Items where Division is "Universiti Utara Malaysia" and Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: | A | B | C | D | H | I | J | K | L | M | O | P | R | S | T | V | Y
Number of items: 135.

Abdul Ronif, Jamaludin and Ahmad Jelani, Shaari (2012) Tahap Pengetahuan Dn Amalan Penggunaan Komputer Guru Pelatih Pismp. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Abdull Sukor, Shaari (2012) Kaedah Dan Gaya Pengajaran Dalam Kursus Ekonomi Matematik: Hubungannya Dengan Pencapaian Pelajar Di Universiti Utara Malaysia. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Airulliza, Baharum and Fauziah, Abdul Rahim (2012) Minat Pelajar Tingkatan Empat Terhadapa Mata Pelajaran Pendidikan Seni Visual. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Aminuddin, Jusoh @yusof and Surendran, Sankaran (2012) Kemudahan Ict, Tahap Kemahiran Dan Sikap Terhadap Pengintergrasian Ict Dalam Pengajaran Dalam Kalangan Guru Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (sabk). ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Aminudin, Yusof@jusoh and Surendran, Sankaran (2012) Kemudahan Ict, Tahap Kemahiran Dan Sikap Terhadap Pengintegrasian Ict Dalam Pengajaran Dalam Kalangan Guru Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (sabk). ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Anis Amiza, Adnan and Shuhaili, Shamsudin (2012) Hubungan Kepimpinan Ketua Panitia Mata Pelajaran Dengan Kerja Berpasukan Ahli Panitia Di Sekolah-sekolah Menengah Agama Daerah Kota Setar. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, uum.

Anuar, Ahmad and Norazlinda, Saad (2012) Kajian Keberkesanan Pengurusan Aset Di Sekolah Menengah Bantuan Kerajaan Di Daerah Larut Matang Dan Selama. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Ayu Suhana, Wan Jan and Norazlinda, Saad (2012) Hubungan Antara Kepuasan Kerja Dengan Komitmen Guru Di Sekolah Menengah Agama Bantuan Kerajaan Di Negeri Perlis. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Azimah, Mohamad and Ahmad Jelani, Shaari (2012) Kesan Pengajaran Berasaskan Koswer Ke Atas Pencapaianmatematik Dalam Kalangan Pelajar Kognitif Rendah. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Azirah, Seman and nafisah, Mahmud (2012) Pelaksanaan Pengajaran Berasaskan Amali: Satu Kajian Kes. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Benanta, Salleh and Abdull Sukor, Shaari (2012) Kefahaman Guru-guru Penolong Kanan Terhadap Amalan Penyeliaan Pengajaran Dan Pembelajaran. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Delincing, Lumasa and Ahmad Jelani, Shaari (2012) Hbungan Tahap Kecerdasan Emosi Dengan Pencapaian Akademik Pelajar Sekolah Menengah. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Faridah, Che Kub and Yahya, Don (2012) Tahap Amalan Kepimpinan Pelajar Unit Beruniform Sekolah Menengah Kebangsaan Daerah Kota Bharu, Kelantan. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, uum.

Farrah Natasya, Abdul Ghani and Kamarulzaman, Md.ali (2012) Amalan Penyeliaan Pengajaran Dan Pembelajaran Di Bilik Darjah Dan Hubungannya Dengan Komitmen Kerja Guru. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Hafizah, Abd Hamid and Lee, Seung Chun (2012) Pygmalion Effect In Language Learning: How Does It Perfect Students' Anxiety Level During Speaking Task? ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Hasmizu, Hasan and Yaakob, Daud (2012) Kepimpinan Transformasional Dan Kepimpinan Berkhidmat Pengetua Sekolah Berprestasi Tinggi Dan Sekolah Berprestasi Tinggi Dan Sekolah Berprestasi Rendah Di Kuala Krai, Kelantan. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, uum.

Herawati, Masauda and Surendran, Sankaran (2012) Persepsi Guru-guru Prasekolah Daerah Kuala Terengganu Selatan Terhadap Penggunaan Ict Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Herawati @ Maslinah, Masauda and Surendran, Sankaran (2012) Persepsi Guru-guru Prasekolah Daerah Kuala Terengganu Selatan Terhadap Penggunaan Ict Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Izzah, Ismail and Surendran, Sankaran (2012) Penggunaan Laman Rangkaian Sosial Dalam Kalangan Pelajar Pra Universiti Di Daerah Marang. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Jekop, Sagina and Abdull Sukor, Shaari (2012) Stail Kepimpinan Guru Besar Dan Hubungannya Dengan Motivasi Guru-guru Sekolah Rendah Di Kota Marudu Sabah. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Joekim Sam, Yusuf (2012) Pengaruh Ibu Bapa Terhadap Pencapaian Akademik Anak-anak Di Sekolah. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, uum.

Jude, James and Mohd. Zailani, Mohd. Yusoff (2012) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Stres Kerja Dalam Kalangan Guru-guru Sekolah Menengah. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Julaidah, Salleh (2012) Kecerdasan Emosi (eq) Dalam Kalangan Pelajar. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, uum.

Latifah, Ali and Surendran, Sankaran (2012) Penggunaan Kamus Atas Talian (e-alqamus Online) Dalam Pembelajaran Bahasa Arab. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Latifah, Ali and Surendran, Sankaran (2012) Penggunaan Kamus Atas Talian (e-alqamus Online) Dalam Pembelajaran Bahasa Arab. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Mazelan, Mohamed and Norazlinda, Saad (2012) Faktor-faktor Tekanan Dan Kesannya Kepada Guru Sekolah Menengah Kebangsaan : Satu Kajian Di Daerah Machang, Kelantan.negeri Perlis. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Mazni, Salleh and Surendran, Sankaran (2012) Hubungan Antara Sikap Dan Halangan Dengan Tahap Kemahiran Ict Dalam Kalangan Guru Sekolah Orang Asli Di Negeri Terengganu. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Mohammad Samsuri, Omar and Surendran, Sankaran (2012) Tahap Kemahiran Dengan Pengintergrasian Internet Dalam Penyediaan Bahan Pengajaran Dan Pembelajaran Di Sekolah Rendah. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Mohd Anizan Bakhtiar, Abdullah and Norazlinda, Saad (2012) Kajian Antara Budaya Organisasi Dan Kepuasan Kerja Di Kalangan Staf Akademik Pusat Pengajian Sains Kesihatan, Usm. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Mohd Hazlam, Hashim and Surendran, Sankaran (2012) Faktor Demografi, Pengetahuan Dan Kemahiran Komputer Terhadap Pengintegrasian Ict Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Sekolah Rendah. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Mohd Nurzaim, Rahimi and Nurulwahida, Azid (2012) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkah Laku Merokok Dalam Kalangan Pelajar Sekolah : Satu Tinjauan Di Daerah Padang Besar Utara, Perlis. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, uum.

Mokhtar, Mohamed and Norazlinda, Saad (2012) Gaya Kepimpinan Berkhidmat Pengetua Dan Hubungan Komitmen Guru Di Sekolah Yik Daerah Machang, Kelantan. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, uum.

Moktar, Mohamed and Norazlinda, Saad (2012) Gaya Kepimpinan Berkhidmat Pengetua Dan Hubungannya Dengan Komitmen Guru Di Sekolah Yik Daerah Machang, Kelantan. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Nazihah, Mohd Nor and Norazlinda, Saad (2012) Hubungan Antara Budaya Organisasi Dengan Kepuasan Kerja Pensyarah Kolej Matrikulasi Di Utara Semenanjung Malaysia. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Nik Azmalayati, Nik Jusoh and Ahmad Jelani, Shaari (2012) Keberkatan Penggunaan Peta Minda Berbantukan Komputer Ke Atas Pencapaian Murid Dalam Penulisan Karangan Bahasa Melayu Tahun 5. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, uum.

Noor Azila, Abdullah and Abdul Latif, Kasim (2012) Tahap Motivasi Dan Kepuasan Kerja Guru Sekolah Menengah Berprestasi Rendah Dalam Daerah Kuala Krai. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Noorhayati, Abd Rahman and Nurahimah, Mohd Yusoff (2012) English As Second Language (esl) Teachers: Strategies Used And The Challenges They In The Classroom. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Nor Rida, Abdullah and Abdul Latif, Kasim (2012) Hubungan Kepimpinan Instruksional Pengetua Terhadap Pencapaian Akademik. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Norashikin, Alias and Nurahimah, Mohd Yusoff (2012) Pembelajaran Kendiri: Sebuah Kajian Di Allianze University College Of Medical Sciences (aucms). ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Norhafizah, Mohd Ghazali (2012) Persepsi Pelajar Tehadap Pensyarah Pendidikan Islam Politeknik. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Norhamidah, Hussain and Nurulwahida, Azid (2012) Kesan Faktor Jantina Dan Pencapaian Biologi (kumpulan Modul 1 Dan 3) Terhadap Kecerdasan Berfikir Sternber Dalam Kalangan Pelajar Program Satu Tahun (pst) Kolej Matrikulasi Kedah. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Norhayati@rosalinda, Melvyne and Ruzlan, Md. Ali (2012) Analisis Keselamatan Pelajar Tingkatan Dua Dalam Penyelesaian Soalan Topik Pecahan. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Norzira, Ahmad and Kamarulzaman, Md.ali (2012) Hubungan Antara Kepimpinan Transformasional Dengan Komitmen Organisasi Di Kalangan Pensyarah Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin, Perlis. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Nurshamimi, Zainuddin (2012) Pengaruh Rakan Sebaya Terhadap Tingkahlaku Delinkuan Dalam Kalangan Pelajar Sekolah. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, uum.

Nurulhuda, Hashim and Kamarulzaman, Md.ali (2012) Hubungan Tahap Kecergasan Emosi Dengan Tahap Kepuasan Kerja Dan Tahap Komitmen Kerja Dalam Kalangan Guru Sekolah Menengah Di Negeri Perlis. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Pain, Gagau and Ahmad Jelani, Shaari (2012) Kesan Menggunakan Pembelajaran Koperatif Stad Ke Atas Pencapaian Pelajar Dalam Fizik Tingkatan 4. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, uum.

Rohani, Ahmad and Yaakob, Daud (2012) Persepsi Pelajar Tingkatan Lima Sekolah Menengah Di Daerah Kota Kinabalu Terhadap Pelaksanaan Kerja Projek Matematik Tambahan. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Rosilahanim, Zahari (2012) Pengaruh Personaliti Terhadap Kemurungan Dalam Kalangan Pelajar Menengah Rendah. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, uum.

Rosnidaliza, Zakaria and Yusof, Mohd. Yusof (2012) An Adoption Of Japanese Managerial Practices In The Training Programs Into Learning Organization: A Case Study In One Japanese Organization. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Siti Fatimah, Habin and Ramly, Mohd. Ali (2012) Kepimpinan Berkhidmat Guru Besar Dan Hubungannya Dengan Keberkesanan Organisasi Di Negeri Perlis. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Siti Mariam, Ramli and Kamarulzaman, Md.ali (2012) Persepsi Terhadap Amalan Kepimpinan Transformasional Pengetua Dan Hubungannya Dengan Kepuasan Kerja Guru Di Sekolah-sekolah Menengah Di Negeri Perlis. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Siti Shamzela, Shahman and Yaakob, Daud (2012) Komitmen Organisasi, Efikasi Kendiri Dan Kepuasan Kerja Guru-guru Sekolah Berprestasi Tinggi Dan Sekolah Berprestasi Rendah Di Kuala Krai, Kelantan. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, uum.

Solehah, Saari and Nurulwahida, Azid (2012) Hubungan Antara Kecerdasan Emosi (eq) Dengan Pencapaian Akademik Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Lima Sekolah Berasrama Penuh Daerah Kubang Pasu. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, uum.

Syuriahni, Omar (2012) Kemahiran Membaca Al-quran Dan Hubungan Dengan Penguasaan Jawi Dalam Kalangan Pelajar Tahap 2 Sekolah Rendah. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Wan Nurul Huda, Rodzlad and Nurulwahida, Azid (2012) Hubungan Gaya Pembelajaran Dengan Pencapaian Akademik Pelajar Tingkatan Tiga Sekolah Berasrama Penuh (sbp) Daerah Kubang Pasu. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, uum.

Wan Zuraidah, Wan Ali and Arsaythamby, Veloo (2012) Hubungan Minat Jawi Dengan Pencapaian Jawi Dan Pendidikan Islam Di Sekolah Rendah. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Zaharah, Ghani and Arsaythamby, Veloo (2012) Penguasaan Literasi Melalui Pelaksanaan Program Linus Murid Tahun Satu Di Sekolah Bandar Dan Luar Bandar . ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Zatul Ifa, Abu Bakar (2012) Frofil Dan Faktor-faktor Kepercayaan Masyarakat Terhadap Amalan Sihir Dan Perubatan Islam. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Zulkifli, Awang and Abdul Latif, Kasim (2012) Amalan Kepimpinan Transformasional Pengetua Dan Keupayaan Kepimpinan Guru Sekolah Menengah Di Terengganu. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

Zulkifli, Awang and Abdul Latif, Kasim (2012) Amalan Kepimpinan Transformasional Pengetua Dan Keupayaan Kepimpinan Guru Sekolah Menengah Di Terengganu. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, uum.

Zurina, Abu (2012) Faktor Tingkah Laku Devian Dalam Kalangan Remaja. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, uum.

A

Abd Aziz, Noor Hashima (2012) Content Shemata And Second Language Reading. In: Proceedings Of The Science And Arts Of Language Teaching International Conference (salt).

Abd Aziz, Noor Hashima (2012) The Influence Of Content Schemata On Learners' Comprehension Of Metaphor. In: Proceedings Of Malaysian International Conference On Academic Strategies In English Language Teaching.

Abd Aziz, Noor Hashima (2012) The Influence Of Content Schemata On Second Language Reading. In: Proceedings Of The 9th Malaysia International Conference On English Language Teaching (micelt) 2012.

Abd. Mutalib, Mashetoh and Isam, Hishamudin (2012) Leksikal Dan Identiti Dalam Wacana Khaled Nordin. In: Prosiding Seminar Hasil Penyelidikan Sektor Pengajian Tinggi Ke-3.

Abd. Mutalib, mashetoh (2012) Kevariasian Bahasa Lisan Sebagai Transformasi Dalam Tatabahasa Bahasa Bahasa Melayu. In: Proceeding Of Persidangan Antarabangsa Linguistik Ukm.

Abdul Rahim, Fauziah (2012) Emotional Intelligence And Psychographic Profiles Of The Potential First Class Students. In: Proceeding Of Hong Kong International Conference On Education, Psychology And Society.

Abdul Rahim, Fauziah (2012) I Am Elit: Affective Literacy Tool For Challenging Young Children In Rural Schools. In: Proceeding Of The International Conference On Active Learning 2012 (ical 2012).

Abdul Rahim, Fauziah (2012) Psychographic Profile Among Potential First Class Public University Undergraduates In Malaysia. In: Proceeding Of Persidangan Antarabangsa Kaunseling Malaysia Indonesia - Malindo2.

Awang, Mohd. Isha (2012) Faktor Guru, Ibu Bapa Dan Rakan-rakandengan Amalan Tuisyen Pelajar: Satu Tinjauan Awal. In: Prosiding Seminarmajlis Dekan-dekan Pendidikan Ipta 2012.

B

Bakrin, Haryati (2012) An Investigation Into Links Between Second Language Writing Apprehension And Writing Performance Of Undergraduates. In: Proceedings Of The Mycaselt Malaysian International Conference On Academic Strategies In English Language Teaching.

C

Choon Keong, Tan and Kean Wah, Lee and K Han, Chrispina Gregory and Salfarah Abdullah, (2012) Web 2.0 @ Ums. In: Web 2.0 Di Ipta Malaysia. Centre For Academic Development, Ukm #2 Jabatan Pengajian Tinggi, Kptm: Bangi. P. 53-64., Malaysia.

Choon Keong, Tan and Kean Wah, Lee and K Han, Crispina Gregory and Abdullah, Salfarah (2012) Web 2.0@ums. In: Web 2.0 Di Ipta Malaysia. Edisi Pertama . Kementerian Pengajian Tinggi, Malaysia.

Choon Keong, Tan and Shi Ing, Ng (2012) Penyelidikan Kuantitatif: Analisis Statistik. In: Penulisan Tesis Efektif : Aliran Sastera Dan Kemanusiaan. Edisi Pertama . Universiti Malayasia Sabah, Malaysia.

Crispina Gregory K Han, (2012) UNSPECIFIED In: Pengantar Biologi. Sekolah Pendidikan Dan Pembangunan Sosial, Ums, Malaysia.

D

D.maryama Binti Ag.daud, and Zairul Anuar Bin Md Dawam, (2012) Teknik Penulisan Pengenalan Dalam Penyediaan Kertas Cadangan Penyelidikan. In: Penulisan Tesis Efektif (aliran Sastera Dan Kemanusiaan). 1 . Ums, Malaysia.

Dali, Mohd. Hasani and Shaari, Abdull Sukor and Ghazali, Mohd Izam and Awang, Mohd. Isha and Saad, Norazlinda and Sankaran, Surendran (2012) An Overview: Using Learning Study And Incorporating Theory Of Variation In Teacher Education Program In Malaysia. In: Proceeding Of 3rd International Soft Science Conference (issc) 2012.

Dzakiria, Hisham and Christopher, Anne Althea (2012) Effective Learning Interaction As A Prerequisite To Successful Open Distance Learning (odl): A Case Study Of Learners In The Northern State Of Kedah And Perlis, Malaysia. In: Turkish Online Journal Of Distance Education.

H

Harun, Minah (2012) Hospitality Language:its Relevance To Contemporary Education. In: Proceeding Of Tourism & Hospitality International Conference (thic 2012).

I

Isam, Hishamudin (2012) Innovating Instruction Of Malay Grammar Through A Word List Program. In: International Journal Of English Linguistics.

Isam, Hishamudin (2012) Kekayaan Unsur Anthropomorphisme Dalam Lagu Dikir: Analisis Berasaskan Linguistik Kognitif. In: Jurnal Rampak Serantau.

Isam, Hishamudin (2012) Transformasi Pengajaran Dan Pembelajaran Tatabahasa Berbantu Program Daftar Kata: Analisis Kerencaman Makna Leksis Berdasarkan Data Korpus. In: Proceeding Of Persidangan Antarabangsa Linguistik Ukm.

Ismail, Siti Noor (2012) Amalan Pengurusan Kualiti Menyeluruh Dan Hubungannya Dengan Iklim Sekolah. In: Labuan International Conference On Educational Research, 5 - 7 Julai 2012, Labuan, Sabah..

Ismail, Siti Noor (2012) Penglibatan Ibu Bapa Dalam Pendidikan Prasekolah. In: Seminar Kebangsaan Pendidikan Awal Kanak-kanak.

Ismail, Siti Noor and Kassim, Mustapa and Sin, Ishak (2012) Hubungan Amalan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (tqm) Dengan Iklim Sekolah. In: International Conference On Quality Teaching & Learning (icqtl), 23 - 24 Oktober 2012, Umt, Terengganu.

J

Jaafar, Mohd Nor (2012) Kepimpinan Transformasi Pengetua: Satu Kajian Perbandingan Antara Smk Dengan Smka. In: Prosiding Seminar Majlis Dekan-dekan Pendidikan Ipta 2012.

Jaafar, Mohd Nor (2012) Kesejahteraan Tempat Kerja Pensyarah Kolej Matrikulasi. In: Proceding Of The 4th International Conference On Educational Conference On Educational Administration, Managenent, And Leadership (icemal).

Jaafar, Mohd Nor and Osman, Rafisah (2012) Tahap Pengetahuan Dan Tahap Pengelibatan Guru Novis Dalam Pengurusan Kokurikulum : Kajian Kes Di Negeri Kedah. In: Prosiding Persidangan Kkebangsaan Luk2012.

K

Khalid, Rozalina and Omar Fauzee, Mohd Sofian (2012) The Learning Styles And Academic Achievements Among Arts And Science Streams Student. In: International Journal Of Academic Research In Progressive Education And Development.

L

Lee Bih Ni, (2012) UNSPECIFIED In: Sejarah Konflik Asia Barat Selepas Perang Dunia Kedua. Pertama . Self Publication, Malaysia.

Lee Bih Ni, (2012) UNSPECIFIED In: Sejarah Asia Tenggara: Permodenan Dan Pembangunan. Pertama . Self Publication, Malaysia.

Lee Seung Chun, and Karpal Singh, Paramjit Kaur (2012) Functions Of Repetition By Less Proficient Speakers Of English In The Authentic Interactional Tasks. In: Proceedings Of The 21st Malaysian English Language Teaching Association International Conference.

M

Md. Ali, Ruzlan (2012) Pengalaman Menyediakan Bakal Pekerja Sosial Ke Arah Pembentukan Masyarakat Sejahtera. In: Prosiding Konvensyen Kebangsaan Kepimpinan Institusi Pengajian Tinggi Dan Kesejahteraan Sosial: Merealisasikan Transformasi Ke Arah Masyarakat Sejahtera..

Md. Ali, Ruzlan (2012) Profile For Literacy And Numeracy Teachers: What It Takes To Be Effective 21st Century Teachers. In: Stock Market Reaction On The Extent Of Compliance With Ifrs 1 Standard Among Malaysian Ace Market Companies.

Mohd Yusoff, Nurahimah (2012) The Development And Achievement Chinese Schools In Malaysia: A Case Study. In: Proceeding Of 3rd International Soft Science Conference (issc) 2012.

Mohd Yusoff, Nurahimah (2012) Issues And Challenges In Qualitative Inquiry: Novice Researchers’ Experiences. In: Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan Ipta 2012.

Mohd Yusoff, Nurahimah and Osman, Rafisah and Shaari, Abdull Sukor and Ghazali, Mohd Izam (2012) Kemahiran Belajar Dalam Kalangan Pelajar Bidang Pendidikan. In: Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan Ipta 2012.

Mohd Yusoff, Nurahimah and Osman, Rafisah and Shaari, Abdull Sukor and Ghazali, Mohd Izam (2012) The Relationship Among The Study Skills Components And The Differences Between Gender And The Specialized Options Amongst The Students At The Higher Education Institutions. In: Proceeding Of 3rd International Soft Science Conference (issc) 2012.

O

Omar Fauzee, Mohd Sofian (2012) The Relationship Between Group Cohesion And Team Performance Among Volleyball Players. In: Proceeding Of 2nd Institute Physical Education Conference.

P

Puteh, Alis (2012) Dasar Orang Kurang Upaya Malaysia: Satu Analisis Dariperspektif Pendidikan Soaial. In: Seminar International Pendidikan Islam.

Puteh, Alis (2012) Maintaining The Medium Of Instruction Policy In Malaysia: The Case For Bahasa Malaysia. In: Global Journal Of Human Social Sciences,.

Puteh, Alis (2012) Malaysian Education Policy: Between Nationalism And Nationism Dilemma. In: Proceeding Of 5th International Conference Of Education, Research And Innovation (.

Puteh, Alis (2012) Medium Of Instruction Policy In Malaysia: The Fishman’s Model And The Malay Language. In: Proceeding Of 4th International Conference On Education And New Learning Tech..

Puteh, Alis and Mohd Yusoff, Mohd Zailani (2012) Profesionalisme Keguruan: Penggunaan Modul Etika Kerja Guru Dalam Menangani Masalah Disiplin Pelajar. In: Penyelidikan Pemacu Pembangunan Negara 2013.

Puteh, Alis and Othman, Mohamad Khairi and Mohd Yusoff, Mohd Zailani (2012) The Impact Of Medium Of Instruction Policy On Malaysian Development. In: Edulearn13.

R

Raman, Arumugam and Don, Yahya (2012) Preservice Teachers’ Acceptance Of Learning Management Software: An Application Of The Utaut2 Model. In: International Education Studies.

S

Saad, Norazlinda and Sankaran, Surendran (2012) Hubungan Antara Kepimpinan Transformasional Pengetua Dengan Penglibatan Guru Dalam Membuat Keputusan Di Sekolah. In: Prosiding Seminar Hasil Penyelidikan Sektor Pengajian Tinggi Ke-3.

Saad, Norazlinda and Sankaran, Surendran (2012) Pembuatan Keputusan Kolaboratif: Sikap Guru Dan Galakan Pengetua. In: Prosiding Seminar Majlis Dekan-dekan Pendidikan Ipta 2012, 6 -9 Oktober 2012, Johor: The Zon Regency Hotel.

Saad, Norazlinda and Sankaran, Surendran (2012) Pembuatan Keputusan Kolaboratif: Sikap Guru Dan Galakan Pengetua. In: Prosiding Seminar Majlis Dekan-dekan Pendidikan Ipta 2012.

Saad, Norazlinda and Sankaran, Surendran (2012) Pembuatan Keputusan Secara Kolaboratif Dengan Komitmen Guru Terhadap Sekolah. In: Proceeding Of The 5th Upsi-upi Conference On Education 2012.

Saad, Norazlinda and Sankaran, Surendran (2012) Pembuatan Keputusan Secara Kolaboratif Dengan Komitmen Guru Terhadap Sekolah. In: Proceeding Of The 5th Upsi-upi Conference On Education 2012, 1 -3 Oktober 2012, Selangor: Concorde Hotel.

Saad, Norazlinda and Sankaran, Surendran (2012) Pengurusan Kewangan Sekolah: Bentuk Dan Faktor Ketidakpatuhan Dalam Kalangan Key Persons. In: Prosiding Seminar Leads.

Saad, Norazlinda and Sankaran, Surendran (2012) Penilaian Pengajaran Berasaskan Web: Satu Kajian Kes Di Smk Seri Mahawangsa. In: National Case Study Conference 2013: Enriching Research, Developing Learning & Applying Excellence In Teaching.

Sankaran, Surendran and Saad, Norazlinda (2012) Efikasi Kendiri Dengan Penggunaan Teknologi Perisian Kursus: Satu Tinjauan Di Sekolah Menengah Kebangsaan Harian. In: Prosiding Seminar Hasil Penyelidikan Sektor Pengajian Tinggi Ke-3.

Sankaran, Surendran and Saad, Norazlinda (2012) Penerimaan Teknologi: Peranan Lokasi Sekolah Sebagai Moderator. In: Prosiding Seminar Majlis Dekan-dekan Pendidikan Ipta 2012, 6 -9 Oktober 2012, Johor: The Zon Regency Hotel.

Sankaran, Surendran and Saad, Norazlinda (2012) Penerimaan Teknologi: Peranan Lokasi Sekolah Sebagai Moderator. In: Prosiding Seminar Majlis Dekan-dekan Pendidikan Ipta 2012.

Sankaran, Surendran and Saad, Norazlinda (2012) Perspektif Penerima Rogers Dengan Inovasi Perisian Kursus. In: Proceeding Of The 5th Upsi-upi Conference On Education 2012, 1 -3 Oktober 2012, Selangor: Concorde Hotel.

Sankaran, Surendran and Saad, Norazlinda (2012) Perspektif Penerima Rogers Dengan Inovasi Perisian Kursus. In: Proceeding Of The 5th Upsi-upi Conference On Education 2012.

Sankaran, Surendran and Saad, Norazlinda (2012) Web Based Instruction Dan Rapid Prototyping Model:satu Kajian Kes Di Smk Tanjung Pauh. In: National Case Study Conference 2013: Enriching Research, Developing Learning & Applying Excellence In Teaching.

Shaari, Abdull Sukor (2012) Kesan Pendekatan Pembelajaran Masteri Terhadap Pencapaian Kemahiran Membaca Bahasa Melayu Murid Pemulihan Sekolah Rendah. In: International Conference On Quality Teaching And Learning (icqtl).

Shaari, Abdull Sukor and Ghazali, Mohd Izam and Dali, Mohd. Hasani (2012) Kesan Pengajaran Modul Tiga Lajur Terhadap Pencapaian Kemahiran Menulis Kalangan Murid-murid Orang Asli. In: Proceeding Of 3rd International Soft Science Conference (issc) 2012.

Shaari, Abdull Sukor and Mohd Yusoff, Nurahimah and Ghazali, Mohd Izam and Osman, Rafisah (2012) Hubungan Antara Gaya Pengajaran Pensyarah Dengan Penglibatan Akademik Pelajar Universiti. In: Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan Ipta 2012.

Shaari, Ahmad Jelani (2012) Enhancing Writing Skills Through Smartdraw: A Study Among Matriculation Students. In: Proceeding Of International Conference On Quality Teaching And Learning. Universiti Malaysia Terengganu.

Shaari, Ahmad Jelani (2012) Enhancing Writing Skills Through Smartdraw: A Study Among Matriculation Students. In: International Conference On Quality Teaching And Learning., Universiti Malaysia Terengganu.

Shaari, Ahmad Jelani (2012) Using Social Networking Sites For Academic Purposes: An Exploratory Study. In: Proceeding Of Upsi-upi Conference On Education. Universiti Pendidikan Sultan Idris. 1-3 October 2012..

T

Tan Choon Keong, and Lee Kean Wah, and Crispina Gregory K Han, and Salfarah Abdullah, (2012) Web 2.0@ums. In: Web 2.0 Di Ipta Malaysia. Pusat Pembangunan Akademik Ukm, Malaysia.

Tan Choon Keong, and Sabariah Sharif, and Crispina Gregory K Han, (2012) UNSPECIFIED In: Pengajaran, Teknologi Dan Penaksiran Ii. Sekolah Pendidikan Dan Pembangunan Sosial, Ums, Malaysia.

Tengku Ariffin, Tengku Faekah (2012) Gender Differences In Student Engagement Among University Student In Malaysia. In: Proceeding Of 3rd International Conference On Education And Educational Psychology.

Tengku Ariffin, Tengku Faekah (2012) If You Have, Give; If You Lack, Seek: Organizational Socialization Process Of Novice Teachers In Malaysia. In: Proceeding Of 3rd International Conference On Education And Educational Psychology.

V

Veloo, Arsaythamby (2012) The Effects Of Clinical Supervision On The Teaching Performance Of Secondary School. In: Fostering Students' Attitudes And Achievement In Probability Using Team-games-tournaments.

Veloo, Arsaythamby (2012) Fostering Students' Attitudes And Achievement In Probability Using Team-games-tournaments. In: Fostering Students' Attitudes And Achievement In Probability Using Team-games-tournaments.

Veloo, Arsaythamby (2012) Inquiry-based Instruction, Student's Attitudes And Teacher's Support Towards Science Achievement In Primary School. In: Fostering Students' Attitudes And Achievement In Probability Using Team-games-tournaments.

Veloo, Arsaythamby (2012) Mathematical Symbols, Graphs And Problem-solving: Challenges Across Different Difficulty Levels. In: Fostering Students' Attitudes And Achievement In Probability Using Team-games-tournaments.

Veloo, Arsaythamby and Md. Ali, Ruzlan (2012) Affective Determinants Of Mathematics Achievement In Secondary School Of Kedah, Malaysia. In: Affective Determinants Of Mathematics Achievement In Secondary School Of Kedah, Malaysia.

Y

Yaacob, Aizan (2012) Culture And Critical Thinking: Examining Malaysian Students' Refctive Journals. In: The First Uum Cob Qualitative Research Conference (qrc) 2012.

This list was generated on Mon Feb 26 01:49:39 2018 +08.