Items where Author is "Sihes, Ahmad Johari"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Thesis
Number of items: 45.

Thesis

Abu Bakar, Norsiah and Sihes, Ahmad Johari (2011) Penggunaan Pembelajaran Interaktif Di Internet Dalam Pengajaran Pembelajaran Di Sekolah Rendah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rajagopal, Sivananthan and Sihes, Ahmad Johari (2011) Pengurusan Kurikulum Sekolah Kurang Murid Di Daerah Kota Tinggi,johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kadir, Adilah and Sihes, Ahmad Johari (2010) Amalan Unsur Patriotsme Dalam Mata Pelajaran Sejarah Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Daerah Kulai. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kiew, Siaw Fui and Sihes, Ahmad Johari (2010) Implementation Of Constructivist Approach Among Chemistry student Teachers In Teaching Chemistry During Their Teaching practices. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Nong, Siti Aisyah and Sihes, Ahmad Johari (2010) Konsepsi Pembelajaran Pelajar Fakulti Pendidikan, universiti Teknologi Malaysia, Skudai Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Akademik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Basri, Atikaherma and Sihes, Ahmad Johari (2010) Konsepsi Pembelajaran Pelajar Tahun Akhir Universiti Teknologi malaysia,skudai Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Azmi, Wan Nurazila and Sihes, Ahmad Johari (2010) Konsepsi Pengajaran Efektif Dalam Kalangan Pensyarah universiti Teknologi Malaysia,skudai Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Hasan Asuri, Mohamad Syafiq and Sihes, Ahmad Johari (2010) Konsepsi Pengajaran Pensyarah Dan Hubungannya Dengan pendekatan Pengajaran Pensyarah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Kassim, Kamil and Sihes, Ahmad Johari (2010) Pengetahuan,minat,sikap Pelajar Dan Masalah Dalam Pelaksanaan Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu Di Daerah Batu Pahat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Jali, Mohd Johaizan and Sihes, Ahmad Johari (2009) Amalan Kemahiran Generik Dalam Pembelajaran Di kalangan Pelajar Tahun Akhir Jabatan Pendidikan teknik Dan Kejuruteraan Fakulti Pendidikan, Universiti teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Siti Azwanee and Sihes, Ahmad Johari (2009) Amalan Kemahiran Generik Dalam Pembelajaran di Kalangan Pelajar Tahun Empat Fakulti Pendidikan universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Wahab, Rohana and Sihes, Ahmad Johari (2009) Analisis Kesilapan Dalam Penyelesaian Masalah matematik Tahun 5. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Esa, Abd Rahim and Sihes, Ahmad Johari (2009) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelajar Di Dalam Kegiatan kokurikulum Di Maahad Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abakine, Mohamad Harul Azmi and Sihes, Ahmad Johari (2009) Kecenderungan Pendekatan Pembelajaran Pelajar Serta Hubungannya Dengan Pencapaian Akademik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Esnawi, Muzarpar and Sihes, Ahmad Johari (2009) Kesan Latihan Fizikal Terhadap Kecergasan Fizikal Pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Di Institut Perguruan Temenggong Ibrahim. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Mohd Yusri and Sihes, Ahmad Johari (2009) Keutamaan Ciri-ciri Pengajaran Pensyarah Yang Baik Daripada Perspektif Pelajar Fakulti Pendidikan Dan Fakulti Kejuruteraan Awam Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sarimin, Siti Asfarina and Sihes, Ahmad Johari (2009) Keutamaan Ciri-ciri Pengajaran Pensyarah Yang Baik daripada Persepsi Pelajar Di Universiti Teknologi Malaysia, skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chew, Poo Yeok and Sihes, Ahmad Johari (2009) Pendekatan Pembelajaran Pelajar Dan Hubungannya dengan Pencapaian Akademik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yunos, Suliman and Sihes, Ahmad Johari (2009) Penilaian Terhadap Objektif Program Bina Insan Guru Daripada Perspektif Pelajar Kursus Perguruan Lepasan Ijazah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Omar, Abdullah Zhidi and Sihes, Ahmad Johari (2009) Tahap Penguasaan Pelaksanaan Kerja Kursus Berasaskan Ilmu Dalam Kalangan Pensyarah Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggong Ibrahim. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ng, Gek Lui and Sihes, Ahmad Johari (2008) Faktor-faktor Stres Di Kalangan Guru Yang Mengajar Mata pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Jenis Kebangsaan Cina daerah Mersing, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Marjuki @ Ismail, Sopiah and Sihes, Ahmad Johari (2008) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembelajaran menggunakan Bahasa Inggeris Pelajar Tahun Satu fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lah, Razali and Sihes, Ahmad Johari (2008) Kesediaan Guru Terhadap Pengajaran Matematik Dalam Bahasa Inggeris Di sekolah Kebangsaan Daerah Kulaijaya,johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Safai, Noraini and Sihes, Ahmad Johari (2008) Tahap Kepuasan Kerja Dalam Kalangan Pensyarah politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin, Dungun, Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Nor Azhani and Sihes, Ahmad Johari (2003) Gaya Pembelajaran Pelajar Aliran Sains Tulen Dan Sastera Di Sekolah-sekolah Menengah Akademik Sekitar Bandar Alor Setar, Kedah : Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Ismail Basha., Noor Syuhaila and Sihes, Ahmad Johari (2003) Gaya Pengajaran Guru Dalam Proses Pengajaran Lukisan Kejuruteraan Di Sekolah-sekolah Negeri Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Awang Nit., Norzulaila and Sihes, Ahmad Johari (2003) Kesesuaian Kurikulum Kejuruteraan Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (awam/elaktrik/jentera) Dalam Melahirkan Guru Yang Berkemahiran Di Negeri Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Nur Aidah and Sihes, Ahmad Johari (2003) Pelaksanaan Program Mentor Mentee Di Sekolah Serta Implikasinya Terhadap Hubungan Antara Guru Dengan Pelajar, Displin Dan Prestasi Akademik Pelajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bahnan, Asfalela and Sihes, Ahmad Johari (2003) Pengetahuan Pelajar Sekolah Menengah Teknik (aliran Teknik) Di Daerah Johor Bahru Terhadap Peluang Melanjutkan Pelajaran. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saad, Irfahaizah and Sihes, Ahmad Johari (2003) Sikap Guru Terhadap Pelajar Prestasi Rendah Dan Pelajar Prestasi Tinggi Serta Pengaruhnya Terhadap Motivasi Pembelajaran Pelajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hilmi, Nur Bidayah and Sihes, Ahmad Johari (2003) Tinjauan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengajaran Dan Pembelajaran Di Kalangan Pelajar Dalam Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik Di Sekolah Menengah Teknik Di Daerah Seremban. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ghazali, Shahzalina and Sihes, Ahmad Johari (2002) Amalan Pembelajaran Koperatif Di Kalangan Guru-guru Mata Pelajaran Teknik Dan Vokasional : Satu Tinjauan Di Tiga Buah Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Selangor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mokhtar, Siti Noorshahliza and Sihes, Ahmad Johari (2002) Penekanan Guru Dalam Menjalankan Aktiviti Motivasi Di Dalam Kelas : Satu Tinjauan Terhadap Guru-guru Di Sekolah Menengah Teknik Negeri Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Samingan, Nor Salis and Sihes, Ahmad Johari (2002) Pengaruh Pengetahuan Agama Ke Atas Amalan Agama Dan Gaya Hidup Mahasiswa Islam Universiti Teknologi Malaysia Kampus Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Rosdi, Siti Napsiah and Sihes, Ahmad Johari (2002) Perbandingan Penggunaan Kaedah Visualisasi Dan Imaginasi Antara Pelajar Lelaki Dan Pelajar Perempuan Terhadap Lukisan Ortografik Dalam Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan : Satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yeop Kamrudin, Norazwa and Sihes, Ahmad Johari (2002) Permasalahan Di Kalangan Guru Yang Telah Berkeluarga Dan Melanjutkan Pelajaran Di Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Mazlina and Sihes, Ahmad Johari (2002) Sikap Pelajar Tahun 4 Terhadap Unit Perkhidmatan Sokongan Pelajar, Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Supree, Mashitah and Sihes, Ahmad Johari (2002) Tahap Kesedaran Pelajar Sekolah Menengah Sekitar Skudai, Johor Bahru Terhadap Bimbingan Kerjaya Di Sekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed Salleh, Mohamed Suraimi and Sihes, Ahmad Johari (2001) Pencapaian Akademik Pelajar Dan Hubungannya Dengan Demografi Pelajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamzah, Rosliza and Sihes, Ahmad Johari (2001) Persepsi Guru Terhadap Profesion Perguruan Masa Kini: Satu Tinjauan Di Tiga Buah Sekolah Di Daerah Pasir Mas, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mamat., Rosli and Sihes, Ahmad Johari (2000) Amalan Etika Perguruan Di Kalangan Guru Sekolah Menengah Daerah Kuala Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Saleh, Siti Fatimah and Sihes, Ahmad Johari (1999) Cabaran Pelaksanaan Sains Kbsm Di Kal. Guru-guru Di Daerah Gombak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Safar, Amran and Sihes, Ahmad Johari (1999) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Pel. Aliran Teknikal Dalam M.pelajaran Lukisan Kej. Di Smt, Daerah Kinta, Perak D.ridzuan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusof, Asri and Sihes, Ahmad Johari (1999) Pelaksanaan Amalan Keselamatan Bengkel Di Kal. Pel. Aliran Vok. Di Smt Kuala Krai, Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Ghazali and Sihes, Ahmad Johari (1999) Pengaruh Pencapaian Matematik Pmr Terhadap Prestasi Dalam M.pelajaran Fizik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

This list was generated on Wed May 23 03:47:37 2018 +08.