Items where Subject is "Business and Commerce Education > Entrepreneurship & Commerce Education"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | D | H | I | J | K | L | M | N | O | R | S | T | W | Y | Z
Number of items at this level: 60.

A

Abdul Rahman, Kasim (2000) Sikap Pelajar-pelajar Aliran Kemahiran (mlvk) Di Sek. Men. Teknik Kuala Kangsar, Perak Terhadap Bidang Keusahawanan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Norfazila and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2008) Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelajar Tahun Akhir Terhadap Bidang Keusahawanan Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Norfazila and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2008) Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelajar Tahun Akhir Terhadap Bidang Keusahawanan Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Adam, Mohd Amir (2012) Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelajar terhadap bidang Keusahawanan di Sekolah Menengah Teknik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Adnan, Nurul Hidayah and Abd Rahman, Mohd Anuar (2009) Ciri Dan Gaya Pemikiran Keusahawanan Dalam Kalangan pelajar Pusat Kokurikulum Keusahawanan Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Zaleha (1997) Kekangan Peniaga Kecil Melayu Di Beberapa Buah Pasar Basah Di Daerah J.bahru Yng Menjual Bahan Basah Untuk Memperbesarkan Saiz Perniagaan Mereka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Osman, Muhamad Rizwan and Rajuddin, Muhd Rashid (2012) Usaha Peniaga Pasar Tani Dalam Memajukan Perniagaan pasar Tani Daerah Kinta Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang, Nur Fazilah and Daud, Khadijah (2012) Faktor-faktor Yang Mendorong Usahawan Wanita menceburkan Diri Dalam Bidang Perniagaan Di Pasar siti Khadijah, Kota Bharu, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Azmi, Nuryuhana and Hassan, Johari (2012) Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penglibatan Pelajar sekolah Menengah Di Daerah Jempol Dalam Menjalankan aktiviti Keusahawanan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

B

Baharin, Nur ain and Rajuddin, Muhd Rashid (2009) Tahap Kompetensi Keusahawanan Dalam Kalangan usahawan Teknikal Kontraktor Elektrik Kelas Iii Bertaraf bumiputera Di Sekitar Kawasan Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Basri, Hafandi and Said, Hamdan (1998) Penggunaan Media Dalam Pengajaran Perdagangan & Keusahawanan Di Kal. Guru Thn. 3 S.p H. Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

D

Daud, Abdul Nasir and Md Yunus, Mustafqa (1999) Faktor-faktor Kemampuan Usahawan Kecil Bumiputera Dalam Mengembangkan Perniagaannya Di Pekan Pagoh. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

H

Halit., Abdul Hanid and Md Johan, Othman (1998) Keselarasan Kerjaya Pelajar-pelajar Program Diploma Perguruan Pengurusan Perniagaan Institut Teknologi Mara Cawangan Terengganu Berdasarkan Teori Holland. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hambali, Mohd Nor Hidayad and Suhairom, Nornazira (2011) Faktor-faktor Bantuan Kerajaan Yang Meningkatkan Kejayaan Usahawan Industri Kecil Dan Sederhana(iks) Bumiputera Dalam Bidang Keusahawanan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hashim, Asmawati and Lokman, Mohd Tahir (2002) Persepsi Pelajar Terhadap Peranan Koperasi Sekolah Dalam Membentuk Sifat Keusahawanan : Satu Tinjauan Di Tiga Buah Sekolah Di Pekan Merlimau, Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Zakaria, Omar Azhar and Selamat, Kandar (2004) Faktor faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelajar tingkatan Empat Aliran Pendidikan Vokasional ( Ketukangan Kejuruteraan ) Terhadap Bidang keusahawanan Di Sekolah Menengah Teknik Sungai Buloh, selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

I

Ishak, Zulfaka and Buang, Prof. Dr. Nor Aisyah and Halim, Prof. Dr. Lilia (2013) Pemikiran sains keusahawanan: Kesediaan mengintegrasi pemikiran keusahawanan dalam pengajaran sains di maktab rendah sains mara. PhD thesis, UKM.

Ishak, Zunkipeli and Mohd Sidin, Sanusi (1999) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Pel. Terhdap M.pelajaran Kh, Komponen Perdagangan & Keusahawanan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Nor Azizah (2000) Aspirasi Keusahawanan Pelajar-pelajar Perempuan Di Sekolah Menengah Tok Janggut, Pasir Puteh, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ispawi, Dzufi Iszura and Mohd Amin, Nor Fadila (2008) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Bidang keusahawanan Sebagai Kerjaya Dalam Kalangan Pelajar pendidikan Teknikal Dan Vokasional. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

J

Jamari, Siti Normala and Buntat, Yahya (2012) Tahap Pengetahuan Keusahawanan Dari Persepsi usahawan Di Salah Satu Tanah Rancangan Felda di Johor Darul Takzim. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jasri, Nor Azmi and Uzir, Mohd Mohsin (2002) Persepsi Pelajar Aliran Ekonomi Rumah Tangga (ert) Di Sek. Men. Teknik Kuala Kangsar Terhadap Bidang Keusahawanan – Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Johari, Jovita Nadiah (2012) Pendidikan Keusahawanan Di Kalangan Pelajar universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Johari., Faridah Maraini and Othman, Widad (2000) Profail, Trait Keusahawanan Dan Pengurusan Perniagaan Dalam Pembentukan Aspirasi Peniagaan Di Negeri Terengganu. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

johan, Yazid Ziani and wai Bing, Khuan (2009) Analisis Aplikasi Warna Pada Folio Pembungkusan Dalam Kalangan Pelajar-pelajar Tingkatan 4 Sekolah Menengah. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

K

Kasmuri, Hasan (1997) Satu Tinjauan Terhadap Kualiti Asas Keusahawanan Di Kal. Peniaga Pasar Malam Di Bandar Pontian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

L

Lim, Wee Ling and Othman, Widad (2001) Faktor-faktor Pendorong Usahawan Cina Di Bandaraya Johor Bahru Menceburi Bidang Keusahawanan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

M

Md Nor, Mohd Khairul Azha and Hashim, Shahrin (2003) Faktor-faktor Dominan Yang Mendorong Pelajar Cenderung Kepada Bidang Keusahawanan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Misman, Siti Soleha and Othman, Noorani (2009) Persepsi Terhadap Faktor-faktor Yang Mempengaruhi minat Pelajar 4sph Dalam Bidang Keusahawanan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Armanurah and Buang, Prof. Dr. Nor Aishah and M, Prof. Madya Dr. Muhammad Hussin (2014) Penilaian pelaksanaan program siswaniaga Universiti Utara Malaysia. PhD thesis, UKM.

Mohamat, Rosyafinaz and Othman, Prof. Madya Dr. Norasmah (2014) Kebolehpercayaan dan kesahan konstruk Indeks Keusahawanan Remaja Malaysia (EIYM) dengan menggunakan model rasch. Masters thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohammad, Siti Hasmah and Hashim, Shahrin (2008) Faktor Penghalang Penerapan Ciri Keusahawanan Dalam pengajaran Dan Pembelajaran Di Sekolah Mengikut perspektif Guru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Ali, Abd Syukur and Hamdan, Abdul Rahim (2008) Kesesuaian Menggunakan Satu Waktu (single Period) Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Perdagangan Disekolah-sekolah Menengah Di Daerah Kota Tinggi,johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Kadzir, Fatimah Zaharah (2009) Penilaian Perlaksanaan Program Latihan Tunas Bistari Dalam Pembangunan Budaya Keusahawanan Di Sekolah-sekolah Menengah Daerah Segamat, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Musa, Zuraidah and Saud, Muhammad Sukri (2006) Faktor Faktor Mempengaruhi Minat Pelajar pelajar Sekolah Menengah Teknik Muar Johor terhadap Bidang Keusahawana. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

N

nor Asikin, Abdullah and abdul Jumaat, Mahajar (2011) Penglibatan Pelajar Dalam Aktiviti Keusahawanan Di Koperasi Sekolah. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

O

Othman, Khairul Nisak and Sulaiman, Hanim (2009) Perlaksanaan Program Tunas Bistari Dalam Pembangunan budaya Keusahawanan Di Sekolah-sekolah Menengah Di daerah Johor Bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Widad (1995) Entrepreneurship And Vocational Education: Identifying The Classroom Practice Of Vocational Education Teachers Towards Intergrating Selected Areas Of Entrepreneurs. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

R

Razak, Azizah and Saud, Muhammad Sukri (2010) Profil Pandangan Lepasan Siswazah menceburi Bidang Keusahawanan Pertanian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rohman, Haslizah and Sulaiman, Hanim (2009) Penilaian Pelaksanaan Program Tunas Bistari Dalam Pembangunan Budaya Keusahawanan Di Sekolah-sekolah Menengah Daerah Pontian Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

rosli, Khalid and osman, Jusoh (2009) Kecenderungan Keusahawanan Dalam Kalangan Guru-guru Koperasi Sekolah Menengah Di Daerah Klang. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

S

Saadon, Muzlifah and Othman, Widad (2004) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penglibatan Pelajar Tingkatan Empat Aliran Vokasional Dalam Menjalankan Aktiviti Keusahawanan Di Sekolah Menengah Teknik Negeri Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saidin, Rahinah (1997) Sikap Pel.-pel. Stp Di Utm Terhadap Bidang Keusahawanan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sarmejan, Asri and Boon, Yusof (2007) Sikap Pelajar Melayu Di Dua Buah Sekolah Menengah harian Di Daerah Johor Bahru Terhadap Bidang keusahawanan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shamsuddin, Ramziah (2000) Amalan Pendidikan Keusahawanan Di Kalangan Pelajar Semasa Menjalani Aktiviti Keusahawanan Di Sek. Men. Vok. (ert). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sulaiman, Zainal Abidin and Mohd Said, Mohd Rizal (1999) Persepsi Pel.-pel. Ting.1 & 2 Terhadap Komponen Perdagangan & Keusahawan Dalam M.pelajaran Khb Di Sek. Men. Keb. Rengit, Batu Pahat Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sulong, Abdul Rashid (1999) Pembinaan Perisian Multimedia Dalam Satu Tajuk Kecil Perdagangan Dan Keusahawanan Menyimpan Rekod (akaun Tunai) Tingkatan Dua. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

samsu, Ewang and abdul Jumaat, Mahajar (2011) Faktor-faktor Yang Menyumbang Kepada Kemajuan Perniagaan Koperasi Sekolah Di Tawau, Sabah. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

T

Teh, Siew Leng and Othman, Widad (2001) Perbandingan Perniagaan Kecil Antara Usahawan Cina Dan Bumiputera Di Sekitar Kawasan Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

W

Wahab, Ahmad Nadzomi (1997) Persepsi Mahasiswa 5 Sph (sesi 1997/98) Terhadap M.pelajaran Keusahawanan & Industri. Suatu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Jusoh, Wan Mustaffa and Junaidi, Juhazreen (2008) Tinjauan Keberkesanan Penerapan Kemahiran Generik kepimpinan Dan Keusahawanan Dikalangan Pelajar fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wong, Kung Kui and Bakar, Md Nor (2001) Penglibatan Perniaga Dan Usahawan Orang Asli Selentar Dalam Bidang Perniagaan Dan Keusahawanan Satu Kajain Di Gelang Patah Dan Perling, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wong, Kung Kui and Othman, Widad (2002) Pengaplikasian Perdagangan Elektronik Di Kalangan Industri Kecil Dan Sederhana Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Y

Yep, Chye Hock (1998) Pengamalan Bidang Perdagangan & Keusahawanan Oleh Pel. Ting.4 Sek. Men. Bunut Susu, Pasir Mas, Kelantan Dalam Kehidupan. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusof, Hamidah (2009) Guru Besar Dan Ciri-ciri Keusahawanan. In: Seminar Nasional Pengurusan Dan Kepimpinan Pendidikan, 21-24 Julai 2009, Pahang,malaysia.

Yusof, Norazlina and Abd Wahid, Nur Husna (2011) Tahap Pengetahuan Terhadap Pendidikan Keusahawanan Dalam Kalangan Usahawan Di Pertubuhan Peladang Kawasan Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusof, Yusrizal (2012) Kecenderungan Keusahawanan Dikalangan Pelajar Kolej Komuniti Bandar Penawar Dan Kolej Komuniti Pasir Gudang. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Z

Zaini, Nur Hidayah and Abdullah, Nur Qistina (2012) Faktor-faktor Kejayaan Usahawan Katering Dalam Industri Makanan : Satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zakaria, Wan Zulkhairi and Rajuddin, Muhd Rashid (2010) Faktor-faktor Yang Mendorong Golongan Wanita di Bandar Kota Bharu menceburi Bidang Keusahawanan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zakaria, Zuraini (2000) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan Usahawan Bumiputera Di Kawasan Sungai Petani, Kedah Dalam Memajukan Perniagaan Mereka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

This list was generated on Sat Sep 19 16:39:47 2020 +08.