Meninjau Mengenai Perspektif, Reaksi Serta Sikap Pelajar-pelajar Tingkatan 4 (luar Bandar) Di Daerah Muar Terhadap Matematik.

Nainar, Narayanasamy and Ahmad, Shamsuddin (1999) Meninjau Mengenai Perspektif, Reaksi Serta Sikap Pelajar-pelajar Tingkatan 4 (luar Bandar) Di Daerah Muar Terhadap Matematik. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Full text not available from this repository. (Request a copy)

Abstract

Kajian ini mengenai sikap pelajar-pelajar tingkatan empat aliran sastera, sains serta perdagangan dan pencapaian pelajar dalam matematik. Tumpuan kajian ini adalah untuk meninjau pertalian di antara sikap terhadap matematik dengan pencapaiannya berdasarkan kepada dimensi perspektif, motivasi, kesungguhan dan minat. Seramai 100 orang pelajar tingkatan empat aliran sastera, perdagangan serta sains dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mamat dan Sekolah Menengah Kebangsaan Sagil di daerah Tangkak di pilih sebagai sampel. Sikap terhadap mata pelajaran matematik bagi sampel pelajar-pelajar tersebut di ukur menggunakan borang soal selidik bagi memperolehi data dan maklumat yang diperlukan. Data yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan perisisan Statistical Package for Social Science (SPSS + PC). Adalah diharapkan penyelidikan dapat mengenal pasti sikap pelajar terhadap matematik dan tindakan dapat diambil bagi mengetasi permasalahan yang timbul. Dapatan kajian menunjukkan hubungan sikap pelajar dengan pencapaian adalah lemah. Hasil kajian juga turut menunujukkan tidak terdapat pertalian yang signifikan di antara sikap dengan pencapaian pelajar dalam matematik berdasarkan perspektif motivasi, kesungguhan dan minat.

Item Type: Thesis (Bachelor's)
Additional Information: Bahan ini boleh diperolehi di Pusat Sumber Fakulti Pendidikan, UTM Skudai. Sila rujuk laman web http://www.fp.utm.my/ePusatSumber untuk mengenalpasti status laporan/tesis. Sila Rujuk pada No Perolehan : 02979
Subjects: Mathematics Education > Mathematics Education
Educational Psychology > Educational Psychology
Divisions: Universiti Teknologi Malaysia
Depositing User: Admin IT UTM
Date Deposited: 04 Jun 2013 16:02
Last Modified: 01 Oct 2014 10:42
URI: http://merr.utm.my/id/eprint/7831

Actions (login required)

View Item View Item