Amalan Kepimpinan Stratfgik Guru Besar: satu Kajian Di Sekolah Kebangsaan Zon Pekan Nanas, pontian Johor.

Samad, Mohamad Azid and Yasin, M.al-muzzammil (2008) Amalan Kepimpinan Stratfgik Guru Besar: satu Kajian Di Sekolah Kebangsaan Zon Pekan Nanas, pontian Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Full text not available from this repository. (Request a copy)

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk melihat aplikasi kepimpinan Strategik di sekolah kebangsaan Zon Pekan Nanas. Sebanyak 10 buah sekolah rendah dengan 30 orang responden dilibatkan dalam kajian ini. Dimensi kepimpinan strategik iaitu dimensi perubahan, pengurusan, profesional dan politik diukur dengan menggunakan soal selidik yang telah diterjermah dan diubahsuai dari Leadership Adaptive Strategies Questionnaire. Kajian rintis telah dijalankan menggunakan kaedah Alpha Cronbach bagi menentukan kebolehpercayaan instrumen kajian. Dapatan daripada kajian rintis menunjukkan pekali kebolehpercayaan Alpha Cronbach ialah 0.971. Data dikumpul secara kuantitatif dan dianalisa menggunakan perisian Statistical Package for Social Science ( SPSS 16.0 for windows ). Analisis dalam bentuk Min dan dalam bentuk Pekali korelasi Pearson dan Spearman digunakan untuk menjawab persoalan kajian. Kajian menunjukkan wujud perkaitan yang positi diantara kepimpinan strategik terhadap prestasi sekolah dan jantina pentadbir.

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: Bahan ini boleh diperolehi di Pusat Sumber Fakulti Pendidikan, UTM Skudai. Sila rujuk laman web http://www.fp.utm.my/ePusatSumber untuk mengenalpasti status laporan/tesis. Sila Rujuk pada No Perolehan : 08720
Subjects: Management of Education > Management and Administration
Divisions: Universiti Teknologi Malaysia
Depositing User: Admin IT UTM
Date Deposited: 04 Jun 2013 16:02
Last Modified: 02 Oct 2014 09:46
URI: http://merr.utm.my/id/eprint/13558

Actions (login required)

View Item View Item