Items where Subject is "Special Education > Special Education"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | R | S | W | Y | Z
Number of items at this level: 90.

A

ABDULLAH, MOHDANUAR (2012) KEBERKESANAN KAEDAH MULTISENORI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU KANAK-KANAK DISLEKSIA. PhD thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Abd Aziz, nurbieta (2011) The Occupational Therapy And A Client With Autism: A Case Study. In: International Conference In Special Education, 22 - 3 Disember 2011, Hotel Mahkota, Melaka.

Abdul Halim, Ahmad Azwan and Yasin, M.al-muzzammil (2010) Masalah Yang Dihadapi Oleh Guru Pendidikan Khas Di Dua buah Sekolah Pendidikan Khas Di Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Nur Leenna and Rajuddin, Muhd Rashid (2009) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja Dikalangan Pekerja Orang Kurang Upaya (oku) Di Johor Area Rehabilitation Organisation (jaro). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Shukor, Jalilah and Abd Rahman, Mohd Anuar (2003) Motivasi Kerja Guru-guru Yang Mengajar Di Tiga Buah Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Mai Shihah and Jani, Julismah and Abdullah, Nusuruddin A Preliminary Study To Compare Motor Skills Ability Among People With Albinism In Malaysia And Australia. Jurnal Bitara, Volume.

Abu Kassim, Azleen Fazlia and Subari, Kamalularifin (2003) Faktor-faktor Yang Menentukan Kepuasan Kerja Di kalangan Guru-guru Resos Di Sekolah Harian Biasa Yang melaksanakan Program Percantuman Pendidikan Khas Di daerah Johor Bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Noor Aini and Mahamod, Zamri and Aziz, Zahara Pengajaran Kemahiran Komunikasi Bagi Murid-murid Bermasalah Pembelajaran Teruk. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, Volume.

Ahmad, noor Aini Inventori Berbudayakan Malaysia Untuk Murid-murid Bermasalah Pembelajaran Teruk Tanpa Komunikasi. Koleksi Hasil Penyelidikan Pendidikan, ,,2012.

Ahmad Alkaff, Syed Othman and Mustaffa, Mohamed Sharif (2010) Kemurungan Di Kalanganwarga Tua. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Nowawi, Mohd Rahmat and Safar, Ajmain (2002) Pelaksanaan Pembelajaran Al-quran Dengan Menggunakan Tulisan Braille Terhadap Pelajar-pelajar Cacat Penglihatan Di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Princess Elizabeth, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Asiah and Abd Ghani, Faizah (2010) Fenomena Gaya Bercinta Dengan Kecenderungan Salah laku Seksual : Dalam Kalangan Pelajar Sekolah menengah Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Alias, azila and Mohamad Jaafar, Anis Norma and Hussein, Hashimah (2011) The Usage Of Pma In Teaching Of Early Numbers Among Preschool Children. In: International Conference In Special Education, 8 - 3 Disember 2011, Hotel Mahkota, Melaka.

Ariffin, azli and Yusof, Abu Bakar (2011) Pembinaan Kreativiti Kanak-kanank Melalui Amalan Muzikal: Kepercayaan Dan Amalan. In: International Conference In Special Education, 9 - 3 Disember 2011, Hotel Mahkota, Melaka.

Arifin, abd. Kadir (2011) Pembelajaran Pendidikan Islam Dalam Kalangan Pelajar Bermasalah Pendengaran. In: International Conference In Special Education, 1 - 3 Disember 2011, Hotel Mahkota, Melaka.

Ayob, aminah (2011) Program Pendidikan Khas Di Malaysia: Kajian Feasibiliti Dan Kajian Keberkesanan Program Pendidikan Khas Integrasi-inklusif Untuk Kementerian Pelajaran Malaysia Dan Implikasinya Kepada Negara. In: International Conference In Special Education, 6 - 3 Disember 2011, Hotel Mahkota, Melaka.

B

Badaruddin, marzaida and Majid, Zulhasmi (2011) Pelaksanaan Dan Permasalahan Kegiatan Kokurikulum Sekolah Rendah Di Program Pendidikan Khas Integrasi (ppki) Bermasalah Pembelajaran Di Sebuah Sekolah Daerah Manjung, Perak. In: International Conference In Special Education, 18 - 3 Disember 2011, Hotel Mahkota, Melaka.

Bari, Safani (2012) Kaedah Pengajaran Konstektual Bahasa Melayu Dalam Kalangan Murid-Murid Bermasalah Pendengaran. PhD thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

C

Che Berahim, Nooraziela and Yeo, Kee Jiar (2011) Harapan Ibu Bapa Terhadap Pendidikan, Pekerjaan Dan pengurusan Kehidupan Anak Sindrom Down. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

D

Daud, abd Rahman and Jais, Samsiah (2011) Integrasi Teknologi Pendidikan Dalam Pendidikan Khas. In: International Conference In Special Education, 3 - 3 Disember 2011, Hotel Mahkota, Melaka.

E

Edwin, Susan (2012) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kurangnya Pengambilan Golongan Orang Kelainan Upaya (oku) Bekerja Di Sektor Swasta. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

G

Gnana Piragasam, Grace Annammal and Abd. Majid, Prof. Madya Dr. Rosadah (2015) Apresiasi Muzik dan hubungannya dengan ciri-ciri aktualisasi diri pelajar pintar dan berbakat. PhD thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

H

Haji Jahaya, Sanisah and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2002) Perbandingan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Guru-guru Pendidikan Khas Pendidikan Biasa Di Sekolah Rendah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Noorfaziha and Mohd Ali, Prof Madya Dr. Manisah (2014) Tahap keterlibatan murid ketidakupayaan penglihatan di sekolah. Masters thesis, UKM.

Hassan, Noorfaziha and Mohd Ali, Prof. Madya Dr.Manisah (2014) Tahap keterlibatan murid ketidakupayaan penglihatan di sekolah. Masters thesis, UKM.

Hassim, shahida (2011) Hubungan Penglibatan Ibu Bapa Dengan Pencapaian Akademik Pelajar Bermasalah Penglihatan. In: International Conference In Special Education, 25 - 3 Disember 2011, Hotel Mahkota, Melaka.

Hj Mohamed, Abdul Rahman and Bilal Ali, Mohamad (2003) Keberkesanan Perisian Mari Membaca Dalam Pembelajaran Bahasa Melayu Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Bagi Membina Ayat Mudah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hosshan, kamaliah (2009) Satu Tinjauan Awal Tentang Komunikasi Dan Interaksi Murid Autistik Dalam Bilik Darjah. In: Persidangan Kebangsaan Kaunseling, 3-5 Nov 2009, Kuala Lumpur,malaysia.

Hussein, hashimah and Alias, Azila and Mohamad Jaafar, Anis Norma (2011) Tinjauan Sikap Pelajar Diploma Pendidikan Prasekolah Terhadap Pengajaran Awal Sains Kanak-kanak Prasekolah. In: International Conference In Special Education, 12 - 3 Disember 2011, Hotel Mahkota, Melaka.

I

Ibrahim, haniz (2012) Kajian Pelaksanaan Kemahiran Vokasional Terhadap Murid Bermasalah Pembelajaran Di Program Pendidikan Khas Integrasi (ppki) Sekolah Menengah Negeri Selangor. In: International Conference In Special Education, 10-12 Apr 2012, Melaka,malaysia.

Ibrahim, haniz (2012) Pelajar-pelajar Yang Gagal Matematik Upsr:adakah Mereka Diskalkulia. In: International Conference In Special Education, 10-12 Apr 2012, Melaka,malaysia.

Ibrahim, haniz and Appalanaidu, Suppramani (2011) Profil Dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Bekerja Pembantu Pengurusan Murid (ppm) Pendidikan Khas - Saut Tinjauan Di Daerah Hilir Perak. In: International Conference In Special Education, 11 - 3 Disember 2011, Hotel Mahkota, Melaka.

Ismail, abdul Munir (2012) Mengenali Dan Memahami Budaya Orang Pekak. In: Technology Science Social Science Humanities International Conference, 14-15 Nov 2012, Kedah,malaysia.

Ismail, abdul Munir (2012) Mengenali Kaedah Orang Pekak Berkomunikasi. In: International Conference On Public Policy & Social Science, 15-16 Dis 2012, Melaka,malaysia.

J

Ja afar, Zuraidah and Abu Bakar, Zainudin (2008) Perhubungan Di Antara Tahap Tekanan Dengan Kemahiran ibubapa Yang Mempunyai Anak-anak Autistik di Daerah Johor Bahru, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jalal, fauziah Hanim and Badaruddin, Marzaida and Hashim, Ibrahim and Abd Samad, Nazariah and Ibrahim, Haniz and Sumari, Melati (2011) Pendidikan Solat Dalam Kalangan Kanak-kanak Berkeperluan Khas Berdasarkan Pendekatan Keibubapaaan Luqman Al-hakim. In: International Conference In Special Education, 10 - 3 Disember 2011, Hotel Mahkota, Melaka.

Jamil, norly and Idris, Izazol and Yusuf, Robeah (2011) Penceritaan Dalam Pembelajaran Awal Kanak-kanak. In: International Conference In Special Education, 21 - 3 Disember 2011, Hotel Mahkota, Melaka.

Jantan, Ramlah and Abdul Shukor, abdul Aziz and Masran, md Nasir and Nachiappan, suppiah Tahap Kebolehpercayaan Dalam Kalngan Murid Orang Asli (pemulihan). Maaysian Education Dean Council Journal, Volume.

Jubri, Nurashikin and Ibrahim, Halijah (2010) Menganalisa Perbezaan Pergerakan Payudara Menggunakan Dua Jenis Bra Dengan Dua Tahap Kelajuaan Berbeza Semasa Berlari. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jusoh, Mazuin and Yeo, Kee Jiar (2010) Umur Pencapaian Perkembangan Domain Pengurusan Diri Dan sosioemosi Dalam Kalangan Kanak-kanak Sindrom Down Di bawah Umur 6 Tahun. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

K

Kamaruddin, Zainal Rashid and Othman , Prof. Madya Dr. Norasmah and Hamzah, Prof. Madya Dr. Mohd Izham (2014) Proses latihan tenaga pengajaran bagi orang kurang upaya jabatan kebajikan masyarakat. PhD thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Kamaruddin, kamarulzaman (2008) Development Of Educational Programs For Children With Autism In Malaysia. In: International Workshop Symposium On Lesson Study, 23-25 Ogos 2008, Yogyakarta,indonesia.

Kamarudin, kamarulzaman and Nordin, abu Bakar Communication In Families Of Children With Intellectual Diability. The Official Journal Of The National Association Of Special Education, Volume.

Kamaruzaman, Nurulziha and Jusoh, Yahaya (2009) Kesesuaian Pelaksanaan Program Pendidikan Khas di Politeknik Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khalid, Gulson Begum and Mohd. Yasin, Dr. Mohd. Hanafi (2013) Amalan terbaik permuafakatan ibu bapa di sekolah program pendidikan khas masalah pembelajaran dari perspektif guru. PhD thesis, UKM.

Khoo, Tong Ein and Rajuddin, Muhd Rashid (2006) Pengharapan Pelatih Orang Kurang Upaya (oku) Terhadap program Latihan Pemulihan Yang Dijalankan Di Pusat pemulihan Dalam Komuniti (pdk) Jitra, Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kway, Eng Hock and Mohd Salleh, Norani and Abd Majid, Rosadah Slate And Stylus: An Alternative Tool For Braille Writing. Procedia Social And Behavioral Sciences, Volume.

Kway, Eng Hock (2012) Perbandinagn kaedah A-J+3+6 Dengan Kaedah konvensional Dalam Penulisan Baraille Gred 1 Menggunakan Slate Dan Stylus. PhD thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Kway, eng Hock (2009) Braille Writing With Slate And Stylus For Visually Impaired Students In Malaysia:a Pilot Study. In: International Conference On Teaching And Learning, 23-25 Nov 2009, Kuala Lumpur,malaysia.

Kway, eng Hock (2008) Openbook Pembaca Setia Pelajar Cacat Penglihatan. In: Konvensyen Pendidikan Nasional, 2-3 Jun 2008, Perak,malaysia.

Kway, eng Hock (2008) Slate And Stylus:pen Dan Kertas Pelajar Bermasalah Penglihatan. In: International Conference On The Education Of Learner Diversity, 26-27 Ogos 2008, Putrajaya,malaysia.

Kway, eng Hock and Abdul Aziz, nurbieta and Mohd Salleh, norani and Abdul Majid, rosadah (2012) Braille Writing Using Slate And Stylus Is Not Writing Backward. In: 5th Upsi-upi Conference On Education, 1-3 Okt 2012, Selangor,malaysia.

Kway, eng Hock and Mohd Salleh, Norani and Abdul Majid, Rosadah (2011) Braille Writing Using Slate And Stylus. In: International Conference In Special Education, 15 - 3 Disember 2011, Hotel Mahkota, Melaka.

L

Loy, chee Luen and Jeffry, Fathin (2011) Luahan Perasaan Kanak-kanank Menerusi Lukisan Figura. In: International Conference In Special Education, 16 - 3 Disember 2011, Hotel Mahkota, Melaka.

M

Mad Ali, Suzila and Jabor, Mohd Khata (2012) Orientasi Masa Depan Pelatih Orang Kelainan Upaya Setelah Mengikuti Latihan Kemahiran Di Salah Sebuah bengkel Pemulihan Di Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Malakando, Thilageswarry and Omar, Abdul Hafidz (2001) Perbandingan Tahap Keseimbangan Antara Kanak-kanak Pekak Dan Kanak-kanakbuta Di Pulau Pinang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Masran, Md Nasir and Jantan, Ramlah and Nachiappan, Suppiah and Shukor, Abd Aziz and Mustapha, Roslinda Tahap Kebolehbacaan Dalam Kalangan Murid Orang Asli (program Pemulihan) Di Sekolah Kebangsaan Brincang (pahang) Dan Sekolah Kebangsaan Batu 14 Tapah (perak). Medc Journal, Volume.

Masran, md Nasir and Harun, Nor Aimi (2011) Simptom-simptom Stres Dalam Kalangan Kanak-kanak Berbakat. In: International Conference In Special Education, 19 - 3 Disember 2011, Hotel Mahkota, Melaka.

Md.lazin @ Md.lazim, Siti Zainab and Ramli, Jamaluddin (2010) Kemurungan Dalam Kalangan Penghuni Rumah Anak Yatim Di Daerah Kota Bharu, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Junaidah and Nik Yaacob, Nik Rosila (2013) KAJIAN TENTANG KEPUASAN BEKERJA DALAM KALANGAN GURU-GURU PENDIDIKAN KHAS (A STUDY ON JOB SATISFACTION AMONG SPECIAL EDUCATION TEACHERS). Asia Pacific Journal of Educators and Education, 28. pp. 103-115.

Mohamad, Shamsudin and Ahmad, Dr. Jamil (2013) Penilaian perlaksanaan program pemulihan khas di sekolah rendah. PhD thesis, UKM.

Mohamad Jaafar, anis Norma and Alias, Azila and Hussein, Hashimah (2011) Permata Sekitar Negeri Sembilan. In: International Conference In Special Education, 7 - 3 Disember 2011, Hotel Mahkota, Melaka.

Mohamad Salleh, Norshidah and Mohd Jelas, Prof Dato’ Dr. Zalizan (2013) Profil kemahiran sosial murid berkeperluan khas penglihatan dan murid tipikal : Satu kajian diskriptif. PhD thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohd Hairul Quah, Norhaleyza and Yeo, Kee Jiar (2011) Harapan Ibu Bapa Terhadap Masa Depan Anak Bermasalah pembelajaran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Jais, samsiah and Daud, Abd Rahman and Mohammad Arip, Mohammed Aziz Shah and Syed Salim, Syed Sofian (2011) Peranan Kaunselor Dalam Pembentukan Persekitaran Dan Pengalaman Sekolah Yang Positif Dalam Kalangan Pelajar Berkeperluan Khas. In: International Conference In Special Education, 24 - 3 Disember 2011, Hotel Mahkota, Melaka.

Mohd Rasit, Noor Azizah and Yeo, Kee Jiar (2011) Harapan Ibu Bapa Terhadap Pendidikan, Pekerjaan Dan pengurusan Kehidupan Anak Autisme. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Yasin, Mohd Hanafi and Toran, Hasnah and Tahar, Mohd Mokhtar and Bari, Safani and Nadirah Ibrahim, Siti Nur and Zaharudin, Rozniza BILIK DARJAH PENDIDIKAN KHAS PADA MASA KINI DAN KEKANGANNYA TERHADAP PROSES PENGAJARAN (CURRENT SPECIAL EDUCATION CLASSROOM AND ITS LIMITATIONS TOWARDS TEACHING PROCESS). Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 28, 1–9, 2013.

Mohd Yatim, ab Aziz and Saper, md Noor and Mohd Noor, amelia (2012) Penggunaan Kemahiran Belajar 5 Domain Dalam Kalangan Oku Pekak Dan Bisu. In: Konvensyen Antarabangsa Pendidikan Khas, 12-13 Apr 2012, Melaka,malaysia.

Mohd Yusof, Madinah and Mohd Yasin, Prof Madya Dr Mohd Hanafi (2014) Pelaksanaan program transisi kerjaya pendidikan khas bermasalah pendengaran. PhD thesis, UKM.

Mohd Zain, Ahmad Fairus and Yeo, Kee Jiar (2011) Harapan Ibu Bapa Terhadap Masa Depan Anak Cerebral Palsy. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mokri, Marlia and Abd Latib, Azlan (2006) Sejauhmanakah Sikap Dan Pandangan Pengunjung terhadap Kemudahan Yang Disediakan Oleh Pusat membeli Belah Bagi Golongan Orang Kurang Upaya (oku) di Sekitar Tampoi, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mokshein, siti Eshah (2011) Our Special Boy Nino - A Case Of Multiple Disabilities. In: International Conference In Special Education, 26 - 3 Disember 2011, Hotel Mahkota, Melaka.

Mokshein, siti Eshah (2012) Our Special Boy Nino:a Case Of Multiple Disabilities. In: Seminar Antarabangsa Pendidikan Khas, 10-12 Apr 2012, Melaka.

Mottan, kannamah (2011) How Early Intervention Helped A Hearing Impaired Pupil Succeed In Life: A Case Study. In: International Conference In Special Education, 14 - 3 Disember 2011, Hotel Mahkota, Melaka.

Mottan, kannamah (2012) Remedial And Special Classes In Tamil Schools:a Need Or A Revamp. In: Ewrf Educational Conference, 14-16 Sept 2012, Kuala Lumpur,malaysia.

Muhammad, kamaliah and Sulaiman, Hasmilini (2011) Persepsi Guru Terhadap Pelaksanaan Rancangan Pendidikan Individu (rpi) Dlaam Program Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran. In: International Conference In Special Education, 13 - 3 Disember 2011, Hotel Mahkota, Melaka.

Mukhtar Singh, Shareender Kaur and Abd Latib, Azlan (2004) Keupayaan Guru Di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Dalam Menerapkan Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Di Kalangan Pelajar Kurang Upaya Di Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

N

Nasri, Mohd Sofi and Rajuddin, Muhd Rashid (2010) Persepsi Pekerja-pekerja Orang Kurang Upaya (bisu Dan Pekak) Terhadap Penerimaan Mereka Yang Bekerja Di Industri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

R

Raja Mohan, Shanthi Bavani and Ninggal, Mohd Tajudin (2012) The Psychological Poverty And The Influence Of Family And Friends Social Support Among Juvenile Sex Offenders In Malaysia. ["eprint_fieldopt_thesis_type_PhD" not defined] thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ramakrishnan, Rubashini and Mohammad Salleh, Dr. Norshidah (2014) Pembangunan dan penilaian perisisan pembelajaran Bahasa Melayu topik kata penguat untuk murid bermasalah pendengaran. Masters thesis, UKM.

Razali, mahani and Bacotang, Juppri (2011) Kesan Pelaksanaan Aktiviti Modul Literasi Awal (m.u.l.a) Terhadap Kemahiran Literasi Awal Kanak-kanak Taska: Satu Kajian Kes. In: International Conference In Special Education, 17 - 3 Disember 2011, Hotel Mahkota, Melaka.

Razalli, abdul Rahim and Md Salleh, Norani (2011) Kerangka Teoritikal Pembinaan Model Pengajaran Berasaskan Bahasa Isyarat Dalam Pengajaran Bahasa Melayu Murid Pekak. In: International Conference In Special Education, 2 - 3 Disember 2011, Hotel Mahkota, Melaka.

S

Shahari, Rosnita and Abd Latib, Azlan (2006) Tanggapan Usahawan Industri Kecil Dan Sederhana (iks) kerepek Ubi Dan Pisang Di Sekitar Batu Pahat Terhadap kemampuan Golongan Orang Kurang Upaya (oku) Untuk bekerja Dalam Industri Mereka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Subramaniam, Valli and Ibrahim, Halijah (2009) Prestasi Kemahiran Motor Kanak Kanak Spastik menggunakan Mccarron Assesment Of Neuromuscular development. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

W

Wong, Shiau Mei and Rahabah, Abdhamid (2002) Perbandingan Masa Reaksi Audio Antara Kanak-kanak Buta Dengan Kanak-kanak Celik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Y

Yusof, Yuhanis and Abdul Manaf, Jamilah (1999) The Effectiveness Of Teaching New Vocabulary Throught Guided Activities To The Year 3 (2) Hearing Impaired Students Of Sek. Ren. Khas Kanak-kanak Cacat Pendengaran,taman Ungku Tun Aminah, J.bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusof, mohamed Fauzi and Mat Zain, Noraida (2011) Hubungan Antara Kesedaran Metakognisi, Motivasi, Iklim Sekolah Dan Pencapaian Akademik Murid Pemulihan Khas. In: International Conference In Special Education, 20 - 3 Disember 2011, Hotel Mahkota, Melaka.

Yusuf, abu Bakar and Osman, Nurul Zakiah (2011) Faktor Minat Murid Bermasalah Pendengaran Di Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Mohamed Al-bukhary Terhadap Pendiidkan Teknik Dan Vokasional. In: International Conference In Special Education, 5 - 3 Disember 2011, Hotel Mahkota, Melaka.

Z

Zainol, Mahfuzah and Abdul Majil, Prof madya Dr Rosadah (2014) Intervensi terapi carakerja dalam kemahiran motor murid masalah koordinasi. Masters thesis, UKM.

Zakaria, Mohammad Khairul Nizam and Shariffudin, Rio Sumarni (2002) Satu Tinjauan Tentang Celik Komputer Di Kalangan Pelajar Pendidikan Khas (cacat Pendengaran) Di Sekolah Menengah Kebangsaan Aminuddin Baki, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

This list was generated on Thu Jul 9 04:22:01 2020 +08.