Kesan Kaedah Deometers Sketchpad Berbanding Pencapaian Pelajar Dalam Topik transformasi.

Abdullah, Suhaila and Mohd Kosnin, Azlina (2008) Kesan Kaedah Deometers Sketchpad Berbanding Pencapaian Pelajar Dalam Topik transformasi. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Full text not available from this repository. (Request a copy)

Abstract

Keupayaan spatial merupakan salah satu aspek kecerdasan manusia.Mata pelajaran matematik khasnya topik geometri pula adalah salah satu subjek di sekolahyang mengaplikasikan keupayaan tersebut.Kajian ini memfokuskan kepada melihat keberkesanan penggunaan kaedah Geometer's Sketchpada dalam meningkatkan tahap pencapaian pelajar dalam topek transformasi.Selain itu kajian ini juga ingin melihat hubungan antara pencapaian pelajar topik transformasi dengan keupayaan Visualisasi Spatial.Seramai 50 orang lelaki dan 50 orang pelajar perempuan dipilih untuk ujian ini.Dua set instrumen telah di gunakan untuk menguji keupayaan Visualisasi pelajar iaiyu Form Bord Test (Vz-1) dan Paper Forlding Test (Vz-2).Koefisien kebolehpercayaan (Alfa Cronbach )untuk Ujian Visulisasi Spatial ialah 0.89.Percapaian pelajar di dalam ujian Visualisasi Spatial dianalisis bersama dengan pencapaian pelajar dalam topik transformasi.Kesan penggunaan Geometer's Sketchpad ke atas pencapaian pelajar dalam topik transfor masi juga analisis.Dapatan kajian menunjukkan bahawa keupayaan Visualisasi Spatial pelajar adalah sederhana.Terdapat perbezaan yang signifikan di antara min ujian pra dan ujian pos bagi pencapaian pelajar dalam topik transformasi.Didapati pelajar lelaki menunjukkan pencapaian yang lebih tinggi daripada pelajar perempuan.Keputusan analisis menunjukkan terdapat kolerasi yang signifikan di antara pencapaian dalam topik transformasi dengan keupayaan Visualisasi Spatial samada secara umum dan juga dari segi jantina.

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: Bahan ini boleh diperolehi di Pusat Sumber Fakulti Pendidikan, UTM Skudai. Sila rujuk laman web http://www.fp.utm.my/ePusatSumber untuk mengenalpasti status laporan/tesis. Sila Rujuk pada No Perolehan : 08687
Subjects: Educational Technology > Computer Aided Learning
Mathematics Education > Mathematics Education
Education and Development > Education and Development
Divisions: Universiti Teknologi Malaysia
Depositing User: Admin IT UTM
Date Deposited: 04 Jun 2013 16:02
Last Modified: 02 Oct 2014 09:46
URI: http://merr.utm.my/id/eprint/13527

Actions (login required)

View Item View Item