Items where Author is "Subari, Kamalularifin"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Thesis
Number of items: 57.

Thesis

Md Kasim, Nur Ashikin and Subari, Kamalularifin (2012) Aplikasi Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Masalah (pbm) Dakam Pengajaran & Pembelajaran (p&p) Ekonomi Rumahtangga (ert). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Omar, Norasuzanah and Subari, Kamalularifin (2012) Penguasaan P&p Bagi Mata Pelajaran Khb Dikalangan Guru pelatih Tahun Akhir (kemahiran Hidup) Fakulti Pendidikan, utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mukhtar, Nurul Hidayah and Subari, Kamalularifin (2012) Persepsi Guru Kemahiran Hidup Bersepadu terhadap Penggunaan Kaedah Inkuiri Terbimbing dalam Pengajaran Dan Pembelajaran bagi Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhamad Hussin, Faradillah and Subari, Kamalularifin (2012) Persepsi Guru Kemahiran Hidup Terhadap Teknik Main-peranan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bagi Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Basri, Norfadiatul Asmy and Subari, Kamalularifin (2012) Tahap Penguasaan Guru-guru Khb Dalam Kaedah Tunjuk Cara Di Sekolah Menengah Kebangsaan Di Daerah Seremban. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sari, Yusri and Subari, Kamalularifin (2007) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Stres Di Kalangan Guru Teknikal Di Sekolah Menengah Teknik Di Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zakaria, Muhamad Zandar and Subari, Kamalularifin (2007) Membangunkan Sebuah Perisian Pembelajaran berbantukan Komputer (pbk) Tajuk Kecil Pengecilan Dan pembesaran Dalam Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan tingkatan Empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Razali, Mohd Hanafi and Subari, Kamalularifin (2007) Membangunkan Sebuah Perisian Pembelajaran berbantukan Komputer (pbk) Tajuk Kecil Poligon Sekata dalam Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Tingkatan empat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Zin, Juniza and Subari, Kamalularifin (2007) Tahap Kebolehan Ruang ( Spatial Ability ) Di Kalangan pelajar Aliran Teknik Dalam Mata Pelajaran Lukisan kejuruteraan Di Dua Sekolah Menengah Teknik Di Sekitar daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nordin, Nur Hidayatul Akmal and Subari, Kamalularifin (2007) Tahap Kebolehan Ruang ( Spatial Ability) Di Kalangan pelajar Tingkatan Empat Aliran Akademik Dalam Mata pelajaran Lukisan Kejuruteraan Di Dua Buah Sekolah menengah Akademik Di Sekitar Daerah Kuantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Din, Nur Farhanah and Subari, Kamalularifin (2007) Tahap Kebolehan Ruang (spatial Ability) Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Aliran Teknik Dalam Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Di Dua Buah Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Norhidayah and Subari, Kamalularifin (2007) Tahap Kebolehan Ruang (spatial Ability) di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Aliran Teknik dalam Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Di Dua buah Sekolah Menengah Teknik Di Sekitar Daerah kota Star, Kedah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hanifiyah, Nor Fadhlina and Subari, Kamalularifin (2006) Gaya Pembelajaran Pelajar Tingkatan Empat Menurut Model Dunn And Dunn Di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Besar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sukaimi, Siti Aishah and Subari, Kamalularifin (2006) Gaya Pengajaran Guru-guru Teknikal Di Tiga Buah sekolah Menengah Teknik Di Daerah Johor Bahru mengikut Gaya Pengajaran Anthony F. Grasha. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Ahmad, Abd. Aziz and Subari, Kamalularifin (2006) Membangunkan Perisian Modul Pembelajaran Berbantukan komputer ( Pbk ) Tajuk Kecil Sistem Enjin Dalam Mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Tiga. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Che Ab Kadir, Afizul Azli and Subari, Kamalularifin (2006) Membangunkan Sebuah Perisian Pembelajaran berbantu Komputer Tajuk Kecil Perspektif 2 Titik dalam Matapelajaran Lukisan Kejuruteraan tingkatan Lima. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khalim, Kamsinar and Subari, Kamalularifin (2006) Perbezaan Tahap Kognitif Pelajar Pekak Bisu Dan pelajar Normal Berdasarkan Taksonomi Bloom dalam Subjek Teknologi Pembuatan Pakaian Di politeknik Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Clement Etan, Suzanne Laong and Subari, Kamalularifin (2006) Persepsi Pelajar Pkpg Terhadap Personaliti Pelajar Perdana Pendidikan Teknik Dan Kejuruteraan, Fakulti Pendidikan, Utm Skudai : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Haniff, Hazalina and Subari, Kamalularifin (2006) Pola Gaya Pembelajaran Di Kalangan Pelajar-pelajar Teknikal Tingkatan Empat Di Empat Buah Sekolah Daerah Johor Bahru Mengikut Gaya Pembelajaran Entwistle. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Phang, Nancy Kong Ming and Subari, Kamalularifin (2006) Pola Gaya Pembelajaran Felder Dan Silverman di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Aliran Teknik Sekolah Menengah Teknik Kluang: Satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Omar, Shahrina and Subari, Kamalularifin (2006) Pola Gaya Pembelajaran Yang Menjadi Keutamaan Di kalangan Pelajar-pelajar Tingkatan Empat Di Empat Buah sekolah Menengah Daerah Johor Bahru Mengikut Gaya pembelajaran Honey Dan Mumford. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ho, Yee Wan and Subari, Kamalularifin (2006) Tahap Pengamalan Nilai-nilai Murni Di Kalangan Pelajar tingkatan 4 Di Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru Dan sekolah Menengah Kebangsaan Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jemali, Mohd Ali and Subari, Kamalularifin (2005) Perbandingan Tahap Keterampilan Emosi Guru-guru Pelatih Opsyen Kemahiran Hidup Kursus Perguruan Lepasan Ijazah Dan Kursus Diploma Perguruan Malaysia Di Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Mohd Suhaimi and Subari, Kamalularifin (2004) Amalan Keselamatan Penggunaan Alatan Tangan, mesin Serta Aspek Kemudahan Bengkel Di Kalangan pelajar 4 Sph Perdana Fakulti Pendidikan, universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Nawi, Mohd Nazrul Hisham and Subari, Kamalularifin (2004) Faktor-faktor Pemilihan Profesion Perguruan Bagi Guru guru Pelatih Yang Sedang Mengikuti Kursus Perguruan lepasan Ijazah (kpli) Di Maktab Perguruan Teknik Cheras, kuala Lumpur. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Wan Mat, Farah Amira and Subari, Kamalularifin (2004) Hubungan Di Antara Kecerdasan Emosi Dengan kepimpinan Bakal Guru Di Kalangan Pelajar Perdana tahun Empat Ptv Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Noh, Azhar and Subari, Kamalularifin (2004) Kesesuaian Sukatan Pelajaran Amali Menggegas Mengikut Persepsi Guru-guru Mengajar Kursus amalan Bengkel Mesin Di Sekolah Menengah Teknik negeri Sarawak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ros, Azda Azlin and Subari, Kamalularifin (2004) Pengaplikasian Kemahiran Interpersonal Di Kalangan pelajar Pendidikan Teknik Dan Vokasional, Fakulti pendidikan, Utm Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Jamal and Subari, Kamalularifin (2004) Punca Kemerosotan Bilangan Guru Bukan Siswazah Mengikuti Program Khas Pensiswazahan Guru (pkpg) Jurusan Teknologi Pendidikan Kejuruteraan (awam, Elektrik Dan Jentera) Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Loon Chang and Subari, Kamalularifin (2004) Rekabentuk Alat Penapis Udara (air Cleaner). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Azumu, Azlan and Subari, Kamalularifin (2003) Aspek Kemahiran Guru-guru Kemahiran Hidup (kh) Tahun Akhir Program Khas Pensiswazahan Guru (pkpg) Di Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

, Jamlee Silem/bibianna Laura. and Subari, Kamalularifin (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Cara Pergaulan Mahasiswa Sarawak Di Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamzah, Khashiatul-fauziah and Subari, Kamalularifin (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Kerjaya Di Kalangan Remaja Melayu Di Daerah Batu Pahat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Kassim, Azleen Fazlia and Subari, Kamalularifin (2003) Faktor-faktor Yang Menentukan Kepuasan Kerja Di kalangan Guru-guru Resos Di Sekolah Harian Biasa Yang melaksanakan Program Percantuman Pendidikan Khas Di daerah Johor Bahru, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Mimi Mohaffyza and Subari, Kamalularifin (2003) Faktor-faktor Ynag Mempengaruh Surirumah Menyertai Industri Kampung Di Empat Buah Kampung Mukim Sri Gading Batu Pahat, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yaacob, Norhayati and Subari, Kamalularifin (2003) Penggunaan Komputer Di Kalangan Pensyarah-pensyarah Politeknik Johor Bahru Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haliman, Mohd Hamzah and Subari, Kamalularifin (2003) Persepsi Pelajar-pelajar Pkpg Terhadap Perlaksanaan Khas Pensiswazahan Guru Di Maktab Perguruan Selama Setahun. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jemaan, Masrif and Subari, Kamalularifin (2003) Satu Penilaian Awal: Kit Pengajaran Bermodul Bagi Mata Pelajaran Teknologi Elektronik (litar Logik) Tingkatan Empat Di Dua Buah Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shamsudin, Ahmad Nor Hisham and Subari, Kamalularifin (2003) Satu Penilaian Awal: Kit Pengajaran Dan Pembelajaran Bermodul Mata Pelajaran Teknologi Elektronik (litar Logik)tingkatan 4 Di Dua Buah Sekolah Menengah Teknik Di Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Norsuhainy and Subari, Kamalularifin (2003) Sejauh Manakah Tenaga Pengajar Pendidikan Vokasional (pv) Dapat Mengendalikan Proses Pengajaran Dan Pembelajaran (p&p) Golongan Orang Kurang Upaya (oku). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kamsan @ Abdul Hamid, Siti Fatimah and Subari, Kamalularifin (2002) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelajar Di Dalam Program Sekolah Ke Kerjaya. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sapaat., Sanif and Subari, Kamalularifin (2002) Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif (kbkk) Dalam Penyebatian Pengajaran Dan Pembelajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Sekolah Menengah Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman., Mohd Khidir Rustam and Subari, Kamalularifin (2002) Kemahiran Pengawalan Disiplin Pelajar-pelajar Speajh Tahun 3 Dan 4 (perdana) Universiti Teknologi Malaysia Semasa Latihan Mengajar Dengan Menggunakan Kaedah Motivasi. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Shariff Fudin, Syeharizaf and Subari, Kamalularifin (2002) Kesediaan Belajar Pelajar-pelajar Sekolah Rendah Dalam Mata Pelajaran Kh Di Sek. Ren. Tmn Universiti 1, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed Adnan, Tarmizi and Subari, Kamalularifin (2002) Kesediaan Guru-guru Dalam Mengerakkan Proses Pengajaran Bestari : Satu Kajian Di Sekolah Bestari Di Negeri Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yakob, Zabidah and Subari, Kamalularifin (2002) Pelaksanaan Pembelajaran Koperatif Di Kalangan Guru-guru Kemahiran Hidup Di Kawasan Skudai Dan Daerah Kulai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Dzulkafly, Azrul Hady and Subari, Kamalularifin (2002) Pengaplikasian Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif Dalam Pengajaran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Lapan Buah Sekolah Sekitar Daerah Kuala Kangsar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahiran, Ismail and Subari, Kamalularifin (2002) Sejauh Mana Minat, Kemahiran Dan Penggunaan Komputer Dalam Proses Pengajaran Oleh Guru Teknikal Di Empat Buah Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Sembilan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Zain, Nooradzhar and Subari, Kamalularifin (2002) Sikap Afektif Guru-guru Kemahiran Hidup Daerah Kulai, Johor Terhadap Penggunaan Komputer. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Noh, Azewati and Subari, Kamalularifin (2002) Tahap Kognitif Pelajar Tingkatan 4 Pengajian Kejuruteraan Elektrik (pke) Dalam Tajuk Litar Asas Di Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar, Seremban, Negeri Sembilan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ayub, Mat Sazilin and Subari, Kamalularifin (2002) Tahap Kognitif Pelajar Tingkatan Lima Pengajian Kejuruteraan Jentera Tajuk Halaju Mengikut Domain Kognitif Bloom Di Sekolah Menengah Teknik Kuala Krai Di Negeri Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Subramaniam, Malar and Subari, Kamalularifin (2001) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Pelajar Cina Tingkatan Dua Dalam Mata Pelajaran Matematik Di Sek. Men. Skudai Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Katimin, Mohammad Zamzaidi and Subari, Kamalularifin (2001) Mengenalpasti Masalah-masalah Yang Dihadapi Oleh Pelajar Space Di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kupusamy, Supramaniam and Subari, Kamalularifin (2001) Pengetahuan Pengguna Menegai Hak-hak Pengguna Bagi Pengguna Di Rumah Pangsa Blok E, Jalan Ss 19/7a, Subang Jaya, Petaling Jaya, Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Subari, Kamalularifin and Othman, Widad (2000) Tahap Kognitif Pel. Kej. Elektrik Dan Elektronik (pke) Dalam Tajuk Asas Keektrikan Berdasarkan Asas Bloom. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Subari, Kamalularifin and Othman, Widad (2000) Tahap Kognitif Pelajar Pengajian Kejuruteraan Elektik Dan Elektronik (pke) Dalam Tajuk Asas Keelektrikan Berdasarkan Aras Bloom. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Subari, Kamalularifin (1997) Satu Penilaian Awal Kajian Kes : Kit Pengajaran Pembelajaran M.pelajaran Sains Sek. Ren. (alam & Fizikal) Thn. 5. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

This list was generated on Sun Jun 24 15:26:23 2018 +08.