Items where Subject is "Social Aspects of Education > Generic Skills"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W | Y | Z
Number of items at this level: 215.

A

Ab Rahim, Ruhaida and Surif, Johari (2012) Amalan Penerapan Kemahiran Insaniah Berdasarkan Inkuiri Terbuka Dalam Kursus Amali Di Utm. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abas, Mohd Afezan and Bakar, Mohd Nor (2012) Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif Dalam pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Dalam Topik trigonometri Ii Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Aziz, Mohd Hasnizam and Hassan, Arbaat (2003) Tahap Pengaplikasian Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif Dalam Pengajaran Kejuruteraan Awam Oleh Pelajar 4 Spa Sesi 2002/2003. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Aziz, Siti Hajar and Abu Bakar, Zainudin (2007) Tahap Kemahiran Penyelesaian Masalah Matematik Menggunakan Strategi Model Polya Di Kalangan Pelajar Tingkatan Dua. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Kadir, Norrafidah and Arsat, Mahyuddin (2009) Kemahiran Generik Dalam Faktor Pemilihan Jurutera mengikut Perspektif Industri Pembinaan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Majid, Mohd Khir and Abd Rahman, Mohd Anuar (2004) Pengaplikasian Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan kreatif (kbkk) Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup bersepadu (khb) Sekolah Menengah Daerah Seremban negeri Sembilan Darul Khusus. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Manab, Nurul Najmi and Abdul Latif, Adibah (2007) Tahap Kemahiran Generik Di Kalangan Pelajar Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (ptk) Semasa Menjalani Latihan Industri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Rahim, Mohd Sukri and Abd Latib, Azlan (2012) Impak Latihan Industri Terhadap Kemahiran Insaniah Pelajar kolej Komuniti Bandar Darulaman. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Wahab, Anis and Ramli, Jamaluddin (2011) Hubungan Kecerdasan Spiritual Dengan Kualiti Kehidupan staf Sokongan Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Razak., Athiyah and Shariffudin, Rio Sumarni (2002) Personaliti Pelajar Sekolah Menengah Dan Tahap Kemahiran Berfikir Dalam Bahasa Melayu Satu Kajian Kualitatif. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Aziz, Azam Azizuddin and Nordin, Mohd Safarin (2008) Pengaplikasian Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan kreatif (kbkk) Dalam Proses Pengajaran Guru kemahiran Hidup. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Aziz, Noor Azlina and Abd Hamid, Hazil (2003) Kemahiran Berfikir Secara Kreatif Dan Kritis Dalam Pembelajaran Kemahiran Hidup Elektif Ekonomi Rumahtangga Pelajar Tingkatan 2 Daerah Kota Setar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Aziz, Noor Azlina and Abd Hamid, Hazil (2004) Kemahiran Berfikir Secara Kreatif Dan Kritis Dalam Pembelajaran Kemahiran Hidup Elektif Ekonomi Rumahtangga Pelajar Tingkatan 2 Daerah Kota Setar noor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Aziz, Nurhafizah and Kamin, Yusri (2007) Persepsi Majikan Terhadap Kepentingan Kemahiran Generik Yang Diperlukan Bagi Pekerja Industri Pembinaan Kelas G7 Di Kawasan Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah (mpjbt), Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Patah, Kartini and Nordin, Aziz (2011) Tahap Penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis Dan Kreatif Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Sains. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Sherazad and Ahmad, Adnan (2003) Aplikasi Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Peringkat Pra Sekolah Di Daerah Kudat, Kota Belud Dan Tuaran, Sabah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rasid, Sam @ Mohd Adlisham and Md Johan, Othman (2008) Penerapan Kemahiran Generik Dalam Pengajaran mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah di Daerah Kuala Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Nur Qistina (2010) Pengintegrasian Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif (kbkk) Dalam Pengajaran Guru Mata Pelajaran Reka Cipta Di Sekolah Menengah Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Siti Azwanee and Sihes, Ahmad Johari (2009) Amalan Kemahiran Generik Dalam Pembelajaran di Kalangan Pelajar Tahun Empat Fakulti Pendidikan universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Ummi Kartina and Abd Latib, Azlan (2012) Perbandingan Kursus Kemahiran Automotif Di Ikbn Dan giatmara Dalam Membangunkan Kemahiran Insaniah Pelatih. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah., Hayati and Abd Hamid, Hazil (2004) Kajian Perlaksanaan Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif Dalam Pengajaran Bahasa Arab Komunikasi Di Kalangan Guru Bahasa Arab Sekolah Menengah Daerah Kulai, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu, Rozieana and Mohd Noor, Norani (2002) Mengenalpasti Kemahiran Komunikasi Yang Diperlukan Dalam Kerjaya Perhotelan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Abd. Taib (2000) Pembentukan Daya Kepimpinan Dan Kaitannya Dengan Penglibatan Pel. Dalam Kokurikulum : Satu Kajian Kes. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Hasan, Mohd Shukri and Udin, Amirmuddin (2012) Penguasaan Kemahiran Insaniah Di Kalangan Pelajar Institut Kemahiran Belia Negara, Bukit Mertajam, pulau Pinang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Hashim, Mohd Fazrul and Abd Latib, Azlan (2011) Personaliti Pelajar Kolej Komuniti Di Daerah Segamat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Kasim, Nadiah Husna and Omar, Shariff (2004) Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif Dalam mata Pelajaran Matematik Tingkatan 4 Di Sekolah menengah Kebangsaan Agama Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Lais, Noor Jihan and Abd Rahman, Mohd Anuar (2003) Pelaksanaan Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif Dalam Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Di Smt Negeri Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Adnan, Mohd Fathi and Kamin, Yusri (2004) Pengaplikasian Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif ( Kbkk ) Dalam Proses Pengajaran Mata Pelajaran rekacipta Di Sekolah-sekolah Menengah Akademik Di Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Adnan, Mohd Fathi and Kamin, Yusri (2003) Pengaplikasian Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan kreatif ( Kbkk ) Dalam Proses Pengajaran Mata Pelajaran rekacipta Di Sekolah-sekolah Menengah Akademik Di negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ag Besar @ismail, Ag Musa and Buntat, Yahya (2010) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penguasaan kemahiran Generik Dalam Kalangan Pelajar Elektif Ert. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahamad, Masrah and Shariffudin, Rio Sumarni (2006) Pembangunan Dan Penilaian Persian Prototaip Ms-gravis Berasaskan Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dalam Mekanik. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Intan Mariani and Sulaiman, Seth (2010) Tahap Penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis Pelajar Fizik Tingkatan Empat Di Daerah Padang Terap. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Muhammad Sufi and Abd Rahman, Mohd Anuar (2003) Kemahiran Komunikasi Berkesan Di Kalangan Pelajar-pelajar Tingkatan Empat Pengajian Kejuruteraan Jentera (pkj) Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Norhayati (2011) Kesediaan Penerapan Kemahiran Generik Guru-guru Pelatih teknikal Semasa Latihan Mengajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Norhayati and Mislan, Nora (2011) Penerapan Kemahiran Generik Guru-guru Pelatih Teknikal Sebagai Persediaan Ke Alam Pekerjaan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Siti Norritah and Mohd Noor, Norani (2012) Penerapan Kemahiran Insaniah Dalam Kalangan Perantis Program Sistem Latihan Dual Nasional (sldn) Di Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Guzali, Syarifah Najwa and Mohd Yusof, Farahwahida (2012) Persepsi Pelajar Terhadap Perlakuan Jenayah Dalam kalangan Kanak-kanak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Tajudin, Mohamed Annuar and Shariffudin, Rio Sumarni (2002) Pelaksanaan Kemahiran Berfikir Dan Nilai Murni Dalam Pengajaran Lukisan Kejuruteraan Di Sekitar Sekolah Menengah Daerah Kulim/bandar Baharu, Kedah Satu Pendekatan Kualitatif. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Marlina and Noordin, Shaharom (2005) Tahap Penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis Di Kalangan pelajar Pendidikan Fizik Di Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali., Faizah and Shariffudin, Rio Sumarni (2002) Pelaksanaan Kemahiran Berfikir Dalam Pengajaran Matematik Di Kalangan Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Skudai Johor Darul Takzim- Satu Kajian Kualitatif. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Alias, Rosima and Mohd Hamzah, Prof. Madya Dr Mohd Izham and Ahmad, Dr. Jamil (2013) Analisis keperluan pembangunan dan latihan kemahiran generik di IPTS bagi memenuhi keperluan majikan sektor awam / berkanun dan swasta. PhD thesis, UKM.

Ambrose, Marie Stellia and Kassim, Abu Hassan (2005) Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif (kbkk)dalam Buku teks Kimia Tingkatan Empat Kbsm:analisis Kandungan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Anasamy, Manjula and Hamdan, Abdul Rahim (2006) Mengenalpasti Tahap Kemahiran Generik Di Kalangan pelajar 5 Stp (a/ E/ J). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Andrew, Beatrice and Atan, Noor Azean (2007) Penggunaan Ict Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran: sejauh Mana Ia Meningkatkan Kemahiran Generik Guru pelatih Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Arsat, Azuan and Ramli, Jamaluddin (2004) Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif (kbkk) Dalam proses Pengajaran Guru Mata Pelajaran Kemahiran Hidup bersepadu Di Enam Buah Sekolah Menengah Sekitar Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ashmuni, Abidah (2012) Penerapan Kemahiran Generik Di Dalam Proses Pengajaran guru Sekolah Menengah Teknik Dan Vokasional Di Negeri selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang, Azam and Mohd Said, Mohd Rizal (2007) Tahap Penerapan Kemahiran Generik Dalam Pengajaran guru Kejuruteraan Di Sekolah Menengah Teknik di Negeri Kelantan Dan Negeri Terengganu. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang @ Dahalan, Saidatun Nor and Mohd Amin, Nor Fadila (2012) Pembangunan Instrumen Kemahiran Berfikir Kreatif Dalam Kalangan Pelajar Pendidikan Teknik Vokasional (pict). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ayob, Azalya and Mohd Noor, Norani (2003) Kepentingan Kemahiran Generik Di Kalangan Pekerja Di Industri Elektrik/elektronik Di Bayan Lepas, Pulau Pinang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Aziz, Siti Hawa and Sulaiman, Seth (2007) Mengenal Pasti Polo-polo Kesalahan Pelajar Dalam Kemahiran Komunikasi Dan Kemahiran Mengeksperimen Untuk Menyelesaikan Masalah Fizik Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

B

Badrulhisam, Nurul Nadia and Sulaiman, Hanim (2010) Penilaian Kendiri Pelajar Terhadap Kemahiran Insaniah Selepas Melalui Program Khidmat Baktisiswa. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Basiron, Siti Rohaida and Mohd Said, Mohd Rizal (2006) Aplikasi Kemahiran Komunikasi Bukan Lisan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Oleh Guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Kangkar Pulai Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Basri, Sharuddin and Ahmad, Adnan (2004) Penerapan Kemahiran Berfikir Dalam Pengajaran Lukisan Kejuruteraan Oleh Guru-guru Di Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Selangor. -satu Kajian Kualitatif-. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Basuni, Siti Asmaliza and Bakar, Md Nor (2010) Kajian Mengenai Penggunaan Kemahiran Berfikir Kritis Dan Kreatif Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Lima Dalam Topik Sukatan Membulat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bedu, Siti Zulipah and Bakar, Md Nor (2003) Penerapan Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif Dalam Mata Pelajaran Matematik Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Borhan, Noorashidi and Mohd Noor, Norani (2009) Penerapan Kemahiran Generik Dalam Kokurikulum Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bujang, Jumaatol Halisha and Abdol, Mat Jizat (2006) Kajian Penggunaan Kemahiran Generik Dalam Proses pengajaran Dan Pembelajaran Di Sekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

C

Che Mansor, Nur Farhana and Kailani, Ismail (2011) Tahap Kemahiran Generik Pelajar Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Mansor, Nur Ruzaini and Noordin, Shaharom (2007) Tahap Kefahaman Kemahiran Komunikasi Dan mengeksperimen Di Kalangan Pelajar Tahun Satu Program pendidikan Fizik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Mat, Che Mohd Saribuwan (2006) Kemahiran Penyelesaian Masalah Bagi Menyelesaikan Permasalahan Tajuk Matriks Mengikut Aras Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Noh, Norizan (2000) Punca-punca Kesilapan Dalam Kemahiran Penyelesaian Masalah Matematik Dikalangan Murid Tahun 4 Sk Daerah Pasir Mas Tumpat, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Yusoff, Siti Mahani and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2003) Proses Kemahiran Berfikir Pelajar Dalam Penyelesaian Masalah Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Cheah, Choon Shiuan and Uzir, Mohd Mohsin (2002) Persepsi Pelajar Terhadap Program Sekolah Ke Kerjaya (skk) Dalam Usaha Mengembangkan Potensi Dan Kemahiran Generik Pelajar Melalui Latihan Tempat Kerja (ltk). Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chen, Cheu Foong (1999) Satu Tinjauan Penguasaan Komponen-komponen Kemahiran Berfikir Secara Kritis Oleh Pel.-pel. Sains Thn. 6. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

D

Daud, Suriyana and Sulaiman, Seth (2004) Tahap Penguasaan Kemahiran Berfikir secara Kritis Dan Kreatif Dalam Mata pelajaran Sains Di Kalangan Pelajar tingkatan Dua Di Sekolah Daerah kuala Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Doraisamy, Shemala Devi and Othman, Nooraini (2011) Pengaruh Faktor Persekitaran Terhadap Tahap Pemahaman Jati Diri Pelajar Tingkatan Empat Daerah Kluang. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Dzulkafly, Azrul Hady and Subari, Kamalularifin (2002) Pengaplikasian Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif Dalam Pengajaran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Lapan Buah Sekolah Sekitar Daerah Kuala Kangsar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

E

Elias, Muhamad and Abd Rahman, Mohd Anuar (2006) Pengaplikasian Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan kreatif ( Kbkk) Dalam Pengajaran Mata Pelajaran kemahiran Hidup Di Sekolah-sekolah Menengah Akademik daerah Tanah Merah Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Embong, Nurulhakimah and M Said, Mohd Nihra Haruzuan (2007) Kajian Tinjauan Penerapan Kemahiran Generik Melalui Penggunaan E-pembelajaran Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir Jabatan Multimedia Pendidikan, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

G

Ganesh, Hema Malathi and Surif, Johari (2006) Kajian Mengenai Tahap Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif Di Kalangan Pelajar Tingkatan 4 Dalam Topik persamaan Kuadratik Dan Panduan Untuk Guru Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ghani, Roslinda and Ali, Marlina (2007) Tahap Penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis Dan Kreatif (kbkk) Dalam Mata Pelajaran Fizik Di Kalangan pelajar Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

H

Haja Mydin, Siti Nur Hani and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2007) Kemahiran Penyelesaian Masalah Dalam Tajuk Konsep Mol Di kalangan Pelajar Tingkatan Empat (4) Aliran Sains Di Daerah kota Bharu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haji Abdul Hamid, Siti Zuliana and Daud, Khadijah (2006) Tahap Penguasaan Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan kreatif (kbkk) Di Kalangan Pelajar Tingkatan Lima Dalam mata Pelajaran Kimia Tingkatan Empat Di Sekolah Menengah di Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hajizadehrivandi, Massoumeh and Abdul Majid, Norazaman (2010) The Relationship Between Emotional Intelligence And Success Of Intensive English Course Students In Utm. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamid, Rosma and Bakar, Md Nor (2003) Penggunaan Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif (kbkk) Dalam Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Elektrik Di Dua Buah Sekolah Di Buah Sekolah Di Daerah Seberang Prai, Pulau Pinang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haron, Mohd Adib and Buntat, Yahya (2007) Peranan Kegiatan Kokurikulum Dalam Menerapkan Kemahiran Generik : Satu Tinjauan Di Kalangan Jkm universiti Teknologi Malaysia Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haron, Siti Nur Rashidah and Mohd Noor, Norani (2010) Kemahiran Insaniah Dan Persediaan pelajar Ikbn Zon Selatan Memasuki Pasaran Kerja di Sektor Perindustrian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hasan Basari, Salawati and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2011) Kesesuaian Kemahiran Penyelesaian Masalah Dan kemahiran Berfikir Dalam Kurikulum Matematik Ikm Untuk memenuhi Sektor Perindustrian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hashim, Fazilah and Udin, Amirmuddin (2012) Faktor Faktor Penghalang Kepada Pelajar-pelajar berkomunikasi Dalam Bahasa Inggeris Di Adtec, melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hasrin, Norwaheda and Sulaiman, Hanim (2010) Penilaian Kendiri Pelajar Mengenai Kemahiran Insaniah selepas Melalui Program khidmat Bakti Siswa. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Che Nuraziah and Muhamad, Azhar (2010) Persepsi Guru Pelatih Pendidikan Islam Terhadap kemahiran Generik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Nor Farhana and Ismail, Sarimah (2011) Aplikasi Kemahiran Berfikir Dan Menyelesaikan Masalah Dalam Kursus Asas Rekacipta Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Nor Farhana and Ismail, Sarimah (2011) Aplikasi Kemahiran Berfikir Dan Menyelesaikan Masalah dalam Kursus Asas Rekacipta Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Rosadah and Omar, Shariff (2004) Pelaksanaan Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif dalam Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Sekolah menengah Teknik Negeri Pulau Pinang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Hamzah, Haslinda and Mohd Said, Mohd Rizal (2012) Kemahiran Interpersonal Pekerja Untuk Mengekalkan Kualiti Perkhidmatan Pelanggan Dalam Perhotelan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Nordin, Norhayatunnisha and Yahaya, Azizi (2011) Hubungan Antara Kecerdasan Intelek, Kecerdasan Emosi, Kecerdasan Spiritual Dan Gaya Asuhan Ibu Bapa Dengan Tingkah Laku Kenakalan Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Di Pontian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hung, Hsien Yang and Mohd Noor, Norani (2009) Penguasaan Kemahiran Generik Pelajar 4sph (perdana) untuk Persediaan Menceburi Bidang Perguruan Dalam mata Pelajaran Kemahiran Hidup. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

I

Ibrahim, Mohd Zuraidi and Selamat, Kandar (2006) Tahap Penguasaan Kemahiran Komunikasi Berkesan Di Kalangan Pelajar Tahun 2, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Sebagai Persediaan Bakal Guru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Idris, Maryam Syahirah and Shariffudin, Rio Sumarni (2008) Penerapan Kemahiran Generik Oleh Pensyarah Dalam pengajaran Matapelajaran Pendidikan Dan Komputer. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Fuziana and Mohd Noor, Norani (2008) Tahap Penguasaan Kemahiran Komunikasi Interpersonal Dalam Pelajar Tahun Akhir Jabatan Pendidikan Teknikal Dan Kejuruteraan, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Hassan and Bakar, Md Nor (2000) Kemahiran Berfikir Dalam Penyelesaian Masalah Matematik Tambahan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Maznah and Othman, Widad (2002) Penguasaan Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Kalangan Pelajar Tingkatan Dua Di Smk Taman Universiti. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Norsaliza and Uzir, Mohd Mohsin (2006) Pengaplikasian Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif Dalam Pengajaran Guru Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (tanaman Hiasan) Di Sekolah Menengah Rendah Daerah Segamat, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Nurul Akmal and Bakar, Md Nor (2007) Analisis Kandungan Kemahiran Berfikir Kritis Dan Kreatif Dalam Buku Teks Matematik Kbsm Menengah Atas Tingkatan Empat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Roshalizawatie and Mohd Said, Mohd Rizal (2012) Persepsi Jururawat Pelatih Terhadap Kemahiran Insaniah di Dalam Kualiti Perkhidmatan Kesihatan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

J

Jalaluddin, Shah Rizal and Hamzah, Rohana (2003) Tahap Aplikasi Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif Di Kalangan Bakal Buru Kemahiran Hidup Tahun 3 Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kemahiran Hidup). Dalam Pengajaran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Pengkhususan Kemahiran Manipulatif Tambahan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jani, Tumari and Hashim, Shahrin (2008) Amalan Kemahiran Geenerik Dalam Kalangan Guru Sekolah Rendah Zon Yong Peng. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jasni, Faeezah and Jabor, Mohd Khata (2007) Mengenalpasti Kemahiran Komunikasi Lisan, Komunikasi Bukan lisan Dan Komunikasi Interpersonel Di Kalangan Guru Pelatih semasa Menjalani Latihan Mengajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Julia, Fiona and Mohd Said, Mohd Rizal (2012) Kepentingan Kemahiran Komunikasi Dan Kemahiran Berfikir Secara Kritikal Dalam Latihan Klinikal di Kolej Perubatan Kpj. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

K

Kamrin, Sarimah and Noordin, Shaharom (2007) Tahap Penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis Pelajar Sains Tingkatan Empat Di Daerah Kulai. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kasiran, Nooraishah and Sulaiman, Seth (2004) Penguasaan Aspek Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif Di Dalam Mata Pelajaran Sains Kbsm Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Di Daerah Kuala Langat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khalid, Nurul Izzati and Shariffudin, Rio Sumarni (2003) Perlaksanaan Kemahiran Berfikir Dalam Pengajaran Pengajian Kejuruteraan Awam Di Sekolah Menengah Teknik Daerah Seremban/port Dickson, Negeri Sembilan -satu Kajian Kualitatif-. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khalip, Rohayati and Saud, Muhammad Sukri (2012) Faktor Yang Mempengaruhi Kemahiran Penyelesaian masalah Pelajar Di Sebuah Sekolah Teknik Di Kuala krai,kelantan Dari Perspektif Guru Dan Pelajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khoo, Vee Lynn and Atan, Noor Azean (2008) Penerapan Kemahiran Insaniah Di Kalangan Guru Pelatih Yang Mengambil Kursus Sains Komputer Di Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Koh, Yean Niar and Jaffri, Hadijah (2007) Satu Tinjauan Tentang Sikap Dan Masalah-masalah Guru matematik Terhadap Penerapan Kemahiran Berfikir Secara kritis Dan Kreatif (kbkk) Dalam Pengajaran Mereka Di sekolah-sekolah Menengah Kebangsaan, Kawasan Skudai, johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kong, Mei Lan and Mohd Noor, Norani (2006) Penerapan Kemahiran Komunikasi Di Kalangan Pelajar Yang Mengambil Mata Pelajaran Teknologi Pemprosesan Permakanan Ii Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kow, Suit Wan and Hamdan, Abdul Rahim (2010) Keberkesenan Pembelajaran Koperatif Terhadap Kemahiran Penyelesaian Masalah Berbanding Kaedah Traditional Pelajar Sekolah Rendah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

L

Lee, Ween Shin and Abdullah, Fatin Aliah Phang (2010) Education Development Of Utm Physics Graduates Generic Attributes From The Perspectives Of Undergraduates,lecturers And Empolyers. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Liaw, Ming Fong and Bakar, Md Nor (2010) Kajian Mengenai Penggunaan Kemahiran Berfikir Dalam topik Transformasi I Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan tiga. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Kung Siang and Selamat, Kandar (2004) Persepsi Guru-guru Terhadap Aplikasi kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif Dalam Konteks pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup bersepadu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lui, Lai Nam (2000) Penilaian Tahap Kemahiran Penyelesaian Masalah Mate. Di Kalangan Pel. Tingkatan 4 Sekolah Menengah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

M

Maalip., Halimah and Yahaya, Azizi (2000) Hubungan Konsep Kendiri Dengan Kemahiran Komunikasi Interpersonal Terhadap Pencapaian Akademik. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahat, Mahyon and Ahmad, Adnan (2006) Pengaplikasian Kemahiran Berfikir Secara Kreatif Dan Kritis (kbkk) Dalam Menyelesaikan Masalah Reka Cipta. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mamat, Noor Syafafwati and Abd Latib, Azlan (2012) Impak Kursus Utm Dan Khidmat Komuniti Terhadap kemahiran Insaniah Pelajar Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mamat, Siti Rahana and Shariffudin, Rio Sumarni (2006) Pola Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif Dalam mata Pelajaran Kimia Di Kalangan Pelajar Pintar Cerdas. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mashadi, Siti Adibah and Abu Bakar, Zainudin (2007) Tahap Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif (kbkk) Pelajar-pelajar Tingkatan 4 Dalam Matapelajaran Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Masikun, Nur Farhana and Hamzah, Rohana (2011) Tahap Kemantapan Budaya Ilmu Di Kalangan Pelajar Tahun akhir (4sph) Di Jabatan Pendidikan Teknik Dan Kejuruteraan, fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mastam, Nur Maslina and Abdul Latif, Adibah (2007) Tahap Penguasaan Kemahiran Berfikir Secara Kritis dalam Mata Pelajaran Sains Di Kalangan Pelajar tingkatan Dua Sekitar Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Noor, Nur Salwani and Sulaiman, Seth (2010) Kemahiran Berfikir Kritis Dan Kreatif Dan Hubungannya dengan Pencapaian Akademik Dalam Kalangan Pelajar pendidikan Fizik, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Soh, Aniha and Mohd Noor, Norani (2003) Keperluan Persediaan Pelajar Dari Segi Kemahiran Generik Untuk Memenuhi Keperluan Industri. Kajian Di Sekolah Menengah Vokasional Ert Azizah, J.b. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Zin, Suriani and Bakar, Md Nor (2003) Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif Dan Penyelesaian Masalah Matematik Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Adil, Surizan (2000) Analisis Kualitatif Pelaksanaan Kemahiran Berfikir Dan Kps Oleh Guru-guru Sains Sek. Ren. Di Kawasan Merlimau, Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Jali, Mohd Johaizan and Sihes, Ahmad Johari (2009) Amalan Kemahiran Generik Dalam Pembelajaran Di kalangan Pelajar Tahun Akhir Jabatan Pendidikan teknik Dan Kejuruteraan Fakulti Pendidikan, Universiti teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Nahowi, Noor Haryanti and Jabor, Mohd Khata (2007) Tinjauan Terhadap Pelajar Pendidikan Teknikal Dan Kejuruteraan Mengaplikasikan Kemahiran Generik Dalam aktiviti Bengkel. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Radzi, Husna Hariani and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2007) Kemahiran Penyelesaian Masalah Dalam Tajuk Formula Dan persamaan Kimia Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Di daerah Sik, Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Keya, Aida Yusnita and Hushin, Hassan (2012) Persepsi Terhadap Penerapan Kemahiran Generik Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Sekolah Menengah Vokasional Di Negeri Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Noor, Normala and Uzir, Mohd Mohsin (2006) Penyebatian Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif Dalam pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Minhat, Aderemy and Mustaffa, Mohamed Sharif (2010) Hubungan Kecerdasan Emosi Dengan Pencapaian Akademik Bagi Pelajar Tahun Pertama Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mini, Josephine (2011) Persepsi Pelajar Politeknik Terhadap keberkesanan Modul Soft Skills Latihan Industri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mini, Josephine and Mohd Zulkifli, Rafeizah (2011) Persepsi Pelajar Politeknik Terhadap Keberkesanan Modul Soft Skills Latihan Industri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Misman, Noor Azmil and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2007) Kemahiran Penyelesaian Masalah Dalam Tajuk Keseimbangan Daya Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Mimi Mohaffyza and Ahmad, Adnan (2006) Corak Pembelajaran Pelajar Dalam Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam Sekolah Menengah Teknij Di Negeri Johor Melalui Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Nafisah (1999) Kemahiran Berfikir Dalam Buku Teks Matematik Ring.1 Kbsm : Analisis & Cadangan Strategi Pengajaran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed Tahir, Zainab and Ahmad, Adnan (2012) Aplikasi Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif (kbkk) Dalam Pengajaran Guru Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga Bagi Tajuk Rekacipta. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed@hamid, Haniza and Abd Latib, Azlan (2012) Penilaian Kendiri Pelajar Tahun Akhir Terhadap kemahiran Insaniah Yang Diterapkan Oleh Pensyarah Di fakulti Pendidikan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohammad, Noratna and Mohd Noor, Norani (2009) Persepsi Pelajar Tahun 4 Terhadap Kemahiran Generik Di Utm Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Ali, Ibrahim (2000) Penerapan Kemahiran Berfikir Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Kbsm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Daim, Abdul Razak and Abd Latib, Azlan (2006) Tinjauan Tahap Penguasaan Kemahiran Generik Hasil Daripada Program Polibriged Yang Diikuti Di Kalangan Pelajar Semester Dua Di Politeknik Kota Kinabalu, Sabah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Esam, Nooreen and M Said, Mohd Nihra Haruzuan (2007) Tahap Kesediaan Kemahiran Generik Pelajar Tahun Akhir Yang Mengambil Mata Pelajaran Fizik (spp, Spf, Spm, Spn) Di Fakulti Pendidikan Utm, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Jaafar, Norfaizah and Mohd Said, Mohd Rizal (2012) Aplikasi Kemahiran Komunikasi Dan Kemahiran Hubungan Terapeutik Dalam Latihan Kejururawatan Di Kalangan Jururawat Pelatih. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Noor, Ahmad Firdaus and Hamdan, Abdul Rahim (2007) Hubungan Di Antara Kemahiran Generik Dan Pencapaian Akademik Pelajar Tahun 4 Pendidikan Teknik Kejuruteraan Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Skudai Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Noor, Nurul Aisah and Hamzah, Rohana (2011) Kesan Latihan Industri Terhadap Pengukuhan Kemahiran Generik Dikalangan Pelajar-pelajar Tahun Akhir Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kemahiran Hidup). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Radzi, Musliha Salma and Buntat, Yahya (2010) Aplikasi Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Melalui Pembelajaran Berasaskan Masalah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Radzi, Musliha Salma and Rajuddin, Muhd Rashid (2012) Kepentingan Kemahiran Employability: Perspektif Majikan industri Pembinaan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Rejab, Ahmad Eismat and Mohd Noor, Norani (2009) Penerapan Kemahiran Generik Dalam Pengajaran Dan pembelajaran (p&p) Di Dua Buah Kolej Komuniti Di Negeri johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Shafie, Mohd Syahrizal and Hashim, Shahrin (2010) Persepsi Guru Terhadap Kesediaan Pelajar Khas (cacat pendengaran) Dalam Menguasai Kemahiran Generik Di sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Sidek, Suzana and Ahmad, Adnan (2001) Tahap Pengintegrasian Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif Melalui Pendekatan Pedagogi Dalam Pengajaran Ekonomi Rumahtangga Di Sekolah-sekolah Menengah Akademik Di Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Taher, Noraini and Daud, Khadijah (2012) Tahap Penguasaan Kemahiran Generik Di Kalangan Pelajar semester Akhir Kursus Kejuruteraan Awam Politeknik melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Zulkifli, Mohd Faizul Firdaus and Selamat, Kandar (2003) Persepsi Guru Terhadap Penguasaan Pengetahuan Isi Kandungan Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif Dalam Konteks Pengajaran Dan Pembelajaran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Yasin / Bachok, Zulkifli and Tan, Soo Yin (2005) Kecerdasan Emosi Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Akademik Pelajar-pelajar Luar Bandar Sekolah Menengah Daerah Pontian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Motlagh, Ehsan Jaberi and Abu Bakar, Zainudin (2012) Parenting Style Of The Malaysian undergraduate Students In The Faculty Of Education, Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Musa, Nuraihan and Shariffudin, Rio Sumarni (2003) Personaliti Dan Kemahiran Berfikir Pelajar Tingkatan Satu Sekolah Menengah Daerah Pasir Puteh, Kelantan- Satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mustaffa., Faizal Yamimi and Wan Mansur, Wan Fara Adlina (2004) The Use Of Virtual Environment (moo) For Communication Skills In English. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mustapa, Rozanis and Abu, Baharin (2006) Kepentingan Kemahiran Generik Di Kalangan Bakal Pendidik. Kajian Kes: Pelajar Tahun 4, Pendidikan Teknik Vokasional, Fakulti Pendidikan, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

N

Narayanansamy, Usha and Bakar, Md Nor (2013) Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif (kbkk) Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat(4) Dalam Tajuk Kebarangkalian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ngadiman, Masliza and Yahaya, Azizi (2011) Impak Model The Big Five Personaliti, Gaya Keibubapaan Dan Kecerdasan Emosi Terhadap Prestasi Pencapaian Akademik Pelajar Tingkatan Empat Di Zon Skudai, Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ngah, Umi Kalsum and Sulaiman, Seth (2010) Tahap Penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis Dalam Kalangan Pelajar Pendidikan Fizik, Kimia Dan Sains Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ngoo, Choon Sern and Kailani, Ismail (2010) Pembangunan Dan Penggunaan Modul Statistik Berasaskan Analisis Notasi yang Melibatkan Kemahiran Berfikir Kritis Dan Kreatif. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

O

Omar, Amir and Abd Latib, Azlan (2003) Pengaplikasian Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif Dalam Pengajaran Guru Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (perkebunan/pertanian) Di Sekolah Menengah Rendah Daerah Jempol, Negeri Sembilan Darul Khusu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Omar, Jamilah and Hassan, Zainudin (2004) Pengaplikasian Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan kreatif Oleh Guru Dalam Pengajaran Mata Pelajaran kemahiran Hidup Bersepadu (ekonomi Rumah Tangga) Di sekolah Menengah Daerah Kota Bharu, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Omar, Mohamed Alfian Harris and Mustaffa, Mohamed Sharif (2010) Kestabilan Emosi Pelajar Kolej Kediaman universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Rafedah and Nordin, Aziz (2009) Perkaitan Antara Kreativiti Dan Kemahiran Penyelesaian Masalah Topik Elektrokimia Bagi pelajar Tingkatan Empat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

P

PIN, URA @ CHUM (2012) PENILAIAN PROGRAM PERINTIS USAHAWAN DI SEKOLAH RENDAH. PhD thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ponusamy, Ravi (1999) Tahap Kemahiran Berfikir Secara Kritis & Kreatif (kbkk) Murid Thn. 6 Sek. Jen. Keb. Tamil Dalam M.pelajaran Sains. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

R

Rahimi, Sri Dewi and Arsat, Mahyuddin (2009) Kemahiran Generik Dalam Latihan Industri terhadap Pembentukan Kerjaya Jurutera Di dyson Manufacturing Sdn Bhd. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ramli, M Amri and Boon, Yusof (2007) Pendapat Pelajar-pelajar Tingkatan 4 Di Dua Buah Sekolah Daerah Johor Bahru Terhadap Penyepaduan Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dalam Pengajaran Mata Pelajaran Perdagangan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ramli, Nurul Emazah and Bakar, Md Nor (2010) Kajian Mengenai Penggunaan Kemahiran Berfikir Dalam tajuk Pembezaan Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan lima. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Razali, Farawahida (2012) Tahap Kemahiran Insaniah Dalam Kalangan Pelajar Institut kemahiran Mara, Johor Bahru Daripada Perspektif Tenaga Pengajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ridzuan, Nadhirah and Mohd Said, Mohd Rizal (2010) Kemahiran Generik Yang Dikuasai Oleh Para Pelajar dalam Program F1 In School Technology Challenge Di sekolah Menengah Dalam Negeri Johor Yang Menjadi pusat Pembuatan F1: Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

S

Saad, Che Wa and Ahmad, Adnan (2002) Amalan Penyebatian Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saharom, Salizawati and Jaffri, Hadijah (2006) Kajian Tentang Tahap Pengaplikasian Kemahiran Berfikir secara Kritis Dan Kreatif Di Kalangan Pelajar Tahun 5spm dan 5spt Dalam Pengajaran Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sahim, Mohd Syukur and Yeo, Kee Jiar (2002) Penyebatian Kemahiran Berfikir Dalam Mata Pelajaran Reka Cipta Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kejuruteraan Awam/elektrik/jentera/ Kemahiran Hidup). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sahimin, Sazalie and Mohd Noor, Norani (2009) Penerapan Kemahiran Generik Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Di Kolej Yayasan Sabah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Said, Siti Khatijah and Md Johan, Othman (2007) Amalan Kemahiran Generik Dalam Pembelajaran : Kajian Terhadap Pelajar Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (pengajian Islam), Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Salleh, Mohammad Shahir and Abdullah, Nur Qistina (2012) Amalan Penyebatian Kemahiran Berfikir Dalam pengajaran Pensyarah Bagi Program Pendidikan perguruan Di Tiga Buah Universiti Tempatan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Salleh, Normah and Ali, Mohd Fadzli (2007) Mengkaji Hubungan Di Antara Pembelajaran Koperatif (kemahiran Generik) Dengan Kemahiran Menggunakan e-pembelajaran Di Kalangan Pelajar Yang Mengambil subjek Telekomunikasi Dan Rangkaian Di Fakulti pendidikan, Utm, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Salleh, Razali (1999) Kajian Penggunaan Kemahiran Berfikir Secara Kritis & Kreatif (kbkk) Dalam M.pelajaran Matematik Kbsm Ting.4 Sek. Men. Daerah Tumpat, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sapaat., Sanif and Subari, Kamalularifin (2002) Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif (kbkk) Dalam Penyebatian Pengajaran Dan Pembelajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Sekolah Menengah Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sapari, Norhayati and Mansor, Md Idris (2001) Aplikasi Kemahiran Berfikir Dalam Pengajaran Guru-guru Di Sekolah Sekitar Daerah Kota Tinggi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Selamat, Muhamad Salam and Daud, Khadijah (2009) Tahap Penguasaan Kemahiran Generik Dikalangan Pelajar 4 Sph fakulti Pendidikan, Utm Sewaktu Menjalani Latihan Mengajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shabri, Nurhafizah and Mohd Noor, Norani (2012) Penerapan Kemahiran Generik Di Kalangan Pensyarah Dan pelajar Semester Akhir Diploma Jabatan Kejuruteraan Di politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah, Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shafain, Nur Nashuha and Mohd Noor, Norani (2009) Kepentingan Penguasaan Kemahiran Generik Dikalangan Pelajar Tahun Akhir 4 Sph (perdana) Fakulti Pendidikan, Utm Sebagai Persediaan Bakal Guru Di Sekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shah Rooni, Mohd Wafi and Ramli, Jamaluddin (2011) Hubungan Kecerdasan Spiritual Dengan Kualiti Kehidupan mahasiswa Jptk Fakulti Pendidikan Universiti teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shahadan, Shahniza and Mohd Kosnin, Azlina (2007) Amalan Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif (kbkk) Dalam Mata Pelajaran Sejarah Kbsm tingkatan Empat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shim, Lhi Shwo and Aris, Baharuddin (2005) Penggunaan Multimedia Dalam Pembelajaran Kemahiran Generik Di Kalangan Pelajar:satu Kajian Kes Ke Atas Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Garam,kinabatangan,sandakan,sabah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sidi, Fadillah and Hashim, Shahrin (2009) Persepsi Pelajar Semester Akhir 4 Sph Terhadap penerapan Kemahiran Keusahawanan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sinone, Rafidah and Harun, Jamaludin (2007) Pembelajaran Kolaboratif Subjek Biologi Dengan Sokongan Aplikasi Multimedia Dan Kesannya Terhadap Kemahiran Generik Pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Smoh, Asiah (1999) Cadangan Pelaksanaan Pengajaran Kemahiran Berfikir Matematik Thn. 1. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Su Juih, Ho and Kailani, Ismail (2011) Tahap Penguasaan Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif Dikalangan Pelajar Matematik Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Subari, Halimatusadiah and Othman, Nooraini (2011) Hubungan Kecerdasan Emosi Dengan Pencapaian Akademik Pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

T

T. Daud, Tuan Mohd Has wadi and Abdullah, Nur Qistina (2009) Penerapan Kemahiran Generik Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir Kursus Kemahiran Hidup Fakulti Pendidikan, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tambi, Norliana and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2010) Kemahiran Penyelesaian Masalah Matematik Dalam Kalangan pelajar Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Soo Yin and Yamin, Sulaiman (2002) Pemahaman Guru Sains Kbsm Terhadap Pengetahuan Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif (kbkk). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Timmong, Erdiana and Abdul Latif, Adibah (2006) Satu Kajian Kes Tahap Kesedaran Terhadap Kepentingan kemahiran Generik Dalam Usaha Melahirkan Graduan cemerlang Di Kalangan Pelajar Fakulti Pendidikan, universiti Teknologi Malaysia (utm). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tong, Yia Ting and Ahmad, Adnan (2003) Pengamalan Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif (knkk) Dalam Pengajaran Kemahiran Hidup Bersepadu, Daerah Kulai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tuan Ismail, Nik Mohd Zulkifli and Mohd Yusof, Sanitah (2004) Pengaplikasian Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan kreatif (kbkk) Dalam Corak Pengajaran Guru Mata pelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah Daerah pasir Mas - Tumpat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tugiman, Siti Aisyah and Abd Wahid, Nur Husna (2011) Tahap Kemahiran Menyelesaikan Masalah Dan Berkomunikasi Dalam Kalangan Pelatih Kolej Kemahiran Belia Nasional, Pontian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tukijan, Nurul Hidayah and Arsat, Mahyuddin (2009) Amalan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Tahun Empat Fakulti kejuruteraan Elektrik Dalam Menguasai Kemahiran generik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

W

Wan Jusoh, Wan Mustaffa and Junaidi, Juhazreen (2008) Tinjauan Keberkesanan Penerapan Kemahiran Generik kepimpinan Dan Keusahawanan Dikalangan Pelajar fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Muhamed Sabri, Wan Nursyatila and Udin, Amirmuddin (2012) Tahap Kemahiran Insaniah Dikalangan Pelatih Giatmara Di kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Salim, Wan Shahida Fazira and Abdullah, Nur Qistina (2012) Pengintegrasian Kemahiran Berfikir Dalam Mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Sekolah Menengah di Empat Daerah Selatan Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wong, Mun Yee and Mohd Noor, Norani (2006) Persepsi Pelajar Tahun 2 Sph Terhadap Penguasaan kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif (kbkk) dalam Subjek Lukisan Kejuruteraan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wong, Shui Wah and Othman, Widad (2004) Kajian Penggunaan Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan kreatif (kbkk) Dalam Mata Pelajaran Lukisan kejuruteraan Tingkatan Empat Sekolah Menengah Teknik johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wong, Wei Sian (2000) Penyerahan Kemahiran Berfikir Dalam Pengajaran Sains Kbsm Di Kalangan Guru-guru Di Daerah Kuala Kangsar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Y

Yasir, Sasman @ Sulieman (1996) Satu Analisis Terhadap Kemahiran Berfikir Dalam Pelajaran Membaca Dan Memahami Berdasarkan Buku Teks Bahasa Malaysia Ting. 1,2 Dan 3(dbp). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yokiron, Mohd. Hairool Nizam and Udin, Amirmuddin (2012) Penguasaan Amalan Kemahiran Generik Pelajar Tingkatan empat Sekolah Menengah Vokasional Di Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yong, She Sheh and Othman, Widad (2005) Penerapan Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif (kbkk) dalam Strategi Pengajaran Pendidikan Teknik Dan Vokasional Di Kalangan Guru Teknikal Di Sekolah Menengah Teknik, Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusoff, Meriam and Mustaffa, Mohamed Sharif (2007) Tahap Keyakinan Kemahiran Generik Di Kalangan Pelajar : Kajian Kes Di Salah Sebuah Kolej Kediaman Kediaman Di Utm, Kampus Skudai, johor Bahru, Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusoff, Rose Maini (1992) Komunikasi Yang Baik Sebagai Penggerak Kepada Pembalajaran Yang Berkesan Di Smv. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusoff, Siti Hajar and Jabor, Mohd Khata (2012) Kesediaan Pelatih Institut Kemahiran Mara Untuk Memasuki sektor Industri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusuf, Marline (2007) Mengkaji Hubungan Di Antara Kemahiran Generik Dengan Pencapaian Akademik Pelajar Tahun Akhir Yang Mengambil Mata Pelajaran Fizik (spf, Spm, Spn Dan Spp) Di Fakulti Pendidikan Utm Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Z

Zaba, Fattima Zahara and Ali, Marlina (2007) Tahap Penguasaan Pelajar Tingkatan Empat Terhadap Komponen Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif (kbkk) Dalam Matapelajaran Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zainudin, Muhamad Yusuf and Mohd Noor, Norani (2009) Penerapan Kemahiran Generik Dalam Kalangan Pelajar kolej Komuniti Sabak Bernam Selangor Semasa Latihan industri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zakaria, Mohamad Kamil and Abd Latib, Azlan (2012) Peranan Kursus Latihan Vokasional Dalam membangunkan Kemahiran Insaniah Di Kalangan Penghuni penjara Di Negeri Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zulkifli, Farah and Abd Hamid, Mohd Zolkifli (2003) Persepsi Majikan Terhadap Keperluan Kemahiran Generik Di Kalangan Pekerja Industri Kecil Sektor Pemprosesan Makanan Di Daerah Hulu Langat, Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

This list was generated on Thu Jul 9 14:37:15 2020 +08.