Kajian Tentang Hubungan Kepuasan Kerja Dan Prestasi Kerja Di Kal. Pemsyarah-pensyarah Ins. Tek. Mara, Cawangan Sarawak

Khong, Heng Yen and Ashari, Asaruddin (1999) Kajian Tentang Hubungan Kepuasan Kerja Dan Prestasi Kerja Di Kal. Pemsyarah-pensyarah Ins. Tek. Mara, Cawangan Sarawak. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Full text not available from this repository. (Request a copy)

Abstract

Kajain ini meneliti hubungan antara faktor-faktor kepuasan kerja dengan prestasi kerja dikalangan 59 orang pensyarah berjawatan secara tetap dan kontrak ITM Sarawak. Responden kajian ini telah dipilih secara rawak berkadar. Data yang diperolehi melalui indeks penghuraian kerja (JDI) dan 15 penyataan prestasi kerja yang telah diubah suai. Penganalisaan data dilakukan secara deskriptif dan kolerasi yang melibatkan frekuansi, kolerasi spearman rho dan ujian khi kuasa dua. Dapatan kajian menunjukkan terdapat hubungan signifikan diantara kepuasan kerja keseluruhan para pensyarah dengan prestasi kerja. Manakala faktor kepuasan terhadap penyelia merupakan faktor khusus kepuasan kerja yang signifikan dan faktor yang paling berpengaruh terhadap prestasi kerja pensyarah. Kajian ini juga mancatatkan tidak terdapat perbezaan signifikan berdasarkan klompok pensyarah terhadap kepuasan kerja pada keseluruhan dan prestasi kerja. Penemuan kajian ini mencadangkan penambahbaikan khasnya ditumpukna kepada faktor-faktor penyelia dalam usaha meningkatkan prestasi kerja di samping mengekalkan pensyarah diinstitusi ini. Cadangan bagi kami meningkatkan kepuasan kerja dan prestasi kerja dikalangan pensyarah juga dikemukakan. Ini termasuklah memberi latihan dan pengiktirafan, pengurangan masa mengajar, penyediaan alat komunikasi yang berkesan dan keadaan kerja yang kondusif.

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: Bahan ini boleh diperolehi di Pusat Sumber Fakulti Pendidikan, UTM Skudai. Sila rujuk laman web http://www.fp.utm.my/ePusatSumber untuk mengenalpasti status laporan/tesis. Sila Rujuk pada No Perolehan : 05185
Subjects: General Education
Divisions: Universiti Teknologi Malaysia
Depositing User: Admin IT UTM
Date Deposited: 04 Jun 2013 16:02
Last Modified: 01 Oct 2014 10:56
URI: http://merr.utm.my/id/eprint/8378

Actions (login required)

View Item View Item