Items where Author is "Md Johan, Othman"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Thesis
Number of items: 87.

Thesis

Mohamad Roslan, Norazmah and Md Johan, Othman (2009) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Remaja Terlibat Dalam Masalah Sosial Di Sekolah Tunas Bakti, Sungai Lereh, Melaka. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jaafar, Abd Ghani and Md Johan, Othman (2009) Hubungan Antara Motivasi Guru Dengan Motivasi Dan Pencapaian Akademik Pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Selamat, Siti Mislia and Md Johan, Othman (2009) Keselarasan Pola Personaliti Dengan Bidang Pengkhususan Dan Tahap Motivasi Guru Pelatih. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Nazeri, Normalina and Md Johan, Othman (2009) Profil Gaya Didikan Ibu Bapa Pelajar Cemerlang berbanding Pelajar Lemah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jumat, Rahiman and Md Johan, Othman (2009) Sikap, Konsep Kendiri Dan Kecerdasan Intelek Pelajar-pelajar Cemerlang Dan Lemah Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Akademik. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hamdan, Hanisah and Md Johan, Othman (2008) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Profesion Keguruan Di Kalangan Pelajar-pelajar Jabatan Pendidikan Teknikal Kejuruteraan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Set Fun, Siow and Md Johan, Othman (2008) Hubungan Antara Stres Dengan Kepuasan Kerja Guru Penolong kanan Di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Daerah Kulai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Yassin, Nora aidah and Md Johan, Othman (2008) Konsep Kendiri Dan Faktor-faktor Penyumbang Ke Arah tingkah Laku Delinkuen Pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Wazir, Faridah and Md Johan, Othman (2008) Konsep Kendiri Matematik Dan Gaya Keibubapaan Ibu Bapa: Satu Perbandingan Antara Pelajar Melayu Dan Cina Berpencapaian Lemah Dan Cemerlang. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat, Siti Zabidah and Md Johan, Othman (2008) Orientasi Belajar Dan Hubungannya Dengan Pencapaian akademik Pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rasid, Sam @ Mohd Adlisham and Md Johan, Othman (2008) Penerapan Kemahiran Generik Dalam Pengajaran mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah di Daerah Kuala Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Dinyati, Lukman and Md Johan, Othman (2008) Persepsi Guru-guru Pendidikan Islam Terhadap penggunaan Ict Untuk Tujuan Pengajaran Dan pembelajaran Sekolah Kebangsaan Di Daerah kluang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chelladury, Surandran and Md Johan, Othman (2008) Punca Berlakunya Ponteng Sekolah Di Sjk ( T ) Jalan Hj. Manan, Kluang, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Said, Siti Khatijah and Md Johan, Othman (2007) Amalan Kemahiran Generik Dalam Pembelajaran : Kajian Terhadap Pelajar Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (pengajian Islam), Utm. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj Khalid, Mahadi and Md Johan, Othman (2007) Tingkah Laku Buli Dalam Kalangan Pelajar sekolah Menengah Kebangsaan Agama Di sarawak. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Veerasamy, Letchemy and Md Johan, Othman (2006) Amalan Keibubapaan Dalam Pembentukan Konsep Kendari Dalam Personaliti Di Kalangan Pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Johar, Siti Sarawati and Md Johan, Othman (2006) Gaya Kepimpinan Pengetua Dan Hubungannya Dengan Tahap Motivasi Guru-guru Disekolah Menengah Daerah Kota Tinggi, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lauto, Ahmad Yassin and Md Johan, Othman (2006) Hubungan Antara Gaya Asuhan Ibu Bapa Dengan Personaliti Remaja Di Sekolah Menengah Harian Biasa Di Zon Gelang Patah, Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, Rasyidah and Md Johan, Othman (2006) Hubungan Antara Gaya Didikan Dan Latar Belakang Sosioekonomi Ibu Bapa Dengan Pencapaian Akademik Pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Norman, Ilfi and Md Johan, Othman (2006) Hubungan Antara Kecerdasan Intelek, Kecerdasan Emosi Dan stres Di Kalangan Guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chan, Jenn Li and Md Johan, Othman (2006) Hubungan Antara Tahap Kecerdasan Emosi Dengan Tahap kerisauan Pelajar Tahun Satu, Fakulti Pendidikan. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mislan, Nora and Md Johan, Othman (2006) Impak Kedudukan Sekolah,penggunaan Bahasa Ibunda Dan Jantina Terhadap Kesediaan Membaca Murid-murid Darjah Satu. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yong, May Lee and Md Johan, Othman (2006) Kesan Ciri-ciri Kerjaya Terhadap Motivasi Kerja Guru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Dadut, Dominic and Md Johan, Othman (2006) Latar Belakang Keluarga Dan Konsep Kendiri Pelajar-pelajar Delinikuen Pusat Tahanan Sekolah Tunas Bakti,kucing,sarawak. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Lim, Guan Lee and Md Johan, Othman (2006) Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Dalam Vahasa Inggeris Terhadap Pelajar-pelajar Tingkatan 1 Dari Aspek Kongnitif Dan Afektif. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Suyot, Mohidin and Md Johan, Othman (2006) Pembelajaran Terarah Kendari:satu Kajian Terhadap Penglibatan Guru-guru Sekolah Menengah Kawasan Bandar Di Daerah Pontian Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj.ibrahim, Izzatul Ashikin and Md Johan, Othman (2006) Penerimaan Pentadbir Melayu Sekolah Menengah Terhadap Perlaksanaan Pendidikan Muzik Kbsm Di Dearah Batu Pahat,johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman, Noorsiha and Md Johan, Othman (2006) Pengetahuan Tentang Teori Kecerdasan Pelbagai Di Kalangan Guru Serta Pelaksanaannya. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Pon, Armanizam and Md Johan, Othman (2006) Persepsi Guru-guru Sekolah Rendah Daerah Kuching Dan Samarahan,sarawak Terhadap Pelaksanaan Penilaian Tahap Kecekpan (ptk) Sebagai Satu Kaedah Penilaian Prestasi. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahali, Khairil and Md Johan, Othman (2006) Punca Masalah Disiplin Pelajar Dan Langkah-langkah untuk Mengatasinya Satu Tinjauan Di 3 Buah Sekolah daerah Kulai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusof, Yunus and Md Johan, Othman (2006) Tahap Kecerdasan Emosi Dan Tekanan Guru-guru Pelatih Kursus Perguruan Lepasan Ijazah Di Maktab Perguruan Tun Abdul Razak, Kota Samarahan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jamur, Normahajazrin Suria and Md Johan, Othman (2006) Tinjauan Maklumbalas Daripada Guru Pelatih Utm Mengenai keberkesanan Bimbingan Guru Pembimbing Terhadap Guru pelatih Utm Semasa Menjalani Latihan Mengajar. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Mohd Yusof, Norhashimah and Md Johan, Othman (2005) Hubungan Antara Gaya Asuhan Ibu Bapa Dengan Gaya Penjelasan Pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bahri, Mohd Kohar and Md Johan, Othman (2005) Hubungan Antara Kepuasan Kerja Dengan Produktiviti Perkhidmatan Kaunseling Disekolah-sekolah Menengah Dalam Daerah Batu Pahat,johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ting, Hie Ping and Md Johan, Othman (2005) Kekerapan Perlakuan Buli Dan Peranan Sokongan Sosial Dalam mempengaruhi Tingkahlaku Buli,satu Tinjauan Di Kalangan Pelajar Di Sebuah Sekolah Menengah Wilayah Persekutuan Labuan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Aspar, Fadhilah and Md Johan, Othman (2005) Kepemimpinan Pengajaran Pengetua Sekolah-sekolah Menengah kawasan Parlimen(p.162)gelang Patah,johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kueh, Siaw Nee and Md Johan, Othman (2005) Latar Belakang Keluarga Dan Iklim Sekolah Remaja-remaja Delinkuen Di Dua Buah Sekolah Menengah Terpilih Bahgian Sibu,sarawak. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jaffar, Rina and Md Johan, Othman (2005) Persepsi Guru-guru Terhadap Gaya Kepimpinan Pengetua Di Sekolah-sekolah Menengah Harian Berasrama Di Daerah Batu Pahat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ehanbaram, E.sanmugam Ppn and Md Johan, Othman (2005) Tahap Kepemimpinan Pengajaran Guru Besar Sekolah-sekolah Jenis Kebangsaan (tamil)daerah Kluang. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mahdi , Mat Isa and Md Johan, Othman (2005) Tahap Motivasi Kerja Di Kalangan Kakitangan Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta zim. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Gurcharan Singh, Gurmit Kaur and Md Johan, Othman (2004) Amalan Kemahiran Belajar Pelajar-pelajar Tahun 4 Program spn, Spg, Spc Dan Spf Di Fakulti Pendidikan, Universiti teknologi Malaysia. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khamis, Zurina and Md Johan, Othman (2004) Gaya Pembelajaran Dan Kepelbagaian Kecerdasan Di kalangan Pelajar-pelajar Tingkatan 4 Aliran Sains dan Sains Sosial Di Sekolah Menengah daerah Tangkak. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Kaban, Maryana and Md Johan, Othman (2004) Pembentukan Konsep Sains : Satu Tinjauan Di Kalangan pelajar-pelajar Tingkatan 4 Di Lima Buah sekolah Menengah Di Daerah johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sarigan, Sabariah and Md Johan, Othman (2004) Persepsi Bakal-bakal Guru Lepasan Universiti teknologi Malaysia Terhadap Tahap Kesediaan mereka Mengajar Mata Pelajaran Sains Dan matematik Dalam Bahasa Inggeris. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Maidin, Irwan and Md Johan, Othman (2004) Tinjauan Terhadap Minat Dan Sikap Pelajar, Persekitaran dan Kemudahan Serta Pengajaran Guru Dalam Mata pelajaran Teknologi Elektronik Di Sekolah-sekolah menengah Teknik Negeri Sabah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mas od., Norzian and Md Johan, Othman (2004) latar Belakang Keluarga Dan Konsep Kendiri Pelajar-pelajar Delikuen Di Asrama Bukit Senyum. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

R Kuppusamy, Poovathy and Md Johan, Othman (2003) . Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sino, Noraziah and Md Johan, Othman (2003) Faktor-faktor Kelauarga Dan Tingkah Laku Delikuensi Di Kalangan Remaja. Satu Tinjauan Di Asrama Akhlak Bnukit Senyum, Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Rashid, Rohaida and Md Johan, Othman (2003) Hubungan Antara Kecerdasan Intelek Dan Kecerdasan Emosi Dengan Stress Di Kalangan Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Di Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tang, Michelle Chung Koon and Md Johan, Othman (2003) Hubungan Diantara Kecekapan Sosial Dan Motivasi Pembelajaran Dengan Pencapaian Akademik. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Tan, Ai Hui and Md Johan, Othman (2003) Kekongruenan Personaliti Persekitaran Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Akademik Pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

A Rahman, Raudzah and Md Johan, Othman (2003) Konsep Kendiri Pelajar-pelajar Yang Ponteng Sekolah Di Sekolah Menengah Kebangsaan Pekan Nenas Di Daerah Pontian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Amran, Tarmizi and Md Johan, Othman (2003) Penggunaan Bahasa Inggeris Di Kalangan Pelajar-pelajar Tahun 4spa,e Dan J Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia : Kajian Tentang Status Penguasaan, Kebolehan Bertutur, Sikap, Motivasi Dan Dorongan Ibu Bapa. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Zainol Abidin, Ruziyah and Md Johan, Othman (2003) Persepsi Guru Terhadap Keperluan Ahli Psikologi Sekolah : Satu Tinjauan Awal Di Daerah Pontian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohsin, Mohd Azman and Md Johan, Othman (2003) Program Membudayakan Al-quran : Satu Kajian Terhadap Minat Dan Keberkesanan Dalam Membentuk Akhlak Mulia Kakitangan Pejabat Agama Daerah Kluang. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Roslin, Norliza and Md Johan, Othman (2003) Sekolah Bestari: Satu Pernilaian Dari Aspek Pengajaran Dan Pembelajaran Serta Sistem Pernilaian. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Muda, Muhammad Atan and Md Johan, Othman (2003) Sikap, Minat, Pengaruh Rakan Sebaya Dan Pengajaran Guru Pelajar-pelajar Mata Pelajaran Teori Teknologi Penyejukan Dan Penyamanan Udara Di Sekolah Menengah Teknik Negeri Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Jusoh, Ngah and Md Johan, Othman (2003) Sikap, Minat, Pengaruh Rakan Sebaya Dan Pengajaran Guru Terhadap Pelajar-pelajar Mata Pelajaran Teknologi Kimpalan Dan Fabrikasi Logam Di Sekolah Menengah Teknik Negeri Terengganu. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khasim, Mohammad Zahir and Md Johan, Othman (2003) Tinjauan Terhadap Minat, Pengajaran Guru, Pengaruh Keluarga Dan Tahap Pembelajaran Pelajar Terhadap Mata Pelajaran Matematik Di Sekolah Menengah Teknik Butterwoth. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Skukimee, Mohd Ahyan and Md Johan, Othman (2003) tekanan Kerja Dan Tahap Tekanan Di Kalangan Pegawai Pemeriksa Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Cawangan Johor Bahru, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ng, Sar Ee. and Md Johan, Othman (2002) Hubungan Antara Kecerdasan Emosi Dengan Pencapaian Akademik Pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Bakar / Man., Mohamad Sofi and Md Johan, Othman (2002) Tinjauan Bidang-bidang Keperluan Bimbingan Pelajar Di Kolej Islam Johor (cawangan Muar). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Syed Abdul Rahman., Sharifah Nor and Md Johan, Othman (2001) Gaya Komunikasi Pengetua Dan Pengaruhnya Terhadap Komitmen Guru : Persepsi Guru-guru Sekolah Menengah Daerah Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Kadir., Sulaiaman and Md Johan, Othman (2001) Penggunaan Komputer Dalam Tugas-tugas Pengurusan Di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan, Pahang Darul Makmur. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Haleed., Subaidah and Md Johan, Othman (2001) Persepsi Guru-guru Sekolah Menengah Daerah Johor Bahru Terhadap Kesan Penyeliaan Pengetua Ke Atas Peningkatan Kualiti Pengajaran Guru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Tohah, Nor Sharizad and Md Johan, Othman (2001) Persepsi Para Pelajar Tahun 4 Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (bimbingan Dan Kaunseling) Terhadap Kemampuan Menjalani Praktrikum Kaunseling Di Sekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khoo, Su Ling and Md Johan, Othman (2001) Persepsi Pelajar Tahun 4 Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (bimbingan Dan Kaunseling) Terhadap Kemempuan Mereka Berkhidmat Sebagai Kaunselor Sekolah. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Dahari, Aminurashid and Md Johan, Othman (2000) Hubungan Antara Konsep Kendiri Dan Persepsi Terhadap Tahap Keprofesionalan Pensyarah Dengan Pencapaian Akademik Mereka. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sujak, Norain and Md Johan, Othman (1999) Hubungan Masalah Tingkah Laku Dengan Pencapaian Akademik Pel. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hashim, Anisah and Md Johan, Othman (1999) Hubungan Tekanan Kerja Dan Tekanan Rumahtangga Dengan Komitmen Terhadap Kerjaya Di Kalangan Pensyarah Wanita Di Maktab Perguruan Kuala Terengganu. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Bakar, Nordin and Md Johan, Othman (1999) Keberkesanan Perlaksanaan Konsep Sek. Magnet Khb Di Sek.-sek. Men. Di N.sembilan D.khusus. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Ali, Norhana and Md Johan, Othman (1999) Suasana Keluarga Serta Tabiat Dan Sikap Belajar Pelajar Berpencapaian Tinggi Dan Berpencapaian Rendah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Tahir, Mohd. Rafdzi and Md Johan, Othman (1998) Burnout Dan Kepuasan Kerja Di Kal. Jururawat Hospital Besar Kuala Terengganu. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mamat, Wan Jusoh and Md Johan, Othman (1998) Hubungan Antara Orientasi Belajar Dengan Pencapaian M.pel. Sejarah Di Kal. Pel.-pel. Ting.4. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Omar, Habsah and Md Johan, Othman (1998) Hubungan Antara Persepsi Guru Pelatih Terhadap Pensyarah Dengan Pencapaian Dalam M.pelaajran Yang Diajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Razak, Mohd. Rodzik and Md Johan, Othman (1998) Hubungan Gaya Didikan Ibu Baoa Dengan Tingkah Laku Remaja. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

M. Lani, M. Sharif and Md Johan, Othman (1998) Keperluan Pel.-pel. Jabatan Perdagangan Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah (pilisas) Tterhadap Khidmat Bimbingan Dan Kaunseling. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sarkam, Md. Supar and Md Johan, Othman (1998) Keperluan Perkhidmatan Bimbingan & Kaunseling Kepada Pel.-pel. Smt. Ipoh Dalam Membantu Perkembangan Kerjaya. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat, Mahmud and Md Johan, Othman (1998) Kepuasan Kerja Di Kal Guru-guru Sek. Ren. Felda Gugusan Mendi. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Sanusi, Bahtiar and Md Johan, Othman (1998) Kepuasan Kerja Di Kal. Guru Sek. Men. Di Daerah Kuantan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Rahim, Mohd. Salleh and Md Johan, Othman (1998) Kesan Penutupan Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara(dara) Serta Faedah Pekerja Terhadap Prestasi Anggota Perkhidmatannya. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Halit., Abdul Hanid and Md Johan, Othman (1998) Keselarasan Kerjaya Pelajar-pelajar Program Diploma Perguruan Pengurusan Perniagaan Institut Teknologi Mara Cawangan Terengganu Berdasarkan Teori Holland. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Endut, Mohd Kamal and Md Johan, Othman (1998) Penguasaan Kata Sendi Nama Dikalangan Pelajar Tingkatan Empat Sekolah Menengah Tengku Bariah, Kuala Terengganu. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Rahman, Ramlah and Md Johan, Othman (1998) Personaliti Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Akademik Guru-guru Pelatih Maktab Perguruan Tengku Ampuan Afzan, Kuantan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Zainal A'bidin and Md Johan, Othman (1998) Pola-pola Orientasi Belajar Pel.-pel. Pencapaian Tinggi & Ren. Di Sek. Men. Seri Medan Batu Pahat, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Zakaria and Md Johan, Othman (1998) Sikap Pel. Terhadap Pembimbing Rakan Sebaya (prs) Di Sek. Men. Padang Midin Kuala Terengganu+e99. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Md. Amzah and Md Johan, Othman (1998) Unit Bimbingan Dan Kaunseling Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Dan Maktab Rendah Sains Mara Satu Perbandingan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

This list was generated on Thu Jul 19 20:02:53 2018 +08.