Kajian Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-guru Di Daerah Bandar Batu Pahat

Kamaldin, Naseem Bibi and Abu, Baharin (2003) Kajian Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-guru Di Daerah Bandar Batu Pahat. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Full text not available from this repository. (Request a copy)

Abstract

Kajian ini adalah untuk mengetahui perkaitan antara factor demogtrafi dengan kepuasan kerja guru-guru sekolah rendah kebangsaan di daerah Batu Pahat, Johor secara spesifik. Kajian ini bertujuan untuk 1) mengenalpasti tahp kepuasan kerja guru secara keseluruhan, 2). Mengenapasti perbezaan tahap kepuasan kerja dari segi demografi. Seramai 159 orang guru sekolah rendah kebangsaan di daerah Batu Pahat, Johor telah menjadi responden kajian. Data telah diproses menggunakan Statiscal Package For The Social Sciences (SPSS). Intrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah Job Description index. Pembolehubah bebas iaitu demografi telah digunakan dalam model akjian untuk menjelaskan pengaruh terhadap kepuasan kerja. Daripada lima factor kepuasan kerja hanya factor gaji dan peluang menaikkan pangkat menunjukkan peratus kepuasan kerja yang sederhana. Hasil kajian tidak terdapat perbezaan yanag signifiken terhadap kepuasan kerja responden keseluruhan dan bagi lima subskala mengikut jantina.bagi sub skala gaji dapatan menunjukkan terdapat perbezaan yang signifiken terhadap kepuasan kerja mengikut umur responden. Bagi sub skala penyeliaan dan dan cara penyeliaan dapatan menunjukkan terdapatperbezaanyang signifikan tahap kepuasan kerja dari segi bangsa. Guru-guru Cina lebih berpuas hati berbanding dengan guru-guru Melayu di sub skalapenyelia dan cara penyeliaan. Dapatan kajian menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap kepuasan kerja responden secara keseluruhan dan bagi lima sub skala mengikut taraf perkahwinan, kelulusan akedemik dan pengalaman bekerja.

Item Type: Thesis (Bachelor's)
Additional Information: Bahan ini boleh diperolehi di Pusat Sumber Fakulti Pendidikan, UTM Skudai. Sila rujuk laman web http://www.fp.utm.my/ePusatSumber untuk mengenalpasti status laporan/tesis. Sila Rujuk pada No Perolehan : 02907
Subjects: General Education
Divisions: Universiti Teknologi Malaysia
Depositing User: Admin IT UTM
Date Deposited: 04 Jun 2013 16:02
Last Modified: 01 Oct 2014 10:36
URI: http://merr.utm.my/id/eprint/7761

Actions (login required)

View Item View Item