Items where Division is "Universiti Kebangsaan Malaysia" and Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | H | I | K | L | M | R | S | Y | Z
Number of items: 35.

A

A. Omar El Asfar, AbdulKalk and Nik Yusuf, Prpf. Madya Dr. Nik Rahimi (2013) Strategi pembelajaran pelajar cemerlang dan bukan cemerlang sekolah menengah di Libya. PhD thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Abd Salam, Kamarul Azman and Puteh, Dr Sharifah Nor and Ahmad, Dr Jamil (2013) Penggunaan CBAM untuk menilai pengajaran guru dalam inovasi kurikulum prasekolah. PhD thesis, UKM.

Abdul Manap, Mohamad Shafii and Rahman, Prof. Madya. Dr. Saemah and Jelas, Prof. Datuk Dr. Zalizan (2013) Amalan keibubapaan, pengaturan kendiri dan tingkah laku sosial dalam kalangan remaja. PhD thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Abdul Rahim, Abdul Hamid and Azman, Prof.Madya Dato' Dr Norzaini and Mohd Majzub, Prof. Puan Sri Dr. Rohaty (2013) Hubungan antara Motivasi, Persekitaran dan Ciri-ciri Institusi dengan aspirasi melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi (IPT) dalam kalangan pelajar generasi pertama di sekolah menengahn luar bandar. PhD thesis, UKM.

Abdullah, Abdul Halim (2013) Pembangunan dan keberkesanan fasa pembelajaran geometri Van Hiele dengan strategi pembelajaran pembentukan konjektur dalam persekitaran perisian Geometer's Sketchpad. PhD thesis, UKM.

Alias, Rosima and Mohd Hamzah, Prof. Madya Dr Mohd Izham and Ahmad, Dr. Jamil (2013) Analisis keperluan pembangunan dan latihan kemahiran generik di IPTS bagi memenuhi keperluan majikan sektor awam / berkanun dan swasta. PhD thesis, UKM.

Alrashid, Sanaa Ali Ahmed and Salamuddin, Assoc Prof Dr Norlena and Abdul Razak, Assoc Prof Dr Mohd Radzani (2013) The effects of selected aerobic exercise modalities on body image and self-esteem among female undergraduate students in Iraq. PhD thesis, UKM.

Asaron, Makheran and Zainal, Prof Madya Dr Khalim and Kassim, Dr Jainabee (2013) Pengurusan kerja rumah dalam kalangan guru dan kesan kerja rumah terhadap murid. PhD thesis, UKM.

H

Harun, Idris and Nik Yusoff, Prof. Madya Dr. Nik Mohd. Rahimi and Mahamod, Prof. Madya Dr. Zamri (2013) Strategi pembelajaran pendidikan islam pelajar jabatan pendidikan islam di Universiti Islam Negeri Riau: Satu kajian kes. PhD thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Hj Bokhari, Mohamad and Mohd Ishak, Prof Dr Noriah and Mahmud, Prof Dr Zuria (2013) Kefahaman dan kesedaran legal dan etika kerahsiaan serta amalan etika kerahsiaan dalam kalangan guru bimbingan dan kaunseling. PhD thesis, UKM.

I

Ishak, Zulfaka and Buang, Prof. Dr. Nor Aisyah and Halim, Prof. Dr. Lilia (2013) Pemikiran sains keusahawanan: Kesediaan mengintegrasi pemikiran keusahawanan dalam pengajaran sains di maktab rendah sains mara. PhD thesis, UKM.

K

Kastawi, Rafidah and Mohd Ishak , Prof Dr Noriah (2013) Pembinaan modul terapi seni (MOTES) dan penggunaannya dalam proses kaunseling ramaja pintar dan berbakat. PhD thesis, UKM.

Khalid, Gulson Begum and Mohd. Yasin, Dr. Mohd. Hanafi (2013) Amalan terbaik permuafakatan ibu bapa di sekolah program pendidikan khas masalah pembelajaran dari perspektif guru. PhD thesis, UKM.

L

Lee, Tien Tien and Osman, Prof Madya Dr. Kamisah (2013) Pembinaan dan keberkesanan modul multimedia interaktif dengan agen pedagogi dalam pembelajaran elektrokimia. PhD thesis, UKM.

M

Mamat, Mohd Sabri and Tamuri, Prof Madya Dato’ Dr Ab. Halim and Mohd Ishak, Prof Dr Noriah (2013) Amalan ibadat harian dan kecekapan peribadi kecerdasan emosi dalam kalangan pelajar Maktab Rendah Sains Mara (MRSM). PhD thesis, UKM.

Mat, Samsiah and Mohd Yasin, Prof. Madya Dr. Ruhizan and Ishak, Prof. Dr. Noriah (2013) Pembinaan dan pengesahan instrumen kemahiran generik pelajar melalui pembelajaran berasaskan masalah program kejururawatan. PhD thesis, UKM.

Mohamad, Marziah and Ahmad, Dr. Jamil (2013) Pemeriksaan ciri psikometrik instrumen International Personality Item Pool (IPIP). Masters thesis, UKM.

Mohamad, Shamsudin and Ahmad, Dr. Jamil (2013) Penilaian perlaksanaan program pemulihan khas di sekolah rendah. PhD thesis, UKM.

Mohamad, Zunuwanas and Muhammad Yasin, Prof. Madya. Dr. Ruhizan and Ab. Rahman, Prof. Madya. Dr. Mohd Nizam (2013) Pembentukan indikator dan pembangunan sistem pengurusan berkualiti makmal kejuruteraan politeknik. PhD thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohamad Salleh, Norshidah and Mohd Jelas, Prof Dato’ Dr. Zalizan (2013) Profil kemahiran sosial murid berkeperluan khas penglihatan dan murid tipikal : Satu kajian diskriptif. PhD thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohamed, Habsah and Amir, Dr. Ruslin (2013) Hubungan gaya pengajaran guru terhadap gaya pembelajaran dan pencapaian pelajar tingkatan enam di putrajaya. Masters thesis, UKM.

Mohamed Gad, Fardous Ahmed and N, Dr Nik Rahimi (2013) Pembinaan program berkomputer untuk pengajaran kemahiran bahasa arab peringkat permulaan untuk bukan penutur arab. PhD thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Muhammad, Ahmad Masrizal and Md Kassim, Dr. Jainabee (2013) Amalan kepimpinan strategik pengetua dan kelestarian kecemerlangan akademik Sekolah Berasrama Penuh (SBP) di Malaysia. PhD thesis, UKM.

Mukhtar, Yantri Maputra and Rahman, Prof. Madya Dr. Saemah (2013) Kecerdasan emosi pelajar dan aktiviti pemupukan kecerdasan emosi dalam bilik darjah. PhD thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

R

Rahamat, Rashidah and Mohd Shah, Prof Madya Dr Parilah and Puteh, Dr Sharifah Nor (2013) Pembangunan dan penilaian pakej pembelajaran mudah alih komsas dalam Bahasa Inggeris tingkatan empat. PhD thesis, UKM.

S

S, Sudirman and Mohd Meerah, Prof Datuk Dr Tamby Subahan (2013) Implikasi mata pelajaran Bahasa Indonesia dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan di sekolah rendah: Satu kajian kes. PhD thesis, UKM.

Salameh Shatnawi, Islam Husein and Abdul Ghani, Dr Kamaruzaman and Che Noh, Dr Mohd Adri (2013) Evaluation of the Arabic Language Al-Azhar curriculum at religious secondary school in Johor, Malaysia. PhD thesis, UKM.

Salehy, Zeinab and Mahmud, Prof Zuria and Amat, Dr Salleh (2013) Behavior group counseling for marital satisfaction among immigrant Iranian couples in Malaysia. PhD thesis, UKM.

Salehy, Zeinab and Mahmud, Prof Zuria and Amat, Dr Salleh (2013) Behavior group counseling for marital satisfaction among immigrant Iranian couples in Malaysia. PhD thesis, UKM.

Salleh, Anuar and Mohd Hamzah, Prof. Madya Dr. Mohd Izham (2013) Pengaruh perubahan organisasi sekolah dan komitmen guru terhadap kepuasan kerja dan tekanan kerja. PhD thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Salleh, Faridah and Zakaria, Prof Madya Dr Effandi (2013) Keupayaan menjanakan masalah statistik dalam kalangan guru matematik. PhD thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Y

Y, Yan Wei (2013) Supervision practices of school management teams and job satisfaction of teachers in Malaysia and China. PhD thesis, UKM.

Yunus, Faridah (2013) Pelaksanaan penaksiran autentik dalam konteks pendidikan awal kanak-kanak – Satu kajian tindakan. PhD thesis, UKM.

Z

Zaharudin, Rozniza (2013) Design and development of E-HEARME Portal (ICT Courses) for the hearing-impared individuals. PhD thesis, UKM.

Zulnaidi, Hutkemri and Zakaria, Prof. Madya Dr. Effandi (2013) Pembangunan dan keberkesanan modul pengajaran geogebra ke atas pengetahuan konseptual dan prosedural matematik fungsi dan had fungsi. PhD thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

This list was generated on Sun Jul 22 03:57:26 2018 +08.