Items where Division is "Universiti Teknologi Malaysia" and Year is

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: , | A | B | C | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z
Number of items: 51.

,

, Majalah Kursus Asas Kebarangkalian Dan Statistik Dengan Aplikasi. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

A

Abas, Ahmad Razali Persepsi Guru-guru Dipoma Perguruan Khas (kdpk) Terhadap Penilaian Formatif- Satu Tinjauan Di Maktab Perguruan Perempuan Melayu, Melaka. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Rahim, Ahmad Suhaimi Pertalian Antara Tahap Kecerderasan Dengan Keupayaan Motor Pel. Sekolah Men. Ren. Di Sek. Men. Jenis Keb. Chaw Wa, Seremban: Satu Tinjauan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Akashah, Muhammad Zahir Analisis Item Kebolehkepercayaan Kertas 1 Bahasa Melayu Ting.1. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Zuraidah Persepsi Guru B.i. Terhadap Ujian B.i. Bentuk Komunikatif Di U.k.m.: Satu Tinjauan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang, Yahya Persepsi Guru-guru Terhadap Komunikasi Pengetua Dalam Pembentukan Iklim Sek. Satu Kajian Kes Di Sek. Men. Keb. Gemereh Segamat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ayup, Majlah Kajian Tentang Faktor-faktor Stres Dan Hubungannya Dengan Prestasi Kerja Di Kal. Guru-guru Sek. Men. Keb. Benut, Pontian, Johor Darul Takzim. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

B

Baba, Razali Kajian Menegenai Sokap Pel. Ting.2 Terhadap Sains Di Beberapa Buah Sek. Men. Daerah Muar Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

C

Chong, Bee Yong Hubungan Antara Pencapaian Dalam Mate. Moden Dengan Minat, Persekitaran Rumah Dan Sikap Di Sek. Men. Keb. Sri Perhentian, Pontian, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chong, Ngek Tai Persepsi Pengurus Kilang Terhadap Pembangunan Sumber Manusia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

J

Jamal, Hasbollah Penilaian Kursus Motivasi Oleh Pel.-pel. Ting.4 Di Sek. Men. Keb. Tun Ismail Parit Raja, Batu Pahat, Joicamhor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

K

K.bapotti, Suara Bibi Perkaitan Pengetahuan Mengenai Aids Dan Sikap Mengenai Aids Di Kal. Guru Pengkhususan Pendidikan Jasmani Kesihatan Di Maktab Perguruan Raja Melewar, Januari 1998: Satu Tinjauan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kasim, Mohd Yazid Perbandingan Kesan Pendekatan Deduktif Dan Pendekatan Komunikatif Terhadap Pengajaran Ayat-ayat B.m. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kavendappan, Vanaja Amalan Dan Tanggapan Guru Sains Dan Mate. Di Beberapa Sek. Men. Dio Daerah Johor Bahru Terhadap Penilaian Formatif Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran- Satu Tinjauan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kesavan, Prasanna Satu Tinjauan Terhadap Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian M.pelajaran B.i. Di Kal. Pel. Ting.4 Di Sek. Men. Keb. Ulu Tiram, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

L

Lee, Teck Soon Pola-pola Penontonan T.v. Dan Hubngannya Dengan Pencapaian Akademik Pel.: Satu Tinjauan Di Sek. Men. Keb. Bahau N. Sembilan Darul Khusus. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Low, Shea Lee Pengaruh Kelas Sosial Terhadap Pencapaian Bahasa Di Kal Pel. Ting.4 Sek. Men. Keb. Klebang Besar, Melaka. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

M

Mahbob, Ishak Penilaian Guru Terhadap Iklim Organisasi Pasukan Badan Beruniform Sek. Men. Keb. Munshi Abdullah 81000 Kulai, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Marimuthu, Sumathi Masalah Masalah Dalam Melaksaka Aspek Aspek Keselamatan Dan Kesihatan Megikut Akta 514 Di Industri Servis Automotif Di Sekitar Daerah Kulai Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Marwan, Md. Noor Persepsi Pel. Aliaran Sains Ting.4 Terhadap M.pelajaran Biologi: Satu Tinjauan Di Beberapa Buah Sek. Di Daerah Pontian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Din, Azlan Pelaksanaan Tek. Kej. Di Sek. Men. Akademik Zon Selatan Semenanjung Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Mastori, Mohd Fadly and Aris, Baharuddin Kesan Perisian Multimedia Bagi Topik Pemasangan Pc Berasaskan Kecerdasan Visual Terhadap Tahap Pengetahuan Pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed, Md. Yusoff Persepsi Pel. Ting.4 Sek. Men. Keb. Munshi Abdullah Kulai Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran Ekonomi Asas. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed Alipiah, Ismail Ali Penggunaan Buku Sumber Reka Cipta Oleh Pelajar Tingkatan 3 Dari Kelas Terbaik Sekolah Menengah Rendah Kawasan Skudai Yang Mengambil Elektif Kmt Dari Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Amran, Norul Hudda -. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohtar, Lilia Ellyany . Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mokri, Kamaluddin Kesan Maklumbalas Pengetahuan Keputusan (kr) Ke Atas Kemahiran Motor Mudah Terhadap Pel. Maktab Perguruan- Satu Kajian Kes. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhd. Dahari, Farida Penagruh Erakan Sebaya Terhadap Tabiat Belajar Pel.-pel. Di Sek. Men. Keb. Dato Dol Said, Alor Gajah, Melaka: Satu Tinjauan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mustafa, Rosmala Satu Tinjauan Terhadap Minat Membaca Di Kal. Pel-pel. Ting4 Di Sek. Men. Tunku Besar, Tampin. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

N

Nadarajan, Mala Persepsi Pel. Ting.4 M.pelajaran Ekonomi Asas Di Sek. Men. Dato Penggawa Timur, Masai, Johor-satu Tinjauan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Najmuddin, Nadzirah Mengenalpasti Kesediaan Pembelajaran Kaank-kanak Prasekolah Maktab Perguruan Perempuan Melayu. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Noran, Amnah Perkaitan Antara Pencapaian Dalam Soalan Kognitif Peringkat Tinggi Dengan Prestasi Mengajar Guru Pelatih Maktab Perguruan Perempuan Melayu, Melaka. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

O

Osman, Amiruddin Kesesuaian Item Ujian Kokurikulum Diploma Pegurusan Malaysia Di Maktab Pergururan Perempuan Melayu Melaka: Satu Analisis. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Noryzana and Uzir, Mohd Mohsin Persepsi Pelajar-pelajar Kemahiran Hidup Bersepadu Elektif pertanian Terhadap Mata Pelajaran Pertanian Di Tiga Buah sekolah Di Daerah Batu Pahat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

P

Padikon, Kamsano Kepudaran Semangat Bekerja Di Kal. Guru Di Beberapa Buah Sek. Ren. Daerah Muar, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

R

Rashid, Mohd Hambali Analisis Item Ujian Pendidikan Islam 1 Di Sek. Men. Keb. Jalan Cochrane , K.l. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rathinasamy, Selvarajoo Satu Tinjauan Tentang Persepsi Pel. Ting.4 Terhadap Aktiviti Kimia Dalam Makmal Di Sek. Men. Keb. Layang-layang Kluang. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

S

Sahir, Paziah Kajian Keberkesanan Pembelajaran Kontekstual Fizik Di Sek. Men. Keb. Teknik Batu Pahat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sarikon, Suradi Hubungan Antara Iklim Sek. Dengan Prestai Pel.: Satu Kajian Kes Di Sek. Men. Sains Muar, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Seri, Samsuddin Minat Membaca Di Kal. Guru Sek. Men. Di Daerah Pontian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sidin, Zaitun -. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Suppiah, Santhi Satu Tinjauan Terhadap Perbandingan Strategi Belajar Bagi Pel.-pel. Aliran Sains Dan Sastera Ting.4 Sek. Men. (p) Methodist K.l. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Syed Alwee, Anizah Atribusi Kejayaan Pel. Ting.4 Di Sek. Men. Keb. Kahang: Satu Kajiaan Kes. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

T

Tan, Ai Peng Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Pel. Ting.4. Dalam Pembelajaran B.i. Sebagai Bahasa Kedua Di Sek. Men. Keb. Sri Tanjung, Benut. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tang, Tai Teng Persepsi Pel. Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran Fizik Di 5 Buah Sek. Men. Keb. Di Daerah Pontian Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Fizik Ting.4. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tei, Liong Chaw Persepsi Guru Terhadap Keberkesanan Penggunaan Karangan Terkawal Di Kal. Pel. Ting. Peraliahan Sdi Sek. Men. Keb. Munshi Sulaiman, Batu Pahat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tew, Ah Soon Penggunaan Media Pendidikan Di Kal. Guru-guru Pelatih: Kajian Kes Di Sek. Men. Keb. Tinggi Segamat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

U

Ujang, Robiah Hubungan Antara Guru-pel. Dengan Pencapaian Akademik: Satu Kajian Kes Di Sek. Men. Keb. Zaba, Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

W

Wan Mahmud, Wan Tikah Persepsi Pelajar Terhadap Penguasaan Tulisan Jawi.satu Kajian Kes Ke Atas Pelajar Tahun Enam Sek.keb,felda Kahang Barat,kluang,johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Ramli, Wan Mohamad Fahmi . Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Z

Zainal Abidin, Khairul Bariah and Daud, Khadijah Persepsi Guru Terhadap Amalan Dan Keberkesanan Penyeliaan Pengajaran Di Sekolah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

This list was generated on Sat Jun 23 12:48:19 2018 +08.