Items where Division is "Universiti Pendidikan Sultan Idris" and Year is 2005

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: | , | A | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | R | S | T | U | Y
Number of items: 58.

Affezull Fathy, Muhamad and Hanisom, Abdullah (2005) Persepsi Pelajar Yang Mengambil Matapelajaran Biologi Tingkatan 4 Di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Pinang Dan Sekolah Menengah Kebangsaan Slim River Terhadap Ujian Bulanan. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Asrul Ridzuan, Ahmad and Azlan, Nafiah (2005) Modul Multimedia Interaktif Tingkatan Empat (sains): Asid Dan Bes. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Bee Hun, Law and Shakinaz, Desa (2005) Tahap Pengetahuan Pemakanan Dan Amalan Pemakanan Di Kalangan Pelajar Program Pengurusan Perniagaan Semester 6 Universiti Pendidikan Sultan Idris. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Carmal Teresa, Aroney Pereira and Nor Azmi, Mostafa (2005) The Effectiveness Of Using Authentic Materials To Teach Vocabulary Among Lower Secondary School Students : A Case Study. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

Fazilahwati@fazilah, Suhailee (2005) Kesilapan Pelajar Tingkatan Dua Dalam Menyelesaikan Soalan Matematik Bagi Tajuk Nombor Negatif. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Fong Yee, Toh and Wan Haslinda, Wan Ahmad (2005) Penggunaan Modul Multimedia Dalam Pengajaran Ikatan Kimia Di Kalangan Pelajar Aliran Sains Tingkatan Empat. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Hasnira, Embong and Ramli, Ibrahim and Asmayati, Yahaya (2005) Pembinaan Dan Keberkesanan Penggunaan Perisian Multimedia Elektrokimia Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Kimia Tingkatan 4. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

Kamarziyah, Masri and Abdullah, Hassan and Ahmad Khair, Mohd. Nor (2005) Perbandingan Masukan Kamus Istimewa Peribahasa Melayu (1989) Dengan Kamus Peribahasa Kontemporari (2001). ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

Mohd Mohathir, Jamaludin and Abdul Ghani, Abu (2005) Using Process Approach To Enhance Writing Ability Of Form Three Students Of Smk Trolak. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

Mony, Som and Nor Azmi, Mostafa (2005) Error Analysis On The Use Of Verbs In English Compositions Written By Students At The National Institute Of Education, Phnom Penh, Cambodia. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

Nor Hamizah, Nadzari and Azmi, Ibrahim (2005) Kesesuaian Simulasi Berkomputer Bagi Sub Topik Persaingan Interspesis Antara Paramesium Caudatum” Dan Paramesium Aurelia” Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Biologi. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Norshahizan, Mustapha and Kartini, Ahmad (2005) Persepsi Pelajar Terhadap Penggunaan Modul Multimedia Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bagi Topik Llkil Halida. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Sarah, Ahmad and Azlan, Nafiah (2005) Modul Multimedia Interaktif Ikatan Kimia. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Saraswathy, Thevaraya Pillai and Sali Zaliha, Mustapha (2005) The Effectiveness Of Contextual Learning In Writing Among Young Esl Students. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

Siew Hiang, Tan and Shakinaz, Desa (2005) Understanding Oral Hygiene Among School Children. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Siriporn, Kalong and Abdullah, Hassan (2005) Pengumpulan Peribahasa Thai Di Selatan Thailand Dan Terjemahannya Dalam Bahasa Melayu. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

Siti Sarah, Saifullah (2005) Penggunaan Perisian Multimedia Dalam Pelajaran Struktur Atom: Kimia Tingkatan 4 Di Dua Buah Sekolah Di Daerah Bachok. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Suhaina, Mohd Yatim and Ramli, Ibrahim (2005) Tahap Pemahaman Konsep Dan Penguasaan Teknik Amali Pentitratan Asid Bes Di Kalangan Pelajar Program Sains Tahun 2 Di Upsi. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

,

, Su Rid Eh Mengang and Nagendralingan, Ratnavadivel (2005) Sukatan Pelajaran Sejarah Dan Buku Teks Sejarah Tingkatan Lima Sebagai Pendokong Hasrat Negara. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

A

Abas, bahijah (2005) Entrepreneurial Intentions Among Students Undertake Graduate Entrepreneurial Training At Upsi. In: South East Asian Association For Institutional Research (seaair), 14-16 Sept 2005, Bali,indonesia.

Abdul Muthalif, Ahmed Nasir (2005) Pengaruh pengaruh pencapaian akademik ke atas sikap pelajar terhadap mata pelajaran matematik. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

Ahmed Nasir, Abdul Muthalif and Abd Malek, Abd Rahman (2005) Pengaruh Pencapaian Akademik Ke Atas Sikap Pelajar Terhadap Mata Pelajaran Matematik. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

Azizi, Jaafar and Abdul Kadir, Arifin (2005) Tinjauan Ke Atas Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Dan Menulis Jawi Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

Azman, Ali and Ikhsan, Othman (2005) Persepsi Terhadap Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani Di Kalangan Guru Pendidikan Jasmani Sekolah-sekolah Rendah. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

C

Chang, lee Hoon (2005) Cognitive And Psycho-social Attributes Of The 18 Year-old Malaysian Adolescents. In: Exposition Research,inventions And Innovations 2005, 14-17 Jun 2005, Kuala Lumpur,malaysia.

D

Dawi, amir Hasan (2005) Etnografi Dalam Kajian Isu-isu Sensitif:suatu Refleksi. In: 3rd International Qualitative Research Convention, 21-23 Ogos 2005, Johor,malaysia.

F

Fabil, norasikin (2005) Penggunaan Aplikasi Realiti Maya Dalam Persekitaran Pembelajaran Berasaskan Web (webspace). In: Seminar Kebangsaan Ict Dalam Pendidikan, 16-18 Nov 2005, Kuala Lumpur,malaysia.

Fabil, norasikin (2005) Permainan Video:gaya Pembelajaran Baru. In: 3rd International Seminar On Learning And Motivation:enhancing Student Engagement, 14-15 Nov 2005, Kedah,malaysia.

Fabil, norasikin and Hassan, haslina and Hashim, mashitoh and Mailok, ramlah (2005) Latihan Ict:sumbangan Dalam Peningkatan Profesionalisme. In: Seminar Penyelidikan Pendidikan Batu Lintang, 15-17 Sept 2005, Kuching,sarawak.

G

Gapor, abd Latif (2005) Readiness Of Instructional Media Toward Its Usage And Students' Learning Value. In: 18th National Malaysian Educational Technology Convention, 16-19 Sept 2005, Terengganu,malaysia.

H

Hanif, abd Samad (2005) Pembangunan Perisian Perancang Pengajaran (kit) Untuk Menyokong Pembelajaran Teknologi Maklumat. In: Seminar Kebangsaan Ict Dalam Pendidikan, 16-18 Nov 2005, Kuala Lumpur,malaysia.

J

Jani, Julismah (2005) UNSPECIFIED In: Pengenalan Ilmu Konten Pedagogi Dalam Pendidikan Jasmani Dan Sains Sukan. Edisi Pertama . Pejabat Karang Mengarang Upsi, Malaysia.

K

Kamarul Bahrin, Mohd Radzi and Susanne Claire, Philips (2005) Keperluan Program Pendidikan Khas Di Sekolah Menengah Kebangsaan:satu Implementasi Ke Arah Penguasaan 3m. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

L

Lebar, Othman (2005) UNSPECIFIED In: Penyelidikan Kualitatif; Pengenalan Kepada Teori Dan Metod. Edisi Pertama . Pejabat Karang Mengarang Upsi, Malaysia.

Lebar, othman (2005) Exploring Malaysian Students Experience In Using Case Study Research. In: 3rd International Qualitative Research Convention, 21-23 Ogos 2005, Johor,malaysia.

M

Maizan Rafidah, Rashad and Nordin, Mamat (2005) Bermain Dan Kepentingannya Dalam Perkembangan Sosial Kanak-kanak. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

Mariam, Mat and Arifin, Ghazali (2005) Penilaian Pelaksanaan Kurikulum Bahasa Melayu Di Institusi Pendidikan Tinggi Swasta Di Negeri Selangor. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

Mohamad Khoiri, Haji Jaya and Ikhsan, Othman (2005) Penggunaan Cd-rom Buku Teks Matematik Di Kalangan Murid-murid Tahun Tiga Di Sekolah Kebangsaan Hulu Bernam,selangor. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

Mohamad Yatim, maizatul Hayati (2005) E-pembelajaran:satu Pengalaman Permulaan Bagi Kursus Rekabentuk Berkomputer. In: Seminar Kebangsaan Ict Dalam Pendidikan, 16-18 Nov 2005, Kuala Lumpur,malaysia.

Mohamad Yatim, maizatul Hayati (2005) Penilaian Terhadap Kebolehgunaan Laman Web Pembelajaran Kolaboratif & Ekplorasi Berkomputer (ccel). In: Seminar Ict Dalam Pendidikan, 16-18 Nov 2005, Kuala Lumpur,malaysia.

Mohamad Yatim, maizatul Hayati (2005) Usability And Fun Evaluation Of A Game Authoring Tool. In: World Conference On Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications, 29 Jun-3 Julai 2005, Vienna,austria.

Mohd Hussin, mohd Yahya (2005) Aplikasi E-pembelajaran (myguru) Di Upsi:kajian Pelaksanaan Dan Keberkesanannya. In: National Conference On Skills Competencies In Educations, 28 Nov 2005 - 11 Jan 2006, Pulau Pinang,malaysia.

Mohd Hussin, mohd Yahya (2005) Current Views Of E-learning In Malaysia. In: International Conference On Educational Leadership, 31 Okt 2005, Bangkok,thailand.

Mohd Hussin, mohd Yahya (2005) E-learning:needs And Challenges In Implementations In Malaysia. In: International Symposium Of E-learning, 25-26 Julai 2005, Sabah,malaysia.

Mohd Hussin, mohd Yahya (2005) Pengajaran Dan Pembelajaran Kursus Pendidikan Ekonomi Islam Ke Arah Pembangunan Insan. In: Seminar Kebangsaan Sosio Ekonomi Dan It Ke-3, 20-21 Ogos 2005, Perlis,malaysia.

Mohd Rose Dzidan, Mohamad Dardan and Sabariah, Siron (2005) Tekanan Kerja,kualiti Kehidupan Bekerja Dan Kecenderungan Berhenti Kerja Di Kalangan Guru-guru Di Sekolah-sekolah Menengah Sekitar Bandar Teluk Intan. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

Mohd Sahardi, Ismail and Bhasah, Abu Bakar and Othman, Lebar (2005) Pengetahuan Dan Kefahaman Guru-guru Sains Daerah Maran Pahang Dalam Penguasaan Kemahiran Proses Sains. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

Mohd Tajudin, nor'ain (2005) Teknologi Kalkulator Grafik Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik. In: Seminar Kebangsaan Ict Dalam Pendidikan, 16-18 Nov 2005, Kuala Lumpur,malaysia.

Munirah, Md Amin and Suppiah, Nachiappan (2005) Perkhidmatan Kaunseling Kerjaya Dan Pemilihan Kerjaya Pelajar-pelajar Sekolah Menengah. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

N

Nachiappan, suppiah (2005) Kewujudan Afektif Dan Kognitif Dalam Esei Pelajar Sekolah Menengah Melalui Penyelidikan Kualitatif (analisis Hermeneutik). In: 3rd International Qualitative Research Convention, 21-23 Ogos 2005, Johor,malaysia.

normala, Haji Hasan and che Hamid, Mahmood and siti Khariah, Mohd Zubir (2005) Keberkesanan Modul Pengajaran Terancang Berasaskan Pendekatan Deduktif Terhadap Pencapaian Peribahasa Pelajar. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Phd" not defined] thesis, upsi.

R

R.pathmani, Raman and Suppiah, Nachiappan (2005) Hubungan Antara Penglibatan Ibu Bapa Dan Status Sosioekonomi Dengan Pencapaian Akademik Pelajar Sekolah Menengah. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

S

Sivanesan, Palaniappa Pillai and Bhasah, Abu Bakar (2005) Keberkesanan Senaman Brain Gym Ke Atas Prestasi Pelajar-pelajar Pencapaian Akademik Rendah Sekolah Menengah. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

suleiman, Yahya Ame and mohd Mustamam, Abd Karim and ahmad Kamal, Ariffin (2005) Student Achievement And Factors Related To Mechanic Achievement In Zanzibar Middle Secondary School. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Masters" not defined] thesis, upsi.

T

Tamby Chek, ibrahim and Samat, rosli and Ismail, khalid (2005) The Popularity Of Learning Accounting In Malaysian Schools. In: International Conference On Learning, 11-14 Julai 2005, Granada,sepanyol.

Tuan Zawawi, Tuan Leh and Ikhsan, Othman (2005) Masalah Ponteng Di Kalangan Murid Sekolah Rendah. Masters thesis, universiti pendidikan sultan idris.

U

Ubaidullah, nor Hasbiah and Fabil, norasikin (2005) Social Networking Sites (sns) As A Platform To Support Teaching And Learning In Secondary Schools. In: International Conference On Education Research And Practice, 9-10 Jun 2005, Putrajaya,malaysia.

Y

Yusof, hamidah (2005) Guru Besar Dan Ciri-ciri Keusahawanan. In: Seminar Pengurusan Pendidikan, 20-23 Julai 2005, Pahang,malaysia.

This list was generated on Sat Jul 21 17:24:43 2018 +08.