Pelaksanaan Pendidikan Islam Di Luar Bilik Darjah: Satu Kajian Kes Di Dua Buah Sekolah Di Daerah Pontian, Johor.

Mhd Yusop., Noraziah and Wan Embong, Wan Hassan (2001) Pelaksanaan Pendidikan Islam Di Luar Bilik Darjah: Satu Kajian Kes Di Dua Buah Sekolah Di Daerah Pontian, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Full text not available from this repository. (Request a copy)

Abstract

Kajian ini dijalankan untuk meninjau perlaksanaan pendidikan Islam di luar bilik darjah di kalangan pelaajr tingkatan empat. Dua buah sekolah di daerah pontian telah dipilih sebagai sampel dalam kajian ini. Objektif kajian ini ialah pertama,megnal pasti persepsi pelajar terhadap program pendidikan islam di luar bilik darjah di sekolah.kedua, mengenal pasti sikap pelajar terhadap program pendidikan Islam di luiar bilik darjah di sekolah dan ketiga, mengetahui program-program pendidikan Islam di luar bilik darjah dijalankan di sekolah. Bagi memenuhi objektif, pengkaji menggunakan temubual dan borang soal selidik sebagai instrumen kajian. Pengkaji telah memilih 123 orang sampel kajian dari dua buah sekolah di daerah Pontian. Dapatan kajian dianalisis dengan menggunakan Statiscal Package For The Social Sciences (SPSS) windows Versi 10.0 dan dikemukaakn dalam bentuk kekerapan dan peratusan. Hasil kajian mendapati bahawa perattusan pelajar yang memepunyai persepsi tinggi terhadap kajian kes iaialah 91.7%, manakala peratusan pelajar yang menunjukkan sikap yang tinggi pula adalah lebih rendah iaitu 72.9% . ini menunjukkan bahawa sikap pelajar terhadap perlaksanaan pendidikan Islam si luar bilik darjah berada pada tahapo yang perlu diperbaiki lagi. Hasil dapatan kajian, beberapa cadangan yang bersesuaian telah dikemukakan.

Item Type: Thesis (Bachelor's)
Additional Information: Bahan ini boleh diperolehi di Pusat Sumber Fakulti Pendidikan, UTM Skudai. Sila rujuk laman web http://www.fp.utm.my/ePusatSumber untuk mengenalpasti status laporan/tesis. Sila Rujuk pada No Perolehan : 03224
Subjects: Religious and Moral Education > Islamic Education
Divisions: Universiti Teknologi Malaysia
Depositing User: Admin IT UTM
Date Deposited: 04 Jun 2013 16:02
Last Modified: 01 Oct 2014 10:55
URI: http://merr.utm.my/id/eprint/8073

Actions (login required)

View Item View Item