Faktor-faktor Ke Arah Peningkatan modal Insan Minda Kelas Pertama Di Kalangan Guru-guru di Sebuah Sekolah Kebangsaan Di Daerah Johor Bahru

Abd Hamid, Harith and Daud, Khadijah (2008) Faktor-faktor Ke Arah Peningkatan modal Insan Minda Kelas Pertama Di Kalangan Guru-guru di Sebuah Sekolah Kebangsaan Di Daerah Johor Bahru. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Full text not available from this repository. (Request a copy)
Official URL: Http://www.fp.utm.my/epusatsumber/pdffail/ptkghdfw...

Abstract

Usaha menghasilkan modal insan minda kelas pertama di kalangan guru-guru adalah menjadi suatu kemestian pada hari ini. Kajian deskriptif ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor utama yang menyumbang ke arah penghasilan modal insan minda kelas pertama di kalangan guru-guru di salah sebuah sekolah kebangsaan di daerah Johor Bahru, dalam aspek amalan pembelajaran sepanjang hayat, aspek kreativiti, aspek kepercayaan dan aspek kompetensi. Instrumen kajian yang digunakan adalah soal selidik yang terdiri daripada 82 item semuanya. Seramai 40 orang responden terlibat dalam kajian ini. Data kajian yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan perisian Stastistical Package for Social Sciences (SPSS) version 12 for Windows. Bagi mendapatkan jumlah kekerapan, peratus dan min. Kajian rintis telah dijalankan untuk menguji kebolehpercayaan instrumen kajian ini dan nilai yang diperolehi ialah 0.9168 pada skala Alpha Cronbach. Dapatan kajian menunjukkan ke empat-empat aspek berada pada tahap tinggi di dalam faktor-faktor yang menyumbang ke arah peningkatan modal insan minda kelas pertama di kalangan responden dan aspek kreativiti merupakan penyumbang pada tahap paling tinggi berbanding dengan yang lainnya. Justeru itu, pengkaji mencadangkan kajian lanjutan dilakukan dalam aspek-aspek yang lebih terperinci di masa hadapan.

Item Type: Thesis (Bachelor's)
Additional Information: Bahan ini boleh diperolehi di Pusat Sumber Fakulti Pendidikan, UTM Skudai. Sila rujuk laman web http://www.fp.utm.my/ePusatSumber untuk mengenalpasti status laporan/tesis. Sila Rujuk pada No Perolehan : 08536
Subjects: General Education
Divisions: Universiti Teknologi Malaysia
Depositing User: Admin IT UTM
Date Deposited: 04 Jun 2013 16:02
Last Modified: 02 Oct 2014 09:45
URI: http://merr.utm.my/id/eprint/13379

Actions (login required)

View Item View Item