Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kelemhana Pengamatan Pelajar Tingkatan Empat Sekolah Menengah Teknik (aliran Vokasional) Dalam Autocad Di Negeri Pahang.

Ismayatim., Lely Merlina and Subramaniam, Manimegalai (2001) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kelemhana Pengamatan Pelajar Tingkatan Empat Sekolah Menengah Teknik (aliran Vokasional) Dalam Autocad Di Negeri Pahang. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Full text not available from this repository. (Request a copy)

Abstract

Komputer merupakan satu alat untuk memudahkan guru menjalankan pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Sehubungan dengan itu, AutoCAD merupakan saalh satu perisian yang penting dalam pembelajaran peljar. Bagi pelajar yang berada dalam Aliran Vokasional, AutoCAD digunakan untuk membantu mereka membuat lukisan yang kemas dalammata pelajaran Lukisan Kejuruteraan atau Lukisan Berkaitan.namun begitu, tidak semua pelajar Aliran Vokasional didedahkan dengan kemudahan ini. Kajin descriptif ini telah dijalankan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan pengamatan dan kemahiran pelajar Aliran Vokasional dalam AutoCAD di tiga daerah di Negeri Pahang Darul Makmur. Seramai 60 orang responden daripada tiga buah Sekolah Menengah Teknik di tiga daerah iaiatu Kuantan, Temerloh dan Bentong. Instrumen kajian ini terdiri daripad soal selidik yang dibahagikan kepada dua bahagian. Bahagian A terdiri daripada soalan-soalan berkaitan dengan latar belakang responden. Bahagian B pula adalahitem-item berdasarkan faktor-faktor kelemhaan serta soalan ujian untuk menguji kemahiran pelajar Aliran Vokasional dalam AutoCAD. Dalam Bahagian B, Skala Likert digunakan untuk mengukur tindak balas responden terhadap item yang dikemukakan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat lima faktor yang mempengaruhi kelemahan pengamatan dan kemahiran pelajar iaitu persekitaran, rakan sebaya, pengajaran dan sikap guru, keluarga dan sikap pelajar sendiri. Diikuti pula dengan soalan ujian yang berkaitan dengan soalan ujian yang berkaiatan dengan kemahiran yang terdapat dalam perisian AutoCAD untuk untuk menguji sejauh mana pelajar mahir dfalam kemahiran tersubut. Didapati rmai pelajar yang dapat menggunakan kemahiran dalam perisian AutoCAD dengan baik. Walaupun begitu, ada segelintir daripada pelajar yang todak dapat melakukannnya dengan baik.

Item Type: Thesis (Bachelor's)
Additional Information: Bahan ini boleh diperolehi di Pusat Sumber Fakulti Pendidikan, UTM Skudai. Sila rujuk laman web http://www.fp.utm.my/ePusatSumber untuk mengenalpasti status laporan/tesis. Sila Rujuk pada No Perolehan : 03246
Subjects: Technical & Vocational Education > Technical and Vocational Education
Divisions: Universiti Teknologi Malaysia
Depositing User: Admin IT UTM
Date Deposited: 04 Jun 2013 16:02
Last Modified: 01 Oct 2014 10:55
URI: http://merr.utm.my/id/eprint/8095

Actions (login required)

View Item View Item