Items where Subject is "Arts & Design Education > Arts Education"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: | , | A | B | H | I | J | M | P | S | W
Number of items at this level: 32.

Abdul Aziz, Zalay@zali and Abdul Halim, Hussain (2004) Satu Tinjauan Terhadap Courseware Yang Telah Dibangunkan Bertajuk ‘pengenalan Kepada Rekabentuk Poster’ Terhadap Pelajar Grafik Di Fakulti Seni Dan Muzik, Universiti Pendidikan Sultan Idris. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

Adnan, Abd. Aziz and Roskang, Jailani (2004) Persepsi Pelajar Tahun Dua, Fakulti Seni Dan Muzik, Universiti Pendidikan Sultan Idris Terhadap Keberkesanan Pengajaran Dan Pembelajaran Asas Lukisan Melalui Pembelajaran Bantuan Komputer. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

Mohd Zulkifli, Mat Salleh and Mohd Zahidee, Arshad (2010) Apresiasi Seni Catan Mural: Satu Kajian Kes Di Sekolah Menengah Kebangsaan Badak, Bachok, Kelantan. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

Othman, Abdul and Abu Bakar, Sabran (2006) Pembinaan Modul Pengajaran Dan Pembelajaran Kraf Keris Di Sekolah Menengah. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

,

, Azziyati Ismail (2010) The Essence Of Nationalism Through Digital Photomontage. UNSPECIFIED thesis, Universiti Teknologi Mara.

, Hamimy Hashim (2011) Comic Book Paper Sculpture. UNSPECIFIED thesis, Universiti Teknologi Mara.

, Rosmiza Hassan (2010) Art Teaching Portfolio As An Art Form. UNSPECIFIED thesis, Universiti Teknologi Mara.

, Rozidalina Abdullah (2010) Installation Art : Therapeutic Experience Of Grief And Loss. UNSPECIFIED thesis, Universiti Teknologi Mara.

, Syamrul Nizam Abdul Malek (2010) Narrative Biography : Meaning Making Through Painting. UNSPECIFIED thesis, Universiti Teknologi Mara.

, Talfiza Taufik (2010) Exploring Organic Pattern In Painting In Art Education. UNSPECIFIED thesis, Universiti Teknologi Mara.

A

Alias, Latifah and Hamzah, Abdul Rahman (2011) Kaedah Dan Pendekatan Pengajaran Seni Khat : Satu Kajian Di Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Alias, Latifah and Hamzah, Abdul Rahman (2011) Kaedah Dan Pendekatan Pengajaran Seni Khat: satu Kajian Di Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Arshad, mohd Zaihidee (2009) Kemahiran Kritis Dan Kreatif:pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Pendidikan Seni Visual (psv). In: Persidangan Seni Kebangsaan, 23-25 Julai 2009, Sabah,malaysia.

aliza, Anthony Abet and tjetjep Rohendi, Rohidi (2010) Komitmen Guru Pendidikan Seni Visual (minor) Kursus Perguruan Lepas Ijazah Dalam Pengajaran Pendidikan Seni Visual Di Sekolah Rendah. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

B

Bidin, Zahana and Hamdan, Abdul Rahim (2010) Perlaksanaan Program Seni Tari Tahap 1 (kumpulan Giat Budaya). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

H

Hassan, iberahim (2002) Keberkesanan P&p Pendidikan Seni Dengan Menggunakan Multimedia Interaktif. In: Seminar Kebangsaan Jppg 2002, 19 - 21 Mei 2002, Pulau Pinang,malaysia.

Hassan, iberahim (2004) Keberkesanan Pengajaran Dan Pembelajaran Apresiasi Pendidikan Seni Dengan Menggunakan Multimedia Interaktif Bertajuk Lawatan Ke Balai Seni Lukis Negara. In: Seminar Penyelidikan Upsi, 16 - 17 Mac 2004, Perak,malaysia.

Hassan, iberahim (2000) Matlamat Dari Objektif Pendidikan Seni Visual Untuk Sekolah Menengah Perlu Kajian Semula. In: Konvensyen Kebangsaan Pendidikan Seni Visual 2000, 23 - 25 Mei 2000, Blsn.

Hassan, iberahim (2001) Pendidikan Seni Dan Peranannya Di Abad 21. In: Simposium Kebangsaan Masyarakat Malaysia:isu Dan Cabaran Abad Ke 21, 15 - 17 Julai 2001, Petaling Jaya,malaysia.

Hassan, iberahim (2002) Tahap Kemahiran Guru Terhadap Keberkesanan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah. In: Seminar Kebangsaan Kepimpinan Dan Pengurusan Sekolah, 11 - 13 Feb 2002, Seremban,malaysia.

I

Ishar, Azaman (2012) Kesan Inovasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Lukisan Kejuruteraan Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Di Sekolah Menengah Teknik. PhD thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ismail, Hazliza and Hamzah, Abdul Rahman (2011) Kaedah Dan Pendekatan Mempelajari Seni Khat : Satu Kajian Di Negeri Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Hazliza and Hamzah, Abdul Rahman (2011) Kaedah Dan Pendekatan Mempelajari Seni Khat: kajian Di Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

J

Jailani, roskang (2009) Pembentukan Potensi Kreatif Dalam Pendidikan Seni Visual. In: Persidangan Seni Kebangsaan, 23-25 Julai 2009, Sabah,malaysia.

M

Mislan, Abal Mukam and Tasir, Zaidatun (2006) Tinjauan Ke Atas Sikap,kesediaan Kemahiran Dan Cara Pengajaran Grafik Berkomputer Oleh Guru Pendidikan Seni Visual Di Bahagian Beaufort Sabah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Ali, zakaria (2008) Art Criticism As A Form Of Knowledge. In: International Art Seminar, 26 Ogos 2008, Semarang,indonesia.

Mohd Ghazali, Hassan (2000) Pembangunan Multimedia Interaktif Pendidikan Seni Visual:kepentingan P&p Menuju Alaf Baru. In: Konvensyen Kebangsaan Pendidikan Seni Visual, 23-25 Mei 2000, Kuala Lumpur,malaysia.

mohd Yusof, Marsidin and tjetjep Rohendi, Rohidi (2007) Aspek Formal Listik Dalam Lukisan Pelajar & Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

P

PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (2005) PMT 211 - REKA BENTUK KOMUNIKASI VISUAL I MAC 05. USM. (Unpublished)

S

Saearani, muhammad Fazli Taib (2009) Pengaplikasian Pendidikan Tari Berbentuk Pergerakan Kreatif Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah. In: Persidangan Seni Kebangsaan, 23-25 Julai 2009, Sabah,malaysia.

Soedjono, Soeprapto and Jailani, Roskang (2002) Pengajaran Kreatif Berdasarkan Konstruktivisme:satu Kajian Kes Dalam Pengajaran Seni Visual. In: The Inaugural Upsi International Teacher Education Conference, 6-8 Mei 2002, Putrajaya,malaysia.

W

Wan Ramli, Wan Mohamad Fahmi and Hamzah, Abdul Rahman (2010) Persepsi Pelajar Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (pengajian Islam) Terhadap Seni Khat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

This list was generated on Thu Jul 9 19:11:52 2020 +08.