Minat Pelajar Tingkatan Empat Sekolah Menengah Akademik Daerah Hilir Perak Terhadap Mata Pelajaran Reka Cipta.

Mat Khan, Nor Gayah and Mukhari, Abd Wahid (2001) Minat Pelajar Tingkatan Empat Sekolah Menengah Akademik Daerah Hilir Perak Terhadap Mata Pelajaran Reka Cipta. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Full text not available from this repository. (Request a copy)

Abstract

Minat seseorang pelajar terhadap sesuatu mata peljaran memainkan peranan yang sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana minat pelajar-pelajar terhadap mata pelajaran Reka Cipta serta mengenal pasti perkara-perkara yang menyebabkan pelajar-pelajar berminat atau tidak berminat terhadap mata pelajaran tersebut. Aspek yang dikaji merangkumi ciri-ciri mata pelajaran, kebolehhan dan kemahiran pelajar, pengajran dan pembelajran mata pelajaran Reka Cipta dan penggunaan ilmu reka Cipta kepada pelajar. Kajian ini melibatkan seramai 38 orang pelajar iaitu keseluruhan pelajar Reka Cipta tingkatan 4 Daerah Hilir, Perak.instrumen kajian yang digunakan untuk mendapatkan maklumat ialah soal selidik. Data dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS 7.5 for Windows untuk mendapatkan kekerapan dan peratusan. Hasil daripada analisis data mendapati bahawa majority pelajar-pelajar berminat terhadap mata pelajaran Reka Cipta.aspek-aspekyang dikaji didapati memainkan peranan dalam menarik minat pelajar terhadapmata pelajaran Reka Cipta. Hasil kajian juga menunjukkan terdapat tiga aspek yang menyebabkan pelajar-pelajar tidak berminat terhadap mata pelajaran Reka Cipta iaitu cirri-ciri mata pelajaran kebolehan dan kemairan pelajar serta pengajran dan pembelajran mata pelajaran Reka Cipta.

Item Type: Thesis (Bachelor's)
Additional Information: Bahan ini boleh diperolehi di Pusat Sumber Fakulti Pendidikan, UTM Skudai. Sila rujuk laman web http://www.fp.utm.my/ePusatSumber untuk mengenalpasti status laporan/tesis. Sila Rujuk pada No Perolehan : 03285
Subjects: General Education
Divisions: Universiti Teknologi Malaysia
Depositing User: Admin IT UTM
Date Deposited: 04 Jun 2013 16:02
Last Modified: 01 Oct 2014 10:55
URI: http://merr.utm.my/id/eprint/8134

Actions (login required)

View Item View Item