development. Research Journal Of Applied Sciences,engineering And Technology, Volume.

Lim, Kui Leng and Nordin, Aziz (2003) Pengkonsepan Dalam Pembelajaran Elektrolisis Sukatan Kimia Kbsm Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Tzyy Chyun and Nordin, Aziz (2003) Corak Pemikiran Kritis Dan Kreatif Pelajar-pelajar Tingkatan Empat Semasa Menjalankan Amali Kimia Di Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Tzyy Chyun and Nordin, Aziz (2007) Hubungan Antara Pendekatan Pengajaran Guru Dengan pendekatan Pembelajaran Pelajar mata Pelajaran Kimia Tingkatan Empat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Wan Sin and Nordin, Aziz (2003) Keberkesanan Penggunaan Teknik Peta Konsep Sebagai Satu Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Terhadap Pencapaian Pelajar Dalam Mata Pelajaran Kimia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lo, Prescilla Olivia and Idris, Abdul Razak (2010) Modul Pengajaran Kendiri (mpk) Bertajuk Formula Dan Persamaan Kimia Tingkatan Empat Kbsm Berasaskan Strategi Pembelajaran Masteri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lockman, Nur Laili and Noordin, Shaharom (2008) Tahap Penguasaan Kemahiran Meramal Dan Kemahiran mengawal Pembolehubah Dalam Kalangan Pelajar pendidikan Kimia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Loh, Hueh Yong and Arshad, Mohammad Yusof (2012) Strategi Metakognitif Pelajar Dalam Penyelesaian Soalan algoritma Dan Konseptual Kimia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Low, Lay Mooi and Kamaruddin, Meor Ibrahim (1999) Kajian Mengenai Perkaitan Antara Pemikiran Formal Dengan Pencapaian Kimia Pel.-pel. Ting.4 : Satu Tinjauan Di Daerak Kerian, Perak D.ridzuan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Low, Vivian Yen Yeong and Nordin, Aziz (2007) Gaya Pemikiran Dan Kesesuaiannya Dengan Pencapaian Kimia pelajar-pelajar Tingkatan Empat Di sekolah-sekolah Menengah Kebangsaan Daerah Pontian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

M

Mahidi, Mohd Musa and Joned, Muslim (2011) Pembanmgunan E-peta Minda Berasaskan Mindmapper Yang Bertajuk The Reactivity Series Of Metals And Its Applications Untuk Matapelajaran Kimia Tingkatan Lima. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahmud Pathi, Alya Hanna and Nordin, Aziz (2004) Tahap Kefahaman Pelajar Tingkatan Empat Aliran Sains mengenai Tajuk Ikatan Kimia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Makminin, Suhaimi (1995) Analisis Kesukaran Tugasan Konsep Mol Menggunakan Tugasan Analogi Di Kal. Pel. Berbeza Kebolehan Pada Perigkat Ting. Iv. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mamat, Masrita and Arshad, Mohammad Yusof (2004) Kefahaman Pelajar Tingkatan Empat mengenai Tajuk Persamaan kimia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mamat, Siti Rahana and Shariffudin, Rio Sumarni (2006) Pola Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif Dalam mata Pelajaran Kimia Di Kalangan Pelajar Pintar Cerdas. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mamat @ Ali, Noraini and Nordin, Aziz (2006) Penyelesaian Masalah Dalam Konsep Mol Bagi mata Pelajaran Kimia Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Man, Zulkhairi and Mohamed, Mohini (2002) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Untuk Subtopik Tenaga Dan Perubahan Kimia Bagi Sains Kbsm Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Marpi, Rozani (1991) Penyelesaian Masalah Dalam Kimia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Marsidi, Hamidah and Joned, Muslim (2009) Pembangunan Web Portal Berasaskan moodle Bagi Tajuk electrolysis Of Aqueous solution Kimia Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Isa, Siti Zaliha and Arshad, Mohammad Yusof (2009) Visualisasi Pelajar Mengenai Persamaan Kimia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Zin, Rosdi and Ali, Mohd Fadzli (2003) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Multimedia Bagi Mata Pelajran Kimia Kbsm Tingkatan Empat Dalam Tajuk Ikatan Kimia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mazlan, Nur Hudha and Junaidi, Juhazren (2007) Pembangunan Laman Web Bagi Matapelajaran Kimia tingkatan 4 Asid Dan Bes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Amir, Noorfadhilah and Joned, Muslim (2011) Pembangunan Bhan Bantu Mengajar Berasaskan E-peta Minda Bertajuk Thermochemistry Untuk Matapelajaran Kimia Tingkatan Lima. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Desa, Nurul Aini and Yahaya, Noraffandy (2009) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Bagi Tajuk Elektrokimia Tingkatan Empat Menggunakan pendekatan Inkuiri-penemuan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Johari, Farizatul Laini and Awang Hamid, Dayang Tiawa (2011) Pembangunan Perisian Agen Pedagogi Animasi Bagi Matapelajaran Kimia Atingkatan 4 Untuk Subtopik Elektrolisis Dalam Industri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Johari, Farizatul Laini and Awang Hamid, Dayang Tiawa (2011) Pembangunan Perisian Agen Pedagogi Animasi Bagi matapelajaran Kimia Tingkatan 4 Untuk Subtopik elektrolisis Dalam Industri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Najas, Siti Hafizah and Nordin, Aziz (2003) Kesan Perisian Pendidikan Dalam Tajuk Elektrokimia Terhadap Minat Pelajar Dan Pengingatan Kembali Maklumat Pelajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Radzi, Husna Hariani and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2007) Kemahiran Penyelesaian Masalah Dalam Tajuk Formula Dan persamaan Kimia Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Di daerah Sik, Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Rais, Noraisyah and Abdul Latif, Adibah (2007) Stres Di Kalangan Pelajar Yang Mengikuti Kursus Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (fizik/kimia/sains/matematik) Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mhd Yusof, Siti Hawa and Mohd Salleh, Shaharuddin (2009) Pembangunan Perisian pembelajaran Berasaskan Masalah topik Elektrolisis Bagi Kimia Kbsm Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Michael, Marjolyn and Kassim, Abu Hassan (2006) Tahap Penguasaan Kemahiran Mengeksperimen Amali Kimia Di kalangan Pelajar Tingkatan Empat Di Daerah Kuching, Sarawak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Misbah, Muhammad Hafidzuddin and Surif, Johari (2011) Kerangka Alternatif Pelajar Dalam Topik Ikatan Kimia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Misbah, Muhammad Hafidzuddin and Surif, Johari (2011) Kerangka Alternatif Pelajar Dalam Topik Ikatan Kimia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Misron, Adenan (1999) Masalah Pembelajaran Kimia Khususnya Tajuk Termokimia Sek. Men. Daerah Kuala Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Narul Akmal and Nordin, Aziz (2012) Kefahaman Pelajar Terhadap Konsep Persamaan Kimia dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Nor Jihan and Nordin, Aziz (2003) Keberkesanan Aktiviti Permainan Dalam Tajuk Persamaan Kimia Dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tahap Pencapaian Pelajar Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Nur Zaitul Akmar and Arshad, Mohammad Yusof (2009) Penyelesaian Masalah Kimia Pelajar Sarjana Muda Sains universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Noor, Norhayati and Junaidi, Juhazren (2007) Mengkaji Hubungan Di Antara Pencapaian Akademik Dengan Sikap Pelajar Terhadap Perisian Multimedia Yang Telah Dipelajari Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir Ijazah Sarjana Muda Sains Dan Komputer Serta Pendidikan (fizik, Kimia Dan Matematik) Di Fakulti Pendidikan, Utm, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed, Rita and Arshad, Mohammad Yusof (2011) Pengajaran Kreatif Jadual Berkala Berasaskan Model Kitar Pembelajaran+kreativiti. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed, Siti Mariam and Ramli, Jamaluddin (2006) Hubungan Penghargaan Kendiri Dengan Pencapaian Akademik Pelajar Tahun Akhir Jurusan Kimia Di Fakulti Pendidikan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed, Tity Marwani and Tasir, Zaidatun (2003) Pembangunan Perisian Multimedia Berasaskan Kecerdasan Logik-matematik Bagi Tajuk Ikatan Kimia Kbsm Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed Salleh, Norhasidah and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2007) Tahap Penguasaan Kemahiran Membina Hipotesis, Mentafsir data Dan Mengawal Pembolehubah Dalam Mata Pelajaran kimia Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Ariff, Norlina and Yeo, Kee Jiar (2007) Tahap Penguasaan Konsep Asas Kimia Dalam Kalangan Pelajar Tahun 3 Dan Tahun 4 Pengkhususan Kimia Di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Azmi, Faza Farhana and Harun, Jamaludin (2008) Pembangunan Aplikasi Multimedia Berdasarkan pendekatan Pembelajaran Berasaskan Minda bagi Tajuk Stereokimia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Daud, Nur Dasima and Hassan, Johari (2006) Penggunaan Pengajaran Berbantukan Komputer (pbk) Dalam pengajaran Dan Pembelajaran Oleh Guru Kimia Di Daerah Kota tinggi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Din, Nurul Ain and M Said, Mohd Nihra Haruzuan (2007) Pembangunan Perisian Multimedia Berbantukan Komputer Bagi Eksperimen Kimia Tingkatan Lima: Tindak Balas Penyesaran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Hatta, Rohaya and Joned, Muslim (2003) Membangunkan Perisian Alat Bantu Mengajar (abm) Bertajuk Koordinasi Kimia Dalam Badan Mata Pelajaran Sains Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Husin, Siti Noor Baayah and Nordin, Aziz (2003) Tahap Pemahaman Tentang Tajuk Ikatan Kimia Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Kamil, Radhiah and Joned, Muslim (2010) Membangunkan Web Portal Pendidikan Menggunakan multiply Bagi Tajuk Voltaic Cell Kimia Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Radzi, Mahani and Hashim, Shahrin (2007) Tahap Penguasaan Konsep Elektrolisis Kimia Kbsm Di Kalangan pelajar Tingkatan Empat Di Daerah Nibong Tebal, Pulau Pinang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Razali, Nor Ashikin and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2008) Tahap Penguasaan Kemahiran Membina Inferens Dan mentafsir Data Dalam Kalangan Pelajar Tahun Satu, Dua dan Empat Program Kimia, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Yusof, Nur Azawanee and Nordin, Aziz (2012) Pembangunan Web Portal Pendidikan Berasaskan Multiply bagi Mata Pelajaran Kimia Tingkatan Empat Bertajuk chemical Formulae And Equations. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Yusof, Nurul aishah and Nordin, Aziz (2004) Teknik Pengendalian Alat Radas Dan Bahan Kimia Di kalangan Pelajar Tingkatan Empat Di Daerah Kuala terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Jonid, Siti Nur Wahyu and Surif, Johari (2012) Penyelesaian Masalah Kimia Tingkatan Empat Berdasarkan pengetahuan Konseptual Dan Pengetahuan Prosedural. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Noor, Salmi (1991) Peranan Matematik Dalam Pend. Kimia-konsep M.o.l. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Motaji, Ruzana (1999) Rekabentuk Perisian Multimedi Dalam M.pelajaran Kimia : Elaktrokimia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muniandy, Ramesh Kumar and Joned, Muslim (2009) Pembangunan Web Portal Berasaskan Moodle Bertajuk pengoksidaan Dan Penurunan Kimia Tingkatan Lima. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Musa, Norhuda (1991) Menghasilkan Perisian Pbk Bagi Matapelajaran Kimia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

N

Nasaru, Nilmah and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2004) Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) dengan Mengunakan Elemen-elemen Multimedia Dan Teoriteori pembelajaran Bagi Matapelajaran Kimia Bab elektrolisis. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nasikin, Noraini and Arshad, Mohammad Yusof (2009) Gaya Kognitif Dan Pola Penyelesaian Masalah Kimia pelajar Tingkatan Empat Aliran Sains. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ng, Siau Yueh and Noordin, Shaharom (2004) Tahap Kefahaman Kemahiran Mengeksperimen Pelajar-pelajar tingkatan Empat Terhadap Mata Pelajaran Kimia Di Sebuah sekolah Menengah Di Daerah Kulai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ngah, Roslina and Noordin, Shaharom (2004) Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pengajaran kendiri Tenaga Dan Perubahan Kimia Bagi Mata Pelajaran sains Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ngah, Umi Kalsum and Sulaiman, Seth (2010) Tahap Penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis Dalam Kalangan Pelajar Pendidikan Fizik, Kimia Dan Sains Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nik Husin, Nik Hasyyati Marini and Hassan, Johari (2006) Tahap Kesediaan Bakal Guru Kimia Untuk mengajar Dalam Bahasa Inggeris: satu Kajian Kes Di Fakulti Pendidikan Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Noor Mohamed, Noraini and Nordin, Aziz (2003) Perubahan Termokimia Di Kalangan Pelajar Tingkatan Enam Sains Di Daerah Muar, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

O

Ong, Eng Tek and Halim, Lilia Evaluation Of An Intervention Instructional Program To Facilitate Understanding Of Basic Particle Concepts Among Students Enrolled In Several Levels Of Study. Chemistry Education Research And Practice, Volume.

Osman, Nor Liha (1991) Teknik Menyoal & Masa Hentian Dalam Pengajaran Kimia Di Sek. Men. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Osman, Zaitun and Nordin, Aziz (2009) Penerapan Konstruktivisme Di Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Asid Dan Bes Di Lima Buah sekolah Di Pekan Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Osman @ Alias, Ahmad Kamal and Abdullah, Zaleha (2007) Pembangunan Perisian Formula Dan Persamaan Kimia Bagi Mata Pelajaran Kimia Tingkatan 4 Berdasarkan Teori Pembelajaran Neurosains Subtopik ( Formula Kimia Dan Persamaan Kimia ). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Hafilah and Arshad, Mohammad Yusof (2008) Kefahaman Pelajar Tingkatan Empat Sekolah Menengah mengenai Ikatan Kimia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Nor Ilyani and Junaidi, Juhazren (2007) Pembangunan Laman Web Bagi Matapelajaran Kimia tingkatan 4: Formula Dan Persamaan Kimia Dengan menggunakan Pendekatan Masteri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Rafedah and Nordin, Aziz (2009) Perkaitan Antara Kreativiti Dan Kemahiran Penyelesaian Masalah Topik Elektrokimia Bagi pelajar Tingkatan Empat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Rosnah and Othman, Widad (1999) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Mahasiswi Thn. 1 F.kej. Kimia & F.kej. Sumber Asli (fkkksa) Dalam M.pelajaran Fizik, Kimia & Mate Berbanding Dengan Pencapaian Dalam Spm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

P

Pardi, Sarimah and Mohd Salleh, Shaharuddin (2007) Pembangunan Perisian Berasaskan Cdrom Bagi matapelajaran Kimia Tingkatan 4: Faktor Yang Mempengaruhi elektrolisis Menggunakan Pendekatan Animasi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Parnin, Sutini and Shariffudin, Rio Sumarni (2006) Pembangunan Perisian Multimedia Berasaskan Web bagi Subjek Kimia Tingkatan 6 Rendah Untuk Topik keadaan Jirim-fasa Gas. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Peter, Patricia and Nordin, Aziz (2011) Tahap Motivasi Dan Kebimbangan Serta Hubungannya Dengan Pencapaian Akademik Pelajar-jurusan Kimia Fakulti Sains, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Phong, Khek Hoa (1991) Penggunaan Promer Dalam Bidang Perubatan Umum. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Phua, Yen Chyn and Noordin, Shaharom (2004) pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian modul Pengajaran Kendiri Tenaga Dan Perubahan Kimia Untuk Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Po@foo, Lai Yin and Nordin, Aziz (2009) Tinjauan Terhadap Penggunaan Pengajaran Berbantukan Komputer Bagi Mata Pelajaran Kimia Tingkatan 4 Di Smk, Ipoh, Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Q

Quah, Li Nee and Yahaya, Noraffandy (2007) Kelemahan Pembelajaran Kimia Di Kalangan Pelajar sekolah Menengah Di Daerah Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

R

Ramli, Edaya Nor and Nordin, Aziz (2012) Diagnosis Kesukaran, Kesilapan Dan Salah Konsep Pelajar tingkatan Empat Semasa Mempelajari Tajuk elektrokimia Dalam Konteks Penyelesaian Masalah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ramli, Muhamad Hafiz and Yamin, Sulaiman (2006) Amalan Konstruktivisme Dalam Proses Pengajaran Dan pembelajaran Kimia Di Bawah Tajuk Jadual Berkala Unsur. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ran, Liu and Abd Aziz, Azian (2012) Error Analysis Of Chemistry Lab Reports Written By Chinese Undergraduates In Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rasamah @ Rajoo, Rukumani and Hamdan, Abdul Rahim (2009) Kesesuaian Dan Penggunaan Buku Teks Kimia Kbsm Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Kimia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rasamah @ Rajoo, Rukumani and Yamin, Sulaiman (2004) Tahap Pengetahuan Guru Dan Pembantu Makmal Kimia terhadap Pengurusan Dan Keselamatan Makmal Kimia sekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rathinasamy, Selvarajoo Satu Tinjauan Tentang Persepsi Pel. Ting.4 Terhadap Aktiviti Kimia Dalam Makmal Di Sek. Men. Keb. Layang-layang Kluang. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rathinasamy, Selvarajoo and Omar, Shariff (1998) Satu Tinjauan Tentang Persepsi Pelajar Tingkatan Empat Terhadap Aktiviti Kimia Dalam Makmal Di Sekolah Menengah Kebangsaan Layang-layang, Kluang. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Razali, Noor Ashilla and Surif, Johari (2012) Pembangunan Modul C-bond Dalam Tajuk Ikatan Kovalen dan Persepsi Guru Terhadap Keberkesanannya. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rebo, Mohd Sean and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2003) Kesediaan Mahasiswa Sarjana Muda Dan Komputer Serta Pendidikan Dengan Pengkhususan Matematik, Kimia Dan Fizik Mengajar Mata Pelajaran Komputer Di Sekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Romli, Mohd Syazrie and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2011) Pembangunan Laman Web Bagi Tajuk Garam, Kimia Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Romli, Mohd Syazrie and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2011) Pembangunan Laman Web Bagi Tajuk Garam, Kimia, Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rosley, Norfezlina and Nordin, Aziz (2011) Pola Kecerdasan Pelbagai Dengan Pencapaian Akademik Bagi Pelajar Kimia Fakulti Sains, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rosni, Nur Idayu and Atan, Noor Azean (2006) Pembangunan Sistem Maklumat Inventori Makmal Kimia sekolah Berasaskan Web. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rozali, Siti Nazilah and Junaidi, Juhazreen (2008) Pembangunan Perisian Berbantukan Komputer (pbk) berdasarkan Strategi Tutorial Bagi Tajuk Ikatan Kimia tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ruhizat, Nur Hamizah Syahirah and Nordin, Aziz (2012) Penyelesaian Masalah Dalam Persamaan Kimia Berdasarkan perwakilan Makroskopik, Mikroskopik Dan Simbolik. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rusdi, Ruhaida and Nordin, Aziz (2002) Persepsi Pelajar Terhadap Tajuk Dan Pemahaman Konsep Hidrokarbon Dalam Mata Pelajaran Kimia Tingkatan Empat Di Sekolah Menengah Di Daerah Kota Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rusli, Nur Syuhada and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2010) Tahap Kefahaman Dan Pengaplikasian Konsep elektrokimia Dalam Kehidupan Harian Dalam Kalangan pelajar Aliran Sains. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

S

Saidin, Sawiyah and Ismail, Zaleha (1998) Rekabentuk Perisisan Multimedia Dalam M.pelajaran Kimia Ting.4 : Elektrokimia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sainan, Hanijah and Yamin, Sulaiman (2002) Pemahaman Konsep Asas Mol Bagi Mata Pelajaran Kimia Tingkatan Empat Di Sekolah Menengah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Salim, Irma Syah and Yahaya, Azizi (2007) Masalah Dan Gaya Pembelajaran Pelajar Terhadap Subjek Kimia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sami In, Mohd Zaki and Yamin, Sulaiman (2007) Pembangunan Perisian Bahan Bantu Mengajar Untuk Tajuk Elektrokimia Bagi Matapelajaran Kimia Tingkatan 4 Subtopic (electrolysis Of Molten Compounds And Aqueous Solutions). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Samsudin, Suraiza and Abu, Baharin (2010) Tahap Penguasaan Kemahiran Manipulatif Dan Penyediaan penulisan Laporan Amali Mata Pelajaran Kimia Bagi Pelajar tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sauffi, Siti Zaharah and Nordin, Aziz (2009) Pembangunan Web Portal Berasaskan Moodle bertajuk Chemical Bonds Kimia Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Seenivasan, Subuletchumy and Nordin, Aziz (2004) Pembinaan Dan Penilaian Modul Pengajaran Kendiri (mpk) bertajuk Formula Dan Persamaan Kimia Bagi Mata Pelajaran kimia, Tingkatan Empat Kbsm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Selamat, Saleza and Nordin, Aziz (2011) Pola Gaya Pemikiran Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Akademik Pelajar Kimia Fakulti Sains Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Seri Ramalu, Swarna and Nordin, Aziz (2004) Pemahaman Pelajar Tingkatan 4 Aliran Sains Smk khir Johari Terhadap Konsep Mol Dan Aplikasinya dalam Stoikiometri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shohod, Siti Hasnah (1991) Kaedah Membina Perisian Pend. Kimia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shuhaimi, Nour Fatiney Hananey and Arshad, Mohammad Yusof (2012) Kefahaman Pelajar Tingkatan Empat Terhadap Konsep Perubahan Kimia Dan Perubahan Fizik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shunmugam, Thenmalar and Nordin, Aziz (2004) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Dalam Mata Pelajaran Kimia Kbsm tingkatan 4 Ikatan Ionik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sinnasamy, Gunasundary and Kassim, Abu Hassan (2006) Persepsi Pelajar Terhadap Guru Kimia Dalam Melaksanakan teknik Mengesan Kerangka Alternatif. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Suhaimin, Intan Marini and Yahaya, Noraffandy (2011) Pembangunan Perisian Multimedia Berbantukan Komputer Berasaskan Simulasi Bagi Eksperimen Kimia tingkatan Lima: Kadar Tindak Balas. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Suib, Rafidatul and Surif, Johari (2011) Pembinaan Modul Cantuman Bermakna Dalam Topik Persamaan Kimia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Suib, Rafidatul and Surif, Johari (2011) Pembinaan Modul Cantuman Bermakna Dalam Topik Persamaan Kimia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sulaiman, Esah and Shariffudin, Rio Sumarni (1999) Masalah Pembelajan Pel. Dalam Memahami Beberapa Konsep Elektrokimia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Supardi, Nor Shafiza and Yahaya, Noraffandy (2009) Pembangunan Laman Web Interaktif Bagi Subjek Kimia tingkatan 4 Topik: Preparation Of Insoluble Salts. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Supiah, Valarmathy and Nordin, Aziz (2010) The Impact Of Teaching Form Four Chemistry Laboratory Experiment Using Problem-based Learning Method. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Suppiah, Vignesvaran and Nordin, Aziz (2006) Kebolehan Mengaplikasikan Kemahiran Serta Ilmu Kimia Dalam Kehidupan Oleh Pelajar Tingkatan Empat Secara Eksperimental. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Syed Abdul Aziz, Saripah Salbiah and Ahmad Suhairun, Asmahani and Siais, Salihan and Talib, Othman and Mohamed Zain, Nor Zuhaidah and Tengku Shariman, Tengku Putri Norisah Keberkesanan Modul Multimedia Kimia Organik:mekanisme Tindakbalas Sn1 Dan Sn2. Asia Pacific Journal Of Educators And Education, Volume.

Syed Abdullah, Syed Abd Kadir (2000) Masalah Pelajar Dalam Mempelajari Tajuk Elektrokimia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

T

Tachinamutu, Mogana and Ali, Mohd Fadzli (2004) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Multimedia Bagi Mata Pelajaran Kimia Kbsm Tingkatan Lima Dalam Tajuk Sebatian Karbon. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Talib, Rohaya and Omar, Shariff (2003) Persepsi Pensyarah Dan Pelajar Terhadap Tugasan Kerja Kumpulan : Satu Tinjauan Di Fakulti Kejuruteraan Kimia Dan Kejuruteraan Sumber Asli, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Cheng Theng and Kassim, Abu Hassan (2007) Kefahaman Dan Pengaplikasian Konsep Asid-bes Dalam Kehidupan Harian Di Kalangan Pelajar Tingkatan empat Sains Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tang, Cheow Soh (1999) Kajian Mengenai Kefahaman Pel. Terhadap Jirim & Larutan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tarlok Singh, Balbir Kaur and Shariffudin, Rio Sumarni (2000) Kajian Masalah Pembelajaran Pelajar Dalam Memahami Beberapa Konsep Elektrokimia Dengan Menggunakan Peta Konsep. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tee, Lay Wee and Bakar, Md Nor (2002) Kajian Kefahaman Konsep Mol Dalam Mata Pelajaran Kimia Kbsm Di Kalangan Pelajar-pelajar Tingkatan Iv. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Thien, Richael Phil Kim How and Joned, Muslim (2010) Pembangunan Web Portal Berasaskan Multiply Yang Bertajuk Acids And Bases Untuk Mata Pelajaran Kimia Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

V

Vincent Ramesh, Sylvia Janet (1991) Teknik Menyoal Dalam Pengajaran-m.pelajaran Kimia Di Sek. Men. Di Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

W

Wan Muda, Wan Muhd Azha and Ramli, Jamaluddin (2006) Hubungan Antara Sikap Dan Minat Dengan Pencapaian Mata pelajaran Kimia Pelajar Fakulti Pendidikan, universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Salleh, Wan Noorul Hisham and Ali, Mohd Fadzli (2004) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer Bagi Mata Pelajaran Kimia Kbsm Tingkatan 4 Bertajuk: Garam, Peka Kimia Dan Keselamatan Makmal Kimia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Yusof, Wan Zaliha and Joned, Muslim (2011) Pembangunan Bhan Bantu Mengajar Berasaskan E-peta Minda Bertajuk Thermochemistry Untuk Matapelajaran Kimia Tingkatan Lima. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Waris, Zumasnora and Nordin, Aziz (2003) Sikap Dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelajar Dalam Pembelajaran Kimia Khususnya Tajuk Jirim Sekolah Menengah Daerah Kulai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wong, Cheng Yee and Wan Shamur, Wan Nurulhuda (2006) Optical Properties Of Tin Oxide Thin Films. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Y

Yahaya, Nur Afiqah and Nordin, Aziz (2011) Pembangunan E-peta Minda Yang Bertajuk Rate Of Reaction Untuk Matapelajaran Kimia Tingkatan Lima. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yahaya, Siti Zuriyati and Arshad, Mohammad Yusof (2007) Analisis Soalan Peperiksaan Kimia Peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (spm) Dari Tahun 2001 Hingga Tahun 2005. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yap, Hun Sek and Noordin, Shaharom (2004) Pembinaan Dan Penilaian Modul Pengajaran Kendiri (mpk) bertajuk Tenaga Dan Perubahan Kimia bagi Mata Pelajaran Sains Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yau, Sui Feng and Yeo, Kee Jiar (2007) Pemahamaan Konsep Ikatan Kimia dalam Kalangan Bakal Guru Kimia Di Fakulti Pendidikan universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yeop, Nor Hamsiah (1991) Hubungan Diantara Kemahiran Matematik Dengan Pencapaian Kimia Bagi Pel. Thn. Satu S.p.k. & S.s.i. Di Utm Sesi 1990/91. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusof, Nur Hayati and Mohd Salleh, Shaharuddin (2009) Pembangunan Perisian Multimedia Berasaskan Co-rom Bagi Subjek Kimia Tingkatan Empat : Manufactured Substances In Industry Menggunakan Pendekatan Animasi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusoff, Azhar Bakty (1992) Kualiti Kemanusiaan Dalam Diri & Faktor Yang Mendorong Pemilihan Kursus S.p.k. Di Fakulti Sains Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusoff, Norasmaliza and Joned, Muslim (2011) Pembangunan Bahan Bantu Mengajar Berasaskan E-peta Minda Bertajuk Medicines Untuk Mata Pelajaran Kimia Tingkatan Lima. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Z

Zabidi, Marzatul Zanina and Yamin, Sulaiman (2007) Miskonsepsi Di Kalangan Pelajar Dalam Pembelajaran Elektrokimia Sukatan Kimia Kbsm Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zainudin, Robia tul A dawiyah and Arshad, Mohammad Yusof (2004) Kefahaman Konsep Perubahan Fizik Dan Perubahan Kimia Di kalangan Pelajar Tingkatan Dua Dan Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zulkefli, Aainaa Haizun and Bilal Ali, Mohamad (2009) Model Pembelajaran Kendiri Elektrokimia Bagi Pelajar Tingkatan Empat Kbsm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zulkifli, Khairunisahasinah and Nordin, Aziz (2007) Mengkaji Hubungan Antara Pencapaian Akademik Dalam mata Pelajaran Kimia Dan Sikap Terhadap Amali Kimia dengan Tahap Penguasaan Kemahiran Manipulatif Dalam amali Kimia Pelajar Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (kimia Minor Matematik) Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zulkifli, Syafiqah and Joned, Muslim (2010) Pembangunan Web Portal Pendidikan Berasaskan multiply Bertajuk Acids And Bases Untuk Mata Pelajaran kimia Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

This list was generated on Sat Sep 19 11:45:02 2020 +08.