Penglibatan Perniaga Dan Usahawan Orang Asli Selentar Dalam Bidang Perniagaan Dan Keusahawanan Satu Kajain Di Gelang Patah Dan Perling, Johor.

Wong, Kung Kui and Bakar, Md Nor (2001) Penglibatan Perniaga Dan Usahawan Orang Asli Selentar Dalam Bidang Perniagaan Dan Keusahawanan Satu Kajain Di Gelang Patah Dan Perling, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Full text not available from this repository. (Request a copy)

Abstract

Kajian ni dijalankan untuk meninjau pengibatan peniaga dan usahawan Orang Asli Seletar dalam bidang perniagaan dan keusahawanan di Gelang Patah dan Perling, Johor. Antara tujuan kajian ilaha meninjau latar belakangdan cirri-ciri peribadi peniaga dan usahawan, perniagaan yang dijalani, faktor-faktor mendorong penglibatan dalam perniagaan dan keusahawanan, masalah-masalah yang dihadapi dalam perniagaan dan amalan pengurusan. Instrumen kajain ialah satu set soal selidik yang mengandungi 20 soalanyang terdiri daripada item-item yang meliputi kelima-lima persoalan kajian.seramai 10 orang peniaga dan usahawan Orang Asli Seletar yang bergiat dalambidang perniagaan dan keusahawanan di Gelang Patah dan Perling dijadikan responden kajain ini. Setiapresponden ditemubual untuk mendapatkan data-data. Data yang diperolehi dianalisis secaramanual dan perisian Microsoft Exel. Hasil kajian menunjukkan bahawa kesemua usahawan dan perniagaan Orang AsliSeletar tiodak mendapatkan pendidikan yang tinggi.perniagaan yang dijalankan usahawan dan perniaga adalah berbentuk kecil-kecilan yang tidak banyak modal. Namun mereka merupakan golongan yang berusaha gigih, ingin belajar dan berminat untuk berniaga. Kebanyakan usahawan dan perniagaan Orang Asli Seletardidorong oleh minat sendiri untuk berniaga. Antaramasalah-masalah yang dihadapi dalam perniagaan ialah kekeurangan modal serta pelanggan tidak ramai. Hasilkajian juga didapati nahawa kabanyakan responden tidak mempunyai kesedaran dan pengetahuan mengenai amalan pengurusan dalamperniagaan dan keusahawanan. Berdasarkan hasil kajian ini, dicadangkan agar pihak kerajaan dan swasta dapat memberi bantuan kewangan dan infrastruktuir kepada usahawan dan peniaga Orang Asli Seletar. Di samping itu, usahawan dan peniaga seharusnya bersedia dan sanggup menghadiri kursus-kursusu yang berkaiatan dengan perniagaan dan keusahawanan di samping bersikap lebih terbuka untuk menerima perubahan persekitaran agar pernjiagaan dapat bersaing di pasaran.

Item Type: Thesis (Bachelor's)
Additional Information: Bahan ini boleh diperolehi di Pusat Sumber Fakulti Pendidikan, UTM Skudai. Sila rujuk laman web http://www.fp.utm.my/ePusatSumber untuk mengenalpasti status laporan/tesis. Sila Rujuk pada No Perolehan : 03269
Subjects: Business and Commerce Education > Entrepreneurship & Commerce Education
Divisions: Universiti Teknologi Malaysia
Depositing User: Admin IT UTM
Date Deposited: 04 Jun 2013 16:02
Last Modified: 01 Oct 2014 10:55
URI: http://merr.utm.my/id/eprint/8118

Actions (login required)

View Item View Item