Kajian Keberkesanan Aktiviri Lari Ulang Alik Ke Atas Masa Reaksi Pemain Bola Tampar Wanita, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor.

Teh, Swee Lan and Ibrahim, Halijah (2001) Kajian Keberkesanan Aktiviri Lari Ulang Alik Ke Atas Masa Reaksi Pemain Bola Tampar Wanita, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Full text not available from this repository. (Request a copy)

Abstract

Kajian ini adalah untuk menyelidik kesan aktiviti lari ulang-alik ke atas reaksi tangan dan kaki pemain bola tampar wanita Universiti Teknologi Malaysia, Skudai.kajian ini adalah untuk mengetahui sama aa terdapat perbezaan yang signifikan terhadap catatan masa reaksi tangan dan kaki pemain bola tampar sebelum dan selepas menjalani aktiviti lari ulang-alik dengan melalakukan ujian pra dan ujian pos. ujian Reaksi Nelson tangan dan Kaki digunakan untuk mendapatkan data mentah kajian. Subjek terdiri daripada 10 orang yang berumur antara 18 tahun hingga 23 tahun dan dibahagi kepada2 kumpulan secara rawak iaitu kumpulan kawalan dan kumpulan latihan. Kumpulan kawalan hanya menjalankan kemahiran sahaja menakala kumpulan latihan menjalankan latiohan kemahiran dan tambahan aktiviti lari ulang alik.data yang diperolehi dianalisis menggunakan Statiscal Package For The Social Sciences (SPSS 10.0). untuk mrlihatkesan aktiviti lari ualng-alik ke atas ujian pra dan ujian pos bagi kumpulan latihan, ujian-t digunakan. Hasil yang diperolehi bah gi masa reaksi tangan ialah 0.111, p<0.05, ini bermaksna kajian ini menolakhipotesis nol yang menyatakan tidak terdapat perbezan yang signifikan catatan masa reaksi tangan antara ujian pra dan ujian pos. manakala, masa reaksi kaki ialah +3.104, p<0.05, yang menunjukkan kajian ini berjaya menolak hipotesis nol dan didapati terdapat perbezaan yang signifikan cacatan masa reaksi kaki di antara ujian pra dan ujian pos. ini menunjukkakn aktiviti lari ulang-alik memberi kesan terhadap masa reaksi kaki pemain bola tampar wanita, rsiti Teknologi Malaysia , Skudai, Johor Darul Tazim.

Item Type: Thesis (Bachelor's)
Additional Information: Bahan ini boleh diperolehi di Pusat Sumber Fakulti Pendidikan, UTM Skudai. Sila rujuk laman web http://www.fp.utm.my/ePusatSumber untuk mengenalpasti status laporan/tesis. Sila Rujuk pada No Perolehan : 03205
Subjects: Sport Science Education > Sport Science Education
Divisions: Universiti Teknologi Malaysia
Depositing User: Admin IT UTM
Date Deposited: 04 Jun 2013 16:02
Last Modified: 01 Oct 2014 10:54
URI: http://merr.utm.my/id/eprint/8054

Actions (login required)

View Item View Item