Items where Author is "Nordin, Mohd Safarin"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Thesis
Number of items: 52.

Thesis

Wan Abdul Rahman, Wan Abdul Wafi and Nordin, Mohd Safarin (2012) Hubungan Antara Peranan Guru, Sikap, Minat Dan Kemudahan Pembelajaran Dengan Pencapaian Pelajar Dalam Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Taib, Ridhwan and Nordin, Mohd Safarin (2012) Hubungan Antara Sikap, Minat Dan Pengaruh Ibubapa Terhadap Pencapaian Pelajar Dalam Matapelajaran Pengajian Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Zain, Noor Fahmi and Nordin, Mohd Safarin (2012) Hubungan Antara Tahap Kemahiran Visualisasi Dan Gaya Pembelajaran Pelajar Kejuruteraan Di Universiti Kebangsaan Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hasnoh, Noor Haszlindah and Nordin, Mohd Safarin (2012) Hubungan Kemahiran Visualisasi Dan Gaya Pembelajaran Dalam Kalangan Pelajar Kejuruteraan Di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (uthm). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nordin, Fazardah and Nordin, Mohd Safarin (2012) Hubungan Kemahiran Visualisasi Dan Gaya Pembelajaran Pelajar-pelajar Kejuruteraan Universiti Malaya. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Nasir, Ahmad Nabil and Nordin, Mohd Safarin (2012) Kajian Jurang Kemahiran Bukan Teknikal Antara penguasaan Pekerja Mahir Sektor Elektronik Dan kehendak Majikan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahazir, Mohd Fazlan and Nordin, Mohd Safarin (2012) Kemahiran Visualisasi Dan Gaya Pembelajaran Pelajar program Kejuruteraan Di Universiti Sains Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sapuan, Mohamad Syahid and Nordin, Mohd Safarin (2012) Kesedaran Pertolongan Cemas Di Kalangan Pelajar Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kejuruteraan Mekanikal) Universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kormin, Norjana and Nordin, Mohd Safarin (2012) Kreativiti Dan Pencapaian Akademik dalam Mata Pelajaran kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhamad, Kamaizza Arkmaz and Nordin, Mohd Safarin (2012) Pembudayaan Pembelajaran Sepanjang Hayat Dalam kalangan Pelajar Kolej Komuniti. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Musannef @ Musneh, Nur Maiza and Nordin, Mohd Safarin (2012) Persepsi Peserta Program Pembelajaran Sepanjang Hayat Dikolej Komuniti Terhadap Kemudahan Bengkel. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Naim, Mohd Syaiful Azuan and Nordin, Mohd Safarin (2011) Faktor-faktor Mempengaruhi Pelajar Institut Pertanian Di Johor Memilih Kursus Sijil Pertanian Sebagai Pembentukan Awal Kerjaya. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zakaria, Muhamad Hanif and Nordin, Mohd Safarin (2011) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Pelajar Tahun Akhir Sph Dalam Matapelajaran Rekacipta. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Khalil, Mohd Khairulanwar and Nordin, Mohd Safarin (2011) Modul Pembelajaran Kendiri Berbantukan Komputer Bagi Lukisan Isometri (spcal-li). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Tarikat, Nor Amizah and Nordin, Mohd Safarin (2011) Rekabentuk Electrical Gearbox Oil Pump. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Tarikat, Nor Amizah and Nordin, Mohd Safarin (2011) Rekabentuk Electrical Gearbox Oil Pump. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hussin, Yasmeen and Nordin, Mohd Safarin (2010) Amalan Pembelajaran Koperatif Dalam Kalangan Pelajar Program Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan Di Fakulti Pendidikan Utm. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Isa, Mohd Hilmi and Nordin, Mohd Safarin (2010) Reka Bentuk Sistem Rawatan Sisa Air Wuduk Untuk Kegunaan tangki Simbah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nik Ab Rahman, Nik Hetty Eliya and Nordin, Mohd Safarin (2010) Tahap Kemahiran Visualsasi Dan Gaya Pembelajaran Pelajar-pelajar Bidang Kejuruteraan Utm Skudai. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Stephen, Conelia and Nordin, Mohd Safarin (2009) Konsep Kendiri Dan Pencapaian Akademik Pelajar bumiputera Sabah Dan Sarawak Fakulti Pendidikan universiti Teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jonius, Colista and Nordin, Mohd Safarin (2009) Pencapaian Pelajar Kemahiran Hidup Dalam Mata Pelajaran Berbentuk Amali. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ling, David Ee Hun and Nordin, Mohd Safarin (2009) Persepsi Pelajar-pelajar Tahun Empat Pendidikan Teknikal Dan Kejuruteraan Terhadap Program Latihan Industri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahmud, Aimi Yasmin and Nordin, Mohd Safarin (2009) Tahap Kebolehan Visualisasi Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Harian Biasa Di Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Razak, Diyana and Nordin, Mohd Safarin (2009) Tahap Kemahiran Visualisasi Dan Gaya Pembelajaran Pelajar-pelajar Daerah Johor Bahru Dalam Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Anis, Siti Khadijah and Nordin, Mohd Safarin (2009) Tahap Pengetahuan Keselamatan Bengkel Dalam Kalangan Guru-guru Vokasional Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Aziz, Azam Azizuddin and Nordin, Mohd Safarin (2008) Pengaplikasian Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan kreatif (kbkk) Dalam Proses Pengajaran Guru kemahiran Hidup. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Saiman, Ismail and Nordin, Mohd Safarin (2005) Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Pelajar-pelajar Dalam Matapelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan 2 Sekolah-sekolah Menengah Daerah Pontian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Tahir., Kamarudin and Nordin, Mohd Safarin (2005) Tahap Keyakinan Kemahiran Generic Di Kalangan Pelajar Kolej Komuniti Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Gan, Choon Kwi and Nordin, Mohd Safarin (2004) Amalan Keselamatan Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat kursus Amalan Bengkel Mesin Aliran Vokasional. Satu Tinjauan di Sekolah-sekolah Menengah Teknik Di Negeri Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Aris, Kamaruzzaman and Nordin, Mohd Safarin (2004) Kesediaan Bakal Guru Siswazah Yang Mengikuti Program Khas Pensiswazahan Guru Untuk Mengajar Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan. Satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Jay, Kamarul Azizan and Nordin, Mohd Safarin (2004) Pola Gaya Pembelajaran Di Kalangan Pelajar Sekolah menengah Teknik Cheras, Kuala Lumpur. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Salapan, Radani and Nordin, Mohd Safarin (2004) Satu Kajian Tinjauan Tentang Penghayatan Nilai-nilai Murni semasa Menjalankan Amali Ketukangan Di Kalangan pelajar-pelajar Sijil Kemahiran Malaysia (skm) di Sekolah Menengah Teknik Kudat Sabah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusoff, Noor Azam and Nordin, Mohd Safarin (2004) Tinjauan Terhadap Faktor-faktor Yang Mempengaruhi pembelajaran Pelajar Dalam Mata Pelajaran Reka Cipta Di enam Buah Sekolah Menengah Dalam Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Junoh, Azlina and Nordin, Mohd Safarin (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kecermelangan Pelajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Halit, Kamarulhisham and Nordin, Mohd Safarin (2003) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Alat Bantu Mengajar Di Kalangan Guru-guru Lukisan Kejuruteraan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Samad, Zarina and Nordin, Mohd Safarin (2003) Kesilapan Dan Salah Konsep Dalam Tajuk Ketengenan Bagi Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Tingkatan 4. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan, Rafie and Nordin, Mohd Safarin (2003) Pemahaman Konsep Kimpalan Arka Elektrik Dikalangan Pelajar-pelajar Tingkatan Empat Pengajian Kejuruteraan Jentera: Satu Tinjauan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed, Saadiah and Nordin, Mohd Safarin (2003) Persepsi Pelajar Bumiputera Terhadap Melanjutkan Pelajaran Di Institusi Pengajian Swasta (ipts). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chong, Lian Wah and Nordin, Mohd Safarin (2003) Stategi Pengajaran Dan Pembelajaran Di Kalangan Guru-guru Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Khairul Azman and Nordin, Mohd Safarin (2003) Tinjauan Terhadap Permasalahan Dalam Penyenggaraan Bengkel Kemahiran Manipulatif Sekolah Menengah Di Daerah Kota Setar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahat, Abdaf and Nordin, Mohd Safarin (2002) Amalan Pemakanan Di Kalangan Pelajar Tahun 4 Stp : Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohammad Mazli, Adilah and Nordin, Mohd Safarin (2002) Faktor Yang Mempengaruhi Perbezaan Pencapaian Pelajar Sek. Men. Teknik Dan Sek. Men. Akademik Dalam Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Husain, Siti Fatimah and Nordin, Mohd Safarin (2002) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Pelajar Dalam Mata Pelajaran Reka Cipta Di Sekolah-sekolah Menengah Di Negeri Kelantan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusuf, Abang Abdul Malik and Nordin, Mohd Safarin (2002) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penguasaan Pengendalian Mesin Di Kalangan Pelajar Pendidikan Teknik Dan Vokasional, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohammad Yunus, Hamidah and Nordin, Mohd Safarin (2002) Masalah-masalah Yang Dihadapi Dalam Menyediakan Persediaan Mengajar Di Kalangan Guru-guru Pelatih Pendidikan Teknik Dan Vokasional, Fakulti Pendidikan, Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Omar, Wan Muhd Jailani and Nordin, Mohd Safarin (2002) Perisian Pbk : Edaran Enjin Dan Lejang (kemahiran Hidup Bersepadu Elektif Tingkatan 3). Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Dahalan, Affendi and Nordin, Mohd Safarin (2002) Persepsi Guru-guru Amalan Bengkel Mesin (abm) Terhadap Sukatan Pelajaran Amali Menggegas Di Sekolah-sekolah Teknik Aliran Vokasional Di Negeri-negeri Zon Utara Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Mohd Noor and Nordin, Mohd Safarin (2002) Reka Bentuk Peralatan Membuka Roda Mas Impact. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Hamid, Mohd Rizal and Nordin, Mohd Safarin (2001) Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Pelajar Memilih Bidang Kejuruteraan Elektrik Sebagai Pilihan Utama Di Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Perak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zainol Abidin, Nirimi and Nordin, Mohd Safarin (2001) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Amalan Pemakaian Pakaian Keselamatan Bengkel Di Kalangan Para Pelajar Utm, Skudai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sayed Muhamed, Sharifah Rosaida and Nordin, Mohd Safarin (2001) Satu Tinjauan Tentang Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Sekolah Menengah Teknik San Sekolah Menengah Atas (akademik) Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Nordin, Mohd Safarin (1999) Penggunaan Internet Dalam Pendidikan Teknik Di Sek.-sek. Men. Akademik Dan Sek.-sek. Men. Tek. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

This list was generated on Fri Aug 17 06:42:53 2018 +08.