Items where Subject is "Technical & Vocational Education > Living Skills"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W | Y | Z
Number of items at this level: 398.

A

A. Rahman, Mohd Akebal (1991) Tanggapan Pel. Terhadap Kesesuaian Mesin Untuk Ujian Amali Di Bengkel Pemesinan Ikm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Azi, Netty Zahura and Mohd Said, Mohd Rizal (2006) Amalan Pengurusan Wang Di Kalangan Pelajar Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kemahiran Hidup), Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Aziz, Khatijah and Selamat, Kandar (2003) Kesediaan Belajar Pelajar Terhadap Unit Reka Bentuk Dan penghasilan Projek Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup bersepadu. Satu Tinjauan Di Kalangan Pelajar-pelajar tingkatan Satu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Jalil, Mohd Ridzwan and Sulaiman, Hanim (2009) Tanggapan Pelajar 4sph (fakulti Pendidikan) Terhadap Kerja Amali Kemahiran Hidup Di Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Latif., Mohd Hamsam and Ahmad, Adnan (2002) Keberkesanan Pelaksanaan Sistem Penyeliaan Pengajaran Terhadap Guru-guru Kemahiran Hidup Bersepadu Di Sekolah Menengah Di Daerah Kluang, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Majid, Mohd Khir and Abd Rahman, Mohd Anuar (2004) Pengaplikasian Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan kreatif (kbkk) Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup bersepadu (khb) Sekolah Menengah Daerah Seremban negeri Sembilan Darul Khusus. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Rahim, Nor Safarin and Abu Bakar, Zainudin (2010) Kesediaan Guru Pelatih Sph Utm Terhadap Penggunaan Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Koperatif Dalam Matapelajaran Kemahiran Hidup. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Talib, Nor Hasliza and Abu Bakar, Zainudin (2002) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembelajaran Automotif Di Kalangan Pelajar Tahun 4 Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kemahiran Hidup) Perdana Di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai Sesi 2001/2002. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Aziz, Abd Halim (1996) Ciri-ciri Pel. Cemerlang Dalam Peperiksaan Penilaian Men. Ren. Bagi M.pelajaran Kh. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Hamid, Mohd. Fadli (1995) Sikap Pel. Amalan Bengkel Mesin Terhadap Kepentingan Amalan Keselamatan Dalam Kerja Amali Bengkel Di Smv. N.p. Pinang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Hamid, Muhd Salleh Mandak (1993) Satu Tinjaun Sejauhmanakah Darjah Kefahaman & Penghayatan Guru Smv. Pengkalan Chepa, Kelantan Terhadap Falsafah Pend. Negara. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Hamid, Suhaimi (1995) Penyegggaraan Bengkel Khb (k.m.) Di Sek. Men. Daerah Gombak, Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Jamil, Zainab (1995) Kekerapan Penggunaan Abm Di Kal. Guru-guru Khb Di Daerah Kerian Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Rahim, Zainal and Yahaya, Azizi (1999) Kesesuaian Strategi Pengajaran & Pembelajaran Khb Dari Persepsi Pel. Di Kaw. Batu Kurau & Selama,perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Rahman, Abd. Sukor and Bachik, Ahamat (1999) Persepsi Guru-guru Kh Terhadap Perlaksanaan Komponen Saind Pertanian Di Sek. Men. Daerah Kulai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Wahid, Mohd. Mahbob (1993) M.pelajaran Kh & Fungsinya Terhadap Pel. Sek. Men. Kajian Keatas Kes Di 6 Buah Sek. Men. Di Daerah Batu Pahat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdu Rahaman, Tuan Noor Azlina and Abu, Baharin (2010) Tahap Kemahiran Mengendalikan Alatan Tangan Dan Mesin, Minat Terhadap Kerja Amali Dan Masalah Di Bengkel Bagi Kerja Amali Kemahiran Hidup Teras Tingkatan Dua. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Aziz, Azam Azizuddin and Nordin, Mohd Safarin (2008) Pengaplikasian Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan kreatif (kbkk) Dalam Proses Pengajaran Guru kemahiran Hidup. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Aziz, Noor Azlina and Abd Hamid, Hazil (2003) Kemahiran Berfikir Secara Kreatif Dan Kritis Dalam Pembelajaran Kemahiran Hidup Elektif Ekonomi Rumahtangga Pelajar Tingkatan 2 Daerah Kota Setar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Aziz, Noor Azlina and Abd Hamid, Hazil (2004) Kemahiran Berfikir Secara Kreatif Dan Kritis Dalam Pembelajaran Kemahiran Hidup Elektif Ekonomi Rumahtangga Pelajar Tingkatan 2 Daerah Kota Setar noor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Aziz, Rokiah and Abd Hamid, Mohd Zolkifli (2002) Penyeliaan Penyelia Bersekutu Ke Atas Guru Pelatih Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (awam/elektrik/ Jentera/kemahiran Hidup) Utm : Satu Tinjauan Dari Aspek Bimbingan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Ghany @ Jubri, Dalilah and Abd Latib, Azlan (2003) Pengaplikasian Kemahiran Hidup Secara Kreatif Dan Baris Dalam Kemahiran Hidup Bersepadu (reka Cipta). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Hamid, Norliha and Saud, Muhammad Sukri (2007) Tinjauan Beban Tugas Guru-guru Kemahiran Hidup Bersepadu Sekolah Menengah Di Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Hamid, Ruzianah and Abd Hamid, Mohd Zolkifli (2004) Persepsi Pelajar Tahun Akhir Ijazah Sarjana Muda teknologi Serta Pendidikan (kemahiran Hidup) Terhadap pengambilan Makanan Tambahan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Hussain, Siti Hasmah and Ismail, Sarimah (2009) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Tajuk Pastri Lapis, Berdasarkan Kursus Asas Penyediaan makanan Dan Pemakanan Tahun 1 Program Sarjana Muda teknologi Serta Pendidikan (kemahiran Hidup). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Kasim, Mohammad Shazrul Aimen and Mukhari, Abd Wahid (2009) Permasalahan Dalam Penyenggaraan Bengkel Yang dihadapi Oleh Guru-guru Kemahiran Hidup (kemahiran Manipulatif) Sekolah-sekolah Menengah di Daerah Bera. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Latif, Abdul Mutalib and Udin, Amirmuddin (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembelajaran Pelajar Dalam Mata Pelajaran Lukisan Geometri Dan Mesin Di Sekolah Menengah Teknik Negeri Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Majid, Rizalman and Selamat, Kandar (2004) Tinjauan Perlaksanaan Pendekatan Pembelajaran Masteri Bagi Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Di Daerah Kuantan Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahim, Fatin Sherina and Hamzah, Rohana (2012) Pembangunan Dan Penilaian Modul Masakan (kuih tempatan) Berasaskan Pendekatan Pendidikan Holistik dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Ekonomi Rumah tangga Tingkatan Satu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Abdullah (2000) Perisian Pbk, Mata Pelajaran Kemahiran Hidup, Elektif Manipulatif Tingkatan 3 - Sistem Enjin. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Shamsul Nazman and Lokman, Mohd Tahir (2002) Kesediaan Bakal-bakal Guru Kemahiran Hidup Melaksanakan Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Reka Cipta. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rashid, Amirudin and Hassan, Zainudin (2004) Persepsi Guru Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Terhadap pengajaran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup (menyimpan rekod) Di Sekolah Menengah Kebangsaan Zon Skudai, Johor darul Ta zim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rasid, Sam @ Mohd Adlisham and Md Johan, Othman (2008) Penerapan Kemahiran Generik Dalam Pengajaran mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah di Daerah Kuala Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Samad, Ani Suzana and Kamin, Yusri (2007) Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelajar lelaki Dalam Komponen Kemahiran Hidup Bersepadu (ert). satu Tinjauan Di Smk Sri Intan Kluang Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Abd. Muezzam Shah and Yasin, M.al-muzzammil (2009) Penggunaan Ict Dalam Kalangan Guru Pelatih Kemahiran Hidup Fakulti Pendidikan, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Abdul Hadi and Saud, Muhammad Sukri (2008) Pengaplikasian Pengajaran Di Kalangan Guru Kemahiran Hidup bersepadu (khb)sekolah Menengah: satu Tinjuan Di Dserah Batu Pahat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Asmuni (2000) Persepsi Pelajar-pelajar Tingkatan 2 Terhadap Kerja Amali Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Teras Di Sekolah Menengah Zon Bandar Pontian, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Karen Mah Shu Kyun @ Farah Damia and Mohd Sidin, Sanusi (2002) Tinjauan Tahap Minat Mahasiswa Tahun 3 Dan 4 Sph Terhadap Mata Pelajaran Ekonomi Rumah Tangga Komponen Jahitan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Rohaya and Aris, Baharuddin (2002) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) Multimedia Bagi Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Kbsm (teras) Tingkatan 3 Dalam Tajuk Perkebunan: Membiak Tumbuhan Secara Seks Dan Aseks. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Zulkhairi (1998) Membina Perisian P.b.k. Bertajuk Elektrik Bagi M.pelajaran Kh. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Aboo Bakar, Faizah and Sulaiman, Hanim (2006) Persepsi Pelajar Tingkatan Empat, Sek. Men. Keb. Dato Abdul rahman Yasin, Tampoi, Johor Mengenai Faktor-faktor Yang mempengaruhi Mereka Dalam Mengaplikasikan pengetahuan Mata Pelajaran Kemahiran Hidup (teras) Di dalam Kehidupan Seharian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu, Mohamad Nizam and Yeo, Kee Jiar (2008) Pembangunan Perisian Pengajaran Dan Pembelajaran mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bertajuk Kerja Paip tingkatan Satu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Hanizah and Safar, Ajmain (2006) Persepsi Celik Jawi Di Kalangan Mahasiswa Islam Aliran pendidikan Teknik Dan Kejuruteraan (kemahiran Hidup) Tahun dua Di Utm, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Mohd Sharhan and Mohd Said, Mohd Rizal (2012) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Pelajar orang Asli Terhadap Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di sekolah Menengah Daerah Kluang, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Yahya and Subramaniam, Manimegalai (2002) Penguasaan Guru-guru Kemahiran Hidup Dalam Bidang Teknologi Maklumat Dan Multimedia Di Sekolah Menengah Di Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Adnan, Adibah and Hamzah, Rohana (2012) Pembangunan Dan Penilaian Perangkap Sisa Makanan Dari Aspek Bahan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Adnan, Azhani and Abdullah, Nur Qistina (2002) Kemampuan Pelajar Program Perdana Tahun Tiga Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kemahiran Hidup) Dalam Kemahiran Manipulatif (komponen Kerja Kayu) Sebelum Latihan Mengajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Adnan, Noor Fahdilah Hanim and Abd Hamid, Hazil (2003) Meninjau Pelaksanaan Kerja Kursus Kemahiran Hidup Pilihan Pertanian Yang Wajib Di Laksanakan Di Peringkat Pmr, Di Sekolah, Di Bandar Muar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Abdullah and Ismail, Sarimah (1999) Perisian Multimedia Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Satu Kemasan Kerjakayu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Akmal Hafiz and Abdullah, Nur Qistina (2009) Kesediaan Pelajar Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah (kemahiran Hidup) Untuk Mengajar Subjek Kemahiran Hidup Bersepadu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Juwita and Mukhari, Abd Wahid (2003) Penguasaan Guru-guru Pendidikan Khas Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Kurikulum Pendidikan Khas Program Integrasi Bermasalah Pembelajaran Di Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Mazliana and Abd Hamid, Hazil (2003) Keberkesanan Penggunaan Buku Teks Kemahiran Hidup Tingkatan Satu Di Kalangan Pelajar Tingkatan Satu Di Sekolah Menengah Kebangsaan (b) St. Joseph, Larkin Johor. :satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Mohd Faiz and Abd Hamid, Mohd Zolkifli (2009) Tahap Kesedaran Staf Utm Terhadap Keselamatan Pekerjaan Di Makmal Dan Bengkel Kejuruteraan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Mohd Tanos and Md Yunus, Mustafqa (1999) Kemahiran Manipulatif: Persepsi Di Kalangan Pelajar Wanita Kursus Kemahiran Hidup, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Rarni (2000) Perisian Alat-alat Tangan Menukul Dan Memutar Kerja Kayu Dan Logam Bagi Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu Hingga Tingkatan Tiga. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Shaikhah and Hashim, Abu Bakar (2005) Perlaksanaan Penyeliaan Penyeliaan Pengajaran Terhadap Guru-guru Kemahiran Hidup Bersepadu Di Sekolah Menengah Di Daerah Batu Pahat,johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad @ Nahrawi, Hanizatul Azna (2012) Kepentingan Pembantu Makmal/bengkel Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah Kebangsaan Di Kawasan Hilir Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Kamil, Nina Raynelda (2008) Tret Personaliti Dan Faktor Pemilihan Kerjaya Dalam Bidang Perguruan Di Kalangan Pelajar Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kemahiran Hidup). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Rabuan, Hartini and Mohd Said, Mohd Rizal (2011) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembelajaran Pelajar Orang Asli Terhadap Kerja Amali Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Tiga Buah Sekolah Menegah Dalam Daerah Kluang, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Rabuan, Hartini and Mohd Said, Mohd Rizal (2011) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembelajaran Pelajar Orang Asli Terhadap Kerja Amali Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Tiga Buah Sekolah Menengah dalam Daerah Kluang, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Akhiar, Kamarudin (2000) Perlaksanaan Pendidikan Rekacipta Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah Gred A Di Daerah, Muar. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Julaiha and Abdol, Mat Jizat (2002) Tinjauan Terhadap Faktor Dan Simptom Stress Yang Dialami Oleh Pelajar Pkpg Tahun Empat Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kejuruteraan Awam/ Elektrik/jentera/kemahiran Hidup). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Norazah and Abdullah, Nur Qistina (2010) Kajian Penggunaan Cd Perisian Kursus Pendidikan Dalam kalangan Guru Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah kawasan Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Norehan and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2001) Penilaian Pelajar Tahun Empat Sarjan Muda Teknologi Serta Pendidikan (kemahiran Hidup) Terhadap Pengajaran Pensyarah Subjek Kompenen Kemahiran Manipulatif (satu Kajian Kes). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Shahril and Abd Latib, Azlan (2002) Penggunaan Interaksi Sehala Oleh Guru-guru Untuk Proses Pengajaran Komponen Perdagangan Dan Keusahawanan Dalam Kemahiran Hidup Di Daerah Segamat, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Sharil and Abd Latib, Azlan (2002) Penggunaan Interaksi Sehala Oleh Guru-guru Untuk Proses Pengajaran Kompenen Perdagangan Dan Keusahawanan Dalam Kemahiran Hidup Di Daerah Segamat Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Zaidi and Mohamed, Mohini (2001) Tahap Kesediaan Guru Pelatih Perempuan Kursus Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kemahiran Hidup) Mengajar Mata Pelajaran Elektif Kemahiran Hidup Kemahiran Manipulatif Tambahan (kmt). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Zamiyah and Abd Rahman, Mohd Anuar (2008) Pelaksanaan Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup bersepadu Di Sekolah Menengah Luar Bandar Daerah kuantan, Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Alipiah, Najmuddin and Ashari, Asaruddin (1998) Persepsi Guru Kemahiran Hidup Terhadap Aspek Kepentingan Latihan Dan Kemahiran, Kemudahan, Bekalan Peralatan Dan Bahan B.b.m., Dan Sokongan Dan Motivasi Di Sek. Men. Di Bandar Klang. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Alli, Rabina and Lokman, Mohd Tahir (2009) Tanggapan Guru Kemahiran Hidup Terhadap pembelajaran Subjek Kemahiran Hidup (ert) Untuk kegunaan Pelajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Arsat, Azuan and Ramli, Jamaluddin (2004) Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif (kbkk) Dalam proses Pengajaran Guru Mata Pelajaran Kemahiran Hidup bersepadu Di Enam Buah Sekolah Menengah Sekitar Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Arshad, Muallimah and Mohd Said, Mohd Rizal (2008) Masalah Guru Pendidikan Khas Program Integrasi dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Hidup di Sekolah Menengah , Daerah Kota Tinggi, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Asun, Ramli (1994) Sikap Pel. Amalan Bengkel Mesin (abm) Terhadap Kepentingan Amalan Keselamatan Dalam Kerja Amali Bengkel. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Atan, Mazlan and Bachik, Ahamat (2003) Aspek Perlaksanaan Bengkel Secara Kelaboratif Dalam Bengkel Kemahiran Hidup Di Enam Buah Sek. Di Sekitar Daerah Muar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang, Nortini and Bilal Ali, Mohamad (2002) Beban Tugas Yang Dihadapi Oleh Guru-guru Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah. Satu Tinjauan Pengalaman Di Kalangan Pelajar Pkpg 4sph Sesi 2001/2002 Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang, Rosman and Sulaiman, Esah (2002) Persepsi Guru-guru Kemahiran Hidup Terhadap Masalah Pembelajaran Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Kalangan Pelajar Tingkatan Dua Daerah Besut, Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ayop, Ahmad Faizal and Hamdan, Abdul Rahim (2008) Kesesuaian Isi Kandungan,masa,kemudahan Dan Alatan, Dan kaedah Tunjukcara (demonstrasi) Dalam Matapelajaran kemahiran Teknikal Peringkat Menengah Rendah Dari perspektif Guru-guru Kemahiran Hidup Di Sekolah menengah Di Daerah Kluang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Azumu, Azlan and Subari, Kamalularifin (2003) Aspek Kemahiran Guru-guru Kemahiran Hidup (kh) Tahun Akhir Program Khas Pensiswazahan Guru (pkpg) Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

B

Baba, Daruddin and Kamin, Yusri (2002) Faktor Kecemerlangan Pelajar Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Baba, Rozi and Sidin, Zaitun (2009) Penggunaan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (tmk) dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Hidup. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Baharom, Mohd Hasrol and Hamzah, Rohana (2004) Perbandingan Tahap Pengetahuan Pelajar Jurusan kemahiran Hidup Tahun Akhir Di Universiti Teknologi malaysia Dan Maktab Perguruan Batu Pahat Di Dalam pengurusan Ko-kurikulum. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Balakrishnan, Sivakkumar and Saud, Muhammad Sukri (2009) Kualiti Pengajaran Guru Lepasan Program Pkpg Dan Space universiti Teknologi Malaysia Dalam Mata Pelajaran kemahiran Hidup Bersepadu Di Sekolah Sekolah menengah Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Basirun, Kartina and Hamzah, Rohana (2002) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelajar Tahun 4 Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kemahiran Hidup) Sesi 2001/2002 Terhadap Mata Pelajaran Reka Cipta. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Basri, Hafandi and Said, Hamdan (1998) Penggunaan Media Dalam Pengajaran Perdagangan & Keusahawanan Di Kal. Guru Thn. 3 S.p H. Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Basri, Norfadiatul Asmy and Subari, Kamalularifin (2012) Tahap Penguasaan Guru-guru Khb Dalam Kaedah Tunjuk Cara Di Sekolah Menengah Kebangsaan Di Daerah Seremban. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bujang, Zabani and Basir, Kamarudin (2002) Penguasaan Pengetahuan Pelajar-pelajar Pkpg (kh) Sesi 1999/2002 Terhadap Pandangan Keratan Dalam Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bulat, Norlaila and Abu, Baharin (2006) Tahap Kesediaan Kemahiran Dan Pengetahuan pedagogi Guru-guru Pkpg Kh Dalam pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran kemahiran Hidup. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bunawan, Azmi and Uzir, Mohd Mohsin (2007) Tinjauan Terhadap Keberkesanan Perlaksanaan Pengurusan bengkel Oleh Guru-guru Kemahiran Hidup di Sekolah-sekolah Menengah Daerah Batu Pahat, johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Burhanudin, Muhd. (1992) Permasalahan Dalam Perlaksanaan M.pelajaran Kh & Cara Mengatasinya Di Sek.-sek. Men. Dalam Daerah Machang, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

C

Chan, Kwang Chow and Sulaiman, Esah (2002) Kemahiran Mengajar Kemahiran Manipulatif Tambahan (kmt) Kemahiran Hidup Bersepadu Di Kalangan Guru Wanita Di Sekolah-sekolah Menengah Melaka Tengah, Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Di, Anuar and Mohd Sidin, Sanusi (2002) Tinjauan Terhadap Tahap Penguasaan Pertolongan Cemas Pelajar-pelajar Perdana Tahun Empat Kejuruteraan Awam, Elektrik, Jentara Serta Kemahiran Hidup Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Sebagai Persediaan Sebelum Menjadi Guru Terlatih. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Engku Muda, Che Engku Norhisham and Abd Rahman, Mohd Anuar (2004) Penerapan Nilai-nilai Murni Dalam Pengajaran Oleh Guru-guru kemahiran Hidup Bersepadu Di Sekolah Menengah Daerah kemaman, Terengganu Darul Iman. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Hassan, Shaleha and Hashim, Shahrin (2001) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelajar Terhadap Kompenen Ert Dalam Mata Pelajran Kemahiran Hidup Bersepadu Di Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Rahmat Tampoi, Johor Darul Takzim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Mansor, Nik Noorfadzilawati and Mohd Noor, Norani (2003) Persediaan Pelajar Tahun 4 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kemahiran Hidup) Perdana Untuk Mengajar Komponen Mata Pelajaran Kemahiran Manipulatif Tambahan (kmt) Di Sekolah (satu Tinjauan). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Teh, Abdullah and Sulaiman, Esah (2002) Persepsi Guru Lelaki Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Terhadap Pengajaran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup (ert/masakan) Di Smk Daerah Kuala Muda, Sungai Petani, Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chew, Wan Nee and Mohd Sidin, Sanusi (2003) Kemahiran Belajar Di Kalangan Pelajar-pelajar Bumiputera Tahun Tiga Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (awam/elektrik/jentera?kemahiran Hidup)perdana Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chiew, Kai Wan and Mohd Amin, Nor Fadila (2009) Persepsi Guru Terhadap Penggunaan Perisian Multimedia Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Jenis Kebangsaan Cina. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chin, Pek Lian and Abd Rahman, Mohd Anuar (2004) Kerja Berpasukan : Faktor Mempengaruhi Dan Pengaruhnya Kepada Kepuasan, Kejeleketan Dan Prestasi Ahli Dalam Panitia Kemahiran Hidup Bersepadu Di Daerah Kuala Langat, Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

D

Damsuki, Jailani (2000) Keberkesanan Perlaksanaan Mata Pelajaran Komponen Kemahiran Hidup-sains Pertanian Di Sekolah-sekolah Menengah Daerah Pontian, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Dason, Azila and Ismail, Sarimah (2012) Stres Dalam Kalangan Guru Kemahiran Hidup Bersepadu (khb) Sekolah Menengah Di Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Daud, Zainon and Abd Latib, Azlan (2003) Kesesuaian Bengkel Kemahiran Hidup Untuk Program Mata Pelajaran Vokasional Di Sekolah Menengah Harian Dan Di Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Deris, Wan Norhayati (2000) Penggunaan Internet Untuk Tujuan Pembelajaran Di Kalangan Pelajar Tahun 4 Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (awam/elektrik/jentera Kemahiran Hidup) Fakulti Pendidikan, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Desa, Abd. Karim (1994) Keberkesanan Pengajaran Guru-guru Khb Terhadap Pengajaran & Pembelajaran M.pelajaran Khb. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Dzulkafly, Azrul Hady and Subari, Kamalularifin (2002) Pengaplikasian Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif Dalam Pengajaran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Lapan Buah Sekolah Sekitar Daerah Kuala Kangsar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

E

Elias, Muhamad and Abd Rahman, Mohd Anuar (2006) Pengaplikasian Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan kreatif ( Kbkk) Dalam Pengajaran Mata Pelajaran kemahiran Hidup Di Sekolah-sekolah Menengah Akademik daerah Tanah Merah Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Endin Boon, Abau and Mohd Sidin, Sanusi (1999) Keberkesanan Latihan Industri Pel.-pel. 3sph Utm Sesi 1997/1998. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

F

Fauzi, Zati Iwani and Mohd Said, Mohd Rizal (2011) Persepsi Pelajar Orang Asli Terhadap Bengkel Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah Kebangsaan Gelang Patah, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Fauzi, Zati Iwani and Mohd Said, Mohd Rizal (2011) Persepsi [elajar Orang Asli Terhadap Bengkel Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah Kebangsaan Gelang Patah, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

G

Ghazali, Abd. Majid Wook (1996) Hubungan Antara Minat, Kecerdasan & Status Sosioekonomi Pel. Dengan Pencapaian Mereka Dalam M.pelajaran Kh. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ghazali, Sazila and Noordin, Shaharom (2002) Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pengajaran Kendiri Bab Elektrik Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (kbsm Tingkatan Satu). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Guntalib, Azlan and Subramaniam, Manimegalai (2002) Perisian Permainan Pembelajaran Berbantukan Komputer Kemahiran Hidup (elektronik). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

H

Ha, Kah Ling and Othman, Nooraini (2010) Tahap Keupayaan Guru Bukan Opsyen Kemahiran Hidup bersepadu Mengajar Mata Pelajaran Kemahiran Hidup bersepadu Di Lima Buah Sekolah Di Daerah Sandakan, Sabah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hadzri, Hairuddin and Abd Rahman, Mohd Anuar (2004) Keberkesanan Pengurusan Panitia mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu di Sekolah-sekolah Menengah Kebangsaan zon Keramat, Kuala Lumpur. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hahton, Misni and Abdol, Mat Jizat (2002) Penggunaan Sumber Di Kalangan Pelajar Tahun 4 Kejuruteraan Awam, Elektrik, Jentera Dan Kemahiran Hidup Program Khas Pensiswazahan Guru (pkpg) Semasa Belajar Di Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamadin, Ain Aisyarina and Mohd Amin, Nor Fadila (2009) Kesediaan Pelajar Pendidikan Teknikal Dan Kejuruteraan Universiti Teknologi Malaysia, Untuk Mengajar Matapelajaran Kemahiran Hidup Dalam Bahasa Inggeris. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamzah, Hazmah and Saud, Muhammad Sukri (2007) Sayu Tinjauan Keatas Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tahap Pencapaian Pelajar Tingkatan 2 Dalam Mata Pelajar Kemahiran Hidup Bersepadu Elektif Sains Pertanian Di Sekolah-sekolah Menengah Kebangsaan Daerah Kuantan, Pahang. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Harun, Abu Bakar and Buntat, Yahya (2003) Sikap Guru-guru Kemahiran Hidup Daerah Batu Pahat, Johor Terhadap Penggunaan Komputer. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Harun, Jamiaaton Soffiah and Abu Bakar, Zainudin (2011) Tahap Pengetahuan Guru Penggubal Item Dalam Aspek Pengujian Dan Pembinaan Item Serta Kemahiran Menilai Kualiti Item Objektif Aneka Pilihan Kemahiran Hidup Bersepadu. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Harun, Suraida and Kassim, Abu Hassan (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Pelajar Dalam Kemahiran Hidup Komponen Pertanian Peringkat Penilaian Menengah Rendah, Satu Tinjuan Di Sekolah Menengah Permas Jaya, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hashim, Nor Hanimah and Ismail, Sarimah (2008) Kepuasan Pelajar-pelajar Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kemahiran Hidup) Di Fakulti Pendidikan, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hasmi, Hawari and M Said, Mohd Nihra Haruzuan (2007) Persepsi Pelajar Tahun Akhir Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kemahiran Hidup) Terhadap Faktor Penggunaan E-pembeljaran Dalam Pembelajaran Di Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassim, Yuhanis and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2004) Pembelajaran Berbantukan Komputer Multimedia interakrif Kemahiran Hidup Bersepadu Bertajuk Sistem bekalan Air Di Rumah Untuk Pelajar Tingkatan Dua. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassim, Yuhanis and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2003) Pembelajaran Berbantukan Komputer Multimedia interakrif Kemahiran Hidup Bersepadu Bertajuk Sistem bekalan Air Di Rumah Untuk Pelajar Tingkatan Dua. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hat, Zunaida and Abdullah, Nur Qistina (2008) Meninjau Perlaksanaan Kerja Kursus Kemahiran Hidup pilihan Ekonomi Rumah Tangga Di Kalangan Pelajar tingkatan Satu Dan Tingkatan Dua Di Sekolah Menengah selayang Baru, Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Hussin, Abd Halim and Kayat, Md Yusup (2004) Persepsi Pelajar Program Khas Pensiswazahan Guru bagi Kursus Sph Dalam Mengimplementasikan penyenggaraan Bengkel Kemahiran Hidup Bersepadu komponen ( Kemahiran Teknikal ) di Sekolah Menengah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Johari, Zuriyah and Mukhari, Abd Wahid (2003) Masalah-masalah Yang Dihadapi Oleh Guru Pendidikan Khas Program Integrasi Bermasalah Pembelajaran Di Dalam Menyampaikan Pengajran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah Harian Biasa, Daerah Batu Pahat, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Kassim, Kamil and Sihes, Ahmad Johari (2010) Pengetahuan,minat,sikap Pelajar Dan Masalah Dalam Pelaksanaan Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu Di Daerah Batu Pahat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Mispan, Siti Hadijah and Othman, Nooraini (2010) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengajaran Dan pembelajaran Di Dalam Bengkel Kemahiran Hidup Di Dua buah Sekolah Menengah, Muar, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Ahmad, Abd. Aziz and Subari, Kamalularifin (2006) Membangunkan Perisian Modul Pembelajaran Berbantukan komputer ( Pbk ) Tajuk Kecil Sistem Enjin Dalam Mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Tiga. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Hashim, Rosehan (1996) Buku Idea Rekacipta Ini Merupakan Sumber Ilmiah Dan Inspirasi Pedagogi Untuk Guru-guru Kemahiran Hidup. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Ismail, Yaakob and Rajuddin, Muhd Rashid (2008) Tahap Minat Dan Aplikasi Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Pelajar Di Rumah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Mohd Yasin, Norzaitulhana and Saud, Muhammad Sukri (2001) Gejala Ponteng Kuliah Dikalangan Pelajar Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kemahiran Hidup) : Satu Tinjauan Di Utm, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hong, Siok Lin (2000) Hubungan Amalan Kekeluargaan Dengan Pencapaian Akademik Pelajar Tingkatan Empat Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hung, Hsien Yang and Mohd Noor, Norani (2009) Penguasaan Kemahiran Generik Pelajar 4sph (perdana) untuk Persediaan Menceburi Bidang Perguruan Dalam mata Pelajaran Kemahiran Hidup. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hussain, Jaafar (1998) Pengaruh Televisyen, Rakan Dan Faktor Kenderaan Keatas Pengurusan Masa Pelajar Kemahiran Hidup, Fakulti Pendidikan Utm, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hussain/nayan, Abdul Razak and Md Yunus, Mustafqa (1999) Pembinaan Perisian Multimedia Mata Pelajaran Hidup Bersepadu Tingkatan Satu (teras) Elektrik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hussein, Rosnani (2000) Sikap Pelajar Terhadap Amalan Keselamatan Bengkel Kemahiran Hidup (manipulatif) Di Sekolah-sekolah Menengah Di Daerah Kota Setar, Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hussin, Rusli and Md Yunus, Mustafqa (1999) Minat Pelajar-pelajar Tahun Empat Perdana Yang Sedang Mengikuti Pengajian Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kemahiran Hidup) Di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Darul Takzim, Terhadap Profesion Perguruan Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

I

Ibrahim, Jalewati and Buntat, Yahya (2003) Persepsi Pelajar-pelajar Pkpg Tahun 3 Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (matematik) Dan 4 Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kemahiran Hidup). Terhadap Pelaksanaan Reka Cipta Dalam Kemahiran Hidup Bersepadu Di Peringkat Menengah Rendah. Satu Tinjuan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Rosilawati and Hushin, Hassan (2006) Penerapan Nilai-nilai Murni Oleh Guru Kepada Pelajar Tingkatan 1 Dan 2 Semasa Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Syariff and Minghat, Asnul Dahar (2007) Pencapaian Pelajar-pelajar Dalam Mata pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Dua Di sekolah-sekolah Menengah Kebangsaan (f) daerah Jempol, Negeri Sembilan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ishak, Fuziah (1998) Tanggapan Guru-guru Kemahiran Hidup Kursus Diploma Perguruan Khas Terhadap Penggunaan Komputer-satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ishak, Zunkipeli and Mohd Sidin, Sanusi (1999) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Pel. Terhdap M.pelajaran Kh, Komponen Perdagangan & Keusahawanan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Abd. Ghaffar and Othman, Widad (1999) Peranan Yang Dimainkan Oleh Pkg Dalam Mengembangkan Pengetahuan Kh Kepada Guru-guru Di Sek. Ren. Dalam Daerah Jasin, Melaka. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Dzulkifle and Saud, Muhammad Sukri (2010) Penggunaan Komputer Dikalangan Guru-guru Kemahiran Hidup dalam Urusan Kerja di Sekolah-sekolah Kebangsaan Gred A daerah Pontian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Ezrin and Abdullah, Nur Qistina (2002) Faktor Yang Mempengaruhi Kelemahan Pelajar Melayu Kursus Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kemahiran Hidup) Dalam Mata Pelajaran Matematik Asas I (ssm1013). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Maznah and Othman, Widad (2002) Penguasaan Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Kalangan Pelajar Tingkatan Dua Di Smk Taman Universiti. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Mohd Mazran and Selamat, Kandar (2007) Pandangan Pelajar-pelajar Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan ( Kemahiran Hidup ) Tahun 4 Terhadap Program Latihan Industri Yang Telah Dilalui. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Mohd Razi and Hashim, Shahrin (2002) Amalan Penggunaan Alat Bantu Mengajar (abm) Di Kalangan Guru-guru Kemahiran Hidup Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran. Satu Kajian Kes Di Kalangan Pelajar Tahun Empat Kursus Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kemahiran Hidup) Sesi 2001/2002 Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Muhamad Nasir and Mohd Noor, Norani (2010) Kesan Berjauhan Daripada Keluarga Terhadap Amalan pengambilan Pemakanan Pelajar Sarjana Muda Teknologi Serta pendidikan (kemahiran Hidup). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Rozita and Abd Rahman, Mohd Anuar (2002) Kemampuan Guru-guru Dalam Menguruskan Bengkel Kemahiran Hidup : Satu Tinjauan Di Kalangan Guru-guru Program Khas Pensiswazahan Guru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Zainuddin and Abd Hamid, Hazil (1998) Ciri-ciri Membaca Pel. 4 Sph Yang Mengikuti Kursus Elektif K.m.t. Di Utm, Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Zaleha (2004) Pelaksanaan Pengajaran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah kebangsaan Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Zaleha and Buntat, Yahya (2003) Pelaksanaan Pengajaran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah kebangsaan Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail @ Nawang, Hasnita and Abu, Baharin (2009) Tahap Kesediaan Guru Pelatih Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan Kemahiran Hidup Mengajar Subjek Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

J

Jaafar, Khamsawati and Abd Rahman, Mohd Anuar (2008) Pelaksanaan Pentaksiran Kerja Kursus kemahiran Hidup Bersepadu Sekolah Menengah Dalam bandar Di Daerah Kuantan, Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jaafar., Samsudin and Md Yunus, Mustafqa (1999) Penghatyatan Nilai-nilai Murni Di Kalangan Pelajar-pelajar Tingkatan Satu Dan Dua Sekolah Menengah Kebangsaan Rlkt Lasah Semasa Menjalankan Amali Bagi Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepasu Di Bengkel: Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jalaluddin, Shah Rizal and Hamzah, Rohana (2003) Tahap Aplikasi Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif Di Kalangan Bakal Buru Kemahiran Hidup Tahun 3 Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kemahiran Hidup). Dalam Pengajaran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Pengkhususan Kemahiran Manipulatif Tambahan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jamaludin, Ismail Fauzi and Hamdan, Abdul Rahim (2009) Tahap Perpaduan Pelajar Pelbagai Kaum Dalam Pelajaran kemahiran Hidup Bersepadu (khb). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jamaludin, Mohd Jazrinizad and Buntat, Yahya (2010) Pembangunan Sistem Sokongan Pembelajaran Kendiri Atas Talian Bertajuk Reka Bentuk Dan Teknologi Kemahiran Hidup Tahun Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

James Seli, Melissa and Buntat, Yahya (2009) Kesediaan Pelajar Tahun 4 Sarjana Muda Teknologi Serta pendidikan (kemahiran Hidup) Fakulti Pendidikan Utm Dalam aspek Kemahiran Praktikal. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jemali, Mohd Ali and Subari, Kamalularifin (2005) Perbandingan Tahap Keterampilan Emosi Guru-guru Pelatih Opsyen Kemahiran Hidup Kursus Perguruan Lepasan Ijazah Dan Kursus Diploma Perguruan Malaysia Di Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jeyaraman, J Sasita and Bachik, Ahamat (2003) Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Pembelajaran Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup- Manipulatif Di Kalangan Pelajar-pelajar Perempuan Tingkatan 2 Di Sekolah Menengah Infant Jesus Convent Johor Bahru, Johor Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

John Burung, Virginy and Buntat, Yahya (2011) Stres Di Kalangan Guru-guru Kemahiran Hidup Bersepadu Di sekolah Menengah Kebangsaan Di Daerah Kota Samarahan, sarawak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

John Burung, Virginy and Buntat, Yahya (2011) Stress Di Kalangan Guru-guru Kemahiran Hidup Bersepadu Di Sekolah Menengah Kebangsaan Di Daerah Kota Samarahan, Sarawak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jonius, Colista and Nordin, Mohd Safarin (2009) Pencapaian Pelajar Kemahiran Hidup Dalam Mata Pelajaran Berbentuk Amali. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Josti, Zulkifli and Mohd Amin, Nor Fadila (2009) Pelaksanaan Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah Rendah Di Daerah Sabah Bernam. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Juki, A Manja (2000) Perlaksanaan Pendidikan Rekacipta Dalam Kemahiran Hidup Bersepadu Di Sekolah-sekolah Menengah Luar Bandar Di Daerah Batu Pahat Johor - Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jusof Khadidi, Siti Umairah and Hamzah, Rohana (2011) Amalan Pelajar Tahun 4 Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kemahiran Hidup) Terhadap Pengurusan Bengkel/makmal Di Jptk, Fakulti Pendidikan, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jusof Khadidi, Siti Umairah and Hamzah, Rohana (2011) Amalan Pelajar Tahun 4 Sarjana Muda Teknologi Serta pendidikan (kemahiran Hidup) Terhadap Pengurusan Bengkel/ makmal Di Jabatan Teknik Dan Kejuruteraan, Fakulti Pendidikan, utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

K

Kadir, Mohd Khaizalamin and Mohd Amin, Nor Fadila (2001) Tahap Kesediaan Guru Pelatih Lelaki Mengajar Mata Pelajaran Elektif Kemahiran Hidup Ekonomi Rumah Tangga. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kadri, Ahmad Hamdi and Idris, Abdul Razak (2002) Perisian Multimedia Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Manipulatif Kerja Paip Asas Tingkatan Dua. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kamal, Iswaaniza and Rajuddin, Muhd Rashid (2012) Pengharapan Pelajar Kolej Komuniti Bidang Bukan kejuruteraan Dalam Aspek Kerjaya. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kamaruddin, Azainun and Abd Latib, Azlan (2003) Persepsi Guru-guru Terhadap Kesesuaian Buku Teks Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua Di Daerah Manjung, Perak Darul Ridzuan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kamarudin, Shamsul and Boon, Yusof (2008) Tahap Penguasaan Amalan Keselamatan Bengkel Kemahiran Hidup Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato Yunus Sulaiman, Pekan Nanas, Johor Darul Takzim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kamin, Yusri and Othman, Widad (2000) Perkembangan Profesionalisme Graduan K.h. Lulusan U.t.m. Di Sek.-sek. Di Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kasim, Ramli and Uzir, Mohd Mohsin (1998) Membina Perisian P.b.k. Dalam Bidang Kerja Paip Asas Bertajuk Pili Bagi M.pelajaran Khb. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kasri, Md. Saharudin and Abu Bakar, Zainudin (2009) Gaya Pembelajaran Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan dua Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Gambir dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kormin, Norjana and Nordin, Mohd Safarin (2012) Kreativiti Dan Pencapaian Akademik dalam Mata Pelajaran kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kosen, Noorhayati and Hushin, Hassan (2009) Persepsi Pelajar Tahun 4 Ptk (kejuruteraan Awam/ Mekanikal/ Elektrik/ Kemahiran Hidup) Terhadap Program Pembangunan Sahsiah Pelajar Dari Aspek Jeri Di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kosnan, Abd. Razak (1997) Persepsi Guru-guru Khb Terhadap Rekacipta. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kothandabani, Nalinee and Hushin, Hassan (2009) Persediaan Pelajar Tahun Satu Sarjana Muda Teknologi Serta pendidikan (kemahiran Hidup) Terhadap Cabaran Teknologi komunikasi Maklumat (ict). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kuang, Eng Guan and Basir, Kamarudin (2002) Kesediaan Pelajar-pelajar Tahun Iv Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (awam/elektrik/jentera/ Kemahiran Hidup) Dalam Mengajar Mata Pelajaran Reka Cipta Dari Aspek Kognitif. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

L

Lasing, Suparman and Ali, Mohd Fadzli (2002) Pembinaan Perisian Multimedia Untuk Satu Tajuk Kecil Elektronik Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Teras Tingkatan Satu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lau, Pik Hua and Tan, Soo Yin (2003) Tahap Penguasaan Aspek Keselamatan Bengkel Di Kalangan Guru-guru Kemahiran Hidup Bersepadu Sekolah Menengah Kebangsaan Di Daerah Pontian, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Bee Theng and Othman, Noorani (2009) Persepsi Pelajar Sekolah Menengah Rendah Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Dalam Bahasa Inggeris. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Mee Nam (2000) Kesediaan Pelajar 2 Spa/e/j/h Terhadap Kerja Amali Bengkel Di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi (satu Tinjauan). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Leow, Run Li and Othman, Nooraini (2010) Penggunaan E-learning Dalam Kalangan Pelajar-pelajar Sarjana muda Teknologi Serta pendidikan (kemahiran Hidup). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Li, Saiful Mohzan and Ali, Mohd Fadzli (2003) Pembinaan Perisian Berbantukan Komputer (ppk) Untuk Satu Tajuk Kecil Elektronik Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Teras Tingkatan Tiga. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Liew, Pui San and Mukhari, Abd Wahid (2009) Pandangan Guru Terhadap Pengurangan Waktu pengajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Daripada Empat waktu Kepada Tiga Waktu: Satu Tinjauan Di Sekolah menengah Daerah Hilir Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Ai Hui (2003) Keupayaan Mengajar Guru-guru Kemahiran Hidup Dalam bahagian Teras Bagi Sukatan Pelajaran Baru Tingkatan satu: Satu Tinjauan Di Sekolah-sekolah Menengah kawasan Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Ai Hui and Mohd Amin, Nor Fadila (2004) Keupayaan Mengajar Guru-guru Kemahiran Hidup Dalam bahagian Teras Bagi Sukatan Pelajaran Baru Tingkatan satu: Satu Tinjauan Di Sekolah-sekolah Menengah kawasan Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Geok Ping and Buntat, Yahya (2003) Penggunaan Komputer Di Kalangan Guru-guru Kemahiran Hidup Bersepadu Di Sekolah Menengah Luar Bandar Daerah Kuantan Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Hong Swan (1993) Keberkesanan Perlaksanaan M.pelajaran Kh Di Sek. Men. Akademik Di Kluang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Jing Hui and Mohd Sidin, Sanusi (2003) Faktor-faktor Yang Menyebabkan Pelajar Disaman Atas Kesalahan Memandu/menunggang Kenderaan Dalam Zon Larangan Di Kalangan Pelajar-pelajar Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kejuruteraan Awam/elektrik/jentera/kemahiran Hidup) Perdana. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Kung Siang and Selamat, Kandar (2004) Persepsi Guru-guru Terhadap Aplikasi kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif Dalam Konteks pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup bersepadu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

M

Ma, Chau Wai and Selamat, Kandar (2001) Kaedah Pembelajaran Bagi Komponen Teras Reka Cipta Dalam Matapeljaran Kemahiran Hidup Bagi Pelajar Bagi Pelajar Tingkatan Dua Di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Universiti, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahabob, Ahmad Jamil (1993) Sikap Para Pel. Terhadap Langkah Keselamatan Bengkel Kh (manipulatif) Di Smv.-smv.kaw. J.bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahmod, Zainuddin (1997) Perhubungan Di Antara Kemahiran Sedia Ada Pel. 2 Sph Dari Pembelajaran Kh Semasa Di Sek. & Kerja Amali Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahmood, Azmi and Yeo, Kee Jiar (2009) Hubungan Antara Harga Diri Dengan Pencapaian Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Pelajar Sekolah Menengah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Makkai, Abdul Majeed and Saud, Muhammad Sukri (2009) Kajian Keberkesanan Pelaksanaan Mata Pelajaran kemahiran Hidup Di Sekolah Rendah Daerah Johor bahru, Johor Berdasarkan Model Penilaian Kipp. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mamat, Rosli and Idris, Abdul Razak (2002) Pembinaan Perisian Multimedia Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Teras Tingkatan 3 Bertajuk Membiak Tumbuhan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Marzuki, Norhayat (1997) Kursus Intensif Rekabentuk Bagi Guru-guru Kemahiran Hidup Di Sek. Rendah Di Daerah Johor Bahru - Satu Tinjauan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat, Zulkiflee (1997) Persepsi Guru Terhadap Keupayaan Mereka Megajar Teras K.m. Dalam M.pelajaran Khb Di Sek.-sek. Men Daerah Hulu Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Amin, Ab. Hashim and Mansor, Md Idris (1999) Faktor-faktor Kegagalan Pel. Mencapai Keputusan Cemerlang Dalam M.pelajaran Khb Pilihan K.m.t. Peringkat Penilaian Men. Ren. 1997 Sek.-sek. Daerah Lipis, Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Daud, Fauzi (1993) Masalah Pengajaran & Pembelajaran Khb Sek. Men. Ren. Penelitian Di Sek. Men. Gred A Terkawal, Gred A Dsan B Di Wilayah Persekutuan, Kl. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Deris, Mohd Kamil and Abd Ghani, Faizah (2009) trait Personaliti Di Kalangan Pelajar Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kemahiran Hidup) Terhadap Profesionalisme Perguruan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Ghani, Siti Norazline and Ahmad, Adnan (2012) Amalan Gaya Pembelajaran Konverger Dan Akomodator Di Kalangan Pelajar-pelajar Cemerlang Tingkatan Dua Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah Sains Dan Sekolah Menengah Harian Biasa Di Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Johari, Ida Juliana and Lokman, Mohd Tahir (2008) Tahap Kesediaan Bakal Guru Tahun Akhir Perdana Utm (kemahiran Hidup) Dalam Menceburi Profesion Perguruan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Rifin, Siti Noor Haslinda and Ahmad, Adnan (2012) Penggunaan Kaedah Tunjuk Cara Dalam Pengajaran Amali Masakan Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah di Daerah Pasir Mas, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Mudzaffar, Siti Syazwani and Hushin, Hassan (2012) Kekangan Yang Dihadapi Oleh Pelajar Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan(kemahiran Hidup) Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Reka Cipta. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Noor, Roslina and Hassan, Johari (2010) Pencapaian Matlamat Pelaksanaan Mata Pelajaran kemahiran Hidup Bersepadu Yang Telah Diambil Oleh pelajar Sekolah Menengah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Salleh, Akmalunnisak and Buntat, Yahya (2009) Keberkesanan Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Dengan Menggunakan Kaedah Pembelajaran Aktif. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Amin, Ruslaili and Mukhari, Abd Wahid (2008) Kefahaman Guru Kemahiran Hidup Bersepadu ekonomi Rumah Tangga Terhadap Pelaksanaan pentaksiran Kerja Kursus Berdasarkan Dokumen pentaksiran Kerja Kursus (77/2) Di Sekolah-sekolah menengah, Daerah Kota Tinggi, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Jani, Zulkefli and Mustaffa, Mohamed Sharif (1998) Tinjauan Amalan Keselamatan Penggunaan Mesin & Alatan Tangan Di Bengkel K.m. Dalam M.pelajaran Kh Di Alor Gajah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Noor, Normala and Uzir, Mohd Mohsin (2006) Penyebatian Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif Dalam pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Nor, Zaman Shah (1997) Satu Tinjauan Mengenai Kategori-kategori Masalah Di Kal. Pel.-pel. 4 Sph (1997/98) Di Utm Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Salleh, Akmalunnisak and Buntat, Yahya (2009) Keberkesanan Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Dengan Menggunakan Kaedah Pembelajaran Aktif. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Zin, Mardiah and Ismail, Sarimah (2006) Persepsi Guru-guru Pembimbing Terhadap Guru-guru pelatih Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kemahiran Hidup), Fakulti Pendidikan, Universiti teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md.salleh, Suziana and Ismail, Sarimah (2009) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) : Proses Menjahit ( Kelim ) Berdasarkan Sukatan Pelajaran Pakaian Dan Fabrik Tahun Satu Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan ( Kemahiran Hidup). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Meh, Mohd Noh (2000) Keberkesanan Kursus Peningkatan Jangka Pendek Khb Yang Dihadiri Oleh Guru-guru Kemahiran Hidup Di Daerah Jerantut. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Misni, Saharudin (1994) Peyediaan Kelengkapan Bengkel Khb Bagi Mencapai Keberkesanan Proses Pengajaran Pembelajaran Dari Persepsi Pel. -satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Moh, Baharudin and Uzir, Mohd Mohsin (2007) Tinjauan Terhadap Pelajar-pelajar Pkpg Kemahiran Hidup di Utm Terhadap Pengajaran Tajuk Reka Cipta Dalam mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu di Peringkat Menengah Rendah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Noor Al Mahdin and Buntat, Yahya (2008) Keberkesanan Penggunaan Alat Bantu Mengajar Berbantukan Komputer Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Subjek Kemahiran Hidup (kh) Di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah, Alor Star, Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Noor Zaiyuni and Rajuddin, Muhd Rashid (2012) Pengharapan Pelatih Terhadap Program Latihan Peralihan perhebat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Sarah (2006) Pendapat Pelajar Tahun Empat Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (kemahiran Hidup) Fakulti Pendidikan, jabatan Pendidikan,teknik Dan Kejuruteraan(jptk) terhadap Sanitasi Kebersihan Dan Perkhidmatan Makanan yang Disediakan Oleh Kafeteria Universiti Teknologi malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Ahasan, Noraida and Minghat, Asnul Dahar (2006) Kesediaan Guru-guru Bukan Opsyen Mengajar mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah-sekolah menengah Dalam Daerah Kluang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad., Adenar and Selamat, Kandar (1999) Aplikasi Kemahiran Pelajaran Kemahiran Hidup Oleh Pelajar Tingkatan Empat Dalam Kehidupan Seharian Di Dua Buah Sekolah Di Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed, Zawani and Mukhari, Abd Wahid (2009) Persepsi Pelajar Tingkatan Dua Terhadap Pelaksanaan projek Kerja Kursus Dalam Mata Pelajaran kemahiran Hidup Bersepadu (ekonomi Rumah Tangga) di Sekolah Daerah Manjung, Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed Alipiah, Ismail Ali Penggunaan Buku Sumber Reka Cipta Oleh Pelajar Tingkatan 3 Dari Kelas Terbaik Sekolah Menengah Rendah Kawasan Skudai Yang Mengambil Elektif Kmt Dari Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed Alipiah, Ismail Ali and Selamat, Kandar (2001) Penggunaan Buku Sumber Reka Cipta Oleh Pelajar Tingkatan 3 Dari Kelas Terbaik Sekolah Menengah Rendah Kawasan Skudai Yang Mengambil Elektif Kmt Dari Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed Ariff, Zakaria and Sulaiman, Seth (2002) Pengaruh Pembelajaran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Dalam Menentukan Pemilihan Pengajian Aliran Vokasional Oleh Pelajar Tingkatan Empat Sekolah Menengah Teknik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed Nor, Mohd Aiman Nazmi and Yasin, M.al-muzzammil (2007) Menyertai Program Pkpg (program Khas Pensiswazahan Guru) Kemahiran Hidup Di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed Tahir, Zainab and Ahmad, Adnan (2012) Aplikasi Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif (kbkk) Dalam Pengajaran Guru Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga Bagi Tajuk Rekacipta. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohammad, Nazeri (2000) Pembinaan Perisian Multimedia Dalam Satu Tajuk Kecil Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Teras Tingkatan 1 Perkebunan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohammad, Radin Khairuddin and Mohd Noor, Norani (2004) penggunaan Komputer Dalam Pengajaran Dan Pemebelajaran Kemahiran Hidup Dikalangan Guru-guru Daerah Johor Bahru, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohammad Ismail, Mariatul Salmah and Buntat, Yahya (2006) Amalan Pengurusan Masa Di Kalangan Pelajar Pkpg Yang berkeluarga (awam, Elektrik, Jentera, Kemahiran Hidup), tahun Akhir, Fakulti Pendidikan, universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Amin, Mohd Fajuri (2000) Penggunaan Komputer Di Kalangan Guru-guru Kemahiran Hidup Dalam Mengorganisasi Mata Pelajaran Kemahiran Hidup: Kajian Di Sekolah-sekolah Menengah Daerah Maran, Pahang Darul Makmur. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Haniff, Mohd Zulhusni and Kamin, Yusri (2013) Gaya Pengajaran Guru Opsyen Dan Guru Bukan Opsyen Daerah Johor Bahru Dalam Mata Pelajaran Kemahiran hidup. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Hassan Basri, Noor Wirdawati Azhana and Jabor, Mohd Khata (2007) Kajian Tentang Beban Tugas Guru Kemahiran Hidup bersepadu Di Sekolah Menengah Kebangsaan Di Salah sebuah Daerah Di Negeri Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Isa, Hanis Hazwani and Mohd Said, Mohd Rizal (2006) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Aplikasi Mata pelajaran Kemahiran Hidup (ert) Dalam Kehidupan seharian Pelajar Sekolah-sekolah Menengah kebangsaan Daerah Kerian, Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Jabar, Azizul and Mukhari, Abd Wahid (2001) Permasalahan Guru Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Kompenen Reka Cipta Dalam Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Di Daerah Perak Tengah, Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Jamal, Jamaliah and Mohd Said, Mohd Rizal (2008) Persepsi Pelajar-pelajar Tahun Akhir Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kemahiran Hidup) Terhadap Amalan Pemakanan Keluarga. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Jani, Adzman and Uzir, Mohd Mohsin (2003) Penggunaan Abm Di Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran, Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah, Seremban Timur, Seremban Negeri Sembilan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Loddin, Rosrita and Ahmad, Adnan (2006) Penilaian Pelajar Terhadap Buku Teks Kemahiran Hidup bersepadu Tingkatan 3 Dari Aspek Isi Kandungan dan Bahan Grafik (ilustrasi). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Mahlil, Siti Nur Wathiqah and Udin, Amirmuddin (2012) Trait Kecerdasan Emosi Dan Pencapaian Akademik Pelajar Dalam Matapelajaran Sains, Matematik Dan Kemahiran Hidup. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Makhtar, Suzira and Ahmad, Adnan (2012) Keberkesanan Penggunaan Alatan Memotong Dalam pembelajaran Di Bengkel Kemahiran Hidup Di Kalangan pelajar Tingkatan Dua Di Empat Buah Sekolah Menengah daerah Tanah Merah, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Nazar, Mohd Zaidi and Ismail, Sarimah (2006) Kepuasan Pelajar Tahun 5 Sarjana Muda Teknologi Serta pendidikan (awam, Elektrik, Jentera, & Kemahiran Hidup) terhadap Kemudahan Pembelajaran Di Fakulti Pendidikan universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Noor, Nurul Aisah and Hamzah, Rohana (2011) Kesan Latihan Industri Terhadap Pengukuhan Kemahiran Generik Dikalangan Pelajar-pelajar Tahun Akhir Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kemahiran Hidup). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Noor, Nurul Aisah and Hamzah, Rohana (2011) Kesan Latihan Industri Terhadap Pengukuhan Kemahiran generik Di Kalangan Pelajar-pelajar Tahun Akhir Sarjana Muda terknologi Serta Pendidikan (kemahiran Hidup). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Nor, Zasmani and Kayat, Md Yusup (2002) Tahap Penggunaan Komputer Di Kalangan Guru-guru Kemahiran Hidup Di Sekolah-sekolah Menengah Akademik Daerah Pasir Puteh, Kelantan Darul Naim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Omm, Abd Kadir (2000) Keperluan Menabung Di Dalam Insuran Pendidikan Di Kalangan Guru-guru 4sph, Utm. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Pauzi, Mohd Rastom and Mohd Said, Mohd Rizal (2011) Persepsi Orang Asli Terhadap Penggunaan Alat Bantu Mengajar Dalam Pengajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah Kebangsaan Gelang Patah, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Pauzi, Mohd Rastom and Mohd Said, Mohd Rizal (2011) Persepsi Pelajar Orang Asli Terhadap Penggunaan Alat Bantu mengajar Dalam Pengajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah menengah Kebangsaan Gelang Patah, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Razali, Nurmiliza and Hamdan, Abdul Rahim (2010) Penguasaan Guru Dalam Pengajaran Matapelajaran kemahiran Hidup (ert) Di Sekolah Menengah Zon Skudai Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Saaid, Kamariah (2000) Hubungan Kepuasan Kerja Dengan Darjah Kongruen: Tinjauan Di Kalangan Guru-guru Kejuruteraan Awam, Kejuruteraan Elektrik, Kejuruteraan Jentera Dan Kemahiran Hidup. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Zabidi, Mior Tarmizi and Ahmad, Adnan (2007) Kajian Terhadap Permasalahan Yang Di Hadapi Oleh Guru-guru Kemahiran Hidup Bersepadu (khb) Dalam Penyenggaraan Bengkel (kemahiran Manipulatif) Sekolah-sekolah Menengah Harian Dan Sekolah Menengah Agama Di Zon Sentol, Kuala Lumpur. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Zain, Nooradzhar (2000) Keberkesanan Penggunaan Komputer Di Kalangan Guru-guru Kemahiran Hidup, Sek. Men. Keb. Daerah Kulai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Yusop, Yusaini (1998) Tinjauan Tentang Amalan Pengurusan Bengkel Kh (k.manipulatif) Di Sek. Men. Dari Perspektif Pel.-pel. 4 Sph. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Zain, Nooradzhar and Subari, Kamalularifin (2002) Sikap Afektif Guru-guru Kemahiran Hidup Daerah Kulai, Johor Terhadap Penggunaan Komputer. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd.shah, Rosnah and Buntat, Yahya (2006) Tanggapan Guru Kemahiran Hidup Terhadap Penerapan Kemahiran employability Dalam P&p Di Sekolah Menengah Di Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Moin, Siti Norashikin and Hamdan, Abdul Rahim (2009) Tahap Perpaduan Pelajar Pelbagai Kaum Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (khb). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mokmin, Mohd Ali (2000) Keberkesanan Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Menangani Isu Tidak Hadir Ke Sekolah Di Sek. Keb. Ngee Heng Johor Bahru: Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Morshidi, Rafidah and Aris, Baharuddin (2002) Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Computer Bagi Satu Tajuk Kecil 5 Komponen Makanan Asas (kemahiran Hidup Bersepadu Tingaktan 1 Pilihan Elektif). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhamad, Zulkarnain and Yeo, Kee Jiar (2009) Hubungan Antara Harga Diri Dengan Pencapaian Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Pelajar Sekolah Menengah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhamad Hussin, Faradillah and Subari, Kamalularifin (2012) Persepsi Guru Kemahiran Hidup Terhadap Teknik Main-peranan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bagi Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhamad Sani, Mohd Aszhar and Minghat, Asnul Dahar (2004) Tinjauan Awal Terhadap Pelaksanaan Kurikulum Baru mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (khb) tingkatan Satu Di Sekolah Menengah Sekitar Kawasan skudai, Johor Bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhammad, Ahmad Ridwan and Hamzah, Rohana (2012) Pembangunan Perangkap Sisa Makanan (mekanisme). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mukhtar, Nurul Hidayah and Subari, Kamalularifin (2012) Persepsi Guru Kemahiran Hidup Bersepadu terhadap Penggunaan Kaedah Inkuiri Terbimbing dalam Pengajaran Dan Pembelajaran bagi Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mustapha, Hayati (2000) Amalan Peraturan Keselamatan Bengkel Di Kalangan Pelajar 4stp (kejuruteraan Awam/elektrik/jentera/kemahiran Hidup) Di Fakulti Pendidikan, Utm, Skudai: Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

N

Nahar, Abd. Aziz (1996) Tanggapan Guru Terhadap M.pelajaran Kh Sek. Ren. Di Daerah Melaka Tengah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ng, Boi Hoi and Mukhari, Abd Wahid (2002) Pelaksanaan Pengajaran Komponen Reka Cipta Dalam Kurikulum Kemahiran Hidup Bersepadu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ng, Choon Lan and Selamat, Kandar (2006) Persepsi Pelajar-pelajar Aliran Perdana Sph (utm) terhadap Persediaan Mengajar Kemahiran Hidup Bersepadu di Sekolah Menengah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nik Aziz, Nik Nurul Ain Ilyani and Mohd Said, Mohd Rizal (2010) Persepsi Murid-murid Terhadap Aspek-aspek Berkaitan matapelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah Rendah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nordin, Norhadizah and Boon, Yusof (2001) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Engku Tun Aminah, Johor Bahru Terhadap Komponen Ert (kemahiran Hidup)serta Pengaplikasian Dalam Kehidupan Harian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

O

Obeng, Nur Suraya and Hamzah, Rohana (2012) Pembangunan Rekabentuk Perangkap Sisa Makanan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Omar, Amir and Abd Latib, Azlan (2003) Pengaplikasian Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif Dalam Pengajaran Guru Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (perkebunan/pertanian) Di Sekolah Menengah Rendah Daerah Jempol, Negeri Sembilan Darul Khusu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Omar, Erniey Hasmieza and Othman, Nooraini (2010) Tahap Kesediaan Guru Kemahiran Hidup Mengajar Dalam bidang Elektronik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Omar, Jamilah and Hassan, Zainudin (2004) Pengaplikasian Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan kreatif Oleh Guru Dalam Pengajaran Mata Pelajaran kemahiran Hidup Bersepadu (ekonomi Rumah Tangga) Di sekolah Menengah Daerah Kota Bharu, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Omar, Mohamad Lazi (2000) Pengurusan Masa Dalam Proses Pengajaran Pembelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah-sekolah Rendah Daerah Mersing, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Omar, Norasuzanah and Subari, Kamalularifin (2012) Penguasaan P&p Bagi Mata Pelajaran Khb Dikalangan Guru pelatih Tahun Akhir (kemahiran Hidup) Fakulti Pendidikan, utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Apisah and Saud, Muhammad Sukri (2007) Gaya Pembelajaran Pelajar Yang Mengambil Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Di Sekolah Menengah Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Hamimah (2000) Minat Pelajar Perempuan Terhadap Komponen Kemahiran Manipulatif, Kemahiran Hidup Bersepadu - Satu Tinjauan Di Sek. Men. Di Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Mustafa and Othman, Widad (2000) Keupayaan Pelajar Perdana Tahun Empat Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kemahiran Hidup) Utm Skudai Sebagai Bakal Guru Khb Bagi Tingkatan 1-3 Di Sekolah Menengah Akademik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Noradhiah and Abd Latib, Azlan (2002) Masalah Guru Khb Dalam Pelaksanaan Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Di Sekolah Menengah Agama (arab) Bantuan Kerajaan Di Negeri Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Noryzana and Uzir, Mohd Mohsin Persepsi Pelajar-pelajar Kemahiran Hidup Bersepadu Elektif pertanian Terhadap Mata Pelajaran Pertanian Di Tiga Buah sekolah Di Daerah Batu Pahat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Noryzana and Uzir, Mohd Mohsin (2003) Persepsi Pelajar-pelajar Kemahiran Hidup Bersepadu Elektif pertanian Terhadap Mata Pelajaran Pertanian Di Tiga Buah sekolah Di Daerah Batu Pahat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Noryzana and Uzir, Mohd Mohsin (2004) Persepsi Pelajar-pelajar Kemahiran Hidup Bersepadu Elektif pertanian Terhadap Mata Pelajaran Pertanian Di Tiga Buah sekolah Di Daerah Batu Pahat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Nur Afifah and Jabor, Mohd Khata (2012) Tahap Kefahaman Serta Masalah Pelajar Dalam Melaksanakan Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu Di Dua Buah Sekolah Menengah Di Selatan Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Rosnah and Buntat, Yahya (2009) Amalan Pembelajaran Koperatif Dalam Kalangan Guru-guru Kemahiran Hidup Bersepadu (khb). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Zaini and Sulaiman, Esah (2002) Kemahiran Pengurusan Makmal Kemahiran Hidup Bersepadu Di Kalangan Guru-guru Khb Di Sekolah-sekolah Menengah Kebangsaan Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Zainudin and Kamin, Yusri (2004) Tahap Masalah Dalam Perlaksanaan Mata Pelajaran Membuat perabot Di Sekolah Menengah Akademik Terpilih Bagi Negeri johor, Melaka Dan Negeri Sembilan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Zulkamal and Joned, Muslim (1998) Pembinaan Perisian P.b.k. Kh Pertanian Ting.1. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Owi, Kim Huei and Saud, Muhammad Sukri (2009) Persepsi Guru-guru Kemahiran Hidup Bersepadu Terhadap Corak Dan Beban Kerja Di Sekolah Menengah di Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

P

Pardi, Paiman (1996) Modul Pembelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Teras Perdagangan Dan Keusahawanan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

R

Rahmat, Noriah and Buntat, Yahya (2006) Tanggapan Pelajar Terhadap Penerapan Kemahiran employability Oleh Guru Kemahiran Hidup Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rahmat, Normila and Abd Rahman, Mohd Anuar (2006) Perlaksanaan Matapelajaran Kemahiran Hidup Sekolah rendah (khsr) Zon Gelang Patah, Johor Bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Raja Adam, Raja Afindi (1998) Amalan Keselamatan Dibengkel Kejuruteraan Awam Bgai Pelajar Tingkatan 4 Sekolah Menegah Teknik Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Remang, Sandak and Abdol, Mat Jizat (2000) Kajian Minat Dan Kemahiran Belajar Pelajar 1 Sph Sessi 1999/2000 Dalam Mata Pelajaran Asas Kemahiran Hidup. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Roduan, Fairuz and Abdullah, Nur Qistina (2009) Persepsi Pelajar Tahun Akhir Terhadap Keberkesanan Program Latihan Industri Sesi 2007/2008 Dalam Pengkhususan Kemahiran Hidup, Kejuruteraan Awam, Elektrik Dan Mekanikal, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

S

Saad, Che Wa and Ahmad, Adnan (2002) Amalan Penyebatian Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saad, Jalilah and Mukhari, Abd Wahid (2002) Kefahaman Guru Terhadap Kriteria Penilaian Projek Kerja Kursus Kemahiran Hidup Di Peringkat Pmr. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Safari, Mohd Azli and Sidin, Zaitun (2009) Pembangunan Perisian Bagi Tajuk Lukisan Teknik Dalam matapelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Dua. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sahim, Mohd Syukur and Yeo, Kee Jiar (2002) Penyebatian Kemahiran Berfikir Dalam Mata Pelajaran Reka Cipta Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kejuruteraan Awam/elektrik/jentera/ Kemahiran Hidup). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sahip, Saifulazri and Mohd Noor, Norani (2009) Pelaksanaan Pentaksiran Kerja Kursus Berasaskan Sekolah Bagi matapelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah kebangsaan Daerah Johor Bahru, Kawasan Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Said, Abd Halim (1995) Pelaksanaan Kh Sek. Ren. Di Pulau Langkawi-satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Said, Saadiah and Othman, Widad (2002) Amalan Membaca Pelajar 4 Stp (awam, Elektrik, Jentera, Kemahiran Hidup) Serta Faktor Yang Mempengaruhinya. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Said, Sadiah and Othman, Widad (2002) Amalan Membaca Pelajar 4 Spt (awam, Elektrik, Jentera Kemahiran Hidup) Serta Faktor Yang Mempengaruhinya. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saiman, Ismail (2000) Persepsi Murid-murid Tahun 5 Sekolah Kebangsaan (lktp) Bukit Sagu 1, Kuantan Terhadap Mata Pelajaran Kemahiran Hidup. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saiman, Ismail and Nordin, Mohd Safarin (2005) Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Pelajar-pelajar Dalam Matapelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan 2 Sekolah-sekolah Menengah Daerah Pontian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saleh, Sarina and Ismail, Sarimah (2009) Aplikasi Pembelajaran Koperatif Dalam Pengajaran matapelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan 1 Pilihan ekonomi Rumah Tangga Bagi Tajuk Bater. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Salim, Hamisan and Saud, Muhammad Sukri (2010) Penggunaan Muzik Dalam Pembelajaran Dan Pengajaran kerja Amali Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Salleh, Mohamad Johdi The Acquisition Of Basic Job Skills In Fieldwork. The Social Sciences, 5, 3, .

Sallehudin, Salma and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2002) Tahap Pengetahuan Pelajar Tingkatan Dua Dalam Bidang Kemahiran Manipulatif (komponen Kerja Kayu) Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Samsuddin, Zolcapli (1995) Tinjauan Tentang Pengurusan & Peyelenggaraan Bengkel Kh Di Sek.-sek. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sanyut, Nelson and Lokman, Mohd Tahir (2004) Kemahiran Pengurusan Kurikulum Dan Bengkel Guru-guru kemahiran Hidup Bersepadu Di Sekolah-sekolah Menengah kerajaan Di Daerah Serian, Sarawak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sapaat., Sanif and Subari, Kamalularifin (2002) Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif (kbkk) Dalam Penyebatian Pengajaran Dan Pembelajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Sekolah Menengah Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sapuan, Mohamad Syahid and Nordin, Mohd Safarin (2012) Kesedaran Pertolongan Cemas Di Kalangan Pelajar Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kejuruteraan Mekanikal) Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sariman, Abd. Manap (1999) Pandangan Guru-guru Yang Melanjutkan Pelajaran Dalam Pengkhususan Kh Di Utm Terhadap Persatuan Kh Di Sek. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sarmin @ Mokhtar, Muslem and Ali, Mohd Fadzli (2003) Perspesi Pelajar Terhadap Pelaksanaan Amali Elektrik Dan Elektronik Di Dalam Komponen Kemahiran Hidup Di Sek. Men. Taman Baru Uda, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saul Hamid, Wahida and Kayat, Md Yusup (2004) Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru - Guru Kemahiran Hidup Di enam Buah Sekolah Menengah Daerah Melaka Tengah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Segar, Hemalatha and Hashim, Shahrin (2009) Persepsi Pelajar Tahun 4 Sph (ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan) (kemahiran Hidup) Terhadap bidang Usahawan Siswa. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Senin, Noorhasliza and Hamzah, Rohana (2012) Pendekatan Pendidikan Holistik Dalam Mata Pelajaran Perdagangan Keusahawan Kemahiran Hidup Bersepadu (khb) Tingkatan 2. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sham Saiful Bahari, Mohd Noh and Ismail, Sarimah (2009) Pembinaan Dan Penilian Kesesuaian Modul Pengajaran Kendari (mpk) Tajuk Baja Kompos Dan Pembiakan Tampang Bagi Kursus Agroteknologi Dan Hortikultur Hiasan Untuk Pelajar Tahun Tiga Dan Empat Program Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kemahiran Hidup). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shariff, Kamarul Zaman (2003) Literasi Komputer Di Kalangan Pelajar-pelajar Tingkatan 2 yang Mengambil Subjek Kemahiran Hidup Bersepadu di Sekolah Menengah Kebangsaan Buyong Adil, Tapah, Perak. satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shariff, Kamarul Zaman and Hassan, Zainudin (2004) Literasi Komputer Di Kalangan Pelajar-pelajar Tingkatan 2 yang Mengambil Subjek Kemahiran Hidup Bersepadu di Sekolah Menengah Kebangsaan Buyong Adil, Tapah, Perak. satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shariff, Sya Azmeela (2000) Pandangan Guru-guru Kemahiran Hidup Daerah Pontian Terhadap Penggunaan Buku Teks Kh Bersepadu Tingkatan 1. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Siew, Haw Siong and Mohd Sidin, Sanusi (2003) Persepsi Pelajar-pelajar Tahun 4 Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kejuruteraan Awam/elektrik/jentera/kemahiran Hidup) Perdana Dalam Pengaruh Faktor Asas Terhadap Pencapaian Latihan Mengajar Ii Sessi 2001/2002. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Simin, Tumiah and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2001) Kesesuaian Modul Teras Perdagangan Dan Keusahawanan Dalam Proses Pengajran Dan Pembelajran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Siow, Swee Lian and Buntat, Yahya (2006) Pola Gaya Pembelajaran Pelajar Tahun Satu Sarjana muda Teknologi Serta Pendidikan (kemahiran Hidup) fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Solatin, Sumini and Abd Latib, Azlan (2002) Penggunaan Jadual Penentu Ujian (jpu) Ketika Membina Item-item Soalan Ujian Di Kalangan Guru-guru Kemahiran Hidup Di Daerah Kulai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Subakir, Hairudin (2000) Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer Mata Pelajaran Kemahiran Hidup (kerja Paip Asas). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Suhod, Suzarina and Abd Ghani, Faizah (2008) Kesesuaian Personaliti Dengan Bidang Kursus Yang Diikuti Dan Hubungannya Dengan Faktor Pemilihan Kerjaya Perguruan Di Kalangan Pelajar Diploma Pendidikan Kemahiran Hidup, Utm, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Suib, Kamarudin and Minghat, Asnul Dahar (2007) Inovasi Borang Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup (kemahiran Teknikal) Sekolah Menengah Secara Manual Kepada Borang Berkomputer. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sulai, Fakhri and Kamin, Yusri (2003) Pengurusn Masa Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga Di Sekolah-sekolah Menengah Daerah Kulai Dan Mersing, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sulaiman, Abd. Rahman (1996) Penggunaan Media Teknologi Di Kal. Guru-guru Kh Di Sek.-sek. Men. Daerah Tumpat Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sulaiman, Basri (1998) Tanggapan Guru-guru Kemahiran Hidup Wanita Terhadap Komponenn Enjin Dalam Kemahiran Manipulatif. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sulaiman, Nor Hafsah and Hashim, Abu Bakar (2009) Amalan Keselamatan Bengkel Kemahiran Hidup Bersepadu di Sekolah Menengah Zon Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sulaiman, Norazlan and Selamat, Kandar (1999) Stail Pembelajaran Peserta Kdpk 4 Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kemahiran Hidup) Ambilan 1998/1999 Di Utm Dan Kaitan Dengan Keputusan Peperiksaan Semester. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sulaiman, Suhaida and Mohd Noor, Norani (2006) Perisian Berbantukan Komputer Untuk Tajuk Tanaman Hiasan bagi Matapelajaran Kemahiran Hidup. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sulaiman, Zainal Abidin and Mohd Said, Mohd Rizal (1999) Persepsi Pel.-pel. Ting.1 & 2 Terhadap Komponen Perdagangan & Keusahawan Dalam M.pelajaran Khb Di Sek. Men. Keb. Rengit, Batu Pahat Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sulman, Baharum (1996) Modul Pembelajaran Kursus Diploma Perguruan Khas Kemahiran Hidup (pertanian). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sulong @ Yazid, Yarol Azha and Yahaya, Azizi (2009) Persepsi Pelajar Terhadap Permasalahan Pembelajaran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Dua Di Sekolah Menengah Daerah Setiu, Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Syed Akhir, Syed Abu Bakar and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2009) Hubungan Antara Tahap Persediaan Dan Tahap Amalan Kemahiran Pedagogi Di Kalangan Guru Pelatih Kemahiran Hidup Kpli. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

T

T. Daud, Tuan Mohd Has wadi and Abdullah, Nur Qistina (2009) Penerapan Kemahiran Generik Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir Kursus Kemahiran Hidup Fakulti Pendidikan, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tahir, Zalina and Hamzah, Rohana (2003) Kekangan Kepada Guru-guru Bukan Siswazah (kemahiran Hidup) Untuk Merealisasikan Pembelajaran Seumur Hidup Di Sekolah-sekolah Menengah Di Daerah Manjung Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Taib, Mohd. Shariff and Ismail, Sarimah (1999) Aplikasi Bidang Pengurusan Makanan Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Oleh Pelajar Lelaki Dalam Kehidupan Seharian Di Sekolah Menengah Kebangsaan Daerah Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tajudin, Salwana and Selamat, Kandar (2004) Keupayaan Pelajar Sph Pkpg Mengajar mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu semasa Berjawatan Sebagai Gstt. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Kong Mei and Kassim, Abu Hassan (2001) Pelaksanaan Kompenen Reka Cipta Di Kalangan Guru Kemahiran Hidup Bersepadu (khb) Di Sekolah Menengah Rendah Di Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Mei Shun and Nordin, Aziz (2001) Faktor Penyumbang Kepada Tahap Pencapaian Kemahiran Hidup Bersepadu Pelajar Tingkatan Dua Di Sekolah Menengah Kebangsaan Methodist Tanjong Malim, Perak, Satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tang, Hing Pak and Mohd Noor, Norani (2004) Penggunaan Komputer Oleh Guru-guru Kemahiran Hidup Bersepadu Di 6 Buah Sekolah Menengah, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tay, Kok Hui (2000) Tanggapan Guru Kemahiran Hidup Terhadap Pembelajaran Seumur Hidup Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tee, Tze Kiong and Md Yunos, Jailani and Hassan, Razali and Yee, Mei Heong and Hj Hussein, Atan and Mohamad, Mimi Mohaffyza Thinking Skills For Secondary School Students In Malaysia. Journal Of Research, Policy And Practice Of Teachers And Teacher Education, Volume.

Tee, Tze Kiong and Mohd Sidin, Sanusi (2002) Persepsi Tentang Tahap Penguasaan Aspek Keselamatan Bengkel Dari Segi Teori Dan Amali Di Kalangan Pelajar-pelajar Tahun 4 Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kejuruteraan Awam, Elektrik, Jentera, Kemahiran Hidup) Perdana. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Teknoh, Masita (2004) Persepsi Pelajar-pelajar Tingkatan 2 Terhadap komponen Perdagangan Dan Keusahawanan kemahiran Hidup Bersepadu Di Sekolah Menengah tun Habab, Kota Tinggi, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Thahir, Zulkifly (1995) Pengurusan Bengkel Kh Di Sek.-sek. Men. Daerah Pontian, Johor-satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Thoms, Johan and Mohd Kosnin, Azlina (2009) Hubungan Gaya Pembelajaran Feldear & Silverman Dengan Pencapaian Akademik dalam Pencapaian Akademik Dalam Kalangan Pelajar Tahun Akhir Kemahiran Hidup. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tieu, Winson Chiong Sin and Hamzah, Rohana (2003) Pola Gaya Pembelajaran Pelajar Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kemahiran Hidup) Yang Mengikuti Program Pendidikan Jarak Jauh (pjj) Dan Sepenuh Masa. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ting, Heng Huo and Tan, Soo Yin (2004) Tahap Penggunaan Komputer Di Kalangan Guru kemahiran Hidup Di Enam Buah Sekolah Menengah kebangsaan Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ting, Hie Ping and Ahmad, Adnan (2003) Persepsi Guru-guru Kemahiran Hidup Di Sekolah-sekolah Menengah Terhadap Faktor-faktor Yang Diperlukan Untuk Menyumbang Pembangunan Tenaga Solar Dalam Elemen Rekacipta, Bahagian, Sarikei, Sarawak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tn. Dagang, Tn. Hayati @ Tn. Norhayati and Lokman, Mohd Tahir (2008) Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Mata Pelajaran Kemahiran hidup Tahun Lima Di Tiga Buah Sekolah Kebangsaan Di daerah Kuala Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tong, Yia Ting and Ahmad, Adnan (2003) Pengamalan Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif (knkk) Dalam Pengajaran Kemahiran Hidup Bersepadu, Daerah Kulai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Topimin, Nadzir (1998) Sikap Dan Amalan-amalan Pelajar-pelajar Semester Akhir Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kemahiran Hidup) Sesi 1997/1998, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Terhadap Kecergasan Fizikal. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Topimin, Nadzir and Selamat, Kandar (2003) Persepsi Guru-guru Kemahiran Hidup Bersepadu Terhadap Peranan Ketua Panatia Khb Di Sekolah-sekolah Menengah Kebangsaan Daerah Kulai, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tuan Ismail, Nik Mohd Zulkifli and Mohd Yusof, Sanitah (2004) Pengaplikasian Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan kreatif (kbkk) Dalam Corak Pengajaran Guru Mata pelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah Daerah pasir Mas - Tumpat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tuan Soh, Tuan Mohd Suhaimi and Mohd Noor, Norani (2009) Pembinaan Perisian Multimedia Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga Sistem Asas Edaran Enjin Empat Lejang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

W

W. Mahamud, W. Romeli and Mukhari, Abd Wahid (2000) Sejauh Manakah Penguasaan Kemahiran-kemahiran Psikomotor Kurikulum Khb (elemen Kerja Kayu) Di Kalangan Pelajar Perempuan Tingkatan 4 Sekoalah Menengah Akademik Bantuan Penuh Kerajaan Di Daerah Kemaman. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wagiman, Mohd Zamzuri and Othman, Widad (2002) Pelaksanaan Pengurusan Bengkel Oleh Guru-guru Kemahiran Hidup Di Sekolah-sekolah Daerah Pasir Mas, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wahab, Abd Aziz (1997) Amalan Pengurusan Pembelian & Penyimpanan Bahan Serta Alatan Di Bengkel Kh. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wahab, Sabilah and Hassan, Zainudin (2006) Persepsi Pelajar Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran Terhadap Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Tiga Buah Sekolah Di Daerah Johor Baru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Ab Hamid, Wan Nur Izzati (2011) Tahap Keyakinan Dan Sikap Guru Terhadap Pengajaran kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah zon Skudai Dan Nusajaya, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Ab Hamid, Wan Nur Izzati and Abd Wahid, Nur Husna (2011) Tahap Keyakinan Dan Sikap Guru Terhadap Pengajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah Zon Skudai Dan Nusajaya, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Abdullah, Wan Mohd Shukri and Idris, Abdul Razak (2002) Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer Bertajuk Komponen Elektronik Litar Bersepadu Dan Geganti Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Tiga. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Embong, Wan Khairul Azlan and Rajuddin, Muhd Rashid (2012) Faktor-faktor Yang Mendorong Penglibatan Anak-anak Nelayan Di Kampung Seberang Takir Kuala Terengganu Terhadap Kerjaya Bapa Mereka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Husain, Wan Laila (2011) Tahap Pengetahuan Guru Kemahiran Hidup Dalam pengurusan Bengkel Di Sekolah Menengah Di Zon Skudai, johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Isa, Wan Mohd Khairul and Nordin, Aziz (2001) Mengkaji Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Guru-guru Kemahiran Hidup Pilihan Pertanian Dalam Melaksanakan Pengajran Amali Bagi Mata Pelajaran Tersebut. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Long, Wan Mohd Azmi and Said, Hamdan (1999) Minat Pel. Sek. Ren. Terhadap Komponen Kh & Penggunaannya Dalam Kehidupan Seharian. Satu Tinjauan Sek.-sek. Daerah Kulai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Mohd Zain, Wan Ahmad Sabri and Harun, Hafizah (2000) Faktor-faktor Yang Mendorong Pelajar Kursus Diploma Perguruan Khas (kdpk) Tahun 4 Sesi 1999/2000 Mengikuti Program Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kh) Di Utm, Skudai. Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Omar, Wan Muhd Jailani and Nordin, Mohd Safarin (2002) Perisian Pbk : Edaran Enjin Dan Lejang (kemahiran Hidup Bersepadu Elektif Tingkatan 3). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Salim, Wan Shahida Fazira and Abdullah, Nur Qistina (2012) Pengintegrasian Kemahiran Berfikir Dalam Mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Sekolah Menengah di Empat Daerah Selatan Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Y

Ya akob, Hussin and Mohd Sidin, Sanusi (2003) Keberkesanan Peranan Ketua Panatia Kemahiran Hidup Sekolah-sekolah Menengah Di Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yakob, Zabidah and Subari, Kamalularifin (2002) Pelaksanaan Pembelajaran Koperatif Di Kalangan Guru-guru Kemahiran Hidup Di Kawasan Skudai Dan Daerah Kulai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yeow, Siew Theng and Mukhari, Abd Wahid (2009) Kefahaman Dan Keprihatinan Guru- Guru Kemahiran Hidup Terhadap Keselamatan Bengkel Kemahiran Hidup Di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Daerah Kulai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yong, Sok Yin (1997) Persepsi Guru Wanita Terhadap Komponen Kerja Kayu & Logam Dalam K.m. Bagi M.pelajaran Kh. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yunus, Yusli (1995) Satu Tinajauan Terhadap Pelaksanaan M.pelajaran Kh Di Daerah Kuala Muda, Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusof, Yuszaida and Mukhari, Abd Wahid (2009) Tahap Kefahaman Kriteria Dan Masalah Guru Terhadap penilaian Dan Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup (kt) Di Daerah Segamat, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusoff, Nor Affendi and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2000) Kajian Penggunaan Laman Web Cyberdidik Di Kalangan Pelajar Tahun 4 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kejuruteraan Elektrik/awam/jentera Dan Kemahiran Hidup) Utm, Skudai, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusoff, Yusri and Hushin, Hassan (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Dalam Mata Pelajaran Matematik & Di Kalangan Pelajar 4 Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kemahiran Hidup). Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusuf, Anuar and Abu, Baharin (2006) Tahap Pengamalan Etika Profesion Perguruan Guru-guru Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah Daerah Kulim/bandar Baharu, Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Z

Zahari, Zulhazmi and Ramli, Jamaluddin (2010) Hubungan Antara Kecerdasan Pelbagai Dengan Pencapaian Akademik Dalam Kalangan Pelajar Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan Kemahiran Hidup Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zainal Abidin, Nor Zaidi and Hushin, Hassan (2003) Satu Tinjuan Bagaimanakah Pengurusan Bengkel Kemahiran Hidup Yang Cemerlang, Sek. Men. Keb. Tengku Menteri, Changkat, Jering, Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zainon @ Zainol, Zuriani (1998) Tinjauan Tentang Permasalahan Ponteng Kelas Kemahiran Hidup Dikalangan Pelajar Sekolah Menengah Rendah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zainuri, Nazri and Hassan, Arbaat (2003) Aplikasi Teknologi Maklumat Dalam Meningkatkan Pembelajaran Oleh Pelajar Tahun 4 Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kejuruteraan Awam/elektrik/jentera/ Dan Kemahiran Hidup) Di Universiti Teknologi Malaysia (utm). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zakaria, Mohd Bakari (1996) Modul Pengajaran Dan Pembelajaran Kursus Pengurusan Lepasan Ijazah Kemahiran Hidup (enjin) Di Mpti Johor Bahru, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zakaria, Muhamad Zaki and Saud, Muhammad Sukri (2009) Persepsi Pelajar Terhadap Aspek Keberkesanan Pengajaran Dan Pembelajaran Di Bengkel kemahiran Hidup Di Daerah Johor Baharu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zakaria, Zamri (1999) Cabaran Guru Kh Dalam Pengajaran Pend. Reka Cipta Di Sek.-sek. Men. Keb. Daerah Kota Bharu, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zakaria, Zulhisam and Jabor, Mohd Khata (2007) Aplikasi Kemahiran Subjek Kemahiran Hidup Di Kalangan pelajar-pelajar Tingkatan Empat Di Dua Buah Sekolah menengah Dalam Daerah Raub, Pahang : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zaman, Hasliza and Sulaiman, Seth (2002) Persepsi Guru-guru Pelatih Lepasan Ijazah Yang Mengikuti Kursus Diploma Pendidikan Kemahiran Hidup Di Maktab Perguruan Tentang Kesediaan Mereka Untuk Mengajar Kemahiran Hidup (teras). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

This list was generated on Sun Sep 20 02:18:16 2020 +08.