Items where Division is "Universiti Teknologi Malaysia" and Year is 2008

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z
Number of items: 397.

A

A. Aziz, Nor Fatimah and Abu, Baharin (2008) Faktor-faktor Yang Mendorong Guru Pelatih Fakulti pendidikan Memilih Bidang Perguruan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

A. Hadi, Rashita and Bakar, Md Nor (2008) Pengintegrasian Ict Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Di Kalangan Guru Matematik di Daerah Kota Tinggi. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

A. Hamid, Irulnizam and Abd Rahman, Mohd Anuar (2008) Pengetahuan Dan Pengamalan Keselamatan Bengkel di Kalangan Para Pelajar Kursus Penyenggaraan Bangunan di Sebuah Kolej Komuniti. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

A. Kahar, Norlela and Nordin, Aziz (2008) Faktor-faktor Yang Mungkin Mempengaruhi Perlaksanaan Program Bimbingan Taulan Dalam Membantu Guru Sains Menguasai Bahasa Inggeris Di Sekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

A.karim, Faizah and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2008) Kajian Tentang Hubungan Antara Kecerdasan Emosi Dengan Pencapaian Akademik Pelajar Tingkatan Empat Sekolah-sekolah Menengah Daerah Seremben,negeri sembilan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

A.rahim, Norisham and Mohd Noor, Norani (2008) Kecenderungan Pelajar-pelajar institut Kemahiran Mara (ikm) Johor Bahru terhadap Bidang Keusahawanan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab Aziz, Ab Asmaidi and Rajuddin, Muhd Rashid (2008) Pembelajaran Sepanjang Hayat Dalam Pendidikan Dan Vokasional. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab Aziz, Norsuriani and Hassan, Johari (2008) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Terhadap Matematik di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab Hamid, Siti Fatimah and Sayed Ahmad, Sayed Mahussain (2008) Persepsi Pelajar Institusi Pengajian Tinggi Awam terhadap Peranan Harta Wakaf Dalam Pembangunan ummah : Satu Kajian Terhadap Pelajar Spi Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab Jabar, Nurul Liyana and Ismail, Norhiza (2008) A Study On The Language Learning Strategies Used among Uhb 1412 Students. (english For Academic Communication). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab Kadir, Mohd Zulhilmi and Rajuddin, Muhd Rashid (2008) Tahap Keberkesanan Usaha-usaha Yang Dilakukan Oleh anggota-anggota Bengkel Polis Marin Cawangan Selatan dalam Meningkatan Kemahiran Membaiki Enjin Kapal. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab Majid, Mohamad Marzizi and Mohd Zaid, Norasyikin (2008) Pembinaan Modul Pembelajaran Kendiri (mpk) Bagi Tajuk Penghasilan Montaj Menggunakan Aplikasi Perisian adobe Premiere Pro Cs3. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab Rahman, Rusmaria and Ismail, Muhammad Hafiz (2008) Uniaktif: Pembinaan Sistem Pengurusan Pangkalan Data dan Norma Ujian Kecergasan Fizikal Pelajar Sains Sukan, utm Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab. Aziz, Mohd Hairul Akmal and Noordin, Shaharom (2008) Tahap Kefahaman Kemahiran Manipulatif dalam Kalangan Pelajar Tahun Tiga Pendidikan Fizik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab. Razak, Siti Juwariah and Rosman, Arief Salleh (2008) Persepsi Pelajar Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (pengajian Islam) Terhadap Wasiat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abang Madni, Dayang Rozina and Abu Bakar, Zainudin (2008) Penggunaan Bahasa Inggeris di Kalangan Pelajar Diploma Kejuruteraan Awam di Fakulti Kejuruteraan Awam Uitm, Sarawak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Hamid, Harith and Daud, Khadijah (2008) Faktor-faktor Ke Arah Peningkatan modal Insan Minda Kelas Pertama Di Kalangan Guru-guru di Sebuah Sekolah Kebangsaan Di Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Kadir, Normah and Lokman, Mohd Tahir (2008) Gaya Pengurusan Konflik guru Dalam Kalangan Guru Besar Sekolah Rendah daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Karim, Zuriyana Hasmiza and Abdullah, Nur Qistina (2008) Tinjauan Terhadap Masalah-masalah Yang Dihadapi Oleh Pelajar Yang Menolak Tawaran Memasuki Sekolah Menengah Teknik Dan Vokasional. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Manan, Mariana and Mohd Hashim, Asha Hasnimy (2008) Kajian Terhadap Tahap Ketangkasan Di Kalangan atlet Tinju Peringkat Negeri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Rahman, Noor Azizah (2008) Pembangunan Perisian Multimedia Berbantukan Komputer Berasaskan Simulasi Bagi Eksperimen Kimia Tingkatan Lima : Kadar Tindak Balas. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Rahman, Shazwani and Hashim, Affendi (2008) Using Songs To Reinforce The Learning Of subject-verb Agreement. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Rahman, Zulzamri (2008) Persepsi Pelajar Tingkatan Empat terhadap Penggunaan Bahasa Inggeris Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Lukisan Kejuruteraan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd.hamid, Zuraidah and Yahaya, Noraffandy (2008) Mereka Bentuk Dan Membangunkan Laman Web Berkenaan Bahan Bantu Mengajar Berorientasikan Pbk Untuk Subjek Matematik Sekolah Menengah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Aziz, Azam Azizuddin and Nordin, Mohd Safarin (2008) Pengaplikasian Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan kreatif (kbkk) Dalam Proses Pengajaran Guru kemahiran Hidup. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Hadi, Normi Rosidar and Ismail, Zaleha (2008) Pembangunan Majalah Web: Sejarah Dalam Matematik Dan statistik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Jalil, Jalinawaty and Zainal, Zaidah (2008) The Uses Internet Based Activities In Teaching Subject-verb-agreement. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Jalil, Suhanim and Ismail, Zaleha (2008) Pembangunan E-pembelajaran Berasaskan Moodle Bagi Topik Ratio And Proportion. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Latip, Md.norakmal and Nordin, Aziz (2008) Amalan Pengajaran Guru Pelatih Utm Dalam Pendidikan sains. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Majid Khan, Maimunah Beham and Hassan, Hanita (2008) Utilizing Language Games To Enhance Vocabulary Learning. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahim, Rahimawati and Buntat, Yahya (2008) Penilaian Keberkesanan Program Latihan kemahiran Sijil Kemahiran Malaysia (skm) Di Sekolah-sekolah Menengah Teknik Di Negeri Johor Berdasarkan Model Penilaian Kipp. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Mohammad Najmuddin and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2008) Sistem Penggera Kereta Dwi Hala. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Norashida and Harun, Hafizah (2008) Kesan Latihan Balingan Jauh 36 Meter (bj36) Dan Tahap kebimbangan Terhadap Tahap Konsisten Balingan Jauh Bagi atlet Wanita Boling Padang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman@ramli, Rozelina and Abu, Baharin (2008) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Pelajar dalam Mata Pelajaran Sains. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rasid, Rahimah and Said, Hamdan (2008) Amalan Penyeliaan Pengajaran Dan Pembelajaran di Sekolah-sekolah Kebangsaan Di Daerah Melaka Tengah, melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rasid, Sam @ Mohd Adlisham and Md Johan, Othman (2008) Penerapan Kemahiran Generik Dalam Pengajaran mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah di Daerah Kuala Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Razak, Syazwani and Yahaya, Azizi (2008) Hubungan Antara Gaya Pembelajaran Dan Kaedah pengajaran Dengan Pencapaian Mata Pelajaran pengajian Kejuruteraan Awam Di Sekolah menengah Teknik Di Negeri Sembilan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Wahab, Ramlan and Rajuddin, Muhd Rashid (2008) Usaha-usaha Pemilihan Kerjaya di Kalangan Remaja Melayu Di Felda Daerah Jerantut, pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Abdul Hadi and Saud, Muhammad Sukri (2008) Pengaplikasian Pengajaran Di Kalangan Guru Kemahiran Hidup bersepadu (khb)sekolah Menengah: satu Tinjuan Di Dserah Batu Pahat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Mohd Lokman and Daud, Khadijah (2008) Hubungan Gaya Kepimpinan Ketua Dan Kepuasan Bekerja Pengikut: kajian Kes Di Kumpulan Pendidikan Ypj. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Nor Faizah and Ismail, Sarimah (2008) Pembinaan Dan Penilaiaan Modul Pengajaraan Kendari (mpk) pemprosesan Hasilan Kacang Soya. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Nor Syahidah and Nizar, Tamar Jaya (2008) Persepsi Pelajar Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (pengajian Islam) Terhadap Kerja Sambilan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Suhaila and Mohd Kosnin, Azlina (2008) Kesan Kaedah Deometers Sketchpad Berbanding Pencapaian Pelajar Dalam Topik transformasi. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu, Mohamad Nizam and Yeo, Kee Jiar (2008) Pembangunan Perisian Pengajaran Dan Pembelajaran mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bertajuk Kerja Paip tingkatan Satu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Mohamad Syazwan and Ibrahim, Mohd Ali (2008) Pembangunan Perisian Pengajaran Berasaskan Model konstruktivisme Needham Lima Fasa bagi Tajuk Keelektrikan Dalam Matapelajaran Sains sekolah Rendah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Noor Azma and Abdullah, Tina (2008) A Study On Second Language Learners Perception Of Using Short Story In Learning English. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Norfazila and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2008) Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelajar Tahun Akhir Terhadap Bidang Keusahawanan Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Norfazila and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2008) Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelajar Tahun Akhir Terhadap Bidang Keusahawanan Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Omar Nor and Morazuki, Syahrul Ridhwan (2008) Perbandingan Tahap Kekuatan Mental Di Antara Atlet Lelaki Dan Atlet Perempuan Dalam Acara Silat Olahraga Dan Silat Seni Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Zatika Izwani and Mohd Salleh, Shaharuddin (2008) Pembinaan Modul Pembelajaran Kendiri Bagi Perisian adobe Flash Cs3 Professional. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Rairah, Fatimah and Mohd Salleh, Shaharuddin (2008) Modul Pembelajaran Kendiri (mpk) Bagi Perisian Adobe photoshop Cs3 Berasaskan Teori Kognitif. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahamad, Lailinanita and Buntat, Yahya (2008) Inovasi Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Kalangan Guru-guru Teknikal Di Sekolah Menengah Teknik dari Perspektif Guru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Mohd Rashidi and Junaidi, Juhazreen (2008) Pembangunan Laman Web Untuk Tajuk Graf Fungsi Ii Bagi Mata Pelajaran Matematik Kbsm Tingkatan Lima Menggunakan Teori Pembelajaran Behaviorisme. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Noraini Hayati and Yasin, M.al-muzzammil (2008) Gaya Komunikasi Guru Besar Dan Hubungannya Dengan Motivasi Guru: Kajian Di Sekolah-sekolah Kebangsaan Zon Tangkak, Ledang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Norma Suzila and Said, Hamdan (2008) Kepuasan Mahasiswi Terhadap Kualiti Kehidupan Di Kolej tun Fatimah, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Rahimah and Noordin, Shaharom (2008) Pembelajaran Berasaskan Konsep Konstruktivisme Dalam Menyelesaikan Masalah Fizik Pelajar Sains Di Sekolah Menengah Teknik Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Rohana and Mohd Kosnin, Azlina (2008) Hubungan Di Antara Stres Kerja Dengan kepuasan Kerja Dalam Kalangan Gurugurubesar di Daerah Batu Pahat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Sahibul Bahrin and Boon, Yusof (2008) Pengaplikasian Perisian Assetbase Dalam Pengajaran mata Pelajaran Prinsip Perakaunan Di Daerah Johor Bahru dan Pasir Gudang, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad @ Mohamad, Norhani and Syed Mansor, Syed Mohd Syafeq (2008) Hubungan Gaya Pembelajaran Dengan Pencapaian Akademik Di Kalangan Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Tahun Pertama Sesi 2008/ 2009,fakulti Pendidikan,utm, skudai Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Basharuddin, Sharmizal Suhaidal and Nordin, Aziz (2008) Kajian Mengenai Masalah-masalah Yang Dihadapi Oleh guru Pelatih Sains Semasa Menjalani Latihan Mengajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Kamil, Nina Raynelda (2008) Tret Personaliti Dan Faktor Pemilihan Kerjaya Dalam Bidang Perguruan Di Kalangan Pelajar Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kemahiran Hidup). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Kedah and Abu, Baharin (2008) Penyeliaan Pengajaran Dalam Kalangan Guru-guru Mata pelajaran Sejarah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Omar and Abu, Mohd Salleh (2008) Pelaksanaan Pengajaran Matematik Dalam Bahasa Inggeris guru Sekolah Menengah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Zamiyah and Abd Rahman, Mohd Anuar (2008) Pelaksanaan Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup bersepadu Di Sekolah Menengah Luar Bandar Daerah kuantan, Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Alias, Muhamad Firdaus and Ismail, Muhammad Hafiz (2008) Kajian Mengenai Tahap Prestasi Kecergasan Fizikal berasaskan Kemahiran Motor Bagi Atlet Badminton Sukma johor 2008. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Alias, Nor Hidayah and Bakar, Md Nor (2008) Masalah Pembelajaran Tajuk Persamaan Kimia Dalam Konteks penyelesaian Masalah Di Kalangan Pelajar Sekolah Meneng. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Alyub, Fazziana and Abdul Majid, Norazaman (2008) Investigating Tesl Trainees Perception On The Level Of readiness In Teaching English For Science And Technology subject In School. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Amat, A.rahman and Yasin, M.al-muzzammil (2008) Sikap Guru Pelatih Kpli Institut Perguruan Tun Hissein Onn,batu Pahat Terhadap Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Amat, Salihin and Said, Hamdan (2008) Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kualiti Kehidupan di Kolej 16 Dan 17, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Anoar, Azreen and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2008) Pembinaan Perisian Pengajaran Berbantu komputer (pbk) Basic Autocad 2007 (2d) Bagi Mata pelajaran Lukisan Kejuruteraan Berbantu komputer. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ariff, Nurulhidayah and Mohd Zaid, Norasyikin (2008) Pengaplikasian Pendekatan Pembelajaran Aktif di Kalangan Pelajar Tahun Akhir Fakulti Pendidikan universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Arifin, Juwairiah and Hassan, Johari (2008) Pembinaan Instrumen Penilaian Untuk Menilai Perisian Cdrom interaktif (cdri) Matapelajaran Fizik Sekolah menengah Kebangsaan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Arshad, Muallimah and Mohd Said, Mohd Rizal (2008) Masalah Guru Pendidikan Khas Program Integrasi dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Hidup di Sekolah Menengah , Daerah Kota Tinggi, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Atan, Masmera and Boon, Yusof (2008) Faktor-faktor Yang Mendorong Pelajar-pelajar tingkatan 4 Memilih Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan sebagai Mata Pelajaran Elektif Di Smk Mutiara Rini skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ayop, Ahmad Faizal and Hamdan, Abdul Rahim (2008) Kesesuaian Isi Kandungan,masa,kemudahan Dan Alatan, Dan kaedah Tunjukcara (demonstrasi) Dalam Matapelajaran kemahiran Teknikal Peringkat Menengah Rendah Dari perspektif Guru-guru Kemahiran Hidup Di Sekolah menengah Di Daerah Kluang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Azanan, Sabrina and Shariffudin, Rio Sumarni (2008) Pembangunanperisianmultimediacd-romkonfigurasielektronberasaskanteorikecerdasanpelbagai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Azeman, Lizawati and Mohd Said, Mohd Rizal (2008) Amalan Surirumah Terhadap Penyediaan Makanan Untuk Keluarga Di Felda Nitar 02, Mersing, Johor : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Azhari, Nuraina and Junaidi, Juhazreen (2008) Kajian Sejauh Manakah Pelajar Tahun Empat Fakulti Pendidikan menggunakan Perkhidmatan E-learning Secara Wireless Di sekitar Kampus Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Azizan, Yusnezawati and Hushin, Hassan (2008) Tahap Amalan Pengurusan Kurikulum Serta Pengurusan keselamatan Dan Kesihatan Di Sekolah Menengah Islam hidayah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

B

Bachok @ Daud, Siti Rafidah and Shariffudin, Rio Sumarni (2008) Persepsi Pelajar Terhadap Keberkesanan Implementasi E-pembelajaran:satu Kajian Kes. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Badarudin, Mohd Ariff and Atan, Noor Azean (2008) Pembangunan Laman Web Bagi Subjek Bahasa pengaturcaraan I C++ Berdasarkan Strategi pembelajaran Berasaskan Situasi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Baharom, Siti Sarah and Rajuddin, Muhd Rashid (2008) Tahap Keyakinan Banduan Yang Menjalani Program Perusahaan Dan Vokasional Di Penjara Kajang Untuk Hidup Berdikari Selepas Dibebaskan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bahuri, Intan Sapinas and Yahaya, Azizi (2008) Tinjauan Amalan Pembelajaran Koperatif Di Kalangan pelajar Tingkatan Dua Maktab Rendah Sains Mara Gerik, perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bajuri, Mohamad Hafif and Mustaffa, Mohamed Sharif (2008) Personaliti Dan Amalan Sifat Rasulullah S.a.w Terhadap Kaunselor Islam Di Sekolah Menengah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bakar, Mohd Jais and Mustaffa, Mohamed Sharif (2008) Analisa Corak Didikan Ibu Bapa Dan Persekitaran Keluarga Dengan Sikap Pelajar-pelajar Cemerlang Pmr di Batu Pahat, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Basiron, Mohamed Noor and Daud, Khadijah (2008) Persepsi Guru-guru Terhadap Kepimpinan Pengajaran guru Penolong Kanan Pentadbiran semasa Guru Besar Mengikuti Program Khas pensiswazahan Guru Besar (pkpgb) di Sebuah Sekolah Kebangsaan Di Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Besar, Azizah and Arsat, Mahyuddin (2008) Penyalahgunaan Dadah Di Kalangan Pelajar. Satu Kajian di Pusat Serenti Tiang Dua, Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bohari, Sapiah and Boon, Yusof (2008) Kesediaan Untuk Menceburi Bidang Keusahawanan di Kalangan Pelajar-pelajar Bumiputera Tingkatan empat Di Tiga Buah Sekolah Sekitar Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

C

C.kalimathu, Nadaraja and Yahaya, Azizi (2008) Teacher Perception On Factors Leading To Discipline Problems Among Secondary School Students In Pasir Gudang And Johor Bahru District. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chan, Daniel and Idris, Abdul Razak (2008) Penggunaan Komputer Di Kalangan Guru Dalam Pengajaran mata Pelajaran Matematik Di Daerah Kota Star, Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chan, Siew Khim and Yeo, Kee Jiar (2008) Hubungan Antara Peruntukan Masa, Jenis Dan Cara pengelolaan Guru Terhadap Kerja Rumah (homework) bahasa Cina Dengan Pencapaian Di Sekolah Rendah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Don, Maznah and Hushin, Hassan (2008) Pembinaan Modul Program Pembangunan Akademik Pelajar Tahun Satu Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chelladury, Surandran and Md Johan, Othman (2008) Punca Berlakunya Ponteng Sekolah Di Sjk ( T ) Jalan Hj. Manan, Kluang, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Cheman, Noryati and Mohd Kosnin, Azlina (2008) Hubungan Antara Stres Kerja Dengan Kepuasan Kerja Dalam Kalangan Guru-guru Besar Di Daerah Melaka Tengah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chu, Siew Pang and Yahaya, Azizi (2008) Keberkesanan Penggunaan Alatan Tangan Dalam pengajaran Dan Pembelajaran Di Sekolah Menengah daerah Segamat, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

D

Daut, Noraida and Hassan, Hanita (2008) The Criteria Of Language Learning Website. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Demiyati, Junaida and Zainal, Zaidah (2008) The Content Based Instruction (cbi) On The Acquisition Of Discourse Markers in Est Classroom. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Dinyati, Lukman and Md Johan, Othman (2008) Persepsi Guru-guru Pendidikan Islam Terhadap penggunaan Ict Untuk Tujuan Pengajaran Dan pembelajaran Sekolah Kebangsaan Di Daerah kluang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Dolzakipi, Natasha and Kailani, Ismail (2008) Penerapan Unsur Sejarah Matematik Dalam Penyelesaian persamaan Kuadratik, Punca Kuasa Dua Dan Punca Kuasa tiga. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

E

Edros/mohamaed, Haslina and Hushin, Hassan (2008) Amalan Pengurusan Akademik Dan Sukan Di Sekolah Sukan Bandar Penawar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ehsan, Aini Faiz and Bakar, Md Nor (2008) Keupayaan Menyelesaikan Masalah Matematik Di Kalangan Pelajar Tingkatan 5 Bagi Topik Sudut Dongak Dan Sudut Tunduk. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

El Amin Abour, Khawla Mohammed and Tasir, Zaidatun (2008) Exploring The Relationship Between Teachers Information Communication Technology (ict) Competency, Confidence Level And Satisfaction Toward Ict Training Programmes : A Case Study Among Postgraduate Students In Utm. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Endut, Doriyah and Sidin, Zaitun (2008) Penggunaan Perisian Kursus Yang Dibekalkan Kementerian pelajaran Malaysia Oleh Guru-guru Dalam Pengajaran Dan pembelajaran Di Bilik Darjah Di Sekolah-sekolah Rendah zon Benut, Pontian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

G

Gan, Bee Yeng and Yahaya, Noraffandy (2008) Pembangunan Perisian Pembelajaran berbantukan Komputer (pbk) Bagi Tajuk trigonometri Matematik Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Gan, Lui Nam and Yahaya, Azizi (2008) Pembinaan Indeks Perlakuan Melepak Dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Di Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Geok Lui, Tay and Rajuddin, Muhd Rashid (2008) Usaha-usaha Yang Dilakukan Oleh Pengusaha Kraftangan Anyaman Di Melaka Untuk Meningkatkan Jualan Berdasarkan Strategi Campuran Pemasaran (4p). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ghani, Mohd Azrul Fajri and Harun, Hafizah (2008) Keberkesanan Latihan Pliometrik Untuk Perejam Sepak Takraw. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ghazali, Azizah and Boon, Yusof (2008) Gaya Komunikasi Guru Besar dan Hubungannya Dengan Kepuasan Bekerja Guru di Tiga Buah Sekolah Rendah Daerah Johor Bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Goh, Sze Wei and Atan, Noor Azean (2008) Pembangunan Laman Web Berasaskan Pembelajaran Autentik Bagi Topik Pemformatan Laman Web, Tag Html Dan Penggunaan Jadual. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Gurei, Meda and Buntat, Yahya (2008) Peluang Kerjaya Di Kawasan Industri Kecil Tan Sri Yaakob. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

H

Hajat, Barun and Abu, Baharin (2008) Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan Guru Besar Dengan Tahap Kepuasan kerja Guru Sekolah Rendah Di Daerah Kota Belud. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haji Ab Lattip, Nik Rozita and Zainuddin, Zainal Abidin (2008) Corak Kadar Denyutan Jantung Semasa Latihan Dan pertandingan Untuk Atlit Wanita Dalam Acara Lawn Bowl. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haji Bedu, Haji Hashim and Syed Mansor, Syed Mohd Syafeq (2008) Tahap Dan Punca Stres Di Kalangan Anggota Jabatan Penerangan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haji Buang, Ismail and Abu Bakar, Zainudin (2008) Keberkesanan Program Gemilang 7 (g7) Satu Kajian Kes di Daerah Segamat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haji Datim, Norazwana and Ahmad Zanzali, Noor Azlan (2008) Masalah Yang Sering Dihadapi Oleh Guru Pelatih 3spm Dan 3spt, utm Semasa Menjalani Latihan Mengajar Bagi Sesi 2007/2008. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamdan, Hanisah and Md Johan, Othman (2008) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Profesion Keguruan Di Kalangan Pelajar-pelajar Jabatan Pendidikan Teknikal Kejuruteraan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamsur, Nor Hidayah and Abdullah, Abd Hafiz (2008) Metode Pengajaran Dan Pembelajaran (p&p) Kelas Pengajian al-qur an Di Kalangan Saudara Baru Di Bawah Kelolaan Jaj. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamzah, Ilani and Harun, Jamaludin (2008) Gaya Pembelajaran Dan Kesannya Terhadap Penglibatan pelajar Tahun Akhir Kursus Spp, Spk Dan Spt Fakulti pendidikan Dalam Persekitaran E-pembelajaran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamzah, Ilani and Harun, Jamaludin (2008) Gaya Pembelajaran Dan Kesannya Terhadap Penglibatan pelajar Tahun Akhir Kursus Spp, Spk Dan Spt Fakulti pendidikan Dalam Persekitaran E-pembelajaran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamzah, Mascilla and Yahaya, Azizi (2008) Masalah Salah Laku Agresif Di Kalangan Pelajar Sekolah rendah Dan Hubungannya Dengan Gaya Keibubapaan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haron, Mohamad Zhurad and Rajuddin, Muhd Rashid (2008) The Role Of Technical And Vocational Education And Training (tvet) In Human Capital Development. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haron, Rahim and Mustaffa, Mohamed Sharif (2008) Keserasian Personaliti-persekitaran Dan Hubungannya Dengan Prestasi Kerja Dalam Kalangan Guru Kaunseling Sekolah Menengah Harian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haron Khan, Bibi Sakinah and Boon, Yusof (2008) Kerja Berpasukan Dalam Kalangan Guru Sekolah kebangsaan Parit Setongkat Muar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Harun, Muhamad Ali and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2008) Pengamalan Konsep Kbsm Dalam Kalangan Guru-guru sekolah Menengah Di Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Harun, Siti Hajar and Noordin, Shaharom (2008) Tahap Kefahaman Kemahiran Mengelas Dan Mentafsir Data dalam Kalangan Pelajar Tahun Dua Pendidikan Fizik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hasbullah, Siti Mariam and Lokman, Mohd Tahir (2008) Amalan Pengurusan Disiplin Dan Pelaksanaan Program ponteng Sifar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hashim, Hasnol and Joned, Muslim (2008) Membangunkan Perisian Modul Bahan Bantu Mengajar (bbm) Bertajuk Blood Circulation And Transport Bagi mata Pelajaran Sains Tingkatan Tiga. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hashim, Nor Hanimah and Ismail, Sarimah (2008) Kepuasan Pelajar-pelajar Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kemahiran Hidup) Di Fakulti Pendidikan, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hashim, Suhaizal and Yahaya, Noraffandy (2008) Tahap Literasi Komputer Di Kalangan Pelajar Tingkatan 4 Di sekolah Luar Bandar. Satu Tinjauan Di Tiga Buah Sekolah Di daerah Johor Bahru, Johor Darul Takzim. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassim, Irwan and Abdullah, Nur Qistina (2008) Kajian Tentang Masalah Yang Dihadapi Oleh Pelajar-pelajar yang Menginap Di Kolej 17 Utm Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hat, Zunaida and Abdullah, Nur Qistina (2008) Meninjau Perlaksanaan Kerja Kursus Kemahiran Hidup pilihan Ekonomi Rumah Tangga Di Kalangan Pelajar tingkatan Satu Dan Tingkatan Dua Di Sekolah Menengah selayang Baru, Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hell Mee (spp), Halimatun Saadiah and Mohd Salleh, Shaharuddin (2008) Pembangunan Modul Pembelajaran Kendiri Keelektromagnetan, Fizik Tingkatan Lima Berasaskan Pendekatan Konseptual Melalui Visual. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Heng, Guay Looe and Yeo, Kee Jiar (2008) Hubungan Antara Peruntukan Masa, Jenis Dan Cara pengelolaan Guru Terhadap Kerja Rumah (homework) bahasa Melayu Dengan Pencapaian Di Sekolah Rendah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Ismail, Yaakob and Rajuddin, Muhd Rashid (2008) Tahap Minat Dan Aplikasi Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Pelajar Di Rumah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hoi Peng, Swee and Atan, Noor Azean (2008) Pembangunan Laman Web Berasaskan Persekitaran Pembelajaran Autentik Bagi Asas Pengaturcaraan Html Dalam Microsoft Frontpage. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Husin, Nur Hifzan and Nordin, Aziz (2008) Gaya Pembelajaran Pelajar Tahun Akhir Ijazah Sarjana muda Pendidikan, Fakulti Pendidikan, Universiti teknologi Malaysia Berdasarkan Model gaya Pembelajaran Bernice Mccarthy. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hussain, Azmi and Yasin, M.al-muzzammil (2008) Gaya Komunikasi Guru Besar Dan Komitmen Guru-guru di Tiga (3) Buah Sekolah Daerah Kota Bharu Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hussain, Hairul Anuar and Buntat, Yahya (2008) Cabaran Politeknik Sultan Ahmad Shah (polisas) Membangunkan Modal Insan Sejajar Dengan Keperluan Sektor Industri . Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hussein, Nurul Hazwani and Junaidi, Juhazren (2008) Masalah Pelajar Tahun Akhir Fakulti Pendidikan Universiti teknologi Malaysia Dalam Merekabentuk Antaramuka skrin Yang Baik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hussin, Adnan and Hushin, Hassan (2008) Hubungan Kepuasan Kerja Guru-guru Dengan Gaya Kepimpinan Guru Besar Di Sekolah Daerah Besut, Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hussin, Anita and Kailani, Ismail (2008) Kajian Pendekatan Pembelajaran Yang Menyatupadukan sejarah Sains/matematik) Dikalangan Pelajar Fakulti pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

I

Ibrahim, Haryati and Zainal, Zaidah (2008) A Study On The Influence Of Cultural Schemata on Reading Comprehension On Literature Text: an Analysis Of The Kbsm Literature In english Component. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Ismail and Mohd Nor, Mohad Anizu (2008) Tahap Kecergasan Atlit Sepak Takraw Berdasarkan vo2max. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Nurul Azilah and M Said, Mohd Nihra Haruzuan (2008) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Matapelajaran analisis Nyata Pelajar Tahun Akhir Spt Dan Spm Fakulti pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Idris, Maryam Syahirah and Shariffudin, Rio Sumarni (2008) Penerapan Kemahiran Generik Oleh Pensyarah Dalam pengajaran Matapelajaran Pendidikan Dan Komputer. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Inayati, Alviani and Tasir, Zaidatun (2008) Infcrmation Technology Competencies Among Librarians At One Of Academic institution In Johor State,malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Firdaus and Ruskam, Aminuddin (2008) Persepsi Pelajar Tentang Kejadian Jenayah Terhadap Wanita. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Fuziana and Mohd Noor, Norani (2008) Tahap Penguasaan Kemahiran Komunikasi Interpersonal Dalam Pelajar Tahun Akhir Jabatan Pendidikan Teknikal Dan Kejuruteraan, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Muhammad Hamiddudin and Rajuddin, Muhd Rashid (2008) Tahap Keyakinan Para Pelatih Tred Wet Skill Di Akademi Binaan malaysia Untuk Menceburi Bidang Kerjaya Dalam Insdustri Pembinaan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Norhafizah and Mohd Hashim, Asha Hasnimy (2008) Latihan Rectus Abdominis Yang Sesuai Untuk Atlet Hoki wanita Negeri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Norhidayah and Abu, Baharin (2008) Kesediaan Guru Pelatih Fakulti Pendidikan Utm Berkhidmat di Kawasan Pedalaman. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Rahimi and Ismail, Muhammad Hafiz (2008) Kajian Tahap Kecergasan Fizikal Berasaskan Kesihatan atlet Badminton Sukma Johor 2008. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail @ Abd. Latif, Nabilah and Puteh, Fatimah (2008) The Application Of The Internet In Understanding And interpreting Meaning Of Form Four English Language Poems among Tesl Students. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail., Che Husin and Hushin, Hassan (2008) Amalan Kepimpinan Guru Besar Sekolah Harapan Negara 2007 Sk Parit Setongkat, Muar, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Isnin, Mohd Khairul Nizam and Sulaiman, Seth (2008) Mengkaji Permasalahan Guru-guru Pelatih Universiti Teknologi malaysia Bagi Program Ijazah Sarjana Muda Sains Dan Matematik yang Menjalani Latihan Mengajar Di Sekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ispawi, Dzufi Iszura and Mohd Amin, Nor Fadila (2008) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Bidang keusahawanan Sebagai Kerjaya Dalam Kalangan Pelajar pendidikan Teknikal Dan Vokasional. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

J

Ja afar, Zuraidah and Abu Bakar, Zainudin (2008) Perhubungan Di Antara Tahap Tekanan Dengan Kemahiran ibubapa Yang Mempunyai Anak-anak Autistik di Daerah Johor Bahru, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jaafar, Khamsawati and Abd Rahman, Mohd Anuar (2008) Pelaksanaan Pentaksiran Kerja Kursus kemahiran Hidup Bersepadu Sekolah Menengah Dalam bandar Di Daerah Kuantan, Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jalaludin, Jamaliah and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2008) Komitmen Guru-guru terhadap Pengurusan Kokurikulum di Sekolah-sekolah Kebangsaan Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jamaluddin, Mardiyah and Arsat, Mahyuddin (2008) Tahap Kepuasan Guru-guru Pelatih Terhadap Guru-guru Pembimbing Semasa Menjalani Latihan Mengajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jamaludin, Ahmad Shukri and Mushtari, Mohd Ismail (2008) Persepsi Mahasiswa Fakulti Pendidikan Terhadap Kesan rancangan Hiburan Realiti Tv Akademi Fantasia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jamaludin, Yakub and Atan, Noor Azean (2008) Pembangunan E-kamus Bagi Javascript berdasarkan Reka Bentuk Teori Beban Kognitif. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jamil, Nor Ashima and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2008) Gaya Pembelajaran Dalam Kalangan Pelajar Sains Tahun akhir Fakulti Pendidikan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jamri, Nur Khairul Safrah and Harun, Jamaludin (2008) Kajian Berkaitan Pengaplikasian Teori Pembelajaran Dalam Pembangunan Bahan Pembelajaran Digital Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir Fakulti Pendidikan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jani, Tumari and Hashim, Shahrin (2008) Amalan Kemahiran Geenerik Dalam Kalangan Guru Sekolah Rendah Zon Yong Peng. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jumaat, Shafila and Abd Rahman, Mohd Anuar (2008) Pengetahuan Kepimpinan, Kemahiran Pengurusan, Dan Sikap Ketua Panitia Sains Di Sekolah Kebangsaan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

K

Kaderi, Zawiyah and Hamdan, Abdul Rahim (2008) Curriculums Role In Fostering Inter Grop Contacts Among The Multiracial Students In A Secondary School In Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kamal, Nur Zawani and Mohd Salleh, Shaharuddin (2008) Pembangunan Modul Bagi Tajuk panduan Menggunakan Teks Pada Paparan Elektronik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kamar, Haji Ahmad and Abd Rahman, Mohd Anuar (2008) Pengetahuan, Kemahiran Dan Sikap Guru Penyelaras Ict di Sekolah‐sekolah Rendah Zon Paloh, Kluang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kamarudin, Annie Suziana and Syed Mansor, Syed Mohd Syafeq (2008) Hubungan Tahap Kecerdasan Emosi Dengan Tahap Kepuasan Kerja Dan Tahap Komitmen Kerja:tinjauan Di Kalangan Staf Adtec Batu Pahat,johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kamarudin, Hanim and Hanafi Zaid, Hanim (2008) Oral Communication Needs Of Mechanical Engineering Undergraduate Students In Utm: as Perceived By The Learners. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kamarudin, Shamsul and Boon, Yusof (2008) Tahap Penguasaan Amalan Keselamatan Bengkel Kemahiran Hidup Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato Yunus Sulaiman, Pekan Nanas, Johor Darul Takzim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kamaruzzaman, Mohd Fadli and Zainuddin, Zainal Abidin (2008) Keberkesanan Penggunaan Kayu Hoki Jenis Kayu Dengan kayu Hoki Jenis Komposit Di Kalangan Pemain Hoki Universiti teknologi Malaysia, Skudai. Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kandasam, Chandravathani and Abdul Majid, Norazaman (2008) An Exploratory Study On The Elements Which encourage Form One Students To Write Essays in English. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Karuppiah, Malini and Hamzah, Masputeriah (2008) Improving Coherence In Paragraph Writing Among Esl learners: A Case Study. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kasim, Noridah and Ibrahim, Mohd Ali (2008) Tahap Perlaksanaan Amalan Pengajaran Sains Dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah Rendah Di Daerah Johor Bharu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Katip, Khairulhelmi and Mustaffa, Mohamed Sharif (2008) Persekitaran Kampus Dan Hubungannya Dengan Pembentukan Personaliti Di Kalangan Pelajar Universiti Teknologi Malaysia Skudai. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kee, Chung Hau and Shariffudin, Rio Sumarni (2008) Pola Personaliti, Pola Pemikiran Kritis Serta Pola kepelbagaian Kecerdasan Di Kalangan Pelajar Cemerlang satu Kajian Kes Di Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khalid, Nazir and Saud, Muhammad Sukri (2008) Mesin Pembersih Sisik Ikan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khalip, Hasnisham and Arsat, Mahyuddin (2008) Penggunaan Perisian Multimedia Dalam Pengajaran Guru-guru Teknikal. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kho, Bee Chin and Hamdan, Abdul Rahim (2008) Persepsi Guru Terhadap Faktor-faktor Yang mendorong Pelajar Ke Kelas Tuisyen di Sekolah Sjk ( C ) Zon Selatan Daerah Kulai Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khoo, Vee Lynn and Atan, Noor Azean (2008) Penerapan Kemahiran Insaniah Di Kalangan Guru Pelatih Yang Mengambil Kursus Sains Komputer Di Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Koh, Grace Ming Ai (2008) The Act Of Complimenting In Malaysian English. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Krishnan, Vinothini and Yahaya, Azizi (2008) Perhubungan Antara Ponteng Sekolah, Kelas Dan Ko-kurikulum Terhadap Pencapaian Akademik Pelajar Sekolah Menengah Daerah Skudai,johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kuberan, Malathy and Abdul Latif, Adibah (2008) Kesediaan Bakal Guru Siswazah Yang Mengikuti Program khas Pensiswazahan Guru Untuk Mengajar Mata pelajaran Lukisan Kejuruteraan. Satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kumarasamy, Komala and Kailani, Ismail (2008) Penerapan Unsur Sejarah Dalam Pengajaran Dan pembelajaran Matematik Bagi Topik teorem Pythagoras. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

L

La anain, Anasyuhada and Minghat, Asnul Dahar (2008) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kecemerlangan dalam Pencapaian Akademik Pelajar-pelajar Tahun Empat ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kejuruteraan Awam,elektrik,mekanikal) Di Fakulti pendidikan, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lah, Razali and Sihes, Ahmad Johari (2008) Kesediaan Guru Terhadap Pengajaran Matematik Dalam Bahasa Inggeris Di sekolah Kebangsaan Daerah Kulaijaya,johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lajewah, Mohd Nasir and Mohd Nor, Mohad Anizu (2008) Keberkesanan Latihan Bebanan Terhadap Kekuatan Otot Tangan Bagi Atlet Renang Sukma Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lay Kah, Chua and Lokman, Mohd Tahir (2008) Keperluan Latihan Berbentuk Kursus Untuk Guru Besar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Chee Hong and Harun, Jamaludin (2008) Pembangunan Dan Penilaian Aplikasi Multimedia interaktif Pembelajaran Berasaskan Projek bagi Perisian Adobe Photoshop Cs2. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Tien Tien and Arshad, Mohammad Yusof (2008) Kefahaman Pelajar Tingkatan Empat mengenai Elektrokimia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Chong Sing and Tasir, Zaidatun (2008) Kajian Keberkesanan Penggunaan Perisian Multimedia prasekolah Berasaskan Teori Perkembangan kanak-kanak Dalam Pembelajaran Matematik. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Seng Thay and Said, Hamdan (2008) Penyeliaan Pengajaran Di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina zon Tiram, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Siew Huang and Harun, Jamaludin (2008) Students Preferences On The Design Of Electronic Teaching presentation And Their Learning Style. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim Ming Yew, Andrew and Mohd Nawi, Abdullah (2008) Learners Perceptions Towards The kbsm English Literature Component. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ling Jen, Shirley and Hamzah, Masputeriah (2008) Using Collaborative Writing To Develop Students Writing skills. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lockman, Nur Laili and Noordin, Shaharom (2008) Tahap Penguasaan Kemahiran Meramal Dan Kemahiran mengawal Pembolehubah Dalam Kalangan Pelajar pendidikan Kimia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

M

Mad Hashim, Marina and Tasir, Zaidatun (2008) Kesediaan, Sokongan Dan Pendekatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Oleh guru Di Peringkat Prasekolah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahadi, Anili Fasha and M Said, Mohd Nihra Haruzuan (2008) Tahap Penggunaan Forum E-pembelajaran Di Kalangan pelajar Tahun Akhir Jabatan Multimedia (spk, Spp Dan Spt) fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahmood, Nazri and Yasin, M.al-muzzammil (2008) Amalan Kepimpinan Transformasi Guru Besar Dan Pengetua dua Buah Sekolah Di Daerah Batu Pahat, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mansourizaden, Kobra and Abdullah, Khairi Izwan (2008) The Effectiveness Of Different Types Of Direct Corrective Feedback On Second Language Writing. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Marappan, Saraswathi Vani and Hashim, Shahrin (2008) Kepuasan Kerja Dalam Kalangan Guru Di Sekolah-sekolah jenis Kebangsaan (tamil) Daerah Kulai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Marjuki @ Ismail, Sopiah and Sihes, Ahmad Johari (2008) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembelajaran menggunakan Bahasa Inggeris Pelajar Tahun Satu fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Masrom, Noor Asmalinda and Hassan, Johari (2008) Modul Pembelajaran Kendiri (mpk) Subjek Information And Communication Technology (ict) Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat, Siti Zabidah and Md Johan, Othman (2008) Orientasi Belajar Dan Hubungannya Dengan Pencapaian akademik Pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Ali, Ahmad Khairi and Mohd Salleh, Shaharuddin (2008) Pembangunan Web E-pembelajaran Menggunakan Elemen Video dalam Topik Work And Energy Berasaskan Teori konstruktivisme Sosial. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Dari, Daliya and Omar, Abdul Hafidz (2008) Perbandingan Tahap Prestasi Atlet Memanah Melalui Ujian blind Shoot Dan Ujian Pernafasan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Idris, Rohana and Yahaya, Noraffandy (2008) Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer (pbk) Bagi Tajuk Garis Lurus Matematik Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Isa, Marlia and Ismail, Zaleha (2008) Pembangunan Majalah Web : Kerjaya Dan Tokoh matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Jalil, Mohd. Rashidi and Abu Bakar, Zainudin (2008) Keberkesanan Kaedah Petak Sifir Dalam Penguasaan Fakta asas Darab Dalam Matematik Tahun 4: Satu Kajian Di sekolah Kebangsaan Mersing Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Johari, Ida Juliana and Lokman, Mohd Tahir (2008) Tahap Kesediaan Bakal Guru Tahun Akhir Perdana Utm (kemahiran Hidup) Dalam Menceburi Profesion Perguruan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Jusoh, Adibah and Safar, Ajmain (2008) Faktor Pendorong Penghayatan Agama Dalam Kalangan pelajar Islam Fakulti Pendidikan , Universiti Teknologi malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Noor, Mohd Hafizullah Amin and Harun, Hafizah (2008) Keberkesanan Program Latihan Pliometrik Dalam Meningkatkan Ketinggian Lompatan Vertikel Pemain Badminton. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Matrawi, Kamariah and Yasin, M.al-muzzammil (2008) Komunikasi Interpersonal Guru Besar Dan Komitmen Guru di Sekolah Rendah Zon Maharani Muar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Abdul Kadir, Haji Bon Nissa and Ninggal, Mohd Tajudin (2008) Kemurungan Selepas Bersalin Di Kalangan Wanita: satu Kajian Kes Di Sebuah Institusi Pengajian Tinggi awam Selatan Semenanjung Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Amin, Nurul Izzati and Zainal Abidin, Hafilah (2008) Tesl Students Perception Towards The Use Of E-mail for An Est Collaborative Writing Task. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Dali, Rafie and Hamdan, Abdul Rahim (2008) Pengurusan Masa Di Kalangan Pelajar program Khas Pensiswazahan Guru Besar(pkpgb) ambilan 1, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Hanafiah, Zulfahmi and Sulaiman, Seth (2008) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberkesanan pengajaran Guru Pelatih Utm Dalam Menghadapi Latihan mengaja. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Isa, Ida Syafira and Said, Hamdan (2008) Kefahaman Pendidikan Antarabangsa Di Kalangan Pelajar Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Samsudin, Siti Rossuliana and Ismail, Muhammad Hafiz (2008) Rekacipta Instrumen stork Stand Balance Test Berteknologi Microcontroller Bagi Ujian Kecergasan Fizikal. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Samsudin, Siti Rossuliana and Ismail, Muhammad Hafiz (2008) Rekacipta Instrumen stork Stand Balance Test Berteknologi microcontroller Bagi Ujian Kecergasan Fizikal. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Seth, Fadilah and Kailani, Ismail (2008) Penerapan Sejarah Dalam Operasi Asas Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Taib, Abdullah and Saud, Muhammad Sukri (2008) Pelaksanaan Kursus Peningkatan Pengetahuan Dan Kemahiran Di Kalangan Guru-guru Reka Cipta Sekolah Menengah Di Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Yasin, Zaliza and Hassan, Johari (2008) Penggunaan Komputer Di Kalangan Guru-guru Sekolah menengah Di Daerah Seremban, Negeri Sembilan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Yassin, Nora aidah and Md Johan, Othman (2008) Konsep Kendiri Dan Faktor-faktor Penyumbang Ke Arah tingkah Laku Delinkuen Pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Yunos, Md Yusof and Abd Rahman, Mohd Anuar (2008) Pengetahuan, Kemahiran Dan Sikap Setiausaha Sukan di Dalam Mengurus Sukan Sekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Yusoff, Alina Masri and Abd Rahman, Mohd Anuar (2008) Pengetahuan Dan Pengamalan Sanitasi Makanan Di Dewan makan Asrama Sekolah Menengah Bandar Kluang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Amin, Ruslaili and Mukhari, Abd Wahid (2008) Kefahaman Guru Kemahiran Hidup Bersepadu ekonomi Rumah Tangga Terhadap Pelaksanaan pentaksiran Kerja Kursus Berdasarkan Dokumen pentaksiran Kerja Kursus (77/2) Di Sekolah-sekolah menengah, Daerah Kota Tinggi, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Supie, Hawa Syamsina and Awang, Zubaidah (2008) Perception Of Electrical Engineering Utm Students On task-based Speaking Activities In Fostering Students Communication In English. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md.jali, Jamaludin and Yasin, M.al-muzzammil (2008) Aplikasi Mel Elektronik (e-mel) Dan Laman Web Di kalangan Guru Besar Program Khas Pensiswazahan gurubesar (pkpgb) Utm Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Meliki, Askandar and Abdullah, Nur Qistina (2008) Membangunkan Perisian Multimedia Bagi Kursus Kimpalan Dan Fabrikasi Logam Dalam Mata Pelajaran Vokasional Bagi Lukisan Teknik Tajuk Lukisan Hamparan Kaedah Penyegitigaan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mispar, Muli and Yasin, M.al-muzzammil (2008) Cara Pengurusan Konflik Peserta Program Khas Pensiswazahan Guru Besar Di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Misrom, Noor Suhaily and Junaidi, Juhazreen (2008) Pembinaan Modul Pembelajaran Kendiri (mpk) Bagi Perisian macromedia Authorware 7 Berasaskan Teori Konstruktivisme. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Faridah and Mohd Zaid, Norasyikin (2008) Pembangunan Modul Multimedia Interaktif Menggunakan Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Senario Bagi Tajuk Pembangunan Perisian Multimedia Berasaskan Cd-rom. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Mohamad Kabidi and Hushin, Hassan (2008) Kajian Pencapaian Matlamat Penubuhan Teaching School Di Institut Perguruan Kuala Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Noor Al Mahdin and Buntat, Yahya (2008) Keberkesanan Penggunaan Alat Bantu Mengajar Berbantukan Komputer Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Subjek Kemahiran Hidup (kh) Di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah, Alor Star, Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Nurlia and Said, Hamdan (2008) Penyeliaan Pengajaran Dan Pembelajaran Di Sekolahsekolah kebangsaan Di Daerah Kota Tinggi, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Rosli and Mustaffa, Mohamed Sharif (2008) Hubungan Lokus Kawalan Dengan Tahap Stres Di Kalangan Warga Kerja Pejabat-pejabat Pelajaran Daerah Negeri Johor.satu Kajian Kes. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Syamsul Nur Azlan and Harun, Jamaludin (2008) The Effect Of Animated Pedagogical Agent On Motivation & Emotion factor To Improve Students Learning Gains. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Kamil, Mohd Hafiz Faizal and Harun, Jamaludin (2008) Ciri-ciri Reka Bentuk Laman Web Pendidikan Berdasarkan Keperluan Dan Kehendak pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Lee, Mohamad Fozi and Junaidi, Juhazreen (2008) Pembangunan Laman Web Bagi Matapelajaran Matematik Kbsm tingkatan Dua Bertajuk Teorem Pithagoras. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Rodi, Munada and Hanapiah, Othman (2008) Persepsi Pelajar Sekolah Agama Terhadap Mata Pelajaran pendidikan Islam : Kajian Di Sekolah Menengah Al-amin gombak, Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Saleh, Mohd Dzulfadli and Rajuddin, Muhd Rashid (2008) Tahap Keberkesanan Usaha-usaha Yang Dijalankan Oleh penduduk Kampung Segamat, Johor Bagi Meningkatkan sumber Pendapatan Mereka Melalui Bidang Pertanian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed Kassim, Norhidayah and Abdul Latif, Adibah (2008) Persepsi Pelajar Tahun Akhir Pendidikan Teknik Dan kejuruteraan, Universiti Teknologi Malaysia Terhadap kompetensi Diri Semasa Menjalani Latihan Industri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohammad, Siti Hasmah and Hashim, Shahrin (2008) Faktor Penghalang Penerapan Ciri Keusahawanan Dalam pengajaran Dan Pembelajaran Di Sekolah Mengikut perspektif Guru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohammad Zabidi, Nadia Farhana and Yahaya, Azizi (2008) Persepsi Pentadbir Sekolah Terhadap Kualiti Diri Guru pelatih Utm Di Sekolah Sekitar Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohammed Modeef, Alsofyani and Aris, Baharuddin (2008) A Web Tutor For Teaching Quran Vocabulary. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd, Mahadhir and Buntat, Yahya (2008) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Kursus Oleh Pelajar Kolej Komuniti Yayasan Pelajaran Johor (kkypj) Terhadap Kursus Pertanian (landskap Dan Nurseri) Yang Ditawarkan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd, Mohd Redzuan and Zainuddin, Zainal Abidin (2008) Perbandingan Kapasiti Anaerobik Antara Pemain Futsal Dan pemain Bola Sepak Universiti Teknologi Malaysia Dengan menggunakan Ujian Wingate. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Ali, Abd Syukur and Hamdan, Abdul Rahim (2008) Kesesuaian Menggunakan Satu Waktu (single Period) Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Perdagangan Disekolah-sekolah Menengah Di Daerah Kota Tinggi,johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Ali, Ahmad Farid and Arsat, Mahyuddin (2008) Faktor Perbezaan Pencapaian Akademik Pelajar Lepasan Diploma Dan Matrikulasi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Ali, Mohd Nazaruddin and Said, Hamdan (2008) Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kualiti Kehidupan Di Kolej 10, universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Ali, Siti Fatimah and Ismail, Sarimah (2008) Kepuasan Bekerja Di Kalangan Staf Sokongan jabatan Pendidikan Teknikal Dan Kejuruteraan, fakulti Pendidkan, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Ali, Zauriah and Yasin, M.al-muzzammil (2008) Mengenali Pasti Gaya Kepimpinan Situasi Dalam Pengajaran Di Tiga Buah Sekolah Di Daerah Hulu Terengganu. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Alie, Zainuddin and Boon, Yusof (2008) Penggunaan Ict Dalam Tugas-tugas pengurusan Sekolah Di Sekolahsekolah kebangsaan Zon Tiram, daerah Pasir Gudang, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Ariffin, Shamsaipul and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2008) Modul Pembelajaran Kendiri Mata Pelajaran Reka Bentuk berbantu Komputer Autocad 3d. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Azizuddin, Fadhlina and Yahaya, Azizi (2008) Tahap Kompetensi Guru Sekolah Rendah Terhadap Pengajaran sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Azmi, Faza Farhana and Harun, Jamaludin (2008) Pembangunan Aplikasi Multimedia Berdasarkan pendekatan Pembelajaran Berasaskan Minda bagi Tajuk Stereokimia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Azmi, Nor Syahirah and Hamdan, Abdul Rahim (2008) Kesediaan Pelajar Mempelajari Matapelajaran Pengajian kejuruteraan Awam Di Sekolah Menengah Teknik Terenggganu, terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Azmi, Nor Syahirah and Hamdan, Abdul Rahim (2008) Kesediaan Pelajar Mempelajari Matapelajaran Pengajian kejuruteraan Awam Di Sekolah Menengah Teknik Terenggganu, terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Diah, Muhammad Fadhli B. and Abdul Raof, Abdul Halim (2008) Choice Of Learning Style Of Universiti Teknologi Malaysia Senior tesl Students And Perceptions Towards Effective Teaching. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Hashim, Nursophia Hasdina and Zakaria, Mohammad Hassan (2008) Local Cultural Aspects In The Kbsm English Language materials. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Idrus, Nur Aimi and Hassan, Johari (2008) Kecerdasan Pelbagai Dikalangan Kanak-kanak prasekolah Serta Strategi Pengajaran Yang Digunakan untuk Mengajar Kanak-kanak Prasekolah. suatu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Isa, Mohd Miza Shahril Shah and Mohd Zaid, Norasyikin (2008) Pembinaan Modul Pembelajaran Kendiri (mpk) Bagi Perisian Macromedia Flash Mx (penghasilan Montaj). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Jamal, Jamaliah and Mohd Said, Mohd Rizal (2008) Persepsi Pelajar-pelajar Tahun Akhir Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kemahiran Hidup) Terhadap Amalan Pemakanan Keluarga. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Lani, Hamiyah and Sidin, Zaitun (2008) Penggunaan Pusat Akses Sekolah dalam Kalangan Guru Di Pusat Kegiatan Guru zon Tasek Utara, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Nasir, Noor Aishah and Lokman, Mohd Tahir (2008) Keperluan Mewujudkan Jawatan Pembantu Bengkel Di Tiga Buah Sekolah Menengah Teknik Di Daerah Johor Bahru: Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Nasir, Noor Aishah and Lokman, Mohd Tahir (2008) Keperluan Mewujudkan Jawatan Pembantu Bengkel Di Tiga Buah Sekolah Menengah Teknik Di Daerah Johor Bahru: Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Nawi, Samsiha and Lokman, Mohd Tahir (2008) Penilaian Terhadap Peranan Pihak Pengurusan Kolej Kediaman Dalam Mempertingkatkan Pembangunan Pembelajaran Pelajar : Tinjauan Di Lima Buah Kolej Kediaman Di Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Noor, Mohd Azahar and Joned, Muslim (2008) Membangunkan Modul Perisian Bahan Bantu Mengajar (bbm) Bagi Tajuk Lines And Planes In Three Dimensions dalam Mata Pelajaran Matematik Tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Nor, Mariani and Said, Hamdan (2008) Keperluan Pensyarah Baru Di Institusi Pengajian Tinggi swasta Di Selatan Tanahair. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Razali, Nor Ashikin and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2008) Tahap Penguasaan Kemahiran Membina Inferens Dan mentafsir Data Dalam Kalangan Pelajar Tahun Satu, Dua dan Empat Program Kimia, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Razali, Nurul Amirah and Tasir, Zaidatun (2008) Pembangunan Perisian Multimedia Berasaskan Pendekatan Permainan Peringkat Prasekolah Bagi Tajuk Konsep Nombor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Taib, Fatimah Harlina and Abdul Latif, Adibah (2008) Hubungan Tingkah Laku Kesediaan Pensyarah Dengan tahap Motivasi Pelajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Taib, Siti Azaria and Mohd Salleh, Shaharuddin (2008) Pembangunan Laman Web Bagi Matapelajaran Matematik Tambahan Kbsm Tingkatan 5 Bertajuk Progressions Berdasarkan Teori Konstruktivisme Dan Pendekatan Penyelesaian Masalah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Yunos, Nur Athirah and Boon, Yusof (2008) Pembelajaran Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Tunas Bakti (p) Sungai Lereh, Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Yunus, Maizura and Arsat, Mahyuddin (2008) Satu Kajian Cabaran Guru Di Sekolah Pedalaman Daerah muar. Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Yusof, Mohd Noramdzan and Boon, Yusof (2008) Amalan Pengupayaan Dalam Kokurikulum satu Tinjauan Di Empat Buah Sekolah di Kawasan Tangkak, Muar, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Yusof, Nur Hanis and Kadikon, Sulaiman (2008) Persepsi Pelajar Universiti Teknologi Malaysia Terhadap kebersihan Di Dalam Bas Menurut Perspektif Islam. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Zaid, Nurul Ain and Harun, Jamaludin (2008) Pembangunan Perisian Multimedia Menggunakan Strategi Pembelajaran Berasaskan Situasi Bagi Tajuk teknologi Animasi Digital. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Zain, Noraini and M Said, Mohd Nihra Haruzuan (2008) Mengkaji Gaya Pembelajaran Dan Hubungannya Dengan pencapaian Akademik Pelajar Tahun Empat, Fakulti pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Zin, Siti Haida (2008) The Role Of Nilam Programme In Motivating Primary School Students To Instill Reading Habit: A Case Study. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Zohdi, Siti Syatriyah and Hushin, Hassan (2008) Pembinaan Modul Program Pembangunan Kemasyarakatan Pelajar Tahun Satu, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Amin, Zulkefli and Mohd Kosnin, Azlina (2008) Hubungan Antara Stres Kerja Dengan Kepuasan Kerja Dalam kalangan Guru-guru Besar Di Daerah Mersing. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd.nor, Siti Nur Nadiah and Mohd Salleh, Shaharuddin (2008) Amalan Pengurusan Masa Yang Mempengaruhi Cara Belajar Para Pelajar Tahun Dua Lepasan Program Matrikulasi , Di Jabatan Multimedia Pendidikan, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mokhter, Saiful Azman and Mohamed, Mohini (2008) Persepsi Pelajar Universiti Teknologi Mara Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Moskam, Noorazlin and Ismail, Sarimah (2008) Pembinaan Dan Penilaian Modul Pembelajaran Kendiri (mpk) Bagi Mata Pelajaran Operasi Perkhidmatan Makanan (penyajian Makanan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhamad, Nur Afzan and Mohd Yusof, Farahwahida (2008) Aurat Wanita Muslim Menurut Perspektif Islam: penerimaan Dan Pengamalan Di Kalangan Masyarakat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhamad Noor, Aimi Alwani and Nordin, Aziz (2008) Kefahaman Konsep Suhu Dan Haba Di Kalangan Pelajar Tingkatan dua Di Sebuah Sekolah Di Daerah Lenggong, Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhamad Radzi, Noor Betty Azura and Mohamad, Ahmad Marzuki (2008) Persepsi Pelajar Wanita Islam Utm Terhadap Fesyen Terkini dan Tuntutan Menutup Aurat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhammad, Nik Selma and Hassan, Johari (2008) Faktor-faktor Yang Menyebabkan Masalah Ponteng Sekolah Di Sekolah Menengah Daerah Kulaijaya, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhammad, Nik Selma and Hassan, Johari (2008) Faktor-faktor Yang Menyebabkan Masalah Ponteng Sekolah Di Sekolah Menengah Daerah Kulaijaya, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mukhtar, Siti Zuhaida and Hushin, Hassan (2008) Tahap Amalan Pengurusan Dalam Elemen Pengurusan Pentadbiran Dan pengurusan Disiplin Di Sekolah Menengah Islam Hidayah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Museni, Fatimah and Kadikon, Sulaiman (2008) Persepsi Penduduk Taman Sri Pulai, Skudai, Johor Terhadap Pengurusan Sampah Isi Rumah Menurut Pendekatan Islam Hadhari. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mustafa Kamal, Syamsul Anuar and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2008) Tahap Kesedaran Pelajar Terhadap Peraturan dan Keselamatan Dalam Makmal Sains. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mustafar, Nurfaiza and Shariffudin, Rio Sumarni (2008) Pembangunan Perisian Multimedia Berasaskan Teori kecerdasan Pelbagai Bagi Tajuk Fizik Optik: Kesan Doppler. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

N

Ng, Gek Lui and Sihes, Ahmad Johari (2008) Faktor-faktor Stres Di Kalangan Guru Yang Mengajar Mata pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Jenis Kebangsaan Cina daerah Mersing, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ngak Ching, See and Abu Bakar, Zainudin (2008) Gaya Keibubapaan Di Kalangan Keluarga murid-murid Tahun Enam Di Sk Taman Universiti 4. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nik Yusoff, Nik Rafidah and Mustaffa, Mohamed Sharif (2008) Kajian Mengenai Hubungan Persekitaran Kampus Dengan Pembentukan Personaliti Di Kalangan Pelajar Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nordin, Latipah (2008) Students‟ Attitude And Motivation Towards The Use Of Online Grammar Exercises In The Esl Classroom. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Norman, Ilfi and Bakar, Mohd Nor (2008) Secondary School Students Abilities Of Problem Posing activities. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nurak Pelipos, Vaskalista Dua and Hushin, Hassan (2008) Tinjauan Mengenai Kategori Masalah dalam Kalangan Pelajar Tahun Satu, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Darul Takzim. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

O

Osman, Asadul Khair and Buntat, Yahya (2008) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Belia Melayu Di Felda Bukit Aping Barat, Kota Tinggi, Johor Memilih Sektor Pertanian Sebagai Satu Kerjaya. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Hafilah and Arshad, Mohammad Yusof (2008) Kefahaman Pelajar Tingkatan Empat Sekolah Menengah mengenai Ikatan Kimia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Salini and Mohamed, Mohini (2008) Pembangunan Web Portal Bagi Topik lines And Angles Matematik Tingkatan Satu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

P

Peck Chuan, Cheong and Sulaiman, Seth (2008) Persepsi Pelajar Terhadap Pendidikan Seks Di Sekolah: satu Tinjauan Di Kalangan Pelajar Tahun 4, Fakulti pendidikan, Utm, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

R

R. Palani, Manivinnan and Yahaya, Azizi (2008) Persepsi Guru-guru Sekolah Tamil Daerah Kluang terhadap Penggunaan Teknologi Maklumat Dan komunikasi (tmk) Dalam Pengajaran Dan pembelajaran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rahim, Ramzallina and Mohd Hashim, Asha Hasnimy (2008) Tahap Anaerobic Threshold Di Kalangan Atlet Olahraga lelaki Jarak Dekat, Peringkat Negeri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rahmin, Umi Kalthom and Tasir, Zaidatun (2008) Penilaian Sistem Pembelajaran Berasaskan Masalah Menerusi Web Bagi Tajuk animasi. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rameli, Ruzilayati and Mohd Noor, Norani (2008) Mengenal Pasti Faktor-faktor Yang Mempengaruhi kepuasan Kerja Dalam Kalangan Guru Teknikal Sekolah menengah Teknik Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ramli, Najmin and Mohamed, Mohini (2008) Penerapan Unsur Sejarah Dalam Pengajaran Dan pembelajaran Matematik Hasil Penemuan Fibonacci. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ramli, Suhaimi and Hushin, Hassan (2008) Tahap Amalan Elemen Pengurusan Peperiksaan Dan Elemen Pengurusan Kokurikulum Di Sekolah Rendah Islam Hidayah, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rammasamy, Kalianand and Said, Hamdan (2008) Penyeliaan Pengajaran Di Sekolah Jenis Kebangsaan (tamil) daerah Kulai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Redwan, Ahmad Solhi and Ibrahim, Mohd Ali (2008) Pembangunan Perisian Pengajaran Berasaskan Model konstruktif Needham 5 Fasa Bagi Tajuk Keelektrikan dalam Matapelajaran Sains Sekolah Rendah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rohani, Mohd Suhaidy and Kailani, Ismail (2008) Kesan Penggunaan Kit Pengajaran Bermodul(kpb) Bagi Mata pelajaran Matematik (sudut Dongak Dan Sudut Tunduk) tingkatan 4 Di Dua Buah Sekolah Menegah Kebangsaan Di daerah Pontian, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Romly, Raihana (2008) Teacher Trainees Perceptions On The Levels And Causes Of Stress During Teaching Practice. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rozali, Siti Nazilah and Junaidi, Juhazreen (2008) Pembangunan Perisian Berbantukan Komputer (pbk) berdasarkan Strategi Tutorial Bagi Tajuk Ikatan Kimia tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

S

S. Murugesu, Jayanthy and Yahaya, Azizi (2008) Persepsi Ibu Bapa Terhadap Pendidikan Prasekolah kerajaan Dan Swasta Di Daerah Segamat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

S.haridas, Dineshkumar and Abu Bakar, Zainudin (2008) Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi pencapaian Akademik Di Sekolah Jenis kebangsaan (tamil) Yang Berstatus Sekolah kurang Murid (skm) Di Daerah Kota Tinggi, johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saad, Mohd Roslizan and Yeo, Kee Jiar (2008) Keberkesanan Pendidikan Inklusif Mata Pelajaran Seni Reka tanda (mpv) Dalam Domain Afektif Dan Kognitif Di Sekolah menengah Kebangsaan Ayer Baloi, Pontian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sabdin, Nurul Saadah and Harun, Hafizah (2008) Kesan Latihan Pliometrik Terhadap Prestasi Atlet Kayak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Safai, Noraini and Sihes, Ahmad Johari (2008) Tahap Kepuasan Kerja Dalam Kalangan Pensyarah politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin, Dungun, Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sahali, Budiman and Yasin, M.al-muzzammil (2008) Pengaruh Gaya Kepimpinan Guru Besar Terhadap Penarafan Sekolah Berdasarkan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (skpm). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Salamat, Mohd Sahlan and Boon, Yusof (2008) Budaya Membaca Dalam Kalangan Pelajar Pelajar 4 Sph Program Khas Pensiswazahan Guru universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Salan, Musa and Lokman, Mohd Tahir (2008) Burnout Pentadbir Sekolah Kebangsaan di Daerah Kluang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saleh, Kalsom and Lokman, Mohd Tahir (2008) Implikasi Latihan Dalaman Kepada Guru-guru sekolah Rendah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Salleh, Ab. Majid and Hushin, Hassan (2008) Persepsi Guru-guru Terhadap Gaya Kepimpinan Guru Besar Di Empat Buah Sekolah Rendah Di Daerah Hulu Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Salleh, Noor Azlen and Zainal, Zaidah (2008) Factors That Motivate Primary School Students To Read extensively In English In The Rural Areas. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Salleh, Nur Fazila and Yahaya, Noraffandy (2008) Modul Pembelajaran Kendiri (mpk) Bagi perisian Microsoft Visual Basic 6.0. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Samad, Mohamad Azid and Yasin, M.al-muzzammil (2008) Amalan Kepimpinan Stratfgik Guru Besar: satu Kajian Di Sekolah Kebangsaan Zon Pekan Nanas, pontian Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Samngani, Mohd Zikri and Rosman, Arief Salleh (2008) Perbandingan Metodologi Penafsiran Tafsir Al-azhar Dan Fi zilal Al-quran Dalam Surah Al-ra‛du. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sandragasam, Vasanthi (2008) Using Internet Reding Materials To Improve Reading Comprehension Skills Among The From Six Students In A Secondary School In Kota Tinggi. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sarip@sharif, Norhayati and Ismail, Sarimah (2008) Pembinaan Dan Penilaian Panduan Pengajaran menggunakan Pendekatan Penyelesaian Masalah Bagi mata Pelajaran Operasi Perkhidmatan Makanan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sarjuni, Noor Khaironisa and Yasin, M.al-muzzammil (2008) Persepsi Guru Terhadap Gaya Kepimpinan Pengetua di Dua Buah Sekolah Menengah di Daerah Kluang,johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sean, Tumirah and Saud, Muhammad Sukri (2008) Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pengajaran Kendiri Lukisan Kejuruteraan Tingkatan 4 Bagi Tajuk Pandangan Tambahan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Selamat, Yos Fatimah and Abd Rahman, Mohd Anuar (2008) Ciri Ciri pengurus Pertengahan sekolah Rendah Yang Berkesan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Seman, Fatimah Zaharah and Arshad, Mohammad Yusof (2008) Analisis Item Soalan Matematik Sijil Pelajaran Malaysia tahun 2003, 2004, 2005 Dan 2006 Mengikut Domain Kognitif taksonomi Bloom. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Seman, Jusoh and Yasin, M.al-muzzammil (2008) Tahap Komunikasi Interpersonal Murid-murid sekolah Rendah Di Jajahan Tumpat, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Set Fun, Siow and Md Johan, Othman (2008) Hubungan Antara Stres Dengan Kepuasan Kerja Guru Penolong kanan Di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Daerah Kulai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shafii, Zuraihan and Muhamad, Azhar (2008) Keberkesanan Kaedah Koperatif Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Komunikasi Tingkatan 2. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shaharin, Nurul Shahrina and Hamdan, Abdul Rahim (2008) Kesediaan Pelajar Mempelajari Mata Pelajaran Pengajian kejuruteraan Awam Di Sekolah Menengah Teknik Tuanku jaafar, Seremban. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shaharuddin, Mohd Musa and Boon, Yusof (2008) Kepemimpinan Guru Besar Dalam Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (pbs) Di Sekolah Kebangsaan Daerah Kota Tinggi, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shamsudi, Normala and Hushin, Hassan (2008) Gaya Kepimpinan Guru Besar Wanita Dan Hubungannya dengan Komitmen Guru Di Sekolah-sekolah Kebangsaan zon Kluang Barat, Kluang, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shamsudin, Shuhaida and Yasin, M.al-muzzammil (2008) Amalan Fungsi Pengurusan Pengetua Sekolah-sekolah Menengah Di Zon Pasir gudang,johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shamsul Bahrin, Annie Suraiya and Hushin, Hassan (2008) Hubungan Kepimpinan Pengetua Dengan Tahap Stres guru Sekolah Menengah Daerah Kuala Kangsar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shapiai, Abdul Hadi and Kailani, Ismail (2008) Penerapan Unsur Sejarah Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Kbsm Bagi Topik Optik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sharir, Siti Syazwani and Mohd Zaid, Norasyikin (2008) Pembangunan Laman Web Pengaturcaraan C++ (fungsi Dan tatasusunan) Menggunakan Kaedah Pembelajaran berasaskan Senario. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sharudin, Siti Atiqah and Yahaya, Azizi (2008) Faktor Yang Mempengaruhi Keberkesanan Pengajaran Dan pembelajaran Di Dalam Bengkel Vokasional Di Dua Buah sekolah Menengah Teknik Di Negeri Sembilan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Siaw, Chung Teck and Mohd Salleh, Shaharuddin (2008) Keberkesanan Pbk Bertajuk Trigonometri Yang Disediakan oleh Kpm Bagi Pelajar-pelajar Tingkatan 4 Di Empat Buah sekolah Di Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sofian, Mohd Earmee and Hushin, Hassan (2008) Pembinaan Modul Program Pembangunan Kerjaya pelajar Tahun Satu Fakulti Pendidikan universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Songhory, Pooya and Abu, Baharin (2008) The Effects Of An Emotional Intelligence Education Program On The Emotional Intelligence Of Iranian High School Students In Ahvaz City. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Stephen Kalong, Rebecca Ida and Zakaria, Mohammad Hassan (2008) Code Switching In Informal Interaction Among A Group Of 4th Year Tesl Students Of Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sudin, Jaiis and Hamdan, Abdul Rahim (2008) Tahap Dan Punca- Punca Stres Kerja Dalam Kalangan Guru Di Sekolah- Sekolah Kurang Murid ( Skm) Di Daerah Kulai Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sudin, Nasriah and Sulaiman, Hanim (2008) Persepsi Ibubapa Terhadap Tahap Iklim Sekolah Daripada Aspek Pengurusan, Hubungan Sosial Dan Gaya Pengajaran Di Sebuah Sekolah Swasta Di Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Suhod, Suzarina and Abd Ghani, Faizah (2008) Kesesuaian Personaliti Dengan Bidang Kursus Yang Diikuti Dan Hubungannya Dengan Faktor Pemilihan Kerjaya Perguruan Di Kalangan Pelajar Diploma Pendidikan Kemahiran Hidup, Utm, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sukor, Kadam and Lokman, Mohd Tahir (2008) Tekanan Dalam Kalangan Peserta program Khas Pensiswazahan Guru Besar Di Universiti Teknologi Malaysia Dan Impaknya Terhadap Prestasi Mengurus Sekolah Dan Tahap Kesihatan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sukor, Mohd. Ali and Said, Hamdan (2008) Penyeliaan Pengajaran Di Sekolah-sekolah Kebangsaan daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sulaiman, Saidi and Yasin, M.al-muzzammil (2008) Hubungan Proses Komunikasi Guru Besar Dengan Tahap Kepuasan Kerja Guru Di Tiga Buah Sekolah Rendah Daerah Tumpat, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sulaiman, Siti Nur Huda and Ruskam, Aminuddin (2008) Persepsi Pelajar Tentang Kejadian Jenayah Terhadap Kanak-kanak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sulaiman, Zuraiah and Mukhari, Abd Wahid (2008) Persepsi Guru Terhadap Kurikulum Baru Mata Pelajaran Aliran Vokasional (mpav) Bidang Elektrik Dan Elektronik Serta Pelaksanaannya Di Lima Buah Sekolah Di Negeri Pahang. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sung, Suzella and Ismail, Sarimah (2008) Pembinaan Dan Penilaian Modul Pembelajaran Kendiri (mpk) Mata Pelajaran Operasi Perkhidmatan Makanan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Suraimi, Nurazwin and Hee, Jee Mei (2008) Hubungan Kepuasan Pelajar Terhadap Perlaksanaan Pendidikan Jarak Jauh Dengan Pencapaian Akademik Pelajar Space Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Syed Mohammad, Syarifah Natrah Syahimah and Arshad, Mohammad Yusof (2008) Kefahaman Pelajar Mengenai Konsep perubahan Fizik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Syed Zakariya, Syed Syamsul Faizal and Ismail, Muhammad Hafiz (2008) Kajian Tahap Kecergasan Fizikal Berasaskan Kesihatan Atlet skuasy Sukma Johor 2008. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

T

Talip, Faridatul Akmar and Ismail, Sarimah (2008) Kepuasan Bekerja Staf Akademik Jabatan Pendidikan Teknikal Dan Kejuruteraan, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tangah, Roslan and Mohamad, Ahmad Marzuki (2008) Pembangunan Pembelajaran Berbantukan Komputer (pbk) berasaskan Web : Pengurusan Jenazah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tasarib, Aslipah and Mohamed, Mohini (2008) Penyepaduan Unsur Sejarah Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Tingkatan Dua. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tee, Kim Cheng and Atan, Noor Azean (2008) Pembangunan Pembelajaran Berbantukan Komputer Bagi asas Pembangunan Laman Web Menggunakan Microsoft Frontpage Berasaskan Reka Bentuk Teori Beban Kognitif. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Teng, Kie Yin and Abu Bakar, Zainudin (2008) Pengurusan Stres Dalam Pekerjaan Di Kalangan Guruguru di Sebuah Sekolah Menengah Kebangsaan daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Teng, Seng Seng and Hushin, Hassan (2008) Persepsi Guru Terhadap Kefahaman Dan Penghayatan falsafah Pendidikan Kebangsaan Di Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ting, Lily Hwa Li and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2008) Teaching Competency Among Postgraduate Students. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tn. Dagang, Tn. Hayati @ Tn. Norhayati and Lokman, Mohd Tahir (2008) Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Mata Pelajaran Kemahiran hidup Tahun Lima Di Tiga Buah Sekolah Kebangsaan Di daerah Kuala Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tuan Mahmood, Tuan Arif and M Said, Mohd Nihra Haruzuan (2008) Tahap Penggunaan Ict Dalam P&p Di Kalangan Pelajar Jabatan Multimedia Pendidikan ( Spk, Spp, Spt ) Utm Semasa menjalani Latihan Praktik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tukiman, Nor Elina and Harun, Jamaludin (2008) Pembangunan Sistem Pembelajaran Menerusi Web menggunakan Pendekatan Inkuiri Berpandukan Model webquest Bagi Topik Asas Rekabentuk Laman Web. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

U

Uluan @ Radin Ismail, Radin Idawati and Ismail, Sarimah (2008) Pembinaan Dan Penilaian Panduan Pengajaran Yang Menggunakan Pendekatan Koperatif Dan Kolaboratif Bagi Kursus Penyediaan Makanan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

V

Veeramuthu, Vigneswaran and Mohd Kosnin, Azlina (2008) Emotional Intelligence, Criminal Personality Typologies, And sexual Dysfunctions Among Sex Offenders. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Virdani, Hj Md Sa don and Abd Rahman, Mohd Anuar (2008) Pengetahuan, Kemahiran Dan Sikap Guru Disiplin dalam Menjalankan Tugas Di Sekolah Rendah daerah Segamat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

W

Wan Abdul Rahman, Wan Mansor and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2008) Modul Pembelajaran Kendiri (mpk) Bagi Autocad 2d. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Hussain, Wan Siti Sharina and Abdullah, Nur Qistina (2008) Persepsi Ibu Bapa Terhadap Bentuk-bentuk Hukuman Untuk Kesalahan Disiplin Di Sekolah (satu Kajian Ke Atas Ibu Bapa Pelajar Tingkatan Empat Di Lima Buah Sekolah Menengah Di Shah Alam, Selangor). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Ishak, Wan Iszham and Saud, Muhammad Sukri (2008) Sistem Penambahan Tekanan Udara Melalui Penghasilan alat Wiz Pada Enjin Kenderaan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Jaafar, Wan Roselinda and Daud, Khadijah (2008) Kajian Mengenai Faktor Masa Dan Beban Tugas Guru Serta Hubungan Dengan Tahap Stres Di Sebuah Sekolah Premer Di Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Jusoh, Wan Mustaffa and Junaidi, Juhazreen (2008) Tinjauan Keberkesanan Penerapan Kemahiran Generik kepimpinan Dan Keusahawanan Dikalangan Pelajar fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wazir, Faridah and Md Johan, Othman (2008) Konsep Kendiri Matematik Dan Gaya Keibubapaan Ibu Bapa: Satu Perbandingan Antara Pelajar Melayu Dan Cina Berpencapaian Lemah Dan Cemerlang. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wong, Hee Choo and Harun, Jamaludin (2008) A Study On The Learner Readiness Towards mobile Learning And The Effectiveness Of mobile Learning Application In Motivating Learning And Enhances Understanding. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Y

Yahya, Nurbaizura and Hushin, Hassan (2008) Amalan Pengurusan Kurikulum Serta Keselamatan Dan Kesihatan Di Sekolah Rendah Islam Hidayah, Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yahya, Nurfareza and Mohd Salleh, Zanariah (2008) The Perceptions Of Tesl Teacher Trainees Towards the Effectiveness Of Microteaching Subject (spa 2001) in Preparing Them For Teaching Practice. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yong, Kuey Ling and Said, Hamdan (2008) Kualiti Kehidupan Staf Akademik di Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusoff, Habiballah and Zainuddin, Zainal Abidin (2008) Kesan Penggunaan Bola Getah Dan Bola Pertandingan terhadap Prestasi Menyangga Bola Tampar Di Kalangan atlet Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusoff, Mohd.fuad and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2008) Gaya Komunikasi Guru Besar Dan Kaitannya Dengan Morale, guru-guru Di Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusup, Yuli and Boon, Yusof (2008) Kesediaan Pelajar-pelajar 4 Sph Program Khas pensiswazahan Guru (pkpg) Mengajar Mata Pelajaran vokasional (mpv) Katering Dan Penyajian Di Sekolah menengah Harian Biasa. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Z

Zahari, Khalaily and Sidek, Rosni Zamuddin Shah (2008) Sistem Penggera Kereta Dwihala. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zainal Abidin, Aishah Amirah and Wan Mansur, Wan Fara Adlina (2008) Understanding Reading In English: An Analysis Of Students Project Work. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zakaria, Mohd Faizal and Lokman, Mohd Tahir (2008) Persepsi Pelajar Tahun Empat (perdana) Jabatan pendidikan Teknikal Dan Kejuruteraan (jptk)terhadap program Latihan Industri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zakaria, Mohd Sham and Atan, Noor Azean (2008) Pembangunan Laman Web Bagi Bahasa Pengaturcaraan C++ berdasarkan Reka Bentuk Teori Beban Kognitif. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zakaria, Mustafa and Abd Ghani, Faizah (2008) Profil Personaliti Dan Faktor Pemilihan Profesion Perguruan Di Kalangan Pelajar Kejuruteraan fakulti Pendidikan Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zakaria, Nazatul Akma (2008) Persepsi Ibu Bapa Melayu Muslim Bandar Terhadap Penggunaan Telefon Bimbit Dalam Kalangan Pelajar sekolah Menengah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

This list was generated on Sun Sep 24 06:55:08 2017 +08.