Items where Division is "Universiti Pendidikan Sultan Idris" and Year is 2009

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | R | S | U | V | W | Y | Z
Number of items: 114.

Abd. Rahman, Ismail and Seri Lanang Jaya, Rohani (2009) Hubungan Gaya Pembelajaran, Kemahiran Belajar Dan Pencapaian Bahasa Malaysia Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

Abu Bakar, Abdulloh and Ahmad, Hashim and Kuan Boon, Ong (2009) Pemilihan Ujian Kecergasan Fizikal Berasaskan Kesihatan. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

Hishammuddin, Idrus and Mohd Azam, Sulong (2009) Program Latihan Dan Pengurusan Kewangan Pasukan Pancaragam Sekolah Menengah Kebangsaan Victoria, Kuala Lumpur: Satu Kajian Kes. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

Nor Hasimah, Ismail and Ramli, Ibrahim and Norlinda, Daud (2009) Kesan Penggunaan Pbm (pbl) Terhadap Pencapaian Dan Motivasi Pelajar Dalam Kimia Tingkatan Empat. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

Nur Athirah, Mohd Yasim and Shakinaz, Desa (2009) A Pictorial Enhancing Learning Approach (athira). ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Rosli, Abd. Manas and Mohd. Rosli, Saludin (2009) Perubahan Nilai Dalam Permainan Wayang Kulit Di Kelantan Sebelum Dan Semasa Pemerintahan Pas. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

Siti Azilah, Atan and Norlizah, Abdul Hamid (2009) The Effects Of A Four-week Balance Training Programme On Dynamic Balance And Soccer Skill Performances. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

Ying Ying, Lai and Hasimah, Alimon and Sopia, Md Yasin (2009) Understanding Content And Language Integrated Learning (clil) In Selected Malaysian Biology Classrooms: A Case Study. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

Zikri, Awang and Salihan, Siais and Mohd Syarizal, Ahmad (2009) Kesan Penggunaan Modul Pengajaran Berasaskan Masalah Terhadap Pencapaian Dan Motivasi Pelajar Bagi Tajuk Pengaratan Kim1a Tingkatan Lima. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

A

Ab Samad, nazariah (2009) Model Bimbingan Dan Penasihatan:praktis Para Guru Di Malaysia. In: Konvensyen Perkama, 2-3 Jun 2009, Selangor,malaysia.

Abd Mukti, taquddin (2009) Strategi Menangani Masalah Disiplin Di Sekolah Menerusi Model Disiplin Prodigy. In: Persidangan Kebangsaan Kaunseling, 3-5 Nov 2009, Kuala Lumpur,malaysia.

Abd Shukor, abd Aziz and Nachiappan, suppiah and Jantan, ramlah (2009) UNSPECIFIED In: Psikologi Pendidikan Komprehensif. Edisi Pertama . Mc-graw Hill, Malaysia.

Abdul Aziz, nor Azah (2009) Pembangunan Koswer Multimedia Interaktif Prasekolah. In: International Conference On Teaching And Learning, 23-25 Nov 2009, Kuala Lumpur,malaysia.

Abdul Rahman, abdul Malek (2009) Kecerdasan Emosi Dalam Kalangan Remaja Malaysia Yang Memohon Profesion Perguruan. In: Persidangan Kebangsaan Kaunseling, 3-5 Nov 2009, Kuala Lumpur,malaysia.

Abdul Rashid, nazre (2009) Implementation Of Graphical User Interface (gui) In Socket Programming To Enhnace Students Understanding On Network Application Concept. In: International Conference On Teaching And Learning, 23-25 Nov 2009, Kuala Lumpur,malaysia.

Abdul Wahid, rohaizah (2009) Online Gradebook System:pendekatan Alternatif Bagi Perekodan Penilaian Pelajar. In: Seminar Kebangsaan Ict Dalam Pendidikan, 2-3 Feb 2009, Perak,malaysia.

Abdullah, mohd Hassan (2009) New Traditional Children Songs For Preschool. In: Persidangan Seni Kebangsaan, 23-25 Julai 2009, Sabah,malaysia.

Ahmad, norazani (2009) Tahap Kompetensi Kaunselor Sekolah Dalam Berhubungan Dengan Pelajar Pelbagai Budaya. In: Konvensyen Perkama, 2-3 Jun 2009, Selangor,malaysia.

Alias, asmara (2009) The Preliminary Study Awareness Using Mobile Learning Application Among Upsi Academician. In: International Conference On Teaching And Learning, 23-25 Nov 2009, Kuala Lumpur,malaysia.

Ambigadevi, Pumpalingam and Roslinda, Mustapha (2009) Persepsi Pelajar Terhadap Perlakuan Agrasif Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Di Sungai Siput (u),perak. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

Ariffin, Azli (2009) Pembinaan Objektif Pengajaran Di Kalangan Guru Sekolah. In: Seminar Jawatankuasa Penyelarasan Pendidikan Guru, 22-24 Dis 2009, Perak,malaysia.

Arifin, abd. Kadir and Yusuf, abu Bakar (2009) Kesesuaian Kurikulum Dan Model Pengajaran Bahasa Melayu Dalam Kalangan Murid-murid Orang Asli Daerah Batang Padang. In: Seminar Jawatankuasa Penyelarasan Pendidikan Guru, 22 Dis 2009, Perak,malaysia.

Arshad, mohd Zaihidee (2009) Kemahiran Kritis Dan Kreatif:pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Pendidikan Seni Visual (psv). In: Persidangan Seni Kebangsaan, 23-25 Julai 2009, Sabah,malaysia.

Azura, Azman and Swee Choo, Goh (2009) Sikap Murid-murid Tahun 4 Terhadap Kurikulum Matematik Dan Pencapaian Matematik. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

aznan, Mohamed and nor Hasbiah, Ubaidullah (2009) Pembangunan Dan Penilaian Kepenggunaan Perisian Kursus Belajar Powerpoint Interaktif (belpi). ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

B

Bistamam, mohammad Nasir (2009) Fenomena Tingkah Laku Bermasalah Dalam Kalangan Pelajar:pengesanan Dan Pencegahan. In: Persidangan Kebangsaan Kaunseling, 3-5 Nov 2009, Kuala Lumpur,malaysia.

C

Che Mustafa, mazlina (2009) Pelajar Lelaki Dalam Pra Perkhidmatan Pendidikan Pendidikan Awal Kanak-kanak:identiti Personal. In: International Conference On Teaching And Learning, 23-25 Nov 2009, Kuala Lumpur,malaysia.

Che Mustafa, mazlina (2009) Social Emotional Competence Among Preschool Children:a Study In Early Identification. In: Persidangan Kebangsaan Kaunseling, 3-5 Nov 2009, Kuala Lumpur,malaysia.

Che Rus, ridzwan (2009) Hubungan Antara Persepsi Guru Pelatih Dengan Pelaksanaan. In: Seminar Kebangsaan Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, 9-10 Dis 2009, Johor,malaysia.

D

Dawi, Amir Hasan (2009) UNSPECIFIED In: Sekolah Dan Masyarakat. Edisi Pertama . Quantum Books, Malaysia.

Dawi, amir Hasan and Othman, ikhsan (2009) Pembinaan Modal Insan Melalui Sistem Persekolahan Malaysia:mampukah Sekolah Kebangsaan? In: Seminar Pendidikan Serantau Kali Ke-4, 19-21 Mei 2009, Negeri Sembilan,malaysia.

Dg Norizah Ag Kiflee@dzulkifli, and , and , and , and , and , (2009) Kesediaan Belajar Dan Hubungan Dengan Gaya Pembelajaran Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Dua Bagi Mata Pelajaran Sejarah Di Smk Likas, Kota Kinabalu. In: Seminar Jawatankuasa Penyelarasan Pendidikan Guru 2009, 22-24 Disember 2009, Impiana Casuarina,ipoh.

Dollah, mohd Uzi (2009) Incalculate Mathematical Values In Mathematics Teaching. In: National Seminar On Values And Science Education, 7-8 Ogos 2009, Kuala Lumpur,malaysia.

E

emram, Yunus and mohamad, Ibrahim (2009) Keberkesanan Penggunaan Gotrans Dalam Pencapaian Transformasi Pelajar Berdasarkan Teori Penyelesaian Masalah Polya. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

F

Fauziah, Othman and Shaheda, Usof (2009) Penghasilan Projek Reka Bentuk Kemahiran Hidup Bersepadu Berdasarkan Kbkk Oleh Pelajar Tingkatan Dua:satu Kajian Kes Di Sek Men Raja Dr Nazrin Shah Perak. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

fakhruddin, Khosim and siti Eshah, Mokshein (2009) Menentukan Kesahan Dan Kebolehpercayaan Mslc Versi Bahasa Melayu Dalam Mengukur Tahap Motivasi Dan Pembelajaran Regulasi Kendiri. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

faridah, Din and fauziah Hanim, Jalal (2009) Kesan Bimbingan Kelompok Modul Mari Bersyukur Terhadap Penghargaan Kendiri Dalam Kalangan Pelajar Ponteng. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

G

Ghazali, mohd Ariffin (2009) Pembangunan Modal Insan Pelajar Melayu Melalui Program Kokurikulum Di Ipta:satu Penilaian. In: Persidangan Kebangsaan Kaunseling, 3-5 Nov 2009, Kuala Lumpur,malaysia.

Goh, swee Choo (2009) Teaching And Learning In Higher Education:addressing The Diversity Through Approaches To Learning. In: International Conference On Teaching And Learning, 23-25 Nov 2009, Kuala Lumpur,malaysia.

H

Hanif, abd Samad (2009) Pembangunan Perisian Khusus Maya Nyata Bagi Tajuk Kawalan Mara Songsang Untuk Pendidikan Teknik Dan Vokasional. In: Seminar Kebangsaan Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, 9-10 Dis 2009, Johor,malaysia.

Hanif, abd Samad (2009) Pembinaan Perisian Multimedia Berasaskan Kaedah Konstruktif Bagi Subjek Teknologi Maklumat Kbsm. In: Seminar Kebangsaan Ict Dalam Pendidikan, 2-3 Feb 2009, Perak,malaysia.

Hosshan, kamaliah (2009) Satu Tinjauan Awal Tentang Komunikasi Dan Interaksi Murid Autistik Dalam Bilik Darjah. In: Persidangan Kebangsaan Kaunseling, 3-5 Nov 2009, Kuala Lumpur,malaysia.

hooi Ching, Lee and nor Hasbiah, Ubaidullah (2009) Blogs: Satu Platform Untuk Penulisan Karangan. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

I

Ibrahim, md Nasir (2009) Quality Visual Art Teaching In Higher Education. In: Persidangan Seni Kebangsaan, 23-25 Julai 2009, Sabah,malaysia.

Ibrahim, md Nasir (2009) What Does Good Visual Art Teaching Look Like In A Higher Education Setting In Malaysia. In: 16th International Conference On Learning, 1-4 Julai 2009, Barcelona,sepanyol.

Ishak Samuel, samikkanu Jabamoney (2009) Perkembangan Pendidikan Bahasa Tamil Di Sekolah Menengah Malaysia. In: Pendidikan Bahasa Tamil Di Sekolah Menengah, 23-24 Okt 2009, Kuala Lumpur,malaysia.

Ismail, khalid (2009) Developing The School Financial Audit Model. In: The 14th Asiap Pasific Management Conference, 18-20 Nov 2009, Surabaya,indonesia.

J

Jailani, roskang (2009) Pembentukan Potensi Kreatif Dalam Pendidikan Seni Visual. In: Persidangan Seni Kebangsaan, 23-25 Julai 2009, Sabah,malaysia.

Jalal, fauziah Hanim (2009) Ciri-ciri Rakan Mentor Bagi Pelajar Ijazah Kaunseling Di Sebuah Ipta. In: Persidangan Kebangsaan Kaunseling, 3-5 Nov 2009, Kuala Lumpur,malaysia.

Jamil, norly (2009) Faktor Mempengaruhi Tingkah Laku Agresif Kanak-kanak Prasekolah Dan Langkah Menanganinya. In: Persidangan Kebangsaan Kaunseling, 3-5 Nov 2009, Kuala Lumpur,malaysia.

Jani, julismah (2009) Jay Model In Teaching And Learning Physical Education At Malaysian Schools. In: American Canadian Conference For Academic Disciplines, 25-28 Mei 2009, Toronto,kanada.

Jantan, ramlah (2009) Pengaruh Kualiti Pertautan Pelajar Asrama Dengan Ibu Bapa Dan Rakan Ke Atas Penyesuaian Akademik,sosial Dan Emosi. In: Persidangan Kebangsaan Kaunseling, 3-5 Nov 2009, Kuala Lumpur,malaysia.

johan, Yazid Ziani and wai Bing, Khuan (2009) Analisis Aplikasi Warna Pada Folio Pembungkusan Dalam Kalangan Pelajar-pelajar Tingkatan 4 Sekolah Menengah. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

K

K.jeganathan, sanmuga Nathan (2009) An Investigation Into School Boy's Ball Control Decision Making And Skill Execution In 3 Versus 3 Game Performance Using Tgfu Model With Mosston Teaching Styles. In: International Conference On Teaching And Learning, 23-25 Nov 2009, Kuala Lumpur,malaysia.

Kamaruddin, Kamarulzaman (2009) UNSPECIFIED In: Psikologi Perkembangan: Panduan Untuk Guru. Edisi Pertama . Pejabat Karang Mengarang Upsi, Malaysia.

Kway, eng Hock (2009) Braille Writing With Slate And Stylus For Visually Impaired Students In Malaysia:a Pilot Study. In: International Conference On Teaching And Learning, 23-25 Nov 2009, Kuala Lumpur,malaysia.

kamaruddin, Ilias and nek Kamal, Yeop Yunus and che Mohd Zulkifli, Che Omar (2009) Kesejahteraan Sekolah Dan Pencapaian Akademik Pelajar Sekolah Berasrama Penuh (sbp) Dan Maktab Rendah Sains Mara (mrsm) Di Malaysia. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Phd" not defined] thesis, upsi.

kamil Nasuruddin, Darus and ahmad Jazimin, Jusoh (2009) Kesan Kaunseling Kelompok:pendekatan Realiti Dalam Menangani Konsep Kendiri Di Kalangan Pelajar Melanggar Disiplin. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

khairul Anuar, Ismail and mohd Sani, Madon (2009) Satu Kajian Perbandingan Di Antara Kesan Latihan Pliometrik Dan Latihan Squat Ke Atas Kuasa Kaki Pemain Hoki Umur Di Antara 15-17 Tahun Di Melaka. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

L

Lebar, othman (2009) Towards Balance And Holistic Assessment In Primary Education. In: 1st Conference On Basic Education, 9-11 Okt 2009, Bandung, Indonesia.

Lim, kian Boon and Mohd Tajuddin, nor'ain (2009) Mathematics Teaching Standard:raising The Quality Of Mathematics Teacher In Malaysian School. In: International Conference On Educational Research And Practice, 9-10 Jun 2009, Putrajaya,malaysia.

M

Mahajar, abdul Jumaat (2009) Inclination Towards Entrepreneurship Among Universiti Pendidikan Sultan Idris Students. In: International Conference On Teaching And Learning, 23-25 Nov 2009, Kuala Lumpur,malaysia.

Mat Zin, harnani (2009) Needs Analysis For Academic Program And Career Path Decision Support System. In: International Conference On Teaching And Learning, 23-25 Nov 2009, Kuala Lumpur,malaysia.

Mat Zin, harnani (2009) Penggunaan Perisian Squeak E-toys Bagi Pelajar Sekolah Rendah. In: Seminar Kebangsaan Ict Dalam Pendidikan, 2-3 Feb 2009, Perak,malaysia.

Mohamad Ali, ahmad Zamzuri (2009) Open Source Learning Management System (lms):which To Choose? In: International Conference On Teaching And Learning, 23-25 Nov 2009, Kuala Lumpur,malaysia.

Mohamad Khalid, nur Haziyanti (2009) Profil Resiliensi Dalam Kalangan Pelajar Jurusan Sains Sukan. In: Southeast Asia Psychology Conference, 9-11 Julai 2009, Sabah,malaysia.

Mohamad Yatim, maizatul Hayati (2009) Designing A Game Authoring Tool For Children:a Child-centered Approach. In: Seminar Sehari Penyelidikan Ftmk, 5 Okt 2009, Perak,malaysia.

Mohamad Yatim, maizatul Hayati (2009) Teaching Game Design And Development To Future Teachers:opportunities For Successful Learning. In: International Conference On Teaching And Learning, 23-25 Nov 2009, Kuala Lumpur,malaysia.

Mohamad Yusof, abdul Raheem (2009) The Application Of Continous Quality Improvement Approach To Teaching And Learning Styles:an Approach Using Grasha's Teaching Styles Inventory. In: International Conference On Teaching And Learning, 23-25 Nov 2009, Kuala Lumpur,malaysia.

Mohamed Zain, nor Zuhaidah (2009) Kayakinan E-dagang Mempengaruhi Penggunaannya Dalam Kalangan Pelajar Upsi. In: Seminar Kebangsaan Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, 9-10 Dis 2009, Johor,malaysia.

Muhammad Hussain, mohd Azlan (2009) Pengaruh Amalan Penerapan Kaedah Pembelajaran Aktif Dalam Kalangan Guru Mpav Terhadap Pembinaan Personaliti Pelajar. In: Seminar Kebangsaan Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, 9-10 Dis 2009, Johor,malaysia.

mahmud Pa'aid, Yusoff and abd Rahman, Daud (2009) Hubungan Di Antara Kesediaan Dengan Kekerapan Penggunaan Dalam Kalangan Murid Terhadap Pusat Akses Sekolah. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

marniyati, Mohd Nor and abdullah, Hassan and seri Lanang Jaya, Rohani (2009) Komunikasi Intrapersonal Dan Interpersonal Sebagai Asas Pendidikan Kemahiran Insaniah. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Phd" not defined] thesis, upsi.

mazlan, Ahmad and mohammad Nasir, Bistamam (2009) Kesan Kelompok Bimbingan Kerjaya Terhadap Kematangan Kerjaya Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

mohd Nordin, Mohd Noor and eng Tek, Ong and norhayati, Daud (2009) Pembinaan Koswer Pembelajaran Kendiri 'endangered Ecosystem' Dan Keberkesanannya Terhadap Pencapaian Biologi Pelajar Tingkatan 4. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

muhammad, Umudee and md Nasir, Masran and mohmad Noor, Mohmad Taib (2009) Keberkesanan Strategi Pengajaran Al-amin Terhadap Kefahaman Akhlak Pelajar Sekolah Menengah Agama Selatan Thailand. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Phd" not defined] thesis, upsi.

N

Nachiappan, suppiah (2009) Konsep 'maatha,pithaa, Guru Dan Deivam' Menurut Agama Hindu Dalam Menangani Masalah Disiplin Pelajar Beragama Hindu Melalui Pendekatan Afektif (psikologi) Dan Keunikan Ciri-ciri Motivasi (psikologi) Dalam Kaunseling Sekolah Melalui Analisis Herm. In: Persidangan Kebangsaan Kaunseling, 3-5 Nov 2009, Kuala Lumpur,malaysia.

Nachiappan, suppiah (2009) Peranan Teori Dual Coding Daripada Perspektif Psikologi Pendidikan Dalam Memotivasikan Guru Melalui Analisis Hermeneutik Pedagogi. In: Seminar Kebangsaan Ict Dalam Pendidikan, 2-3 Feb 2009, Perak,malaysia.

Nachiappan, suppiah and Abd Shukor, abd Aziz and Kamaludin, kamaruzzaman (2009) UNSPECIFIED In: Pembelajaran Dan Perkembangan Pelajar. Edisi Pertama . Oxford Fajar, Malaysia.

Nagappan, rajendran (2009) Nurturing Thinking Minds At Institutions Of Higher-learning:issues And Prospects. In: International Conference On Thinking, 22-26 Jun 2009, Selangor,malaysia.

Nagappan, rajendran (2009) Reconstructing The Teaching Of Higher-order Thinking. In: International Conference On Teaching And Learning, 23-25 Nov 2009, Kuala Lumpur,malaysia.

noor Zalina, Mustafa and che Mohd Zulkifli, Che Omar (2009) Hubungan Antara Gaya Pembelajaran Dengan Pencapaian Akademik Pelajar Matrikulasi. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

norhayati, Mahadi and nor Hasbiah, Ubaidullah (2009) Social Networking Sites (sns) As A Platform To Support Teaching In Secondary A School. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

O

Omar Khan, saira Banu and Ubaidullah, nor Hasbiah (2009) Bahasa Pengaturcaraan Berorientasi Objek:salah Konsep Di Kalangan Pelajar. In: Seminar Kebangsaan Ict Dalam Pendidikan, 2-3 Feb 2009, Perak,malaysia.

Ong, eng Tek (2009) The Character Of Science Teaching In The Malaysian Smar T Schools:result From Classroom Observation Records Self-regulated Learning:gencer Differences In Motivation And Learning Strategies Amongst Malaysian Science Students. In: 3rd International Conference On Science And Mathematics Education, 10-12 Nov 2009, Pulau Pinang,malaysia.

Ong, eng Tek (2009) The Character Of Science Teaching In The Malaysian Smart Schools:results From Classroom Observation Records. In: The International Conference On Science And Mathematics Education, 10-12 Okt 2009, Pulau Pinang,malaysia.

Ong, eng Tek (2009) The Process Of Education For Sustainable Development (esd) At Universiti Pendidikan Sultan Idris (upsi). In: The International Conference On Science And Mathematics Education, 10-12 Okt 2009, Pulau Pinang,malaysia.

Ong, eng Tek (2009) The Validation And Adaptation Of Motivated And Learning Strategies Questionnaire (mlsq) Aimed To Assess Students’ Use Of Self Regulated Learning Strategies. In: The International Conference On Science And Mathematics Education, 10-12 Okt 2009, Pulau Pinang,malaysia.

Ong, eng Tek and Baharom, sadiah and Mat Saad, muhamad Ikhwan (2009) Self-regulated Learning:gender Differences In Motivation And Learning Strategies Amongst Malaysian Science Students. In: The International Conference On Science And Mathematics Education, 10-12 Okt 2009, Pulau Pinang,malaysia.

Ong, kuan Boon (2009) Profesionalism Of Graduate Teachers In Physical Education And Sports Science. In: Seminar Kebangsaan Jawatankuasa Penyelarasan Pendidikan Guru, 22-24 Dis 2009, Perak,malaysia.

R

Raja Harun, raja Nor Safinas (2009) Developing Learning Autonomy Through The Use Of Project Work Among Postgraduate Student. In: International Conference On Teaching And Learning, 23-25 Nov 2009, Kuala Lumpur,malaysia.

Rosli, ahmad Nurzid (2009) Socket Programming As A Pedagogical Approach To Motivate Students In Learning Computer Network Subject. In: Seminar Kebangsaan Ict Dalam Pendidikan, 2-3 Feb 2009, Perak,malaysia.

rosli, Khalid and osman, Jusoh (2009) Kecenderungan Keusahawanan Dalam Kalangan Guru-guru Koperasi Sekolah Menengah Di Daerah Klang. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

ruzita, Ab Halim and norlia, Mat Norwani (2009) Hubungan Di Antara Pencapaian Matematik Tambahan Spm Dan Prinsip Perakaunan Spm Dengan Pencapaian Perakaunan Aa015 Di Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

S

Saad, noor Shah and Nagappan, rajendran and Ratnavadivel, nagendran and Lim, chong Hin and Md Yasin, sopia and Mohd Radzi, idris (2009) The Attributes Of Teachers Pedagogical Decision Making Qualitites In Mathematics Classroom. In: 3rd International Conference On Science And Mathematics Education, 10-12 Nov 2009, Pulau Pinang,malaysia.

Saearani, muhammad Fazli Taib (2009) Pengaplikasian Pendidikan Tari Berbentuk Pergerakan Kreatif Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah. In: Persidangan Seni Kebangsaan, 23-25 Julai 2009, Sabah,malaysia.

Salleh, mohamad Johdi and Hashim, che Noraini and Hassanaen, ismael and Dawi, amir Hasan (2009) Status Sosio Ekonomi Dan Komitmen Ibu Bapa Terhadap Pencapaian Pelajar Dalam Penilaian Menengah Rendah,malaysia. In: 14th International Conference On Education, 21-24 Mei 2009, Bandar Seri Begawan,brunei.

Samsudin, khairulanuar (2009) Kajian Tinjauan Terhadap Tahap Kesediaan Pelajar Teknikal Di Universiti Pendidkan Sultan Idris. In: Seminar Kebangsaan Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, 9-10 Dis 2009, Johor,malaysia.

Sow Ching, Tang and Mazlina, Che Mustafa (2009) Permasalahan Pelaksanaan Pengajaran Pendidikan Jasmani Di Prasekolah:satu Kajian Kes Di Tadika-tadika Di Negeri Perak. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

Sulong, mohd Azam (2009) Penggunaan Teknologi Berbantukan Komputer Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Muzik Tradisional Di Sekolah. In: Seminar Internasional Pendidikan Kesenian, 20-23 Feb 2009, Padang,indonesia.

syed Kamaruzaman, Syed Ali and julismah, Jani (2009) Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Jasmani Tingkatan 4 Bagi Tunjang Kecergasan Fizikal Berdasarkan Model Penilaian Stufflebeam. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Phd" not defined] thesis, upsi.

U

Ubaidullah, nor Hasbiah (2009) Rekabentuk Antara Muka Perisian Pembelajaran Matematik Untuk Keperluan Pelajar Disleksia. In: Seminar Kebangsaan Ict Dalam Pendidikan, 2-3 Feb 2009, Perak,malaysia.

Ubaidullah, nor Hasbiah (2009) Sistem Pembelajaran Percuma (e-snt) Melalui Social Networking & Community Tools. In: Seminar Kebangsaan Ict Dalam Pendidikan, 2-3 Feb 2009, Perak,malaysia.

Usof, shaheeda (2009) Pembelajaran Berbantu Laman E-pedagogi Interaktif. In: International Conference On Teaching And Learning, 23-25 Nov 2009, Kuala Lumpur,malaysia.

V

Velumani, M.nadason and Md Nasir, Masran (2009) Persepsi Guru Terhadap Pengetahuan Penaakulan Pedagogi Dan Amalan Dalam Mata Pelajaran Sains. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

W

Wong, kung Teck (2009) Computer Use Among Fresh Graduates Teachers:the Moderating Role Of Type Of School Environment. In: International Conference On Teaching And Learning, 23-25 Nov 2009, Kuala Lumpur,malaysia.

wan Latifah, Wan Latif and Sadiah, Baharom (2009) Kesan Pengajaran Berasaskan Pjbl (project Based Learning) Ke Atas Motivasi Dan Strategi Pembelajaran Serta Pencapaian Pelajar-pelajar Dari Dua Kelas Aliran Sains Tulen Bagi Subjek Biologi Tingkatan Empat. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

Y

Yoon Sook Jhee, and Abdul Ghani Bin Abu, and , and , and , and , (2009) Blog As A Tool For Student Teachers To Express Ideas. In: International Soft Science Conference, 7-nov-09, Kuala Lumpur.

Yusof, Hamidah (2009) Guru Besar Dan Ciri-ciri Keusahawanan. In: Seminar Nasional Pengurusan Dan Kepimpinan Pendidikan, 21-24 Julai 2009, Pahang,malaysia.

Yusuf, abu Bakar (2009) Pembinaan Negara Bangsa Melalui Pendidikan:pandangan Malaysia. In: Seminar Pendidikan Bandung, 10-nov-09, Bandung, Indonesia.

yuhaida, Yusof and mohamad, Ibrahim (2009) The Effectiveness Of Visual - Spatial Intelligence Teaching Courseware For Weak Student On Equivalent Fractions. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

Z

Zainal Abidin, maarof (2009) Education And Awareness Of Global Warming. In: International Conference On Teaching And Learning, 23-25 Nov 2009, Kuala Lumpur,malaysia.

Zakaria, thuraiya (2009) Pengendalian Asas Pembudayaan Keusahawanan Di Upsi. In: Seminar Pengajaran Dan Pembelajaran Kursus Asas Pembudayaan Keusahawanan, 14-15 Dis 2009, Kuala Lumpur,malaysia.

zalipah, Zakaria and eng Tek, Ong (2009) Tahap Pengetahuan Pedagogi Kandungan(ppk)-mengenalpasti Guru Opsyen Biologi Dan Guru Bukan Biologi:satu Kajian Kes. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

This list was generated on Wed Aug 15 16:55:09 2018 +08.