Items where Division is "Universiti Teknologi Malaysia" and Year is 2005

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: , | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W | Y | Z
Number of items: 168.

,

, Paternus Marcus Mujamah and Shariffudin, Rio Sumarni (2005) Keberkesanan Kaedah Visual Dalam Pembelajaran Sains. Satu Kajian Kes Disebuah Sekolah Menengah Dikota Kinabalu,sabah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

A

A.ghani, Shahrulbanun and Abd Rahman, Mohd Anuar (2005) Hubungan Pengetahuan Dan Kemahiran Pengurusan Dengan Prestasi Kerja Guru Kanan Mata Pelajaran Di Sekolah Menengah Di Daerah Johor Bahru.,. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

A.ghani , Mawar and Hushin, Hassan (2005) Kecemerlangan Pusat Sumber Sekolah Melalui Kepimpinan Dan Pasukan Kerja: satu Tinjauan Di Smk Tun Mamat, Tangkak. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab. Aziz, Mohd. Ruzi and Salamon, Hussin (2005) Satu Kajian Persepsi Kakitangan Terhadap Perlaksanaan Ms Iso 9001;2000 Di P0liteknik Kota, Melaka. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab. Latib, Azaiah and Daud, Khadijah (2005) Pengaruh Iklim Sekolah Terhadap Pencapaian prestasi Kerja Guru Di Sekolah Menengah Daerah johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Aziz, Azizah and Rajab, Azizah (2005) Language Games To Teach Vocabulary: A Study On Non- Poficient Students. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Basir, Jamil and Selamat, Kandar (2005) Gaya Pembelajaran Pelajar Yang Mengambil Mata Pelajaran Teknologi Kejuteraan Di Sekolah-sekolah Menengah Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Aziz, Nor Aishah and Othman, Widad (2005) Perlaksanaan Penerapan Nilai Murni Di Kolej-kolej Swasta Berasaskan Kemahiaran Kajian Di Kolej-kolej Swasta Kumpulan Pendidikan Yayasan Pelajaran Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Jalil, Nora (2005) Hubungan Antara Tingkah Laku Kepimpinan Pengetua Dengan Tekanan Kerja Di Kalangan Guru Sekolah Menengah Daerah Johor bahru,. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Latif, Adibah (2005) Perkaitan Antara Tahap Kemahiran Generic Dengan Pencapaian Prestasi Pelajar : Kajian Kes Terhadap Pelajar Tahun Akhir Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Malik, Afidah and Tan, Soo Yin (2005) Faktor Latar Belakang Keluarga Dan Motivasi Pencapaian Dikalangan Pelajar Tingkatan Empat Daerah Muar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rashid, Zabedah and Abd Rahman, Mohd Anuar (2005) faktor-faktor Pengeluaran Pendidikan Yang Mempengaruhi Pencapaian Akademik Pelajar-peljar Cemerlang Dalam Penilaian Menengah Rendah Rendah Di Daerah Segamat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Badrulhisham and Tan, Soo Yin (2005) Hubungan Antara Sikap Pelajar Tingkatan Dua Terhadap Pembelajaran Dan Pengajaran Bahasa Melayu Dengan Pencapaian Bahasa Melayu Di Smk Sultan Alauddin Riayat Shah 1, Pagoh. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Fatin Aliah Phang (2005) Hubungan Dan Peranan Kemahiran Metakognitif Dalam Menyelesaikan Masalah Fizik Di Kalangan Pelajar Sains Tingkatan Empat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Md. Ali and Tan, Soo Yin (2005) Persepsi Guru Terhadap Kepemimpinan Transformasional Pengetua dan Kepuasaan Kerja Guru-guru Di Sekolah Menengah Kebangsaan daerah Pontian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Norhuda and Mustaffa, Mohamed Sharif (2005) Penglibatan Ibu Bapa Dalam Membantu Membuat Kerja Rumah (matematik) Diklangan Pelajar Tingkatan Dua : Satu Tinjauan Di Salah Sebuah Sekolah Menengah Daerah Muar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah , Musa and Tan, Soo Yin (2005) Gaya Asuhan Ibu Bapa Dan Personaliti Pelajar Tingkatan Empat Di Sebuah Sekolah Menengah Kebangsaan Di Kuala Terengganu. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahamad, Nor Yani and Mustaffa, Mohamed Sharif (2005) persepsi Tingkah Laku Melawan Guru Satu Kajian Kes Disekolah Menengah Di Daerah Muar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Abdul Latif and Yahaya, Azizi (2005) Persepsi Guru Dan Pelajar Terhadap Perlakuan Buli Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Daerah Batu Pahat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Ibrahim and Aris, Baharuddin (2005) pembangunan Protaip Perisian Multimedia Interaktif Sistem Komputer Dan Aplikasinya Berasaskan Pendekatan Pembelajaran Berassakan Masalah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Ishak and Mustaffa, Mohamed Sharif (2005) Persepsi Terhadap Pihak Pentadbiran Dan Hubungannya Dengan Cara Pengurusan Konflik Dikalangan Pemimpin Pelajar, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Noor Azidah and Abu, Baharin (2005) Tinjauan Terhadap Kepuasan Latihan Dan Kepuasan Kerja Di Kalangan Staf Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Tazim. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Shaikhah and Hashim, Abu Bakar (2005) Perlaksanaan Penyeliaan Penyeliaan Pengajaran Terhadap Guru-guru Kemahiran Hidup Bersepadu Di Sekolah Menengah Di Daerah Batu Pahat,johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Johari., Maheran / Malek and Syed Mansor, Syed Mohd Syafeq (2005) Stress Dan Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru Sekolah Menengah Daerah Tangkak, Negeri Johor Darul Takzim. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Untong, Mohd Kamal and Tan, Soo Yin (2005) Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-guru Di Daerah Kluang, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Marlina and Noordin, Shaharom (2005) Tahap Penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis Di Kalangan pelajar Pendidikan Fizik Di Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ali, Noormala and Mustaffa, Mohamed Sharif (2005) persepsi Pelajar Perempuan Cemerlang Tingkatan Empat Terhadap Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling : Satu Kjaian Kes Seacra Kualitatif Di Sekolah Menengah Harian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Alias, Azlina and Aris, Baharuddin (2005) Tinjauan Ke Atas Penggunaan Peralatan Multimedia Di Kalangan Guru Sains Dan Matematik Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Di Sekolah Rendah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ambrose, Marie Stellia and Kassim, Abu Hassan (2005) Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif (kbkk)dalam Buku teks Kimia Tingkatan Empat Kbsm:analisis Kandungan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Aminon, Abd. Latif and Tan, Soo Yin (2005) Hubungan Kecenderungan Berhenti Kerja Dan Komitmen Sebagai Generasi Kedua Felda Terhadap Pengurusan Ladang. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Appalanayudu, Suguna and Ismail, Zaleha (2005) Pembelajaran Geometri Di Kalangan Pelajar Dalam Persekitaran pengaturcaraan Logo. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Arbak, Tamyis and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2005) Persepsi Guru-guru Terhadap Gaya Kepimpinan Pengetua Berkaitan Dengan Cirri-ciri Pengetua Efektif Di Sekolah Menengah Di Daerah Batu Pahat, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Aris., Ahmad Puad and Abd Hamid, Hazil (2005) Kajian Permasalahan Kesediaan Guru Sains Tingkatan Dua Mengajar Dalam Bahasa Inggeris Di Daerah Pontian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Aspar, Fadhilah and Md Johan, Othman (2005) Kepemimpinan Pengajaran Pengetua Sekolah-sekolah Menengah kawasan Parlimen(p.162)gelang Patah,johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang, Rahim and Hashim, Abu Bakar (2005) Hubungan Penghargaan Kendari Dengan Pencapaian Akedimik pelajar Sekolah Menengah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

B

Baharom, Fabilah (2005) Kajian Terhadap Pengujian Berbentukan Komputer Dikalangan Guru Dan Pelajar Sekolah Menengah Zon Skudai. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bahri, Mohd Kohar and Md Johan, Othman (2005) Hubungan Antara Kepuasan Kerja Dengan Produktiviti Perkhidmatan Kaunseling Disekolah-sekolah Menengah Dalam Daerah Batu Pahat,johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bejau, Abd. Manap and Mukhari, Abd Wahid (2005) Kurikulum Menservis Automobel: tuges-tuges Yang Diperlukan Sebagai Mekanik Dari Perspektif pusat Menservis Kenderan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Broh, Zainal and Abdol, Mat Jizat (2005) Pembangunan Perisian Fizio Fizik Cahaya Fizik Kbsm Tingkatan 4. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Buang, Nor azah and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2005) Gaya Kepimpinan Pengajaran Guru Mata Pelajaran Sains Dalam Melaksanakan Tugas Mengajar Di Sekolah-sekolah Menengah Rendah Di Daerah Batu Pahat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

C

Charanjeet Sigh., Simranjeet Kaur Judge and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2005) Graphing Skills In Microcomputer Based Laboratory For Final Year Undergraduates In Chemistery Education, Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Cheah, Choon Shiuan and Uzir, Mohd Mohsin (2005) Kecenderungan Pelajar Menggunakan Kaedah Konvensional Atau Kaedah Lukisan Terbantu Komputer (ltk)dalam Pembelajaran Lukisan Kejuruteraan-satu Kajian Kes. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chia, Lai Lai and Abu, Baharin (2005) Penyeliaan Pengajaran Terhadap Guru Ekonomi Asas Di Daerah Kluang. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chong, Hui Ling and Hushin, Hassan (2005) pola Personaliti Dan Gaya Pembelajaran Pelajar Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Di Kampus Skudai. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chu, Siew Fong and Abd Rahman, Mohd Anuar (2005) Hubungan Faktor Guru Dengan Motivasi Pelajar Di Lima Buah Sekolah Menengah Zon Skudai Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

D

Dagang, Mohd Yussoff and Hassan, Zainudin (2005) Persepsi Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran Dan Pembeljaran Oleh Guru-guru Pendidika Islam Sekolah-sekolah Menengah Di Daerah Batu Pahat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Daniel, Edrana Augustin and Mukhari, Abd Wahid (2005) Technical Vocational Education;its Importance As Perceived By Graduates Of Secondary Schools In St lucia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Daud., Zaiton and Noordin, Shaharom (2005) Penglibatan Pelajar Dalam Aktiviti Kerja Amali Dan Hubungannya Dengan Tahap Pencapaian Dalam Menyelesaikan Masalah Fizik. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Dollah, Mohd Sadon and Ramli, Jamaluddin (2005) Hubungan Antara Tekanan Kerja Dengan Kebahagiaan Rumahtangga Dikalangan Guru-guru Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

E

Ehanbaram, E.sanmugam Ppn and Md Johan, Othman (2005) Tahap Kepemimpinan Pengajaran Guru Besar Sekolah-sekolah Jenis Kebangsaan (tamil)daerah Kluang. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Elang, Peter and Tan, Soo Yin (2005) Persepsi Pelajar Tingkatan Empat Terhadap Peranan Guru Terhadap Peranan Guru Kaunseling Dan Kesediaan Berjumpa Dengan Guru Kaunseling. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

G

Ghazali, Nasaruddin and Syed Mansor, Syed Mohd Syafeq (2005) Konflik Ibu Bapa Remaja Dan Hubungannya Dengan Konsep Kendiri Remaja. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ghazali, Siti Aishah and Sidin, Zaitun (2005) Gaya Kepimpinan Asertif Dan Responsif Pengurus-pengurus sekolah Menengah Di Daerah Batu Pahat Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Goh, Henry and Aris, Baharuddin (2005) Generic Skills Assessment In Colleges : A Survey Of Student Teachers Perceptions. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

H

Haiyun, Zakaria and Ninggal, Mohd Tajudin (2005) Stress Dikalangan Pelajar Tingakatn Empat Ynag Tinggal Di Asarma Sekolah Menengah Di Dalam Daerah Muar, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haji Zohdi, Saifunnizam and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2005) Kaitan Antara Gaya Komunikasi Pengetua Dengan Fungsi kepengetuaan: Satu Tinjauan Berdasarkan Persepsi Guru di Daerah Batu Pahat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Harun, Abu Bakar (2005) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Bidang Kejuteraan Oleh Pelajar Wanita Tahun Empat Di Universiti Teknologi Malaysia Skudai, Johor Bahru, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hashim, Ruhana and Sidin, Zaitun (2005) Amalan Ciri-ciri Pengurusan Sekolah Berkesan Disekolah cemelang Daerah Batu Pahat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hashim / Ahmad, Faziah and Mustaffa, Mohamed Sharif (2005) Kepuasan Kerja Dan Hubungannya Dengan Prestasi Di Kalangan Guru Bimbingan Dan Kaunseling Di Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hasim, Siti Hawa and Mohamad Nor, Faizah (2005) The Relationship Between The Home Environment And The language Achievement Of Learners In Rural And urban School. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hehsan, Aminudin and Shariffudin, Rio Sumarni (2005) Pembangunan Dan Keberkesanan Perisian Pbk: perkara Asas Fardu Ain (pafa)bab Solat Berasaskan Teori kecerdasan Pelabagai (mod Pembelajaran Visul Dan Musikal). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Heng, Lee Ling and Kamaruddin, Meor Ibrahim (2005) Penguasaan Kemahiran Kerja Amali Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Sains. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Amat Johar., Maheran and Hashim, Abu Bakar (2005) Persepsi Terhadap Kepimpinan Pengetua Mewujudkan Iklim Kondusif Sekolah : Tinjauan Di Sekolah-sekolah Menengah Daerah Batu Pahat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Azid@aziz, Nurul Wahida and Othman, Widad (2005) Hubungan Pola Kepelbagaian Kecerdasan Gardner Dengan Aktiviti schoolwide Enrichment Model (sem)di Kalangan Pelajar Maktab Rendah Sains Mara. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Isa, Rohana (2005) Hubungan Kecekapan Guru Bimbingan Dan Kaunseling Dengan Faktor Demografi Dalam Menjalankan Sesi Kaunseling Di Sekolah-sekolah Menengah Negeri. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Mahpoz, Ishak and Abd Rahman, Mohd Anuar (2005) Pengetahuan Dan Pengaplikasian Pengurusan Strategik Di kalangan Pentadbir Sekolah-sekolah Menengah Felda Di Daerah kota Tinggi Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Mohamad, Al Hidayah and Abdul Razak, Noor Zainab (2005) The Effects Of Error Correction In Second Language Learners writing: A Case Study. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Mohammad, Nadzilatuain and Abu, Baharin (2005) Pelaksanaan Penerapan Nilai Murni Oleh Guru Dalam Pengajaran Perdagangan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Mohd Yusof, Norhashimah and Md Johan, Othman (2005) Hubungan Antara Gaya Asuhan Ibu Bapa Dengan Gaya Penjelasan Pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Othman, Mohd Said and Syed Mansor, Syed Mohd Syafeq (2005) tahap Stress Dikalangan Pelajar Sekolah Menengah Harian Di Daerah Batu Pahat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Huang, Chwei Ing and Ali, Mohd Fadzli (2005) Penilaian Terhadap Koswer Biologi Sebagai Bahan Bantu Mengajar (bbm) Dengan Topik Enzim Tingkatan Empat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Huei Peng, Bok and Syed Mansor, Syed Mohd Syafeq (2005) Keperluan Perkhidmatan Kaunseling Kerjaya Terhadap Pelajar-pelajar Tingkatan Lima Di Sekolah-sekolah Menengah Daerah Tangkak Dalam Pemilihan Pekerjaan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Husin, Norhayati and Mohamad Nor, Faizah (2005) Investigate The Predictive Reading Strategy In Reading Literature Text. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hussin , Haliza and Abd Rahman, Mohd Anuar (2005) Amalan Dan Keberkesanan Penyeliaan Pengajaran Di Sekolah Menengah Luar Bandar Daerah Muar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

I

Ibrahim @sellakutty, Uthayakumari and Kassim, Abu Hassan (2005) Penguasaan Dan Penggunaan Konsep Mol Dalam Penyelesaian Masalah Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Di Daerah Kluang. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Mazeni and Yahaya, Azizi (2005) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Stres Dikalangan Guru sekolah Menengah Diempat Buah Negeri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Nazlinda and Syed Mansor, Syed Mohd Syafeq (2005) Hubungan Burnout Dan Kepuasan Kerja:tinjauan Di Kalangan Kaunselor Sekolah Menengah Di Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Shahrina and Ramli, Jamaluddin (2005) Stres Kerja Dikalangan Guru-guru Sekolah Menengah Dizon pkg Parit Bunga,muar,johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

J

Ja afar, Asiah and Tan, Soo Yin (2005) Tekanan Guru-guru Etems Sekolah Rendah Dengan Pencapaian Bahasa Inggeris Satu Kajian Dalam Parlimen Ledang, Muar , Johor Darul Ta zim. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jaffar, Rina and Md Johan, Othman (2005) Persepsi Guru-guru Terhadap Gaya Kepimpinan Pengetua Di Sekolah-sekolah Menengah Harian Berasrama Di Daerah Batu Pahat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Janang, Mavis and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2005) Hubungan Dimensi Personaliti Dengan Pencapaian Akademik Pelajar Sekolah Di Kota Samarahan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jasman, Hanafi and Noordin, Shaharom (2005) Salah Tanggapan Tentang Konsep Elektrik Di Kalangan Pelajar-pelajar Tingkatan Enam Rendah Di Daerah Kluang , Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jelani, Faseha and Syed Mansor, Syed Mohd Syafeq (2005) Hubungan Kepuasan Kerja Dengan Kesenderungan Hendak Berhenti Kerja : Satu Tinjauan Dikalangan Guru-guru Agama Di Sekolah Menengah Daerah Muar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jemali, Mohd Ali and Subari, Kamalularifin (2005) Perbandingan Tahap Keterampilan Emosi Guru-guru Pelatih Opsyen Kemahiran Hidup Kursus Perguruan Lepasan Ijazah Dan Kursus Diploma Perguruan Malaysia Di Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Julius, Walter and Aris, Baharuddin (2005) Pendekatan Pembelajaran Dalam Bidang Teknologi Maklumat(it): pedagogi Atau Andragori. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jusoh, Shariha and Arshad, Mohammad Yusof (2005) Kajian Mengenai Tahap Penguasan Inkuiri Pelajar Dalam Mata Pelajar Kima. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

K

K.r. Daniel, D. John and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2005) Tahap Burnout Dikalangan Guru Yang Mengajar Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Disekolah-sekolah Daerah Batu Pahat, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kang, Hwa Choo (2005) Tahap Kemahiran Ict Kalangan Guru Pelatih Disebuah Maktab pergurusan Di Sabah Dan Hubunganya Dengan Gaya Pembelajaran. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Karsan., Jelani and Mohd Yusof, Sanitah (2005) Pelaksanaan Pengajaran Genre Prosa Komponen Wajib Kesusasteraan Melayu Dalam Kurikulum Bahasa Melalyu Tingkatan Dua. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Karusin, Nicholas Igam and Tan, Soo Yin (2005) Motivasi Dan Pencapaian Bahasa Inggeris Di Kalangan Pelajar-pelajar Tingkatan Enam Rendah Di Salah Sebuah Sekolah menengah Di Bahagian Betong. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kasran, Mohd Taat and Hashim, Abu Bakar (2005) Pengurusan Kokurikulum Dan Hubungannya Dengan Penglibatan Dan pencapaian Kokurikulum Pelajar:satu Kajian Kes. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kassim, Pauziah and A Samah, Narina (2005) Hubungan Antara Penyesuaian Akademik, Sosial Dan Emosi Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Di Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Katmi, Mohd Yusof and Hashim, Abu Bakar (2005) Pelaksanaan Pengurusan Strategik Di Sekolah Menengah Kawalan Daerah Kulai. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kayon, Sorjana (2005) Penerapan Nilai-nilai Murni Oleh Guru Sejarah Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Sejarah Satu Tinjauan Di Lima Buah Sekolah Menengah Zon Kluang Timur,di Kluang Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khor, Jessina Seak Wai (2005) Persediaan Pelajar Universiti Teknologi Malaysia Dalam Menguasai Kemahiran Employabilityuntuk Menghadapi Alam Pekerjaan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khuderi, Norzura and Abu, Baharin (2005) Penilaian Guru Terhadap Program Latihan Pembangunan Professionalisme Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu Dari Segi Produk. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kiting, Roslan and Harun, Jamaludin (2005) Tinjauan Mengenai Tabiat Membaca Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Disalah Sebuah Daerah Luar Bandar Dinegeri Sabah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Koh, Lay Hun and Abd Hamid, Mohd Zolkifli (2005) Pengajaran Guru Dan Pembelajaran Pelajar Dalam Lukisan Kejuteraan : Satu Kajian Kes Di Maktab Sultan Abu Bakar Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kueh, Siaw Nee and Md Johan, Othman (2005) Latar Belakang Keluarga Dan Iklim Sekolah Remaja-remaja Delinkuen Di Dua Buah Sekolah Menengah Terpilih Bahgian Sibu,sarawak. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

L

Law, Kwang and Tan, Soo Yin (2005) Hubngan Sikap Dan Tingkah Laku Bermasalah Dengan Pencapaian akademik Pelajar Iban Di Daerah Sri Aman. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lawani, Sariah and Ninggal, Mohd Tajudin (2005) Masalah Utama Yang Dihadapi Oleh Pelajar Tingkatan Empat : Satu Kajian Di Salah Sebuah Sekolah Menengah Luar Bandar Di Daerah Muar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lee, Ai Rene and Abu, Baharin (2005) Tabiat Dan Minat Membaca Di Kalangan Pelajar Universiti teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Liew, Tan Chian and Ramli, Jamaluddin (2005) Hubungan Antara Kekongruenan Personaliti-persekitaran Dengan Pencapaian Akademik Di Kalangan Pelajar Universiti Teknologi Malaysia,skudai.johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Liew, Yeun Vun and Shariffudin, Rio Sumarni (2005) Keberkesanan Kaedah Visualisasi Terhadap Pembelajaran Konsep biologi Pelajar Satu Kajian Kes Di Sebuah Sekolah Menengah Di sabah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Chen Hoe (2005) Pembinaan Dan Keberkesanan Perisian Prototaip Model Konstruktivisme Nedheem-kecerdasan Pelbagai Bagi Konsep Perubahan Keadaan Jirim. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Hoi Yuen and Shariffudin, Rio Sumarni (2005) Keberkesanan Penggunaan Multimedia Terhadap Kbkk Tahun Dua sekolah Rendah Dalam Sains. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Ser Yen. and Tasir, Zaidatun (2005) Faktor Penggunaan Komputer Dan Kaitannya Dengan Kesediaan Mengikut Pembelajaran Dalam Talian Di Kalangan Pelajar Sarjana Pendidikan Di Universiti Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Yee Chian and Kamin, Yusri (2005) Hubungan Di Antara Stres Kerja Dengan Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru Teknikal Di Sekolah Menengah Teknik,di Negeri Kedah Darul Aman. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Loh, Cher Ting and Abd Rahman, Mohd Anuar (2005) Hubungan Iklim Sekolah Dengan Kepuasan Kerja Dan Komitmen Guru Si Sekolah-sekolah Menengah Perempuan Daerah Batu Pahat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Luaran, Johan@eddy and Harun, Jamaludin (2005) Kajian Terhadap Kemahiran Dan Aras Keyakinan Guru Terhadap Aplikasi Teknologi Maklumat Komunikasi (ict)dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Disekolah Menengah Di Daerah Kudat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lugom, Mohd Yusop and Tan, Soo Yin (2005) Sikap,motivasi Belajar Dan Pencapaian Bahasa Inggeris Di Kalangan Pelajar Salah Sebuah Sekolah Menengah Luar Bandar,daerah Sri Aman,sarawak. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

M

Mafoz, Hanizah and Abd Rahman, Mohd Anuar (2005) Hubungan Kepimpinan Transformational Guru Kanan Mata Pelajaran Dengan Prestasi Ketua Panitia Di Sekolah-sekolah Menengah Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahdi , Mat Isa and Md Johan, Othman (2005) Tahap Motivasi Kerja Di Kalangan Kakitangan Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta zim. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Manam Katty, Subramaniam (2005) Hubungan Antara Sikap Pelajar Dan Tingkahlaku Guru Terhadap ponting Sekolah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Masduki, Abd. Rashid and Sidin, Zaitun (2005) Pengurusan Bengkel Reka Cipta; persepsi Mengenai Tahap Pengetahuan Dan Masalah-masalah Yang Dihadapi Id Kalangan Guru Mata Pelajaran Reka Cipta Dinegeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mazlan, Mohammad Nur Azhar and Aris, Baharuddin (2005) Pembangunan Dan Penilaian Prototaip Koswer Multimedia pengurusan Kualiti Menyeluruh Berasaskan Pendekatan Teori pembelajaran Kognitif. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Zain, Mohd Syahnan and Idris, Abdul Razak (2005) Pembinaan Dan Penilaian Laman Web Asas Penggunaan Perisian Multimedia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Tahir., Kamarudin and Nordin, Mohd Safarin (2005) Tahap Keyakinan Kemahiran Generic Di Kalangan Pelajar Kolej Komuniti Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mee Choo, Kor (2005) Tahap Pengalaman Prinsip-prinsip Dan Elemen-elemen Organisasi Pembelajaran (op) Dalam Pentadbiran Dan Pengurusan Organisasi Maktab Perguruan Batu Pahat (mpbp). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Md. Yusof and Abdul Majid, Norazaman (2005) School,home,and Community Factors That Influence Sucessful english Language Acquisition Amongst Year Six Students Of a Rural (sekolah Kebangsaan)school. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed, Ropiah and Mustaffa, Mohamed Sharif (2005) Faktor-faktor Persekolahan Yang Mempengaruhi Masalah Ponteng Di Kalangan Pelajar Satu Kajian Kes Terhadap Pelajar Tingkatan Empat Di Salah Sebuah Sekolah Menengah Di Daerah Muar, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Nawawi, Mohd Nazri and Shariffudin, Rio Sumarni (2005) Keberkesanan Penggunaan Multimedia Terhadap Kbkk Pelajar Tahun Tiga Sekolah Rendah Dalam Matapelajaran Sains Kbsr. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Nawi, Abdullah and Hamzah, Masputeriah (2005) An Exporation Into The Use Of Drama To Induce Vocabulary Uptake In A Secondary School In Kulai, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Nor, Fadzillah Hanom and Hushin, Hassan (2005) Pembangunan Pelajar Di Kolej Kediaman : Persepsi Dan Faktor Penglibatan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Salimin, Norhafizah and Ninggal, Mohd Tajudin (2005) Konsep Kendiri : Kajian Ke Atas Dua Kumpulan Remaja. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Taib, Norhayati and Yahaya, Azizi (2005) Perubahan Konsep Kendiri Di Kalangan Pelajar Pra-universiti Di Beberapa Sekolah Di Batu Pahat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Taib., Nadzaruddin and Mohd Yusof, Sanitah (2005) Kesediaan Guru-guru Menggunakan Kaedah Inkuiri Penemuan Dalam Pengajaran Sejarah Di Sekolah Menengah Di Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Yusof., Fazidah and Mustaffa, Mohamed Sharif (2005) Penyelewengan Tingkah Laku Seksual Dikalangan Isteri Muslim : Satu Kajian Kes Di Daerah Kluang, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Yasin / Bachok, Zulkifli and Tan, Soo Yin (2005) Kecerdasan Emosi Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Akademik Pelajar-pelajar Luar Bandar Sekolah Menengah Daerah Pontian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhamma Yunan, Aduni and Abdul Majid, Norazaman (2005) The Effectiveness Of Using Dvd Animated Filim Subtitles In vocabulary Learning In From Three Classroom Of Smk air Tawar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhammad, Suziana and Zainal, Zaidah (2005) Identifying Text Types To Promote Reading Strategies In Esl Reading Classrooms. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhammad @ Mohd Yassin, Yazid and Ninggal, Mohd Tajudin (2005) Kelebihan Kaedah Pembelajaran Kendiri Menggunakan Vcd Berbanding Dengan Kaedah Konvensional Bagi Mata Pelajaran Bukan Teknikal Di Sekolah Menengah Felcra Bukit Kepong Muar Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muni., Rozaidah and Ninggal, Mohd Tajudin (2005) mengenalpasti Masalah-masalah Yang Dihadapi Oleh Pelajar Tingkatan Empat Sekolah Menengah Daerah Muar, Johor Darul Takzim. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

N

N.kannan, Prathiba and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2005) Pengaliran : Kajian Dengan Pencapaian Akademik Dan Status Sosioekonomi. Satu Kajian Deskriptif Di Sekolah-sekolah Menengah Daerah Kulai. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

New, Kuwi Hoi and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2005) Faedah Pendidikan Berdasarkan Teori Keperluan Maslow Di Kalangan Masyarakat Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Noordin., Kamaliah and Yahaya, Azizi (2005) Hubungan Antara Konsep Kendiri, Motivasi Dan Gaya Keibubapaan Dengan Pencapaian Pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

O

Omar, Apandi and Syed Mansor, Syed Mohd Syafeq (2005) Hubungan Tekanan Kerja Dan Pepuasan Kerja Guru-guru Disiplin Sekolah Menengah Kebangsaan Negeri johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ong, Siu Gek and Zainal, Zaidah (2005) An Experiment On The Effects Of Using Selected Reading Texts on Essay Writing. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

P

Pet., Mokhtar and Mohd Yusof, Sanitah (2005) Penerimaan Guru Terhadap Perubahan Penggunaan Bahasa Melayu Kepada Bahasa Inggeris Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Primus, Pancratius and Harun, Jamaludin (2005) Kajian Penggunaan Komputer Riba Dan Lcd Di Kalangan Guru-guru sekolah Menengah Luar Bandar Di Salah Sebuah Daerah Di Negeri sabah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

R

Radzuan, Abd Rahman and Abd Hamid, Hazil (2005) Masalah Pengajaran Genre Puisi Komponen Wajib Kesusasteraan Melayu Dalam Bahasa Melayu Tingkatan Empat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rahman, Rajan and Abd Rahman, Mohd Anuar (2005) Kepimpinan Kurikulum Dan Pengajaran Guru Kanan Mata pelajaran Di Sekolah Menengah Daerah Kulai johr. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rengaya, Periakka and Abd Rahman, Mohd Anuar (2005) Amalan Pengurusan Dan Sifat Kepimpinan Pengetua Wanita Di Sekolah Menengah Daerah Kulai. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

S

Saiman, Ismail and Nordin, Mohd Safarin (2005) Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Pelajar-pelajar Dalam Matapelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan 2 Sekolah-sekolah Menengah Daerah Pontian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Samydevan, Vijeyan and Udin, Amirmuddin (2005) Identifying Factors Contributing Towards Varying Pass Percentages Among Ethnic Groups In The Subject Of Economics For Mid Year Examination Among Form Six Students In The State of Johore. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sarip, Mohd Nor (2005) Hubungan Antara Tingkah Laku Gaya Kepemimpinan Pengetua Dan hubungannya Dengan Tahap Motivasi Kerja Guru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Savuriar @ Xavier, Agatha Patris and Shariffudin, Rio Sumarni (2005) Keberkesanan Penggunaan E-learning(pembelajaran Elektronik) dalam Matematik Tingkatan Dua Bagi Meningkatan Kemahairan berfikir Secara Kritis Dan Kreatif.satu Kajian Kes Disekolah Menengah Kota Kinabalu. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sh. Abdullah, Sh. Hussin and Abu, Baharin (2005) Hubungan Antara Gaya Kepimpinan 2 Dimensi Dengan kecemerlangan Sekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shim, Lhi Shwo and Aris, Baharuddin (2005) Penggunaan Multimedia Dalam Pembelajaran Kemahiran Generik Di Kalangan Pelajar:satu Kajian Kes Ke Atas Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Garam,kinabatangan,sandakan,sabah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Siraj, Alina Anim and Abu, Baharin (2005) Hubungan Antara Tingkahlaku Pedagogi Guru Sains Dengan tingkahlaku Belajar Sains Pelajar Tingkatan Empat Di Sebuah sekolah Menengah Kebangsaan Di Kluang, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Subramaniam, Daisy Irani and Abdul Raof, Abdul Halim (2005) A Comparatyive Study Of The Holistic And Analytic Scoring Methods In The Assessment Of Esl Writing. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Subramaniam, Letchumy and Hassan, Zainudin (2005) Ponteng Sekolah : Hubungan Sikap Pelajar Terhadap Diri Dan Guru Di Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Kulai 2, Kulai, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Suleiman, Harani and Daud, Khadijah (2005) Ke Arah Organisasi Pembelajaran:satu Tinjauan Di Salah Sebuah Sekolah Menengah Kebangsaan Luar Bandar Di Zon Pasir Gudang. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

T

T.palanisamy, P. Puspha Rani and Abdul Raof, Abdul Halim (2005) The Effects Of Semantic Mappings With Graphic Drawings On Vocabulary Acquisition To Esl Learners. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Taisin@abdullah, Julita @norjietta and Harun, Jamaludin (2005) Sikap Guru Matematik Dan Sains Terhadap Penggunaan Pakej Perisian Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Beberapa Buah Sekolah Menengah Di Sekitah Daerah Tamparuli,sabah:satu Tinjauan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tamadi, Razali and Abu, Baharin (2005) Kajian Tentang Hubungan Antara Amalan Pengurusan Sekolah Dengan Tingkah Laku Kepimpinan Pengetua Wanita Di Sekolah Menengah Premier Di Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tamby Omar, Aishah and Abd Rahman, Mohd Anuar (2005) Repformasi Pendidikan Dan Hubungannya Dengan Stres Di Kalangan Guru-guru Di Empat Buah Sekolah Menengah Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Ah Kiew (2005) An Investigation Into The Role Of Motivation Toeards Learning Literature In English In An Upper Secondary School In Segamat, Johor. A Case Study. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, So Yin and Kassim, Abu Hassan (2005) Tahap Aplikasi Konsep Jirim Dalam Kehidupan Seharian Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Sains Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tee, Sean Sean and Bakar, Md Nor (2005) Penerokaan Terhadap Kepekaan Pecahan Dikalabgan pelajar Tingkatan Satu. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tey, Kien Huat and Bilal Ali, Mohamad (2005) Pembinaan Dan Penilaian Sistem Pengurusan Pangkalan Data Disiplin Sekolah (sisdisp). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ting, Hie Ping and Md Johan, Othman (2005) Kekerapan Perlakuan Buli Dan Peranan Sokongan Sosial Dalam mempengaruhi Tingkahlaku Buli,satu Tinjauan Di Kalangan Pelajar Di Sebuah Sekolah Menengah Wilayah Persekutuan Labuan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

W

Wahari, Zanitah and Ninggal, Mohd Tajudin (2005) tahap Stres Dikalangan Pelajar Tingaktan Empat Sekolah Menengah Harian Di Daerah Muar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Abdullah, Wan Zainuzzaman and Sidin, Zaitun (2005) Peranan Pemimpin Kurikulum Dalam Pembentukan Visi Dan Misi Sekolah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wong, Shui Wah and Abdul Ghafar, Mohammed Najib (2005) Nasionalisme Malaysia Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah kebangsaan Dan Pelajar Sekolah Menengah Swasta. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Y

Yong, She Sheh and Othman, Widad (2005) Penerapan Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif (kbkk) dalam Strategi Pengajaran Pendidikan Teknik Dan Vokasional Di Kalangan Guru Teknikal Di Sekolah Menengah Teknik, Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Z

Zainal, S. Hasimah Wati and Habil, Hadina (2005) Interaction Patterns Of Pre-university Students Spoken Discourse In Managing A Discussion. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zamira Louis, Cecilia and Abdul Majid, Norazaman (2005) Using The Local Culture In The Teaching Of English: A teachers Perspective. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

This list was generated on Wed Aug 15 22:58:17 2018 +08.